Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.154 din 10.03.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 16 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi. 2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale. 3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi este de 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP. 4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I şi III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(6) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 5. După articolul 171 se introduce un nou articol, articolul 172, cu următorul cuprins: Articolul 172 (1) În structura Ministerului Sănătăţii funcţionează, în condiţiile legii, UMP finanţată din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat, rambursabile. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile. (3) Ministrul sănătăţii numeşte personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii.(4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/ contractului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. 6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIÎncadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Gabriel Lungu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu
ANEXA Nr. 11 ) 1)Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)Număr maxim de posturi = 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Sănătăţii ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) LISTA cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat 1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);*) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii. 2. Institutul Naţional de Sănătate Publică; 3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă; 4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau"; 5. Agenţia Naţională de Transplant; 6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale; 7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; 8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale; 9. Spitalul Tichileşti (leprozerie); 10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov. Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.496, din care: Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate Arad 1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan" Dezna Bihor 2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei Braşov 4. Sanatoriul de Nevroze Predeal Bucureşti 5. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă" 6. Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon" 7. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare 8. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă" 9. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan" 10. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş" 11. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie 12. Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu" 13. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu" 14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu" 15. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" 16. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N. C. Paulescu" 17. Institutul Clinic Fundeni 18. Spitalul Clinic de Urgenţă 19. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon" 20. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni" 21. Spitalul Universitar de Urgenţă 22. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi 23. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu" 24. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie" 25. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan" 26. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice 27. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. N. Robănescu" Buzău 28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca Cluj 29. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu" 30. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă" 31. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal 32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 33. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca Constanţa 34. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia 35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord 36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol Covasna 37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza" Covasna Dolj 38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 39. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Hunedoara 40. Spitalul de Psihiatrie Zam Iaşi 41. Institutul Regional de Oncologie Iaşi 42. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu" 43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon" 44. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri 45. Institutul de Psihiatrie „Socola" Iaşi Maramureş 46. Spitalul de Recuperare Borşa Mureş 47. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 48. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş Prahova 49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni Timiş 50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu" Timişoara 52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban" Buziaş 53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia 54. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 55. Institutul Regional de Oncologie Timişoara Vrancea 56. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon" Focşani 57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 58. Spitalul „N.N. Săveanu" Vidra Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-58 este de 45.850. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii. III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 1. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti; 2. Institutul de Medicină Legală Iaşi; 3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca; 4. Institutul de Medicină Legală Timişoara; 5. Institutul de Medicină Legală Craiova; 6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş; 7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti; 8. Academia de Ştiinţe Medicale. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380. B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 1. Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti; 2. Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. Iaşi. C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu