Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.157 din 15.07.2016

privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 20 iulie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege are ca scop adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea/coordonarea acestuia. Articolul 2(1) Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează.(2) Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi aprobă planul tematic anual de inspecţii.(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(4) Finanţarea direcţiilor se realizează parţial din venituri proprii. Sursele din care se constituie venituri proprii se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) se adoptă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) Desfiinţarea structurilor prevăzute la alin. (1), potrivit prezentei legi, va produce efecte în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3).(7) Direcţiile se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor structurilor prevăzute la alin. (1). Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru fiecare direcţie se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent structurilor desfiinţate.(3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 4(1) Personalul direcţiilor este format din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.(2) Personalul preluat din structurile desfiinţate care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi încadrat pe funcţii publice, în condiţiile legii.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, direcţiile vor prelua, prin transfer, în condiţiile legii, pe noile posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) personalul structurilor care se desfiinţează potrivit art. 2 alin. (1).(4) Personalul prevăzut la alin. (1) se preia în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 3 alin. (2), în condiţiile legii.(5) Încadrarea personalului pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizia directorului executiv, cu respectarea termenelor şi a procedurilor stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.(6) Salarizarea personalului preluat se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în cadrul direcţiei.(7) Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (4) beneficiază de protecţie socială, conform legii. Articolul 5(1) Patrimoniul direcţiilor se constituie prin preluarea patrimoniului structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Bunurile din domeniul public al judeţului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a consiliului judeţean, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Bunurile care fac obiectul hotărârilor de consiliu judeţean prevăzute la alin. (2) se transmit în administrarea direcţiilor prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii hotărârilor de consiliu judeţean, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(4) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în administrarea direcţiilor, pe baza protocolului prevăzut la alin. (1). Articolul 6Direcţiile sunt responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniile de activitate ale acestuia, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea, consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniul de activitate, precum şi alte atribuţii prevăzute în legislaţia în vigoare. Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, în baza protocolului de predare-preluare, care cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta. Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în vederea modificării corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 157/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 157 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu