Ordin 389 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17 februarie 2020
 
Ordin 44 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2020
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17 februarie 2020
 
Decizia 783 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a celor ale art. 15 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17 februarie 2020
 
Ordin 44 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - „Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor şi pentru aprobarea modelului de notificare privind cerinţele specifice aferente subpachetului 3b)
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14 februarie 2020
 
OUG 26 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14 februarie 2020
 
Decizia 787 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14 februarie 2020
 
Decizia 646 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14 februarie 2020
 
Decizia 4 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14.02.2020
 
Decizia 785 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14 februarie 2020
 
Hotărârea 115 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14 februarie 2020
 
Legea 5663 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Little Genius" din municipiul Bucureşti
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14 februarie 2020
 
Decizia 542 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14 februarie 2020
 
Hotărârea 86 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Ordin 208 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Hotărârea 88 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Hotărârea 87 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Ordin 203 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Decizia 550 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 13 februarie 2020
 
Decizia 549 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4886 alin. (7) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Decizia 779 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2020
 
Decizia 19 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12 februarie 2020
 
Decizia 748 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12 februarie 2020
 
Hotărârea 2 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12 februarie 2020
 
OUG 23 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12 februarie 2020
 
Ordin 3081 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 59, sectorul 1, Bucureşti în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa Ioanovici, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12 februarie 2020
 
OUG 19 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12 februarie 2020
 
OUG 22 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind recensământul general agricol din România runda 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 12 februarie 2020
 
Decizia 736 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 456 alin. (1) şi ale art. 458 din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Hotărârea 83 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind stabilirea destinaţiei patrimoniului fostului Institut al Revoluţiei Române din Decembrie 1989
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Decizia 747 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Legea 84 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A.
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Ordin 39 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Regulament 1 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11 februarie 2020
 
Hotărârea 112 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11 februarie 2020
 
Legea 111 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi ce pot afecta starea ecologică a apelor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11 februarie 2020
 
Ordin 3121 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea în categoria m - monument a monumentului istoric Cetatea Ineului, situat la adresa poştală Calea Traian nr. 2, oraşul Ineu, judeţul Arad, în Lista monumentelor istorice, clasat anterior în categoria a - ansamblu, cu codul AR-II-a-A-00613
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11 februarie 2020
 
Hotărârea 114 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11 februarie 2020
 
Decizia 753 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11 februarie 2020
 
Decizia 115 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Alexandru Lucian Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020
 
Decizia 115 2020     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Alexandru Lucian Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu