Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.548 din 29.09.2021

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
ACT EMIS DE: Ministerul Cercetarii si Inovarii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 03 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere:art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;Referatul nr. 15.051 din 24.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,în temeiul art. 12 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1-41*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-41 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, Iulian-Vasile Popescu, secretar de stat ANEXA Nr. 1MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 2MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 3MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 4MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 5MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI" - IFIN HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 6MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 7MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 8MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 9MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 10MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 11MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 12MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 13MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 14MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 15MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 16MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - ICPE-CA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 17MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 18MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 19MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 20MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 21MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 22MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE (INCDMRR) - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 23MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 24MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 25MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 26MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 27MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN - INCERC BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 28MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 29MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 30MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 31MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 32MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 33MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 34MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 35MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA" BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 36MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 37MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 38MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 39MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 40MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - ANEXA Nr. 41MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei -SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 548/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 548 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 548/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu