E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 4626 din 15 iulie 1997

privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicata

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              Nr. 4626/15.07.97
              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 6.291/18.08.1997
              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 23.685/25.08.1997
              MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
              Nr. 1.840/25.08.1997
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 346 din  8 decembrie 1997

    In baza prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr. 96/1997 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997,
    se emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Cu privire la publicitate si la evidenta persoanelor si a familiilor care au dreptul de a beneficia de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata

    1. Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, denumita in continuare ordonanta, si Legea nr. 96/1997 de aprobare a ordonantei, denumita in continuare lege, precum si prezentele norme metodologice vor fi aduse la cunostinta cetatenilor din localitatile cuprinse in anexele la hotararile Guvernului nr. 323/1996 si nr. 395/1996, prin grija consiliilor locale, prin afisaj la primarie si, dupa posibilitati, si prin alte forme de informare.
    2. Cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, vor depune o cerere la primarie, prin care solicita acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea va fi insotita de actele doveditoare necesare, prevazute in anexa nr. 1A la prezentele norme metodologice, precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se depun in termen de 20 de zile de la afisarea ordonantei si a normelor metodologice de aplicare a acesteia sau dupa dobandirea dreptului de a beneficia de facilitatile respective si se aproba de catre fiecare consiliu local.
    3. Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
    Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
    4. Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
    Listele se actualizeaza trimestrial, luandu-se in considerare schimbarile survenite in evidenta populatiei, angajarile noi, desfacerile de contracte individuale de munca, precum si sanctiunile pentru incalcarea prevederilor legale cuprinse in art. 11 din ordonanta.
    5. Serviciile descentralizate ale statului (pentru institutiile publice), precum si unitatile de cult vor colabora cu consiliile locale pentru organizarea evidentei personalului incadrat pe functii, care beneficiaza de facilitatile prevazute de ordonanta.
    Autoritatile din teritoriu, abilitate cu constatarea si sanctionarea persoanelor fizice si juridice vinovate de incalcarea prevederilor legale mentionate la art. 11 din ordonanta, au obligatia de a instiinta operativ consiliile locale pe raza carora locuiesc persoanele sanctionate.
    Primarii vor lua cunostinta de sanctiunile si de durata acestora, vor face corectiile necesare in evidenta si le vor aduce la cunostinta institutiilor care acorda facilitatile respective, in vederea luarii masurilor prevazute de ordonanta.

    CAP. 2
    Cu privire la articolele din ordonanta

    1. Beneficiaza de prevederile art. 1 din ordonanta personalul institutiilor publice si al unitatilor de cult, incadrat pe functii care necesita studii superioare si medii de specialitate, cu locul de munca in localitatile rurale din Muntii Apuseni, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996, care isi stabileste domiciliul in aceste localitati si care nu are in proprietate paduri din care se poate recolta material lemnos pentru constructii.
    2. Acordarea materialului lemnos pe picior, prevazut la art. 1 din ordonanta, se face pe baza de cerere, cu precizarea cantitatilor efectiv necesare, depusa la primarul localitatii in care domiciliaza solicitantul.
    Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:
    - actele doveditoare cuprinse in anexa nr. 1A la prezentele norme metodologice;
    - autorizatia de construire, eliberata potrivit legii;
    - fundamentarea necesarului de material lemnos, conform prevederilor proiectului de construire sau unui memoriu de necesitate, intocmit pe propria raspundere de catre solicitant, in cazul lucrarilor de reparatii.
    Primarul verifica indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta, dupa care aproba sau respinge cererea.
    Persoanele nemultumite de rezolvarea cererii se pot adresa prefectului judetului, in scris, in termen de 30 de zile de la comunicare, care o va solutiona in termen de 15 zile de la inregistrare.
    Cererile aprobate se inainteaza, de catre primarii localitatilor, directiilor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor, care, prin ocoalele silvice din zona, au obligatia sa le onoreze.
    Volumul de material lemnos, care se acorda in conditiile art. 1 si 2 din ordonanta, se stabileste in cadrul volumului anual de masa lemnoasa aprobat, potrivit reglementarilor legale, pentru taieri anuale din padurile Romaniei.
    3. Regia Nationala a Padurilor va centraliza, in cadrul fiecarei directii silvice, cantitatile de material lemnos programate a se acorda potrivit art. 1 din ordonanta si va inainta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termenul legal prevazut, propuneri de includere in bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii diferentei de pret de 50% fata de costul integral al materialului lemnos.
    Justificarea folosirii fondurilor bugetare aflate la dispozitia Regiei Nationale a Padurilor, cu destinatia de acoperire a diferentelor de pret fata de costul integral al materialului lemnos, se face de catre ocoalele silvice prin situatii lunare de acordare a materialului lemnos.
    Situatiile lunare se verifica si se centralizeaza de catre directiile silvice, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si se avizeaza de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana. Centralizatoarele situatiilor de plata se vor prezenta, de catre Regia Nationala a Padurilor, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata.
    4. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va prezenta Ministerului Finantelor centralizatorul situatiilor de plata, insotit de memoriul justificativ, inaintate de Regia Nationala a Padurilor pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, impreuna cu borderoul acestora si cu cererea de deschidere de credite bugetare.
    5. Primarii vor urmari ca materialul lemnos astfel obtinut sa fie folosit exclusiv pentru destinatia acordata si numai pentru localitatile rurale in care persoanele beneficiare isi stabilesc domiciliul.
    6. Primirea de sume necuvenite de la bugetul de stat, prin inscrierea de date sau de situatii nereale pe cererile inaintate spre aprobare, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor primite de la bugetul de stat si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    7. Beneficiaza de prevederile art. 5 din ordonanta personalul institutiilor publice si al unitatilor de cult, incadrat pe functii care necesita studii superioare si medii de specialitate, cu locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996, precum si persoanele care ocupa functii eligibile.
    8. Diferentierea sporului de izolare, prevazut de ordonanta pe localitati, se va face prin hotarare a Consiliului Judetean Tulcea, cu avizul prefecturii, in functie de distantele si de posibilitatile de acces la si dintre localitatile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996, tinand seama si de nivelul sporului de izolare acordat in baza altor acte normative in vigoare la data aplicarii ordonantei.
    9. Pentru personalul incadrat in unitatile de cult, sporul de izolare se calculeaza la nivelul salariului minim brut pe tara si se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.
    10. La data acordarii sporului de izolare, potrivit prezentelor norme metodologice, personalului prevazut la pct. 7 nu ii mai sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.
    11. Beneficiaza de prevederile art. 7 din ordonanta persoanele fizice care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in localitatile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996 si in localitatile din Muntii Apuseni prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996.
    Impozitele si taxele locale supuse reducerii cu 50%, in conditiile prevederilor ordonantei, sunt cele stabilite prin Legea nr. 27/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995, si anume:
    - impozitele pe cladiri;
    - impozitele pe terenurile ocupate de cladiri si de alte constructii;
    - taxa asupra mijloacelor de transport;
    - taxele pentru folosirea locurilor publice;
    - taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor;
    - taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama;
    - taxele pentru sederea in statiunile balneoclimaterice;
    - taxele pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie;
    - alte taxe locale (taxe pentru cazanul de fabricat rachiu, taxe pentru fabrica de ulei, mori de cereale, ferastraie mecanice, taxe pentru caini etc.).
    Aplicarea reducerilor se face de catre organele fiscale locale. Consiliile locale vor prezenta acestor organe un tabel cu persoanele fizice care au domiciliul stabil si care locuiesc efectiv in localitatile cuprinse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996 si in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996.
    12. Impozitele si taxele locale, platite pentru anul 1996, se vor regulariza in conditiile prevederilor ordonantei, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, sumele calculate in plus urmand sa fie considerate in contul obligatiilor fiscale restante ori urmatoare sau sa fie restituite celor indreptatiti, conform reglementarilor legale in vigoare.
    13. Alte facilitati prevazute de dispozitiile legale, in legatura cu impozitele si taxele locale, se aplica dupa operarea reducerilor prevazute de ordonanta.
    14. Majorarile de intarziere pentru neplata la termen a impozitelor si a taxelor locale se calculeaza si se incaseaza la debitele reduse cu 50% . Consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri de majorari de intarziere, amanari sau esalonari de plata, conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 27/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995, aferente acestor debite.
    De prevederile art. 7 din ordonanta nu beneficiaza persoanele fizice vinovate de incalcarea dispozitiilor legale mentionate la art. 11 din aceasta.
    15. Acordarea subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrica, gaze naturale, energie termica si apa potabila, furnizata de reteaua publica, se face numai pentru consumurile casnice menajere, in limita unor consumuri normate pe familie. Consumurile normate pe familii se vor stabili de catre consiliile locale, cu sprijinul unitatilor teritoriale din regiile autonome de profil, vor avea un caracter unitar si nediscriminatoriu si vor fi avizate de catre organele de specialitate judetene.
    16. Acordarea subventiei prevazute de ordonanta este conditionata de plata la termen a facturilor scadente.
    17. Diferentele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice si a gazelor naturale se suporta de la bugetul de stat.
    Ministerul Industriei si Comertului va prevedea anual in bugetul sau fondurile necesare pentru acoperirea diferentelor respective, sumele urmand a fi achitate, lunar, agentilor economici prestatori, pe baza deconturilor justificative prezentate de acestia, verificate si avizate de organele de specialitate ale consiliului judetean.
    Agentii economici prestatori vor incasa de la abonati sumele reprezentand contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale, aplicand tarife reduse cu 50% pentru consumuri menajere normate.
    Nu beneficiaza de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achita valoarea facturilor in intervalul de timp legal stabilit de furnizor.
    Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se va face lunar, in functie de diferentele de pret aferente consumurilor normate achitate efectiv in luna respectiva, pe baza deconturilor elaborate centralizat pe primarii, de catre Prefectura Judetului Tulcea, si prezentate Ministerului Industriei si Comertului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    18. Diferentele de tarif pentru energia termica si apa potabila se vor suporta de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Tulcea.
    Agentul economic prestator va incasa de la abonati sumele reprezentand plata energiei termice, aplicand tarifele reduse cu 50% pentru consumurile menajere normate. Diferenta de tarif se va deconta din fondurile special constituite din bugetul Consiliului Judetean Tulcea si evidentiate intr-un cont special constituit.
    19. Calcularea de catre prestatori a subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% pentru energia termica se va face utilizand formularul-tip prevazut in anexa nr. 1B la prezentele norme metodologice. Pentru apa potabila furnizata de la reteaua publica se va utiliza formularul-tip prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    20. Se stabileste drept consum mediu zilnic de peste pentru o familie cantitatea de 3 kg.
    21. Persoanele juridice care investesc pentru obiectivele cuprinse in programele speciale si in localitatile prevazute in anexele la hotararile Guvernului nr. 323/1996 si nr. 395/1996 vor inregistra distinct cheltuielile efectuate pentru obiectivele de investitii realizate in aceste localitati, astfel incat sa se asigure cunoasterea costurilor de productie sau de achizitie, dupa caz.
    In contabilitatea financiara, imobilizarile corporale, precum si imobilizarile corporale in curs, realizate in zonele respective, se vor evidentia cu ajutorul unor conturi analitice distincte, deschise in contabilitatea unitatilor investitoare in cauza.
    22. Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1) al art. 10 din ordonanta persoanele juridice autorizate sa functioneze in baza Hotararii Guvernului nr. 486/1992 sau persoanele juridice care au ca profil de activitate: baruri, restaurante si cluburi cu program de noapte, organizarea de spectacole sau alte activitati similare. Profilul de activitate este dat de veniturile realizate care au ponderea cea mai mare in volumul total al veniturilor unitatii respective.
    23. Competenta de confirmare a realizarii obiectivelor, precum si a altor investitii destinate dezvoltarii economice si crearii de noi locuri de munca revine consiliilor locale sau consiliului judetean, dupa caz, din zonele respective.
    24. Suma utilizata pentru investitiile realizate in zonele respective, confirmata de consiliul local sau de consiliul judetean, dupa caz, se inscrie in declaratia de impunere a profitului si se scade din profitul impozabil inainte de impunere. In cazul in care investitia este in curs de executie pe termen lung, suma utilizata este deductibila, cu conditia confirmarii de catre consiliul local sau de catre consiliul judetean, dupa caz, pe baza procesului-verbal de receptie partiala, insotit de situatia lucrarilor.
    25. Institutiile si persoanele abilitate cu controlul respectarii prevederilor legale referitoare la pescuitul, vanatul, gospodarirea si exploatarea fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara acestuia si la desfasurarea activitatilor economice au obligatia de a transmite lunar consiliilor locale (pana la data de 5 a fiecarei luni) listele cu persoanele fizice si juridice sanctionate.
    Aceeasi obligatie revine si conducatorilor institutiilor publice, referitor la prevederile art. 11 lit. c) din ordonanta.
    Primarii localitatilor respective au obligatia de a confrunta declaratiile persoanelor fizice cu listele persoanelor sanctionate si de a proceda in consecinta.
    Prezentele norme metodologice, ce cuprind modificarile prevazute in Legea nr. 96/1997, inlocuiesc Normele metodologice nr. 8.069/6.396/22.779/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 19 decembrie 1996.

                  Ministrul lucrarilor publice
                  si amenajarii teritoriului,
                  Nicolae Noica

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Mircea Ciumara

                  Ministrul muncii si
                  protectiei sociale,
                  Alexandru Athanasiu

                  Ministrul apelor,
                  padurilor si
                  protectiei mediului,
                  Ion Oltean

    ANEXA 1A

                        ACTELE
care dovedesc dreptul de a beneficia de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata
------------------------------------------------------------------
         Denumirea                                 Tipul de
         actului                                   facilitate
------------------------------------------------------------------
    - Adeverinta de incadrare definitiva in
      institutiile publice sau in unitatile
      de cult                                  art. 1 si 5
    - Documentul de atestare a studiilor
      (medii, superioare)                      art. 1 si 5
    - Documentul de atestare a domiciliului
      stabil (buletinul/cartea de identitate)  art. 1, 6, 7, 8 si 9
    - Declaratie pe propria raspundere,
      sanctionabila conform legii,
      pentru declaratii false cu privire la
      respectarea prevederilor legale
      referitoare la pescuitul, vanatul si
      exploatarea fondului forestier, a
      vegetatiei forestiere din afara
      acesteia, desfasurarea activitatilor
      economice.                             art. 1, 7, 8, 9 si 10
-------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1B

    CONSILIUL JUDETEAN ..............
    AGENTUL ECONOMIC ................

                            CALCULUL
subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energia termica livrata populatiei din localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prevazute in Hotararea Guvernului nr. 395/1996
------------------------------------------------------------
 0     1     2     4     5      6     7     8        A
                                              -------------
                                              9         10
-----------------------------------------------------------
___________________________________________________________

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    0 = Sursa de energie termica
    1 = Numarul si data facturii
    2 = Cantitatea livrata populatiei (Gcal)
    3 = Consumul normat de familie (Gcal)
    4 = Tariful actual pentru populatie, conform actului normativ in vigoare
        (lei/Gcal)
    5 = Tariful actual, redus cu 50% (col. 4 x 50%) (lei/Gcal)
    6 = Tariful stabilit pentru negocieri (lei/Gcal)
    7 = Tariful pentru distributie (lei/Gcal)
    8 = Tariful total (col. 6 + col. 7) (lei/Gcal)
    A = Subventii:
        9 = din transfer de la bugetul de stat (col. 8 - col. 4) x col. 2)(lei)
        10 = de la bugetul propriu al consiliului judetean*)
             (col. 5 x col. 3) (lei)

    ANEXA 2

    CONSILIUL JUDETEAN ...................
    AGENTUL ECONOMIC .....................

                         CALCULUL
subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la apa potabila, furnizata din reteaua publica pentru consumurile casnice menajere si livrata populatiei din localitatile situate in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
prevazute in Hotararea Guvernului nr. 395/1996
---------------------------------------------------------------
    0         1           2           4         5           6
---------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    0 = Sursa de apa potabila
    1 = Numarul si data facturii
    2 = Cantitatea livrata populatiei (rezultata din cifre) (mc)
    3 = Consumul normat pe familie (mc)
    4 = Tariful legal (lei/mc)
    5 = Tariful redus cu 50% (lei/mc)
    6 = Subventii*) de la bugetul propriu al consiliului judetean
        (col. 5 x col. 3) (lei)

--------------
    *) In cazul in care cantitatea de apa consumata, rezultata din citire, este mai mica decat cantitatea normata de apa consumata, calculul subventiilor se face dupa formula: col. 5 x col. 2.

                                          CONSILIUL JUDETEAN,
         Intocmit,                       Verificat si avizat,
         Managerul general al            Presedinte,
        agentului economic,              directorul Directiei buget-finante,

    ANEXA 3

    DIRECTIA SILVICA ...........................

                           SITUATIA
privind acordarea materialului lemnos, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, pentru care se suporta din bugetul de stat 50% din contravaloare
--------------------------------------------------------------
|   |       |       A       |      |       B      |     C     |
| 1 |   2   |---------------|  5   |--------------|-----------|
|   |       |  3    |   4   |      |  6   |  7    | 8   |  9  |
|___|_______|_______|_______|______|______|_______|_____|_____|
|   |       |       |       |      |      |       |     |     |
|___|_______|_______|_______|______|______|_______|_____|_____|

         Director,                       Director economic,

                    Avizat D.G.F.P.C.F.S.

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    1 = Nr. crt.
    2 = Ocolul silvic
    A = Cantitatea de material lemnos, acordata potrivit art. 1 din ordonanta
    3 = in luna ........
    4 = cumulat de la inceputul anului
    5 = Pretul unitar pe metru cub (lei)
    B = Valoarea
        6 = in luna ........ (col. 3 x col. 5)
        7 = cumulat de la inceputul anului (col. 4 x col. 5)
    C = Sume de decontat de la bugetul de stat
        8 = in luna ....... (col. 6/2)
        9 = cumulat de la inceputul anului (col. 7/2)

    ANEXA 4

                            EXEMPLU DE CALCUL
pentru reducerea cu 50%, in cazul impozitului pe cladiri, conform prevederilor
ordonantei Guvernului nr. 27/1996, republicata*)
------------------
    *) Aceeasi metodologie se va utiliza si in cazul impozitului pe teren si al taxei asupra mijloacelor de transport.

    Pentru anul 1996, daca un contribuabil, persoana fizica, detine o cladire in valoare de 500.000 lei, impozitul anual datorat de acesta se stabileste astfel:
    (1) Impozit pe cladiri datorat conform Legii nr. 27/1994:
    a) Impozit anual datorat
    500.000 lei x 1% = 5.000 lei
    b) Impozit de plata - se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru
    5.000 lei : 4 = 1.250 lei
    - termene de plata: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.
    (2) Contribuabilul a achitat in intregime impozitul pe cladiri datorat pentru anul 1996, in suma de 5.000 lei, la data de 15 martie 1996.
    La data de 15 decembrie 1996, impozitul pe cladiri se va recalcula in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996, astfel:
    a) Impozit pe cladiri datorat de la data de 1 ianuarie pana la data de 7 august 1996 inclusiv, conform Legii nr. 27/1994:
    5.000 lei: 366 de zile x 220 de zile = 3.005 lei
    b) Impozit pe cladiri datorat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 - impozit anual datorat:
    500.000 lei x 1% = 5.000 lei
     5.000 lei x 50% = 2.500 lei
    - pentru perioada 8 august - 31 decembrie 1996, conform Ordonantei Guvernului nr. 27/1996:
    2.500 lei: 366 de zile x 146 de zile = 997 lei
    c) Impozit pe cladiri datorat pentru anul 1996, conform prevederilor legale in vigoare:
    3.005 lei + 997 lei = 4.002 lei
    d) Suma calculata in plus:
    5.000 lei - 4.002 lei = 998 lei
    se va considera in contul obligatiilor fiscale restante sau se va restitui celor indreptatiti.
    (3) Contribuabilul a achitat trimestrial impozitul pe cladiri pana la data de 15 septembrie 1996:
    a) Achitat 1.250 lei x 3 (trimestre) = 3.750 lei
    b) Datorat pe anul 1996 = 4.002 lei
    c) La data de 15 decembrie 1996, contribuabilul va achita suma de 252 lei.

    ANEXA 5

    PREFECTURA JUDETULUI TULCEA

                          DECONT
privind diferentele de tarif la energia electrica (gaze naturale)
            pe luna ......... anul ...........
-----------------------------------------------------------------
                       Cantitati                  Valoarea
Nr.   Comuna      (kWh)         (mc)              facturilor
crt.                                              acordate (lei)
                  -------------------       --------------------
                  Total     din care,        Total      din care,
                            in cadrul                   aferent
                            consumului                  col. 2
                            normat
-----------------------------------------------------------------
 0       A         1            2              3         4
-----------------------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 .
 .
-----------------------------------------------------------------
        TOTAL:
-----------------------------------------------------------------

                                                    Prefect,SmartCity5

COMENTARII la Norma 4626/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4626 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 4626/1997
Legea 96 1997
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
Norma 8069 1996
privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996
Ordonanţa 27 1996
privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
Hotărârea 395 1996
pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Hotărârea 323 1996
privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni
Hotărârea 486 1992
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu