Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.208 din 23.04.2013

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, km 0 + 000-21 + 861, judeţul Constanţa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 13 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (6) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, km 0 + 000-21 + 861, judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2012, se completează după cum urmează: 1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. 2. Anexa nr. 2 se completează după cum urmează: după poziţia 30 se introduc 54 de noi poziţii, poziţiile 301-3054, după poziţia 46 se introduc 86 de noi poziţii, poziţiile 461-4686, după poziţia 55 se introduc 94 noi poziţii, poziţiile 551-5594, după poziţia 59 se introduc 26 de noi poziţii, poziţiile 60 - 85, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, km 0 + 000-21 + 861, judeţul Constanţa, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2. Articolul IIISumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar completat al lucrării prevăzute la art. II alin. (1), situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 2.015 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. II alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul VDepartamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan-Coman Şova Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“, km 0+000-21+861, judeţul Constanţa, situate pe raza localităţilor Ovidiu, Constanţa, Cumpăna şi Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului Tarla/Parcelă Număr cadastral/ număr topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa terenului Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
Suprafaţa totală Suprafaţa de expropriat
(mp) (mp) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
301 CONSTANŢA OVIDIU S.C. PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN - S.A. Strada Naţională nr. 201-201A, intravilan 1404 1460 60.542 280 24.456
302 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională nr. 199 bis, Jud. Constanţa 450 450 39.305
303 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională, FN, Jud. Constanţa 88 88 7.686
304 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională, FN, Jud. Constanţa 50 50 4.367
305 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională, FN, Jud. Constanţa 413 413 36.073
306 CONSTANŢA OVIDIU S.C. MV UNICORI - S.R.L. Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională nr. 182, Jud. Constanţa 2316 10487 190 190 16.595
307 CONSTANŢA OVIDIU S.C. MV UNICORI - S.R.L. Intravilan Ovidiu, Şoseaua Naţională nr. 182, Jud. Constanţa 2315 402 20 1.747
308 CONSTANŢA OVIDIU DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL OVIDIU Str. Portului, nr. 33A - zona blocurilor CD-lot 1/1/1, intravilan 13015 16268 8.144 1.375 120.098
309 CONSTANŢA OVIDIU ALBU GABRIEL ALBU ANCA FLORENTA A386/23/5/1/2, extravilan 12968 16278 1.405 98 1.284
3010 CONSTANŢA OVIDIU S.C. AGRORAL IMPORT EXPORT - S.R.L. A414/3/2, extravilan 11161 15222 8.381 264 3.459
3011 CONSTANŢA OVIDIU BURICEA MINA, BURICEA ILIE A414/35/2/1, extravilan 11981 15196 19.985 127 1.664
3012 CONSTANŢA OVIDIU S.C. INVESTATE - S.R.L. A414/36/1/1, extravilan 11826 15166 16.902 242 3.171
3013 CONSTANŢA OVIDIU S.C. INVESTATE - S.R.L. A414/36/2/1, extravilan 11814 15285 19.735 286 3.747
3014 CONSTANŢA OVIDIU CHIVA ION A414/37/1, extravilan 11799/1 28.935 802 10.507
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3015 CONSTANŢA OVIDIU GHINCIA DUMITRU A414/38/3, extravilan 11007/3 23.794 355 4.651
3016 CONSTANŢA OVIDIU GHINCIA DUMITRU A414/38/1, extravilan 11007/1 1.972 252 3.302
3017 CONSTANŢA OVIDIU DOBRINAS GHEORGHE A414/39/1/2, extravilan 11561 15281 6.417 446 5.843
3018 CONSTANŢA OVIDIU STEFAN CONSTANTIN A414/39/2/2, extravilan 11529 15169 9.387 438 5.739
3019 CONSTANŢA OVIDIU MIHAI-POPOVICI CATALIN-TRAIAN A414/39/3/1, extravilan 11651 15206 8.324 376 4.926
3020 CONSTANŢA OVIDIU DOBRINAS TUDOSA ALACI AURELIA A414/39/4/1, extravilan 11548 15164 8.376 370 4.848
3021 CONSTANŢA OVIDIU PURCAREA NICOLAE PURCAREA MIHAELA A414/40/1, extravilan 11540 15171 24.897 557 7.298
3022 CONSTANŢA OVIDIU LICA FLORIAN LICA IULIANA VASILICA A414/23/2/1 11158 13075 5.000 228 2.987
3023 CONSTANŢA OVIDIU LICA FLORIAN LICA IULIANA VASILICA A414/23/2/1 11163 13073 5.246 234 3.066
3024 CONSTANŢA OVIDIU TOCICA MARIA TOCICA VASILE A436/1/1/1 10516 100320 1.000 16 210
3025 CONSTANŢA OVIDIU TOCICA MARIA TOCICA VASILE A436/1/1/2 10517 100320 3.410 92 1.205
3026 CONSTANŢA OVIDIU S.C. BAVARIA - S.R.L. A448/2/1, extravilan 11204 15236 46.890 131 1.716
3027 CONSTANŢA OVIDIU S.C. BAVARIA - S.R.L. A448/2/1, extravilan 11204 15236 46.890 125 1.638
3028 CONSTANŢA OVIDIU VANCEA MIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA A448/1/3/1, extravilan 10999 15295 8.567 372 4.874
3029 CONSTANŢA OVIDIU VANCEA MIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA A448/1/2/2, extravilan 11013 15201 9.020 502 6.577
3030 CONSTANŢA OVIDIU VANCEA MIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA A448/1/1/1, extravilan 10992 15283 9.095 642 8.411
3031 CONSTANŢA OVIDIU BABOIANU STEFAN A443/5/13/2, extravilan 12885 16286 19.944 30 393
3032 CONSTANŢA OVIDIU POPESCU ILIE A443/5/12/2, extravilan 12879 16276 19.963 321 4.206
3033 CONSTANŢA OVIDIU POPESCU ION POPESCU ADRIANA SIMONA A443/5/11/2, extravilan 10452 101350 20.000 30 393
3034 CONSTANŢA OVIDIU MURESANU MARIAN MURESANU SORINA A448/1/4/1, extravilan 11027 15223 5.803 331 4.337
3035 CONSTANŢA OVIDIU MURESANU MARIAN MURESANU SORINA A448/1/5/3, extravilan 11021 15195 60 16 210
3036 CONSTANŢA OVIDIU MURESANU MARIAN MURESANU SORINA A448/1/5/2, extravilan 11020 15194 5.088 121 1.585
3037 CONSTANŢA OVIDIU BALAN VICTORIA A446/6/1, extravilan 11406/1 14.546 267 3.498
3038 CONSTANŢA OVIDIU BALAN VICTORIA A446/6/3, extravilan 11406/3 21.490 298 3.904
3039 CONSTANŢA OVIDIU ASAN MELEGANAM ISMAIL AMET A446/5/1, extravilan 11404/1 33.909 1.882 24.657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3040 CONSTANŢA OVIDIU ASAN MELEGANAM ISMAIL AMET A446/5/3, extravilan 11404/3 48.718 171 2.240
3041 CONSTANŢA OVIDIU STANCA NICULAE A446/4/2/1, extravilan 11448 15183 7.453 29 380
3042 CONSTANŢA OVIDIU OREZEANU LUMINITA DAIANA A446/4/1/1, extravilan 11463 15186 8.450 572 7.494
3043 CONSTANŢA OVIDIU OREZEANU ALEXANDRU A446/3/2/1, extravilan 11789/1 11.278 152 1.991
3044 CONSTANŢA OVIDIU SLANICEANU CONSTANTIN, SLANICEANU IULIANA A446/3/1/1, extravilan 11768/1 13.623 160 2.096
3045 CONSTANŢA OVIDIU NEGRUTZI TEODORA A446/2/1, extravilan 11702 15233 41.980 325 4.258
3046 CONSTANŢA OVIDIU MINCU GEORGETA, MINCU MARIAN-CORNEL, CASMALA CRISTIANA-TEODORA A448/16/3, extravilan 10925/3 113 26 341
3047 CONSTANŢA OVIDIU FRANGU MITCU MARIUS, FRANGU CRISTINA A448/17/3, extravilan 10996 15260 3.102 110 1.441
3048 CONSTANŢA OVIDIU FRANGU MITCU MARIUS, FRANGU CRISTINA A448/31/3, extravilan 11171 15246 1.024 46 603
3049 CONSTANŢA OVIDIU FRANGU MITCU MARIUS, FRANGU CRISTINA A448/31/1, extravilan 11169 15244 25.623 8 105
3050 CONSTANŢA OVIDIU FRANGU MITCU MARIUS, FRANGU CRISTINA A448/31/1, extravilan 11169 15244 25.623 41 537
3051 CONSTANŢA OVIDIU FRANGU MITCU MARIUS, FRANGU CRISTINA A448/31/1, extravilan 11169 15244 25.623 18 236
3052 CONSTANŢA OVIDIU DOROBANTU VIOREL DOROBANTU GABRIELA CRISTINA A456/1/2/1, extravilan 11459 15324 5.944 16 210
3053 CONSTANŢA OVIDIU DOROBANTU VIOREL DOROBANTU GABRIELA CRISTINA A456/1/2/1, extravilan 11459 15324 5.944 375 4.913
3054 CONSTANŢA OVIDIU DAMASARU MARIA A456/23/1, extravilan 11790 15320 54.375 298 3.904
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
461 CONSTANŢA CONSTANŢA COSTEA ELENA, COSTEA CARMEN, COSTEA DANIEL, COSTEA NICOLETA-FLORENTINA A34/20/3/1, extravilan 109663/1 2.685 656 8.595
462 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN FLORIN A34/20/1/1, extravilan 109604/1 27.522 383 5.018
463 CONSTANŢA CONSTANŢA moşt. PLOPEANU GHEORGHE A71/8, extravilan 45.480 263 3.446
464 CONSTANŢA CONSTANŢA PLOPEANU AURELIA A71/9/3/2, extravilan 109134 146351 15.903 89 1.166
465 CONSTANŢA CONSTANŢA BADEA VASILE A71/9/2/1, extravilan 109145 146324 15.880 10 131
466 CONSTANŢA CONSTANŢA MORARESCU MARIN A71/10/2, extravilan 108929/2 17.034 82 1.074
467 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A71/11/2, extravilan 109773 154438 17.845 176 2.306
468 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN VASILE A71/49/1, extravilan 109609/1 6.200 64 839
469 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN VASILE A71/49/1, extravilan 109609/1 6.200 199 2.607
4610 CONSTANŢA CONSTANŢA TOMA NICOLAE-FLORIN A71/58/2, extravilan 116477/2 5.406 228 2.987
4611 CONSTANŢA CONSTANŢA TOMA NICOLAE-FLORIN A71/58/2, extravilan 116477/2 5.406 101 1.323
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4612 CONSTANŢA CONSTANŢA TINCU ANTON, TINCU ELENA A71/48/1, extravilan 109131 146457 11.131 779 10.206
4613 CONSTANŢA CONSTANŢA VLAD ELENA A93/19/1, extravilan 226833 226833 11.764 96 1.258
4614 CONSTANŢA CONSTANŢA VLAD ELENA A93/19/3, extravilan 226835 226835 9.493 126 1.651
4615 CONSTANŢA CONSTANŢA SACHIR NAMIE A93/18/1, extravilan 215423 215423 3.467 52 681
4616 CONSTANŢA CONSTANŢA SACHIR NAMIE A93/18/3, extravilan 215425 215425 4.186 64 839
4617 CONSTANŢA CONSTANŢA ENCICA MARIA A93/17/1, extravilan 116356/1 2.023 30 393
4618 CONSTANŢA CONSTANŢA ENCICA MARIA A93/17/3, extravilan 116356/3 3.061 48 629
4619 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN FLORIN A93/16/2/1, extravilan 215406 215406 2.315 34 445
4620 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN FLORIN A93/16/2/3, extravilan 215408 215408 4.446 75 983
4621 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A93/15/2/1, extravilan 226843 226843 1.210 18 236
4622 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A93/15/2/3, extravilan 226845 226845 2.990 49 642
4623 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A93/15/1/1, extravilan 226830 226830 111 2 26
4624 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A93/15/1/3, extravilan 226832 22832 730 13 170
4625 CONSTANŢA CONSTANŢA STOIAN CLAUDIU A92/108/1, extravilan 108951 144762 7.300 33 432
4626 CONSTANŢA CONSTANŢA BABU IONEL A92/107/3, extravilan 110036 154405 731 98 1.284
4627 CONSTANŢA CONSTANŢA ANASTASE SIMION A92/104/3, extravilan 108734/3 148 51 668
4628 CONSTANŢA CONSTANŢA COMANICI CONSTANTIN A80/23/1, extravilan 24.023 15 197
4629 CONSTANŢA CONSTANŢA MIERLITA MARIA A80/23/2/1, extravilan 110848 154562 23.714 114 1.494
4630 CONSTANŢA CONSTANŢA PITU ANGELA A80/32/1, extravilan 107152/1 15.002 75 983
4631 CONSTANŢA CONSTANŢA LIPA IACOB A80/33/1, extravilan 107243/1 3.929 29 380
4632 CONSTANŢA CONSTANŢA LIPA IACOB A80/33/3, extravilan 107243/3 5.280 33 432
4633 CONSTANŢA CONSTANŢA PARLITU VIORICA A80/34/1, extravilan 107387 143485 3.578 23 301
4634 CONSTANŢA CONSTANŢA PARLITU VIORICA A80/34/3, extravilan 107389 143487 2.995 23 302
4635 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA TUDOR A80/35/5/1, extravilan 108948/1 4.882 31 406
4636 CONSTANŢA CONSTANŢA CHIRCULESCU VASILE, CHIRCULESCU TITITA A80/35/6/1, extravilan 108239 143458 4.595 33 432
4637 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA STEFAN A80/36/1/1, extravilan 109210/1 1.931 12 157
4638 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA STEFAN A80/36/1/3, extravilan 109210/3 2.002 14 183
4639 CONSTANŢA CONSTANŢA VERZIA ELENA A80/36/2/1, extravilan 110595/1 1.874 12 157
4640 CONSTANŢA CONSTANŢA VERZIA ELENA A80/36/2/3, extravilan 110595/3 2.058 14 183
4641 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA GHEORGHE A80/36/3/1, extravilan 109151/1 2.114 13 170
4642 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA GHEORGHE A80/36/3/3, extravilan 109151/3 1.817 12 157
4643 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA AUREL A80/36/4/1, extravilan 109224/1 1.761 12 157
4644 CONSTANŢA CONSTANŢA TALABA AUREL A80/36/4/3, extravilan 109224/3 2.170 13 170
4645 CONSTANŢA CONSTANŢA DUMITRU VASILE, DUMITRU ELENA A80/37/1, extravilan 109459 144732 6.361 35 459
4646 CONSTANŢA CONSTANŢA DUMITRU VASILE, DUMITRU ELENA A80/37/3, extravilan 109461 144734 2.622 32 419
4647 CONSTANŢA CONSTANŢA DUMITRU VASILE A80/38/3, extravilan 115703 161596 5.697 26 341
4648 CONSTANŢA CONSTANŢA ORBAN LUCIAN ORBAN STELUTA DANIELA A850/1/1, intravilan 105190 143656 15.811 237 20.701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4649 CONSTANŢA CONSTANŢA ORBAN LUCIAN ORBAN STELUTA DANIELA A850/1/3, intravilan 105192 143658 405.110 5.432 474.453
4650 CONSTANŢA CONSTANŢA ARAS NURGIAN ARAS ALI RIZA A103/1, extravilan 116014 39813 30.000 534 46.642
4651 CONSTANŢA CONSTANŢA CHICHEANU HRISTU CHICHEANU DOINA VASEA MIHAITA A103/2/2/1, extravilan 114609 161574 28.854 140 12.228
4652 CONSTANŢA CONSTANŢA SISU FLORICA A903/111/1/2, extravilan 115191/2 4.761 204 17.818
4653 CONSTANŢA CONSTANŢA CARAIANI VASILE CARAIANI NICOLAE A903/117/2/1, extravilan 108494/2/1 4.659 201 17.556
4654 CONSTANŢA CONSTANŢA COVALIU DOXIA A903/118/2, extravilan 108750 146432 4.331 220 19.216
4655 CONSTANŢA CONSTANŢA CONSTANTIN WILHELMINA A903/1/2, extravilan 108703/2 4.225 196 17.119
4656 CONSTANŢA CONSTANŢA BUTTNER IOLANDA A903/2/1, extravilan 108507/1 4.192 196 17.119
4657 CONSTANŢA CONSTANŢA URDEA LAURENTIU A903/3/1, extravilan 110836 154467 4.159 200 17.469
4658 CONSTANŢA CONSTANŢA PALIMARU CONSTANTIN PALIMARU MIHAELA A903/4/1, extravilan 108246 143581 4.126 200 17.469
4659 CONSTANŢA CONSTANŢA CALNEGRU MIRCEA CALNEGRU PARASCOVIA A903/5/1, extravilan 108968 155593 4.092 200 17.469
4660 CONSTANŢA CONSTANŢA STAN VICTORIA, STAN VASILE, STAN PAULA A903/6/2, extravilan 108301 143645 3.950 203 17.731
4661 CONSTANŢA CONSTANŢA CARAIORGU MARINELA A903/7/1, extravilan 108432 143607 2.902 249 21.749
4662 CONSTANŢA CONSTANŢA NICOLAE MARIA HRISTODOL GHEORGHE A903/14/2, intravilan 228758 228758 490 50 4.367
4663 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. NALBA - S.A. A903/15/2, intravilan 108263 143573 3.172 275 24.020
4664 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL - S.R.L. (A903/16/1/1 + 903/16/1/2 + 903/16/1/3 + 903/16/2 + 903/16/3)/2, intravilan 114219 157667 2.176 204 17.818
4665 CONSTANŢA CONSTANŢA SIRET ZISU SIRET IULIANA A903/16/4/1, extravilan 108233 143666 1.150 103 8.996
4666 CONSTANŢA CONSTANŢA SIRET ZISU SIRET IULIANA A903/16/5/1, intravilan 108258 143748 1.167 99 8.647
4667 CONSTANŢA CONSTANŢA SANDU MARINA S.C. MOTOR EXPORT - S.A. A903/17/8/2/1, intravilan 108247 143664 187 16 1.398
4668 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. MOTOR EXPORT - S.A. A903/17(1-2-3-4-5-6)/2, intravilan 108303 143677 3.649 357 31.182
4669 CONSTANŢA CONSTANŢA SANDU MARINA S.C. MOTOR EXPORT - S.A. A903/17/8/1 5666 14221 200 29 2.533
4670 CONSTANŢA CONSTANŢA CONSTANTIN MIHAIL A903/18/2, extravilan 108535/2 4.684 413 36.073
4671 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. MONDARCO AUTO - S.R.L. A903/19/2/2, intravilan 113860 157655 2.343 165 14.412
4672 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. METACOM ANTICOR - S.R.L. A903/19/1/2, intravilan 108232 143675 2.343 133 11.617
4673 CONSTANŢA CONSTANŢA IFTODE DELIA A903/20/1, extravilan 108537/1 4.689 160 13.975
4674 CONSTANŢA CONSTANŢA ZARNESCU VASILE A903/21/2, extravilan 108490/2 4.692 86 7.512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4675 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. BROTACEI ALIMENT - S.R.L. A903/22/1/2, intravilan 112649 154445 796 38 3.319
4676 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. ANDROMEDA SERV - S.R.L. A903/22/7/1, intravilan 1 87
4677 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. A-Z - S.R.L. A903/24, intravilan 13279 37489 5.000 131 11.442
4678 CONSTANŢA CONSTANŢA S.C. EUROPARTS - S.R.L. ZONA OVIS PALAS, A 903/25/1, intravilan 116017 40985 2.500 30 2.620
4679 CONSTANŢA CONSTANŢA STANCU SIMONA-MARIA A903/25/2/1, intravilan 102551 118782 1.250 10 873
4680 CONSTANŢA CONSTANŢA BARBULESCU AURELIA-NICOLETA A903/25/2/2, intravilan 102552 118783 1.250 7 611
4681 CONSTANŢA CONSTANŢA IATAN VIOREL A187/11/1/1, extravilan 229731 229731 9.422 25 328
4682 CONSTANŢA CONSTANŢA NICOLAE VASILE A187/12/2, extravilan 106376/2 4.967 276 3.616
4683 CONSTANŢA CONSTANŢA NICOLAE VASILE A187/12/2, extravilan 106376/2 4.967 91 1.192
4684 CONSTANŢA CONSTANŢA BUCIUC AURICA BARBU ELENA PACURARU DUMITRU A187/13/2, extravilan 106411/2 1.095 165 2.162
4685 CONSTANŢA CONSTANŢA MARGHIOL VICTORIA MINODORA A192/9/3, extravilan 106893/3 42.436 211 2.764
4686 CONSTANŢA CONSTANŢA LUBAN ELENA VASEA VICENTIU-AURELIAN VASEA MARIUS-SEVERINUS RACEALA F.D. CEZARA ALEXANDRA RACEALA CATALINA A192/10/1, extravilan 113079/1 39.876 167 2.188
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
551 CONSTANŢA CUMPĂNA FULOP ELENA CURPEN MIHAIL-IOAN POPEANGA ELISABETHA-ALEXANDRA CURPEN DAN MIHAI A358/1/25/3, extravilan 14024/3 6.044 631 5.511
552 CONSTANŢA CUMPĂNA PRECUP VASILE-DANUT PRECUP SIMONA ANCA A358/1/26/1, extravilan 12240 15359 25.968 140 1.223
553 CONSTANŢA CUMPĂNA PRECUP VASILE-DANUT PRECUP SIMONA ANCA A358/1/26/3, extravilan 12242 15361 13.756 361 3.153
554 CONSTANŢA CUMPĂNA STEFANESCU ELENA A358/1/27/1, extravilan 14142/1 22.003 245 2.140
555 CONSTANŢA CUMPĂNA STEFANESCU ELENA A358/1/27/3, extravilan 14142/3 16362 18.359 312 2.725
556 CONSTANŢA CUMPĂNA LESCOVAR EUGENIA HOLBAN CLEMENTINA A358/1/28/1, extravilan 14666/1 15.066 173 1.511
557 CONSTANŢA CUMPĂNA MOCANU GHEORGHE A358/1/29/1, extravilan 13881/1 22.770 33 288
558 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. DONEGAL - S.R.L. A358/1/6/2, extravilan 3.648 17 148
559 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. DONEGAL - S.R.L. A358/1/6/3, extravilan 3.648 19 166
5510 CONSTANŢA CUMPĂNA PARVULESCU ION PARVULESCU ELENA A358/1/5/1, extravilan 13422 15393 1.658 38 332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5511 CONSTANŢA CUMPĂNA COMAN MARIUS CRISTIAN OPRITA NINA LAVINIA A358/1/4/2/1, extravilan 12405 15385 1.933 43 376
5512 CONSTANŢA CUMPĂNA COMAN MARIUS CRISTIAN OPRITA NINA LAVINIA A358/1/4/1/1, extravilan 12368 15364 2.147 43 376
5513 CONSTANŢA CUMPĂNA DINU TUDORA A358/1/3/1, extravilan 14208/1 11.568 183 1.598
5514 CONSTANŢA CUMPĂNA SINOS EUGENIA A358/1/1, extravilan 12218 15449 1.283 79 690
5515 CONSTANŢA CUMPĂNA ROSU VASILE A358/2/3, extravilan 12602/3 924 77 673
5516 CONSTANŢA CUMPĂNA ANCA STEFAN A358/3/1, extravilan 12292/1 394 42 367
5517 CONSTANŢA CUMPĂNA TROSIE ELENA STANCIU IONICA A358/4/1, extravilan 12583/1 406 69 603
5518 CONSTANŢA CUMPĂNA DUMITRESCU STEFAN A358/5/3, extravilan 12434/3 99 30 262
5519 CONSTANŢA CUMPĂNA PRAISU CONSTANTIN S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A358/6/1/1, extravilan 12324 15256 54 30 262
5520 CONSTANŢA CUMPĂNA TROSIE TUDOR S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A358/6/2/3, extravilan 12331 15307 10 10 87
5521 CONSTANŢA CUMPĂNA TOMA MARIA BOBARU TUDORITA TOMA GHEORGHE TOMA STELICA BOLBOASA NICOLETA GHEORGHIU CATALINA TOMA IONUT OANCEA MARIA DAN CORNEL DAN OANA-ROXANA A355/1, extravilan 13635/1 16028 60.293 84 734
5522 CONSTANŢA CUMPĂNA DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA A355/4, extravilan 78 78 681
5523 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/19/1, extravilan 12172 15339 15.306 55 480
5524 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/18/2/1, extravilan 12321 15331 9.943 82 716
5525 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/18/1/1, extravilan 12336 15362 9.687 114 996
5526 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/17/1, extravilan 12490 15402 22.819 443 3.869
5527 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/17/1, extravilan 12490 15402 22.819 3.244 28.334
5528 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/16/1, extravilan 12214 15350 12.536 2.624 22.919
5529 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/15/1, extravilan 12334 15320 11.504 498 4.350
5530 CONSTANŢA CUMPĂNA GIJU MARIANA A350/14/1, extravilan 12373/1 7.038 325 2.839
5531 CONSTANŢA CUMPĂNA SC BLUE BEACH - S.R.L. A350/13/1, extravilan 12363 15387 5.027 247 2.157
5532 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/12/3/1, extravilan 12314 15379 5.064 266 2.323
5533 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/12/2/1, extravilan 12374 15356 4.627 225 1.965
5534 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/12/1/1, extravilan 12316 15366 4.160 152 1.328
5535 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/11/1, extravilan 12244 15414 4.336 150 1.310
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5536 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/11/3, extravilan 12246 15416 3.482 20 175
5537 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/10/1, extravilan 12247 15343 9.021 366 3.197
5538 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A350/10/3, extravilan 12249 15345 20.788 78 681
5539 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. SIR REAL ESTATE - S.R.L. A343/28/1, extravilan 14061 16316 65.174 352 3.075
5540 CONSTANŢA CUMPĂNA PANAIT ZAHARIA PANAIT PARASCHIVA PURCAREA CAMELIA A343/27/1/1, extravilan 13709/1 6.487 105 917
5541 CONSTANŢA CUMPĂNA UNGUREANU IONEL UNGUREANU GICUTA A343/27/2/1, extravilan 13762 16322 6.146 105 917
5542 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C .BLUE BEACH - S.R.L. A343/27/3/1, extravilan 13063 15489 7.378 134 1.170
5543 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A343/27/4/1, extravilan 13017 15419 6.818 134 1.170
5544 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A343/27/5/1, extravilan 13036 15452 6.259 132 1.153
5545 CONSTANŢA CUMPĂNA BOB ION A343/26/1, extravilan 12647/1 12.842 311 2.716
5546 CONSTANŢA CUMPĂNA SIRBU M. PETRE A343/25/1, extravilan 13840/1 8.384 269 2.350
5547 CONSTANŢA CUMPĂNA TICAMES FLORICA SIMION ELENA CERNEA ION A343/24/1, extravilan 12584/1 8.779 430 3.756
5548 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. W.W.S. REAL ESTATE COMPANY - S.R.L. A343/23/2/1, extravilan 13020 15465 1.479 124 1.083
5549 CONSTANŢA CUMPĂNA STANCIU RELU STANCIU EUGEN A343/23/1/1, extravilan 13896/1 767 86 751
5550 CONSTANŢA CUMPĂNA STANCIU RELU STANCIU EUGEN A343/22/2/1, extravilan 13031 15462 234 34 297
5551 CONSTANŢA CUMPĂNA GASPAR LIVIU GASPAR ADRIANA A343/7/1/3, extravilan 13013 15480 30 30 262
5552 CONSTANŢA CUMPĂNA GASPAR LIVIU GASPAR ADRIANA A343/7/2/3, extravilan 13025 15443 453 87 760
5553 CONSTANŢA CUMPĂNA GASPAR LIVIU GASPAR ADRIANA A343/8/1/3, extravilan 13062 15519 678 63 550
5554 CONSTANŢA CUMPĂNA GASPAR LIVIU GASPAR ADRIANA A343/8/2/3, extravilan 13084 15438 2.274 127 1.109
5555 CONSTANŢA CUMPĂNA IVANESCU GHEORGHE IVANESCU ELENA A343/9/3, extravilan 13142 15553 10.222 300 2.620
5556 CONSTANŢA CUMPĂNA BADILA ELENA BADILA TUDOR A343/10/3, extravilan 14437/3 2.759 59 515
5557 CONSTANŢA CUMPĂNA BADILA MARIA A343/11/3, extravilan 14436 27.331 424 3.703
5558 CONSTANŢA CUMPĂNA PANDELE IULICA STELIAN PANDELE VASILICA A343/12/3, extravilan 14504 29.833 329 2.874
5559 CONSTANŢA CUMPĂNA ALBU F. ION II A343/13/3, extravilan 14423/3 50.014 327 2.856
5560 CONSTANŢA CUMPĂNA DAN CORNEL DAN OANA ROXANA A358/55/2/2, extravilan 13222 15288 77 77 673
5561 CONSTANŢA CUMPĂNA DAN CORNEL DAN OANA ROXANA A358/55/1/2, extravilan 13252 15398 5.362 133 1.162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5562 CONSTANŢA CUMPĂNA ALEXANDRU VASILE ALEXANDRU NICOLAE COSTEA ELENA ALEXANDRU PETRICA PUSCHIAZA FLORICA DRAGOMIR AURICA A358/57/1, extravilan 12105/1 12.540 199 1.738
5563 CONSTANŢA CUMPĂNA SINOS EUGENIA A 358/58/1, extravilan 12178 15434 59.169 1.035 9.040
5564 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A 358/64/3/1, extravilan 12162 15391 104 104 908
5565 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A 358/64/4/1, extravilan 12263 15381 2.848 534 4.664
5566 CONSTANŢA CUMPĂNA NEGRICI MARIA A 358/64/5/1, extravilan 12235/1 5.484 478 4.175
5567 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. BLUE BEACH - S.R.L. A 358/64/6/1, extravilan 12221 15543 9.627 473 4.131
5568 CONSTANŢA CUMPĂNA OSMAN ZERA A 358/93/2, extravilan 12103/2 8.820 257 2.245
5569 CONSTANŢA CUMPĂNA SINOS EUGENIA A 358/94/1, extravilan 12086 15267 17.102 200 1.747
5570 CONSTANŢA CUMPĂNA NOVAC LILIANA SITA ANA MIHAELA A420/1/3/1/3N, extravilan 12442 15538 1.314 48 419
5571 CONSTANŢA CUMPĂNA NOVAC LILIANA SITA ANA MIHAELA A420/1/3/1/1N, extravilan 12440 15536 2.117 29 253
5572 CONSTANŢA CUMPĂNA MOGA EMIL MOGA VIOLETA A420/4/1N, extravilan 12517 15291 3.389 176 1.537
5573 CONSTANŢA CUMPĂNA MOGA EMIL MOGA VIOLETA A420/4/3N, extravilan 12519 15293 4.673 1.059 9.250
5574 CONSTANŢA CUMPĂNA VLAD FLORIN FLORINA CRISTINA A420/5/1/1N, extravilan 12511 15539 8.370 166 1.450
5575 CONSTANŢA CUMPĂNA VLAD FLORIN FLORINA CRISTINA A420/5/1/3N, extravilan 12513 15541 2.718 633 5.529
5576 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. LIBRIS MARIS - S.A. A420/6/2/1N, extravilan 12604 15269 5.569 33 288
5577 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. LIBRIS MARIS - S.A. A420/6/2/1N, extravilan 12604 15269 5.569 143 1.249
5578 CONSTANŢA CUMPĂNA COJOCARIU ANETA COJOCARIU CRISTINA A420/6/1/1N, extravilan 13322/1 6.633 33 288
5579 CONSTANŢA CUMPĂNA COJOCARIU ANETA COJOCARIU CRISTINA A420/6/1/1N, extravilan 13322/1 6.633 339 2.961
5580 CONSTANŢA CUMPĂNA TUFAN SILVIA A420/7/2/1N, extravilan 14455 16432 4.222 116 1.013
5581 CONSTANŢA CUMPĂNA TUFAN CLAUDIU A420/7/1N, extravilan 7.500 50 437
5582 CONSTANŢA CUMPĂNA COMAN COSTEL COMAN CORNELIA A 420/8/1/1N, extravilan 12622 15352 7.415 12 105
5583 CONSTANŢA CUMPĂNA COMAN COSTEL COMAN CORNELIA A 420/8/1/1N, extravilan 12622 15352 7.415 68 594
5584 CONSTANŢA CUMPĂNA LUPASCU IULIANA CALIN TANTA CALIN MARIAN A 420/8/2/1N, extravilan 14145/1 16378 8.010 43 376
5585 CONSTANŢA CUMPĂNA CIUCA GEORGETA A420/3/2/2N, extravilan 12486 15244 9.512 355 3.101
5586 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. LIBRI MARIS - S.A. A420/5/2/2N, extravilan 12522 15298 1.895 456 3.983
5587 CONSTANŢA CUMPĂNA S.C. LIBRI MARIS - S.A. A420/6/2/3N, extravilan 12606 1.009 67 585
5588 CONSTANŢA CUMPĂNA STAN SOPONARU STAN SOPONARU ELISABETA ANETA CLARA A420/1/1/1N, extravilan 595/1 2.323 176 1.537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5589 CONSTANŢA CUMPĂNA DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA A420/3/2, extravilan 44 44 384
5590 CONSTANŢA CUMPĂNA DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA A420/3/3, extravilan 47 47 411
5591 CONSTANŢA CUMPĂNA SISU LUCI MARIANA A420/4/2, extravilan 12666 15445 2.926 45 393
5592 CONSTANŢA CUMPĂNA SISU LUCI MARIANA A420/4/2, extravilan 12666 15445 2.926 100 874
5593 CONSTANŢA CUMPĂNA BOCA LUCIAN MARCEL A420/19/2, extravilan 12450 15424 4.669 374 3.267
5594 CONSTANŢA CUMPĂNA ENESCU FLORINA ENESCU GEORGE A420/42/1/3, extravilan 11904/3 14.945 217 1.895
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
60 CONSTANŢA AGIGEA TODICA SULTANA TODICA NICOLAE A478/29/3, intravilan 17337 18022 825 75 2.620
61 CONSTANŢA AGIGEA STEFANCO ROMICA A478/30/3, intravilan 16388/3 52 52 1.817
62 CONSTANŢA AGIGEA NITA STEFANA DINUT PETRISOR A (429/18/2+3)/1/1, intravilan 14331 16671 258 52 1.817
63 CONSTANŢA AGIGEA DINUT ION A429/18/1 2.450 14 489
64 CONSTANŢA AGIGEA DOMENIU PRIVAT CONSILIUL LOCAL AGIGEA A429/18, intravilan 293 293 10.237
65 CONSTANŢA AGIGEA CRISTIAN IOANA CRISTIAN EUGENIA CRISTIAN MIHAI A428/7/5/1, intravilan 15379 17497 1.235 114 3.983
66 CONSTANŢA AGIGEA CRISTIAN IOANA CRISTIAN EUGENIA CRISTIAN MIHAI A428/7/5/3, intravilan 15381 17499 2.500 246 8.595
67 CONSTANŢA AGIGEA S.C. MOROVA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION - S.R.L. A428/8/1, intravilan 12447 16496 582 79 2.760
68 CONSTANŢA AGIGEA S.C. MOROVA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION - S.R.L. A428/8/3, intravilan 12449 16498 4.689 312 10.901
69 CONSTANŢA AGIGEA MIHAI PETRU A428/9/1, intravilan 13826 16501 5.455 182 6.359
70 CONSTANŢA AGIGEA COMUNITATEA CULTULUI MUSULMAN LAZU A428/10/2, intravilan 15424/2 13.184 34 1.188
71 CONSTANŢA AGIGEA Moşt. CONSTANTIN VOINESCU A432/3, intravilan 20.000 86 3.005
72 CONSTANŢA AGIGEA COJANU STEFAN A432/4/1, intravilan 17672 17974 48.779 653 22.814
73 CONSTANŢA AGIGEA SIANGA DIMA SIANGA CHIRATA A432/15/2/1, intravilan 108906 108906 72.892 971 33.925
74 CONSTANŢA AGIGEA SIANGA DIMA SIANGA CHIRATA A432/15/2/1, intravilan 108906 108906 72.892 1.661 58.031
75 CONSTANŢA AGIGEA SIANGA DIMA SIANGA CHIRATA A432/15/2/3, intravilan 108908 108908 16.926 181 6.324
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 CONSTANŢA AGIGEA GEORGESCU LUCIAN ALEXANDRU GEORGESCU ADINA MARICA A467/4/10/1, intravilan 15646 17525 211 211 7.372
77 CONSTANŢA AGIGEA GEORGESCU LUCIAN ALEXANDRU GEORGESCU ADINA MARICA A467/4/10/3, intravilan 15648 17527 72.902 265 9.258
78 CONSTANŢA AGIGEA GEORGESCU LUCIAN ALEXANDRU GEORGESCU ADINA MARICA A467/4/10/3, intravilan 15648 17527 72.902 120 4.193
79 CONSTANŢA AGIGEA DIMACA NICOLAE A467/4/9/1, intravilan 15662 17507 40.809 3.267 114.141
80 CONSTANŢA AGIGEA DIMACA NICOLAE A467/4/9/3, intravilan 15664 17509 8.611 1.151 40.213
81 CONSTANŢA AGIGEA SIANGA DIMA SIANGA CHIRATA A440/2/2/1, intravilan 108771 108771 32.783 57 1.992
82 CONSTANŢA AGIGEA CONDULIMAZI DUMITRU CONDULIMAZI GEORGICA A457/1/1, intravilan 16417 17528 34.043 188 6.568
83 CONSTANŢA AGIGEA CONDULIMAZI DUMITRU CONDULIMAZI GEORGICA A457/1/1, intravilan 16417 17528 34.043 207 7.232
84 CONSTANŢA AGIGEA CHICHEANU CONSTANTIN CHICHEANU STEFANIA CHICHEANU HRISTU CHICHEANU DOINA PELCINSCHI DAN PELCINSCHI CONSTANŢA A432/7/1/2, intravilan 108756 108756 1.860 238 8.315
85 CONSTANŢA AGIGEA CHICHEANU CONSTANTIN CHICHEANU STEFANIA CHICHEANU HRISTU CHICHEANU DOINA PELCINSCHI DAN PELCINSCHI CONSTANŢA A432/7/1/3, intravilan 108757 108757 21.775 288 10.062
TOTAL: 66.412 2.014.410


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 208/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 208 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 208/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu