E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 4626 din 15 iulie 1997

privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicata

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              Nr. 4626/15.07.97
              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 6.291/18.08.1997
              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 23.685/25.08.1997
              MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
              Nr. 1.840/25.08.1997
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 346 din  8 decembrie 1997

    In baza prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr. 96/1997 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997,
    se emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Cu privire la publicitate si la evidenta persoanelor si a familiilor care au dreptul de a beneficia de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata

    1. Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, denumita in continuare ordonanta, si Legea nr. 96/1997 de aprobare a ordonantei, denumita in continuare lege, precum si prezentele norme metodologice vor fi aduse la cunostinta cetatenilor din localitatile cuprinse in anexele la hotararile Guvernului nr. 323/1996 si nr. 395/1996, prin grija consiliilor locale, prin afisaj la primarie si, dupa posibilitati, si prin alte forme de informare.
    2. Cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta, vor depune o cerere la primarie, prin care solicita acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea va fi insotita de actele doveditoare necesare, prevazute in anexa nr. 1A la prezentele norme metodologice, precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii (pentru declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. Cererile se depun in termen de 20 de zile de la afisarea ordonantei si a normelor metodologice de aplicare a acesteia sau dupa dobandirea dreptului de a beneficia de facilitatile respective si se aproba de catre fiecare consiliu local.
    3. Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzand persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.
    Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.
    4. Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija primarilor, vor fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa asigure respectivele facilitati.
    Listele se actualizeaza trimestrial, luandu-se in considerare schimbarile survenite in evidenta populatiei, angajarile noi, desfacerile de contracte individuale de munca, precum si sanctiunile pentru incalcarea prevederilor legale cuprinse in art. 11 din ordonanta.
    5. Serviciile descentralizate ale statului (pentru institutiile publice), precum si unitatile de cult vor colabora cu consiliile locale pentru organizarea evidentei personalului incadrat pe functii, care beneficiaza de facilitatile prevazute de ordonanta.
    Autoritatile din teritoriu, abilitate cu constatarea si sanctionarea persoanelor fizice si juridice vinovate de incalcarea prevederilor legale mentionate la art. 11 din ordonanta, au obligatia de a instiinta operativ consiliile locale pe raza carora locuiesc persoanele sanctionate.
    Primarii vor lua cunostinta de sanctiunile si de durata acestora, vor face corectiile necesare in evidenta si le vor aduce la cunostinta institutiilor care acorda facilitatile respective, in vederea luarii masurilor prevazute de ordonanta.

    CAP. 2
    Cu privire la articolele din ordonanta

    1. Beneficiaza de prevederile art. 1 din ordonanta personalul institutiilor publice si al unitatilor de cult, incadrat pe functii care necesita studii superioare si medii de specialitate, cu locul de munca in localitatile rurale din Muntii Apuseni, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996, care isi stabileste domiciliul in aceste localitati si care nu are in proprietate paduri din care se poate recolta material lemnos pentru constructii.
    2. Acordarea materialului lemnos pe picior, prevazut la art. 1 din ordonanta, se face pe baza de cerere, cu precizarea cantitatilor efectiv necesare, depusa la primarul localitatii in care domiciliaza solicitantul.
    Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:
    - actele doveditoare cuprinse in anexa nr. 1A la prezentele norme metodologice;
    - autorizatia de construire, eliberata potrivit legii;
    - fundamentarea necesarului de material lemnos, conform prevederilor proiectului de construire sau unui memoriu de necesitate, intocmit pe propria raspundere de catre solicitant, in cazul lucrarilor de reparatii.
    Primarul verifica indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta, dupa care aproba sau respinge cererea.
    Persoanele nemultumite de rezolvarea cererii se pot adresa prefectului judetului, in scris, in termen de 30 de zile de la comunicare, care o va solutiona in termen de 15 zile de la inregistrare.
    Cererile aprobate se inainteaza, de catre primarii localitatilor, directiilor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor, care, prin ocoalele silvice din zona, au obligatia sa le onoreze.
    Volumul de material lemnos, care se acorda in conditiile art. 1 si 2 din ordonanta, se stabileste in cadrul volumului anual de masa lemnoasa aprobat, potrivit reglementarilor legale, pentru taieri anuale din padurile Romaniei.
    3. Regia Nationala a Padurilor va centraliza, in cadrul fiecarei directii silvice, cantitatile de material lemnos programate a se acorda potrivit art. 1 din ordonanta si va inainta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termenul legal prevazut, propuneri de includere in bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii diferentei de pret de 50% fata de costul integral al materialului lemnos.
    Justificarea folosirii fondurilor bugetare aflate la dispozitia Regiei Nationale a Padurilor, cu destinatia de acoperire a diferentelor de pret fata de costul integral al materialului lemnos, se face de catre ocoalele silvice prin situatii lunare de acordare a materialului lemnos.
    Situatiile lunare se verifica si se centralizeaza de catre directiile silvice, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si se avizeaza de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana. Centralizatoarele situatiilor de plata se vor prezenta, de catre Regia Nationala a Padurilor, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata.
    4. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va prezenta Ministerului Finantelor centralizatorul situatiilor de plata, insotit de memoriul justificativ, inaintate de Regia Nationala a Padurilor pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, impreuna cu borderoul acestora si cu cererea de deschidere de credite bugetare.
    5. Primarii vor urmari ca materialul lemnos astfel obtinut sa fie folosit exclusiv pentru destinatia acordata si numai pentru localitatile rurale in care persoanele beneficiare isi stabilesc domiciliul.
    6. Primirea de sume necuvenite de la bugetul de stat, prin inscrierea de date sau de situatii nereale pe cererile inaintate spre aprobare, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor primite de la bugetul de stat si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    7. Beneficiaza de prevederile art. 5 din ordonanta personalul institutiilor publice si al unitatilor de cult, incadrat pe functii care necesita studii superioare si medii de specialitate, cu locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996, precum si persoanele care ocupa functii eligibile.
    8. Diferentierea sporului de izolare, prevazut de ordonanta pe localitati, se va face prin hotarare a Consiliului Judetean Tulcea, cu avizul prefecturii, in functie de distantele si de posibilitatile de acces la si dintre localitatile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996, tinand seama si de nivelul sporului de izolare acordat in baza altor acte normative in vigoare la data aplicarii ordonantei.
    9. Pentru personalul incadrat in unitatile de cult, sporul de izolare se calculeaza la nivelul salariului minim brut pe tara si se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.
    10. La data acordarii sporului de izolare, potrivit prezentelor norme metodologice, personalului prevazut la pct. 7 nu ii mai sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.
    11. Beneficiaza de prevederile art. 7 din ordonanta persoanele fizice care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in localitatile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996 si in localitatile din Muntii Apuseni prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996.
    Impozitele si taxele locale supuse reducerii cu 50%, in conditiile prevederilor ordonantei, sunt cele stabilite prin Legea nr. 27/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995, si anume:
    - impozitele pe cladiri;
    - impozitele pe terenurile ocupate de cladiri si de alte constructii;
    - taxa asupra mijloacelor de transport;
    - taxele pentru folosirea locurilor publice;
    - taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor;
    - taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama;
    - taxele pentru sederea in statiunile balneoclimaterice;
    - taxele pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie;
    - alte taxe locale (taxe pentru cazanul de fabricat rachiu, taxe pentru fabrica de ulei, mori de cereale, ferastraie mecanice, taxe pentru caini etc.).
    Aplicarea reducerilor se face de catre organele fiscale locale. Consiliile locale vor prezenta acestor organe un tabel cu persoanele fizice care au domiciliul stabil si care locuiesc efectiv in localitatile cuprinse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/1996 si in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 323/1996.
    12. Impozitele si taxele locale, platite pentru anul 1996, se vor regulariza in conditiile prevederilor ordonantei, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, sumele calculate in plus urmand sa fie considerate in contul obligatiilor fiscale restante ori urmatoare sau sa fie restituite celor indreptatiti, conform reglementarilor legale in vigoare.
    13. Alte facilitati prevazute de dispozitiile legale, in legatura cu impozitele si taxele locale, se aplica dupa operarea reducerilor prevazute de ordonanta.
    14. Majorarile de intarziere pentru neplata la termen a impozitelor si a taxelor locale se calculeaza si se incaseaza la debitele reduse cu 50% . Consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri de majorari de intarziere, amanari sau esalonari de plata, conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 27/1994, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995, aferente acestor debite.
    De prevederile art. 7 din ordonanta nu beneficiaza persoanele fizice vinovate de incalcarea dispozitiilor legale mentionate la art. 11 din aceasta.
    15. Acordarea subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrica, gaze naturale, energie termica si apa potabila, furnizata de reteaua publica, se face numai pentru consumurile casnice menajere, in limita unor consumuri normate pe familie. Consumurile normate pe familii se vor stabili de catre consiliile locale, cu sprijinul unitatilor teritoriale din regiile autonome de profil, vor avea un caracter unitar si nediscriminatoriu si vor fi avizate de catre organele de specialitate judetene.
    16. Acordarea subventiei prevazute de ordonanta este conditionata de plata la termen a facturilor scadente.
    17. Diferentele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice si a gazelor naturale se suporta de la bugetul de stat.
    Ministerul Industriei si Comertului va prevedea anual in bugetul sau fondurile necesare pentru acoperirea diferentelor respective, sumele urmand a fi achitate, lunar, agentilor economici prestatori, pe baza deconturilor justificative prezentate de acestia, verificate si avizate de organele de specialitate ale consiliului judetean.
    Agentii economici prestatori vor incasa de la abonati sumele reprezentand contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale, aplicand tarife reduse cu 50% pentru consumuri menajere normate.
    Nu beneficiaza de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achita valoarea facturilor in intervalul de timp legal stabilit de furnizor.
    Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se va face lunar, in functie de diferentele de pret aferente consumurilor normate achitate efectiv in luna respectiva, pe baza deconturilor elaborate centralizat pe primarii, de catre Prefectura Judetului Tulcea, si prezentate Ministerului Industriei si Comertului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    18. Diferentele de tarif pentru energia termica si apa potabila se vor suporta de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Tulcea.
    Agentul economic prestator va incasa de la abonati sumele reprezentand plata energiei termice, aplicand tarifele reduse cu 50% pentru consumurile menajere normate. Diferenta de tarif se va deconta din fondurile special constituite din bugetul Consiliului Judetean Tulcea si evidentiate intr-un cont special constituit.
    19. Calcularea de catre prestatori a subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% pentru energia termica se va face utilizand formularul-tip prevazut in anexa nr. 1B la prezentele norme metodologice. Pentru apa potabila furnizata de la reteaua publica se va utiliza formularul-tip prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    20. Se stabileste drept consum mediu zilnic de peste pentru o familie cantitatea de 3 kg.
    21. Persoanele juridice care investesc pentru obiectivele cuprinse in programele speciale si in localitatile prevazute in anexele la hotararile Guvernului nr. 323/1996 si nr. 395/1996 vor inregistra distinct cheltuielile efectuate pentru obiectivele de investitii realizate in aceste localitati, astfel incat sa se asigure cunoasterea costurilor de productie sau de achizitie, dupa caz.
    In contabilitatea financiara, imobilizarile corporale, precum si imobilizarile corporale in curs, realizate in zonele respective, se vor evidentia cu ajutorul unor conturi analitice distincte, deschise in contabilitatea unitatilor investitoare in cauza.
    22. Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1) al art. 10 din ordonanta persoanele juridice autorizate sa functioneze in baza Hotararii Guvernului nr. 486/1992 sau persoanele juridice care au ca profil de activitate: baruri, restaurante si cluburi cu program de noapte, organizarea de spectacole sau alte activitati similare. Profilul de activitate este dat de veniturile realizate care au ponderea cea mai mare in volumul total al veniturilor unitatii respective.
    23. Competenta de confirmare a realizarii obiectivelor, precum si a altor investitii destinate dezvoltarii economice si crearii de noi locuri de munca revine consiliilor locale sau consiliului judetean, dupa caz, din zonele respective.
    24. Suma utilizata pentru investitiile realizate in zonele respective, confirmata de consiliul local sau de consiliul judetean, dupa caz, se inscrie in declaratia de impunere a profitului si se scade din profitul impozabil inainte de impunere. In cazul in care investitia este in curs de executie pe termen lung, suma utilizata este deductibila, cu conditia confirmarii de catre consiliul local sau de catre consiliul judetean, dupa caz, pe baza procesului-verbal de receptie partiala, insotit de situatia lucrarilor.
    25. Institutiile si persoanele abilitate cu controlul respectarii prevederilor legale referitoare la pescuitul, vanatul, gospodarirea si exploatarea fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara acestuia si la desfasurarea activitatilor economice au obligatia de a transmite lunar consiliilor locale (pana la data de 5 a fiecarei luni) listele cu persoanele fizice si juridice sanctionate.
    Aceeasi obligatie revine si conducatorilor institutiilor publice, referitor la prevederile art. 11 lit. c) din ordonanta.
    Primarii localitatilor respective au obligatia de a confrunta declaratiile persoanelor fizice cu listele persoanelor sanctionate si de a proceda in consecinta.
    Prezentele norme metodologice, ce cuprind modificarile prevazute in Legea nr. 96/1997, inlocuiesc Normele metodologice nr. 8.069/6.396/22.779/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 19 decembrie 1996.

                  Ministrul lucrarilor publice
                  si amenajarii teritoriului,
                  Nicolae Noica

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Mircea Ciumara

                  Ministrul muncii si
                  protectiei sociale,
                  Alexandru Athanasiu

                  Ministrul apelor,
                  padurilor si
                  protectiei mediului,
                  Ion Oltean

    ANEXA 1A

                        ACTELE
care dovedesc dreptul de a beneficia de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata
------------------------------------------------------------------
         Denumirea                                 Tipul de
         actului                                   facilitate
------------------------------------------------------------------
    - Adeverinta de incadrare definitiva in
      institutiile publice sau in unitatile
      de cult                                  art. 1 si 5
    - Documentul de atestare a studiilor
      (medii, superioare)                      art. 1 si 5
    - Documentul de atestare a domiciliului
      stabil (buletinul/cartea de identitate)  art. 1, 6, 7, 8 si 9
    - Declaratie pe propria raspundere,
      sanctionabila conform legii,
      pentru declaratii false cu privire la
      respectarea prevederilor legale
      referitoare la pescuitul, vanatul si
      exploatarea fondului forestier, a
      vegetatiei forestiere din afara
      acesteia, desfasurarea activitatilor
      economice.                             art. 1, 7, 8, 9 si 10
-------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1B

    CONSILIUL JUDETEAN ..............
    AGENTUL ECONOMIC ................

                            CALCULUL
subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energia termica livrata populatiei din localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prevazute in Hotararea Guvernului nr. 395/1996
------------------------------------------------------------
 0     1     2     4     5      6     7     8        A
                                              -------------
                                              9         10
-----------------------------------------------------------
___________________________________________________________

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    0 = Sursa de energie termica
    1 = Numarul si data facturii
    2 = Cantitatea livrata populatiei (Gcal)
    3 = Consumul normat de familie (Gcal)
    4 = Tariful actual pentru populatie, conform actului normativ in vigoare
        (lei/Gcal)
    5 = Tariful actual, redus cu 50% (col. 4 x 50%) (lei/Gcal)
    6 = Tariful stabilit pentru negocieri (lei/Gcal)
    7 = Tariful pentru distributie (lei/Gcal)
    8 = Tariful total (col. 6 + col. 7) (lei/Gcal)
    A = Subventii:
        9 = din transfer de la bugetul de stat (col. 8 - col. 4) x col. 2)(lei)
        10 = de la bugetul propriu al consiliului judetean*)
             (col. 5 x col. 3) (lei)

    ANEXA 2

    CONSILIUL JUDETEAN ...................
    AGENTUL ECONOMIC .....................

                         CALCULUL
subventiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la apa potabila, furnizata din reteaua publica pentru consumurile casnice menajere si livrata populatiei din localitatile situate in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii",
prevazute in Hotararea Guvernului nr. 395/1996
---------------------------------------------------------------
    0         1           2           4         5           6
---------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    0 = Sursa de apa potabila
    1 = Numarul si data facturii
    2 = Cantitatea livrata populatiei (rezultata din cifre) (mc)
    3 = Consumul normat pe familie (mc)
    4 = Tariful legal (lei/mc)
    5 = Tariful redus cu 50% (lei/mc)
    6 = Subventii*) de la bugetul propriu al consiliului judetean
        (col. 5 x col. 3) (lei)

--------------
    *) In cazul in care cantitatea de apa consumata, rezultata din citire, este mai mica decat cantitatea normata de apa consumata, calculul subventiilor se face dupa formula: col. 5 x col. 2.

                                          CONSILIUL JUDETEAN,
         Intocmit,                       Verificat si avizat,
         Managerul general al            Presedinte,
        agentului economic,              directorul Directiei buget-finante,

    ANEXA 3

    DIRECTIA SILVICA ...........................

                           SITUATIA
privind acordarea materialului lemnos, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, pentru care se suporta din bugetul de stat 50% din contravaloare
--------------------------------------------------------------
|   |       |       A       |      |       B      |     C     |
| 1 |   2   |---------------|  5   |--------------|-----------|
|   |       |  3    |   4   |      |  6   |  7    | 8   |  9  |
|___|_______|_______|_______|______|______|_______|_____|_____|
|   |       |       |       |      |      |       |     |     |
|___|_______|_______|_______|______|______|_______|_____|_____|

         Director,                       Director economic,

                    Avizat D.G.F.P.C.F.S.

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    1 = Nr. crt.
    2 = Ocolul silvic
    A = Cantitatea de material lemnos, acordata potrivit art. 1 din ordonanta
    3 = in luna ........
    4 = cumulat de la inceputul anului
    5 = Pretul unitar pe metru cub (lei)
    B = Valoarea
        6 = in luna ........ (col. 3 x col. 5)
        7 = cumulat de la inceputul anului (col. 4 x col. 5)
    C = Sume de decontat de la bugetul de stat
        8 = in luna ....... (col. 6/2)
        9 = cumulat de la inceputul anului (col. 7/2)

    ANEXA 4

                            EXEMPLU DE CALCUL
pentru reducerea cu 50%, in cazul impozitului pe cladiri, conform prevederilor
ordonantei Guvernului nr. 27/1996, republicata*)
------------------
    *) Aceeasi metodologie se va utiliza si in cazul impozitului pe teren si al taxei asupra mijloacelor de transport.

    Pentru anul 1996, daca un contribuabil, persoana fizica, detine o cladire in valoare de 500.000 lei, impozitul anual datorat de acesta se stabileste astfel:
    (1) Impozit pe cladiri datorat conform Legii nr. 27/1994:
    a) Impozit anual datorat
    500.000 lei x 1% = 5.000 lei
    b) Impozit de plata - se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru
    5.000 lei : 4 = 1.250 lei
    - termene de plata: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.
    (2) Contribuabilul a achitat in intregime impozitul pe cladiri datorat pentru anul 1996, in suma de 5.000 lei, la data de 15 martie 1996.
    La data de 15 decembrie 1996, impozitul pe cladiri se va recalcula in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996, astfel:
    a) Impozit pe cladiri datorat de la data de 1 ianuarie pana la data de 7 august 1996 inclusiv, conform Legii nr. 27/1994:
    5.000 lei: 366 de zile x 220 de zile = 3.005 lei
    b) Impozit pe cladiri datorat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 - impozit anual datorat:
    500.000 lei x 1% = 5.000 lei
     5.000 lei x 50% = 2.500 lei
    - pentru perioada 8 august - 31 decembrie 1996, conform Ordonantei Guvernului nr. 27/1996:
    2.500 lei: 366 de zile x 146 de zile = 997 lei
    c) Impozit pe cladiri datorat pentru anul 1996, conform prevederilor legale in vigoare:
    3.005 lei + 997 lei = 4.002 lei
    d) Suma calculata in plus:
    5.000 lei - 4.002 lei = 998 lei
    se va considera in contul obligatiilor fiscale restante sau se va restitui celor indreptatiti.
    (3) Contribuabilul a achitat trimestrial impozitul pe cladiri pana la data de 15 septembrie 1996:
    a) Achitat 1.250 lei x 3 (trimestre) = 3.750 lei
    b) Datorat pe anul 1996 = 4.002 lei
    c) La data de 15 decembrie 1996, contribuabilul va achita suma de 252 lei.

    ANEXA 5

    PREFECTURA JUDETULUI TULCEA

                          DECONT
privind diferentele de tarif la energia electrica (gaze naturale)
            pe luna ......... anul ...........
-----------------------------------------------------------------
                       Cantitati                  Valoarea
Nr.   Comuna      (kWh)         (mc)              facturilor
crt.                                              acordate (lei)
                  -------------------       --------------------
                  Total     din care,        Total      din care,
                            in cadrul                   aferent
                            consumului                  col. 2
                            normat
-----------------------------------------------------------------
 0       A         1            2              3         4
-----------------------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 .
 .
-----------------------------------------------------------------
        TOTAL:
-----------------------------------------------------------------

                                                    Prefect,SmartCity5

COMENTARII la Norma 4626/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4626 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 4626/1997
Legea 96 1997
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
Norma 8069 1996
privind acordarea, utilizarea si controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/1996
Ordonanţa 27 1996
privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
Hotărârea 395 1996
pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Hotărârea 323 1996
privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni
Hotărârea 486 1992
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc si unele modificari la Hotarirea Guvernului nr. 181/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu