E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 79 2002 modificat de Legea 67 2013
OUG 79 2002 abrogat de OUG 111 2011
OUG 79 2002 modificat de OUG 19 2011
OUG 79 2002 modificat de OUG 22 2009
OUG 79 2002 modificat de OUG 106 2008
OUG 79 2002 modificat de OUG 60 2008
OUG 79 2002 completat de OUG 60 2008
Articolul 38 din actul OUG 79 2002 modificat de OUG 11 2005
OUG 79 2002 modificat de articolul 14 din actul Legea 510 2004
Articolul 62 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 14 din actul Legea 510 2004
Articolul 62 din actul OUG 79 2002 articole noi... articolul 14 din actul Legea 510 2004
Articolul 15 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 497 2004
Articolul 15 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 494 2004
Articolul 15 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 273 2004
Articolul 62 din actul OUG 79 2002 in legatura cu articolul 4 din actul Ordin 274 2004
Articolul 15 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 236 2004
OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 403 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 1334 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 1333 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 1331 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 1332 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 811 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Legea 304 2003
OUG 79 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 136 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 73 2003
OUG 79 2002 in legatura cu Hotărârea 1594 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 138 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 139 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 140 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 141 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 136 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 137 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Decizia 131 2002
OUG 79 2002 in legatura cu Ordin 225 2002
OUG 79 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 1 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 2 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 4 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 5 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 8 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 10 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 11 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 12 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 13 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 14 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 16 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 17 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 26 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 30 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 31 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 34 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 36 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 8 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 44 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 46 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 55 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 66 din actul OUG 79 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 591 2002
Articolul 15 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Hotărârea 1113 2002
Articolul 67 din actul OUG 79 2002 in legatura cu Hotărârea 880 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 79 din 13 iunie 2002

privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop:
    a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitatilor privind serviciile si retelele de comunicatii electronice, prin definirea obiectivelor si atributiilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, in domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizarii acestor activitati, precum si a regulilor specifice care guverneaza concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;
    b) stabilirea obiectivelor si atributiilor ANRC in domeniul serviciilor postale;
    c) infiintarea ANRC ca organ al administratiei publice centrale de specialitate in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice;
    b) furnizor de retele de comunicatii electronice - o persoana a carei activitate consta, in tot sau in parte, in furnizarea unei retele de comunicatii electronice;
    c) utilizator final - orice utilizator, cu exceptia celor care furnizeaza retele publice de comunicatii sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
    d) consumator - orice persoana fizica, utilizator sau solicitant, in alte scopuri decat cele ale activitatii sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;
    e) interferenta perturbatoare - o interferenta care pune in pericol functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranta sau care in orice alt mod afecteaza grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice si opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (2) In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, denumita in continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale.
    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul furnizarii exclusiv pentru nevoi proprii a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice care nu utilizeaza frecvente radioelectrice.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul furnizarii pentru nevoi proprii a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice de catre institutiile din cadrul Sistemului national de aparare, care se realizeaza pe baza reglementarilor speciale aplicabile acestor institutii.
    (3) Interconectarea retelelor de comunicatii electronice apartinand institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare cu retelele publice de comunicatii se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.

    CAP. 2
    Autorizarea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice

    Art. 4
    (1) Furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice este libera si se face in conditiile regimului de autorizare generala, in conformitate cu prevederile prezentului capitol.
    (2) Cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatii orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa transmita ANRC o notificare cu privire la aceasta intentie, in scopul realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor. Notificarea se va realiza in mod obligatoriu in forma prevazuta la alin. (3).
    (3) ANRC stabileste si actualizeaza formularul-tip al notificarii, cuprinzand informatiile pe care orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa le comunice pentru a beneficia de autorizatia generala. Aceste informatii sunt grupate in urmatoarele categorii:
    a) date necesare identificarii furnizorului si comunicarii eficiente cu acesta;
    b) descrierea tipurilor de retele sau de servicii pe care persoana in cauza intentioneaza sa le furnizeze;
    c) data estimativa a inceperii activitatii.
    (4) Persoana care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat in notificare, avand toate drepturile si obligatiile prevazute in autorizatia generala care se elaboreaza, se actualizeaza, se modifica si se anuleaza in conditiile art. 5.
    (5) Orice modificare a datelor prevazute la alin. (3) trebuie sa fie notificata ANRC in termen de 10 zile.
    (6) Persoanele carora li s-a retras dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice nu mai pot beneficia de autorizatia generala pentru acelasi tip de retea sau de serviciu, pe o perioada de 5 ani de la retragerea dreptului.
    Art. 5
    (1) ANRC elaboreaza si actualizeaza autorizatia generala pentru tipurile de retele si de servicii, prin care stabileste conditiile in care acestea pot fi furnizate, determinand astfel drepturile si obligatiile care revin furnizorilor fiecarui tip de retea sau de serviciu.
    (2) Conditiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate in raport cu tipul de retea sau de serviciu in cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:
    a) contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal;
    b) plata tarifului de monitorizare anual;
    c) interoperabilitatea serviciilor si interconectarea retelelor;
    d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv conditii impuse in temeiul legislatiei speciale privind serviciul universal;
    e) cerinte privind protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si cerinte si conditii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietati, colocare si utilizarea partajata a resurselor, inclusiv, daca este cazul, garantiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a lucrarilor de infrastructura;
    f) obligatii privind retransmisia serviciilor de programe prin retelele de comunicatii electronice, in conformitate cu prevederile legislatiei privind audiovizualul;
    g) prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private;
    h) protectia consumatorilor;
    i) restrictii privind transmiterea continutului ilegal si vatamator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul comertului electronic si al audiovizualului;
    j) informatii care trebuie furnizate in temeiul art. 4 alin. (3) si al art. 51;
    k) interceptarea legala a comunicatiilor, inclusiv suportarea de catre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice a costurilor aferente, si asigurarea confidentialitatii prin sisteme proprii, acreditate in conditiile actelor normative in vigoare;
    l) furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice pe durata situatiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav;
    m) masuri privind limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice generate de retelele de comunicatii electronice, in conditiile legii;
    n) obligatii privind acordarea accesului, altele decat cele prevazute la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta privind accesul sau in legislatia speciala privind serviciul universal;
    o) mentinerea integritatii retelelor publice de comunicatii, inclusiv prin conditii care sa impiedice producerea interferentelor perturbatoare intre retelele sau serviciile de comunicatii electronice;
    p) asigurarea securitatii retelelor publice de comunicatii impotriva accesului neautorizat;
    q) conditii de utilizare a frecventelor radioelectrice a caror utilizare este supusa doar regimului de autorizare generala, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2);
    r) masuri destinate asigurarii respectarii standardelor sau specificatiilor tehnice;
    s) criteriile si procedurile pentru impunerea obligatiilor prevazute la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta privind accesul sau in legislatia speciala privind serviciul universal.
    (3) ANRC modifica sau anuleaza autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat.
    Art. 6
    (1) Persoanele autorizate in conditiile art. 4 sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati, in conditiile prevazute in cap. IV.
    (2) Persoanele autorizate in conditiile art. 4 sa furnizeze retele publice de comunicatii sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a negocia si de a incheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alti furnizori autorizati de retele publice de comunicatii sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in conditiile Ordonantei privind accesul;
    b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricaror componente ale serviciului universal pe intregul teritoriu national sau in zone ale acestuia, in conditiile legii.
    (3) La cerere sau din oficiu ANRC va elibera in cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare in conditiile art. 4 si in care se prezinta conditiile in care aceasta persoana beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

    CAP. 3
    Regimul juridic al spectrului de frecvente radioelectrice si al resurselor de numerotatie

    Art. 7
    (1) Frecventele radioelectrice si resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate in proprietatea publica a statului.
    (2) Administrarea si gestionarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie se realizeaza pe baza principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    Art. 8
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare ministerul de specialitate, asigura, in conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radioelectrice.
    (2) Administrarea si gestionarea frecventelor radioelectrice se efectueaza in conformitate cu tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, in cazul in care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.
    (4) Autoritatile publice competente in domeniul sigurantei nationale si ordinii publice au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa, in masura in care este necesar pentru indeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.
    (5) In urma schimbarii destinatiei benzilor de frecventa utilizate in scopul apararii nationale se vor compensa costurile achizitionarii de catre Ministerul Apararii Nationale a echipamentelor necesare utilizarii noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste conform unui memorandum incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si ministerul de specialitate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 9
    Activitatea ministerului de specialitate privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radioelectrice este asistata de Comisia interdepartamentala de radiocomunicatii, organism consultativ al ministerului de specialitate, care este infiintata, se organizeaza si functioneaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Autoritatile abilitate sa gestioneze benzile de frecvente radioelectrice sunt urmatoarele:
    a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
    b) Ministerul Apararii Nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentala, utilizate in scopul apararii nationale;
    c) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentala, utilizate in scopul indeplinirii atributiilor legale proprii si ale institutiilor competente in domeniul sigurantei nationale si ordinii publice. Serviciul de Telecomunicatii Speciale atribuie spre utilizare acestor institutii, in mod individual, prin conventie, frecventele radioelectrice si tine permanent evidenta utilizarii acestora.
    (2) IGCTI atribuie spre utilizare, in mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevazute in tabelul national de alocare si tine permanent evidenta utilizarii acestora.
    (3) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, si colaboreaza in vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, in scopul asigurarii protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice.
    Art. 11
    (1) ANRC asigura, in conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie.
    (2) Administrarea si gestionarea resurselor de numerotatie se efectueaza in conformitate cu planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 12
    (1) ANRC asigura punerea la dispozitie de resurse de numerotatie adecvate pentru toti furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
    (2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie sa respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
    (3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, carora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati sa aplice principiul nediscriminarii fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.
    Art. 13
    (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente, acordata in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
    (2) Ministerul de specialitate poate desemna anumite categorii de frecvente a caror utilizare este libera, supusa regimului de autorizare generala in ceea ce priveste accesul si conditiile de utilizare, in cazurile in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si in special atunci cand riscul producerii interferentelor perturbatoare este redus.
    (3) Acolo unde este cazul, acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radioelectrice trebuie sa respecte procedura si conditiile armonizate la nivel european, cu respectarea prevederilor acordurilor internationale la care Romania este parte.
    (4) In cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza in mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza alocarii efectuate de ministerul de specialitate, prin tabelul national de alocare a benzilor de frecventa.
    Art. 14
    (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice este actul administrativ prin care ministerul de specialitate acorda unui furnizor autorizat in conditiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice in scopul furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici si pentru o perioada limitata.
    (2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileste conditiile in care titularul acesteia poate exercita dreptul prevazut la alin. (1). Aceste conditii trebuie sa fie obiectiv justificate in raport cu tipul de retea sau de serviciu in cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:
    a) desemnarea tipului de retea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, daca este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit continut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe;
    b) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a frecventelor, inclusiv, daca este cazul, cerinte de acoperire a teritoriului;
    c) cerinte tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse in autorizatia generala;
    d) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii tabelului national de alocare a benzilor de frecventa;
    e) cedarea licentei;
    f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19;
    g) orice obligatii asumate de furnizorul in cauza in cursul unei proceduri de selectie competitiva sau comparativa;
    h) obligatii care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor.
    Art. 15
    (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, in cel mult 6 saptamani de la primirea unei cereri in acest sens, cu exceptia acelor licente care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.
    (2) Termenele prevazute la alin. (1) pot fi modificate de ministerul de specialitate, daca acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a pozitiilor orbitale, la care Romania este parte.
    Art. 16
    (1) Numarul de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmeaza sa fie acordate nu poate fi limitat decat atunci cand acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radioelectrice.
    (2) Limitarea numarului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmeaza sa fie acordate se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) ministerul de specialitate va lua in considerare necesitatea ca masura sa aduca utilizatorilor maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
    b) ministerul de specialitate va acorda tuturor partilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, oportunitatea de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare;
    c) ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numarului de licente, insotita de motivatia corespunzatoare;
    d) dupa stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective, ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, in conformitate cu procedura stabilita.
    (3) Ministerul de specialitate va analiza decizia de limitare a numarului de licente anual sau in urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina daca aceasta limitare mai este justificata.
    (4) In cazul in care noi frecvente radioelectrice devin disponibile in vederea acordarii, ministerul de specialitate are obligatia sa aduca la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor.
    (5) Acordarea licentelor al caror numar a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale.
    Art. 17
    (1) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie este actul administrativ prin care ANRC acorda unui furnizor autorizat in conditiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice, pentru o perioada limitata.
    (2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabileste conditiile in care titularul acesteia poate exercita dreptul prevazut la alin. (1). Aceste conditii trebuie sa fie obiectiv justificate in raport cu serviciul in cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:
    a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;
    b) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie;
    c) cerinte privind portabilitatea numerelor;
    d) obligatii referitoare la serviciile privind registrele publice de abonati;
    e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii planului national de numerotatie;
    f) cedarea licentei;
    g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit in conformitate cu prevederile art. 19;
    h) orice obligatii asumate de furnizorul in cauza in cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative;
    i) obligatii care decurg din acorduri internationale privind utilizarea resurselor de numerotatie.
    Art. 18
    (1) Acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, in cel mult 3 saptamani de la primirea unei cereri in acest sens, cu exceptia acelor licente care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 saptamani.
    (2) ANRC va acorda licente de utilizare a resurselor de numerotatie ori de cate ori primeste o cerere justificata in acest sens, luand in considerare natura serviciului in cauza, necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective, pozitia pe piata a solicitantului si asigurarea unei utilizari eficiente a resurselor nationale de numerotatie.
    (3) Dupa consultarea partilor interesate, in conditiile legii, ANRC poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a caror valoare economica este deosebita, prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa.
    Art. 19
    (1) Titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligatia sa achite anual catre IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de ministerul de specialitate.
    (2) ANRC poate impune titularilor licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.
    (3) Tarifele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa asigure utilizarea optima a frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie si sa fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii si proportionale cu scopul pentru care sunt destinate.
    Art. 20
    (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice si licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate catre un tert, autorizat in conditiile art. 4, numai cu acordul prealabil al ministerului de specialitate, respectiv al ANRC, si numai cu asumarea tuturor obligatiilor decurgand din acestea, precum si cu respectarea conditiilor prevazute in licente cu privire la cedarea acestora.
    (2) Orice acord avand ca obiect cedarea licentei, incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept.
    (3) Cedarea licentei nu trebuie sa aiba ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei si, in cazurile in care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie sa conduca la schimbarea destinatiei de folosinta a frecventelor care fac obiectul licentei intr-un mod care sa contravina acestei utilizari armonizate.
    (4) Cedarea licentei se aduce la cunostinta publicului prin grija ministerului de specialitate, respectiv a ANRC.
    Art. 21
    Procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice si a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabileste prin regulament, aprobat prin ordin al conducatorului ministerului de specialitate, respectiv prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 4
    Dreptul de acces pe proprietati

    Art. 22
    Furnizorii de retele de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 pot, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sa instaleze, sa intretina, sa inlocuiasca sau sa mute orice elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inclusiv suporturile si celelalte facilitati necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice, pe, deasupra, in sau sub imobile aflate in proprietate publica sau privata, dupa caz.
    Art. 23
    (1) Furnizorii de retele de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 beneficiaza de dreptul de a instala, de a intretine, de a inlocui si de a muta orice elemente ale retelelor de comunicatii electronice pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) exercitiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza;
    b) efectuarea lucrarilor in cauza nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza;
    c) conditiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul partilor sau, in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca.
    (2) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 beneficiaza de dreptul de a efectua lucrarile prevazute la art. 22 pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate privata, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) imobilele in cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate intr-o masura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrari sau, daca un alt furnizor de retele de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrari de natura celor prevazute la art. 22 pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza, exercitiul dreptului de folosinta asupra imobilelor nu ar fi afectat in mod permanent de o restrangere suplimentara prin efectuarea unor noi asemenea lucrari;
    b) efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22 nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza;
    c) conditiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul partilor sau, in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca.
    Art. 24
    Lucrarile prevazute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
    a) amplasarea si autorizarea executarii constructiilor;
    b) proiectarea si amplasarea constructiilor si instalatiilor in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si in zonele de protectie aeroportuara si de protectie a navigatiei;
    c) conditiile de amplasare a lucrarilor tehnico-edilitare si a stalpilor pentru instalatii in zona drumurilor;
    d) calitatea in constructii;
    e) protectia igienei si a sanatatii publice;
    f) protectia mediului;
    g) protectia muncii.
    Art. 25
    (1) ANRC poate impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice, care efectueaza lucrari din categoria celor prevazute la art. 22 asupra unui imobil aflat in proprietate publica sau privata, obligatia de a permite unui alt furnizor de retele de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, in vederea efectuarii lucrarilor prevazute la art. 22, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nu sunt intrunite cerintele necesare pentru ca al doilea furnizor sa poata beneficia de dreptul prevazut la art. 23 sau utilizarea unor facilitati similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor in exercitarea in mod individual a dreptului prevazut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproportionate fata de utilizarea partajata a facilitatilor in conditiile prezentului articol;
    b) lucrarile prevazute la art. 22 pot fi efectuate de catre cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilitati in conditii cel putin la fel de avantajoase ca si cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilitati similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor;
    c) utilizarea partajata a facilitatilor nu afecteaza din punct de vedere tehnic si nu face mai oneroasa efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22 de catre primul furnizor sau desfasurarea activitatilor acestuia legate de furnizarea retelelor de comunicatii electronice;
    d) utilizarea partajata a facilitatilor nu necesita executarea unor lucrari suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare.
    (2) In cazul in care impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice obligatia prevazuta la alin. (1), ANRC stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a facilitatilor.
    Art. 26
    (1) Titularii dreptului instituit in conditiile art. 23 isi pot exercita dreptul numai dupa incheierea unui contract in forma autentica cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc conditiile de exercitare a acestui drept. In cazul imobilelor proprietate publica aflate in administrare, contractul se incheie cu titularul dreptului de administrare.
    (2) Conditiile stabilite prin contractul incheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publica trebuie sa fie nediscriminatorii fata de toti furnizorii de retele publice de comunicatii. Contractul astfel incheiat se publica prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisa ANRC, care are obligatia de a o pune la dispozitie oricarei persoane interesate.
    (3) Contractul incheiat in conditiile prezentului articol trebuie sa prevada cel putin:
    a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, in care titularul are acces la imobil, in vederea instalarii sau intretinerii facilitatilor respective; si
    b) conditiile in care proprietarul sau detinatorul imobilului poate efectua lucrari ce ar afecta accesul la elementele retelelor de comunicatii electronice ori buna lor intretinere sau care ar necesita mutarea acestora.
    (4) Contractul incheiat in conditiile prezentului articol trebuie sa prevada obligatia titularului dreptului instituit in conditiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un pret reprezentand contravaloarea folosintei si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor. In cazul imobilelor proprietate publica, pretul se stabileste cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) sa fie nediscriminatoriu intre furnizorii de retele publice de comunicatii, sa fie justificat si proportional cu afectarea imobilului respectiv;
    b) sa acopere doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22, precum si prin existenta si functionarea elementelor retelelor de comunicatii electronice care fac obiectul acestor lucrari.
    (5) In cazul in care Guvernul stabileste obligatia de plata a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosinta anumitor imobile aflate in proprietate publica, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile si altele asemenea, titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 datoreaza numai aceste sume ca pret al contractului.
    (6) Orice clauza contrara prevederilor alin. (5) este nula de drept.
    (7) Contractul incheiat in conditiile prezentului articol este opozabil oricarui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum si titularului dreptului de concesiune, de inchiriere si detinatorului cu orice alt titlu.
    Art. 27
    (1) In situatia in care contractul prevazut la art. 26 nu se poate incheia in termen de 4 luni de la data la care solicitantul a inaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind inceperea negocierilor, solicitantul se poate adresa instantei competente.
    (2) In cazul in care cererea este gasita intemeiata, instanta poate pronunta o hotarare care tine loc de contract intre parti.
    (3) In cazul in care dreptul instituit in conditiile art. 23 se exercita asupra unui imobil proprietate publica, hotararea se face publica prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotarare va fi remisa ANRC, care are obligatia de a o pune la dispozitie oricarei persoane interesate.
    (4) Hotararii judecatoresti care tine loc de contract intre parti, in conformitate cu prevederile alin. (2), ii sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 26 alin. (7).
    Art. 28
    (1) Persoanele imputernicite de furnizorii de retele de comunicatii electronice, autorizati potrivit art. 4, sa efectueze lucrarile prevazute la art. 22 sau sa desfasoare activitati de studiu ori de proiectare in vederea efectuarii acestor lucrari au dreptul de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica sau privata, dupa caz, numai in masura in care accesul este necesar pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei imputerniciri scrise din partea furnizorilor in cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinta sau, in lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.
    (2) Titularul dreptului de folosinta si titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevazute la alin. (1) in cazul in care acesta se realizeaza in conditiile stabilite printr-un contract incheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 27.
    (3) In lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotarare judecatoreasca. In caz de urgenta instanta poate dispune accesul pe cale de ordonanta presedintiala.
    (4) In cazul in care se impune efectuarea unor lucrari de intretinere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau inlaturarea consecintelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de intretinere sau de reparatii impuse de asigurarea sigurantei nationale ori a ordinii publice, persoanele imputernicite potrivit alin. (1) au drept de acces fara acordul titularului dreptului de folosinta sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe baza de ordonanta presedintiala. Cererea de ordonanta presedintiala se judeca de urgenta in camera de consiliu, citarea partilor nefiind obligatorie.
    Art. 29
    (1) Dreptul instituit in conditiile art. 23 nu afecteaza existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilitatilor utilizate partajat sau asupra elementelor retelelor de comunicatii electronice.
    (2) Exercitarea dreptului instituit in conditiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinatiei imobilului respectiv, va afecta cat mai putin utilizarea acestuia de catre titularul dreptului de folosinta, va schimba cat mai putin posibil aspectul exterior al proprietatii si nu va periclita sanatatea sau integritatea fizica a persoanelor.
    Art. 30
    Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 poate solicita proprietarilor taierea, in conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri in conditiile art. 26 alin. (4) lit. b).
    Art. 31
    (1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 27.
    (2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 26 nu s-a convenit altfel.

    CAP. 5
    Reguli aplicabile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata

    Art. 32
    (1) ANRC in colaborare cu Consiliul Concurentei elaboreaza si actualizeaza:
    a) Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice;
    b) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata.
    (2) Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice identifica acele piete de produse si servicii ale caror caracteristici pot justifica impunerea de catre ANRC a unor obligatii specifice furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata.
    (3) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata contine regulile pe baza carora ANRC efectueaza analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determina daca un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice are putere semnificativa pe o anumita piata. Regulamentul privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata contine si criteriile pe baza carora ANRC determina daca doi sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice se bucura in comun de putere semnificativa pe o anumita piata.
    (4) Prevederile regulamentelor prevazute la alin. (1) vor respecta principiile instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996 si prin regulamentele emise in aplicarea acesteia.
    Art. 33
    (1) Un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este considerat ca avand putere semnificativa pe o anumita piata daca, individual sau impreuna cu alti asemenea furnizori, se bucura pe piata respectiva de o pozitie echivalenta unei pozitii dominante.
    (2) Prin pozitie dominanta pe o anumita piata se intelege situatia in care un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurenti, clienti si consumatori.
    (3) Intre concurenti se includ si concurentii potentiali, adica acele persoane care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata in cauza cu servicii pe care le furnizeaza pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    (4) Daca pe o piata exista un singur furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, se prezuma ca acesta are putere semnificativa pe piata respectiva.
    (5) Daca un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice are putere semnificativa pe o anumita piata, el poate fi considerat a avea putere semnificativa si pe o piata aflata in stransa legatura cu cea dintai, cu conditia ca legaturile dintre cele doua piete sa permita ca puterea de piata detinuta pe una dintre piete sa fie utilizata pe cealalta piata, determinand astfel o crestere a puterii de piata a furnizorului.
    Art. 34
    (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii sa se efectueze in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii, ANRC va stabili daca pe piata relevanta exista concurenta efectiva, pe baza analizei de piata realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata. In efectuarea acestei analize de piata ANRC va colabora, atunci cand este cazul, cu Consiliul Concurentei.
    (2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva exista concurenta efectiva, ea nu va impune nici una dintre obligatiile din categoria celor mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista. Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei masuri, pentru a le permite sa se adapteze la noile conditii.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva nu exista concurenta efectiva, ea va identifica, aplicand prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativa pe piata si va putea impune acestora, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile din categoria celor mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja.
    (4) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai in urma parcurgerii procedurii prevazute la art. 50.

    CAP. 6
    Promovarea concurentei si solutionarea litigiilor dintre furnizori

    Art. 35
    (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor in alte sectoare ale economiei, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, au urmatoarele obligatii:
    a) de a tine contabilitatea in mod distinct pentru activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, in acelasi mod in care acest lucru s-ar realiza daca aceste activitati ar fi desfasurate de entitati cu personalitate juridica distincta, astfel incat sa fie identificate, cu baza de calcul si metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor si a veniturilor legate de activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, inclusiv o prezentare detaliata a activelor imobilizate si a cheltuielilor structurale;
    b) de a realiza o separare structurala pentru activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica furnizorilor a caror cifra de afaceri anuala, rezultata din activitatile legate de furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice in Romania sau in statele membre ale Uniunii Europene, este mai mica de 50 milioane euro.
    (3) Furnizorii de retele publice de comunicatii sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care nu sunt supusi cerintelor dreptului societatilor comerciale si care nu indeplinesc criteriile aplicabile intreprinderilor mici si mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene, au obligatia sa isi elaboreze situatiile financiare, sa le supuna spre aprobare unui auditor financiar independent, in conditiile legii, si sa le publice. Aceasta cerinta se aplica si contabilitatii distincte realizate in conditiile alin. (1) lit. a).
    Art. 36
    (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale, in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul prezentei ordonante de urgenta sau al legislatiei speciale, presedintele ANRC, la cererea oricareia dintre parti, va emite o decizie obligatorie in vederea solutionarii litigiului, in termen de 4 luni de la data la care a fost sesizata, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
    (2) Decizia se comunica partilor o data cu expunerea motivelor pe care se intemeiaza si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii.
    (3) In situatia in care partile provin din Romania si dintr-un alt stat, ANRC va colabora cu autoritatile similare din celalalt stat in vederea solutionarii litigiului.
    (4) Partile pot introduce cerere de chemare in judecata la instanta competenta, indiferent daca ANRC a fost sesizata cu o cerere avand acelasi obiect.

    CAP. 7
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii

    Art. 37
    Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune in aplicare politica nationala in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.
    Art. 38
    (1) Conducerea ANRC este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti de primul-ministru pentru o perioada de 5 ani.
    (2) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati de catre primul-ministru pentru incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau pentru condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva.
    (3) Presedintele reprezinta ANRC in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) Presedintele ANRC este ordonator de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.
    (6) Deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) Deciziile, inclusiv cele adoptate in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta privind accesul, pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, dupa caz, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 39
    (1) In activitatea sa ANRC are obligatia de a-si exercita atributiile in mod transparent si impartial si de a-si mentine independenta operationala si financiara fata de:
    a) furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice;
    b) producatorii ori reprezentantii autorizati ai producatorilor de echipamente destinate furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;
    c) furnizorii de servicii postale.
    (2) Salariatii ANRC, inclusiv presedintele si vicepresedintele acesteia, nu pot detine actiuni sau parti sociale la societatile comerciale cu obiect de activitate in domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale, al audiovizualului sau in orice alte domenii care se afla in competenta ANRC si nu pot avea calitatea de membru in organele de conducere ale unor asemenea societati.
    Art. 40
    (1) ANRC are sediul central in municipiul Bucuresti si oficii teritoriale in fiecare municipiu resedinta de judet si in fiecare sector al municipiului Bucuresti.
    (2) Structura organizatorica a ANRC se aproba de catre presedinte.
    Art. 41
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRC se asigura integral din urmatoarele surse:
    a) tariful de monitorizare datorat, in conformitate cu prevederile art. 47 si 48, pentru activitatea de supraveghere si control al pietei comunicatiilor electronice, desfasurata de ANRC;
    b) tariful de monitorizare anual, datorat in conformitate cu prevederile art. 51 din Ordonanta privind serviciile postale;
    c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat in conditiile prevederilor art. 19 alin. (2);
    d) alte venituri ce se pot realiza de ANRC conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) ANRC poate accepta donatii, legate si sponsorizari, in conditiile legii.
    (3) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia ANRC si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.
    Art. 42
    (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANRC se elaboreaza de catre aceasta si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.
    Art. 43
    (1) Personalul ANRC este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului ANRC se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic si de titular, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ANRC.
    (3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al ANRC se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui acesteia, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.

    CAP. 8
    Obiectivele si atributiile ANRC

    Art. 44
    In vederea indeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 37, ANRC indeplineste urmatoarele functii:
    a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    b) de administrare si de gestionare a resurselor, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea acestora pentru punerea in aplicare a politicilor in domeniu;
    c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea planului national de numerotatie si a planurilor de perspectiva in acest sens;
    d) de gestionare a resurselor de numerotatie la nivel national, in vederea utilizarii rationale si eficiente a acestora;
    e) de elaborare si adoptare de norme tehnice, de initiere de standarde nationale, de propunere spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si de adoptare de reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor, in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
    f) de reglementare a activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale si al resurselor de numerotatie, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;
    g) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;
    h) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    i) de arbitru si organ de decizie in solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii.
    Art. 45
    Obiectivele activitatii ANRC sunt urmatoarele:
    a) punerea in aplicare a politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, astfel cum sunt definite de ministerul de specialitate;
    b) promovarea concurentei in toate sectoarele pietelor de comunicatii electronice si servicii postale;
    c) promovarea transparentei fata de utilizatori, prin informarea corespunzatoare a acestora de catre furnizorii de retele si de servicii de pe pietele de comunicatii electronice si servicii postale, inclusiv cu privire la tarife si la celelalte conditii de utilizare a serviciilor;
    d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetatenilor Romaniei de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    e) protectia drepturilor si a intereselor utilizatorilor cu privire la serviciile si retelele de comunicatii electronice, precum si cu privire la serviciile postale, inclusiv prin luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii sa obtina un maxim de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
    f) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
    g) protectia drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in sectoarele de comunicatii electronice si servicii postale;
    h) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei in sectoarele de comunicatii electronice si servicii postale;
    i) promovarea integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii;
    j) promovarea convergentei media si a neutralitatii tehnologice;
    k) promovarea diversitatii lingvistice si culturale, precum si a pluralismului media.
    Art. 46
    (1) Pentru atingerea obiectivelor definite la art. 45 ANRC are urmatoarele atributii:
    1. elaborarea si actualizarea autorizatiilor generale;
    2. supravegherea si controlul respectarii obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
    3. promovarea si sprijinirea armonizarii la nivel european a utilizarii resurselor de numerotatie, in conformitate cu instrumentele juridice in vigoare in cadrul Uniunii Europene;
    4. publicarea planului national de numerotatie si a oricaror modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala;
    5. gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie;
    6. acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilirea si incasarea tarifelor pentru emiterea licentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
    7. emiterea reglementarilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie;
    8. identificarea pietelor relevante in sectorul comunicatiilor electronice si elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piata, prin elaborarea si actualizarea regulamentelor prevazute la art. 32;
    9. efectuarea analizelor de piata in situatiile in care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
    10. desemnarea furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;
    11. impunerea in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata a obligatiilor prevazute la art. 9 - 14 din Ordonanta privind accesul;
    12. gestionarea mecanismelor de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevazute de legislatia speciala;
    13. controlul indeplinirii obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal in temeiul prevederilor legislatiei speciale;
    14. atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Legii nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor;
    15. atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei privind serviciile postale, cu exceptia prevederilor art. 5, 6, 7 si 12 din aceeasi ordonanta;
    16. elaborarea reglementarilor necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    17. elaborarea si adoptarea de norme tehnice, initierea de standarde nationale in acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale in domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor pe intregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
    18. asigurarea reprezentarii in institutii si in organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia nationala in domeniu;
    19. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea; cooperarea cu autoritati de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din strainatate, inclusiv prin incheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;
    20. aplicarea acordurilor internationale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    21. colaborarea cu ministerul de specialitate in toate domeniile in care expertiza ANRC este necesara sau utila;
    22. inaintarea catre ministerul de specialitate de propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectoarelor de comunicatii electronice si servicii postale;
    23. prognozarea, planificarea si programarea in proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    24. coordonarea derularii programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANRC;
    25. elaborarea si publicarea de rapoarte, studii, analize si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, in special pentru evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari, pentru evaluarea si controlul implementarii politicilor si reglementarilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    26. urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare, in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
    27. alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.
    (2) ANRC poate incheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, avand ca obiect efectuarea unor activitati specifice, necesare indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 47
    (1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta datoreaza ANRC un tarif de monitorizare anual, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecarui furnizor.
    (2) Procentul prevazut la alin. (1) este egal pentru toti furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice si se determina anual, fara a depasi 0,5%, ca raport intre:
    a) cheltuielile estimate pe anul in curs, prevazute in bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevazute in bugetul aprobat; si
    b) cifra de afaceri cumulata, corespunzatoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati in conditiile art. 4.
    (3) Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, ca produs intre:
    a) procentul determinat potrivit prevederilor alin. (2); si
    b) cifra de afaceri a furnizorului respectiv, corespunzatoare anului anterior.
    (4) Decizia prin care se stabileste tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunica in scris fiecarui furnizor, pana la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    (5) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat in doua transe egale, prima in cel mult 45 de zile de la data comunicarii deciziei prevazute la alin. (4), iar cea de-a doua pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (6) In scopul aplicarii prevederilor prezentului capitol cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse sau din prestarile de servicii efectuate de agentul economic in cursul unui exercitiu financiar.
    (7) In vederea determinarii cifrei de afaceri furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale, o data cu depunerea acestora la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul prevazut de lege.
    (8) Sunt exceptate de la plata tarifului de monitorizare anual persoanele autorizate in conditiile art. 4, care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele si servicii de comunicatii electronice ce utilizeaza frecvente radioelectrice.
    Art. 48
    (1) La incetarea activitatii in domeniul comunicatiilor electronice, indiferent de forma acestei incetari, orice furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4, cu exceptia celor prevazuti la art. 47 alin. (8), are obligatia de a achita un tarif de monitorizare corespunzator, stabilit astfel:
    a) in cazul in care incetarea activitatii se produce inainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, in conditiile art. 47, furnizorul datoreaza un tarif de monitorizare ce reprezinta produsul dintre procentul stabilit de ANRC in conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul anterior si cifra de afaceri cumulata a anului anterior si a anului in curs a furnizorului respectiv;
    b) in cazul in care incetarea activitatii se produce dupa stabilirea tarifului de monitorizare anual, in conditiile art. 47, pe langa acest tarif furnizorul datoreaza si un tarif suplimentar, calculat ca produs intre procentul stabilit de ANRC in conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul in curs si cifra de afaceri a furnizorului pe anul in curs.
    (2) Tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) trebuie achitat la data determinarii, in conditiile legii, a cifrei de afaceri.

    CAP. 9
    Consultare, transparenta si informare

    Art. 49
    (1) ANRC are obligatia de a crea, de a mentine, de a dezvolta si de a actualiza permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul careia sa se asigure informarea publicului cu privire la:
    a) organizarea, functionarea, obiectivele si atributiile ANRC, precum si atributiile fiecarei structuri interne a ANRC;
    b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANRC;
    c) legislatia nationala si internationala aplicabila in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
    d) deciziile emise de presedintele ANRC care privesc furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice, precum si furnizorii de servicii postale;
    e) caile legale de atac impotriva deciziilor presedintelui ANRC;
    f) documentele a caror publicare este obligatorie in cadrul consultarilor lansate in conditiile art. 50;
    g) bugetul de venituri si cheltuieli al ANRC;
    h) autoritatile cu atributii similare din alte state;
    i) orice alte informatii utile informarii publicului, care au legatura cu activitatea ANRC.
    (2) ANRC va depune toate diligentele necesare pentru a asigura ca informatiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile si in cel putin o limba de circulatie internationala.
    Art. 50
    (1) ANRC are obligatia de a respecta procedura de consultare stabilita prin prezentul articol ori de cate ori intentioneaza sa adopte masuri de natura sa produca un impact semnificativ pe piata relevanta, in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta ori a legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale.
    (2) ANRC are obligatia de a publica textul supus consultarii pe pagina de Internet proprie, precizand totodata si: data publicarii documentului, data la care expira termenul de depunere a observatiilor si data estimativa la care intentioneaza sa adopte masura care face obiectul consultarii. Toate persoanele interesate care au solicitat inscrierea adresei lor de posta electronica pe lista de corespondenta special constituita a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea consultarii cel mai tarziu la data publicarii documentului.
    (3) Din momentul in care textul supus consultarii este publicat pe pagina de Internet, ANRC va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii, in scris, de catre orice persoana interesata. In situatiile in care masurile trebuie adoptate in regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, insa nu mai scurt de 10 zile.
    (4) Masura supusa consultarii nu poate fi adoptata inainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a observatiilor. Cel mai tarziu la data publicarii pe pagina de Internet a deciziei prin care se adopta masura ANRC are obligatia de a publica si un material de sinteza a observatiilor primite, care va preciza si pozitia sa fata de aceste observatii.

    CAP. 10
    Supraveghere si control

    Art. 51
    (1) ANRC sau IGCTI, dupa caz, are dreptul sa solicite, motivat, oricarui furnizor de servicii sau de retele de comunicatii electronice ori de servicii postale toate informatiile necesare pentru verificarea respectarii obligatiilor prevazute in autorizatiile generale, in celelalte decizii ale presedintelui ANRC, in licente sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale.
    (2) Cantitatea si natura informatiilor trebuie sa fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (3) Furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie informatiile in termenul si in conditiile indicate de autoritatile prevazute la alin. (1).
    Art. 52
    ANRC coopereaza cu autoritati de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din strainatate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare si schimb de informatii, in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta si al legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru a facilita exercitarea de catre aceste autoritati a atributiilor ce le revin in temeiul legislatiei nationale aplicabile.
    Art. 53
    (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si al respectarii obligatiilor impuse prin autorizatia generala si prin licente, cu exceptia controlului indeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice, revine ANRC, care actioneaza prin personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop.
    (2) Controlul indeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care actioneaza prin personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop si potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementeaza activitatea acestei institutii, acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel.
    Art. 54
    (1) In exercitarea atributiilor de control personalul imputernicit in acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul sa solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si furnizorilor de servicii postale orice informatii care ii sunt necesare, mentionand temeiul legal si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa ii fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanta de urgenta sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanta privind serviciile postale.
    (2) Personalul de control imputernicit in acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte; de asemenea, poate sa faca inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor in activitatea sa, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
    (3) De asemenea, personalul de control imputernicit in acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul sa efectueze perchezitii, pe baza autorizarii judiciare acordate prin ordonanta presedintiala de catre presedintele tribunalului judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, in a carui circumscriptie sunt situate locurile de controlat, ori de catre un judecator delegat de acesta. Cererea de ordonanta presedintiala trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice perchezitia si se judeca fara citarea partilor, in termen de cel mult 3 zile.
    (4) Perchezitia si actele pe care le cuprinde se efectueaza sub autoritatea si sub controlul judecatorului care le-a autorizat, el desemnand unul sau mai multi ofiteri de politie judiciara insarcinati sa asiste la aceste operatiuni si sa il informeze asupra derularii lor. Daca unele acte trebuie efectuate in afara circumscriptiei tribunalului, presedintele emitent al ordonantei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de catre presedintele tribunalului in a carui circumscriptie trebuie efectuate respectivele acte. Judecatorul poate inspecta locurile supuse interventiei, putand decide in orice moment suspendarea sau incetarea perchezitiei.
    (5) Oricare ar fi imprejurarile, perchezitia nu poate incepe inainte de ora 6,00 sau dupa ora 20,00 si trebuie efectuata in prezenta ocupantului locului, iar in lipsa acestuia, in prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, avand capacitate deplina de exercitiu; numai personalul de control imputernicit in acest scop al ANRC si al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul sau si ofiterii de politie judiciara pot lua cunostinta de piese si documente inaintea ridicarii acestora.
    (6) Inventarele si aplicarea sigiliilor se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala; originalele procesului-verbal si ale inventarului sunt transmise judecatorului care a ordonat perchezitia, iar piesele si documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevarului vor fi restituite ocupantului locului.
    (7) Ordonanta poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Recursul nu este suspensiv de executare.
    (8) Presedintele ANRC sau, dupa caz, directorul general al IGCTI este informat fara intarziere despre inceperea perchezitiei si despre operatiunile efectuate.

    CAP. 11
    Regim sanctionator

    Art. 55
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
    a) furnizarea retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice de catre o persoana care nu este autorizata in conditiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada in care dreptul de furnizare a retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice a fost suspendat sau retras;
    b) nerespectarea conditiilor prevazute in autorizatia generala, in conditiile art. 5;
    c) utilizarea frecventelor radioelectrice fara obtinerea licentei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
    d) utilizarea resurselor de numerotatie fara obtinerea licentei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;
    e) nerespectarea conditiilor prevazute in licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice, acordate in conditiile cap. III;
    f) nerespectarea conditiilor prevazute in licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate in conditiile cap. III;
    g) nerespectarea obligatiei impuse de ANRC in temeiul art. 25 alin. (1) sau a conditiilor stabilite de aceasta in temeiul art. 25 alin. (2);
    h) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35;
    i) nerespectarea reglementarilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 20.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri.
    (3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.
    Art. 56
    (1) ANRC sau IGCTI, dupa caz, poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice la plata unor amenzi administrative in cuantum de pana la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, stabilind totodata si data de la care acestea se calculeaza, pentru a-i determina:
    a) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1) sau orice alte informatii cerute de ANRC ori de IGCTI in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    b) sa se supuna controlului prevazut la art. 53 si 54;
    c) sa se conformeze masurilor dispuse de ANRC in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevazute la alin. (1) poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale unor alte acte normative, sumele rezultate din incasarea amenzilor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia ANRC sau a IGCTI, dupa caz, si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.
    Art. 57
    (1) Pentru neplata la termen a tarifului de monitorizare stabilit de ANRC potrivit art. 47 si 48 sau a tarifului de utilizare a spectrului ori a tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilite potrivit art. 19, se aplica penalitati pentru fiecare zi de intarziere, calculate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile majorarilor de intarziere pentru creantele bugetare.
    (2) Daca in termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achita tariful si penalitatile datorate, ANRC sau ministerul de specialitate, dupa caz, ii poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele ori servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.
    Art. 58
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) si h) se face de catre personalul de control prevazut la art. 53 alin. (1).
    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. c) si e) se face de catre personalul de control prevazut la art. 53 alin. (2).
    (3) Constatarea contraventiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de catre personalul de control prevazut la art. 53 alin. (1) sau (2), dupa caz.
    (4) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) si h) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANRC.
    (5) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. c) si e) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre directorul general al IGCTI.
    (6) Sanctiunea pentru fapta prevazuta la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANRC sau de catre directorul general al IGCTI, dupa caz.
    (7) Amenzile administrative prevazute la art. 56 se aplica de catre presedintele ANRC sau de catre directorul general al IGCTI, dupa caz.
    (8) Sanctiunile prevazute la art. 57 se aplica de catre presedintele ANRC sau de catre conducatorul ministerului de specialitate.
    (9) Actul prin care se aplica sanctiunile prevazute la art. 56 si 57 constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
    (10) In masura in care prin prezenta ordonanta de urgenta nu se prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 55 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28.
    Art. 59
    (1) In cazul descoperirii nerespectarii de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii prevazute in autorizatii sau in licente, in prezenta ordonanta de urgenta sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice, ANRC sau IGCTI, dupa caz, va transmite furnizorului in cauza o notificare prin care ii va aduce la cunostinta intentia aplicarii sanctiunii prevazute de lege si ii va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru a justifica sau pentru a remedia incalcarea savarsita.
    (2) Termenul de 30 de zile poate fi redus in urmatoarele cazuri:
    a) cu acordul furnizorului;
    b) in cazul in care furnizorul a mai incalcat una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la alin. (1);
    c) in cazul in care nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) aduce grave prejudicii interesului public.
    (3) In cazul in care furnizorul nu remediaza incalcarea in termenul prevazut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentata nu este satisfacatoare, ANRC sau IGCTI, dupa caz, va aplica sanctiunea corespunzatoare si va dispune toate masurile necesare in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate. Masurile trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit si vor prevedea o perioada rezonabila in care furnizorul trebuie sa se conformeze acestora.
    (4) In cazul unor incalcari grave si repetate, daca furnizorul in cauza nu s-a conformat masurilor dispuse in conformitate cu prevederile alin. (3):
    a) ANRC poate suspenda sau retrage furnizorului in cauza dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale sau licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, dupa caz;
    b) ministerul de specialitate poate suspenda ori retrage furnizorului in cauza licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (5) La propunerea motivata a autoritatilor competente, prin care se arata ca incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) de catre un furnizor prezinta un pericol grav si iminent pentru siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea publica sau pentru drepturile si libertatile cetatenilor ori ameninta sa creeze probleme grave de natura economica sau operationala altor furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori utilizatorilor, ANRC sau IGCTI, dupa caz, poate lua masuri urgente cu caracter provizoriu de inlaturare a pericolului, care pot fi ulterior confirmate. Furnizorului in cauza trebuie sa i se acorde posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere, in conditii rezonabile, si de a propune solutii pentru remedierea situatiei create.
    Art. 60
    Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.

    CAP. 12
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 61
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2002 Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. beneficiaza de:
    a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocala fixa destinate publicului, servicii de telegrafie si telex, locale, interurbane si internationale;
    b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu inchiriate, in vederea asigurarii capacitatii de transmisie intre punctele terminale ale retelei fixe operate de Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. pe baza licentei acordate in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pana la aceeasi data Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. beneficiaza de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio inchiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.
    Art. 62
    (1) Licentele si autorizatiile eliberate in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2002, cu exceptia cazurilor in care actele respective prevad un termen mai scurt.
    (2) Pana la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform prevederilor alin. (1), titularii de licente si de autorizatii sunt obligati sa transmita ANRC notificarea prevazuta la art. 4, in vederea continuarii activitatii pe baza autorizatiei generale. La data efectuarii notificarii licenta sau autorizatia isi inceteaza valabilitatea, cu exceptia prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie.
    (3) Pana la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform prevederilor alin. (1), ministerul de specialitate va revizui toate licentele prin care s-au acordat drepturi de utilizare a frecventelor radioelectrice, pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III.
    (4) Pana la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform prevederilor alin. (1), ANRC va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, in conditiile cap. III, furnizorilor de retele si de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 63
    In scopul finantarii activitatii pe primele 12 luni de functionare, ANRC va beneficia de un credit din partea IGCTI, in valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioada de gratie de 1 an de la data incheierii contractului, fara dobanda, platibil in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii. Celelalte conditii se vor stabili prin contract, care se va incheia in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 64
    Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot asigura, contra cost, spatiile necesare pentru desfasurarea activitatii oficiilor teritoriale ale ANRC.
    Art. 65
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 66
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta:
    a) articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Autoritatea de reglementare in sensul prezentei ordonante este Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii.";
    b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii";
    c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atributiile autoritatii de reglementare sunt indeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 5, 6, 7 si 12, care sunt indeplinite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.";
    d) Hotararea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 67
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 37 - 40, art. 42, 43, 63 si 64, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ANRC.
    (3) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) ANRC va angaja personalul necesar in scopul exercitarii efective si depline a atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) atributiile prevazute in sarcina ANRC prin prezenta ordonanta de urgenta vor fi indeplinite in continuare de autoritatile competente, potrivit reglementarilor in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor si
                         tehnologiei informatiei,
                         Ion Smeeianu,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Cristian Maior

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 79/2002
Legea 67 2013
OUG 111 2011
privind comunicaţiile electronice
OUG 19 2011
privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice
OUG 22 2009
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
OUG 106 2008
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
OUG 60 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
OUG 11 2005
pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Legea 510 2004
privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Ordin 497 2004
pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii de retele locale de comunicatii electronice in banda de frecvente 3410 - 3600 MHz
Ordin 494 2004
privind termenul de valabilitate a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice
Ordin 273 2004
pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia
Ordin 274 2004
privind unele masuri legate de incasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice
Ordin 236 2004
pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii unei retele nationale de comunicatii electronice in banda de frecvente 3410 - 3600 MHz
Ordin 403 2003
privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice
Decizia 1333 2003
privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Decizia 1334 2003
privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale
Decizia 1331 2003
privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii
Decizia 1332 2003
privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice
Decizia 811 2003
privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii
Legea 304 2003
pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice
Ordin 136 2003
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 73/2003 privind unele masuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice
Ordin 73 2003
privind unele masuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice
Hotărârea 1594 2002
privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Decizia 138 2002
privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului
Decizia 139 2002
privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra in competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii
Decizia 140 2002
privind adoptarea Planului national de numerotatie
Decizia 141 2002
privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie
Decizia 136 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice
Decizia 137 2002
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata
Decizia 131 2002
privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Ordin 225 2002
privind punerea in aplicare a instructiunilor elaborate de Consiliul Concurentei in baza Legii concurentei nr. 21/1996
Legea 591 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Hotărârea 1113 2002
privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia
Hotărârea 880 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, precum si a unor masuri pentru desfasurarea activitatii acesteia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu