Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.548 din 29.09.2021

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 03 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere:art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;Referatul nr. 15.051 din 24.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,în temeiul art. 12 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1-41*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-41 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, Iulian-Vasile Popescu, secretar de stat ANEXA Nr. 1MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 2MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 3MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 4MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 5MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI" - IFIN HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 6MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 7MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 8MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 9MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 10MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 11MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 12MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 13MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 14MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 15MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 16MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - ICPE-CA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 17MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 18MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 19MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 20MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 21MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 22MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE (INCDMRR) - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 23MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 24MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 25MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 26MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 27MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN - INCERC BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 28MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 29MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 30MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 31MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 32MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 33MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 34MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 35MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA" BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 36MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 37MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 38MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 39MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 40MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 41MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei -SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 548/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 548 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 548/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu