E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 9 din 23 iulie 1997

privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din  8 august 1997


SmartCity3


    Comisia Centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.290/1993, aproba solutiile prevazute in anexa, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 18 iulie 1997.
    Prevederile deciziilor nr. 7/1995 si nr. 8/1996 isi inceteaza aplicabilitatea.

                  Presedintele comisiei,
                  Dan Radu Rusanu,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                         SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor ordonantei Guvernului nr. 3/1992,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare

    Articolul 2

    1. Operatiunile efectuate de societatile comerciale si societatile agricole care executa prestari de servicii pentru prelucrarea produselor vegetale apartinand persoanelor fizice, cu plata in natura, intra in sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
    - produsele predate cultivatorilor scutiti de T.V.A. in temeiul art. 6 lit. A.e) din ordonanta, sub forma de zahar, ulei, tuica, vin, faina, malai etc., nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate si nu se supun T.V.A.;
    - produsele retinute de societatile prelucratoare pentru prestarile de servicii executate se supun taxei pe valoarea adaugata la livrarea acestora ca atare sau sub forma prelucrata, in conditiile prevazute de art. 10, 11 si 12 din ordonanta.
    Produsele retinute potrivit prevederilor de mai sus si cele care au fost utilizate in scop personal sau care au fost puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit se supun prevederilor art. 2 pct. 2.2 din ordonanta.
    2. Incadrarea in plafoanele in limita carora pot fi predate bunuri si prestate servicii cu titlu gratuit se determina pe baza datelor raportate in bilantul contabil anual. Depasirea plafonului reprezinta operatiune impozabila. T.V.A. aferenta depasirii de mai sus se include in decontul intocmit pentru luna in care agentii economici au termen de depunere a bilantului contabil anual.

    Articolul 3

    1. Corpul gardienilor publici nu intra in sfera de aplicare a T.V.A., fiind organizat ca institutie publica a carei activitate nu are drept scop obtinerea de profit, ci acela de paza si aparare a bunurilor, a ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor.
    2. Valorificarea de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a bunurilor confiscate potrivit legii nu intra in sfera de aplicare a T.V.A. Vanzarea prin comisionari a bunurilor proprietate de stat se supune T.V.A. numai pentru partea reprezentand comisionul agentului economic prin care se valorifica bunurile.
    3. Regiile autonome aeroportuare de interes public national, cu specific deosebit, si Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" intra in sfera de aplicare a T.V.A. numai pentru veniturile proprii rezultate din prestarile de servicii catre terti.
    Transferurile de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, intretinere, exploatare, reparatii si modernizari, care depasesc veniturile, nu sunt supuse T.V.A. si nu se inscriu in decontul de T.V.A. la rubrica "Iesiri".
    T.V.A. deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate, se determina pe baza de pro rata calculata anual ca raport intre veniturile proprii si veniturile totale (inclusiv cele din subventiile inregistrate in contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"), prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli.
    4. Prestarile de servicii efectuate de regiile autonome de interes local, avand ca obiect construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate cu consiliile locale sau consiliile judetene, nu se supun T.V.A. si nu se inscriu in decontul de T.V.A. la rubrica "Iesiri".
    In cazul regiilor de mai sus, intra in sfera de aplicare a T.V.A. numai prestarile de servicii catre alti beneficiari decat cei prevazuti la alineatul precedent, numai daca aceste prestari depasesc cifra de afaceri anuala de 50 milioane lei.
    Regiile autonome care realizeaza plafonul de mai sus, dar acesta reprezinta sub 10% din valoarea totala a prestarilor de servicii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul respectiv, nu vor fi inregistrate ca platitoare de T.V.A.
    T.V.A. deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor impozabile, se stabileste pe baza de pro rata determinata ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor de servicii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat pentru anul respectiv. T.V.A. nedeductibila, rezultata conform pro ratei, se include in preturile si in tarifele cu care se deconteaza lucrarile executate consiliilor locale sau consiliilor judetene.
    5. Lucrarile privind construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate de consiliile locale sau de consiliile judetene cu alti agenti economici decat cei prevazuti la cap. III pct. 3.6. din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996, intra in sfera de aplicare a T.V.A. potrivit legii.
    De asemenea, intra in sfera de aplicare a T.V.A. si alte lucrari si servicii de gospodarie comunala decat cele prevazute la alineatul precedent, contractate de consiliile locale si de consiliile judetene cu agenti economici platitori de T.V.A.

    Articolul 6 lit. A.e)

    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    - livrarile de bunuri efectuate de gospodariile agricole individuale carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole si care le folosesc si le exploateaza in mod individual;
    - livrarile de bunuri efectuate de asociatiile constituite conform art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

    Articolul 6 lit. A.h) 4.

    Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare sunt scutite de T.V.A. pentru sumele incasate de la asigurati.
    Despagubirile acordate asiguratilor includ si T.V.A. cuprinsa in devizele intocmite de unitatile prestatoare de servicii inregistrate ca platitoare de T.V.A.

    Articolul 6 lit. A.h) 6.

    Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare sunt scutite de T.V.A. pentru operatiunile rezultate din activitatea specifica autorizata, prevazute la cap. III din Statutul Bancii Nationale a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 34/1991 si, respectiv, la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara.
    Nu sunt scutite de T.V.A. vanzarile de imobile catre salariati, cu exceptia celor construite si date in folosinta inainte de introducerea T.V.A. De asemenea, nu sunt scutite de T.V.A. tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor, precum si prestarile de servicii care nu sunt efectuate in exclusivitate de societatile bancare, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu, inchirieri de spatii, cazare etc.
    Societatile bancare care realizeaza, din activitatile impozabile, venituri de peste 50 milioane lei anual, au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. si sa organizeze distinct evidenta gestiunilor si contabilitatii. Nu se admite stabilirea T.V.A. pe baza de pro rata.

    Articolul 6 lit. A.i) 1

    Sunt scutite de T.V.A. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere, executate pentru cimitire, ca: zidire de cavouri, sapat gropi, chituit capace de cripta, inhumarea si deshumarea decedatilor.
    Sunt, de asemenea, scutite de T.V.A. obiectele de uz funerar, ca: sicrie si garnituri de sicrie, cruci, respete, coroane si jerbe din flori naturale si artificiale; lumanari, exclusiv cele decorative si cele pentru nunti si botezuri.
    Scutirile de mai sus se aplica pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii executate de unitati care au prevazute in obiectul de activitate, aprobat potrivit legii, astfel de activitati.

    Articolul 6 lit. A.i) 6

    Sumele obtinute din vanzarea formularelor tipizate comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, cu regim special de inscriere si numerotare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 768/1992, nu sunt supuse T.V.A. atat la unitatile care le tiparesc, cat si la cele de distribuire.

    Articolul 6 lit. A.i) 8

    1. Produsele reziduale rezultate din activitatea industriala cuprind rebuturile, materialele recuperate si deseurile inregistrate in contul contabil 346 "Produse reziduale", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993. Incadrarea corecta in reglementarile de mai sus revine persoanelor prevazute la art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
    2. Vanzarea de produse reziduale, rezultate din activitatea industriala, de materiale recuperate din casari de bunuri mobile si imobile, precum si de materiale colectate de la populatie, este scutita de T.V.A., cu exercitarea dreptului de deducere, numai daca sunt destinate utilizarii in scop productiv.
    Destinatia bunurilor se prevede in mod obligatoriu in contractele incheiate intre furnizor si beneficiar.
    In situatia in care, la contractare sau, dupa caz, la livrare nu se poate stabili ca bunurile sunt destinate utilizarii in scop productiv, furnizorii sunt obligati sa aplice T.V.A., iar beneficiarii au dreptul sa-si exercite dreptul de deducere prevazut de lege.
    3. Regimul de mai sus se aplica si de catre agentii economici care au ca obiect de activitate prestarea serviciilor legate de operatiunile de mai sus, cum sunt cele privind: colectarea, sortarea, presarea, balotarea, manipularea, depozitarea, transportul si vanzarea produselor reziduale destinate utilizarii in scop productiv.

    Articolul 6 lit. A.i) 11

    Produsele scutite de T.V.A., cuprinse la pozitia 6 "Proteze si produse ortopedice" din lista-anexa la ordonanta, sunt:
    a) proteze articulare, articole si aparate de ortopedie, inclusiv centurile si bandajele medico-chirurgicale, carje, fotolii rulante si alte vehicule similare pentru invalizi;
    b) articole si aparate pentru fracturi;
    c) proteze oculare;
    d) stimulatoare cardiace;
    e) aparatele pentru facilitarea auzului la surzi;
    f) alte aparate care se poarta, se duc in mana sau se implanteaza in organism pentru compensarea unor deficiente sau infirmitati.
    Articolele si aparatele pentru proteze dentare, livrate de agentii economici inregistrati ca platitori de T.V.A., sunt supuse cotei de 9% de T.V.A.

    Articolul 8

    1. Pentru serviciile de natura celor prevazute de cap. IV pct. 4.4. din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996, contractate cu prestatori care au sediul sau domiciliul in strainatate, T.V.A. se datoreaza de beneficiarii cu sediul sau domiciliul in Romania, in conditiile prevazute la pct. 11.18. din normele mentionate mai sus.
    Agentii economici inregistrati ca platitori de T.V.A. reflecta operatiunile de mai sus in decontul lunar la randurile 3 si 13. Pentru platitorii de T.V.A. care nu au respectat prevederile pct. 11.18 alin. 1 din norme, calculul majorarilor de intarziere reglementat de art. 34 din ordonanta se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de 7 zile de la data primirii facturii externe sau, dupa caz, de la data efectuarii platii prestatorului extern pana la data depunerii decontului de T.V.A., in care operatiunile respective au fost reflectate.
    Filiera inregistrarilor contabile este urmatoarea:
    a) privind reflectarea in contabilitate a prestarilor de servicii efectuate de prestatorii externi:
    628 =  401 - cu valoarea facturii prestatorului extern;
    401 =  446 - cu impozitul pe redevente retinut din suma
                 datorata prestatorului extern;
    446 = 5121 - cu impozitul varsat la buget;
    401 = 5121 - cu suma achitata prestatorului extern;

    b) privind taxa pe valoarea adaugata:
    a) la platitorii de T.V.A.:
    4426 = 4427 - cu T.V.A. datorata de beneficiar,
                  determinata prin aplicarea cotei legale
                  asupra valorii facturii prestatorului
                  extern, transformata in lei la cursul de
                  schimb al pietei valutare, comunicat de
                  Banca Nationala a Romaniei din ziua
                  primirii facturii externe sau efectuarii
                  platii, dupa caz.
    b) la neplatitorii de T.V.A.:
    635 =  446 - cu T.V.A. datorata de beneficiar;
    446 = 5121 - cu T.V.A. platita de beneficiar;
    c) inregistrarea in contabilitate a serviciilor prestate de prestatorii externi se va face de catre beneficiari numai pe baza facturilor primite de la acestia.
    Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse T.V.A. vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv T.V.A.
    T.V.A. reprezinta, potrivit legii, un venit al bugetului de stat si, ca urmare, o parte din aceasta nu poate fi cedata partenerului strain.
    Reflectarea in contabilitate a vanzarii bunurilor in conditiile aplicarii prevederilor Decretului nr. 276/1993 se face dupa cum urmeaza:
    411 =   %  - cu valoarea totala a facturii;
           701 - cu pretul de vanzare al produselor finite
                 exclusiv T.V.A. colectata si suma cuvenita
                 partenerului strain;
           462 - cu suma cuvenita partenerului strain;
          4427 - cu suma reprezentand taxa pe valoarea
                 adaugata, determinata prin aplicarea cotei
                 prevazute de lege asupra sumelor cumulate
                 din conturile 701 si 462;
    462 =  446 - cu impozitul pe redevente, retinut din suma
                 datorata partenerului strain;
    446 = 5121 - cu impozitul virat la bugetul de stat;
    462 = 5121 - cu suma achitata partenerului strain.
    2. Potrivit art. 8 alin. 2 din ordonanta, in situatia in care persoana care realizeaza operatiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce-i revin conform prevederilor ordonantei.
    Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana straina la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    Cererea trebuie insotita de:
    - declaratia de incepere a activitatii, care sa cuprinda: data, volumul si natura activitatii pe care o va exercita in Romania;
    - copia actului de constituire, in strainatate, a persoanei juridice respective;
    - acceptul scris al reprezentantului fiscal propus, in care acesta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
    Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile desfasurate de persoana straina in Romania. De asemenea, nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate.
    Reprezentantul fiscal propus trebuie sa prezinte o solvabilitate suficienta, care sa ii permita indeplinirea obligatiilor prevazute de ordonanta si de normele de aplicare a acesteia pentru activitatea sa si a persoanei straine pe care o reprezinta.
    Organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor de mai sus si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei straine, cat si reprezentantului fiscal propus de aceasta.
    In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul fiscal atribuit reprezentantului fiscal, care trebuie sa fie diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. Atribuirea codului fiscal se face prin Centrul de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor.
    In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti cu precizarea motivului refuzului.
    Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost propus si acceptat de organul fiscal competent, este angajat pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana straina, atat timp cat dureaza mandatul sau.
    Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de T.V.A., pe care il va depune in aceasta calitate, si propune o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat este ca urmare a incetarii activitatii persoanei straine.
    In cazul in care persoana straina isi continua activitatea in Romania, cererea poate fi acceptata numai dupa ce persoana straina a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal.
    Dupa incetarea activitatii persoanei straine sau dupa inlocuirea reprezentantului fiscal desemnat de aceasta, reprezentantului fiscal ii revin toate obligatiile referitoare la plata T.V.A., a majorarilor de intarziere si a amenzilor, in termenele prevazute de lege.
    Reprezentantul fiscal poate cere organului fiscal competent sa efectueze, intr-un termen de pana la 5 luni de la data retragerii mandatului, un control de fond al operatiunilor efectuate sub responsabilitatea sa.
    Aprobarea cererii de renuntare la angajamentul asumat de reprezentantul fiscal se va face de catre organul fiscal, sub rezerva ca acesta ramane raspunzator de neregulile ce vor fi descoperite ulterior, daca acestea rezulta din vina lui sau din complicitatea dintre el si persoana straina sau dintre el si alte persoane.
    Obligatiile reprezentantului fiscal, privind aplicarea T.V.A. aferente operatiunilor efectuate in Romania de catre persoana straina, sunt cele prevazute de legislatia romana pentru platitorii de T.V.A. cu sediul in Romania, cu urmatoarele derogari referitoare la:
    a) modul de intocmire a facturilor;
    Persoana straina transmite reprezentantului fiscal factura destinata clientului sau, fara a indica in aceasta suma taxei datorate, precum si doua copii ale facturii respective.
    Reprezentantul fiscal emite factura fiscala potrivit reglementarilor in vigoare in Romania, cu urmatoarele date:
    - datele de identificare, adresa si calitatea de reprezentant fiscal;
    - data emiterii;
    - numarul de cod fiscal romanesc atribuit persoanei straine;
    - numarul de ordine al facturii din plaja de numere primite de la organul fiscal, aferente operatiunilor efectuate de catre persoana straina;
    - suma T.V.A. colectata;
    - alte date prevazute de modelul de factura fiscala si care nu se regasesc in factura originala emisa de persoana straina.
    Exemplarul 1, completat conform celor de mai sus, se transmite clientului impreuna cu factura originala emisa de persoana straina.
    b) intocmirea si depunerea decontului de T.V.A.
    Decontul va cuprinde exclusiv operatiunile rezultate din activitatea desfasurata in Romania de persoana straina pe care o reprezinta.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane straine, acesta va depune cate un decont pentru fiecare persoana straina pe care o reprezinta.
    Pentru activitatea proprie, pentru care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de T.V.A., se intocmeste un decont distinct, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru platitorii de T.V.A. cu sediul in Romania;
    c) exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara de persoana straina, destinate operatiunilor impozabile realizate de aceasta in Romania, se face potrivit prevederilor art. 18-20 din ordonanta.
    Pentru exercitarea dreptului de deducere, reprezentantul fiscal trebuie, de regula, sa detina documentele originale prevazute de reglementarile de mai sus.
    Cu aprobarea organului fiscal la care este inregistrat ca platitor de T.V.A., reprezentantul fiscal poate justifica deducerea taxei pe baza fotocopiei facturii originale, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    - persoana straina justifica organului fiscal obligatia legala impusa de tara unde aceasta este stabilita, de a detine facturi originale la sediul societatii straine;
    - fotocopiile sa aiba mentiunea pusa de societatea straina si certificate de aceasta ca ele sunt conforme cu originalul; aceasta mentiune trebuie sa fie parafata de catre reprezentantul fiscal care isi asuma responsabilitatea;
    - persoana straina trebuie sa se angajeze, in scris, sa puna, temporar, facturile originale la dispozitia reprezentantului fiscal, la cererea organului fiscal, pentru control.

    Articolul 12

    Operatiunile legate, import-export, realizate in baza Hotararii Guvernului nr. 276/1995, de catre agentii economici cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si de materii prime de baza, legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie, legat de exportul de produse finite rezultate, sunt supuse T.V.A., astfel:
    a) la intrarea bunurilor in tara importatorul este obligat sa intocmeasca declaratia vamala de import, sa plateasca T.V.A. aferenta si, in mod corespunzator, sa-si exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    b) bunurile din import predate producatorilor in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturi negociate plus T.V.A.;
    c) produsele realizate de unitatile producatoare, livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestia, se factureaza la preturile negociate plus T.V.A.
    Exigibilitatea T.V.A., aferenta operatiunilor prevazute la lit. b) si c) de mai sus, ia nastere atat la furnizor, cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
    Operatiunile legate, import-export, vor fi justificate cu urmatoarele documente:
    - licenta de operatiune;
    - contractele incheiate de agentul economic cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
    - documentele prevazute la cap. IX pct. 9.6. din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996.

    Articolul 13

    Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile prin executare silita intra in sfera de aplicare a T.V.A. conform art. 2 din ordonanta.
    Caracterul impozabil sau scutit de T.V.A. este determinat de calitatea debitorului, astfel:
    a) operatiunea este impozabila cand debitorul este agent economic inregistrat la organul fiscal competent ca platitor T.V.A. si si-a exercitat dreptul de deducere pentru taxa aferenta bunurilor mobile si imobile predate prin executare silita;
    b) operatiunea este scutita de T.V.A., daca debitorul este persoana fizica, persoana juridica neinregistrata la organul fiscal competent ca platitoare de T.V.A., precum si cand:
       - bunurile in cauza sunt scutite de T.V.A. potrivit legii;
       - debitorul, desi este agent economic inregistrat ca platitor de T.V.A., nu si-a exercitat dreptul de deducere prevazut de lege pentru T.V.A. aferenta bunurilor mobile si imobile in cauza;
    c) baza de impozitare pentru operatiunile supuse T.V.A. o constituie pretul stabilit prin licitatie, conform art. 13 lit. g) din ordonanta.
    In situatia in care pretul de licitatie nu este stabilit in conditii exclusiv T.V.A conform prevederilor de mai sus, T.V.A. cuvenita bugetului de stat se determina prin aplicarea cotei recalculate asupra sumei la care s-a incheiat licitatia;
    d) agentii economici sunt obligati sa comunice, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de T.V.A., toate cazurile in care s-a declansat procedura de executare silita.
    Organele fiscale au obligatia ca, pe baza comunicarilor primite sau din oficiu, pe baza afiselor sau publicatiilor de vanzare, sa ia masuri pentru introducerea titlului de creanta reprezentand T.V.A. cuvenita bugetului de stat;
    e) transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor se consemneaza in mod obligatoriu in facturi emise de agentii economici in conditiile prevazute de art. 25 din ordonanta, indiferent daca vanzarea a avut loc pe baza de licitatie sau daca bunurile s-au predat pe baza de intelegere intre debitor si creditor.

    Articolul 15

    1. Ambalajele care circula prin facturare se supun T.V.A. la livrare, urmand ca la restituire sa se efectueze regularizarea prevazuta la art. 15 din ordonanta.
    Ambalajele de circulatie (navete, sticle, borcane etc.), la schimb intre furnizorii de marfa si clienti, nu se factureaza si nu se supun T.V.A.
    In conditiile in care clientii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului prevazut mai sus, ei pot primi de la furnizorii de marfa ambalajele necesare in schimbul unei garantii depuse acestora, fara facturare si fara T.V.A.
    Periodic se vor factura si se vor supune T.V.A. cantitatile de ambalaje date in garantie si scoase din uz la clienti ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor etc.
    Regimul circulatiei ambalajelor pe baza de schimb se aplica in mod obligatoriu in relatiile cu agentii economici neplatitori de T.V.A.
    2. Sumele necuprinse in baza de impozitare la furnizori sau prestatorii de servicii, potrivit art. 14 si 15 din ordonanta, atrag in mod corespunzator pierderea dreptului de deducere la beneficiari. In acest scop, beneficiarilor le revin urmatoarele obligatii:
    a) sa inregistreze, in jurnalul pentru cumparari, valoarea facturilor si T.V.A., corectate cu reducerile acordate de furnizori si, respectiv, cu influentele rezultate din refuzurile facute;
    b) sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizori a facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanta.

    Articolul 17

    1. Cotele de T.V.A., care se aplica pentru actiunile de vanatoare organizate cu vanatori straini, sunt urmatoarele:
    - cota de 18% pentru serviciile prestate in Romania, referitoare la efectuarea formalitatilor legale pentru obtinerea vizelor de trecere a frontierei de stat a Romaniei cu arme si munitii, organizarea vanatorii, transportul in fondurile de vanatoare, asigurarea de ghizi-interpreti, servicii de cazare, masa si altele de aceasta natura;
    - cota zero pentru trofeele cinegetice pentru care se intocmesc facturi externe si a caror contravaloare se incaseaza in valuta.
    2. Cota de 9% se aplica urmatoarelor produse fabricate in tara:
    a) carne de animale si pasari domestice, inclusiv organe si maruntaie, vandute in stare proaspata, ca produse si conserve.
    Produsele de origine animala si pasari domestice necomestibile (piei, par, fulgi, pene, puf, coarne etc.), preparatele culinare, semipreparatele de tip "Gospodina", precum si conservele de carne cu legume sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    b) peste si produse din peste, inclusiv semiconserve si conserve, exclusiv icre.
    Preparatele culinare si semipreparatele tip "Gospodina" sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    c) lapte, lapte praf si produse lactate.
    Inghetata este supusa cotei de 18% de T.V.A.
    d) uleiuri si grasimi comestibile.
    Produsele prevazute la lit. a)-d) de mai sus, vandute prin unitatile de alimentatie publica sau care practica adaos comercial de alimentatie publica, sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    e) medicamentele de uz uman si veterinar, substantele farmaceutice, plantele medicinale, aparatura de tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
    Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A.:
    (1) medicamentele si produsele biologice de uz uman, prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii;
    (2) medicamentele de uz veterinar prevazute in Nomenclatorul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    (3) substantele farmaceutice livrate sub forma de pulberi, granule, solutii sau alte forme de aceasta natura si care urmeaza sa fie transformate in medicamente de catre unitatile producatoare;
    (4) plantele medicinale prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    (5) aparatura de tehnica medicala;
    (6) alte bunuri, destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, cum sunt:
    - articole si aparate pentru proteze dentare;
    - ceruri dentare sau compozitii pentru amprente dentare; alte compozitii pentru utilizare in stomatologie pe baza de ipsos;
    - aliaje pe baza de aur, argint si paladiu, folosite exclusiv in stomatologie;
    - placi si filme fotografice pentru folosinta medicala, dentara sau veterinara;
    - reactivi compusi, de diagnostic sau de laborator;
    - alcool sanitar;
    - vata, tifon, bandaje si articole similare (pansamente, plasture, cataplasme etc.) impregnate sau acoperite cu substante farmaceutice sau conditionate pentru vanzarea in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare;
    - manusi pentru chirurgie;
    - masti chirurgicale;
    - sticlarie de laborator, sanitara sau farmaceutica, chiar gradata sau calibrata;
    - sterilizatoare medico-chirurgicale;
    - ambulante;
    - vehicule auto radiologice, chirurgicale, care dentare;
    - lentile corectoare pentru ochelari;
    - rame si monturi de ochelari;
    - ochelari de corectie;
    - termometre medicale si veterinare.
    Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A. numai acele produse care au fost omologate in scopurile prevazute la lit. e) subpct. (6) de mai sus si care sunt destinate folosirii exclusiv in scopurile respective. Produsele cum sunt: reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice si alte bunuri de uz gospodaresc care nu sunt destinate exclusiv in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    f) animale vii din speciile: bovine, porcine, ovine si caprine;
    g) pasari vii din specii domestice;
    h) ingrasaminte chimice si minerale, insecticide, fungicide si erbicide;
    i) lucrari agricole si de imbunatatiri funciare cum sunt:
    i(1) lucrari agricole: aratul, grapatul, discuitul, tavalugitul, semanatul, erbicidatul, fertilizatul, prasitul, sapatul, recoltatul, balotatul, transportul produselor de la locul de recoltare pana la locul de depozitare;
    i(2) lucrari de imbunatatiri funciare prevazute de Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996 si de Normele metodologice nr. 29/1997 emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    j) oua de pasari din specii domestice;
    k) faina de grau, de secara, de orez. Nu este cuprinsa faina destinata nutreturilor pentru animale, care este supusa cotei de 18% de T.V.A.;
    l) malai;
    m) gris de grau, calciu gris;
    n) orez;
    o) zahar;
    p) paste fainoase, ca de exemplu: spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, cuscus;
    r) biscuiti: simpli, cu crema, glazurati, aperitivi, dietetici;
    s) uniforme pentru copiii din invatamantul prescolar si primar: costume, pantaloni, sacouri, rochite, sortulete, in dimensiuni pana la masura 36; camasi in dimensiuni pana la masura 34;
    t) articole de imbracaminte si incaltaminte pentru nou-nascuti:
    - scutece, garnituri de scutece (3-5 piese), bavete;
    - imbracaminte din tesaturi si din tricot, gama de marimi 0-24 (pieptarase, veste, chiloti, maiouri, caciulite, sepci, palarioare, bonete, bascute, jachete, pantaloni, costumase, spilhozene, camasute, bluze, rochite, treninguri, salopete, halate de baie, fuste, saci de dormit, pijamale, sarafane, fulare, manusi);
    - ciorapi, sosete, marimea maxima 12;
    - articole de incaltaminte, marimea maxima 14,5 (ghetute, sandale, papuci, botosei).
    Lista produselor din import, comercializate in tara si care sunt supuse cotei de 9% de T.V.A., este stabilita prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.101/1997.
    3. Bunurile si serviciile finantate din fondul PHARE sunt supuse cotei zero de T.V.A. Cota zero se realizeaza astfel:
    A. Prin exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. de catre beneficiari, daca acestia sunt platitori de T.V.A.
    B. Prin restituirea, de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, a T.V.A., aferente aprovizionarilor ai caror beneficiari nu sunt platitori de T.V.A.
    C. Prin facturarea de catre furnizori si prestatori a bunurilor livrate si serviciilor prestate fara T.V.A., cu exercitarea dreptului de deducere a T.V.A., aferente intrarilor destinate realizarii bunurilor si serviciilor respective pe baza unui certificat eliberat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

    Articolul 18

    Conform normelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996, pct. 10.5 lit. f), nu poate fi dedusa T.V.A. aferenta bunurilor lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, constatate peste normele legale, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru preluarea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea agentului economic.
    T.V.A. facturata de furnizori, aferenta bunurilor aflate in situatia de mai sus, nu se mai inregistreaza in contul 4426 "T.V.A. deductibila", ci in contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".
    Pentru bunurile lipsa sau depreciate calitativ, constatate dupa inregistrarea bunurilor in gestiune pe baza de inventariere, peste normele legale, neimputabile, se datoreaza T.V.A. Operatiunea se reflecta in contabilitate prin inregistrarea 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 4427 "T.V.A colectata", conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.

    Articolul 19

    1. Dreptul de deducere a T.V.A. inscrise in documentele pentru cumparari se determina in functie de data facturii, a chitantei fiscale sau a altui document legal, daca acestea s-au primit pana la data intocmirii decontului T.V.A.
    Documentele primite dupa data intocmirii decontului aferent lunii in care bunurile au fost receptionate se includ in deconturile intocmite pentru lunile urmatoare.
    2. In jurnalul pentru cumparari se inscriu toate documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii pentru nevoile agentului economic platitor de T.V.A., indiferent de destinatia lor, pentru realizarea de operatiuni impozabile sau operatiuni scutite, dreptul de deducere a T.V.A. aferente intrarilor urmand a fi stabilit pe baza pro ratei.
    3. Agentii economici, care realizeaza produse supuse T.V.A. utilizand metale pretioase achizitionate prin Banca Nationala a Romaniei, isi exercita dreptul de deducere a T.V.A. inscrise in actul de vanzare emis de Banca Nationala a Romaniei.
    In conditiile in care in actul de vanzare nu apare inscrisa valoarea T.V.A., baza de impozitare pentru produsele obtinute din prelucrarea metalelor pretioase se determina ca diferenta intre pretul facturat beneficiarilor si pretul de cumparare al metalului pretios.
    4. Prestatorii de servicii de transport de marfa, de persoane sau de servicii accesorii transportului au drept de deducere a T.V.A. aferente intrarilor de bunuri si servicii, independent de faptul ca acestea au fost destinate transportului pe parcurs extern sau intern, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la cap. VI din ordonanta.
    5. Pentru bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute in contractele incheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanta agentii economici vor exercita dreptul de deducere a T.V.A. aferente intrarilor.

    Articolul 20

    1. Pro rata se determina, de regula, anual, pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului T.V.A. aferente bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent.
    Regularizarea T.V.A. deductibile, determinata pe baza de pro rata se efectueaza la finele anului si se inscrie in decontul de T.V.A. intocmit efectiv pentru luna decembrie.
    Determinarea pro ratei realizate se face pe baza datelor inscrise in deconturile pe lunile ianuarie-decembrie, astfel:
    Exemplu: rd. 9 cumulat = 100.000 mii lei
             rd. 8 cumulat = 15.000 mii lei
    rd. 9 (100.000) - rd. 8 (15.000)
    -------------------------------- = 0,85 x 100 = 85%
            rd. 9 (100.000)

    In cursul anului s-au utilizat:
    - varianta 1: pro rata de 100%;
    - varianta 2: pro rata de 75%;
    - varianta 3: pro rata de 90% .

    Abaterea realizata:
                  100 - 85
    - varianta 1 ---------- x 100 = +17,65%
                     85

                   75 - 85
    - varianta 2 ---------- x 100 = -11,76%
                     85

                   90 - 85
    - varianta 3 ---------- x 100 = +5,88% .
                     85
    Regularizarea diferentelor se va face numai pentru variantele 1 si 2, care reprezinta o abatere, in plus sau in minus, mai mare de 10% .
    Presupunand ca T.V.A. deductibila, cumulata pe lunile ianuarie-noiembrie (rd. 14 din decont), este de 20.000 mii lei, rezulta:
    - pentru varianta 1: (20.000 x 15): 100 = 3.500 mii lei.
    Suma se inscrie in rosu, in randul 17 din decontul pe luna decembrie. In acelasi decont, la randul 10 se inscrie pro rata de 85% .
    - pentru varianta 2: (20.000 x 10): 100 = 2.000 mii lei.
    Suma se inscrie in decontul pe luna decembrie, in randul 17 in negru, iar la randul 10 se inscrie pro rata de 85% .
    T.V.A. de plata sau de rambursat, inscrisa in deconturile aferente lunilor ianuarie-noiembrie, nu se recalculeaza.
    2. La cererea justificata a agentilor economici, organele fiscale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de T.V.A. pot aproba ca pro rata sa se determine lunar in functie de realizarile efective inscrise in decontul de T.V.A la rubrica "Iesiri".
    In cursul unui an calendaristic nu pot fi folosite doua metode de determinare a pro ratei. Agentii economici, carora li s-a aprobat in cursul anului trecerea de la pro rata anuala la cea lunara, au obligatia recalcularii T.V.A. deductibile, inscrisa in deconturile intocmite pentru lunile anterioare aprobarii, in functie de pro rata lunara efectiv realizata.
    3. In situatia in care aplicarea pro ratei, in conditiile de mai sus, nu asigura determinarea corecta a T.V.A. aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor prevazute de art. 18 din ordonanta, Ministerul Finantelor poate aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    Aprobarea se da la cererea justificata a agentului economic in cauza, iar criteriul propus va fi analizat si avizat de organul fiscal la care agentul economic respectiv este inregistrat ca platitor de T.V.A.
    4. Societatile comerciale, care vand atat marfuri scutite de T.V.A, fara drept de deducere, cat si marfuri supuse T.V.A, isi exercita dreptul de deducere dupa urmatorul criteriu:
    a) jurnalul de cumparari se va tine separat pentru:
    - bunuri si servicii achizitionate pentru nevoile agentului economic platitor de T.V.A. si care se acopera din adaosul comercial practicat, potrivit legii;
    - marfuri cumparate in vederea vanzarii si care se inregistreaza in contul 371 "Marfuri", conform normelor legale privind reflectarea operatiunilor in contabilitate;
    b) pro rata stabilita potrivit prezentei decizii se va aplica numai asupra sumei reprezentand T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pentru nevoile agentului economic platitor de T.V.A.;
    c) pentru marfurile supuse T.V.A. la cumparare nu se poate exercita dreptul de deducere, daca vanzarea s-a facut in conditiile scutirii de T.V.A. (art. 171 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995). In situatia in care vanzarea s-a efectuat dupa exercitarea dreptului de deducere, taxa nedeductibila se inscrie in rosu, la randul 17 din decontul de T.V.A. "Regularizari".
    Societatile comerciale raspund de corecta reflectare a operatiunilor in jurnale si decont, astfel incat T.V.A. dedusa sa fie strict aferenta bunurilor si serviciilor destinate operatiunilor prevazute de art. 18 din ordonanta, avand totodata si obligatia de a comunica, in scris, organelor fiscale la care sunt inregistrate ca platitoare de T.V.A., exercitarea dreptului de deducere pe baza criteriului specific de mai sus.
    5. Agentii economici care desfasoara alte activitati decat cele prevazute la pct. 4 vor propune criterii specifice potrivit prevederilor de la pct. 3 de mai sus.

    Articolul 21 lit. b) nemodificat

    1. Suma stabilita la pct. 2.5. din cererea de rambursare reprezinta plafonul maxim admisibil. Suma de rambursat cuvenita pentru export nu poate depasi suma prevazuta in cererea de rambursare la pct. 2.2. Diferenta dintre sume va fi tratata in felul urmator:
    - in cazul in care suma de la pct. 2.5. este mai mica decat suma de la pct. 2.2., diferenta reprezinta T.V.A. aferenta unor aprovizionari destinate altor operatiuni si se va prelua in soldul lunii urmatoare;
    - in cazul in care suma inscrisa la pct. 2.5. este mai mare decat cea inscrisa la pct. 2.2, diferenta reprezinta suma necuvenita si nu va fi preluata in soldul lunii urmatoare.
    2. Agentii economici care realizeaza exclusiv livrari la export de produse cu ciclu lung de fabricatie vor completa in luna in care s-a realizat exportul capitolul II din cererea de rambursare.

    Articolul 25 lit. A

    1. Agentii economici sunt obligati sa completeze toate datele prevazute in Declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite Cod formular IMP 1, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 224/1993, iar organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de atribuirea codului fiscal, calitatea de platitor sau neplatitor de T.V.A. corespunzator datelor inscrise la rd. 7.1 si 8 din declaratie.
    Codul fiscal ce se va atribui agentilor economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru platitorii de T.V.A. (cifra de afaceri de peste 50 milioane lei pe 12 luni sau, prin optiune, pentru cei care au declarat o cifra de afaceri inferioara plafonului de mai sus), va contine in mod obligatoriu litera "R".
    Organele fiscale sunt obligate sa nu primeasca deconturi ale agentilor economici al caror cod fiscal, inscris in spatiul special prevazut de formularul-model aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 320/1996, nu contine litera "R".
    Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate pentru pagubele produse prin exercitarea nelegala a dreptului de deducere sau prin restituirea diferentelor de T.V.A. constatate de organele vamale potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 1.566/1995.
    2. Inregistrarea subunitatilor ca platitoare de T.V.A. se poate face numai la cererea unitatii de baza, care are calitatea de platitor de T.V.A., avizata de organul fiscal la care aceasta este inregistrata. In conditiile in care unitatea de baza nu este platitoare de T.V.A., subunitatile acesteia nu pot fi inregistrate ca platitoare de T.V.A. decat cu avizul Directiei generale a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor. Avizul se va acorda pe baza documentatiei prezentate de organul fiscal teritorial.
    3. In cazul in care un agent economic platitor de T.V.A. isi schimba sediul social, va fi luat in evidenta ca platitor de T.V.A. la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data schimbarii sediului si in baza dosarului de platitor de T.V.A. transmis de acesta. Codul fiscal acordat initial se mentine si la noul sediu.

    Articolul 25 lit. B

    1. Documentele ce se intocmesc de catre agentii economici pentru exportul de bunuri sunt:
    a) exportul pe baza de comision:
    - unitatile producatoare emit facturi interne, inscriind "cota zero de T.V.A." si mentinerea "export in comision";
    - unitatile exportatoare in comision inscriu, pe o copie xerox de pe factura externa si de pe declaratia vamala de export, denumirea unitatii producatoare. Inscrierea se va face sub semnatura persoanelor autorizate si cu aplicarea stampilei care angajeaza societatea exportatoare. Documentele astfel completate se transmit unitatilor producatoare;
    - pentru comisionul cuvenit unitatea exportatoare emite facturi catre unitatea producatoare, aplicand cota zero de T.V.A.
    Reglementarile de mai sus se aplica si in cazul altor agenti economici decat unitatile producatoare, care exporta, prin comisionar, marfuri cumparate in vederea vanzarii catre beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale pentru export;
    b) exportul realizat de unitatile exportatoare care actioneaza in nume propriu:
    - unitatile producatoare emit facturi interne aplicand cota de T.V.A. corespunzatoare livrarilor la intern;
    In cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea produselor catre beneficiarul extern se face direct de catre unitatea producatoare, aceasta emite factura interna catre unitatea exportatoare aplicand cota zero de T.V.A. si mentioneaza ca marfa s-a expediat direct beneficiarului extern. La factura se anexeaza copia documentului de transport international si copia declaratiei vamale de export vizata de organele vamale pe care exportatorul inscrie denumirea unitatii producatoare, in conditiile prevazute la lit. a) a alin. 2 de mai sus;
    - unitatile exportatoare emit facturi externe si intocmesc facturi interne.
    c) export realizat direct de unitatea producatoare;
    - unitatile producatoare emit facturi externe si facturi interne corespunzatoare, aplicand cota zero de T.V.A.;
    d) pentru produsele contractate cu partenerii externi care dispun livrarea catre un agent economic din tara in vederea prelucrarii lor pentru produse de export pentru acelasi partener, unitatile exportatoare beneficiaza de cota zero de T.V.A. pe baza urmatoarelor documente:
    - contractul sau dispozitia scrisa a partenerului extern, din care sa rezulte produsele, cantitatile si agentul economic din tara la care se face livrarea;
    - factura externa;
    - dovada incasarii contravalorii marfii in valuta.
    Valoarea facturilor interne aferente bunurilor si serviciilor exportate direct sau prin intermediari se determina pe baza preturilor externe transformate in lei la cursul de schimb al pietei valutare, utilizat la intocmirea declaratiei vamale de export.
    2. Bunurile predate ca aport la capitalul social al altei societati comerciale nu se factureaza si nu se includ in decontul de T.V.A.

    Articolul 25 lit. C

    Potrivit art. 2 pct. 2.2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, utilizarea de catre agentii economici, pentru activitatea proprie, a unor produse sau servicii realizate in unitatile acestora, nu mai reprezinta operatiune impozabila si, ca urmare, inregistrarea 4426 = 4427, prevazuta in Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru evidentierea T.V.A. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, aferente mijloacelor fixe realizate in regie proprie, nu se mai foloseste.

    Articolul 33

    Diferentele constatate la verificarea T.V.A. se platesc sau, dupa caz, se restituie in termenele prevazute de art. 33 din ordonanta, pe baza actului de control intocmit. Sumele respective nu se includ in deconturile de T.V.A.

    Solutii privind T.V.A. aferente unor operatiuni specifice agriculturii

    1. Operatiunile efectuate de societatile agricole constituite in baza Legii nr. 31/1990 si Legii nr. 36/1991 pentru exploatarea terenurilor agricole apartinand persoanelor fizice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate se supun T.V.A. astfel:
    a) produsele agricole predate persoanelor fizice mentionate mai sus nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate si nu se supun T.V.A.;
    b) produsele retinute de societatile agricole pentru lucrarile agricole pe care le-au efectuat se supun T.V.A. la vanzarea lor, ca atare sau sub forma prelucrata, catre alte persoane fizice sau juridice. In mod corespunzator se va proceda in situatiile prevazute la art. 2 pct. 2.2. din ordonanta;
    c) produsele apartinand persoanelor fizice mentionate mai sus, care sunt valorificate la terti prin intermediul societatilor agricole mentionate la lit. b), nu se supun T.V.A. si nu se reflecta in jurnalele si deconturile privind T.V.A. la societatile agricole respective.
    2. Lucrarile agricole executate de societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura (agromecuri si alte societati) se supun T.V.A. in mod diferentiat, in functie de beneficiar si de forma de plata, astfel:
    2.1. lucrarile agricole executate cu plata in bani in favoarea producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare, sunt supuse T.V.A. in conditiile prevazute de ordonanta;
    2.2. lucrarile agricole executate cu plata in natura in favoarea societatilor agricole cu personalitate juridica sunt impozabile si se reflecta in documente atat la prestator, cat si la beneficiar, ca operatiuni distincte, astfel:
    a) societatea comerciala prestatoare de servicii factureaza valoarea lucrarilor executate societatilor agricole la data preluarii produselor, aplicand tarifele negociate plus T.V.A. Exigibilitatea T.V.A. colectate si deductibile, aferenta lucrarilor agricole executate, ia nastere atat la prestator, cat si la beneficiar, la data preluarii, respectiv data predarii produselor prevazute in contractele incheiate intre parti. Nu se admite facturarea esalonata a lucrarilor in functie de data executarii acestora;
    b) societatea agricola factureaza produsele predate societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru lucrarile executate, la preturile negociate plus T.V.A. Exigibilitatea T.V.A. colectate ia nastere la data intocmirii documentelor de predare-receptie a produselor agricole sau, dupa caz, la data eliberarii buletinului de analiza prin care se stabilesc parametrii de calitate, in functie de care se stabileste pretul.
    2.3. lucrarile executate cu plata in natura, in favoarea producatorilor agricoli individuali sau in favoarea asociatiilor constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991, sunt considerate cheltuieli efectuate in contul produselor agricole ce urmeaza a fi retinute dupa recoltare si nu se supun T.V.A. Produsele retinute de societatile comerciale prestatoare de servicii in contul lucrarilor agricole executate sunt supuse T.V.A. la data livrarii catre alte persoane fizice sau juridice, ca atare sau prelucrate in alte produse.
    Produsele utilizate in scopurile prevazute la art. 2 pct. 2.2 din ordonanta sunt supuse T.V.A., iar obligatia platii acesteia se determina potrivit prevederilor art. 11 lit. c) din ordonanta.
    3. Avansurile acordate producatorilor agricoli individuali si asociatiilor agricole constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991 de catre agentii economici special mandatati de stat, conform art. 11 din Legea privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli nr. 83/1993, intra in sfera de aplicare a T.V.A. astfel:
    3.1. avansurile acordate direct producatorilor agricoli prevazuti la pct. 3 de mai sus, in bani sau in materii prime si materiale, finantate din creditele angajate prin agentii economici special autorizati, nu se supun T.V.A., intrucat acestea reprezinta, pentru agentii economici care le-au acordat, cheltuieli in contul produselor agricole pe care urmeaza sa le primeasca la recoltare.
    Avansurile acordate in conditiile legii se reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 409 "Furnizori-debitori";
    3.2. avansurile acordate producatorilor agricoli prevazuti la pct. 3 de catre agentii economici special mandatati de stat prin intermediul societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura nu sunt supuse T.V.A.
    Agentii economici special mandatati de stat reflecta in contabilitate avansurile acordate in conditiile de mai sus, sub forma de bani, de materii prime si materiale, in contul prevazut la pct. 3.1 alineatul ultim;
    3.3. societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura evidentiaza materiile prime si materialele primite in contul avansurilor acordate producatorilor agricoli de catre agentii economici mandatati de stat in contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie".
    Pe baza proceselor-verbale de receptie a lucrarilor agricole executate, se efectueaza scaderea din gestiune a materiilor prime si materialelor consumate, prin creditarea contului mentionat mai sus.
    Societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura datoreaza T.V.A. pentru lucrarile agricole consemnate in procesele-verbale de receptie semnate de producatorul agricol si de reprezentantul agentului economic, care achita in bani lucrarile executate.
    Pe baza procesului-verbal de receptie, prestatorul de servicii este obligat sa emita factura catre agentul economic special mandatat de stat, care achita contravaloarea lucrarilor executate si T.V.A. aferenta. Aceasta factura nu se transmite si nu se inregistreaza in evidentele producatorilor agricoli.
    4. Avansurile acordate in bani, in materii prime si materiale, direct producatorilor agricoli - persoane juridice, de catre agentii economici special mandatati de stat, in baza actelor normative mentionate la pct. 3 de mai sus, nu se supun T.V.A. si se inregistreaza in contul 409 "Furnizori-debitori" si, respectiv, in contul 419 "Clienti-creditori", la unitatea primitoare.
    Dreptul de deducere a T.V.A. aferente materiilor prime si materialelor utilizate potrivit prevederilor alineatului precedent se exercita de catre agentii economici special mandatati de stat in conditiile prevazute in prezenta decizie, referitoare la aplicarea art. 19 din ordonanta.
    Dupa recoltare producatorii agricoli - persoane juridice - factureaza produsele predate catre agentii economici special mandatati de stat, la preturile negociate plus T.V.A. prevazuta de lege, si regularizeaza diferenta dintre valoarea totala a facturii, inclusiv T.V.A. si avansul primit, reflectat in contul 419 "Clienti-creditori".
    5. Operatiunile rezultate din aplicarea Legii arendarii nr. 16/1994 intra in sfera de aplicare a T.V.A. astfel:
    5.1. arendasul - persoana fizica -, avand calitatea de agricultor, este scutit de T.V.A. in baza art. 6 lit. A.e) din ordonanta;
    5.2. arendasul - persoana juridica - devine platitor de T.V.A., daca din activitatea economica, inclusiv din exploatarea bunurilor agricole arendate, realizeaza venituri totale de peste 50 milioane lei;
    5.3. arenda platita in natura nu se supune T.V.A. potrivit art. 6 lit. A.i) 7 din ordonanta nici la arendas nici la proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole;
    5.4. arenda primita in bani este scutita de T.V.A. potrivit art. 6 lit. A.i) 7 din ordonanta.
    6. Drepturile cuvenite persoanelor fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, constand in produse agricole reprezentand echivalentul valoric a cel putin 600 kg de grau STAS la hectar, conform Legii nr. 48/1994, nu sunt supuse T.V.A.
    Cand plata drepturilor se face in natura, cu alte produse decat cele prevazute de lege, operatiunea se supune T.V.A. la furnizor, iar baza de impozitare se determina potrivit art. 13 lit. d) din ordonanta.
    7. Livrarile de ingrasaminte chimice efectuate in baza Legii nr. 83/1993 sunt supuse T.V.A. Unitatile care distribuie ingrasamintele chimice producatorilor agricoli includ T.V.A. facturata de furnizori in pretul de achizitie al ingrasamintelor care se acopera prin alocatii bugetare. Acestor unitati nu li se aplica prevederile art. 2 pct. 2.2 din ordonanta pentru ingrasamintele predate, cu titlu gratuit, producatorilor agricoli, iar operatiunile respective nu se cuprind in decont.

    Alte precizari

    Potrivit art. 171 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, documentatia tehnica si materialele pentru constructii destinate invatamantului de stat si celui particular acreditat, precum si achizitionarea de aparatura, utilaje, fond de carte, publicatii si dotari pentru procesul didactic sunt scutite de T.V.A.
    Intrucat prin lege nu se acorda in mod expres dreptul de deducere a T.V.A. aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in vederea realizarii operatiunilor de mai sus, furnizorii si beneficiarii vor negocia preturi in conditii de scutire de T.V.A., respectiv, prin includerea in acestea a T.V.A. aferente aprovizionarilor.
    Se incadreaza in prevederile de mai sus numai bunurile destinate procesului didactic realizat de unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Legea nr. 84/1995, republicata, la art.: 18, 20, 21, 23, 29, 37, 41, 47, 48, 51, 55, 62, 66, 74, 97, 103 si 137.
    Operatiunile reprezentand, din punct de vedere al T.V.A., prestari de servicii (cu exceptia documentatiilor tehnice) sunt supuse T.V.A. in cotele prevazute de lege.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 9/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 9 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu