Hotărârea 198 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Decizia 454 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RISK MANAGEMENT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Decizia 453 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Decretul 356 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Norma 7 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Decizia 160 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Hotărârea 1 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 1 aprilie 2017
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Legea 51 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 11 aprilie 2017
 
Decretul 362 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 367 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acreditarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 364 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 360 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 365 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 361 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 368 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acreditarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Decretul 366 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acreditarea unui ambasador
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Ordin 575 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 10 ani şi redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2035, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10.04.2017
 
Decizia 1 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.177/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 10 aprilie 2017
 
Ordin 51 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului de diagnostic şi tratament în fenilcetonurie
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 10 aprilie 2017
 
Decizia 27 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 10 aprilie 2017
 
Decizia 9 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.317/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 10 aprilie 2017
 
Cuantum - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10.04.2017
 
Hotărârea 210 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Hotărârea 212 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Rectificare 661 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10.04.2017
 
Lista - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10.04.2017
 
Norma 6 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Decizia 330 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10.04.2017
 
Decizia 330 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10.04.2017
 
Decizia 319 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Ariana Oana Bucur în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Ordin 572 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Decizia 3 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 23/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 10 aprilie 2017
 
Ordin 375 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07 aprilie 2017
 
Rectificare 463 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, în anexă
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07.04.2017
 
Decizia 10 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07.04.2017
 
Ordin 376 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07 aprilie 2017
 
Lista - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07.04.2017
 
Ordin 377 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07 aprilie 2017
 
Ordin 401 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07 aprilie 2017
 
Decizia 9 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 07.04.2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu