E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 25 august 1992

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotararea Guvernului nr. 181/1992

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 13 octombrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si se completeaza, avand urmatorul continut:
    "Art. 1. - Prin jocuri de noroc se inteleg toate metodele de atribuire a unor castiguri de orice fel, in functie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de modul producerii acestora. Principalele tipuri, forme sau sisteme de jocuri de noroc care intra sub incidenta avizarii si atestarii de catre Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc sunt:
    a) jocuri cu castiguri generate de elementele aleatorii, desfasurate la mese obisnuite sau speciale, folosind bile, carti, insemne, oase, zaruri etc. (ca de exemplu: ruleta americana, ruleta franceza, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fere, red-go, punto banco, bridge, table, canasta, pinacle, 66, pasente, gare au coeur, belota, 21, alba-neagra si altele);
    b) jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, desfasurate folosind masini, utilaje, montaje, instalatii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, video-electronice, video-mecanice, video-automate si altele;
    c) jocuri de tip "bingo", "keno" si "video-bingo" sau cu transmisie prin reteaua de televiziune, in sali etc.; se includ in aceasta categorie toate dispozitivele mecanice sau electronice prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente aleatorii generate de respectivele mecanisme;
    d) pariuri de orice fel sau alte forme de transfer de bani de la o persoana la alta prin intermediari care retin sau folosesc o parte din aceste sume, definitiv sau temporar;
    e) pronosticuri sau pariuri sportive, daca evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor intreceri sportive de orice fel, inclusiv curse hipice, de ogari automobilistice etc.;
    d) loterii, daca evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe, roti sau alte asemenea mijloace); se includ in aceasta categorie toate genurile de tombole si alte jocuri cu castiguri aleatorii;
    g) jocuri de noroc care se produc in prezenta jucatorilor respectivi, cu sau fara participarea directa a acestora si indiferent de mijloacele utilizate: rulete, bile, carti de joc, telesprint, zaruri, inclusiv toate jocurile tip "cazino" si "minicazino" etc.
    In masura in care vor aparea si alte tipuri de jocuri de noroc caracterizate prin atribuirea de castiguri in functie de factori aleatorii, de hazard, acestea vor intra sub incidenta obligativitatii avizarii si atestarii prealabile functionarii lor."
    2. Articolul 2 se modifica si se completeaza, avand urmatorul continut:
    "Art. 2. - Activitatea de coordonare, avizare si atestare a practicarii jocurilor de noroc in Romania se realizeaza de catre Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, in componenta din anexa nr. 1 la prezenta hotarare, care inlocuieste anexa Hotararii Guvernului nr. 181/1992."
    Art. 2
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, cuprins in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Ministerul Economiei si Finantelor, in colaborare cu Ministerul Comertului si Turismului, Ministerul de Interne si Regia Autonoma a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania vor asigura punerea in executare a prezentei hotarari. In acest scop, se constituie in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor un secretariat tehnic al Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, format din 12 salariati. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc potrivit Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc. Numarul de posturi aprobat pentru  Ministerul Economiei si Finantelor se suplimenteaza in mod corespunzator.
    Art. 4
    In cazuri deosebite, pentru avizare sau reavizare, atestare sau reatestare, comisia poate utiliza colaboratori, cu care incheie contracte de colaborare.
    Art. 5
    a) Pentru eliberarea documentelor de avizare si atestare a jocurilor de noroc in vederea functionarii, comisia va percepe urmatoarele taxe:
    - 200.000 lei pentru fiecare masina mecanica sau electronica loteristica;
    - 250.000 lei pentru fiecare masa de joc de noroc sau aparat specializat (telesprint etc.);
    - 3.000.000 lei pentru un cazino;
    - 1.500.000 lei pentru un minicazino;
    - 1.500.000 lei pentru o sala de jocuri bingo, keno;
    - 15% din incasarile preconizate, prevazute in studiul de eficienta, pentru jocurile loteristice, de pronosticuri sportive, tombole etc., prezentat de solicitatorul avizului de atestarii de functionare.
    b) Taxele vor fi platite in lei de persoanele fizice sau juridice romane si in valuta de catre persoanele fizice sau juridice straine si de unitatile cu capital mixt.
    Nivelul acestora se va determina pe baza cursului oficial de schimb existent in ziua acordarii atestarii si avizarii pentru functionare.
    Art. 6
    Din incasarile realizate in lei si in valuta pentru avizare si atestare, 15% vor fi lasate in echivalent lei, la cursul zilei, la dispozitia comisiei, pentru acoperirea cheltuielilor Secretariatului tehnic, pentru dotarea sistemului informatic necesar cu tehnica de calcul si de evidenta, dotarea corespunzatoare in vederea bunei functionari cu materiale tehnice si de documentare, cu mijloace financiare si tehnice de constatare si deplasare, cu tehnica si tehnologie de testare a aparaturii pentru jocuri de noroc, alte cheltuieli, colaboratori de specialitate etc.
    Diferenta de 85% se face venit la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale.
    Sumele neconsumate la finele anului, provenite din cota de 15%, se reporteaza pentru perioada urmatoare, la dispozitia comisiei.
    Art. 7
    Activitatile loteristice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 130/1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania, practicate pana la data aprobarii prezentei hotarari sau in curs de introducere prin automatizare, nu intra sub incidenta avizarii si atestarii de catre Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si pot fi continuate si dezvoltate potrivit programului Regiei Autonome "Loto-Pronosport".
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


                 PRIM-MINISTRU
                 THEODOR STOLOJAN

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei
                         si finantelor,
                         George Danielescu

                         p. Ministrul de interne,
                         Gheorghe Carp,
                         secretar de stat

                         Ministrul comertului
                         si turismului,
                         Constantin Fota

    ANEXA 1

        COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE SI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC
    Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc are urmatoarea componenta:
--------------------------------------------------------------------------------
   1. Ministerul Economiei si Finantelor               - ministru, presedinte
   2. Ministerul Comertului si Turismului              - secretar de stat,
                                                         membru
   3. Ministerul de Interne                            - seful Inspectoratului
                                                         General al Politiei,
                                                         membru
   4. Ministerul Economiei si Finantelor               - director, membru
   5. Regia Autonoma a Loteriilor si Pronosticurilor
      Sportive din Romania                             - director general,
                                                         membru
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                             REGULAMENT
privind organizarea si functionarea Comisie de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc

    I. Prevederi generale
    Art. 1
    Potrivit Hotararii Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania, modificata si completata prin prezenta hotarare, activitatea de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc se realizeaza prin intermediul unei comisii, constituita la nivel guvernamental, denumita Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc din Romania.
    In cuprinsul regulamentului, in continuare, aceasta comisie este denumita prescurtat comisia.
    Art. 2
    Comisia isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Economiei si Finantelor, str. Apollodor nr. 17, Bucuresti.
    Art. 3
    Activitatea comisiei se realizeaza de un colectiv de lucru, format din cel mult 12 salariati, specialisti cu inalta calificare in domeniu, denumit Secretariatul tehnic al comisiei. Organizarea, structura, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile specialistilor ce fac parte din Secretariatul tehnic al comisiei vor fi stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor, in conditiile legii.
    Art. 4
    Comisia isi poate desfasura activitatea si poate lua hotarari cu jumatate plus unu dintre membrii sai prezenti.
    Hotararile comisiei sunt obligatorii pentru toti agentii economici, persoane fizice sau juridice, care desfasoara jocuri de noroc pe intreg teritoriul Romaniei.
    II. Scopul, atributiile si obiectul de activitate ale comisiei
    Art. 5
    Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfasurare normala, coerenta si sub un strict control, a jocurilor de noroc in Romania.
    Art. 6
    Obiectivele principale ale comisiei sunt:
    a) coordonarea desfasurarii jocurilor de noroc pe intreg teritoriul tarii, asigurand repartizarea si ordonarea lor in teritoriu, atat la nivel local, cat si al tarii, in vederea cresterii eficientei acestora;
    b) avizarea practicarii jocurilor de noroc de catre unitati sau persoane specializate, cu experienta in domeniul practicarii acestor activitati;
    c) atestarea indeplinirii conditiilor de organizare, a continutului si modului de desfasurare a jocurilor de noroc si atestarea si avizarea utilajelor, masinilor, tehnicii, materialelor loteristice si a tehnologiei folosite pentru fiecare joc in parte;
    d) studierea cu personalul propriu sau cu colaboratori de specialitate, precum si cu organisme de profil cu experienta, a amplasarii jocurilor de noroc in teritoriu, felul si numarul acestora;
    e) analizarea documentatiilor depuse de solicitantii de avize si atestari pentru jocuri de noroc si eliberarea documentelor de atestare si avizare, cu indeplinirea conditiilor legale;
    f) verificarea periodica si ori de cate ori este necesar, prin persoane imputernicite in acest scop, a respectarii criteriilor avute in vedere la eliberarea documentelor de avizare si atestare pentru practicarea jocurilor de noroc;
    g) suspendarea sau anularea valabilitatii documentelor de atestare si avizare pentru practicarea jocurilor de noroc in cazul in care nu se respecta integral criteriile care au stat la baza eliberarii documentelor si prevederilor prezentului regulament;
    h) respectarea normelor si normativelor tehnice si tehnologice elaborate pentru fiecare tip de joc, sala, masina, utilaj etc., dupa specific;
    i) evidentierea separata pe registre a: persoanelor fizice sau juridice avizate si atestate (separat), intocmind si un repertoriu alfabetic anual cu datele de identificare exacta a acestora; suspendarilor si anularilor pe cauze si frecventa si alte evidente ce se vor considera utile scopului si specificului;
    j) evidenta cronologica a cererilor si documentelor justificative pentru avizare si atestare pe fel de joc in parte si separat pe persoane juridice si persoane fizice solicitante;
    k) evidenta jocurilor, masinilor, instalatiilor etc., avizate si atestate pe caracteristici tehnice si tehnologice.
    Comisia se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.
    Comisia se convoaca de presedintele comisiei, la propunerea secretariatului comisiei.
    Art. 7
    Organizatorii de jocuri de noroc, persoane fizice sau juridice, au obligatia sa permita participarea si prezenta la jocurile de noroc, organizate in sali de joc, sali bingo, cazinouri, minicazinouri, sali keno etc., numai a persoanelor care au implinit varsta de 18 ani.
    Art. 8
    Se admite desfasurarea jocurilor de noroc pe lei sau in valuta. Pentru practicarea jocurilor de noroc in valuta este necesara si aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, care se va elibera la cerere, pentru fiecare caz in parte, pe baza avizului si atestarii date de comisie.
    Art. 9
    Avizarea si atestarea practicarii jocurilor de noroc de catre comisie se efectueaza pe o durata de 3 ani de la data eliberarii documentelor de avizare si atestare. Dupa expirarea acestei perioade, in cazul in care se doreste continuarea activitatii, este necesara reavizarea si reatestarea de catre comisie a activitatii respective.
    Art. 10
    Pentru acordarea avizelor si a atestarilor respective, inclusiv in cazul reavizarii si reatestarii, comisia va percepe taxele prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 11
    Comisia va aviza si atesta fiecare joc de noroc in parte, sala de jocuri, dispozitive de joc, instalatii pentru jocuri. Extinderea avizarii si atestarii se va face prin prezentarea de catre solicitant, la comisie, a tuturor elementelor necesare.
    Art. 12
    Pentru avizarea si atestarea jocurilor de noroc, comisia va emite avize si atestari de functionare, care reprezinta documentele in baza carora unitatea sau persoana respectiva poate desfasura activitatile loteristice si jocurile de noroc mentionate.
    Documentele de avizare si atestare vor fi elaborate in baza normelor tehnice ce se vor intocmi de comisie pentru fiecare tip de joc sau grupa de jocuri de noroc in parte si pe baza verificarilor efectuate de organele de politie la agentii economici, persoane fizice sau juridice care practica jocuri de noroc.
    Documentele mentionate mai sus nu exclud formalitatile de autorizare a desfasurarii de activitati de catre persoanele fizice sau, dupa caz, de constituire a persoanelor juridice potrivit legii, dar ele trebuie obtinute obligatoriu in prealabil.
    III. Drepturi si obligatii
    Art. 13
    Pentru extinderea activitatii avizate si atestate, precum si pentru eventuala majorare a numarului de masini, instalatii, dispozitive sau mese de joc de noroc sunt necesare noi documente, pentru care se va proceda identic ca la  atestarea si avizarea initiala, cu toate procedurile specifice ce decurg din prezentul regulament.
    Art. 14
    Documentele necesare pentru obtinerea avizarii si atestarii jocurilor de noroc vor fi stabilite de catre comisie si aduse la cunostinta in mod public.
    Documentele vor fi tipizate de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 15
    Toti posesorii de documente de avizare si atestare a jocurilor de noroc trebuie sa tina o completa, clara si detaliata evidenta a incasarilor realizate pe fiecare sala, dispozitiv, instrument, masina, sau masa de joc de noroc, precum si a premiilor (castigurilor) platite, inclusiv evidentele cerute de lege sau ulterior solicitate de comisie.
    In acest sens, comisia va comunica registrele si evidentele specifice obligatorii a fi utilizate. Nerespectarea acestor prevederi conduce la sanctiuni, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv la anularea avizelor si atestarilor.
    Art. 16
    Comisia va putea sa avizeze sau sa ateste functionarea unor masini, instalatii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc, precum si obiectele cu ajutorul carora se participa la jocurile de noroc (cupe, roti, rulete etc.) numai daca acestea au cel mult 2 ani de la data fabricarii sau producerii lor. Comisia va lua si alte masuri pentru evitarea poluarii tehnologice si tehnice in acest domeniu.
    Toate aceste utilaje si instalatii loteristice vor avea o placuta de identificare, care va cuprinde data fabricatiei sau producerii lor.
    IV. Prevederi speciale si finale
    Art. 17
    Membrii comisiei si ai Secretariatului tehnic nu au dreptul de a participa ca organizatori, asociati sau angajati la unitatile care practica jocuri de noroc, asa cum au fost ele definite prin prezenta hotarare.
    Art. 18
    Potrivit prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 181/1992, organizatorii de jocuri de noroc, persoane fizice sau juridice, care desfasoara asemenea activitati in baza unor autorizari date de primarii, de organele judecatoresti sau de alte organe abilitate de lege, sunt obligati ca in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament sa solicite avizarea si atestarea de functionare de catre comisie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 486/1992
Norma 4626 1997
privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicata
Hotărârea 130 1997
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora
Decizia 7 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata
Ordin 235 1994
pentru completarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de jocuri de noroc
Ordonanţa 16 1993
privind taxele pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc
Hotărârea 227 1993
privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 486/1992
Hotărârea 764 1992
privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc si stabilirea contraventiilor la regimul practicarii acestor jocuri in Romania si a Hotaririi Guvernului nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu