Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 8 din 25 iunie 1996

privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din  4 octombrie 1996


SmartCity3


    Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.290/1993, aproba solutiile prevazute in anexa, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 18 iunie 1996.


                   Presedintele comisiei,
                   Gheorghe Raicu,
                   secretar de stat

    ANEXA 1
                           SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1996

    Articolul 6 litera A.d)
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile realizate de asociatiile familiale supuse impozitului pe venit in baza Decretului-lege nr. 54/1990, precum si liber-profesionistii autorizati care isi exercita activitatea in birouri sau cabinete individuale ori prin asociere in baza unor contracte de societate civila.

    Articolul 6 litera A.h) 6
    Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile rezultate din activitatea specifica autorizata, prevazute la cap. III din Statutul Bancii Nationale a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 34/1991, si, respectiv, la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara.
    Nu sunt scutite vanzarile de imobile catre salariati, cu exceptia celor construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata. De asemenea, nu sunt scutite tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor.

    Articolul 6 litera A.i) 8
    1. Produsele reziduale rezultate din activitatea industriala cuprind rebuturile, materialele recuperate si deseurile inregistrate in contul contabil 346 "Produse reziduale", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993. Incadrarea corecta in reglementarile de mai sus revine persoanelor prevazute la art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
    2. Vanzarea de produse reziduale rezultate din activitatea industriala, de materiale recuperate din casari de bunuri mobile si imobile, precum si de materiale colectate de la populatie, este scutita de T.V.A., cu exercitarea dreptului de deducere, numai daca sunt destinate utilizarii in scop productiv.
    Destinatia bunurilor se prevede in mod obligatoriu in contractele incheiate intre furnizor si beneficiar.
    In situatia in care la contractare sau, dupa caz, la livrare nu se poate stabili ca bunurile sunt destinate utilizarii in scop productiv, furnizorii sunt obligati sa aplice T.V.A., iar beneficiarii au dreptul sa-si exercite dreptul de deducere prevazut de lege.
    Acelasi regim il aplica si agentii economici care presteaza servicii legate de operatiunile de mai sus, cum sunt cele privind: sortarea, presarea, balotarea, manipularea, depozitarea, transportul etc.

    Articolul 8 ultimul alineat
    Pentru serviciile de publicitate, consulting, studii si cercetare, cesiuni sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare, contractate cu prestatorii care au sediul sau domiciliul in strainatate, T.V.A. se plateste de beneficiarii cu sediul sau domiciliul in Romania, concomitent cu plata sumei datorate prestatorului extern.
    Plata T.V.A. se face la organul fiscal la care beneficiarul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    Pentru taxa platita potrivit prevederilor de mai sus, beneficiarii inregistrati la organele fiscale ca platitori de T.V.A. isi exercita dreptul de deducere, potrivit legii.
    Filiera inregistrarilor este urmatoarea:
    1. Privind reflectarea in contabilitate a prestarilor de servicii efectuate de prestatorii externi:

    628 = 401    - cu valoarea facturii prestatorului extern;
    401 = 446    - cu impozitul pe redevente, retinut din suma datorata
                   prestatorului extern;
    446 = 5121   - cu impozitul varsat la bugetul de stat;
    401 = 5121   - cu suma achitata prestatorului extern.
    2. Privind taxa pe valoarea adaugata:
    a) la platitorii de T.V.A.
    4426 = 5121 (5124) - cu T.V.A. platita de beneficiar, potrivit prevederilor
                         pct. 4.3. din cap. IV al Hotararii Guvernului nr.
                         809/1995;
    b) la neplatitorii de T.V.A.
    635 = 446          - cu T.V.A. datorata de beneficiar;
    446 = 5121 (5124)  - cu T.V.A. platita de beneficiar.
    3) Inregistrarea in contabilitate a serviciilor prestate de prestatorii externi se va face de catre beneficiari numai pe baza facturilor primite de la acestia.
    Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse T.V.A. vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv T.V.A. Taxa pe valoarea adaugata reprezinta, potrivit legii, un venit al bugetului de stat si, ca urmare, o parte din aceasta nu poate fi cedata partenerului strain.
    Reflectarea in contabilitate a vanzarii bunurilor in conditiile aplicarii prevederilor Decretului nr. 276/1993 se face dupa cum urmeaza:
        411 = %    - cu valoarea totala a facturii;
              701  - cu pretul de vanzare al produselor finite, exclusiv T.V.A.
                     colectata si suma cuvenita partenerului strain;
              462  - cu suma cuvenita partenerului strain;
              4427 - cu suma reprezentand T.V.A., determinata prin aplicarea
                     cotei prevazute de lege asupra sumelor cumulate din
                     conturile 701 si 462;
        462 = 446  - cu impozitul pe redevente, retinut din suma datorata
                     partenerului strain;
        446 = 5121 - cu impozitul varsat la bugetul de stat;
        462 = 5121 - cu suma achitata partenerului strain.

    Articolul 13
    1. Bunurile retinute de casele de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului, se inregistreaza in gestiune, corespunzator pretului de piata, care reprezinta si baza de impozitare pentru operatiunile impozabile prevazute de art. 2.2 din ordonanta.
    2. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile prin executare silita intra in sfera de aplicare a T.V.A., conform art. 2 din ordonanta.
    Caracterul impozabil sau scutit de T.V.A. este determinat de calitatea debitorului, astfel:
    a) operatiunea este impozabila cand debitorul este agent economic inregistrat la organul fiscal competent ca platitor de T.V.A. si care si-a exercitat dreptul de deducere pentru taxa aferenta bunurilor mobile si imobile predate prin executarea silita;
    b) operatiunea este scutita de T.V.A., daca debitorul este persoana fizica, persoana juridica neinregistrata la organul fiscal competent ca platitoare de T.V.A., precum si cand:
    - bunurile in cauza sunt scutite de T.V.A. potrivit legii;
    - debitorul, desi este agent economic inregistrat ca platitor de T.V.A., nu si-a exercitat dreptul de deducere prevazut de lege pentru T.V.A. aferenta bunurilor mobile si imobile in cauza;
    c) baza de impozitare pentru operatiunile supuse T.V.A. o constituie pretul stabilit prin licitatie, conform art. 13 lit. g) din ordonanta.
    In situatia in care pretul de licitatie nu este stabilit in conditii exclusiv T.V.A., conform prevederilor de mai sus. T.V.A. cuvenita bugetului de stat se determina prin aplicarea cotei recalculate asupra sumei la care s-a incheiat licitatia;
    d) agentii economici sunt obligati sa comunice, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de T.V.A., toate cazurile in care s-a declansat procedura de executare silita.
    Organele fiscale au obligatia ca, pe baza comunicarilor primite sau din oficiu, pe baza afiselor sau publicatiilor de vanzare, sa ia masuri pentru introducerea titlului de creanta reprezentand T.V.A. cuvenita bugetului de stat;
    e) transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor se consemneaza in mod obligatoriu in facturi emise de agentii economici in conditiile prevazute de art. 25 din ordonanta, indiferent daca vanzarea a avut loc pe baza de licitatie sau daca bunurile s-au predat pe baza de intelegere intre debitor si creditor.

    Articolul 17 litera C.f)
    Bunurile si serviciile destinate realizarii obiectivelor finantate din fondul PHARE sunt supuse cotei zero de T.V.A., cota zero se realizeaza in conditiile prevazute de pct. 3 lit. A., B. si C. din Precizarile privind modul de restituire a taxei pe valoarea adaugata, anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.443 din 27 decembrie 1995.

    Articolul 18
    Conform prevederilor pct. 10.3 lit. f) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 809/1995, nu poate fi dedusa T.V.A. aferenta bunurilor pierdute pe timpul transportului, bunurilor lipsa sau depreciate calitativ constatate pe baza de inventariere peste normele legale, neimputabile.
    Prevederile de mai sus se aplica pe baza documentelor intocmite pentru preluarea bunurilor de la transportator, precum si pentru inregistrarea lor in gestiunea societatii comerciale.
    Taxa pe valoarea adaugata facturata de furnizori, aferenta bunurilor aflate in situatia de mai sus, nu se mai inregistreaza in contul 4426 "T.V.A. deductibila", ci in contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".
    Pentru bunurile lipsa sau depreciate calitativ, constatate dupa inregistrarea bunurilor in gestiune, pe baza de inventariere, peste normele legale, neimputabile, se datoreaza T.V.A. Operatiunea se reflecta in contabilitate prin inregistrarea 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4427 "T.V.A. colectata", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.

    Articolul 20
    Agentii economici care realizeaza atat operatiuni care dau drept de deducere a T.V.A. conform art. 18 din ordonanta, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, calculeaza taxa deductibila pe baza de pro rata determinata, potrivit Deciziei Comisiei centrale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte nr. 7/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1996.
    In situatia in care aplicarea pro ratei in conditiile prevazute de Decizia nr. 7/1995 nu asigura determinarea corecta a T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor prevazute de art. 18 din ordonanta, Ministerul Finantelor poate aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    Aprobarea se da la cererea justificata a agentului economic in cauza, iar criteriul propus va fi analizat si avizat de organul fiscal la care agentul economic respectiv este inregistrat ca platitor de T.V.A.
    Societatile comerciale care vand atat marfuri scutite de T.V.A. fara drept de deducere, cat si marfuri supuse T.V.A., isi exercita dreptul de deducere dupa urmatorul criteriu:
    a) Jurnalul pentru cumparari se va tine separat pentru:
    - bunuri si servicii aprovizionate pentru nevoile firmei si care se acopera din adaosul comercial practicat, potrivit legii;
    - marfuri cumparate in vederea vanzarii si care se inregistreaza in contul 371 "Marfuri", conform normelor legale privind reflectarea operatiunilor in contabilitate;
    b) pro rata stabilita potrivit Deciziei nr. 7/1995 se va aplica numai asupra sumei reprezentand T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate pentru nevoile firmei;
    c) pentru marfurile supuse T.V.A. la cumparare nu se poate exercita dreptul de deducere daca vanzarea s-a facut in conditii de scutire de T.V.A. [art. 171 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata]. In situatia in care vanzarea s-a efectuat dupa exercitarea dreptului de deducere, taxa nedeductibila se inscrie in rosu la randul 17 din decont "Regularizari".
    Societatile comerciale raspund de corecta reflectare a operatiunilor in jurnale si decont, astfel incat T.V.A. dedusa sa fie strict aferenta bunurilor si serviciilor destinate operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta, avand totodata si obligatia de a comunica, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrate ca platitoare de T.V.A. exercitarea dreptului de deducere pe baza criteriului specific de mai sus.

    Articolul 25
    Agentii economici sunt obligati sa completeze toate datele prevazute in Declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite (model IMP1), aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 224/1993, iar organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de atribuirea codului fiscal, calitatea de platitor sau de neplatitor de T.V.A., corespunzator datelor inscrise la rd. 7.1 si 8 din declaratie.
    Codul fiscal ce se va atribui agentilor economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru platitorii de T.V.A. (cifra de afaceri de peste 50 milioane lei pe 12 luni sau prin optiune pentru cei care au declarat o cifra de afaceri inferioara plafonului de mai sus) va contine in mod obligatoriu litera "R".
    Organele fiscale sunt obligate sa nu primeasca deconturi ale agentilor economici al caror cod fiscal inscris in spatiul special prevazut de formularul model, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 320/1996, nu contine litera "R".
    Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate pentru pagubele produse prin exercitarea nelegala a dreptului de deducere sau prin restituirea diferentelor de T.V.A. constatate de organele vamale potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.566/1995.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 8/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 8 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu