E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 312 din 28 iunie 2004

privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Statutul legal
    (1) Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a Romaniei, avand personalitate juridica.
    (2) Banca Nationala a Romaniei este o institutie publica independenta, cu sediul central in municipiul Bucuresti si poate avea sucursale si agentii atat in municipiul Bucuresti, cat si in alte localitati din tara.
    Art. 2
    Obiectivul fundamental si principalele atributii
    (1) Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor.
    (2) Principalele atributii ale Bancii Nationale a Romaniei sunt:
    a) elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb;
    b) autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, promovarea si monitorizarea bunei functionari a sistemelor de plati pentru asigurarea stabilitatii financiare;
    c) emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei;
    d) stabilirea regimului valutar si supravegherea respectarii acestuia;
    e) administrarea rezervelor internationale ale Romaniei.
    (3) Banca Nationala a Romaniei sprijina politica economica generala a statului, fara prejudicierea indeplinirii obiectivului sau fundamental privind asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor.
    Art. 3
    Colaborarea cu alte autoritati
    (1) In indeplinirea atributiilor, Banca Nationala a Romaniei si membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritatile publice sau de la orice alta institutie sau autoritate.
    (2) Orice proiect de act normativ al autoritatilor publice centrale, care priveste domeniile in care Banca Nationala a Romaniei are atributii, va fi adoptat dupa ce in prealabil s-a solicitat avizul Bancii Nationale a Romaniei. Avizul va fi transmis in termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
    (3) Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice in vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici in baza carora se va elabora proiectul anual de buget.
    (4) Pentru necesitatile proprii, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza studii si analize privind moneda, cursul de schimb, creditul si operatiunile sistemelor de plati si ale institutiilor de credit.
    (5) Pentru indeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care Romania este parte, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile din tara si din strainatate prin furnizarea de informatii, adoptarea de masuri corespunzatoare sau in orice alt mod compatibil cu prezenta lege.
    (6) In scopul aplicarii prevederilor din legislatia privind activitatea bancara, referitoare la colaborarea cu autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite in continuare state membre, Banca Nationala a Romaniei va asigura conditiile necesare pentru realizarea schimbului de informatii cu aceste autoritati. Informatiile care vor fi furnizate autoritatilor competente din statele membre vor face obiectul cerintelor referitoare la secretul profesional, prevazute la art. 52 alin. (1).
    (7) Banca Nationala a Romaniei poate incheia acorduri de colaborare care se refera la schimbul de informatii si cu autoritatile competente din terte tari sau cu alte autoritati sau organisme din terte tari, prevazute la alin. (8), in conditiile in care informatiile furnizate sunt supuse unor cerinte referitoare la pastrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informatii trebuie sa fie circumscris exclusiv scopului indeplinirii sarcinilor care le revin autoritatilor si organismelor respective in domeniul supravegherii. Informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritatii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.
    (8) In exercitarea functiei de supraveghere, Banca Nationala a Romaniei va asigura schimbul de informatii cu:
    a) autoritatile responsabile cu supravegherea altor institutii financiare si a societatilor de asigurari si autoritatile responsabile cu supravegherea pietelor financiare din Romania si din statele membre;
    b) organismele si institutiile, din Romania si din statele membre, implicate in falimentul si lichidarea institutiilor de credit, precum si in alte proceduri similare;
    c) persoanele din Romania si din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al institutiilor de credit si al altor institutii financiare;
    d) organismele care administreaza scheme de garantare a depozitelor din Romania si din statele membre.
    (9) Banca Nationala a Romaniei poate colabora, inclusiv prin schimb de informatii, cu autoritati din Romania si din statele membre, responsabile cu:
    a) supravegherea institutiilor sau organismelor implicate in falimentul si lichidarea institutiilor de credit si in alte proceduri similare;
    b) supravegherea persoanelor care realizeaza auditul financiar al institutiilor de credit, al societatilor de servicii de investitii financiare, al societatilor de asigurari si al altor institutii financiare.
    (10) Schimbul de informatii prevazut la alin. (9) se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime:
    a) informatiile vor fi utilizate de catre aceste autoritati, exclusiv in scopul indeplinirii sarcinilor de supraveghere prevazute la alin. (9);
    b) informatiile primite sunt supuse cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevazute la art. 52;
    c) informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritatii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.
    (11) In scopul intaririi stabilitatii financiare si pastrarii integritatii sistemului financiar, Banca Nationala a Romaniei poate sa colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informatii, cu autoritatile sau organismele cu competente legale in domeniul depistarii si investigarii incalcarilor legislatiei privind societatile comerciale. Schimbul de informatii se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime:
    a) informatiile vor fi utilizate de catre aceste autoritati, exclusiv in scopul indeplinirii atributiilor;
    b) informatiile primite sunt supuse cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevazute la art. 52;
    c) informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritatii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.
    (12) Banca Nationala a Romaniei va comunica Comisiei Europene si statelor membre numele autoritatilor din Romania care pot primi informatii, conform prevederilor alin. (9) - (11).
    (13) In scopul exercitarii competentelor Bancii Nationale a Romaniei in domeniul autorizarii, reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit si indeplinirii atributiilor care revin autoritatilor monetare, bancilor centrale sau organismelor cu functii similare, precum si altor autoritati publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plati, Banca Nationala a Romaniei poate realiza schimb de informatii cu aceste autoritati.
    (14) In scopul asigurarii functionarii corespunzatoare a sistemelor de plati, Banca Nationala a Romaniei poate transmite informatii de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite in conformitate cu prevederile legii, in vederea asigurarii serviciilor de compensare si decontare pentru orice piata din Romania sau dintr-un stat membru.
    (15) Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei de la autoritatile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autoritatilor competente de la care au fost obtinute.
    (16) Entitatile carora le-au fost transmise informatii, in situatiile prevazute la alin. (8) - (11) si alin. (13) si (14), sunt obligate sa asigure pastrarea secretului profesional.
    (17) Institutiile si autoritatile publice vor furniza Bancii Nationale a Romaniei informatiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, in scopul realizarii unei supravegheri eficiente si al indeplinirii obiectivului fundamental si atributiilor Bancii Nationale a Romaniei.
    (18) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, schimburile de informatii prevazute in prezentul articol se realizeaza numai in conditii de reciprocitate.
    (19) Prevederile alin. (18) se mentin si dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru schimbul de informatii cu entitati din terte tari.
    Art. 4
    Cooperarea internationala
    (1) Din imputernicirea Parlamentului, Banca Nationala a Romaniei poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati si poate sa devina membru al acestora.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Eurosistem, Banca Nationala a Romaniei poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati si poate sa devina membru al acestora, fara a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene.
    (3) Banca Nationala a Romaniei poate participa, in nume propriu sau in numele statului, la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare, de curs de schimb si de plati, precum si in domeniul autorizarii, reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit.
    (4) Banca Nationala a Romaniei exercita drepturi si indeplineste obligatii care revin Romaniei, in calitate de membru al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finantare pe termen mediu si lung, pentru nevoile balantei de plati si consolidarea rezervelor internationale ale tarii.
    (5) Banca Nationala a Romaniei poate negocia si incheia acorduri, conventii sau alte intelegeri privind imprumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiar-bancare cu institutii financiare internationale, banci centrale, societati bancare si nebancare, cu conditia rambursarii acestora in termen de 1 an.
    (6) Banca Nationala a Romaniei poate incheia, in nume propriu sau in numele statului, acorduri de decontare si de plati sau orice alte conventii de decontare si de plati cu institutii publice sau private care isi au sediul in strainatate.

    CAP. 2
    Politica monetara, politica de curs de schimb si regimul valutar

    Art. 5
    Politica monetara
    In cadrul politicii monetare pe care o promoveaza, Banca Nationala a Romaniei utilizeaza proceduri si instrumente specifice pentru operatiuni de piata monetara si de creditare a institutiilor de credit, precum si mecanismul rezervelor minime obligatorii.
    Art. 6
    Operatiuni de piata monetara
    (1) Se interzice Bancii Nationale a Romaniei achizitionarea de pe piata primara a creantelor asupra statului, autoritatilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, interdictia prevazuta la alin. (1) se extinde si la creantele asupra altor organisme si companii de drept public din statele membre.
    (3) Banca Nationala a Romaniei poate efectua pe piata secundara, cu respectarea prevederilor alin. (1), operatiuni reversibile, cumparari/vanzari directe sau poate lua in gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creante asupra sau titluri ale statului, autoritatilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat, institutiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit si atrage depozite de la institutii de credit, in conditiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.
    Art. 7
    Operatiuni de creditare
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite institutiilor de credit eligibile, in conditii care se stabilesc prin reglementari proprii.
    (2) Se interzice Bancii Nationale a Romaniei creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autoritatilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat.
    (3) Prin exceptie, prevederile alin. (2) nu se aplica institutiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiaza de tratamentul acordat institutiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).
    (4) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publica si companii publice din statele membre.
    Art. 8
    Rezerve minime obligatorii
    (1) Banca Nationala a Romaniei stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care institutiile de credit trebuie sa le mentina in conturi deschise la aceasta.
    (2) Pentru resursele in valuta, rezervele minime obligatorii se constituie numai in valuta.
    (3) La rezervele minime obligatorii, Banca Nationala a Romaniei va bonifica dobanzi cel putin la nivelul ratei dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de institutiile de credit.
    (4) Pentru neindeplinirea cerintelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculeaza si se percep dobanzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 9
    Politica de curs de schimb
    (1) Banca Nationala a Romaniei elaboreaza si aplica politica de curs de schimb.
    (2) Banca Nationala a Romaniei este abilitata:
    a) sa elaboreze balanta de plati si alte lucrari privind pozitia investitionala internationala a tarii;
    b) sa stabileasca cursurile de schimb pentru operatiunile proprii pe piata valutara, sa calculeze si sa publice cursurile medii pentru evidenta statistica;
    c) sa pastreze si sa administreze rezervele internationale ale statului.
    Art. 10
    Regimul valutar
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate elabora reglementari privind monitorizarea si controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tarii si emite autorizatii pentru operatiuni valutare de capital, tranzactii pe pietele valutare si alte operatiuni specifice.
    (2) Reglementarile Bancii Nationale a Romaniei se refera in principal la:
    a) autorizarea si retragerea autorizatiei, precum si supravegherea persoanelor care au obtinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare;
    b) stabilirea de plafoane si alte limite pentru detinerea de active externe si operatiuni cu acestea, pentru persoane juridice si fizice;
    c) stabilirea plafonului si a conditiilor indatorarii externe a persoanelor juridice si fizice care intra sub incidenta regimului valutar.
    Art. 11
    Monitorizare si raportare
    Pentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfasoare operatiuni valutare raporteaza Bancii Nationale a Romaniei asupra tranzactiilor efectuate, prin documente ale caror forma si continut se stabilesc de catre aceasta.

    CAP. 3
    Emisiunea monetara

    Art. 12
    Dreptul exclusiv de emisiune
    Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita insemne monetare, sub forma de bancnote si monede, ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei.
    Art. 13
    Unitatea monetara
    Moneda nationala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.
    Art. 14
    Insemnele monetare
    (1) Banca Nationala a Romaniei este singura in drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor.
    (2) Bancnotele poarta semnatura guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si a casierului central.
    (3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor si monedelor se pedepseste conform legii.
    (4) Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor si monedelor emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (5) Grafica bancnotelor si a monedelor este protejata prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, partiala sau integrala, in scop publicitar, de informare sau in alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 15
    Programul de emisiune monetara
    (1) Banca Nationala a Romaniei elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor si monedelor, astfel incat sa se asigure necesarul de numerar, in stricta concordanta cu nevoile reale ale circulatiei banesti.
    (2) Suma totala a bancnotelor si monedelor in circulatie, care exclude rezerva de numerar, se evidentiaza ca element de pasiv in contabilitatea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 16
    Mijloace legale de plata
    Bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie de catre Banca Nationala a Romaniei reprezinta insemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligatiilor publice si private.
    Art. 17
    Emisiunea si punerea in circulatie a insemnelor monetare
    (1) Banca Nationala a Romaniei asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor si ia masuri pentru pastrarea in siguranta a celor care nu sunt puse in circulatie, precum si pentru custodia si distrugerea, cand aceasta este necesara, a matritelor, cernelurilor si a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie.
    (2) Banca Nationala a Romaniei distribuie emisiunea monetara realizata si administreaza rezerva de numerar sub forma de bancnote si monede.
    (3) Bancnotele si monedele uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase din circulatie si distruse de catre Banca Nationala a Romaniei, inlocuindu-se cu bancnote si/sau cu monede noi.
    (4) Banca Nationala a Romaniei inlocuieste, fara taxe si comisioane, bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie.
    (5) Banca Nationala a Romaniei poate refuza inlocuirea bancnotelor si a monedelor care prezinta deformari, sunt ilizibile sau daca lipseste mai mult de 40% din suprafata lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulatie si distruse, fara acordarea de compensatii detinatorilor, exceptand cazurile speciale mentionate in regulamentele proprii.
    (6) Banca Nationala a Romaniei nu poate fi obligata sa acorde compensatii pentru bancnotele sau monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafacute sau falsificate.
    Art. 18
    Schimbarea insemnelor monetare
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricaror bancnote sau monede care au fost emise si, in locul acestora, punerea in circulatie a altor tipuri de insemne monetare.
    (2) Modalitatea si perioada de preschimbare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in cel putin doua cotidiane de circulatie nationala.
    (3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele si monedele retrase din circulatie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligatiilor publice si private.
    (4) Suma totala a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie, dar nepreschimbate in termenul stabilit, se scade din totalul numerarului in circulatie inregistrat in evidentele contabile si se inregistreaza ca venit al Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 4
    Operatiuni cu institutiile de credit

    Art. 19
    Creditarea institutiilor de credit
    (1) In cadrul politicii sale monetare si de curs de schimb, Banca Nationala a Romaniei poate acorda institutiilor de credit credite pe termene ce nu pot depasi 90 de zile, garantate cu, dar fara a se limita la:
    a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor in portofoliul Bancii Nationale a Romaniei, sau
    b) depozite constituite la Banca Nationala a Romaniei sau la alte persoane juridice agreate de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Nationala a Romaniei se extinde la cele doua categorii de active eligibile definite de Banca Centrala Europeana.
    Art. 20
    Conditii si costuri de creditare
    (1) Banca Nationala a Romaniei stabileste si face publice conditiile de creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acorda institutiilor de credit si criteriile ce trebuie indeplinite de institutiile de credit pentru a putea solicita credite de la Banca Nationala a Romaniei pe baze competitive.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobanzii, termene de rambursare si alte conditii in care se pot acorda credite de catre Banca Nationala a Romaniei pe baze competitive.
    (3) Pentru toate operatiunile de creditare efectuate, Banca Nationala a Romaniei stabileste si incaseaza dobanzi si comisioane.
    Art. 21
    Conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei
    (1) Banca Nationala a Romaniei deschide si opereaza conturi ale institutiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare si ale altor entitati, rezidente si nerezidente, stabilite prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Banca Nationala a Romaniei efectueaza decontarea finala, irevocabila si neconditionata, a transferurilor de fonduri in conturile titularilor.
    (3) Pentru toate operatiunile efectuate in conturile deschise in evidentele sale, cu exceptia conturilor avand ca titulari Comisia Europeana si organisme financiare internationale, Banca Nationala a Romaniei stabileste si incaseaza comisioane.
    Art. 22
    Sisteme de plati
    (1) Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza sistemele de plati, inclusiv instrumentele de plata, in scopul asigurarii securitatii si eficientei acestora si pentru a evita riscul sistemic. Pentru indeplinirea acestei atributii, Banca Nationala a Romaniei stabileste masurile necesare, le pune in aplicare si urmareste implementarea acestora, reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza sistemele de plati, si poate reglementa instrumentele de plata.
    (2) Banca Nationala a Romaniei reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza administratorii sistemelor de plati si poate emite reglementari privind instrumentele de plata utilizate in cadrul acestor sisteme.
    (3) Banca Nationala a Romaniei poate furniza lichiditati institutiilor de credit, prin acordarea de facilitati, in conditiile art. 19, si prin cumpararea de titluri eligibile, in conformitate cu reglementarile proprii.
    (4) Incepand cu data aderarii Romaniei la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si altor participanti pe piata.
    Art. 23
    Servicii de compensare, depozitare, decontare si plata
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare si plata prin intermediul conturilor deschise in evidentele sale, in conditiile art. 21.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Banca Nationala a Romaniei poate, pe cont propriu ori in numele si pe contul statului, sa participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare si plata sau la alte contracte avand acest scop, incheiate cu institutii centrale sau cu organizatii colective de specialitate, publice si private, avand sediul in strainatate.
    Art. 24
    Prevenirea si limitarea riscurilor
    Pentru prevenirea si limitarea riscurilor de plata si credit, Banca Nationala a Romaniei poate presta servicii de colectare si difuzare, la cerere, contra cost, conform reglementarilor proprii, de date si informatii privind incidentele de plati si riscurile de creditare in sistemul institutiilor de credit, in conditii de asigurare a secretului bancar.

    CAP. 5
    Supravegherea prudentiala a institutiilor de credit

    Art. 25
    Reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit
    (1) Banca Nationala a Romaniei are competenta exclusiva de autorizare a institutiilor de credit si raspunde de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit pe care le-a autorizat sa opereze in Romania, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru asigurarea functionarii si viabilitatii sistemului bancar, Banca Nationala a Romaniei este imputernicita:
    a) sa emita reglementari, sa ia masuri pentru impunerea respectarii acestora si sa aplice sanctiunile legale in cazurile de nerespectare;
    b) sa controleze si sa verifice, pe baza raportarilor primite si prin inspectii la fata locului, registrele, conturile si orice alte documente ale institutiilor de credit autorizate, pe care le considera necesare.
    (3) Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si personalul acesteia, insarcinat sa exercite atributii de supraveghere prudentiala, nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere prudentiala.
    (4) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (3) se suporta de Banca Nationala a Romaniei.
    (5) Personalului cu atributii de supraveghere ii este interzisa participarea in cadrul comisiilor de expertiza, precum si la orice alte actiuni de verificare care excedeaza atributiile si competentele conferite acestuia prin lege.
    Art. 26
    Protejarea contra riscului sistemic
    In vederea indeplinirii atributiei Bancii Nationale a Romaniei privind asigurarea stabilitatii financiare, in mod exceptional si numai de la caz la caz, Banca Nationala a Romaniei poate acorda institutiilor de credit si alte credite, negarantate sau garantate cu alte active decat cele prevazute la art. 19.

    CAP. 6
    Operatiuni pe contul statului

    Art. 27
    Contul curent general al Trezoreriei Statului
    (1) Banca Nationala a Romaniei tine in evidentele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Functionarea contului curent general al Trezoreriei Statului si inregistrarea operatiunilor in acest cont se stabilesc prin conventii incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 28
    Operatiuni cu Trezoreria Statului
    (1) Banca Nationala a Romaniei primeste incasarile pentru contul curent general al Trezoreriei Statului si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in acest cont.
    (2) Banca Nationala a Romaniei percepe comisioane la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis in evidentele sale, si plateste dobanzi la disponibilitatile din acest cont.
    (3) Banca Nationala a Romaniei poate actiona ca agent al statului in stabilirea institutiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, in conditii care vor fi stabilite impreuna cu Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 29
    Operatiuni cu titluri de stat
    (1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei nu poate achizitiona titluri de stat de pe piata primara.
    (2) In baza conventiilor incheiate in prealabil cu Ministerul Finantelor Publice si in conformitate cu reglementarile proprii, Banca Nationala a Romaniei poate actiona, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, in ceea ce priveste:
    a) plasarea catre terti a emisiunilor de titluri de stat si alte instrumente negociabile de indatorare ale statului roman;
    b) exercitarea functiilor de agent de inregistrare, depozitare si transfer al titlurilor de stat;
    c) plata capitalului, dobanzilor, comisioanelor si a spezelor aferente;
    d) executarea decontarilor in contul curent general al Trezoreriei Statului;
    e) alte operatiuni in conformitate cu obiectivul fundamental si atributiile bancii centrale;
    f) efectuarea de plati aferente celor de mai sus prin conturi deschise in evidentele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitentilor si altor costuri de tranzactionare si operare.
    (3) Imprumuturile statului pe baza de titluri de stat se efectueaza conform conventiilor incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, prin care se stabilesc cel putin urmatoarele elemente: valoarea imprumutului, data scadentei, rata dobanzii si modul de calcul al dobanzii pe toata durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum si date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare imprumut.

    CAP. 7
    Operatiuni cu aur si active externe

    Art. 30
    Rezervele internationale
    (1) Banca Nationala a Romaniei, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale, in astfel de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente:
    a) aur detinut in tezaur in tara sau depozitat in strainatate;
    b) active externe, sub forma de bancnote si monede sau disponibil in conturi la banci sau la alte institutii financiare in strainatate, exprimate in acele monede si detinute in acele tari, pe care le stabileste Banca Nationala a Romaniei;
    c) orice alte active de rezerva, recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumparari de la Fondul Monetar International in cadrul transei de rezerva, precum si detinerile de drepturi speciale de tragere;
    d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum si obligatiuni si alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate in primele categorii de catre agentiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan international, exprimate si platibile in valuta in locuri acceptabile pentru Banca Nationala a Romaniei;
    e) bonuri de tezaur, obligatiuni si alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne straine sau de institutii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate si platibile in valuta in locuri acceptabile pentru Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Banca Nationala a Romaniei urmareste mentinerea rezervelor internationale la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei.
    (3) Daca exista pericolul diminuarii rezervelor internationale, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei va prezenta Guvernului si Parlamentului un raport privind situatia rezervelor internationale si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei.
    Art. 31
    Administrarea rezervelor internationale
    Banca Nationala a Romaniei este autorizata, in conditiile pe care le stabileste si le poate modifica periodic, sa efectueze urmatoarele operatiuni:
    a) sa cumpere, sa vanda si sa efectueze alte tranzactii cu lingouri si monede din aur si cu alte metale pretioase;
    b) sa cumpere, sa vanda si sa efectueze alte tranzactii cu valute;
    c) sa cumpere, sa vanda si sa efectueze alte tranzactii pe piata secundara cu bonuri de tezaur, obligatiuni si alte titluri emise sau garantate de guverne straine sau de organizatii financiare interguvernamentale;
    d) sa cumpere, sa vanda si sa efectueze alte tranzactii cu valori mobiliare emise sau garantate de banci centrale, de institutii financiare internationale, de societati bancare si nebancare;
    e) sa deschida si sa mentina conturi la alte banci centrale si autoritati monetare, societati bancare si la institutii financiare internationale;
    f) sa deschida si sa tina conturi si sa efectueze operatiuni de corespondent pentru institutii financiare internationale, banci centrale si autoritati monetare, societati financiare si bancare, organizatii financiare interguvernamentale din strainatate, precum si pentru guverne straine si agentiile lor.

    CAP. 8
    Conducerea si administrarea

    Art. 32
    Conducerea Bancii Nationale a Romaniei
    (1) Banca Nationala a Romaniei este condusa de un consiliu de administratie.
    (2) Conducerea executiva a Bancii Nationale a Romaniei, in cadrul Comitetului de Politica Monetara si a Comitetului de Supraveghere, se exercita de catre guvernator, prim-viceguvernator si de cei doi viceguvernatori, in conditiile stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administratie.
    (3) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile prezentei legi si de regulamentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 33
    Consiliul de administratie
    (1) Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei hotaraste, in conditiile legii:
    a) politicile in domeniul monetar si al cursului de schimb, urmarind aducerea la indeplinire a acestora;
    b) masurile in domeniul autorizarii, reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit si monitorizarii sistemelor de plati pe care le-a autorizat;
    c) directiile principale in conducerea operatiunilor si raspunderile ce revin personalului Bancii Nationale a Romaniei;
    d) organizarea interna, indemnizatiile, salariile si alte drepturi banesti ale personalului;
    e) atributiile si componenta Comitetului de Politica Monetara, Comitetului de Supraveghere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internationale si Comitetului de Audit, care functioneaza in cadrul Bancii Nationale a Romaniei;
    f) delegarea temporara a competentelor sale catre conducerea executiva, atunci cand situatii speciale pot impune aceasta solutie.
    (2) Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei este compus din 9 membri, astfel:
    a) un presedinte, care este si guvernator al Bancii Nationale a Romaniei;
    b) un vicepresedinte, care este si prim-viceguvernator;
    c) 7 membri, dintre care 2 sunt si viceguvernatori, iar ceilalti 5 membri nu sunt salariati ai Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului.
    (4) Numirile se fac pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
    (5) In cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva, cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4).
    (6) Revocarea din functie a oricarui membru al consiliului de administratie se face de catre Parlament, la propunerea comuna a comisiilor permanente de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului, daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave.
    (7) Nici un membru al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (6).
    (8) Numirile, retragerile si revocarile din functie ale membrilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (9) Hotararea de revocare din functie a membrilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (10) La sedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei pot participa ministrul finantelor publice si un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, fara drept de vot.
    Art. 34
    Incompatibilitati si conflicte de interese
    (1) Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei nu pot fi deputati ori senatori, sau membri ai unui partid politic si nu pot face parte din autoritatea judecatoreasca sau din administratia publica.
    (2) Incepand cu data aderarii Romaniei la Eurosistem, membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, implicati in exercitarea atributiilor legate de Sistemul European al Bancilor Centrale, nu pot avea alte functii care se pot afla in conflict de interese cu obligatiile ce le revin, in calitate de membri ai consiliului.
    (3) Membrii consiliului de administratie si salariatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei sunt supusi regimului incompatibilitatilor si conflictelor de interese prevazut de lege.
    (4) Membrii consiliului de administratie se dedica exclusiv exercitarii atributiilor lor, cu posibilitatea desfasurarii de activitati didactice si de cercetare stiintifica.
    Art. 35
    Atributiile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
    (1) Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei dispune masuri pentru executarea dispozitiilor legale, a hotararilor consiliului de administratie, precum si a altor reglementari privind Banca Nationala a Romaniei. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului si viceguvernatorilor unele dintre atributiile sale, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
    (2) Guvernatorul numeste in functie personalul din aparatul central al Bancii Nationale a Romaniei si pe directorii sucursalelor si ai agentiilor.
    (3) Guvernatorul emite ordine si decizii si reprezinta Banca Nationala a Romaniei in relatiile cu tertii, semnand, direct sau prin persoane imputernicite de el, toate tratatele sau conventiile incheiate.
    (4) In numele consiliului de administratie, guvernatorul prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Bancii Nationale a Romaniei, care cuprinde activitatile Bancii Nationale a Romaniei, situatiile financiare anuale si raportul de audit, dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
    (5) In cazul absentei sau imposibilitatii guvernatorului de a actiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.
    Art. 36
    Auditarea situatiilor financiare anuale
    (1) Situatiile financiare anuale ale Bancii Nationale a Romaniei sunt supuse auditarii de catre auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, selectati de catre consiliul de administratie, pe baza de licitatie.
    (2) Raportul auditorului financiar impreuna cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si vor fi publicate impreuna cu situatiile financiare anuale.

    CAP. 9
    Situatiile financiare anuale si evidenta contabila

    Art. 37
    Situatii financiare anuale
    (1) Situatiile financiare ale Bancii Nationale a Romaniei sunt intocmite conform principiilor si regulilor contabile prevazute de standardele internationale de contabilitate, aplicabile bancilor centrale, recunoscute de Banca Centrala Europeana si trebuie sa cuprinda: bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative.
    (2) Situatiile financiare anuale ale Bancii Nationale a Romaniei trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei financiare pentru respectivul exercitiu financiar.
    (3) Modelele situatiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 38
    Capitalul Bancii Nationale a Romaniei
    (1) Capitalul actual al Bancii Nationale a Romaniei se majoreaza la 300 miliarde lei si apartine in intregime statului.
    (2) Majorarea capitalului va fi efectuata la data de 31 decembrie 2004, prin incorporarea sumelor existente la acea data in fondul de rezerva, astfel incat sa se atinga nivelul prevazut la alin. (1).
    Art. 39
    Rezerve statutare
    (1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor ramase in fondul de rezerva dupa efectuarea majorarii de capital prevazute la art. 38.
    (2) Rezervele statutare se majoreaza anual, conform prevederilor art. 43.
    Art. 40
    Planul de conturi
    (1) Banca Nationala a Romaniei va emite reglementari proprii de organizare si conducere a contabilitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Operatiunile economico-financiare ale Bancii Nationale a Romaniei sunt contabilizate, potrivit planului propriu de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 41
    Bugetul de venituri si cheltuieli
    Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si se verifica, in executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.
    Art. 42
    Evaluarea posturilor prevazute in situatiile financiare
    (1) Banca Nationala a Romaniei efectueaza periodic, cel putin anual, evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare.
    (2) Diferentele nete din evaluarea activelor si pasivelor, exprimate in monede straine, drepturi speciale de tragere, aur, argint si alte metale pretioase, a monedelor si a altor obiecte din aur, argint, a altor metale si pietre pretioase, ca urmare a modificarii valorii sau a cursului in lei al acestora, vor fi evidentiate separat in contul special de reevaluare.
    Art. 43
    Determinarea si utilizarea profitului
    (1) Banca Nationala a Romaniei vireaza la bugetul statului o cota de 80% din veniturile nete rezultate dupa deducerea urmatoarelor elemente:
    a) cheltuielile aferente exercitiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provizioanele constituite conform alin. (3);
    b) pierderea exercitiilor precedente ramasa neacoperita dupa aplicarea prevederilor art. 44.
    (2) Plata cotei prevazute la alin. (1) se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, inclusiv, in baza unei declaratii speciale. Aceasta cota reprezinta venit la bugetul de stat. Regularizarile aferente exercitiului financiar vor fi efectuate pana la termenul de depunere a bilantului anual, conform legii, in baza unei declaratii speciale rectificative.
    (3) Banca Nationala a Romaniei constituie provizioane de risc de credit, conform normelor proprii aprobate de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Provizioanele constituite de Banca Nationala a Romaniei conform normelor proprii aprobate de catre consiliul de administratie, altele decat cele prevazute la alin. (3), se suporta din profitul ramas dupa aplicarea alin. (1).
    (5) Profitul ramas dupa aplicarea prevederilor alin. (1) si (4) se repartizeaza pe destinatii, in urmatoarea ordine de prioritate:
    a) pentru rezervele statutare - repartizari de pana la 60%;
    b) pentru constituirea surselor proprii de finantare - repartizari de pana la 30%;
    c) pentru fondul de participare a salariatilor la profit - un procent de pana la 10%;
    d) sumele eventual ramase dupa repartizarile efectuate conform lit. a) - c) sunt alocate pentru destinatiile care se stabilesc de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 44
    Acoperirea pierderilor
    Daca intr-un exercitiu financiar Banca Nationala a Romaniei inregistreaza pierdere, aceasta se acopera din sursele disponibile, in urmatoarea ordine de prioritate:
    a) contul special de reevaluare;
    b) rezervele statutare.
    Art. 45
    Raspunderea de inregistrare
    Pentru eventualele erori la plati sau la inregistrari in conturile titularilor, Banca Nationala a Romaniei raspunde numai pana la limita sumei eronat platite sau inregistrate in cont, inclusiv de penalitatile aferente care se varsa la bugetul de stat, suportate de titularii de cont, in cazurile prevazute de lege, daca este sesizata cu reclamatie scrisa pana la expirarea termenului general de prescriptie.
    Art. 46
    Publicarea situatiilor financiare anuale
    Situatiile financiare anuale auditate ale Bancii Nationale a Romaniei, dupa adoptarea lor de catre consiliul de administratie, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, impreuna cu raportul auditorului financiar.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 47
    Legislatia aplicabila
    (1) Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei sunt supuse prevederilor legale aplicabile in materie, in masura in care Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare si prezenta lege nu dispun altfel.
    (2) Operatiunile comerciale efectuate de Banca Nationala a Romaniei, care se reflecta in bugetul de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare anuale, sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi.
    Art. 48
    Reglementarile Bancii Nationale a Romaniei
    (1) Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa emita reglementarile necesare pentru a pune in aplicare si a impune respectarea prevederilor legale.
    (2) Reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pot fi sub forma de regulamente, ordine, norme si circulare, avand caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice si private, precum si pentru persoanele fizice.
    Art. 49
    Informatii statistice
    (1) Banca Nationala a Romaniei este autorizata sa colecteze date si informatii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale legale.
    (2) Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa-si stabileasca metodologiile privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice in domeniile sale de competenta.
    (3) Persoanele juridice publice si private, precum si persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze gratuit Bancii Nationale a Romaniei, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii statistice, in conformitate cu reglementarile si instructiunile emise de Banca Nationala a Romaniei, in baza prezentei legi. Pentru entitatile fara personalitate juridica, obligatiile de raportare statistica revin persoanelor desemnate sa reprezinte aceste entitati.
    (4) Banca Nationala a Romaniei are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor si informatiilor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinatorilor de date primare. Daca informatiile si documentatia obtinute nu sunt adecvate sau exista rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Nationala a Romaniei va putea cere informatii suplimentare si explicatii in acest sens.
    (5) Datele si informatiile statistice care permit identificarea subiectilor statistici, in mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informatii cu caracter individual, sunt considerate confidentiale. Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe in justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se refera.
    (6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate de Banca Nationala a Romaniei, in intregime sau in parte, numai in conditiile in care identificarea directa ori indirecta a persoanelor juridice sau fizice nu este posibila.
    (7) Banca Nationala a Romaniei asigura masuri de protectie a datelor care se refera la subiecti individuali - persoane juridice sau fizice - date obtinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.
    Art. 50
    Garantii speciale
    (1) Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei constituie titluri executorii, in caz de neplata, pentru intregul sold al creantei de platit, inclusiv dobanzile sau alte costuri aferente.
    (2) Organele de executare competente executa creanta Bancii Nationale a Romaniei pe baza simplei notificari din partea acesteia.
    (3) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste angajamentele asumate, Banca Nationala a Romaniei este in drept sa procedeze la recuperarea creantelor prin executarea garantiilor, astfel:
    a) vanzarea totala sau partiala, pe contul debitorului, a titlurilor si efectelor care i-au fost date in garantie, in termen de maximum 3 zile, dupa o simpla somatie printr-un act extrajudiciar;
    b) din venitul rezultat din vanzare se recupereaza creantele, avansurile, dobanzile si orice alte cheltuieli efectuate de Banca Nationala a Romaniei, iar eventualul surplus ramas se remite debitorului.
    Art. 51
    Operatiuni in favoarea tertilor
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate efectua unele operatiuni in favoarea tertilor, numai in conditiile prezentarii documentelor pe care le considera necesare. Banca Nationala a Romaniei poate, ori de cate ori considera necesar, sa ceara constituirea de garantii reale sau personale.
    (2) Cu exceptia prevederilor art. 7, Banca Nationala a Romaniei nu va acorda asistenta financiara sub forma de credite, angajamente de resurse, preluare integrala sau partiala a obligatiilor aferente unui imprumut ori altui instrument de indatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori in vreo alta forma.
    (3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Nationala a Romaniei poate:
    a) sa investeasca resursele sale financiare in valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate;
    b) sa achizitioneze, in cursul executarii creantelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate;
    c) sa acorde salariatilor sai cate un credit pentru locuinte si credite pentru bunuri de folosinta indelungata, cu dobanda la nivelul dobanzii medii lunare de la bancile comerciale.
    Art. 52
    Secretul profesional
    (1) Membrii consiliului de administratie si salariatii Bancii Nationale a Romaniei sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricarei informatii nedestinate publicarii, de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiilor lor, si nu vor folosi aceste informatii pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sanctionata conform legii. Membrii consiliului de administratie si salariatii Bancii Nationale a Romaniei vor fi obligati sa pastreze secretul profesional si dupa incetarea activitatii in cadrul bancii, orice incalcare fiind sanctionata in conditiile legii. Prevederile prezentului alineat se aplica si auditorilor financiari care sunt imputerniciti sa efectueze actiuni de supraveghere, in conditiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Furnizarea de informatii de natura celor prevazute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei sau a persoanelor imputernicite in acest sens, in urmatoarele situatii:
    a) in cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisa a organelor judiciare abilitate sau, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului;
    b) in cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care Romania sau Banca Nationala a Romaniei este parte;
    c) in cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoritati sau din initiativa Bancii Nationale a Romaniei, in scopul asigurarii indeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectarii prevederilor legale;
    d) in cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declansarea falimentului unei institutii de credit sau a lichidarii acesteia ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, cu exceptia informatiilor care se refera la tertii implicati in actiuni de redresare a institutiei de credit respective.
    (3) Persoanele abilitate sa solicite si sa primeasca informatii de natura secretului profesional in domeniul activitatii bancare sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai in scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii ori acordurilor incheiate, orice abatere fiind sanctionata potrivit legii.
    (4) In exercitarea atributiilor sale in domeniul autorizarii, reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, Banca Nationala a Romaniei poate utiliza informatiile primite, de natura secretului profesional, numai in urmatoarele situatii:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor referitoare la constituirea institutiilor de credit;
    b) supravegherea, la nivel individual si consolidat, a activitatii institutiilor de credit, in special a lichiditatii, solvabilitatii, expunerilor mari, procedurilor administrative si contabile si a mecanismelor de control intern ale acestora;
    c) aplicarea de sanctiuni;
    d) contestarea de catre institutiile de credit a actelor administrative emise de Banca Nationala a Romaniei;
    e) derularea unor proceduri judiciare initiate in baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Cand informatiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autoritatii care le-a furnizat si, dupa caz, exclusiv in scopul pentru care s-a dat acest acord.
    Art. 53
    Indemnizatii
    Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei primesc indemnizatii.
    Art. 54
    Participatii de capital
    Banca Nationala a Romaniei nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comerciala sau regie autonoma, cu exceptia propriilor sale intreprinderi de imprimare a biletelor de banca si de batere a monedei si a altor societati care pot contribui la realizarea atributiilor sale.
    Art. 55
    Proprietati imobiliare
    Banca Nationala a Romaniei poate face investitii imobiliare numai pentru necesitatile sale de functionare si pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administratie.
    Art. 56
    Comunicarea cu publicul
    (1) Toate reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va deschide si va mentine un registru public al reglementarilor sale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Obiectivul comunicarii este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern si international, institutiilor administratiei publice si comunitatii academice, o imagine clara asupra politicilor si masurilor adoptate de catre Banca Nationala a Romaniei pentru indeplinirea atributiilor sale.
    (4) Banca Nationala a Romaniei publica periodic raportul anual, rapoarte privind balanta de plati si pozitia investitionala internationala a tarii, raportul asupra inflatiei, buletine si comunicate de presa privind evolutia monedei si a creditului, studii si alte materiale cuprinzand informatii destinate publicitatii.
    Art. 57
    Sanctiuni
    (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum si a reglementarilor si hotararilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in cazurile care nu cad sub incidenta Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul si viceguvernatorii, in conformitate cu regulamentul intern aprobat de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, pot aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment scris;
    b) amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat;
    c) suspendarea partiala sau totala, pe un termen de pana la 90 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei;
    d) retragerea autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Contestatiile pot fi formulate in termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii si se solutioneaza de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in maximum 30 de zile de la primirea acestora.
    (3) In termen de 15 zile de la comunicare, hotararile Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti.
    (4) In termenul prevazut la alin. (2), contestatiile pot fi formulate si direct la Curtea de Apel Bucuresti.
    Art. 58
    Abrogari
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 59
    Intrarea in vigoare
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42 - 44 si art. 46, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 312/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 312 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu