Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 8 din 25 iunie 1996

privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din  4 octombrie 1996


SmartCity3


    Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.290/1993, aproba solutiile prevazute in anexa, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 18 iunie 1996.


                   Presedintele comisiei,
                   Gheorghe Raicu,
                   secretar de stat

    ANEXA 1
                           SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996

    Articolul 6 litera A.d)
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile realizate de asociatiile familiale supuse impozitului pe venit in baza Decretului-lege nr. 54/1990, precum si liber-profesionistii autorizati care isi exercita activitatea in birouri sau cabinete individuale ori prin asociere in baza unor contracte de societate civila.

    Articolul 6 litera A.h) 6
    Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile rezultate din activitatea specifica autorizata, prevazute la cap. III din Statutul Bancii Nationale a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 34/1991, si, respectiv, la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara.
    Nu sunt scutite vanzarile de imobile catre salariati, cu exceptia celor construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata. De asemenea, nu sunt scutite tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor.

    Articolul 6 litera A.i) 8
    1. Produsele reziduale rezultate din activitatea industriala cuprind rebuturile, materialele recuperate si deseurile inregistrate in contul contabil 346 "Produse reziduale", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993. Incadrarea corecta in reglementarile de mai sus revine persoanelor prevazute la art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
    2. Vanzarea de produse reziduale rezultate din activitatea industriala, de materiale recuperate din casari de bunuri mobile si imobile, precum si de materiale colectate de la populatie, este scutita de T.V.A., cu exercitarea dreptului de deducere, numai daca sunt destinate utilizarii in scop productiv.
    Destinatia bunurilor se prevede in mod obligatoriu in contractele incheiate intre furnizor si beneficiar.
    In situatia in care la contractare sau, dupa caz, la livrare nu se poate stabili ca bunurile sunt destinate utilizarii in scop productiv, furnizorii sunt obligati sa aplice T.V.A., iar beneficiarii au dreptul sa-si exercite dreptul de deducere prevazut de lege.
    Acelasi regim il aplica si agentii economici care presteaza servicii legate de operatiunile de mai sus, cum sunt cele privind: sortarea, presarea, balotarea, manipularea, depozitarea, transportul etc.

    Articolul 8 ultimul alineat
    Pentru serviciile de publicitate, consulting, studii si cercetare, cesiuni sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare, contractate cu prestatorii care au sediul sau domiciliul in strainatate, T.V.A. se plateste de beneficiarii cu sediul sau domiciliul in Romania, concomitent cu plata sumei datorate prestatorului extern.
    Plata T.V.A. se face la organul fiscal la care beneficiarul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    Pentru taxa platita potrivit prevederilor de mai sus, beneficiarii inregistrati la organele fiscale ca platitori de T.V.A. isi exercita dreptul de deducere, potrivit legii.
    Filiera inregistrarilor este urmatoarea:
    1. Privind reflectarea in contabilitate a prestarilor de servicii efectuate de prestatorii externi:

    628 = 401    - cu valoarea facturii prestatorului extern;
    401 = 446    - cu impozitul pe redevente, retinut din suma datorata
                   prestatorului extern;
    446 = 5121   - cu impozitul varsat la bugetul de stat;
    401 = 5121   - cu suma achitata prestatorului extern.
    2. Privind taxa pe valoarea adaugata:
    a) la platitorii de T.V.A.
    4426 = 5121 (5124) - cu T.V.A. platita de beneficiar, potrivit prevederilor
                         pct. 4.3. din cap. IV al Hotararii Guvernului nr.
                         809/1995;
    b) la neplatitorii de T.V.A.
    635 = 446          - cu T.V.A. datorata de beneficiar;
    446 = 5121 (5124)  - cu T.V.A. platita de beneficiar.
    3) Inregistrarea in contabilitate a serviciilor prestate de prestatorii externi se va face de catre beneficiari numai pe baza facturilor primite de la acestia.
    Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse T.V.A. vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv T.V.A. Taxa pe valoarea adaugata reprezinta, potrivit legii, un venit al bugetului de stat si, ca urmare, o parte din aceasta nu poate fi cedata partenerului strain.
    Reflectarea in contabilitate a vanzarii bunurilor in conditiile aplicarii prevederilor Decretului nr. 276/1993 se face dupa cum urmeaza:
        411 = %    - cu valoarea totala a facturii;
              701  - cu pretul de vanzare al produselor finite, exclusiv T.V.A.
                     colectata si suma cuvenita partenerului strain;
              462  - cu suma cuvenita partenerului strain;
              4427 - cu suma reprezentand T.V.A., determinata prin aplicarea
                     cotei prevazute de lege asupra sumelor cumulate din
                     conturile 701 si 462;
        462 = 446  - cu impozitul pe redevente, retinut din suma datorata
                     partenerului strain;
        446 = 5121 - cu impozitul varsat la bugetul de stat;
        462 = 5121 - cu suma achitata partenerului strain.

    Articolul 13
    1. Bunurile retinute de casele de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului, se inregistreaza in gestiune, corespunzator pretului de piata, care reprezinta si baza de impozitare pentru operatiunile impozabile prevazute de art. 2.2 din ordonanta.
    2. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile prin executare silita intra in sfera de aplicare a T.V.A., conform art. 2 din ordonanta.
    Caracterul impozabil sau scutit de T.V.A. este determinat de calitatea debitorului, astfel:
    a) operatiunea este impozabila cand debitorul este agent economic inregistrat la organul fiscal competent ca platitor de T.V.A. si care si-a exercitat dreptul de deducere pentru taxa aferenta bunurilor mobile si imobile predate prin executarea silita;
    b) operatiunea este scutita de T.V.A., daca debitorul este persoana fizica, persoana juridica neinregistrata la organul fiscal competent ca platitoare de T.V.A., precum si cand:
    - bunurile in cauza sunt scutite de T.V.A. potrivit legii;
    - debitorul, desi este agent economic inregistrat ca platitor de T.V.A., nu si-a exercitat dreptul de deducere prevazut de lege pentru T.V.A. aferenta bunurilor mobile si imobile in cauza;
    c) baza de impozitare pentru operatiunile supuse T.V.A. o constituie pretul stabilit prin licitatie, conform art. 13 lit. g) din ordonanta.
    In situatia in care pretul de licitatie nu este stabilit in conditii exclusiv T.V.A., conform prevederilor de mai sus. T.V.A. cuvenita bugetului de stat se determina prin aplicarea cotei recalculate asupra sumei la care s-a incheiat licitatia;
    d) agentii economici sunt obligati sa comunice, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de T.V.A., toate cazurile in care s-a declansat procedura de executare silita.
    Organele fiscale au obligatia ca, pe baza comunicarilor primite sau din oficiu, pe baza afiselor sau publicatiilor de vanzare, sa ia masuri pentru introducerea titlului de creanta reprezentand T.V.A. cuvenita bugetului de stat;
    e) transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor se consemneaza in mod obligatoriu in facturi emise de agentii economici in conditiile prevazute de art. 25 din ordonanta, indiferent daca vanzarea a avut loc pe baza de licitatie sau daca bunurile s-au predat pe baza de intelegere intre debitor si creditor.

    Articolul 17 litera C.f)
    Bunurile si serviciile destinate realizarii obiectivelor finantate din fondul PHARE sunt supuse cotei zero de T.V.A., cota zero se realizeaza in conditiile prevazute de pct. 3 lit. A., B. si C. din Precizarile privind modul de restituire a taxei pe valoarea adaugata, anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.443 din 27 decembrie 1995.

    Articolul 18
    Conform prevederilor pct. 10.3 lit. f) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 809/1995, nu poate fi dedusa T.V.A. aferenta bunurilor pierdute pe timpul transportului, bunurilor lipsa sau depreciate calitativ constatate pe baza de inventariere peste normele legale, neimputabile.
    Prevederile de mai sus se aplica pe baza documentelor intocmite pentru preluarea bunurilor de la transportator, precum si pentru inregistrarea lor in gestiunea societatii comerciale.
    Taxa pe valoarea adaugata facturata de furnizori, aferenta bunurilor aflate in situatia de mai sus, nu se mai inregistreaza in contul 4426 "T.V.A. deductibila", ci in contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".
    Pentru bunurile lipsa sau depreciate calitativ, constatate dupa inregistrarea bunurilor in gestiune, pe baza de inventariere, peste normele legale, neimputabile, se datoreaza T.V.A. Operatiunea se reflecta in contabilitate prin inregistrarea 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4427 "T.V.A. colectata", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.

    Articolul 20
    Agentii economici care realizeaza atat operatiuni care dau drept de deducere a T.V.A. conform art. 18 din ordonanta, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, calculeaza taxa deductibila pe baza de pro rata determinata, potrivit Deciziei Comisiei centrale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte nr. 7/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1996.
    In situatia in care aplicarea pro ratei in conditiile prevazute de Decizia nr. 7/1995 nu asigura determinarea corecta a T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor prevazute de art. 18 din ordonanta, Ministerul Finantelor poate aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    Aprobarea se da la cererea justificata a agentului economic in cauza, iar criteriul propus va fi analizat si avizat de organul fiscal la care agentul economic respectiv este inregistrat ca platitor de T.V.A.
    Societatile comerciale care vand atat marfuri scutite de T.V.A. fara drept de deducere, cat si marfuri supuse T.V.A., isi exercita dreptul de deducere dupa urmatorul criteriu:
    a) Jurnalul pentru cumparari se va tine separat pentru:
    - bunuri si servicii aprovizionate pentru nevoile firmei si care se acopera din adaosul comercial practicat, potrivit legii;
    - marfuri cumparate in vederea vanzarii si care se inregistreaza in contul 371 "Marfuri", conform normelor legale privind reflectarea operatiunilor in contabilitate;
    b) pro rata stabilita potrivit Deciziei nr. 7/1995 se va aplica numai asupra sumei reprezentand T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate pentru nevoile firmei;
    c) pentru marfurile supuse T.V.A. la cumparare nu se poate exercita dreptul de deducere daca vanzarea s-a facut in conditii de scutire de T.V.A. [art. 171 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata]. In situatia in care vanzarea s-a efectuat dupa exercitarea dreptului de deducere, taxa nedeductibila se inscrie in rosu la randul 17 din decont "Regularizari".
    Societatile comerciale raspund de corecta reflectare a operatiunilor in jurnale si decont, astfel incat T.V.A. dedusa sa fie strict aferenta bunurilor si serviciilor destinate operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta, avand totodata si obligatia de a comunica, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrate ca platitoare de T.V.A. exercitarea dreptului de deducere pe baza criteriului specific de mai sus.

    Articolul 25
    Agentii economici sunt obligati sa completeze toate datele prevazute in Declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite (model IMP1), aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 224/1993, iar organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de atribuirea codului fiscal, calitatea de platitor sau de neplatitor de T.V.A., corespunzator datelor inscrise la rd. 7.1 si 8 din declaratie.
    Codul fiscal ce se va atribui agentilor economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru platitorii de T.V.A. (cifra de afaceri de peste 50 milioane lei pe 12 luni sau prin optiune pentru cei care au declarat o cifra de afaceri inferioara plafonului de mai sus) va contine in mod obligatoriu litera "R".
    Organele fiscale sunt obligate sa nu primeasca deconturi ale agentilor economici al caror cod fiscal inscris in spatiul special prevazut de formularul model, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 320/1996, nu contine litera "R".
    Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate pentru pagubele produse prin exercitarea nelegala a dreptului de deducere sau prin restituirea diferentelor de T.V.A. constatate de organele vamale potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.566/1995.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 8/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 8 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu