Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 23 februarie 2011

privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 28 februarie 2011Luând în considerare faptul ca în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeana atrage atentia asupra încalcarii prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), prin faptul ca autoritatile române nu asigura separarea structurala efectiva a functiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activitatile legate de proprietate sau de control, pe de alta parte,

tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurarii acestei separari functionale,

având în vedere faptul ca Guvernul României, în raspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate în data de 29 octombrie 2009, si-a asumat modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010,

luând în considerare faptul ca Guvernul României, în acelasi raspuns la punerea în întârziere incidenta, si-a asumat si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere faptul ca, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeana a adresat o cerere oficiala României - care îmbraca forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicita sa se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de doua luni, în caz contrar urmând sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

luând în considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în urmatoarele luni si ar duce la plata unei amenzi,

deoarece singura modalitate de a pune capat procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene o reprezinta modificarea, în regim de urgenta, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii adopta Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prin decizie a presedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, în cazul în care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecvente radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta prevazute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. -Activitatea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, organism consultativ, fara personalitate juridica, înfiintata prin hotarâre a Guvernului."

3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza în mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:".

4. La articolul 15, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul statului a unei taxe de licenta, al carei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(6) Tipul de procedura de selectie aplicata pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, iar reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea urmatorul cuprins:

„6. initiaza propuneri de acte normative pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor functii si atributii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, precum si în domeniul serviciilor postale;".

2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4,11,12 si 14 vor avea urmatorul cuprins:

„4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate nationala; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa MCSI în legatura cu modificarile aduse;

11. adopta TNABF si orice modificari si/sau completari ale acestuia;

12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încaseaza tariful de utilizare a spectrului;

14. acorda autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice, cu respectarea reglementarilor în vigoare;".

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizarii frecventelor radio, a Planului national de frecvente radio

atribuite serviciilor media audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu, 3 membri propusi de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si un membru propus de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu rol de observator."

2. La articolul 59, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

„(6) Modul de desfasurare a procedurilor prevazute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licenta prevazute la alin. (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

3. La articolul 65, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 65. - Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

4. La articolul 651, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 651. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Utilizarea statiilor de emisie de radiodifuziune sonora terestra si televiziune terestra aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizarii oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,

Valerian Vreme

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu