Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 976 din 16 decembrie 1998

pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 11 iunie 1999


SmartCity3


    Ministrul sanatatii,
    tinand seama de Referatul Directiei generale de sanatate publica nr. G.H. 8.243 din 27 noiembrie 1998,
    avand in vedere dispozitiile Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei si ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 764/1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele de igiena prevazute la art. 1 sunt obligatorii pentru toate unitatile din sistemul public si privat, precum si pentru intreaga populatie.
    Art. 3
    Nerespectarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor atrage raspunderea civila, contraventionala si, dupa caz, penala a persoanelor vinovate.
    Art. 4
    Ordinul ministrului sanatatii nr. 863/1995, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 5
    Directia generala de sanatate publica, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea medicala proprie, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin, care va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           Ministrul sanatatii,
                               Hajdu Gabor

    ANEXA 1

                            NORME DE IGIENA
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

    CAP. 1
    Norme generale

    Art. 1
    Prezentele norme de igiena se aplica tuturor unitatilor alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente.
    Art. 2
    (1) Toate unitatile alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente functioneaza pe baza de autorizatie sanitara.
    (2) In caz de schimbare sau de extindere a activitatii, unitatea respectiva va solicita o noua autorizatie sanitara.
    (3) Autorizatia sanitara se vizeaza anual (la 12 luni calendaristice).
    Art. 3
    Amplasarea, constructia si reamenajarea unitatilor alimentare de orice fel se fac cu avizul sanitar al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al agentiilor de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti si al directiilor judetene de urbanism si amenajarea teritoriului sau, dupa caz, al Departamentului de urbanism si amenajarea teritoriului al municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    (1) Se interzice amplasarea de unitati cu profil alimentar in spatiile de locuit.
    (2) Se admit activitati de desfacere a alimentelor si de alimentatie publica la parterul blocurilor, numai in spatii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obtinut schimbarea destinatiei prin comisia de urbanism a organelor administratiei publice locale.
    Art. 5
    Proiectarea cladirilor se face in functie de profilul unitatii si de volumul estimat al activitatii (productie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numarul, marimea si destinatia incaperilor se stabilesc in functie de profilul unitatii.
    Art. 6
    (1) Unitatile alimentare trebuie sa aiba asigurata si sa foloseasca permanent in activitatea lor apa potabila curenta, rece si calda, in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare.
    (2) In localitatile sau in zonele lipsite de retele publice de distribuire a apei potabile este permisa folosirea apei de fantana prin instalatii proprii, corespunzatoare din punct de vedere igienico-sanitar, cu obligativitatea ca acestea sa indeplineasca conditiile de potabilitate.
    (3) Unitatile alimentare care folosesc surse proprii de apa potabila vor asigura protectia sanitara a acestora si controlul calitatii apei utilizate.
    (4) Folosirea apei industriale este permisa, cu avizul organelor sanitare, pentru anumite operatiuni tehnologice in unitatile de industrie alimentara Reteaua de distribuire a apei industriale va fi separata de cea pentru apa potabila si va fi vopsita intr-o culoare diferita, conform normativelor legale in vigoare, pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare ca apa potabila sau ca racordari intre cele doua retele.
    Art. 7
    (1) Unitatile alimentare trebuie sa fie dotate cu instalatii pentru colectarea si indepartarea igienica a reziduurilor lichide, corespunzatoare normativelor legale in vigoare si intretinute permanent in buna stare de functionare.
    (2) Trecerea coloanelor de canalizare prin incaperile de productie, preparare, depozitare, servire si desfacere a alimentelor este permisa numai cu conditia izolarii lor, astfel incat sa fie prevenita orice posibilitate de infiltratie si impurificare a spatiilor si a produselor.
    (3) In localitatile fara retea de canalizare a apelor uzate colectarea si indepartarea reziduurilor lichide vor fi adaptate la conditiile locale, asigurandu-se amenajarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor respective in permanenta stare de functionare, astfel incat sa se previna contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum si poluarea mediului inconjurator.
    Art. 8
    (1) Colectarea reziduurilor solide, precum si a resturilor alimentare lichide se va face in recipiente etanse cu capac, confectionate din material rezistent, usor de spalat si de dezinfectat.
    (2) Acestea vor fi depozitate in spatii (incaperi, boxe sau platforme acoperite) special destinate si amenajate in acest scop, prevazute cu mijloace pentru prevenirea accesului mustelor si rozatoarelor, cu paviment impermeabilizat, amenajat in panta spre o gura de scurgere, si dotate cu posibilitati de spalare.
    (3) Recipientele de colectare si spatiile de depozitare vor fi mentinute in permanenta stare de curatenie. Evacuarea reziduurilor solide se va face inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere.
    Art. 9
    Conditiile de ventilatie, iluminat, zgomot si vibratii din unitatile alimentare trebuie sa se incadreze in normele de igiena stabilite de Ministerul Sanatatii.
    Art. 10
    (1) Utilajele si mobilierul tehnologic din dotarea unitatilor alimentare vor fi confectionate din materiale rezistente la lovituri si coroziune, neferoase, usor de curatat, care sa nu afecteze proprietatile nutritive, fizico-chimice si organoleptice si sa nu favorizeze contaminarea microbiana a alimentelor cu care vin in contact; vor fi intretinute in permanenta stare de functionare si vor fi amplasate astfel incat sa fie accesibile operatiunilor de intretinere igienica.
    (2) Utilajele si mobilierul tehnologic trebuie construite cu suprafete netede, fara locuri de retinere a reziduurilor alimentare sau greu accesibile, astfel incat sa poata fi demontate si curatate cu usurinta.
    (3) In toate unitatile alimentare procesul de productie trebuie astfel stabilit, incat sa asigure desfasurarea fluxului intr-un singur sens si sa evite incrucisarile intre fazele insalubre si salubre.
    Art. 11
    (1) Toate unitatile alimentare vor fi dotate, dupa caz, cu spatii suficiente de depozitare a produselor finite si semifabricate, a materiilor prime si auxiliare, precum si a ambalajelor, incat sa nu se permita degradarea, impurificarea sau contaminarea.
    (2) Pentru pastrarea materiilor prime, a semifabricatelor si produselor finite usor alterabile vor fi dotate cu spatii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude de cele care au suferit preparare termica, separat cele care emana mirosuri specifice de cele care imprumuta mirosuri), cu volum stabilit in functie de natura, durata de pastrare si de cantitatea produselor destinate a fi depozitate, si prevazute cu posibilitati de control si inregistrare a temperaturii.
    (3) Functionarea instalatiilor frigorifice trebuie asigurata in permanenta, iar temperatura realizata in interior va fi inregistrata.
    (4) Unitatile care folosesc in cursul activitatii produse congelate vor avea incaperi si instalatii care sa asigure efectuarea corecta a operatiunilor de decongelare.
    (5) Spatiile destinate depozitarii alimentelor vor fi pastrate permanent in stare de curatenie, iar periodic vor fi curatate, reparate, dezinsectizate si deratizate.
    Art. 12
    In toate unitatile alimentare se va asigura functionarea corecta si permanenta a aparaturii de control si de inregistrare a parametrilor care conditioneaza salubritatea prelucrarii si pastrarii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite (sterilizarea, pasteurizarea, refrigerarea, congelarea etc.).
    Art. 13
    (1) Unitatile alimentare de productie au obligatia de a folosi materii prime, materii auxiliare, semifabricate si ambalaje, care sa corespunda normelor de igiena.
    (2) Unitatile alimentare de productie au obligatia, de a efectua, prin analize de laborator sau prin alte procedee, controlul respectarii normelor de igiena privind materiile prime, auxiliare, semifabricate si produse finite (la toate proprietatile inscrise in actele normative).
    Art. 14
    (1) Toate unitatile alimentare trebuie sa fie dotate si aprovizionate, dupa necesitate si in cantitate suficienta, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru intretinerea igienica corespunzatoare (spalare si dezinfectie).
    (2) Substantele dezinfectante folosite in concentratiile corespunzatoare trebuie sa fie numai cele avizate de Ministerul Sanatatii.
    (3) Utilajele si ustensilele folosite pentru igienizarea grupurilor sanitare vor fi pastrate separat, in spatii special destinate si marcate corespunzator.
    (4) Incaperile unitatilor alimentare vor fi astfel amenajate si dotate, incat sa nu permita accesul insectelor si al rozatoarelor.
    Art. 15
    (1) In toate unitatile alimentare trebuie sa fie asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate normativelor de proiectare si protectia muncii in vigoare.
    (2) Pentru pastrarea echipamentului sanitar de protectie a alimentelor si a imbracamintei individuale a personalului se vor asigura spatii dotate si dimensionate in functie de profilul unitatii.
    (3) Se va pastra separat echipamentul folosit la operatiunile de curatenie si igienizare.
    Art. 16
    Toate unitatile sunt obligate sa efectueze periodic - in functie de necesitate sau la recomandarea organelor sanitare - lucrarile de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor, operatiuni care se executa numai in afara perioadei de activitate a unitatii.
    Art. 17
    Pentru sectoarele cu risc pentru consumatori in unitatile de productie si alimentatie publica este obligatorie angajarea de personal calificat in profilul in care lucreaza.

    CAP. 2
    Norme privind productia (industria alimentara)

    Art. 18
    Se considera unitati de productie sau de industrie alimentara, in sensul prezentelor norme, unitatile care au ca scop prelucrarea, fabricarea, conservarea sau ambalarea produselor alimentare si a produselor care intra in compozitia alimentelor destinate consumului uman.
    Art. 19
    Unitatile de industrie alimentara sunt obligate sa ceara avizul organelor sanitare in cazul in care isi maresc planul de productie peste capacitatea normala a intreprinderii si sa respecte clauzele speciale fixate de organele sanitare.
    Art. 20
    Unitatile de industrie alimentara vor avea permanent in stare buna de functionare toate instalatiile frigorifice, instalatiile tehnico-sanitare, de apa potabila, de apa calda, de canalizare a reziduurilor lichide, de ventilatie si de iluminat, aparatura de control, atat in incaperile de productie, cat si in anexele grupurilor sociale.
    Art. 21
    (1) In unitatile de industrie alimentara se vor folosi numai surse de apa potabila. Sursele de apa potabila din unitatile de industrie alimentara vor asigura in permanenta debitul de apa necesar pentru productie.
    (2) Utilizarea apei nepotabile in unitatile industriei alimentare este permisa numai la acele operatiuni tehnologice pentru care s-a dat un aviz special din partea organelor sanitare locale.
    Art. 22
    La proiectarea spatiilor destinate procesului tehnologic se va avea in vedere realizarea de fluxuri tehnologice fara incrucisari care sa permita contaminarea produselor finite.
    Art. 23
    In unitatile cu mediu umed toate salile de productie vor avea peretii si pardoseala hidroizolate, iar planseele incaperilor in care se degaja aburi vor fi termoizolate.
    Art. 24
    Unitatile de industrie alimentara sunt obligate:
    a) sa aiba angajat ingrijitor, insarcinat cu intretinerea curateniei intreprinderii si a grupurilor sanitare, precum si personal insarcinat cu intretinerea curateniei in incaperile in care se desfasoara procesul tehnologic;
    b) sa asigure acestui personal ingrijitor echipament de protectie de culoare diferita de cea a echipamentului de protectie sanitara.
    Art. 25
    Operatiunile de intretinere si de igienizare curenta vor fi efectuate pe baza unui plan anual avizat de specialistul de profil al inspectoratului de sanatate publica.

    CAP. 3
    Norme privind prepararea alimentelor (alimentatia publica si colectiva)

    Art. 26
    Prezentele norme se refera la toate unitatile de alimentatie care pregatesc preparate culinare si produse de cofetarie-patiserie in care vanzarea si consumul produselor se face, de regula, pe loc sau pentru consum casnic.
    Art. 27
    Tipurile de unitati de alimentatie publica sunt cele prevazute de reglementarile legale.
    Art. 28
    Pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare in vederea unei prelucrari si preparari a alimentelor corespunzatoare, in functie de profilul lor, unitatile de alimentatie publica sau colectiva vor avea din constructie spatiile necesare pentru circuitele functionale:
    - sala de mese;
    - spatii de preparare a mancarurilor;
    - spatii de pastrare a alimentelor;
    - anexe social-sanitare.
    Art. 29
    (1) Spatiile vor fi proiectate si amplasate, astfel incat sa permita desfasurarea fluxului tehnologic intr-un singur sens, evitandu-se incrucisarile intre fazele insalubre si cele salubre.
    (2) In spatiile de preparare si in anexe peretii vor fi impermeabilizati cu materiale corespunzatoare (faianta, vopsele speciale) pe o inaltime de 1,80 m, iar pavimentul va fi prevazut cu sifoane de scurgere racordate la canalizare.
    Art. 30
    Sala de mese va avea asigurat minimum 1,2 mp pentru un loc la masa. Celelalte dotari vor fi cele prevazute de reglementarile legale.
    Art. 31
    (1) Spatiile de preparare a mancarurilor sunt constituite din bucatarii si dintr-o serie de camere anexe in care se face prelucrarea preliminara a alimentelor.
    (2) Spatiile de prelucrare preliminara a alimentelor (curatare, spalare, tocare) sunt spatii cu circuite separate pentru legume, carne, peste, oua.
    (3) In functie de categoria de incadrare a unitatii vor exista anexe, precum: laborator de cofetarie, patiserie, boxa pentru ceai, cafea si lapte, camera pentru prepararea mancarurilor reci (salate, maioneze, preparate cu gelatina, sandviciuri, aperitive reci), complet separate de bucataria propriu-zisa.
    Art. 32
    In unitatile de alimentatie cu un singur spatiu de productie - bucatarie, in care se realizeaza prepararea, fierberea sau coacerea alimentelor, se vor folosi ca materii prime numai produse agroalimentare gata curatate, portionate si ambalate.
    a) Spalarea veselei pentru servire si a vaselor de bucatarie se va face separat, intr-un loc anume stabilit si amenajat, unde nu se fac alte operatiuni de preparare; acest loc va fi strict delimitat.
    b) Vesela curata pentru masa trebuie sa fie pastrata in spatii separate de vasele de bucatarie.
    Art. 33
    (1) Spatiile de pastrare a alimentelor sunt reprezentate de: depozite, magazii, beciuri si spatii frigorifice.
    (2) Produsele alimentare ambalate vor fi depozitate separat de obiectele de inventar, ambalaje goale, substante pentru curatenie si dezinfectie.
    (3) Produsele perisabile se vor pastra in spatii frigorifice separate, la temperatura prevazuta de furnizor.
    (4) Preparatele finite si cele care se consuma fara a mai fi prelucrate termic se vor pastra separat de carne, peste, viscere crude si de preparatele de carne crude (mititei, carne tocata etc.)
    (5) Painea, chiflele, cornurile se vor pastra in spatii special amenajate, in cosuri de rachita, (material plastic) sau in navete, cu conditia ca acestea sa fie acoperite, la adapost de praf si de insecte, si sa nu fie asezate direct pe podele.
    Art. 34
    (1) Anexele social-sanitare cuprind: camere-vestiar, cabine cu dusuri, grupuri sanitare (WC) si chiuvete pentru personal si separat pentru clienti, birouri, boxe pentru reziduuri.
    (2) Grupurile sanitare (WC) pentru personal si cele pentru consumatori, in orice fel de unitate de alimentatie publica sau colectiva, vor fi in permanenta intretinute in perfecta stare de functionare si vor fi dotate cu hartie igienica, sapun si servetele de hartie la chiuveta.
    (3) In unitatile mici de alimentatie publica cu pana la 3 salariati, de tipul patiseriilor, barurilor de zi, iaurgeriilor, snack-barurilor, nu este necesar grup sanitar separat de cel al consumatorilor.
    Art. 35
    Dotarea de ustensile si utilaje se face tinandu-se seama de natura, volumul si de profilul unitatii de alimentatie - publica sau colectiva. Nu se vor folosi vase si ustensile de bucatarie degradate.
    Art. 36
    (1) Produsele alimentare ambalate vor fi depozitate separat de ambalajele goale, substantele pentru curatenie si dezinfectie.
    (2) In unitatile alimentare folosirea ghetii naturale este permisa numai pentru racirea bauturilor imbuteliate. Gheata va proveni numai din ghetarii autorizate sanitar.
    Art. 37
    In unitatile de alimentatie publica si de alimentatie colectiva, care pregatesc si servesc preparate culinare, se vor respecta urmatoarele conditii de protectie sanitara a alimentelor:
    a) Operatiunile de prelucrare a carnii, pestelui, legumelor si produselor de cofetarie si patiserie se vor efectua in incaperi sau in compartimente separate. De asemenea, se vor separa operatiunile de preparare a carnii si pestelui crud de operatiunile finale de preparare a acestor produse.
    Toate operatiunile de preparare a carnii crude (transare, tocare, preparare mititei, carnati proaspeti, chiftele etc.) se efectueaza intr-un spatiu destinat numai acestor operatiuni. Spatiul va fi dotat cu butuc, funduri din lemn, marcate distinct, ustensile (masina de tocat, cutite, topor etc.), bazine ce vor fi racordate la instalatia de apa calda, rece si la canalizare.
    Operatiunile de preparare a pestelui crud se efectueaza in conditii similare.
    b) Materia prima si produsele finite se vor prelucra pe mese (sau funduri din lemn) diferite, marcate vizibil: "peste crud", "peste fiert", "paine" etc.
    c) Preparatele culinare finite, pana la servirea lor de catre consumator, vor fi pastrate la o temperatura de minimum +60 grade C (mancaruri calde) sau la maximum + 8 grade C (preparate reci).
    d) Refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite ori amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic nu este permisa.
    e) In unitatile de alimentatie colectiva si de alimentatie publica, in care sunt servite grupuri organizate (turisti, mese comune etc.), se vor consuma numai mancaruri pregatite in aceeasi zi, din care se vor pastra probe (in recipiente curate, oparite, acoperite si etichetate) timp de 48 de ore la o temperatura de +4 grade C, in spatii frigorifice special destinate acestui scop.
    f) Se vor folosi numai oua cu coaja intacta, spalate si dezinfectate inainte de spargere; folosirea oualor de rata in aceasta categorie de unitati este interzisa.
    g) Nu este permisa incorporarea in preparate a grasimilor folosite la prajire.
    h) Legumele si fructele care se consuma in stare cruda se vor spala sub curent continuu de apa potabila.
    i) Nu este permisa pastrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, in contact cu gheata sau cu apa rezultata din topirea ghetii ori servirea bauturilor, fructelor si legumelor in contact cu gheata, cu exceptia cuburilor de gheata preparate din apa potabila, in congelatoare speciale.
    Art. 38
    In cazul in care, pentru depozitarea materiilor prime usor alterabile si nealterabile, nu se poate asigura decat o singura incapere, este obligatorie indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) dotarea corespunzatoare cu rafturi, hambare sau recipiente pentru toate produsele nealterabile;
    b) asigurarea unui spatiu frigorific pentru produse alterabile, cu compartiment separat pentru carne cruda, care sa nu aiba o temperatura mai mare de +4 grade C;
    c) asigurarea unei ventilatii satisfacatoare prin ferestre sau ochiuri cu rame si sita metalica;
    d) aprovizionarea cu materii prime usor alterabile, indeosebi cu carne si lapte, sa se faca pe masura capacitatii spatiului de racire si sa nu depaseasca nevoile de consum pentru o zi.
    Art. 39
    In unitatile care sunt lipsite de spatiu pentru organizarea bucatariei (snack-baruri, pizzerii etc.), preparatele culinare specifice acestora se pot executa in sala de consum, in fata consumatorilor, cu obligatia ca prin organizarea, dotarea si intretinerea locului respectiv sa se asigure o curatenie permanenta, iar unitatea sa dispuna de posibilitati satisfacatoare de ventilatie (naturala sau mecanica).

    CAP. 4
    Norme privind depozitarea si transportul alimentelor

    Art. 40
    Depozitarea alimentelor trebuie sa se faca in conditii care sa previna modificarea proprietatilor nutritive, organoleptice si fizico-chimice, precum si contaminarea microbiana. In acest scop alimentele vor fi depozitate in incaperi sau in spatii special amenajate, protejate de insecte si rozatoare, dotate cu instalatiile si aparatura necesare pentru asigurarea controlului conditiilor de temperatura, umiditate, ventilatie etc., stabilite prin acte normative in vigoare.
    Art. 41
    (1) Asezarea produselor alimentare se va face separat pe sortimente, eventual pe zile de fabricatie, pe gratare sau rafturi, in stive, randuri distantate, astfel incat sa se asigure o buna ventilatie si accesul persoanelor si al mijloacelor care controleaza sau manipuleaza produsele depozitate.
    (2) Nu se vor introduce in spatiile de depozitare produsele alimentare continute in ambalaje murdare, degradate sau care nu corespund normelor de igiena.
    (3) In spatiile destinate depozitarii alimentelor nu se vor introduce produse care pot constitui surse de contaminare a acestora.
    Art. 42
    Unitatile alimentare vor fi dotate cu spatii necesare pentru depozitarea ambalajelor. Peretii acestor spatii vor fi etansi, nepermitand accesul rozatoarelor. Se interzice depozitarea ambalajelor de transport in spatii de productie, prepararea sau vanzarea alimentelor.
    Art. 43
    Transportul alimentelor se efectueaza in functie de perisabilitatea produselor, numai cu mijloace autorizate sanitar, igienice, care sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice, precum si protectia impotriva prafului, insectelor, rozatoarelor si altor posibilitati de poluare, degradare si contaminare atat a produselor transportate, cat si a ambalajelor.
    Art. 44
    Mijloacele de transport al alimentelor trebuie sa fie amenajate si dotate in functie de natura produsului transportat, iar pe peretii exteriori se va inscrie denumirea produselor respective (carne, paine, lactate etc.) Peretii exteriori si platforma vor fi confectionate din materiale rezistente, impermeabile, usor de curatat.
    Art. 45
    (1) Alimentele usor alterabile vor fi transportate cu mijloace de transport frigorifice, prevazute si dotate cu mijloace de ventilatie si frigorifice, inclusiv cu aparatura pentru controlul si inregistrarea temperaturii. Pentru transportul in cadrul aceleiasi localitati sau cu o durata mai mica de 4 ore se pot folosi mijloace de transport izoterme.
    (2) Carnea in carcasa se transporta agatata pe carlige din material inoxidabil.
    (3) Se permite transportarea de alimente sub forma de materii prime si semifabricate impreuna cu produse finite care se consuma fara alta prelucrare termica, daca se asigura conditii corespunzatoare pentru fiecare categorie.
    (4) Alimentele vor fi insotite pe tot timpul transportului de documentele care sa certifice ca produsele respective au fost receptionate conform actelor normative in vigoare.
    (5) Producatorul este obligat sa asigure transportul produselor numai in masina autorizata.
    Art. 46
    Mijloacele de transport al alimentelor, precum si ambalajele de transport trebuie pastrate permanent in perfecta stare tehnica si de curatenie; acestea vor fi spalate si dezinfectate dupa fiecare transport.
    Art. 47
    Personalul care asigura transportul si manipularea alimentelor usor alterabile si a painii va purta echipamentul de protectie sanitara a alimentelor (pastrat in vehiculul respectiv), la urcarea pe platforma vehiculului si in timpul tuturor operatiunilor in care acesta vine in contact direct cu alimentele, si va avea carnet de sanatate.

    CAP. 5
    Desfacerea alimentelor

    Unitati de desfacere a alimentelor:
    1. Magazine alimentare
    Art. 48
    (1) Magazinele alimentare trebuie sa aiba din constructie urmatoarele spatii:
    - sala de desfacere;
    - magazie de alimente;
    - magazie de ambalaje;
    - grup social-sanitar (vestiar si WC).
    (2) Unitatile vor fi amenajate corespunzator.
    Art. 49
    Magazinele alimentare trebuie sa aiba asigurata in permanenta apa calda si rece, in cantitate suficienta si corespunzatoare calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare.
    Art. 50
    (1) Dotari minime obligatorii:
    - rafturi si spatii frigorifice in sala de desfacere;
    - rafturi si gratare din lemn in magazii.
    (2) Pentru alimentele usor alterabile, care se mentin la rece, nu sunt permise supraaglomerarea spatiilor frigorifice de pastrare si expunere, precum si introducerea in acelasi spatiu a produselor crude si semifabricate impreuna cu cele care nu necesita tratare termica inainte de consum (se vor prevedea spatii frigorifice separate pentru aceste categorii de alimente).
    (3) In magazinele alimentare cu o singura sala de desfacere (cu o suprafata de minimum 20 mp) se pot amenaja raioane separate pentru preparate din carne si lactate si pentru carne cruda preambalata, care sa fie prevazute cu spatii frigorifice de expunere si depozitare, cantare si vanzatori pentru fiecare raion.
    (4) In magazinele care transeaza si desfac carne cruda alaturi de alte alimente se vor asigura circuite separate (sala de primire si transare, spatii frigorifice, raion separat de desfacere, cu cantare si vanzatori).
    (5) Pentru raioanele de preparate din carne, de lactate, branzeturi si paine plata produselor se va face numai la casa, nu direct la vanzator.
    (6) Pentru amenajarea unui raion de vanzare a painii este necesara o suprafata de minimum 10 mp.
    Art. 51
    (1) Semipreparatele din carne cruda si tocaturile din carne se expun in vitrine frigorifice, separat de alte semipreparate, si se servesc cu ustensile adecvate, care nu se folosesc si pentru alte produse.
    (2) Alimentele neambalate, care se consuma fara o prelucrare termica, vor fi servite numai cu ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.)
    (3) In unitatile de desfacere a painii si a produselor de panificatie si in alte asemenea unitati care desfac produse neambalate se vor lua masuri care sa nu permita alegerea manuala a produselor de catre cumparatori.
    Art. 52
    Aprovizionarea acestor magazine pe aceeasi usa cu cea de acces al cumparatorilor se va face cu intreruperea activitatii in timpul efectuarii acestei operatiuni.
    Art. 53
    Expunerea la vanzare a produselor alimentare se va face la temperatura recomandata de producator.
    Art. 54
    Depozitarea oualor in cofraje sau in lazi se face in spatii racoroase, fara miros strain, la temperatura de maximum +14 grade C, ferite de razele soarelui sau de alta sursa de caldura. Vanzarea oualor in unitatile de desfacere se va face numai in raioane separate sau in raioane cu produse preambalate. Este interzisa vanzarea oualor la raionul de preparate din carne ori produse din lapte sau la raioanele de produse alimentare neambalate care se consuma ca atare, fara a mai fi supuse unui proces termic. Ouale vor fi stantate cu data ouatului, individual sau pe ambalaje.
    Art. 55
    In magazinele alimentare este interzisa depozitarea ambalajelor in incaperile de vanzare, in spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente.
    Art. 56
    In magazinele alimentare in care se autorizeaza si desfacerea produselor nealimentare este interzisa vanzarea produselor cu risc de influentare a proprietatilor organoleptice ale alimentelor sau de contaminare cu substante nocive.

    2. Comertul de mic detaliu stabil si ambulant
    Art. 57
    Prin comertul de mic detaliu se intelege desfacerea de alimente in cantitati si sortimente restranse, pe o perioada determinata, in puncte fixe sau mobile.
    Art. 58
    (1) Punctele fixe de desfacere stradala (chioscuri, baraci si tonete) a alimentelor trebuie astfel amenajate si dotate, incat sa asigure conditii igienice corespunzatoare pentru protejarea, pastrarea si servirea produselor, precum si pentru mentinerea salubritatii in vecinatatea punctului de desfacere.
    (2) In aceste puncte profilul activitatii va fi determinat de tipul unitatii, cu amplasament si dotarile existente.
    (3) Unitatile de desfacere din aceasta categorie trebuie sa fie situate la o distanta de cel putin 25 m de WC-urile publice, de locurile de stationare a vitelor sau de alte asemenea surse de contaminare si de cel putin 100 m de zonele insalubre, precum: abatoare, depozite sau fabrici de prelucrare a deseurilor si pieilor crude, rampe de gunoi, intreprinderi de ecarisaj etc.
    (4) Toate punctele fixe vor fi inscriptionate vizibil cu denumirea societatii comerciale, adresa, numarul autorizatiei de functionare.
    Art. 59
    Punctele fixe de desfacere stradala a alimentelor, precum si unitatile mobile (indiferent de tractiune) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii si masuri pentru protectia sanitara a produselor si a consumatorilor:
    a) sa fie dotate cu stelaje, rafturi etc. pentru pastrarea produselor ambalate sau a fructelor si legumelor, precum si cu vitrine inchise pentru produse neambalate, iar pentru produse perisabile, cu vitrine frigorifice si frigidere;
    b) sa fie racordate la retelele publice de apa potabila si de canalizare ori sa fie dotate cu instalatii proprii de apa potabila, de colectare si evacuare in conditii igienice a apei uzate;
    c) sa aiba recipiente cu capac etans pentru colectarea reziduurilor solide, iar in exterior cosuri pentru aruncarea hartiilor si a resturilor;
    d) sa foloseasca vesela (tacamuri si pahare), care va fi spalata si dezinfectata la curent de apa, dupa fiecare folosire, si uscata in pozitie verticala, pe dispozitive speciale, fara utilizarea carpelor; paharele se vor pastra cu gura in jos pe tavi de scurgere si vor fi reclatite la curent de apa inainte de folosire;
    e) este interzisa refolosirea veselei si a paharelor de unica folosinta.
    Art. 60
    Carucioarele si tonetele folosite pentru comertul stradal mobil de alimente trebuie sa fie inchise, cu peretii netezi vopsiti in ulei sau cu lac de culoare deschisa, si dotate cu cosuri pentru hartii si resturi; vor purta o inscriptie care sa indice denumirea si adresa societatii comerciale careia ii apartine (in cazul vanzatorilor particulari, numele, prenumele si numarul autorizatiei de functionare).
    Art. 61
    Organele sanitare pot permite vanzarea produselor din carne (fripte sau prajite), a produselor de patiserie, a produselor de panificatie si in carucioare, tonete sau in vitrine mobile numai daca indeplinesc urmatoarele conditii: sa functioneze in vecinatatea unitatii alimentare de la care se aprovizioneaza (maximum 20 m), sa fie amenajate conform cerintelor sanitare, pentru a se asigura protectia alimentelor impotriva prafului si a mustelor; sa fie aprovizionate numai cu preparate proaspete si pentru o perioada de cel mult 4 ore; sa poarte denumirea societatii comerciale si numarul autorizatiei de functionare a unitatii-mama.
    Art. 62
    Vanzarea inghetatei este permisa prin comertul de mic detaliu stabil in urmatoarele conditii:
    a) prin sistem automat (aparat de inghetata), care trebuie sa fie amplasat in vecinatatea unitatii care o prepara, racordat la apa rece curenta si calda, prevazut cu spatiu frigorific, cu echipament de protectie si cu casete inchise pentru pastrarea vafelor, cornetelor si a paharelor de unica folosinta;
    b) inghetata neambalata, servita prin portionare cu clesti speciali, va fi pastrata in caserole din material inoxidabil sau din alte materiale avizate sanitar de Ministerul Sanatatii in conservatoare frigorifice si va fi servita numai in interior. Transportul de la furnizor se va face in caserole inchise ermetic si cu masini izoterme;
    c) inghetata preambalata va fi pastrata in congelator, protejata de caldura si de ploi;
    d) este interzisa recongelarea inghetatei dupa topire sau amestecarea in aceeasi caserola a mai multor loturi de inghetata cu data de fabricatie diferita. Inainte de a fi umpluta cu inghetata caserola va fi spalata si dezinfectata conform normelor igienico-sanitare.
    Art. 63
    Produsele de patiserie si de panificatie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adapost de praf si de muste, fiind servite numai cu ustensile speciale. Este interzis a se permite consumatorilor sa aleaga produsele cu mana.
    Art. 64
    Vanzatorul ambulant va purta echipamentul de protectie a alimentelor si ecuson.
    Art. 65
    Comertul cu bauturi racoritoare se poate face la puncte fixe (dozatoare, imbuteliate) sau la puncte mobile (numai imbuteliate).
    Art. 66
    Bauturile racoritoare la dozator vor fi servite in urmatoarele conditii:
    - sa existe racord la apa potabila si la canalizare, efectuat numai de unitati de specialitate;
    - sa aiba dispozitive de spalare a paharelor cu apa;
    - sa aiba tejghea cu suprafata impermeabilizata, prevazuta cu tavi din metal cu gauri de scurgere, pentru asezarea paharelor spalate cu gura in jos;
    - prepararea bauturilor se va face la punctul de desfacere prin adaugare de apa si CO2, concentratul fiind livrat in doze sigilate.
    Art. 67
    Distribuitoarele automate de bauturi calde si reci, sandviciuri, de produse ambalate etc. vor fi amplasate in locuri la care accesul pentru intretinerea igienica sa fie usor. Produsele vor fi inlocuite inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    Art. 68
    Bauturile imbuteliate vor fi puse in vanzare numai dupa ce vanzatorul va controla continutul la lumina si va verifica daca sticla este inchisa ermetic; in cazul in care observa corpuri straine, sedimente sau tulbureala ori in cazul in care sticlele nu sunt bine inchise, le va scoate din consum.
    Art. 69
    Bauturile imbuteliate se pot raci prin scufundare in apa cu gheata, astfel incat sticlele sa stea numai vertical, chiar daca sunt inchise ermetic, iar gatul sa depaseasca nivelul apei cu cel putin 10 cm.

    3. Pietele alimentare
    Art. 70
    Pietele alimentare sunt destinate numai comercializarii produselor agroalimentare si de uz gospodaresc.
    Art. 71
    Administratia pietelor va acorda vanzare libera producatorilor numai in limita posibilitatilor de asigurare a spatiului de vanzare.
    Art. 72
    Pietele alimentare din localitatile care dispun de retele de apa si de canalizare vor fi prevazute cu:
    - platou impermeabilizat dotat cu fantani arteziene, hidranti si cu guri de canalizare;
    - WC public cu compartimente separate pentru femei si barbati;
    - boxa cu paviment si cu pereti din ciment sclivisit, racordata la reteaua de apa si de canalizare, pentru pastrarea recipientelor in care se colecteaza reziduuri solide;
    - bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si a fructelor;
    - chioscuri, baraci sau pavilioane compartimentate;
    - vitrine, mese fixe, grupate pe categorii de alimente, prevazute cu acoperisuri;
    - gratare sau suprafete din lemn, cu o inaltime de 10 - 15 cm de la sol, pentru depozitarea alimentelor (nu este permisa asezarea acestora direct pe sol sau pe platou, chiar daca sunt ambalate).
    La pietele alimentare din localitatile fara retele de apa si/sau de canalizare, aprovizionarea cu apa si evacuarea reziduurilor lichide se vor face conform prescriptiilor organelor sanitare locale. Locul de stationare a vehiculelor la aprovizionarea cu alimente va fi impermeabilizat, amplasat la cel putin 20 m distanta de ultimul loc de desfacere a alimentelor si supus aceluiasi regim de intretinere si curatenie ca si restul pietei.
    Art. 73
    Chioscurile si rulotele de desfacere a alimentelor vor fi dotate cu chiuvete, sifoane de scurgere, recipiente pentru colectarea reziduurilor solide, dulapuri sau vestiare pentru imbracamintea de protectie sanitara a alimentelor si pentru cea individuala si cu materialul necesar pentru intretinerea curateniei. Cele in care se desfac alimente de origine animala usor perisabile vor fi inzestrate cu utilaje frigorifice.
    Art. 74
    Mesele de prezentare si desfacere a alimentelor vor fi confectionate din beton sclivisit, mozaic sau din scandura groasa, bine incheiata. Mesele amplasate in exteriorul cladirii vor avea acoperisuri care vor depasi marginile meselor cu cel putin 0,75 cm.
    Art. 75
    Este interzisa oricarei persoane particulare sau oricarui angajat al pietei sa locuiasca ori sa doarma (ziua sau noaptea) in incaperile ori pe mesele din piata, care sunt folosite la desfacerea alimentelor. In acest scop in piete se vor amenaja dormitoare speciale.
    Art. 76
    (1) Vanzatorii si producatorii vor asigura intretinerea curateniei, evitand imprastierea deseurilor, a furajelor, raspandirea de ape murdare etc.
    (2) Reziduurile provenite in timpul vanzarii se vor strange in recipiente cu capac, care vor fi evacuate de catre lucratorii administratiei pietei, pe masura ce se umplu, in spatiile de colectare a gunoiului pietei.
    (3) Administratia pietei este obligata sa asigure indepartarea reziduurilor solide din zona pietei cel putin o data la 24 de ore si functionarea in bune conditii a instalatiilor de apa curenta si de canalizare; va asigura combaterea si distrugerea insectelor si a rozatoarelor.
    Art. 77
    Locul de desfacere a carnii crude si a produselor de macelarie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - paviment impermeabilizat, usor lavabil, prevazut cu sifoane de pardoseala;
    - pereti impermeabilizati pana la inaltimea de 1,80 m;
    - racord de apa rece curenta si de apa calda curenta;
    - racord la canalizare;
    - sa fie prevazut cu camere sau dulapuri frigorifice;
    - transarea se va face pe butuci, spalati si dezinfectati dupa incetarea vanzarii;
    - administratia pietelor este obligata sa asigure producatorilor echipament de protectie;
    - pentru toate produsele (carne cruda si produse de macelarie), inainte de a le vinde, producatorul va prezenta dovada controlului sanitar-veterinar.
    Art. 78
    Locul de desfacere a pestelui proaspat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa aiba amenajat un spatiu separat cu paviment din material impermeabil si usor lavabil, prevazut cu sifon de pardoseala;
    - peretii sa fie impermeabilizati pana la 1,80 m;
    - sa aiba apa curenta rece si calda si canalizare;
    - pestele va fi pastrat in vase din material usor lavabil (inox, material plastic alimentar) si acoperit cu bucati de gheata;
    - pestele adus spre vanzare va fi prezentat pentru control organelor sanitar-veterinare din piete;
    - vanzatorii vor purta echipament de protectie asigurat de administratia pietelor.
    Art. 79
    (1) Locul de desfacere a laptelui si a derivatelor din lapte: vanzarea laptelui si a produselor lactate se va face in locuri speciale, pe mese acoperite cu material impermeabil, usor lavabil si prevazute cu vitrine.
    (2) Ambalajele cu produse lactate vor fi acoperite cu tifon curat, hartie alba, capac din metal.
    (3) Producatorul va avea asupra sa dovada controlului sanitar-veterinar si carnetul de sanatate, conform prevederilor Ministerului Sanatatii, inainte de a-si vinde produsele.
    (4) Vanzatorii vor purta echipament de protectie complet, asigurat de administratia pietelor si, in mod obligatoriu, ecuson cu numele si cu comuna producatorului.
    Art. 80
    Vanzarea legumelor si fructelor se va face in spatii separate, curate, in lazi sau in navete.
    Art. 81
    Vanzarea animalelor si a pasarilor vii se va face numai in zone special amenajate din teritoriul pietei si separate de locul de desfacere a celorlalte produse alimentare; zonele respective vor fi astfel dotate:
    - solul va fi impermeabilizat si prevazut cu gura de captare a apelor de spalare;
    - va exista sursa de apa rece;
    - vor exista pubele pentru colectarea reziduurilor si dejectiilor.
    Art. 82
    Se permite patrunderea in zona de vanzare a pasarilor vii si a animalelor vii a vehiculelor cu tractiune animala, cu conditia sa li se asigure o zona impermeabilizata cu posibilitati de spalare, la o distanta de cel putin 20 m de locuinte sau de alte locuri de vanzare.

    CAP. 6
    Controlul respectarii normelor de igiena prin teste de salubritate

    Art. 83
    In scopul prevenirii bolilor prin nerespectarea normelor de igiena, inspectorii sanitari vor recolta periodic din unitatile alimentare care produc, prepara, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente teste de salubritate de pe suprafetele de lucru, utilaje, ustensile, ambalaje, de pe maini si de pe echipamentul de lucru al personalului care manipuleaza alimente si din aerul din incaperile de lucru.
    Astfel de teste de salubritate se vor recolta in caz de suspiciune de contaminare a unor alimente, dar mai ales in cazul toxiinfectiilor alimentare.
    Art. 84
    Rezultatele testelor de salubritate trebuie sa corespunda urmatoarelor norme microbiologice:
    - se considera conditii corespunzatoare acelea care nu se abat de la urmatoarele prevederi:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Enterobacteriaceae
    B = Stafilococi cuagulazopozitiv
    C = Stafilococi hemolitici
    D = Mucegaiuri

-----------------------------------------------------------------------------
                  Microorganisme     A       B       C       D    Bacterii
                  aerobe mezofile                                 coliforme
                      (NTG)
-----------------------------------------------------------------------------
Ambalaje din:          1/ml          -       -       -       -    absent/ml
sticla, carton,     capacitate                                    capacitate
material plastic,
metal etc., care
vin in contact
direct cu
alimentul                            -       -       -      -

    Observatii:
    Se accepta NTG = 2/ml capacitate, daca bacteriile coliforme sunt absente.
-----------------------------------------------------------------------------
Conducte de la         1/ml          -       -       -       -     absent/ml
instalatia de
pasteurizare

    Observatii:
-----------------------------------------------------------------------------
Suprafete de           2/cmp         -       -       -       -     absent/
lucru de pe                                                        10 cmp
fluxul
tehnologic,
care vin in
contact direct
cu alimentul*)

    Observatii:
    Se accepta NTG = 20/cmp, daca bacteriile coliforme sunt absente pe 10 cmp
-----------------------------------------------------------------------------
Mese din               4/cmp      absent/ absent/ absent/    -        -
blocurile                         100 cmp 100 cmp 100 cmp
alimentare

    Observatii:
    Se accepta NTG = 20/cmp, daca bacteriile coliforme sunt absente pe 10 cmp
-----------------------------------------------------------------------------
Bazine, tancuri,       1/cmp         -       -       -       -     absent/
aparate                                                            10 cmp

    Observatii:
    Se accepta NTG = 20/cmp, daca bacteriile coliforme sunt absente pe 10 cmp
-----------------------------------------------------------------------------
Echipament de          2/cmp         -       -       -       -     absent/
protectie                                                          10 cmp

    Observatii:
    Se accepta NTG = 20/cmp, daca bacteriile coliforme sunt absente pe 10 cmp
-----------------------------------------------------------------------------
Tacamuri               10 ml      absent  absent  absent  absent       -
                  solutie spalare

    Observatii:
    Conditiile se refera la un obiect
-----------------------------------------------------------------------------
Farfurii              1/cmp       absent  absent  absent  absent      -

    Observatii:
    Conditiile se refera la un obiect
-----------------------------------------------------------------------------
Cani, cesti,          10 ml       absent  absent  absent  absent       -
pahare etc.       solutie spalare

    Observatii:
    Conditiile se refera la un obiect
-----------------------------------------------------------------------------
Hartie si folie       1/cmp          -       -       -     3/cmp  absent/cmp
de plastic
folosite in
vanzare

    Observatii:
-----------------------------------------------------------------------------
Maini                    -        absent  absent  absent     -        -

    Observatii:
-----------------------------------------------------------------------------
Aerul din              600/mc        -       -       -     300/mp      -
incaperile de
productie

    Observatii:
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Cu exceptia meselor din blocurile alimentare.

    CAP. 7
    Norme privind personalul unitatilor alimentare

    Art. 85
    In unitatile alimentare operatiunile de manipulare, preparare, transport, servire si de desfacere a alimentelor vor fi executate numai de persoane care au efectuat controlul medical la angajare si periodic, la unitatile sanitare si in conditiile stabilite de Ministerul Sanatatii.
    Se excepteaza personalul zilier din unitatile industriale care prelucreaza alimente de origine vegetala si plante industriale, in cazul in care acestea sunt supuse sterilizarii termice in cursul procesului tehnologic.
    Art. 86
    In toate unitatile alimentare conducatorii acestora sau persoanele din unitate special desemnate au obligatia de a verifica zilnic starea de igiena individuala a personalului si de a depista persoanele care prezinta febra, diaree sau infectii acute ale nasului, gatului sau ale pielii. Aceste persoane nu vor fi primite in unitate decat cu avizul medical. Toate persoanele care lucreaza la prelucrarea, manipularea, transportul, servirea sau desfacerea alimentelor sunt obligate sa se supuna vaccinarilor in conditiile stabilite de Ministerul Sanatatii, sa se prezinte (sau sa anunte) la unitatea sanitara in cazul in care au febra, tulburari digestive acute sau infectii ale pielii si sa nu isi reia activitatea decat dupa primirea avizului medical.
    Art. 87
    Toate persoanele care lucreaza la manipularea, prepararea, transportul, servirea si desfacerea alimentelor sunt obligate:
    a) sa poarte in timpul lucrului, in raport cu specificul locului de munca si in conformitate cu actele normative in vigoare, echipamentul de protectie sanitara a alimentelor, alb sau de culoare deschisa, curat, care sa acopere imbracamintea si parul capului si sa fie impermeabil in partile care vin in contact cu umezeala; persoanele care executa operatiuni de curatare nu vor purta echipamentul de protectie sanitara a alimentelor in cursul efectuarii acestor operatiuni;
    b) sa nu intre in WC cu echipamentul sanitar de protectie a alimentelor;
    c) sa isi spele mainile cu apa si cu sapun inainte de inceperea lucrului si ori de cate ori este necesar in cursul activitatii, in special dupa folosirea WC.
    Art. 88
    Toate persoanele care lucreaza la manipularea, prelucrarea, transportul, servirea si la desfacerea alimentelor sunt obligate sa isi insuseasca si sa isi reimprospateze cunostintele de igiena alimentelor, necesare in activitatea lor.
    Art. 89
    La nivelul fiecarei unitati de alimentatie va exista o evidenta a controlului medical pentru tot personalul din subordine.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Prevederile prezentului ordin reprezinta cerintele minime pentru asigurarea functionarii unitatilor de productie, depozitare, transport si de comercializare a alimentelor.
    Pot fi solicitate amenajari sau proceduri suplimentare de catre medicul inspector de specialitate, astfel incat sa nu existe riscuri pentru sanatatea populatiei.
    Medicul inspector de specialitate va stabili impreuna cu managerul societatii comerciale punctele critice de control care vor fi monitorizate.
    Verificarea respectarii prezentului ordin este efectuata de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor judetene de sanatate publica si al municipiului Bucuresti, precum si de alte organisme abilitate de Ministerul Sanatatii sa efectueze controale.
    Pentru nerespectarea prezentului ordin se aplica prevederile Legii nr. 98/1994.
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 976/1998

 
27.07.2016 19:11:49  Anonim  a scris :
Ar fi indicat de sters mesajele tip SPAM cu " oferte " de imprumut nefiind la obiect.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu