E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 31 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 34 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 36 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 44 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 46 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 55 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 66 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 aproba OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 79 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 591 din 29 octombrie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 30 octombrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Litera a) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitatilor privind retelele si serviciile de comunicatii electronice prin definirea atributiilor si obiectivelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, in domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizarii acestor activitati, precum si a regulilor specifice care guverneaza concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;"
    2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "e) interferenta perturbatoare - o interferenta care influenteaza negativ functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranta sau care in orice alt mod afecteaza grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice si opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare."
    3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Persoana care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat in notificare, avand toate drepturile si obligatiile prevazute in autorizatia generala care se elaboreaza, se actualizeaza, se modifica si se revoca in conditiile art. 5."
    4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) ANRC modifica autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    5. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) ANRC revoca autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) in vederea protejarii interesului public, atunci cand circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa.
    (2) Ministerul de specialitate asigura, in conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radioelectrice in conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, in cazul in care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.
    (4) Autoritatile publice competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, in masura in care este necesar pentru indeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.
    (5) In cazul necesitatii schimbarii destinatiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentala, utilizate in scopul apararii nationale de catre Ministerul Apararii Nationale, se vor compensa costurile achizitionarii echipamentelor necesare utilizarii noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Autoritatile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt urmatoarele:
    a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
    b) institutiile competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentala.
    (2) IGCTI atribuie spre utilizare, in mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevazute in Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si tine permanent evidenta utilizarii acestora, in conformitate cu procedura stabilita de catre ministerul de specialitate.
    (3) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaboreaza in vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, in scopul asigurarii protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) ANRC adopta Planul national de numerotatie.
    (2) ANRC asigura, in conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie, in conformitate cu Planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care Romania este parte."
    9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, carora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati sa aplice principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."
    10. Alineatele (1) si (4) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
    ............................................................................
    (4) In cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza in mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza alocarii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse in autorizatia generala;
    b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor."
    11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "d) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Tabelului national de alocare a benzilor de frecventa;"
    12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Limitarea numarului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmeaza sa fie acordate se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) luarea in considerare, de catre ministerul de specialitate, a necesitatii ca masura sa aduca utilizatorilor maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
    b) acordarea de catre ministerul de specialitate tuturor partilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, a oportunitatii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare."
    13. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numarului de licente, insotita de motivatia corespunzatoare.
    (2^2) Dupa stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, in conformitate cu procedura stabilita."
    14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care ministerul de specialitate considera ca noi frecvente radioelectrice intrunesc conditiile necesare in vederea acordarii, are obligatia sa aduca la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor."
    15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Planului national de numerotatie;"
    16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:
    "a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, in care titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are acces la imobil, in vederea instalarii sau intretinerii facilitatilor respective;"
    17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care Guvernul stabileste obligatia de plata a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosinta anumitor imobile aflate in proprietate publica, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor si altele asemenea, titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 datoreaza numai aceste sume ca pret al contractului."
    18. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare taierea, in conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri in conditiile art. 26 alin. (4) lit. b)."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar sau, dupa caz, de catre titularul dreptului de administrare, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 27.
    (2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul sau, dupa caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 26 nu s-a convenit altfel."
    20. Alineatele (2) si (3) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva exista concurenta efectiva, ea nu va impune nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista. Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei masuri, pentru a le permite sa se adapteze la noile conditii.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva nu exista concurenta efectiva, ea va identifica, aplicand prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativa pe piata si va putea impune acestora, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja."
    21. Alineatele (1) si (4) ale articolului 36 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale, in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul prezentei ordonante de urgenta sau al legislatiei speciale, partea interesata va sesiza ANRC in vederea solutionarii litigiului. Litigiul se va solutiona printr-o decizie emisa de presedintele ANRC, in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
    ............................................................................
    (4) Decizia emisa de presedintele ANRC, in conditiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdictional, putand fi atacata in contencios administrativ, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7)."
    22. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Procedura de solutionare a litigiilor prevazute de prezentul articol se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    23. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Functiile, obiectivele si atributiile ANRC"
    24. Litera c) a articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a planurilor de perspectiva in acest sens;"
    25. La articolul 46, punctele 2, 4 si 15 ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "2. monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
    ............................................................................
    4. adoptarea Planului national de numerotatie si a oricaror modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala;
    ............................................................................
    15. atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;"
    26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri."
    27. Litera c) a articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atributiile autoritatii de reglementare sunt indeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii.>>"
    28. La articolul 66, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) In tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <<Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii>> se inlocuieste cu denumirea <<Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.>>"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 591/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 591 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu