Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.287 din 24.06.2004

consorţiilor universitare nr. 287/2004(republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13 februarie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 287/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004. Articolul 1Prezenta lege reglementează constituirea, organizarea şi funcţionarea consorţiilor universitare. Articolul 2 (1) Consorţiul universitar este o asociere voluntară, de interes general, constituită pe bază de contract de parteneriat, încheiat în formă autentică între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dintre care cel puţin una este acreditată.(2) La constituirea consorţiului universitar pot participa şi unităţi de cercetare-dezvoltare.(3) O instituţie de învăţământ superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare se poate asocia la un singur consorţiu universitar.(4) Consorţiul universitar constituit conform prevederilor alin. (1)-(3) este de drept persoană juridică de utilitate publică. Articolul 3(1) Membrii consorţiului universitar pot fuziona întro singură instituţie de învăţământ superior prin încheierea unui contract în formă autentică.(2) Instituţia de învăţământ superior rezultată din fuziunea unor instituţii de învăţământ superior acreditate se înfiinţează prin lege, fără parcurgerea procedurilor de acreditare.(3) Fuziunea prin absorbţie într-o instituţie de învăţământ superior acreditată a altor instituţii acreditate se face cu păstrarea statutului de instituţie de învăţământ superior acreditată şi a legii de înfiinţare a acesteia. La momentul încheierii contractului legile de înfiinţare a instituţiilor absorbite se abrogă.(4) Fuziunea prin absorbţie într-o instituţie de învăţământ superior acreditată a unor instituţii autorizate provizoriu se face cu păstrarea statutului de instituţie de învăţământ superior acreditată şi a legii de înfiinţare a acesteia.(5) Specializările autorizate provizoriu din instituţiile formate conform alin. (2)-(4) urmează procedura de acreditare prevăzută de lege. Articolul 4(1) Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consorţiului universitar, stabileşte modul de cooperare şi principalele domenii de activitate.(2) În cazul unor investiţii comune realizate în cadrul consorţiului universitar, contractele de investiţii vor prevedea, pentru fiecare partener: contribuţia la realizarea investiţiei, drepturile de folosinţă, împărţirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obţin din utilizarea investiţiei.(3) Bunurile comune rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul consorţiului universitar se află în indiviziune pe întreaga perioadă a existenţei consorţiului universitar.(4) În situaţia în care consorţiul universitar se desfiinţează sau un partener se retrage din consorţiul universitar, modalităţile de reglementare a situaţiei bunurilor sau a altor rezultate ale activităţilor desfăşurate în comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat. Articolul 5(1) Consorţiul universitar este condus de un consiliu de administraţie format din 5-13 membri, reprezentanţi ai instituţiilor componente.(2) Reprezentarea instituţiilor componente în consiliul de administraţie al consorţiului universitar se face conform prevederilor contractului de parteneriat.(3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales dintre membrii acestuia, prin vot secret, şi validat de fiecare senat universitar, respectiv de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare.(4) Activitatea consorţiului universitar se desfăşoară pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de senatele universitare şi, după caz, de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la înfiinţare. Articolul 6 (1) La nivelul consorţiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate. Activităţile comisiilor sunt coordonate de preşedintele consiliului de administraţie al consorţiului universitar.(2) Competenţele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul consorţiului universitar. Articolul 7 Consorţiul universitar realizează următoarele obiective: a)asigură utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane ale instituţiilor partenere din cadrul consorţiului universitar; b)propune principiile de conlucrare şi obiectivele strategice comune pentru toate instituţiile din consorţiul universitar; c)urmăreşte reducerea substanţială a costurilor prin utilizarea în comun a infrastructurii didactice şi de cercetare, a Internetului, a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive şi a altor facilităţi, printr-o politică unitară de dezvoltare, de achiziţie a cărţilor şi bazelor de date, printr-o mai bună folosire, în beneficiul studenţilor, a tuturor facilităţilor; d)promovează programe academice comune; e)oferă studenţilor posibilitatea de a urma cursuri/specializări, pe baza acumulării şi transferului de credite, în cadrul consorţiului universitar; f)elaborează o strategie integrată de admitere şi un ghid unic al studentului la nivelul consorţiului universitar, în care se menţionează toate cursurile şi specializările pe care le poate urma, pe baza acumulării şi transferului de credite de studiu la oricare dintre universităţile din cadrul consorţiului universitar; g)identifică domeniile de excelenţă în cercetare şi susţine logistic şi financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor instituţiilor implicate; h)facilitează mobilitatea cadrelor didactice în interiorul consorţiului universitar. Articolul 8(1) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe:a)elaborează planurile de cooperare a instituţiilor din cadrul consorţiului universitar; b)consiliază universităţile partenere cu privire la organizarea, comasarea sau desfiinţarea programelor de studii; c)propune măsuri de utilizare eficientă a resurselor existente în instituţiile care compun consorţiul universitar; d)propune programe educaţionale şi de cercetare comune pentru membrii consorţiului universitar; e)propune planuri de investiţii realizate în comun de instituţiile din consorţiul universitar; f)sprijină concentrarea în domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, formarea de asociaţii, dezvoltarea de programe comune naţionale şi europene; g)elaborează studii, prognoze şi strategii care să fundamenteze politicile educaţionale ale consorţiului universitar şi ale organismelor naţionale care asigură managementul învăţământului superior; h)formulează propuneri de includere în consorţiul universitar a altor universităţi sau unităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul de administraţie poate avea şi alte competenţe stabilite prin regulament. Articolul 9Consorţiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotările corespunzătoare, precum şi de alte bunuri necesare funcţionării sale, conform contractului de parteneriat. Articolul 10 (1) Consorţiul universitar dispune de personal tehnic şi administrativ permanent, potrivit contractului de parteneriat.(2) Personalul permanent care lucrează în structura administrativă a consorţiului universitar este salarizat conform grilelor de salarizare pentru învăţământul superior.(3) Preşedintele consiliului de administraţie al consorţiului universitar primeşte o indemnizaţie lunară, propusă de consiliul de administraţie şi aprobată de senatele universitare, respectiv, după caz, de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare.(4) Membrii consiliului de administraţie al consorţiului universitar primesc o indemnizaţie lunară care nu poate depăşi 25% din cea a preşedintelui consorţiului universitar. Articolul 11Consorţiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contribuţia partenerilor, conform contractului de parteneriat. Articolul 12– Ministerul Educaţiei Naţionale, respectând principiile autonomiei universitare, sprijină înfiinţarea de consorţii universitare printr-o politică de finanţare complementară stimulativă. Articolul 13Universităţile şi unităţile de cercetare-dezvoltare membre ale consorţiilor universitare îşi păstrează întreaga autonomie în gestionarea resurselor de care dispun.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 287/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 287 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 287/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu