E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 7 din 29 decembrie 1995

privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 19 ianuarie 1996


SmartCity3


    Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.290/1993, aproba solutiile, prevazute in anexa, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 288 din 12 decembrie 1995, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 28 decembrie 1995.
    Prevederile deciziilor nr. 5/1995 si nr. 6/1995 isi inceteaza aplicabilitatea.

                     Presedintele comisiei,
                     Gheorghe Raicu,
                     secretar de stat

    ANEXA 1

                        SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 288 din 12 decembrie 1995
    Art. 2
    1. Operatiunile efectuate de societatile comerciale si societatile agricole care executa prestari de servicii pentru prelucrarea produselor vegetale apartinand persoanelor fizice, cu plata in natura, intra in sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
    - produsele predate cultivatorilor scutiti de T.V.A. in temeiul art. 6 lit. A. e) din ordonanta, sub forma de zahar, ulei, tuica, vin, faina, malai etc., nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate si nu se supun taxei pe valoarea adaugata;
    - produsele retinute de societatile prelucratoare pentru prestarile de servicii executate se supun taxei pe valoarea adaugata la livrarea acestora ca atare sau sub forma prelucrata, in conditiile prevazute la art. 10, 11 si 12 din ordonanta.
    Produsele retinute potrivit prevederilor de mai sus si care au fost utilizate in scop personal sau care au fost puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit se supun prevederilor art. 2 pct. 2.2. din ordonanta.
    2. Incadrarea in plafoanele in limita carora pot fi predate bunuri si prestate servicii cu titlu gratuit se determina pe baza datelor raportate prin bilantul contabil anual. Depasirea plafonului reprezinta operatiune impozabila. Taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii de mai sus se include in decontul intocmit pentru luna in care agentii economici au termen de depunere a bilantului contabil anual.
    3. Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, conform art. 186 din Legea nr. 31/1990, repartizarea activului intre asociati nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, daca pentru bunurile respective nu s-a exercitat dreptul de deducere potrivit legii.
    Art. 3
    1. Corpul gardienilor publici nu intra in sfera de aplicare a T.V.A., fiind organizat ca institutie publica a carei activitate nu are drept scop obtinerea de profit, ci aceea de paza si aparare a bunurilor, a ordinii si linistii publice a vietii si integritatii persoanelor.
    2. Valorificarea de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a bunurilor confiscate potrivit legii nu intra in sfera de aplicare a T.V.A. Vanzarea prin comisionari a bunurilor proprietate de stat se supune T.V.A. numai pentru partea reprezentand comisionul agentului economic prin care se valorifica bunurile.
    3. Pentru activitatile economice desfasurate de unitatile necuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in cap. III pct. 3.1: din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 809/1995, se inregistreaza ca platitoare de T.V.A. numai partea din structura asociatiei, organizatiei sau institutiei (magazin, hotel, atelier etc.) prin care se realizeaza operatiuni impozabile si pentru care a fost organizata distinct evidenta gestiunilor si a contabilitatii care sa permita determinarea T.V.A., deductibila si colectata, aferenta activitatilor respective.
    Nu se admite stabilirea T.V.A. deductibila pe baza de pro rata.
    Atribuirea codului fiscal si inregistrarea ca platitor de T.V.A. se face pe baza unei declaratii conform modelului stabilit in Hotararea Guvernului nr. 224/1993, numai daca activitatile economice depasesc 50 milioane lei cifra de afaceri anuala. In conditiile in care unitatile de mai sus nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta decizie vor fi scoase din evidenta platitorilor de T.V.A.
    4. Regiile autonome ale aeroporturilor de interes public national cu specific deosebit si Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" intra in sfera de aplicare a T.V.A. numai pentru veniturile proprii rezultate din prestarile de servicii catre terti.
    Transferurile de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, intretinere, exploatare, reparatii si modernizari, care depasesc veniturile, nu sunt supuse T.V.A. si nu se inscriu in decontul de T.V.A. la rubrica "Iesiri".
    T.V.A. deductibila aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate se determina pe baza de pro rata calculata anual ca raport intre veniturile proprii si veniturile totale (inclusiv cele din subventiile inregistrate in contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"), prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli.
    5. Prestarile de servicii efectuate de regiile autonome de interes local avand ca obiect construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate cu consiliile locale sau consiliile judetene, nu se supun T.V.A. si nu se inscriu in decontul de T.V.A. la rubrica "Iesiri".
    In cazul regiilor de mai sus, intra in sfera de aplicare a T.V.A. numai prestarile de servicii catre alti beneficiari decat cei prevazuti la alineatul precedent si numai daca aceste prestari depasesc 50 milioane lei cifra de afaceri anuala.
    Regiile autonome care realizeaza plafonul de mai sus, dar acesta reprezinta sub 10% din totalul prestarilor de servicii anuale realizate, nu vor fi inregistrate ca platitoare de T.V.A.
    T.V.A. deductibila aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor impozabile se stabileste pe baza de pro rata determinata ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor de servicii prevazute in B.V.C., aprobat pentru anul respectiv. T.V.A. nedeductibila rezultata conform pro ratei se include in preturile si in tarifele cu care se deconteaza lucrarile executate consiliilor locale sau consiliilor judetene.
    6. Lucrarile privind construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si a podurilor de interes judetean si comunal contractate de consiliile locale sau de consiliile judetene cu alti agenti economici decat cei prevazuti la cap. III alin. 3.6. din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 809/1995 intra in sfera de aplicare a T.V.A. potrivit legii.
    De asemenea, intra in sfera de aplicare a T.V.A. alte lucrari si servicii de gospodarie comunala decat cele prevazute la alineatul precedent, contractate de consiliile locale si de consiliile judetene cu agenti economici platitori de T.V.A.
    Art. 6 litera A. e)
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    - livrarile de bunuri efectuate de gospodariile agricole individuale, carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole si care le folosesc si le exploateaza in mod individual;
    - livrarile de bunuri efectuate de asociatiile constituite conform art. 2 din Legea nr. 36/1991.
    Art. 6 litera A. h) 4
    Institutiile de asigurari si reasigurari sunt scutite de T.V.A. pentru sumele incasate de la asigurati.
    Despagubirile acordate asiguratilor includ si T.V.A. cuprinsa in devizele intocmite de unitatile prestatoare de servicii, care sunt inregistrate ca platitoare de T.V.A.
    Art. 6 litera A. i) 1
    Sunt scutite de T.V.A. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere, executate pentru cimitire, ca: zidire cavouri, sapat gropi, chituit capace de cripta, inhumarea si deshumarea decedatilor.
    Sunt, de asemenea, scutite obiectele de uz funerar, ca: sicrie si garnituri sicrie, cruci, respete, coroane si jerbe din flori naturale si artificiale; lumanari, exclusiv cele decorative si cele pentru nunti si botezuri.
    Scutirile de mai sus se aplica pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii executate de unitati care au prevazut in obiectul de activitate, aprobat potrivit legii, astfel de activitati.
    Art. 6 litera A. i) 5
    Sunt scutite de T.V.A.:
    1. operatiunile care intra in sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 679/1991 si Normele metodologice nr. 6.174/1991 de aplicare a acestei hotarari, elaborate de Ministerul Finantelor. Sunt scutite sumele incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de filme, in activitatea de exploatare si de difuzare de filme cinematografice pentru public;
    2. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe activitatea de taximetrie, reglementate prin art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992, si care se refera la persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum si la colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale care desfasoara activitate de taximetrie;
    3. operatiunile care intra in sfera de aplicare a taxelor pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 16/1993 si Hotararii Guvernului nr. 486/1992.
    Art. 6 litera A. i) 6
    a) Vanzarea de carti, inclusiv dictionare si enciclopedii, ziare si reviste este scutita de T.V.A. independent de modul de realizare: directa, prin intermediari, pe baza de abonament. Nu sunt scutite incasarile pentru reclama si publicitate, precum si tipariturile realizate exclusiv in scopuri comerciale, de reclama si publicitate, cum sunt: carti de telefon, Mersul trenurilor, Pagini nationale si altele asemenea.
    b) Activitatile posturilor de radio si de televiziune, altele decat cele de reclama si de publicitate, sunt scutite de T.V.A. atat la unitatile care realizeaza programele, cat si la cele care le difuzeaza.
    Lucrarile efectuate pentru receptia programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adaugata.
    c) Sumele obtinute din vanzarea formularelor comune, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 768/1992 nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata atat la unitatile care le tiparesc, cat si la cele de distribuire.
    Art. 6 i) 11
    Produsele scutite de T.V.A. cuprinse la pozitia 6 "Proteze si produse ortopedice" din lista-anexa la ordonanta sunt:
    a) proteze articulare, articole si aparate de ortopedie, inclusiv centurile si bandajele medico-chirurgicale, carje, fotolii rulante si alte vehicule similare pentru invalizi;
    b) articole si aparate pentru fracturi;
    c) proteze oculare;
    d) stimulatoare cardiace;
    e) aparatele pentru facilitarea auzului la surzi;
    f) alte aparate care se poarta, se duc in mana sau se implanteaza in organism pentru compensarea unor deficiente sau infirmitati.
    Articolele si aparatele pentru proteze dentare livrate de agentii economici inregistrati ca platitori de T.V.A. sunt supuse cotei de 9% de T.V.A.
    Art. 7
    Agentii economici care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in baza Ordonantei Guvernului nr. 9/1995, aprobata prin Legea nr. 46/1995, inclusiv cei care initial au fost inregistrati prin optiune, vor fi luati in evidenta numai dupa depasirea plafonului de 50 milioane lei anual.
    Art. 12
    1. Operatiunile legate, import-export, realizate, in baza Hotararii Guvernului nr. 276/1995, de catre agentii economici cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si materii prime de baza legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie legat cu exportul de produse finite rezultate, sunt supuse T.V.A., astfel:
    a) la intrarea bunurilor in tara, importatorul este obligat sa intocmeasca declaratia vamala de import, sa plateasca T.V.A. aferenta si, in mod corespunzator, sa-si exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    b) bunurile din import predate producatorilor in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturi negociate plus T.V.A.;
    c) produsele realizate de unitatile producatoare, livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestia, se factureaza la preturile negociate plus T.V.A.
    Exigibilitatea T.V.A. aferenta operatiunilor prevazute la lit. b) si c) de mai sus ia nastere, atat la furnizor cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
    Operatiunile legate, import-export, vor fi justificate cu urmatoarele documente:
    - licenta de operatiune eliberata de Ministerul Comertului;
    - contractele incheiate de agentul economic cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
    - documentele prevazute la cap. IX pct. 9.6. din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992, republicata, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordonantele Guvernului nr. 9/1995 si nr. 22/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 809/1995.
    2. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate de agentii economici care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale (B.I.R.D., B.E.R.D. etc.) statului roman sau garantate de acesta ia nastere la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura.
    Art. 13
    1. Pentru determinarea bazei de impozitare aferente livrarilor in devize catre beneficiari din tara, furnizorul este obligat sa emita concomitent factura, atat in devize cat si in lei, utilizand cursul de referinta stabilit de B.N.R. valabil pentru ziua in care a avut loc livrarea.
    2. Agentii economici care au castigat licitatii pentru realizarea unor obiective din credite acordate de organisme financiare internationale statului roman sau garantate de acesta determina baza de impozitare in conditiile stabilite prin contractele incheiate.
    Art. 14
    1. Pentru animale si pasari vii destinate taierii si pentru lapte de vaca, taxa pe valoarea adaugata se calculeaza la pretul de achizitie fara prima incasata de la bugetul de stat.
    Exemplu:
    - pretul de achizitie              2.100 lei/kg
    - prima de la bugetul de stat        650 lei/kg
    - baza de impozitare a T.V.A.      1.450 lei/kg
    2. Sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de T.V.A. si care sunt destinate finantarii obiectivelor proprii de investitii nu se cuprind in baza de impozitare.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate destinate realizarii obiectivelor de investitii finantate in conditiile de mai sus se deduce in conformitate cu prevederile art. 18-21 din ordonanta.
    Cu sumele deduse, potrivit legii, este obligatorie reintregirea disponibilitatilor pentru investitii. In cursul anului financiar, sumele respective pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat.
    La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate potrivit alineatului precedent se vireaza la bugetul de stat in conturile si la termenele stabilite prin instructiuni emise de Ministerul Finantelor.
    Art. 15
    Ambalajele care circula prin facturare se supun T.V.A. la livrare, urmand ca la restituire sa se efectueze regularizarea prevazuta la art. 15 din ordonanta.
    Ambalajele de circulatie (navete, sticle, borcane etc.), la schimb intre furnizorii de marfa si clienti, nu se factureaza si nu se supun T.V.A.
    In conditiile in care clientii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului prevazut mai sus, ei pot primi de la furnizorii de marfa ambalajele necesare in schimbul unei garantii depuse acestora, fara facturare si
    Periodic se vor factura si se vor supune T.V.A. cantitatile de ambalaje date in garantie si scoase din uz la clienti ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor etc.
    Regimul circulatiei ambalajelor pe baza de schimb se aplica in mod obligatoriu in relatiile cu agentii economici neplatitori de T.V.A.
    2. Sumele necuprinse in baza de impozitare la furnizori sau la prestatori de servicii, potrivit art. 14 si 15 din ordonanta, atrag in mod corespunzator pierderea dreptului de deducere la beneficiari. In acest scop, beneficiarilor le revin urmatoarele obligatii.
    a) sa inregistreze in jurnalul pentru cumparari valoarea facturilor si taxa pe valoarea adaugata, corectate cu reducerile acordate de furnizori si, respectiv, cu influentele rezultate din refuzurile facute;
    b) sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizori a facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanta.
    Art. 17
    1. Cotele de T.V.A. care se aplica pentru actiunile de vanatoare organizate cu vanatori straini sunt urmatoarele:
    - cota de 18% pentru serviciile prestate in Romania referitoare la efectuarea formalitatilor legale pentru obtinerea vizelor de trecere a frontierei cu arme si munitii, organizarea vanatorii, transportul in fondurile de vanatoare, asigurarea de ghizi - interpreti, servicii de cazare, masa si altele de aceasta natura;
    - cota zero pentru trofeele cinegetice pentru care se intocmesc facturi externe si a caror contravaloare se incaseaza in valuta.
    2. Cota de 9% se aplica la:
    a) carne de animale si pasari domestice, inclusiv organe si maruntaie, vandute in stare proaspata, ca produse si conserve.
    Organele si maruntaiele cuprind:
    (1) limba (inclusiv slungul);
    (2) creierul;
    (3) inima;
    (4) plamanii;
    (5) ficatul;
    (6) splina;
    (7) rinichii;
    (8) maduvioarele;
    (9) ugerul;
    (10) pancreasul;
    (11) timusul;
    (12) burta de bovine si ovine;
    (13) stomacul de porc;
    (14) mate de bovine, porcine, ovine;
    (15) osanza, bazari de porc, prapore (epiplon).
    Portiunile comestibile rezultate din prelucrarea carcasei se includ in notiunea de carne, respectiv: cap, picioare, urechi, buze, grasimi (inclusiv slanina), oase, sorici, cozi de porc.
    Produsele din carne supuse cotei de 9% sunt: salamuri, carnati, afumaturi, sunca, toba, pastrama, slanina prelucrata, aspicuri si racituri, alte preparate din carne.
    Preparatele culinare, semipreparatele de tip "Gospodina", preparatele si conservele din carne cu legume, paste fainoase, orez sau altele asemenea sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    b) peste si produse din peste, inclusiv semiconserve si conserve, exclusiv icre.
    Produsele din peste supuse cotei de 9% sunt: peste sarat, peste afumat, semiconserve si conserve din peste in suc propriu, in ulei sau in sos tomat, pasta de peste.
    Preparatele culinare si semipreparatele tip "Gospodina" sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.;
    c) lapte, lapte praf si produse lactate.
    Produsele lactate supuse cotei de 9% sunt: unt, branzeturi (proaspete, maturate, fermentate, framantate, topite simple si cu adaosuri), smantana, iaurt cu si fara adaosuri, lapte batut, lapte acidofil cu si fara adaosuri, sana, frisca, produse lactate proaspete din lapte smantanit cu si fara adaosuri, produse lactate proaspete din branza si smantana, produse lactate concentrate cu si fara zahar.
    Inghetata este supusa cotei de 18% de T.V.A.;
    d) uleiuri si grasimi comestibile, cum sunt: uleiuri comestibile vegetale, margarina, untura, ulei de peste.
    Produsele prevazute la lit. a)-d) de mai sus, vandute prin unitatile de alimentatie publica sau care practica adaos comercial de alimentatie publica, sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.;
    e) medicamente de uz uman si veterinar, substante farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
    Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A.:
    (1) medicamentele si produsele biologice de uz uman prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii;
    (2) medicamentele de uz veterinar prevazute in Nomenclatorul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    (3) substantele farmaceutice livrate sub forma de pulberi, granule, solutii sau alte forme de aceasta natura si care urmeaza sa fie transformate in medicamente de catre unitatile producatoare;
    (4) plantele medicinale prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (5) aparatura de tehnica medicala;
    (6) alte bunuri destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare cum sunt:
    - articole si aparate pentru proteze dentare;
    - ceruri dentare sau compozitii pentru amprente dentare; alte compozitii pentru utilizare in stomatologie pe baza de ipsos;
    - aliaje pe baza de aur si argint, folosite exclusiv in stomatologie;
    - placi si filme fotografice pentru folosinta medicala, dentara sau veterinara;
    - alcool sanitar;
    - vata, tifon, bandaje si articole similare (pansamente, plasture, cataplasme etc.), impregnate sau acoperite cu substante farmaceutice sau conditionate pentru vanzarea in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare;
    - manusi pentru chirurgie;
    - sticlarie de laborator, sanitara sau farmaceutica, chiar gradata sau calibrata;
    - sterilizatoare medico-chirurgicale;
    - ambulante;
    - vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare;
    - lentile corectoare pentru ochelari;
    - rame si monturi de ochelari;
    - ochelari de corectie;
    - termometre medicale si veterinare.
    Sunt supuse cotei de 9% de T.V.A. numai acele produse care au fost omologate in scopurile prevazute la pct. 6 de mai sus si care sunt destinate folosirii exclusiv in scopurile respective. Produsele care se livreaza atat in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare cat si in alte scopuri, de exemplu: reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice si alte bunuri de uz gospodaresc, sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.;
    f) animale vii din speciile: bovine, porcine, ovine si caprine;
    g) pasari vii din specii domestice;
    h) ingrasaminte chimice si minerale, insecticide, fungicide si erbicide;
    i) lucrari agricole si de imbunatatiri funciare, cum sunt:
    i) 1 lucrari agricole: arat, grapat, discuit, tavalugit, semanat, erbicidat, fertilizat, prasit, sapat, recoltat, balotat, transportul produselor de la locul de recoltare pana la locul de depozitare;
    i) 2 lucrari de imbunatatiri funciare prevazute in Normele metodologice nr. 180/1995, emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si avizate de Ministerul Finantelor cu nr. 2.899/1995;
    j) legume si fructe proaspete, cum sunt:
    j) 1 legume proaspete: cartofi, tomate, ceapa, usturoi, praz, varza, conopida, gulii, salata, morcovi, napi, sfecla rosie, telina, hrean, castraveti, mazare, fasole pastai si boabe, vinete, ciuperci, ardei, spanac, loboda, marar, patrunjel, dovlecei, porumb dulce, sparanghel, pastarnac;
    j) 2 fructe proaspete: mere, pere, gutui, caise, cirese, piersici, prune, capsuni, fragi, zmeura, coacaze, afine, kiwi, banane, portocale, ananas, mandarine, lamai, grapefruit, struguri, pepeni.
    Legumele si fructele congelate, deshidratate, conservate sau supuse oricarei forme de prelucrare sunt supuse cotei de 18% de T.V.A.
    Art. 19
    1. Dreptul de deducere a T.V.A., inscrisa in documentele pentru cumparari se determina in functie de data facturii, a chitantei fiscale sau a altui document legal, daca acestea s-au primit pana la data intocmirii decontului T.V.A.
    Documentele primite dupa data intocmirii decontului aferent lunii in care bunurile au fost receptionate se includ in deconturile intocmite pentru lunile urmatoare.
    2. In jurnalul pentru cumparari se inscriu toate documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii pentru nevoile firmei, indiferent de destinatia lor, pentru realizarea de operatiuni impozabile sau operatiuni scutite, dreptul de deducere a T.V.A. aferenta intrarilor urmand a fi stabilit pe baza pro ratei.
    3. Agentii economici care realizeaza produse supuse T.V.A. utilizand metale pretioase achizitionate prin Banca Nationala a Romaniei isi exercita dreptul de deducere a T.V.A. inscrisa in "Actul de vanzare", emis de Banca Nationala a Romaniei.
    In conditiile in care in "Actul de vanzare" nu apare inscrisa valoarea T.V.A., baza de impozitare pentru produsele obtinute din prelucrarea metalelor pretioase se determina ca diferenta intre pretul facturat beneficiarilor si pretul de cumparare al metalului pretios.
    4. Prestatorii de servicii de transport de marfa, de persoane sau de servicii accesorii transportului au drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor de bunuri si servicii, independent de faptul ca acestea au fost destinate transportului pe parcurs extern sau intern, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la cap. VI din ordonanta.
    5. Pentru bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute in contractele incheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanta, agentii economici vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor.
    Art. 20
    1. Pro rata se determina, de regula, anual, pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent.
    Regularizarea T.V.A. deductibila determinata pe baza de pro rata se efectueaza la finele anului si se inscrie in decontul de T.V.A. intocmit pentru luna decembrie. Determinarea pro ratei efectiv realizate se face pe baza datelor inscrise in deconturile pe lunile ianuarie - decembrie, astfel:

    Exemplu: randul 9 cumulat = 100.000 mii lei
             randul 8 cumulat =  15.000 mii lei

    rd. 9 (100.000) - rd. 8 (15.000)
   ---------------------------------- = 0,85 x 100 = 85%
            rd. 9 (100.000)

    In cursul anului s-a utilizat:
    - varianta 1: pro rata de 100%
    - varianta 2: pro rata de  75%
    - varianta 3: pro rata de  90%

    Abaterea realizata:
                   100-85
    - varianta 1  -------- x 100 = + 17,65%
                     85

                    75-85
    - varianta 2  -------- x 100 = - 11,76%
                     85

                    90-85
    - varianta 3  -------- x 100 = +  5,88%
                     85

    Regularizarea diferentelor se va face numai pentru variantele 1 si 2, care reprezinta o abatere in plus sau in minus mai mare de 10%.
    Presupunand ca T.V.A. deductibila, cumulata pe lunile ianuarie - noiembrie (rd. 14 din decont), este de 20.000 mii lei, rezulta:
    - pentru varianta 1: (20.000 x 15) : 100 = 3.500 mii lei.
    Suma se inscrie in rosu in randul 17 din decontul pe luna decembrie. In acelasi decont, la randul 10 se inscrie pro rata de 85%;
    - pentru varianta 2: (20.000 x 10) : 100 = 2.000 mii lei.
    Suma se inscrie in decontul pe luna decembrie in randul 17 in negru, iar la randul 10 se inscrie pro rata de 85%.
    T.V.A. de plata sau de rambursat, inscrisa in deconturile aferente lunilor ianuarie - noiembrie, nu se recalculeaza.
    2. La cererea justificata a agentilor economici, organele fiscale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de T.V.A. pot aproba ca pro rata sa se determine lunar in functie de realizarile efective inscrise in decontul de T.V.A., la rubrica "Iesiri".
    In cursul unui an calendaristic nu pot fi folosite doua metode de determinare a pro ratei. Agentii economici carora li s-a aprobat in cursul anului trecerea de la pro rata anuala la cea lunara au obligatia recalcularii T.V.A. deductibile, inscrisa in deconturile intocmite pentru lunile anterioare aprobarii, in functie de pro rata lunara efectiv realizata.
    Art. 21 litera b)
    1. Suma stabilita la pct. 2.5. din cererea de rambursare reprezinta plafonul maxim admisibil. Suma de rambursat cuvenita pentru export nu poate depasi suma prevazuta in cererea de rambursare la pct. 2.2. Diferenta dintre sume va fi tratata in felul urmator:
    - in cazul in care suma de la pct. 2.5. este mai mica decat suma de la pct. 2.2., diferenta reprezinta T.V.A. aferenta unor aprovizionari destinate altor operatiuni si se va prelua in soldul lunii urmatoare;
    - in cazul in care suma inscrisa la pct. 2.5. este mai mare decat cea inscrisa la pct. 2.2., diferenta reprezinta suma necuvenita si nu va fi preluata in soldul lunii urmatoare.
    2. Agentii economici care realizeaza exclusiv livrari la export de produse cu ciclu lung de fabricatie vor completa, in luna in care s-a realizat exportul, capitolul II din cererea de rambursare.
    Art. 25 litera A
    1. Inregistrarea subunitatilor ca platitoare de T.V.A. se poate face numai la cererea unitatii de baza care are calitatea de platitor de T.V.A., avizata de organul fiscal la care aceasta este inregistrata. In conditiile in care unitatea de baza nu este platitoare de T.V.A., subunitatile acesteia nu pot fi inregistrate ca platitoare de T.V.A. decat cu avizul Directiei generale impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor. Avizul se va acorda pe baza documentatiei prezentate de organul fiscal teritorial.
    2. In cazul in care un agent economic platitor de T.V.A. isi schimba sediul social, va fi luat in evidenta ca platitor de T.V.A. la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data modificarii si in baza dosarului de platitor de T.V.A. transmis de acesta. Codul fiscal acordat initial se mentine si la noul sediu social.
    Art. 25 litera B
    1. Documentele ce se intocmesc de catre agentii economici pentru exportul de bunuri sunt:
    a) exportul pe baza de comision:
    - unitatile producatoare emit facturi interne (potrivit Hotararii Guvernului nr. 768/1992), inscriind "cota zero de T.V.A." si mentiunea "export in comision";
    - unitatile exportatoare in comision inscriu, pe o copie xerox a facturii externe si a declaratiei vamale de export denumirea unitatii producatoare. Inscrierea se va face sub semnatura persoanelor autorizate si cu aplicarea stampilei care angajeaza societatea exportatoare. Documentele astfel completate se transmit unitatilor producatoare;
    - pentru comisionul cuvenit, unitatea exportatoare emite facturi catre unitatea producatoare, aplicand cota zero de T.V.A.;
    b) exportul realizat de unitatile exportatoare care actioneaza in nume propriu:
    - unitatile producatoare emit facturi, aplicand cota de T.V.A. corespunzatoare livrarilor la intern.
    In cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea produselor catre beneficiarul extern se face direct de catre unitatea producatoare, aceasta emite factura interna catre unitatea exportatoare, aplicand cota zero de T.V.A., si mentioneaza ca marfa s-a expediat direct beneficiarului extern. La factura se anexeaza copia de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale si copia de pe documentul de transport international;
    - unitatile exportatoare emit facturi externe si intocmesc facturi interne;
    c) exportul realizat direct de unitatea producatoare:
    - unitatile emit facturi interne, aplicand cota zero de T.V.A. si facturi externe corespunzatoare;
    d) pentru produsele contractate cu parteneri externi care dispun livrarea catre un agent economic din tara in vederea prelucrarii lor pentru produse de export pentru acelasi partener:
    - contractul sau dispozitia scrisa a partenerului extern, din care sa rezulte denumirea produselor, cantitatile si agentul economic din tara la care se face livrarea;
    - factura externa;
    - dovada incasarii contravalorii marfii in valuta.
    Valoarea facturilor interne aferente bunurilor si serviciilor exportate direct sau prin intermediari se determina pe baza preturilor externe transformate in lei la cursul de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care se emite factura externa.
    2. Bunurile predate ca aport la capitalul social al altei societati comerciale nu se factureaza si nu se includ in decontul de T.V.A.
    Art. 33
    Diferentele constatate la verificarea T.V.A. se platesc sau, dupa caz, se restituie in termenele prevazute la art. 33 din ordonanta, pe baza actului de control intocmit. Sumele respective nu se includ in deconturile de T.V.A.

    SOLUTII
privind T.V.A. aferenta unor operatiuni specifice agriculturii
    1. Operatiunile efectuate de societatile comerciale si societatile agricole constituite in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 36/1991 pentru exploatarea terenurilor agricole apartinand persoanelor fizice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate se supun T.V.A., astfel:
    a) produsele agricole predate persoanelor fizice prevazute la pct. 1 de mai sus nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate si nu se supun T.V.A.;
    b) produsele retinute de societatile agricole pentru lucrarile agricole pe care le-au efectuat se supun T.V.A. la vanzarea lor, ca atare sau sub forma prelucrata, catre alte persoane fizice sau juridice. In mod corespunzator se va proceda in situatiile prevazute la art. 2 pct. 2.2 din ordonanta;
    c) produsele apartinand persoanelor fizice prevazute la pct. 1 de mai sus, care sunt valorificate la terti prin intermediul societatilor agricole mentionate la lit. b) de mai sus, nu se supun T.V.A., nu se reflecta in jurnalele si in deconturile privind T.V.A. la societatile agricole respective.
    2. Lucrarile agricole executate de societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura ("Agromec si alte societati) se supun T.V.A. in mod diferentiat, in functie de beneficiar si de forma de plata, astfel:
    2.1. lucrarile agricole executate cu plata in bani in favoarea producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare, sunt supuse T.V.A. in conditiile prevazute in ordonanta;
    2.2. lucrarile agricole executate cu plata in natura in favoarea societatilor agricole cu personalitate juridica sunt impozabile si se reflecta in documente, atat la prestator cat si la beneficiar, ca operatiuni distincte, astfel:
    a) societatea comerciala prestatoare de servicii factureaza valoarea lucrarilor executate societatilor agricole la data preluarii produselor, aplicand tarifele negociate plus T.V.A. Exigibilitatea taxei colectate si deductibile, aferenta lucrarilor agricole executate, ia nastere, atat la prestator cat si la beneficiar, la data preluarii, respectiv predarii, produselor prevazute in contractele incheiate intre parti. Nu se admite facturarea esalonata a lucrarilor in functie de data executarii acestora;
    b) societatea agricola factureaza produsele predate societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru lucrarile executate, la preturile negociate plus T.V.A. Exigibilitatea T.V.A. colectate ia nastere la data intocmirii documentelor de predare - receptie a produselor agricole sau, dupa caz, la data eliberarii buletinului de analiza prin care se stabilesc parametrii de calitate in functie de care se stabileste pretul;
    2.3. lucrarile executate cu plata in natura in favoarea producatorilor agricoli individuali sau a asociatiilor constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991 sunt considerate cheltuieli efectuate in contul produselor agricole ce urmeaza a fi retinute dupa recoltare si nu se supun T.V.A. Produsele retinute de societatile comerciale prestatoare de servicii in contul lucrarilor agricole executate sunt supuse T.V.A. la data livrarii catre Regia Autonoma "Romcereal sau a vanzarii catre alte persoane fizice sau juridice, ca atare sau prelucrate in alte produse.
    Produsele utilizate in scopurile prevazute la art. 2 pct. 2.2 din ordonanta sunt supuse T.V.A., iar obligatia platii acesteia se determina potrivit prevederilor art. 11 lit. c) din ordonanta.
    3. Avansurile acordate producatorilor agricoli individuali si asociatiilor agricole, constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991, de catre agentii economici special mandatati de stat, conform art. 11 din Legea nr. 83/1993, intra in sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
    3.1. avansurile acordate direct producatorilor agricoli, prevazuti la pct. 3 de mai sus, in bani sau in materii prime si materiale, finantate din creditele angajate prin agentii economici special autorizati, nu se supun T.V.A., intrucat acestea reprezinta, pentru agentii economici care le-au acordat, cheltuieli in contul produselor agricole pe care urmeaza a le primi la recoltare.
    Avansurile acordate in conditiile legii se reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 409 "Furnizori - debitori";
    3.2. avansurile acordate producatorilor agricoli prevazuti la pct. 3 alin. 1 de catre agentii economici special mandatati de stat prin intermediul societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura nu sunt supuse T.V.A.
    Agentii economici special mandatati de stat reflecta in contabilitate avansurile acordate in conditiile de mai sus, sub forma de bani, de materii prime si de materiale, in contul prevazut la pct. 3.1 alineatul ultim;
    3.3. societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura evidentiaza materiile prime si materialele primite in contul avansurilor acordate producatorilor agricoli de catre Regia Autonoma "Romcereal" sau alt agent economic mandatat de stat, in contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie".
    Pe baza proceselor-verbale de receptie a lucrarilor agricole executate, se efectueaza scaderea din gestiune a materiilor prime si materialelor consumate, prin creditarea contului mentionat mai sus.
    Societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura datoreaza T.V.A. pentru lucrarile agricole consemnate in procesele-verbale de receptie semnate de producatorul agricol si de reprezentantul agentului economic, care achita in bani lucrarile executate.
    Pe baza procesului-verbal de receptie, prestatorul de servicii este obligat sa emita factura catre agentul economic special mandatat de stat, care achita contravaloarea lucrarilor executate si T.V.A. aferenta. Aceasta factura nu se transmite si nu se inregistreaza in evidentele producatorilor agricoli.
    4. Avansurile acordate in bani, in materii prime si in materiale, direct producatorilor agricoli - persoane juridice - de catre agentii economici special mandatati de stat, in baza actelor normative mentionate la pct. 3 alin. 1 de mai sus, nu se supun T.V.A. si se inregistreaza in contul 409 "Furnizori - debitori" si, respectiv, in contul 419 "Clienti - creditori", la unitatea primitoare.
    Dreptul de deducere a T.V.A. aferenta materiilor prime si materialelor achizitionate de catre agentii economici special mandatati de stat si folosite conform prevederilor actelor normative indicate la pct. 3 se exercita de catre cumparator in conditiile prevazute in prezenta decizie, referitoare la aplicarea art. 19 din ordonanta.
    Dupa recoltare, producatorii agricoli - persoane juridice - factureaza produsele predate catre Regia Autonoma "Romcereal" sau catre alt agent economic special mandatat de stat, la preturile negociate plus T.V.A. prevazuta de lege si regularizeaza diferenta dintre valoarea totala a facturii, inclusiv T.V.A., si avansul primit, reflectat in contul 419 "Clienti - creditori".
    5. Operatiunile rezultate din aplicarea Legii arendarii nr. 16/1994 intra in sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
    5.1. arendasul - persoana fizica - avand calitatea de agricultor este scutit de T.V.A. in baza art. 6 lit. A. e) din ordonanta;
    5.2. arendasul - persoana juridica - este platitor de T.V.A., daca din activitatea economica, inclusiv din exploatarea bunurilor agricole arendate, realizeaza venituri totale de peste 50 milioane lei;
    5.3. arenda platita in natura nu se supune T.V.A. potrivit art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanta nici la arendas nici la proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole;
    5.4. arenda primita in bani este scutita de T.V.A. potrivit art. 6 lit. A. i) 7 din ordonanta.
    6. Drepturile cuvenite persoanelor fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, constand in produse agricole reprezentand echivalentul valoric a cel putin 600 kg grau STAS la hectar, conform Legii nr. 48/1994, nu sunt supuse T.V.A.
    Cand plata drepturilor se face in natura, cu alte produse decat cele prevazute de lege, operatiunea se supune T.V.A. la furnizor, iar baza de impozitare se determina potrivit art. 13 lit. d) din ordonanta.
    7. Livrarile de ingrasaminte chimice efectuate in baza Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli sunt supuse T.V.A. Unitatile care distribuie ingrasaminte chimice producatorilor agricoli includ T.V.A. facturata de furnizori in pretul de achizitie al ingrasamintelor care se acopera prin alocatii bugetare. Acestor unitati nu li se aplica prevederile art. 2 pct. 2.2 din ordonanta pentru ingrasamintele predate cu titlu gratuit producatorilor agricoli, iar operatiunile respective nu se cuprind in decont.

    ALTE PRECIZARI
    Potrivit art. 171 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, documentatia tehnica si materialele pentru constructii destinate invatamantului de stat si celui particular acreditat, precum si achizitionarea de aparatura, utilaje, fond de carte, publicatii si dotari pentru procesul didactic sunt scutite de T.V.A.
    Intrucat prin lege nu se acorda in mod expres dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in vederea realizarii operatiunilor de mai sus, furnizorii si beneficiarii vor negocia preturi in conditii de scutire de T.V.A., respectiv prin includerea in acestea a T.V.A. aferenta aprovizionarilor.
    Se incadreaza in prevederile de mai sus numai bunurile destinate procesului didactic realizat de unitatile si institutiile de invatamant prevazute in Legea nr. 84/1995 la art.: 18, 20, 21, 23, 29, 37, 41, 47, 48, 51, 55, 62, 66, 74, 97, 103, 108 si 137.
    Operatiunile reprezentand, din punct de vedere al T.V.A., prestari de servicii (cu exceptia documentatiilor tehnice) sunt supuse T.V.A. in cotele prevazute de lege.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 7/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 7 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 7/1995
Hotărârea 809 1995
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 22 1995
cu privire la modificarea si completarea unor reglementari referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si comisionul vamal
Legea 84 1995
Legea invatamintului
Hotărârea 276 1995
privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic
Decizia 5 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/1995
Ordonanţa 9 1995
referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
Legea 16 1994
Legea arendarii
Ordonanţa 16 1993
privind taxele pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc
Hotărârea 768 1992
cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata
Hotărârea 486 1992
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Ordonanţa 11 1992
privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Hotărârea 679 1991
privind impozitul pe spectacole
Legea 36 1991
privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu