Hotărârea 73 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne - COM (2017) 142 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Ordin 364 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2017
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Ordin 519 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Memorandum - 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Hotărârea 429 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la Bucureşti
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Hotărârea 74 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Hotărârea 72 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a adiţionalităţii 2007-2013 - COM (2017) 138 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Ordin 3932 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Discovery" din oraşul Voluntari
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Decizia 29 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 438/1/2017
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 19 iunie 2017
 
Hotărârea 420 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 19 iunie 2017
 
Ordin 73 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 19 iunie 2017
 
Ordin 259 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 19 iunie 2017
 
Decizia 454 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 19 iunie 2017
 
Ordin 601 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 19 iunie 2017
 
Decizia 464 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Mihail Doruş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 462 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 463 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 473 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 469 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 470 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Mihai Grigore din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 471 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18 iunie 2017
 
Decizia 468 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 466 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea doamnei Luminiţa Zezeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 465 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 18.06.2017
 
Decizia 459 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Tudor Vesa din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16.06.2017
 
Decizia 460 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16.06.2017
 
Decizia 457 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Adrian-Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16.06.2017
 
Decizia 71 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) şi d) din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16 iunie 2017
 
Decizia 458 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16.06.2017
 
Decizia 461 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 16.06.2017
 
Decizia 455 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru exercitarea atribuţiilor secretarului general al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 16.06.2017
 
Decizia 103 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (9) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 16 iunie 2017
 
Decizia 456 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 16.06.2017
 
Hotărârea 399 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Hotărârea 415 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Hotărârea 416 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Hotărârea 414 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CUPRU MIN" - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Hotărârea 413 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Ordin 532 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.232/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Ordin 533 2017     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, judeţul Brăila
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 16 iunie 2017
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu