Ordin 3622 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 18 mai 2018
 
Ordin 474 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 18 mai 2018
 
Decizia 6 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.235/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 18 mai 2018
 
Decizia 3 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.738/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 17 mai 2018
 
OUG 40 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 17 mai 2018
 
Decretul 408 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 336 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 329 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Legea 110 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Legea 109 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Legea 111 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Legea 108 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 652 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 1459 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 2053 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 3557 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 43 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018
 
Ordin 563 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 282 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 61 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 328 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind transmiterea unui imobil aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Ordin 3503 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Ordin 3631 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de învăţământ revizuite pentru învăţământul primar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 26 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17 mai 2018
 
Ordin 96 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 17 mai 2018
 
Decizia 808 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 17 mai 2018
 
Hotărârea 334 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018
 
Hotărârea 335 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018
 
Ordin 1485 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16 mai 2018
 
Decizia 207 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018
 
Ordin 650 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16 mai 2018
 
Decizia 12 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.341/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16 mai 2018
 
Ordin 652 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16 mai 2018
 
Hotărârea 3 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţei regionale Constanţa
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16 mai 2018
 
Hotărârea 322 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 15 mai 2018
 
Decizia 12 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.341/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16 mai 2018
 
Decizia 205 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018
 
Decizia 206 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018
 
Decizia 203 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018
 
Decretul 394 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16 mai 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu