Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 28 din 15 martie 1991

pentru acceptarea de catre Romania a Acordului (Statutului) privind Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din 30 martie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Romania accepta Acordul (Statutul) privind Corporatia Financiara Internationala, adoptat la 11 aprilie 1955, asa cum a fost amendat prin rezolutiile Consiliului guvernatorilor din 21 septembrie 1961 si 1 septembrie 1965 si accepta Rezolutia Consiliului guvernatorilor Corporatiei Financiare Internationale nr. 165 din 4 septembrie 1990, care stabileste conditiile si termenii pentru admiterea Romaniei ca membru al Corporatiei Financiare Internationale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 ianuarie 1991.

                  PRESEDINTELE SENATUI
             academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 11 martie 1991.

            PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                        MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea pentru acceptarea de catre Romania a Acordului (Statului) privind Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.) si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   PRESEDINTELE ROMANIEI
                        ION ILIESCU

                           ACORD
privind Corporatia Financiara Internationala*)

    (Amendat prin rezolutiile din 21 septembrie 1961 si 1 septembrie 1965)
--------------
    *) Traducere.

    Guvernele in numele carora se semneaza acest acord convin urmatoarele:

    ARTICOL INTRODUCTIV
    Corporatia Financiara Internationala (denumita de acum inainte corporatia) este infiintata si va functiona potrivit urmatoarelor prevederi:

    Art. 1
    Scopul
    Scopul corporatiei este sa promoveze dezvoltarea economica prin incurajarea cresterii intreprinderilor productive private din tarile membre, indeosebi in zonele mai putin dezvoltate, completind astfel activitatile Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (denumita de-acum inainte banca). Pentru realizarea acestui scop, corporatia:
    I. va acorda asistenta, in asociatie cu investitori particulari, pentru finantarea infiintarii, imbunatatirii si dezvoltarii intreprinderilor productive particulare care sa contribuie la dezvoltarea tarilor membre prin investitii, fara garantarea rambursarii de catre guvernul respectiv, in cazul in care nu este disponibil suficient capital particular, in conditii rezonabile;
    II. va incerca sa aduca laolalta posibilitatile de investitii, capitalul particular si strain si conducerea competenta;
    III. va incerca sa stimuleze si sa ajute la crearea conditiilor care sa conduca la fluxul capitalului intern si strain in investitii productive in tarile membre.
    Corporatia se va calauzi in luarea deciziilor dupa prevederile acestui articol.
    Art. 2
    Calitatea de membru si capitalul

    Sectiunea 1
    Calitatea de membru
    a) Membrii fondatori ai corporatiei vor fi acei membri ai bancii inscrisi in lista "A" anexata, care vor accepta calitatea de membru al Corporatiei la data sau inaintea datei specificate in art. IX, sectiunea 2 (c).
    b) Calitatea de membru va fi deschisa si altor membri ai bancii la acele date si in concordanta cu acele conditii pe care le va stabili corporatia.

    Sectiunea 2
    Capitalul de baza
    a) Capitalul de baza autorizat al corporatiei va fi de 100.000.000 dolari S.U.A.*).
    b) Capitalul de baza autorizat va fi divizat in 100.000 actiuni avind o valoare paritara de 1.000 dolari S.U.A. fiecare. Oricare din actiunile care nu au fost subscrise initial de membrii fondatori vor fi disponibile subscrierii ulterioare, potrivit sectiunii 3 d) din acest articol.
    c) Volumul capitalului de baza autorizat poate fi majorat oricind de catre Consiliul guvernatorilor, dupa cum urmeaza:
    (i) printr-o majoritate de voturi exprimate in cazul in care cresterea este necesara in scopul emiterii de actiuni la capitalul de baza pentru subscrierea initiala a membrilor, altii decit membrii fondatori, cu conditia ca totalul oricaror cresteri autorizate in conformitate cu acest paragraf sa nu depaseasca 10.000 actiuni;
    (ii) in oricare alt caz, printr-o majoritate de trei patrimi din totalul puterii de vot.
    d) In cazul unei majorari autorizate in conformitate cu paragraful c (ii) de mai sus, fiecare membru va avea ocazia sa subscrie, potrivit conditiilor pe care le va decide corporatia, intr-o proportie din cresterea capitalului de baza echivalenta cu proportia capitalului sau subscris fata de capitalul total de baza al corporatiei, dar nici un membru nu va fi obligat sa subscrie la o parte din capitalul majorat.
    e) Emiterea de actiuni la capitalul de baza, altele decit cele subscrise fie prin subscrierea initiala, fie conform paragrafului d) de mai sus, va necesita o majoritate de trei patrimi din totalul puterii de vot.
    f) Actiunile capitalului de baza al corporatiei vor fi disponibile pentru subscrierea numai de catre membri si vor fi emise numai pentru membri.
-------------
    *) La 3 septembrie 1963 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 110.000.000 dolari S.U.A., impartit in 110.000 actiuni a cite 1.000 dolari fiecare. La 2 noiembrie 1977, capitalul de baza autorizat a fost majorat la 650.000.000 dolari S.U.A., impartit in 650.000 actiuni a cite 1.000 dolari fiecare. La 26 decembrie 1985 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 1.300.000.000 dolari S.U.A., impartit in 1.300.000 actiuni a cite 1.000 dolari S.U.A. fiecare.

    Sectiunea 3
    Subscrieri
    a) Fiecare membru fondator va subscrie numarul de actiuni din capitalul de baza stabilit in dreptul numelui sau din lista "A". Numarul actiunilor din capitalul de baza ce va fi subscris de alti membri va fi determinat de corporatie.
    b) Actiunile din capitalul de baza subscrise initial de membrii fondatori vor fi emise la paritate.
    c) Subscrierea initiala a fiecarui membru fondator va fi platibila in intregime in termen de 30 de zile de la ultima dintre: fie data la care corporatia isi incepe operatiunile conform art. IX, sectiunea 3 b), fie data la care respectivul fondator devine membru, sau la o data ulterioara pe care o va hotari corporatia. Plata se va face in aur sau in dolari S.U.A. ca raspuns la o cerere a corporatiei care va specifica locul sau locurile pentru efectuarea platii.
    d) Pretul si alte conditii ale subscrierii de actiuni la capitalul de baza, altele decit subscrierea initiala de catre membrii fondatori, vor fi determinate de corporatie.

    Sectiunea 4
    Limitarea raspunderii
    In virtutea calitatii sale de membru, nici un membru nu este raspunzator pentru obligatiile corporatiei.

    Sectiunea 5
    Restrictie asupra transferurilor si grevarii actiunilor
    Actiunile din capitalul de baza nu vor fi oferite drept garantii sau grevate, in nici un fel, si vor fi transferabile numai corporatiei.
    Art. 3
    Operatiuni

    Sectiunea 1
    Operatiuni de finantare
    Corporatia poate face investitii din fondurile sale in intreprinderi productive particulare de pe teritoriile membrilor sai. Existenta unui interes guvernamental sau a altui interes public intr-o astfel de intreprindere nu va impiedica corporatia de a face o investitie in aceasta.

    Sectiunea 2
    Forme de finantare*)
    Corporatia poate face investitii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzatoare conditiilor. (Amendat la 21 septembrie 1961).
-------------
    *) Text original: "a) Finantarea de catre corporatie nu va lua forma investitiilor in capitalul de baza. Corporatia poate face investitii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzatoare conditiilor incluzind (dar fara a limita) investitiile detinatorului de actiuni care ii dau dreptul de a participa la cistiguri si dreptul de a subscrie la capital, sau de a transforma investitia in capital."
    "b) Corporatia nu-si va exercita ea insasi vreun drept de a subscrie la capital sau de a transforma investitiile in capital."

    Sectiunea 3
    Principii operationale
    Operatiunile corporatiei se vor conduce dupa urmatoarele principii:
    (i) Corporatia nu va intreprinde nici o finantare pentru care, dupa opinia sa, s-ar putea obtine capital particular suficient in conditii rezonabile;
    (ii) Corporatia nu va finanta o intreprindere de pe teritoriile vreunui membru, daca membrul are obiectii asupra acestei finantari;
    (iii) Corporatia nu va impune conditii ca sumele din finantare sa fie cheltuite pe teritoriile unei anumite tari;
    (iv) Corporatia nu isi va asuma raspunderea pentru conducerea vreunei intreprinderi in care a investit si nu va exercita drepturi de vot in acest scop sau in alt scop care, dupa opinia sa, este de domeniul controlului conducerii*). (Amendat in 21 septembrie 1961);
    (v) Corporatia va intreprinde operatiunea de finantare in conditiile pe care le considera corespunzatoare, tinind seama de cerintele intreprinderii, de riscurile care sint asumate de corporatie si de conditiile obtinute in mod normal de investitorii particulari pentru o finantare similara;
    (vi) Corporatia va incerca sa-si reintregeasca fondurile prin vinzarea investitiilor sale catre investitori particulari, ori de cite ori poate sa faca aceasta in mod corespunzator, in conditii satisfacatoare;
    (vii) Corporatia va incerca sa mentina o diversificare judicioasa a investitiilor sale.
--------------
    *) Text original: "(iv) Corporatia nu isi va asuma raspunderea pentru conducerea unei intreprinderi in care a investit."

    Sectiunea 4
    Protejarea intereselor
    In eventualitatea ca exista sau este posibila aparitia unui caz de culpa cu privire la oricare din investitiile sale, insolvabilitatea efectiva sau anticipata a intreprinderii in care va fi fost facuta aceasta investitie, sau alte situatii care, dupa opinia corporatiei, ameninta sa puna in primejdie aceasta investitie, nimic din cadrul acestui acord nu va impiedica corporatia de a intreprinde o asemenea actiune sau de a exercita asemenea drepturi pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor sale.

    Sectiunea 5
    Aplicabilitatea anumitor restrictii valutare
    Fondurile primite de/sau platibile corporatiei cu privire la investitiile corporatiei facute pe teritoriile oricarui membru, in conformitate cu sectiunea 1 din acest articol, nu vor fi eliberate decit pe baza oricarei prevederi din acest articol referitoare la restrictiile valutare, reglementarile si controalele general aplicabile in vigoare pe teritoriile acelui membru.

    Sectiunea 6
    Diverse operatiuni
    Pe linga operatiunile specificate in alta parte in acest acord, corporatia va fi imputernicita:
    (i) sa contracteze imprumuturi si, in aceasta privinta, sa furnizeze acele garantii colaterale sau altfel de garantii pe care le va considera necesare, cu conditia, totusi, ca inainte de a face o vinzare publica a obligatiunilor sale pe piata unui membru, corporatia sa fi obtinut aprobarea acelui membru, ca si a membrului in a carui moneda vor fi exprimate obligatiunile; daca, si atita vreme cit corporatia va fi indatorata cu imprumuturi de la sau garantate de banca, suma totala atrasa si nerambursata din imprumuturile contractate sau garantiile date de corporatie nu va fi majorata, daca la acea data sau ca rezultat al acestei majorari, suma totala a garantiei (inclusiv garantarea oricarei datorii) contractata de corporatie din oricare sursa si nerambursata la acel moment va depasi o suma egala cu de 4 ori capitalul sau subscris neafectat si rezervele*);
    (ii) sa investeasca fonduri care nu sint necesare in operatiunile sale de finantare in astfel de obligatiuni, dupa cum poate hotari si de a investi fonduri detinute pentru pensii sau scopuri similare in titluri usor comercializabile, fara a se supune restrictiilor impuse de alte sectiuni din acest articol;
    (iii) sa garanteze titlurile in care a investit pentru a facilita vinzarea lor;
    (iv) sa cumpere si sa vinda titlurile pe care le-a emis sau garantat sau in care a investit;
    (v) sa exercite alte asemenea atributii legate de activitatea sa, dupa cum va fi necesar sau de dorit pentru promovarea scopurilor sale.
----------------
    *) Ultima clauza a fost inclusa prin amendamentul intrat in vigoare la 1 septembrie 1965.

    Sectiunea 7
    Evaluarea monedelor
    De cite ori va deveni necesar, potrivit acestui acord, sa se estimeze o moneda in functie de valoarea altei monede, aceasta estimare va fi hotarita de corporatie in mod rezonabil dupa consultarea cu Fondul Monetar International.

    Sectiunea 8
    Avertizare pe titlurile de valoare
    Fiecare titlu emis sau garantat de corporatie va purta pe fata sa o mentiune clara, in sensul ca aceasta nu constituie o obligatie a bancii sau, daca nu este mentionat in mod expres pe titlu, a unui guvern.

    Sectiunea 9
    Activitate politica prohibita
    Corporatia si functionarii sai nu se vor amesteca in afacerile politice ale vreunui membru si nu vor fi influentati in deciziile lor de caracterul politic al membrului sau membrilor respectivi. Pentru deciziile lor vor fi relevante doar considerentele economice, iar aceste considerente vor fi evaluate impartial pentru a realiza scopurile afirmate in acest acord.
    Art. 4
    Organizarea si conducerea

    Sectiunea 1
    Structura corporatiei
    Corporatia va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu al directorilor, un presedinte al Consiliului directorilor, un presedinte, precum si functionarii si personalul care sa indeplineasca sarcinile pe care le poate hotari corporatia.

    Sectiunea 2
    Consiliul guvernatorilor
    a) toate imputernicirile corporatiei vor fi investite in Consiliul guvernatorilor.
    b) Fiecare guvernator si guvernator supleant al bancii numit de un membru al bancii, care este si membru al corporatiei, va fi ex officio guvernator sau guvernator supleant al corporatiei. Nici un guvernator supleant nu are drept de vot decit in absenta principalului guvernator. Consiliul guvernatorilor va alege pe unul dintre guvernatori in functia de presedinte al Consiliului guvernatorilor.
    Oricare guvernator sau guvernator supleant va inceta sa detina functia daca membrul prin intermediul caruia a fost numit va inceta sa mai fie membru al corporatiei.
    c) Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului directorilor mandatul de a exercita oricare din imputernicirile sale, cu exceptia imputernicirii de:
    (i) a admite noi membri si de a hotari conditiile admiterii lor;
    (ii) a majora sau reduce capitalul de baza;
    (iii) a suspenda un membru;
    (iv) a decide asupra sesizarilor privind interpretarile acestui acord date de Consiliul directorilor;
    (v) a face aranjamente de cooperare cu alte organizatii internationale (altele decit aranjamentele neoficiale cu caracter temporar si administrativ);
    (vi) a decide suspendarea permanenta a operatiunilor corporatiei si repartizarea activului sau;
    (vii) a declara dividende;
    (viii) a amenda acest acord.
    d) Consiliul guvernatorilor va tine o intilnire anuala si alte intilniri care pot fi prevazute de Consiliul guvernatorilor sau convocate de Consiliul directorilor.
    e) Intilnirea anuala a Consiliului guvernatorilor va fi corelata cu intilnirea anuala a Consiliului guvernatorilor bancii.
    f) Numarul necesar de participanti pentru orice intilnire a Consiliului guvernatorilor va fi o majoritate a guvernatorilor exercitind nu mai putin de doua treimi din totalul dreptului de vot.
    g) Corporatia poate stabili, prin regulament, o procedura prin care Consiliul directorilor sa poata obtine un vot al guvernatorilor, intr-o anumita problema, fara convocarea Consiliului guvernatorilor.
    h) Consiliul guvernatorilor si Consiliul directorilor, in masura in care acesta din urma este autorizat, pot sa adopte acele reguli si reglementari care sint necesare sau potrivite pentru conducerea corporatiei.
    i) Guvernatorii si guvernatorii supleanti vor functiona ca atare fara compensatie din partea corporatiei.

    Sectiunea 3
    Votarea
    a) Fiecare membru va avea 250 voturi plus cite un vot suplimentar pentru fiecare actiune detinuta din capital.
    b) Cu exceptia celor prevazute altfel in mod expres, toate problemele care stau in fata corporatiei vor fi hotarite printr-o majoritate de voturi.

    Sectiunea 4
    Consiliul directorilor
    a) Consiliul directorilor va raspunde de conducerea operatiunilor generale ale corporatiei si, in acest scop, va exercita intreaga autoritate acordata prin acest acord sau delegata de Consiliul guvernatorilor.
    b) Consiliul directorilor corporatiei va fi compus ex officio din fiecare director executiv al bancii care va fi fost fie (i) numit de un membru al bancii care este si membru al corporatiei, fie (ii) ales printr-o votare in care voturile a cel putin unui membru al bancii care este si membru al corporatiei vor fi in sprijinul alegerii sale. Supleantul fiecarui director executiv al bancii va fi ex officio un director supleant al corporatiei. Oricare director va inceta sa detina functia sa, daca membrul de catre care a fost numit sau daca toti membrii ale caror voturi au fost in favoarea sa vor inceta de a mai fi membri ai corporatiei.
    c) Fiecare director care este director executiv numit al bancii va avea dreptul sa-si exercite numarul de voturi pe care membrul prin care a fost astfel numit are dreptul sa si le exercite in cadrul corporatiei. Fiecare director care este director executiv ales al bancii va avea dreptul sa exercite voturile pe care membrul sau membrii corporatiei, ale caror voturi au fost in favoarea lui la banca, au dreptul de a le exercita in cadrul corporatiei. Toate voturile la care un director are dreptul vor fi exercitate in mod unitar.
    d) Directorul supleant va avea puteri depline de a actiona in absenta directorului care l-a numit. Cind directorul este prezent, supleantul sau poate participa la intruniri, dar nu va vota.
    e) Numarul necesar de participanti pentru o intrunire a Consiliului directorilor va fi o majoritate a directorilor care exercita nu mai putin de o jumatate din dreptul de vot total.
    f) Consiliul directorilor se va intruni ori de cite ori afacerile corporatiei reclama aceasta.
    g) Consiliul guvernatorilor va adopta reglementari potrivit carora un membru al corporatiei, care nu are dreptul de a numi un director executiv al bancii, poate trimite un reprezentant pentru a participa la orice intrunire a Consiliului directorilor corporatiei cind se analizeaza o cerere facuta de acel membru sau o problema care afecteaza direct acel membru.

    Sectiunea 5
    Presedintele Consiliului directorilor, presedintele corporatiei si personalul
    a) Presedintele bancii va fi ex officio presedintele Consiliului directorilor corporatiei, dar nu va avea drept de vot, cu exceptia unui vot decisiv in cazul unui balotaj. El poate participa la intrunirile Consiliului guvernatorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste intruniri.
    b) Presedintele corporatiei va fi numit de Consiliul directorilor la recomandarea presedintelui Consiliului directorilor. Presedintele va fi seful personalului functional al corporatiei. Sub indrumarea Consiliului directorilor si sub supravegherea generala a presedintelui acestuia, el va conduce afacerile obisnuite ale corporatiei si, sub controlul lor general, va raspunde de organizarea, numirea si demiterea functionarilor si personalului. Presedintele corporatiei poate participa la intilnirile Consiliului directorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste intilniri. Presedintele corporatiei va inceta sa-si mentina functia prin decizia Consiliului directorilor in care presedintele Consiliului directorilor este de acord.
    c) Presedintele corporatiei, functionarii si personalul corporatiei, in exercitarea functiei, datoreaza intreaga raspundere corporatiei si nici unei alte autoritati. Fiecare membru al corporatiei va respecta caracterul international al acestei raspunderi si se va abtine de la orice incercare de a influenta pe oricare din ei in ceea ce priveste exercitarea functiilor lor.
    d) Avind in vedere importanta deosebita de a asigura nivelurile cele mai inalte de eficienta si de competenta profesionala, se va acorda atentia cuvenita importantei recrutarii personalului corporatiei pe o baza geografica cit se poate de larga.

    Sectiunea 6
    Relatia cu banca
    a) Corporatia va fi o entitate separata si distincta de cea a bancii, iar fondurile corporatiei vor fi tinute separat de cele ale bancii*). Prevederile acestei sectiuni nu vor impiedica corporatia de a face aranjamente cu banca in privinta facilitatilor, personalului si serviciilor si aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor administrative platite in primul moment de una dintre organizatii in numele celeilalte.
    b) Nimic din cadrul acestui acord nu va face corporatia raspunzatoare de actiunile sau obligatiile bancii, sau banca raspunzatoare de actiunile sau obligatiile corporatiei.
---------------------
    *) Textul original include urmatoarele: "Corporatia nu va da imprumut sau nu va lua imprumut de la banca".

    Sectiunea 7
    Relatii cu alte organizatii internationale
    Corporatia, actionind prin intermediul bancii, va incheia aranjamente oficiale cu Natiunile Unite si poate incheia astfel de aranjamente cu alte organizatii internationale publice care au raspunderi specializate in domenii conexe.

    Sectiunea 8
    Amplasarea birourilor
    Biroul principal al corporatiei va fi in aceeasi localitate cu biroul principal al bancii. Corporatia poate stabili infiintarea altor birouri pe teritoriile oricarui membru.

    Sectiunea 9
    Depozitari
    Fiecare membru va desemna banca sa centrala ca depozitara la care corporatia poate sa-si pastreze drepturile in moneda unui astfel de membru sau alte active ale corporatiei sau, daca nu are banca centrala, va desemna in acest scop alta institutie care poate fi acceptabila corporatiei.

    Sectiunea 10
    Canale ale comunicatiei
    Fiecare membru va desemna o autoritate corespunzatoare cu care corporatia sa poata comunica in legatura cu orice problema ivita, potrivit acestui acord.

    Sectiunea 11
    Publicarea rapoartelor si asigurarea informatiilor
    a) Corporatia va publica un raport anual care sa contina o dare de seama de bilant certificata a conturilor sale, care va circula in rindul membrilor, la intervale de timp potrivit, o dare de seama in rezumat a situatiei sale financiare si o situatie de venituri si cheltuieli care sa arate rezultatele operatiunilor sale.
    b) Corporatia poate publica alte asemenea rapoarte pe care le considera oportune pentru realizarea scopurilor sale.
    c) Copiile tuturor rapoartelor, darilor de seama si publicatiilor efectuate potrivit acestei sectiuni vor fi distribuite membrilor.

    Sectiunea 12
    Dividende
    a) Consiliul guvernatorilor poate hotari periodic ce parte din veniturile si excedentul net al corporatiei va fi repartizata ca dividende, dupa ce sint asigurate rezervele.
    b) Dividendele vor fi repartizate pro rata proportional cu capitalul de baza detinut de membri.
    c) Dividendele vor fi platite in modul si in moneda sau monedele pe care le va decide corporatia.
    Art. 5
    Retragerea; suspendarea calitatii de membru; suspendarea operatiunilor

    Sectiunea 1
    Retragerea membrilor
    Oricare membru se poate retrage din cadrul corporatiei oricind prin transmiterea unei instiintari in scris corporatiei, la sediul sau principal. Retragerea va deveni efectiva la data la care este primita aceasta instiintare.

    Sectiunea 2
    Suspendarea calitatii de membru
    a) Daca un membru nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile fata de corporatie, corporatia poate suspenda calitatea sa de membru prin decizia majoritatii guvernatorilor, exercitind o majoritate a puterii de vot totale. Membrul astfel suspendat va inceta in mod automat sa fie membru la un an de la data suspendarii sale, daca este luata o decizie de aceeasi majoritate pentru repunerea in drepturi a membrului.
    b) In perioada suspendarii, membrul nu va avea dreptul de a exercita nici un drept potrivit acestui acord, cu exceptia dreptului de retragere, dar va fi supus in continuare tuturor obligatiilor.

    Sectiunea 3
    Suspendarea sau incetarea calitatii de membru al bancii
    Oricare membru caruia i se suspenda calitatea de membru sau inceteaza de a fi membru al bancii, in mod automat i se va suspenda si calitatea de membru al corporatiei sau va inceta de a fi membru al corporatiei, dupa caz.

    Sectiunea 4
    Drepturi si obligatii ale guvernelor care inceteaza de a mai fi membre
    a) Cind un guvern inceteaza de a mai fi membru, acesta va ramine raspunzator pentru toate sumele pe care le datoreaza corporatiei. Corporatia va rascumpara capitalul acestui guvern ca parte a acordului privind conturile cu acesta, potrivit prevederilor acestei sectiuni, dar guvernul nu va avea alte drepturi potrivit acestui acord, cu exceptia celor prevazute in aceasta sectiune si in art. VIII (c).
    b) Corporatia si guvernul pot conveni asupra rascumpararii capitalului guvernului in conditii potrivite imprejurarilor, fara referire la prevederile paragrafului c) de mai jos. Acest acord poate avea in vedere, printre altele, o reglementare finala a tuturor obligatiilor guvernului fata de corporatie.
    c) Daca acest acord nu se va face in curs de 6 luni dupa ce guvernul inceteaza de a mai fi membru sau la o data pe care corporatia si guvernul respectiv o pot conveni, pretul de rascumparare a capitalului de baza al guvernului va fi valoarea aratata de documentele corporatiei la data cind guvernul inceteaza de a mai fi membru. Rascumpararea capitalului se va supune urmatoarelor conditii:
    (i) platile pentru actiunile din capitalul de baza se pot face periodic la predarea acestora de catre guvern, in astfel de rate, la acele date si in acea moneda sau acele monede disponibile pe care le hotaraste in mod rezonabil corporatia, tinind seama de pozitia financiara a corporatiei;
    (ii) orice suma datorata guvernului pentru capitalul sau de baza va fi retinuta atita vreme cit guvernul respectiv sau oricare din agentiile sale ramin obligate corporatiei privind plata oricarei sume, iar aceasta suma poate fi compensata, in functie de optiunea corporatiei, pe masura ce devine scadenta, cu suma datorata de corporatie;
    (iii) daca corporatia sufera o pierdere neta din investitiile facute conform cu art. III, sectiunea 1, si pe care le detine la data cind guvernul inceteaza de a fi membru, iar suma acestei pierderi depaseste volumul rezervelor prevazute la acea data pentru aceasta, guvernul va rambursa la cerere suma cu care pretul de rascumparare a actiunilor din capitalul de baza s-ar fi redus daca aceasta pierdere s-ar fi luat in considerare cind a fost determinat pretul de rascumparare.
    d) In nici un caz, nici o parte a capitalului de baza datorata unui guvern potrivit acestei sectiuni nu va fi platita inainte de 6 luni de la data la care guvernul inceteaza de a fi membru. Daca in timp de 6 luni de la data la care un guvern inceteaza de a fi membru, corporatia suspenda operatiunile potrivit sectiunii a 5-a a acestui articol, toate drepturile acestui guvern vor fi determinate prin prevederile acestei sectiuni 5 si guvernul va fi considerat inca membru al corporatiei in baza prevederilor acestei sectiuni 5, cu exceptia faptului ca nu va avea drept de vot.

    Sectiunea 5
    Suspendarea operatiunilor si reglementarea obligatiilor
    a) Corporatia poate suspenda permanent operatiunile sale prin votul majoritatii guvernatorilor care isi exercita majoritatea puterii de vot. Dupa o astfel de suspendare a operatiunilor corporatia isi va inceta toate activitatile, exceptind cele legate de realizarea ordonata, conservarea si pastrarea activelor sale si reglementarea obligatiilor sale. Pina la reglementarea acestor obligatii si repartizarea activelor, corporatia va continua sa existe si toate drepturile reciproce si obligatiile corporatiei si ale membrilor sai, potrivit acestui acord, vor continua nestirbite, dar nici un membru nu va fi suspendat sau retras si nu se va face nici o repartizare membrilor, cu exceptia celor prevazute in aceasta sectiune.
    b) Nici o repartizare nu va fi facuta membrilor in contul subscriptiilor lor la capitalul de baza al corporatiei pina cind toate obligatiile sale fata de creditori nu vor fi achitate sau asigurate si pina cind Consiliul guvernatorilor, prin votul majoritar al guvernatorilor care-si exercita majoritatea din totalul puterii de vot, nu va decide sa faca aceasta repartizare.
    c) Conform celor de mai sus, corporatia va repartiza activele corporatiei membrilor pro rata, proportional cu capitalul de baza detinut de acestia, cu conditia, in cazul fiecarui membru, a reglementarii anterioare a tuturor creantelor neachitate ale corporatiei fata de acest membru. Repartizarea se va face la acele date, in acele monede si in numerar sau alte active pe care corporatia le va considera corecte si echitabile.
    Cotele repartizate membrilor nu este neaparat nevoie sa fie uniforme cu privire la tipul activelor repartizate sau la valuta in care sint exprimate.
    d) Orice membru care primeste active repartizate de corporatie, urmare acestei sectiuni, se va bucura de aceleasi drepturi cu privire la aceste active ca si corporatia inainte de repartizarea lor.
    Art. 6
    Statut, imunitati si privilegii

    Sectiunea 1
    Scopul articolelor
    Pentru a da posibilitatea corporatiei de a-si indeplini functiile cu care este imputernicita, statutul, imunitatile si privilegiile stabilite in acest articol vor fi acordate corporatiei pe teritoriile fiecarui membru.

    Sectiunea 2
    Statutul corporatiei
    Corporatia va avea personalitate juridica deplina si, in special, capacitatea:
    (i) de a contracta;
    (ii) de a achizitiona si dispune de proprietati imobiliare si mobiliare;
    (iii) de a institui proceduri legale.

    Sectiunea 3
    Pozitia corporatiei cu privire la procesul judiciar
    Actiunile impotriva corporatiei pot fi aduse numai in fata unui tribunal cu jurisdictie competenta pe teritoriile unui membru unde corporatia are un sediu, are un agent numit in scopul acceptarii citatiei sau instiintarii procesului, sau unde a emis sau garantat titluri. Totusi, nu vor fi admise actiuni ale membrilor sau persoanelor care actioneaza in numele sau care capata drepturi din partea altor membri.
    Proprietatea si activele corporatiei, oriunde ar fi amplasate si indiferent cine le detine, vor fi imune fata de toate formele de confiscare, sechestrare sau executare silita inainte de pronuntarea sentintei finale impotriva corporatiei.

    Sectiunea 4
    Imunitatea activelor fata de confiscare
    Proprietatea si activele corporatiei, oriunde localizate si de oricine detinute, vor fi imune de cercetare, rechizitionare, confiscare, expropriere sau alta forma de urmarire prin actiune executiva sau legislativa.

    Sectiunea 5
    Imunitatea arhivelor
    Arhivele corporatiei vor fi inviolabile.

    Sectiunea 6
    Neimpunerea de restrictii activelor corporatiei
    In masura necesara executarii operatiunilor prevazute in acest acord si in conformitate cu prevederile art. III, sectiunea 5, si a celorlalte prevederi ale acordului, toate proprietatile si activele corporatiei vor fi libere de restrictii, reglementari, controale si moratorii de orice fel.

    Sectiunea 7
    Privilegiul comunicatiilor
    Comunicatiile oficiale ale corporatiei vor beneficia din partea fiecarui membru de acelasi tratament pe care il acorda comunicatiilor oficiale cu alti membri.

    Sectiunea 8
    Imunitatile si privilegiile functionarilor si lucratorilor
    Toti guvernatorii, directorii, loctiitorii, functionarii si lucratorii corporatiei:
    (i) vor fi imuni fata de actiuni judiciare cu privire la activitatile indeplinite de ei in calitatile lor oficiale;
    (ii) daca nu au nationalitate locala, li se vor acorda aceleasi imunitati fata de restrictiile de imigrare, fata de cerintele de inregistrare pentru straini si fata de obligatiile nationale de serviciu militar si aceleasi facilitati in ceea ce priveste restrictiile valutare asa cum sint acordate de tarile membre ale corporatiei reprezentantilor, oficialitatilor si lucratorilor de acelasi rang cu cei ai celorlalte tari membre;
    (iii) li se va acorda acelasi tratament cu privire la facilitati de calatorie ca si cel acordat de membrii reprezentantilor, oficialitatilor si lucratorilor de acelasi rang cu cei ai celorlalte tari membre.

    Sectiunea 9
    Imunitati fata de impozitare
    a) Corporatia, activele sale, proprietatea, venitul si operatiunile sale din tranzactiile autorizate de acest acord vor fi imune de orice impozitare si orice taxe vamale. Corporatia va fi, de asemenea, imuna fata de obligatia de a colecta sau plati orice impozit sau taxa.
    b) Nu se va impune nici un impozit asupra sau cu privire la salarii si stimulente platite de corporatie directorilor, loctiitorilor, oficialitatilor sau lucratorilor corporatiei care nu sint cetateni, subiecti locali sau nu au nationalitate locala.
    c) Nu se percepe nici un impozit asupra obligatiunilor sau titlurilor emise de corporatie (inclusiv dividende sau dobinzi) de oricine ar fi detinute:
    (i) care face discriminari impotriva acestor obligatiuni sau titluri numai pentru ca sint emise de corporatie; sau
    (ii) daca singura baza jurisdictionala pentru aceasta impozitare este locul sau moneda in care sint emise, devenite platibile sau platite, sau locul oricarei afaceri sau oricarui sediu mentinute de corporatie.
    d) Nu se percepe nici un fel de impozit asupra oricarei obligatiuni sau titlu garantat de catre corporatie (inclusiv dividendele sau dobinzile), indiferent de detinatorul acestora:
    (i) care face discriminari fata de asemenea obligatie sau titlu numai pentru ca este garantat de corporatie; sau
    (ii) daca baza jurisdictionala pentru aceasta impozitare este localizarea sediului sau locul afacerilor corporatiei.

    Sectiunea 10
    Aplicarea articolului
    Fiecare membru va lua masurile necesare, in propriul sau teritoriu, cu scopul de a pune in aplicare efectiv in legislatia proprie principiile stabilite de acest acord si va informa corporatia asupra actiunilor detaliate pe care le-a intreprins.

    Sectiunea 11
    Renuntare
    Corporatia poate renunta la privilegiile si imunitatile conferite, potrivit acestui articol, in masura in care si in conditiile pe care le hotaraste.
    Art. 7
    Amendamente
    a) Acest acord poate fi amendat prin votul a trei cincimi din guvernatorii care exercita patru cincimi din totalul voturilor.
    b) Prin exceptie de la paragraful a) de mai sus, votul afirmativ al tuturor guvernatorilor este necesar in cazul unui amendament care modifica:
    (i) dreptul de a se retrage din corporatie potrivit art. V, sectiunea 1;
    (ii) dreptul de preemptiune asigurat prin art. II, sectiunea 2 d);
    (iii) limitarea obligatiei prevazute in art. II, sectiunea 4.
    c) Orice propunere de amendament privind acest acord, fie ca emana din partea unui membru, guvernator sau Consiliului directorilor, va fi comunicata presedintelui Consiliului guvernatorilor care va supune propunerea Consiliului guvernatorilor. Daca amendamentul a fost corespunzator adoptat, corporatia va certifica aceasta prin comunicare oficiala adresata tuturor membrilor. Amendamentele vor intra in vigoare pentru toti membrii la trei luni dupa data comunicarii oficiale, daca Consiliul guvernatorilor nu va specifica o perioada mai scurta.
    Art. 8
    Interpretare si arbitraj
    a) Orice problema de interpretare a prevederilor acestui acord care se iveste intre un membru si corporatie sau intre membrii corporatiei va fi supusa pentru decizie Consiliului directorilor. Daca problema influenteaza in special un membru al corporatiei care nu are dreptul de a numi un director executiv al bancii, acesta va avea dreptul de reprezentare in concordanta cu art. IV, sectiunea 4 g).
    b) In cazul in care Consiliul directorilor a dat o decizie potrivit paragrafului a) de mai sus, orice membru poate cere ca problema sa fie prezentata Consiliului guvernatorilor, a carui decizie va fi finala. Pina la obtinerea deciziei Consiliului guvernatorilor, corporatia poate actiona dupa cum considera necesar, pe baza deciziei Consiliului directorilor.
    c) De cite ori se iveste un dezacord intre corporatie si o tara care a incetat de a mai fi membra sau intre corporatie si un membru pe durata suspendarii permanente a corporatiei, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de corporatie, altul de tara implicata si unul care, daca partenerii nu convin altfel, va fi numit de presedintele Curtii Internationale de Justitie sau alta asemenea autoritate care poate fi stabilita prin reglementarea adoptata de corporatie. Arbitrul va avea putere deplina de a solutiona toate problemele de procedura, in orice situatie de dezacord intre parti cu privire acestea.
    Art. 9
    Prevederi finale

    Sectiunea 1
    Intrarea in vigoare
    Acest acord va intra in vigoare dupa ce a fost semnat din partea a nu mai putin de 30 guverne ale caror subscriptii insumeaza nu mai putin de 75% din totalul subscriptiilor stabilite in lista "A" si dupa ce instrumentele aratate in sectiunea 2 a) a acestui articol au fost depuse din partea lor, dar in nici un caz acest acord nu va intra in vigoare inainte de 1 octombrie 1955.

    Sectiunea 2
    Semnatura
    a) Fiecare guvern din partea caruia este semnat acest acord va depune la banca instrumentele stabilite prin care a acceptat acest acord fara rezerve, potrivit legislatiei sale si a luat toate masurile necesare pentru a-i da posibilitatea de a-si indeplini obligatiile potrivit acordului.
    b) Fiecare guvern va deveni membru al corporatiei de la data depunerii din partea sa a instrumentelor cuprinse in paragraful a) de mai sus, dar nici un guvern nu va deveni membru inainte ca acest statut sa intre in vigoare potrivit sectiunii 1 a acestui articol.
    c) Acest acord va ramine deschis semnarii pina la 31 decembrie 1956, la sediul principal al bancii, din partea guvernelor tarilor care sint prezentate in lista "A".
    d) Dupa ce acest acord va intra in vigoare, el va fi deschis pentru semnare din partea guvernului oricarei tari a carei calitate de membru a fost aprobata urmare art. II, sectiunea 1 b).

    Sectiunea 3
    Inaugurarea corporatiei
    a) Indata ce acest acord intra in vigoare, potrivit sectiunii 1 a acestui articol, presedintele Consiliului directorilor va convoca o sedinta a Consiliului directorilor.
    b) Corporatia va incepe operatiunile de la data cind este tinuta aceasta sedinta.
    c) Pina la prima sedinta a Consiliului guvernatorilor, Consiliul directorilor poate exercita toate puterile Consiliului guvernatorilor, cu exceptia celor rezervate Consiliului guvernatorilor potrivit acestui acord.
    Incheiat la Washington, intr-un singur exemplar care va ramine depus in arhivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, care a indicat prin semnatura sa acordul de a actiona ca depozitar al acestui acord si de a notifica tuturor guvernelor ale caror nume sint prezentate in lista "A" la data cind acest acord va intra in vigoare potrivit art. IX, sectiunea 1 din acesta.

                          LISTA "A"

    Subscrieri la capitalul de baza al Corporatiei Financiare Internationale (C.F.I.)
-------------------------------------------------
                       Numarul      Suma in
 Tara                  actiunilor   dolari S.U.A.
-------------------------------------------------
 Australia             2.215         2.215.000
 Austria                 554           554.000
 Belgia                2.492         2.492.000
 Bolivia                  78            78.000
 Brazilia              1.163         1.163.000
 Birmania                166           166.000
 Canada                3.600         3.600.000
 Ceylon                  166           166.000
 Chile                   388           388.000
 China                 6.646         6.646.000
 Columbia                388           388.000
 Costa Rica               22            22.000
 Cuba                    388           388.000
 Danemarca               753           753.000
 Republica Dominicana     22            22.000
 Ecuador                  35            35.000
 Egipt                   590           590.000
 El Salvador              11            11.000
 Etiopia                  33            33.000
 Finlanda                421           421.000
 Franta                5.815         5.815.000
 R.F.G                 3.655         3.655.000
 Grecia                  277           277.000
 Guatemala                22            22.000
 Haiti                    22            22.000
 Honduras                 11            11.000
 Islanda                  11            11.000
 India                 4.431         4.431.000
 Indonezia             1.218         1.218.000
 Iran                    372           372.000
 Irak                     67            67.000
 Israel                   50            50.000
 Italia                1.994         1.994.000
 Japonia               2.769         2.769.000
 Iordania                 33            33.000
 Liban                    50            50.000
 Luxemburg               111           111.000
 Mexic                   720           720.000
 Olanda                3.046         3.046.000
 Nicaragua                 9             9.000
 Norvegia                554           554.000
 Pakistan              1.108         1.108.000
 Panama                    2             2.000
 Paraguay                 16            16.000
 Peru                    194           194.000
 Filipine                166           166.000
 Suedia                1.108         1.108.000
 Siria                    72            72.000
 Thailanda               139           139.000
 Turcia                  476           476.000
 Uniunea Sud Africana  1.108         1.108.000
 Marea Britanie       14.400        14.400.000
 S.U.A.               35.168        35.168.000
 Uruguay                 116           116.000
 Venezuela               116           116.000
 Iugoslavia              443           443.000
 ------------------------------------------------
          TOTAL:     100.000       100.000.000
 ------------------------------------------------

    CORPORATIA FINANCIARA INTERNATIONALA

                           REZOLUTIA Nr. 165
a Consiliului guvernatorilor (adoptata pe 4 septembrie 1990) privind aderarea Romaniei la C.F.I.

    Avind in vedere ca Guvernul Romaniei a depus cerere pentru admiterea Romaniei ca membra la C.F.I. conform sectiunii 1 (b) din art. II din Statutul C.F.I. si ca urmare a sectiunii 17 a legilor aditionale ale corporatiei, Consiliul directorilor, dupa consultarea cu reprezentantii Guvernului Romaniei, a facut recomandari Consiliului guvernatorilor cu privire la cererea Romaniei,
    prin prezenta, Consiliul guvernatorilor decide ca termenii si conditiile in care Romania va fi admisa ca membra a corporatiei sint urmatoarele:

    1. Definitiile
    (asa cum sint utilizate de aceasta rezolutie):
    a) corporatie inseamna Corporatia Financiara Internationala;
    b) articole inseamna Statutul corporatiei;
    c) dolari sau "$" inseamna moneda S.U.A.;
    d) subscriptie inseamna partea din capitalul corporatiei subscrisa de catre membru;
    e) membru inseamna membru al corporatiei.
    2. Subscriptie
    Acceptind sa devina membra a corporatiei, Romania va subscrie 1504 actiuni la capitalul corporatiei la o valoare unitara de 1.000 dolari.
    3. Plata subscriptiei
    Inainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, Romania va plati integral 1.504.000 dolari corporatiei drept capital subscris.
    4. Informatii
    Inainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, Romania va furniza corporatiei informatii pe care le necesita aderarea sa la corporatie.
    5. Data efectiva la care Romania devine membra a C.F.I.
    Romania va deveni membra a corporatiei cu o subscriptie asa cum s-a stabilit in paragraful 2 al acestei rezolutii, la data la care va fi indeplinit urmatoarele conditii:
    a) efectuarea platii asa cum se arata in paragraful 3 al acestei rezolutii;
    b) furnizarea informatiilor care ar putea fi cerute de corporatie conform prevederilor din paragraful 4 al acestei rezolutii;
    c) depunerea la B.I.R.D. a unui instrument care sa ateste ca a acceptat fara rezerve, conform legilor sale, statutul, precum si toate termenele si conditiile din aceasta rezolutie si ca s-au intreprins toti pasii necesari pentru a-i permite sa-si indeplineasca toate obligatiile care-i revin conform statutului si acestei rezolutii; si
    d) semnarea statutului original detinut de B.I.R.D.
    6. Limitarea perioadei de indeplinire a cerintelor pentru a deveni membru
    Romania va putea indeplini cerintele pentru a deveni membru al corporatiei ca urmare a acestei rezolutii pina la 28 decembrie 1990 sau pina la o data finala pe care o poate hotari Consiliul directorilor.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 28/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 28 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 28/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu