Ordin 1139 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 13 iulie 2018
 
Ordin 2482 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13 iulie 2018
 
Ordin 5169 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13 iulie 2018
 
Ordin 1242 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani, în proprietatea acestei organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13 iulie 2018
 
Ordin 1244 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt, în proprietatea acestor organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13 iulie 2018
 
Ordin 111 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13 iulie 2018
 
Ordin 1243 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi, în proprietatea acestor organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13 iulie 2018
 
Ordin 1238 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13 iulie 2018
 
Hotărârea 88 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Hotărârea 490 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Decizia 198 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Hotărârea 89 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Legea 87 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Ordin 1768 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Ordin 2490 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Ordin 653 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12 iulie 2018
 
Hotărârea 24 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 12 iulie 2018
 
Decizia 200 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2)-(4), art. 345, art. 346 alin. (1), (2), (41) şi (42), art. 347 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12 iulie 2018
 
Decizia 150 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12 iulie 2018
 
Decizia 201 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12 iulie 2018
 
Decizia 175 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12 iulie 2018
 
Ordin 108 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12 iulie 2018
 
Decizia 143 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale legii, în ansamblul său
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Decizia 217 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 97 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 99 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Ordin 78 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne şi pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018
 
Hotărârea 105 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 101 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 103 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 104 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 100 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11 iulie 2018
 
Decizia 20 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 3.195/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11 iulie 2018
 
Ordin 1079 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11 iulie 2018
 
Decizia 826 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 6 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanţă fiscală
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 489 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60 + 145 - km 76 + 277", judeţul Vrancea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 95 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 90 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11 iulie 2018
 
Hotărârea 93 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11 iulie 2018
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu