E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 23 februarie 2011

privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 146 din 28 februarie 2011Luând în considerare faptul ca în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeana atrage atentia asupra încalcarii prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), prin faptul ca autoritatile române nu asigura separarea structurala efectiva a functiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activitatile legate de proprietate sau de control, pe de alta parte,

tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurarii acestei separari functionale,

având în vedere faptul ca Guvernul României, în raspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate în data de 29 octombrie 2009, si-a asumat modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010,

luând în considerare faptul ca Guvernul României, în acelasi raspuns la punerea în întârziere incidenta, si-a asumat si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere faptul ca, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeana a adresat o cerere oficiala României - care îmbraca forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicita sa se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de doua luni, în caz contrar urmând sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

luând în considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în urmatoarele luni si ar duce la plata unei amenzi,

deoarece singura modalitate de a pune capat procedurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene o reprezinta modificarea, în regim de urgenta, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii adopta Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prin decizie a presedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, în cazul în care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecvente radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta prevazute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. -Activitatea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, organism consultativ, fara personalitate juridica, înfiintata prin hotarâre a Guvernului."

3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza în mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:".

4. La articolul 15, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul statului a unei taxe de licenta, al carei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(6) Tipul de procedura de selectie aplicata pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, iar reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea urmatorul cuprins:

„6. initiaza propuneri de acte normative pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor functii si atributii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, precum si în domeniul serviciilor postale;".

2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4,11,12 si 14 vor avea urmatorul cuprins:

„4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate nationala; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa MCSI în legatura cu modificarile aduse;

11. adopta TNABF si orice modificari si/sau completari ale acestuia;

12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încaseaza tariful de utilizare a spectrului;

14. acorda autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice, cu respectarea reglementarilor în vigoare;".

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizarii frecventelor radio, a Planului national de frecvente radio

atribuite serviciilor media audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu, 3 membri propusi de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si un membru propus de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu rol de observator."

2. La articolul 59, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

„(6) Modul de desfasurare a procedurilor prevazute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licenta prevazute la alin. (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii."

3. La articolul 65, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 65. - Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

4. La articolul 651, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 651. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în urmatoarele situatii:".

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Utilizarea statiilor de emisie de radiodifuziune sonora terestra si televiziune terestra aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizarii oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,

Valerian Vreme

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu