E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 9 din 21 ianuarie 2005

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.1 si 2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Majorarea salariilor de baza

    Art. 1
    (1) Limita minima si limita maxima a salariilor de baza prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza incepand cu luna octombrie 2005 cu procentele prevazute in anexa nr. VII.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru functiile la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.
    Art. 2
    (1) Salariile de baza majorate potrivit art. 1 sunt prevazute in anexele nr. I - V.
    (2) Indemnizatiile de conducere sunt prevazute in anexa nr. VI.
    (3) Indemnizatiile lunare pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si pentru persoanele care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, stabilite potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele prevazute in anexele nr. VIII si IX.
    Art. 3
    (1) In anul 2005 salariile de baza individuale ale personalului salarizat potrivit anexelor nr. I - V se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare in limita celor prevazute, pe functii, grade si trepte profesionale, in anexa nr. VII.
    (2) Incepand cu luna ianuarie 2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta intre salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) si salariul de baza avut in luna decembrie 2004, iar diferenta se acorda incepand cu luna octombrie 2005.
    (3) Stabilirea salariilor de baza individuale se face de catre ordonatorii de credite, cu consultarea organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate potrivit legii.
    (4) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, prevazute in anexele nr. VIII si IX, sunt stabilite pentru luna octombrie 2005.
    (5) Incepand cu luna ianuarie 2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta intre indemnizatia stabilita potrivit alin. (4) si indemnizatia lunara avuta in luna decembrie 2004, iar diferenta se acorda incepand cu luna octombrie 2005.
    Art. 4
    La institutiile si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite in conditiile art. 3 se pot acorda in limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
    Art. 5
    (1) In anul 2005 personalul contractual din sectorul bugetar salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2004, potrivit reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2005.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de baza corespunzatoare evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2005.

    CAP. 2
    Alte reglementari

    Art. 6
    (1) Promovarea personalului contractual in anul 2005, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
    Art. 7
    Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut.
    Art. 8
    (1) In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in sectorul bugetar, aflate in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si cele ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de angajator, procedandu-se in acelasi mod ca si in cazul persoanelor angajate prin concurs.
    (2) In cazul nepromovarii acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, dupa caz, salariul minim al functiei avute anterior.
    Art. 9
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda in limita a 15% din numarul total al personalului contractual prevazut in statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de executie in proportie de cel putin doua treimi din numarul total stabilit in conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au in subordine unitati bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea in numarul maxim de beneficiari de salariu de merit si in proportiile stabilite pentru functiile de executie sa se faca la nivelul unitatilor respective luate impreuna. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate in calcul, in acest caz, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    (2) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup raporturile de munca ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii urmatoare, altor persoane care detin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de executie, pe perioada ramasa.
    (3) Pentru personalul contractual nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
    (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activitatii nu se cuprinde in numarul total de posturi in vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.
    Art. 10
    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevazut in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului, din economiile realizate, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazute in bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitatile subordonate, fara a depasi valoarea economiilor realizate.
    (3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    Art. 11
    (1) Sporul de confidentialitate se acorda personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului in cuantum de pana la 15%, precum si personalului contractual din institutiile si autoritatile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
    (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc in limitele prevazute de reglementarile in vigoare, de catre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.
    Art. 12
    Personalul contractual beneficiaza si de celelalte drepturi de natura salariala care se acorda, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara si se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati in luna urmatoare cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa potrivit legii sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 14
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii la data de 31 decembrie 2004.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, pana la data de 1 septembrie 2005, in conditiile legii, numai pentru:
    a) institutiile si autoritatile publice nou-infiintate, finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetele locale;
    b) institutiile si autoritatile publice finantate integral din venituri proprii;
    c) completarea numarului de posturi in cadrul compartimentelor implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana;
    d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice;
    e) posturile vacante din cabinetul demnitarului si din structura Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    (3) Concursurile pot fi organizate potrivit alin. (2), cu conditia incadrarii in fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice, pentru autoritatile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (4) Din numarul de posturi rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) se suplimenteaza in anul 2005, prin redistribuire, numarul de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu 3.100 de posturi, personal contractual, din care 3.000 de posturi destinate activitatii de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 si 100 de posturi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (5) Pentru asigurarea numarului de posturi de personal contractual necesar Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru activitatile de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, Guvernul va aproba prin hotarare majorarea numarului de posturi aprobat acestei institutii, prin diminuarea numarului de posturi aprobat autoritatilor si institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (6) In termen de maximum 7 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei numarul de posturi de functionari publici sau personal contractual vacante la 31 decembrie 2004, cele care se pot ocupa in conditiile alin. (2), precum si numarul diminuat de posturi, potrivit alin. (5).
    (7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt autorizati sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele acestora privind numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si cheltuielile cu salariile pe anul 2005.
    (8) Guvernul este abilitat sa modifice cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, deficitul/excedentele acestora, dupa caz, precum si veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (9) Posturile devenite vacante dupa data de 1 ianuarie 2005 pot fi ocupate in conditiile legii.
    (10) Prevederile alin. (6) si (9) se aplica in mod corespunzator si pentru personalul incadrat in functii publice, potrivit legii.
    (11) Posturile aprobate suplimentar prin bugetul pe anul 2005 se ocupa in conditiile prevazute la alin. (2) si (3).
    Art. 15
    Aplicarea prevederilor art. 4^1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pentru anul 2005.
    Art. 16
    (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase si a unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, prevazute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 si 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor avea valorile prevazute pentru functiile de demnitate publica cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 si 6 din anexa nr. VIII/2.
    (2) Salariile de baza ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) si 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza incepand cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18% .
    (3) Incepand cu luna ianuarie 2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta intre drepturile stabilite potrivit alin. (1) si (2), fata de cele avute in luna decembrie 2004, iar diferenta se acorda incepand cu luna octombrie 2005.
    Art. 17
    Salariile de baza ale personalului contractual incadrat in functii specifice care nu sunt prevazute in prezenta ordonanta se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevazute in anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 18
    (1) Pentru acordarea sporului de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
    (2) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate.
    Art. 19
    (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
    (2) Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare pe an.
    (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza, si sporurile de care beneficiaza, potrivit legii.
    (4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an calendaristic, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul pana la sfarsitul anului urmator.
    (5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raporturilor juridice de munca.
    (6) Celelalte prevederi din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, raman in vigoare.
    (7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
    Art. 20
    (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Modificarea calitatii posturilor vacante se face si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului si Consiliul Concurentei.
    (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea in ceea ce priveste calitatea posturilor se aplica corespunzator si ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale, numai cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 21
    Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzator structurii organizatorice si numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda in continuare, corespunzator functiilor detinute anterior, in acelasi cuantum si in cazul in care structura organizatorica sau raporturile de subordonare si numarul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, in cursul anului.
    Art. 22
    (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in bugetele aprobate potrivit legii.
    (2) Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.
    Art. 23
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.
    (2) Contestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
    (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
    (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
    Art. 24
    (1) Salariile de baza si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.
    (2) Salariile de baza individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru prima etapa si a doua etapa de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1.000 lei in 1.000 lei in favoarea salariatilor.
    (3) Anexele nr. I - IX*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
------------
    *) Anexele nr. I - IX sunt reproduse in facsimil.

    Art. 25
    Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1
    (la 01.10.2005)

                  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)

    A. Functii de conducere

___________________________________________________________________
Nr.           Functia            Nivelul           Salariul de baza
crt.                             studiilor             - lei -
___________________________________________________________________
  1  Secretar general               S                 24.004.000
  2  Secretar general adjunct       S                 21.609.000
___________________________________________________________________

    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

    B. Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul IA      S       5.207.000 11.898.000
  2  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul I       S       4.747.000 10.402.000
  3  Consilier, expert, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul II      S       4.365.000  9.422.000
  4  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul III     S       4.212.000  8.447.000
  5  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil; gradul IV      S       4.135.000  7.590.000
  6  Referent, inspector, revizor contabil;
     debutant                                       S       3.934.000     -
  7  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul IA             SSD     4.289.000 10.402.000
  8  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul I              SSD     4.212.000  8.448.000
  9  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul II             SSD     4.135.000  7.590.000
 10  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; gradul III            SSD     4.059.000  6.855.000
 11  Tehnician-economist, secretar superior,
     referent, interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer; debutant              SSD     3.723.000      -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 12  Consilier juridic gradul I A                   S       5.207.000 11.898.000
 13  Consilier juridic gradul I                     S       4.747.000 10.402.000
 14  Consilier juridic gradul II                    S       4.365.000  9.422.000
 15  Consilier juridic gradul III                   S       4.212.000  8.447.000
 16  Consilier juridic gradul IV                    S       4.135.000  7.590.000
 17  Consilier juridic debutant                     S       3.934.000      -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     c) Functii de executie pe trepte profesionale

 18  Referent IA                                    M       4.289.000  6.057.000
 19  Referent I                                     M       4.212.000  5.268.000
 20  Referent II                                    M       4.135.000  4.899.000
 21  Referent III                                   M       4.059.000  4.290.000
 22  Referent IV                                    M       3.983.000  4.074.000
 23  Referent debutant                              M       3.710.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevazute la cap. I. lit. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum si pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia secretarilor prevazuti la cap. II din anexa nr. II.

    II. Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului National al Audiovizualului

    A. Functii de conducere specifice

____________________________________________________________________
Nr.           Functia                   Nivelul     Salariul de baza
crt.                                    studiilor        - lei -
____________________________________________________________________
  1  Sef departament, director general     S          20.730.000
____________________________________________________________________

    B. Functii de executie de specialitate specifice

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia*)                         Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  2  Sef birou senatorial, sef cabinet              S       4.747.000 10.402.000
  3  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          SSD     3.983.000  8.700.000
  4  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          M       3.905.000  7.590.000
  5  Sef birou senatorial, stenodactilograf,
     sef cabinet, referent                          PL      3.905.000  8.700.000
  6  Director de cabinet                            S       8.059.000 18.594.000
  7  Consilier                                      S       8.059.000 18.594.000
  8  Expert                                         S       7.809.000 17.024.000
  9  Consultant                                     S       5.338.000 11.630.000
 10  Secretar cabinet, secretar dactilograf         M       3.905.000  6.364.000
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.
    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariatii sai, prin analogie, prevederile legale in vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, in mod concret, salariatii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    III. Functii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

    Garda financiara - personal militarizat

____________________________________________________________________
Nr.           Functia                   Nivelul     Salariul de baza
crt.                                    studiilor        - lei -
____________________________________________________________________
  1   Comisar general                      S           21.849.000
____________________________________________________________________

    ANEXA 1
    (la 01.10.2005)

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Comisar principal IA                           S       5.207.000 11.898.000
  2  Comisar principal I                            S       4.747.000 10.402.000
  3  Comisar principal II                           S       4.365.000  9.422.000
  4  Comisar principal III                          S       4.212.000  8.447.000
  5  Comisar principal IV                           S       4.135.000  8.210.000
  6  Comisar debutant                               S       3.934.000      -
  7  Comisar principal I                            SSD     4.212.000  9.422.000
  8  Comisar principal II                           SSD     4.135.000  8.447.000
  9  Comisar principal III                          SSD     4.059.000  7.590.000
 10  Comisar debutant                               SSD     3.723.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11  Comisar IA                                     M       4.289.000  6.367.000
 12  Comisar I                                      M       4.135.000  5.634.000
 13  Comisar II                                     M       4.059.000  5.143.000
 14  Comisar III                                    M       3.983.000  4.655.000
 15  Comisar debutant                               M       3.710.000      -
________________________________________________________________________________

    Audit intern

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Auditor - ofiter                               S      12.095.000 17.064.000
  2  Auditor - expert                               S       8.422.000 13.398.000
  3  Auditor - inspector                            S       5.973.000 10.950.000
  4  Auditor - asistent                             S       4.747.000  9.730.000
________________________________________________________________________________

    b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate.

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Casier trezorier I                             M       4.059.000  4.907.000
  2  Casier trezorier II; agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; I                M; G    3.983.000  4.297.000
  3  Casier trezorier, agent fiscal,
     operator rol, numarator bani; debutant         M; G    3.710.000      -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1
    (la 01.10.2005)

    2. MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Ministru consilier                             S       5.207.000 19.108.000
  2  Consilier economic                             S       4.900.000 10.415.000
  3  Secretar economic I                            S       4.442.000  9.438.000
  4  Secretar economic II                           S       4.135.000  8.447.000
  5  Secretar economic III                          S       4.059.000  7.590.000
________________________________________________________________________________
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

    b) Functii de executie pe trepte profesionale

  1  Referent transmitere I                         M       4.135.000  5.275.000
  2  Referent transmitere II                        M       4.059.000  4.784.000
  3  Referent transmitere III                       M       3.983.000  4.297.000
  4  Referent debutant                              M       3.710.000      -
________________________________________________________________________________

    3. AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale

  1  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul I                                       SSD     4.212.000  8.447.000
  2  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul II                                      SSD     4.135.000  7.590.000
  3  Instructor sportiv, referent sportiv;
     gradul III                                     SSD     4.059.000  6.855.000
  4  Instructor sportiv, referent sportiv;
     debutant                                       SSD     3.723.000      -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1
    (la 01.10.2005)

    4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

    Functii specifice Arhivelor Nationale

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Arhivist gradul IA                             S       5.207.000 11.898.000
  2  Arhivist gradul I                              S       4.747.000 10.402.000
  3  Arhivist gradul II                             S       4.365.000  9.422.000
  4  Arhivist gradul III                            S       4.212.000  8.447.000
  5  Arhivist gradul IV                             S       4.135.000  7.590.000
  6  Arhivist debutant                              S       3.934.000      -
  7  Arhivist gradul IA                             SSD     4.289.000 10.402.000
  8  Arhivist gradul I                              SSD     4.212.000  8.447.000
  9  Arhivist gradul II                             SSD     4.135.000  7.590.000
 10  Arhivist gradul III                            SSD     4.059.000  6.855.000
 11  Arhivist debutant                              SSD     3.723.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 12  Arhivar IA                                     M       4.289.000  6.057.000
 13  Arhivar I                                      M       4.212.000  5.268.000
 14  Arhivar II                                     M       4.135.000  4.899.000
 15  Arhivar III                                    M       4.059.000  4.290.000
 16  Arhivar debutant                               M       3.710.000      -
________________________________________________________________________________

    5. MINISTERUL SANATATII

    Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile centralizate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Asistent-sef                                   SSD     4.618.000  9.977.000

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  2  Asistent-sef                                   PL      4.312.000  8.739.000
  3  Asistent-sef                                   M       4.214.000  8.019.000
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 2
    (la 01.10.2005)

                       ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

    Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul IA          S       4.365.000  9.035.000
  2  Consilier, inspector de specialitate,
     revizor contabil, arhitect; gradul I           S       4.289.000  7.987.000
  3  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil, arhitect;
     gradul II                                      S       4.212.000  6.940.000
  4  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, revizor contabil, arhitect;
     gradul III                                     S       4.135.000  6.287.000
  5  Referent, inspector, revizor contabil,
     arhitect; debutant                             S       3.934.000      -
  6  Conductor arhitect IA, referent IA,
     inspector IA, subinginer IA                    SSD     4.212.000  6.419.000
  7  Conductor arhitect I, referent I,
     inspector I, subinginer I                      SSD     4.135.000  5.545.000
  8  Conductor arhitect II, referent II,
     inspector II, subinginer II                    SSD     4.059.000  5.000.000
  9  Conductor arhitect, referent, subinginer,
     inspector; debutant                            SSD     3.723.000      -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 10  Consilier juridic gradul IA                    S       5.207.000 10.080.000
 11  Consilier juridic gradul I                     S       4.747.000  9.035.000
 12  Consilier juridic gradul II                    S       4.289.000  7.987.000
 13  Consilier juridic gradul III                   S       4.212.000  6.940.000
 14  Consilier juridic gradul IV                    S       4.135.000  6.025.000
 15  Consilier juridic debutant                     S       3.934.000      -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale

 16  Referent, inspector; IA                        M       4.212.000  5.895.000
 17  Referent, inspector; I                         M       4.135.000  5.502.000
 18  Referent, inspector; II                        M       4.059.000  4.980.000
 19  Referent, inspector; III                       M       3.983.000  4.588.000
 20  Referent, inspector; debutant                  M       3.710.000      -
 21  Agent agricol I                                M       4.059.000  4.872.000
 22  Agent agricol II                               M; G    3.983.000  4.588.000
 23  Agent agricol III                              M; G    3.905.000  4.214.000
 24  Agent agricol debutant                         M; G    3.710.000      -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    (la 01.10.2005)

    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor

    1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

______________________________________________________________
Nr.                  Functia                  Salariul de baza
crt.                                               - lei -
______________________________________________________________
  1    Secretar general al prefecturii           24.004.000
  2    Secretar                                  24.004.000
______________________________________________________________

    2. Prefecturi si consilii judetene

________________________________________________________________________________
Nr.                    Functia                              Salariul de baza
crt.                                                            - lei -
                                                    ____________________________
                                                    Categoria I    Categoria II
________________________________________________________________________________
  3  Secretar general al prefecturii                 22.859.000      21.317.000
  4  Secretar                                        22.859.000      21.317.000
________________________________________________________________________________

    3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale

________________________________________________________________________________
Nr.               Functia                             Salariul de baza
crt.                                                      - lei -
                                  ______________________________________________
                                  Cu peste               Categoria
                                  320.000     __________________________________
                                  locuitori*)     I           II         III
                                  ______________________________________________
  5  Municipii
     - secretar                   19.005.000  17.209.000  15.669.000  14.125.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

________________________________________________________________________________
  6  Orase
     - secretar                        -      12.642.000  12.079.000  11.799.000
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nr.          Functia                           Salariul de baza
crt.                                               - lei -
                             ___________________________________________________
                                                       Categoria
                             Cu peste   ________________________________________
                             15000      intre           intre          pana la
                             locuitori  7.001 - 15.000  3.001 - 7.000  3.000
                                        locuitori       locuitori      locuitori
                             ___________________________________________________
  7  Comune
     - secretar              11.745.000 9.412.000       8.849.000      8.568.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.
    2. In cazul secretarului unitatilor administrativ-teritoriale, care in mod exceptional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta, se diminueaza cu 10% .

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 3
    (la 01.10.2005)

                            CONSILIUL CONCURENTEI

    Salarii de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Inspector de concurenta gradul I               S       7.887.000 17.883.000
  2  Inspector de concurenta gradul II              S       7.122.000 16.173.000
  3  Inspector de concurenta gradul III             S       6.355.000 14.467.000
  4  Inspector de concurenta asistent               S       4.595.000 10.397.000
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/1
    (la 01.10.2005)

                                   CERCETARE

    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Cercetator stiintific principal gradul I       S       5.688.000 17.308.000
  2  Cercetator stiintific principal gradul II      S       4.555.000 16.191.000
  3  Cercetator stiintific principal gradul III     S       4.049.000 12.626.000
  4  Cercetator stiintific                          S       3.976.000  9.761.000

     b) Functii de executie de specialitate neatestate

  5  Asistent de cercetare stiintifica              S       3.904.000  7.681.000
  6  Asistent de cercetare stiintifica stagiar      S       3.714.000     -

    c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

  7  Asistent I                                     M       3.904.000  6.140.000
  8  Asistent II                                    M       3.832.000  5.227.000
  9  Asistent III                                   M       3.760.000  4.838.000
 10  Asistent stagiar                               M       3.503.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Functiile prevazute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate in unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, sunt echivalate cu functiile didactice din invatamantul superior, dupa cum urmeaza: cercetator stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator stiintific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) si cercetator stiintific cu asistent universitar.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/2
    (la 01.10.2005)

                                  CULTURA

                             UNITATI DE CULTURA

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
     balet, concertist, instrumentist), actor,
     pictor scenograf, consultant artistic,
     coregraf, concert-maestru*), artist
     instrumentist I;                               S
     gradul IA                                              5.991.000 12.203.000
     gradul I                                               4.193.000 10.769.000
     gradul II                                              4.121.000  8.019.000
     gradul III                                             4.049.000  7.186.000
     gradul IV                                              3.976.000  6.347.000
     gradul V                                               3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
  2  Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
     dirijor cor, producator delegat, impresar
     artistic, regizor scena (culise);              S
     gradul I                                               3.976.000  8.856.000
     gradul II                                              3.904.000  7.419.000
     gradul III                                             3.832.000  6.347.000
  3  Sef orchestra, artist instrumentist II,
     maestru de studii (balet, canto), secretar
     literar (muzical, public relations),
     operator imagine (sunet), sufleor opera,
     artist liric opera, artist circ;               S
     gradul I                                               4.121.000  8.019.000
     gradul II                                              4.049.000  7.186.000
     gradul III                                             3.976.000  6.347.000
     gradul IV                                              3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
  4  Artist liric, balerin, dansator,
     acompaniator, corepetitor, actor manuitor
     papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
     artist plastic, machior, peruchier, montor
     imagine, editor imagine;                       S
     gradul I                                               4.049.000  6.826.000
     gradul II                                              3.976.000  6.226.000
     gradul III                                             3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
________________________________________________________________________________
    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

    ANEXA 4/2
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5  Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor), concert-maestru,
     maestru de studii balet, maestru
     lumini-sunet;
     I                                                      3.904.000  5.869.000
     II                                                     3.832.000  5.030.000
     III                                                    3.760.000  4.433.000
     debutant                                               3.503.000      -
  6  Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, instrumentist,
     sufleor opera, corist opera;
     I                                                      3.904.000  5.869.000
     II                                                     3.832.000  5.030.000
     III                                                    3.760.000  4.433.000
     debutant                                               3.503.000      -
  7  Maestru artist circ, artist circ, maestru
     (acordor pian-clavecin, lutier),
     specialist (orga, instrumente de suflat);
     I                                                      4.049.000  7.186.000
     II                                                     3.976.000  6.347.000
     III                                                    3.904.000  5.869.000
     IV                                                     3.832.000  5.030.000
     V                                                      3.760.000  4.556.000
     debutant                                               3.503.000      -
  8  Corist, balerin, dansator, corepetitor,
     actor manuitor papusi, sculptor papusi,
     sufleor teatru, artist plastic, machior,
     peruchier, montor imagine, operator
     imagine, editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
     I                                                      3.904.000  5.148.000
     II                                                     3.832.000  4.791.000
     III                                                    3.760.000  4.310.000
     debutant                                               3.503.000      -
  9  Regizor scena (culise), secretar platou;       M
     I                                                      3.904.000  5.148.000
     II                                                     3.832.000  4.791.000
     III                                                    3.760.000  4.310.000
     debutant                                               3.503.000      -
 10  Supraveghetor sala, controlor bilete,
     garderobier, plasator                          M; G    3.615.000  4.074.000

     c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale

 11  Muncitor calificat
     I                                                      4.049.000  5.115.000
     II                                                     3.976.000  4.847.000
     III                                                    3.904.000  4.518.000
     IV                                                     3.832.000  4.246.000
     V                                                      3.760.000  3.919.000
     VI                                                     3.687.000  3.832.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/2
    (la 01.10.2005)

    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Redactor de rubrica, redactor, lector,
     publicist comentator, corespondent in
     strainatate;                                   S
     gradul IA                                              4.121.000  9.574.000
     gradul I                                               4.049.000  7.186.000
     gradul II                                              3.976.000  6.347.000
     gradul III                                             3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
  2  Sef agentie publicitate, administrator
     (publicatii, editura), reporter
     (fotoreporter, corespondent local);            S
     gradul I*)                                             4.049.000  6.942.000
     gradul II                                              3.976.000  6.226.000
     gradul III                                             3.904.000  5.746.000
     debutant                                               3.714.000      -
  3  Secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 S
     gradul I                                               4.049.000  6.826.000
     gradul II                                              3.976.000  6.226.000
     gradul III                                             3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
  4  Redactor, secretar de redactie;                SSD
     gradul I                                               3.976.000  6.347.000
     gradul II                                              3.904.000  5.869.000
     gradul III                                             3.832.000  5.030.000
     debutant                                               3.515.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5  Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
     documentarist, traducator, caricaturist,
     desenator artistic, corector,
     tehnoredactor;                                 M
     treapta IA                                             3.904.000  5.869.000
     treapta I                                              3.832.000  5.148.000
     treapta II                                             3.760.000  4.791.000
     debutant                                               3.503.000      -
  6  Laborant foto, retusor foto, fotograf;         M; G
     treapta I                                              3.904.000  5.030.000
     treapta II                                             3.832.000  4.433.000
     treapta III                                            3.760.000  4.074.000
     debutant                                               3.503.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

    ANEXA 4/2
    (la 01.10.2005)

    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar;                       S
     gradul IA                                              4.049.000  9.574.000
     gradul I                                               3.976.000  6.581.000
     gradul II                                              3.904.000  5.988.000
     debutant                                               3.714.000      -
  2  Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist,
     bibliotecar;                                   SSD
     gradul I                                               3.976.000  7.186.000
     gradul II                                              3.904.000  5.869.000
     gradul III                                             3.832.000  5.030.000
     debutant                                               3.515.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  3  Bibliotecar                                    PL
     treapta I                                              3.904.000  6.500.000
     treapta II                                             3.832.000  5.500.000
     treapta III                                            3.760.000  4.900.000
     debutant                                               3.503.000      -
  4  Restaurator*), conservator, trezorier,
     gestionar custode sala;                        M
     treapta I                                              3.904.000  5.869.000
     treapta II                                             3.832.000  5.148.000
     treapta III                                            3.760.000  4.791.000
     debutant                                               3.503.000      -
  5  Bibliotecar                                    M
     treapta IA                                             3.904.000  5.869.000
     treapta I                                              3.832.000  5.148.000
     treapta II                                             3.760.000  4.791.000
     debutant                                               3.503.000      -
  6  Supraveghetor muzeu, manuitor carte            M; G    3.687.000  4.074.000
________________________________________________________________________________
    *) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional.

    ANEXA 4/2
    (la 01.10.2005)

    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale si alte institutii de cultura

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Referent;                                      S
     gradul I                                               4.049.000  6.826.000
     gradul II                                              3.976.000  6.226.000
     gradul III                                             3.904.000  5.869.000
     debutant                                               3.714.000      -
  2  Referent;                                      SSD
     gradul I                                               3.976.000  6.347.000
     gradul II                                              3.904.000  5.869.000
     gradul III                                             3.832.000  5.030.000
     debutant                                               3.515.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  3  Referent;
     treapta IA                                             3.904.000  5.869.000
     treapta I                                              3.832.000  5.148.000
     treapta II                                             3.760.000  4.791.000
     debutant                                               3.503.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, in baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si cu aprobarea nominala a ministrului culturii si cultelor, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.
    2. Salariile de baza pentru salariatii teatrelor nationale, ai celor la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati nationale, operelor nationale, muzeelor nationale, bibliotecilor nationale si ai Bibliotecii Academiei Romane, precum si ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucuresti, pentru activitatea de importanta nationala desfasurata in aceste institutii, pot fi cu pana la 20% mai mari, in limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu exceptia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti care beneficiaza in continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/3
    (la 01.10.2005)

                                   CULTE

                  Salarii de baza pentru personalul clerical*)

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                            ____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Preot
     gradul I                                       S       4.049.000  8.616.000
     gradul II                                      S       3.976.000  7.186.000
     definitiv                                      S       3.904.000  6.466.000
     debutant                                       S       3.714.000      -
  2  Preot
     gradul I                                       M       3.832.000  6.226.000
     definitiv                                      M       3.760.000  5.988.000
     debutant                                       M       3.503.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/4
    (la 01.10.2005)

                                   SPORT

                              UNITATI SPORTIVE

    I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                    *)     _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Stenodactilograf IA*)                          M       3.904.000  5.332.000

     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert sportiv;
     gradul IA                                              4.049.000  8.922.000
  2  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert sportiv;
     gradul I                                               3.976.000  7.634.000
  3  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*), expert sportiv;
     gradul II                                              3.904.000  6.813.000
  4  Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot national*); gradul III,
     instructor sportiv gradul I                            3.832.000  6.226.000
  5  Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv gradul II                3.760.000  5.759.000
  6  Instructor sportiv debutant                            3.503.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  7  Instructor sportiv I, referent I                       3.904.000  5.759.000
  8  Instructor sportiv II, referent II                     3.832.000  5.168.000
  9  Instructor sportiv III, referent III                   3.760.000  4.815.000
 10  Instructor sportiv debutant                            3.503.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati sportive

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                    *)     _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe categorii de clasificare*)

  1  Expert sportiv gradul IA                               4.738.000  9.170.000
  2  Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I                                               4.261.000  8.507.000
  3  Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II                                              3.870.000  7.273.000
  4  Antrenor categoria III, referent sportiv
     gradul III                                             3.870.000  6.991.000
  5  Antrenor categoria IV, referent sportiv
     gradul IV                                              3.870.000  6.467.000
  6  Antrenor categoria V                                   3.870.000  5.765.000
  7  Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant                                               3.870.000       -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
    *) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/5
    (la 01.10.2005)

                              AUTORITATEA VAMALA

                          DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

               Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    CAP. 1
    Aparatul central

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert vamal                                   S       6.717.000 15.728.000
  2  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S       5.716.000 13.381.000
  3  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S       5.314.000 12.445.000
  4  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S       4.914.000 11.504.000
  5  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S       4.516.000 10.565.000
  6  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IV                                      S       4.456.000  9.627.000
  7  Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S       4.383.000       -
  8  Referent gradul I                              SSD     4.613.000 10.801.000
  9  Referent gradul II                             SSD     4.215.000  9.861.000
 10  Referent gradul III                            SSD     4.133.000  8.922.000
 11  Referent debutant                              SSD     4.070.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 12  Referent IA                                     M      4.313.000 10.097.000
 13  Referent I                                      M      3.976.000  9.160.000
 14  Referent II                                     M      3.904.000  8.219.000
 15  Referent III                                    M      3.832.000  7.283.000
 16  Referent IV                                     M      3.760.000  6.342.000
 17  Referent debutant                               M      3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/5
    (la 01.10.2005)

    CAP. 2
    Directia Generala a Vamilor

    Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru
zonele vamale speciale

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert vamal                                   S       8.019.000 17.603.000
  2  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S       6.817.000 15.962.000
  3  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S       6.416.000 15.023.000
  4  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S       5.916.000 13.850.000
  5  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S       5.414.000 12.678.000
  6  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IV                                      S       5.326.000 11.504.000
  7  Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S       5.254.000       -
  8  Referent gradul I                              SSD     5.616.000 13.146.000
  9  Referent gradul II                             SSD     5.116.000 11.973.000
 10  Referent gradul III                            SSD     5.000.000 10.801.000
 11  Referent debutant                              SSD     4.926.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 12  Referent IA                                    M       5.314.000 12.445.000
 13  Referent I                                     M       4.813.000 11.271.000
 14  Referent II                                    M       4.411.000 10.331.000
 15  Referent III                                   M       3.976.000  9.392.000
 16  Referent IV                                    M       3.760.000  8.453.000
 17  Referent debutant                              M       3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 3
    Directia regionala vamala

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert vamal                                   S       5.916.000 13.850.000
  2  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul IA                                      S       5.326.000 11.504.000
  3  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul I                                       S       4.516.000 10.565.000
  4  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul II                                      S       3.976.000  9.392.000
  5  Inspector vamal, referent de specialitate;
     gradul III                                     S       3.904.000  8.453.000
  6  Inspector vamal, referent de specialitate;
     debutant                                       S       3.714.000       -
  7  Referent gradul I                              SSD     3.976.000  9.160.000
  8  Referent gradul II                             SSD     3.904.000  8.219.000
  9  Referent gradul III                            SSD     3.832.000  7.516.000
 10  Referent debutant                              SSD     3.515.000       -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/5
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11  Referent IA                                    M       3.976.000  8.219.000
 12  Referent I                                     M       3.904.000  7.516.000
 13  Referent II                                    M       3.832.000  6.813.000
 14  Referent III                                   M       3.760.000  5.873.000
 15  Referent debutant                              M       3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    CAP. 4
    Birouri vamale

    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

    A. Functii de executie de categoria A

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert vamal                                 S sau    5.314.000  12.445.000
                                                  scoala
                                                  vamala

  2  Inspector vamal principal                    S sau     4.312.000 10.097.000
                                                  scoala
                                                  vamala

  3  Inspector vamal gradul I                     S sau     4.049.000  9.160.000
                                                  scoala
                                                  vamala

  4  Inspector vamal gradul II                    S sau     3.976.000  8.219.000
                                                  scoala
                                                  vamala

  5  Inspector vamal gradul III                   S sau     3.904.000  7.283.000
                                                  scoala
                                                  vamala

  6  Inspector vamal debutant                     S sau     3.714.000       -
                                                  scoala
                                                  vamala

  7  Inspector vamal                              Scoala    3.976.000  8.335.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

  8  Controlor vamal gradul I                     Scoala    3.904.000  7.283.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

  9  Controlor vamal gradul II                    Scoala    3.832.000  6.342.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

 10  Agent vamal debutant                         Scoala    3.515.000       -
                                                  vamala
                                                  sau SSD
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/5
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11  Controlor vamal I                              M       3.904.000  7.516.000
 12  Controlor vamal II                             M       3.832.000  6.813.000
 13  Controlor vamal III                            M       3.760.000  5.873.000
 14  Controlor vamal debutant                       M       3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    B. Functii de executie de categoria B
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Inspector pentru datoria vamala principal      S       4.312.000 10.097.000
  2  Inspector pentru datoria vamala gradul I       S       4.049.000  9.160.000
  3  Inspector pentru datoria vamala gradul II      S       3.976.000  8.219.000
  4  Inspector pentru datoria vamala gradul III     S       3.904.000  7.283.000
  5  Inspector pentru datoria vamala debutant       S       3.714.000       -

  6  Inspector pentru datoria vamala              Scoala    3.976.000  8.335.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

  7  Controlor pentru datoria vamala gradul I     Scoala    3.904.000  7.283.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

  8  Controlor pentru datoria vamala gradul II    Scoala    3.832.000  6.342.000
                                                  vamala
                                                  sau SSD

  9  Controlor pentru datoria vamala debutant     Scoala    3.515.000       -
                                                  vamala
                                                  sau SSD

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10  Controlor pentru datoria vamala I              M       3.904.000  7.516.000
 11  Controlor pentru datoria vamala II             M       3.832.000  6.813.000
 12  Controlor pentru datoria vamala III            M       3.760.000  5.873.000
 13  Controlor pentru datoria vamala debutant       M       3.503.000       -
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/6
    (la 01.10.2005)

                                  NAVIGATIE

                     UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Comandant instructor                           S       4.049.000  9.392.000
  2  Sef mecanic instructor                         S       3.976.000  6.813.000

     a) Functii de executie pe nave maritime

  3  Comandant                                      S       4.049.000  8.572.000
  4  Sef mecanic                                    S       3.976.000  6.931.000
  5  Capitan secund, sef mecanic secund, sef
     electrician                                    S       3.904.000  5.873.000
  6  Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician                                    S       3.904.000  5.523.000
  7  Ofiter aspirant                                S       3.714.000       -

     b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

  8  Capitan dragor                                 M       3.832.000  5.759.000
  9  Capitan                                        M       3.832.000  5.290.000
 10  Sef mecanic                                    M       3.832.000  5.168.000
 11  Dragor - sef                                   M       3.832.000  5.054.000
 12  Ofiter punte                                   M       3.760.000  4.815.000
 13  Ofiter mecanic, ofiter electrician             M       3.760.000  4.702.000
 14  Dragor                                         M       3.687.000  4.351.000
 15  Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant                  M       3.503.000       -

     c) Functii de executie comune pe nave

 16  Sef statie RTG                                 M       3.832.000  5.054.000
 17  Ofiter RTG I                                   M       3.760.000  4.584.000
 18  Ofiter RTG II                                  M       3.687.000  4.231.000
 19  Sef echipaj                                            3.687.000  4.935.000
 20  Conducator salupa, sef timonier, ajutor
     ofiter mecanic                                         3.615.000  4.584.000
 21  Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar                                      3.615.000  4.351.000
 22  Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant                            3.503.000       -
 23  Scafandru autonom                                      3.760.000  5.523.000
 24  Scafandru greu                                         3.687.000  5.054.000
 25  Scafandru debutant                                     3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/6
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi

     - Functii de executie pe grade profesionale

 26  Capitan de port specialist                     S       3.976.000  6.931.000
 27  Capitan de port gradul I                       S       3.904.000  5.833.000

     - Functii de executie pe trepte profesionale

 28  Capitan de port gradul II                      M       3.760.000  5.290.000
 29  Ofiter de port gradul I                        M       3.832.000  5.054.000
 30  Ofiter de port gradul II                       M       3.760.000  4.584.000
 31  Ofiter de port debutant                        M       3.503.000       -
________________________________________________________________________________

    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) - c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/7
    (la 01.10.2005)

                            AGRICULTURA

    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); expert              S           4.121.000  9.392.000
  2  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul I            S           4.049.000  6.577.000
  3  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul II           S           3.976.000  5.759.000
  4  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); gradul III          S           3.904.000  5.523.000
  5  Inginer*), meteorolog (hidrolog,
     hidrogeolog, pedolog); debutant            S           3.714.000       -
  6  Medic primar veterinar*)                  S           4.121.000 10.565.000
  7  Medic veterinar gradul I                   S           4.049.000  7.516.000
  8  Medic veterinar gradul II                  S           3.976.000  6.577.000
  9  Medic veterinar gradul III                 S           3.904.000  5.523.000
 10  Medic veterinar debutant                   S           3.714.000       -
 11  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; I                        SSD         3.976.000  6.577.000
 12  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; II                       SSD         3.904.000  5.290.000
 13  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; III                      SSD         3.832.000  4.935.000
 14  Subinginer, asistent veterinar,
     conductor tehnic; debutant                 SSD         3.515.000       -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 15  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA                M           3.904.000  5.641.000
 16  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); I                 M           3.832.000  4.815.000
 17  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); II                M           3.760.000  4.351.000
 18  Tehnician*), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant          M           3.503.000       -

    ANEXA 4/7
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
 19  Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                               M           3.904.000  5.641.000
 20  Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                M           3.832.000  5.054.000
 21  Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                               M           3.760.000  4.584.000
 22  Asistent veterinar, tehnician veterinar;
     debutant                                   M           3.503.000       -
 23  Agent veterinar I                        Scoala        3.760.000  4.351.000
                                              profesionala
 24  Agent veterinar II                       Scoala        3.687.000  3.880.000
                                              profesionala
 25  Agent veterinar debutant                 Scoala        3.515.000       -
                                              profesionala
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/8
    (la 01.10.2005)

                 OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Inginer cadastru gradul IA                     S       4.121.000  9.392.000
  2  Inginer cadastru gradul I                      S       4.049.000  6.577.000
  3  Inginer cadastru gradul II                     S       3.976.000  5.991.000
  4  Inginer cadastru gradul III                    S       3.904.000  5.523.000
  5  Inginer cadastru debutant                      S       3.714.000      -
  6  Subinginer cadastru I                          SSD     3.976.000  6.577.000
  7  Subinginer cadastru II                         SSD     3.904.000  5.641.000
  8  Subinginer cadastru III                        SSD     3.832.000  4.935.000
  9  Subinginer cadastru debutant                   SSD     3.515.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10  Tehnician cadastru IA                          M       3.904.000  5.641.000
 11  Tehnician cadastru I                           M       3.832.000  4.815.000
 12  Tehnician cadastru II                          M       3.760.000  4.351.000
 13  Tehnician cadastru debutant                    M       3.503.000      -
 14  Operator cadastru I                            M; G    3.832.000  4.351.000
 15  Operator cadastru II                           M; G    3.760.000  3.880.000
 16  Operator cadastru debutant                     M; G    3.503.000      -
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/9
    (la 01.10.2005)

                            PROTECTIA MEDIULUI

    AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Inspector de specialitate expert, inginer
     expert*)                                       S       4.121.000  9.392.000
  2  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I                                       S       4.049.000  6.577.000
  3  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul II                                      S       3.976.000  5.759.000
  4  Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul III                                     S       3.904.000  5.523.000
  5  Inspector, inginer*); debutant                 S       3.714.000      -
  6  Subinginer I                                   SSD     3.976.000  6.577.000
  7  Subinginer II                                  SSD     3.904.000  5.290.000
  8  Subinginer III                                 SSD     3.832.000  4.935.000
  9  Subinginer debutant                            SSD     3.515.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10  Tehnician, observator conditii mediu;
     IA*)                                          M       3.904.000  5.641.000
 11  Tehnician, observator conditii mediu; I*)     M       3.832.000  4.815.000
 12  Tehnician, observator conditii mediu;
     II*)                                          M       3.760.000  4.351.000
 13  Tehnician, observator conditii mediu;
     debutant*)                                    M       3.503.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate in aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    *) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/10
    (la 01.10.2005)

                              AVIATIA SPORTIVA

                             AEROCLUBUL ROMANIEI

    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

    1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Personal navigant si tehnic navigant
     profesionist
     clasa I                                                4.049.000  9.392.000
     clasa a II-a                                           3.976.000  6.741.000
     clasa a III-a                                          3.904.000  5.872.000
     clasa a IV-a                                           3.832.000  5.523.000
     clasa a V-a                                            3.760.000      -
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

    2. Personal tehnic aeronautic

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe clase profesionale

  1  Inginer de aviatie                           S
     clasa I                                                4.121.000  9.392.000
     clasa a II-a                                           4.049.000  6.697.000
     clasa a III-a                                          3.976.000  5.872.000
     clasa a IV-a                                           3.904.000  5.523.000
     debutant                                               3.714.000      -
  2  Tehnician de aviatie                         M
     clasa I                                                3.976.000  5.641.000
     clasa a II-a                                           3.904.000  5.168.000
     clasa a III-a                                          3.832.000  4.702.000
     clasa a IV-a                                           3.760.000  4.351.000
     debutant                                               3.503.000      -
  3  Mecanic de aviatie                      Scoala
     clasa I                                 tehnica de     4.049.000  5.991.000
     clasa a II-a                            aviatie sau    3.976.000  5.168.000
     clasa a III-a                           echivalenta    3.904.000  4.584.000
     clasa a IV-a                                           3.760.000  4.351.000
     debutant                                               3.503.000      -
  4  Mecanic pentru intretinerea aparatelor  M;
     de lansare la zbor (turn de parasutism, scoala
     automosor, plior parasute,              profesionala
     deltaplanism etc.)
     clasa I                                                3.976.000  5.641.000
     clasa a II-a                                           3.904.000  4.935.000
     clasa a III-a                                          3.832.000  4.584.000
     clasa a IV-a                                           3.760.000  4.351.000
     debutant                                               3.503.000      -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/10
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  5  Maistru de aviatie                      Scoala de
     clasa I                                 maistri        3.904.000  6.107.000
     clasa a II-a                            aviatie        3.832.000  5.641.000
     clasa a III-a                                          3.760.000  4.815.000
________________________________________________________________________________

    3. Personal operativ aeronautic

    Functii de executie

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                       Nivelul          Salariul de baza
crt.                                         studiilor            - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Meteorolog aeronautic specialist             S
     gradul I                                               4.121.000  9.392.000
     gradul II                                              4.049.000  6.697.000
     gradul III                                             3.976.000  5.872.000
     gradul IV                                              3.904.000  5.523.000
     debutant                                               3.714.000      -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  2  Meteorolog aeronautic                   M + curs de
     I                                       calificare     3.832.000  5.054.000
     II                                                     3.760.000  4.584.000
     debutant                                               3.503.000      -
  3  Controlor trafic dirijare               M + curs de
     I                                       calificare     3.832.000  5.641.000
     II                                                     3.760.000  5.054.000
     III                                                    3.687.000  4.584.000
  4  Controlor trafic operatiuni auxiliare   M + curs de
     I                                       calificare     3.904.000  5.168.000
     II                                                     3.832.000  4.702.000
     III                                                    3.760.000  4.351.000
     debutant                                               3.503.000      -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Criteriile de incadrare si de avansare in clase a personalului navigant, tehnic navigant si tehnic aeronautic si, respectiv in grade si trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    2. In cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea detinuta, din cauze medicale, personalul navigant si tehnic navigant profesionist isi mentine incadrarea in clasa detinuta, ca instructor la sol.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 4/11
    (la 01.10.2005)

                            ASISTENTA SOCIALA

    UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA SI UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Asistent social, psiholog, psihopedagog,
     logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator
     specializat; principal                         S       4.144.000  7.363.000
  2  Asistent social, psiholog, psihopedagog,
     logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator
     specializat                                    S       4.069.000  6.742.000
  3  Asistent social, psiholog, psihopedagog,
     logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator
     specializat; debutant                          S       3.871.000     -
  4  Medic primar                                   S       5.991.000 12.203.000
  5  Medic specialist                               S       5.129.000  8.740.000
  6  Medic                                          S       3.904.000  7.660.000
  7  Medic stagiar                                  S       3.745.000     -
  8  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                      S       4.049.000  9.097.000
  9  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                     S       3.976.000  7.187.000
 10  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical        S       3.904.000  5.988.000
 11  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant                                       S       3.714.000     -
 12  Profesor C.F.M. principal                      S       4.144.000  7.363.000
 13  Profesor C.F.M.                                S       4.069.000  6.742.000
 14  Profesor C.F.M. debutant                       S       3.871.000     -
 15  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor, educator specializat;
     principal                                      SSD     4.069.000  7.094.000
 16  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor, educator specializat     SSD     3.994.000  6.345.000
 17  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor, educator specializat;
     debutant                                       SSD     3.663.000     -
 18  Profesor C.F.M. principal                      SSD     4.069.000  6.991.000
 19  Profesor C.F.M.                                SSD     3.994.000  6.181.000
 20  Profesor C.F.M. debutant                       SSD     3.663.000     -
 21  Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor, educator specializat,
     pedagog de recuperare; principal               PL      3.994.000  6.991.000
 22  Asistent social, asistent medical, educator
     puericultor, educator specializat, pedagog
     de recuperare                                  PL      3.919.000  6.242.000
 23  Asistent social, asistent medical, educator
     puericultor, educator specializat, pedagog
     de recuperare; debutant                        PL      3.651.000     -
 24  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; principal                M       3.994.000  6.491.000
 25  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor                           M       3.919.000  5.494.000
 26  Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; debutant                 M       3.651.000     -
 27  Sora medicala principala*)                    M       3.897.000  5.843.000
 28  Sora medicala*)                               M       3.824.000  4.872.000
 29  Sora medicala debutanta*)                     M       3.562.000     -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4/11
    (la 01.10.2005)

    *) Se aplica si functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie si radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

    B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
 27  Infirmiera, agent D.D.D.                       G       3.718.000  3.864.000
 28  Infirmiera, agent D.D.D.; debutant             G       3.532.000     -
 29  Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
     ingrijitoare                                   G       3.645.000  3.864.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Personalul medico-sanitar din Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar si personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, preluand dupa caz si alte functii din domeniul unitatilor sanitare, altele decat cele clinice.

    ANEXA 5/1
    (la 01.10.2005)

    FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul     Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Consilier, expert, inspector de
     specialitate; gradul I, inginer, economist;
     specialist IA                                  S       4.365.000  8.612.000
  2  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I                    S       4.289.000  6.889.000
  3  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II                   S       4.212.000  6.407.000
  4  Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III                  S       4.135.000  5.925.000
  5  Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                       S       3.934.000     -
  6  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; I               SSD     4.043.000  6.202.000
  7  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; II              SSD     3.970.000  5.739.000
  8  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; III             SSD     3.897.000  5.120.000
  9  Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; debutant        SSD     3.574.000     -

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 10  Consilier juridic gradul IA                    S       4.365.000  8.612.000
 11  Consilier juridic gradul I                     S       4.289.000  6.889.000
 12  Consilier juridic gradul II                    S       4.212.000  6.407.000
 13  Consilier juridic gradul III                   S       4.135.000  5.925.000
 14  Consilier juridic debutant                     S       3.934.000     -

     c) Functii de executie pe trepte profesionale

 15  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                   M       4.212.000  5.400.000
 16  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                    M       4.135.000  4.952.000
 17  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                   M       4.059.000  4.474.000
 18  Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                                  M       3.983.000  4.097.000
 19  Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     debutant                                       M       3.710.000     -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5/1
    (la 01.10.2005)

    II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert-consultant IA                           S       4.289.000  8.612.000
  2  Expert-consultant I                            S       4.212.000  7.537.000
  3  Expert-consultant II                           S       4.135.000  6.678.000
________________________________________________________________________________

    III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Expert gradul I                                S       4.289.000  7.537.000
  2  Expert gradul II                               S       4.212.000  6.460.000
  3  Expert gradul III                              S       4.135.000  5.925.000
  4  Expert debutant                                S       3.934.000     -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5  Instructor I                                   M       3.937.000  5.641.000
  6  Instructor II                                  M       3.864.000  4.822.000
  7  Instructor III                                 M       3.792.000  4.411.000
  8  Instructor debutant                            M       3.532.000     -
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din scoala populara de arta.

    ANEXA 5/1
    (la 01.10.2005)

    IV. Proiectare

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Proiectant gradul I                            S       4.365.000  8.399.000
  2  Proiectant gradul II                           S       4.289.000  7.323.000
  3  Proiectant gradul III                          S       4.212.000  6.353.000
  4  Proiectant gradul IV                           S       4.135.000  5.817.000
  5  Proiectant debutant                            S       3.934.000     -
  6  Subinginer cartograf I                         SSD     4.043.000  6.202.000
  7  Subinginer cartograf II                        SSD     3.970.000  5.688.000
  8  Subinginer cartograf III                       SSD     3.897.000  4.965.000
  9  Subinginer cartograf debutant                  SSD     3.574.000     -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10  Tehnician proiectant I                         M       3.937.000  5.641.000
 11  Tehnician proiectant II*)                      M       3.864.000  4.822.000
 12  Tehnician proiectant III*)                     M       3.792.000  4.411.000
 13  Tehnician proiectant debutant*)                M       3.532.000     -
________________________________________________________________________________
    *) Salariul de baza prevazut pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

    V. Unitati de informatica

    Salarii de baza pentru functiile de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1  Analist, programator, inginer de sistem; IA    S       4.442.000  8.612.000
  2  Analist, programator, inginer de sistem; I     S       4.365.000  8.182.000
  3  Analist, programator, inginer de sistem; II    S       4.289.000  7.323.000
  4  Analist, programator, inginer de
     sistem; III                                    S       4.212.000  6.353.000
  5  Analist, programator, inginer de sistem; IV    S       4.135.000  5.817.000
  6  Analist, programator, inginer de sistem;
     debutant                                       S       3.934.000     -
  7  Informatician, conductor tehnic; I             SSD     4.043.000  6.202.000
  8  Informatician, conductor tehnic; II            SSD     3.970.000  5.688.000
  9  Informatician, conductor tehnic; III           SSD     3.897.000  4.965.000
 10  Informatician, conductor tehnic; debutant      SSD     3.574.000     -

     b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11  Analist (programator) ajutor IA                M       4.010.000  5.641.000
 12  Analist (programator) ajutor I                 M       3.937.000  5.228.000
 13  Analist (programator) ajutor II                M       3.864.000  4.718.000
 14  Analist (programator) ajutor III               M       3.792.000  4.312.000
 15  Analist (programator) debutant                 M       3.532.000     -
 16  Operator, controlor date; I                    M       4.010.000  5.228.000
 17  Operator, controlor date; II                   M       3.937.000  4.718.000
 18  Operator, controlor date; III                  M       3.864.000  4.312.000
 19  Operator, controlor date; IV                   M       3.792.000  3.937.000
 20  Operator, controlor date; debutant             M       3.532.000     -
________________________________________________________________________________

    VI. Administratia publica locala

    Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene si locale

    Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                    *)     _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Salvator montan gradul I                               4.121.000  8.130.000
  2  Salvator montan gradul II                              3.976.000  6.099.000
  3  Salvator montan gradul III                             3.976.000  5.033.000
________________________________________________________________________________
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor.

    NOTA:
    1. Pentru activitatea desfasurata in conditii de incordare psihica foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de pana la 25% din salariul de baza.
    2. Categoriile de personal, conditiile de acordare si marimea concreta a sporului pentru incordare psihica, in limita prevazuta la pct. 1, se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 5/2
    (la 01.10.2005)

                 ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire*1)

    Functii de executie pe trepte profesionale

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1  Stenodactilograf IA*)                          M       3.904.000  5.332.000
  2  Stenodactilograf I                             M       3.832.000  4.518.000
  3  Stenodactilograf II                            M       3.760.000  4.139.000
  4  Stenodactilograf debutant                      M       3.503.000     -
  5  Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)        M       3.832.000  5.006.000
  6  Secretar-dactilograf, dactilograf; I           M; G    3.760.000  4.411.000
  7  Secretar-dactilograf, dactilograf; II          M; G    3.687.000  4.027.000
  8  Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant    M; G    3.503.000     -
  9  Secretar, secretar-dactilograf; I*)           M; G    3.760.000  4.246.000
 10  Secretar, secretar-dactilograf; II*)          M; G    3.687.000  3.867.000
 11  Secretar, secretar-dactilograf; debutant*)    M; G    3.503.000     -
 12  Administrator I                                M       3.832.000  5.386.000
 13  Administrator II                               M       3.760.000  4.895.000
 14  Administrator III                              M       3.687.000  4.411.000
 15  Sef depozit I                                  M       3.760.000  4.847.000
 16  Sef depozit II                                 M       3.687.000  4.411.000
 17  Casier, magaziner; I                           M       3.760.000  4.735.000
 18  Casier, magaziner; II                          M; G    3.687.000  4.246.000
 19  Casier, magaziner; debutant                    M; G    3.503.000     -
 20  Functionar, arhivar; I                         M       3.832.000  4.628.000
 21  Functionar, arhivar; II                        M       3.760.000  4.246.000
 22  Functionar, arhivar; III                       M       3.687.000  3.867.000
 23  Functionar, arhivar; debutant                  M       3.503.000     -
 24  Sef formatie paza, pompieri                            3.615.000  4.246.000
 25  Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
     bufetier, manipulant bunuri, curier; I                 3.687.000  3.832.000
 26  Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
     bufetier, manipulant bunuri, curier; II                3.615.000  3.760.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5/2
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                           Nivelul      Salariul de baza
crt.                                             studiilor        - lei -
                                                           _____________________
                                                              minim      maxim
________________________________________________________________________________
 27  Maistru I                                              3.760.000  5.226.000
 28  Maistru II                                             3.687.000  4.847.000
 29  Sofer IA*)                                           3.897.000  6.196.000
 30  Sofer I*)                                            3.824.000  5.422.000
 31  Sofer II*)                                          3.687.000  5.115.000
 32  Muncitor calificat I                                   4.049.000  5.115.000
 33  Muncitor calificat II                                  3.976.000  4.847.000
 34  Muncitor calificat III                                 3.904.000  4.518.000
 35  Muncitor calificat IV                                  3.832.000  4.246.000
 36  Muncitor calificat V                                   3.760.000  3.919.000
 37  Muncitor calificat VI                                  3.687.000  3.832.000
 38  Muncitor necalificat                                   3.615.000  3.760.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
    *) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
    *) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
    *) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale
administratiei publice, in parcul comun.

    NOTA:
    In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, incadrarea soferilor se face tinand seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

                                        *
                                      *   *

    Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 6/1
    (la 01.10.2005)

                      INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE

________________________________________________________________________________
Nr.        Functia                                        Indemnizatia de
crt.                                                      conducere in procente
                                                          din salariul de baza
                                                                  - % -
                                                          ______________________
                                                             limita maxima
________________________________________________________________________________
  1  Director general, inspector de stat sef                       55
  2  Director general adjunct, inspector de stat sef
     adjunct                                                       50
  3  Director, inspector sef                                       50
  4  Director adjunct, inspector sef adjunct                       40
  5  Contabil sef                                                  40
  6  Inginer sef                                                   40
  7  Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios             30
  8  Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu             25
  9  Sef formatie muncitori                                        15
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

                   INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                          Functia                          |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | A. Serviciile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale,|             |
|    | Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie,         |             |
|    | Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si        |             |
|    | Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, |             |
|    | Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de  |             |
|    | Conturi si Consiliului National al Audiovizualului        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef departament, director general                         |     55      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Director, sef sector, sef compartiment                    |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment    |             |
|    | adjunct                                                   |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Sef serviciu, sef sectie                                  |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  5 | Sef birou, sef oficiu, sef atelier                        |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si      |             |
|    | unitatile teritoriale de specialitate din subordinea      |             |
|    | acestora                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | a) aparatul propriu                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul central                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Comisar general adjunct                                   |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Comisar sef divizie                                       |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia*)                          |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |minim   maxim|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Inspector general                                         |  45      55 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Inspector principal de specialitate                       |  45      50 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | b) servicii publice descentralizate                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Finantelor Publice                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Comisar sef sectie                                        |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Comisar sef sectie adjunct                                |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Comisar sef sectie divizie                                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Directii generale ale finantelor publice             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a municipiului         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Director administratie financiara                         |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Director adjunct administratie financiara                 |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a orasului             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Sef administratie                                         |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | - Administratia finantelor publice a comunei              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Sef administratie                                         |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                          Functia                          |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |minim   maxim|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1. Inspectoratul scolar*)                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Inspector scolar general                                  |  45      55 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Inspector scolar general adjunct                          |  35      45 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Inspector scolar de specialitate                          |  30      40 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Inspector scolar                                          |  25      30 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.      |
|____|_________________________________________________________________________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | c) aparatul propriu al administratiei publice locale si   |             |
|    | serviciile publice din subordinea acesteia                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti si    |
|    | Consiliul General al Municipiului Bucuresti si sectoarele municipiului  |
|    | Bucuresti, consilii locale                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucuresti si la sectoarele        |
|    | municipiului Bucuresti, la municipiile de categoria I                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Sef departament*), arhitect sef*)                        |     55      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Arhitect-sef adjunct*)                                  |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Sef filiala, sef corp control comercial I                 |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Sef corp control comercial II                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de          |             |
|    | categoria I si la oras                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef corp control comercial I, arhitect-sef*)           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef corp control comercial II                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.3. La nivel de comuna                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Sef perceptie                                             |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef birou                                                 |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si  |     15      |
|    | amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii      |             |
|    | lucrarilor de constructii*)                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.  |
|    | *) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucuresti,|
|    | la sectoarele Municipiului Bucuresti, si la municipiile de toate        |
|    | categoriile.                                                            |
|    | *) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti.            |
|    | *) Se utilizeaza la orase.                                           |
|    | *) Se utilizeaza la comune.                                         |
|____|_________________________________________________________________________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|    | d) din unitati subordonate ministerelor si altor organe de|             |
|    | specialitate                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1. Ministerul Culturii si Cultelor                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Redactor-sef                                              |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Redactor-sef adjunct                                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Sef redactie, secretar general de redactie                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau    |             |
|    | activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte  |             |
|    | din salariul de baza                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera,   |     10      |
|    | coristii, balerinii, artistii instrumentisti,             |             |
|    | instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate   |             |
|    | solistica.                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Artistii instrumentisti si instrumentistii care desfasoara|     10      |
|    | activitate de sef de partida.                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist     |     15      |
|    | instrumentist, dirijor cor academic                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2. Agentia Nationala pentru Sport                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.1. Functii de conducere din federatii sportive          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Presedinte federatie                                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Secretar general federatie                                |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.2. Functii de conducere din alte unitati sportive       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.2.1. Cluburi                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Presedinte club                                           |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Vicepresedinte club                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 2.2.2. Complex sportiv                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef complex sportiv                                       |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si          |             |
|    | Turismului                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.1. Unitati navale si capitanii de porturi               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Functiile de conducere din unitatile navale si capitaniile|             |
|    | de porturi                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Capitan sef port                                          |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef grup scafandri                                        |     10      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata potrivit|             |
|    | prevederilor art. 8 lit. f) din Hotararea Guvernului      |             |
|    | nr. 281/1993, se acorda o indemnizatie de 25.000 lei/ora  |             |
|    | de scufundare.                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.3. Aviatie sportiva                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de    |             |
|    | zbor                                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Comandant detasament zbor                                 |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Comandant aeroclub teritorial                             |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Comandant adjunct aeroclub teritorial                     |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Sef sector zbor aeroclub teritorial                       |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii       |             |
|    | tehnic-aeronautice                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef grupa lucrari - reparatii (LR)                        |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef sector tehnic                                         |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 3.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii       |             |
|    | operativ-aeronautice                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Director zbor                                             |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Director tehnic                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|    | 3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si |             |
|    | tehnic, navigant profesionist, precum si indemnizatia de  |             |
|    | exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din        |             |
|    | Aeroclubul Romaniei                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Activitatea pentru care se acorda:                        | Indemnizatia|
|    |                                                           | pana la:    |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Misiuni prevazute in Codul aerian                         | 23.000 lei/ |
|    |                                                           | ora de zbor |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Misiuni prevazute in Codul aerian                         | 16.000 lei/ |
|    |                                                           | start       |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Salturi cu parasuta                                       | 80.000 lei/ |
|    |                                                           | salt        |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari               | 15.000 lei/ |
|    |                                                           | aterizare   |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    NOTA:
    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
    1 ora zbor acrobatie        = 2 ore zbor normal
    1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
    Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii      |             |
|    | Rurale                                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 4.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef oficiu*), inspector sef*)                             |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie     |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate        |
|    | juridica, dupa caz.                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si       |
|    | responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din      |
|    | salariul de baza:                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | -  Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute | 10 % din    |
|    | in anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanta, autorizati sa    | salariul de |
|    | exercite atributii de inspector al politiei               | baza al     |
|    | sanitar-veterinare.                                       | functiei de |
|    |                                                           | executie    |
|    |                                                           | indeplinite |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care il            |
|    | autorizeaza.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|

    ANEXA 6/2
    (la 01.10.2005)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 5.1. Functii de conducere din activitatea specifica       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Inspector sef*)                                           |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | 6. Academia Romana                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de    |             |
|    | cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si          |             |
|    | proiectare.                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Director institut                                         |     50      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Director adjunct stiintific, director adjunct institut    |     40      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Secretar stiintific, director centru                      |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei   |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | 7.1. Functii de conducere specifice in unitatile de       |             |
|    | perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre |             |
|    | de calificare si recalificare                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Director centru de perfectionare                          |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Director adjunct centru de perfectionare                  |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Director centru de calificare si recalificare             |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4 | Sef centru de calificare                                  |     15      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                           |Indemnizatia |
|crt.|                        Functia                            |de conducere |
|    |                                                           |in procente  |
|    |                                                           |din salariul |
|    |                                                           |   de baza   |
|    |                                                           |    - % -    |
|    |                                                           |_____________|
|    |                                                           |limita maxima|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|    | C. Autoritatea vamala                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1 | Sef birou vamal                                           |     30      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2 | Sef adjunct birou vamal                                   |     25      |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3 | Sef tura, sef sector                                      |     20      |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 7
    (la 01.10.2005)

                     PROCENTE DE MAJORARE A SALARIILOR DE BAZA
                           PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

________________________________________________________________________________
Nr.                      Domeniul                              Nivel   Procent
anexa                    Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
I     ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE                      25%
II    ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA                                        25%
III   CONSILIUL CONCURENTEI                                               25%
IV/1  CERCETARE                                                           18%
IV/2  CULTURA                                                             18%
IV/3  CULTE                                                               18%
IV/4  SPORT                                                               18%
IV/5  AUTORITATEA VAMALA                                                  18%
IV/6  NAVIGATIE                                                           18%
IV/7  AGRICULTURA                                                         18%
IV/8  OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI                      18%
IV/9  PROTECTIA MEDIULUI                                                  18%
IV/10 AVIATIA SPORTIVA                                                    18%
IV/11 ASISTENTA SOCIALA

                     UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA SI UNITATI
                           DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA

    A. Functii de specialitate
________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
  1. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S          23%
  2. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat            S          23%
  3. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
     kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant  S          23%
  4. Medic primar                                              S          18%
  5. Medic specialist                                          S          18%
  6. Medic                                                     S          18%
  7. Medic stagiar                                             S          18%
  8. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal        S          18%
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist       S          18%
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                   S          18%
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant         S          18%
 12. Profesor C.F.M. principal                                 S          23%
 13. Profesor C.F.M.                                           S          23%
 14. Profesor C.F.M. debutant                                  S          23%

    ANEXA 7
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
 15. Asistent social, asistent medical*), educator
     puericultor, educator specializat; principal              SSD        23%

 16. Asistent social, asistent medical*), educator
     puericultor, educator specializat                         SSD        23%
 17. Asistent social, asistent medical*), educator
     puericultor, educator specializat; debutant               SSD        23%
 18. Profesor C.F.M. principal                                 SSD        23%
 19. Profesor C.F.M.                                           SSD        23%
 20. Profesor C.F.M. debutant                                  SSD        23%
 21. Asistent social, asistent medical, educator puericultor,
     educator specializat, pedagog de recuperare; principal    PL         23%
 22. Asistent social, asistent medical, educator puericultor,
     educator specializat, pedagog de recuperare               PL         23%
 23. Asistent social, asistent medical, educator puericultor,
     educator specializat, pedagog de recuperare; debutant     PL         23%
 24. Asistent social, asistent medical*), educator
     puericultor; principal                                    M          23%
 25. Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M          23%
 26. Asistent social, asistent medical*), educator
     puericultor; debutant                                     M          23%
 27. Sora medicala principala*)                               M          23%
 28. Sora medicala*)                                          M          23%
 29. Sora medicala debutanta*)                                M          23%

    B. Functii pentru personalul auxiliar

 30. Infirmiera, agent D.D.D.                                  G          19%
 31. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant                        G          19%
 32. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare   G          19%
________________________________________________________________________________

    V/1 FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT

    CAP. 1
    Functii din activitatea de specialitate

________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I,
     inginer, economist; specialist IA                         S          25%
  2. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul II, economist, referent, inginer; gradul I         S          25%

    ANEXA 7
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
  3. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul III, economist, referent, inginer; gradul II       S          25%
  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III       S          25%
  5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant         S          25%
  6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; I                                    SSD        20%
  7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; II                                   SSD        20%
  8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; III                                  SSD        20%
  9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
     tehnician-economist; debutant                             SSD        20%

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 10. Consilier juridic gradul IA                               S          25%
 11. Consilier juridic gradul I                                S          25%
 12. Consilier juridic gradul II                               S          25%
 13. Consilier juridic gradul III                              S          25%
 14. Consilier juridic debutant                                S          25%

     c) Functii de executie pe trepte profesionale

 15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA              M          25%
 16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I               M          25%
 17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II              M          25%
 18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III             M          25%
 19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant        M          25%

    CAP. 2
    Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

     Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert-consultant IA                                      S          25%
  2. Expert-consultant I                                       S          25%
  3. Expert-consultant II                                      S          25%

    CAP. 3
    Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de calificare si recalificare

     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Expert gradul I                                           S          25%
  2. Expert gradul II                                          S          25%
  3. Expert gradul III                                         S          25%
  4. Expert debutant                                           S          25%

    b) Functii de executie pe trepte profesionale

  5. Instructor I                                              M          19%
  6. Instructor II                                             M          19%
  7. Instructor III                                            M          19%
  8. Instructor debutant                                       M          19%

    ANEXA 7
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
    CAP. 4
    Proiectare

     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Proiectant gradul I                                       S          25%
  2. Proiectant gradul II                                      S          25%
  3. Proiectant gradul III                                     S          25%
  4. Proiectant gradul IV                                      S          25%
  5. Proiectant debutant                                       S          25%
  6. Subinginer cartograf I                                    SSD        20%
  7. Subinginer cartograf II                                   SSD        20%
  8. Subinginer cartograf III                                  SSD        20%
  9. Subinginer cartograf debutant                             SSD        20%

    b) Functii de executie pe trepte profesionale

 10. Tehnician proiectant I                                    M          19%
 11. Tehnician proiectant II                                   M          19%
 12. Tehnician proiectant III                                  M          19%
 13. Tehnician proiectant debutant                             M          19%

    CAP. 5
    Unitati de informatica

     a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA               S          25%
  2. Analist, programator, inginer de sistem; I                S          25%
  3. Analist, programator, inginer de sistem; II               S          25%
  4. Analist, programator, inginer de sistem; III              S          25%
  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV               S          25%
  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant         S          25%
  7. Informatician, conductor tehnic; I                        SSD        20%
  8. Informatician, conductor tehnic; II                       SSD        20%
  9. Informatician, conductor tehnic; III                      SSD        20%
 10. Informatician, conductor tehnic; debutant                 SSD        20%

    b) Functii de executie pe trepte profesionale

 11. Analist (programator) ajutor IA                           M          19%
 12. Analist (programator) ajutor I                            M          19%
 13. Analist (programator) ajutor II                           M          19%
 14. Analist (programator) ajutor III                          M          19%
 15. Analist (programator) debutant                            M          19%
 16. Operator, controlor date; I                               M          19%
 17. Operator, controlor date; II                              M          19%
 18. Operator, controlor date; III                             M          19%
 19. Operator, controlor date; IV                              M          19%
 20. Operator, controlor date; debutant                        M          19%

    CAP. 6
    Administratia publica locala

  1. Salvator montan gradul I                                  S          18%
  2. Salvator montan gradul II                                 S          18%
  3. Salvator montan gradul III                                S          18%
________________________________________________________________________________

    ANEXA 7
    (la 01.10.2005)

    V/2 ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

________________________________________________________________________________
Nr.                                                            Nivel   Procent
crt.                     Functia                               studii  maxim de
                                                                       majorare
                                                                           %
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf IA                                       M          18%
  2. Stenodactilograf I                                        M          18%
  3. Stenodactilograf II                                       M          18%
  4. Stenodactilograf debutant                                 M          18%
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA                     M          18%
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I                      M; G       18%
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II                     M; G       18%
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant               M; G       18%
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I                         M; G       18%
 10. Secretar, secretar-dactilograf; II                        M; G       18%
 11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant                  M; G       18%
 12. Administrator I                                           M          18%
 13. Administrator II                                          M          18%
 14. Administrator III                                         M          18%
 15. Sef depozit I                                             M          18%
 16. Sef depozit II                                            M          18%
 17. Casier, magaziner; I                                      M          18%
 18. Casier, magaziner; II                                     M; G       18%
 19. Casier, magaziner; debutant                               M; G       18%
 20. Functionar, arhivar; I                                    M          18%
 21. Functionar, arhivar; II                                   M          18%
 22. Functionar, arhivar; III                                  M          18%
 23. Functionar, arhivar; debutant                             M          18%
 24. Sef formatie paza, pompieri                                          18%
 25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
     manipulant bunuri, curier; I                                         18%
 26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
     manipulant bunuri, curier; II                                        18%
 27. Maistru I                                                            18%
 28. Maistru II                                                           18%
 29. Sofer IA                                                             20%
 30. Sofer I                                                              20%
 31. Sofer II                                                             18%
 32. Muncitor calificat I                                                 18%
 33. Muncitor calificat II                                                18%
 34. Muncitor calificat III                                               18%
 35. Muncitor calificat IV                                                18%
 36. Muncitor calificat V                                                 18%
 37. Muncitor calificat VI                                                18%
 38. Muncitor necalificat                                                 18%
________________________________________________________________________________

    VI/2 INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE                              18%
         (pentru activitati de imersie, de zbor si de
         exploatare, stabilite in lei)

________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Procentele maxime de majorare prevazute pentru functiile din anexele nr. V/1 si V/2 cuprind si cresterea salariilor de baza cu 5% acordata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 aprobata prin Legea nr. 417/2002 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2002 aprobata prin Legea nr. 547/2002.

    ANEXA 8/1
    (la 01.10.2005)

                     FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

    CAP. 1
    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei

________________________________________________________________________________
Nr.                        Functia                                  Indemnizatia
crt.                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
                  Presedintia Romaniei

  1  Presedintele Romaniei                                           65.469.000

                  Parlamentul Romaniei

  2  Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor      60.410.000
  3  Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor             55.649.000
  4  Secretarii si Chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor     52.375.000
  5  Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     52.375.000
  6  Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     52.375.000
  7  Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     49.103.000
  8  Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
     Deputatilor                                                     48.508.000
  9  Senatori, deputati                                              47.912.000
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 8/2
    (la 01.10.2005)

                     FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE

    Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, numite in functii potrivit legii

________________________________________________________________________________
Nr.                              Functia                            Indemnizatia
crt.                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________

                  Guvernul Romaniei

  1  Prim-ministru                                                   60.410.000
  2  Ministru de stat                                                55.649.000
  3  Ministru                                                        52.375.000
  4  Secretar de stat membru al Guvernului                           47.912.000
  5  Secretar de stat                                                45.830.000
  6  Subsecretar de stat                                             38.688.000

                  Inalta Curte de Casatie si Justitie

  7  Presedinte                                                      60.410.000
  8  Vicepresedinte                                                  53.269.000
  9  Presedinte de sectie                                            49.103.000
 10  Judecator                                                       47.912.000

                  Curtea Constitutionala

 11  Presedinte*)                                                    60.410.000
 12  Judecator*)                                                     53.269.000

                  Consiliul Legislativ

 13  Presedinte consiliu                                             52.375.000
 14  Presedinte de sectie                                            49.103.000

                  Avocatul Poporului

 15  Avocatul poporului                                              52.375.000

                  Curtea de Conturi

 16  Presedinte                                                      60.410.000
 17  Vicepresedinte                                                  53.269.000
 18  Presedinte de sectie                                            49.103.000
 19  Consilier conturi                                               47.912.000
 20  Procuror financiar general                                      52.079.000

                  Prefecturi

 21  Prefect al municipiului Bucuresti                               42.259.000
 22  Prefect (la judet categoria I)                                  41.069.000
 23  Prefect (la judet categoria II)                                 38.688.000
 24  Subprefect al municipiului Bucuresti                            37.794.000
 25  Subprefect (la judet categoria I)                               35.713.000
 26  Subprefect (la judet categoria II)                              34.522.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

    ANEXA 8/2
    (la 01.10.2005)

________________________________________________________________________________
Nr.                              Functia                            Indemnizatia
crt.                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________

                  Secretariatul general al Guvernului

 27  Secretar general al Guvernului                                  47.912.000
 28  Secretar general adjunct al Guvernului                          45.830.000
 29  Consilier de stat                                               45.830.000

                  Presedintia Romaniei

 30  Consilier prezidential                                          52.375.000
 31  Consilier de stat                                               45.830.000

                  Parlamentul Romaniei

 32  Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat              47.912.000
 33  Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat      45.830.000

                  Consiliul Concurentei

 34  Presedinte                                                      60.410.000
 35  Vicepresedinte                                                  53.269.000
 36  Consilier de concurenta                                         49.103.000

                  Consiliul National al Audiovizualului

 37  Presedinte                                                      52.375.000
 38  Membri                                                          45.830.000
________________________________________________________________________________

                                        *
                                      *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

    ANEXA 9
    (la 01.10.2005)

               FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

    Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului

________________________________________________________________________________
Nr.                              Functia                            Indemnizatia
crt.                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
          Institutii publice din subordinea Guvernului*)

 1   Conducatorul institutiei                                        33.332.000
     (presedinte, director general, sef oficiu etc.)
 2   Adjunctul conducatorului institutiei                            28.272.000
     (vicepresedinte, director general adjunct etc.)
________________________________________________________________________________
    *) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

                                        *
                                      *   *

    Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 9/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 9 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 9/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu