E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 290 din 13 aprilie 2000

privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 465 bis  din 25 septembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b), c) si m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 4 lit. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998,
    avand in vedere prevederile art. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Romania prin Legea nr. 20/1993, precum si ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996,
    in baza prevederilor art. 3 pct. 6 si 16 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru a fi admise din punct de vedere tehnic, trebuie sa fie realizate de agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic, denumiti in continuare furnizori feroviari, care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau, dupa caz, a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.
    (2) Autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor feroviari, omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER, in calitate de organism desemnat de Ministerul Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitati de inspectie tehnica feroviara in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    (3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1, care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor si protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, pot fi procurate numai de la furnizori feroviari, daca acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat.
    (2) Prestarea serviciilor privind intretinerea materialului rulant, precum si construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul, denumite in continuare servicii feroviare critice, poate fi efectuata numai de catre furnizorii feroviari, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat.
    (3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR, RP, RG, RK), pentru care este obligatorie omologarea tehnica.
    (4) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referinta validate.
    (5) Produsele si/sau serviciile feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat. In cazul furnizorilor unici agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat si obtinut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice.
    Art. 3
    (1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizeaza de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Modelul si continutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acorda de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Modelul si continutul agrementului tehnic feroviar sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 5
    (1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate, prin actiuni de evaluare, la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara, dupa caz, efectuate de AFER.
    (2) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 7.
    (3) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de AFER pe baza de contracte sau de conventii, care se incheie cu furnizorii feroviari.
    Art. 6
    Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii si/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice, in vederea omologarii tehnice feroviare, a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice feroviare, dupa caz, se vor efectua in laboratoarele AFER, precum si in alte laboratoare autorizate de AFER.
    Art. 7
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice, necesare in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. 1, numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile prezentului ordin.
    (2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998 isi pastreaza valabilitatea pentru o durata de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in conditiile vizarii acestora de catre AFER si ale acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice, conform art. 5 alin. (3).
    (3) Prin raport de omologare tehnica se intelege si rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane pana la data de 1 octombrie 1998, care isi pastreaza valabilitatea cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in aceleasi conditii ca cele prevazute la alin. (2).
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 9
    AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 140/1999 privind autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 12 mai 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in Buletinul AFER.

                         Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

    ANEXA 1

                                  NORME
privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul, activitatile de construire, modernizare, reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agentii economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de AFER, denumiti in continuare furnizori feroviari.
    (2) Produsele si serviciile necesare pentru realizarea activitatilor specificate la alin. (1), care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor si protectia mediului, in transportul feroviar si cu metroul, denumite in continuare, dupa caz, produse sau servicii feroviare critice, pot fi procurate numai de la furnizori feroviari.
    Art. 2
    In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate, fara personalitate juridica, apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara, care realizeaza activitatile prevazute la art. 1.
    Art. 3
    In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor prevazute la art. 1, aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la infrastructura feroviara publica si/sau privata.
    Art. 4
    (1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice, cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie.
    (2) Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie, in conditiile legii, contracte pentru:
    a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, a agrementului tehnic feroviar;
    b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar.
    Art. 5
    Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal si netransmisibil.
    Art. 6
    Posesorii autorizatiei de furnizor feroviar sunt inregistrati de AFER in Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar si cu metroul.

    CAP. 2
    Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar

    Art. 7
    Autorizatia de furnizor feroviar, denumita in continuare autorizatie, se poate acorda agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor, respectiv prestarea serviciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizatia;
    b) dispun de structuri organizatorice, de dotari tehnice, de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat, care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, la realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizatia;
    c) fac dovada ca au experienta in realizarea produselor/serviciilor feroviare critice pentru care solicita autorizarea sau a unor produse/servicii similare;
    d) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a autorizatiei, supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara, dupa caz;
    e) fac dovada ca au achitat contravaloarea tarifelor aferente prestatiilor efectuate de AFER.
    Art. 8
    Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente:
    a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - adresa sediului solicitantului;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - categoriile de produse si/sau servicii feroviare critice pentru care solicita acordarea autorizatiei;
    b) extras din actul legal de constituire ca persoana juridica, din care sa rezulte ca fabricarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care solicita acordarea autorizatiei sunt cuprinse in obiectul de activitate al societatii (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie);
    d) memoriul tehnic, din care sa rezulte structura organizatorica a unitatii, dotarea tehnica, nivelul tehnologic, experienta in realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare si stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii, cu mentionarea eventualelor certificate de omologare tehnica sau agremente tehnice obtinute;
    e) lista cuprinzand documentele sistemului calitatii, proprii agentului economic respectiv, sau documentul eliberat de AFER ori de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor, din care sa rezulte stadiul de implementare a acestui sistem, in baza standardelor SR EN ISO seria 9000;
    f) organigrama unitatii, cu precizarea principalelor atributii ale compartimentelor care concura la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia;
    g) lista cuprinzand principalele dotari tehnice existente, utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia ori pentru produse si/sau servicii similare, dupa caz;
    h) lista cuprinzand laboratoarele, precum si standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare, daca este cazul;
    i) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori, pentru componentele utilizate la realizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care a solicitat autorizatia;
    j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate de solicitant si cel putin o recomandare scrisa din partea unuia dintre beneficiari, din care sa rezulte ca solicitantul a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor si/sau serviciilor furnizate;
    k) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a autorizatiei se angajeaza:
    - sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei;
    - sa respecte normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie;
    - sa comunice imediat la AFER modificarile survenite in lista beneficiarilor produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate;
    - sa comunice la AFER data inceperii si, dupa caz, data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevazute in autorizatie, in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni;
    - sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara, dupa caz;
    - sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei speciale de control, emisa de Ministerul Transporturilor, sa efectueze controale in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei;
    l) dovada achitarii tarifului aferent eliberarii autorizatiei.
    Art. 9
    (1) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. 8 AFER va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele, inclusiv printr-o vizita de evaluare la sediul solicitantului, daca este cazul, si va comunica solicitantului, in scris, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie, AFER va elibera autorizatia solicitata. In caz contrar cererea se considera respinsa.
    Art. 10
    (1) Valabilitatea autorizatiei acordate poate fi, dupa caz:
    a) de maximum un an de la data eliberarii, avand caracter provizoriu;
    b) de 5 ani de la data eliberarii, cu conditia vizarii sale anuale de catre AFER.
    (2) Autorizatia provizorie de furnizor feroviar se acorda in situatia in care solicitantul nu indeplineste cerinta formulata la art. 7 lit. c).
    (3) Dupa expirarea valabilitatii autorizatiei provizorii, in cazul in care se constata ca solicitantul indeplineste toate cerintele prevazute la art. 7, se elibereaza o autorizatie in conditiile alin. (1) lit. b).
    Art. 11
    (1) In perioada de valabilitate a autorizatiei AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica, dupa caz. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei, AFER poate retrage autorizatia acordata.
    (2) Autorizatia poate fi retrasa si in situatia in care agentul economic respectiv nu a inceput activitatea de realizare si furnizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice din categoriile specificate in autorizatie in decurs de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sau si-a intrerupt activitatea pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive.
    (3) Cu cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile, inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei, posesorul acesteia va cere, in scris, la AFER, acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei si de dovada achitarii tarifului aferent acordarii vizei anuale.
    (4) AFER va comunica solicitantului in scris, in termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei. Decizia de neacordare va fi motivata. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada ca a eliminat neconformitatile prevazute in decizie, AFER va acorda viza anuala, iar in caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizatiei.
    (5) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei posesorul acesteia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au condus la suspendarea autorizatiei, AFER va decide incetarea suspendarii. In caz contrar se retrage definitiv autorizatia suspendata.
    (6) In cazul retragerii autorizatiei acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.
    (7) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 2 ani de la ultima retragere a acesteia.
    (8) Decizia de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris de AFER beneficiarilor nominalizati in lista specificata la art. 8 lit. j). Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Detinerea autorizatiei nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor si/sau serviciilor feroviare critice furnizate.
    Art. 13
    (1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizatiei.
    Art. 15
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuala si incetarea suspendarii autorizatiei sau eliberarea duplicatelor acesteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 16
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras autorizatia, dupa caz, ori persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 2

                                ROMANIA
                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                   AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                              AUTORIZATIE
                         de furnizor feroviar
                 seria ........... nr. ...............

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 si in baza Raportului nr. ......... din data de ................ al comisiei de evaluare, se atesta ca persoana juridica ........................, cu sediul in localitatea .................., str. ............... nr. ........, judetul (sectorul), ................ inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei sub nr. ........., are dreptul sa furnizeze, in calitate de furnizor feroviar, urmatoarele categorii de produse si/sau servicii feroviare critice:
..............................................................................
.............................................................................,
in conditiile in care face dovada ca detine un certificat de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu feroviar critic furnizat.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de .........., in conditiile vizarii sale anuale.
    Obligatiile si drepturile posesorului autorizatiei, precum si vizele anuale sunt specificate pe verso.

    Data eliberarii ..............

                              Director general,
                      ................................
                      (numele, prenumele si semnatura)
                                    L.S.

                                                                 (verso)

    Posesorul autorizatiei are urmatoarele obligatii:
    1. sa anunte imediat Autoritatea Feroviara Romana - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizatiei, data inceperii efective sau, dupa caz, a intreruperii activitatii;
    2. sa organizeze si sa asigure controlul propriu pe fluxul de fabricatie;
    3. sa accepte supravegherea de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER a activitatii de realizare a categoriilor de produse si/sau servicii feroviare critice, nominalizate in autorizatie, prin actiuni de evaluare periodice si/sau actiuni de inspectie tehnica feroviara, si sa asigure, la cerere, conditiile necesare in vederea realizarii acestor actiuni, respectiv spatii de lucru, echipamente de lucru si de protectie adecvate, aparate de masura si control;
    4. sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER privind vizarea anuala a prezentei autorizatii, efectuarea actiunilor de evaluare periodica si efectuarea inspectiei tehnice feroviare, dupa caz;
    5. sa actualizeze si sa transmita la AFER lista cuprinzand beneficiarii produselor si/sau serviciilor feroviare critice realizate.
    Posesorul autorizatiei are urmatoarele drepturi:
    1. sa solicite obtinerea certificatelor de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, a agrementelor tehnice feroviare pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care se incadreaza in categoriile specificate in prezenta autorizatie;
    2. sa incheie, in conditiile legii, daca este cazul, contracte economice pentru realizarea unui esantion reprezentativ al produselor si/sau serviciilor feroviare critice, din categoriile specificate in autorizatie, care urmeaza sa fie supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, a agrementului tehnic feroviar;
    3. sa incheie, in conditiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse si/sau servicii feroviare critice care se incadreaza in categoriile specificate in autorizatie si pentru care detine certificate de omologare tehnica feroviara si/sau, dupa caz, agremente tehnice feroviare.

                              VIZE ANUALE
 _____________   _____________   _____________   _____________   _____________
|   Valabil   | |   Valabil   | |   Valabil   | |   Valabil   | |   Valabil   |
|     pana    | |     pana    | |     pana    | |     pana    | |     pana    |
| la data de  | | la data de  | | la data de  | | la data de  | | la data de  |
| ........... | | ........... | | ........... | | ........... | | ........... |
|             | |             | |             | |             | |             |
|   Director  | |   Director  | |   Director  | |   Director  | |   Director  |
|   general,  | |   general,  | |   general,  | |   general,  | |   general,  |
| ........... | | ........... | | ........... | | ........... | | ........... |
|     L.S.    | |     L.S.    | |     L.S.    | |     L.S.    | |     L.S.    |
|             | |             | |             | |             | |             |
|_____________| |_____________| |_____________| |_____________| |_____________|

    ANEXA 3

                                 NORME
privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul, care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor sau protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER.
    (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi, reconstruite, modernizate sau reparate planificat (RR, RP, RG, RK), dupa caz.
    Art. 2
    (1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare, precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara.
    (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru:
    a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic, denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului;
    b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip, realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip, denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului.
    Art. 3
    (1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza, de regula, in doua faze:
    a) omologarea tehnica preliminara, care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat, in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare, pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia;
    b) omologarea tehnica finala, care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat.
    (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare, se poate renunta la faza de omologare tehnica preliminara.
    (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv.
    (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. 1 alin. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia, in conditiile respectarii prevederilor art. 5.
    Art. 4
    (1) In cazul omologarii tehnice preliminare, de tip sau de fabricatie, valabilitatea certificatului de omologare tehnica este:
    a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni;
    b) limitata la un numar de produse, fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea maririi numarului acestor produse, dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului.
    (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este:
    a) pe durata nedeterminata, in cazul omologarii tehnice feroviare de tip;
    b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului, in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie.
    Art. 5
    (1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv.
    (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil, in scris, avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia.
    Art. 6
    Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special, nominal, netransmisibil si se acorda, la cerere, in mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, in conditiile prezentelor norme.
    Art. 7
    Evidenta produselor feroviare critice, omologate tehnic feroviar, repartizate pe furnizori, se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic.

    CAP. 2
    Clasificarea produselor feroviare

    Art. 8
    Prin produs feroviar se intelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului si comenzii circulatiei feroviare, instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente.
    Art. 9
    In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari, cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, realizarea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor, protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare, produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc:
    Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor, comportand urmatoarele riscuri:
    - risc de accident feroviar, care poate sa cauzeze raniri corporale personalului feroviar sau pasagerilor;
    - risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate.
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - osii montate, cutii de osie si elemente componente ale acestora;
    - aparate de tractiune, legare, ciocnire;
    - echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel;
    - echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie;
    - cadre de boghiu;
    - usi de acces din exterior;
    - echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice;
    - instalatii de siguranta si vigilenta, de control automat al vitezei (punctal sau continuu), vitezometre si componente ale acestora;
    - dispozitive de siguranta la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si al materialelor pulverulente;
    b) la infrastructura feroviara:
    - instalatii de semnalizare si de control al circulatiei;
    - relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei;
    - inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare;
    - sine, aparate de cale si traverse de cale ferata;
    - electromecanisme de macaz;
    - aparate de compensare a caii pe poduri.
    Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - motoare de tractiune de orice fel;
    - sisteme de transmisie de orice fel;
    - sisteme de comanda si servicii auxiliare;
    - pantografe;
    - transformatoare de putere;
    - uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie, echipamente de frana, sisteme de transmisie, masini termice si electrice;
    - fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur;
    - echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor;
    - instalatii de radiocomunicatii;
    b) la infrastructura feroviara:
    - linia de contact si elementele componente ale acesteia;
    - elemente componente ale instalatiilor CED, CEM, BLA, cu exceptia celor prevazute la clasa 1A;
    - elemente de prindere a sinei;
    - elemente ale suprastructurii podurilor;
    - elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii, folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei;
    - instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.
    Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport, a protectiei mediului si a sanatatii
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare, sonorizare, incalzire si conditionare a aerului;
    - elemente componente ale instalatiilor sanitare;
    - usi si ferestre interioare;
    - elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane;
    b) la infrastructura feroviara:
    - elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare;
    - instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor.
    Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare, cu influente in calitatea transportului
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - sisteme de monitorizare si diagnoza;
    - materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare;
    - materiale pentru protectia anticorosiva;
    b) la infrastructura feroviara:
    - materiale pentru protectia anticorosiva;
    - materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor, tunelurilor etc.;
    - aparate de reazem pentru poduri;
    - utilaje si dispozitive speciale, utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact;
    - piatra sparta pentru prisma de balast.
    Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti
    Exemple:
    - materiale, piese si componente de uz general.
    Art. 10
    (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara.
    (2) Pentru produsele feroviare critice din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.
    (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.
    (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau, dupa caz, in agrementul tehnic feroviar.
    (5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice, la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt.

    CAP. 3
    Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica

    Art. 11
    Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica;
    b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica, desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansambluri, breviarele de calcul), acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER;
    c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii, in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica, a produsului supus omologarii tehnice feroviare;
    d) dispun de laboratoare, standuri si/sau dispozitive speciale, care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor, si fac dovada ca:
    - acestea sunt in curs de autorizare/atestare, in cazul omologarii tehnice preliminare;
    - acestea sunt autorizate/atestate de AFER, in cazul omologarii finale;
    e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic, in cazul omologarii tehnice preliminare, sau, dupa caz, produsele feroviare critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara, denumita in continuare serie zero, au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta;
    f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic.
    Art. 12
    Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente:
    a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - adresa la care solicitantul isi are sediul;
    - numarul de inregistrare in registrul comertului;
    - numarul si data eliberarii autorizatiei;
    - denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta;
    - felul si faza omologarii tehnice feroviare;
    b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului), desenele de ansamblu general si ale principalelor subansambluri, avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER;
    c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare, principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiile constructive, functionarea, intretinerea si repararea, consumurile energetice, influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului, tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie;
    d) breviarul de calcul, prevazut de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic, in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului;
    e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblurilor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice, care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare critice independente, in cazul omologarii tehnice preliminare, si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora;
    f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblurilor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice, care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv;
    g) documentele de omologare tehnica a subansamblurilor si a componentelor mentionate la lit. e), in cazul omologarii tehnice finale;
    h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER, in cazul omologarii tehnice preliminare;
    i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate;
    j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv;
    k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, daca este cazul;
    l) lista cuprinzand laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control, in procesul de fabricatie a produsului, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor, in cazul omologarii preliminare, sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale respective, in cazul omologarii finale;
    m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero, in cazul omologarii in faza finala;
    n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica.
    Art. 13
    (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor, in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, dupa caz, decizia motivata de respingere a cererii.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective, cererea se considera respinsa, iar dosarul va fi inapoiat acestuia.
    (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.
    Art. 14
    (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final, componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER, ai solicitantului, subfurnizorilor, proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER, al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie.
    (2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER, in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica, la o data convenita cu partile interesate, de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant.
    (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitie membrilor comisiei de omologare tehnica, pentru consultare la sediul acestuia, documentatia produsului, intocmita potrivit prevederilor art. 12, cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata.
    (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil, pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica, la cererea acesteia, prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente:
    a) documentatia de executie, tehnologica si de control;
    b) cartea tehnica a produsului feroviar critic, instructiuni de exploatare, intretinere, reparare, piese de schimb, service;
    c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic;
    d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic, precum si a componentelor acestuia, care se realizeaza de furnizorul feroviar solicitant.
    Art. 15
    (1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, alte documente puse la dispozitie la cerere si, dupa caz, solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului, urmarind, in principal, daca:
    a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat, este avizata, aprobata si inregistrata, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    b) solutiile tehnice privind constructia, fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta;
    c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate;
    d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic, stabilit initial, cu respectarea normelor in vigoare, iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului;
    e) dotarile tehnice, laboratoarele proprii, standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia.
    (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia, care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numarul actului de convocare, data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica;
    b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta;
    c) clasa de risc a produsului feroviar critic;
    d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare;
    e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie;
    f) hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica;
    g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica, daca este cazul;
    h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia.
    Art. 16
    (1) AFER, in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica, in termen de 5 zile de la data incheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnica sau, dupa caz, comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv.
    (2) Daca in termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie, AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. In caz contrar cererea se considera respinsa, iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.
    Art. 17
    In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER, in termen de maximum 10 zile, orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor, mentionata la art. 12 lit. j).
    Art. 18
    (1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica, prin actiuni de evaluare, la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica.
    (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte, AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv.
    (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv, specificati in lista prevazuta la art. 12 lit. j). Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.
    (4) Daca in interval de 45 de zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare, certificatul respectiv va fi retras.
    (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare, conform prevederilor art. 12.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.
    Art. 20
    (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 21
    AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale certificatului de omologare tehnica.
    Art. 22
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 23
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica, dupa caz, sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 4

                                ROMANIA
                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                   AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                               CERTIFICAT
                     de omologare tehnica feroviara
                  Seria ........... nr. ...............

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 si in baza Raportului nr. ......... din data de ................ al comisiei de omologare tehnica, se atesta ca produsul feroviar critic ..............., fabricat/reparat
....................... de persoana juridica ....................., cu sediul in
  (tipul reparatiei)
localitatea .............., str. ............... nr. ......, judetul (sectorul) ........, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei sub nr. ....,
este conform documentului tehnic de referinta ............................. si a
                                                (denumirea, numarul, data)
fost omologat tehnic ......................... in faza ........................,
                      (de tip, de fabricatie)            (preliminara, finala)
pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    Produsul feroviar critic se incadreaza in clasa de risc ....... . Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate in anexa la prezentul certificat.
    Prezentul certificat este valabil pana la data de .........., in urmatoarele conditii: ...................... .
    Data eliberarii ..............

                              Director general,
                        .............................
                            (numele si prenumele)
                                    L.S.

    Valabilitatea prezentului certificat se prelungeste pana la data de ......., in urmatoarele conditii: ................ .
    Data ...............

                              Director general,
                        .............................
                            (numele si prenumele)
                                    L.S.

    ANEXA 5

                                   NORME
privind acordarea de agremente tehnice feroviare in transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Conditii generale

    Art. 1
    (1) Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor sau protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul, numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER.
    (2) Agremente tehnice feroviare se pot acorda pentru urmatoarele produse/servicii feroviare critice:
    a) vehicule feroviare, precum si materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente si instalatii, utilizate la construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant, procurate din import;
    b) materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente si instalatii, necesare la construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul;
    c) servicii/lucrari privind:
    - intretinerea materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul;
    - construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii de transport feroviar si cu metroul;
    d) produse/servicii feroviare critice realizate de furnizori unici;
    e) servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice.
    Art. 2
    Agrementul tehnic feroviar, denumit in continuare agrement tehnic, este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice, precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul tehnic respectiv.
    Art. 3
    Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare critice pentru care s-a solicitat acordarea agrementului tehnic se determina prin incercari de laborator, incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari, iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor si/sau serviciilor feroviare critice respective.
    Art. 4
    (1) Agrementul tehnic se elibereaza, dupa caz, astfel:
    a) pentru un numar limitat de produse feroviare critice;
    b) pentru o perioada de maximum un an de la data eliberarii, in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice;
    c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la data eliberarii, pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice.
    (2) Dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic furnizorul poate cere, dupa caz:
    a) prelungirea termenului de valabilitate a agrementului tehnic detinut pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul serviciilor, precum si pentru produsele procurate din import;
    b) eliberarea unui nou agrement tehnic;
    c) omologarea tehnica a produsului feroviar critic respectiv, pe baza documentului tehnic de referinta elaborat de furnizor, insusit de beneficiar si avizat de AFER.
    Art. 5
    Agrementul tehnic este un document cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acorda, la cerere, furnizorilor de produse si/sau servicii precizate la art. 1 alin. (2).
    Art. 6
    Evidenta produselor/serviciilor feroviare critice pentru care s-au eliberat agremente tehnice, repartizate pe furnizori, se tine de AFER in Registrul agrementelor tehnice.

    CAP. 2
    Acordarea, suspendarea sau retragerea agrementului tehnic in transportul feroviar si cu metroul

    Art. 7
    Agrementul tehnic in transportul feroviar si cu metroul se poate acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si realizarea sau furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care se solicita obtinerea agrementului tehnic;
    b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/serviciului feroviar critic respectiv;
    c) detin autorizatia de furnizor feroviar in cazul serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c);
    d) fac dovada ca fabricantul detine autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, agrement tehnic pentru produsele indigene furnizate, in cazul serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e);
    e) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului, avizata in prealabil de utilizatorul final si de AFER, precum si documentatia necesara pentru intelegerea, functionarea, utilizarea, intretinerea si repararea acestuia;
    f) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele performante si caracteristici tehnice ale produsului/serviciului feroviar critic, daca este cazul;
    g) fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice identice sau similare pentru care au solicitat agrementul tehnic, in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari;
    h) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica, dupa caz, pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile in care se utilizeaza produsele si/sau serviciile feroviare critice pentru care s-a solicitat agrementul tehnic;
    i) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice, de dotari tehnice, precum si de personal instruit si atestat, dupa caz, care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii, pe baza standardelor SR EN ISO 9000, la realizarea produselor si/sau serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c);
    j) fac dovada ca au achitat tarifele aferente prestatiilor efectuate de AFER.
    Art. 8
    (1) Pentru obtinerea agrementului tehnic solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente:
    a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - adresa la care solicitantul isi are sediul sau filiala;
    - numarul de inregistrare in registrul comertului;
    - denumirea produsului feroviar critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic;
    - numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar (daca este cazul);
    b) certificatul de inmatriculare la camera de comert si industrie din tara de origine - numai pentru furnizorii externi (in copie);
    c) certificatul/atestatul eliberat de AFER sau de alt organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor, din care sa rezulte stadiul de implementare a sistemului calitatii, in baza standardelor SR EN ISO seria 9000, sau lista cuprinzand documentele sistemului calitatii, ale solicitantului ori, dupa caz, ale fabricantului, in cazul solicitantilor pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar, conform prevederilor art. 2 alin. (5) si (6) din prezentul ordin;
    d) acordul scris al principalului beneficiar potential, pentru utilizarea produsului feroviar critic respectiv;
    e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiile constructive, functionarea, intretinerea si repararea, daca este cazul, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, consumurile energetice, influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului;
    f) lista cuprinzand principalele dotari tehnice utilizate la realizarea produsului si/sau serviciului feroviar critic, cu precizarea caracteristicilor si performantelor specifice pentru fiecare dotare, daca este cazul;
    g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic respectiv;
    h) notele de calcul prevazute de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar critic respectiv, daca este cazul;
    i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea principalelor caracteristici tehnice ale produsului feroviar critic respectiv, daca este cazul;
    j) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare critice, identice sau similare cu produsele pentru care se solicita agrementul tehnic, sau cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului, din care sa rezulte modul in care s-au comportat produsele feroviare critice respective si modul in care furnizorul a respectat clauzele contractuale;
    k) declaratia din care sa rezulte ca pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic se angajeaza:
    - sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic;
    - sa comunice imediat la AFER data inceperii, a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare critice mentionate in agrementul tehnic;
    - sa comunice in scris la AFER datele de identificare a beneficiarilor produselor feroviare critice livrate, pentru care a obtinut agrementul tehnic;
    - sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic, referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare critice;
    - sa accepte efectuarea de catre AFER, pe fluxul de fabricatie, precum si in activitatile in care se utilizeaza produsele feroviare critice respective, a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare, prevazute in agrementul tehnic;
    l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic.
    (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate, impreuna cu traducerea acestora in limba romana, daca este cazul.
    Art. 9
    (1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau, dupa caz, decizia motivata de respingere a acesteia.
    (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii, AFER poate cere:
    a) completarea documentelor prezentate;
    b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar critic respectiv;
    c) efectuarea unor actiuni de evaluare la furnizor si pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar critic respectiv.
    (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic solicitantul nu da curs cererilor mentionate la alin. (2), cererea este considerata respinsa.
    Art. 10
    (1) AFER va comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. 9 alin. (2), decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. Decizia de neacordare va fi motivata.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile privind eliminarea neconformitatilor majore mentionate in decizie, AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. In caz contrar cererea de acordare a agrementului tehnic este considerata respinsa.
    Art. 11
    (1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. In situatia in care pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic, AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat.
    (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada ca a eliminat neconformitatile care au determinat suspendarea, AFER va decide incetarea suspendarii. In caz contrar agrementul tehnic va fi retras.
    (3) In cazul retragerii agrementului tehnic acordarea unui nou agrement tehnic se va face in baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.
    (4) Decizia de suspendare, de incetare a suspendarii sau, dupa caz, de retragere a agrementului tehnic respectiv va fi comunicata in scris de AFER beneficiarilor produselor feroviare critice, conform listei precizate la art. 8 lit. j). Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Detinerea agrementului tehnic nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.
    Art. 13
    (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER, in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie la instanta judecatoreasca competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau deteriorare, duplicate ale agrementului tehnic.
    Art. 15
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, reacordarea in caz de incetare a suspendarii sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic, dupa caz, se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 16
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras agrementul tehnic, dupa caz, ori persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 6

                                ROMANIA
                       MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                    AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                        Agrement tehnic feroviar
                  Seria ........... nr. ...............

    In baza Raportului nr. ......... din data de ................ al comisiei de evaluare se atesta ca produsul/serviciul feroviar critic ..............., realizat/furnizat de persoana juridica ....................., cu sediul in localitatea .............., str. ............... nr. ......, judetul (sectorul) .............., inregistrata la Camera de comert si industrie a ............ sub nr. ...., indeplineste conditiile pentru utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    Descrierea produsului/serviciului feroviar critic, principalele performante si caracteristici tehnice, conditiile si domeniul de utilizare sunt specificate in anexa la prezentul agrement tehnic.
    Clasa de risc a produsului feroviar critic este .......... .
    Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de ................., in urmatoarele conditii: ................... .
    Data eliberarii .......................

                              Director general,
                        .............................
                            (numele si prenumele)
                                    L.S.

    Valabilitatea prezentului agrement tehnic se prelungeste pana la data de .............., in urmatoarele conditii: ................................ .
    Data ...............

                              Director general,
                        .............................
                            (numele si prenumele)
                                    L.S.

    ANEXA 7

                                   NORME
privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pentru respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea modul in care se respecta normele si prescriptiile tehnice si tehnologice obligatorii in activitatile de construire, modernizare, reparare, intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare, prin actiuni de inspectie tehnica.
    Art. 2
    (1) Inspectia tehnica consta, in principal, in verificarea, prin sondaj, pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare critice, a modului in care sunt respectate normele si prescriptiile tehnice obligatorii, care au relevanta pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul.
    (2) Inspectia tehnica se executa de AFER la furnizorii feroviari care au obtinut certificate de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, agremente tehnice feroviare, pentru produsele/serviciile destinate utilizarii in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    (3) Inspectia tehnica este obligatorie pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care, conform prevederilor anexei nr. 3, se incadreaza in clasa de risc 1A. Pentru produsele/serviciile feroviare critice din clasele de risc 1B, 2A si 2B inspectia tehnica se poate efectua la cererea beneficiarului sau a furnizorului produsului respectiv, precum si la cererea conducerii Ministerului Transporturilor.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea activitatii

    Art. 3
    (1) Inspectia tehnica se executa de AFER in baza contractelor sau conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari.
    (2) Inspectia tehnica se executa de inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai legitimatiei speciale de control, emisa de Ministerul Transporturilor.
    (3) Inspectia tehnica consta, in principal, in:
    a) verificarea prin sondaj a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor, componentelor, echipamentelor si a instalatiilor utilizate la fabricarea produselor feroviare critice sau la realizarea serviciilor feroviare critice, prin:
    - verificarea documentelor insotitoare privind calitatea;
    - verificarea inscriptiilor existente pe produsele feroviare critice;
    - solicitarea si/sau participarea la efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului, ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER;
    b) verificarea prin sondaj a respectarii continutului si a ordinii operatiunilor de executie si de control stabilite prin documentatia tehnica a produsului feroviar critic;
    c) participarea prin sondaj la verificarile, probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar, conform planului de control al produsului feroviar critic;
    d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari efectuate anterior de catre furnizorul feroviar si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si in protocoalele de verificari si incercari;
    e) verificarea prin sondaj a laboratoarelor, a aparatelor de masura si control, a standurilor si dispozitivelor speciale, prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar si cu metroul;
    f) verificarea prin sondaj a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat, dupa caz, utilizat la executia unor operatiuni sau a unor verificari si incercari pentru care, prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare, se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv.
    (4) Furnizorul va asigura, pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu AFER, spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia.
    Art. 4
    Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, urmatoarele:
    a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar critic respectiv;
    b) echipamentul de protectie, specific locurilor de munca, necesar pentru efectuarea inspectiei tehnice;
    c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului feroviar critic;
    d) documentele in care s-au inscris rezultatele obtinute in urma verificarilor si a incercarilor efectuate de personalul furnizorului, conform planului de control al produsului feroviar critic;
    e) documentele care atesta calitatea materialelor, pieselor si a echipamentelor procurate de la subfurnizori si dupa caz, documentele care atesta calitatea de furnizor feroviar autorizat a subfurnizorilor de produse feroviare critice;
    f) autorizatiile/atestatele personalului pentru care, conform normelor si prescriptiilor tehnice si tehnologice in vigoare, se prevede obligativitatea obtinerii acestora;
    g) certificatele de autorizare/atestare a laboratoarelor, standurilor si a dispozitivelor speciale utilizate in procesul de fabricatie;
    h) documentatia privind constructia, etalonarea, intretinerea si utilizarea standurilor si dispozitivelor speciale utilizate la realizarea si verificarea produselor feroviare critice respective;
    i) listele cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor si a subfurnizorilor.
    Art. 5
    Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici, la cererea acestora, la:
    a) locurile de munca in care se executa, se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora;
    b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare critice respective;
    c) depozitele de materiale si echipamente.
    Art. 6
    (1) Inspectorii tehnici ai AFER, in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie, vor aviza in scris furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora.
    (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, in scris, motivat, suspendarea sau retragerea, dupa caz, a:
    - autorizatiei de furnizor feroviar;
    - certificatului de omologare tehnica;
    - agrementului tehnic feroviar;
    - autorizatiei sau, dupa caz, a atestatului personalului de executie si control;
    - autorizatiei de functionare a laboratoarelor de incercari si/sau a atestatului tehnic pentru standurile ori dispozitivele speciale.
    Art. 7
    (1) In cazul in care se constata ca in cadrul procesului de fabricatie sau de reparatie a produselor feroviare critice se respecta prevederile cuprinse in normele si prescriptiile tehnice obligatorii, inspectorii tehnici procedeaza astfel:
    - vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor feroviare critice livrate;
    - marcheaza, prin poansonare sau stampilare, cu un insemn specific AFER, produsele feroviare pentru care, prin documentul tehnic normativ de referinta, este prevazuta aceasta marcare.
    (2) Pentru obtinerea vizei pe declaratiile de conformitate ale vehiculelor feroviare livrate furnizorul feroviar trebuie sa prezinte fisa tehnica care cuprinde datele tehnice si de identificare ale vehiculului, cu mentionarea certificatului de omologare tehnica valabil pentru produsul feroviar critic respectiv.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 8
    Neacceptarea de catre agentii economici a supravegherii efectuate de AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar.
    Art. 9
    Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER.
    Art. 10
    (1) Produsele feroviare critice pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra, respectiv aproviziona, pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care declaratiile de conformitate ale produselor respective sunt vizate in prealabil de AFER.
    (2) Vizarea declaratiilor de conformitate a produselor feroviare critice se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul "VIZAT AFER" si numarul de identificare a inspectorului tehnic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 290/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 290 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu