E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 23 februarie 2011

privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 28 februarie 2011Luând în considerare faptul ca în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeana atrage atentia asupra încalcarii prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), prin faptul ca autoritatile române nu asigura separarea structurala efectiva a functiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activitatile legate de proprietate sau de control, pe de alta parte,

tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurarii acestei separari functionale,

având în vedere faptul ca Guvernul României, în raspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate în data de 29 octombrie 2009, si-a asumat modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010,

luând în considerare faptul ca Guvernul României, în acelasi raspuns la punerea în întârziere incidenta, si-a asumat si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere faptul ca, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeana a adresat o cerere oficiala României - care îmbraca forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicita sa se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de doua luni, în caz contrar urmând sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

luând în considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în urmatoarele luni si ar duce la plata unei amenzi,

deoarece singura modalitate de a pune capat procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene o reprezinta modificarea, în regim de urgenta, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii adopta Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prin decizie a presedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, în cazul în care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecvente radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta prevazute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. -Activitatea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, organism consultativ, fara personalitate juridica, înfiintata prin hotarâre a Guvernului."

3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza în mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:".

4. La articolul 15, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul statului a unei taxe de licenta, al carei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(6) Tipul de procedura de selectie aplicata pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, iar reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea urmatorul cuprins:

„6. initiaza propuneri de acte normative pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor functii si atributii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, precum si în domeniul serviciilor postale;".

2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4,11,12 si 14 vor avea urmatorul cuprins:

„4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate nationala; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa MCSI în legatura cu modificarile aduse;

11. adopta TNABF si orice modificari si/sau completari ale acestuia;

12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încaseaza tariful de utilizare a spectrului;

14. acorda autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice, cu respectarea reglementarilor în vigoare;".

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizarii frecventelor radio, a Planului national de frecvente radio

atribuite serviciilor media audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu, 3 membri propusi de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si un membru propus de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu rol de observator."

2. La articolul 59, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

„(6) Modul de desfasurare a procedurilor prevazute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licenta prevazute la alin. (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

3. La articolul 65, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 65. - Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

4. La articolul 651, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 651. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Utilizarea statiilor de emisie de radiodifuziune sonora terestra si televiziune terestra aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizarii oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,

Valerian Vreme

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu