Hotărârea 39 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 01 februarie 2017
 
Ordin 1216 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 01 februarie 2017
 
Ordin 605 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 01 februarie 2017
 
Decizia 720 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. a) şi art. 369 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 01 februarie 2017
 
OUG 13 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 01 februarie 2017
 
Hotărârea 42 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 01 februarie 2017
 
Decizia 148 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Cătălin Marinov a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 31.01.2017
 
Hotărârea 38 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 31 ianuarie 2017
 
Decizia 147 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 31.01.2017
 
Ordin 33 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor staţiilor de bază pentru servicii de comunicaţii electronice
ACT EMIS DE: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 8 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 31 ianuarie 2017
 
OUG 12 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 31 ianuarie 2017
 
Hotărârea 36 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017
 
Decretul 228 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31.01.2017
 
Hotărârea 37 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 12 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 3114 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017
 
Decizia 6 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31.01.2017
 
Ordin 592 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 1664 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 3 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 1119 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0266 Valea Olteţului
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 590 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 1654 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Decizia 715 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Decizia 724 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 166 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Rectificare 24 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, în cuprinsul anexei nr. 2
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31.01.2017
 
Ordin 1655 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Rectificare 3 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Ordin 166 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31 ianuarie 2017
 
Decizia 145 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
Hotărârea 35 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30 ianuarie 2017
 
Decizia 141 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
Decizia 146 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
Ordin 5 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30 ianuarie 2017
 
Decizia 142 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Ionel Dancă din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
Decizia 143 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
Decizia 144 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2017
 
OUG 11 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 30 ianuarie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu