Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.548 din 29.09.2021

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 03 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere:art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;Referatul nr. 15.051 din 24.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,în temeiul art. 12 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1-41*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-41 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, Iulian-Vasile Popescu, secretar de stat ANEXA Nr. 1MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 2MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 3MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 4MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 5MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI" - IFIN HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 6MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 7MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 8MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 9MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 10MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 11MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 12MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 13MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 14MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 15MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 16MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - ICPE-CA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 17MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 18MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 19MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 20MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 21MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 22MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE (INCDMRR) - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 23MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 24MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 25MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 26MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 27MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN - INCERC BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 28MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 29MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 30MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 31MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 32MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 33MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 34MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 35MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA" BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 36MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 37MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 38MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 39MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 40MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 41MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei -SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 548/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 548 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 548/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu