Ordin 203 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1062 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 1554 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1062 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 121 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 907 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Expunere de motive 1530 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 2905 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 986 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 4682 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1060 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 167 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1059 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 122 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1059 din 29 decembrie 2016
 
Hotărârea 999 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1059 din 29 decembrie 2016
 
Norma 1 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1059 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 3698 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1059 din 29 decembrie 2016
 
Ordin 1000 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 998 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1058 din 28 decembrie 2016
 
Rectificare 4181 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28.12.2016
 
Hotărârea 981 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 1001 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Rectificare 39 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
refritoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28.12.2016
 
Ordin 118 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Ordin 117 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 168 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Legea 252 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Decizia 22 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.458/1/2016/HP/P
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Regulament 10 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1057 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 944 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1056 din 28 decembrie 2016
 
Ordin 5929 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1056 din 28 decembrie 2016
 
Ordin 140 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1056 din 28 decembrie 2016
 
Legea 251 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1055 din 28 decembrie 2016
 
Decretul 1158 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1055 din 28 decembrie 2016
 
Ordin 1118 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1055 din 28 decembrie 2016
 
Decizia 39 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.598/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1055 din 28 decembrie 2016
 
Decizia 44 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.551/1/2016
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1055 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 939 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 968 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 958 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Norma 41 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 883 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 938 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Hotărârea 882 2016     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu