E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 31 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 34 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 36 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 44 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 46 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 55 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 66 din actul OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 aproba OUG 79 2002
Articolul 1 din actul Legea 591 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 79 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 591 din 29 octombrie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 791 din 30 octombrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Litera a) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitatilor privind retelele si serviciile de comunicatii electronice prin definirea atributiilor si obiectivelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, in domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizarii acestor activitati, precum si a regulilor specifice care guverneaza concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;"
    2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "e) interferenta perturbatoare - o interferenta care influenteaza negativ functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de siguranta sau care in orice alt mod afecteaza grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice si opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare."
    3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Persoana care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat in notificare, avand toate drepturile si obligatiile prevazute in autorizatia generala care se elaboreaza, se actualizeaza, se modifica si se revoca in conditiile art. 5."
    4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) ANRC modifica autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    5. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) ANRC revoca autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 si numai in urmatoarele situatii:
    a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care Romania este parte;
    b) in vederea protejarii interesului public, atunci cand circumstantele in care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa.
    (2) Ministerul de specialitate asigura, in conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radioelectrice in conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioada limitata utilizarea partiala sau totala a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de catre persoane fizice sau juridice, la cererea motivata a autoritatilor publice competente, in cazul in care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura.
    (4) Autoritatile publice competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, in masura in care este necesar pentru indeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.
    (5) In cazul necesitatii schimbarii destinatiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentala, utilizate in scopul apararii nationale de catre Ministerul Apararii Nationale, se vor compensa costurile achizitionarii echipamentelor necesare utilizarii noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Autoritatile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt urmatoarele:
    a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
    b) institutiile competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentala.
    (2) IGCTI atribuie spre utilizare, in mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevazute in Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si tine permanent evidenta utilizarii acestora, in conformitate cu procedura stabilita de catre ministerul de specialitate.
    (3) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaboreaza in vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, in scopul asigurarii protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizeaza frecvente radioelectrice."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) ANRC adopta Planul national de numerotatie.
    (2) ANRC asigura, in conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie, in conformitate cu Planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care Romania este parte."
    9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, carora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati sa aplice principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."
    10. Alineatele (1) si (4) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
    ............................................................................
    (4) In cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza in mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza alocarii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse in autorizatia generala;
    b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor."
    11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "d) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Tabelului national de alocare a benzilor de frecventa;"
    12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Limitarea numarului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmeaza sa fie acordate se poate face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) luarea in considerare, de catre ministerul de specialitate, a necesitatii ca masura sa aduca utilizatorilor maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
    b) acordarea de catre ministerul de specialitate tuturor partilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, a oportunitatii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare."
    13. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numarului de licente, insotita de motivatia corespunzatoare.
    (2^2) Dupa stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, in conformitate cu procedura stabilita."
    14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care ministerul de specialitate considera ca noi frecvente radioelectrice intrunesc conditiile necesare in vederea acordarii, are obligatia sa aduca la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor."
    15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Planului national de numerotatie;"
    16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:
    "a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, in care titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are acces la imobil, in vederea instalarii sau intretinerii facilitatilor respective;"
    17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care Guvernul stabileste obligatia de plata a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosinta anumitor imobile aflate in proprietate publica, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor si altele asemenea, titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 datoreaza numai aceste sume ca pret al contractului."
    18. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare taierea, in conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor prevazute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri in conditiile art. 26 alin. (4) lit. b)."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 23 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar sau, dupa caz, de catre titularul dreptului de administrare, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 27.
    (2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul sau, dupa caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 26 nu s-a convenit altfel."
    20. Alineatele (2) si (3) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva exista concurenta efectiva, ea nu va impune nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista. Cu cel putin 30 de zile inainte de retragerea oricaror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie sa aduca aceasta intentie la cunostinta persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei masuri, pentru a le permite sa se adapteze la noile conditii.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva nu exista concurenta efectiva, ea va identifica, aplicand prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativa pe piata si va putea impune acestora, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja."
    21. Alineatele (1) si (4) ale articolului 36 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori intre furnizorii de servicii postale, in legatura cu obligatiile impuse acestora in temeiul prezentei ordonante de urgenta sau al legislatiei speciale, partea interesata va sesiza ANRC in vederea solutionarii litigiului. Litigiul se va solutiona printr-o decizie emisa de presedintele ANRC, in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
    ............................................................................
    (4) Decizia emisa de presedintele ANRC, in conditiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdictional, putand fi atacata in contencios administrativ, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7)."
    22. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Procedura de solutionare a litigiilor prevazute de prezentul articol se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    23. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Functiile, obiectivele si atributiile ANRC"
    24. Litera c) a articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a planurilor de perspectiva in acest sens;"
    25. La articolul 46, punctele 2, 4 si 15 ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "2. monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
    ............................................................................
    4. adoptarea Planului national de numerotatie si a oricaror modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala;
    ............................................................................
    15. atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;"
    26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri."
    27. Litera c) a articolului 66 va avea urmatorul cuprins:
    "c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Pentru scopurile aplicarii prezentei ordonante atributiile autoritatii de reglementare sunt indeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii.>>"
    28. La articolul 66, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) In tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <<Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii>> se inlocuieste cu denumirea <<Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.>>"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 591/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 591 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu