E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 254 2020
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 31 2019
Hotărârea 144 2010 modificat si completat de Hotărârea 316 2018
Hotărârea 144 2010 modificat si completat de Hotărârea 357 2017
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 37 2017
Hotărârea 144 2010 modificat si completat de Hotărârea 154 2016
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1184 2014
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1058 2014
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 844 2014
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 301 2014
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 301 2014
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 993 2013
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 993 2013
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 524 2013
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 413 2013
Hotărârea 144 2010 modificat de Rectificare 185 2013
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 185 2013
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1152 2012
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 1152 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 931 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 901 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 641 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 351 2012
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 351 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 8 2012
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 8 2012
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1193 2011
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 1193 2011
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 974 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 755 2011
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 755 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 489 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 227 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 105 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 85 2011
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 37 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 37 2011
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1396 2010
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 1396 2010
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 964 2010
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 634 2010
Hotărârea 144 2010 modificat de Hotărârea 634 2010
Hotărârea 144 2010 completat de Hotărârea 217 2010
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 144 din 23 februarie 2010

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din 2 martie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;

b)   evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora;

c)  reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate;

d)   monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

e) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul public de sănătate;

f)  colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu mass-media în scopul educaţiei pentru sănătate a populaţiei şi adoptării unui stil de viaţă sănătos;

g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul său de competenţă;

h) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme internaţionale, în domenii de interes;

i) elaborează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

k) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi implementează proiecte şi programe.

Art. 3. - In activitatea sa, Ministerul Sănătăţii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor populaţiei şi compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;

b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizaţională şi decizională;

c) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru cea din mediul rural;

d)   dezvoltarea sistemului calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului;

e)  dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparenţă, calitate şi evidenţe medicale;

f)  diversificarea şi utilizarea de noi metode de finanţare a serviciilor spitaliceşti care să aibă ca bază performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor;

g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;

h) definirea unor noi reguli de compensare şi de stabilire a preţului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiţii de cost/eficienţă a resurselor publice;

i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;

j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local în vederea eficientizării supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, netransmisibile şi impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei;

k) educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul deprinderii comportamentelor preventive şi al îmbunătăţirii indicatorilor demografici, creşterii calităţii vieţii şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;

l) perfecţionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.

Art. 4. - (1) In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii, după cum urmează:

1.  organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;

2.  asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;

4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate;

5.    stabileşte şi controlează, împreună cu instituţiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

6.   gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate;

7. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitări şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;

9. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;

10.  aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11.  autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti;

12. urmăreşte, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, examinarea, testarea şi controlul dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de lege;

13. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;

14.  constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia;

15.  elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;

16.     aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman;

17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricaţie şi în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;

18.  urmăreşte eliberarea certificatului de bună practică de fabricaţie ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului;

19.    asigură, prin intermediul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice, coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stern hematopoietice periferice şi centrale, crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern, precum şi interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale;

20.  realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;

21.    iniţiază, negociază şi încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;

22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;

23.  în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile româneşti de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătăţii şi aplică procedurile de recunoaştere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, în condiţiile legii;

24.  aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice;

25.   stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile sanitare publice;

26. coordonează programele de specializare prin rezidentiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

27. asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii teoretice şi practice de rezidentiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;

28. asigură împreună cu alte instituţii din domeniu elaborarea şi implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obţinerii atestatelor de către medici, medici dentişti şi farmacişti;

29.  asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor;

30.  organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţi medicali şi moaşe din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;

31. stabileşte anual numărul necesar de medici rezidenţi pe specialităţi pentru reţeaua de sănătate;

32.  elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;

33.    elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;

34. stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 30, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate de unităţile sanitare publice, în condiţiile legii;

35. aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, în condiţiile legii;

36.  emite aviz privind înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora, monitorizează şi controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;

37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;

38.   elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;

39.   elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;

40.  avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar;

41.  negociază, contractează şi asigură plata din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum şi de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în condiţiile legii;

42.   organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

43.   avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

44.  exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale din portofoliul său;

46.    realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;

47.  elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;

48.  elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul său;

49. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul său;

50.   editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;

51.  organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii la nivel naţional şi alte proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice, pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naţionale;

52. organizează licitaţii naţionale pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, de aparatură şi instrumente medicale, precum şi lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

53. împuterniceşte, după caz, unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.

Art. 6. - In vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii.

(2)  Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.

(3)  Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate.

(4) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.

(5)  In îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.

(6) In cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 8. - Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 9. - Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt subordonaţi ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează ca organ consultativ Colegiul ministerului.

(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3)   Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii.

(4)  Colegiul ministerului se întruneşte la cererea ministrului sănătăţii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 11. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică, Comisia naţională de transparenţă şi Comitetul naţional de vaccinologie.

(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 12. - Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătăţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(2) Numărul posturilor de conducere se stabileşte în condiţiile legii.

(3)   Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) In numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse şi posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.

(5) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 14. - (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4)  Organigrama şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 15. - Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătăţii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.

Art. 16. - (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe lună, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 17. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din direcţiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 18. - (1) Ministerul Sănătăţii organizează concursuri şi examene în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanţată integral din venituri proprii.

(2) Cheltuielile curente şi de capital determinate de organizarea activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene şi concursuri.

Art. 19. - (1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

Art. 20. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi = 264, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

M1 - Direcţia generală economică

M2 - Direcţia politica medicamentului

M3 - Direcţia generală implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale M4 - Direcţia organizare şi politici salariale M5 - Direcţia juridică şi contencios

M6   - Direcţia asistenţă medicală

M7   - Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică

M8   - Serviciul patrimoniu şi informatică

M9   -Serviciul achiziţii publice

M10 - Serviciul pentru programe de sănătate

M11 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă

*) Funcţionează la nivel de serviciu.

**) Funcţionează la nivel de compartiment.

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii

A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului'Bucureşti, servicii publice decon'centrate*);

2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;

4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. CT. Nicolau" Bucureşti;

5. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti;

6. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;

7. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;

8. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;

9. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice;

10. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti;

11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-11 este de 8.337, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 282.

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;

2. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;

3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan" Bucureşti;

4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;

6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;

7. Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon" Bucureşti;

8.  Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti;

9.  Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;

10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;

11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;

13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;

15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;

16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;

17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie laşi;

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" laşi;

20. Institutul Regional de Oncologie laşi;

21. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni;

22. Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni;

23. Institutul Regional de Oncologie Timişoara;

24. Centrul de Cardiologie Craiova;

25. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele;

26. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Serban" Buziaş;

27. Spitalul de Recuperare Neurop'sihomotorie Dezna;

28. Spitalul de Recuperare Borşa;

29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei;

31.  Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;

32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;

33. Spitalul de Psihiatrie Zam;

34.  Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;

35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

36. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;

37. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" laşi;

38. Spitalul de Cardiologie Covasna;

39.   Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;

40. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;

41. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;

42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;

43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;

44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;

45.  Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti „Prof. Dr. Florin Brătila" Bucureşti;

46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsi'homotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-46, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 186.815.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1.  Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti;

2.  Institutul de Medicină Legală laşi;

3.  Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4.  Institutul de Medicină Legală Timişoara;

5.  Institutul de Medicină Legală Craiova;

6.  Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;

7.  Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 510.

B.  UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti;

2. Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad;

3. Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. laşi.

C.  UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Bucureşti;

2.    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imuriologie „Cantacuzino" Bucureşti;

3.  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

*) In subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 144/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 144 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 144/2010
Hotărârea 254 2020
Hotărârea 31 2019
Hotărârea 316 2018
Hotărârea 357 2017
Hotărârea 37 2017
Hotărârea 154 2016
Hotărârea 1184 2014
Hotărârea 1058 2014
Hotărârea 844 2014
Hotărârea 301 2014
Hotărârea 993 2013
Hotărârea 524 2013
Hotărârea 413 2013
Rectificare 185 2013
Hotărârea 185 2013
Hotărârea 1152 2012
Hotărârea 931 2012
Hotărârea 901 2012
Hotărârea 641 2012
Hotărârea 351 2012
Hotărârea 8 2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea 1193 2011
privind revenirea la Ministerul Sănătăţii a managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare din judeţul Vrancea, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Hotărârea 974 2011
privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie „Sf. Ioan“ Iaşi
Hotărârea 755 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea 489 2011
privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna
Hotărârea 227 2011
privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Mureş, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea 105 2011
privind desfiintarea si reorganizarea unei unitati sanitare publice cu paturi din judetul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 85 2011
privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
Hotărârea 37 2011
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Hotărârea 1396 2010
privind reorganizarea unor unitati sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative in domeniul sanatatii
Hotărârea 964 2010
privind înfiintarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
Hotărârea 634 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Hotărârea 217 2010
privind preluarea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sanatatii a unor imobile compuse din teren si constructii, situate în municipiul Iasi, precum si trecerea unei unitati sanitare în subordinea Ministerului Sanatatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu