Decizia 23 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.468/1/2020
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 18 ianuarie 2021
 
Decizia 665 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în ansamblul său, şi, în special, ale anexei nr. 3 lit. A) pct. 56 la Legea nr. 200/2004
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 18 ianuarie 2021
 
Ordin 10 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dobrun - Osica de Jos din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15 ianuarie 2021
 
Decizia 874 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14 ianuarie 2021
 
Hotărârea 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în Cauza Giurgi împotriva României
ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14 ianuarie 2021
 
Decizia 1239 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14 ianuarie 2021
 
Decizia 720 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14 ianuarie 2021
 
Decizia 29 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.095/1/2020
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14 ianuarie 2021
 
Decizia 69 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.413/1/2020
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14 ianuarie 2021
 
Decizia 764 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14 ianuarie 2021
 
Ordin 7 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 14 ianuarie 2021
 
Ordin 2303 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Hotărârea 935 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1010 din 16 decembrie 2019
 
Decretul 8 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021
 
Ordin 2302 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Decretul 9 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021
 
Decretul 7 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021
 
Ordin 3009 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Hotărârea 4 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021
 
Hotărârea 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României
ACT EMIS DE: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Ordin 13 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Socialist Român
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Sârbilor din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021
 
Decizia 790 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 alin. (1) şi ale art. 253 alin. (4) din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13 ianuarie 2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Croaţilor din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021
 
Regulament 13 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 10 decembrie 2019
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Geonea Ionela-Alina
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Albu Erwin Vlad
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Liga Albanezilor din România
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13 ianuarie 2021
 
Legea 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România FDGR
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13 ianuarie 2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13 ianuarie 2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cristea George
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021
 
Regulament 29 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13 ianuarie 2021
 
Raport 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Adrian Tiberiu
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021
 
Ordin 400 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea transferului drepturilor şi al obligaţiilor prevăzute în Licenţa de concesiune nr. 3.285/2000 a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cristeşti-Drăguşeni, judeţul Iaşi
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13 ianuarie 2021
 
Cuantum 442 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13 ianuarie 2021
 
Decizia 481 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi ale art. 8, art. 29 alin. (1) şi (4) şi ale art. 31 din Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13 ianuarie 2021
 
Decizia 65 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.433/1/2020
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13 ianuarie 2021
 
Hotărârea 3 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 12.01.2021
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu