Ordin 196 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
ACT EMIS DE: Comisia Nationala de Strategie si Prognoza
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 22 mai 2019
 
Decizia 5 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 22 mai 2019
 
Ordin 53 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexelor nr. 1-28, 38 şi 39 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2011 privind conferirea distincţiilor onorifice în Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 22 mai 2019
 
Decizia 148 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 22 mai 2019
 
Decizia 133 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 22 mai 2019
 
Decizia 68 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 482 lit. g) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 22 mai 2019
 
Ordin 1695 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 22 mai 2019
 
Decizia 17 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 97/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 22 mai 2019
 
Ordin 653 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instrucţiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licenţierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale şi pentru abrogarea unor ordine
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 21 mai 2019
 
Ordin 997 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 21 mai 2019
 
Decizia 180 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 21 mai 2019
 
Decizia 167 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 21 mai 2019
 
Hotărârea 293 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 21 mai 2019
 
Decizia 14 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.446/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 21 mai 2019
 
Decizia 165 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 21 mai 2019
 
Norma 13 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 21 mai 2019
 
Ordin 1651 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 21 mai 2019
 
Hotărârea 289 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 20 mai 2019
 
Decizia 587 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1), (3) şi (4), art. 25 alin. (1) lit. c) şi d), art. 26, art. 27 lit. b), art. 30 alin. (1), art. 46, art. 49 şi art. 50 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 20 mai 2019
 
Ordin 124 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014
ACT EMIS DE: Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Legea 798 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3. „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Decretul 447 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Decretul 446 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Ordin 2272 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Decizia 86 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (2) şi ale art. 362 alin. (3) şi alin. (4) coroborate cu cele ale alin. (7) şi alin. (8) ale aceluiaşi articol din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Legea 105 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Legea 104 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20 mai 2019
 
Ordin 1667 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 20 mai 2019
 
Ordin 1622 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Călineşti-Oaş din judeţul Satu Mare în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 20 mai 2019
 
Ordin 1685 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Romuli din judeţul Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 20 mai 2019
 
Decizia 153 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 20 mai 2019
 
Decizia 179 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 20 mai 2019
 
Cuantum 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 20.05.2019
 
Raport 16994 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Dolj
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Raport 16975 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Botoşani
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Legea 16885 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Alba
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Raport 16883 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Tulcea
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Raport 16880 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Raport 16873 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Arad
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Raport 16871 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Cluj
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 15 mai 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu