Hotărârea 33 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Hotărârea 29 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Hotărârea 31 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea Diaconu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Decizia 342 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Hotărârea 30 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Hotărârea 32 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Ordin 2894 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 27 septembrie 2019
 
Legea 1403 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 26 septembrie 2019
 
Ordin 1141 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 „Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate"
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 26 septembrie 2019
 
Decizia 320 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 26 septembrie 2019
 
Hotărârea 11 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 26 septembrie 2019
 
Ordin 188 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 26 septembrie 2019
 
Decizia 74 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Sâmbăteni II, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GENERAL AGREGATE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2004
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 192 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 2587 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserţie în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 1 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 25 septembrie 2019
 
Decizia 425 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 25 septembrie 2019
 
Hotărârea 679 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 1242 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării Cerinţelor pentru întreţinerea, examinarea amănunţită, încercarea operaţională, revizia generală şi reparaţia bărcilor de salvare şi a bărcilor de urgenţă, a instalaţiilor de lansare la apă şi a mecanismului de declanşare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.402(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 1239 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.302(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.440(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Decizia 63 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.429/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal Primăria Borş, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Borş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Decizia 62 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.425/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă minerală terapeutică în perimetrul Onceşti, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Onceşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Hotărârea 10 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 1244 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.404(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 5115 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Ordin 960 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BT DIRECT IFN - S.A.
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 25 septembrie 2019
 
Decizia 22 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 129/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 24 septembrie 2019
 
Ordin 1240 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Ghidului privind evaluarea şi terapia deficitului de vitamină D la gravidă, nou-născut şi copil şi a Ghidului privind evaluarea statusului vitaminei D la adulţi
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 24 septembrie 2019
 
Decizia 16 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 266/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 24 septembrie 2019
 
Hotărârea 703 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 24 septembrie 2019
 
Hotărârea 38 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Comunicarea Comisiei - Supraveghere consolidată - Grecia - COM (2019) 170 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 24 septembrie 2019
 
Hotărârea 39 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor - COM (2019) 208 final
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 24 septembrie 2019
 
Rectificare 81 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 24.09.2019
 
Hotărârea 1347 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23 septembrie 2019
 
Decizia 388 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23 septembrie 2019
 
Hotărârea 692 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi şi înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23 septembrie 2019
 
Hotărârea 156 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator
ACT EMIS DE: Consiliul de Mediere
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23 septembrie 2019
 
Decizia 34 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 775/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23 septembrie 2019
 
Hotărârea 1348 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor
ACT EMIS DE: Consiliul Superior al Magistraturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23 septembrie 2019
 
Raport 13359 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20 septembrie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu