E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 31 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 34 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 36 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 44 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 46 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 55 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 66 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 aproba OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 79 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 591 din 29 octombrie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 30 octombrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Litera a) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitatilor privind retelele si serviciile de comunicatii electronice prin definirea atributiilor si obiectivelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, in domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizarii acestor activitati, precum si a regulilor specifice care guverneaza concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;"
    2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "e) interferenta perturbatoare - o interferenta care influenteaza negativ functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranta sau care in orice alt mod afecteaza grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice si opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare."
    3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Persoana care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat in notificare, avand toate drepturile si obligatiile prevazute in autorizatia generala care se elaboreaza, se actualizeaza, se modifica si se revoca in conditiile art. 5."
    4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) ANRC modifica autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    5. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) ANRC revoca autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) in vederea protejarii interesului public, atunci cand circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa.
    (2) Ministerul de specialitate asigura, in conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radioelectrice in conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, in cazul in care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.
    (4) Autoritatile publice competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, in masura in care este necesar pentru indeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.
    (5) In cazul necesitatii schimbarii destinatiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentala, utilizate in scopul apararii nationale de catre Ministerul Apararii Nationale, se vor compensa costurile achizitionarii echipamentelor necesare utilizarii noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Autoritatile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt urmatoarele:
    a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
    b) institutiile competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentala.
    (2) IGCTI atribuie spre utilizare, in mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevazute in Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si tine permanent evidenta utilizarii acestora, in conformitate cu procedura stabilita de catre ministerul de specialitate.
    (3) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaboreaza in vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, in scopul asigurarii protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) ANRC adopta Planul national de numerotatie.
    (2) ANRC asigura, in conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie, in conformitate cu Planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care Romania este parte."
    9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, carora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati sa aplice principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."
    10. Alineatele (1) si (4) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
    ............................................................................
    (4) In cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza in mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza alocarii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse in autorizatia generala;
    b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor."
    11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "d) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Tabelului national de alocare a benzilor de frecventa;"
    12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Limitarea numarului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmeaza sa fie acordate se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) luarea in considerare, de catre ministerul de specialitate, a necesitatii ca masura sa aduca utilizatorilor maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
    b) acordarea de catre ministerul de specialitate tuturor partilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, a oportunitatii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare."
    13. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numarului de licente, insotita de motivatia corespunzatoare.
    (2^2) Dupa stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, in conformitate cu procedura stabilita."
    14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care ministerul de specialitate considera ca noi frecvente radioelectrice intrunesc conditiile necesare in vederea acordarii, are obligatia sa aduca la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor."
    15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Planului national de numerotatie;"
    16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:
    "a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, in care titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are acces la imobil, in vederea instalarii sau intretinerii facilitatilor respective;"
    17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care Guvernul stabileste obligatia de plata a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosinta anumitor imobile aflate in proprietate publica, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor si altele asemenea, titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 datoreaza numai aceste sume ca pret al contractului."
    18. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare taierea, in conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri in conditiile art. 26 alin. (4) lit. b)."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar sau, dupa caz, de catre titularul dreptului de administrare, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 27.
    (2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul sau, dupa caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 26 nu s-a convenit altfel."
    20. Alineatele (2) si (3) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva exista concurenta efectiva, ea nu va impune nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista. Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei masuri, pentru a le permite sa se adapteze la noile conditii.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva nu exista concurenta efectiva, ea va identifica, aplicand prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativa pe piata si va putea impune acestora, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja."
    21. Alineatele (1) si (4) ale articolului 36 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale, in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul prezentei ordonante de urgenta sau al legislatiei speciale, partea interesata va sesiza ANRC in vederea solutionarii litigiului. Litigiul se va solutiona printr-o decizie emisa de presedintele ANRC, in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
    ............................................................................
    (4) Decizia emisa de presedintele ANRC, in conditiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdictional, putand fi atacata in contencios administrativ, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7)."
    22. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Procedura de solutionare a litigiilor prevazute de prezentul articol se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    23. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Functiile, obiectivele si atributiile ANRC"
    24. Litera c) a articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a planurilor de perspectiva in acest sens;"
    25. La articolul 46, punctele 2, 4 si 15 ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "2. monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
    ............................................................................
    4. adoptarea Planului national de numerotatie si a oricaror modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala;
    ............................................................................
    15. atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;"
    26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri."
    27. Litera c) a articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atributiile autoritatii de reglementare sunt indeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii.>>"
    28. La articolul 66, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) In tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <<Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii>> se inlocuieste cu denumirea <<Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.>>"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 591/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 591 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu