Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.548 din 29.09.2021

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 03 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere:art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;Referatul nr. 15.051 din 24.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,în temeiul art. 12 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1-41*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-41 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, Iulian-Vasile Popescu, secretar de stat ANEXA Nr. 1MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 2MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 3MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 4MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 5MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI" - IFIN HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 6MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 7MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 8MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 9MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 10MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 11MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 12MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 13MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 14MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 15MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 16MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - ICPE-CA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 17MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 18MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 19MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 20MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 21MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 22MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE (INCDMRR) - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 23MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 24MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 25MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 26MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 27MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN - INCERC BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 28MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 29MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 30MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 31MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 32MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 33MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 34MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 35MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA" BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 36MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 37MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 38MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 39MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 40MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 41MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei -SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 548/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 548 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 548/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu