Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din 29 martie 1993

pentru ratificarea Acordului interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 30 martie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
             prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

          PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                   ADRIAN NASTASE

                          ACORD INTERIMAR
privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte

    Romania, pe de o parte,
    Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, denumite in cele ce urmeaza Comunitatea, pe de alta parte,
    constatand ca Acordul european stabilind o asociere intre Romania si Comunitatile Europene si statele sale membre a fost semnat la 1 februarie 1993,
    avand in vedere ca scopul Acordului European este sa asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic, sa reglementeze relatiile comerciale si economice dintre parti si sa includa prevederi referitoare la cooperarea si asistenta financiara si la promovarea cooperarii privind aspectele culturale,
    tinand cont ca Acordul european este menit sa stabileasca relatii stranse si de durata, bazate pe reciprocitate, care vor permite Romaniei sa participe la procesul de integrare europeana,
    avand in vedere ca este necesar sa se asigure dezvoltarea de legaturi comerciale prin intarirea si largirea relatiilor stabilite in trecut, in special prin Acordul privind comertul si cooperarea comerciala si economica, semnat la 22 octombrie 1990,
    considerand ca, pentru atingerea acestor scopuri, este necesar sa se puna in aplicare, cat mai repede posibil, prin intermediul unui acord interimar, prevederile Acordului european privind comertul si aspectele legate de comert,
    apreciind ca este necesar sa se asigure ca pana la intrarea in vigoare a Acordului european si instituirea Consiliului de Asociere, Comisia mixta creata prin Acordul privind comertul si cooperarea comerciala si economica poate exercita competentele conferite prin Acordul european Consiliului de Asociere, care sunt necesare in vederea punerii in aplicare a acordului interimar,
    au hotarat sa incheie acest acord si, pentru aceasta au desemnat drept plenipotentiari:
    Romania:
    Comunitatea Economica Europeana:
    Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului:
    care, dupa procedarea la schimbul deplinelor puteri, in mod oficial si in buna si cuvenita forma,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    TITLUL I
    PRINCIPII GENERALE
    Art. 1
    (Articolul 6 din Acordul european)
    Respectarea principiilor democratice si a drepturilor omului stabilite in Actul final de la Helsinki si Carta de la Paris pentru o noua Europa, a principiilor economice de piata, ca si sprijinul acordat de Comunitate prin acest acord inspira politicile interne si externe ale partile si constituie elemente esentiale ale prezentului acord.

    TITLUL II
    LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR
    Art. 2
    (Articolul 8 din Acordul european)
    1. Romania si Comunitatea vor stabili gradual o zona de comert liber bazata pe obligatii reciproce si echilibrate, in decursul unei perioade de tranzitie cu o durata de maximum 10 ani, incepand cu intrarea in vigoare a prezentului acord (denumit in cele ce urmeaza acord), in concordanta cu prevederile prezentului acord si in conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale si comert (GATT).
    2. Nomenclatura combinata a marfurilor va fi aplicata clasificarii marfurilor in comertul dintre parti.
    3. Pentru fiecare produs, taxa vamala de baza, la care se vor aplica reducerile succesive prevazute in prezentul acord, va fi cea aplicata efectiv "erga omnes" in ziua care precede intrarea in vigoare a acordului.
    4. Daca, dupa intrarea in vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o baza "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor inlocui taxele vamale de baza la care se face referire in paragraful 3, incepand cu data de la care asemenea reduceri se aplica.
    5. Romania si Comunitatea isi vor comunica reciproc taxele vamale de baza respective.

    CAP. 1
    PRODUSE INDUSTRIALE

    Art. 3
    (Articolul 9 din Acordul european)
    1. Prevederile prezentului capitol se aplica produselor originare din Romania si din Comunitate incluse in capitolele 25-97 din Nomenclatura combinata, cu exceptia produselor cuprinse in anexa nr. I.
    2. Prevederile art. 4-8 inclusiv nu se aplica produselor mentionate in art. 10 si 11.
    Art. 4
    (Articolul 10 din Acordul european)
    1. Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, altele decat cele cuprinse in anexele nr. II a, II b si III, vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului.
    2. Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, care sunt cuprinse in anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:
    - la data intrarii in vigoare a acordului fiecare taxa vamala va fi redusa la 50% din taxa vamala de baza;
    - la un an de la data intrarii in vigoare a acordului taxele vamale, care mai raman, vor fi eliminate.
    Taxele vamale la import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, cuprinse in anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrarii in vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamala de baza, astfel incat sa se ajunga la abolirea lor totala pana la sfarsitul celui de-al patrulea an de la data intrarii in vigoare a acordului.
    3. Produsele de origine romana cuprinse in anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import in limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunitatii, care vor creste progresiv conform conditiilor definite in acea anexa, astfel incat sa se ajunga la abolirea totala a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai tarziu la sfarsitul celui de-al cincilea an.
    In acelasi timp, taxele vamale la import care se vor aplica dupa ce contingentele vor fi epuizate sau dupa ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse in plafoanele tarifare vor fi eliminate progresiv, de la intrarea in vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamala de baza. Pana la sfarsitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.
    4. Restrictiile cantitative si masurile avand efect echivalent restrictiilor cantitative la importurile in Comunitate ale produselor originare din Romania vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.
    Art. 5
    (Articolul 11 din Acordul european)
    1. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.
    2. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. V, vor fi reduse progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:
    - la data intrarii in vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;
    - dupa 3 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 40% din taxa vamala de baza;
    - dupa 5 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.
    3. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. VI, vor fi abolite in concordanta cu calendarul stabilit in acea anexa.
    4. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, altele decat cele cuprinse in anexele nr. IV, V si VI, vor fi reduse progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:
    - dupa 3 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;
    - dupa 5 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 60% din taxa vamala de baza;
    - dupa 6 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 50% din taxa vamala de baza;
    - dupa 7 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 35% din taxa vamala de baza;
    - dupa 8 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 20% din taxa vamala de baza;
    - dupa 9 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.
    5. Produsele originare din Comunitate cuprinse in anexa nr. VII vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul in Romania, in limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv asa cum sunt prevazute in respectiva anexa. Taxele vamale aplicabile cantitatilor care depasesc contingentele mai sus mentionate vor fi abolite progresiv in conformitate cu calendarul mentionat in paragraful 4.
    6. Restrictiile cantitative la importul in Romania a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului.
    7. Masurile avand un efect echivalent restrictiilor cantitative la importul in Romania al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse in anexa nr. VIII, care vor fi abolite in concordanta cu calendarul prevazut in acea anexa.
    Art. 6
    (Articolul 12 din Acordul european)
    Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica si taxelor vamale de natura fiscala.
    Art. 7
    (Articolul 13 din Acordul european)
    1. Comunitatea va aboli, la importul sau din Romania, orice taxa avand un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea in vigoare a acordului.
    2. Romania va aboli, la importul sau din Comunitate, orice impunere avand un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalitati vamale, care va fi abolita in concordanta cu urmatorul calendar:
    - reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfarsitul celui de-al treilea an;
    - eliminarea cel mai tarziu la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului.
    Art. 8
    (Articolul 14 din Acordul european)
    1. Romania si Comunitatea vor aboli progresiv intre ele, cel mai tarziu pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, orice taxa vamala la export, precum si impunerile avand un efect echivalent.
    2. Restrictiile cantitative la exportul in Romania si orice masuri avand un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea in vigoare a acordului.
    3. Restrictiile cantitative la exportul in Comunitate si orice masuri avand un efect echivalent vor fi abolite de Romania la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse in anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv si eliminate, cel mai tarziu pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului.
    Art. 9
    (Articolul 15 din Acordul european)
    Fiecare parte isi declara disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale in comertul cu cealalta parte mai rapid decat este prevazut in art. 14 si 15, daca situatia sa economica generala si situatia sectorului economic respectiv o permit.
    Comisia mixta, mentionata in art. 39 (denumita in continuare Comisia mixta), poate face recomandari in acest scop.
    Art. 10
    (Articolul 16 din Acordul european)
    Protocolul nr. 1 stabileste aranjamentele aplicabile produselor textile mentionate in respectivul document.
    Art. 11
    (Articolul 17 din Acordul european)
    Protocolul nr. 2 stabileste aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidenta Tratatului de constituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului.
    Art. 12
    (Articolul 18 din Acordul european)
    1. Prevederile prezentului capitol nu exclud mentinerea de catre Comunitate a unei componente agricole in taxele aplicabile produselor cuprinse in anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Romania.
    2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de catre Romania in taxele aplicabile produselor cuprinse in anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

    CAP. 2
    AGRICULTURA

    Art. 13
    (Articolul 19 din Acordul european)
    1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din Romania si din Comunitate.
    2. Termenul produse agricole se refera la produsele cuprinse in cap. 1-24 din Nomenclatura combinata si la produsele cuprinse in anexa nr. I, cu exceptia produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea (C.E.E.) nr. 3687/1991.
    Art. 14
    (Articolul 20 din Acordul european)
    Protocolul nr. 3 stabileste aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt mentionate in respectivul protocol.
    Art. 15
    (Articolul 21 din Acordul european)
    1. Comunitatea va aboli, la data intrarii in vigoare a acordului, restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Romania, mentinute in virtutea Reglementarii consiliului nr. 3420/1983, in forma existenta la data semnarii acordului.
    2. Produsele agricole originare din Romania, cuprinse in anexele nr. XI a si XI b, vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a acordului, de o reducere de prelevari, in limita contingentelor Comunitatii sau de o reducere de taxe vamale, in conditiile stabilite in acele anexe.
    3. Romania va aboli restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea in vigoare a acordului.
    4. Comunitatea si Romania isi vor acorda una alteia concesiile prevazute in anexele nr. XII a, XII b si XIII, pe o baza armonioasa si reciproca, in concordanta cu conditiile stipulate in respectivele anexe.
    5. Tinand seama de volumul comertului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebita a acestui sector, de regulile Politicii Agricole Comune a Comunitatii, de rolul agriculturii in economia Romaniei, precum si de consecintele negocierilor comerciale multilaterale desfasurate in cadrul Acordului general pentru tarife vamale si comert, Romania si Comunitatea vor examina, in Comisia mixta, produs cu produs si pe o baza ordonata si reciproca, posibilitatea de a-si acorda noi concesii.
    6. Tinand cont de necesitatea unei armonizari crescande intre politicile agricole ale Romaniei si Comunitatii, ca si obiectivul Romaniei de a deveni membru al Comunitatii, ambele parti vor avea consultari in mod regulat, in cadrul Comisiei mixte, cu privire la strategia si modalitatile de aplicare a politicilor lor respective.
    Art. 16
    (Articolul 22 din Acordul european)
    Indiferent de alte prevederi ale acordului, si in special, ale art. 25, daca, datorita sensibilitatii deosebite a pietelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre parti, care sunt supuse concesiilor prevazute la art. 15, cauzeaza perturbari serioase pietelor celeilalte parti, ambele parti vor intra imediat in consultari pentru a gasi o solutie adecvata. Pana la gasirea unei astfel de solutii, partea in cauza poate lua masurile pe care le considera necesare.

    CAP. 3
    PRODUSE PISCICOLE

    Art. 17
    (Articolul 23 din Acordul european)
    Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din Romania si din Comunitate, care sunt supuse Reglementarii (C.E.E.) nr. 3687/1991 privind organizarea comuna a pietei in sectorul produselor piscicole.
    Art. 18
    (Articolul 24 din Acordul european)
    1. Comunitatea si Romania isi vor acorda una alteia concesiile prevazute in anexele nr. XIV si XV, pe o baza armonioasa si reciproca, in concordanta cu conditiile stipulate in acele anexe. Prevederile art. 15 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.
    2. Comisia mixta va examina posibilitatea incheierii intre parti a unui acord privind produsele piscicole, atunci cand conditiile necesare o vor permite.

    CAP. 4
    PREVEDERI COMUNE

    Art. 19
    (Articolul 25 din Acordul european)
    Prevederile prezentului capitol se vor aplica comertului cu toate produsele, exceptand cazurile cand se stipuleaza altfel in prezentul acord sau in protocoalele nr. 1, 2 sau 3.
    Art. 20
    (Articolul 26 din Acordul european)
    1. De la data intrarii in vigoare a acordului, in comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplica nu vor fi majorate.
    2. De la data intrarii in vigoare a acordului, in comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi restrictii cantitative la import sau la export sau masuri avand un efect echivalent, iar cele care exista nu vor fi facute mai restrictive.
    3. Orice noi taxe vamale la import sau la export si taxe avand efect echivalent sau majorari ale acestor taxe, precum si orice noi restrictii cantitative, taxe avand efect echivalent ori majorari ale acestora, introduse de Romania dupa inceperea negocierilor, vor fi abolite cel mai tarziu la intrarea in vigoare a acordului.
    4. Fara a prejudicia concesiile acordate conform art. 15, prevederile paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol nu vor restrictiona in nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale Romaniei si Comunitatii sau adoptarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Art. 21
    (Articolul 27 din Acordul european)
    1. Cele doua parti se vor abtine de la orice masuri sau practici de natura fiscala interna, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare intre produsele unei parti si produsele similare originare din teritoriul celeilalte parti.
    2. Produsele exportate in teritoriul uneia dintre cele doua parti nu pot beneficia de rambursarea taxelor interne peste suma taxelor directe sau indirecte care le-au fost aplicate.
    Art. 22
    (Articolul 28 din Acordul european)
    1. Prezentul acord nu va exclude mentinerea sau stabilirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau aranjamente privind comertul de frontiera, cu exceptia situatiilor in care ele modifica aranjamentele comerciale prevazute in acest acord.
    2. Partile vor avea consultari, in cadrul Comisiei mixte, cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb si, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale fata de tarile terte. In situatia speciala in care o tara terta adera la Comunitate, asemenea consultari vor avea loc cu luarea in considerare a intereselor comune ale Romaniei si Comunitatii, stipulate in prezentul acord.
    Art. 23
    (Articolul 29 din Acordul european)
    Masuri exceptionale, de durata limitata, care constituie derogari de la prevederile art. 5 si 20 paragraful 1, pot fi luate de Romania sub forma taxelor vamale majorate.
    Aceste masuri pot viza numai industriile nou-aparute, anumite sectoare aflate in curs de restructurare sau care se confrunta cu serioase dificultati, in special cand aceste dificultati cauzeaza importante probleme sociale.
    Taxele vamale la import aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste masuri, nu pot depasi 25% "ad valorem" si vor mentine un element de preferinta pentru produsele originare din Comunitate.
    Valoarea totala a importurilor de produse supuse unor asemenea masuri nu poate depasi 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate, asa cum sunt ele definite in cap. I, efectuate in ultimul an pentru care exista statistici vamale disponibile.
    Aceste masuri vor fi aplicate pe o perioada care nu va depasi 5 ani, cu exceptia cazurilor in care Comisia mixta autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai tarziu la expirarea perioadei de tranzitie.
    Nici o astfel de masura nu se poate introduce pentru un produs, daca au trecut mai mult de 3 ani de la eliminarea tuturor taxelor, a restrictiilor cantitative, a altor impuneri sau masuri cu efect echivalent referitoare la acel produs.
    Romania va informa Comisia mixta asupra oricaror masuri exceptionale pe care intentioneaza sa le adopte si, la cererea Comunitatii, vor fi organizate consultari in cadrul Comisiei mixte cu privire la asemenea masuri si la sectoarele implicate, inainte de aplicarea acestor masuri. La adoptarea unor astfel de masuri, Romania va furniza Comisiei mixte un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse in baza prezentului articol. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, in transe anuale egale, cu incepere cel mai tarziu dupa 2 ani de la introducerea lor. Comisia mixta poate hotari asupra unui alt calendar.
    Art. 24
    (Articolul 30 din Acordul european)
    Daca una dintre parti constata ca se practica dumping in comertul cu cealalta parte, in sensul art. VI din Acordul general pentru tarife vamale si comert, ea poate adopta masuri adecvate impotriva acestei practici, in concordanta cu acordul referitor la aplicarea art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna in materie si cu conditiile si procedurile prevazute de art. 28.
    Art. 25
    (Articolul 31 din Acordul european)
    In cazul in care un produs a fost importat in cantitati atat de mari si in asemenea conditii incat cauzeaza sau ameninta sa cauzeze:
    - un prejudiciu serios producatorilor nationali de produse similare sau direct concurente pe teritoriul uneia dintre parti; sau
    - perturbari serioase in oricare sector al economiei sau dificultati care ar putea conduce la o serioasa deteriorare a situatiei economice a unei regiuni, Romania sau Comunitatea, dupa cum este cazul, poate adopta masuri adecvate in conditiile si in conformitate cu procedurile prevazute la art. 28.
    Art. 26
    (Articolul 32 din Acordul european)
    In cazul in care aplicarea prevederilor art. 8 si 20 conduce la:
    (i) reexportul spre o tara terta fata de care partea exportatoare mentine, pentru produsul respectiv, restrictii cantitative la export, taxe vamale de export sau masuri avand efect echivalent; sau
    (ii) o lipsa serioasa sau o amenintare cu lipsa unui produs esential pentru partea exportatoare, si daca situatiile de mai sus conduc sau sunt de natura sa conduca la dificultati majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua masuri adecvate in conditiile si in concordanta cu procedurile stabilite in art. 28. Masurile vor fi nediscriminatorii si vor fi eliminate atunci cand situatia nu mai justifica mentinerea lor.
    Art. 27
    (Articolul 33 din Acordul european)
    Romania si statele membre vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial, astfel incat sa se asigure ca, pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a prezentului acord, nu va mai exista nici o discriminare intre rezidenti ai Romaniei si ai statelor membre, referitoare la conditiile in care marfurile se achizitioneaza si se comercializeaza. Comisia mixta va fi informata in legatura cu masurile adoptate pentru punerea in aplicare a acestui obiectiv.
    Art. 28
    (Articolul 34 din Acordul european)
    1. Romania sau Comunitatea va informa cealalta parte in cazul in care se confrunta cu importuri de produse susceptibile de a da nastere la dificultatile prevazute in art. 25, situatie in care se instituie o procedura administrativa avand ca scop furnizarea rapida de informatii privind tendinta fluxurilor comerciale.
    2. In situatiile mentionate la art. 24, 25 si 26, inainte de a se adopta masurile prevazute in aceste articole sau in cazurile in care se aplica paragraful 3 d), Romania si Comunitatea, dupa caz, vor furniza, cat mai repede posibil, Comisiei mixte, toate informatiile relevante, in scopul cautarii unei solutii acceptabile pentru ambele parti. In selectarea masurilor trebuie acordata prioritate acelora care perturba cel mai putin functionarea acordului.
    Masurile de salvgardare vor fi notificate imediat Comisiei mixte si vor face obiectul unor consultari periodice in cadrul acesteia, cu scopul principal de a stabili un calendar de abolire a lor, cat mai repede posibil, pe masura ce situatia o permite.
    3. In scopul aplicarii paragrafului 2 se vor aplica urmatoarele prevederi:
    a) Referitor la art. 25, dificultatile aparute ca urmare a situatiei prevazute in acel articol vor fi inaintate spre examinare Comisiei mixte, care poate adopta orice decizie necesara pentru incetarea unor asemenea dificultati.
    In situatia in care Comisia mixta sau partea exportatoare nu a luat o decizie care sa stopeze dificultatile sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost convenita in termen de 30 de zile de la data sesizarii cazului, partea importatoare poate adopta masuri adecvate pentru remedierea problemei. Aceste masuri nu trebuie sa mearga dincolo de ceea ce este necesar pentru remedierea dificultatilor aparute.
    b) Referitor la art. 24, Comisia mixta va fi informata asupra cazului de dumping de indata ce autoritatile partii importatoare au initiat o investigatie.
    Cand dumpingul nu a incetat sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost gasita pentru problema respectiva, in termen de 30 de zile de la data inaintarii cazului Comisiei mixte, partea importatoare poate adopta masurile adecvate.
    c) Referitor la art. 26, dificultatile aparute ca urmare a situatiilor prevazute in acel articol vor fi inaintate spre examinare Comisiei mixte.
    Comisia mixta poate adopta orice decizie necesara pentru a stopa dificultatile. Daca nu a luat o astfel de decizie in termen de 30 de zile de la data inaintarii problemei, partea exportatoare poate aplica masuri adecvate cu privire la exportul marfii in cauza.
    d) In cazuri exceptionale, care cer o actiune imediata si care fac imposibila, dupa caz, informarea sau examinarea, Romania sau Comunitatea poate aplica, in situatiile prevazute in art. 24, 25 si 26, masurile preventive si provizorii strict necesare pentru a stapani situatia, iar Comisia mixta va fi informata imediat.
    Art. 29
    (Articolul 35 din Acordul european)
    Protocolul nr. 4 stabileste regulile de origine pentru aplicarea preferintelor tarifare prevazute in prezentul acord.
    Art. 30
    (Articolul 36 din Acordul european)
    Acordul nu va exclude prohibitiile sau restrictiile la import, export sau tranzit justificate pe temeiurile: moralitatii publice; politicii sau securitatii publice; protectiei sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor; protectiei resurselor naturale; protectiei tezaurelor nationale de valoare artistica, istorica sau arheologica; protectiei proprietatii intelectuale, industriale sau comerciale sau reglementarilor referitoare la aur si argint. Asemenea prohibitii sau restrictii nu vor constitui, totusi, un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata in comertul dintre parti.
    Art. 31
    (Articolul 37 din Acordul european)
    Protocolul nr. 5 stabileste prevederile specifice care se vor aplica comertului dintre Romania, pe de o parte, si Spania si Portugalia, pe de alta parte.

    TITLUL III
    PLATI, CONCURENTA SI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC
    Art. 32
    (Articolul 60 din Acordul european)
    Partile se obliga sa autorizeze orice plata din contul curent al balantei de plati, in valuta liber convertibila, in masura in care tranzactiile referitoare la plati se refera la circulatia marfurilor, serviciilor sau persoanelor intre parti, care a fost liberalizata in conformitate cu prezentul acord.
    Art. 33
    (Articolul 63 din Acordul european)
    Cu referire la prevederile prezentului capitol si independent de prevederile art. 35, pana la introducerea deplinei convertibilitati a monedei Romaniei in sensul art. VIII al Fondului Monetar International (F.M.I.), Romania poate aplica, in circumstante exceptionale, restrictii de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt si mediu, cu conditia ca aceste restrictii sa fie impuse Romaniei la acordarea de astfel de credite si sa fie permise in conformitate cu statutul Romaniei in F.M.I.
    Romania va aplica aceste restrictii de o maniera nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel incat sa perturbe cat mai putin prezentul acord. Romania va informa prompt Comisia mixta asupra introducerii unor astfel de masuri si a oricaror modificari ale acestora.
    Art. 34
    (Articolul 64 din Acordul european)
    1. Sunt incompatibile cu buna functionare a acordului si, in consecinta, pot afecta comertul dintre Romania si Comunitate:
    (i) orice acorduri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate intre intreprinderi, avand ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;
    (ii) abuzul din partea uneia sau mai multor intreprinderi de a avea o pozitie dominanta, pe teritoriul Romaniei sau al Comunitatii, in ansamblu sau pe o parte substantiala a acestuia;
    (iii) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a productiei unor anumite marfuri.
    2. Orice practica contrara prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezulta din aplicarea regulilor din art. 85, 86 si 92 din Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene.
    3. Comisia mixta va adopta, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 si 2.
    4. a) In scopul aplicarii prevederilor paragrafului 1 (iii), partile recunosc ca in perioada primilor 5 ani dupa intrarea in vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de Romania va fi evaluat luandu-se in considerare faptul ca Romania va fi considerata o regiune identica cu cele ale Comunitatii, descrise in art. 92.3 a) al Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene. Comisia mixta va decide, tinand cont de situatia economica din Romania, daca perioada respectiva va fi extinsa pentru o noua perioada de 5 ani.
    b) Fiecare parte va asigura transparenta in domeniul ajutorului public, intre altele prin raportarea anuala catre cealalta parte a sumei totale si a distribuirii ajutorului acordat si prin furnizarea, la cerere, de informatii referitoare la schemele de ajutor. La cererea unuia dintre parti, va furniza informatii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.
    5. Referitor la produsele mentionate in cap. II si III ale titlului II:
    - prevederile paragrafului 1 (iii) nu se aplica;
    - orice practica contrara paragrafului 1 (i) va fi evaluata conform criteriilor stabilite de Comunitate in baza art. 42 si 43 ale Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene si in special a celor stabilite prin Reglementarea consiliului nr. 26/1962.
    6. Daca Romania sau Comunitatea considera ca o anumita practica este incompatibila cu prevederile paragrafului 1 si:
    - nu este conforma cu regulile mentionate in paragraful 3; sau
    - in absenta unor asemenea reguli si daca asemenea practici cauzeaza sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte parti sau pagube materiale industriei sale nationale, inclusiv industriei serviciilor,
    ea poate adopta masurile adecvate dupa consultari in cadrul Comisiei mixte sau dupa 30 de zile lucratoare de la solicitarea unor astfel de consultari.
    In cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 (iii) al prezentului articol, asemenea masuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplica Acordul general pentru tarife vamale si comert, numai in conformitate cu procedurile si in conditiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale si comert si de orice alte instrumente relevante negociate sub auspiciile sale, care sunt aplicabile intre parti.
    7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate in conformitate cu paragraful 3, partile vor schimba informatii, luand in considerare limitarile impuse de cerintele pastrarii secretului profesional si de afaceri.
    8. Acest articol nu se va aplica produselor care intra sub incidenta Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, care formeaza obiectul Protocolului nr. 2.
    Art. 35
    (Articolul 65 din Acordul european)
    1. Partile se vor stradui sa evite impunerea de masuri restrictive, inclusiv masuri la import pentru scopurile balantei de plati. In situatia introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte parti un calendar al eliminarii acestor masuri.
    2. Daca Romania sau unul sau mai multe state membre se afla in serioase dificultati ale balantei de plati sau exista o amenintare iminenta a unei astfel de situatii, Romania sau Comunitatea, dupa caz, poate adopta, in conformitate cu conditiile prevazute in Acordul general pentru tarife vamale si comert, masuri restrictive, inclusiv masuri referitoare la import, care vor avea o durata limitata si care nu vor depasi ceea ce este necesar in vederea remedierii situatiei balantei de plati. Romania sau Comunitatea, dupa caz, va informa cealalta parte despre aceasta.
    Art. 36
    (Articolul 66 din Acordul european)
    In privinta intreprinderilor publice si a intreprinderilor carora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Comisia mixta va asigura ca, incepand cu cel de-al treilea an de la data intrarii in vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene, indeosebi art. 90 si principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa (in special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor), vor fi aplicate in executarea prezentului acord.
    Art. 37
    (Articolul 67 din Acordul european)
    1. Romania va continua sa imbunatateasca protectia drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si comerciala, in scopul de a asigura, pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, un nivel de protectie similar cu cel asigurat in Comunitate prin actele Comunitatii, in special cele mentionate in anexa nr. XVI, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.
    Art. 38
    (Articolul 94 paragraful 3 din Acordul european)
    Intre autoritatile administrative vamale ale partilor va avea loc o asistenta reciproca, in conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.

    TITLUL IV
    PREVEDERI INSTITUTIONALE, GENERALE SI FINALE
    Art. 39
    (Articolul 106 din Acordul european)
    Comisia mixta creata prin Acordul privind comertul si cooperarea comerciala si economica semnat intre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana a Energiei Atomice, pe de alta parte, la 22 octombrie 1990, va indeplini competentele conferite ei prin prezentul acord, pana cand Consiliul de Asociere prevazut la art. 106 al Acordului european va fi constituit.
    Art. 40
    (Articolul 108 din Acordul european)
    In scopul atingerii obiectivelor acestui acord, Comisia mixta va avea dreptul sa ia decizii cu privire la domeniile expres prevazute in acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru parti, care vor lua masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a deciziilor luate. Comisia mixta poate, de asemenea, sa faca recomandari in acest sens.
    Aceasta va adopta deciziile si recomandarile sale cu acordul celor doua parti.
    Art. 41
    (Articolul 109 din Acordul european)
    1. Oricare dintre cele doua parti poate supune Comisiei mixte orice diferend legal de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.
    2. Comisia mixta poate solutiona diferendul printr-o decizie.
    3. Fiecare parte este obligata sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziei prevazute in paragraful 2.
    4. In cazul in care nu e posibila rezolvarea unui diferend in conformitate cu cele prevazute in paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte parti numirea unui arbitru; cealalta parte trebuie ca, in 2 luni, sa numeasca si ea un al doilea arbitru.
    Comisia mixta va numi un al treilea arbitru.
    Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.
    Fiecare parte implicata in diferend trebuie sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor arbitrilor.
    Art. 42
    (Articolul 115 din Acordul european)
    In cadrul acestui acord, fiecare parte se obliga sa asigure ca persoanele fizice si juridice ale celeilalte parti sa aiba acces liber, fara discriminare in raport cu proprii cetateni, la tribunalele competente si organele administrative ale partilor, in vederea apararii drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a acelora privind proprietatea intelectuala, industriala si comerciala.
    Art. 43
    (Articolul 116 din Acordul european)
    Nici o prevedere din prezentul acord nu va impiedica o parte contractanta sa ia masuri de natura:
    a) celor pe care le considera necesare sa previna scurgerea de informatii contrare intereselor sale majore de securitate;
    b) celor care se refera la productia si/sau comercializarea de arme, munitii sau materiale de razboi, la cercetarea, dezvoltarea sau productia indispensabila scopurilor de aparare, cu conditia ca aceste masuri sa nu impieteze asupra conditiilor de concurenta la produsele care nu sunt destinate unor scopuri militare specifice;
    c) celor pe care le considera esentiale pentru propria securitate, in cazul unor serioase tulburari interne ce pot afecta mentinerea legii si ordinii pe timp de razboi sau in cazul unor serioase tensiuni internationale ce constituie amenintarea cu razboiul sau pentru a indeplini obligatiile pe care si le-a asumat in vederea mentinerii pacii si securitatii internationale.
    Art. 44
    (Articolul 117 din Acordul european)
    Pentru domeniile cuprinse in acest acord si fara a afecta vreo prevedere speciala continuta in el:
    - aranjamentele aplicate de Romania fata de Comunitate nu vor da nastere nici unei discriminari intre statele membre, cetatenii acestora sau companiile ori firmele lor;
    - aranjamentele aplicate de Comunitate fata de Romania nu vor da nastere nici unei discriminari intre cetatenii romani sau companiile ori firmele acesteia.
    Art. 45
    (Articolul 118 din Acordul european)
    Produsele originare din Romania nu se vor bucura, la importul in Comunitate, de un tratament mai favorabil decat cel pe care statele membre il aplica intre ele.
    Art. 46
    (Articolul 119 din Acordul european)
    1. Partile vor lua orice masuri generale sau specifice necesare pentru a-si indeplini obligatiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse in acest acord sa fie indeplinite.
    2. Daca vreuna dintre parti considera ca cealalta parte nu si-a indeplinit vreo obligatie inscrisa in acest acord, ea poate lua masuri adecvate. Inainte de a proceda astfel, cu exceptia cazurilor de urgenta deosebita, va furniza Comisiei mixte toate informatiile necesare cerute de o examinare aprofundata si completa a situatiei, in vederea gasirii unei solutii acceptabile pentru parti.
    La alegerea masurilor, se va da prioritate acelora care impieteaza cel mai putin functionarea acestui acord. Aceste masuri vor fi imediat notificate Comisiei mixte si vor forma obiectul consultarilor in cadrul Comisiei mixte, daca cealalta parte cere acest lucru.
    Art. 47
    (Articolul 121 din Acordul european)
    Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 si anexele*) nr. I-XVI fac parte integranta din acest acord.
---------------
    *) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XVI se vor publica ulterior.

    Art. 48
    (Articolul 122 din Acordul european)
    Prezentul acord va fi aplicabil pana la intrarea in vigoare a Acordului european semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
    Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificare catre cealalta parte. Acest acord isi va inceta aplicabilitatea la 6 luni dupa data unei asemenea notificari.
    Art. 49
    (Articolul 123 din Acordul european)
    Acest acord se va aplica, pe de o parte, teritoriului Romaniei si, pe de alta parte, teritoriilor carora li se aplica tratatele de infiintare a Comunitatii Economice Europene si a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, in conditiile cuprinse in aceste tratate.
    Art. 50
    (Articolul 124 din Acordul european)
    Acest acord este redactat, in dublu exemplar, in limbile romana, daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, greaca si portugheza, fiecare din aceste texte fiind egal autentice.
    Art. 51
    (Articolul 125 din Acordul european)
    Acest acord va fi aprobat de parti in conformitate cu propriile lor proceduri.
    Acest acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni ce urmeaza datei la care partile isi notifica, una celeilalte, ca procedurile mentionate in primul paragraf au fost indeplinite.
    La intrarea sa in vigoare, art. 2, art. 3 paragraful 1 si art. 4-16 ale Acordului dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice cu privire la comertul si cooperarea economica si comerciala, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990, vor fi suspendate.
    Art. 52
    (Articolul 126 din Acordul european)
    1. In cazul in care prezentul acord intra in vigoare dupa 1 ianuarie, insa inainte de 30 iunie 1993, in scopurile titlurilor II si III ale prezentului acord si ale protocoalelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si 7 anexate, termenul data intrarii in vigoare a acordului va insemna:
    - data intrarii in vigoare in ce priveste obligatiile care au efect la acea data; si
    - 1 ianuarie 1993 in ce priveste obligatiile care au efect dupa data intrarii in vigoare, cu referire la data intrarii in vigoare.
    2. In cazul intrarii in vigoare dupa 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 16/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu