Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.173 din 13.03.2012

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“ km 0+000-21+861, judeţul Constanţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 23 martie 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“ km 0+000-21+861, judeţul Constanţa, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*). ____*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“ km 0+000-21+861, judeţul Constanţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 447 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Alexandru Nazare p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“ km 0+000-21+861, judeţul Constanţa, situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/Parcelă Număr cadastral/ număr topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa terenului Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010
Suprafaţa totală Suprafaţa de expropriat
(mp) (mp) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CONSTANŢA OVIDIU DITA GEORGE-IULIAN A386/4/3, extravilan 11433 15277 1.121 179 2.317
2 CONSTANŢA OVIDIU NEAGU MITICA A386/5/3, extravilan 11842 15305 1.518 211 2.731
3 CONSTANŢA OVIDIU BRINZA IULIAN, BRINZA JAKLINA A386/6/2/1, extravilan 11516 15297 16.186 3 39
4 CONSTANŢA OVIDIU BINDELA CONSTANTIN, BINDELA MARIA A386/6/1/3, extravilan 11655/3 4.108 25 324
5 CONSTANŢA OVIDIU NEAGU MITICA A386/7/1, extravilan 11705 15287 20.637 335 4.336
6 CONSTANŢA OVIDIU NEAGU MITICA A386/8/1, extravilan 11802 15290 8.255 199 2.576
7 CONSTANŢA OVIDIU VARGOLICI NICU A386/9/1/1, extravilan 11004/1 16303 16.386 419 5.423
8 CONSTANŢA OVIDIU BOTOSINEANU MARIANA A386/9/2/1, extravilan 10998/1 16316 16.327 421 5.449
9 CONSTANŢA OVIDIU RADU IONEL, RADU LAVINIA-STELIANA A386/10/1, extravilan 13160 16270 16.242 382 4.945
10 CONSTANŢA OVIDIU CARA ALEXANDRINA A386/11/1/1, extravilan 11083 15353 13.600 321 4.155
11 CONSTANŢA OVIDIU BELLONE ADELA (fosta TOGOIE) A386/11/2/1, extravilan 11386 15326 13.411 308 3.987
12 CONSTANŢA OVIDIU SAVA VASILE A386/11/3/3, extravilan 11011/3 15916 12.176 266 3.443
13 CONSTANŢA OVIDIU OGLAN ION, OGLAN ECATERINA A386/12/1/1/8/1, extravilan 12059 15316 726 157 2.032
14 CONSTANŢA OVIDIU OGLAN ION, OGLAN ECATERINA A386/12/1/1/1/1, extravilan 11959 15329 2.043 41 531
15 CONSTANŢA OVIDIU GHITA CATALIN MARIAN A386/12/1/2/1, extravilan 12123 15278 9.875 208 2.692
16 CONSTANŢA OVIDIU GAFAR SEREN SILBER A386/12/2/1, extravilan 11800 15273 7.729 1.243 16.089
17 CONSTANŢA OVIDIU BABAN LAURA BABAN MIHAIL Zona sector Padocuri şi Fânar din fosta fermă nr. 1, lot 1/1, intravilan 13297 16506 1.431 283 24.421
18 CONSTANŢA OVIDIU Societatea Comercială NOVUM UPSILON - S.R.L. Str. Naţională nr. 197A, lot 1, intravilan 11663 15939 3.544 1.049 135.780
19 CONSTANŢA OVIDIU Societatea Comercială GNK SHIPPING & TRADING LD - S.R.L. Zona sector Padocuri şi Fânar în incinta fermei nr. 1, intravilan 14022 14315 20.062 51 4.401
20 CONSTANŢA OVIDIU PANDICHI DUMITRU, PINDICHI GINA Str. Portului nr. 35, intravilan 12656 14884 1.800 10 863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 CONSTANŢA OVIDIU PANDICHI DUMITRU, PINDICHI GINA Str. Portului nr. 35, intravilan 12656 14884 1.800 38 3.279
22 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Str. Portului nr. 33A - zona blocurilor CD - lot 1/1/1, intravilan 13015 16268 8.144 16 1.381
23 CONSTANŢA OVIDIU Societatea Comercială CARDINAL MOTORS - S.R.L. Str. Naţională nr. 201-201A, intravilan 1404 1460 60.542 126 16.309
24 CONSTANŢA OVIDIU Societatea Comercială GC3 SPECIALTY CHEMICALS - S.R.L. DN 2A, Prelungirea Centura de Vest, intravilan 13186 1059 3.693 77 6.644
25 CONSTANŢA OVIDIU BACTISA UZGHIUR BACTISA IZMIR A386/1/3/1, extravilan 12904 16294 4.749 601 7.779
26 CONSTANŢA OVIDIU BACTISA TAIFUN BACTISA SELDA A386/1/2/1, extravilan 12893 16264 5.580 736 9.527
27 CONSTANŢA OVIDIU ALBU GABRIEL ALBU ANCA FLORENTA A386/23/5/1/2, extravilan 12968 16278 1.405 164 2.123
28 CONSTANŢA OVIDIU NEBI MUNISE A386/23/5/2/1, extravilan 12902 16287 1.032 1.032 13.358
29 CONSTANŢA OVIDIU GOVOR VASILE A456/5/3, extravilan 11418/3 16327 2.543 153 1.980
30 CONSTANŢA OVIDIU GOVOR VASILE A456/5/1, extravilan 11418/1 16325 37.657 130 1.683
31 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A29/5/1, extravilan 108229 143724 17.083 840 10.873
32 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN FLORIN STOIAN GEORGIANA A37/8/2, extravilan 108257/2 151083 28.946 352 4.556
33 CONSTANŢA CONSTANŢA TOMA NICOLAE-FLORIN A71/58/2, extravilan 116477/2 5.406 334 4.323
34 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A71/11/2, extravilan 109773 154438 17.845 629 8.142
35 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN VASILE A71/49/1, extravilan 109609/1 6.200 146 1.890
36 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN VASILE A71/49/1, extravilan 109609/1 6.200 329 4.258
37 CONSTANŢA CONSTANŢA VOICU MARTA ZAGANEANU ALEXE ZAGANEANU ION ZAGANEANU ANA (VASILE ANA) ZAGANEANU PARASCHIVA A71/12/2, extravilan 109615/2 149 149 1.929
38 CONSTANŢA CONSTANŢA ISLEAM SUCURI A71/45/4/2, extravilan 109764/2 6.961 164 2.123
39 CONSTANŢA CONSTANŢA BADULESCU ALEXANDRINA PICU ELONICA ILINCA ŞTEFAN ILINCA ALEXANDRU ILINCA ELENA A71/46/1, extravilan 108931/1 9.667 48 621
40 CONSTANŢA CONSTANŢA MARGARIT DUMITRU A903/45/1/2, intravilan 110847/2 155576 904 240 20.710
41 CONSTANŢA CONSTANŢA TUZLUCHI APOSTOL TUZLUCHI ION VERIOTI MARIANA A903/45/2/2, intravilan 111504 154449 1.236 48 4.142
42 CONSTANŢA CONSTANŢA CRETU CONSTANTIN CRETU MIHAELA A903/71/2/1, extravilan 108715 161157 1.453 27 2.330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 CONSTANŢA CONSTANŢA ANDREI PAULINA DUMITRESCU VERONICA TANASESCU STELA ELENA A903/93/1, extravilan 108738 143594 435 79 6.817
44 CONSTANŢA CONSTANŢA COMSA IOAN COMSA LUMINITA BUSU IONEL BUSU NECULINA A187/15/1, extravilan 107489 143702 13.095 1.391 18.004
45 CONSTANŢA CONSTANŢA ANGHEL LILI A1080/3, extravilan 116010 50727 48.000 1.254 16.232
46 CONSTANŢA CONSTANŢA ANGHEL LILI A1080/3, extravilan 116010 50727 48.000 265 3.430
47 CONSTANŢA CUMPĂNA MATEI ANCA A420/1/2/3/1 Nord, extravilan 14210 16288 6.859 38 328
48 CONSTANŢA CUMPĂNA LESCOVAR EUGENIA HOLBAN CLEMENTINA A358/1/28/3, extravilan 14666/3 16.582 224 1.933
49 CONSTANŢA CUMPĂNA RACEALA CEZARA ALEXANDRA RACEALA CATALINA A358/1/31/3, extravilan 14570/3 16505 27.398 33 285
50 CONSTANŢA CUMPĂNA Societatea Comercială DONEGAL - S.R.L. A358/1/6/1, extravilan 4.648 1.000 8.629
51 CONSTANŢA CUMPĂNA CALINA CONSTANTIN A358/10/2, extravilan 12295/2 4.164 290 2.502
52 CONSTANŢA CUMPĂNA PETRE SANDU MOCANU MARIA CHIRITA STELIAN A358/11/4/2, extravilan 12592/2 1.428 229 1.976
53 CONSTANŢA CUMPĂNA SISU VASILE A358/35, extravilan 10.000 303 2.615
54 CONSTANŢA CUMPĂNA MUSTAFA SURIA MUSTAFA FERUDIN A358/31, extravilan 11686 12629 5.500 555 4.789
55 CONSTANŢA CUMPĂNA TOMA MARIA BOBARU TUDORITA TOMA GHEORGHE TOMA STELICA BOLBOASA NICOLETA GHEORGHIU CATALINA TOMA IONUT OANCEA MARIA DAN CORNEL DAN OANA-ROXANA A355/1, extravilan 13635/1 16028 60.293 507 4.375
56 CONSTANŢA AGIGEA CHICHEANU CONSTANTIN CHICHEANU STEFANIA CHICHEANU HRISTU CHICHEANU DOINA PELCINSCHI DAN PELCINSCHI CONSTANŢA A432/7/1/2, intravilan 108756 108756 1.860 674 11.632
57 CONSTANŢA AGIGEA BOLAT NURIEZAN CIORABAI ISAN GELAL ISMET GELAL RUSEN A432/6/2, intravilan 108766 108766 255 109 1.881
58 CONSTANŢA AGIGEA COJANU STEFAN A432/5/3, intravilan 17682 17979 3.039 162 2.796
59 CONSTANŢA AGIGEA PLASTIRA PANAIA PITULEA SULTANA CONDULIMAZI STERE CONDULIMAZI GEROGICA HULEVA DUMITRU PISCU APOSTOL ARVENTIEV MARIA HULEVA DUMITRASCU Np432/15/3/1/2, intravilan 17563/2 23.616 82 1.415
Total: 19.685 446.133


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2012

 
07.10.2012 23:28:35  Anonim  a scris :
apropo de despagubiri statul spune ca exista o negociere antre proprietar si organele abilitate este o minciuna gogonata. ti se baga un pret de nimic pe gat si daca nu-l accepti ori si cum ei asi fac treaba si trb sa te judeci cu statul vreo cativa ani pe bani tai. va antreb unde este dreptul la proprietate domnilor guvernantii .
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu