Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 287 din 24 iunie 2004

Legea consortiilor universitare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 614 din  7 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza constituirea, organizarea si functionarea consortiilor universitare.
    Art. 2
    (1) Consortiul universitar este o asociere voluntara, de interes general, constituita pe baza de contract de parteneriat, incheiat in forma autentica intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior, dintre care cel putin una este acreditata.
    (2) La constituirea consortiului universitar pot participa si unitati de cercetare-dezvoltare.
    (3) O institutie de invatamant superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare se poate asocia la un singur consortiu universitar.
    (4) Consortiul universitar constituit conform prevederilor alin. (1) - (3) este de drept persoana juridica de utilitate publica.
    Art. 3
    (1) Membrii consortiului universitar pot fuziona intr-o singura institutie de invatamant superior prin incheierea unui contract in forma autentica.
    (2) Institutia de invatamant superior rezultata din fuziunea unor institutii de invatamant superior acreditate se infiinteaza prin lege, fara parcurgerea procedurilor de acreditare.
    (3) Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a altor institutii acreditate se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a legii de infiintare a acesteia. La momentul incheierii contractului legile de infiintare a institutiilor absorbite se abroga.
    (4) Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a unor institutii autorizate provizoriu se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a legii de infiintare a acesteia.
    (5) Specializarile autorizate provizoriu din institutiile formate conform alin. (2) - (4) urmeaza procedura de acreditare prevazuta de lege.
    Art. 4
    (1) Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consortiului universitar, stabileste modul de cooperare si principalele domenii de activitate.
    (2) In cazul unor investitii comune realizate in cadrul consortiului universitar, contractele de investitii vor prevedea, pentru fiecare partener: contributia la realizarea investitiei, drepturile de folosinta, impartirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru intretinerea si functionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obtin din utilizarea investitiei.
    (3) Bunurile comune rezultate din activitatile desfasurate in cadrul consortiului universitar se afla in indiviziune pe intreaga perioada a existentei consortiului universitar.
    (4) In situatia in care consortiul universitar se desfiinteaza sau un partener se retrage din consortiul universitar, modalitatile de reglementare a situatiei bunurilor sau a altor rezultate ale activitatilor desfasurate in comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat.
    Art. 5
    (1) Consortiul universitar este condus de un consiliu de administratie format din 5 - 13 membri, reprezentanti ai institutiilor componente.
    (2) Reprezentarea institutiilor componente in consiliul de administratie al consortiului universitar se face conform prevederilor contractului de parteneriat.
    (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales dintre membrii acestuia, prin vot secret, si validat de fiecare senat universitar, respectiv de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare.
    (4) Activitatea consortiului universitar se desfasoara pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administratie si aprobat de senatele universitare si, dupa caz, de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la infiintare.
    Art. 6
    (1) La nivelul consortiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate. Activitatile comisiilor sunt coordonate de presedintele consiliului de administratie al consortiului universitar.
    (2) Competentele comisiilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul consortiului universitar.
    Art. 7
    Consortiul universitar realizeaza urmatoarele obiective:
    a) asigura utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane ale institutiilor partenere din cadrul consortiului universitar;
    b) propune principiile de conlucrare si obiectivele strategice comune pentru toate institutiile din consortiul universitar;
    c) urmareste reducerea substantiala a costurilor prin utilizarea in comun a infrastructurii didactice si de cercetare, a Internetului, a spatiilor de cazare, a bazelor sportive si a altor facilitati, printr-o politica unitara de dezvoltare, de achizitie a cartilor si bazelor de date, printr-o mai buna folosire, in beneficiul studentilor, a tuturor facilitatilor;
    d) promoveaza programe academice comune;
    e) ofera studentilor posibilitatea de a urma cursuri/specializari, pe baza acumularii si transferului de credite, in cadrul consortiului universitar;
    f) elaboreaza o strategie integrata de admitere si un ghid unic al studentului la nivelul consortiului universitar, in care se mentioneaza toate cursurile si specializarile pe care le poate urma, pe baza acumularii si transferului de credite de studiu la oricare dintre universitatile din cadrul consortiului universitar;
    g) identifica domeniile de excelenta in cercetare si sustine logistic si financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor institutiilor implicate;
    h) faciliteaza mobilitatea cadrelor didactice in interiorul consortiului universitar.
    Art. 8
    (1) Consiliul de administratie are urmatoarele competente:
    a) elaboreaza planurile de cooperare a institutiilor din cadrul consortiului universitar;
    b) consiliaza universitatile partenere cu privire la organizarea, comasarea sau desfiintarea programelor de studii;
    c) propune masuri de utilizare eficienta a resurselor existente in institutiile care compun consortiul universitar;
    d) propune programe educationale si de cercetare comune pentru membrii consortiului universitar;
    e) propune planuri de investitii realizate in comun de institutiile din consortiul universitar;
    f) sprijina concentrarea in domeniul invatamantului superior si al cercetarii stiintifice, formarea de asociatii, dezvoltarea de programe comune nationale si europene;
    g) elaboreaza studii, prognoze si strategii care sa fundamenteze politicile educationale ale consortiului universitar si ale organismelor nationale care asigura managementul invatamantului superior;
    h) formuleaza propuneri de includere in consortiul universitar a altor universitati sau unitati de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul de administratie poate avea si alte competente stabilite prin regulament.
    Art. 9
    Consortiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotarile corespunzatoare, precum si de alte bunuri necesare functionarii sale, conform contractului de parteneriat.
    Art. 10
    (1) Consortiul universitar dispune de personal tehnic si administrativ permanent, potrivit contractului de parteneriat.
    (2) Personalul permanent care lucreaza in structura administrativa a consortiului universitar este salarizat conform grilelor de salarizare pentru invatamantul superior.
    (3) Presedintele consiliului de administratie al consortiului universitar primeste o indemnizatie lunara, propusa de consiliul de administratie si aprobata de senatele universitare, respectiv, dupa caz, de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare.
    (4) Membrii consiliului de administratie al consortiului universitar primesc o indemnizatie lunara care nu poate depasi 25% din cea a presedintelui consortiului universitar.
    Art. 11
    Consortiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contributia partenerilor, conform contractului de parteneriat.
    Art. 12
    Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectand principiile autonomiei universitare, sprijina infiintarea de consortii universitare printr-o politica de finantare complementara stimulativa.
    Art. 13
    Universitatile si unitatile de cercetare-dezvoltare membre ale consortiilor universitare isi pastreaza intreaga autonomie in gestionarea resurselor de care dispun.
    Art. 14
    Infiintarea de consortii universitare, respectiv fuziunile in afara prevederilor prezentei legi, se pedepsesc conform legii penale. Sesizarea organelor de urmarire penala se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii sau de catre orice alta persoana fizica ori juridica care se considera lezata in drepturile sale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 287/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 287 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu