Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ANEXA Nr

ANEXA   Nr. 16 din 29 martie 1993

COMPLETARE LA LEGEA 16/1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 bis  din 30 martie 1993


SmartCity3


    LISTA ANEXELOR

  I. Art. 3, 13       DEFINIREA PRODUSELOR INDUSTRIALE SI AGRICOLE
            (Anexa nr. 1 la Acordul european - art. 9,19)
 II. Art. 4 (1 si 2)  CONCESIILE TARIFARE ALE COMUNITATII
            (Anexa nr. 2 la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 si 2)
III. Art. 4 (3)       CONCESIILE TARIFARE ALE COMUNITATII
            (Anexa nr. 3 la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 si 3)
 IV. Art. 5 (2 si 4)  CONCESIILE TARIFARE ALE ROMANIEI
            (Anexa nr. 4 la Acordul european - art. 11, paragrafele 2 si 4)
  V. Art. 5 (2 si 4)  CONCESIILE TARIFARE ALE ROMANIEI
            (Anexa nr. 5 la Acordul european - art. 11, paragrafele 2 si 4)
 VI. Art. 5 (3 si 4)  CONCESIILE TARIFARE ALE ROMANIEI: AUTOTURISME
            (Anexa nr. 6 la Acordul european - art. 11, paragrafele 3 si 4)
VII. Art. 5 (5)       CONCESIILE ROMANIEI IN CONTINGENTE TARIFARE
            (Anexa nr. 7 la Acordul european - art. 11, paragraful 5)
VIII. Art. 5 (7)      CONCESIILE ROMANIEI: MASURI CU EFECT ECHIVALENT
                      RESTRICTIILOR CANTITATIVE LA IMPORT
            ( Anexa nr. 8 la Acordul european - art. 11, paragraful 7)
 IX. Art. 8 (3)        CONCESIILE ROMANIEI: RESTRICTII CANTITATIVE LA EXPORT
            (Anexa nr. 9 la Acordul european - art. 14, paragraful 3)
  X. Art. 12           PRODUSE AGRICOLE TRANSFORMATE
            (Anexa nr. 10 la Acordul european - art. 18)
 XI. Art. 15 (2)       CONCESIILE AGRICOLE ALE COMUNITATII
            (Anexa nr. 11 la Acordul european - art. 21)
XII. Art. 15 (4)       CONCESIILE AGRICOLE SUPLIMENTARE ALE COMUNITATII
            (Anexa nr. 12 la Acordul european - art. 21)
XIII. Art. 15 (4)      CONCESIILE AGRICOLE SUPLIMENTARE ALE ROMANIEI
            (Anexa nr. 13 la Acordul european - art. 21)
XIV. Art. 18           CONCESIILE COMUNITATII IN DOMENIUL PRODUSELOR PISCICOLE
            (Anexa nr. 14 la Acordul european - art. 24)
 XV. Art. 18           CONCESIILE ROMANIEI IN DOMENIUL PRODUSELOR PISCICOLE
            (Anexa nr. 15 la Acordul european - art. 24)
XVI. Art. 37           PROPRIETATEA INTELECTUALA
            (Anexa nr. 19 la Acordul european - art. 67)

    ANEXA 1

                  Lista produselor la care se refera art. 3 si 13
  Cod CN                Descriere
  ex 35 02              Albumina, albuminate si alti derivati din albumine
  ex 35 02 10           Albumina de oua
                        Altele
  35 02 10 91           Uscata (de exemplu sub forma de foi, solzi, fulgi si
                        pudra)
  35 02 10 99           Altele
  ex 35 02 90           Altele
                        Albumine, altele decat albumine de oua
                        Albumina din lapte (lactoalbumina)
  35 02 90 51           Uscata (de exemplu sub forma de foi, solzi, fulgi,
                        pudra)
  35 02 90 59           Altele
  45 01                 Pluta naturala bruta sau simplu preparata: deseuri din
                        pluta, pluta concasata, granulata sau pulverizata
  52 01 00              Bumbac necardat, nepieptanat
  53 01                 In brut sau prelucrat dar nefilat; calti si deseuri de
                        in (inclusiv deseuri din fire si material fibros
                        garnetat)
  53 02                 Canepa (Canabis sativa L) bruta sau prelucrata dar
                        netoarsa, calti si deseuri din fire de canepa (inclusiv
deseuri din fire si material fibros garnetat)

    ANEXA 2a

      Lista produselor la care se refera art. 4 paragraful 2 primul alineat
     COD NC
    2501 00 31
    2501 00 51
    2501 00 91
    2501 00 99
    2503 90 00
    2511 20 00
    2513 19 00
    2513 29 00
    2516 12 10
    2516 22 10
    2516 90 10
    2518 20 00
    2518 30 00
    2526 20 00
    2530 40 00
    2804 61 00
    2804 69 00
    2805 11 00
    2805 19 00
    2805 21 00
    2805 22 00
    2805 30 10
    2805 30 90
    2805 40 10
ex  2844 30 11 Cermeturi brute, deseuri si dispersii
    2844 30 19
ex  2844 30 51 Cermeturi brute, deseuri si dispersii
    3201 20 00
    3201 30 00
    3201 90 10
ex  3201 90 90 Alte extracte de origine vegetala
    4104 10 91
    4105 11 91
    4105 11 99
    4105 12 10
    4105 12 90
    4105 19 10
    4105 19 90
    4106 11 90
    4106 12 00
    4106 19 00
    4107 10 10
    4107 29 10
    4107 90 10
    4403 10 10
    7202 19 00
    7202 21 10
    7202 21 90
    7202 29 00
    7202 30 00
    7202 41 10
    7202 41 90
    7202 49 10
    7202 49 50
    7202 49 90
    7202 50 00
    7202 70 00
    7202 80 00
    7202 91 00
    7202 92 00
    7202 93 00
    7202 99 30
    7202 99 80
    7602 00 19
    7801
    7901
    7903
    8101 10 00
    8101 91 10
    8101 91 90
    8102 10 00
    8102 91 10
    8102 91 90
    8103 10 10
    8103 10 90
    8104 11 00
    8104 19 00
    8107 10 00
    8108 10 10
    8108 10 90
    8109 10 10
    8109 10 90
    8110 00 11
    8110 00 19
    8111 00 11
    8111 00 19
    8112 20 31
    8112 20 39
    8112 30 10
    8112 40 11
    8112 40 19
    8112 91 10
    8112 91 31
    8112 91 39
    8112 91 90
    8113 00 10

    ANEXA 2b

    Lista produselor la care se refera art. 4 paragraful 2 alineatul al doilea
     COD NC
    2818 20 00
    2818 30 00
      7601

    ANEXA 3

                Lista produselor vizate de art. 4 paragraful 3
-------------------------------------------------------------------------------
                 (1)          (3)        (2)          (3)
                    Contingent                Plafon
   COD NC        tarifar de baza           tarifar de baza
                   (in mii ECU)             (in mii ECU)
-------------------------------------------------------------------------------
   25231000        15676
       2100
       2900
       3000
       9010
       9030
       9090
   281520                                        232
    28362000        3859
    28363000
    28366000                                    1036
    28413000         440
    29025000                                    9840
    290351                                       394
    29051100        9261
    29051490         811
    29141100                                    1540
    29153100                                     532
    29171210                                     291
    29182100                                     218
    29182200                                     197
    29211930                                     268
    29231010                                     301
    29261000                                    3144
    29336100        1500 (4)
    29413000                                    5191
    31021010         419
    31023010        1125
    31023090
    31024010        2541
    31024090
    31028000        1420
    31021091                                     290
        1099
        2100
        2910
        2990
        5090
        6000
        7000
        9000
    3105            5072
    39232100                                    4829
    40111000                                    6615
    40112000
    40113090
    40119100
    40119900
    40121090
    40122090
    40129010
    40129090
    40131010
    40131090
    40139090
    42021110                                    6615
    42021190
    42021291
    42021299
    42021991
    42021999
    42022100
    42022290
    42022900
    42023100
    42023290
    42023900
    42029110
    42029150
    42029190
    42029291
    42029295
    42029299
    42029910
    42029990
    42031000                                    6946
    42032100
    42032991
    42032999
    42033000
    42034000
    43023010                                    2536
    43.03
    44.11           6300 (4)
    44181010                                   10776
    44182010
    44182090
    44183010
    44183090
    44184000
    44189000
    64.03           4000 (4)
    69.08                                       4025
    69.11            850 (4)
    70.04           2200 (4)
    70.13           4800 (4)
    72071939         476
    72072079
    72166011
    72166019
    72166090
    72169050
    72169060
    72169091
    72169093
    72169095
    72169097
    72169098
    72171110        2009
    72171191
    72171199
    72171210
    72171290
    72171311
    72171319
    72171391
    72171399
    72171910
    72171990
    72172100
    72172200
    72172300
    72172900
    73041010        8682
    73041030
    73041030
    73041090
    73042091
    73042099
    73043191
    73043199
    73043910
    73043951
    73043959
    73043991
    73043993
    73043999
    73044190
    73044910
    73044991
    73044999
    73045111
    73045119
    73045191
    73045199
    73045910
    73045931
    73045939
    73045991
    73045993
    73045999
    73049090
    73051100
    73051200
    73051900
    73052010
    73052090
    73053100
    73053900
    73059000
    73061011
    73061019
    73061090
    73062000
    73063021
    73063029
    73063051
    73063059
    73063071
    73063078
    73063090
    73064091
    73064099
    73065091
    73065099
    73066031
    73066039
    73066090
    73069000
    73181581                                    1300 (4)
    83032010                                    3087
    82032090
    84821010                                    3500 (4)
    85271110                                    4631
    85271190
    85272110
    85272190
    85272900
    85273110
    85273190
    85273199
    85273290
    85273910
    85273991
    85273999
    85279091
    85279099
    85281061
    85281069
    86281080
    85281091
    85281098
    85282020
    85282071
    85282073
    85282079
    85282091
    85282099
    85291020
    85291031
    85291039
    85291040
    85291050
    85291070
    85291090
    85299070
    85299098
    85391090                                    1968
    85392130
    85392191
    85392199
    85392210
    85392290
    85392931
    85392939
    85392991
    85392999
    87032110                                   84507
    87032211
    87032219
    87032311
    87032319
    87033110
    87033211
    87033219
    87033311 * 10 (5)
    87033319 * 10 (6)
    87039090 * 11 (7)
    94012000       23000 (4)
    94013010
    94013090
    94014000
    94015000
    94016100
    94016900
    94017100
    94017900
    94018000
    94019090
    94031010       65000 (4)
    94031051
    94031059
    94031091
    94031093
    94031099
    94032091
    94032099
    94033011
    94033019
    94033091
    94033099
    94034000
    94035000
    94036010
    94036030
    94036090
    94037090
    94039010
    94039030
    94039090
    94059119        1103
------------------------------------------------------------------------------
    (1) Pentru importurile depasind aceste contingente, Comunitatea aplica taxele vamale rezultand din acord.
    (2) Pentru importurile depasind aceste plafoane, Comunitatea poate restabili taxele vamale rezultand  din acord.
    (3) Sumele sunt majorate anual cu 20%, incepand cu data intrarii in vigoare a acordului.
    (4) Spre deosebire de ceea ce este prevazut la nota (3), aceasta suma este majorata anual cu 20%, incepand cu 1 ianuarie 1994.
    (5) Caravane automotoare noi, cu capacitate cilindrica peste 25  cmc, dar sub 3000 cmc.
    (6) Alte autovehicule noi cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (disel sau semidisel) cu capacitate cilindrica peste 2500 cmc, dar sub 3000 cmc.
    (7) Vehicule, altele decat cu motor electric, noi, cu capacitate cilindrica sub 3000 cmc.

    ANEXA 4

               Lista produselor mentionate in art. 5 paragraful 1
 25020000   26140010   27111211   28051100   28352510   28419090   30011010
 25031000   26140090   27111219   28051900   28352590   28431010   30011090
 25039000   26151000   27111291   28052100   28352610   28431090   30012010
            26159010
 25041000   26159090   27111293   28052200   28352690   28432100   30012090
 25049000   26171000   27111294   28053010   28352900   28432900   30019010
 25085000   26179000   27111296   28053090   28353100   28433000   30019091
 25086000   26190091   27111298   28054010   28353910   28439010   30019099
 25111000   26190093   27111310   28054090   28353930   28439090   30021010
 25120000   26190095   27111330   28251000   28353970   28441000   30021091
 25131100   26190099   27111391   28252000   28369100   28442011   30021095
 25131900   27040011   27111393   28253000   28369200   28442019   30021099
 25132100   27040090   27111399   28254000   28369300   28442091   30022000
 25132900   27050000   27111400   28256000   28371100   28442099   30023100
 25172000   27060000   27111900   28257000   28371900   28443011   30023900
 25173000   27079100   27112100   28258000   28372000   28443019   30029010
 25281000   27090010   27112900   28273400   28380000   28443051   30029030
 25289000   27090090   27141000   28273500   28411000   28443059   30029050
 25301000   27100071   27149000   28273700   28415000   28443090   30029090
 25302000   27100072   27150000   28311000   28416010   28444000   30061010
 26040000   27100074   27160000   28319000   28416090   28445000   30061090
 26050000   27100076   28012000   28342200   28417000   28461000   30062000
 26100000   27100077   28013010   28351000   28418000   28469000   30063000
 26122010   27100078   28013090   28352100   28419010   29269090   30064000
 26122090   27111100   28020000   28352400   28419030   29362800   30065000
 30066011   38029000   39172291   41042100   44039910   47041900   52062510
 30066019   38030010   39172391   41042210   44039990   47042100   52062590
 30066090   38030090   39172991   41042290   44041000   47042900   52063100
 31010000   38051010   39173110   41042900   44042000   47050000   52063200
 32011000   38051030   39173310   41043111   44050000   47061000   52063300
 32012000
 32019010   38051090   39173991   41043119   44071010   47069100   52063400
 32019090   38052000   39174010   41043130   44071030   47069200   52063510
 32030011   38059000   39181010   41043190   44071050   47069300   52063590
 32030010   38061010   39181090   41043910   44071071   47071000   52064100
 32030090   38061090   39189000   41043990   44071079   47072000   52064200
 33011110   28062000   39204111   41051110   44071091   47073010   52064300
 33011190   38063000   39204119   41051191   44071093   74073090   52064400
 33011210   38069000   39204191   41051199   44071099   47079010   52064510
 33011290   38151100   39204199   41051210   44072110   47079090   52064590
 33011310   38151200   39269010   41051290   44072131   48112100   52071000
 33011390   38151900   40011000   41051910   44072139   48189010   52079000
 33011410   38159000   40012100   41051990   44072150   48189090   53031000
 33011490   38180010   40012200   41052000   44072190   48239010   53039000
 33011910   38180090   40012910   41061110   44072210   48239020   53041000
 33011990   38210000   40012990   41061190   44072231   48239030   53049000
 33030090   38220000   40013000   41061200   44072239   48239051   53051100
 33074100   38231000   40024100   41061900   44072250   48239071   53051900
 33074900   38233000   40082910   41062000   44072290   48239079   53052100
 33079000   38236011   40095010   41072100   44072310   48239090   53052900
 34060011   38236019   40113010   41072910   44072330   49011000   53059100
 34060019   38236091   40121010   41072990   44072350   49019100   53059900
 34060090   38236099   40122010   41079010   44072390   49019900   53062011
 34070000   38239010   40141000   41079090   44079911   49021000   53062019
            38239020
 37019100   38239030   40149010   41080010   44079919   49029000   53062090
 37019900   38239040   40149090   41080090   44079931   49030000   53071010
 37023900   38239050   40151100   41090000   44079939   49040000   53071090
 37024100   38239060   40151910   41100000   44079951   51021010   53072000
 37024200   38239070   40151990   41110000   44079959   51021030   53081000
 37024300   38239081   40159000   43017010   44079991   51021050   53089011
 37024400   38239083   40161010   43017090   44079993   51021090   53089013
 37025100   38239085   40169310   43040000   44079999   51022000   53089019
 37025210   38239087   40169910   44011000   44082010   51081010   56021011
 37025290   38239091   40170091   44012100   44082030   51081090   56021019
 37025300   38239093   41011010   44012200   44082050   51082010   56021031
 37025400   38239095   41011090   44013010   44082091   51082090   56021035
 37025500   38239096   41012100   44013090   44082099   51091010   56021039
 37025610   38239097   41012200   44020000   44121100   51091090   56021090
 37025690   38239098   41012900   44031010   45011000   51100000   56022100
 37029110   39073000   41013010   44031091   45019000   51130000   56022910
 37029190   39131000   41013090   44031099   45020000   52021000   56022990
 37029210   39139010   41014000   44032000   45021000   52029100   56029000
 37029290   39139020   41021010   44033100   45039000   52029900   56030010
 37029310   39139030   41021090   44033200   45041000   52030000   56030091
 37029390   39139080   41022100   44033300   45049010   52061100   56030093
 37029410   39140000   41031010   44033410   45049090   52061200   56030095
 37029490   39169011   41031090   44033430   47010010   52061300   56030099
 37029500   39169013   41032000   44033450   47010090   52061400   56081111
 38011000   39169015   41039000   44033470   47020000   52061510   56081119
 38012010   39169019   41041010   44033490   47031100   52061590   56081191
 38012090   39169051   41041030   44033510   47031900   52062100   56081199
 38013000   39169059   41041091   44033590   47032100   52062200   56081911
 38019000   39169090   41041095   44039100   47032900   52062300   56081919
 38021000   39172191   41041099   44039200   47041100   52062400   56081931
 56081939   69031000   71102100   73249010   81019900   81130010   84132010
 56081991   69032010   71102900   73262010   81021000   81130090   84133010
 56081999   69032090   71103100   74011000   81029110   82083010   84135010
 56089000   69039010   71103900   74012000   81029190   82083090   84136010
 59050031   69039090   71104100   74020000   81029200   82084000   84137010
 59050039   69060000   71104900   74031100   81029300   82089000   84138110
 59061010   70010010   71110000   74031200   81029900   82100010   84139110
 59061090   70010091   71121000   74031300   81031010   82100090   84141010
 59069100   70010099   71122000   74031900   81031090   82121010   84141030
 59069910   70021000   71129000   74032100   81039010   82121090   84142010
 59069990   70022010   72021900   74032200   81039090   82122000   84143010
 59070000   70022090   72026000   74032300   81041100   82129000   84145110
 59080000   70023100   72027000   74032900   81041900   83021010   84145190
 59090010   70023200   72028000   74040010   81042000   83022010   84145910
 59090090   70023900   72029100   74040091   81043000   83024210   84148010
 59111000   70072110   72029200   74040099   81049010   83024910   84148021
 59112000   70171000   72029919   74050000   81049090   83026010   84149010
 59113111   70172000   72029930   74130010   81051010   83026090   84158110
 59113119   70179000   72029980   74160000   81051090              84158190
 59113190   70200010   72051000   74191000   81059000   83071010   84158210
 59113210   70200030   72052100   74199100   81060010   83071090   84158310
 59113990   70200090   72052900   74199900   81060090   83079010   84159010
 59114000   71011000   72071290   75011000   81071000   83079090   84181010
 59119010   71012100   72071919   75012000   81079000   84011000   84183010
 59119090   71012200   72071939   75021000   81081010   84012000   84184010
 63011000   71021000   72071990   75022000   81081090   84013000   84186110
 64023010   71022100   72072019   75030010   81089010   84014010   84186190
 64023090   71022900   72072039   75030090   81089030   84014090   84186910
 64031100   71023100   72072059   75040000   81089050   84042000   84186991
 64034000   71023900   72072079   75080010   81089070   84049000   84186999
 65069200   71031000   72072090   75080090   81089090   84071010   84189910
 65069900   71039100   72099090   76081010   81091010   84081070   84189990
 66020000   71039900   73043110   76082010   81091090   84081080   84193100
 68041000   71041000   73043920   78011000   81099000   84081090   84193200
 68042100   71042000   73044110   78019100   81100011   84089010   84193900
 68042212   71049000   73044930   78019910   81100019   84091010   84195010
 68042218   71051000   73045130   78019991   81100090   84091090   84195090
 68042230   71059000   73045950   78019999   81110011   84099100   84196000
 68042250   71061000   73049010   78020010   81110019   84111110   84198110
 68042290   71069110   73063010   78020090   81110090   84111190   84198191
 68042300   71069190   73064010   78060010   81121100   84111211   84198199
 68043000   71069210   73065010   78060090   81121900   84111213   84198910
 68051000   71069291   73066010   79011100   81122010   84111219   84198930
 68052000   71069299   73121010   79011210   81122031   84112110   84198980
 68053010   71070000   73129010   79011230   81122039   84112211   84199010
 68053090   71081100   73192000   79011290   81122090   84112219   84199090
 68062010   71081200   73193000   79012000   81123010   84118110   84211910
 68062090   71081310   73199000   79020000   81123090   84118210   84212110
 68069000   71081330   73201011   79031000   81124011   84119110   84212310
 68129010   71081350   73201019   79039000   81124019   84119910   84212910
 68131010   71081390   73201090   80011000   81124090   84121010   84213110
 68131090   71082000   73202020   80012000   81129110   84122110   84213910
 68139010   71090000   73202081   80020000   81129131   84122910   84219900
 68139090   71101100   73202089   81011000   81129139   84123110   84241010
 68141000   71101910   73209010   81019110   81129190   84123910   84249000
 68149010   71101930   73209030   81019190   81129910   84128091   84251110
 68149090   71101950   73209090   81019200   81129930   84129010   84251910
 68152000   71101990   73241010   81019300   81129990   84131910   84253110
 84253910   84539000   84833010   85141010   85279099   88033010   90189020
 84254210   84561000   84834010   75141091   85291010   88039091   90189030
 84254910   84562000   84835010   85141099   85299010   88051010   90189041
            84563000
 84269910   84569000   84836010   85142010   85301000   88051090   90189049
 84281010   84601100   84839010   85142090   85308000              90189050
 84282010   84641000   84841010   85143010   85309000   88052010   90189060
 84283310   84642011   84849010   85143090   85311010   88052090   90189090
 84283910   84642019   84859010   85144000   85311090   90011010   90191010
 84289010   84642090   84859030   85149010   85312010   90011090   90191090
 84311000   84649000   84859051   85149090   85312090   90013000   90192000
 84313100   84678100   84859053   85153100   85318010   90019010   90200010
 84313990   84678900   84859055   85153911   85318090   90019090   90200090
 84314920   84679100   84859059   85153913   85319000   90029010   90211100
 84314980   84679200   84859070   85153919   85329000   90029091   90211910
 84451100   84679900   84859090   85153990   85339000   90029099   90211990
 84451200   84691000   85012010   85158010   85391010   90061000   90212910
 84451300   84692100   85013110   85158090   85401110   90062000   90212990
 84451900   84692900   85013210   85159000   85401130   90063000   90213010
 84452000   84693100   85013310   85181010   85401150   90064000   90213090
 84453010   84693900   85013410   85182110   85401180   90065100   90214000
 84453090   84711010   85013450   85182210   85402010   90065200   90215000
 84454000   84711090   85014010   85182910   85402030   90065310   90219010
 84459000   84712010   85014091   85183010   85402090   90065390   90219090
 84461000   84712020   85014099   85184010   85404100   90065900   90221100
 84462100   84712080   85015110   85185010   85404200   90066100   90221900
 84462900   84719110   85015190   85189000   85409100   90066210   90222100
 84463000   84719180   85015210   85191000   85409900   90066290   90222900
 84471100   84719210   85015310   85192100   85438010   90066900   90223000
 84471200   84719290   85016110   85192900   85439010   90069110   90229010
 84472091   84719310   85016210   85194000   85443010   90069190   90229090
 84472093   84719340   85016310   85201000   86090010   90069900   90249000
 84472099   84719351   85021110   85209010   86090090   90071100   90251110
 84479000   84719359   85021210   85211010   87021091   90071900   90251910
 84481100   84719360   85021310   85219000   87031010   90081000   90252010
 84481900   84719390   85022010   85221000   87031090   90082000   90258010
 84483100   84719910   85023010   85229010   87032410   90083000   90259010
 84483200   84719930   85024010   85229030   87033311   90089000   90259090
                                                        90099010
 84483310   84719990   85030010   85229091   87242110   90099090   90261010
 84483390   84733010   85030091   85229099   87042210   90141010   90262010
 84483900   84733090   85030099   85251010   87042310   90142011   90268010
 84484100   84751000   85041010   85251090   87043110   90142013   90269010
 84484200   84752000   85043110   85252010   87043210   90142015   90269090
 84484900   84759000   85043210   85252090   87091110   90142019   90271010
                                                        90142090
 84485110   84771000   85043310   85253010   87091910   90149010   80271090
 84485190   84772000   85044010   85253091   87099010   90149090   90272010
 84485900   84781000   85045010   85253099   87099090   90181100   90272090
 84490000   84789000   85071010   85261011   88011010   90181900   90273000
 84521011   84791000   85072010   85261013   88019010   90182000   90274000
 84521019   84798910   85073010   85261019   88019091   90183110   90275000
 84521090   84798930   85074010   85261090   88019099   90183190   90278011
 84522100   84798950   85078010   85269111   88021110   90183210   90278019
 84522900   84798960   85079010   85269119   88021210   90183290   90278091
 84523000   84798980   85111010   85269190   88022010   90183900   90278099
 84524000   84799010   85112010   85269210   88023010   90184100   90279010
 84529000   84799092   85113010   85269290   88024010   90184900   90279090
 84531000   84799098   85114010   85271110   88025000   90185010   90291010
 84532000   84819000   85115010   85279010   88031010   90185090   90292010
 84538000   84831010   85118010   85279091   88032010   90189010   90299010
 90301010   90318010   91040010   92099910   94051010   95069100   97019000
 90302010   90319010   91091910   92099930   94056010   95069910   97020000
 90303110   90321010   91099010   92099980   94059210   95069990   97030000
 90303910   90322010   92081000   94011010   94059910   96011000   97040000
 90304010   90328110   92089000   94021000   95063100   96121010   97050000
 90308110   90328910   92099200   94029000   95063200   96121090   97060000
 90308910   90329010   92099300   94032010   95063910   96122000
 90309010   90330000   92099400   94037010   95063990   97011000

    ANEXA 5

                Lista produselor mentionate in art. 5 paragraful 2
 25292100   29062910   29214910   29332910   30033900   39092000   68022200
 25292200   29062990   29214990   29332990   30034000   39093000   68022900
 25293000   29081010   29221100   29333100   30039010   39100000   68029200
 27129039   29081090   29221200   29333910   30039090   39111000   68029910
 27129090   29082000   29221300   29333930   30049011   39119010   68029990
27132000 ex. 29089000  29221900   29333980   30049019   39119090   68030010
 27139010 altele decat 29222100   29334010   30049091   40070000   68030090
 27139090 Dinoseb      29222200   29334090   30049099   43018010   68061000
                                  29335110
 28011000   29142100   29222900   29335130   32071000   43018030   68151000
 28046100   29142300   29223000   29335190   32072010   43018050   73090010
 28046900
 28047000   29143010   29224100   29335910   32072090   43018090   73090030
 28048000   29143090   29224200   29335990   32073000   43021910   73090051
 28049000   29144100   29224910   29336910   32074010   43021920   73090059
 28181000   29144900   29224950   29336990   32074090   43021941   73090090
 28332300   29145000   29224980   29337900   32121010   43021949   73121030
 28332400   29151100   29225000   29339010   32121090   43021970   73121050
 28332500   29151200   29291000   29339030   32129010   43021990   73121071
 28332700   29151300   29299000   29339050   32129031   43023051   73121075
 28332910   29152300   29301000   29339060   32129039   43023055   73121079
 28332930   29152400   29304000   29339080   32129090   43023071   73121091
 28332950   29152900   29309080   29341000   33012110   43023075   73121095
 28332970   29153100   29310010   29342020   33012190   44061000   73121099
 28332990   29153300   29310020   29342050   33012210   44069000   73129090
 28391100   29153500   29310030   29342090   33012290   48021000   73202085
 28391900   29153910   29310090   29343010   33012310   48022000   74071000
 28392000   29153930   29321100   29343090   33012390   48112900   74072110
 28399000   29153950   29321300   29349010   33012410   48113100   74072190
 28500010   29153990   29321900   29349030   33012490   48113900   74072210
 28500030   29156010   29322100   29349040   33012510   49051000   74072290
 28500050   29156090   29322910   29349050   33012590   49059100   74072900
 28500070   29157015   29322990   29349060   33012610   49059900   74091100
 28500090   29157020   29329010   29349070   33012690   49060000   74091900
 29031200   29157025   29329030   29349080   33012911   49070010   74092100
 29031300   29157030   29329050   29349085   33012931   49070030   74092900
 29033010   29157080   29329071   29349099   33012961   49070091   74093100
 29034069   29159010   29329073   29350000   33012991   49070099   74093900
 29034098   29159090   29329075   29361000   33013000   49081000   74094011
 29051700   29181200   29329077   29362100   33019010   49089000   74094019
 29051990   29181930   29329079   29362200   33019090   49090010   74094091
 29053990   29181990   29329090   29362300   39033000   49090090   74094099
 29061100   29214210   29331110   29362400   39051100   49100000   74099010
 29061300   29214290   29331190   29362500   39059000   49111000   74099090
 29061400   29214310   29331910   30031000   39061000   49119110
 29061900   29214390   29331990   30032000   39069000   49119180   74151000
 29062100   29214400   29332100   30033100   39072011   49119900   74152100
 74152900   84082031   84813010   85249010   85421189   90092290   95062910
 74153100   84082035   84813091   85249091   85421190   90093000   95062990
 74153210   84082037   84813099   85249099   85421191   90101000   95064010
 74153290   84082051   84814010   85389010   85421195   90102000   95064090
 74153900   84082055   84814090   85389090   85421198   90103000   95065100
 74181000   84082057   84818011   85394010   85421910   90109000   95065910
 74182000   84089021   84818019   85394030   85421920   90171010   85065990
 75051100   84089031   84818031   85394090   85421930   90171090   95066100
 75051200   84089033   84818039   85401210   85421950   90172011   95066210
 75052100   84089036   84818051   85401230   85421970   90172019   95066290
 75052200   84089037   84818059   85401290   85421980   90172030   95066910
 75071100   84089051   84818061   85403010   85422010   90172090   95066990
                       84818063
 75071200   84089055   84818069   85403090   85422050   90173010   95067010
 76082030   84089057   84818071   85404900   85422080   90173090   95067030
 76082091   84089071   84818073   85408100   86080030   90178010   95067090
 76082099   84089075   84818079   85408911   86080091   90178090   96081010
 76161000   84145930   84818081   85408919   86080099   90179000   86081030
 76169091   84238150   84818085   85408990   87081010   91101200   96081091
 76169099   84238190   84818087   85421101   87082110   91101900   96081099
 80051000   84238210   84818099   85421105   89039110   91109000   96082000
 80052000   84238291   85015291   85421112   89039191   91111000   96083100
 80060000   84238299   85015399   85421114   89039193   91112010   96083910
 80070000   84238910   85049011   85421116   89039199   91118000   96083990
 82111000   84238990   85049019   85421118   89039210   91119000   96084000
 82119110   84239000   85049090   85421121   89039291   91121000   96085000
 82119180   84511000   85163190   85421123   89039299   91128000   96086010
 82119210   84512110   85165000   85421125   89039910   91129000   96086090
 82119290   84512190   85166070   85421127   89039991   91131010   96089100
 82119310   84512900   85167100   85421131   89039999   91131090   96089910
 82119390   84513010   85167200   85421142   90015020   91132000   96089930
 82119400   84513090   85171000   85421144   90015041   91141000   96089991
 82141000   84514000   85172000   85421146   90015049   91142000   96089999
 82142000   84515000   85173000   85421148   90015080   91143000   96091010
 82149000   84518010   85174000   85421150   90021100   91144000   96091090
 83030010   84518090   85178110   85421159   90021900   91149000   96092000
 83030030   84519000   85178190   85421162   90022010   95041000   96099010
 83030090   84681000   85178210   85421164   90022090   95042010   96099090
 83111010   84682000   85179011   85421167   90051010   95042090   96131000
 83111090   84688000   85179019   85421168   90051090   95043010   96132010
 83112000   84689000   85179081   85421171   90058000   95043030   96132090
 83113000   84761110   85179089   85421173   90059000   95043050   96133000
 83119000   84761190   85179092   85421174   90072100   95043090   96138000
 84072111   84761910   85179098   85421175   90072900   95043010   96139000
 84082119   84761990   85241000   85421177   90079110   95049090   96141000
 84072191   84769000   85242110   85421179   90079190   95061110   96142010
 84072199   84807100   85242190   85421180   90079200   95061190   96142090
 84072930   84811011   85242210   85421182   90091100   95061200   96149000
 84072950   84811019   85242290   85421184   90091200   95061910
 84072970   84812010   85242310   85421186   90092100   95061990
 84072990   84812090   85242390   85421188   90092210   95062100

    ANEXA 6

    1. Taxele vamale la importuri aplicabile in Romania la produsele originare din Comunitate, enumerate mai jos, vor fi eliminate in conformitate cu urmatorul calendar:
    - la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 80% din taxa de baza;
    - dupa trei ani de la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 70% din taxa de baza;
    - dupa cinci ani de la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 60% din taxa de baza;
    - dupa sapte ani de la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 40% din taxa de baza;
    - dupa opt ani de la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 20% din taxa de baza;
    - dupa noua ani de la intrarea in vigoare a acordului, vor fi reduse la 0% din taxa de baza.
    2. Taxele vamale la importuri aplicabile in Romania la produsele originare din Comunitate, enumerate mai jos, vor fi eliminate in conformitate cu urmatorul calendar:
    - dupa trei ani de la intrarea in vigoare a acordului,  la 80% din taxa de baza;
    - dupa cinci ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 60% din taxa de baza;
    - dupa sapte ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 40% din taxa de baza;
    - dupa opt ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 20% din taxa de baza;
    - dupa noua ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 0% din taxa de baza.
          87 03 21 10                 87 03 22 19
          87 03 22 11                 87 03 22 90
          87 03 23 11                 87 03 23 90
          87 03 23 19                 87 03 24 90
          87 03 31 10                 87 03 31 90
          87 03 32 11                 87 03 32 19
          87 03 33 19                 87 03 32 90
          87 03 90 10                 87 03 33 90
          87 03 21 90                 87 03 90 90

    ANEXA 7

              Lista produselor la care se refera art. 5 paragraful 5
  COD NC   84 07 34 10
           84 07 34 91
           84 08 20 10
    Pentru produsele sus-mentionate, contingentul tarifar anual la care se refera art. 5, paragraful 5 este de 20.000 bucati pentru 1993. Contingentul tarifar va fi majorat anual cu 10% fata de suma initiala.

    ANEXA 8

    Romania va aboli, pana la sfarsitul celui de-al optulea an dupa intrarea in vigoare a acordului, masurile care interzic inregistrarea automobilelor uzate cu o vechime de cel putin opt ani sau mai mult, calculata de la data de 1 ianuarie a anului care urmeaza anului de productie.
    Produsele care fac obiectul acestor masuri sunt urmatoarele:
   87 02 10 19
   87 02 10 99
   87 02 90 19
   87 02 90 39
   87 03 21 90
   87 03 22 90
   87 03 23 90
   87 03 24 90
   87 03 31 90
   87 03 32 90
   87 03 33 90
   87 04 21 39
   87 04 21 99
   87 04 22 99
   87 04 23 99
   87 04 31 39
   87 04 31 99
   87 04 32 99

    ANEXA 9

            Lista produselor la care se refera art. 8 paragraful 3
    A. Lista marfurilor neadmise temporar la export in anul 1992
    Energie electrica
    Carbuni energetici si cocsificabili
    Brichete din carbune
    Concentrate de neferoase si auro-argintifere
    Gaze naturale si lichefiate
    Titei
    Pacura, petrol lampant si combustibil lichid de calorifer
    Hidrocarburi aromatice (paraxilen, amestecuri de izomeri ai xilenului, ciclohexanona si ciclohexanol)
    Intermediari pentru fibre si fire sintetice (fenol, propilena)
    Deseuri si materiale refolosibile cu continut de metale pretioase si rare
    Deseuri si metale neferoase si de hartie (exclusiv scoarte si materiale plumbo-cuproase)
    Blocuri din metale neferoase (plumb, zinc, staniu si aliajele acestora) exclusiv blocuri din aliaje de bronz si alama secundare si aliaje de lipit sub forma de bare de sarma
    Sarma laminata si trefilata, bare extrudate din cupru
    Sulf tehnic
    Diamante naturale neprelucrate
    Colectii de mineralogie (flori de mina)
    Medicamente de uz uman si veterinar si materii prime folosite in industria de medicamente din Romania, cu exceptia celor prevazute la punctul C
    Proteze, produse ortopedice si vata medicinala
    Busteni, lobode, manele, capriori, lemn de mina, traverse de cale ferata, bile si pomi de Craciun din brad
    Lemn de foc, pentru celuloza, pentru PAL si pentru PFL
    Cherestea de orice esenta si paleti din lemn (inclusiv parchet si friza de stejar)
    Furnire (din toate speciile de lemn)
    Celuloza si semiceluloza
    Gogosi de matase naturala specia "Bombix Mori"
    Piei brute bovine
    Piei brute ovine/caprine
    B. Lista marfurilor contingentate la export in anul 1992
    Cabluri si conductori din cupru izolati si emailati
    Feroaliaje (ferocrom, ferosilicomangan, ferosiliciu si siliciu metalic)
    Fier vechi colectat, sine uzate
    Blocuri de aluminiu primar si secundar
    Blocuri din aliaje de bronz si alama secundare, inclusiv aliaje de lipit sub forma de bare si sarme
    Scoarte si mate plumbo-cuproase
    Cupru electrolitic obtinut din concentrate de cupru importate
    Benzine (fara a se efectua fondul pietei)
    Motorine
    Uleiuri minerale de natura naftenica
    Ingrasaminte chimice pe baza de azot si uree
    Placaj din fag
    Penel
    Parchet fag
    PAL
    Ladite din lemn pentru citrice
    Cherestea si semifabricate din rasionase, fag si diverse esente moi (plop etc.)
    Usi - ferestre
    Caiete
    Benzen
    Toluen
    Tereftalat de dimetil (dimetiltereftalat)
    Acrilonitril
    Monoetilenglicol (etilenglicol)
    Marmura bruta
    C. Lista materiilor prime si medicamentelor supuse regimului de contingente la export in anul 1992
    Cloramfenicol drajeuri
    Pantotenat de calciu (vrac)
    Ester dietilmalonic vrac
    Vitamina K-3 - uz furajer
    Calciu gluconic inj.
    Glucoza injectabila (dextroza)
    Faringosept tablete
    Aspirina vrac
    Benzoat de sodiu
    Acid benzoic 99%
    Acid salicilic
    Romazulan flacoane
    Insulina fiole
    Hidrocortizon acetat 25 mg. 5/1
    Heligal tablete x 20
    Silimarina tablete x 80
    Lanatozid C tablete x 60
    Apilarnil potent x 40
    Apilarnil potent Y tablete x 40
    Adenostop 100 ml.
    Penicilina G. sterila
    Penicilina G. natrium
    Tetraciclina vrac
    Oxitetraciclina vrac
    Oxitetraciclina feed grade 10%
    Streptomicina flacoane
    Streptomicina vrac
    Nistatin vrac
    Cloxacilin vrac
    Efitard flacoane
    Cloramfenicol hemisuccinat flacoane
    Moldamin flacoane
    Pell-Amar unguent, crema, gel si vrac
    Vitamina B-12 uz veterinar
    Oxacilin flacoane x 500 mg.
    Meticilin flacoane x 1 g.
    Eritromicin lactobionat flacoane
    Fosfobion fiole
    Gerovital H-3 fiole
    Gerovital H-3 - drajeuri
    Aslavital fiole
    Aslavital drajeuri
    Pell-Amar tablete
    Sulfatiazol vrac
    Ftalisulfatiazol
    Clorochin fosfat tablete
    Sulfamide in vrac
    Calciu gluconic fiole
    DL - Metionina
    Sulfat de chinina
    Tolbutamid vrac
    Paracetamol vrac
    Salicilat de metil vrac
    Sulfachinoxalcina vrac
    Fenolftaleina vrac
    Cloramina B
    Zaharina sodica
    Salicilamida
    Saprosan
    Nicotinamida
    Nipagin
    Fenacetina
    Nipasol
    Salicilat de izooctil
    Ciclamat de sodiu
    Clorsoxazona
    Piracetam
    Meclofenoxat
    Scobutil
    Adipat de piperazina
    Ditartrat de colina
    Nicotinat de metil
    Semen colchici

    ANEXA 10

                      Marfuri la care se refera art. 12
-------------------------------------------------------------------------------
      COD NC                        Descriere
-------------------------------------------------------------------------------
    2905 43        Mannitol
    2905 44        D-glucitol (sorbitol)
ex. 3505 10        Dextrine si alte amidonuri modificate, cu exceptia
                   amidonurilor exterificate sau exterificate de la subpozitiile
35 05 10 50
    35 05 20       Cleiuri pe baza de amidonuri, dextrina si alte amidonuri
                   modificate
    38 09 10       Agenti de apretare sau finisare pe baza de substante amilacee
38 23 60           Sorbitol, altul decat cel de la subpozitiile 29 05 44
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 11a
              Lista produselor prevazute la art. 15.2 paragraful 1
   Produsele inscrise in aceasta anexa vor beneficia de reducerea cu 50% a taxei
                                 de prelevare
------------------------------------------------------------------------------
                               anul 1    anul 2    anul 3    anul 4    anul 5
    COD NC         Descriere  Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate
-------------------------------------------------------------------------------
  02071079   Giste .......            100      110      120     130       140
  02072351
  02072359
  02073953
  02074311
  02073961
  02074323
  ex.
  02073965  Aripi intregi, cu si fara
            varfuri, de gisca, proaspete,
            refrigerate sau congelate
  ex.
  02074331
  ex.
  02073967  Spate, gituri, spate cu gituri
  ex.       atasate, chiulota si varfuri de
            gisca, proaspete, refrigerate
  02074341  sau congelate
  02073971
  02074351
  02073975
  02074361
  ex.        Parti de gisca, denumite
             "paletots", proaspete,
  02073981   refrigerate sau congelate
  ex.
  02074371
  ex.        Maruntaie de gisca, altele
             decat ficat, proaspete,
  02073985   refrigerate sau congelate
  ex.
  02074390
  16010091  Cirnati, uscati, altii     600     660      710     760       820
  16010099
  16024110  Carne conservata de porc 1.000   1.090    1.180   1.270     1.360
  16024210
  16024911
  16024913
  16024915
  16024919
  16024930
  16024950
------------------------------------------------------------------------------
    (1) Indiferent  de regulile de interpretare a Nomenclatorului combinat, exprimarea descrierii produselor trebuie considerata ca avand nu mai mult decat o valoare indicativa, schema preferentiala fiind determinata, in contextul acestei anexe, prin aria de cuprindere a codurilor NC. Unde sunt indicate coduri NC "ex", schema preferentiala va fi determinata prin aplicarea codurilor NC si a descrierii corespunzatoare, luate impreuna.

    ANEXA 11b

       Lista produselor prevazute la art. 15.2 paragraful 1
------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Taxa vamala
   COD NC                   Descriere                                   %
------------------------------------------------------------------------------
    01011910  Cai vii pentru macelarie (2)                            SCUTIT
    01011990  Altii                                                     12
    02031190  Carne proaspata, refrigerata si congelata, de porc,
              exclusiv domestic                                       SCUTIT
    02031290
    02031990
    02032190
    02032290
    02032990
    02061099  Maruntaie comestibile de bovine, proaspete, refrigerate
              sau congelate                                              2
    02062100
    02062999
    02073110  Ficat gras de gisca sau rata                            SCUTIT (3)
    02073190
    02075010
    02081011  Alta carne si maruntaie comestibile de iepure de casa      7
    02081019
    02081090  Alta carne de iepure, exclusiv iepure de casa          SCUTIT
    02082000  Pulpe de broasca
    02089020  Carne de vinat, alta decat de iepure de casa sau de
              camp                                                    SCUTIT
    02089040
    04090000  Miere naturala                                            25
    06029959  Alte plante de camp, altele decat perene                  12
    06039000  Flori taiate si muguri de flori potrivite pentru buchete   7
    06049110  Frunze, ramuri si alte parti de plante fara flori ...      7
              Proaspete
    06049910  Fara alta preparare decat uscate                           2
    06049990  Altele (plante)                                           14
    07070019  Castraveti, proaspeti sau refrigerati (de la 16 mai la
              31 octombrie)                                             16
ex. 07093000  Vinete, de la 1 ianuarie la 31 martie                      9
    07096099  Ardei                                                      5
ex. 07099090  Dovleci si dovlecei, de la 1 ianuarie la 31 martie         9
ex. 07099090  Altele, exclusiv patrunjel, de  la 1 ianuarie la 31 martie
    07122000  Ceapa uscata                                               8
ex. 07123000  Ciuperci, exclusiv ciuperci cultivate                      6
ex. 07129090  Hrean (Cochlearia armoracia)                            SCUTIT
    07131090  Legume uscate, in coaja sau fara                           2
              Altele
    07133390  Fasole, alta decat pentru insamantare                   SCUTIT
    07133990  Fasole, alta decat pentru insamantare                   SCUTIT
ex. 08071010  Pepene, de la 1 noiembrie la 30 aprilie                    6,5
    08092020  Visine (prunus cerasus), proaspete, de la 1 mai la 15
              iulie                                                    (4) 11
    08092060  Visine (prunus cerasus), proaspete de la 16 iulie la
              30 aprilie                                                11
    08094090  Porumbe                                                    7
    08102010  Zmeura (5)                                                 9
    08102090  Alte fructe de padure (5)                                  5
    08103010  Coacaze negre, proaspete (5)                               9
    08103030  Coacaze rosii, proaspete (5)                               9
    08104030  Afine din specia Vaccinium myrtillus (5)                SCUTIT
    08111090  Capsuni, fara continut de zahar sau de alte substante
              edulcorante (5)                                           13
    08112031  Zmeura (5)                                                14
    08112039  Coacaze negre (5)                                         10
    08112059  Mure                                                       8
    08112090  Alte fructe de padure                                      6
    08119050  Afine                                                      7
ex. 08119099  Gutui                                                     10
ex. 08119099  Fructe cuprinse in pozitiile tarifare 0801, 0803, 0804
              (cu exceptia smochinelor si ananasului), 08054000,
              08072000, 08104010, 08104050, 08109030, 08109080
ex. 08119099  Macese                                                  SCUTIT
    08134030  Pere                                                       4
    09042090  Fructe din specia Capsicum sau Pimenta, zdrobite sau
              macinate                                                   4
ex. 11063090  Faina, srot sau pulbere de castane                         7,5
ex. 11063090  Altele decat de castane                                    2
    15060000  Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor      SCUTIT
    15220099  Degras, altele                                          SCUTIT
    16022011  Ficat de gisca si rata                                    11
    16024190  Preparate din carne de porc, exclusiv de specie
              domestica                                                  8
    16024290
    16024990
ex. 16025039  Limba de bovine, preparata sau conservata                 17
ex. 16025080
ex. 16029031  Vinat                                                      8
ex. 20079190  Altele, exclusiv gemul de portocale si marmelada          19
    20079910  Piure si pasta de prune (6)                               24
    20079931  Gemuri, gelatine, marmelade, piureuri si paste de cirese
              cu un continut de zahar de peste 30% din greutate         25
------------------------------------------------------------------------------
ex. 20079939  Cu un continut de zahar de peste 30% din greutate. Fructe
              cuprinse in pozitiile tarifare 0801, 0803, 0804 (exclusiv
              smochinele si ananasul), 08072000, 08102090, 08103090,
              08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030, si
              08109080                                                   8
------------------------------------------------------------------------------
    20086061  Visine, continand adaos de zahar, in ambalaje mai mici
              de 1 kg                                                   18
------------------------------------------------------------------------------
    (1) Indiferent de regulile de interpretare a Nomenclatorului combinat, exprimarea descrierii produselor trebuie considerata ca avand nu mai mult decat o valoare indicativa, schema preferentiala fiind determinata, in contextul acestei anexe, prin aria de cuprindere a codurilor NC. Unde sunt indicate coduri NC "ex", schema preferentiala va fi determinata prin aplicarea codurilor NC si a descrierii corespunzatoare, luate impreuna.
    (2) Includerea in acest cod NC este supusa conditiilor stabilite de prevederile comunitare relevante.
    (3) Nu se aplica nici un AGR.
    (4) Taxa vamala minima aplicabila: Min. 2,2 ECU/100 kg net.
    (5) Functie de aranjamentele de import la un pret minim, prevazute in anexa respectiva.
    (6) Includerea in acest subcapitol este supusa conditiilor stabilite de prevederile comunitare relevante.

    ANEXA 11b si 12b

    Regimul preturilor minime aplicabile la importul anumitor fructe destinate transformarii
    1. Preturile minime de import sunt fixate, pe campanie de comercializare, pentru urmatoarele produse:
    COD NC
  08101010  Fragi, de la 1 mai la 31 iulie
  08101090  Fragi, de la 1 august la 30 aprilie
  08102010  Zmeura
  08102090  Altele
  08103010  Coacaze cu boabe negre
  08103030  Coacaze cu boabe rosii
  08104030  Afine
  08112031  Zmeura
  08112039  Coacaze cu boabe negre
    Aceste preturi minime sunt fixate de catre Comunitate, in consultare cu Romania, tinand cont de evolutia cursurilor, de cantitatile importate si de tendintele pietei Comunitatii.
    2. Regimul preturilor minimale de import este respectat prin referinta la urmatoarele criterii:
    - Pentru nici un trimestru al unei campanii comerciale, valoarea unitara medie a diferitelor produse enumerate la punctul 1 si importate in Comunitate nu trebuie sa fie inferioara pretului minim de import fixat pentru produsul respectiv.
    - Pentru nici o perioada de 15 zile, valoarea unitara medie a produselor enumerate la punctul 1 si importate in Comunitate nu trebuie sa fie inferioara procentului de 90% din pretul minim de import, fixat pentru produsul respectiv, atata vreme cat cantitatile importate in cursul acestei perioade nu sunt inferioare procentului de 4% din nivelul anual normal de import.
    3. In cazul nerespectarii unuia din aceste criterii, Comunitatea poate sa introduca masuri care sa garanteze ca preturile minimale de import vor fi respectate pentru fiecare din produsele respective, importate de Romania.

    ANEXA 12a

            Lista produselor mentionate in art. 15.4 paragraful 1
    Cantitatile importate la codurile NC cuprinse in aceasta anexa, cu exceptia codurilor 0104 si 0204, vor fi supuse reducerilor de taxa de prelevare si de taxa vamala cu 20% in primul an, 40% in al doilea an, 60% in anii urmatori.
-------------------------------------------------------------------------------
                                     anul 1   anul 2   anul 3   anul 4   anul 5
   COD NC       Descriere          Cantitate         Cantitate        Cantitate
                                     tone   Cantitate  tone   Cantitate  tone
                                              tone              tone
------------------------------------------------------------------------------
   0201   Carne de bovine (5)
          proaspata, refrigerata
   0202   sau congelata                990     1.080    1.170    1.260    1.350
-------------------------------------------------------------------------------
01041030  Ovine si caprine vii (2) (4) 523       571      618      666      713
01041080
01042090
-------------------------------------------------------------------------------
   0204   Carne de ovine si caprine
          (2) (4) (6)                   83        91       98      106      113
-------------------------------------------------------------------------------
02031110  Carne de porc domestic     9.000     9.820   10.640   11.450   12.270
02031211
02031911
02031913
02031915
02031955  (3)
02031959
02032110
02032211
02032219
02032913
02032911
02032915
02032955  (3)
02032959
-------------------------------------------------------------------------------
02071019  "65% pui", proaspat sau
          refrigerat                   730       800      860       930   1.000
02072190  "65% pui", congelat
02074151  Piese din pui
02074171  Piese din pui
02074190  Piese din pui
------------------------------------------------------------------------------
ex. 04069029  Cascaval Sacele (7)    1.000     1.100    1.200     1.300   1.400
ex. 04069029  Cascaval Penteleu (7)
ex. 04069029  Cascaval Dalia (7)
ex. 04069029  Cascaval afumat Vidraru
              (7)
ex. 04069029  Cascaval afumat Fetesti
              (7)
ex. 04069089  Branza Moeciu (7)
ex. 04069089  Branza de vaca (7)
ex. 04069089  Branza de burduf (7)
ex. 04069089  Branza topita Carpati
              (7)
------------------------------------------------------------------------------
    10019099  Grau comun            14.400    15.710   17.020    18.330  19.640
-------------------------------------------------------------------------------
    (1) Indiferent de regulile de interpretare a Nomenclatorului combinat, exprimarea descrierii produselor trebuie considerata ca avand nu mai mult decat o valoare indicativa, schema preferentiala fiind determinata, in contextul acestei anexe, prin aria de cuprindere a codurilor NC. Unde sunt indicate coduri NC "ex", schema preferentiala va fi determinata prin aplicarea codurilor NC si a descrierii corespunzatoare, luate impreuna.
    (2) Se aplica conditiile stipulate in Acordul din 1981 dintre Comunitatea Economica Europeana si Romania privind comertul din cadrul sectorului ovine si caprine, cu exceptia produselor prevazute in paragraful 1 si a cantitatilor prevazute in paragraful 2, care vor fi inlocuite cu produsele si cantitatile din aceasta anexa. Totusi, la punctul 5 din Acordul din 1981, "10%" pentru carne si animale vii vor fi considerate ca fiind inlocuite cu "0%".
    (3) Exclusiv "vrabioara" prezentata singura.
    (4) Cu posibilitatea de a converti cantitati limitate.
    (5) In cazul in care Romania, intr-un anumit an, beneficiaza de asistenta financiara comunitara in cadrul operatiunilor triunghiulare pentru exportul acestui produs catre tari ce beneficiaza de asistenta din partea G-24, contingentul pentru acest produs va fi redus cu acea cantitate exportata in anul in care au fost efectuate asemenea operatiuni.
    Totusi, contingentul nu poate fi mai mic de 900 tone.
    (6) In cazul in care Romania, intr-un anumit an, beneficiaza de asistenta financiara comunitara  in cadrul operatiunilor triunghiulare pentru exportul acestui produs in tarile ce beneficiaza de asistenta din partea G-24, contingentul pentru acest produs va fi redus cu acea cantitate exportata in anul in care au fost efectuate asemenea operatiuni.
    Totusi, contingentul nu poate fi mai mic de 75 tone.
    (7) Facut din lapte de vaca.
    (8) In cazul in care Romania, intr-un anumit an, beneficiaza de ajutor alimentar comunitar sub forma de grau comun, contingentul pentru acest produs va fi redus cu cantitatile operatiunilor de ajutor alimentar.

    ANEXA 12b

                Lista produselor mentionate in art. 15.4 paragraful 1
    Importurile in Comunitate ale urmatoarelor produse originare din Romania vor beneficia de concesiile de mai jos:
-------------------------------------------------------------------------------
                   anul        anul        anul        anul       anul
                     I           II         III         IV          V
                 cantitate   cantitate   cantitate   cantitate   cantitate
                         Taxa        Taxa        Taxa        Taxa       Taxa
                        Vamala      Vamala      Vamala      Vamala     Vamala
COD NC  Descriere   tone  -%-   tone  -%-   tone  -%-   tone  -%-  tone  -%-
-------------------------------------------------------------------------------
07020010 Rosii (2)        16,2        14,4        12,6        12,6       12,6
07020090 Rosii (7)  3.400  9,9  3.560  8,8  3.720  7,7  3.890  7,7 4.050  7,7
-------------------------------------------------------------------------------
07031019 Ceapa        130  9,6    140  7,2    150  4,8    160  4,8   170  4,8
-------------------------------------------------------------------------------
07041010 Varza (2)  1.500 13,6  1.650 10,2  1.800  6,8  1.950  6,8 2.100  6,8
07049010 Varza alba
         si rosie
         (5)              12           9           6           6          6
07049090 Alta             12           9           6           6          6
-------------------------------------------------------------------------------
07070010 Castraveti 1.480 13,6  1.620 10,2  1.750  6,8  1.880  6,8 2.020  6,8
-------------------------------------------------------------------------------
07082010 Fasole
         proaspata
         (2)          130 10,4    140  7,8    150  5,2    160  5,2   170  5,2
07082090 Fasole
         proaspata
         (2)              13,6        10,2         6,8         6,8        6,8
-------------------------------------------------------------------------------
07096010 Ardei
         capia      1.710  7,2  1.870  5,4  2.020  3,6  2.180  3,6 2.330  3,6
-------------------------------------------------------------------------------
07102100 Mazare
         congelata    110 14,4    120 10,8    130  7,2    140  7,2   150  7,2
07102200 Fasole
         congelata        14,4        10,8         7,2         7,2        7,2
07102900 Altele
         congelate        14,4        10,8         7,2         7,2        7,2
-------------------------------------------------------------------------------
07119040 Ciuperci
         (9)          320 10,8    340  9,6    350  8,4    370  8,4   380  8,4
07119060
20031020
20031030
-------------------------------------------------------------------------------
08023100 Nuci in
         coaja        200  6,4    220  4,8    240  3,2    260  3,2   280  3,2
08023200 Nuci
         decojite          6,4         4,8         3,2         3,2        3,2
-------------------------------------------------------------------------------
08081031 Mere,
         altele (3)   100 11,2    110  8,4    120  5,6    130  5,6    140  5,6
08081033 decat mere
         pentru           11,2    110  8,4    120  5,6    130  5,6    140  5,6
08081039 cidru (4)        11,2    110  8,4    120  5,6    130  5,6    140  5,6
08081051                   6,4         4,8         3,2         3,2         3,2
08081053                   6,4         4,8         3,2         3,2         3,2
08081059                   6,4         4,8         3,2         3,2         3,2
-------------------------------------------------------------------------------
08091000 Caise        820 20      900 15      970 10    1.040  10   1.120 10
-------------------------------------------------------------------------------
08094011 Prune (6)  1.800 12    1.960  9    2.130  6    2.290   6   2.460  6
08094019                   6,4         4,8         3,2          3,2        3,2
-------------------------------------------------------------------------------
08101010 Capsuni
         (6) (8)    1.720 12,8  1.880  9,6  2.030  6,4  2.190   6,4 2.350  6,4
08101090 Capsuni (8)  345 11,2    380  8,4    415  4,8    450  4,8    485  4,8
08121000 Cirese        75  8,8     82  6,6     89  4,4     95  4,4    104  4,4
-------------------------------------------------------------------------------
08131000 Caise,
         uscate       570  5,6    620  4,2    670  2,8    730  2,8    780  2,8
08132000 Prune,
         uscate            9,6         7,2         4,8         4,8         4,8
08133000 Mere,
         uscate            6,4         4,8         3,2         3,2         3,2
08134080 Alte,
         uscate            4,8         3,6         2,4         2,4         2,4
-------------------------------------------------------------------------------
  ex.
12092500 de secara
         englezeasca
         (Lolium
         perenne L.)  300  3,2    330  2,4    360  1,6    390  1,6    420  1,6
12092980                   4           3           2           2           2
12099190                   5,6         4,2         2,8         2,8         2,8
12099991                   4,8         3,6         2,4         2,4         2,4
12099999                   5,6         4,2         2,8         2,8         2,8
-------------------------------------------------------------------------------
12129910 Radacini de
         cicoare      340  1,6    370  1,2    400  0,8    430  0,8    460  0,8
-------------------------------------------------------------------------------
15121191 Ulei floarea
         soarelui
         brut       2.700  8    2.950  6    3.190  4    3.440  4    3.680  4
15121991 Ulei floarea
         soarelui, alte   12           9           6           6           6
-------------------------------------------------------------------------------
16023111 Carne
         conservata de
         curcan       300 13,6    330 10,2    360  6,8    390  6,8    420  6,8
-------------------------------------------------------------------------------
20011000 Castraveti
         conservati   100 17,6    110 13,2    120  8,8    130  8,8    140  8,8
20019065 Alti             16          12           8           8           8
20019070                  16          12           8           8           8
20019075                  16          12           8           8           8
20019080                  16          12           8           8           8
20019085                  16          12           8           8           8
20019090                  16          12           8           8           8
-------------------------------------------------------------------------------
20029030 Rosii
         conservate   560 16,2    590 14,4    610 12,6    640 12,6    670 12,6
20029090                  16,2        14,4        12,6        12,6        12,6
-------------------------------------------------------------------------------
20054000 Mazare       120 19,2    130 14,4    140  9,6    150  9,6    160  9,6
20097019 Suc mere   1.040 33,6  1.140 25,2  1.230 16,8  1.320 16,8  1.420 16,8
-------------------------------------------------------------------------------
24011060 Tutun (10) 2.500 11,5  2.750  9    3.000  5,5  3.250  5,5  3.500  5,5
24011070       (10)       11,5         9           5,5         5,5         5,5
24012060       (10)       11,5         9           5,5         5,5         5,5
24012070       (10)       11,5         9           5,5         5,5         5,5
-------------------------------------------------------------------------------
    (1) Indiferent de regulile de interpretare a Nomenclatorului combinat, exprimarea descrierii produselor trebuie considerata ca avand nu mai mult decat o valoare indicativa, schema preferentiala fiind determinata, in contextul acestei anexe, prin aria de cuprindere a codurilor NC. Unde sunt indicate codurile NC "ex", schema preferentiala va fi determinata prin aplicarea codurilor NC si a descrierii corespunzatoare, luate impreuna.
    (2) Taxa vamala minima aplicabila: Min 2    ECU/100 kg/net.
    (3) Taxa vamala minima aplicabila: Min 2,4  ECU/100 kg/net.
    (4) Taxa vamala minima aplicabila: Min 2,3  ECU/100 kg/net.
    (5) Taxa vamala minima aplicabila: Min 0,5  ECU/100 kg/net.
    (6) Taxa vamala minima aplicabila: Min 3    ECU/100 kg/net.
    (7) Taxa vamala minima aplicabila: Min 3,5  ECU/100 kg/net.
    (8) Supus aranjamentului privind pretul minim prevazut in anexa la anexele nr. 11 b si 12 b pentru produsele destinate prelucrarii.
    (9) Aceste coduri NC sunt supuse regimului de import prevazut in Reglementarea Consiliului (EEC) nr. 1796/1981.
    (10) Taxa vamala minima aplicabila ECU/100 kg: anul 1 = 22,5; anul 2 = 17; anul 3 si urmatorii = 11.

    ANEXA 13

                   Lista produselor mentionate la art. 15.4
    Importurile in Romania ale urmatoarelor produse originare din Comunitate vor beneficia de concesiile de mai jos:
------------------------------------------------------------------------------
                                             Anul   Anul   Anul   Anul   Anul
                                               1      2      3      4      5
      COD NC                    Cantitate    taxa   taxa   taxa   taxa    taxa
                                            vamala vamala vamala  vamala  vamala
-------------------------------------------------------------------------------
   01011100                      nelimitat    2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   01021010                      nelimitat    2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   01021030                      nelimitat    2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   01021090                      nelimitat    2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
ex. 01029041 juninci care nu au
ex. 01029049 fatat niciodata, cu
            o greutate peste
            220 kg, dar care nu
            depasesc 300 kg      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   01029051                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   01029059                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   01031000                      nelimitat    2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   01041010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   01042010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   02109090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   04021019                        1.500     18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04022111                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04022119                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04022191                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   04031002                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031004                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031006                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031012                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031014                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031016                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031022                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031024                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031026                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031032                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031034                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04031036                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039013                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039019                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039031                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039033                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039039                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039051                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039053                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039059                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039061                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039063                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04039069                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041002                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041004                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041006                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041012                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041014                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04041016                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   04050011                         1.500    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04050019                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04050090                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   04061020                         1.000    18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04061080                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04062010                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04062090                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04063039                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04063090                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069013                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069015                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069017                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069019                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069023                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069027                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069029                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069031 de la 1 septembrie
            la 30 aprilie                    18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069033 de la 1 septembrie
            la 30 aprilie                    18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069035                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069037                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069039                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069050                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069061                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069063                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069069                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069073                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069075                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069077                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069079                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069081                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069085                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069089                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069093                                  18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   04069099
-------------------------------------------------------------------------------
   06011010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   06011020                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   06011030                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   06011040                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   06011090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   06021010                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   06021090                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   06023000                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   06029100                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
-------------------------------------------------------------------------------
   07019051                       20.000     22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   07019059                                  22.5   21.0   20.0   18.8   18.8
   07019090                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   07091000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   07092000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   07099039                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   07108010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   08011010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08011090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08012000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08013000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08021110                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08021190                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08021210                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08021290                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08022100                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08022200                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08025000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08029030                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08029050                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08029080                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08030010 de la 1 noiembrie la
            30 aprilie           nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08030090 de la 1 noiembrie la
            30 aprilie           nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08041000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08042010                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08042090                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08043000                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08044010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08045000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08051041                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08051045                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08051049                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08052010 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08052030 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08052050 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08052070 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08052090 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08053010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08053090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08054000 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08059000 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062012                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062018                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062091                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062092                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08062098                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08072000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08109010 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08109030 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08109080 de la 1 noiembrie
            la 30 aprilie        nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   08134050                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08134060                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   08134080                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
                                              0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
   09012100                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
                                              0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
ex. 10011000 de samanta          nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   10019091                       100.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10019099                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   10020000                        30.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   10030010                         1.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   10030020                        50.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10030080
-------------------------------------------------------------------------------
   10051011                         1.000     2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   10051013                                   2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
   10051015                                   2.7    2.6    2.4    2.3    2.3
-------------------------------------------------------------------------------
   10063021                        10.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063023                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063025                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063027                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063042                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063044                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063046                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063048                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063061                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063063                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063065                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063067                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063092                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063094                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   10063096                                  22.5   21.3   20.2   18.8   18.8
   10063098                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   12021090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12022000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12040010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12074090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12091100                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092100                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092200                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092311                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092315                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092400                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092500                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12092950                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12093000                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12099910                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   12119010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119030                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119040                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119060                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119065                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119070                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119075                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   12119080                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   15091010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   15091090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   15099000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   15151100                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   15153010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   15153090
-------------------------------------------------------------------------------
   16022090                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   16024919                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   16025010                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   16025031                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   16025039                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   16025080                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
------------------------------------------------------------------------------
   17011110                        20.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   17011190                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   17011210                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   17011290                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   17019910                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   17019990                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   18010000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   20057000                         5.000    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   20079110                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20079130                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20079190                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20079935                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20079951                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20081110                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20081191                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20081199                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083019                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083031                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083039                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083051                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083055                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083059                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083071                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083075                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083079                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083091                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20083099                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091111                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091119                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091191                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091199                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091911                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091919                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091991                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20091999                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20092011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20092091                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20092099                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093019                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093031                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093039                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093051                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093055                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20093059                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094011                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094019                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094030                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094091                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094093                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   20094099                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   23011000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   23012000                      nelimitat   18.0   17.0   16.0   15.0   15.0
   23040000                      nelimitat   22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------
   24011010                         2.500    22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   24011020                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   24011060                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   24011070                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   24012010                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
   24012020                                  22.5   21.3   20.0   18.8   18.8
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 14

                  Concesiile Comunitatii la produsele piscicole
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Taxa
       COD NC                    Descrierea produsului                 vamala
                                                                       - % -
-------------------------------------------------------------------------------
  03 01 91 00      Pastrav (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki,
                   Salmo aguabonita, Salmo gilae), viu                    10
  03 02 11 00      Pastrav (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki,
                   Salmo aguabonita, Salmo gilae), proaspat sau
                   refrigerat (exclusiv ficat si lapti)                   10
 ex. 03 02 12 00   Somon de Dunare (Hucho hucho), proaspat sau refrigerat
                   (exclusiv ficat si lapti)                               1,8
  03 03 21 00      Pastrav (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki,
                   Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelat               10
 ex. 03 03 22 00   Somon de Dunare (Hucho hucho), congelat                 1,8
  03 03 31 30      Halibut atlantic (Hippoglossus hippoglossus) congelat   4
  03 03 71 10      Sardine din specia Sardina pilchardus, congelate       20,7
  03 03 71 30      Sardine din genul Sardinops si Sardinella (Sardinella
                   spp.), congelate                                       13,5
  03 03 74 19      Scrumbii din speciile Scomber scombrus si Scomber
                   japonicus, de la 16 iunie la 14 februarie, congelate   18
  03 04 10 11      File de pastrav (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo
                   clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), proaspat sau
                   refrigerat                                             10
  03 04 20 11      File de pastrav (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo
                   clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelat       10
 ex. 03 05 69 50   Somon de Dunare (Hucho hugho), sarat insa nu uscat
                   sau afumat si in saramura                               2
  03 06 12 90      Homari (Homarus spp.), congelati, altii decat cei
                   intregi                                                 4
  03 06 19 10      Freshwater crayfish, congelat                           4
  03 06 29 10      Freshwater crayfish, necongelat                         4
  03 06 29 30      Homari Norvegia (Nephras norvegianas), necongelati     10,8
  03 07 31 10      Moluste (Mytilus spp.), vii, proaspete sau refrigerate  5,5
  03 07 39 10      Moluste (Mytilus spp.), altele decat cele vii,
                   proaspete sau refrigerate                               5,5
  03 07 41         Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
                   spp.) si calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
                   Nototoderns spp., Sepiotenthis spp.), vii, proaspeti
                   sau refrigerati                                         4
  16 04 12 90      Hering integral sau transat, insa nu macinat, altul
                   decat "file, brut, doar putin invelit in coca sau in
                   pesmet, prefiert sau nu in ulei, supercongelat"        18
  16 04 13 11      Sardine, proaspete sau congelate, intregi sau transate
                   (exclusiv macinate)                                    22,5
  16 04 13 90      Sardinele si sproturi, preparate sau congelate,
                   intregi sau transate (exclusiv macinate)                9
  16 04 15 11      Scrumbii din speciile Scomber scombrus si Scomber
                   japonicus, preparate sau conservate, intregi sau
                   transate (exclusiv macinate)                            9
  16 04 15 90      Scrumbii din speciile Scomber australasicus, preparate
                   sau conservate, intregi sau transate (exclusiv
                   macinate)                                               9
 ex. 16 04 20 10   Somon de Dunare, preparat sau conservat (exclusiv cel
                   intreg sau transat)                                     4
 ex. 16 04 20 50   Sardine si scrumbii din speciile Scomber scombrus si
                   Scomber japonicus, preparate sau conservate (exclusiv
                   cel intreg sau transat)                                19
  16 04 30 10      Caviar (icre de sturion)                               12
 ex. 16 05 20 00   Creveti si moluste, altele decat varietatea "Crangon",
                   preparate sau conservate                                6
  23 01 20 00      Fainuri, prafuri si pelete din peste, crustacee,
                   moluste sau alte nevertebrate acvatice, improprii
                   alimentatiei umane                                      0


    ANEXA 15

  03 02 40 10      Hering (Clupea harengus, Clupea pallassi) de la poz.
                   15.2. la poz. 15.6., proaspat sau refrigerat
                   (exclusiv ficat sau lapti)                             18
  03 02 40 90      Hering (Clupea harengus, Clupea pallassi) de la poz.
                   16.6. la poz. 14.2., proaspat sau refrigerat
                   (exclusiv ficat si lapti)                              18
  03 02 61 10      Sardine din speciile Sardina pilchardus, proaspete
                   sau refrigerate                                        18
  03 02 61 30      Sardine din speciile Sardinops si Sardinella (Sardinella
                   spp.), proaspete sau refrigerate                       18
  03 02 64 10      Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
                   Scomber japonicus), de la poz. 15.2. la poz. 15.6.,
                   proaspete sau refrigerate                              18
  03 02 64 90      Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
                   Scomber japonicus), de la poz. 16.6. la poz. 14.2.,
                   proaspete sau refrigerate                              18
  03 03 50 10      Hering (Clupea harengus, Clupea pallassi), de la poz.
                   15.2. la poz. 15.6., congelat (exclusiv ficat si
                   lapti)                                                 18
  03 03 50 90      Hering (Clupea harengus, Clupea pallassi), de la poz.
                   16.6. la poz. 14.2., congelat                          18
  03 03 71 10      Sardine din speciile Sardona pilchardus, congelate     18
  03 03 71 30      Sardine din genul Sardinops si Sardinella (Sardinella
                   spp.), congelate                                       18
  03 03 74 11      Scrumbii (Scomber scombrus si Scomber japonicus), de
                   la poz. 15.2. la poz. 15.6., congelate                 18
  03 03 74 19      Scrumbii (Scomber scombrus si Scomber japonicus), de
                   la poz. 16.6. la poz. 14.6., congelate                 18
  16 04 12 10      Hering file, brut, doar putin invelit in coca sau in
                   pesmet, prefiert sau nu in ulei, supercongelat         22,5
  16 04 12 90      Hering, intreg sau transat, dar nu macinat, altele
                   decat "file, brut, doar putin invelit in coca sau in
                   pesmet, prefiert sau nu in ulei, supercongelat"        22,5
  16 04 13 11      Sardine, preparate sau conservate, intregi sau
  16 04 13 19      transate (exclusiv macinate)                           22,5
 ex. 16 04 13 90   Sardinele preparate sau congelate, intregi sau
                   transate (exclusiv macinate)                           22,5
  16 04 15 11      Scrumbii din speciile Scomber scombrus si Scomber
  16 04 15 19      japonicus, preparate sau conservate, intregi sau
                   transate (exclusiv macinate)                           22,5
 ex. 16 04 20 50   Sardine sau scrumbii din speciile Scomber scombrus
                   si Scomber japonicus, preparate sau conservate
                   (exclusiv cele intregi sau cele transate)              22,5
 ex. 16 04 20 90   Hering (Clupea heringus, Clupea pallassi), preparat
                   sau conservat (exclusiv cel intreg sau transat)        22,5
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

                         Proprietatea intelectuala (art. 37)
    Prima Directiva a Consiliului nr. 89/104/CEE din 27 decembrie 1988 pentru apropierea legilor statelor membre referitoare la marcile de comert.
    Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 referitoare la protectia legala a topografiilor produselor semiconductoare.
    Directiva Consiliului nr. 91/290/CEE din 14 mai 1991 referitoare la protectia legala a programelor de calculator.
    Reglementarea Consiliului nr. 1768/92/CEE din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protectie pentru produse medicinale.
    Reglementarea Consiliului nr. 2081/92/CEE din 14 iulie 1992 referitoare la protectia indicatiilor geografice si a stabilirii originii pentru produse agricole si alimentare.

                           LISTA PROTOCOALELOR
-------------------------------------------------------------------------------
                   Articolul
 Protocolul   la care se refera                  Titlul
-------------------------------------------------------------------------------
  Nr. 1             10           Privind produsele textile si de imbracaminte.
  Nr. 2             11           Privind produsele reglementate prin Tratatul
                                 de instituire a Comunitatii Europene a
                                 Carbunelui si Otelului (C.E.C.O.).
  Nr. 3             14           Privind schimburile intre Romania si Comunitate
                                 pe produse agricole transformate, la care
                                 se refera articolul 14 al acordului.
  Nr. 4             29           Privind definirea notiunii de produse originare
                                 si metodele de cooperare administrativa.
  Nr. 5             31           Privind prevederile specifice referitoare la
                                 comertul dintre Romania si Spania si
                                 Portugalia.
  Nr. 6             38           Privind asistenta reciproca in problemele
                                 vamale.
  Nr. 7             52           Concesii cu limite anuale.
-------------------------------------------------------------------------------

                             PROTOCOLUL Nr. 1
privind comertul cu produse textile si de imbracaminte

    Art. 1
    Prezentul protocol se aplica produselor textile si de imbracaminte (denumite in ceea ce urmeaza produse textile), definite dupa cum urmeaza:
    - pentru scopuri cantitative, produsele textile sunt cele cuprinse in anexa nr. 1 la Acordul bilateral dintre Comunitate si Romania privind comertul cu produse textile, parafat la 11 iulie 1986 si aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 1987, amendat prin Schimbul de scrisori parafat la Bruxelles la 20 septembrie 1991 si produsele textile cuprinse in Tabelul I al anexei la acordul sub forma de schimburi de scrisori, care constituie parte integranta a acordului bilateral sus-mentionat, parafat la 11 iulie 1986;
    - pentru scopuri tarifare, produsele textile sunt cele din sectiunea 11 (cap. 50-63) a Nomenclaturii combinate a Comunitatii si, respectiv, a Tarifului Vamal Roman.
    Art. 2
    1. Taxele vamale de import aplicabile in Comunitate produselor textile cuprinse in sectiunea 11 (cap. 50-63) a Nomenclaturii combinate si care sunt originare din Romania, in conformitate cu Protocolul nr. 4 al acordului, vor fi reduse in vederea ajungerii la eliminarea lor la sfarsitul unei perioade de sase ani incepand cu intrarea in vigoare a acordului, dupa cum urmeaza:
    - la intrarea in vigoare a acordului, la cinci septimi din taxa de baza;
    - la inceputul celui de al treilea an, la patru septimi din taxa de baza;
    - la inceputul celui de al patrulea an, la trei septimi din taxa de baza;
    - la inceputul celui de al cincilea an, la doua septimi din taxa de baza;
    - la inceputul celui de al saselea an, la o septime din taxa de baza;
    - la inceputul celui de al saptelea an, taxele vamale care mai raman vor fi eliminate.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Romania produselor textile cuprinse in sectiunea 9 (cap. 50-63) a Tarifului Vamal Roman si care sunt originare din Comunitate, in conformitate cu Protocolul nr. 4 al acordului, vor fi eliminate progresiv, dupa cum se prevede in art. 5 al acordului.
    3. Taxele vamale aplicabile produselor de compensare importate in Comunitate care sunt originare din Romania in sensul Protocolului nr. 4 al acordului si care rezulta din operatiuni in Romania, in conformitate cu Reglementarea Consiliului (C.E.E.) nr. 636/1982, vor fi eliminate la data intrarii in vigoare a acordului.
    4. Prevederile art. 6 si ale art. 7 ale acordului vor fi aplicate comertului cu produse textile intre parti.
    Art. 3
    1. De la data intrarii in vigoare a acordului pana la intrarea in vigoare a protocolului la care se refera paragraful 2 de mai jos, aranjamentele cantitative si alte probleme referitoare la exportul de produse textile originare din Romania in Comunitate vor continua sa fie reglementate prin Acordul bilateral privind comertul cu produse textile dintre Comunitate si Romania, parafat la 11 iunie 1986 si aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 1987, amendat prin Schimbul de scrisori parafat la Bruxelles la 20 septembrie 1991. Partile convin sa amendeze, dupa cum va fi necesar, acordul bilateral sus-mentionat privind comertul cu produse textile pentru a se tine seama de politica Comunitatii in domeniul textil dupa 1 ianuarie 1993.
    Partile convin ca, in ce priveste exporturile in Comunitate de produse textile originare din Romania, in perioada aplicarii acordului bilateral sus-mentionat privind comertul cu produse textile, nu se vor aplica art. 20 paragraful 2 si art. 25 ale acordului.
    2. Romania si Comunitatea se angajeaza, prin prezentul, sa negocieze un nou protocol privind aranjamentele cantitative si alte aspecte legate de comertul cu produse textile, cat mai curand posibil, tinand cont de viitorul regim care va reglementa comertul international cu produse textile aflat in discutie in cadrul negocierilor multilaterale de la Geneva. Modalitatile si perioada in cursul careia vor fi abolite barierele netarifare vor fi determinate in noul protocol. Perioada va fi egala cu jumatate din perioada de integrare ce va fi decisa in Runda Uruguay de negocieri, incepand cu 1 ianuarie 1994 si nu va fi mai scurta de cinci ani, incepand cu 1 ianuarie 1993 sau cu data intrarii in vigoare a acordului, daca aceasta data este ulterioara. Noul protocol va urma expirarii acordului privind comertul cu produse textile la care se refera paragraful 1 de mai sus.
    3. Tinandu-se cont de dezvoltarea comertului cu produse textile dintre parti, de gradul de acces in Romania al exporturilor de produse textile originare din Comunitate si de rezultatele negocierilor multilaterale din Runda Uruguay, in noul protocol se vor stipula prevederi la o imbunatatire substantiala a regimului aplicat importurilor in Comunitate, cu privire la nivelurile de import, ritmurile de crestere, flexibilitatile privind limitarile cantitative si eliminarea anumitor limitari cantitative, dupa o examinare caz cu caz. Independent de cele stipulate in art. 20 paragraful 2 si in art. 25 ale acordului, in noul protocol se vor include si prevederi pentru un mecanism de salvgardare specific pentru textile. Un astfel de mecanism nu va fi, pe ansamblu, mai restrictiv decat mecanismul de salvgardare prevazut in acordul textil la care se refera paragraful 1 de mai sus.
    4. Restrictiile cantitative si masurile cu efect echivalent la importurile de produse textile din Comunitate in Romania vor fi abolite in decursul aceleiasi perioade cu cea prevazuta pentru eliminarea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent, la importurile de produse textile din Romania in Comunitate.
    Art. 4
    De la intrarea in vigoare a acordului pana la intrarea in vigoare a noului protocol nu vor fi impuse noi restrictii cantitative sau masuri cu efect echivalent, cu exceptia cazurilor prevazute conform acordului si protocoalelor sale.

                               PROTOCOLUL Nr. 2
                        privind produsele C.E.C.O.

    Art. 1
    Prezentul protocol se aplica produselor cuprinse in anexa nr. 1 la acest protocol.

    CAP. 1
    Produse din otel reglementate de C.E.C.O.

    Art. 2
    Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor din otel reglementate de C.E.C.O., originare din Romania, vor fi abolite progresiv in conformitate cu urmatorul calendar:
    1. fiecare taxa va fi redusa la 80% din taxa de baza la data intrarii in vigoare a acordului;
    2. noi reduceri la 60%, 40%, 20%, 10% si 0% din taxa de baza vor fi efectuate la inceputul celui de-al doilea si, respectiv, al treilea, al patrulea, al cincilea si al saselea an de la intrarea in vigoare a acordului.
    Art. 3
    Taxele vamale aplicabile in Romania la importurile de produse C.E.C.O. originare din Comunitate vor fi abolite progresiv, in conformitate cu urmatorul calendar:
    1. pentru produsele cuprinse in anexa nr. 2 a la prezentul protocol, taxele vamale vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului;
    2. pentru produsele cuprinse in anexa nr. 2 b la prezentul protocol, taxele vamale vor fi reduse progresiv, dupa cum se prevede in art. 5 paragraful 2 al acordului;
    3. pentru produsele care nu sunt cuprinse nici in anexa nr. 2 a si nici in anexa nr. 2 b la prezentul protocol, taxele vamale vor fi reduse progresiv, dupa cum se prevede in art. 5 paragraful 4 al acordului.
    Art. 4
    1. Restrictiile cantitative si masurile cu efect echivalent la importurile in Comunitate, de produse din otel reglementate de C.E.C.O., originare din Romania, vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.
    2. Restrictiile cantitative si masurile cu efect echivalent la importurile in Romania de produse din otel reglementate de C.E.C.O., originare din Comunitate, vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.
    Art. 5
    Daca, pe parcursul unei perioade egale cu derogarea pentru subventii, conform art. 9.4, si data fiind sensibilitatea deosebita a pietelor otelului, importul anumitor produse din otel, originare din una dintre parti, cauzeaza sau amenintata sa cauzeze un prejudiciu serios producatorilor interni de produse similare sau perturbari grave pietelor otelului ale celeilalte parti, ambele parti vor intra imediat in consultari pentru a se gasi o solutie adecvata. Pana la aceasta solutie, independent de alte prevederi ale acordului si, in special de cele din art. 25 si 28, in situatia cand imprejurarile exceptionale cer o actiune imediata, partea importatoare poate adopta solutii cantitative sau alte solutii strict necesare pentru a se face fata situatiei, in conformitate cu obligatiile sale internationale si multilaterale.

    CAP. 2
    Produse carbonifere reglementate de C.E.C.O.

    Art. 6
    Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor carbonifere reglementate de C.E.C.O., originare din Romania, vor fi abolite progresiv, in conformitate cu urmatorul calendar:
    1. la 1 ianuarie 1994, fiecare taxa va fi redusa la 50% din taxa de baza;
    2. la 31 decembrie 1995, taxele care mai raman vor fi eliminate.
    Art. 7
    Taxele vamale de import, aplicabile in Romania produselor carbonifere reglementate de C.E.C.O., originare din Comunitate, vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.
    Art. 8
    1. Restrictiile cantitative, aplicabile in Comunitate produselor carbonifere reglementate de C.E.C.O., originare din Romania, precum si masurile avand efect echivalent, vor fi abolite cel mai tarziu la un an dupa intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia celor privind produsele si regiunile descrise in anexa nr. 3, care vor fi abolite cel mai tarziu la patru ani dupa intrarea in vigoare a acordului.
    2. Restrictiile cantitative la importuri, aplicabile in Romania la produsele carbonifere, originare din Comunitate, precum si masurile avand efect echivalent, vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului.

    CAP. 3
    Prevederi comune

    Art. 9
    1. Cele ce urmeaza sunt incompatibile cu functionarea normala a acordului, in masura in care ele afecteaza comertul intre Comunitate si Romania:
    (1) toate acordurile de natura cooperativa sau concentrativa dintre intreprinderi, deciziile asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate dintre intreprinderi, care au ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea competitiei;
    (2) abuzul, din partea uneia sau mai multor intreprinderi, de o pozitie dominanta pe teritoriul Comunitatii sau al Romaniei, in ansamblu sau pe o parte substantiala a acestuia;
    (3) ajutorul public in orice forma, cu exceptia derogarilor permise conform Tratatului C.E.C.O.
    2. Orice practici contrare prezentului articol vor fi examinate pe baza criteriilor decurgand din aplicarea regulilor stabilite prin art. 65-66 ale Tratatului de instituire a C.E.C.O. si ale art. 85-86 ale Tratatului de instituire a C.E.E., precum si prin regulile privind ajutoarele de stat, incluzand legislatia secundara.
    3. Consiliul de asociere va adopta, in decurs de trei ani de la intrarea in vigoare a acordului, regulile necesare pentru implementarea paragrafelor 1 si 2.
    4. Partile contractante recunosc ca in cursul primilor cinci ani dupa intrarea in vigoare a acordului si, prin derogare de la paragraful 1 (3) al prezentului articol, Romania poate, in mod exceptional, in ce priveste produsele siderurgice C.E.C.O., sa acorde ajutor public pentru scopuri de restructurare, cu conditia ca:
    - sa conduca la viabilitatea firmelor beneficiare, in conditii normale de piata, la sfarsitul perioadei de restructurare; si
    - suma si intensitatea unui astfel de ajutor sa fie strict limitate la ceea ce este absolut necesar in vederea restructurarii unei astfel de viabilitati si sa fie reduse in mod progresiv;
    - programul de restructurare sa fie legat de o rationalizare globala si reducere a capacitatii in Romania.
    5. Fiecare parte va asigura transparenta in domeniul ajutorului public printr-un schimb continuu si deplin de informatii catre cealalta parte, inclusiv referitoare la suma, intensitatea si scopul ajutorului si detaliile planului de restructurare.
    6. In cazul in care Comunitatea si Romania considera ca o anumita practica este incompatibila cu termenii paragrafului 1, asa cum este amendat prin paragraful 4 al prezentului articol, si
    - nu se refera, in mod adecvat, la regulile de aplicare prevazute in paragraful 3, sau
    - in absenta unor astfel de reguli si, daca o astfel de practica cauzeaza sau ameninta sa cauzeze prejudicii intereselor celeilalte parti sau un prejudiciu material industriei sale nationale, partea afectata poate lua masuri adecvate, daca nici o solutie nu a fost gasita in decurs de 30 de zile prin consultari. Astfel de consultari vor avea loc in termen de 30 de zile.
    In cazul practicilor incompatibile cu paragraful 1 (3) al prezentului articol, astfel de masuri adecvate pot sa cuprinda numai masurile adoptate in conformitate cu procedurile si in conditiile formulate in Acordul general pentru tarife vamale si comert si in orice alte instrumente relevate negociate sub auspiciile acestui acord si care sunt aplicabile intre parti.
    Art. 10
    Prevederile art. 6, 7 si 8 ale acordului se vor aplica in comertul cu produse C.E.C.O. intre parteneri.
    Art. 11
    Partile convin ca unul dintre organele speciale stabilite de Comisia mixta sa fie o grupa de contact care va discuta aplicarea prezentului protocol.

    ANEXA 1

        Lista produselor carbonifere si din otel, reglementate de C.E.C.O.

  2601 11 00   7208 14 91   7209 41 00   7214 50 10   7222 10 19
  2601 12 00   7208 14 99   7209 42 10   7214 50 91   7222 10 51
  2602 00 00   7208 21 10   7209 42 90   7214 50 99   7222 10 59
  2619 00 10   7208 21 90   7209 43 10   7214 60 00   7222 10 99
  2701 11 10   7208 22 10   7209 43 90   7215 90 10   7222 30 10
  2701 11 90   7208 22 91   7209 44 10   7216 10 00   7222 40 11
  2701 12 10   7208 22 95   7209 44 90   7216 21 00   7222 40 19
  2701 12 90   7208 22 98   7209 90 10   7216 22 00   7222 40 30
  2701 19 00   7208 23 10   7210 11 10   7216 31 11   7224 10 00
  2701 20 00   7208 23 91   7210 12 11   7216 31 19   7224 90 01
  2702 10 00   7208 23 95   7210 12 19   7216 31 91   7224 90 05
  2702 20 00   7208 23 98   7210 20 10   7216 31 99   7224 90 08
  2704 00 19   7208 24 10   7210 31 10   7216 32 11   7224 90 15
  2704 00 30   7208 24 91   7210 39 10   7216 32 19   7224 90 31
  7201 10 11   7208 24 99   7210 41 10   7216 32 91   7224 90 39
  7201 10 19   7208 31 00   7210 49 10   7216 32 99   7225 10 10
  7201 10 30   7208 32 10   7210 50 10   7216 33 10   7225 10 91
  7201 10 90   7208 32 30   7210 60 11   7216 33 90   7225 10 99
  7201 20 00   7208 32 51   7210 60 19   7216 40 10   7225 20 20
  7201 30 10   7208 32 59   7210 70 31   7216 40 90   7225 30 00
  7201 30 90   7208 32 91   7210 70 39   7216 50 10   7225 40 10
  7201 40 00   7208 32 99   7210 90 31   7216 50 90   7225 40 30
  7202 11 20   7208 33 10   7210 90 33   7216 90 10   7225 40 50
  7202 11 80   7208 33 91   7210 90 35   7218 10 00   7225 40 70
  7202 99 11   7208 33 99   7210 90 39   7218 90 11   7225 40 90
  7203 10 00   7208 34 10   7211 11 00   7218 90 13   7225 50 10
  7203 90 00   7208 34 90   7211 12 10   7218 90 15   7225 50 90
  7204 10 00   7208 35 10   7211 12 90   7218 90 19   7225 90 10
  7204 21 00   7208 35 90   7211 19 10   7218 90 50   7226 10 10
  7204 29 00   7208 41 00   7211 19 91   7219 11 10   7226 10 30
  7204 30 00   7208 42 10   7211 19 99   7219 11 90   7226 20 20
  7204 41 10   7208 42 30   7211 21 00   7219 12 10   7226 91 10
  7204 41 91   7208 42 51   7211 22 10   7219 12 90   7226 91 90
  7204 41 99   7208 42 59   7211 22 90   7219 13 10   7226 92 10
  7204 49 10   7208 42 91   7211 29 10   7219 13 90   7226 99 20
  7204 49 30   7208 42 99   7211 29 91   7219 14 10   7227 10 00
  7204 49 91   7208 43 10   7211 29 99   7219 14 90   7227 20 00
  7204 49 99   7208 43 91   7211 30 10   7219 21 11   7227 90 10
  7204 50 10   7208 43 99   7211 41 10   7219 21 19   7227 90 30
  7204 50 90   7208 44 10   7211 41 91   7219 21 90   7227 90 50
  7206 10 00   7208 44 90   7211 49 10   7219 22 10   7227 90 70
  7206 90 00   7208 45 10   7211 90 11   7219 22 90   7228 10 10
  7207 11 11   7208 45 90   7212 10 10   7219 23 10   7228 10 30
  7207 11 19   7208 90 10   7212 10 91   7219 23 90   7228 20 11
  7207 12 10   7209 11 00   7212 21 11   7219 24 10   7228 20 19
  7207 19 11   7209 12 10   7212 29 11   7219 24 90   7228 20 30
  7207 19 15   7209 12 90   7212 30 11   7219 31 10   7228 30 20
  7207 19 31   7209 13 10   7212 40 10   7219 31 90   7228 30 40
  7207 20 11   7209 13 90   7212 40 91   7219 32 10   7228 30 61
  7207 20 15   7209 14 10   7212 50 31   7219 32 90   7228 30 69
  7207 20 17   7209 14 90   7212 50 51   7219 33 10   7228 30 70
  7207 20 32   7209 21 00   7212 60 11   7219 33 90   7228 30 89
  7207 20 51   7209 22 10   7212 60 91   7219 34 10   7228 60 10
  7207 20 55   7209 22 90   7213 10 00   7219 34 90   7228 70 10
  7207 20 57   7209 23 10   7213 20 00   7219 35 10   7228 70 31
  7207 20 71   7209 23 90   7213 31 00   7219 35 90   7228 80 10
  7208 11 00   7209 24 10   7213 39 00   7219 90 11   7228 80 90
  7208 12 10   7209 24 91   7213 41 00   7219 90 19   7301 10 00
  7208 12 91   7209 24 99   7213 49 00   7220 11 00   7302 10 31
  7208 12 95   7209 31 00   7213 50 10   7220 12 00   7302 10 39
  7208 12 98   7209 32 10   7213 50 90   7220 20 10   7302 10 90
  7208 13 10   7209 32 90   7214 20 00   7220 90 11   7302 20 00
  7208 13 91   7209 33 10   7214 30 00   7220 90 31   7302 40 10
  7208 13 95   7209 33 90   7214 40 10   7221 00 10   7302 90 10
  7208 13 98   7209 34 10   7214 40 91   7221 00 90
  7208 14 10   7209 34 90   7214 40 99   7222 10 11

    ANEXA 2a

    Lista produselor mentionate in art. 3 paragraful 1 si art. 7 paragraful 2
  26.01.11.00   27.02.20.00   72.02.99.11   72.04.49.30   72.10.90.31
  26.01.12.00   27.04.00.19   72.03.10.00   72.04.49.91   72.10.90.33
  26.02.00.00   27.04.00.30   72.03.90.00   72.04.49.99   72.10.90.35
  26.19.00.10   72.01.10.11   72.04.10.00   72.04.50.10   72.10.90.39
  27.01.11.10   72.01.10.19   72.04.21.00   72.04.50.90   72.18.10.00
  27.01.11.90   72.01.10.30   72.04.29.00   72.06.10.00   72.18.90.11
  27.01.12.10   72.01.10.90   72.04.30.00   72.06.90.00   72.18.90.13
  27.01.12.90   72.01.20.00   72.04.41.10   72.10.12.11   72.18.90.15
  27.01.19.00   72.01.30.10   72.04.41.91   72.10.12.19   72.18.90.19
  27.01.20.00   72.01.30.90   72.04.41.99   72.10.60.11   72.18.90.50
  27.02.10.00   72.01.40.00   72.04.49.10   72.10.60.19   73.01.10.00

    ANEXA 2b

             Lista produselor mentionate in art. 3 paragraful 2
  72.02.11.20   72.07.20.11   72.20.11.00   72.22.40.30   72.28.20.11
  72.02.11.80   72.07.20.15   72.20.12.00   72.27.10.00   72.28.20.19
  72.07.11.11   72.07.20.17   72.20.20.10   72.27.20.00   72.28.20.30
  72.07.11.19   72.07.20.32   72.20.90.11   72.27.90.10   72.28.30.61
  72.07.12.10   72.07.20.51   72.20.90.31   72.27.90.30   72.28.30.70
  72.07.19.11   72.07.20.55   72.22.30.10   72.27.90.70   72.28.30.89
  72.07.19.15   72.07.20.57   72.22.40.11   72.28.10.10   72.28.60.10
  72.07.19.31   72.07.20.71   72.22.40.19   72.28.10.30   72.28.70.10
                                                          72.28.70.31
                                                          72.28.80.10
                                                          72.28.80.90
    ANEXA 3

     Produsele si regiunile care constituie exceptii mentionate in art. 8
                        al Protocolului C.E.C.O.

                                Produsele:
  26011100   26020000   27011100   27011210   27011900   27021000   27040019
  26011200   26190010   27011190   27011290   27012000   27022000   27040030
                                Regiunile:
    Toate regiunile:
    - Republicii Federale Germania
    - Regatului Spania

                              PROTOCOLUL Nr. 3
privind schimburile intre Romania si Comunitate de produse agricole transformate, la care se refera art. 14 al acordului

    Art. 1
    1. Comunitatea acorda produselor originare din Romania concesiile tarifare prevazute in anexa A.
    Pentru marfurile pentru care este prevazuta o reducere a elementului agricol, in conformitate cu prevederile art. 3, aceasta reducere este aplicabila in limitele cantitatilor stabilite in anexa B.
    2. Romania va acorda, incepand de la 1 ianuarie 1996, produselor agricole transformate la care se refera anexa C, concesiile tarifare stabilite conform prezentului protocol.
    3. Comisia mixta poate:
    - extinde lista produselor agricole transformate la care se refera prezentul protocol;
    - majora cantitatile de produse agricole transformate care beneficiaza de concesiile la care se refera anexa B.
    4. Comisia mixta poate inlocui concesiile la care se refera paragrafele 1 si 2 printr-un regim de sume compensatorii, fara limitare de cantitate, stabilit pe baza diferentelor de pret constatate pe pietele Romaniei si, respectiv, ale Comunitatii, la produsele agricole de baza care intra in compozitia produselor agricole transformate reglementate prin prezentul protocol. Comisia mixta stabileste lista marfurilor supuse acestor sume compensatorii, precum si lista produselor de baza. El hotaraste, in acest scop, modalitatile generale de aplicare.
    Art. 2
    In sensul articolelor ce urmeaza, se intelege prin:
    - marfuri: produsele agricole transformate la care se refera prezentul protocol;
    - element agricol de impunere: partea de impunere corespunzand cantitatilor de produse agricole incorporate si dedusa din impunerea aplicabila acestor produse in caz de import in starea lor initiala;
    - element neagricol al impunerii: partea din impunerea obtinuta prin deducerea din impunerea totala a elementului agricol al impunerii;
    - produse de baza: produsele agricole considerate ca intrind in compozitia marfurilor in sensul Reglementarii (C.E.E.) nr. 3033/1980;
    - suma de baza: suma calculata pentru un produs de baza, conform art. 6 al Reglementarii (C.E.E.) nr. 3033/1980 si care serveste pentru determinarea elementului mobil aplicabil unei anumite marfi, conform aceleiasi reglementari.
    Art. 3
    1. Incepand cu data intrarii in vigoare a acordului, Comunitatea elimina progresiv elementul neagricol al impunerii, potrivit ritmului stabilit in anexa A.
    2. Comunitatea aplica importurilor originare din Romania un element agricol de import, stabilit potrivit urmatoarelor prevederi:
    a) pentru marfurile pentru care anexa A prevede un element agricol (M.O.B.), acesta este acelasi cu cel aplicabil importurilor din oricare tara terta;
    b) pentru marfurile pentru care anexa A prevede un element agricol redus (M.O.B.R.), acesta este calculat prin reducerea cu 20% in 1993, cu 40% in 1994 si cu 60% incepand cu 1995, a sumelor de baza pentru produsele de baza pentru care o reducere a prelevarii este acordata prin aplicarea prezentului acord si prin reducerea cu 10%, 20% si, respectiv, cu 30% a sumei de baza pentru celelalte produse de baza.
    Aceasta reducere a elementului agricol nu se acorda decat in limitele contingentelor tarifare stabilite in anexa B; pentru cantitatile depasind aceste contingente tarifare, se restabileste elementul agricol aplicabil fata de oricare tara terta.
    3. Elementul agricol al impunerii este determinat potrivit reglementarilor aplicabile la importul de produse agricole transformate care nu sunt incluse in anexa 2 a Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene, tinand cont de reducerile prevazute la paragraful 2 lit. b).
    Art. 4
    1. Romania va stabili, inainte de 1 iulie 1995, elementul agricol al impunerii la marfurile la care se refera anexa C, pe baza taxelor vamale aplicabile in 1995 la importul de produse agricole de baza originare din Comunitate, considerate ca intrind in compozitia acestor marfuri. Ea va comunica aceste informatii Comisiei mixte.
    2. Taxele vamale aplicabile de catre Romania marfurilor la care se refera anexa C, incepand de la intrarea in vigoare a acordului pana la 31.12.1995 sunt cele in vigoare la 28.02.1993. Totusi, daca, urmare a reformelor politicii agricole romane, incidenta elementului agricol al impunerii definit la art. 2 creste, Romania va informa Comisia mixta, care poate accepta majorarea taxei respective pana la concurenta acestui incidente.
    3. Romania reduce progresiv impunerea aplicabila marfurilor la care se refera anexa C, potrivit ritmului stabili de Comisia mixta. Eliminarea elementului neagricol al impunerii trebuie sa se realizeze cel mai tarziu la 1 ianuarie 2000. Reducerea elementului agricol al impunerii va fi stabilita de Comisia mixta, pe baza concesiilor aplicabile produselor de baza (la importul in Romania).
    Art. 5
    Reducerile elementelor mobile la care se refera art. 3 paragraful 2 lit. b) nu se aplica decat de la ^1).
---------------------------
    ^1). Inceputul trimestrului (sau al perioadei de stabilire a elementelor mobile), care urmeaza intrarii in vigoare a acordului (interimar).

    ANEXA A

     Taxele vamale aplicabile marfurilor originare din Romania la importul
                                 in Comunitate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                       aplicabil
  COD         Descriere              baza   intrarea    dupa   final   dupa
NC                                         in vigoare   1 an           ... ani
-------------------------------------------------------------------------------
   1             2                    3         4         5         6        7
-------------------------------------------------------------------------------
0403     Lapte batut, lapte prins
         si smantana, iaurt, kefir
         si alte sorturi de lapte
         si smantana fermentate sau
         acidulate, concentrate sau
         neconcentrate la care s-au
         adaugat sau nu zahar din
         alti edulcoranti sau aromatizanti
         cu sau fara adaos de fructe,
         nuci sau cacao:
040310   - iaurt
04031051 - Aromatizate sau continand 13+MOB  6,5+MOB    0+MOB    0+MOB      1
           adaos de fructe, nuci
  la 99    sau cacao
040390   - Altele
04039071 - Aromatizate sau           13+MOB  6,5+MOD    0+MOB    0+MOB      1
  la 99    continand adaos de
           fructe, nuci sau cacao
0710     Legume (preparate sau nu
         prin fierbere in apa sau
         in vapori), congelate:
071040   - Porumb dulce               3+MOB    0+MOB    0+MOB    0+MOB      0
0711     Legume provizoriu conservate
         (de exemplu, cu bioxid de
         sulf, in saramura, apa
         sulfuroasa sau in alte
         solutii de preconservare),
         dar improprii consumului
         alimentar in aceasta
         stare:
071190   - Alte legume; amestecuri
           de legume:
           - Legume:
07119030     - Porumb dulce           3+MOB    0+MOB    0+MOB    0+MOB      0
1517     Margarina; amestecuri sau
         preparate alimentare din
         grasimi sau uleiuri vegetale
         sau animale sau din
         fractiunile diferitelor
         grasimi si uleiuri prevazute
         in acest capitol, altele
         decat grasimi si uleiuri
         alimentare sau decat
         fractiunile lor de la
         pozitia nr. 1516:
151710   - Margarina, exclusiv
           margarina lichida
15171010   - Continand mai mult de   13+MOB  6,5+MOB    0+MOB     0+MOD     1
             10%, dar nu mai mult
             de 15% din greutate
             grasimi provenite
             din lapte
151790   - Altele
15179010   - Continand mai mult de   13+MOB  6,5+MOB    0+MOB     0+MOB     1
             10% dar nu mai mult
             de 15% din greutatea
             grasimii provenite
             din lapte
15191200   - Acid oleic                3        0        0         0        0
151920   - Alcooli grasi industriali   5       3,3      3,3       3,3       0
1704     Produse zaharoase
         (inclusiv ciocolata
         alba), fara continut de
         cacao:
170410   - Guma de mestecat, cu sau
           fara invelis de zahar
17041011   - Cu un continut mai mic   2+MOB   0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
   la 99     de 60% din greutate      MAX23    MAX23     MAX23     MAX23
             zaharoza (inclusiv zahar
             invertit exprimat
             ca zaharoza)
17041091   - Cu un continut de 60%    2+MOB   0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
   la 99     sau  mai mult din        MAX18    MAX18     MAX18     MAX18
             greutate zaharoase
             (inclusiv zahar invertit
             exprimat ca zaharoza)
17049010   - Extract de lemn dulce      9       9         9         9       0
             continand mai mult de
             10% din greutate
             zaharoza, dar fara
             continut de alte
             substante adaugate
17049030   - Ciocolata alba           4+MOBR   2+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
                                      MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
                                      AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
             - Altele
17049051     - Paste, inclusiv
               martipan, in ambalaj
               direct, cu un continut
               rosu de 1 kg sau mai
               mult
               - Zahar fondant
           - Continand mai putin de    6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
             70% din greutate         MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
             zaharoza (inclusiv zahar AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
             invertit cu zaharoza)
           - Continand 70% sau mai     6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
             mult din greutate        MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
             zaharoza (inclusiv zahar AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
             invertit cu zaharoza)
             - Altele                  6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
                                      MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
               - Altele               AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
17049055       - Pastile pentru git    6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
                 si drajeuri pentru   MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
                 tuse                 AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
17049061       - Produse glazurate     6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
                 cu zahar             MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
                                      AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
17049065       - Altele                6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
   la 81                              MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
               - Altele               AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
17049099         - Altele:
           - Continand sub 70% din     6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
             greutate zaharoza        MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
             (inclusiv zahar invertit AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
             exprimat ca zaharoza)
           - Continand 70% sau mai     6+MOB   3+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
             mult din greutate        MAX 27+  MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+
             zaharoza (inclusiv zahar   AD S/Z   AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z
             invertit exprimat ca
             zaharoza)
1803     Pasta de cacao, degresata       11      8,8      6,6        0      4
         sau nedegresata
14080000 Unt, grasimi si ulei de cacao    8      6,4      4,8        0      4
18050000 Cacao pudra, fara adaos de       9      7,2      5,4        0      4
         zahar sau alti edulcoranti
1806     Ciocolata si alte preparate
         alimentare continand cacao:
180610   - Cacao pudra, cu adaos de
         zahar sau alti edulcoranti:
18061010   - Fara continut de zaharoza
             sau cu un continut mai mic
             de 65% din greutate zaharoza
             (inclusiv zahar invertit
             exprimat ca zaharoza)
             sau izoglucoza exprimata
             ca zaharoza;
           - Fara continut de zaharoza
             sau cu un continut mai mic
             de 5% din greutate (inclusiv
             zahar invertit exprimat
             ca zaharoza) sau izoglucoza
             exprimata ca zaharoza:
             - Neindulcita altfel decat  3       0         0         0      0
               prin adaos de zaharoza
             - Altele                   10       8         6         0      4
           - Altele:
             - Neindulcita altfel      3+MOB   0+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    0
               decat prin adaos de
               zaharoza
           - Altele                   10+MOB   5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
18061030  - Continand 65% sau mai
            mult, dar pana la 80%
            din greutate zaharoza
            (inclusiv zahar invertit
            exprimat ca zaharoza)
            sau izoglucoza exprimata
            ca zaharoza:
            - Neindulcita altfel       3+MOB   0+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    0
              decat prin
              - Altele                10+MOB   5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
18061090  - Continand 80% sau mai
            mult din greutate
            zaharoza (inclusiv zahar
            invertit exprimat ca
            zaharoza) sau izoglucoza
            exprimata ca zaharoza:
            - Neindulcita altfel       3+MOB   0+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    0
              decat prin adaos de
              zaharoza
              - Altele                10+MOB   5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
180620    - Alte preparate care se
            prezinta sub forma de
            blocuri sau bare in
            greutate de peste 2 kg
            sau in stare lichida,
            pasta, pudra, granule
            sau alte forme in vrac,
            ambalate in conteinere
            sau in ambalaj direct,
            cu un continut de peste
            2 kg:
18062010    - Continand 31% sau mai   9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
              mult din greutate unt   MAX 27+ MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
              de cacao sau continand  AD S/Z  AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
              o greutate combinata
              de 31% sau mai mult
              unt de cacao si
              grasime de lapte
18062030    - Continand o greutate    9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
              combinata de 25% sau   MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
              mai mult dar mai       AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
              putin de 31% unt de
              cacao si grasime de
              lapte
              - Altele
18062050  - Continand 18% sau mai     9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
            mult din greutate unt    MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
            de cacao                 AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
18062070    - Ciocolata umpluta      19+MOB  12,7+MOB   6,3+MOB   0+MOB     2
              cu lapte
18062080    - Ciocolata cu glazura
   00/80      aromata:
18062080  - Continand mai putin de   9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
   10/80    70% din greutate        MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
            zaharoza (inclusiv zahar AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
            invertit exprimat ca
            zaharoza)
18062080  - Continand 70% sau mai    9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
   90/80    mult din greutate       MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
            zaharoza (inclusiv zahar AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
            invertit exprimat ca
            zaharoza)
18062095    - Altele:
   00/80
18062095  - Continand mai putin de   9+MOB  4,4+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
   10/80    70% din greutate        MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
            zaharoza (inclusiv      AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
            zahar invertit exprimat
            ca zaharoza)
18062095  - Continand 70% sau mai    9+MOB  4,5+MOB    0+MOB      0+MOB     1
   90/80    mult din greutate       MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
            zaharoza (inclusiv      AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
            zahar invertit exprimat
            ca zaharoza)
180631    - Umplute                  9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
                                    MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
                                    AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
180632    - Neumplute                9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR     0+MOBR
                                    MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
                                    AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
180690   - Altele:
18069011   - Ciocolata si produse    9+MOB  4,5+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
   la 39     de ciocolata           MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
                                    AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
18069050   - Produse zaharoase si    9+MOB  4,5+MOBR   O+MOBR     O+MOBR    1
             substituenti din       MAX 27+  MAX 27+   MAX 27+    MAX 27+
             acestea facute din     AD S/Z   AD S/Z    AD S/Z     AD S/Z
             produse de substituire
             a zaharului, continand
             cacao
18069060   - Dispersii continand    12+MOB    6+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
             cacao: MAX 27+   MAX 27+  MAX 27+    MAX 27+
             - in ambalaj direct    AD S/Z    AD S/Z   AD S/Z     AD S/Z
               cu un continut sub
               1 kg
             - Altele               12+MOB    6+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
                                    MAX 27+   MAX 27+  MAX 27+    MAX 27+
                                    AD S/Z    AD S/Z   AD S/Z     AD S/Z
18069070  - Preparate alimentare    12+MOB    6+MOBR   0+MOBR     0+MOBR    1
            continand cacao         MAX 27+   MAX 27+  MAX 27+    MAX 27+
            pentru prepararea       AD S/Z    AD S/Z   AD S/Z     AD S/Z
            bauturilor alcoolice
18069090  - Altele:
            - Continand mai putin   12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
              de 70% din greutate   MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
              zaharoza (inclusiv    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
              zahar invertit
              exprimat ca zaharoza)
            - Continand 70% sau     12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOB     1
              mai mult din greutate MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
              zaharoza (inclusiv    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
              zahar invertit
              exprimat ca zaharoza)
1901     Extract de malt, preparate
         alimentare din fainuri,
         grisuri, amidonuri sau
         extract de malt, fara
         continut de cacao pudra sau
         cu continut de cacao pudra,
         in proportie de sub 50% din
         greutate, nespecificate sau
         incluse in alta parte;
         preparate alimentare din
         produse cuprinse la
         pozitiile 0401 pana la 0404,
         care nu contin pudra de
         cacao, sau cu continut de
         pudra de cacao in proportie
         de sub 10% din greutate,
         nespecificate sau incluse
         in alta parte:
19011000 - Preparate pentru          0+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB     0
           nou-nascuti, destinate
           vanzarii cu amanuntul
190120   - Amestecuri si aluaturi    0+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB     0
           pentru prepararea
           produselor de brutarie,
           de la pozitia nr. 1905
190190   - Altele:
           - Extract de malt:
19019011     - Cu un continut de     8+MOB    4+MOB     0+MOB     0+MOB     1
               extract uscat de
               90% sau mai mult
               din greutate
19019019     - Altele:              8+MOB    4+MOB     0+MOB     0+MOB     1
19019090  - Altele:
            - Preparate alimentare      0       0         0         0       0
              pe baza de faina de
              plante leguminoase
              sub forma discurilor
              uscate la soare sau
              aluaturi denumite
              "papad"
          - Altele                   0+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB     0
1902     Pasta alimentara preparata
         sau nepreparata sau umpluta
         (cu carne sau alte substante)
         sau altfel preparata, ca de
         exemplu spaghete, macaroane,
         fidea, lazane, gnochi, ravioli,
         caneloni, cuscus, preparate
         sau nepreparate:
         - Pasta alimentara nepreparata,
           neumpluta sau altfel
           preparata:
190211     - Continand oua          12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
190219     - Altele                 12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
190220   - Pasta alimentara umpluta,
           preparata sau nepreparata
           sau altfel preparata
19022091   - Altele                 13+MOB  7,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
   la 99
190230   - Alte paste alimentare    10+MOB    5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
190240   Cuscus
19024010 - Nepreparat               12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
19024090 - Altele                   10+MOB    5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
1903     Tapioca si inlocuitori
         preparati din amidon, sub
         forma de fulgi, granule,
         tarate, boabe cernute sau
         alte forme similare
         - Tapioca si inlocuitori   10+MOB    5+MOB     0+MOB     0+MOB     1
           ai sago din cartofi sau
           din alte amidonuri
         - Altele                    2+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB     0
1904     Preparate alimentare
         obtinute prin expandarea sau
         prajirea cerealelor sau
         produselor cerealiere (de
         exemplu fulgi de porumb):
         cereale, altele decat
         porumb, sub forma de
         boabe, pregatite sau altfel
         preparate:
190410   - Preparate alimentare      0+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
           obtinute prin expandarea
           sau prajirea cerealelor
           sau a produselor din cereale
190490   - Altele:
           - Orez                    3+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
           - Altele                  2+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
1905     Paine, aluaturi, cozonac,
         biscuiti si alte produse
         de brutarie si de patiserie,
         cu sau fara continut de
         cacao; foi de placinta,
         casete goale pentru
         folosinta farmaceutica,
         material pentru casete,
         hartie de orez si produse
         similare:
190510   - Paine crocanta            0+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
                                    MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+   MAX 27+
                                    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
190520   - Turta dulce si produse    0+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
           similare
ex. 190530 - Biscuiti dulci; vafe
            si napolitane
19053011                            13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
  la 59                             MAX 27+  MAX 27+    MAX 27+   MAX 27+
  si 99                             AD S/Z   AD S/Z     AD S/Z    AD S/Z
            - Altele:
              - vafe si napolitane
19053091        - Sarate, umplute   13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
                  sau neumplute     MAX 30+  MAX 30+    MAX 30+   MAX 30+
                                    AD F/M   AD F/M     AD F/M    AD F/M
190540   - Pesmet, paine prajita    14+MOB    7+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
           si produse similare
           prajite
190590   - Altele:
19059010   - Lipie ("matzos")        0+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
                                     MAX 20+  MAX 20+   MAX 20+   MAX 20+
                                     AD F/M   AD F/M    AD F/M    AD F/M
19059020   - Foi de placinta, casete
             goale folosite in
             industria farmaceutica,
             material pentru casete,
             hartie de orez si
             produse similare
             - Altele:
19059030     - Paine, fara adaos de  4+MOB    0+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    0
               miere, oua, branza
               sau fructe, continand
               in greutate, in stare
               uscata, sub 5% zahar
               si grasime 5%
19059040     - Vafe si napolitane,  13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
               cu continut de apa   MAX 30+  MAX 30+    MAX 30+   MAX 30+
               depasind 10% din     AD F/M   AD F/M     AD F/M    AD F/M
               greutate
19059045     - Biscuiti, produse    13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
   si 55       obtinute prin        MAX 30+  MAX 30+    MAX 30+   MAX 30+
               extrudare sau        AD F/M   AD F/M     AD F/M    AD F/M
               expandare, aromatizate
               sau sarate
             - Altele:
19059060     - Cu adaos de substante 13+MOB 6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
               indulcitoare         MAX 35+  MAX 35+    MAX 35+   MAX 35+
                                    AD S/Z   AD S/Z     AD S/Z    AD S/Z
19059090     - Altele               13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR    1
                                    MAX 30+  MAX 30+    MAX 30+   MAX 30+
                                    AD F/M   AD F/M     AD F/M    AD F/M
2001     Legume, fructe, alune si
         alte parti comestibile
         de plante, preparate sau
         conserve cu otet sau acid
         acetic:
200190   - Altele
20019030   - Porumb dulce (zea mays  3+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB     0
             var, saccharata)
20019040   - Dioscoree (yamus),
             cartofi dulci si
             parti similare de
             plante, continand
             5% sau mai mult din
             greutate amidon
2004     Alte legume preparate sau
         conservate altfel decat in
         otet sau acid acetic,
         congelate
200410   - Cartofi:
20041091   - Sub forma de fainuri,   11+MOB   5,5+MOB    0+MOB     0+MOB    1
             grisuri sau fulgi
20049010   - Porumb dulce (zea mays   3+MOB     0+MOB    0+MOB     0+MOB    0
             var, saccharata)
2005     Alte legume preparate sau
         conservate altfel decat
         in otet sau acid acetic,
         congelate
200520     - Cartofi:
20052010     - Sub forma de fainuri, 11+MOB   5,5+MOB    0+MOB     0+MOB    1
               grisuri sau fulgi
200580   - Porumb dulce (Zea mays     3+MOB     0+MOB    0+MOB     0+MOB    0
           var, saccharata
2008     Fructe, alune, alte parti
         comestibile de plante,
         altfel preparate sau
         conservate, continand sau
         nu adaos de zahar sau alti
         edulcoranti sau alcool,
         nespecificate sau neincluse
         in alta parte:
         - Alune, arahide si alte
           seminte, amestecate sau
           neamestecate intre ele:
200811     - Arahide:
20081110     - unt de arahide            20     14,1      8,2      8,2      1
         - Altele, inclusiv amestecuri,
           altele decat cele de la
           subpoz. nr. 200619:
20089100   - Miez de palmier              7       7        7        7       -
200899     - Altele
             - Fara adaos de alcool:
             - Fara adaos de zahar:
20089985       - Porumb (corn),      3+MOB     0+MOB     0+MOB     0+MOB    0
                 altul decat porumb
                 dulce (zea mays var,
                 saccharata)
20089991       - Diascoree, cartofi 13+MOB   6,5+MOB     0+MOB     0+MOB    1
                 dulci si parti
                 comestibile de
                 plante similare
                 cu continut de 5%
                 sau mai mult din
                 greutate amidon
2101     Extracte, esente si
         concentrate de cafea, ceai
         sau mate si preparate pe
         baza acestor produse sau
         pe baza de cafea, ceai
         sau mate.
         Cicoare prajita si alti
         substituienti prajiti ai
         cafelei, extracte, esente
         si concentrate din acestea.
210110   Extracte, esente si concentrate
         de cafea si preparate pe baza
         acestor extracte, esente sau
         concentrate, sau pe baza de cafea
         - Preparate:
           - Extracte, esente si
             concentrate:
21011099     - Altele               13+MOB   6,5+MOB     0+MOB     0+MOB     1
210120     - Extracte, esente si
             concentrate de ceai
             sau mate preparate
             pe baza acestor
             extracte, esente sau
             concentrate, sau pe
             baza de ceai sau mate:
21012010     - Fara continut de
               grasime provenita
               din lapte, proteine
               lactice, zaharoza,
               izoglucoza, glucoza
               sau amidon sau cu
               continut mai mic de
               1,5% grasimi lactice,
               2,5% proteine lactice,
               5% zaharoza sau
               izoglucoza, 5% glucoza
               sau amidon:
               - Preparate pe baza de    0       0         0        0       0
                 ceai sau mate
               - Altele                  6      4,4       4,4      4,4      0
21012090       - Altele              13+MOB   6,5+MOB    0+MOB     0+MOB    1
210130    - Cicoare prajita si alti
            substituenti prajiti
            ai cafelei si extracte,
            esenta, concentrate
            din aceste produse:
            - Cicoare prajita si
              alti substituenti
              prajiti ai cafelei:
21013011    - Cicoare prajita           18     12,9       7,7      7,7      1
21013019    - Altele                  2+MOB    0+MOBR    0+MOBR   0+MOBR    0
          - Extracte, esente si
            concentrate din
            cicoare prajita si alti
            substituenti prajiti
            ai cafelei
21013091    - de cicoare prajita        22     15,3       8,6      8,6      1
21013099    - Altele                  2+MOB    0+MOBR    0+MOBR   0+MOBR    0
2102     Drojdii (active sau
         inactive); alte
         microorganisme
         monocelulare, moarte
         (exclusiv vaccinurile
         de la poz. nr. 21
         3002); prafuri de copt
         preparate:
210210   - Drojdii active:
21021010   - Drojdii de cultura          8      7,4       7,4       7,4     1
21021031   - Drojdie de panificatie   4+MOB    0+MOB     0+MOB     0+MOB    1
   la 39
21021090   - Altele                     10      8,8       8,8       8,8     0
210220   - Drojdii inactive; alte
           microorganisme
           monocelulare moarte:
           - Drojdii inactive
21022011     - In tablete, cuburi si     6       3         3         3      1
               forme similare sau in
               ambalaj direct, cu un
               continut nedepasind 1 kg
21023000 Praf de copt preparat           3       3         3         3      0
2103     Praf si preparate din
         acestea; condimente si
         produse de asezonare amestecate;
         faina si gris de mustar si
         mustar preparat:
210310   - Sos de soya
           - Pe baza de ulei vegetal    12      8,2       4,4       4,4     1
           - Altele                      5      4,4       4,4       4,4     0
210320   - Ketchup si alte sosuri pe
           baza de rosii
           - Sosuri pe baza de piure     6       6         6         6      0
             de rosii
           - Altele                     16     11,5        7         7      1
210330   - Faina de mustar si mustar
           preparat
21033090 - Mustar preparat               7      6,5       6,5       6,5     0
210390   - Altele:
21039090   - Altele:
             - Continand rosii:
               - Pe baza de ketchup      7      5,9       5,9       5,9     0
               - Altele                 12       9        5,9       5,9     1
             - Altele:
               - Pe baza de ulei        12       9        5,9       5,9     1
                 vegetal
               - Altele                  5       5         5         5      0
2104     Supe, ciorbe si preparate
         pentru acestea: preparate
         alimentare cu compozitie
         omogenizata:
210410   - Supe, ciorbe si preparate
           pentru acestea:
         - Continand rosii              11       9         7         7      1
         - Altele                       11       9         7         7      1
210420000 - Preparate alimentare cu     17      12,8      8,6       8,6     1
            compozitie omogenizata
2105     Inghetata de consum, chiar  12+MOB    6+MOBR    0+MOBR    0+MOBR   1
         cu continut de cacao        MAX27+    MAX27+    MAX27+    MAX27+
                                     AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z    AD S/Z
2106     Preparate alimentare
         nespecificate si neinchise
         in alta parte:
210610   - Concentrate de proteine
           si substante proteice
           texturate
21061010   - Necontinind grasimi        20     14,1       8,2       8,2     1
             provenind din lapte,
             proteine din lapte,
             zaharoza, izoglucoza,
             glucoza, amidon sau
             faina de cartofi sau
             continand in greutate
             mai putin de 1,5%
             grasimi provenind din
             lapte
21061090     - Altele                13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR   1
210690    - Altele:
21069010    - Branza topita          13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR   1
                                    MAX35ECU  MAX30ECU  MAX25ECU  MAX25ECU
                                      100Kg/    100Kg/    100Kg/    100Kg/
                                       net       net       net       net
21069091    - Altele
              - Necontinind grasimi
                provenind din lapte,
                proteine din lapte,
                zaharoza, izoglucoza,
                glucoza sau amidon
                sau continand mai
                putin de 1,5% grasimi
                din lapte, 2,5% proteine,
                proteine din lapte, 5%
                zaharoza sau izoglucoza,
                5% glucoza sau amidon:
ex. 21069091    - Hidrolizati ai        20     14,8       9,6      4,4      2
                  proteinelor; autolizati
                  ai drojdiilor
ex. 21069091    - Altele                20     14,8       9,6      4,4      2
21069099        - Altele
                  - Continand mai    13+MOB  6,5+MOBR    0+MOBR    0+MOBR   1
                    putin de 70%
                    din greutate
                    zaharoza
                    (inclusiv zahar
                    invertit exprimat
                    ca zaharoza)
                  - Continand 70%    13+MOB  6,5+MOB     0+MOB     0+MOB    1
                    sau mai mult
                    din greutate
                    zaharoza
                    (inclusiv zahar
                    invertit exprimat
                    ca zaharoza)
2202     Ape, inclusiv ape minerale
         si ape gazoase, continand
         adaos de zahar, edulcoranti
         sau aromatizati si alte
         bauturi nealcoolice, exclusiv
         sucurile de fructe sau legume
         de la poz. nr. 2209:
220210   - Ape, inclusiv ape minerale    6       3         0         0      1
           si ape gazoase cu adaos de
           zahar si alti edulcoranti
           sau aromatizanti
220290   - Altele:
22029010   - Necontinind produse de la
             poz. nr. 0401 la 0404
             sau grasimi provenind de
             la produsele de la poz.
             nr. 0401 la 0404
ex. 22029010 - Continand zahar           6       3         0         0      1
               (zaharoza sau zahar
               invertit)
             - Altele                    6       6         6         6      0
22029091   - Altele                   8+MOB    4+MOBR   0+MOBR    0+MOBR    1
   la 99
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA B

    Contingentele tarifare, aplicabile la importul in Comunitate al produselor originare din Romania pentru care este acordata o reducere a elementului mobil, conform art. 3 paragraful 2 alin. b)
------------------------------------------------------------------------------
  COD NC       Denumire                   Cantitati (X 1000 kg)
------------------------------------------------------------------------------
                                1993      1994      1995      1996      1997
                            (1993x1,1) (1993x1,3) (1993x1,3) si dupa
                                                                    (1993x1,4)
 1704   Dulciuri fara cacao
        inclusiv ciocolata
        alba                    1200      1320      1440      1560      1680
 1806   Ciocolata si alte
        preparate alimentare
        continand cacao          650       715       780       845       910
 1902   Paste alimentare, chiar
        fierte sau umplute (cu
        carne sau alte substante)
        sau altfel de preparate,
        cum ar fi spaghete,
        macaroane, fidea,
        lazane, ravioli, gnochi,
        caneloni, cuscus, chiar
        preparate                285       314       342       371       399
 1904   Produse pe baza de cereale
        obtinute prin expandare
        sau prajire (de exemplu,
        corn flakes); cereale,
        altele decat porumb, sub
        forma de graunte, pregatite
        sau altfel preparate     180       198       216       234       252
 1905   Produse de brutarie,
        patiserie sau biscuiti
        chiar cu continut de
        cacao; produse de
        cuminecatura, casete
        goale utilizate pentru
        medicamente, materiale
        pentru casete, foi de
        placinta din faina,
        amidon sau faina de
        cartofi si produse
          similare               850       935      1020      1105      1190
 210130  Cicoare prajita si
        alti inlocuitori prajiti
        ai cafelei si extracte
        din acestia, esente si
        concentrate              100       110       120       130       140
 2105   Inghetate de consum,
        chiar cu continut de
        cacao                     70        77        84        91        98
 2106   Preparate alimentare
        nedenumite si necuprinse
        in alta parte            600       660       720       780       840
 2202   Ape, inclusiv ape minerale
        si ape gazoase, cu adaos de
        zahar sau alti edulcoloranti
        sau aromatizanti si alte bauturi
        nealcoolice, cu exceptia
        sucurilor de fructe sau
        de legume de la poz. nr.
        2009                      10        11        12        13        14
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA C

             Marfuri vizate la primul articol, paragraful 2
 04031051   04039093   17049055   18062050   19023010   19053099   21013099
 04031053   04039099   18031000   18062070   19023090   19059040   21021010
 04031059   07104000   18032000   18062080   19024010   19059045   21021031
 04031091   07119030   12804000   18062095   19024090   19059055   21021039
 04031093   13023100   18050000   19019011   19053011   19059060   21021090
 04031099   17041011   18061010   19019019   19053019   19059090   21022011
 04039071   17041019   18061030   19021100   19053030   20019030   21022019
 04039073   17041091   18061090   19021900   19053051   21013011   21023090
                                                                   21023000
 04039079   17041099   18062010   19022091   19053059   21013019   21061010
 04039091   17049030   18062030   19022099   19053091   21013091   21061090


                        PROTOCOLUL Nr. 4
privind definirea notiunii de produse originare de cooperare administrativa

    CAP. 1
    Definirea notiunii de produse originare

    Art. 1
    Criterii de stabilire a originii
    In vederea aplicarii prezentului acord si fara a prejudicia prevederile art. 2 si 3 din prezentul protocol, sunt considerate ca:
    1. produse originare din Comunitate:
    a) produsele obtinute in intregime in Comunitate, conform prevederilor art. 4 al prezentului protocol;
    b) produsele obtinute in Comunitate si care contin materiale care nu au fost in intregime obtinute in Comunitate, cu conditia ca totusi aceste materiale sa fi fost supuse in Comunitate unei prelucrari sau transformari suficiente, conform prevederilor art. 5 al prezentului protocol.
    2. produsele originare din Romania:
    a) produsele obtinute in intregime in Romania, conform prevederilor art. 4 al prezentului protocol;
    b) produsele obtinute in Romania si care contin materiale care nu au fost in intregime obtinute in Romania, cu conditia ca totusi aceste materiale sa fi fost supuse in Romania unei prelucrari sau transformari suficiente, conform prevederilor art. 5 al prezentului protocol.
    Art. 2
    Cumul bilateral
    1. Prin derogare de la art. 1 pct. 1 lit. b), materialele originare din Romania, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, sunt considerate ca materiale originare din Comunitate si nu se cere ca aceste materiale sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari suficiente, cu conditia ca, totusi, acestea sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari care depasesc pe cele prevazute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    2. Prin derogare de la art. 1 pct. 2 lit. b), materialele originare din Comunitate, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, sunt considerate ca materiale originare din Romania si nu se cere ca aceste materiale sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari suficiente, cu conditia ca totusi acestea sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari care depasesc pe cele prevazute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    Art. 3
    Cumul cu materiale originare din Bulgaria
    1. In masura in care schimburile comerciale dintre Comunitate si Bulgaria, pe de o parte, si dintre Romania si Bulgaria, pe de alta parte, sunt reglementate prin acorduri ce contin reguli identice celor din prezentul protocol, se aplica prevederile paragrafelor 2, 3 si 5.
    2. a) Prin derogare de la art. 1 pct. 1, lit. b) si fara a prejudicia prevederile paragrafelor 3 si 5, materialele originare din Bulgaria, conform prevederilor Protocolului nr. 4 anexat la acord, incheiat intre Comunitate si Bulgaria, sunt considerate ca materiale originare din Comunitate si nu se cere ca acestea sa fi suferit prelucrari sau transformari suficiente, cu conditia ca totusi acestea sa fi fost supuse in Comunitate unor prelucrari sau transformari care sa le depaseasca pe cele prevazute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    b) Prin derogare de la art. 1 pct. 2 lit. b) si fara a aduce prejudicii prevederilor paragrafelor 3 si 5, materialele originare din Bulgaria, in conformitate cu prevederile Protocolului nr. 4 anexat la acord, incheiat intre Comunitate si Bulgaria, sunt considerate ca materiale/substante originare din Romania si nu se cere ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformari suficiente, cu conditia ca totusi acestea sa fi fost supuse in Romania unor prelucrari sau transformari care sa le depaseasca pe cele prevazute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    3. Produsele care au dobandit caracterul de produse originare, in virtutea prevederilor paragrafului 2, raman originare din Comunitate sau din Romania, numai daca valoarea care a fost adaugata depaseste valoarea materialelor utilizate, originare din Bulgaria.
    In caz contrar, produsele respective sunt considerate, in sensul aplicarii prezentului acord sau a acordului incheiat intre Comunitate si Bulgaria, ca originare din Bulgaria.
    4. Prin valoare adaugata se intelege pretul de uzina al produselor din care se scade valoarea in vama a tuturor materialelor folosite care nu sunt originare din tara in care sunt obtinute aceste produse.
    5. In vederea aplicarii acestui articol, sunt folosite reguli de origine identice celor din prezentul protocol, in cadrul schimburilor comerciale efectuate intre Comunitate si Bulgaria si intre Romania si Bulgaria.
    Art. 4
    Produse obtinute in intregime
    1. In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 1 lit. a) si pct. 2 lit a), sunt considerate obtinute in intregime fie in Romania fie in Comunitate:
    a) produsele minerale extrase din solul sau subsolul sau fundul marilor si oceanelor lor;
    b) produsele vegetale recoltate pe teritoriile lor;
    c) animalele vii nascute si crescute pe teritoriile lor;
    d) produsele provenite de la animalele vii crescute pe teritoriile lor;
    e) produsele rezultate din vanatoarea si pescuitul practicate pe teritoriile lor;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim si alte produse scoase din mare de navele lor;
    g) produsele fabricate la bordul navelor prelucratoare in exclusivitate pe baza produselor de la lit. f);
    h) articolele uzate care pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime extrase din ele;
    i) deseurile rezultate din operatiunile de fabricare efectuate pe teritoriile lor;
    j) bunurile fabricate in exclusivitate pe baza produselor specificate la lit. a) pana la lit. i).
    2. Expresia navele lor de la paragraful 1 lit. f) se aplica numai navelor:
    - care sunt inmatriculate sau inregistrate in Romania sau intr-un stat membru al Comunitatii;
    - care navigheaza sub pavilion romanesc sau al unui stat membru al Comunitatii;
    - care apartin in proportie de cel putin 50% resortisantilor romani sau al statelor membre ale comunitatii sau unei societati cu sediul principal in Romania sau intr-unul dintre statele membre ale Comunitatii, al carei administrator sau administratori, presedinte al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, cu majoritatea membrilor acestor consilii resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunitatii si, in plus, al caror capital, in cazul societatilor de persoane sau societatilor cu raspundere limitata, apartine in proportie de cel putin 50% acestor state, Romaniei, colectivitatilor lor publice sau resortisantilor lor;
    - al caror stat major este in intregime format din resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunitatii;
    - ale caror echipaje sunt formate in proportie de cel putin 75% din resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunitatii.
    3. Termenii Romania si Comunitate acopera si apele teritoriale din Romania si statelor membre ale Comunitatii.
    Navele maritime, inclusiv navele prelucratoare unde are loc transformarea sau prelucrarea produselor rezultate din pescuit sunt considerate ca facand parte din teritoriul Romaniei sau Comunitatii, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute la paragraful 2.
    Art. 5
    Produse suficient transformate
    1. In vederea aplicarii art. 1, materialele neoriginare sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate, atunci cand produsul obtinut este incadrat la o pozitie tarifara diferita de cea la care sunt incadrate toate materialele neoriginare utilizate la fabricarea sa sub rezerva prevederilor paragrafelor 2 si 3 de mai jos.
    Termenii capitole si pozitii folositi in acest protocol se refera la capitolele si pozitiile cu patru cifre utilizate in nomenclatura, care constituie sistemul armonizat de descriere si codificare a marfurilor (denumit in continuare Sistem Armonizat sau S.A.).
    Termenul incadrat se refera la incadrarea unui produs sau material la o anumita pozitie.
    2. Daca un produs este mentionat in coloanele 1 si 2 din lista de la anexa nr. II, trebuie indeplinite conditiile stabilite in coloana 3 pentru produsul respectiv in locul regulii de la paragraful 1.
    a) In cazul in care in lista de la anexa nr. II este aplicata o regula a procentajului in vederea determinarii originii unui produs obtinut in Romania sau in Comunitate, valoarea adaugata, ca urmare a prelucrarilor sau transformarilor, trebuie sa corespunda cu pretul de uzina al produsului obtinut, mai putin valoarea materialelor dintr-o tara terta, importate in Romania sau in Comunitate.
    b) Termenul valoare din lista de la anexa nr. II inseamna valoarea in vama in momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, daca aceasta nu este cunoscuta si nu poate fi stabilita, primul pret care poate fi verificat si platit pentru aceste materiale pe teritoriul respectiv.
    In cazul in care trebuie stabilita valoarea materialelor originare utilizate, prevederile alineatului precedent trebuie aplicate mutatis mutandis.
    c) Expresia pretul de uzina din lista de la anexa nr. II inseamna pretul platit producatorului in intreprinderea caruia a fost efectuata ultima prelucrare sau transformare, cu conditia ca acest pret sa includa valoarea oricaruia dintre materialele utilizate, din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci cand produsul obtinut este exportat.
    d) Valoarea in vama inseamna valoarea determinata in conformitate cu Acordul privind aplicarea art. VII din GATT incheiat la Geneva  la 12 aprilie 1979.
    3) In vederea aplicarii paragrafelor 1 si 2, urmatoarele prelucrari sau transformari sunt considerate ca insuficiente pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent daca pozitia de incadrare se schimba sau nu:
    a) manipulari pentru asigurarea conservarii ca atare a produselor in timpul transportului si depozitarii (aerare, prefirare, uscare, refrigerare, conservare in saramura, apa sulfitata sau continand alte substante, indepartarea partilor alterate si operatiuni similare);
    b) operatiunile simple de desprafuire, cernere, triere, clasificare, asortare (inclusiv alcatuirea seturilor de marfuri), spalare, vopsire, transare;
    c) (i) schimbarea ambalajului si recompartimentarea coletelor;
    (ii) simpla imbuteliere in sticle, flacoane, ambalarea in saci, cutii, lazi, fixarea pe plansete etc., si orice alte operatiuni simple de conditionare;
    d) aplicarea pe produse sau ambalajele lor de marci, etichete sau alte semne distinctice similare;
    e) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite, atunci cand unul sau mai multe componente ale amestecului nu indeplinesc conditiile stabilite prin acest protocol pentru a fi recunoscute ca originare, fie din Romania fie din Comunitate;
    f) simpla asamblare a partilor de articole pentru a constitui un articol complet;
    g) cumulul mai multor operatiuni din cele specificate la lit. a) la f);
    h) sacrificarea animalelor.
    Art. 6
    Elemente neutre
    Pentru a stabili daca un produs este originar din Romania sau din Comunitate nu este necesar sa se stabileasca originea energiei electrice, a combustibililor, a instalatiilor si echipamentelor, a masinilor si uneltelor folosite pentru obtinerea produsului, ca si a materialelor folosite care nu intra in compozitia finala a produsului.
    Art. 7
    Accesorii, piese de schimb si utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb si utilajele expediate o data cu un echipament, o masina sau un vehicul si care fac parte din echiparea normala si sunt incluse in pret sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formand un tot cu echipamentul, masina sau vehiculul respectiv.
    Art. 8
    Seturi
    Seturile, conform prevederilor Regulii generale nr. 3 din Sistemul Armonizat sunt considerate originare cu conditia ca toate articolele componente sa fie originare. Totusi, un set compus din articole originare si neoriginare este considerat ca originar in intregul sau, cu conditia ca valoarea articolelor neoriginare sa nu depaseasca 15% din pretul de uzina.
    Art. 9
    Transportul direct
    1. Regimul preferential prevazut prin acord este aplicabil numai produselor si materialelor transportate intre teritoriul Comunitatii si cel al Romaniei sau, atunci cand dispozitiile art. 3 se aplica, al Bulgariei, fara traversarea altui teritoriu.
    Totusi, transportul produselor originare din Romania, constituind un singur transport, poate fi efectuat printr-un teritoriu altul decat cel al Comunitatii, al Romaniei sau, atunci cand dispozitiile art. 3 se aplica, al Bulgariei, daca este cazul, cu transbordare sau depozitare temporara in aceste teritorii, cu conditia ca bunurile sa ramana sub supravegherea autoritatilor vamale ale tarii de tranzit sau depozitare si ca ele sa nu fie supuse altor operatiuni in afara celor de descarcare sau reincarcare sau orice alta operatiune destinata a asigura conservarea lor ca atare.
    2. Dovada ca conditiile prevazute la paragraful 1 sunt indeplinite este adusa autoritatilor vamale prin prezentarea:
    a) fie a unui document de transport unic eliberat in tara exportatoare ce a permis traversarea tarii de tranzit;
    b) fie a unui certificat eliberat de autoritatile vamale ale tarii de tranzit care contine:
    - o descriere exacta a marfurilor;
    - data descrierii sau reincarcarii marfurilor sau eventual a imbarcarii sau debarcarii, cu indicarea navelor sau a altor mijloace de transport utilizate;
    - certificarea conditiilor in care s-a efectuat stationarea marfurilor;
    c) fie, in lipsa acestora, a oricaror documente probatorii.
    Art. 10
    Continuitate teritoriala
    Conditiile stabilite in acest capitol referitoare la dobandirea statutului originar trebuie indeplinite fara intrerupere in Romania sau in Comunitate, cu exceptia celor prevazute la art. 2 si 3.
    Daca produsele originare exportate din Romania sau Comunitate intr-o alta tara sunt returnate, sub rezerva prevederilor art. 2, ele trebuie considerate ca neoriginare, in afara cazurilor in care se poate demonstra autoritatilor vamale ca:
    - marfurile returnate sunt aceleasi cu cele care au fost exportate; si ca
    - ele nu au fost supuse unor operatiuni, in afara celor necesare asigurarii conservarii lor cu atare, in perioada in care s-au aflat in tara respectiva.

    CAP. 2
    Dovada originii

    Art. 11
    Certificat de circulatie a marfurilor EUR 1
    Dovada caracterului originar al produselor in sensul acestui protocol este adusa de certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1, al carui model figureaza in anexa nr. III a prezentului protocol.
    Art. 12
    Procedura obisnuita pentru eliberarea certificatelor
    1. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat la cererea scrisa a exportatorului sau, sub raspunderea acestuia, a reprezentantului sau abilitat. Aceasta cerere este redactata pe formularul al carui model figureaza la anexa nr. III si care este completat conform prevederilor acestui protocol.
    Cererile pentru certificatele de circulatie a marfurilor EUR 1 trebuie pastrate cel putin doi ani de catre autoritatile vamale ale statului exportator. 2. Exportatorul sau reprezentantul sau prezinta, impreuna cu cererea, orice document justificativ util care poate aduce dovada ca produsele care urmeaza sa fie exportate justifica eliberarea unui certificat de circulatie a marfurilor EUR 1.
    Ei se angajeaza sa prezinte, la cererea autoritatilor competente, toate dovezile suplimentare pe care acestea le considera necesare in vederea stabilirii exactitatii caracterului originar al produselor ce ar putea beneficia de regim preferential si se angajeaza sa accepte orice control al operatiunilor sale contabile si al circumstantelor obtinerii acestor produse, control efectuat de autoritatile mentionate.
    Exportatorul este obligat sa pastreze cel putin doi ani documentele justificative mentionate in prezentul paragraf.
    3. Un certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 poate fi eliberat numai daca acesta poate constitui titlul justificativ necesar aplicarii prezentului acord.
    4. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat de autoritatile vamale romane daca marfurile care urmeaza a fi exportate pot fi considerate produse originare din Romania in sensul art. 1 pct. 2 al acestui protocol. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat de autoritatile vamale ale unui stat membru al Comunitatii Economice Europene daca marfurile care urmeaza sa fie exportate pot fi considerate produse originare din Comunitate in sensul art. 1 pct. 1 al acestui protocol.
    5. In cazul aplicarii prevederilor art. 2 si 3 privind cumulul, autoritatile vamale ale Romaniei sau ale statelor membre ale Comunitatii sunt autorizate sa elibereze certificatele de circulatie a marfurilor EUR 1 in conditiile stabilite prin prezentul protocol, daca marfurile care urmeaza a fi exportate pot fi considerate produse originare din Romania sau din Comunitate, in sensul acestui protocol, si cu conditia ca produsele la care se refera certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 sa se afle in Romania sau in Comunitate.
    In acest caz, eliberarea certificatelor de circulatie a marfurilor EUR 1 este subordonata prezentarii dovezii de origine, eliberata sau intocmita anterior. Aceasta dovada de origine trebuie pastrata cel putin doi ani de catre autoritatile vamale ale statului exportator.
    6. Intrucat certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 constituie titlu justificativ pentru aplicarea regimului tarifar si contingentar preferential, prevazut prin acord, revine autoritatilor vamale ale statului exportator luarea masurilor necesare pentru verificarea originii marfurilor si pentru controlul celorlalte declaratii din certificat.
    7. In scopul verificarii indeplinirii conditiilor de eliberare a certificatului EUR 1, autoritatile vamale au dreptul sa solicite orice document justificativ si sa efectueze orice control pe care il considera util.
    8. Autoritatilor vamale ale statului exportator le revine sarcina de a urmari completarea corecta a formularelor mentionate la paragraful 1. Acestea verifica in special daca caseta rezervata pentru descrierea produselor a fost completata astfel incat sa excluda orice posibilitate de completari frauduloase. In acest scop, descrierea produselor trebuie facuta fara a lasa spatii goale. Intre randuri, cand caseta nu este completata in intregime, trebuie trasa o linie sub ultimul rand al descrierii, barind spatiul gol.
    9. Data eliberarii certificatului trebuie indicata in partea rezervata autoritatilor vamale.
    10. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat la exportul produselor la care se refera de autoritatile vamale ale statului exportator. El este pus la dispozitia exportatorului de indata ce s-a efectuat sau asigurat exportul real.
    Art. 13
    Certificatele EUR 1 pe termen lung (TL)
    1. Prin derogare de la prevederile art. 12 paragraful 10, autoritatile vamale ale statului exportator pot elibera un certificat de circulatie a marfurilor EUR cand numai o parte din marfurile acoperite de certificat sunt exportate, in cazul unui certificat eliberat pentru o serie de exportatori de aceleasi produse de la acelasi exportator, pentru acelasi importator, in decursul unei perioade de maximum un an de la data intocmirii certificatului, denumit in continuare certificat TL.
    2. Autoritatile vamale ale statului exportator pot elibera certificatele TL conform prevederilor art. 12, daca considera necesara aceasta procedura, numai atunci cand caracterul originar al marfurilor este considerat a fi ramas neschimbat in perioada de valabilitate a certificatului TL.
    Daca una sau mai multe marfuri nu mai sunt acoperite de certificatul TL, exportatorul trebuie sa informeze imediat autoritatile vamale care au eliberat autorizatia.
    3. Acolo unde se aplica procedura certificatului TL, autoritatile vamale ale statului exportator pot prescrie folosirea certificatelor EUR 1 cu un semn distinctiv destinat individualizarii lor.
    4. Caseta 11 "Viza vamii" a certificatului EUR 1 trebuie completata, conform uzantelor, de autoritatile vamale ale statului exportator.
    5. In caseta 7 a certificatului EUR 1 trebuie sa figureze una din urmatoarele mentiuni:
    "CERTIFICAT LT VALIDO HASTA EL ....",
    "LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL .....",
    "LT-CERTIFICAT GULTIG BIS .....",
    DENUMIRE IN LIMBA GREACA
    "LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...",
    "CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...",
    "CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...",
    "LT CERTIFICAT GELDIG TOT EN MET ...",
    "LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...",
    "CERTIFICAT TL VALABIL PANA LA ....",
    (data in cifre arabe)
    6. In casetele 8 si 9 ale certificatului TL nu este necesar sa se indice marcile si numerele, numarul si natura coletelor, greutatea bruta (kg) sau alte unitati de masura (litri, mc etc.). Caseta 8 trebuie sa contina, totusi, descrierea si denumirea marfurilor suficient de precise pentru a permite identificarea lor.
    7. Prin derogare de la prevederile art. 18, certificatul TL trebuie prezentat unitatii vamale de import cel mai tarziu cu ocazia primului import al marfurilor pentru care a fost eliberat. Cand importatorul efectueaza operatiuni de vamuire la mai multe unitati vamale din statul importator, autoritatile vamale pot sa-i ceara prezentarea unei copii dupa certificatul TL la fiecare din unitatile vamale respective.
    8. Cand un certificat TL a fost prezentat organelor vamale, dovada caracterului originar al marfurilor importate in cadrul termenului de valabilitate a certificatului TL este facuta de facturi care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) cand o factura cuprinde atat produse originare din Romania si din Comunitate, cat si produse neoriginare, exportatorul este obligat sa faca o distinctie clara intre aceste doua categorii;
    b) exportatorul este obligat sa declare pe fiecare factura numarul certificatului TL, precum si data expirarii certificatului respectiv si sa mentioneze tara sau tarile in care isi au originea marfurile.
    Inscrierea pe factura de catre exportator a numarului certificatului TL, insotit de indicarea tarii de origine, constituie declaratia potrivit careia marfurile indeplinesc conditiile stabilite in prezentul protocol in vederea dobandirii originii preferentiale in cadrul schimburilor comerciale dintre Romania si Comunitate.
    Organele vamale ale statului exportator pot cere ca mentiunile care trebuie sa apara pe factura, potrivit prevederilor de mai sus, sa fie confirmate prin semnatura olografa, urmata de transcrierea in clar a numelui;
    c) descrierea si denumirea marfurilor din facturi trebuie sa contina date suficiente pentru a scoate clar in evidenta ca marfurile figureaza si in certificatul TL la care se refera facturile;
    d) facturile pot fi intocmite numai pentru marfurile exportate in perioada de valabilitate a respectivului certificat TL. Ele pot fi, totusi, prezentate unitatii vamale de import in termen de patru luni de la data intocmirii lor de catre exportator.
    9. In cadrul procedurii certificatului TL, facturile care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul articol pot fi intocmite si/sau transmise prin sistemul de telecomunicatii sau prin reteaua de calculatoare. Aceste facturi sunt acceptate de organele vamale ale statului importator ca dovada a caracterului originar al marfurilor importate, in conformitate cu procedurile stabilite de autoritatile vamale din acel stat.
    10. Daca autoritatile vamale ale statului exportator constata ca un certificat si/sau o factura, intocmite conform prevederilor acestui articol, nu sunt valabile pentru marfurile livrate ele informeaza imediat autoritatile vamale ale statului importator.
    11. Prevederile prezentului articol nu prejudiciaza aplicarea reglementarilor Romaniei si ale statelor membre ale Comunitatii privind formalitatile vamale si folosirea documentelor vamale.
    Art. 14
    Certificat EUR 1 eliberat "a posteriori"
    1. In cazuri exceptionale, certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 poate fi emis si dupa exportul produselor la care se refera daca acesta nu a fost emis in momentul exportului, datorita unor erori, unor omisiuni involuntare sau unor imprejurari speciale.
    2. In vederea aplicarii paragrafului 1, in cererea scrisa, exportatorul trebuie:
    - sa indice locul si data expedierii produselor la care se refera certificatul;
    - sa certifice ca nu a fost emis nici un certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 in momentul exportului produselor respective si sa precizeze cauzele.
    3. Autoritatile vamale pot elibera retroactiv un certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 numai dupa verificarea concordantei dintre informatiile furnizate in cererea exportatorului si cele din dosarul corespunzator.
    Certificatele eliberate a posteriori trebuie sa li se aplice una din urmatoarele mentiuni: "NACHTRAG-LICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "ALGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", DENUMIRE IN LIMBA GREACA, "EXPEDIDO A POSTERIORI", EMITADO A POSTERIORI", "EMIS A POSTERIORI".
    4. Mentiunea de la paragraful 3 este inscrisa in caseta "Observatii" a certificatului de circulatie a marfurilor EUR 1.
    Art. 15
    Eliberarea unui duplicat al certificatului EUR 1
    1. In eventualitatea furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de circulatie a marfurilor EUR 1, exportatorul poate cere in scris autoritatilor vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le poseda.
    2. Duplicatului emis in acest mod trebuie sa i se aplice una din urmatoarele mentiuni:
    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", DUPLICATE", DENUMIRE IN LIMBA GREACA, DUPLICADO", SEGUNDA VIA", "DUPLICAT".
    3. Mentiunea de la paragraful 2 este inscrisa in caseta "Observatii" a certificatului de circulatie a marfurilor EUR 1.
    4. Duplicatul intra in vigoare la data certificatului original de circulatie a marfurilor EUR 1, data reprodusa si pe duplicat.
    Art. 16
    Procedura simplificata de eliberare a certificatelor
    1. Prin derogare de la art. 12, 14 si 15 ale acestui protocol, poate fi folosita o procedura simplificata de eliberare a certificatelor de circulatie a marfurilor EUR 1, in conformitate cu prevederile de mai jos.
    2. Autoritatile vamale din statul exportator pot autoriza orice exportator, denumit in continuare exportator autorizat, care efectueaza frecvent exporturi de marfuri, pentru care pot fi emise certificate EUR 1 si care ofera spre satisfactia autoritatilor vamale toate garantiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor, sa nu prezinte unitatii vamale a statului exportator, in momentul exportului, nici marfurile nici cererea pentru un certificat EUR 1 pentru acele marfuri, pentru a permite eliberarea unui certificat EUR 1 in conditiile prevazute la art. 12 al prezentului protocol.
    3. Autorizatia mentionata la paragraful 2 stipuleaza ca la alegerea autoritatilor vamale caseta nr. 11 "Viza vamii" a certificatului EUR 1 trebuie :
    a) fie sa aiba aplicata in prealabil stampila unitatii vamale competente a statului exportator, ca si semnatura, olografa sau nu, a unui functionar al respectivei unitati;
    b) fie sa aiba aplicata de exportatorul autorizat o stampila speciala aprobata de autoritatile vamale ale statului exportator si conforma cu modelul din anexa nr. V a acestui protocol. Aceasta stampila poate fi imprimata in prealabil pe formulare.
    4. In cazurile mentionate la paragraful 3. a), una dintre urmatoarele mentiuni figureaza in caseta 7 "Observatii" a certificatului EUR 1:
    "PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENK-LET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", DENUMIRE IN LIMBA GREACA, "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SIMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE"," PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "PROCEDURA SIMPLIFICATA".
    5. Caseta nr. 11 "Viza vamii" a certificatului EUR 1 va fi completata eventual de exportatorul autorizat.
    6. Exportatorul autorizat indica, daca este cazul, in caseta nr. 13 "Cerere de control" a certificatului EUR 1 denumirea si adresa autoritatii vamale competente pentru efectuarea controlului certificatului EUR 1.
    7. In cazul procedurii simplificate, autoritatile vamale ale statului exportator pot prescrie folosirea certificatelor EUR 1 care comporta un semn distinctiv destinat identificarii lor.
    8. In autorizatia mentionata la paragraful 2, autoritatile vamale specifica mai ales:
    a) conditiile in care trebuie intocmite cererile pentru certificatele EUR 1;
    b) conditiile in care sunt pastrate aceste cereri cel putin doi ani;
    c) in cazurile mentionate la paragraful 3 b), autoritatile competente pentru efectuarea controlului a posteriori mentionat la art. 28 din prezentul protocol.
    9. Autoritatile vamale ale statului exportator pot exclude de la facilitatile prevazute la paragraful 2 unele categorii de marfuri.
    10. Autoritatile vamale refuza acordarea autorizatiei mentionate la paragraful 2 exporturilor care nu ofera toate garantiile pe care le considera utile. Autoritatile vamale pot retrage autorizatia in orice moment. Ele trebuie sa procedeze astfel cand exportatorul autorizat nu mai indeplineste conditiile de autorizare sau nu mai ofera aceste garantii.
    11. Exportatorul autorizat poate fi obligat sa informeze autoritatile vamale, conform modalitatilor stabilite de acestea, in legatura cu transporturile pe care  intentioneaza sa le efectueze, astfel incat sa permita unitatii vamale competente sa efectueze eventual un control, inainte de expedierea marfii.
    12. Autoritatile vamale ale statului exportator pot efectua orice control, pe care il considera necesar, asupra exportatorilor autorizati. Exportatorii sunt, obligati sa se supuna acestui control.
    13. Prevederile acestui articol nu prejudiciaza aplicarea reglementarilor Romaniei si ale statelor membre ale Comunitatii privind formalitatile vamale si folosirea documentelor vamale.
    Art. 17
    Inlocuirea certificatelor
    1. Oricand este posibila inlocuirea unuia sau mai multor certificate de circulatie a marfurilor EUR 1 cu unul sau mai multe certificate, cu conditia ca acest lucru sa fie facut de unitatea vamala sau de alte autoritati care raspund de controlul marfurilor.
    2. Cand produse originare din Romania, din Bulgaria, atunci cand dispozitiile art. 3 se aplica, sau din Comunitate, importate intr-o zona libera sub acoperirea unui certificat EUR 1 sunt supuse unei prelucrari sau transformari, autoritatile competente trebuie sa elibereze un nou certificat EUR 1 la cererea exportatorului, daca prelucrarea sau transformarea sunt in conformitate cu prevederile acestui protocol.
    3. Certificatul inlocuitor, eliberat conform prevederilor prezentului articol, are valoare de certificat de circulatie EUR 1 definitiv, in sensul aplicarii prezentului protocol, inclusiv a prevederilor prezentului articol.
    4. Certificatul inlocuitor este eliberat in baza unei cereri scrise a reexportatorului, dupa verificarea indicatiilor din aceasta cerere. Data eliberarii si numarul de inregistrare al certificatului EUR 1 original trebuie sa figureze in caseta nr. 4.
    Art. 18
    Valabilitatea certificatelor
    1. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 trebuie prezentat in termen de patru luni de la data eliberarii de catre autoritatile vamale ale statului exportator, la unitatea vamala a statului importator la care produsele sunt prezentate.
    2. Certificatele de circulatie a marfurilor EUR 1 prezentate autoritatilor vamale ale statului importator, dupa expirarea termenului de prezentare prevazut la paragraful 1, pot fi acceptate in vederea aplicarii regimului preferential, atunci cand nerespectarea termenului se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari exceptionale.
    3. In afara acestor cazuri, autoritatile vamale ale statului importator pot accepta certificatele atunci cand produsele le-au fost prezentate inainte de expirarea respectivului termen.
    Art. 19
    Expozitii
    1. Produsele trimise din Romania sau din Comunitate pentru o expozitie intr-o alta tara decat Romania sau un stat membru al Comunitatii si vandute dupa expozitie pentru a fi importate in Romania sau Comunitate beneficiaza la import de prevederile acordului cu conditia ca produsele respective sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul protocol pentru a fi recunoscute ca originare din Romania sau din Comunitate si cu conditia aducerii dovezii autoritatilor vamale ca:
    a) un exportator a expediat aceste produse din Romania sau din Comunitate in tara in care este organizata expozitia si ca au fost expuse acolo;
    b) exportatorul le-a vandut sau le-a cedat unui destinatar din Romania sau din Comunitate;
    c) produsele au fost expediate, in timpul desfasurarii expozitiei sau imediat dupa aceea, in Romania sau in Comunitate, in starea in care au fost trimise pentru expozitie;
    d) produsele nu au fost folosite din momentul in care au fost expediate pentru expozitie in alte scopuri decat cele legate de prezentarea lor la expozitia respectiva.
    2. Un certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 trebuie prezentat in conditiile normale autoritatilor vamale. In el trebuie indicate denumirea si adresa expozitiei. Daca este necesar, poate fi solicitata o dovada documentara suplimentara privind natura produselor si conditiile in care au fost expuse.
    3. Paragraful 1 se aplica tuturor expozitiilor, targurilor sau manifestarilor publice analoage, cu caracter comercial, industrial, agricol sau mestesugaresc, in afara celor organizate in interes particular in localuri sau magazine comerciale si care au ca obiect vanzarea produselor straine si in timpul carora produsele raman sub control vamal.
    Art. 20
    Prezentarea certificatelor
    Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este prezentat autoritatilor vamale din statul importator in conformitate cu procedurile stabilite in reglementarile acelui stat. Autoritatile respective au dreptul sa solicite o traducere a certificatului. In afara de aceasta, ele pot solicita ca declaratia de import sa fie insotita de o declaratie a importatorului prin care acesta atesta ca produsele indeplinesc conditiile cerute de aplicarea acordului.
    Art. 21
    Importul esalonat
    Fara a prejudicia prevederile art. 5 paragraful 3 al acestui protocol cand, la cererea declarantului vamal, este importat in mai multe transe un articol demontat sau neasamblat, incadrat la cap. 84 sau 85 al Sistemului Armonizat, in conditiile stabilite de autoritatile competente, acesta poate fi considerat un singur articol si poate fi prezentat un certificat unic de circulatie a marfurilor EUR 1 pentru articolul complet, in momentul importului primei transe.
    Art. 22
    Pastrarea certificatelor
    Certificatele de circulatie a marfurilor EUR 1 sunt pastrate de autoritatile vamale ale statului importator in conformitate cu reglementarile in vigoare in acel stat.
    Art. 23
    Formularul EUR 2
    1. Prin derogare de la prevederile art. 11, dovada caracterului originar al produselor, in sensul acestui protocol, poate fi adusa de un formular EUR 2 al carui model figureaza in anexa nr. IV a prezentului protocol, pentru transporturile care contin numai produse originare si cu conditia ca valoarea fiecarui transport sa nu depaseasca 5,110 ECU.
    2. Formularul EUR 2 este completat si semnat de exportator sau, in numele acestuia, de reprezentantul sau autorizat, in conformitate cu prezentul protocol.
    3. Pentru fiecare transport este completat un formular EUR 2.
    4. Exportatorul care completeaza un formular EUR 2 este obligat sa prezinte, la cererea autoritatilor vamale, din statul exportator, orice justificare referitoare la utilizarea acestui formular.
    5. Art. 18, 20 si 22 se aplica mutatis mutandis formularelor EUR 2.
    Art. 24
    Neconcordante
    Constatarea unor mici neconcordante intre declaratiile facute pe certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 sau pe formularul EUR 2 si cele facute pe documentele prezentate unitatii vamale in vederea indeplinirii formalitatilor pentru importul produselor nu anuleaza ipso facto valabilitatea certificatului sau formularului respectiv, daca se stabileste in mod evident ca ele corespund marfurilor prezentate.
    Art. 25
    Exceptari de la dovedirea originii
    1. Produsele expediate sub forma de colete mici, de persoane particulare catre persoane particulare sau care fac parte din bugetul personal al calatorilor, sunt considerate produse originare, fara a se cere prezentarea unui certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 sau completarea formularului EUR 2, cu conditia ca aceste produse sa reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial si aceasta de indata ce sunt declarate ca indeplinind conditiile necesare pentru aplicarea acordului si de indata ce nu exista nici o indoiala in ceea ce priveste sinceritatea acestei declaratii.
    2. Importurile cu caracter ocazional si care constau numai din produse pentru uzul personal sau familial al destinatarilor sau calatorilor sunt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial daca, prin natura si cantitatea lor, este evident ca nu sunt destinate comercializarii.
    In plus, valoarea totala a acestor produse nu trebuie sa depaseasca 365 ECU pentru coletele mici sau 1.025 ECU pentru continutul bagajelor personale ale calatorilor.
    Art. 26
    Sumele exprimate in ECU
    1. Sumele exprimate in moneda nationala a statului exportator echivalente cu sumele exprimate in ECU sunt fixate de statul exportator si comunicate celorlalte parti ale prezentului acord. Cand sumele sunt mai mari decat sumele corespunzatoare fixate de statul importator, acesta le accepta daca marfa este facturata in moneda statului exportator.
    Daca marfa este facturata in moneda altui stat, atunci cand este vorba de Romania, de Bulgaria, atunci cand dispozitiile art. 3 se aplica, sau de un stat membru al Comunitatii, statul importator recunoaste suma notificata de tara in cauza.
    2. Pana la 30 aprilie 1993 inclusiv, unitatea ECU care urmeaza sa fie folosita in moneda nationala, atunci cand este vorba de Romania sau de un stat membru al Comunitatii, reprezinta contravaloarea ECU-ului in moneda nationala a acestei tari la data de 3 octombrie 1990. Pentru urmatoarele perioade de cate doi ani, ea reprezinta contravaloarea ECU in moneda nationala din prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul care precede acea perioada de doi ani.

    CAP. 3
    Metode de cooperare administrativa

    Art. 27
    Comunicarea stampilelor si adreselor
    Autoritatile vamale ale Romaniei si ale statelor membre isi comunica reciproc, prin intermediul Comunitatii Europene, specimenele de stampila folosite de unitatile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulatie EUR 1, precum si adresele autoritatilor vamale competente pentru eliberarea certificatelor de circulatie EUR 1 si pentru verificarea acestor certificate si a formularelor EUR 2.
    Art. 28
    Controlul certificatelor de circulatie a marfurilor EUR 1 si a formularelor EUR 2
    1. Controlul a posteriori al certificatelor EUR 1 si al formularelor EUR 2 este efectuat prin sondaj ori de cate ori autoritatile vamale ale statului importator au suspiciuni intemeiate in legatura cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informatiilor referitoare la originea reala a produselor in cauza.
    2. In scopul controlului a posteriori al certificatelor EUR 1, autoritatile vamale din statul exportator trebuie sa pastreze cel putin doi ani copiile certificatelor, precum si orice documente de export referitoare la acestea.
    3. In scopul asigurarii aplicarii corecte a acestui protocol, Romania si statele membre ale Comunitatii isi acorda reciproc asistenta prin intermediul administratiilor lor vamale, pentru controlul autenticitatii certificatelor EUR 1, inclusiv celor eliberate conform art. 12 paragraful 5 si al formularelor EUR 2, precum si a exactitatii informatiilor referitoare la originea reala a produselor in cauza.
    4. In vederea aplicarii prevederilor paragrafului 1, autoritatile vamale ale statului importator returneaza certificatul EUR 1, formularul EUR 2 sau o copie a acestora autoritatilor vamale ale statului exportator, indicand, daca este cazul, motivele de fond sau de forma care justifica o ancheta. Ele anexeaza la certificatul EUR 1 sau la formularul EUR 2 factura, daca aceasta a fost intocmita, sau o copie a ei si furnizeaza toate informatiile ce au putut fi obtinute si care sugereaza ca mentiunile facute pe certificatul sau formularul respectiv sunt inexacte.
    5. Daca autoritatile vamale ale statului importator hotarasc suspendarea aplicarii prevederilor acordului, in asteptarea rezultatelor controlului, ele acorda importatorului liberul de vama pentru produse, sub rezerva masurilor de prevedere apreciate ca necesare.
    6. Autoritatile vamale ale statului importator sunt informate despre rezultatele controlului a posteriori cat mai rapid posibil. Aceste rezultate trebuie sa permita sa se determine daca certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 sau formularul EUR 2 contestate se aplica produselor in cauza si daca acestea pot duce efectiv la aplicarea regimului preferential.
    Daca, in cazul unor suspiciuni intemeiate, in termen de zece luni de la data cererii de control a posteriori nu se primeste un raspuns sau daca raspunsul nu contine date suficiente pentru determinarea autenticitatii documentului in cauza sau a originii reale a produselor, autoritatile solicitante refuza acordarea preferintelor prevazute prin acord, cu exceptia cazurilor de forta majora sau a imprejurarilor exceptionale.
    7. Litigiul nesolutionat dintre autoritatile vamale ale statului importator si cele ale statului exportator sau care ridica o problema de interpretare a acestui protocol, este inaintat Comitetului de Cooperare Vamala.
    8. In toate cazurile, solutionarea litigiilor dintre importator si autoritatile vamale ale statului importator se face in conformitate cu legislatia statului respectiv.
    9. Cand procedura de control a posteriori sau orice alte informatii disponibile par sa indice ca prevederile acestui protocol sunt incalcate, Romania sau Comunitatea efectueaza, din proprie initiativa sau la cererea celeilalte parti, cercetarile necesare sau ia masuri pentru efectuarea cercetarilor, cu urgenta dorita, pentru identificarea si prevenirea unor astfel de incalcari si, in acest scop, Romania sau Comunitatea poate invita cealalta parte sa participe la anchete.
    10. Cand procedura de control sau orice alta informatie disponibila pare sa indice ca prevederile prezentului protocol au fost incalcate, produsele pot fi acceptate ca produse originare, conform acestui protocol, numai dupa incheierea procedurilor de cooperare administrativa, stabilite in prezentul protocol, care au fost eventual aplicate si in special procedura de control a posteriori.
    In acelasi mod, produsele pot fi respinse ca produse originare in virtutea prezentului protocol, numai dupa incheierea procedurii de control a posteriori.
    Art. 29
    Sanctiuni
    Sanctiunile sunt aplicate oricarei persoane care emite sau determina emiterea unui document cu date inexacte in scopul acordarii regimului preferential unui produs.
    Art. 30
    Zone libere
    Romania si statele membre ale Comunitatii iau toate masurile necesare pentru a evita ca produsele comercializate sub acoperirea unui certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 si care, in cursul transportului, folosesc pentru stationare o zona libera situata  pe teritoriul lor, sa fie inlocuite cu alte marfuri si sa faca obiectul unor manipulari, in afara celor obisnuite, menite sa asigure pastrarea lor ca atare.

    CAP. 4
    CEUTA SI MELILLA

    Art. 31
    Aplicarea protocolului
    1. Termenul Comunitate folosit in acest protocol nu se refera la CEUTA si MELILLA. Expresia produse originare din Comunitate nu se refera la produsele originare din aceste zone.
    2. Prezentul protocol se aplica mutatis mutandis produselor originare din CEUTA si MELILLA sub rezerva conditiilor speciale prevazute la art. 32.
    Art. 32
    Conditii speciale
    1. In locul prevederilor art. 1 se aplica paragrafele de mai jos, iar referirile la acest articol se aplica mutatis mutandis la prezentul articol.
    2. Cu conditia sa fi fost transportate direct conform prevederilor art. 9, sunt considerate ca:
    1. produse originare din CEUTA si MELILLA.
    a) produsele obtinute in intregime in CEUTA si MELILLA;
    b) produsele obtinute din CEUTA si MELILLA si care contin materiale care nu au fost in intregime obtinute acolo, cu conditia ca:
    (i) aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformari suficiente in sensul art. 5 al acestui protocol; sau ca
    (ii) aceste materiale sa fie originare din Romania sau din Comunitate, in sensul prezentului protocol, cu conditia ca ele sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari care depasesc pe cele mentionate la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    2. Produsele originare din Romania:
    a) produsele obtinute in intregime in Romania;
    b) produsele obtinute in Romania si care contin materiale care nu au fost in intregime obtinute acolo, cu conditia ca:
    (i) aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformari suficiente in sensul art. 5 al acestui protocol; sau ca
    (ii) aceste materiale sa fie originare din CEUTA si MELILLA, sau din Comunitate, in sensul acestui protocol, cu conditia ca ele sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformari care depasesc pe cele mentionate la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    3. CEUTA si MELILLA sunt considerate un singur teritoriu.
    4. Exportatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa faca mentiunea ROMANIA si CEUTA si MELILLA in caseta nr. 2 a certificatului de circulatie a marfurilor EUR 1. In plus, in cazul produselor originare din CEUTA si MELILLA, caracterul originar trebuie indicat in caseta nr. 4 a certificatului EUR 1.
    5. Autoritatile vamale spaniole sunt raspunzatoare de aplicarea acestui protocol in CEUTA si MELILLA.

    CAP. 5
    Prevederi finale

    Art. 33
    Amendamente la protocol
    Consiliul de asociere examineaza, din doi in doi ani sau la cererea Romaniei sau a Comunitatii, aplicarea prevederilor prezentului protocol, in scopul aducerii amendamentelor sau adaptarilor necesare.
    La aceasta examinare se va tine seama, in special, de participarea partilor contractante la zone de liber schimb sau la uniuni vamale cu terte tari.
    Art. 34
    Comitetul de Cooperare Vamala
    1. Se infiinteaza un Comitet de Cooperare Vamala insarcinat cu asigurarea cooperarii administrative in vederea aplicarii corecte si uniforme a prezentului protocol si indeplinirii oricarei alte sarcini in domeniul vamal, care i se poate incredinta.
    2. Comitetul este alcatuit, pe de o parte, din experti vamali ai statelor membre si din functionari ai serviciilor Comunitatilor Europene, responsabili cu probleme vamale si, pe de alta parte, din experti vamali romani.
    Art. 35
    Produse petroliere
    Produsele enumerate in anexa nr. VI sunt temporar excluse din domeniul de aplicare a acestui protocol. Totusi, prevederile din domeniul cooperarii administrative se aplica mutatis mutandis acestor produse.
    Art. 36
    Anexe
    Anexele la prezentul protocol fac parte integranta din acesta.
    Art. 37
    Aplicarea protocolului
    Romania si Comunitatea iau, in ceea ce le priveste, masurile necesare pentru aplicarea prezentului protocol.
    Art. 38
    Marfuri de regim de tranzit sau antrepozit
    Marfurile care corespund prevederilor acestui protocol si care, la data intrarii in vigoare a acordului, sunt fie in regim de tranzit, fie in regim de depozitare temporara, in antrepozite vamale sau zone libere in Comunitate, in Romania sau, atunci cand dispozitiile art. 3 se aplica, in Bulgaria, pot fi admise ca beneficiind de prevederile acordului, sub rezerva prezentarii in termen de patru luni de la aceasta data, autoritatilor vamale ale statului importator, a unui certificat EUR 1 intocmit a posteriori de catre autoritatile competente ale statului exportator, ca si a documentelor ce justifica transportul direct.

    LISTA ANEXELOR
  Anexa nr. I        Note
  Anexa nr. II       Lista prelucrarilor sau
                     transformarilor prevazute
                     la articolul 5 paragraful 2
  Anexa nr. III      Modelul formularului
                     certificatelor de circulatie
                     a marfurilor EUR 1
  Anexa nr. IV       Modelul formularului EUR 2
  Anexa nr. V        Modelul de stampila prevazuta
                     la articolul 16 paragraful 3 lit. b)
  Anexa nr. VI       Lista produselor la care se face
                     referire in articolul 35.

    ANEXA 1

                             NOTE
                             PREAMBUL
    Aceste note se aplica, daca este cazul, tuturor produselor fabricate care folosesc materiale neoriginare, inclusiv celor care nu fac obiectul unor mentiuni speciale in lista de la anexa nr. II si care sunt supuse regulii de schimbare a pozitiei, prevazuta la art. 5 paragraful 1.
    Nota 1
    1.1. Primele doua coloane din lista descriu produsul obtinut. Prima coloana indica numarul pozitiei tarifare sau numarul capitolului Sistemului armonizat, iar a doua coloana cuprinde denumirea marfurilor folosite in acest sistem pentru respectiva pozitie tarifara sau capitol. Pentru fiecare mentiune din primele doua coloane este specificata o regula in coloanele 3 sau 4. Atunci cand, in unele cazuri, numarul din prima coloana este precedat de un "ex", aceasta inseamna ca regula din coloanele 3 sau 4 se aplica numai la acea pozitie sau capitol, conform celor descrise in coloana 2.
    1.2. Atunci cand mai multe numere de pozitii tarifare sunt grupate in coloana 1 sau daca in aceasta coloana este mentionat un numar de capitol si daca denumirea produselor din coloana 2 este data in termeni generali, regula corespunzatoare de la coloanele 3 si 4 se aplica tuturor produselor care, in Sistemul armonizat, sunt incadrate la diferite pozitii tarifare ale capitolului respectiv sau la pozitiile grupate in coloana 1.
    1.3. Atunci cand in prezenta lista exista reguli diferite care se aplica unor produse diferite in cadrul aceleiasi pozitii tarifare, fiecare alineat contine denumirea acelei parti a pozitiei tarifare care face obiectul regulii corespunzatoare din coloanele 3 sau 4.
    Nota 2
    2.1. Termenul de fabricare acopera orice forme de prelucrare sau transformare sau fabricare, inclusiv asamblare sau chiar operatii specifice. A se vedea si nota 3.5. de mai jos.
    2.2. Termenul material acopera toate tipurile de ingrediente, elemente, materii prime, materiale, componente, parti etc. folosite la fabricarea unui produs.
    2.3. Termenul produs se refera la produsul obtinut chiar daca este destinat unei utilizari ulterioare in alte operatiuni de fabricare.
    2.4. Termenul marfuri acopera atat materialele, cat si produsele.
    Nota 3
    3.1. In cazul in care pozitii tarifare sau extrase din pozitii nu figureaza in lista, se aplica regula de schimbare a pozitiei tarifare stabilite in art. 3 paragraful 1. Daca conditia schimbarii pozitiei tarifare se aplica la oricare dintre pozitiile sau, extrasele din pozitii ce figureaza in lista, atunci aceasta conditie este enuntata in coloana 3.
    3.2. Prelucrarea sau transformarea ceruta de regula din coloana 3 trebuie sa se refere numai la materialele neoriginare folosite. La fel, restrictiile enuntate la o regula din coloana 3 se aplica numai la materialele neoriginale folosite.
    3.3. Atunci cand se stabileste printr-o regula ca materialele de la orice pozitie tarifara pot fi folosite, materialele de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi, de asemenea, folosite, sub rezerva totusi a unor restrictii specifice, susceptibile, de asemenea, de a fi enuntate in regula. Totusi, expresia fabricare din materiale de la orice pozitie tarifara, inclusiv din alte materiale de la pozitia tarifara nr. ... inseamna ca pot fi folosite numai materialele incadrate la aceeasi pozitie cu produsul a carui denumire difera de denumirea produsului asa cum apare aceasta in coloana 2 a listei.
    3.4. Daca un produs obtinut din materiale neoriginare si care si-a dobandit caracterul originar in timpul procesului de transformare prin aplicarea regulii de schimbare a pozitiei tarifare sau a regulii definite in lista pentru el este folosit ca material in procesul de fabricare a unui alt produs, atunci el nu face obiectul regulii din lista care se aplica produsului, in care este incorporat.
    De exemplu: un motor de la pozitia tarifara nr. 8407, pentru care regula prevede ca valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul de uzina, este fabricat din ebose de forta din oteluri aliate de la pozitia tarifara nr. 7224.
    Daca aceasta ebosa a fost obtinuta in tara respectiva prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjata a dobandit caracterul de produs originar, in virtutea regulii din lista pentru produsele de la pozitia tarifara nr. 7224. Aceasta ebosa poate fi socotita din acea clipa ca originara in calcularea valorii materialelor neoriginare susceptibile de a fi utilizate la fabricarea motorului de la pozitia nr. 8407, fara a se tine seama daca a fost sau nu fabricata in aceeasi uzina cu motorul. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie luata in considerare atunci cand se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.5. Chiar daca regula de schimbare a pozitiei tarifare sau celelalte reguli din lista sunt respectate, produsul finit nu dobandeste caracterul originar daca operatiunea la care a fost supus este insuficienta in sensul art. 3, paragraful 3.
    3.6. Unitatea ce trebuie luata in considerare pentru aplicarea regulilor de origine este produsul considerat ca unitate de baza pentru determinarea incadrarii, bazata pe Sistemul Armonizat. In cazul seturilor de produse care sunt incadrate in virtutea Regulii Generala 3 de interpretare a Sistemului Armonizat, unitatea va fi determinata in functie de fiecare articol in parte care constituie setul; aceasta prevedere se aplica si seturilor de la pozitiile tarifare nr. 6308, 8206 si 9605.
    In conformitate cu acestea, rezulta ca:
    - daca un produs alcatuit dintr-un grup sau un ansamblu de articole este incadrat in conformitate cu Sistemul Armonizat la o singura pozitie tarifara, intregul formeaza unitatea ce trebuie luata in considerare;
    - daca un lot de marfa consta dintr-un anumit numar de produse identice incadrate la aceeasi pozitie a Sistemului Armonizat, regulile de origine se aplica fiecarui produs luat in considerare individual;
    - daca prin aplicarea Regulii generale nr. 5 de interpretare a Sistemului Armonizat, ambalajele sunt incadrate impreuna cu marfurile pe care le contin, ele trebuie sa fie considerate ca formand un tot cu aceste marfuri, in vederea determinarii originii.
    Nota 4
    4.1. Regula din lista fixeaza gradul minim de prelucrare sau transformare cerute si rezulta deci ca prelucrarile sau transformarile care le depasesc pe cele cerute confera, de asemenea, caracterul originar si, invers, prelucrarile sau transformarile insuficiente nu pot conferi caracterul originar. Altfel spus, daca o regula prevede ca pot fi folosite materialele neoriginare aflate intr-un stadiu de elaborare determinat, folosirea unor asemenea materiale intr-un stadiu incipient de prelucrare este, de asemenea, permisa in timp ce folosirea unor asemenea materiale intr-un stadiu mai avansat nu este permisa.
    4.2. Atunci cand o regula din lista specifica ca un produs poate fi fabricat pe baza mai multor materiale, aceasta inseamna ca unul sau mai multe dintre aceste materiale pot fi folosite. Aceasta nu inseamna ca toate aceste materiale trebuie sa fie folosite simultan.
    De exemplu:
    Regula pentru produse textile prevede ca pot fi folosite fibre naturale si ca materialele chimice, printre alte materiale, pot fi, de asemenea, folosite. Aceasta nu inseamna ca ambele trebuie sa fie folosite simultan; poate fi folosite unul sau altul dintre materiale sau ambele. In consecinta, daca in cadrul aceleiasi reguli este aplicata o restrictie unuia dintre materiale si alte restrictii sunt aplicate altor materiale, atunci aceste restrictii se aplica numai materialelor folosite in mod real.
    De exemplu:
    Regula pentru masinile de cusut prevede ca atat mecanismul de intindere a firului folosit, cat si mecanismul de "zigzag" folosit sa fie originare; aceste doua restrictii se aplica numai daca fiecare dintre mecanismele respective este intr-adevar incorporat in masina de cusut.
    4.3. Atunci cand o regula din lista prevede ca un produs trebuie sa fie fabricat dintr-un material determinat, aceasta conditie in mod evident nu impiedica folosirea altor materiale care, datorita propriei lor naturi, nu pot satisface regula.
    De exemplu:
    Regula pentru pozitia tarifara nr. 1904 care exclude in mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor lor, nu impiedica in mod evident folosirea sarurilor minerale, a aditivelor sau a chimicalelor in masura in care nu sunt obtinute din cereale.
    De exemplu:
    In cazul unui articol fabricat din materiale netesute, daca se prevede ca acesta poate fi obtinut numai din fire neoriginare, nu este posibil sa se foloseasca materiale netesute - chiar daca materialele netesute nu pot fi in mod normal fabricate din fire. In asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat in stadiul de prelucrare imediat anterior firului - adica stadiul de fibra.
    A se vedea si nota 7.3. privind textilele.
    4.4. Daca intr-o regula din lista sunt date doua sau mai multe procente privind valoarea maxima a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procente nu pot fi adunate. De aici rezulta ca valoarea maximala a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate folosi niciodata cel mai ridicat procent luat in considerare. Se intelege de la sine ca procentele specifice aplicabile anumitor produse nu trebuie sa fie depasite, ca urmare a aplicarii acestor prevederi.
    Nota 5
    5.1. Expresia fibre naturale, atunci cand este folosita in lista, se refera la fibre cu exceptia celor artificiale sau sintetice si trebuie limitata la fibrele aflate in toate stadiile de dinaintea filarii, inclusiv deseuri si daca nu se specifica altfel, expresia fibre naturale acopera fibrele care au fost cardate, pieptanate sau altfel prelucrate, pentru filare, dar nefilate.
    5.2. Expresia fibre naturale cuprinde parul de cal de la pozitia nr. 0503, parul de porc de la pozitiile nr. 5002 si 5003, ca si lina, parul fin de animale si parul grosier de la pozitiile nr. 5101 la 5105, fibrele din bumbac de la pozitia nr. 5201 la 5203 si alte fibre vegetale de la pozitia nr. 5301 la 5305.
    5.3. Expresiile pasta textila, substante chimice si materiale pentru fabricarea hartiei folosite in lista desemneaza materialele neincadrate la capitolele 50 la 63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau, firelor sau fibrelor de hartie.
    5.4. Expresia fibre sintetice sau artificiale discontinue folosite in lista se refera la cablurile de filament, fibrele discontinue si deseurile din  fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozitiile tarifare nr. 5501 la 5507.
    Nota 6
    6.1. In cazul produselor amestecate, incadrate la acele pozitii tarifare din lista la care se fac trimiteri la prezenta nota, conditiile prevazute in coloana 3 a listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de baza folosite la fabricarea lor care, luate in global, reprezinta 10% sau mai putin din greutatea totala a tuturor materialelor textile de baza folosite (a se vedea si Notele 6.3. si 6.4. de mai jos).
    6.2. Totusi, aceasta toleranta se aplica numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din doua sau mai multe materiale textile de baza.
    Materialele textile de baza sunt:
    - matasea;
    - lina;
    - parul grosier de animale;
    - parul fin de animale;
    - parul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hartiei si hartia;
    - inul;
    - canepa;
    - iuta si alte fibre textile liberiene;
    - sisal si alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, canepa de Manila, ramia si celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele chimice sintetice;
    - filamentele chimice artificiale;
    - fibrele chimice sintetice discontinue;
    - fibrele chimice artificiale discontinue.
    De exemplu:
    Un fir de la pozitia tarifara nr. 5205 din fibre de bumbac de la pozitia nr. 5203 si din fibre sintetice discontinue de la pozitia 5506 este un fir in amestec. De aceea, fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din materiale chimice sau pasta textila) pot fi folosite intr-un procent de pana la 10% din greutatea firului.
    De exemplu:
    O tesatura din lina de la pozitia tarifara nr. 5112 obtinuta din fire din lina de la pozitia nr. 5107 si fire sintetice discontinue de la pozitia nr. 5509 este o tesatura in amestec.
    De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din materiale chimice sau pasta textila) sau firele din lina care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din fibre naturale necardate, nepieptanate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinatie intre aceste doua tipuri de fire pot fi folosite pana la un procent de 10% din greutatea tesaturii.
    De exemplu:
    O tesatura textila plusata de la pozitia tarifara nr. 5802 obtinuta din fire de bumbac de la pozitia nr. 5205 si dintr-o tesatura din bumbac de la pozitia nr. 5210, este un produs in amestec numai daca tesatura din bumbac este  ea insasi tesatura in amestec, fiind fabricata din fire incadrata la doua pozitii de incadrare diferite sau daca firele din bumbac folosite sunt la randul lor in amestec.
    De exemplu:
    Daca aceeasi tesatura textila plusata este fabricata din fire din bumbac de la pozitia tarifara nr. 5205 si dintr-o tesatura sintetica de la pozitia nr. 5407, atunci in mod evident, firele folosite sunt doua materiale textile diferite si tesatura textila plusata este in consecinta un produs in amestec.
    De exemplu:
    Un covor plusat fabricat atat cu fire artificiale, cat si de bumbac si cu un suport din iuta, este un produs in amestec pentru ca sunt folosite trei materiale textile. Materialele neoriginare care sunt utilizate intr-o etapa mai avansata de fabricare decat o permite regula, pot fi folosite cu conditia ca greutatea lor totala sa nu depaseasca 10% din greutatea materialelor textile din covor. Astfel, suportul din iuta, firele artificiale si/sau firele din bumbac pot fi importate in stadiul fabricarii, in masura respectarii conditiilor privind greutatea.
    6.3. In cazul produselor care incorporeaza fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu, aceasta toleranta este de 20% pentru acest tip de fire.
    6.4. In cazul produselor ce contin un miez fie din banda subtire din aluminiu, fie dintr-o pelicula din plastic, acoperita sau nu cu pulbere de aluminiu, cu latimea de pana la 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire intre doua pelicule din plastic, toleranta este de 30% pentru miez.
    Nota 7
    7.1. In cazul acelor produse textile confectionate care, in lista, sunt insotite de o nota de subsol care face referire la prezenta nota, pot fi utilizate materiale textile cu exceptia dublurilor si captuselilor care nu se conformeaza regulii stabilite in coloana 3 a listei pentru produsul respectiv, cu conditia ca ele sa fie incadrate la alta pozitie tarifara decat cea a produsului si ca valoarea lor sa nu depaseasca 8% din pretul de uzina al produsului.
    7.2. Garniturile, accesoriile si alte produse folosite care contin materiale textile nu trebuie sa respecte conditiile stabilite in coloana 3, chiar daca ele sunt acoperite de nota 4.3.
    7.3. In conformitate cu prevederile  notei 4.3., garniturile, accesoriile sau alte produse neoriginare care nu contin nici un material textil, pot, oricand, sa fie folosite liber atunci cand nu pot fi fabricate din materialele listate in coloana 3.
    De exemplu:
    Daca o regula din lista prevede pentru un articol anume din material textil, cum ar fi o bluza, ca trebuie sa fie folosite fire, acest lucru nu interzice folosirea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, pentru ca acestia nu pot fi fabricati din materiale textile.
    7.4. Daca se aplica o regula privind procentul, valoarea garniturilor si accesoriilor trebuie luata in considerare atunci cand se calculeaza valoarea materialelor neoriginare incorporate.

    ANEXA 2

                          LISTA
prelucrarilor sau transformarilor ce se aplica materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat sa poata obtine caracterul de produs originar
------------------------------------------------------------------------------
Pozitia                                 Prelucrarea sau transformare aplicata
S.A.          Denumirea marfurilor      materialelor neoriginare si care
 Nr.                                    confera caracterul de produs originar
------------------------------------------------------------------------------
1                  2                                 3
------------------------------------------------------------------------------
 0201  Carne de bovine, proaspata sau   Fabricare din materiale de la orice
       refrigerata                      pozitie, cu exceptia carnii de bovine
                                        congelata, de la pozitia nr. 0202
 0202  Carne de bovine, congelata       Fabricare din materiale de la orice
                                        pozitie, cu exceptia carnii de bovine,
                                        proaspata sau refrigerata de la
                                        pozitia nr. 0201
 0206  Maruntaie comestibile de bovine, Fabricare din materiale de la orice
       porcine, ovine, caprine,         pozitie, cu exceptia carcaselor de la
     cabaline (cal, magari sau catiri), pozitiile nr. 0201 la 0205
       refrigerate sau congelate
 0210  Carne si maruntaie comestibile,  Fabricare din materiale de la orice
       sarate sau in saramura, uscate   pozitie, cu exceptia carnii si
       sau afumate, faina si pudra,     maruntaielor de la pozitiile nr. 0201 la
       comestibile, din carne si        0206 si 0208 sau a ficatului de pasare
       maruntaie                        de la pozitia nr. 0207
 0302  Peste, cu exceptia pestelui viu  Fabricare la care materialele de la
  la                                    capitolul 3 folosite trebuie sa fie
 0305                                   deja originare
 0402  Lapte si produse lactate         Fabricare din materialele de la orice
 0404                                   pozitie tarifara, cu exceptia laptelui
  la                                    si smintinii de la pozitia nr. 0401 sau
 0406                                   0402
 0403  Lapte batut, lapte prins si      Fabricare la care:
       smantana, iaurt, chefir si alte  - produsele de la Capitolul 4 folosite
       sorturi de lapte si smantana     trebuie sa fie deja originare
       fermentate sau acidulate,        - sucurile de fructe folosite (cu
      concentrate sau neconcentrate, cu   exceptia celor de ananas, lamiie,
       sau fara adaos de zahar sau alti grapefruit) de la pozitia nr. 2009
       indulcitori, sau aromatizate cu  trebuie sa fie originare si
       sau fara adaos de fructe sau     - valoarea materialelor de la Capitolul
       cacao                            17 folosite nu trebuie sa depaseasca
                                        30% din pretul de uzina al produsului
 0408  Oua de pasari, fara coaja, si    Fabricare din materiale de la orice
       galbenusuri de ou, proaspete,    pozitie tarifara cu exceptia oualor de
       prin fierbere in aburi sau in    pasari de la pozitia nr. 0407
       apa, turnate, congelate sau
       altfel conservate, cu sau fara
       adaos de zahar sau indulcitori
  Ex.  Par de porc sau mistret,         Curatare, dezinfectare, sortare si
 0505  prelucrat                        indreptare a parului de porc sau mistret
  Ex.  Oase si coarne neprelucrate      Fabricare la care toate materialele
 0506                                   folosite de la Capitolul 2 trebuie sa
                                        fie deja originare
 0710  Legume congelate sau uscate,     Fabricare la care legumele folosite
  la   conservate provizoriu, cu        trebuie sa fie deja originare
 0713  exceptia pozitiei nr. ex.
  Ex   0710 si ex. 0711 pentru care
 0710  regulile aplicabile sunt
       prezentate in continuare
       Porumb dulce (nefiert sau fiert  Fabricare din porumb dulce proaspat
       in aburi sau apa) congelat       sau refrigerat
  Ex.  Porumb dulce conservat           Fabricare din porumb dulce proaspat
 0711  provizoriu                       sau refrigerat
 0811  Fructe conservate sau nu prin    Fabricare la care valoarea materialelor
       fierbere in aburi sau apa,       de la capitolul 17 nu trebuie sa
       congelate, cu sau fara adaos de  depaseasca 30% din pretul de uzina al
       zahar sau alti indulcitori:      produsului
       - cu adaos de zahar
       - altele                         Fabricarea la care toate fructele
                                        folosite trebuie sa fie deja originare
 0812  Fructe conservate provizoriu     Fabricare la care fructele trebuie sa
       (de exemplu cu dioxid de sulf,   fie deja originare
       in saramura, in apa sulfitata
       sau solutii conservante), dar
       improprii consumului imediat
 0813  Fructe uscate, altele decat cele Fabricare la care fructele folosite
       de la poz. nr. 0801 la 0806,     trebuie sa fie deja originare
       amestecuri de fructe cu coaja
       sau fructe uscate de la acest
       capitol
 0814  Coji de citrice sau de pepeni    Fabricare la care fructele folosite
       (inclusiv verzi) proaspete,      trebuie sa fie deja originare
       congelate, uscate sau conservate
       provizoriu in saramura, apa
       sulfitata sau in alte solutii
       conservante sau uscate
  Ex.  Produse ale industriei           Fabricare la care legumele, cerealele,
 cap.  moraritului: malt; amidon si     radacinile si tuberculii de la pozitia
  11   fecule; insulina; gluten de      nr. 0714 sau fructele folosite trebuie
       grau; cu exceptia produselor     sa fie deja originare
       de la pozitia nr. ex. 1106
       pentru care regulile aplicabile
       sunt prezentate in continuare
   Ex. Faina si gris din legume cu      Uscarea si macinarea legumelor de la
 1106  pastaie, uscate, curatate de     pozitia nr. 0708
       pastai de la pozitia nr. 0713
 1301  Lac, gume, rasini, gume-rasini   Fabricare la care valoarea materialelor
       si balsamuri naturale            folosite de la pozitia nr. 1301 nu
                                        trebuie sa depaseasca 50% din pretul
                                        de uzina al produsului
  Ex.  Mucilagii si agenti de ingrosare Fabricare din mucilagii si agenti de
 1302  din produse vegetale, modificate ingrosare nemodificati
 1501  Untura, alte grasimi de porc si
       de pasare, topite, presate sau
       nepresate, extrase sau neextrase
       cu ajutorul solventilor:
       - grasimi din oase sau resturi   Fabricare din materiale de la oricare
                                        pozitie, cu exceptia materialelor de la
                                        pozitiile nr. 0203, 0206 sau 0207 sau a
                                        oaselor de la pozitia 0506
        - altele                        Fabricarea din carne si maruntaie
                                        comestibile de porcine de la pozitiile
                                        0203 sau 0206 sau din carne si maruntaie
                                        comestibile de pasare de la pozitia
                                        nr. 0207
 1502  Grasimi de bovine, ovine sau
       caprine, in stare primara sau
       topite, presate sau nepresate,
       extrase sau neextrase cu ajutorul
       solventilor
       - grasimi din oase sau resturi   Fabricare din materiale de la oricare
                                        pozitie, cu exceptia materialelor de la
                                        pozitiile nr. 0201, 0202, 0204 sau 0206
                                        sau a oaselor de la pozitia nr. 0506
       - altele                         Fabricare la care materialele
                                        animaliere folosite de la capitolul 2
                                        trebuie sa fie deja originare
 1504  Grasimi si uleiuri si fractiile
       lor, de peste sau de mamifere
       marine, rafinate sau nerafinate,
       dar nemodificate chimic:
       - fractii solide din uleiuri de  Fabricare din materiale de la oricare
       peste si uleiuri si grasimi de   pozitie inclusiv din celelalte materiale
       mamifere marine                  de la pozitia nr. 1504
       - altele                         Fabricare la care toate produsele
                                        animaliere folosite de la capitolele 2
                                        si 3 trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Lanolina rafinata                Fabricare din usuc de la pozitia 1505
 1505
 1506  Alte grasimi si uleiuri animale
       si fractiile lor rafinate sau
       nerafinate, dar nemodificate
       chimic
       - fractii solide                 Fabricare din materiale de la oricare
                                        pozitie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la pozitia nr. 1506
       - altele                         Fabricare la care materialele
                                        animaliere folosite de la Capitolul 2
                                        trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Uleiuri vegetale stabile si
 1507  fractiile lor, rafinate sau
  la   nerafinate, dar nemodificate
 1515   chimic:
       - fractii solide, cu exceptia    Fabricare din celelalte materiale de la
       uleiului de jojoba               pozitiile tarifare nr. 1507 la 1515
       - altele, cu exceptia:
       - uleiului de tung "oleoccoca"
       si "oiticica", ceruri de mirt si
       japoneze
       - uleiurilor pentru utilizari
       tehnice sau industriale, altele
       decat cele folosite la fabricarea
       de produse alimentare de uz uman
  Ex.  Uleiuri si grasimi animale sau   Fabricare la care materialele animale
 1516  vegetale si fractiile lor,       sau vegetale folosite trebuie sa fie
       reesterificate, rafinate sau     deja originare
       nerafinate, dar nepreparate
       astfel:
  Ex.  Amestecuri lichide alimentare de Fabricare la care toate materialele
 1517  uleiuri vegetale de la pozitiile vegetale folosite trebuie sa fie deja
       nr. 1507 si 1515                 originale
  Ex.  Alcooli grasi industriali cu     Fabricare din materiale de la oricare
 1519  proprietati de ceruri            pozitie, inclusiv acizii grasi
       artificiale                      industriali de la pozitia nr. 1519
 1601  Cirnati si produse similare din  Fabricare din animalele de la Capitolul
       carne, maruntaie sau sange;       1
       preparate alimentare din aceste
       produse
 1602  Alte preparate sau conserve din  Fabricare din animalele de la
       carne, maruntaie sau sange       Capitolul 1
 1603  Extracte si sucuri din carne,    Fabricare din animalele de la Capitolul
       peste sau crustacee, moluste sau  1. Totusi, pestele, crustaceele,
       alte nevertebrate acvatice       molustele sau alte nevertebrate
                                        acvatice folosite trebuie sa fie deja
                                        originare
 1603  Preparate si conserve din peste, Fabricare la care pestele si icrele
       caviar si inlocuitori preparati  folosite trebuie sa fie deja originare
       din icre
 1605  Crustacee, moluste si alte       Fabricare la care toate crustaceele,
      nevertebrate acvatice, preparate  molustele sau alte nevertebrate acvatice
       sau conservate                   folosite trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Zahar din trestie sau sfecla de  Fabricare la care valoarea materialelor
 1701  zaharoza pura din punct de       de la capitolul 17 folosite nu depaseste
       vedere chimic, in stare solida,  30% din pretul de uzina al produsului
       aromatizate sau colorate
 1702  Alte zaharuri, inclusiv lactoza,
       maltoza, glucoza si fructoza,
       pure din punct de vedere chimic,
       in stare solida; siropuri de
       zahar care nu contin substante
       aromatizante sau colorante;
       miere artificiala amestecata sau
       neamestecata cu miere naturala;
       zahar si melasa caramelizate
       - Maltoza sau fructoza, pure din - Fabricare din materiale de la oricare
       punct de vedere chimic           pozitie tarifara, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la pozitia nr. 1702
       - alte zaharuri in stare solida, Fabricare la care valoarea materialelor
       aromatizate sau colorate         de la Capitolul 17 folosite nu depaseste
                                        30% din pretul de uzina al produsului
       - altele                         Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Melase rezultate din extractia   Fabricare la care valoarea materialelor
 1703  sau rafinarea zaharului,         de la Capitolul 17 folosite nu depaseste
       aromatizate sau colorate         30% din pretul de uzina la produsului
 1704  Produse zaharoase care nu contin  Fabricare la care toate materialele
       cacao (inclusiv ciocolata alba)   folosite trebuie incadrate la o
                                         pozitie tarifara diferita de cea a
                                         produsului, valoarea celorlalte
                                         materiale de la Capitolul 17 folosite
                                         nu depaseste 30% din pretul de uzina al
                                         produsului
 1806  Ciocolata si alte preparate       Fabricare la care toate materialele
       alimentare ce contin cacao        folosite trebuie incadrate la o pozitie
                                         tarifara diferita de cea a produsului
                                         si valoarea materialelor de la
                                         Capitolul 17 folosite, nu depaseste
                                         30% din pretul de uzina al produsului
 1901  Extract de malt; preparate
       alimentare din faina, gris, amidon
       sau extract de malt, care nu
       contin pudra de cacao sau care
       contin pudra de cacao in proportie
       de sub 50% din greutate,
       nespecificate sau neincadrate in
       alta parte; preparate alimentare
       din produse de la pozitiile
       tarifare 0401 la 0404, care nu contin
       pudra de cacao sau care contin
       pudra de cacao in proportie de sub
       10% din greutate, nespecificate
       sau neincadrate in alta parte:
       - extract de malt                Fabricare din cerealele de la Capitolul
                                        10
       - altele                         Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie incadrate la alta
                                        pozitie tarifara decat cea a produsului
                                        si valoarea materialelor de la Capitolul
                                        17 nu depaseste 30% din pretul de uzina
                                        al produsului
 1902  Paste alimentare preparate sau   Fabricare la care cerealele (cu exceptia
       nepreparate, umplute sau         griului dur), carnea, maruntaiele,
       neumplute (cu carne sau alte     pestele, crustaceele sau molustele
       substante) sau altfel preparate, folosite trebuie sa fie deja originare
       ca de exemplu spaghete,
       macaroane, fidea, lazane, gnochi,
       ravioli, caneloni, cus-cus;
       preparate sau nu
 1903  Tapioca si inlocuitori preparati Fabricare din materiale de la oricare
       din fecule, sub forma de fulgi,  pozitie tarifara cu exceptia feculei
       granule, boabe sau forme         din cartofi de la pozitia tarifara nr.
       similare                         1108
 1904  Produse de baza de cereale
       obtinute prin expandare sau
       prajire (de exemplu fulgi de
       porumb); cereale, altele decat
       porumb, sub forma de graunte,
       fierte in prealabil sau altfel
       preparate
       - fara continut de cacao:
       - cereale, altele decat porumb,  Fabricare din materiale de la oricare
       sub forma de graunte, fierte in  pozitie tarifara; totusi stiuletii si
       prealabil sau altfel preparate   boabele de porumb dulce, preparate sau
                                        conservate de la pozitiile nr. 2001,
                                        2004 si 2005 si porumbul dulce fiert
                                        sau nefiert in apa sau abur, congelat
                                        de la pozitia nr. 0710 nu pot fi
                                        folosite
       - altele                         Fabricare la care:
                                        - cerealele si derivatele lor (cu
                                        exceptia porumbului din specia Zea
                                        indurata si a griului dur si a
                                        derivatelor lor) folosite trebuie sa fie
                                        in intregime obtinute si
                                        - valoarea materialelor de la Capitolul
                                        17 folosite nu trebuie sa depaseasca 30%
                                        din pretul de uzina al produsului
       - cu continut de cacao           Fabricare din materiale de la orice
                                        pozitie cu exceptia materialelor de la
                                        pozitia nr. 1806 si la care valoarea
                                        materialelor de la Capitolul 17 folosite
                                        sa nu depaseasca 30% din pretul de
                                        uzina al produsului
 1905  Produse de panificatie, produse  Fabricare din materiale de la orice
       de patiserie de tipul            pozitie tarifara, cu exceptia celor de
       biscuitilor, cu sau fara         la Capitolul 11
       continut de cacao; azima,
       alveole de uz farmaceutic, foi
       uscate din faina sau amidon si
       produse similare
 2001  Legume, fructe si alte parti     Fabricare la care fructele si legumele
       comestibile din plante,          folosite trebuie sa fie deja originare
       preparate sau conservate in otet
       sau acid acetic
 2002  Rosii preparate sau conservate   Fabricare la care rosiile trebuie sa
       altfel decat otet sau acid       sa fie deja originare
       acetic
 2003  Ciuperci si trufe, preparate sau Fabricare la care ciupercile sau trufele
       conservate altfel decat in otet  folosite trebuie sa fie deja originare
       sau acid acetic
 2004  Alte legume preparate sau        Fabricare la care legumele folosite
  si   conservate altfel decat in       trebuie sa fie deja originare
 2005  otet sau acid acetic, congelate
       sau necongelate
 2006  Fructe, coji de fructe si alte   Fabricare la care valoarea materialelor
       parti de plante, conservate in   de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
       zahar (stoarse, glasate sau      sa depaseasca 30% din pretul de uzina
       cristalizate)                    al produsului
 2007  Dulceturi, jeleuri, marmelade,   Fabricare la care valoarea materialelor
       piureuri si paste din fructe     de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
       obtinute prin fierbere, care     sa depaseasca 30% din pretul de uzina
       contin sau nu zahar sau alti     al produsului
       indulcitori
 2008  Fructe si alte parti comestibile
       de plante, altfel preparate sau
       conservate cu sau fara zahar sau
       alti indulcitori sau alcool,
       nespecificate sau neincadrate
       in alta parte:
       - fructe, inclusiv fructe in     Fabricare la care fructele folosite
       coaja, preparate, altfel decat   trebuie sa fie deja originare
       prin fierbere in aburi si apa,
       fara continut de zahar,
       congelate
       - fructe in coaja fara continut  Fabricare la care valoarea fructelor
       de zahar sau alcool              in coaja si a semintelor oleaginoase
                                        originare de la pozitiile nr. 0801,
                                        0802 si 1202 la 1207 folosite trebuie
                                        sa depaseasca 60% din pretul de uzina
                                        al produsului
       - altele                         Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie incadrate la alta
                                        pozitie decat cea a produsului.
                                        Totusi valoarea materialelor de la
                                        Capitolul 17 folosite nu trebuie sa
                                        depaseasca 30% din pretul de uzina al
                                        produsului
  Ex.  Sucuri de fructe (inclusiv must  Fabricare la care toate materialele
 2009  de struguri) nefermentate si     folosite trebuie incadrate la alta
       care nu contin alcool, cu sau    pozitie decat cea a produsului.
       fara adaos de zahar sau          Totusi valoarea zaharului de la
       indulcitori                      Capitolul 17 folosit nu trebuie se
                                        depaseasca 30% din pretul de uzina al
                                        produsului
  Ex.  Cicoare prajita si extractele    Fabricare la care cicoarea folosita
 2101  sale, esente si concentrate      trebuie sa fie deja originara
  Ex.  Preparate pentru sosuri si       Fabricare la care toate materialele
 2103  sosuri preparate: condimente si  folosite trebuie incadrate la alta
       si asezonari amestecate          pozitie decat cea a produsului. Totusi
                                        faina de mustar sau mustarul preparat
                                        pot fi folosite
       Mustar preparat                  Fabricare din faina de mustar
  Ex.  Preparate pentru supe si ciorbe; Fabricare din materiale de la orice
 2104  supe si ciorbe preparate         pozitie tarifara, cu exceptia legumelor
                                        preparate sau conservate de la pozitiile
                                        nr. 2002 la 2005
       - preparate alimentare din       Se aplica regula pentru pozitia tarifara
       compozitii omogenizate           la care sunt incadrate atunci cand sunt
                                        prezentate in vrac
  Ex.  Siropuri din zahar, aromatizate  Fabricare la care valoarea materialelor
 2106  sau colorate                     de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
                                        sa depaseasca 30% din pretul de uzina
                                        al produsului
 2201  Ape, inclusiv ape minerale       Fabricare la care apa folosita trebuie
       naturale sau artificiale si ape  sa fie deja originara
       gazoase, fara adaos de zahar sau
       indulcitori sau nearomatizate;
       gheata si zapada
 2202  Ape, inclusiv ape minerale si    Fabricare la care toate materialele
       ape gazoase cu adaos de zahar    folosite sunt incadrate la alta pozitie
       sau indulcitori sau aromatizate  decat cea a produsului. Totusi valoarea
       sau alte bauturi nealcoolice,    materialelor de la Capitolul 17 folosite
       cu exceptia sucurilor de fructe  nu trebuie sa depaseasca 30% din pretul
       sau legume de la pozitia nr.     de uzina al produsului si sucurile de
       2009                             de fructe folosite (cu exceptia
                                        sucurilor de ananas, lamiie si
                                        grapefruit) trebuie sa fie deja
                                        originare
  Ex.  Vinuri din struguri proaspeti,   Fabricare din alte musturi de struguri
 2204  inclusiv vinuri imbogatite cu
       alcool si musturi cu adaos de
       alcool
 2205  Urmatoarele produse ce contin    Fabricare din materiale de la orice
  Ex.  materiale vinicole: vermuturi    pozitie, cu exceptia strugurilor si
 2207  si alte vinuri din struguri      materialelor derivate utilizate
  Ex.  proaspeti, preparate cu plante
 2208  sau substante aromatice; alcool
  si   etilic si rachiuri denaturate
  Ex.  sau nu; rachiuri, lichioruri si
 2209  alte bauturi spirtoase; preparate
       alcoolice compuse din sorturi
       utilizate la fabricarea bauturilor;
       otet
  Ex.  Whisky-uri cu o concentratie     Fabricare la care valoarea alcoolului
 2208  alcoolica de pana la 50% din     provenit din distilarea cerealelor
       volum                            folosite sa nu depaseasca 15% din
                                        pretul de uzina al produsului
  Ex.  Reziduuri de la fabricarea       Fabricare la crea porumbul folosit
 2303  amidonului de porumb (cu         trebuia sa fie deja originar
       exceptia apelor de inmuiere
       concentrate), cu un continut de
       proteine calculat la produsul
       uscat care depaseste 40% din
       greutate
  Ex.  Turte oleaginoase si alte        Fabricare la care maslinile folosite
 2306  reziduuri solide rezultate din   trebuie sa fie deja originare
       extractia uleiului de masline,
       cu un continut de peste 3% ulei
       de masline
 2309  Preparate de tipul celor         Fabricare la care cerealele, zaharul,
       folosite in hrana animalelor     melasa, carnea sau laptele folosite
                                        trebuie sa fie deja originare
 2402  Tigari de foi (inclusiv cele cu  Fabricare la care cel putin 70% din
       capetele taiate), trabucuri si   greutatea tutunului neprelucrat sau a
       tigari din tutun sau inlocuitori deseurilor de la pozitia nr. 2401
       de tutun                         folosite trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Tutun de fumat                   Fabricare la care cel putin 70% din
 2403                                   greutate tutunului neprelucrat sau a
                                        deseurilor de tutun de la pozitia 2401
                                        folosite trebuie sa fie deja originare
  Ex.  Grafit natural cristalin         Imbogatirea cu carbon, purificarea si
 2504  imbogatit cu carbon purificat    macinarea grafitului brut cristalin
       si macinat
  Ex.  Marmura, simplu debitata cu      Taiere cu ferastraul sau alte procedee
 2515  ferastraul sau altfel, in        a marmurei (chiar deja taiata) de o
     blocuri sau placi dreptunghiulare  grosime de peste 25 cm
       (inclusiv patrate), de o grosime
       de pana la 25 cm
  Ex.  Granit, porfir, bazalt, gresie   Taiere cu ferastraul sau alte procedee
 2516  si alte pietre ornamentale sau   a pietrei (chiar taiate sau nu) de o
       pentru constructii, debitate cu  grosime de peste 25 cm
       ferastraul sau alte procedee, in
       blocuri sau placi dreptunghiulare
       (inclusiv patrate) de o grosime
       de pana la 25 cm
  Ex.  Dolomita calcinata               Calcinarea dolomitei necalcinate
 2518
  Ex.  Carbonat de magneziu natural     Fabricare la care toate materialele
 2519  (magnezita), macinat si pus in   folosite trebuie incadrate la alta
       conteinere inchise ermetic si    pozitie decat cea a produsului.
       oxid de magneziu, pur sau        Totusi carbonatul de magneziu natural
       impur, cu exceptia oxidului de   (magnezita) poate fi folosit
       magneziu topit electric si a
       magnezitei calcinate (prajita)
  Ex.  Ipsos stomatologic               Fabricare la care valoarea tuturor
 2520                                   materialelor folosite nu depaseste 50%
                                        din pretul de uzina al produsului
  Ex.  Fibre din azbest natural         Fabricare din minereuri de azbest
 2524                                   (concentrate de azbest)
  Ex.  Praf de mica                     Macinarea deseurilor de mica sau mica
 2525
  Ex.  Paminturi colorate, calcinate    Calcinarea sau macinarea de paminturi
 2530  sau pulverizate                  colorate
  Ex.  Uleiuri in care componentele     Aceste produse sunt reluate in Anexa
 2707  aromatice predomina in greutate,  nr. VI
       in raport cu componentele
       nearomatice, similare uleiurilor
       minerale obtinute prin distilarea
       gudroanelor de huila de inalta
       temperatura, care distileaza
       peste 65% din volumul lor pana
       la 250GC (inclusiv amestecurile
       de benzina, de petrol si de
       benzol) destinate a fi utilizate
       ca si carburanti sau combustibil
 2709  Uleiuri minerale si produse      Aceste produse sunt reluate in Anexa
  la   obtinute din distilarea lor;     nr. VI
 2715  materiale bituminoase; ceruri
       minerale
  Ex.  Produse chimice anorganice;      Fabricare la care toate materialele
 Cap.  compusi anorganici sau           utilizate trebuie sa fie incadrate la
  28   organici ai metalelor pretioase, o alta pozitie decat cea a produsului.
       ai elementelor radioactive, ai   Totusi, materialele de la aceeasi
      pamanturilor rare sau izotopilor  pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       lor, cu exceptia produselor de   conditia ca valoarea lor sa nu
       la pozitiile ex. 2811 si ex.     depaseasca 20% din pretul de uzina al
       2833 pentru care regulile        produsului
       aplicabile sunt prezentate in
       continuare
  Ex.  Trioxid de sulf                  Fabricare din dioxid de sulf
 2811
  Ex.  Sulfat de aluminiu               Fabricare la care valoarea materialelor
 2833                                   folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                        din pretul de uzina al produsului
  Ex.  Produse chimice organice, cu     Fabricare la care toate materialele
 Cap.  exceptia produselor de la        utilizate trebuie sa fie incadrate la o
  29   pozitiile ex. 2901; ex. 290,     pozitie diferita de cea a produsului.
       ex. 2905, 2915, ex. 2932, 2933   Totusi, materialele de la aceeasi
       si 2934 pentru care regulile     pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       aplicabile sunt prezentate in    conditia ca valoarea lor sa nu
       continuare                       depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
  Ex.  Hidrocarburi aciclice, folosite  Aceste produse sunt reluate in anexa
 2901  ca si carburanti sau combustibili VI
  Ex.  Ciclane si ciclene (cu exceptia   Aceste produse sunt reluate in anexa
 2902  azulenei) benzen, toluen si       VI
       xilen, folosite ca si carburanti
       sau combustibili
  Ex.  Alcoolati metalici si            Fabricare din materialele de la orice
 2905  alcoolurilor de la prezenta      pozitie, inclusiv din celelalte
       pozitie si ai etanolului sau     materiale de la pozitia nr. 2905.
       glicenei                         Totusi, alcoolatii metalici de la
                                        prezenta pozitie pot fi folositi cu
                                        conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
 2915  Acizi monocarboxilici aciclici   Fabricare din materiale de la orice
       saturati si anhidridele lor,     pozitie. Totusi, valoarea materialelor
       halogenuri, peroxizi si          de la pozitiile nr. 2915 si 2916
       peroxiacizi; derivatii lor       folositi nu trebuie sa depaseasca 20%
       halogenati, sulfonati, nitrati   din pretul de uzina al produsului
       sau nitrozati
  Ex.  Eteri interni si derivatii lor   Fabricare din materiale de la orice
 2932  halogenati, sulfonati, nitrati   pozitie. Totusi, valoarea materialelor
       sau nitrozati                    de la pozitia nr. 2909 folosite nu
                                        trebuie sa depaseasca 20% din pretul
                                        de uzina al produsului
       Acetati ciclici si semiacetati   Fabricare din materiale de la orice
       si derivatii lor halogenati,     pozitie
       sulfonati, nitrati sau nitrozati
 2933  Compusi heterociclici cu         Fabricare din materiale de la orice
       heteroatomi de azot in           pozitie. Totusi, valoarea materialelor
       exclusivitate; acizi nucleici    de la poz. nr. 2932 si 2933 folosite
       si sarurile lor                  nu trebuie sa depaseasca 20% din
                                        pretul de uzina al produsului
 2934  Alti compusi heterociclici       Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie sa fie la o pozitie
                                        diferita de cea a produsului. Totusi,
                                        materialele de la aceeasi pozitie cu
                                        produsul pot fi folosite cu conditia ca
                                        valoarea lor sa nu depaseasca 20% din
                                        pretul de uzina al produsului
  Ex.  Produse farmaceutice, cu         Fabricare la care toate materialele
 Cap.  exceptia produselor de la        folosite trebuie sa fie incadrate la o
  30   pozitiile nr. 3002, 3003 si      pozitie diferita de cea a produsului.
       3004 pentru care regulile        Totusi, materialele de la aceeasi
       aplicabile sunt prezentate in    pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       continuare                       conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
 3002  Sange uman; sange de animale
       preparat pentru utilizari
       terapeutice, profilactice sau de
       diagnostificare; seruri
       specifice de animale sau de
       persoane imunizate si alte
       componente sanguine, vaccinuri,
       toxine, culturi de microorganisme
       (cu exceptia fermentilor) si
       produse similare
       Produse formate din doua sau mai  Fabricare din materiale de la orice
       multe elemente componente care   pozitie, inclusiv din celelalte
       au fost amestecate, pentru       materiale de la pozitia nr. 3002.
       utilizari terapeutice sau        Totusi, materialele mentionate in
       profilactice sau neamestecate    coloana alaturata nu pot fi folosite
       pentru aceste utilizari,         decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
       prezentate sub forma de doze     depaseasca 20% din pretul de uzina al
       sau conditionate pentru          produsului
       vanzarea cu amanuntul
       - Altele
       - Sange uman                     Fabricare din materiale de la orice
                                        pozitie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la pozitia nr. 3002.
                                        Totusi, materialele mentionate in
                                        coloana alaturata nu pot fi folosite
                                        decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
       - Sange de animale preparat      Fabricare din materiale de la orice
       pentru utilizari terapeutice     pozitie, inclusiv din celelalte
       sau profilactice                 materiale de la pozitia nr. 3002.
                                        Totusi, materialele mentionate in
                                        coloana alaturata nu pot fi folosite
                                        decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
       - Elemente componente sanguine,  Fabricare din materiale de la orice
       cu exceptia serurilor specifice  pozitie, inclusiv din celelalte
     de animale sau persoane imunizate, materiale mentionate in coloana
       ale hemoglobinei si              alaturata nu pot fi folosite decat cu
       seroglobulinei                   conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
       Hemoglobina, globulina de sange  Fabricare din materiale de la orice
       si seroglobulina                 pozitie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la pozitia nr. 3002.
                                        Totusi, materialele mentionate in
                                        coloana alaturata nu pot fi folosite
                                        decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
       - Altele                         Fabricare din materiale de la orice
                                        pozitie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la pozitia nr. 3002.
                                        Totusi, materialele mentionate in
                                        coloana alaturata nu pot fi folosite
                                        decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
 3003  Medicamente (cu exceptia         Fabricare la care:
  si   produselor de la pozitiile       - valoarea tuturor materialelor folosite
 3004  nr. 3002, 3005 sau 3006)         nu trebuie sa depaseasca 50% din
                                        pretul de uzina al produsului, si
                                        - toate materialele folosite trebuie sa
                                        fie incadrate la o pozitie diferita de
                                        cea a produsului. Totusi, materialele
                                        de la pozitiile nr. 3003 sau 3004 pot
                                        fi folosite cu conditia ca valoarea lor
                                        totala sa nu depaseasca 20% din pretul
                                        de uzina al produsului
  Ex.  Ingrasaminte, cu exceptia        Fabricare la care toate materialele
 Cap.  produselor de la pozitia         folosite trebuie sa fie incadrate la o
  31   nr. ex. 3105 pentru care regula  pozitie diferita de cea a produsului
       aplicabila este prezentata in    Totusi, materialele de la aceeasi
       continuare                       pozitie cu produsul pot fi folosite cu
                                        conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
  Ex.  Ingrasaminte minerale sau        Fabricare la care:
 3105  chimice ce contin doua sau trei - valoarea tuturor materialelor folosite
       elemente fertilizante: azot,    nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul
       fosfor si potasiu; alte         de uzina al produsului, si
       ingrasaminte; produse de la     - toate materialele folosite trebuie sa
       prezentul capitol prezentate    fie incadrate la o pozitie diferita de
       fie sub forma de tablete sau    cea a produsului. Totusi, materialele
       forme similare, fie in          de la aceeasi pozitie cu produsul pot
       ambalaje de o greutate bruta    fi folosite cu conditia ca valoarea
       care sa nu depaseasca 10 kg     lor sa nu depaseasca 20% din pretul
       cu exceptia:                    de uzina al produsului
       - nitratului de sodiu;
       - cianamidei calcide;
       - sulfatului de potasiu;
       - sulfatului de magneziu si
         potasiu
  Ex.  Extracte de tananti sau de        Fabricare la care toate materialele
 Cap.  tincturi; tanini si derivatii     folosite trebuie sa fie incadrate la o
  32   lor; pigmenti si alte materiale   pozitie diferita de cea a produsului
       colorante; vopsele si lacuri;     Totusi, materialele de la aceeasi
       masticuri; corneluri; cu exceptia pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       produselor de la pozitiile nr.    conditia ca valoarea lor sa nu
       ex. 3201 si 3205 pentru           depaseasca 20% din pretul de uzina al
       care regulile aplicabile sunt     produsului
       prezentate in continuare
  Ex.  Taninuri si sarurile lor, eteri, Fabricare din extracte de tananti de
 3201  esteri si alti derivati          origine vegetala
 3205  Lacuri colorante; preparate      Fabricare din materiale de la orice
       mentionate la nota 3 a           pozitie, cu exceptia materialelor de la
       prezentului capitol pe baza de   pozitiile nr. 3203 si 3204 cu conditia
       lacuri colorante^1)              ca valoarea oricarui material incadrat
                                        la pozitia nr. 3205 sa nu depaseasca
                                        20% din pretul de uzina al produsului
-----------------------------------------------------------------------------
------------------
    ^1) Nota 3 a Capitolului 32 precizeaza ca este vorba de preparate din materiale colorante din tipurile folosite pentru colorarea oricarui material sau destinate a fi folosite ca ingrediente la fabricarea preparatelor colorante, cu conditia ca ele sa nu fie incadrate la o alta pozitie a Capitolului 32.
------------------------------------------------------------------------------
    1                 2                               3
-----------------------------------------------------------------------------
  Ex.  Uleiuri eterice si rezinoide,    Fabricare la care toate materialele
 Cap.  produse de parfumerie sau de     folosite trebuie se fie incadrate
  33   toaleta preparate si preparate   la o pozitie diferita de cea a
       cosmetice; cu exceptia produselor   produsului
       de la pozitia 3301 pentru        Totusi materialele de la aceeasi
       care regula aplicabila este      pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       prezentata in continuare         cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
 3301  Uleiuri eterice (determinate     Fabricare de materiale de la orice
       sau nu) inclusiv cele numite     pozitie inclusiv materiale incadrate si
       "concrete" sau "absolute";       alta grupa*) a prezentei pozitii.
       rezinoide; solutii concentrate   Totusi materialele aceleiasi grupe pot
       de uleiuri eterice in grasimi,   fi folosite cu conditia ca valoarea lor
       uleiuri stabile, cerurile        sa nu depaseasca 20% din pretul de
       sau materialele analoge          uzina al produsului
       obtinute prin extractie sau
       macerare; subproduse terpenice
       reziduale ale deterpenizarii
       uleiurilor eterice; ape distilate
       aromatice si solutii apoase de
       uleiuri eterice
  Ex.  Sapunuri, agenti activi de       Fabricare la care toate materialele
 Cap.  suprafata organici, preparate    folosite trebuie sa fie incadrate la
  34   pentru ledii, preparate          o pozitie diferita de cea a produsului
       lubrifiante, ceruri artificiale, Totusi, materialele de la aceeasi
       ceruri preparate, paste de       pozitie cu produsul pot fi folosite
       modelat, ceruri dentare si       de cat cu conditia ca valoarea lor sa
       compozitii dentare pe baza       nu depaseasca 20% din pretul de uzina
       de gips; cu exceptia produselor  al produsului
       de la pozitiile nr. ex. 3403
       si 3404 pentru care prevederile
       aplicabile sunt prezentate in
       continuare
  Ex.  Preparate lubrifiante cu un      Aceste produse sunt reluate in anexa
  3403  continut de pana la 70% din     nr. VI
       greutate, de ulei de petrol sau
       uleiuri obtinute din minerale
       bituminoase
  3404  Ceruri artificiale si ceruri     Aceste produse sunt reluate in anexa
        preparate                        nr. VI
        - pe baza de parafine, ceruri
        de petrol sau de minerale
        bituminoase, de reziduuri de
        parafina;
        - altele                         Fabricare din materiale de la orice
                                         pozitie cu exceptia:
                                         - uleiurilor hidrogenate avand
                                         caracteristicile cerurilor de la
                                         pozitia nr. 1516;
                                         - acizilor grasi, cu compozitie
                                         chimica nedefinita si alcoolilor grasi
                                         industriali avand caracteristicile
                                         cerurilor de la pozitia nr. 1519;
                                         - materiilor de la pozitia nr. 3404
                                         Aceste materiale pot totusi, sa fie
                                         folosite cu conditia ca valoare lor sa
                                         nu depaseasca 20% din pretul de uzina
                                         al produsului
   Ex.  Materiale albuminoide:           Fabricare la care toate materialele
   Cap. produsul se pe baza de amidon    folosite trebuie sa fie incadrate
   35   sau fecule modificate; cleiuri,  la o pozitie diferita de cea a
        enzime; cu exceptia produselor   produsului.  Totusi materialele de
        de la poz. nr. 3505 si ex. 3507  la aceeasi pozitie cu produsul pot
        pentru care regulile aplicate    fi folosite cu conditia ca valoarea
        sunt prezentate in continuare    lor sa nu depaseasca 20% din pretul
                                         de uzina al produsului
  3505  Dextrina si alte amidonuri si
        fecule modificate (de exemplu
        amidonurile si feculele
        pregelatinizate sau esterificate);
        cleiuri de baza de amidonuri sau
        fecule, de dextrina sau alte
        amidonuri sau fecule modificate:
        - amidonuri si fecule            Fabricare din materiale de la orice
        eterificate sau esterificate;    pozitie, inclusiv, din celelalte
                                         materiale de la pozitia nr. 3505
        - altele                         Fabricare din materialele de la orice
                                         pozitie, cu exceptia materialelor de
                                         la pozitia nr. 1108
   Ex.  Enzime preparate, nedenumite si  Fabricare la care valoarea tuturor
  3507  necuprinse in alta parte         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 50% din pretul produsului
-------------------------
    *) Prin "grupa" se intelege orice parte a alineatului prezentei pozitii reluata intre doua (:).
------------------------------------------------------------------------------
       1                     2                          3
------------------------------------------------------------------------------
 Cap. Pulberi si explozivi, articole   Fabricare la care toate materialele
 36    de pirotehnie, chibrituri;      folosite trebuie sa fie incadrate la
       aliaje piroforice; materiale    o pozitie diferita de cea a produsului.
       inflamabile                     Totusi, materialele de la aceeasi
                                       pozitie cu produsul pot fi folosite cu
                                       conditia ca valoarea lor sa nu
                                       depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                       produsului
 Ex.  Produse fotografice sau          Fabricare la care toate materialele
 Cap.  cinematografice, cu exceptia    folosite trebuie sa fie incadrate la o
 37    produselor de la pozitiile      pozitie diferita de cea a produsului.
       nr. 3701, 3702 si 3704 pentru   Totusi, materialele de la aceeasi
       care regulile aplicabile sunt   pozitie cu produsul pot fi folosite cu
       prezentate in continuare        conditia ca valoarea lor sa nu
                                       depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                       produsului
 3701  Placi si filme, plane,          Fabricare la care toate materialele
      fotografice, sensibilizate,      folosite trebuie sa fie incadrate la o
      neexpuse, din alte materiale     pozitie diferita de pozitia nr. 3702
      decat hartie, carton sau
      textile; filme fotografice plane
      cu developare si tragere
      instantanee, sensibilizate,
      neexpuse, aflate sau nu in
      dispozitivul de incarcare
 3702  Peliculele fotografice           Fabricare la care toate materialele
       sensibilizate expuse sau         folosite trebuie sa fie incadrate la
       neexpuse, in role, din alte      o pozitie diferita de pozitia nr. 3701
       materiale decat hartie, carton   si 3702
       sau textile; pelicule fotografice
       cu developare si tragere
       instantanee, in role,
       sensibilizate, neexpuse
 3704  Placi, pelicule, filme, hartii,  Fabricare la care toate materialele
       cartoane si textile fotografice, folosite trebuie sa fie incadrate la o
       expuse, dar nedevelopate         pozitie diferita de pozitia nr. 3701
                                        la 3704
  Ex.  Produse diverse ale industriei   Fabricare la care toate materialele
 Cap.  chimice; cu exceptia produselor  folosite sa fie incadrate la alta
  38   de la pozitiile nr. ex. 3801,    pozitie decat cea a produsului. Totusi,
       ex. 3803, ex. 3805, ex. 3806,    materialele de la aceeasi pozitie pot
       ex. 3807, 3808 la 3814, 3818     fi folosite cu conditia ca valoarea lor
       la 3820, 3822 si 3823            sa nu depaseasca 20% din pretul de
       pentru care regulile aplicabile  uzina al produsului
       sunt prezentate in continuare
  Ex.  - Grafit coloidal in suspensie   Fabricare la care valoarea tuturor
 3801  in ulei si grafit semicoloidal;  materialelor folosite nu trebuie sa
       pasta carbonoasa pentru          depaseasca 50% din pretul de uzina al
       electrozi;                       produsului
       - Grafit din pasta constand      Fabricare din materiale de la orice
       dintr-un amestec de grafit in    pozitie. Totusi, valoarea materialelor
       proportie de pana la 30% din     de la pozitia nr. 3403 folosite nu
       greutate si de uleiuri minerale  trebuie sa depaseasca 20% din pretul
                                        de uzina al produsului
  Ex.  Ulei de tal rafinat              Rafinare a uleiului de tal brut
 3803
  Ex.  Ulei de papetarie cu sulfat,     Epurare ce comporta distilarea sau
 3805  epurat                           rafinarea uleiului de papetarie cu
                                        sulfat brut
  Ex.  Colofoniu                        Fabricare din acizi rasinosi
 3806
  Ex.  Gudron de lemn (gudron vegetal)  Distilare de gudron de lemn
 3807
 3808  Produse diverse ale industriei
  la   chimice:
 3814
(Continuare)
       - aditivi preparati pentru       Aceste produse sunt reluate in anexa
        lubrifianti ce contin uleiuri   nr. VI
        de petrol sau uleiuri obtinute
        din minerale bituminoase de la
        pozitia nr. 3811
 3818  Urmatoarele produse de la        Fabricare din minerale de la orice
  la   pozitia nr. 3823:                pozitie, inclusiv din celelalte
 3820,                                  materiale de la pozitia nr. 3002.
 3822  - lianti preparati pentru forme  Totusi, materialele de la aceeasi
   si  si miezuri de turnatorie, pe     pozitie cu produsul nu pot fi folosite
 3823  baza de produse rasinoase        decat cu conditia ca valoarea lor sa nu
       naturale;                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului
       - acizi naftenici, sarurile lor
       insolubile in apa si esterii lor;
       - sorbitol, altul decat cel de la
       pozitia nr. 2905;
       - sulfonati de petrol, cu exceptia
       sulfonatilor de petrol ai metalelor
       alcaline, amoniului sau etanolaminelor;
       acizi sulfonici de uleiuri de
       minerale bituminoase, tiofenate
       si sarurile lor;
       - schimbatori de ioni;
       - compozitii absorbante pentru
       crearea vidului in tuburi si
       valve electrice;
       - oxizi de fier alcanizati pentru
       epurarea gazului;
       - ape amoniacale si amoniac crud
       provenite din epurarea gazului de
       iluminat;
       - acizi sulfoaftenici si sarurile
       lor insolubile in apa si esterii
       lor;
       - uleiuri de fuzel si de Dippel;
       - amestecuri de saruri cu anioni
       diferiti;
       - paste pe baza de gelatina
       pentru reproduceri grafice, cu
       sau fara suport din hartie sau
       din materiale textile
       - altele                         Fabricare la care valoarea tuturor
                                        materialelor folosite nu trebuie sa
                                        depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                        produsului
 3901  Materiale plastice sub forme
  la   primare; deseuri (span, bavuri)
 3915  din materiale plastice, cu
       exceptia produselor de la
       pozitia nr. ex. 3907 pentru
       care regula aplicabila este
       prezentata in continuare:
       - produse din omopolimerizare    Fabricare la care:
       de aditie                        - valoarea tuturor materialelor
                                        folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                        din pretul de uzina al produsului
                                        si
                                        - valoarea tuturor materialelor de la
                                        capitolul 39 folosite nu trebuie sa
                                        depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                        produsului *)
       - altele                         Fabricare la care valoarea tuturor
                                        materialelor de la capitolul 39 folosite
                                        nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul
                                        de uzina al produsului *)
  Ex.  Copolimeri de policarbonat si    Fabricare la care toate materialele
 3907  de acrilonitril - butadien       folosite sunt incadrate la o pozitie
       stiren (ABS)                     diferita de cea a produsului.
                                        Totusi, materialele de la aceeasi
                                        pozitie cu produsul pot fi folosite cu
                                        conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                        produsului
 3916  Semifabricate si articole din
  la   materiale plastice, cu exceptia
 3921  produselor de la pozitiile nr.
       ex. 3916, ex. 3917 si ex. 3920
       pentru care regulile aplicabile
       sunt prezentate in continuare:
       - produse plate prelucrate       Fabricare la care valoarea tuturor
       altfel decat la suprafata sau    materialelor de la capitalul 39 folosite
       decupate intr-o forma alta decat nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul
       cea patrata sau dreptunghiulara, de uzina al produsului
       alte semifabricate prelucrate
       altfel decat de suprafata;
       - altele
----------------
    *) Pentru produsele alcatuite din materiale incadrate, pe de o parte, la pozitiile nr. 3901 la 3906 si, pe de alta parte, la pozitiile nr. 3907 la 3911, prezenta prevedere se aplica numai categoriei de produse la care predomina ca greutate.
-------------------------------------------------------------------------------
     1                          2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
        - produse de omopolimerizare de  Fabricare la care:
        de aditie                        - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - valoarea tuturor materialelor de la
                                         capitolul 39 folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 20% din pretul de uzina al
                                         produsului
        - altele                         Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor de la capitolul 39
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         20% din pretul de uzina al
                                         produsului *)
   Ex.  Profile si tuburi                Fabricare la care:
  3916                                   - valoarea tuturor materialelor
    si                                   folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
   Ex.                                   din pretul de uzina al produsului
  3917                                   si
                                         - valoarea materialelor incadrate la
                                         aceeasi pozitie cu produsul nu trebuie
                                         sa depaseasca 20% din pretul de uzina
                                         al produsului *)
   Ex.  Folii sau pelicule de ionomeri   Fabricare dintr-o sare partiala de
  3920                                   de material termoplastic care este un
                                         copolimer de etilena si al acidului
                                         neutralizat cu ioni metalici,
                                         indeosebi de zinc si sodiu
  3922  Articole din material plastic    Fabricare la care valoarea tuturor
    la                                   materialelor folosite nu trebuie sa
  3926                                   depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                         produsului
   Ex.  Placi de crep de cauciuc pentru  Laminate de folii din crep de cauciuc
  4001  talpi                            natural
  4005  Cauciuc amestecat, nevulcanizat, Fabricare la care valoarea tuturor
        sub forme primare sau in placi   materialelor folosite, cu exceptia
        folii sau benzi                  cauciucului natural, nu trebuie sa
                                         depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                         produsului
  4012  Anvelope pneumatice resapate     Fabricare din materiale de la orice
        sau uzate, din cauciuc, bandaje, pozitie, cu exceptia materialelor de
        benzi de rulare detasabile       la pozitiile nr. 4011 sau 4012
        pentru anvelope si flapsuri din
        cauciuc
   Ex.  Articole din ebonita             Fabricare din ebonita
  4017
   Ex.  Piei brute de ovine, deparate    Deparare a pieilor de ovine
  4102
  4104  Piei deparate, preparate,        Retabacire a pieilor pretanate sau
    la  altele decat pieile de la        fabricare la care toate materialele
  4107  pozitiile nr. 4108 sau 4109      folosite trebuie sa fie incadrate la o
                                         pozitie diferita de cea a produsului
  4109  Piei lacuite sau acoperite cu    Fabricare din piei de la pozitiile nr.
        un strat subtire din material    4104 la 4107, cu conditia ca valoarea
        plastic; piei metalizate         lor sa nu depaseasca 50% din pretul de
                                         uzina al produsului
   Ex.  Blanuri tabacite sau apretate,
  4302  asamblate:
       - blanuri intregi, prezentate    Albire sau vopsire, taiere si asamblare
       in forma de sac, cruce, patrate  de piei tabacite sau apretate,
       si analoage                      neasamblate
       - altele                         Fabricare din piei tabacite sau
                                        apretate, neasamblate
  4303  Articole de imbracaminte,        Fabricare din piei tabacite sau
        accesorii si alte articole       apretate neasamblate de la pozitia
        din blana                        nr. 4302
   Ex.  Lemn simplu cioplit              Fabricare din lemn brut, decojit sau
  4403                                   nu, sau simplu rindeluit
   Ex.  Lemn taiat cu ferastraul sau     Rindeluire, slefuire sau lipire cu
  4407  cioplit longitudinal, spintecat  imbinari digitale
        sau cojit, de o grosime de pana  Imbinare, rindeluire, slefuire sau
        la 6 mm, rindeluit, slefuit sau  lipire cu imbinari digitale
        lipit cu imbinari digitale
--------------
    *) Pentru produsele alcatuite din materiale incadrate, pe de o parte, la pozitiile nr. 3901 si 3906 si, pe de alta parte, la pozitiile nr. 3907 la 3911, prezenta prevedere se aplica numai categoriei de produse la care predomina ca greutate.
------------------------------------------------------------------------------
1                    2                                  3
------------------------------------------------------------------------------
   Ex.  Foi de placaj si foi pentru      Imbinare, rindeluire, slefuire sau
  4408  furnir pentru placaje de o       lipire cu imbinari digitale
        grosime de pana la 6 mm,
        imbinate si alte tipuri de lemn
        taiate longitudinal cu ferastraul,
        transate sau desfasurate, de o
        grosime de pana la 6 mm,
        rindeluite, slefuite sau lipite
        cu imbinari digitale
   Ex.  Lemn (inclusiv lamele si frize   Slefuire sau lipire cu imbinari
  4409  de parchet neasamblate) fasonat  digitale
        (sub forma de pene de uluc,
        faltuit, nituit, cantuit, fasonat
        rotund, imbinat in V si similare)
        de-a lungul uneia sau mai multor
        fatete, rindeluit, slefuit sau
        lipit cu imbinari digitale
        - Ornamente sub forma de baghete  Transformare sub forma de baghete sau
        sau muluri                       muluri
   Ex.  Ornamente (baghete sau muluri)   Transformare sub forma de baghete sau
  4410  din lemn pentru mobila, rame,    muluri
   la   decoratiuni interioare,
   Ex.  conductori electrici si similare
  4413
   Ex.  Lazi, ladite, cosuri, cilindri   Fabricare din scinduri netaiate la
  4415  si ambalaje similare, din lemn   dimensiune
   Ex.  Butoaie din vin, cuve, putine    Fabricare din lemn pentru doage, taiat
  4416  si alte produse de dogarie si    sau nu cu ferastraul pe cele doua
        partile lor, din lemn            fatete principale, dar neprelucrat
                                         altfel
  Ex.  Articole de tamplarie si piese   Fabricare la care toate materialele
  4418  de schela pentru constructii,   folosite trebuie sa fie incadrate la o
        din lemn                        pozitie diferita de cea a produsului,
                                        totusi, panourile celulare din lemn sau
                                        sindrila ("shingle" si "shake") pot fi
                                        folosite
       - Ornamente sub forma de baghete Transformare sub forma de baghete sau
       si muluri                        muluri
  Ex.  Lemn pregatit pentru chibrituri; Fabricare din lemn de la orice pozitie,
 4421  cuie lemn pentru incaltaminte    cu exceptia lemnului de la pozitia nr.
                                        4409
  4503  Articole din pluta naturala     Fabricare din pluta de la pozitia nr.
                                        4501
  Ex.  Hartie si carton liniate simplu  Fabricare din materiale folosite la
 4811  (tip dictando si matematica)     fabricarea hartiei de la Capitolul 47
 4816  Hartie copiativa si alte hartii  Fabricare din materiale folosite la
       pentru (altele decat cele de la  fabricarea hartiei de la Capitolul 47
       pozitia nr. 4809) matrite de
       multiplicat si forme offset, din
       hartie, ambalate sau nu in cutii
 4817  Plicuri, carti postale, carti    Fabricare la care:
       postale neilustrate si pentru    - toate materialele folosite trebuie
       corespondenta, din hartie sau    incadrate la o pozitie diferita de cea
       carton; cutii, mape si articole  a produsului, si
       similare, din hartie sau carton, - valoarea tuturor materialelor
       continand un set de articole     folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
       pentru corespondenta             din pretul de uzina al produsului
  Ex.  Hartie igienica                  Fabricare din materiale folosite la
 4818                                   fabricarea hartiei de la capitolul 47
  Ex.  Cutii, saci, pungi, cornete si   Fabricare la care:
 4819  si alte ambalaje din hartie,     - toate materialele folosite trebuie
       carton, vata de celuloza sau     incadrate o pozitie diferita de cea a
       tesaturi din fibre de celuloza   produsului, si
                                        - valoarea tuturor materialelor
                                        folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                        din pretul de uzina al produsului
  Ex.  Blocuri de hartie pentru         Fabricare la care valoarea tuturor
 4820  scrisori                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                        depaseasca 50% din pretul de uzina la
                                        produsului
  Ex.  Alte hartii, cartoane, vata de   Fabricare din produse folosite la
 4823  celuloza si tesaturi taiate in   fabricarea hartiei de la capitolul 47
       diverse forme
 4909  Carti postale imprimate sau      Fabricare din materiale de la orice
       ilustrate: carti imprimate cu    pozitie, cu exceptia materialelor de la
       urari sau mesaje personale,      pozitiile nr. 4909 sau 4911
       ilustrate sau nu, cu sau fara
       plicuri, cu sau fara aplicatii
 4910  Calendare de toate tipurile,
       imprimate, inclusiv calendarele
       cu file detasabile
       - calendare numite "permanente"  Fabricare la care:
       sau calendare cu bloc            - toate materialele folosite trebuie
       interschimbabil montat pe un     incadrate la o pozitie diferita de cea
       suport care nu este din hartie   a produsului, si
       sau carton                       - valoarea tuturor materialelor
                                        folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                        din pretul de uzina al produsului
       - altele                         - Fabricare din materiale de la orice
                                        pozitie, cu exceptia pozitiilor nr.
                                        4909 sau 4911
  Ex.  Deseuri de matase (inclusiv      Cardare sau pieptanare a deseurilor de
 5003  gogosi de viermi de matase       matase
       improprii depanarii, deseuri de
       fire si capete de fire) cardate
       sau pieptanate
 5501  Fibre sintetice sau artificiale  Fabricare din materiale chimice si
  la   discontinue                      paste textile
 5507
  Ex.  Fire si monofilamente            Fabricare din (*):
 Cap.                                   - matase cruda, deseuri de matase,
  50                                    cardate sau pieptanate sau altfel
  la                                    prelucrate pentru filare;
 Cap.                                   - alte fibre naturale nercardate,
  55                                    nepieptanate sau altfel prelucrate
                                        pentru filare
                                        - substante chimice sau paste textile,
                                        sau
                                        - materiale pentru fabricarea hartiei
       Tesaturi:                        Fabricare din fibre simple (*)
       - care incorporeaza fire din     Fabricare din (*)
       cauciuc                          - fire de nuca de cocos;
                                        - fibre naturale;
       - altele                         - fibre sintetice sau discontinue
                                        necardate; nepieptanate sau altfel
                                        prelucrate pentru filare;
                                        - materiale chimice sau paste textile,
                                        sau
                                        - hartie sau imprimarea este insotita
                                        de cel putin doua operatii de pregatire
                                        si finisare (cum ar fi spalare, albire,
                                        mercerizare, termofixare, scamosare,
                                        impregnare, stopare si curatare de
                                        noduri cu conditia ca valoarea
                                        tesaturilor neimprimate folosite sa nu
                                        depaseasca 47,5% din pretul de uzina al
                                        produsului
  Ex. Vata, fetru si articole netesute, Fabricare sin (*):
 Cap. fire speciale; sfori, corzi       - fire de nuca de cocos;
  56    si franghii; articole similare, - fibre naturale;
        cu exceptia produselor de la    - substante chimice sau paste textile,
        pozitiile nr. 5602, 5604, 5605      sau
        si 5606, pentru care regulile   - materiale pentru fabricare hartiei
        aplicabile sunt prezentate in
        continuare
  5602  Pasla impregnata, acoperita,
        invelita stratificata, sau nu
        - Pasla tesuta cu ace            Fabricare din (1):
                                         - fibre naturale
                                            sau
                                         - substante chimice sau paste textile
                                         Totusi:
                                         - firele de filamente de polipropilena
                                         de la poz. 5402
                                         - fibrele discontinue de polipropilena
                                         de la poz. 5503 sau 5506
----------------
    *) Conditiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un amestec de materii textile sunt prezentate in Nota nr. 6
-------------------------------------------------------------------------------
        1                         2                          3
-------------------------------------------------------------------------------
                                        - cablurile de filamente de propilena
                                        de la poz. 5501, al caror titru pentru
                                        fiecare fibra sau filament constitutiv
                                        este, in toate cazurile, de mai putin
                                        9 decitex, pot fi utilizate cu conditia
                                        ca valoarea lor sa nu depaseasca 40%
                                        din pretul de uzina al produsului
       - Altele                         Fabricare din (1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre artificiale discontinue
                                        obtinute din caseina
                                        sau
                                        - substante chimice sau paste textile
 5604  Fire si corzi din cauciuc,
       acoperite cu textile; fire
       textile, benzi si articole
       similare de la pozitia nr.
       5404 sau 5405, impregnate,
       acoperite sau invelite cu
       cauciuc sau material plastic
       Fire si corzi din cauciuc,       Fabricare din fire sau corzi de cauciuc
       acoperite cu textile             neacoperite cu textile
       - Altele                         Fabricare din (1):
                                        - fibre naturale necardate, nepieptanate
                                        sau altfel prelucrate pentru filatura
                                        - substante chimice sau paste textile
                                        sau
                                        - materiale folosite pentru fabricarea
                                        hartiei
 5605  Fire (de tesut) metalice si fire Fabricare din (1):
       metalizate, izolate sau nu,      - fibre naturale
       constituite din fire textile,    - fibre sintetice sau artificiale
       benzi sau articole similare de   discontinue necardate, nepieptanate sau
       la poz. nr. 5404 sau 5405,       altfel prelucrate pentru filatura
       combinate cu metal sub forma     - substante chimice sau paste textile
       de fire, de benzi sau pulbere    sau
       sau acoperite cu metal           - materiale folosite pentru fabricarea
                                        hartiei
 5606  Fire cu izolatie, benzi si       Fabricare din (1):
       articole similare de la poz.     - fibre naturale
       5405 sau 5405 izolate, altele    - fibre sintetice sau artificiale
       decat cele de la poz. 5605 si    discontinue necardate, nepieptanate sau
       altele decat firele de par de    altfel prelucrate pentru filatura
       cal izolate; fire de janilie,    - substante chimice sau paste textile
       fire asa-zise "cu bucleuri"      sau
                                        - materiale folosite la fabricare
                                        hartiei
Capitolul Covoare si alte acoperitoare
    57  de podea din materiale textile
        - din pasla tesuta de razboi cu  Fabricare din (1):
        ace                              - fibre naturale, sau
                                         - substante chimice sau paste textile
                                         Totusi:
                                         - firele de filamente de polipropilena
                                         de la poz. nr. 5402
                                         - fibrele discontinue de polipropilena
                                        de la poz. nr. 5503 sau 5506
                                        sau
                                         - cablurile din filamente de
                                        polipropilena de la poz. 5501 al caror
                                        titru pentru fiecare fibra sau filament
                                        constitutiv este, in toate cazurile, de
                                        mai putin de 9 decitex pot fi utilizate
                                        cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                        depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                        produsului
       - din alte pisle                 Fabricare din (1):
                                         - fibre naturale necardate,
                                        nepieptanate sau altfel prelucrate
                                        pentru filatura, sau
                                        - substante chimice, sau
                                        - paste textile
------------------
    (1) Conditiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un amestec de materii textile sunt prezentate in Nota nr. 6
-------------------------------------------------------------------------------
     1                    2                               3
-------------------------------------------------------------------------------
        - din alte materiale textile     Fabricare din (1):
                                         - fire de cocos
                                         - fire de filamente sintetice sau
                                         artificiale
                                         - fibre naturale sau
                                         - fibre sintetice sau artificiale
                                         discontinue, necardate, nepieptanate
                                         sau altfel prelucrate pentru filatura
   Ex.  Tesaturi speciale; tesaturi
  Cap.  buclate; dantele; tapiterie,
   58   pasmenterie, broderii;
        exclusiv articolele de la poz. nr.
        5805 si 5810; regula aplicabila
        articolelor de la poz. nr. 5810
        este prezentata in continuare:
        - Elastice, formate din fire     Fabricare din fire simple (1)
        textile asociate cu fire de
        cauciuc
        - Altele                         Fabricare din (1):
                                         - fibre naturale
                                         - fibre sintetice sau artificiale
                                         discontinue necardate, nepieptanate
                                         sau altfel prelucrate pentru filatura,
                                         sau
                                         - substante chimice sau paste textile,
                                         sau
                                         - imprimare insotita de cel putin doua
                                          operatiuni de preparare sau finisare
                                         (cum ar fi spalare, albire,
                                         mercerizare, termofixare, scamosare,
                                         calandrare, operatiune de contractie,
                                         finisare permanenta, decatare,
                                         impregnare) cu conditia ca valoarea
                                         tesaturilor neimprimate folosite sa nu
                                         depaseasca 47,5% din pretul de uzina
                                         al produsului
 5810  Broderii in bucati, in benzi sau Fabricare in care valoarea tuturor
       cu motive decorative             materialelor folosite nu trebuie sa
                                        depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                        produsului
 5901  Tesaturi acoperite cu clei sau   Fabricare din fire
       substante amilacee de tipul
       celor folosite pentru legatorie,
       cartonaje, materiale de izolare
       sau pentru alte utilizari similare;
       panze de copiat sau transparente
       pentru desen; panza pentru pictura;
       vatir si tesaturi similare, pentru
       confectionarea palariilor
 5902  Tesatura cord pentru anvelope din
       fire de mare rezistenta din nailon
       sau din alte poliamidice,
       poliesteri sau din viscoza:
       - continand 90% sau mai putin    Fabricare din fire
       din greutate materiale textile
       - altele                         Fabricare din substante chimice sau
                                        paste textile
 5903  Tesaturi impregnate, acoperite,  Fabricare din fire
       invelite sau imbracate cu
       material plastic sau stratificate
       cu material plastic, altele decat
       cele de la poz. nr. 5902
 5904  Linoleum, chiar decupat;         Fabricare din fire (1)
       acoperite de podea constand
       dintr-un strat aplicat pe un
       suport textil, decupate sau
       nedecupate
 5905  Tapete din materiale textile:
       - impregnate, acoperite sau      Fabricare din fire
       invelite cu cauciuc, material
       plastic sau alte materiale sau
       stratificate cu cauciuc,
       material plastic sau alte
       materiale
       - altele                         Fabricare din (1):
                                        - fire de cocos
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale
                                        discontinue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura, sau
                                        - substante chimice sau paste textile
                                        sau
                                        imprimare insotita de cel putin doua
                                        operatiuni de preparare sau finisare
                                        (cum ar fi spalare, albire, mercerizare,
                                        termofixare, scamosare, calandrare,
                                        operatiunea de contractie, finisare
                                        permanenta, decatare, impregnare), cu
                                        conditia ca valoarea tesaturilor
                                        neimprimate folosite sa nu depaseasca
                                        47,5%
                                        din pretul de uzina al produsului
 5906  Tesaturi cauciucate, altele
       decat cel de la poz. 5902
       - din tricotaje                  Fabricare din (1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale
                                        necardate, nepieptanate sau altfel
                                        prelucrate pentru filatura, sau
                                        - substante chimice sau paste textile
       - din tesaturi obtinute din fire  Fabricare din substante chimice
       de filamente sintetice continand
       mai mult de 90% din greutate
       materiale textile
       - altele                          Fabricare din fire
 5907  Alte tesaturi impregnate,         Fabricare din fire
       invelite sau acoperite; panze
       pictate pentru decoruri de
       teatru, decoruri de atelier sau
       pentru utilizari analoage
  ex.  Mansoane pentru lampi             Fabricare din stofe circulare
 5908  incandescente, impregnate         tricotaje
 5909  Produse si articole textile
  la   pentru uz tehnic
 5911  - Discuri de polizat, altele      Fabricare din fire sau deseuri de
       decat cele din pasla de la        tesaturi sau carpe de la poz. 6310
       poz. nr 5911
       - altele                         Fabricare din (1):
                                        - fire de cocos
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale
                                        discontinue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura, sau
                                        - substante chimice sau paste textile
  Cap.                                  Fabricare din (1):
  60   Stofe din tricotaje              - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale
                                        discontinue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura
                                         sau
                                        - substante chimice sau paste textile
  Cap.
  61   Articole si accesorii de
       imbracaminte, din tricotaje
       - obtinute prin asamblarea       Fabricare din fire (1)
       prin coasere sau in alt mod,
       a doua sau mai multe piese din
       tricotaje, care au fost croite
       sau obtinute direct in anumite
       forme
        - altele                         Fabricare din (1):
                                         - fibre naturale
                                         - fibre sintetice sau artificiale
                                         discontinue necardate, nepieptanate
                                         sau altfel prelucrate pentru filatura
                                         sau
                                         - substante chimice sau paste textile
------------
    (1) Conditiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un amestec de materii textile sunt prezentate in Nota nr. 6
------------------------------------------------------------------------------
     1                      2                           3
------------------------------------------------------------------------------
   Ex. Articole si accesorii de          Fabricare din fire (1)
  Cap. imbracaminte, altele decat
   62  cele din tricotaje, exclusiv
       produsele de la poz. nr. ex.
       6202, ex. 6204 ex. 6206, ex.
       6209, ex. 6210, 6211, 6213,
       6214, ex. 6216 si ex. 6217
       pentru care regulile aplicabile
       sunt prezentate in continuare
  Ex.  Articole si accesorii de          Fabricare din fire (1)
 6202  imbracaminte pentru femei si      sau
  Ex.  copii, copii pana la 1 an si      din tesaturi nebrodate a caror valoare
 6204  alte accesorii confectionate,     nu depaseste 40% din pretul de uzina
  Ex.  brodate                           al produsului (2)
 6206
  Ex.
 6209
  si
  Ex.
 6217
  Ex.  Echipamente ignifuge din         Fabricare din fire (2)
 6210  tesaturi acoperite cu un         sau
  Ex.  strat de poliester aluminizat    din tesaturi neacoperite a caror
 6216                                   valoare nu depaseste 40% din pretul de
 si                                     uzina al produsului (2)
  Ex.
 6217
 6213  Batiste, esarfe, saluri, fulare,
  si   fular-sal, mantile, voaluri si
 6214  voalete si articole similare
       - brodate                        Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        (1) (2) sau
                                        din tesaturi nebrodate a caror valoare
                                        nu depaseste 40% din pretul de uzina al
                                        produsului (2)
       - altele                         Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        (1) (2)
  Ex.  Insertii pentru gulere si        Fabricare la care:
 6217  mansete, croite                  - toate materialele folosite trebuie
                                        incadrate la o pozitie diferita de cea
                                        a produsului
                                        si
                                        - valoarea tuturor materialelor nu
                                        trebuie sa depaseasca 40% din pretul de
                                        uzina al produsului
 6301  Cuverturi, lenjerie de pat etc.;
  la   transparente etc.; alte
 6304  articole de mobilare:
       - din pasla si netesute          Fabricare din (1):
                                        - fibre naturale
                                        sau
                                        - substante chimice sau paste textile
       - altele
         - brodate                      Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        (1) (2) sau din tesaturi (altele decat
                                        tricotate sau crosetate) nebrodate, a
                                        caror valoare nu depaseste 40% din
                                        pretul de uzina al produsului
       - altele                         Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        (1) (2)
 6305  Saci si sacose pentru ambalaj    Fabricare din (1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale
                                        discontinue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura
                                        sau
                                        - substante chimice sau paste textile
-------------
    (1) Conditiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un amestec de materii textile sunt prezentate in Nota nr. 6
    (2) Pentru articolele din tricotaje neelastice, necauciucate obtinute prin coaserea sau asamblarea bucatilor de tricotaje (decupate sau croite direct), a se vedea Nota nr. 7.
------------------------------------------------------------------------------
    1                              2                         3
------------------------------------------------------------------------------
 6306  Prelate, vele pentru ambarcatiuni,
       planse cu vela sau vehicule cu
       vela (landeraft), storuri pentru
       exterior; corturi si articole de
       camping
       - netesute                       Fabricare din (1)
                                        - fibre naturale
                                        sau
                                        - substante chimice sau paste textile
       - altele                         Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        (1)
  Ex.  Alte articole confectionate,     In care valoarea tuturor materialelor
 6307  inclusiv tipare de imbracaminte  folosite nu trebuie sa depaseasca
                                        40% din pretul de uzina al produsului
 6308  Seturi compuse din bucati de     Fiecare articol care compune setul
       tesaturi si fire cu sau fara     trebuie sa respecte regula care se va
       accesorii pentru confectionarea  aplica in cazul in care acest articol
       carpetelor, tapiseriilor,        nu va fi prezentat ca atare in set.
       fetelor de masa, servetelelor    Totusi, articolele neoriginare pot fi
       brodate sau din articole textile incorporate cu conditia ca valoarea lor
       similare, prezentate in ambalaje cumulata sa nu depaseasca 15% din
       pentru vanzarea cu amanuntul     pretul de uzina al setului
 6401  Incaltaminte                     Fabricare din materiale de la orice
  la                                    pozitie, exclusiv asamblarile formate
 6405                                   din fete de incaltaminte fixate pe
                                        branturi sau din alte parti inferioare
                                        de la poz. nr. 6406
 6503  Palarii si alte articole         Fabricare din fire sau fibre textile
       similare din fetru, fabricate     (1)
       cu ajutorul closurilor sau
       platourilor prevazute la poz.
       nr. 6501, impodobite sau
       neimpodobite
 6505  Palarii si alte articole         Fabricare din fire sau fibre textile
       similare din tricotaje            (1)
       confectionate din dantela,
       din fetru sau din alte produse
       textile, din bucati (dar nu
       din benzi), chiar impodobite;
       plase si fileuri pentru par din
       orice material impodobite sau
       neimpodobite
 6601  Umbrele, umbrele de soare        Fabricare in care valoarea tuturor
       (inclusiv umbrele baston,        materialelor nu trebuie sa depaseasca
       umbrele de gradina si articole   50% din pretul de uzina al produsului
       similare)
  Ex.  Articole din ardezie naturala    Fabricare din ardezie prelucrata
 6803  sau aglomerata (ardezina)
  Ex.  Articole din azbest sau          Fabricare din materiale de la orice
 6812  amestecuri de azbest sau         pozitie
       amestecuri de azbest si
       carbonat de magneziu
  Ex.  Articole din mica; inclusiv      Fabricare din mica prelucrata (inclusiv
 6814  mica aglomerata sau              mica aglomerata sau reconstituita)
       reconstituita pe un suport de
       hartie, de carton sau pe
       suport din alte materiale
 7006  Sticla de la poz. nr. 7003, 7004  Fabricare din materialele de la poz.
       sau 7005, curbata, bizotata,      nr. 7001
       gravata, perforata, emailata sau
       altfel prelucrata, dar
       neinramata si necombinata cu
       alte materiale
 7007  Geam securit, constand din sticla Fabricare din materialele de la poz.
       calita sau stratificata           nr. 7001
 7008  Geamuri izolante cu straturi      Fabricare din materialele de la poz.
       multiple                          nr. 7001
 7009  Oglinzi din sticla, inramate sau  Fabricare din materialele de la poz.
       neinramate, inclusiv oglinzi      7001
       retrovizoare
 7010  Damigene, sticle, flacoane,       Fabricare in care toate materialele
       borcane, cani, ambalaje tubulare, folosite trebuie incadrate la o
       fiole si alte recipiente din      pozitie diferita de cea a produsului
       sticla folosite pentru transport  sau
       sau pentru ambalare; borcane din  taierea obiectelor din sticla cu
       sticla pentru conserve, dopuri,   conditia ca valoarea lor sa nu
       capace si alte dispozitive de     depaseasca 50% din pretul de uzina al
       inchidere din sticla              produsului
---------------
    (1) A se vedea Nota nr. 7
----------------------------------------------------------------------------
     1                 2                               3
-----------------------------------------------------------------------------
 7013  Obiecte din sticla pentru         Fabricare in care toate materialele
       serviciu de masa, pentru          folosite trebuie incadrate la o
       bucatarie, baie, birou, pentru    pozitie diferita de cea a produsului
       decorarea apartamentelor sau       si
       pentru uz similar, altele decat   taierea obiectelor din sticla cu
       cele de la poz. nr. 7010 sau      conditia ca valoarea obiectelor din
       7018                              sticla netaiate sa nu depaseasca 50%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         sau
                                         decorarea manuala (exclusiv imprimarea
                                         serigrafica) a obiectelor din sticla
                                         suflate cu conditia ca valoarea
                                         obiectului din sticla suflat sa nu
                                         depaseasca 50% din pretul de uzina al
                                         produsului
  Ex.  Articole (exclusiv fire) din      Fabricare din:
 7019  fibre de sticla                   - fitile, semitort sau fire,
                                         necolorate, taiate sau netaiate
                                         si
                                         - lina din sticla
  Ex.  Pietre geme (pretioase sau fine)  Fabricare din pietre geme (pretioase
 7102  si pietre sintetice sau           sau fine sau pietre sintetice sau
  Ex.  reconstituite, prelucrate         reconstituite, brute)
 7103
  Ex.
 7104
 7106  Metale pretioase:                 Fabricare din materiale care nu sunt
 7108  - sub forma bruta                 incadrate la poz. 7106, 7108 sau 7110
 7110                                    sau
                                         separare electrolitica, termica sau
                                         chimica a metalelor pretioase de la
                                         poz. 7106, 7108 sau 7110
                                         sau
                                         aliajul metalelor pretioase de la poz.
                                         7106, 7108 sau 7110 intre ele sau cu
                                         metale comune
        - sub forma semiprelucrata sau   Fabricare din metale pretioase sub
        pulbere                          forma bruta
   Ex.  Metale placate sau suflate cu    Fabricare din metale placate sau
 7107   metale pretioase, sub forma      suflate cu metale pretioase sub forma
  ex.   semiprelucrata                   bruta
 7109
  si
  ex.
 7111
 7116  Obiecte din perle fine sau de    Fabricare in care valoarea tuturor
       cultura, din pietre geme sau     materialelor folosite nu trebuie sa
       din pietre sintetice sau         depaseasca 50% din pretul de uzina al
       reconstituite                    produsului
 7117  Bijuterii de fantezie            Fabricare in care toate materialele
                                        folosite trebuie incadrate la o pozitie
                                        diferita de ce a produsului
                                        sau
                                        fabricare din parti de metale comune,
                                        neaurite, neargintate, neplatinate, cu
                                        conditia ca valoarea tuturor
                                        materialelor folosite sa nu depaseasca
                                        50% din pretul de uzina la produsului
 7207  Semifabricate din fier sau din   Fabricare din materialele de la poz.
       oteluri nealiate                 7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205
 7208  Produse laminate plate, tije,    Fabricare din fier si otel nealiate, in
  la   bare, profile din fier sau       lingouri sau alte forme primare de la
 7216  oteluri nealiate                 poz. nr. 7206
 7217  Sarma din fier sau din oteluri   Fabricare din semifabricate din fier
       nealiate                         sau din oteluri nealiate de la poz. nr.
                                        7207
  Ex.  Semifabricate, produse laminate  Fabricare din oteluri inoxidabile in
 7218  plate, tije, bare si profile     lingouri sau alte forme primare de la
 7219  din oteluri inoxidabile          poz. nr. 7218
  la
 7222
 7223  Sarma din oteluri inoxidabile    Fabricare din semifabricate din oteluri
                                        inoxidabile de la poz. nr. 7218
  Ex.  Semifabricate, produse laminate  Fabricare din alte oteluri aliate in
 7224  plate si tije, bare si profile   lingouri sau alte forme primare de la
 7225  din alte oteluri aliate          poz. nr. 7224
 7227
 7228  Bare si profile din alte oteluri   Fabricare din oteluri in lingouri
       aliate; bare tubulare pentru       sau alte forme primare de la poz.
       foraj din oteluri aliate sau       nr. 7206, 7218 sau 7224
       nealiate
 7229  Sarma din alte oteluri aliate      Fabricare din semifabricate din
                                          alte oteluri aliate de la poz. nr.
                                          7224
  ex.  Palplanse                          Fabricare din materialele de la poz.
 7301                                     nr. 7206
 7302  Elemente de cale ferata, din       Fabricare din materialele de la poz.
       fonta, fier sau otel: sine,        nr. 7206
       contrasine si cremaliere, ace de
       macaz, inimi de macaz, macazuri
       si alte elemente de traversare
       sau de schimbare de cale, traverse,
       eclise, cuzineti, pene de fixare,
       pat de cale, placi de stringere,
       placi si bare de ecartament si alte
       piese pentru asezarea, jonctiunea
       sau fixarea sinelor
 7304  Tevi, tuburi si profile tubulare   Fabricare din materialele de la poz.
 7305  din fier sau din otel              nr. 7206, 7207, 7218 sau 7224
  si
 7306
 7308  Structuri si parti de structuri    Fabricare in care toate materialele
       (de exemplu, poduri si elemente    folosite trebuie sa fie incadrate
       de poduri, porti de ecluze,        la o pozitie diferita de cea a
       turnuri, piloni, stalpi, coloane,  produsului. Totusi, profilele obtinute
       sarpante, acoperisuri, usi,        prin sudura de la poz. nr. 7301 nu
       ferestre si tocurile lor, pervaze  pot fi utilizate
       si praguri, obloane, balustrade)
       din fonta, fier sau otel, cu
       exceptia structurilor prefabricate
       de la poz. 9406, tabla, bare,
       profile, tevi si produse similare,
       din fonta, fier sau otel, pregatite
       in vederea folosirii lor in
       constructii
  ex.  Lanturi antiderapante              Fabricare in care valoarea
 7315                                     materialelor de la poz. nr. 7315
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                          din pretul de uzina al produsului
  ex.  Radiatoare pentru incalzirea       Fabricare in care valoarea
 7322  centrala, cu incalzire             materialelor de la poz. nr. 7322
       neelectrica                        folosite nu trebuie sa depaseasca 5%
                                          din pretul de uzina al produsului
  ex.  Cupru si articole din cupru,       Fabricare in care:
 Cap.  exclusiv produsele de la poz.      - toate materialele folosite trebuie
  74   7401 la 7405; regula aplicabila    incadrate la o pozitie diferita de
       produselor de la poz. 7403 este    cea a produsului si
       prezentata in continuare           - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca
                                          50% din pretul de uzina al
                                          produsului
  ex.  Aliaje de cupru sub forma bruta    Fabricare din cupru afinat sub forma
 7403                                     bruta sau din deseuri si sparturi
  ex.  Nichel si articole din nichel,     Fabricare in care:
 Cap.  exclusiv produsele de la poz.      - toate materialele folosite trebuie
  75   7501 la 7503                       incadrate la o pozitie diferita de
                                          cea a produsului si
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca
                                          50% din pretul de uzina al produsului
  ex.  Aluminiu si articole din aluminiu, Fabricare in care:
 Cap.  exclusiv produsele de la poz.      - toate materialele folosite trebuie
  76   nr. 7601 si 7602 si ex. 7616;      incadrate la o pozitie diferita de
       regulile aplicabile produselor     cea a produsului si
       de la poz. nr. 7601 si ex. 7616    - valoarea tuturor materialelor
       sunt prezentate in continuare      folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                          din pretul de uzina al produsului
  ex.  Aluminiu sub forma bruta           Fabricare prin tratament termic sau
 7601                                     electrolitic din aluminiu nealiat sau
                                          din deseuri si sparturi de aluminiu
  ex.  Articole din aluminiu, altele      Fabricare in care:
 7616  decat sitele metalice (inclusiv    - toate materialele folosite trebuie
       site continue sau site lungi),     incadrate la o pozitie diferita de
       grilaje si zabrele din sarma,      cea a produsului. Totusi, pot fi
       tabla sau din banda dezdoita       folosite site metalice (inclusiv site
       din aluminiu                       continue sau site lungi), grilaje si
                                          zabrele din sarma, tabla sau banda
                                          dezdoita din aluminiu si
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca
                                          50% din pretul de uzina al produsului
  ex.  Plumb si articole din plumb,       Fabricare in care:
 Cap.  exclusiv produsele de la           - toate materialele folosite trebuie
  78   poz. nr. 7801 si 7802; regula      incadrate la o pozitie diferita de
       aplicabila produselor de la poz.   cea a produsului si
       7801 este prezentata in            - valoarea tuturor materialelor
       continuare                         folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                          din pretul de uzina al produsului
 7801  Plumb sub forma bruta:
       - Plumb afinat                     Fabricare din plumb prelucrabil
              - Altele                    Fabricare in care toate materialele
                                          folosite trebuie incadrate la o
                                          pozitie diferita de cea a produsului.
                                          Totusi, deseurile si resturile de la
                                          poz. nr. 7802 nu pot fi folosite
  ex.  Zinc si articole din zinc,         Fabricare in care toate materialele
 Cap.  exclusiv produsele de la poz.      folosite trebuie incadrate la o
  79   nr. 7901 si 7902; regula           pozitie diferita de cea a produsului
       aplicabila produselor de la        si
       poz. 7901 este prezenta in         valoarea tuturor materialelor folosite
       continuare                         nu trebuie sa depaseasca 50% din
                                          pretul de uzina al produsului
 7901  Zinc sub forma bruta               Fabricare in care toate materialele
                                          folosite trebuie incadrate la o
                                          pozitie diferita de cea a produsului.
                                          Totusi, deseurile si resturile de la
                                          poz. nr. 7902 nu pot fi folosite
 ex.   Cositor si articole din cositor,   Fabricare in care:
 Cap.  exclusiv produsele de la poz.      - toate materialele folosite trebuie
 80    nr. 8001, 8002 si 8007; regula     incadrate la o pozitie diferita de
       aplicabila produselor de la poz.   cea a produsului si
       nr. 8001 este prezentata in        - valoarea tuturor materialelor
       continuare                         folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                          din pretul de uzina al produsului
 8001  Cositor sub forma bruta            Fabricare in care toate materialele
                                          folosite trebuie incadrate la o
                                          pozitie diferita de cea a produsului.
                                          Totusi, deseurile si resturile de la
                                          poz. nr. 8002 nu pot fi folosite
  ex.  Alte metale comune, prelucrate;    Fabricare in care valoarea tuturor
 Cap.  articole din alte metale           materialelor folosite incadrate la
  81   comune                             aceeasi pozitie cu produsul nu
                                          trebuie sa depaseasca 50% din pretul
                                          de uzina al produsului
  8206  Unelte de la cel putin doua din   Fabricare in care toate materialele
        pozitiile 8202 la 8205,           folosite trebuie incadrate la o
        prezentate in seturi pentru       pozitie diferita de poz. nr. 8202 la
        vanzarea cu amanuntul             8205.
                                          Totusi, uneltele de la poz. 8202
                                          la 8205 pot fi folosite in compunerea
                                          setului cu conditia ca valoarea lor sa
                                          nu depaseasca 15% din pretul de uzina
                                          al produsului
  8207  Unelte interschimbabile pentru    Fabricare in care:
        ustensile manuale, mecanice sau   - toate materialele folosite trebuie
        nu, sau pentru masini-unelte      incadrate la o pozitie diferita de
        (de exemplu, pentru ambutisat,    cea a produsului si
        stantat, poansonat, tarodat,      - valoarea tuturor materialelor
        filetat, gaurit, alezat, brosat,  folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
        frezat, invirtire, insurubat),    din pretul de uzina al produsului
        inclusiv filiere pentru tragerea
        si extrudarea metalelor, ca si
        unelte de forare sau sondare
  8208  Cutite si lame de taiat, pentru   Fabricare in care:
        masini sau pentru aparate         - toate materialele folosite trebuie
        mecanice                           incadrate la o pozitie diferita de
                                          cea a produsului si
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                          din pretul de uzina al produsului
   ex.  Cutite (altele decat cele de la   Fabricare in care toate materialele
  8211  poz. 8208) cu lama ascutita,      folosite trebuie incadrate la o
        zimtata sau nu, inclusiv cosoare  pozitie diferita de cea a produsului.
                                          Totusi, pot fi folosite lamele de
                                          cutite si minere din metale comune
  8214  Alte articole de taiat (de        Fabricare in care toate materialele
        exemplu, masini de tuns, satire   folosite trebuie incadrate la o
        de macelarie sau de bucatarie,    pozitie diferita de cea a produsului.
        cutite de tocat, cutite de taiat  Totusi, pot fi folosite minere din
        hartie); instrumente si seturi    metale comune
        pentru manichiura sau pedichiura
        (inclusiv pile de unghii)
  8215  Linguri, furculite, polonice,     Fabricare in care toate materialele
        linguri de scos spuma, palete     folosite trebuie incadrate la o
        pentru prajituri, cutite speciale pozitie diferita de cea a produsului.
        pentru peste sau unt, clesti      Totusi, pot fi folosite cozi din
        pentru zahar si articole similare  metale comune
   ex.  Statuete si alte obiecte de       Fabricare in care toate materialele
  8306  ornament din metale comune        folosite trebuie incadrate la o
                                          pozitie diferita de cea a produsului.
                                          Totusi, pot fi folosite celelalte
                                          materiale de la poz. nr. 8306 cu
                                          conditia ca valoarea lor sa nu
                                          depaseasca 30% din pretul de uzina
                                          al produsului
   ex.  Reactori nucleari, cazane cu      Fabricare in care:
  Cap.  aburi, masini, aparate si         - valoarea tuturor materialelor
   84   dispozitive mecanice, parti      folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
        ale acestor masini sau aparate:  din pretul de uzina al produsului si
       exclusiv produsele de la          - in limita indicata mai sus,
       pozitiile si extrase din          materialele incadrate la aceeasi
       pozitiile urmatoare pentru care   pozitie ca si produsul nu pot fi
       regulile aplicabile sunt          folosite decat pana la 5% din pretul
       prezentate in continuare: 8403,   de uzina al produsului
       ex. 8404, 8406 la 8409, 8412,
           8415, 8418,
       ex. 8419, 8420, 8425 la 8430,
       ex. 8431, 8439, 8441, 8444 la
       8447, ex. 8448, 8452, 8456 la
       8466, 8469 la 8472, 8480, 8484
       si 8485
 8403  Cazane cu aburi pentru incalzire  Fabricare in care toate materialele
  si   centrala, altele decat cele de    folosite trebuie incadrate la o
  ex.  la poz. nr. 8402 si aparate       pozitie diferita de nr. 8403 sau
 8404  auxiliare pentru cazane pentru    nr. 8404.
       incalzire centrala                Totusi, pot fi folosite materialele
                                         de la poz. nr. 8403 sau 8404 cu
                                         conditia ca valoarea lor cumulata sa
                                         nu depaseasca 5% din pretul de uzina
                                         al produsului
 8406  Turbine cu abur                   Fabricare in care valoarea tuturor
                                         materialelor nu trebuie sa depaseasca
                                         40% din pretul de uzina al produsului
 8407  Motoare cu piston alternativ      Fabricare in care valoarea tuturor
       sau rotativ, cu aprindere prin    materialelor folosite nu trebuie sa
       scinteie (motoare cu explozie)    depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8408  Motoare cu piston, cu aprindere   Fabricare in care valoarea tuturor
       prin compresie (motoare diesel    materialelor folosite nu trebuie sa
       sau semidiesel)                   depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8409  Parti destinate exclusiv sau in   Fabricare in care valoarea tuturor
       principal motoarelor de la poz.   materialelor folosite nu trebuie sa
       nr. 8407 sau 8408                 depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8412  Alte motoare si masini motrice    Fabricare in care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8415  Masini si aparate pentru          Fabricare in care valoarea tuturor
       conditionarea aerului care au     materialelor folosite nu trebuie sa
       ventilator cu motor si            depaseasca 40% din pretul de uzina al
       dispozitive proprii de            produsului
       modificare a temperaturii si
       umiditatii, inclusiv acele masini
       in care umiditatea nu poate fi
       reglata separat
 8418  Frigidere, congelatoare si alte   Fabricare in care:
       masini si aparate pentru          - valoarea tuturor materialelor
       producerea frigului, cu           folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       echipament electric sau altfel;   din pretul de uzina al produsului
       pompe de caldura, altele decat     - in limita indicata mai sus,
       masinile si aparatele pentru aer  materialele incadrate la aceeasi
       conditionat de la poz. nr. 8415   pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu poate depasi valoarea
                                         tuturor materialelor originare
                                         folosite
  ex.  Aparate si dispozitive pentru     Fabricare in care:
 8419  industria lemnului, pastei de     - valoarea tuturor materialelor
       hartie, a hartiei si cartonului   folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         25% din pretul de uzina al produsului
 8420  Calandre si laminoare, altele     Fabricare in care:
       decat cele pentru metale si       - valoarea tuturor materialelor
       sticla si cilindri pentru         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       acestea                           din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de 25% din
                                         pretul de uzina al produsului
 8425  Masini si aparate de ridicat,     Fabricare in care:
  la   incarcat, descarcat sau manipulat - valoarea tuturor materialelor
 8428                                    folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele de la poz. 8431 nu pot fi
                                         folosite decat in proportia de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8429  Buldozere, gredere, nivelatoare,
       screpere, lopeti mecanice,
       excavatoare, incarcatoare si
       incarcatoare cu palete,
       compactoare si rulouri
       compresoare autopropulsate
       - rulouri compresoare             Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
     - altele                            Fabricare in care:
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele de la poz. 8431 nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8430  Alte masini si aparate pentru     Fabricare in  care:
       terasarea, nivelarea, decaparea,  - valoarea tuturor materialelor
       excavarea, compactarea, extractia  folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       sau forarea pamantului,           din pretul de uzina al produsului si
       mineralelor sau minereurilor,     - in limita indicata mai sus,
       sonete si masini pentru           materialele de la poz. nr. 8431 nu pot
       extragerea pilonilor; pluguri     fi folosite decat in proportie de pana
       de zapada                         la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului
  ex.  Parti destinate exclusiv sau in   Fabricare in care valoarea tuturor
 8431  principal rulourilor-compresoare  materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
 8439  Masini si aparate pentru          Fabricare la care:
       fabricarea pastei de materii      - valoarea tuturor materialelor
       fibroase celulozice sau pentru    folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       fabricarea sau finisarea hartiei  din pretul de uzina al produsului si
       sau cartonului                    - in limita indicata mai sus,
                                         materialele de la aceeasi pozitie nu
                                         pot fi folosite decat in proportie de
                                         pana la 25% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8441  Alte masini si aparate pentru     Fabricare la care:
       prelucrarea pastei de hartie,     - valoarea tuturor materialelor
       hartiei si catonului inclusiv     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       masini de taiat de orice fel      din pretul de uzina al produsului si
                                          - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         25% din pretul de uzina al produsului
 8444  Masini folosite in industria      Fabricare in care valoarea tuturor
  la   textila de la poz. nr. 8444 la    materialelor folosite nu trebuie sa
 8447  8447                              depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
  ex.  Masini si aparate auxiliare       Fabricare in care valoarea tuturor
 8448  pentru masinile de la poz. 8444   materialelor folosite nu trebuie sa
       si 8445                           depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
 8452  Masini de cusut, altele decat
       masinile de cusut carti de la poz.
       nr. 8440; mobila, suporturi si
       acoperitoare special destinate
       pentru masini de cusut; ace
       pentru masini de cusut
       - Masini de cusut cu o singura    Fabricare la care:
       impunsatura de suveica, al carui  - valoarea tuturor materialelor
       cap cintareste peste 16 kg, fara  folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       motor sau 17 kg cu motor          din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite la asamblarea
                                         capului (motor exclus) nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite si
                                         - mecanismele de intindere a firului,
                                         mecanismul de agatare si mecanismul
                                         zigzag trebuie sa fie originare
         - altele                        Fabricare in care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
 8456  Masini-unelte de la poz. nr.      Fabricare la care valoarea tuturor
  la   8456 la 8466 si parti si          materialelor folosite nu trebuie sa
 8466  accesorii destinate exclusiv      depaseasca 40% din pretul de uzina
       sau in principal pentru masini    al produsului
       si masini-unelte de la poz. nr.
       8456 la 8466
 8469  Masini si echipamente de birou    Fabricare la care valoarea tuturor
  la   (de exemplu masini de scris,      materialelor folosite nu trebuie sa
 8472  masini de calculat, masini        depaseasca 40% din pretul de uzina
       automate de prelucrare a          al produsului
       datelor, de multiplicat,
       aparate de capsat)
 8480  Rame pentru turnatorie; placi    Fabricare la care valoarea tuturor
       de fond pentru matrite; matrite  materialelor folosite nu trebuie sa
       pentru turnare; forme pentru     depaseasca 50% din pretul de uzina
       metale (altele decat             al produsului
       lingotierele), pentru cabluri
       metalice, sticla, materiale
       minerale, cauciuc sau materiale
       plastice
 8484  Garnituri metaloplastice, seturi  Fabricare la care valoarea tuturor
       sau sortimente de garnituri de    materialelor folosite nu trebuie sa
       compozitii diferite prezentate    depaseasca 40% din pretul de uzina
       in pungi, plicuri sau in          al produsului
       ambalaje similare
 8485  Parti de masini sau de aparate,   Fabricare la care valoarea
       nedenumite si necuprinse in alta  materialelor folosite nu trebuie sa
       parte in prezentul capitol, fara  depaseasca 40% din pretul de uzina al
       conexiuni electrice, parti        produsului
       izolate electric, bobinaje,
       contacte sau alte caracteristici
       electrice
  ex.  Masini, aparate si echipamente    Fabricare la care:
 Cap.  electrice si parti ale acestora;  - valoarea tuturor materialelor
  85   aparate de inregistrat             folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       sau de reprodus sunetul, aparate   din pretul de uzina al produsului si
       de inregistrare sau de            - in limita indicata mai sus,
       reproducere a imaginii si          materialele incadrate la aceeasi
       sunetului de televiziune si parti  pozitie ca si produsul nu pot fi
       si accesorii ale acestora          folosite decat in proportie de pana la
       aparate; exclusiv produsele        5% din pretul de uzina al produsului
       de la pozitiile sau extrase
       din pozitiile urmatoare pentru
       care regulile aplicabile sunt
       prezentate in continuare 8501,
       8502, ex. 8518, 8519 la 8529,
       8535 la 8537, 8542, 8544 la
       8546 si 8548
 8501  Motoare si generatoare electrice,  Fabricare la care:
       cu exceptia grupurilor             - valoarea tuturor materialelor
       electrogene                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                          din pretul de uzina al produsului si
                                          - in limita indicata mai sus,
                                          materialele de la poz. nr. 8503 nu
                                          pot fi folosite decat in proportie de
                                          pana la 5% din pretul de uzina al
                                          produsului
 8502  Grupuri electrogene si             Fabricare la care:
       convertizoare rotative            - valoarea tuturor materialelor
       electrice                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele de la poz. nr. 8501 sau
                                         8503 pot fi folosite cu conditia ca
                                         valoarea lor cumulata sa nu depaseasca
                                         5% din pretul de uzina al produsului
  ex.  Microfoane si suporturile         Fabricare la care:
 8518  acestora; difuzoare, montate sau  - valoarea tuturor materialelor
       nu in carcasa acestora;           folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       amplificatoare electrice de       din pretul de uzina al produselor
       audio-frecventa; aparate          - valoarea tuturor materialelor
       electrice de amplificare a        neoriginare folosite nu trebuie sa
       sunetului                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite
 8519  Patefoane si gramofoane,          Fabricare in care:
       cititoare de casete si alte       - valoarea tuturor materialelor nu
       aparate de reproducere a          trebuie sa depaseasca 40% din pretul
       sunetului, neincorporind un       de uzina al produsului
       dispozitiv de inregistrare a      - valoarea materialelor neoriginare
       sunetului                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8520  Magnetofoane si alte aparate de   Fabricare in care:
       inregistrare a sunetului, care    - valoarea tuturor materialelor nu
       incorporeaza sau nu un dispozitiv trebuie sa depaseasca 40% din pretul
       de reproducere a sunetului         de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8521  Aparate video de inregistrat sau  Fabricare la care:
       reprodus                          - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8522  Parti si accesorii pentru         Fabricare in care valoarea tuturor
       aparatele de la poz. nr. 8519     materialelor folosite nu trebuie sa
       la 8521                           depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8523  Suporturi pentru inregistrarea    Fabricare in care valoarea tuturor
      sunetului sau pentru inregistrari  materialelor folosite nu trebuie sa
       similare dar neinregistrate,      depaseasca 40% din pretul de uzina al
       altele decat produsele de la      produsului
       capitolul 37
 8524  Discuri, benzi si alte suporturi
       pentru inregistrarea sunetului sau
       pentru inregistrari similare,
       inregistrate, inclusiv matritele
       si formele galvanice pentru
       fabricarea discurilor, dar cu
       exceptia produselor de la cap. 37
       - Matrite si forme galvanice      Fabricare in care valoarea tuturor
       pentru fabricarea discurilor      materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
        - altele                         Fabricare la care:
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus
                                         materialele de la poz. nr. 8523 nu pot
                                         fi folosite decat in proportie de pana
                                         la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8525  Aparate de emisie pentru          Fabricare la care:
       radiotelefonie, radiotelegrafie   - valoarea tuturor materialelor
       sau radiodifuziune sau televiziune, folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       incorporind sau nu un aparat de     din pretul de uzina al produsului
       inregistrare sau reproducere a    - valoarea materialelor neoriginare
       sunetului, camere                 folosite nu trebuie sa depaseasca
       de televiziune                    valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8526  Aparate de radiolocatie si de     Fabricare la care:
       radiosondaj (radar) aparate de    - valoarea tuturor materialelor
       radionavigatie si aparate de      folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       radiotelecomanda                  din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8527  Aparate de receptie pentru        Fabricare la care:
       radiotelefonie, radiotelegrafie   - valoarea tuturor materialelor
       sau radiodifuziune, chiar         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       incorporind un aparat de          din pretul de uzina al produsului
       inregistrare sau de reproducere   - valoarea materialelor neoriginare
       a sunetului sau un ceas           folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8528  Receptoare de televiziune        Fabricare la care:
       (inclusiv monitoare video si     - valoarea tuturor materialelor
       proiectoare video), chiar        folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       incorporind un aparat de         pretul de uzina al produsului
       receptie radio sau un aparat de  - valoarea materialelor neoriginare
       inregistrare sau de reproducere  folosite nu trebuie sa depaseasca
       a sunetului sau a imaginilor     valoarea materialelor originare
                                        folosite
 8529  Parti destinate exclusiv sau in
       principal aparatelor de la poz.
       8525 la 8528
       - destinate exclusiv sau in       Fabricare in care valoarea
       principal pentru aparatele video  materialelor folosite nu trebuie sa
       de inregistrat sau reprodus       depaseasca 40% din pretul de uzina al
                                         produsului
        - altele                         Fabricare la care:
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele de la poz. nr. 8523 nu pot
                                         fi folosite decat in proportie de pana
                                         la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului.
 8535  Aparatura pentru taierea,         Fabricare la care:
  si   sectionarea, protectia,           - valoarea tuturor materialelor
       bransarea, racordarea             folosite nu trebuie sa depaseasca
 8536  sau conectarea circuitelor        40% din pretul de uzina al produsului
       electrice                         si
                                         - in limita indicata mai sus
                                         materialele de la poz. nr. 8538 nu pot
                                         fi folosite decat in proportie de pana
                                         la 5% din pretul de uzina al produsului
 8537  Tablouri, panouri, console,       Fabricare la care:
       pupitre, cabinete (inclusiv       - valoarea tuturor materialelor
       panouri cu comanda numerica),     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       si alte suporturi, echipate cu    din pretul de uzina al produsului
       doua sau mai multe aparate de     - in limita indicata mai sus
       la poz. nr. 8535 sau 8536 pentru  materialele de la poz. nr. 8538 nu
       comanda sau distribuirea          pot fi folosite decat in proportie de
       electricitatii, inclusiv cele     pana la 5% din pretul de uzina al
       care incorporeaza instrumente     produsului
       sau aparate de la capitolul 90,
       altele decat aparatele de
       comutare de la poz. nr. 8517
 8542  Circuite integrate si             Fabricare la care:
       micromontaje electronice          - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului si
                                         - in limita indicata mai sus
                                         materialele de la poz. nr. 8541 sau
                                         8542 pot fi folosite cu conditia ca
                                         valoarea lor cumulata sa nu depaseasca
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8544  Fire, cabluri (inclusiv cabluri   Fabricare in care valoarea tuturor
       coaxiale) si alti conductori      materialelor folosite nu trebuie sa
       electrici izolati (chiar emailati  depaseasca 40% din pretul de uzina
       sau oxidati anodic), cu sau fara   al produsului
       conectori; cabluri de fibre
       optice, constituite din fibre
       izolate individual, chiar echipate
       cu conductori electrici sau
       prevazute cu conductori
 8545  Electrozi din carbon, perii de    Fabricare in care valoarea tuturor
       carbune, carbuni pentru lampi     materialelor folosite nu trebuie sa
       sau pentru baterii si alte        depaseasca 40% din pretul de uzina
       articole din grafit sau din alt   al produsului
       carbune, cu sau fara metal,
       pentru utilizari electrice
 8546  Izolatori electrici din orice     Fabricare in care valoarea tuturor
       material                          materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
 8548  Parti electrice de masini sau     Fabricare in care valoarea tuturor
       aparate, nedenumite si necuprinse materialelor folosite nu trebuie sa
       in alta parte in prezentul        depaseasca 40% din pretul de uzina
       capitol                           al produsului
 8601  Vehicule si materiale pentru      Fabricare in care valoarea tuturor
  la   caile ferate sau similare si      materialelor folosite nu trebuie sa
 8607  parti ale acestora                depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
 8608  Material fix de cale ferata sau   Fabricare la care:
       similare, aparate mecanice        - valoarea tuturor materialelor
       (inclusiv electromecanice) de     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       din semnalizare, de siguranta,    din pretul de uzina al produsului si
       de control sau de comanda pentru  - in limita indicata mai sus,
       caile ferate sau similare,        materialele incadrate la aceeasi
       fluviale, rutiere sau             pozitie ca si produsul, nu pot fi
       aeriene sau parcuri de            folosite decat in proportie de pana la
       stationare; instalatii portuare   5% din pretul de uzina al produsului
       sau aerodromuri, parti ale acestora
 8609  Cadre si conteinere (inclusiv     Fabricare la care valoarea tuturor
       conteinere cisterna si conteinere materialelor folosite nu trebuie sa
       rezervor special destinate sau    depaseasca 40% din pretul de uzina al
       echipate pentru unul sau mai      produsului
       multe moduri de transport)
  ex.  Autoturisme, tractoare, vehicule  Fabricare in care valoarea tuturor
 Cap.  cu doua roti sau alte vehicule    materialelor folosite nu trebuie sa
  87   terestre, parti si accesorii ale  depaseasca 40% din pretul de uzina
       acestora, exclusiv produsele de   al produsului
       la pozitiile si extrase de la
       pozitiile urmatoare pentru care
       regulile aplicabile sunt
       prezentate in continuare: 8709
       la 8711, ex. 8712, 8715 si 8716
 8709  Autocarucioare, fara dispozitiv   Fabricare la care:
       de ridicare, de tipul celor       - valoarea tuturor materialelor
       folosite in fabrici, depozite,    folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       porturi sau aeroporturi pentru    din pretul de uzina al produsului
       transportul marfurilor pe         si
       distante scurte;                 - in limita indicata mai sus,
       carucioare-tractor de tipul       materialele incadrate la aceeasi
       celor folosite in gari, tipul     pozitie ca si produsul nu pot fi
       lor                               folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8710  Tancuri si automobile blindate    Fabricare la care:
       de lupta, armate sau nu, si parti - valoarea tuturor materialelor
       ale acestora                      folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8711  Motociclete (inclusiv biciclete   Fabricare la care:
       cu motor) si biciclete echipate   - valoarea tuturor materialelor
       cu motor auxiliar cu sau fara     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       atas; atase                        din pretul de uzina al produsului;
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea tuturor
                                         materialelor originare folosite
  ex.  Biciclete care nu au rulmenti     Fabricare din materiale de la orice
 8712  cu bile                           pozitie, exclusiv materiale de la
                                         poz. nr. 8714
 8715  Landouri, carucioare si produse   Fabricare la care:
       similare pentru transportul       - valoarea tuturor materialelor
       copiilor, si partile lor          folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului;
                                         si
                                         - in limita indicata mai sus
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8716  Remorci si semiremorci pentru     Fabricare la care:
       orice vehicule, alte vehicule     - valoarea tuturor materialelor
       nepropulsate mecanic, parti ale   folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       acestora                          din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
 8803  Parti de aparate de la poz. nr.   Fabricare la care valoarea materialelor
       8801 sau 8802                     de la poz. 8803 folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 5% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8804  Parasute (inclusiv parasute
       dirijabile) si rotosute; parti
       si accesorii ale acestora
       - Rotosute                        Fabricare din materiale de la orice
                                         pozitie, inclusiv din alte materiale
                                         de la poz. 8804.
       - altele                          Fabricare in care valoarea materialelor
                                         de la poz. 8804 folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 5% din pretul de uzina al
                                         produsului
 8805  Aparate si dispozitive pentru     Fabricare in care valoarea materialelor
       lansarea vehiculelor aeriene;     de la poz. 8805 folosite nu trebuie sa
       aparate si dispozitive pentru     depaseasca 5% din pretul de uzina al
       anuntarea vehiculelor aeriene     produsului
       si aparate si dispozitive
       similare, aparate la sol pentru
       antrenament de zbor; parti ale
       acestora
 Cap.  Nave si alte structuri             Fabricare in care toate materialele
  89   plutitoare                         folosite trebuie incadrate la o
                                          pozitie diferita de cea a produsului
                                          Totusi coca de la poz. 8906 nu poate
                                          fi folosita.
  ex.  Instrumente si aparate optice,     Fabricare la care:
 Cap.  fotografice sau cinematografice,   - valoarea tuturor materialelor
  90   de masura, de control sau de       folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       precizie; instrumente si aparate   din pretul de uzina al produsului si
       medico-chirurgicale;               - in limita indicata mai sus
       parti si accesorii ale acestora;   materialele incadrate la aceeasi
       exclusiv produsele de la           pozitie ca si produsul nu pot fi
       pozitiile si extrase de la         folosite decat in proportie de pana la
       pozitiile urmatoare pentru care    5% din pretul de uzina al produsului
       regulile aplicabile sunt prezentate
       in continuare: 9001, 9002, 9004,
       ex. 9005, ex. 9006, 9007, 9011,
       ex. 9014, 9015 la 9017, ex. 9018,
       9024 la 9033
 9001  Fibre optice si fascicule de      Fabricare in care valoarea tuturor
       fibre optice, cabluri din fibre   materialelor folosite nu trebuie sa
       optice, altele decat cele de la   depaseasca 40% din pretul de uzina
       poz. nr. 8544; materiale          al produsului
       polarizante sub forma de placi
       si foi, lentile (inclusiv lentile
       de contact) prisme, oglinzi si alte
       elemente optice din orice materiale,
       nemontate, altele decat cele din
       sticla neprelucrata optic
 9002  Lentile, prisme, oglinzi si alte  Fabricare in care valoarea tuturor
       elemente optice din orice         materialelor folosite nu trebuie sa
       material, montate pentru          depaseasca 40% din pretul de uzina
       instrumente sau aparate, cu       al produsului
       exceptia articolelor din sticla
       neprelucrata optic
 9004  Ochelari (de colectie, de         Fabricare in care valoarea tuturor
       protectie sau altele) si          materialelor folosite nu trebuie sa
       articole similare                 depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului
  ex.  Binocluri, lunete, telescoape     Fabricare la care:
 9005  optice si monturi ale acestora,   - valoarea tuturor materialelor
       cu exceptia instrumentelor de     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       astronomie sau cosmografie si     din pretul de uzina al produsului si
       monturile lor                     - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie ca si produsul nu pot fi
                                         folosite decat in proportie de pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite
  ex.  Aparate fotografice, aparate si   Fabricare la care:
 9006  dispozitive, inclusiv lampi si    - valoarea tuturor materialelor
       tuburi, pentru producerea luminii  folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       fulger in fotografie, cu exceptia  din pretul de uzina al produsului;
       lampilor si tuburilor cu          - in limita de mai sus materialele
       aprindere electrica                 incadrate la aceeasi pozitie cu cea a
                                         produsului, nu pot fi folosite decat
                                         pana la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului si
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite
 9007  Aparate cinematografice de luat   Fabricare la care:
       vederi sau de proiectie chiar     - valoarea tuturor materialelor
       continand aparate pentru          folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       inregistrarea sau redarea         din pretul de uzina al produsului
       sunetului                         - in limita de mai sus materialele
                                         incadrate la aceeasi pozitie cu cea
                                         a produsului, nu pot fi folosite decat
                                         pana la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului;
                                         si
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite.
 9011  Microscoape optice inclusiv       Fabricare la care:
     microscoape pentru fotomicrografie  - valoarea tuturor materialelor
       fie, cinefotomicrografie sau      folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       microproiectie                    din pretul de uzina al produsului;
                                         - in limita de mai sus, materialele
                                         incadrate la aceeasi pozitie cu cea
                                         a produsului pot fi folosite pana la
                                         5% din pretul de uzina al produsului;
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite.
  ex.  Alte instrumente si aparate       Fabricare la care valoarea tuturor
 9014  de navigatie                      materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului.
 9015  Instrumente si aparate de         Fabricare la care valoarea tuturor
       geodezie, de topografie de        materialelor folosite nu trebuie sa
       arpentaj, de nivelment, de        depaseasca 40% din pretul de uzina
       fotogrammetrie, de hidrografie,   al produsului.
       de oceanografie, de hidrologie,
       de meteorologie sau de geofizica,
       cu exceptia busolelor; telemetre
 9016  Balante sensibile la o greutate   Fabricare la care valoarea tuturor
       de 5 cg sau mai mica, cu sau      materialelor folosite nu trebuie sa
       fara greutati                     depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului.
 9017  Instrumente de desen, de trasaj   Fabricare la care valoarea tuturor
       sau de calcul (aparate de         materialelor folosite nu trebuie sa
       desenat, pantografe, raportoare,  depaseasca 40% din pretul de uzina
       truse, rigle si cercuri de        al produsului.
       calcul); instrumente matematice,
       de exemplu: de masurat lungimi,
       pentru folosinta manuala (metru,
       micrometru, subler si calibre,
       de exemplu), nedenumite si
       necuprinse in alta parte la
       prezentul capitol.
  ex.  Fotolii stomatologice incorporind  Fabricare din materialele de la
 9018  aparate pentru specialitatea      toate pozitiile, inclusiv din
       stomatologie sau scuipatoare      celelalte materiale de la poz. nr.
                                         9018.
 9024  Masini si aparate pentru          Fabricare la care valoarea tuturor
       incercari de duritate, tractiune, materialelor folosite nu trebuie sa
       compresiune, elasticitate sau     depaseasca 40% din pretul de uzina
       alte proprietati mecanice ale     al produsului.
       materialelor (metal, lemn,
       textile, hartie, materiale
       plastice, de exemplu).
 9025  Densimetre, aerometre,            Fabricare la care valoarea tuturor
       lichidmetre si instrumente        materialelor folosite nu trebuie sa
       plutitoare similare, termometre,  depaseasca 40% din pretul de uzina
       pirometre, barometre, hidrometre  al produsului.
       si psicrometre, inregistratoare
       sau nu cu sau fara combinatii
       intre ele.
 9026  Instrumente si aparate pentru     Fabricare la care valoarea tuturor
       masura si controlul debitului,    materialelor folosite nu trebuie sa
       al nivelului, al presiunii sau    depaseasca 40% din pretul de uzina
       al altor caracteristici variabile  al produsului.
       ale lichidelor sau gazelor
       (debitmetre, indicatoare de
       nivel, manometre, contoare de
       caldura, de exemplu) cu exceptia
       instrumentelor si aparatelor de
       la pozitiile 9014, 9015, 9028
       sau 9032.
 9027  Instrumente si aparate pentru     Fabricare la care valoarea tuturor
       analize fizice sau chimice        materialelor folosite nu trebuie sa
       (polarimetre, refractometre,      depaseasca 40% din pretul de uzina
       spectrometre, analizoare de gaz   al produsului.
       sau de fum, de exemplu);
       instrumente si aparate pentru
       incercari de viscozitate, de
       porozitate, de dilatare, de
       tensiune superficiala sau
       analoage sau pentru masurari
       calorimetrice, acustice sau
       fotometrice (inclusiv
       indicatoarele de timp de
       expunere); microtoame.
 9028  Contoare de gaz, lichide si
       electricitate, cuprinzand si
       contoarele pentru etalonarea lor:
        - parti si accesorii              Fabricare la care valoarea tuturor
                                          materialelor folosite nu trebuie sa
                                          depaseasca 40% din pretul de uzina
                                          al produsului.
          - altele.                       Fabricare la care:
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                          din pretul de uzina al produsului.
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          neoriginare folosite nu trebuie sa
                                          depaseasca valoarea materialelor
                                          originare folosite.
 9029  Alte contoare (contoare de        Fabricare la care valoarea tuturor
       turatii, contoare de productie,   materialelor folosite nu trebuie sa
       taximetre, totalizatoare de       depaseasca 40% din pretul de uzina
       kilometraj, pedometre etc.);      al produsului.
       indicatoare de viteza si
       tahometre, altele decat cele de
       la pozitiile 9014 sau 9015;
       stroboscoape.
 9030  Osciloscoape, analizoare de       Fabricare la care valoarea tuturor
       spectru si alte instrumente       materialelor folosite nu trebuie sa
       si aparate pentru masurarea       depaseasca 40% din pretul de uzina
       sau controlul marimilor           al produsului.
       electrice; instrumente si
       aparatura impotriva radiatiilor
       alfa, beta, gama, X, cosmice
       sau alte radiatii ionizate.
 9031  Instrumente, aparate si masini    Fabricare la care valoarea tuturor
       de masura sau de control,         materialelor folosite nu trebuie sa
       nedenumite, necuprinse in alta    depaseasca 40% din pretul de uzina
       parte la prezentul capitol;       al produsului.
       proiectoare de profile.
 9032  Instrumente si aparate pentru     Fabricare la care valoarea tuturor
       reglare sau control automat.      materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului.
 9033  Parti si accesorii, nedenumite    Fabricare la care valoarea tuturor
       si necuprinse in prezentul        materialelor folosite nu trebuie sa
       capitol, pentru masini, aparate,  depaseasca 40% din pretul de uzina
       instrumente sau articole de la    al produsului.
       capitolul 90.
  ex.  Ceasornicarie, cu exceptia        Fabricare la care valoarea tuturor
 Cap.  produselor de la pozitiile        materialelor folosite nu trebuie sa
  91  urmatoare pentru care regulile     depaseasca 40% din pretul de uzina
       aplicabile sunt expuse mai        al produsului.
       jos: 9105, 9109 la 9113.
 9105  Ceasuri desteptatoare, pendule,   Fabricare la care:
       orologii si aparate de            - valoarea tuturor materialelor
       ceasornicarie similare, cu        folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       mecanisme, altele decat ceasuri   din pretul de uzina al produsului;
       de mina.                          si
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca valoarea materialelor
                                         originare folosite.
 9109  Mecanisme de ceasornicarie        Fabricare la care:
       complete si asamblate, altele     - valoarea tuturor materialelor
       decat cele de ceasuri de mina     folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite.
 9110  Mecanisme de ceasornicarie        Fabricare la care:
       complete, neasamblate sau         - valoarea tuturor materialelor
       partial asamblate (seturi de      folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
       mecanisme); mecanisme de          din pretul de uzina al produsului
       ceasornicarie incomplete,         si
       asamblate; ebose pentru           - in limita indicata mai sus,
       mecanisme                         materialele de la pozitia 9114 nu pot
                                         fi folosite decat pana la 5% din pretul
                                         de uzina al produsului.
 9111  Carcase de ceasuri de mina si     Fabricare la care:
       partile lor                       - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie cu produsul nu pot fi folosite
                                         decat pana la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului.
 9112  Carcase pentru alte tipuri de     Fabricare la care:
       ceasuri si partile lor             - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 40%
                                         din pretul de uzina al produsului
                                         si
                                         - in limita indicata mai sus,
                                         materialele incadrate la aceeasi
                                         pozitie cu produsul nu pot fi folosite
                                         decat pana la 5% din pretul de uzina al
                                         produsului.
 9113  Bratari de ceasuri si partile lor
       - din metal comun aurit sau       Fabricare la care valoarea tuturor
       argintat sau nu, sau placate sau  materialelor folosite nu trebuie sa
       dublate cu metale pretioase       depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului.
         - altele                        Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 50% din pretul de uzina
                                         al produsului.
 Cap.   Instrumente muzicale; parti      Fabricare la care valoarea tuturor
  92    si accesorii ale acestora        materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 40% din pretul de uzina
                                         al produsului.
 Cap.   Arme, munitii si partile si      Fabricare la care valoarea tuturor
  93    accesoriile lor                  materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depaseasca 50% din pretul de uzina
                                         al produsului.
  ex.  Mobile din  metale comune, cu     Fabricare la toate materialele
 9401  tesaturi neumplute cu bumbac,     folosite trebuie sa fie incadrate la o
  si   cu o greutate maxima de 300 g/mp  pozitie diferita de cea a produsului;
  ex.                                    sau
 9403                                    Fabricare din tesaturi de bumbac ce
                                         pot fi deja folosite, de la pozitiile
                                         9401 sau 9403 cu conditia ca:
                                         - valoarea lor sa nu depaseasca 25%
                                         din pretul de uzina al produsului;
                                         si
                                         - toate celelalte materiale folosite
                                         sa fie deja originare si incadrate la
                                         o pozitie diferita de 9401 sau 9403.
 9405  Aparate de iluminat (inclusiv     Fabricare la care valoarea tuturor
       proiectoare) si partile lor       materialelor folosite nu trebuie sa
       nedenumite si necuprinse in alta  depaseasca 50% din pretul de uzina
       parte; lampi-reclame, insemne    al produsului.
       luminoase, placi indicatoare
       luminoase si articole similare,
       care au o sursa de iluminat
       fixata definitiv si partile lor
       nedenumite si necuprinse in alta
       parte.
 9406  Structuri prefabricate              Fabricare la care valoarea tuturor
                                          materialelor folosite nu trebuie sa
                                          depaseasca 50% din pretul de uzina
                                          al produsului.
 9503  Alte jucarii; modele reduse si     Fabricare la care:
       modele similare pentru             - toate materialele folosite trebuie
       divertisment, animate sau nu;      incadrate la o pozitie diferita de
       jocuri tip "puzzle" de orice fel   cea a produsului;
                                          si
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
                                         din pretul de uzina al produsului.
  ex.  Capete de crose de golf           Fabricare din ebose.
 9506
 9507  Undite de pescuit, carlige si     Fabricare la care toate materialele
       alte articole pentru pescuitul    folosite trebuie incadrate la o
       cu undita; minciog de orice       pozitie diferita de cea a produsului.
       fel; momeli (altele decat cele    Totusi materialele de la aceeasi
       de la pozitiile 9208 sau 9705)    pozitie cu produsul pot fi folosite
        si articole similare             cu conditia ca valoarea lor sa nu
                                         depaseasca 5% din pretul de uzina al
                                         produsului.
  ex.  Articole din materiale de         Materiale folosite pentru taiere,
 9601  origine animala, vegetala sau     prelucrate, de la aceste pozitii.
  si   minerala folosite pentru taiere.
 9602
  ex.  Articole pentru industria         Fabricare la care valoarea tuturor
 9603  periilor (cu exceptia maturilor   materialelor folosite nu trebuie sa
       si maturicilor legate in          depaseasca 50% din pretul de uzina al
       manunchiuri cu sau fara miner, a  produsului.
       pensulelor obtinute din par de
       jder si veverita, maturi mecanice
       de folosire manuala, altele decat
       cu motor, tampoane si rulouri
       pentru zugravit, raclete din
       cauciuc sau din materii suple
       analoage.
 9605  Articole personale de toaleta     Fiecare articol care constituie setul
       pentru calatorie, pentru cusut,   trebuie sa respecte regula care se
       pentru curatat haine si           aplica in cazul in care acest articol
       incaltaminte.                     nu ar fi prezentat ca atare in acest
                                         set. Totusi, articolele neoriginare
                                         pot fi incorporate cu conditia ca
                                         valoarea lor cumulata sa nu depaseasca
                                         15% din pretul de uzina al setului.
 9606  Nasturi, butoni si capse, forme   Fabricare la care:
       pentru nasturi si butoni si alte  - valoarea tuturor materialelor
       parti ale nasturilor si butonilor  folosite nu trebuie sa depaseasca 50%
       sau capselor; ebose de nasturi.    din pretul de uzina al produsului;
                                          si
                                         - toate materialele folosite trebuie
                                         sa fie incadrate la o pozitie diferita
                                         de cea a produsului.
 9608  Stilouri si creioane cu bila;     Fabricare la care toate materialele
       stilouri si creioane de marcaj    folosite trebuie sa fie clasate la o
       cu fetru si alte materiale        pozitie diferita de cea a produsului.
       poroase; stilouri cu penita si    Totusi, penitele de scris sau
       alte stilouri; stilouri de        varfurile de penite pot fi utilizate
       copiere, suporturi de mine, de    ca si alte materiale de la aceeasi
       penite, de creioane si de         pozitie cu produsul care nu pot fi
       articole similare; parti          utilizate, in ceea ce le priveste,
       (inclusiv capace si agatatori)    decat cu ale acestor  conditia ca
       articole, cu exceptia celor de    valoarea lor sa nu depaseasca 5% din
       la pozitia 9609.                  pretul de uzina al produsului.
 9612  Panglici pentru masina de scris   Fabricare la care:
       si articole similare impregnate   - toate materialele folosite trebuie
       cu tus sau cerneala sau altfel    sa fie incadrate la o pozitie diferita
       pregatite pentru utilizare, cu    de cea a produsului,
       sau fara bobine sau prezentate    - valoarea tuturor materialelor
       sau nu in cartuse;                folosite nu trebuie sa depaseasca 5%
       suporturi de cerneala sau tus,    din pretul de uzina al produsului.
       impregnate sau nu cu cerneala,
       cu sau fara cutii.
   ex.  Pipe, inclusiv capete de pipa    Fabricate din ebose.
 9614
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    CERTIFICAT DE CIRCULATIE A MARFURILOR
    EUR. 1
    1. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR. 1 este un formular, al carui model figureaza in prezenta anexa. Acest formular este tiparit in una sau mai multe dintre limbile in care este redactat acordul. Certificatul este redactat in una din aceste limbi si in conformitate cu dispozitiile Dreptului intern al statului sau al teritoriului din care se efectueaza exportul. Daca este completat de mina, trebuie folosita cerneala si litere de tipar.
    2. Formatul certificatului este de 210 X 297 mm, pentru lungime fiind admisa o toleranta maxima de minus 5 mm si plus 8 mm. Hartia folosita este de culoare alba fara pasta mecanica, originalul si copia fiind lipite in partea superioara si cintareste cel putin 25 g pe metru patrat. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiosata, de culoare verde, scotind in evidenta toate falsificarile efectuate cu mijloace mecanice sau chimice.
    3. Autoritatile competente ale Romaniei si ale statelor membre ale Comunitatii isi pot rezerva dreptul de imprimare a certificatelor sau pot incredinta acest drept tipografiilor autorizate de ele. In acest din urma caz, pe fiecare certificat trebuie sa se faca referire la aceasta autorizatie.
    Pe fiecare certificat se mentioneaza numele si adresa tipografiei sau se indica un semn de identificare a acesteia. Certificatul are, de altfel, un numar de serie, imprimat sau nu, destinat identificarii.

    CERTIFICAT DE CIRCULATIE A MARFURILOR
-----------------------------------------------------------------------------
1. Exportator (denumire, adresa       | EUR. 1 Nr.
              completa, tara).        |--------------------------------------
                                      | Consultati notele de pe verso inainte
                                      | de a completa formularul
                                      |--------------------------------------
                                      |2. Certificat utilizat in schimburile
3. Destinatar (denumire, adresa       | preferentiale dintre
completa, tara) (mentiune facultativa)|     ...........................
                                      |                  si
                                      |     ...........................
                                      | (indicati tarile, grupul de tari sau
                                      | teritoriile implicate)
                                      |----------------------------------------
                                      |4. Tara, grupul de  |5. Tara, grupul de
                                      |tari sau teritoriul |tari sau teritoriul
                                      |ale carui produse   |de destinatie
                                      |sunt considerate    |
                                      |originare           |
--------------------------------------|--------------------|------------------
6. Informatii privind transportul     |7. Observatii:
(mentiune facultativa)                |
--------------------------------------|----------------------------------------
8. Numarul de ordine; marca,          |9. Greutatea bruta  |10. Facturi
numerotarea, numarul si natura        | (kg) sau alte      | (mentiune
coletelor (1); denumirea marfurilor   | unitati de masura  | facultativa)
                                      | (mc, l etc.)       |
                                      |                    |
                                      |                    |
                                      |                    |
                                      |                    |
                                      |                    |
--------------------------------------|--------------------|------------------
11. VIZA VAMII                        |12. DECLARATIA EXPORTATORULUI
   Declaratie certificata conform     |   Subsemnatul declar ca marfurile
   Document de export (2): | declarate mai sus indeplinesc conditiile
   Model ..... nr. .....              | cerute pentru obtinerea prezentului
   Din .................              | certificat
   Unitatea vamala .....              | Locul ..... data .....
   Tara sau teritoriul de    Stampila |  ....................
   eliberare ...........              |        Semnatura
   Locul ..... data .....             |
      ..................              |
          Semnatura                   |
--------------------------------------|---------------------------------------
13. CERERE DE CONTROL, a se           |14. REZULTATUL CONTROLULUI
    expedia la                        |---------------------------------------
                                      | Controlul efectuat a permis sa se
                                      | constate ca prezentul certificat (1) a
                                      | fost intradevar eliberat de unitatea
                                      | ---  vamala si mentiunile pe care le
                                      | | |  contine sunt exacte
                                      | ---
                                      | ---  nu indeplineste conditiile de
                                      | | |  autenticitate si legalitate
                                      | ---  cerute
                                      |      (a se vedea observatiile anexate)
                                      |
                                      |
--------------------------------------|
 Controlul autenticitatii si          | Locul ..... data .....
legalitatii prezentului certificat    |                       Stampila
este solicitat                        |    ................
  Locul ..... data .....              |      Semnatura
                       Stampila       |
                                      |   ......
                                      | (1) Marcati cu X mentiunea
                                      |      corespunzatoare
  ..............                      |
   Semnatura                          |
                                      |
--------------------------------------|----------------------------------------
-------------------
    NOTE:
    1. Certificatul nu trebuie sa contina nici stersaturi nici adaugari.
    Eventualele modificari aduse trebuie sa fie efectuate prin taierea cu o linie a datelor eronate adaugind, dupa caz, pe cele dorite. Orice modificare astfel operata trebuie sa fie aprobata de cel care a intocmit certificatul si vizata de autoritatile vamale din tara sau teritoriul de eliberare.
    2. Denumirile marfurilor indicate in certificat trebuie inscrise succesiv fara spatii intre randuri si fiecare denumire trebuie sa fie precedata de un numar de ordine. Imediat, sub ultima denumire trebuie trasata o linie orizontala. Spatiile neutilizate trebuie sa fie barate, astfel incat orice adaugare ulterioara sa fie imposibila.
    3. Marfurile sunt inscrise sub denumirea lor comerciala cu precizari suficiente pentru a permite identificarea lor.

    CERERE PENTRU CERTIFICAT DE CIRCULATIE A MARFURILOR
-----------------------------------------------------------------------------
1. Exportator (denumire, adresa         |  EUR. 1 Nr.
 completa, tara)                        |------------------------------------
                                        | Consultati notele de pe verso inainte
                                        | de a completa formularul
                                        |--------------------------------------
                                        |
                                        |2. Cerere pentru certificat utilizat
                                        | in schimburile preferentiale dintre
                                        |     ......................
                                        |        si
                                        |     ......................
----------------------------------------| (indicati tara,  grupul de tari sau
3. Destinatar (denumirea, adresa        | teritoriile implicate)
 completa, tara) (mentiune facultativa) |
                                        |
                                        |-------------------------------------
                                        |4. Tara, grupul  |5. Tara, grupul de
                                        |de tari sau      |tari sau teritoriul
                                        |teritoriul ale   |de destinatie
                                        |carui produse    |
                                        |sunt considerate |
                                        |a fi originare   |
                                        |                 |
                                        |                 |
                                        |                 |
----------------------------------------|-----------------|--------------------
6. Informatii privind transportul       |7. Observatii
(mentiune facultativa)                  |
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------
8. Numarul de ordine; marca,            |9. Greutatea     |10. Facturi
numerotarea, numarul si natura          |bruta (kg) sau   |(mentiune
coletelor                               |alte unitati de  |facultativa)
(1); denumirea marfurilor               |masura (mc, l    |
                                        |etc.)            |
                                        |                 |
                                        |-----------------|-------------------
                                        |
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------

    DECLARATIA EXPORTATORULUI
    Subsemnatul: exportatorul marfurilor denumite pe verso

    DECLAR ca aceste marfuri indeplinesc conditiile cerute pentru obtinerea certificatului anexat:

    PRECIZEZ imprejurarile care au permis acestor marfuri sa indeplineasca
aceste conditii:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    PREZINT urmatoarele documente justificative (1)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    MA ANGAJEZ sa prezint la cererea autoritatilor competente orice justificari suplimentare pe care acestea le-ar considera necesare in vederea eliberarii certificatului anexat si sa accept daca este cazul orice control efectuat de respectivele autoritati asupra situatiei mele contabile si conditiilor de fabricare a marfurilor mai sus vizate.

  SOLICIT eliberarea certificatului anexat pentru aceste marfuri.
                Locul ........ data .......
                ...........................
                    (Semnatura)
-------------
    (1) De exemplu: documente de import, certificate de circulatie, facturi, declaratia fabricantului etc., referitoare la marfurile folosite sau reexportate ca atare.

    ANEXA 4

    FORMULAR EUR. 2
    1. Modelul formularului EUR. 2 figureaza in prezenta anexa. Acest formular este tiparit in una sau mai multe dintre limbile in care este redactat acordul. Formularul este redactat in una dintre aceste limbi si in conformitate cu dispozitiile dreptului intern al statului sau al teritoriului din care se efectueaza exportul. Daca este completat de mina, trebuie folosite cerneala si litere de tipar.
    2. Formatul formularului EUR. 2 este de 210 X 148 mm, pentru lungime fiind admisa o toleranta maxima de minus 5 mm si plus 8 mm. Hartia folosita este de culoare alba, fara pasta mecanica, originalul si copia fiind lipite in partea superioara si cintareste cel putin 64 g pe metru patrat.
    3. Autoritatile competente ale Romaniei si ale statelor membre ale Comunitatii isi pot rezerva dreptul de imprimare a formularelor EUR. 2 sau pot incredinta acest drept tipografiilor autorizate de ele. In acest din urma caz, pe fiecare formular trebuie sa se faca referire la aceasta autorizatie.
    Pe fiecare formular se mentioneaza numele si adresa tipografiei sau se indica un semn de identificare a acesteia. Formularul are, de altfel, un numar de serie, imprimat sau nu, destinat identificarii.

------------------------------------------------------------------------------
  FORMULAR EUR. 2 Nr.                   |1. Formular folosit in schimburile
                                        |preferentiale dintre (1) ............
                                        |si .............
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------
2. Exportator (denumire, adresa         |3. Declaratia exportatorului:
completa, tara)                         |Subsemnatul, exportator al marfurilor
                                        |declarate mai jos, declar ca ele
                                        |indeplinesc conditiile cerute pentru
                                        |intocmirea prezentului formular si ca
                                        |ele au dobandit caracterul de produse
                                        |originare in conditiile stabilite
                                        |prin prevederile care guverneaza
                                        |schimburile mentionate in caseta nr. 1
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------
4. Destinatar (denumire, adresa         |5. Locul si data
completa, tara)                         |
                                        |
                                        |
                                        |------------------------------------
                                        |6. Semnatura exportatorului
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------
7. Observatii (2)                       |8. Tara de        |9. Tara de
                                        |origine (3)       |destinatie (4)
                                        |                  |
                                        |                  |------------------
                                        |                  |10. Greutatea
                                        |                  |bruta (kg)
                                        |                  |
----------------------------------------|------------------|------------------
11. Marca, numarul transportului si     |12. Administratia sau serviciul tarii
denumirea marfurilor                    |exportatoare (4) insarcinate cu
                                        |controlul "a posteriori" al declaratiei
                                        |exportatorului
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------
13. Cerere de control                   |14. Rezultatul controlului
   Controlul declaratiei exportatorului |   Controlul efectuat a permis sa se
care figureaza pe verso in prezentul    |constate ca (1):
formular este solicitat (*)             |  ---  indicatiile si mentiunile
                                        |  | |  facute pe prezentul formular
                                        |  ---  sunt exacte
                                        |
                                        |  ---  prezentul formular nu
                                        |  | |  indeplineste conditiile de
                                        |  ---  autenticitate si legalitate
                                        |    cerute (a se vedea observatiile
                                        |    anexate)
    Locul ....... data .......          |  Locul ....... data .......
                                        |
            Stampila                    |            Stampila
                                        |
                                        |
    ..........................          |  ........................
    Semnatura                           |   Semnatura
                                        |
                                        |   _______________________
                                        |   Marcati cu X mentiunea
                                        |    corespunzatoare
                                        |
----------------------------------------|-------------------------------------

    (1) Indicati tara, grupele de tari sau teritoriile implicate
    (2) Indicati referintele la controlul eventual deja efectuat de catre administratia sau serviciul competent
    (3) Prin tara de origine se intelege tara, grupul de tari sau teritoriul ale carui produse sunt considerate ca originare
    (4) Prin tara se intelege o tara, un grup de tari sau un teritoriu.
    (*) Controlul "a posteriori" al formularelor EUR. 2 este efectuat prin sondaj, sau ori de cate ori autoritatile vamale ale statului importator au indoieli fundamentale in ceea ce priveste autenticitatea formularului si exactitatea informatiilor referitoare la originea reala a marfii in cauza.
    Instructiuni privind intocmirea formularului EUR. 2
    1. Numai marfurile care indeplinesc in tara de export conditiile care reglementeaza schimburile mentionate in caseta 1 a formularului pot conduce la intocmirea unui formular EUR. 2. Aceste prevederi trebuie studiate cu atentie inainte de completarea formularului.
    2. Exportatorul anexeaza formularul la buletinul de expediere atunci cand este vorba de un transport efectuat prin colet postal sau il introduce in colet atunci cand este vorba de un transport postal de corespondenta. De altfel, pe eticheta verde C 1 sau pe declaratia vamala C 2/CP 3 se inscrie mentiunea EUR. 2, urmata de numarul de serie al formularului.
    3. Aceste instructiuni nu scutesc exportatorul de indeplinirea celorlalte formalitati prevazute in regulamentele vamale sau postale.
    4. Folosirea formularului constituie pentru exportatori angajamentul sau de a prezenta autoritatilor competente orice justificari pe care acestea le considera necesare si de a accepta orice control efectuat de respectivele autoritati asupra situatiei sale contabile si conditiilor de fabricare a marfurilor denumite in caseta 11 a formularului.

    ANEXA 5

    Model de stampila prevazuta la art. 14 paragraful 3 lit. b)
    (1) Sigla sau stema statului sau a teritoriului din care se efectueaza exportul.
    (2) Indicatii ce permit identificarea exportatorului autorizat.

        <-------- 30 mm ---------->
        ^--------------------------
        || (1) |  EUR. 1          |
        ||     |                  |
        ||-----|------------------|
     30 ||                        |
     mm ||          (2)           |
        ||                        |
        v|------------------------|

    ANEXA 6

    Lista produselor mentionate la art. 35, care sunt temporar excluse
            din domeniul de aplicare a prezentului protocol
------------------------------------------------------------------------------
    COD SA                             Denumirea produsului
------------------------------------------------------------------------------
 ex. 2707  Uleiuri in care greutatea elementelor componente aromatice predomina
           in greutate in raport cu elementele componente nearomatice, similare
           cu uleiurile minerale obtinute prin distilarea gudroanelor de huila
           de temperatura inalta care isi distileaza 65% din volumul pana la
           250 grade Celsius (inclusiv amestecurile de benzina de petrol si de
           benzol), destinate a fi folosite drept carburanti sau combustibili.
  27 29    Uleiuri minerale si produse obtinute prin distilarea lor; materiale
   la      bituminoase; ceruri minerale
  27 15
 ex. 2901  Hidrocarburi aciclice folosite drept carburant sau combustibil.
 ex. 2902  Ciclani si ciclene, exclusiv azulene, benzene, toluen si xilen,
           destinate a fi folosite drept carburant sau combustibil.
 ex. 3403  Preparate lubrifiante continand mai putin de 70% din greutate
           uleiuri de petrol sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase.
 ex. 3404  Ceruri artificiale si ceruri preparate din parafine, ceruri de
           petrol sau ceruri obtinute din minerale bituminoase, din reziduuri
           parafinoase.
 ex. 3811  Aditivi preparati pentru lubrifianti continand uleiuri de petrol
           sau de minerale bituminoase.
------------------------------------------------------------------------------

    PROTOCOLUL Nr. 5

    CAP. 1
    Prevederi specifice referitoare la comertul intre Romania si Spania

    Art. 1
    Prevederile acordului referitoare la comert, in titlul III, vor fi amendate dupa cum urmeaza, in scopul de a se tine cont de masurile si obligatiile cuprinse in Actul de aderare al Regatului Spaniei la Comunitatile Europene (denumit in cele ce urmeaza Actul de aderare).
    Art. 2
    In conformitate cu Actul de aderare, Spania nu va acorda produselor originare din Romania un tratament mai favorabil decat se prevede pentru importurile originare sau care se afla in libera circulatie in alte state membre.
    Art. 3
    1. Taxele vamale aplicate de Regatul Spaniei produselor agricole, asa cum sunt definite in art. 13 al acordului, originare din Romania si care sunt cuprinse in anexele nr. XI b si XII b ale acordului, vor fi aliniate progresiv la cele aplicate de Comunitatea in Zece, in conformitate cu procedura si calendarele stipulate mai jos in art. 75 (2) si 75 (3) ale Actului de aderare.
    2. Prelevarile aplicate de Regatul Spaniei produselor agricole la care se refera art. 15 (2) al acordului, originare din Romania si care sunt cuprinse in anexele nr. XI a si nr. XII a, precum si componenta agricola a produselor la care se refera Protocolul nr. 3, originare din Romania, vor fi prelevarile aplicate in fiecare an de Comunitate in Zece ajustate cu sumele compensatorii de aderare, asa cum sunt stabilite in Actul de aderare.
    Art. 4
    Aplicarea de catre Spania a obligatiilor cuprinse in art. 4 (4) al acordului va avea loc la data stabilita pentru celelalte state membre, cu conditia ca Romania sa fie scoasa de sub aria de aplicare a Reglementarilor (C.E.E.) nr. 1765/82 si (C.E.E.) nr. 3420/83 privind aranjamentele de import pentru produsele originare din tarile cu comert de stat.
    Art. 5
    Restrictii cantitative pot fi aplicate la importul in Spania de produse originare din Romania, cuprinse in anexa A, pana la 31 decembrie 1995.
    Art. 6
    Aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi facuta fara a se prejudicia Reglementarea Consiliului (C.E.E.) nr. 1911/91 din 26 iunie 1991 privind aplicarea dreptului Comunitatii referitoare la Insulele Canare sau a Deciziei Consiliului nr. 91/314/C.E.E. din 26 iunie 1991 care stabileste un regim de optiuni caracterului insular si indepartat al Insulelor Canare (Poseican).

    CAP. 2
    Prevederi specifice referitoare la comertul dintre Portugalia si Romania

    Art. 7
    Prevederile acordului referitoare la comert din titlul III vor fi amendate dupa cum urmeaza, pentru a se tine cont de masurile si obligatiile cuprinse in Actul de aderare a Republicii Portugheze la Comunitatile Europene (denumit in cele ce urmeaza Actul de aderare).
    Art. 8
    In conformitate cu Actul de aderare, Portugalia nu va acorda Romaniei un tratament mai favorabil decat cel prevazut pentru importurile originare din celelalte state membre.
    Art. 9
    1. Taxele vamale aplicabile de Republica Portugheza produselor industriale originare din Romania, la care se refera art. 4 al acordului si Protocoalele nr. 1 si nr. 2 si la componentele neagricole ale produselor incluse in Protocolul nr. 3 vor fi eliminate in conformitate cu procedura si calendarele stabilite in acest articol.
    2. Dezarmarea tarifara va lua, ca punct de plecare de baza, taxele vamale aplicate efectiv de Republica Portugheza in comertul sau cu Comunitatea in Zece la 1 ianuarie 1985; de la data intrarii in vigoare a acordului, taxele vamale vor fi aliniate la cele aplicate de Comunitatea in Zece.
    Totusi, pentru produsele la care se refera anexa nr. XXXI la Actul de aderare, dezarmarea tarifara va fi realizata in conformitate cu acelasi calendar si va incepe de la taxele vamale aplicate efectiv de Republica Portugheza in comertul sau cu tarile terte la 1 ianuarie 1985.
    Art. 10
    1. Taxele vamale aplicate de Republica Portugheza produselor agricole, asa cum sunt definite in art. 19 al acordului, originare din Romania si care sunt cuprinse in anexele nr. XI b si XII b ale acordului, vor fi aliniate progresiv la cele aplicate de Comunitatea in Zece, in conformitate cu procedura si calendarele stabilite mai jos in prezentul articol.
    2. Pentru produsele agricole, altele decat cele la care se refera paragraful 3 al prezentului articol, Republica Portugheza va reduce tarifele sale vamale fata de cele aplicabile in comertul sau cu tarile terte la 1 ianuarie 1985. In fiecare an, diferenta dintre acestea si cele aplicate de Comunitatea in Zece va fi redusa in conformitate cu urmatorul calendar:
    - de la data intrarii in vigoare a acordului, diferenta va fi redusa la 27,2% din diferenta initiala;
    - la 1 ianuarie 1994, diferenta va fi redusa la 18,1% din diferenta initiala;
    - la 1 ianuarie 1995, diferenta va fi redusa la 9% din diferenta initiala;
    - de la 1 ianuarie 1996, Republica Portugheza va aplica aceleasi taxe vamale ca si Comunitatea in Zece.
    3. La produsele agricole la care se refera Reglementarile (C.E.E.) nr. 136/66, nr. 804/68, nr. 805/68, nr. 1035/72, nr. 2727/75, nr. 2759/75, nr. 2771/75, nr. 2777/75, nr. 1418/76 si nr. 822/87, Republica Portugheza va aplica o taxa vamala care sa reduca diferenta dintre taxa vamala aplicata efectiv la 31 decembrie 1990 si taxa preferentiala, in conformitate cu urmatorul calendar:
    - de la data intrarii in vigoare a acordului, diferenta va fi redusa la 49,9% din diferenta initiala;
    - la 1 ianuarie 1994, diferenta va fi redusa la 33,2% din diferenta initiala;
    - la 1 ianuarie 1995, diferenta va fi redusa la 16,5% din diferenta initiala.
    Portugalia va aplica pe deplin taxele preferentiale de la 1 ianuarie 1986.
    Art. 11
    Aplicarea de catre Portugalia a obligatiilor cuprinse in art. 10/4 al Acordului european va avea loc la data stabilita pentru celelalte state membre, cu conditia ca Romania sa fie scoasa din aria de aplicare a Reglementarilor (C.E.E.) nr. 1765/82 si (C.E.E.) nr. 3420/83 privind aranjamentele de import pentru produsele originare din tarile avand comert de stat.
    Art. 12
    Restrictii cantitative pot fi aplicate la importurile in Portugalia de produse originare din Romania cuprinse in anexa B, pana la 31 decembrie 1995.

    ANEXA A

------------------------------------------------------------------------------
  Cod NC                  Observatii         Calendar de liberalizare
---------------------------------------------------------------------------
 ex. 0102 90 10              (1)               31.12.1995
 ex. 0102 90 31              (1)               31.12.1995
 ex. 0102 90 33              (1)               31.12.1995
 ex. 0102 90 35              (1)               31.12.1995
 ex. 0102 90 37              (1)               31.12.1995

     0103 91 10                                31.12.1995
     0103 92 11                                31.12.1995
     0103 92 19                                31.12.1995
     0201                                      31.12.1995
     0203 11 10                                31.12.1995
     0203 12 11                                31.12.1995
     0203 12 19                                31.12.1995
     0203 19 11                                31.12.1995
     0203 19 13                                31.12.1995
     0203 19 15                                31.12.1995
     0203 19 55                                31.12.1995
     0203 19 59                                31.12.1995
     0203 21 10                                31.12.1995
     0203 22 11                                31.12.1995
     0203 22 19                                31.12.1995
     0203 29 11                                31.12.1995
     0203 29 13                                31.12.1995
     0203 29 15                                31.12.1995
     0203 29 55                                31.12.1995
     0203 29 59                                31.12.1995

     0206 30 21                                31.12.1995
     0206 30 31                                31.12.1995
     0206 41 91                                31.12.1995
     0206 49 91                                31.12.1995

     0208 10 10                                31.12.1995

     0209 00 11                                31.12.1995
     0209 00 19                                31.12.1995
     0209 00 30                                31.12.1995

     0210 11 11                                31.12.1995
     0210 11 19                                31.12.1995
     0210 11 31                                31.12.1995
     0210 11 39                                31.12.1995
     0210 12 11                                31.12.1995
     0210 12 19                                31.12.1995
     0210 19 10                                31.12.1995
     0210 19 20                                31.12.1995
     0210 19 30                                31.12.1995
     0210 19 40                                31.12.1995
     0210 19 51                                31.12.1995
     0210 19 59                                31.12.1995
     0210 19 60                                31.12.1995
     0210 19 70                                31.12.1995
     0210 19 81                                31.12.1995
     0210 19 89                                31.12.1995
     0210 90 31                                31.12.1995
     0210 90 39                                31.12.1995
 ex. 0210 90 90            (1)                 31.12.1995

     0401                                      31.12.1995

     0403 10 22                                31.12.1995
     0403 10 24                                31.12.1995
     0403 10 26                                31.12.1995
 ex. 0403 90 51            (3)                 31.12.1995
 ex. 0403 90 53            (3)                 31.12.1995
 ex. 0403 90 59            (3)                 31.12.1995

     0404 10 91                                31.12.1995
     0404 90 11                                31.12.1995
     0404 90 13                                31.12.1995
     0404 90 19                                31.12.1995
     0404 90 31                                31.12.1995
     0404 90 33                                31.12.1995
     0404 90 39                                31.12.1995

     0405                                      31.12.1995

 ex. 0406                  (4)                 31.12.1995

 ex. 1001 90 99            (5)                 31.12.1995

 ex. 1004 00 90            (6)                 31.12.1995

     1101                                      31.12.1995

     1103 11 10                                31.12.1995
     1103 11 90                                31.12.1995
     1103 12 00                                31.12.1995
     1103 13 10                                31.12.1995
     1103 13 90                                31.12.1995
     1103 14 00                                31.12.1995
     1103 19 10                                31.12.1995
     1103 19 30                                31.12.1995
     1103 19 90                                31.12.1995
     1104 11 10                                31.12.1995
     1104 12 10                                31.12.1995
 ex. 1104 19 10            (7)                 31.12.1995
 ex. 1104 19 30            (7)                 31.12.1995
 ex. 1104 19 50            (7)                 31.12.1995
 ex. 1104 19 99            (7)                 31.12.1995
     1104 21 10                                31.12.1995
     1104 21 30                                31.12.1995
     1104 21 50                                31.12.1995
     1104 21 90                                31.12.1995
     1104 22 10                                31.12.1995
     1104 22 30                                31.12.1995
     1104 22 50                                31.12.1995
     1104 22 90                                31.12.1995
     1104 23 10                                31.12.1995
     1104 23 30                                31.12.1995
     1104 23 90                                31.12.1995
     1104 29 11                                31.12.1995
     1104 29 15                                31.12.1995
     1104 29 19                                31.12.1995
     1104 29 31                                31.12.1995
     1104 29 35                                31.12.1995
     1104 29 39                                31.12.1995
     1104 29 91                                31.12.1995
     1104 29 95                                31.12.1995
     1104 29 99                                31.12.1995
     1104 30 10                                31.12.1995
     1104 30 90                                31.12.1995

     1108 11 00                                31.12.1995

     1109                                      31.12.1995

     1501 00 11                                31.12.1995
     1501 00 19                                31.12.1995
 ex. 1501 00 90            (8)                 31.12.1995

 ex. 1601                  (9)                 31.12.1995

 ex. 1602 10 00            (9)                 31.12.1995
 ex. 1602 20 90            (9)                 31.12.1995

     1602 41 10                                31.12.1995
     1602 42 10                                31.12.1995
     1602 49 11                                31.12.1995
     1602 49 13                                31.12.1995
     1602 49 15                                31.12.1995
     1602 49 19                                31.12.1995
     1602 49 30                                31.12.1995
     1602 49 50                                31.12.1995
 ex. 1602 90 10            (10)                31.12.1995
     1602 90 51                                31.12.1995
 ex. 1902 20 30            (11)                31.12.1995

     2009 60 11                                31.12.1995
     2009 60 19                                31.12.1995
     2009 60 51                                31.12.1995
     2009 60 59                                31.12.1995
     2009 60 71                                31.12.1995
     2009 60 79                                31.12.1995
     2009 60 90                                31.12.1995

 ex. 2204 10 11            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 10 19            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 10 90            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 21 10            (12)                31.12.1995
     2204 21 25                                31.12.1995
     2204 21 29                                31.12.1995
     2204 21 35                                31.12.1995
     2204 21 39                                31.12.1995
 ex. 2204 21 49            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 21 59            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 21 90            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 29 10            (12)                31.12.1995
     2204 29 25                                31.12.1995
     2204 29 29                                31.12.1995
     2204 29 35                                31.12.1995
     2204 29 39                                31.12.1995
 ex. 2204 29 49            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 29 59            (12)                31.12.1995
 ex. 2204 29 90            (12)                31.12.1995
     2204 30 10                                31.12.1995
     2204 30 91                                31.12.1995
     2204 30 99                                31.12.1995
------------------------------------------------------------------------------
------------------
    NOTA:
    Restrictiile care se aplica pozitiei tarifare 0803 cu referire la statele membre ale Comunitatii Economice Europene si la tarile eligibile pentru preferinte sunt temporare, ele operind numai pana la infiintarea unei organizatii de piata in sectorul bananelor.
    Drept urmare, aceste produse ar trebui incluse in prezentul protocol.
    Note explicative privind restrictiile partiale pe care Spania le va mentine pana la sfarsitul perioadei de tranzitie
    (1) Exclusiv animalele pentru coride.
    (2) Numai porc domestic.
    (3) Neconservate, neconcentrate si neambalate, destinate numai pentru consumul uman.
    (4) Exclusiv de tipul "requeson", Emmental, Gruyere, "blue cheese", Parmigiano Reggiano si Grana Padano.
    (5) Numai grau pentru paine comuna.
    (6) Numai ovaz treierat.
    (7) Numai boabe macinate.
    (8) Exclusiv grasimi din oase de pasari sau reziduuri.
    (9) Numai cele continand carne sau organe comestibile de porc domestic.
    (10) Numai cele continand sange de porc.
    (11) Numai:
    - cirnati din carne, organe comestibile sau sange de porc domestic;
    - produse preparate sau conservate continand carne sau organe comestibile de porc domestic.
    (12) Exclusiv vinuri de calitate PSR.

    ANEXA B

    0103 10 00                    2204 21 10
    0103 91 10                    2204 21 21
    0103 92 11                    2204 21 23
    0103 92 19                    2204 21 25
                                  2204 21 29
                                  2204 21 31
    0701 10 00                    2204 21 33
    0701 90 10                    2204 21 35
                                  2204 29 10
    0701 90 51
                                  2204 29 21
    0701 90 59                    2204 29 23
                                  2204 29 25
    0803 00 10                    2204 29 29
    0803 00 90                    2204 29 31
                                  2204 29 33
                                  2204 29 35
    0804 30 00                    2204 29 39

                        PROTOCOLUL Nr. 6
privind asistenta reciproca in domeniul vamal

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului protocol, se intelege prin:
    a) legislatie vamala: prevederile aplicabile pe teritoriul partilor contractante in domeniul importului, exportului, tranzitului de marfuri si punerii lor sub orice alt regim vamal, inclusiv masurile de prohibitie, restrictie si control, adoptate de partile respective;
    b) taxe vamale: totalitatea taxelor, drepturilor, redeventelor sau impozitelor diverse care sunt retinute si percepute pe teritoriile partilor contractante, ca urmare a aplicarii legislatiei vamale, fara a include insa taxele si impozitele a caror valoare este limitata la costurile aproximative ale serviciilor prestate;
    c) autoritatea solicitanta: o autoritate administrativa competenta care a fost desemnata in acest scop de catre o parte contractanta si care formuleaza o cerere de asistenta in domeniul vamal;
    d) autoritatea solicitata: o autoritate administrativa competenta care a fost desemnata in acest scop de catre o parte contractanta si care primeste o cerere de asistenta in domeniul vamal;
    e) contraventie: orice incalcare a legislatiei vamale, precum si orice tentativa de incalcare a acestei legislatii.
    Art. 2
    Domeniul de aplicare a protocolului
    1. Partile contractante isi acorda reciproc asistenta in modul si in conditiile stabilite prin prezentul protocol, pentru asigurarea aplicarii corecte a legislatiei vamale, in special prin prevenirea si depistarea contraventiilor la aceasta legislatie si prin investigarea cazurilor respective.
    2. Asistenta in domeniul vamal, prevazuta prin prezentul protocol, se aplica oricarei autoritati administrative a partilor contractante care este competenta in aplicarea prezentului protocol. Aceasta nu va prejudicia prevederile referitoare la asistenta reciproca in domeniul penal. Aceasta nu se aplica nici informatiilor obtinute la cererea autoritatii judiciare, in virtutea puterii exercitate, daca autoritatile respective nu hotarasc altfel.
    Art. 3
    Asistenta la cerere
    1. La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata comunica acesteia orice informatie utila pentru a i se da posibilitatea sa se asigure ca legislatia vamala este corect aplicata, inclusiv informatiile privind operatiunile constatate sau planificate care contravin sau ar putea contraveni acestei legislatii.
    2. La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata o informeaza pe aceasta daca marfurile exportate de pe teritoriul uneia din partile contractante au fost in mod regulat importate pe teritoriul celeilalte parti, specificand, daca este cazul, regimul vamal aplicat marfurilor.
    3. La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata ia masurile necesare pentru asigurarea supravegherii:
    a) persoanelor fizice sau juridice despre care exista motive temeinice sa se creada ca savarsesc sau au savarsit contraventii la legislatia vamala;
    b) circulatia marfurilor semnalata ca putand da nastere unor contraventii importante la legislatia vamala;
    c) mijloacelor de transport despre care exista motive temeinice sa se creada ca au fost, sunt sau pot fi folosite pentru incalcarea legislatiei vamale.
    Art. 4
    Asistenta spontana
    Partile contractante isi acorda reciproc asistenta in domeniile ce tin de competenta lor, daca ele considera ca acest lucru este necesar in vederea aplicarii corecte a legislatiei vamale, indeosebi cand obtin informatii referitoare la:
    - operatiuni care au contravenit, contravin sau ar contraveni acestei legislatii si care pot interesa alte parti contractante;
    - mijloace si metode noi folosite in realizarea acestor operatiuni;
    - marfuri cunoscute ca facand obiectul unei contraventii importante la legislatia vamala ce reglementeaza exportul, tranzitul sau orice alt regim vamal.
    Art. 5
    Comunicare / Notificare
    La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata ia, in conformitate cu legislatia sa, toate masurile necesare in scopul:
    - comunicarii oricarui document;
    - notificarii oricarei hotarari care intra in obiectul de activitate al prezentului protocol, unui destinatar, rezident sau stabilit pe teritoriul sau. In acest caz, se aplica art. 6 paragraful 3.
    Art. 6
    Forma si continutul cererilor de asistenta
    1. Cererile formulate in conformitate cu prezentul protocol sunt formulate in scris. Documentele necesare raspunsului la aceste cereri insotesc cererea respectiva.
    In cazul unor urgente, pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie confirmate imediat in scris.
    2. Cererile prezentate in conformitate cu paragraful 1 contin urmatoarele informatii:
    a) autoritatea care face cererea;
    b) masura solicitata;
    c) obiectul si motivul cererii;
    d) legile, reglementarile si alte elemente juridice implicate;
    e) indicatii cat mai exacte si cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice care constituie obiectul investigatiilor;
    f) un rezumat al faptelor relevante, exceptand cazurile prevazute la art. 5.
    3. Cererile sunt redactate intr-o limba oficiala a autoritatii solicitate sau intr-o limba acceptabila pentru aceasta.
    4. Daca o cerere nu indeplineste conditiile formale, poate fi ceruta corectarea sau completarea ei; pot fi luate totodata unele masuri de prezervare.
    Art. 7
    Rezolvarea cererilor
    1. In scopul rezolvarii unei cereri de asistenta, autoritatea solicitata sau, cand aceasta nu poate actiona singura, departamentul administrativ caruia i-a fost adresata cererea de catre aceasta autoritate, procedeaza, in cadrul competentelor si posibilitatilor, ca si cum ar actiona pe cont propriu sau la cererea altor autoritati ale aceleiasi parti contractante, prin furnizarea informatiilor pe care le detine deja prin efectuarea sau determinarea efectuarii cercetarilor adecvate.
    2. Cererile de asistenta sunt satisfacute in conformitate cu legile, reglementarile sau alte instrumente juridice ale partii contractante solicitate.
    3. Functionarii autorizati in mod corespunzator ai unei parti contractante pot, cu acordul celeilalte parti contractante implicate si in conditiile puse de aceasta din urma, sa obtina de la birourile autoritatii solicitate sau de la o alta autoritate pentru care raspunde autoritatea solicitata, informatii referitoare la contraventia la legislatia vamala de care are nevoie autoritatea solicitanta in sensul prezentului protocol.
    4. Functionarii unei parti contractante pot, cu acordul celeilalte parti contractante, sa fie prezenti la investigatiile efectuate pe teritoriul acesteia din urma.
    Art. 8
    Forma de comunicare a informatiilor
    1. Autoritatea solicitata comunica rezultatele investigatiilor autoritatii solicitante sub forma de documente, copii certificate ale documentelor, de rapoarte si texte similare.
    2. Furnizarea documentelor prevazute la paragraful 1 poate fi inlocuita cu informatii transmise prin reteaua de calculatoare, sub orice forma si in acelasi scop.
    Art. 9
    Derogari de la obligatia de a acorda asistenta
    1. Partile contractante pot refuza acordarea asistentei prevazute in prezentul protocol, in cazul in care o astfel de asistenta:
    a) este susceptibila de a prejudicia suveranitatea, ordinea publica, securitatea sau alte interese esentiale;
    b) sau implica o reglementare fiscala sau de schimb, alta decat reglementarea privind taxele vamale;
    c) sau implica violarea unui secret industrial, comercial sau profesional.
    2. Daca autoritatea solicitanta cere o asistenta pe care ea insasi nu ar putea sa o acorde daca i-ar fi ceruta, ea atrage atentia in cererea ei asupra acestui fapt. In acest caz, ii revine autoritatii solicitate sa hotarasca asupra modalitatii de a raspunde unei astfel de cereri.
    3. Daca asistenta este refuzata, hotararea si motivele trebuie notificate imediat autoritatii solicitante.
    Art. 10
    Obligatia de a respecta secretul
    1. Orice informatie comunicata sub orice forma, in conformitate cu prezentul protocol, are caracter confidential. Ea reprezinta un secret profesional si beneficiaza de protectia acordata prin legile aplicabile in domeniul respectiv de catre partea contractanta care a primit-o, ca si de prevederile corespunzatoare aplicabile instantelor comunitare.
    2. Datele nominale nu sunt transmise decat atunci cand exista motive temeinice sa se creada ca transmiterea sau folosirea datelor astfel transmise ar fi contrare principiilor legale de baza ale uneia dintre parti si, in special, daca persoana respectiva ar fi prejudiciata in mod nejustificat. La cerere, partea beneficiara va informa partea furnizoare de date despre utilizarea informatiilor furnizate si despre rezultatele obtinute.
    3. Datele nominale pot fi transmise numai autoritatilor vamale si, in cazul in care ele sunt necesare unei urmariri judiciare, procuraturii si autoritatilor judiciare. Orice persoana sau autoritate poate obtine astfel de informatii numai in baza aprobarii prealabile a autoritatii care le furnizeaza.
    4. Partea care furnizeaza informatia verifica exactitatea acesteia. Daca se constata ca informatia furnizata a fost inexacta sau trebuie distrusa, partea beneficiara este informata imediat. Aceasta din urma este obligata sa efectueze corectura sau sa distruga informatia.
    5. Fara a prejudicia cazurile de interes preponderent public, persoana implicata poate obtine, la cerere, informatii despre datele stocate si despre scopul acestei stocari.
    Art. 11
    Folosirea informatiilor
    1. Informatiile obtinute pot fi folosite numai in sensul prezentului protocol, iar oricare dintre partile contractante nu le poate folosi in alte scopuri decat cu acordul prealabil scris al autoritatii administrative care a furnizat informatiile, informatiile fiind, de altfel, supuse restrictiilor impuse de aceasta autoritate. Aceste prevederi nu se aplica informatiilor referitoare la infractiunile legate de stupefiante si substante psihotrope. Aceste informatii pot fi transmise celorlalte autoritati direct implicate in lupta impotriva traficului ilicit de stupefiante, in limitele art. 2.
    2. Paragraful 1 nu impiedica folosirea informatiilor in actiuni judiciare sau administrative initiate in urma nerespectarii legislatiei vamale.
    3. Partile contractante pot folosi, drept probe, in evidentele lor, rapoarte, marturii, si in procedurile si urmaririle in judecata, informatii obtinute si documente consultate in conformitate cu prevederile prezentului protocol.
    Art. 12
    Experti si martori
    O persoana oficiala a unei autoritati solicitate poate fi autorizata sa compara in limitele fixate de autoritatea acordata, ca expert sau martor in procese judiciare sau administrative angajate in domeniile la care se refera prezentul protocol, in jurisdictia altei parti contractante si sa prezinte obiectele, documentele sau copiile autentificate ale acestora, ce pot fi necesare procedurii. Cererea pentru o astfel de actiune trebuie sa indice cu precizie in ce problema, cu ce titlu si in ce calitate va fi interogata persoana oficiala.
    Art. 13
    Cheltuieli de asistenta
    Partile contractante renunta de o parte si de alta la toate pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului protocol, cu exceptia, daca este cazul, a indemnizatiilor pentru experti si martori, cat si pentru interpreti si traducatori, care nu apartin de serviciile publice.
    Art. 14
    Aplicare
    1. Administrarea prezentului protocol este incredintata autoritatilor vamale nationale ale Romaniei, pe de o parte, si serviciilor competente ale comisiei, pe de alta parte. Ele decid asupra tuturor masurilor si dispozitiilor practice, necesare pentru aplicarea sa tinandu-se seama de reglementarile in vigoare in domeniul protejarii datelor. Ele pot propune organismelor competente modificarile care considera ca ar trebui sa fie aduse prezentului protocol.
    2. Partile contractante se consulta si apoi informeaza reciproc si, ulterior, asupra modalitatilor de aplicare care sunt adoptate in conformitate cu prevederile prezentului articol.
    Art. 15
    Complementaritate
    1. Prezentul protocol completeaza si nu impiedica aplicarea acordurilor de asistenta reciproca care au fost incheiate sau pot fi incheiate intre Romania si unul sau mai multe state membre ale Comunitatii. Acesta nu exclude ca o asistenta reciproca mai vasta sa poata fi acordata in cadrul acestor acorduri.
    2. Fara a prejudicia prevederile art. 11, aceste acorduri nu impieteaza prevederile comunitare care reglementeaza comunicarea intre serviciile competente ale comisiei si autoritatile vamale ale statelor membre, a caror informatii obtinute in domeniul vamal, susceptibile de a prezenta interes pentru Comunitate.

    PROTOCOLUL Nr. 7
    Concesii cu limite anuale
    Partile convin ca, daca acordul intra in vigoare dupa 1 ianuarie al oricarui an, orice concesie acordata in cadrul limitelor cantitatilor anuale vor fi ajustate pro rata, cu exceptia concesiilor Comunitatii cuprinse in anexele nr. III si nr. XI.
    Cu privire la anexele nr. III si nr. XI, produsele pentru care s-au emis certificate de import, conform Reglementarilor Consiliului C.E.E. privind aplicarea preferintelor vamale generalizate, intre 1 ianuarie si intrarea in vigoare a acordului, vor fi deduse cantitativ din nivelurile prevazute in contingentele sau in plafoanele tarifare cuprinse in aceste anexe.

                         ACT FINAL
    Plenipotentiarii Romaniei, denumita in cele ce urmeaza Romania, pe de o parte, si
    plenipotentiarii Comunitatii Economice Europene si ai Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, denumite in cele ce urmeaza Comunitatea
    pe de alta parte,
    reunindu-se la Bruxelles, la 1 februarie in anul una mie noua sute nouazeci si trei pentru semnarea Acordului interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte (Acordul), au adoptat urmatoarele texte:
    Acordul si urmatoarele protocoale:
    Protocolul nr. 1 privind produsele textile si de imbracaminte
    Protocolul nr. 2 privind produsele C.E.C.O.
    Protocolul nr. 3 privind schimburile comerciale dintre Romania si Comunitate de produse agricole transformate, la care se refera art. 14 al acordului
    Protocolul nr. 4 privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativa
    Protocolul nr. 5 privind prevederi specifice referitoare la comertul intre Romania si Spania si Portugalia
    Protocolul nr. 6 privind asistenta reciproca in probleme vamale
    Protocolul nr. 7 privind concesiile cu limite anuale.
    Plenipotentiarii Romaniei si ai Comunitatii au adoptat textele urmatoarelor declaratii comune prezentate mai jos si anexate la prezentul Act final:
    Declaratiile comune privind art. 2 paragraful 3 al acordului
    Declaratia comuna privind art. 2 paragraful 4 al acordului
    Declaratia comuna privind art. 4 paragraful 3 al acordului
    Declaratia comuna privind art. 34 al acordului
    Declaratia comuna privind art. 37 al acordului
    Declaratia comuna privind Protocolul nr. 1
    Declaratia comuna privind Protocolul nr. 4
    Declaratia comuna privind art. 5 al Protocolului nr. 6.
    Plenipotentiarii Romaniei si ai Comunitatii au luat, de asemenea, nota de urmatoarele schimburi de scrisori anexate la prezentul Act final:
    Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre Romania si Comunitate privind tranzitul
    Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre Romania si Comunitate cu privire la infrastructurile transportului terestru.
    Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre Romania si Comunitate privind unele prevederi aplicabile bovinelor vii.
    Plenipotentiarii Romaniei au luat nota de declaratiile prezentate mai jos anexate la prezentul Act Final:
    Declaratia Comisiei Comunitatilor Europene privind art. 2 paragraful 3 al Protocolului nr. 1
    Declaratia Comunitatii privind art. 9 paragraful 1 punctul 3 si art. 9 paragraful 4 al Protocolului nr. 2
    Declaratia Comunitatii privind art. 9 paragraful 4 al Protocolului nr. 2
    Declaratia Comunitatii privind Protocolul nr. 2
    Declaratiile Comunitatii privind art. 15 paragraful 4 al acordului.
    Plenipotentiarii Comunitatii au luat nota de declaratiile prezentate mai jos la prezentul Act final:
    Declaratia Romaniei privind art. 2 al acordului
    Declaratia Romaniei privind art. 8 paragraful 3 al acordului
    Declaratia Romaniei privind art. 15 al acordului
    Declaratia Romaniei privind art. 37 al acordului
    Declaratia Romaniei privind Protocolul nr. 4 al acordului.
    Incheiat la Bruxelles in prima zi a lunii februarie in anul una mie noua sute nouazeci si trei.

    Pentru Romania:             Pentru Consiliul si Comisia Comunitatilor
                                               Europene:

                        DECLARATII COMUNE

    ARTICOLUL 2 PARAGRAFUL 3
    Expresia taxe vamale efectiv aplicate inseamna taxele vamale inscrise in tariful vamal (autonome, conventionale cat si suspendarile si contingentele tarifare permanente care figureaza in acesta). Dimpotriva, aceasta expresie nu se refera la suspendari sau contingente tarifare cu caracter temporar.
    ARTICOLUL 2 PARAGRAFUL 3
    Romania si Comunitatea se angajeaza sa procedeze la consultari in cazul in care una dintre parti ar lua masuri unilaterale, de aplicare generala, cu caracter temporar sau definitiv, de scutire de taxe vamale pentru produsele din anexele nr. II a, II b, III, IV si V, in vederea studierii efectului unor asemenea decizii asupra echilibrului concesiilor schimbate in cadrul prezentului acord.
    ARTICOLUL 2 PARAGRAFUL 4
    Romania si Comunitatea confirma ca atunci cand este o reducere de taxe vamale se face prin suspendarea de taxe vamale pe o perioada determinata, aceste taxe vamale reduse vor inlocui taxele vamale de baza numai pe perioada unei astfel de suspendari si ca ori de cate ori o suspendare partiala este facuta, marja preferentiala intre parti va fi pastrata.
    ARTICOLUL 4 PARAGRAFUL 3
    Partile declara ca taxele vamale reduse calculate in conformitate cu prevederile acestui acord se vor rotunji in sus la prima zecimala pentru cazul in care a doua zecimala este 5, 6, 7, 8 sau 9 si in jos cand aceasta este 0, 1, 2, 3 sau 4.
    ARTICOLUL 34
    Partile nu vor utiliza in mod inadecvat prevederile cu privire la secretul profesional pentru a preveni scurgerea de informatii in domeniul concurentei.
    ARTICOLUL 37
    Partile sunt de acord ca, in contextul acestui acord de asociere, expresiei proprietatea intelectuala, industriala si comerciala trebuie sa i se dea acelasi inteles cu cel prevazut in art. 36 din Tratatul C.E.E. si ea include, in mod deosebit, protectia dreptului de autor si a celor inrudite, a patentelor, schitelor, designului industrial, marcilor comerciale si de servicii, schemelor circuitelor integrate, programelor de calculator, indicatiilor geografice, ca si protectia impotriva concurentei neloiale si protectia informatiilor nepublice cu privire la know-how.
                 DECLARATIE A COMUNITATII SI A ROMANIEI
    Partile confirma intentia lor de a incepe, pana la sfarsitul anului 1992, negocierea noului protocol privind aranjamentele cantitative prevazut in art. 3 paragraful 2 al Protocolului nr. 1.
    DECLARATIE COMUNA
    Protocolul nr. 4 - reguli de origine
    Comunitatea si Romania confirma disponibilitatea lor de a examina intr-un stadiu ulterior, in cadrul Comisiei mixte, posibilitatea cumulului regional cu Polonia, Ungaria si Ceho-Slovacia, in lumina progresului realizat in indeplinirea conditiilor tehnice si administrative adecvate.
    Comisia mixta va fi informata de intrarea in vigoare a Acordului dintre Romania si Bulgaria care va permite aplicarea art. 3.

    DECLARATIE COMUNA A ROMANIEI SI A COMUNITATII
    Articolul 5 al Protocolului nr. 6 la acord
    Partile contractante subliniaza ca referirea care se face in art. 5 al Protocolului nr. 6 la propria lor legislatie poate acoperi, dupa caz, un angajament international pe care partile si l-ar fi putut asuma, cum ar fi Conventia privind asistenta judiciara si extrajudiciara pentru consultanta de specialitate in strainatate, in domeniul civil si comercial, incheiata la Haga la 15 noiembrie 1965.

           ACORD SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI
intre Romania si Comunitatea Europeana (Comunitatea), referitor la tranzit
    A.  Scrisoarea Comunitatii
    Domnule,
    Intre Comunitate si Romania s-au convenit urmatoarele:
    1. Partile se abtin de a adopta masuri care sa afecteze negativ situatia existenta decurgand din punerea in aplicare a acordurilor bilaterale incheiate intre statele membre ale Comunitatii si Romania, si in mod special in ceea ce priveste numarul autorizatiilor, greutatile si dimensiunile vehiculelor, precum si taxele aferente.
    2. Comunitatea si Romania convin ca, in lipsa unei nominalizari a conditiilor de tranzit pe teritoriul fostei Republici Socialiste Federative Iugoslavia, vor examina si, daca va fi cazul, vor conveni modificarile necesare respectarii angajamentelor mentionate la pct. 1 de mai sus, in vederea facilitarii tranzitului comunitar.
    Pana la convenirea acordului bilateral intre Comunitate si Romania cu privire la transport, orice modificare a situatiei in sensul vizat mai sus se va decide de comun acord.
    V-as fi recunoscator daca ati avea amabilitatea sa-mi confirmati acordul guvernului dumneavoastra cu privire la cele de mai sus.
    Va rog sa acceptati, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.
    In numele Comunitatii:

           ACORD SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI
intre Romania si Comunitatea Europeana (Comunitatea), referitor la tranzit
    B.  Scrisoarea Romaniei
    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra de astazi, avand urmatorul continut:
    " Intre Comunitate si Romania s-au convenit urmatoarele:
    1. Partile se abtin de a adopta masuri care sa afecteze negativ situatia existenta decurgand din punerea in aplicare a acordurilor bilaterale incheiate intre statele membre ale Comunitatii si Romania, si in mod special in ceea ce priveste numarul autorizatiilor, greutatile si dimensiunile vehiculelor, precum si taxele aferente.
    2. Comunitatea si Romania convin ca, in lipsa unei normalizari a conditiilor de tranzit pe teritoriul fostei Republici Socialiste Federative Iugoslavia, vor examina si, daca va fi cazul, vor conveni modificarile necesare respectarii angajamentelor mentionate la pct. 1 de mai sus, in vederea facilitarii tranzitului comunitar.
    Pana la convenirea acordului bilateral intre Comunitate si Romania cu privire la transport, orice modificare a situatiei in sensul vizat mai sus se va decide de comun acord.
    V-as fi recunoscator daca ati avea amabilitatea sa-mi confirmati acordul guvernului dumneavoastra cu privire la cele de mai sus ".
    Am onoarea sa confirm acordul Guvernului Romaniei cu privire la continutul acestei scrisori.
    Va rog sa primiti, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.

                        Pentru Guvernul Romaniei:

             ACORD SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI
intre Comunitatea Europeana (Comunitatea) si Romania cu privire la infrastructurile transportului terestru
    A.  Scrisoarea Comunitatii
    Domnule,
    Am onoarea sa va confirm prin prezenta, ca asa cum a declarat-o in timpul negocierii Acordului european intre Comunitate si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, Comunitatea intelege perfect problemele de infrastructura si de mediu inconjurator carora Romania trebuie sa le faca fata in domeniul transportului si ca ea va contribui, daca va fi cazul, in cadrul mecanismelor financiare, instituite, la finantarea imbunatatirii infrastructurilor transportului terestru, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare si fluviale si a infrastructurilor transporturilor combinate.
    Am luat la cunostinta, in acest context, de faptul ca Romania a declarat ca are nevoie urgenta de ajutor financiar pentru a-si adapta infrastructurile transportului terestru la cresterea traficului ce tranziteaza teritoriul sau.
    Partile convin sa studieze, initial in cadrul acordului de comert si cooperare existent, mijloacele care le-ar putea permite sa contribuie la ameliorarea acestor infrastructuri in Romania, acordand o atentie deosebita proiectelor ce vizeaza tranzitul pe teritoriul sau, in special amenajarea punctelor de trecere a frontierei, construirea pasajelor denivelate, reconstructia viaductelor si cresterea capacitatii cailor de acces intre frontiera de vest a Romaniei si punctele de trecere a Dunarii spre Bulgaria fara a prejudicia evaluarea proiectelor, conform procedurilor in vigoare.
    V-as fi recunoscator daca ati avea bunavointa de a-mi confirma acordul guvernului dumneavoastra cu privire la cele de mai sus.
    Va rog sa primiti, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.
    In numele Comunitatii:

           ACORD SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI
intre Comunitatea Europeana (Comunitatea) si Romania cu privire la infrastructurile transportului terestru
    B.  Scrisoarea Romaniei
    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dvs. de astazi, avand urmatorul continut:
    " Am onoarea sa va confirm prin prezenta, ca asa cum a declarat-o in timpul negocierii Acordului european intre Comunitate si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, Comunitatea intelege perfect problemele de infrastructura si de mediu inconjurator carora Romania trebuie sa le faca fata in domeniul transportului si ca ea va contribui, daca va fi cazul, in cadrul mecanismelor financiare instituite, la finantarea imbunatatirii infrastructurilor transportului terestru, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare si fluviale si a infrastructurilor transporturilor combinate.
    Am luat cunostinta, in acest context, de faptul ca Romania a declarat ca are nevoie urgenta de ajutor financiar pentru a-si adapta infrastructurile transportului terestru la cresterea traficului ce tranziteaza teritoriul sau.
    Partile convin sa studieze, initial in cadrul acordului de comert si cooperare existent, mijloacele care le-ar putea permite sa contribuie la ameliorarea acestor infrastructuri in Romania, acordand o atentie deosebita proiectelor ce vizeaza tranzitul pe teritoriul sau, in special amenajarea punctelor de trecere a frontierei, construirea pasajelor denivelate, reconstructia viaductelor si cresterea capacitatii cailor de acces intre frontiera de vest a Romaniei si punctele de trecere a Dunarii spre Bulgaria fara a prejudicia evaluarea proiectelor, conform procedurilor in vigoare.
    V-as fi recunoscator daca ati avea bunavointa de a-mi confirma acordul guvernului dumneavoastra cu privire la cele de mai sus ".
    Am onoarea sa confirm acordul Guvernului Romaniei cu privire la continutul acestei scrisori.
    Va rog sa primiti, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.

                        Pentru Guvernul Romaniei:

            ACORD SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI
intre Comunitatea Europeana si Romania privind unele prevederi aplicabile bovinelor vii

    A.  Scrisoarea Comunitatii

    Domnule,
    Am onoarea sa fac referire la discutiile care au avut loc intre Comunitate si Romania in cadrul negocierilor referitoare la Acordul european privind aranjamentele comerciale aplicabile unor produse agricole.
    Va confirm prin prezenta ca (virgula) Comunitatea va lua masurile necesare pentru ca Romania sa aiba acces deplin la regimul de import pentru bovine vii, stabilit prin art. 13 al Reglementarii (C.E.E.) nr. 805/68 a Consiliului, in aceleasi conditii ca si Ungaria, Polonia si Ceho-Slovacia, dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Importurile de animale vii de specie bovina necuprinse in bilanturile estimative mentionate la art. 13 al Reglementarii (C.E.E.) nr. 805/68 a Consiliului si in acordurile cu Ungaria, Polonia si Ceho-Slovacia, trebuie sa fie limitate la vitei cu o greutate in viu inferioara sau egala cu 80 kg.
    In caz ca previziunile vor arata ca importurile in Comunitate vor putea depasi cele 425.000 capete si ca, din cauza acestor importuri, piata comunitara pentru carne de vita ar fi amenintata sa fie confruntata cu perturbari grave, Comunitatea isi rezerva dreptul sa adopte masurile de administrare adecvate la care se refera Reglementarea (C.E.E.) nr. 1157 a Consiliului si acordurile europene, fara a se prejudicia toate celelalte drepturi pe care i le confera acordul.
    V-as fi recunoscator sa binevoiti sa-mi confirmati acordul guvernului dumneavoastra asupra celor de mai sus.
    Va rog sa acceptati, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.

                        Pentru Comunitate:

    B.  Scrisoarea Romaniei
    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra cu data de azi, avand urmatorul continut:
    " Am onoarea sa fac referire la discutiile care au avut loc intre Comunitate si Romania in cadrul negocierilor referitoare la Acordul European privind aranjamentele comerciale aplicabile unor produse agricole.
    Va confirm prin prezenta ca (virgula) Comunitatea va lua masurile necesare pentru ca Romania sa aiba acces deplin la regimul de import pentru bovine vii, stabilit prin art. 13 al Reglementarii (C.E.E.) nr. 805/68 a Consiliului, in aceleasi conditii ca si Ungaria, Polonia si Ceho-Slovacia, dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Importurile de animale vii de specie bovina necuprinse in bilanturile estimative mentionate la art. 13 al Reglementarii (C.E.E.) nr. 805/68 a Consiliului si in acordurile cu Ungaria, Polonia si Ceho-Slovacia, trebuie sa fie limitate la vitei cu o greutate in viu inferioara sau egala cu 80 kg.
    In caz ca previziunile vor arata ca importurile in Comunitate vor putea depasi cele 425.000 capete si ca, din cauza acestor importuri, piata comunitara pentru carne de vita ar fi amenintata sa fie confruntata cu perturbari grave, Comunitatea isi rezerva dreptul sa adopte masurile de administrare adecvate la care se refera Reglementarea (C.E.E.) nr. 1157 a Consiliului si acordurile europene, fara a se prejudicia toate celelalte drepturi pe care i le confera acordul.
    V-as fi recunoscator sa binevoiti sa-mi confirmati acordul guvernului dumneavoastra asupra celor de mai sus. "
    Am onoarea sa confirm acordul guvernului meu asupra continutului acestei scrisori.
    Va rog sa acceptati, Domnule, asigurarea consideratiei mele celei mai inalte.
                        Pentru Guvernul Romaniei:

        DECLARATIA COMISIEI COMUNITATILOR EUROPENE
privind articolul 2 paragraful 3 al Protocolului nr. 1

    Comisia Comunitatilor Europene confirma ca tratamentul acordat Romaniei prin prevederile art. 2, paragraful 3 al Protocolului nr. 1 este, in substanta sa, acelasi cu cel acordat in protocoalele convenite cu Polonia, Ungaria si Ceho-Slovacia si ca, in principiu, o eventuala revizuire a Reglementarii C.E.E. 636/82 se va aplica de o maniera uniforma tuturor celor cinci tari din Europa Centrala si Orientala.

        DECLARATII ALE COMUNITATII EUROPENE
    Protocolul nr. 2 referitor la produsele C.E.C.O.
    Articolele 9.1.3 si 9.4 ale Protocolului nr. 2 referitor la produsele C.E.C.O.
    Comunitatea confirma intelegerea sa ca ajutoarele publice mentionate in art. 9.1.3 si 9.4 sunt destinate exclusiv scopului restructurarii, asa cum este definita, si subliniaza ca subventiile pentru transport care actioneaza ca subventii directe sau indirecte pentru industria siderurgica sunt excluse.
    Articolul 9.4 al Protocolului nr. 2 referitor la produsele C.E.C.O.
    Se intelege ca posibilitatea unei prelungiri exceptionale a perioadei de cinci ani este strict limitata la cazul particular al Romaniei si nu afecteaza pozitia Comunitatii in raport cu alte cazuri si nici nu prejudiciaza angajamentele internationale. Derogarea posibila prevazuta in paragraful 4 ia in considerare dificultatile deosebite ale Romaniei in restructurarea sectorului siderurgic si faptul ca acest proces a fost lansat foarte recent.

    Declaratie a Comunitatii Europene
    Comunitatea ia nota de faptul ca autoritatile Romaniei nu vor invoca prevederile Protocolului nr. 2 referitor la produsele C.E.C.O., in special cele ale art. 9, astfel incat sa nu se puna in discutie compatibilitatea acestui protocol cu acordurile incheiate de industria carbonifera din Comunitate cu companiile de electricitate si industria siderurgica, in scopul de a asigura vanzarea carbunelui din Comunitate.

    Declaratiile Comunitatii Europene
    ARTICOLUL 15 PARAGRAFUL 4
    Comunitatea confirma intentia sa de a antrena negocieri in sectorul vinului in vederea ajungerii la incheierea:
    - unui acord referitor la protectia reciproca a denumirilor vinurilor si la controlul vinurilor;
    - unui acord referitor la stabilirea reciproca de concesii tarifare, atat sub rezerva prevederilor comunitare de import, cat, mai ales, acelor in materie de practici oenologice si de certificare.

    ARTICOLUL 15 PARAGRAFUL 4
    Comunitatea declara acordul sau de a mentine, pentru o noua perioada de 5 ani, in aceleasi conditii, regimul preferential pentru unele branzeturi, prevazut in Reglementarea C.E.E. nr. 176/1982.

    Declaratiile Romaniei
    ARTICOLUL 2
    Scutirile totale sau partiale de taxe vamale stabilite pe o baza temporara prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 812/1991 sunt valabile numai pana la 31 decembrie 1992.

    ARTICOLUL 8 PARAGRAFUL 3
    La inceputul anului 1993, partea romana va transmite Comunitatii, pe baza Nomenclaturii combinate (8 cifre), lista produselor supuse restrictiilor cantitative temporare la export. Orice modificare ulterioara a acestor liste va fi notificata in timp util.

    ARTICOLUL 15
    Delegatia romana insista si isi mentine interesul de a vedea rezolvata, cat mai curand posibil, in cadrul Comisiei mixte, cererea sa vizand majorarea contingentelor pentru produsele ce se regasesc la urmatoarele coduri NC:
01041030    ex. 0203    07070011    07111030    08101090    12129910   20019075
01041080    0204        07096010    08091000    08121000    15121191   20019085
01042090    ex. 0207    07119040    08094011    08132000    20011000   20029030
0201        07020010    07119060    08094019    08133000    20019065   20029090
0102        07020090    07111020    08101010    10019099    20019070   20097019
    Delegatia romana isi exprima convingerea ferma ca o astfel de problema importanta isi va gasi o rezolvare finala printr-un efort comun al Romaniei si Comunitatii europene.

    ARTICOLUL 37
    Pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, Romania va solicita sa adere la Conventia de la Munchen privind acordarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973; Romania va adera, de asemenea, la urmatoarele conventii multilaterale:
    - Conventia de la Berna pentru protectia lucrarilor literare si artistice, Actul de la Paris din 24 iulie 1971;
    - Conventia internationala pentru protectia artistilor, producatorilor de fonograme si a organizatiilor de transmisie, semnata la Roma la 26 octombrie 1961;
    - Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitelor de microorganisme in scopul procedurilor de brevet, semnat la Budapesta in 1977 si modificat in 1980;
    - Protocolul referitor la Acordul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor (Madrid 1989),
    la care statele membre sunt parti sau pe care statele membre le aplica de facto.
    De asemenea, Romania declara ca acorda importanta urmatoarelor conventii multilaterale:
    - Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, Actul de la Stockholm din 1967 (Uniunea de la Paris);
    - Acordul de la Madrid referitor la inregistrarea internationala a marcilor, Actul de la Stockholm din 1967 (Uniunea de la Madrid);
    - Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, semnat la Washington in 1970 (Uniunea PCT).
    Romania declara, de asemenea, ca pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, va actiona pentru ca legislatia sa interna sa fie in concordanta cu prevederile de baza ale Acordului de la Nisa referitor la clasificarea internationala a bunurilor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor, (Geneva, 1977, amendat in 1979).

                    DECLARATIA ROMANIEI
             Protocolul nr. 4 - reguli de origine

    Romania considera ca, Comisia mixta ar trebui sa discute si sa gaseasca o solutie referitoare la aplicarea cumulului regional cu Polonia, Ungaria si Republica Federativa Ceha si Slovaca, atunci cand schimburile efectuate intre Comunitate si aceste trei tari si intre Romania si aceleasi trei tari vor fi guvernate de acordul continand reguli identice cu cele din Protocolul nr. 4.

                                          


SmartCity5

COMENTARII la Anexa 16/1993

 
15.06.2018 07:58:03  Anonim  a scris :
Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu