E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET-LEGE Nr

DECRET-LEGE  Nr. 115  din 27 aprilie 1938 *1)

pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare *2)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 95  din 27 aprilie 1938


SmartCity3


    *1) Modificata prin Legea din 14.VIII.1940.
    A se vedea de asemenea:
    - Legea din 12.VI.1930 pentru functionarea cartilor funciare centrale pentru caile ferate si canaluri, modificata prin Legea nr. 987 din 12.XI.1941;
    - Legea din 15.X.1938 pentru punerea in aplicare in Bucovina a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;
    - Legea din 20.X.1939 pentru interpretarea art. 23 al legii din 15.X.1938;
    - Legea nr. 163 din 14.III.1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute:
    - Legea nr. 241 din 12.VII.1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;
    - Legea nr. 242 din 12.VII.1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara;
    - art. 44 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
     *2) Dispozitiile legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cu exceptia articolelor 17, 18, 19, 20, 22 - 30 inclusiv, 32 - 39 inclusiv, alin. 2 al art. 40, art. 41, 42, 45, 49, alin. 2 al art. 50, art. 51, alin. 1 si 3 ale art. 52, art. 53 - 55 inclusiv, art. 84, 88 - 94 inclusiv, art. 104, 115, alin. final al art. 130 si art. 172 - 181 inclusiv, se vor aplica in mod corespunzator pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara, astfel cum prevede art. 38 din Legea nr. 242 din 12.VII.1947.

    Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri si ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Justitiei cu Nr. 36.863 din 1938;
    Vazand proiectul de decret pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, intocmit de Consiliul legislativ;
    Vazand jurnalul Consiliului de Ministri cu Nr. 809 din 1938;
    In temeiul art. 98 din Constitutiune,
    Am decretat si decretam:

    CAP. 1
    Dispozitiuni generale

    Art. 1
    Cartea funciara descrie imobilele si cuprinde aratarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri.
    Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara vor putea fi inscrise numai in cazurile anume prevazute de lege.

    Sectiunea I

    Paragraful 1
    Art. 2
    Cartile funciare sunt intocmite si numerotate pe comune.
    Cartile funciare privitoare la imobilele din aceeasi comuna alcatuiesc registrul funciar al comunei.
    Daca o comuna este alcatuita din mai multe sate, cartile funciare se vor numerota pe sate si vor alcatui registrele funciare ale acestora.
    Art. 3
    Cartile funciare se tin intr-un singur exemplar la judecatorie, ca instanta de carti funciare.

    Paragraful 2
    Art. 4
    Cartea funciara se va alcatui, in afara de titlu, din trei parti:
    Partea I. Descrierea imobilelor;
    Partea II. Inscrierile privitoare la dreptul de proprietate;
    Partea III. Inscrierile privitoare la sarcini.
    Art. 5
    Inscrierile sunt de trei feluri:
    1. Intabularea;
    2. Inscrierea provizorie;
    3. Notarea.
    Art. 6
    Cartea funciara se intregeste cu planul, inscrisurile privitoare la inscrieri si registrul de intrare.
    Art. 7
    Planul cuprinde parcelele din comuna cu aratarea numarului fiecareia.
    Orice schimbare in intinderea unei parcele se va trece pe plan in temeiul schitei prezentate de parti.
    Art. 8
    De pe fiecare inscris, in temeiul caruia se face o inscriere in cartea funciara, se va opri o copie, a carei conformitate cu originalul se va adeveri din oficiu.
    Aceste copii se vor pastra in arhiva alcatuind dosarele cartii funciare.

    Paragraful 3
    Art. 9
    La fiecare instanta de carti funciare, se vor tine:
    1. Registrul de intrare;
    2. Repertorii alfabetice, care vor cuprinde numele proprietarilor cu aratarea numarului de carte funciara in care sunt inscrisi;
    3. Repertorii parcelare, cu aratarea numarului parcelelor si a cartilor funciare in care sunt inscrise;
    4. Registrele si condicile de evidenta prevazute in regulamentul acestei legi.
    Repertoriile prevazute in punctele 2 si 3 se vor tine pe comune, iar in cazul prevazut de art. 2, al. 3, pe sate.
    Art. 10
    Oricine poate cerceta cartile funciare, planurile si arhiva. Conducatorul de carti funciare va elibera, la cerere, extracte, certificate sau copii legalizate de pe acestea.
    Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau al planurilor. Numai instantele judecatoresti vor putea sa ceara dosarul inscrisurilor privitoare la o inscriere atacata.

    Sectiunea a II-a

    Pragraful 1
    Art. 11
    Drepturile tabulare sunt drepturile reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara si anume:
    1. Dreptul de proprietate;
    2. Dreptul de superficie;
    3. Dreptul de uzufruct, uz, abitatiune si servitute;
    4. Dreptul de ipoteca.
    Art. 12
    Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcatuit dintr-una sau mai multe parcele.
    Aceeasi carte funciara a poate cuprinde mai multe corpuri funciare.
    Art. 13
    Corpul funciar se va modifica prin:
    1. Alipiri, cand mai multe parcele se unesc intr-un singur corp funciar sau cand se adauga o noua parcela la un corp funciar sau se mareste intinderea unei parcele;
    2. Dezlipiri, cand se desparte o parcela de la un corp funciar sau se micsoreaza intinderea unei parcele.
    Art. 14
    In caz de alipire sau dezlipire se vor savarsi daca va fi nevoie:
    1. Transcrieri, cand o parcela se trece dintr-o carte funciara intr-alta;
    2. Reinscrieri, cand dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un corp funciar de sine statator sau ca parcela unui alt corp funciar, ori daca transcriindu-se o parte din parcela intr-o alta carte funciara, restul se trece in vechea carte funciara cu aratarea noului numar si al intinderii.
    Art. 15
    Daca toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise sau au incetat de a mai fi obiecte de carte funciara, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.

    Paragraful 2
    Art. 16
    Imobilele ce apartin domeniului public se vor inscrie numai in registrele speciale ale comunei sau ale satului, in cazul prevazut de art. 2, al. 3, ce se vor tine la instanta de carte funciara.
    Imobilele intreprinderilor publice de cai ferate sau ale canalurilor se vor inscrie si in registrele centrale. Tot astfel, se vor inscrie imobilele intreprinderilor private de cai ferate sau ale canalurilor, daca Statul are dreptul de a le rascumpara sau de a le dobandi.
    Proprietatea miniera se va inscrie numai in registrul minier.

    Paragraful 3
    Art. 17
    Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobandi numai daca intre cel care da si cel care primeste dreptul este acord de vointa asupra constituirii sau stramutarii, in temeiul unei cauze aratate, iar constituirea sau stramutarea a fost inscrisa in cartea funciara.
    Drepturile reale se vor stinge numai daca radierea s-a inscris in cartea funciara cu consimtamantul titularului; consimtamantul nu va fi de trebuinta daca dreptul se stinge prin implinirea termenului aratat in inscriere sau prin moartea titularului.
    Daca dreptul, care urmeaza sa fie radiat, este grevat in folosul unei terte persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.
    Hotararea judecatoreasca sau, in cazurile anume prevazute de lege, deciziunea autoritatii administrative, vor inlocui acordul de vointa sau consimtamantul.
    Art. 18
    Dispozitiunile privitoare la dobandirea sau stingerea drepturilor se vor aplica, de asemenea, in cazul modificarilor lor.

    Paragraful 4
    Art. 19
    Inscrierea unui drept se poate savarsi numai:
    1. Impotriva aceluia care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;
    2. Impotriva aceluia care, inainte de a fi fost inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se cer deodata.
    Art. 20
    Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul de a dobandi prin inscriere un bun nemiscator, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive, deodata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale, intreg sirul actelor juridice care intemeiaza inscrierile.
    Art. 21
    Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea savarsi si dupa ce dreptul mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste obligatii.

    Paragraful 5
    Art. 22
    Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa-i predea inscrisurile trebuitoare pentru inscrierea acelui drept.
    Art. 23
    Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul va fi obligat sa predea celui indrituit inscrisurile trebuitoare pentru radiere.
    Art. 24
    Daca cel obligat nu preda inscrisul trebuitor, partea va putea cere instantei judecatoresti sa dispuna inscrierea.
    Art. 25
    Actiunea prevazuta de art. 24 se va putea indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in cartea funciara, insa numai daca sunt intrunite si urmatoarele cerinte:
    1. Cel care cere prestatiunea tabulara sa fi fost in posesiune la data cand a contractat tertul dobanditor;
    2. Actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia tertul dobanditor a fost inscris;
    3. Tertul sa fi dobandit cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta.

    Paragraful 6
    Art. 26
    Drepturile reale se vor dobandi fara inscriere in cartea funciara din cauza de moarte, accesiune, vanzare silita, si expropriere; titularul nu va putea insa dispune de ele prin carte funciara, decat dupa ce s-a facut inscrierea.

    Paragraful 7
    Art. 27
    In cazul cand s-au inscris fara cauza legitima, drepturi reale, care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii, ele vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta, potrivit legii, timp de 10 ani.
    Art. 28
    Cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea proprietarului inscris in cartea funciara, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.
    De asemenea, va putea cere inscrierea dreptului sau, cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, socotiti de la inscrierea in cartea funciara a declaratiunii de renuntare la proprietate.
    Art. 29
    Regulile privitoare la prescriptiune se vor aplica prin asemanare la socotirea termenelor de uzucapiune, precum si la intreruperea si suspendarea ei.

    Paragraful 8
    Art. 30
    Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu drepturile inscrise in cartea funciara, devin opozabile tertelor persoane, prin notarea lor.

    Paragraful 9
    Art. 31
    Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de la data inregistrarii cererilor de inscriere; ordinea inregistrarii lor, le va statornici rangul.
    Daca mai multe cereri au sosit deodata la instanta de carte funciara, drepturile de ipoteca vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului, sau de va fi locul, asupra radierii inscrierii nevalabile.

    Paragraful 10
    Art. 32
    Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei.
    Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.
    Art. 33
    Cuprinsul cartii funciare, cu exceptia ingradirilor si exceptiunilor legale, se considera exact in folosul aceluia care a dobandit prin act juridic cu titlu oneros vreun drept real, daca in momentul dobandirii dreptului n-a fost notata in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei, sau daca n-a cunoscut pe alta cale aceasta inexactitate.

    Paragraful 11
    Art. 34
    Rectificarea unei intabulari sau inscrieri provizorii se va cere de orice persoana interesata:
    1. Daca inscrierea sau titlul in temeiul caruia s-a savarsit nu au fost valabile.
    2. Sau daca prin inscriere, dreptul a fost gresit calificat.
    3. Sau daca nu mai sunt intrunite conditiunile de existenta ale dreptului inscris, sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea.
    Art. 35
    Rectificarea se va putea savarsi numai in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite.
    Art. 36
    Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiunii actiunii de fond, va fi imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta dreptul inscris in folosul sau.
    Fata de tertele persoane, care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere.
    Art. 37
    Actiunea in rectificare intemeiata pe art. 34 punctul 1 si 2, daca a fost intentata in termenul legiuit, isi va produce efectele si fata de tertele persoane, care au dobandit de buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros vreun drept real, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.
    Termenul va fi de trei ani, socotiti de la inregistrarea cererii pentru inscrierea dreptului a carui rectificare se cere.
    In cazul cand incheierea instantei de carte funciara prin care s-a ordonat inscrierea, care face obiectul actiunii in rectificare a fost comunicata celui indrituit, termenul va fi de 6 luni de la inmanare.
    Daca insa cel indrituit incunostinteaza in acest termen de 6 luni instanta de carte funciara ca voieste sa porneasca actiunea in rectificare, termenul va fi de un an, socotit de la data inmanarii incheierii. Declaratiunea celui indrituit se va nota in cartea funciara.
    Art. 38
    Hotararea, prin care se admite rectificarea unei inscrieri, nu va aduce atingere drepturilor inscrise in folosul persoanelor impotriva carora actiunea n-a fost admisa.
    Daca insa actiunea in rectificare a fost notata in cartea funciara, hotararea judecatoreasca se va executa si impotriva acelora care au dobandit drepturi dupa notare.
    Art. 39
    Orice persoana interesata va putea cere rectificarea unei notari in cazurile prevazute de art. 34, precum si de cate ori din alte cauze notarea nu este sau a incetat sa fie exacta.
    Rectificarea se va incuviinta in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite; actiunea nu va fi supusa prescriptiunii.
    Art. 40
    Daca cu prilejul unei inscrieri s-a savarsit o greseala materiala, indreptarile se vor face la cerere sau din oficiu de catre instanta de carte funciara, dupa ascultarea partilor interesate.
    Se vor aplica prin asemanare si in acest caz dispozitiunile art. 36 - 39. Cu toate acestea termenul va fi totdeauna de cel putin 3 ani de la comunicare, daca greseala materiala nu se invedereaza din incheiere.

    Paragraful 12
    Art. 41
    Cel pagubit, prin orice vina savarsita in tinerea cartii funciare, va putea cere despagubire Statului daca paguba n-a putut fi inlaturata in tot sau in parte prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege.
    Actiunea in despagubire impotriva Statului se va prescrie prin sase luni, socotite din ziua in care cel pagubit a cunoscut faptul pagubitor si in orice caz prin patru ani de la data cand instanta de carte funciara a dat incheierea prin care s-a pricinuit paguba.
    Prescriptia va fi suspendata prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege.

    Paragraful 13
    Art. 42
    Prescriptiile prevazute prin legea de fata nu sunt supuse cauzelor de suspendare prevazute de dreptul comun.

    CAP. 2
    Intabularea si inscrierea provizorie

    Sectiunea I
    Dispozitiuni comune
    Art. 43
    Actul juridic in temeiul caruia se cere inscrierea va fi dovedit prin inscrisul original sau prin expeditiile actelor notariale.
    Hotararea judecatoreasca sau a autoritatii administrative se va dovedi prin copii legalizate.
    Art. 44
    Intabularea si inscrierea provizorie se vor incuviinta numai daca inscrisul original:
    1. Indeplineste cerintele de validitate ale actului juridic ce cuprinde;
    2. Are deplina putere doveditoare potrivit dreptului comun;
    3. Arata numele partilor;
    4. Individualizeaza imobilul sau dreptul tabular asupra caruia se face inscrierea si arata dreptul ce urmeaza sa fie inscris sau radiat;
    5. Este insotit de o traducere legalizata, daca nu este intocmit in limba romana.

    Sectiunea a II-a
    Intabularea
    Art. 45
    Intabularea se va incuviinta numai daca inscrisul original:
    1. Arata data cand a fost intocmit, precum si domiciliul partilor;
    2. Arata numarul parcelei sau al cartii funciare, daca inscrierea priveste toate imobilele cuprinse in aceeasi carte funciara;
    3. Cuprinde declaratia expresa, prin care acel al carui drept urmeaza sa fie stramutat, grevat, restrans, ori stins, consimte la intabulare. Aceasta declaratie se poate da si printr-un inscris deosebit sau chiar prin cererea de intabulare infatisata instantei de carte funciara. In aceste cazuri se vor arata data inscrisului in temeiul caruia se cere intabularea, precum si elementele esentiale ale dreptului ce urmeaza a fi intabulat.
    Art. 46
    Intabularea unui drept real se va putea incuviinta numai si in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite.
    Art. 47
    Radierea unui drept tabular, care se stinge prin moartea titularului, se va incuviinta in temeiul unui extract din registrul starii civile.
    In acelasi caz, daca obiectul dreptului supus radierii consta in prestatiuni periodice, radierea nu se va admite in temeiul extractului din registrul starii civile, decat daca nu au trecut 3 ani de la moartea titularului dreptului, fara ca cei indreptatiti sa fi cerut notarea actiunii pentru plata ratelor datorate.

    Sectiunea a III-a
    Inscrierea provizorie
    Art. 48
    Inscrierea provizorie va avea ca efect dobandirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular cu rangul dobandit prin aceasta inscriere, sub conditiunea si in masura justificarii ei.
    Art. 49
    Inscrierea provizorie se va putea cere daca inscrisul original intruneste cerintele prevazute de art. 43 si 44.
    Art. 50
    Inscrierea provizorie se va putea cere de asemenea in temeiul unei hotarari, care poate fi atacata pe cale ordinara sau prin recurs:
    1. Daca partea a fost obligata in stramutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular;
    2. Sau daca cel care administreaza bunurile unei alte persoane a fost obligat sa dea garantie ipotecara.
    Art. 51
    Inscrierea provizorie a radierii dreptului de ipoteca se va incuviinta numai daca debitorul a consemnat in mod irevocabil suma datorata, capete si accesorii sau suma maxima cand dreptul de ipoteca s-a inscris pentru o asemenea suma.
    Art. 52
    Instanta de carte funciara va admite justificarea daca se infatiseaza:
    1. Declaratiunea scrisa, prin care cel indreptatit intregeste cerintele privitoare la intabulare; sau in lipsa acesteia, hotararea judecatoreasca desavarsita care o inlocuieste;
    2. In cazurile prevazute de art. 50, pct. 1 si 2, hotararea ramasa desavarsita;
    3. In cazul prevazut de art. 51, hotararea desavarsita de validare.
    Art. 53
    Justificarea inscrierii in cazul art. 52, pct. 1, se va putea face atat timp cat nu s-a notat in cartea funciara cererea de radiere a acestei inscrieri.
    In acest caz, daca justificarea inscrierii urmeaza a se face in temeiul unei hotarari judecatoresti, cel ce a cerut inscrierea va infatisa instantei o copie legalizata de pe actiunea intentata spre a fi notata.
    Art. 54
    Radierea inscrierii provizorii se poate cere de orice interesat, numai daca au trecut 15 zile de la inmanarea incheierii, prin care s-a incuviintat inscrierea provizorie. Instanta va putea acorda prelungirea acestui termen de justificare, daca cel inscris provizoriu a facut cerere de prelungire inauntrul termenului de 15 zile. Prelungirea se va nota in cartea funciara.
    Art. 55
    Instanta se va pronunta asupra cererii de radiere dupa ascultarea partilor, afara de urmatoarele cazuri cand o va respinge din oficiu:
    1. Daca termenul de justificare nu era implinit;
    2. Daca inaintea cererii de radiere s-a notat in cartea funciara actiunea in justificarea inscrierii provizorii sau in executarea obligatiunii garantate prin inscrierea provizorie.
    Art. 56
    Cand inscrierea provizorie a fost radiata, instanta va respinge din oficiu cererea pentru o noua inscriere a aceluiasi drept:
    1. Daca radierea s-a facut in urma unei declaratiuni prin care cel ce a obtinut inscrierea a renuntat fara rezerva la acest drept;
    2. Sau daca radierea s-a facut in temeiul unei hotarari judecatoresti desavarsite, prin care actiunea, pe care se intemeia inscrierea provizorie, a fost respinsa in fond;
    3. Sau daca a fost notata hotararea desavarsita prin care s-a constatat nevaliditatea titlului in temeiul caruia fusese ceruta inscrierea provizorie;
    4. Sau daca dupa radierea unei inscrieri provizorii nejustificate, s-a cerut din nou aceeasi inscriere provizorie, fara a se infatisa dovada ca s-a pornit actiunea in justificare.
    Art. 57
    Daca inscrierea provizorie a fost incuviintata, se vor putea savarsi inscrieri atat impotriva celui intabulat, cat si impotriva celui inscris provizoriu.
    Daca inscrierea provizorie a fost justificata, se vor radia din oficiu inscrierile facute impotriva titularului intabulat. Daca, dimpotriva, inscrierea provizorie a fost radiata, se vor radia din oficiu inscrierile facute impotriva celui inscris provizoriu.
    Dispozitiunile de mai sus se vor aplica prin asemanare si in cazul cand radierea unui drept tabular s-a incuviintat printr-o inscriere provizorie.

    CAP. 3
    Dispozitii speciale privitoare la inscrierea drepturilor tabulare

    Sectiunea I
    Dreptul de proprietate
    Art. 58
    Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in indiviziune, in care caz se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar.
    Art. 59
    Daca vreo cladire face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente, se va deschide o carte funciara colectiva pentru intreaga cladire si cate o carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau apartament.
    Imobilul in intregul sau va fi indicat in cartea funciara colectiva cu un numar nefractionat, iar in cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament va fi indicat cu un numar de parcela fractionat, al carui numarator va fi numarul aratat in cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi indicele etajului sau apartamentului.
    In cartea funciara colectiva se vor inscrie toti proprietarii etajelor ori apartamentelor. Aceasta carte va arata: in titlu, cladirea care face obiectul proprietatii individuale pe etaje ori apartamente, impreuna cu numarul ei de parcela, iar in partea I, numarul de parcela al fiecarui etaj ori apartament, cu indicarea cartii funciare in care se gaseste inscris, precum si partile indivize comune ale cladirii.
    In cartea funciara individuala se va inscrie proprietarul etajului sau apartamentului, se va arata dreptul de coproprietate asupra partilor comune indivize si se va face trimitere la numarul cartii funciare a intregii cladiri.
    Inscrierile privitoare la intreaga cladire se vor face atat in cartea funciara colectiva, cat si in cele individuale.
    Art. 60
    Proprietarul poate renunta la dreptul sau printr-o declaratie infatisata instantei pentru ca sa fie intabulata in cartea funciara incetarea dreptului de proprietate.
    In acest caz comuna va putea cere inscrierea dreptului de proprietate in folosul ei.

    Sectiunea a II-a
    Dreptul de superficie
    Art. 61
    Dreptul de superficie se va inscrie in folosul titularului in partea a treia a cartii funciare de proprietate, aratandu-se totodata cartea funciara, in care s-a inscris dreptul de superficie ca un corp funciar de sine statator. Imobilul asupra caruia s-a constituit dreptul de superficie se va inscrie cu acelasi numar de parcela insotit de un indice ca si in cartea funciara a dreptului de proprietate, facandu-se aratarea in rubrica de observatiuni despre numarul cartii funciare a proprietatii.
    Daca dreptul de superficie se constituie pe una din parcelele care alcatuiesc corpul funciar sau pe o parte dintr-o astfel de parcela, se va alcatui un corp funciar din parcela sau din partea de parcela grevata cu dreptul de superficie.

    Sectiunea a III-a
    Dreptul de uzufruct, uz, abitatiune sau servitute
    Art. 62
    Daca uzufructul, uzul, abitatiunea sau servitutea are drept obiect numai o parte dintr-o parcela, aceasta se va arata printr-o schita facuta de pe plan.
    Servitutea va fi aratata si in cartea funciara a fondului dominant.
    Art. 63
    Radierea unei servituti constituite in folosul unui imobil, se va putea face numai cu invoirea tertului, care are inscris vreun drept tabular asupra imobilului.
    Chiar fara aceasta invoire, instanta de carte funciara va putea dispune radierea dreptului de servitute, dupa ascultarea partilor, daca paguba pricinuita prin radiere ar fi neinsemnata.

    Sectiunea a IV-a
    Dreptul de ipoteca
    Art. 64
    Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui corp funciar in intregul sau sau asupra partii unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau apartament, ea va fi inscrisa atat asupra acestora cat si asupra partii comune indivize cuvenita proprietarului ipotecat.
    Art. 65
    Dreptul de ipoteca se va inscrie pentru o anume suma de bani, aratandu-se catimea dobanzii.
    Cand suma creantei este determinata printr-o suma maxima aratata in inscrisul de constituire, dreptul de ipoteca se va inscrie pentru aceasta suma.
    Art. 66
    Dobanzile conventionale si legale, anuitatile, rentele sau celelalte prestatiuni periodice, datorate pe ultimii trei ani, vor avea rangul ipotecii.
    Daca urmarirea creantei ipotecare s-a notat in cartea funciara, dobanzile, anuitatile, rentele sau celelalte prestatiuni periodice scazute dupa notare vor avea rangul ipotecii.
    Cheltuielile de judecata si urmarire vor avea rangul dreptului de ipoteca, pana la suma maxima inscrisa pentru asigurarea lor.
    Art. 67
    Cand din inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit, ori n-a fost platit in intregime, dreptul de ipoteca legala pentru garantarea pretului datorat se inscrie, din oficiu, in folosul vanzatorului.
    Daca insa vanzarea a fost rezolvata, acest drept de ipoteca se va radia din oficiu.
    Art. 68
    Dispozitiunile art. 67 se vor aplica prin asemanare in caz de schimb sau imparteala pentru diferenta de valoare datorata in bani.
    Ipoteca legala pentru garantarea pretului datorat de copartasul adjudecatar al imobilului supus impartelii, se va inscrie in temeiul incheierii instantei de adjudecare.
    Art. 69
    Copartasul, osebit de cazurile prevazute de art. 68, va putea cere, in temeiul inscrisului original de imparteala si a copiei legalizate a chemarii in garantie, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilelor ce ceilalti copartasi au dobandit prin efectul impartelii, prin garantarea creantei rezultand din evictiune.
    Art. 70
    Arhitectii, antreprenorii si maistrii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa faca, pentru garantarea pretului acestor lucrari.
    Art. 71
    In cazurile prevazute de art. 69 si 70, instanta de carti funciare va incuviinta inscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de imparteala sau in contractul prevazut de art. 70, iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere.
    Titularul inscris in cartea funciara va putea cere prin apel reducerea sumei maxime.
    Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit art. 52, punctul 1.
    In cazul prevazut de art. 70, se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit art. 53 - 55, numai daca au trecut trei luni de la predarea lucrarii.
    Art. 72
    Cesionarul va putea cere in favoarea sa inscrierea ipotecii, pe baza inscrisului de cesiune a creantei.
    Debitorul cedat va putea cere in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a ordonat inscrierea stramutarii ipotecii, notarea exceptiunilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicarii incheierii si pe care intelege sa le opuna cesionarului.
    Instanta de carti funciare va incuviinta in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca sau notarea prevazuta in alineatul precedent, in temeiul hotararii judecatoresti desavarsite, prin care s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiunilor invocate de debitorul cedat.
    Art. 73
    Daca creanta ipotecara a fost data in gaj, debitorul va putea opune creditorului gagist exceptiunile ce avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei cand i s-a comunicat incheierea prin care s-a ordonat notarea gajului.
    Art. 74
    Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face aratarea despre aceasta in inscriere.
    In acest caz dreptul de ipoteca sau dreptul de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscriere in cartea funciara prin insasi stramutarea sau darea in gaj a titlului la ordin sau la purtator.
    Art. 75
    Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie cu rangul vechii ipoteci, in temeiul inscrisului dovedind novatiunea.
    Art. 76
    Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca, in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogatiunea.
    Art. 77
    Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea prioritatii in temeiul invoielii facute intre creditorii ipotecilor al caror rang se schimba.
    Daca intre ipotecile al caror rang se schimba se gasesc si alte ipoteci sau drepturi ai caror titulari n-au consimtit la acordarea prioritatii, aceasta schimbare nu le va fi opozabila decat in masura in care le era opozabila ipoteca al carei rang a fost cedat.
    Daca imobilul este vandut la licitatie, creditorul care a dobandit rangul unei creante sub conditiune, va putea renunta la folosul schimbarii de rang, creanta ipotecara conditionata reluandu-si rangul cedat.
    Dispozitiunile de mai sus se vor aplica si in cazul cand titularul unei ipoteci, in rang egal cu ipoteca al carui rang a fost cedat, nu s-a invoit la schimbare.
    Art. 78
    Impozitul pe venitul lucrului nemiscator, datorat pe ultimii cinci ani, va fi opozabil si fara inscriere.

    Sectiunea a V-a
    Dispozitiuni comune
    Art. 79
    Drepturile reale sub conditiune suspensiva nu se vor putea intabula sau inscrie provizoriu; obligatiunea de a stramuta ori a greva, facuta sub o atare conditiune, se va putea insa nota in cartea funciara. Conditiunea rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se vor arata in cuprinsul intabularii sau inscrierii provizorii.
    Art. 80
    Daca aportul unui asociat consta intr-un drept tabular, acesta se va inscrie pe numele asociatilor.
    Daca apoi, aceeasi societate sau asociatie devine persoana juridica, dreptul adus ca aport se va inscrie pe numele persoanei juridice in temeiul unui certificat eliberat de grefa tribunalului in al carui registru s-a facut inscrierea persoanei juridice.

    CAP. 4
    Notarea

    Sectiunea I
    Dispozitiuni generale
    Art. 81
    Se vor putea nota in cartea funciara:
    1. Incapacitatea sau restrangerea capacitatii;
    2. Administratia vremelnica si curatelele speciale;
    3. Conventiunea matrimoniala, modificarea sau inlocuirea ei, fie chiar judecatoreasca;
    4. Oprirea instrainarii sau grevarii privitoare la un drept inscris;
    5. Modalitatile obligatiunii de a stramuta sau de a greva;
    6. Contractul de locatiune;
    7. Cesiunea de venituri;
    8. Vanzarea spre taiere a unei paduri;
    9. Dreptul de preemtiune;
    10. Promisiunea stipulata prin conventia de a incheia un contract viitor;
    11. Intentiunea de a instraina ori a ipoteca;
    12. Schimbarea rangului ipotecii;
    13. Contractul de gaj asupra unei creante ipotecare;
    14. Ipotecile colective;
    15. Notarile prevazute in legea urmaririlor silite;
    16. Delasarea imobilului ipotecat;
    17. Separatia de patrimonii;
    18. Actiunea pentru anularea declaratiuni de moarte;
    19. Actiunea de rectificare a inscrierilor din cartea funciara, precum si declaratia prevazuta de art. 37, alin. 4;
    20. Actiunea pentru desfiintarea sau desfacerea actului juridic pentru cauze posterioare incheierii lui;
    21. Actiunea pauliana;
    22. Actiunea prevazuta de art. 24;
    23. Actiunea in imparteala;
    24. Actiunea prevazuta de art. 47, alin. 2;
    25. Incheierea de respingere a cererii de inscriere in cartea funciara, apelul si recursul potrivit celor prevazute de art. 125, alin, 2, 127, alin. 5 si 128, alin. 2;
    26. Notarile prevazute de art. 99, 100 si 135, alin. 3;
    27. Orice fapt, drept personal sau alte raporturi juridice, ori actiune, a caror notare este ingaduita de lege.
    Art. 82
    Se vor putea nota fara insa ca opozabilitatea fata de tertele persoane sa atarne de aceasta inscriere:
    1. Sentinta declarativa de faliment;
    2. Sentinta de admitere in principiu a concordatului preventiv;
    3. Sentinta de omologare a concordatului;
    4. Declaratiunea de utilitate publica a exproprierii unui imobil;
    5. Faptul ca imobilul a fost dobandit in temeiul legilor de improprietarire.
    Art. 83
    Inscrierea ori radierea notarilor se va face la cererea partilor interesate in temeiul inscrisurilor doveditoare, iar in cazurile prevazute de art. 81, punct. 1, 2, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 26 si art. 82 si la cererea vreunei instante judecatoresti.
    In cazul prevazut de art. 82, punct. 4, inscrierea va putea fi ceruta, si de organele aratate in legea de expropriere pentru cauza de utilitate publica.
    In cazul prevazut de art. 82, punct. 5, si de Ministerul Public, precum si de Ministerul Agriculturii si Domeniilor, instanta de carte funciara poate face si din oficiu o atare notare.
    Inscrisul in temeiul caruia se face notarea trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte: in cazul prevazut de art. 81 punct. 3, cerintele de valabilitate ale actului juridic ce cuprinde, iar in cazul punctelor 4 - 13 inclusiv si cerintele pentru inscrierea provizorie.
    Art. 84
    Obligatiunea de a stramuta sau a greva sub conditiune suspensiva, se va radia din oficiu, daca nu se dovedeste indeplinirea ei ,in termen de 10 ani de la notare.
    Tot astfel, se va radia conditia rezolutorie, daca nu s-a cerut in temeiul ei radierea dreptului inscris sub o asemenea modalitate, timp de 20 ani de la inscriere.
    Art. 85
    Promisiunea stipulata prin conventiunea de a incheia un contract viitor se va putea radia, daca cel in drept n-a cerut prin actiune incheierea contractului in termen de 6 luni de la trecerea termenului statornicit pentru incheierea lui.
    Radierea se va ordona dupa ascultarea partilor.
    Art. 86
    Separatiunea de patrimonii in folosul tuturor creditorilor defunctului, precum si a legatarilor, se va nota in cartile funciare a imobilelor din mostenire, in temeiul incheierii instantei de mostenire:
    1. Daca un creditor al defunctului sau un legatar a cerut separatiunea de patrimonii.
    2. Sau daca s-a ordonat lichidarea mostenirii.
    Incheierea va arata cartile funciare in care urmeaza sa se faca inscrierea; instanta de mostenire o va trimite din oficiu instantelor de carti funciare.
    Art. 87
    Separatiunea de patrimonii se va radia in temeiul incheierii instantei de mostenire:
    1. Daca creantele si sarcinile constatate prin inventar au fost achitate;
    2. Sau daca, lichidarea mostenirii ordonata la cererea mostenitorului incetand prin renuntarea acestuia la beneficiul de inventar, sau prin decadere, nici un indreptatit nu a cerut in termen de o luna de la data incetarii, continuarea lichidarii.

    Sectiunea a II-a
    Notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca
    Art. 88
    Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina ori a ipoteca sa fie notata, aratand in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.
    Instanta va putea elibera numai un singur exemplar de pe incheierea prin care se admite notarea.
    Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul notarii.
    Art. 89
    Notarea intentiunii de a instraina sau de a ipoteca isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.
    Anul, luna si ziua in care notarea isi pierde efectul vor fi aratate atat in notare, cat si in incheierea care a ordonat-o.
    Art. 90
    O data cu cererea de inscriere facuta in termen, se va infatisa si incheierea prin care s-a incuviintat notarea intentiunii, facandu-se aratare pe aceasta despre savarsirea inscrierii in cartea funciara.
    Daca dupa notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca, s-a notat sentinta declarativa de faliment sau de admitere in principiu a concordatului preventiv, dreptul privitor la care s-a facut notarea intentiunii va putea fi inscris numai daca actul de instrainare sau de ipoteca a fost incheiat anterior sentintei declarative de faliment sau de admitere in principiu a concordatului preventiv, dovada anterioritatii se va face numai prin inscris cu data certa.
    Art. 91
    Cat timp notarea intentiunii de instrainare nu si-a pierdut efectul, imobilul nu va putea fi vandut la licitatie decat de creditorii care au rang de preferinta inaintea notarii.
    Daca proprietatea dobandita prin licitatie a fost inscrisa, notarea intentiei de instrainare se va radia din oficiu.
    Art. 92
    Deodata cu intabulare a instrainarii imobilului, instanta va dispune, la cererea partii pentru care s-a facut intabularea, radierea tuturor inscrierilor ce s-au facut dupa notare.
    Art. 93
    Daca cererea pentru inscrierea dreptului nu se prezinta in termen, notarea se va radia din oficiu.
    Notarea nu se va putea radia inainte de trecerea termenului decat in cazul cand indreptatitul infatiseaza exemplarul incheierii prin care s-a ordonat notarea. Pe acest exemplar se va face aratarea despre savarsirea radierii.
    Art. 94
    Notarea intentiunii de a instraina ori a ipoteca nu se va mai putea reinnoi cu acelasi cuprins timp de 6 luni de la data cand si-a pierdut efectul notarea aceleiasi intentiuni.

    Sectiunea a III-a
    Notarea ipotecilor colective
    Art. 95
    Daca un drept de ipoteca urmeaza a fi inscris in mai multe carti funciare pentru garantarea aceleiasi creante, cartea aratata in prim loc in cerere se va insemna drept carte principala, iar celelalte drept carti secundare.
    In cartea funciara principala se vor arata cartile secundare, iar in acestea cartea principala.
    Art. 96
    Cererea de inscriere a ipotecii colective se va face potrivit dreptului comun la instanta principala, iar la celelalte instante se vor infatisa copii legalizate in temeiul carora se va nota rangul cererii, pana ce instanta cartii principale va trimite originalul cu o copie a incheierii privitoare la inscrierea cererii.
    Instantele cartilor secundare isi vor trimite originalul una celeilalte, iar instantei cartii principale ii vor trimite copie de pe incheierile lor.
    Instanta principala, dupa ce va fi savarsit notarile si insemnarile prevazute de lege, va trimite cate o copie de pe incheiere instantelor secundare.
    Art. 97
    Daca s-a cerut printr-o singura cerere inscrierea dreptului de ipoteca colectiva instantei principale, aceasta o va trimite impreuna cu inscrisul original si cu cate o copie a incheierii, in ordinea stabilita in cerere, celorlalte instante de carti funciare, care vor urma potrivit art. 96.
    Art. 98
    Daca dupa inscrierea dreptului de ipoteca intr-o carte funciara se inscrie pentru garantarea aceleiasi creante, un alt drept de ipoteca asupra imobilelor cuprinse in alte carti funciare, se vor insemna cartea primei ipoteci drept carte principala, iar celelalte drept carti secundare.
    In acest caz, instantele de carti secundare vor trimite incheierile lor instantei principale, care va proceda potrivit celor prevazute de art. 96, al. 3.
    Art. 99
    Creditorul este dator sa declare existenta ipotecilor colective spre a se putea savarsi notarile si insemnarile mai sus prevazute; ele se vor face si din oficiu, daca instanta constata existenta ipotecilor colective.
    Art. 100
    Apelul impotriva incheierii vreuneia din instante se va inainta instantei care a dat-o. Daca inscrierea facuta in cartea secundara se radiaza in temeiul hotararii instantei de apel ori recurs, incheierea de radiere se va comunica si instantei principale pentru ca sa se noteze la ipoteca cartii principale.
    Art. 101
    Cererile privitoare la drepturile de ipoteca colectiva inscrise se vor rezolva numai de instanta cartii principale, potrivit aratarilor cuprinse in aceasta carte; cererile inaintate instantelor secundare se vor trimite din oficiu instantei principale. Modificarile si radierile dreptului de ipoteca colectiva se vor inscrie in cartea principala si prin aceasta isi vor produce efectele, fara inscriere si in cartile funciare secundare, incheierile instantei principale se vor comunica insa instantelor secundare.
    Cu toate acestea, daca s-a cerut instantei principale radierea in intregime sau in parte a dreptului de ipoteca asupra tuturor imobilelor grevate sau numai a unora din ele, radierea se va inscrie din oficiu si in cartile funciare respective.
    Art. 102
    Daca ipoteca se radiaza numai cu privire la imobilul inscris in cartea principala, inscrierile privitoare la ipoteca vor fi transcrise intr-una din cartile secundare, care va deveni carte principala. Daca la instanta cartii principale exista si o carte secundara, aceasta va deveni principala. In celelalte cazuri, instanta va hotari, daca creditorul ipotecar n-a dispus altfel, care carte secundara va fi socotita in viitor drept principala si ii va trimite din oficiu copiile legalizate ale inscrierilor si ale inscrisurilor privitoare.
    Prefacerea cartii secundare in carte principala se va comunica din oficiu instantelor secundare.
    Art. 103
    Cererile nerezolvate, privitoare la ipoteca colectiva, ce se gasesc la instanta cartii principale, se vor trimite, impreuna cu o incheiere, instantei devenita principala.
    Aceste cereri vor avea rangul dobandit prin inregistrarea lor la instanta care a fost principala.

    Sectiunea a IV-a
    Notarea actiunilor
    Art. 104
    Actiunea pentru executarea prestatiunii tabulare se va putea nota in cartea funciara numai in temeiul inscrisului original, care dovedeste obligatia de a stramuta, constitui, modifica sau de a stinge un drept tabular.
    Cererea de notare se va face potrivit art. 111.
    Notarea actiunii se va putea face atat timp cat se gasesc inscrisi in cartea funciara, fie cel obligat la prestatiunea tabulara, fie oricare dintre dobanditorii urmatori, daca toate dobandirile au fost cu titlu gratuit si posterioare obligatiunii la prestatiune tabulara.
    Art. 105
    Actiunea in rectificare se va putea nota:
    1. Daca reiese din cartea funciara ca, prin inscriere, reclamantul este vatamat intr-un drept tabular ce este sau a fost inscris in folosul sau;
    2. In cazul cand Ministerul public cere, in temeiul unei dispozitii de ordine publica, constatarea nulitatii unui act juridic.
    Art. 106
    Cand se pretinde ca o inscriere s-a savarsit printr-o infractiune, cel indreptatit, daca dovedeste ca se afla in cazurile si intruneste conditiile puse de legile penale, pentru a porni actiunea penala, va putea depune plangerea spre a fi notata la instanta de carti funciare, care, dupa ce va hotari asupra notarii, o va trimite Ministerului public, pastrand un exemplar pentru dosar; cel indreptatit va putea inainta plangerea si direct Ministerului public, sau instantei penale, care va trimite o copie legalizata instantei de carti funciare, pentru a hotari asupra notarii plangerii.
    Daca actiunea penala a fost pornita de Ministerul public, cel indreptatit va putea cere notarea ei in temeiul copiei legalizate a rechizitorului introductiv de instanta, sau in cazurile cand judecatorul de instructie s-a sesizat din oficiu, in temeiul unei asemenea copii de pe ordonanta de trimitere in judecata.
    Notarea se va radia in temeiul copiei legalizate de pe ordonanta desavarsita de neurmarire, sau de pe hotararea desavarsita de achitare, prin care se constata inexistenta faptului imputat.
    Art. 107
    In cazul cand plangerea sau actiunea s-a facut in termenul prevazut de art. 37, partea vatamata va putea cere, pe baza hotararii desavarsite a instantei penale prin care s-a declarat nevalabilitatea inscrierii, radierea inscrierii nevalabile, precum si celor ce s-au facut dupa notare, in temeiul acestei inscrieri.
    Notarea plangerii sau a actiunii penale isi va produce efectul si in ceea ce priveste actiunea in rectificare, daca instanta penala s-a pronuntat numai asupra vinovatiei paratului sau in cazul cand se cere radierea inscrierilor facute inainte de notare in temeiul inscrierii nevalabile.
    Art. 108
    Actiunea ce urmeaza sa fie notata se va indrepta la instanta de carte funciara, alaturandu-se pe langa exemplarele cerute, potrivit dreptului comun, un exemplar, care va fi pastrat de aceasta instanta.
    Aceasta dupa ce a hotarat asupra notarii cererii, va trimite actiunea la instanta aratata de parte.
    Daca actiunea s-a introdus la instanta de drept comun, partea va putea cere instantei de carte funciara notarea ei, alaturand o copie legalizata de pe actiune.
    Art. 109
    Creditorul va putea cere notarea actiunii pauliene, daca dovedeste printr-un inscris, cu data certa, ca dreptul sau de creanta s-a nascut inainte de actul viclean atacat.
    Daca actiunea nu a fost pornita de-a dreptul la instanta de carte funciara, creditorul va infatisa si o copie legalizata de pe actiune.

    CAP. 5
    Dispozitii de procedura

    Sectiunea I
    Dispozitii generale

    Paragraful 1
    Competenta
    Art. 110
    Cererea de inscriere se va indrepta la instanta unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.

    Paragraful 2
    Persoanele indreptatite sa ceara inscrierea
    Art. 111
    Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de oricine care potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
    Art. 112
    Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
    1. de mandatarul general al celui indrituit;
    2. de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
    Art. 113
    Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei de carte funciara, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular, sau radierea unei sarcini.
    Art. 114
    Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.

    Paragraful 3
    Forma cererilor
    Art. 115
    Cererea se va prezenta intr-un singur exemplar si va arata:
    1. Instanta la care se indreapta;
    2. Numele si domiciliul celui care a cerut inscrierea, precum si ale persoanelor carora incheierea urmeaza a fi inmanata;
    3. Inscrisul in temeiul caruia se cere inscrierea;
    4. Inscrierea ce urmeaza sa se faca;
    5. Comuna, iar in cazul prevazut de art. 2, al. 3, si satul in care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul corpului funciar din care face parte, numarul de ordine si numarul de parcela;
    6. Persoanele carora urmeaza sa se predea inscrisurile originale.
    Nearatarea persoanelor carora urmeaza a se comunica incheierea sau a se preda inscrisul original nu va impiedica rezolvarea cererii.Tota astfel, se va urma in caz de nearatare a domiciliului acestor persoane.
    Cererea va fi primita chiar in cazul cand ea nu arata decat comuna si numarul de parcela sau de carte funciara, daca dreptul ce urmeaza sa fie inscris ori radiat se refera la toate imobilele inscrise intr-o carte funciara.
    Daca cererea nu stabileste felul inscrierii, instanta va incuviinta, potrivit imprejurarilor, intabularea, inscrierea provizorie sau notarea.
    Daca se cere intabularea, se va putea incuviinta inscrierea provizorie sau notarea; de asemeni daca se cere inscrierea provizorie se va putea incuviinta notarea.
    Art. 116
    Daca nu s-au alaturat la cerere, copiile inscrisului original in temeiul caruia se cere inscrierea si care urmeaza a fi pastrate la arhiva instantei, inscrisul original va fi retinutg pana ce partea obligata sa depuna copiile, va prezenta copii conforme sau va plati taxele prevazute in regulament pentru intocmirea lor.
    Art. 117
    Daca inscrisul original in temeiul caruia s-ar putea savarsi inscrierea, se gaseste la o alta instanta judecatoreasca sau la o alta autoritate administrativa, cererea de inscriere, intovarasita de o copie legalizata a inscrisului original, se va nota in cartea funciara.
    Inscrisul original va fi cerut din oficiu instantei judecatoresti sau autoritatii administrative, sau se va da termen pentru aducerea lui.
    Daca partea nu prezinta in acest termen inscrisul original sau dovada ca a pornit actiunea pentru infatisarea lui, cererea va fi respinsa, radiindu-se totodata notarea ei.

    Paragraful 4
    Inregistrarea cererilor
    Art. 118
    Cererea de inscriere prezentata grefei va primi de indata un numar de inregistrare, care va fi totodata si numarul incheierii.
    Acest numar se va trece si in partea cartii funciare, in care urmeaza a se face inscrierea.
    Conducatorul cartii funciare va face pe cerere aratare ca din cuprinsul cartii funciare nu rezulta nici o impiedicare pentru savarsirea inscrierii; daca insa constata vreo piedica, o va arata pe o foaie deosebita, ce se va anexa la cerere.
    Cel interesat va putea totodata sa prezinte o copie dupa cererea sa, scutita de timbru, spre a i se trece numarul de inregistrare.
    Art. 119
    Cererea inregistrata nu mai poate fi modificata sau intregita.
    Art. 120
    Cererile si inscrisurile netimbrate sau neindestulator timbrate, vor fi rezolvate, aplicandu-se prin aceeasi incheiere o amenda de cinci ori mai mare decat taxa datorita. Instanta va retine inscrisul original pana la achitarea amenzii cuvenite.
    Daca se infatiseaza la o instanta de carte funciara un act pentru care nu s-a platit impozitul proportional, instanta va inregistra cererea, insemnand si neachitarea impozitului in partea cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. Instanta va respinge cererea, radiind insemnarea daca nu se aduce dovada achitarii impozitului in termen de 15 zile de la inregistrare.
    Cererea pentru notarea unei actiuni va fi respinsa daca nu au fost achitate taxele de timbru si impozitul proportional datorit pentru actiune.

    Paragraful 5
    Rezolvarea cererilor
    Art. 121
    Instanta de carte funciara va cerceta daca fata de aratarile cuprinse in cartea funciara cererea poate fi incuviintata in temeiul inscrisurilor prezentate.
    Partile vor fi citate numai in cazurile prevazute de lege.
    Cererea poate fi incuviintata in intregime sau in parte.
    Daca lipsurile constatate din oficiul nu impiedica incuviintarea cererii, ea va fi admisa, dispunandu-se totodata si intregirea lor.
    Art. 122
    Incheierea prin care se admite cererea va arata:
    1. Inscrisul pe care se intemeieaza;
    2. Felul inscrierii: intabulare, inscriere provizorie ori notare;
    3. Determinarea exacta a dreptului sau faptului ce se inscrie;
    4. Modalitatile drepturilor inscrise;
    5. Comuna si eventual satul, in care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul corpului funciar din care face parte, numarul de ordine si numarul de parcela;
    6. Persoanele in folosul si impotriva carora se savarseste inscrierea;
    7. Persoanele carora urmeaza sa se predea inscrisurile originale;
    8. Persoanele carora urmeaza sa se faca comunicarea;
    9. Daca va fi locul, dreptul de ipoteca legala.
    Art. 123
    Inscrierea in cartea funciara va cuprinde:
    1. Ziua, luna, anul si numarul de inregistrare a cererii in temeiul careia se face inscrierea;
    2. Inscrisul pe care se intemeiaza;
    3. Determinarea faptului sau dreptului ce se inscrie, precum si a modalitatilor lui; inscrierea se va putea completa cu trimitere la inscrisul doveditor, cu aratarea de va fi nevoie, a unor anume parti din acestea;
    4. Aratarea lucrului nemiscator ori a dreptului la care se refera inscrierea. Daca inscrierea se refera la o alta inscriere anterioara, se va arata si numarul de ordine al acestuia;
    5. Persoanele in folosul carora se savarseste inscrierea.
    Art. 124
    In caztul cand instanta de carte funciara admite cererea, se va face mentiunea pe inscrisul original despre desavarsirea inscrierii, indicandu-se atat partea cartii funciare in care s-a facut inscrierea cat si numarul de ordine al inscrierii.
    Art. 125
    Incheierea prin care cererea este respinsa va fi motivata.
    Respingerea se va nota in cartea funciara, aratandu-se numele celui care a cerut inscrierea, dreptul sau faptul juridic care a facut obiectul cererii, precum si bunul nemiscator asupra caruia urma sa se faca inscrierea; notarea nu se va savarsi daca nu pot face aceste aratari.
    Art. 126
    Incheierea instantei de carte funciara se va comunica celui care a cerut inscrierea, precum si persoanelor care potrivit aratarilor din cartea funciara sunt interesate.

    Paragraful 6
    Caile de atac
    Art. 127
    Apelul impotriva incheierilor instantei de carte funciara se va face in temren de 15 zile de la comunicare si se va judeca de tribunal.
    Cel care a cerut inscrierea nu va putea invoca in apel dovezi noi.
    Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea sentintei si se va judeca de catre Curtea de Casatie.
    Apelul si recursul se vor depune la instanta care a dat hotararea atacata; tribunalul va instiinta din oficiu instanta de carte funciara despre introducerea sau neintroducerea in termen a recursului.
    Apelul si recursul se vor nota din oficiu in cartea funciara, notarea apelului se va radia daca nu s-a facut recurs in termen.
    Art. 128
    Curtea de Casatie va judeca in fond, fara trimitere.
    In cazul rerspingerii, notarea recursului se va radia din oficiu.
    Hotararea instantei de apel sau de casare va fi trimisa din oficiu instantei de carte funciara, care o va inmana partilor.
    Art. 129
    Inscrierea facuta in temeiul hotararii instantei de apel, ori de casare isi va produce efectele de la inregistrarea cererii la instanta de carte funciara.

    Sectiunea a II-a
    Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite prin uzucapiune

    Art. 130
    Cererea de inscrierea se va indrepta judecatoriei in circumscriptiunea careia este asezat imobilul.
    Judecatoria, prin incheiere, va emite o somatiune care se va afisa la judecatorie, la primaria comunei unde se afla asezat imobilul si se va publica intr-unul din ziarele mai raspandite din Capitala.
    Publicarea in ziar va fi inlocuita pentru fondurile rurale mai mici de 5 ha, prin batai de toba, facute in 2 duminici succesive.
    Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin proces-verbal intocmit, in cazul prevazut la al. 2, de catre grefier, iar in cazul prevazut la al. 3, de catre primar. Procesul-verbal se va inainta fara intarzierre judecatoriei.
    Prin somatiune cei interesati vor fi invitati sa faca opozitiune, cunoscand ca in termen de 1 luna de la cea din urma din aceste publicatiuni, judecatoria va pasi la judecarea pricinii.
    Daca nu s-a facut opozitiune, judecatoria se va pronunta printr-o incheiere, in cazul contrar opozitiunea se va judeca de catre instanta competenta, dupa dreptul comun. Daca aceasta instanta ar fi tribunalul, judecatoria ii va trimite din oficiu dosarul pricinii.
    In ambele cazuri, instanta va cereceta daca sunt indeplinite cerintele art. 28.
    Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat in temeiul hotararii judecatoresti, de prima instanta sau a incheierii prin care s-a admis cererea.
    Justificarea se va face prin hotarare judecatoreasca desavarsita.
    Instanta de carte funciara nu va putea, in temeiul uzucapiunii, dispune inscrierea dreptului, daca acesta a fost intabulat sau inscris provizoriu, in folosul unei alte persoane, chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune; in cazul cand s-ar fi facut numai o notare, instanta va dispune inscrierea dreptului, fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea.

    Sectiunea a III-a
    Procedura privitoare la cererile de alipire, deslipire, transcriere si reinscriere

    Art. 131
    Crerea proprietarului privitoare la alipirea sau deslipirea unui imobil, inscris in cartea funciara, va trebui sa arate numarul parcelei care face obiectul cererii.
    In cazul cand parcela urmeaza sa fie despartita, se va alatura la cerere si o schita de plan, dupa care se va retine o copie pentru arhiva.
    Inscrisul original pe care se intemeiaza cererea va trebui sa indeplineasca conditiunile cerute prin intabularea dreptului de proprietate.
    Art. 132
    Schita de plan va trebui sa fie intocmita si semnata de o persoana autorizata, prin regulamentul legii de fata.
    Schita de plan va fi semnata de parti si va cuprinde: data cand a fost intocmita, parcela ce urmeaza sa fie despartita, intinderea si numele parcelelor constituite prin despartire, numele persoanelor asupra carora aceste din urma parcele urmeaza sa fie transcise sau reinscrise.
    Art. 133
    Daca schita nu indeplineste conditiunile legii, instanta de carte funciara o va restitui, dand partilor un termen, care nu va putea depasi 15 zile si nici a fi mai scurt de 8 zile, pentru a depune o schita intocmita potrivit prevederilor legale; ea va respinge cererea daca schita nu a fost depusa in acest termen, sau daca schita depusa nu intruneste cerintele legii.
    Art. 134
    Ori de cate ori se face o cerere de alipire sau deslipire, persoanele interesate, potrivit cuprinsului cartii funciare, vor fi citate spre a prezenta obiectiunile lor, afara de cazul cand se prezinta in scris consimtamantul acestora.
    Deslipirea unei parcele sau a unei pati dintr-o parcela, ce face parte dintr-un corp funciar, se face, in lipsa unei conventiuni contrare, impreuna cu sarcinile ce greveaza imobilul.
    Daca creditorii ipotecari consimt, atat la deslipirea unei parcele sau a unei parti de parcela dintr-un corp funciar, cat si la alipirea ei la altul, ipotecile vor lua rang dupa cele ce greveaza imobilul la care s-a facut alipirea.
    In toate cazurile, ipotecile se vor inscrie ca ipoteci colective; inscrierea lor va fi scutita de taxe.
    Art. 135
    Deslipirea unei parcele dintr-o carte funciara si reinscrierea ei in aceeasi carte funciara, se va face in temeiul aceleieasi cereri.
    Daca aceste lucrari urmeaza sa fie facute in cartile funciare a doua instante diferite, cererea se va inainta instantei competente pentru a ordona deslipirea.
    Cand nimic nu impiedica incuviintarea deslipirii, cererea se va nota in cartea funciara si se va trimite cu mentiunea notarii celeilalte instante spre inscrierea.
    Inscrierile ce se vor face, dupa notarea cererii de transcriere asupra partii notate pentru transcriere, vor avea efect numai in cazul cand nu se incuviinteaza inscrierea parcelei in noua carte funciara.
    Art. 136
    instanta careia i se transmite cererea , daca nu este vreo impiedicare, va savarsi inscrierea, comunicand incheierea de inscriere primei instante; aceasta va executa deslipirea aratand cartea funciara in care s-a trecut imobilul transcris. Incheierea de deslipire se va comunica si partilor interesate potrivit aratarilor cartii funciare.
    De asemeni aceasta instanta va trimite instantei cartii funciare principale incheierea sa de transcriere, daca asupra parcelei transcrise erau ipoteic colective.
    Daca instanta de trimitere nu incuviinteaza cererea de inscriere, va trimite instantei competente de a dispune transcrierea copie de pe incheiere, spre a fi comunicata persoanelor interesate, daca la data comunicarii nu s-a facut apel in termen, notarea cererii de transcriere se va radia din oficiu.
    Art. 137
    Dupa savarsirea transcrierii, cererea cu inscrisurile privitoare se va trimite instantei cartii funciare in care s-a inscris imobilul.
    Daca inscrierile privesc si alte imobile, instanta de carte funciara va comunica, cu scutire de taxe, copii legalizate de pe acestea.

    Sectiunea a IV-a
    Comunicarea incheierilor

    Art. 138
    Comunicarea incheierilor instantei de carte funciara se va face din oficiu, potrivit dispozitiunilor codului de procedura civila privitoare la prima citare in cauzele contencioase.
    Incheierile se vor inmana celui indrituit, reprezentantului sau lega sau celul anume imputernicit pentru aceasta.

    CAP. 6
    Dispozitiuni privitoare la tinerea cartii funciare

    Art. 139
    Titlul cartii funciare va cuprinde: numarul cartii si numele comunei in care se gaseste imobilul.
    Daca subsolul alcatuieste o proprietate miniera deosebita, se va arata acest lucru in titlu, mentionandu-se parcelele referitoare si facandu-se trimitere la cartea miniera, la cadastrul minier, ori, in lipsa, la orice alta data menita a identifica proprietatea miniera.
    Titlul cartii funciarea dreptului de superficie va cuprinde si mentiunea acestui drept.
    Art. 140
    Partea I a cartii funciare va arata numarul de ordine  si cel topografic al fiecarei parcele, felul de cultura ori folosinta, locul de aserzare, intinderea si venitul impozabil; ea va avea si o rubrica pentru observatiuni.
    Art. 141
    Partea a II-a va cuprinde:
    1. Numele si prenumele proprietarului, aratandu-se dupa putinta datele necesare pentru identificarea lui;
    2. Faptele, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile tabulare inscrise in aceasta parte;
    3. Sechestrul, urarirea imobilului sau a veniturilor sale;
    4. Aratarea oricarei modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
    Partea a III-a, va avea 4 rubrici: numar de ordine, inscrieri, suma creantei si observatiuni.
    Art. 143
    Orice modificare materiala privitoare la imobil, precum si felul de folosinta orui de cultura, se va arata la descrierea imobilului.
    Art. 144
    Modificarile savarsite prin alipire, deslipire, reinscriere si transcriere, se vor arata, atat in partea I, cu numarul de ordine ce urmeaza, numarul parcelei fiind vechiul ei numar urmat de indicele de pe plan.
    Parcelele care se unesc se vor sublinia, reinscriindu-se unite, ca ultima parcela in partea I, cu numarul de oridine ce urmeaza, numarul nou de parcela fiind format din alaturarea vechilor numere.
    Transcrierea unei parcele in alta carte funciara se va arata prin sublinierea inscrierii parcelei in vechea carte funciara.
    Modificarile se vor arata in partea a II-a, cu indicarea inscrisurilor in temeiul carora s-au savarsit, iar in partea I, in dreptul parcelelor subliniate, precum si a celor nou inscrise; se va arata in rubrica observatiuni numarul de ordine al inscrierii savarsite in partea a II-a.
    Art. 145
    Orice schimbare adusa vreunei inscrieri in cartea funciara, se va arata prin sublinirea vechii inscrieri si prin trecerea in rubrica de observatiuni a numarului de ordine sub care s-a savarsit noua inscriere.
    Justificarea unei inscrieri provizorii se va arata prin trecerea in rubrica de observatiuni a numarului de ordine sub care ea a fost savarsita.
    Art. 146
    Unirea mai multor parcele intr-un singur corp funciar, se va arata printr-un numar roman, dupa care va urma aratarea parcelelor. In cazul cand se inscrie fara sea se alipeasca la un corp funciar o noua parcela, in aceeasi carte funciara, se va pune semnul crucii dupa ultimul corp funciar inscris; fiecare parcela dupa semnul crucii va fi socotita ca un corp funciar independent.

    CAP. 7
    Dispozitiuni privitoare la punerea in aplicare a legii

    Sectiunea I
    Intrarea in vigoare a legii
    Art. 147
    Legera de fata va intra in vigoare in Transilvania si Bucovina, o data cu codul civil unificat, iar in Vechiul regat si Basarabia, potrivit dispozitiunilor ce urmeaza:
    Art. 148
    Comunele unde urmeaza sa se faca lucrarile de intocmire ale cartilor funciare, se vor arata printr-un jurnal al Consiliului de ministri, dat asupra raportului Ministerului Justitiei si cu avizul Ministerului de Domenii si Agricultura, publicat in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele mai raspandite din Capitala.
    Art. 149
    Lucrarile pentru intocmirea cartilor funciare se compun din:
    1. Lucrarile judecatoresti;
    2. Lucrarile pentru individualizarea imobilelor;
    3. Coordonarea lucrarilor judecatoresti cu masuratoarea parcelara, precum si intocmirea cartilor funciare provizorii;
    4. Completarea si verificarea cartilor funciare provizorii;
    5. Rectificarea inscrierilor facute in cartile funciare.

    Sectiunea a II-a
    Lucrarile judecatoresti
    Art. 150
    Ministerul Justitiei poate da delegatie magistratilor, conducatorilor de carti funciare sau ajutorilor lor, precum si grefierilor, sa stranga din registrele de publicitate si din dosarele instantelor judecatoresti datele privitoare la drepturile ce au de obiect imobilele precum si la capacitatea de a dispune asupra lor.
    In acelasi scop, Ministerul Justitiei va putea angaja avocati precum si magistrati, conducatori de carti funciare sau grefieri pensionati.
    De asemeni, Ministerul de Justitie va putea angaja personalul de birou si de serviciu necesar.

    Sectiunea a III-a
    Lucrarile pentru individualizarea imobilelor

    Paragraful 1
    Intocmirea tabloului posesorilor
    Art. 151
    In termenul aratat prin jurnalul Consiliului de Ministri, prin care s-a dispus inceperea lucrarilor de intocmire ale cartilor funciare, primaria va alcatui un tablou al celor care poseda ca proprietari, cu aratarea imobilelor, care vor fi individualizate prin vecinatati sau prin orice alte date.
    Se va arata dupa putinta:
    1. Daca posesorul este capabil ori nu;
    2. Reprezentantii legali ai posesorilor incapabili;
    3. Daca imobilul formeaza obiectul unei proprietati indivize sau proprietati individuale pe etaje ori apartamente.
    daca serviciul primariei poseda harti, schite de plan despre imobilele in comuna, se va anexa la acest tablou cate o copie certificata conform cu originalul de catre seful serviciului cadastral.
    Art. 152
    Tabloul alcatuit va fi pus spre vedere timp de 15 zile, in care termen cei interesati vor putea face observatiunile lor verbale sau in scris in fata primarului sau delegatului sau, care va fi dator sa intocmeasca procese-verbale despre observatiunile facute.

    Paragraful 2
    Masuratoarea parcelarii
    Art. 153
    Lucrarile tehnice de masuratoare parcelara se vor executaa de catre Ministerul Agriculturii si Domeniilor prin Directiunea Cadastrului, urmandu-se dispozitiunile legii nr. 93 din 20 aprilie 1933, care nu contravin legii de fata.
    In vederea intocmirii cartilor funciare, un program anual de lucrari va fi alcatuit de catre Ministerul Justitiei, de acord cu Ministerul de Agricultura si Domenii.
    Pentru a putea grabi introducerea cartilor funciare, Ministerul Justitiei va putea dispune, in cadrul programului de lucrari prevazut mai sus, ca Directiunea Cadastrului sa proceada la comunele unde lucrarile de geodezie nu sunt executate, la lucrarile de masuratoare parcelara, urand ca incadrarea lor in canevasul geodezic sa se faca ulterior.
    Art. 154
    Lucrarile de masuratoare parcelara sau de geodezie executate de alte autoritati vor putea fi folosite.
    Daca municipiile vor face pe teritoriul lor lucrari tehnice de masuratoare parcelara, ele vor fi facute in conformitate cu normele stabilite in instructiunile tehnice ale Directiunii Cadastrului din Ministerul Agriculturii si Domeniilor si vor fi supuse controlului acestui minister.
    Art. 155
    Inginerul, delegat de Ministerul Agriculturii si Domeniilor, va comunica primariei inceperea operatiunilor tehnice, cu cel putin 30 de zile inainte.
    primarul va instiinta prin afisare si prin mijloace de publicitate obisnuite in comuna, pe posesorii terenurilor, sa se prezinte in persoana sau prin mandatarii lor, pentru a da lamuririle privitoare la identificare si hotarele nemiscatoare ce poseda.
    Art. 156
    Inainte de inceperea lucrarilor de masuratoare parcelara, autoritatile comunale vor fixa prin semne vizibile si trinice drumurile de exploatare si de hotare, iar posesorii vor fixa prin semne vizibile, hotarele imobilelor ce poseda.
    Comunele vor pune la dispozitia delegatilor si comisiunilor in mod gratuit birourile necesare, asigurandu-le posibilitatea de a lucra.
    Art. 157
    Inginerul delegat asistat de doi delegati ai primariei, ascultand pe cei interesati va proceda la:
    1. Identificarea, masurarea si delimitarea imobilelor din comuna care face obiectul posesiunilor;
    2. Constatarea acordului posesorilor invecinati asupra hotarelor;
    3. Consemnarea si precizarea portiunilor litigioase, daca se ivesc neintelegeri intre posesorii invecinati; in cazul unor astfel de neintelegeri, inginerul delegat va fixa provizoriu, potrivit aratarilor partilor, amandoua hotarele suprafetei litigioase;
    4. Stabilirea felului de folosinta sau de cultura a fiecarei parcele;
    5. Asezarea semnelor de hotar ale imobilelor;
    6. Intocmirea schitelor si planului parcelar al comunei, a repertoriului alfabetic al posesorilor, precum si a celui topografic al parcelelor.
    Art. 158
    Cetele de mosneni vor fi inscrise in repertoriul alfabetic cu denumirea lor colectiva, totodata se va alcatui un tablou, potrvit hotararilor judecatoresti si a legilor speciale in vigoare, cu numele persoanelor care impreuna alcatuiesc colectivitatea, aratandu-se, pe cat se poate in dreptul fiecarui devalmas si partea ce i se cuvine.
    Acest tablou se va alatura repertoriului alfabetic din care va face parte integranta.
    Daca persoanele care alcatuiesc colectivitatea poseda imobilul in parti divizate, aceasta se va nota de asemenea in tablou.

    Paragraful 3
    Verificarea si receptionarea lucrarilor
    Art. 159
    Dupa terminarea masuratorii parcelare, intr-o comuna sau intr-o parte a ei, inginerul delegat va depune planurile intocmite la primarie, care vas aduce aceasta la cunostinta locuitorilor prin mijloacele de publicitate obisnuite in comuna, pentru ca cei interesati sa poata cere rectificarea planurilor.
    In acest scop, locuitorii isi vor putea depune plangerile pana la savarsirea verificarii prevazute in art. 160 vacare va putea avea loc numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la publicare.
    Art. 160
    Ministerul Agriculturii si Domeniilor va dispune printr-un inginer inspector, verificarea lucrarilor tehnice de masuratoare executate de inginerul delegat, care va cerceta plangerile facute.
    Aceasta verificare se va putea face si inainte de terminarea lucrarilor intr-o comuna, in masura in care inginerul le-a terminat intr-o parte a acesteia.
    Cu acest prilej, inginerul delegat impreuna cu inspectorul verificator, asistati fiind de delegatii primariei, vor proceda la rectificarea planurilor, daca plangerile sunt intemeiate.
    Art. 161
    Despre toate lucrarile prevazute la art. 151 - 152, 155 - 157, 159 - 160, se vor incheia procese-verbale.
    Art. 162
    Dupa verificarea lucrarilor de masuratoare parcelara intr-un teritoriu cadastral, inginerul delegat va depune directiunii cadastrului intreg dosarul cu planurile si actele lucrarilor, care va instiinta despre aceasta Ministerul Justitiei.
    Directiunea cadastrului la indrumarea Ministerului Justitiei, va inainta judecatoriei respective in copii certificate registrul cadastral funciar, repertoriile, planurile cadastrale, procesele-verbale, precum si schitele referitoare la litigiile privind limitele proprietatilor invecinate, constatate cu ocaziunea masuratorii.

    Sectiunea a IV-a
    Inocmirea cartilor funciare provizorii
    Art. 163
    Dupa terminarea licrarilor mai sus prevazute, Ministerul Justitiei prin decizie ministeriala va stabili data cand vor incepe in comuna lucrarile de coordonare, pentru intocmirea cartilor funciare provizorii.
    Deciziunea se va publica in Monitorul Oficial, intr-un ziar mai raspandit din comuna, judet sau capitala tarii, precum si prin afisarea la primaria comunei.
    Art. 164
    Pentru savarsirea lucrarilor, Ministerul Justitiei va delega un judecator, care va fi ajutat de un secretar numit dintre persoanele aratate la art. 151, de un inginer delegat de Ministerul Agriculturii si Domeniilor, precum si de un delegat la primariei.
    Art. 165
    Posesorii imobilelor, precum si cei care ar pretinde drepturi asupra acestora, vor fi instiintati, prin mijloacele de publicitate obisnuite in comuna,sa se infatiseze la primarie, in zilele stabilite de judecatorul delegat cu inscriosurile privitoare la drepturile lor.
    Art. 166
    Judecatorul delega va proceda la urmatoarele lucrari:
    1. Va examina actele cu privire la identificarea imobilelor, intocmind un tablou de schimbarile de posesiune intervenite de la alcatuirea lor pana la zi;
    2. Va stabili parcelele de teren care vor fi intrunite in corpuri funciare;
    3. Va stabili drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrangerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce greveaza locul nemiscator, precum si orice fapt sau raport juridic ce urmeaza notate.
    Despre cercetarile si constatarile sale, judecatorul va incheia procese-vebale, semnate si de cei interesati.
    Art. 167
    Dupa terminarea cercetarilor si verificarilor, judecatorul delegat va intocmi, potrivit legii de fata, cartile funciare provizorii.
    Art. 168
    Cel care poseda cu titlu de proprietar, va fi inscris ca proprietar, afara numai daca dreptul sau fiind contestat, judecatorul constata din datele stranse cu prilejul lucrarilor pregatitoare sau din inscrisurile infatisate de partile interesate, ca o alta persoana urmeazasa fie inscrisa.
    Art. 169
    Orice imobil care, prin natura sa ori prin scopul economic urmarit de proprietar, alcatuiesc o unitate economica, va constitui un corp funciar, daca proprietarul nu voieste altfel.
    corpul funciar va fi alcatuit la cererea proprietarului din mai multe imobilece-i apartin, afara numai daca sunt supuse unor sarcini care nu pot greva separat parcelele unui corp funciar.
    Art. 170
    Daca intr-un registru de mutatiuni sau din actele infatisate de parti rezulta ca imobilul este proprietatea indiviza a doua sau mai multe persoane, insa acesti coproprietari se gasesc in fapt in posesiunea unor parti deosebite, coproprietarii de comun acord vor putea cere ca din parcelele ce sunt in posesia fiecaruia sa se formeze cate un imobil deosebit, inscriindu-se intr-o carte funciara separata sau alipindu-se , la cerere, unui coparp funciar inscris pe numele aceleiasi persoane in cartea funciara comuna.
    Art. 171
    Cartile funciare provizorii se vor intocmi in doua exemplare.
    Un exemplar impreuna cu procesele-verbale si cu actele de masuratoare, vor fi depuse la judecatorie, iar la al doilea exemplar la primarie, pentru ca partile sa poata lua cunostinta despre inscrierile facute.

    Sectiunea a V-a
    Completarea si verificarea cartilor funciare provizorii
    Art. 172
    Judecatoria, primind actele, va invita arin ordonanta publicata in Monitorul Oficial, intr-un ziar mai raspandit din comuna, judet sau capitala tarii, precum si prin afisarea la primarie, pe toti cei interesati sa-si faca obiectiunile motivate cu privire la inscrierile facute in cartile funciare provizorii, intr-un termen de 3 luni de la data afisarii in comuna, judecatoria apreciind va putea prelungi termenul cu inca o luna.
    primaria, prin toate mijloacele de publicitate obisnuite in localitatea, va instiinta pe ce i interesati de cuprinsul ordonantei judecatoresti.
    Art. 173
    Dupa implinirea termenului, judecatorul de carti funciare, va proceda la examinarea memoriilor depuse, putand merge la fata locului.
    Obiectiunile contra inscrierilor in carti funciare provizorii vor putea fi facute atat in scris la judecatorie sau primarie, cat si verbal in fata judecatorului, care la va consemna intr-un proces-verbal. Primaria va inaintea judecatoriei reclamatiunile partilor cu toate anexele.
    Completarea sau indreptarea datelor cuprinse in cartile funciare provizorii nu se va putea dispune decat dupa ascultarea partilor.
    Dupa savarsirea acestor lucruri se vor intocmi proiectele de carti funciare.

    Sectiunea a VI-a
    Procedura de rectificare
    Art. 174
    Proiectele cartilor funciare, dimpreuna cu toate inscrisurile referitoare, vor fi inaintate comisiunii de control de pe langa tribunal, compusa dintr-un judecator delegat de primul presedinte, asistat de doi delegati ai Ministerului de Justitie, din care, unul va fi conducator de carte funciara, iar celalalt va fi numitdintre persoanele aratate la art. 150.
    Comisiunea va examina daca s-a procedat legal la intocmirea cartilor funciare si intrucat va constata lipsuri sau erori, va proceda la inlaturarea lor, dupa ascultarea partilor interesate.
    Dupa savarsirea lucrarilor privitoare la o comuna, Comisiunea va instiinta Ministerul Justitiei, care va declara prin decizie ministeriala publicata in Monitorul Oficial si afisata la priarie si judecatorie, proiectele de carti funciare drept carti funciare legale, ale comunei si va dispune inceperea procedurii de rectificare.
    Primaria va aduce la cunostinta locuitorilor decizia ministeriala, prin toate mijloacele de publicitate obisnuite in comuna.
    Art. 175
    Deciziunea ministeriala va arata teritoriul pentru care s-au intocmit cartile funciare, circumscriptiile judecatoresti, locul unde cartile funciare vor putea fi cercetate de cei interesati li data de la care acestea sunt declarate carti funciare legale.
    Deciziunea va mai face cunoscut ca, incepand de la ziua aratata drepturile de proprietate , de ipoteca sau alte drepturi reale asupra imobilelor, se vor putea constitui, dobandi, margini, stramuta sau stinge numai potrivit dispozitiunilor legii de fata.
    Deciziunea va mai cuprinde: somatiunea de a face in termen de trei luni de la data procesului-verbal, constatand savarsirea publicitatii in comuna, declaratiunile aratate in articolul urmator, va indica instanta la care se vor depune declaratiunile si va arata ca declaratiunile sau contestatiunile facute dupa trecerea acestui termen, nu vor fi opozabile tertelor persoane, care au dobandit cu buna credinta prin act juridic cu titlu oneros, drepturi reale, intemeindu-se pe cuprinsul noilor carti funciare.
    Procesul-verbal constatand savarsirea publicitatii in comuna va fi deindata inaintat judecatoriei.
    Art. 176
    Vor fi somate a face declaratiuni:
    1. Persoanele care avand un drept castigat, inainte de ziua cand cartile funciare au fost declarate legale, ar pretinde o modificare a inscrierii privitoare la proprietate, fara osebire daca acea modificare ar trebui sa se faca prin deslipirea, alipirea sau transcrierea, prin schimbarea caracterizarii imobilelor sau in alt mod.
    2. Persoanele care, inainte de ziua cand cartile funciare au fost declarate legale, dobandind drepturi reale asupra imobilului altuia, ar cere inscrierea acestor drepturi sau modificarea ori radierea unei inscrieri care, prin existenta sau rangul ei, ii vatama.
    Declaratiunile facute potrivit dispozitiunii de mai sus va arata rangul dreptului pretins, corpul funciar asupra caruia urmeaza sa se faca inscrierea, precum si temeiul juridic pe care se sprijina dreptul sau rangul pretins; inscrierile doveditoare se vor alatura sau se vor arata unde sunt depuse.
    Declaratiunea de mai sus va trebui sa fie facuta si in cazul cand dreptul supus declaratiunii se invedereaza din registrul proprietatii, din registrul de transcriptiuni sau inscriptiuni, din registrul foilor dotale sau de urmarire, ori dintr-o hotarare judecatoreasca sau daca partea a introdus la o instanta o cerere privitoare la acel drept.
    Decizia va trebui sa mentioneze expres aceasta din urma dispozitiune.
    Art. 177
    Declaratiunea facuta potrivit art. 176 va fi notata, iar judecatoira va ordona din oficiu dezbaterea, citand atat persoanele impotriva carora s-a facut declaratiunea, cat si cele care, potrivit cuprinsului cartii funciare, sunt interesate.
    Art. 178
    Daca partile nu ajung la un acord, instanta va indruma la proces partea care, potrivit dreptului comun. are sarcina dovezii, statornicind in acest scop un termen care se va socoti din ziua in care hotararea a ramas desavarsita.
    Termenul nu va putea fi mai mic de 15 zile si nici mai mare de doua luni.
    Art. 179
    Daca cel inscris in cartea funciara a fost indrumat la proces si n-a pornit actiunea in termenul statornicit sau daca actiujnea i-a fost respinsa prin hotarare desavarsita, inscrierea se va radia sau modifica, dupa cum s-a constatat existenta sau numai rangul dreptului, iar cartea funciara va dobandi caracter definitiv cu privire la dreptul ce a facut obiectul litigiului.
    Daca contestatorul fiind indrumat la proces n-a pornit actiunea in termenul fixat sau daca actiunea i-a fost respinsa prin hotarare desavarsita, notarea actiunii va fi radiata, iar cartea funciara va dobandi caracter definitiv cu privire la dreptul contestat.
    Art. 180
    Extractele de pe cartile funciare, eliberate in cursul procedurii de rectificare, vor face aratare speciala despre inscrierile care sunt contestate.
    Art. 181
    Caile de atat impotriva hotararilor judecatoresti, pronuntate in procedura de rectificare, vor fi cele statornicite in dreptul comun, afara de cazul prevazut de art. 178, cand hotararea se va da cu dreptul de recurs la tribunal.
    Art. 182
    Dupa terminarea procedurii cu rectificare, carti funciare ale aceleiasi comune vor primi numarul lor de ordine definitiv si vor alcatui registrul funciar al comunei, sau in cazul prevazut de art. 2, registrele funciare ale satelor.
    Paginile fiecarei carti funciare vor fi numerotate si parafate de judecatorul insarcinat cu conducerea instantei de carte funciara.
    Daca paginile unei carti funciare ar fi neindestulatoare, judecatorul va putea dispune, fie adaugirea de noi pagini, fie deschiderea unei noi carti funciare; el nu va putea dispune adaugirea, daca proprietarul cere deschiderea unei noi carti funciare.
    In cazul adaugirii unei noi pagini, judecatorul va face o noua numerotare, potrivitr dispozitiunilor mai sus aratate, certificand atat pe pagina adaugita, cat si pe ultima pagina operatiunea savarsita.
    In cazul deschiderii unei noi carti funciare, nu se vor transcrie decat inscrierile ce sunt inca valabile.
    Art. 183
    Dosarele privitoare la intocmirea cartilor funciare se vor pastra in aerhiva instantei competwente pentru tinerea acestor carti.

    CAP. 8
    Dispozitiuni finale

    Art. 184
    Dispozitiunile procedurii pentru intocmirea cartilor funciare se vor aplica prin asemanare si in cazul cand o carte funciara urmeaza sa fie completata prin inscrierea unui imobil, care nu este inca inscris in nici o carte funciara, precum si in cazul cand o carte funciara sau o parte urmeaza sa fie reconstruita, daca s-a dispus sau a devenit nefolosit.
    Art. 185
    Daca s-a constatat ca o carte funciara in intregime sau o parte insemnata a ei este cu totul obscura din cauza numeroaselor schimbari ivite, fie in cuprinsul imobilelor, fie in persoana proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justitiei in urma raportului instantei funciare si dupa avizul prelabil al tribunalului component, va putea sa ordone chiar o noua intocmire a cartii funciare, aplicandu-se in acest caz dispozitiunile legii de fata.
    Art. 186
    Prin hotarare desavarsita se va intelege in cuprinsul legii de fata, hotararea care nu mai poate fi atacata nici pe calea recursului.
    Art. 187
    Pentru intocmirea si tinerea cartilor funciare se infiinteaza, in masura nevoilor, pe langa judecatoriile din circumscriptiunile Curtilor de Apel: Bucuresti, Chisinau, Constanta, Craiova, Galati si iasi, cate o sectiune de carte funciara, condusa de catre un judecator, un conducator de carte funciara, un ajutor al acestuia, precum si din personalul necesar.
    La judecatoriile cu mai multi judecatori, seful judecatoriei va desemna la sfarsitul fiecarui an, judecatorul insarcinat cu conducerea instantei de carte funciara.
    Art. 188
    In comunele unde sunt mai multe judecatorii, Ministerul Justitiei va desemna judecatoria pentru care va functiona ca instanta de carte funciara pentru intreaga comuna.
    Art. 189
    Pentru tinerea la zi a planurilor cadastrale, se va infiinta un serviciu tehnic de evidenta cadastrala.
    Modul de organizare si functionare al acestor servicii se va fixa printr-un regulament.
    Art. 190
    Consiliul Cartilor Funciare prevazut la art. 6 din legea pentru organizarea cadastrului funciar si pentru introducerea cartilor funciare va avea de la promulgarea legii de fata urmatoarea compunere: un consilier al Curtii de Casatie si Justitie, ales in sectiunile unite ale acestei Curti, un membru al Consiliului Legislativ, ales in sectiunile unite ale acestui Consiliu, un delegat la Ministerului de Agricultura si Domenii si trei delegati ai Ministerului Justitiei.
    Ministrul Justitiei face parte de drept din acest consiliu si este presedintele lui.
    Art. 191
    Sunt scutite de taxa timbrului toate actele procedurale si inscrisurile folosite de cei interesati la intocmirea si rectificarea cartilor funciare, pana la ramanerea lor definitiva.
    Art. 192
    Taxele si amenzile prevazute prin legea de fata vor putea fi urmarite potrivit legii de urarire a veniturilor publice.
    Art. 193
    Ministerul Justitiei va intocmi regulamentele necesare pentru aplicarea legii de fata.
    Art. 194


SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 115/1938

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 115 din 1938
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu