Ordin 207 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1119 din 24 noiembrie 2021
 
Decizia 496 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1118 din 23 noiembrie 2021
 
Ordin 1230 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri
ACT EMIS DE: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1118 din 23 noiembrie 2021
 
Ordin 1231 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri
ACT EMIS DE: Ordinul Arhitectilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1118 din 23 noiembrie 2021
 
Hotărârea 130 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1118 din 23 noiembrie 2021
 
Decizia 554 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Petre-Dan Cîmpean în funcţia de director al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de secretar de stat
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1117 din 23.11.2021
 
Hotărârea 132 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind alegerea unor membri ai Biroului permanent al Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 23.11.2021
 
Decizia 566 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 23 noiembrie 2021
 
Decizia 529 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (1) din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 23 noiembrie 2021
 
Hotărârea 131 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a doamnei senator Anca Dana Dragu
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 23.11.2021
 
Hotărârea 24 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind îndeplinirea atribuţiilor de preşedinte al Senatului de către unul dintre vicepreşedinţi
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1116 din 23.11.2021
 
Hotărârea 77 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind vacantarea unor funcţii în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1115 din 23.11.2021
 
Decizia 21 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.694/1/2021
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1114 din 23 noiembrie 2021
 
Ordin 1043 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1113 din 23 noiembrie 2021
 
Incheiere 596 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 2.738/2CAF/2017
ACT EMIS DE: Curtea de Apel Bucuresti
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1112 din 23 noiembrie 2021
 
Decizia 550 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Dumitrescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1111 din 22.11.2021
 
Decizia 517 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1110 din 22 noiembrie 2021
 
Decizia 516 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (51) şi alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la art. 341 alin. (6) lit. a) din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1110 din 22 noiembrie 2021
 
Decretul 1123 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1110 din 22 noiembrie 2021
 
Decizia 549 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1110 din 22.11.2021
 
Hotărârea 1138 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 29 octombrie 2021
 
Hotărârea 1115 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 29 octombrie 2021
 
Hotărârea 127 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea art. 113 din Regulamentul Senatului
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1031 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 58 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.481/1/2021
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1030 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 436 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 29 alin. (1), ale art. 32 şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 373 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Ordin 1280 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021
 
Ordin 1518 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 28 octombrie 2021
 
Decizia 476 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea domnului Octavian-Alexandru Berceanu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 20.09.2021
 
Decizia 528 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Marioara-Artemis Gătej în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1027 din 27.10.2021
 
Decizia 522 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27.10.2021
 
Decizia 438 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (3) şi ale art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 316 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Legea 521 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind revocarea domnului Romulus Bulacu din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27.10.2021
 
Ordin 2294 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 2293 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 27 octombrie 2021
 
Ordin 1285 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 26 octombrie 2021
 
Ordin 189 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 26 octombrie 2021
 
Legea 305 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1025 din 26 octombrie 2021
 
Hotărârea 1080 2021     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1023 din 26 octombrie 2021
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu