E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 5 din actul Ordonanţa 55 2003
Articolul 1 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 5 din actul Ordonanţa 55 2003
Articolul 2 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 12 din actul OUG 249 2000
OUG 49 1997 in legatura cu Hotărârea 127 1999
OUG 49 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 36 1998
OUG 49 1997 aprobat de Legea 70 1998
Articolul 9 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 70 1998
Articolul 11 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 70 1998
Articolul 12 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 70 1998
Articolul 1 din actul OUG 49 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 70 1998
OUG 49 1997 in legatura cu Ordonanţa 22 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 49 din 15 septembrie 1997

privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 15 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, societatile comerciale din domeniul rafinarii si distributiei petrolului si produselor petroliere, prevazute in anexa nr. 2, fuzioneaza cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, fiind absorbite de aceasta.
    Art. 3
    Capitalul social al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, la constituire, este format prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 iulie 1997, precum si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale prevazute in anexa nr. 2, si este in valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmand a fi actualizat in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    Art. 4
    Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti poate fi privatizat, potrivit legii.
    Art. 5
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are ca obiect de activitate, in principal, exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului si al produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, rafinarea titeiului, precum si alte activitati stabilite si detaliate prin statutul societatii comerciale, cuprins in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Activitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti se va desfasura pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli. Societatile comerciale care fuzioneaza vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti preia toate drepturile si obligatiile care rezulta din acordurile petroliere*) incheiate de Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum si din contractele de explorare si impartire a productiei, incheiate de Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti cu persoane juridice straine.
    Toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, precum si cele ale societatilor comerciale, nominalizate in anexa nr. 2 si care vor fuziona in conditiile art. 2, vor fi preluate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
------------------
    *) A se vedea hotararile Guvernului nr. 511/1997 si nr. 512/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.

    Art. 8
    Creditele contractate cu garantie guvernamentala de catre Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti si de catre societatile comerciale nominalizate in anexa nr. 2 de la institutii financiare internationale isi mentin statutul juridic si vor fi rambursate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, Guvernul Romaniei garantand, in continuare, aceste credite in conditiile initiale.
    Art. 9
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    Actionarii, persoane fizice sau juridice, romane ori straine, la societatile comerciale nominalizate in anexa nr. 2 vor primi actiuni echivalente valoric la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, in conditiile legii.
    Art. 10
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este condusa de catre adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii statului si ai celorlalti detinatori de actiuni si de catre consiliul de administratie, format din 7 membri.
    Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 11
    Atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatii cuprins in anexa nr. 1.
    Art. 12
    Pana la organizarea concursului de manager in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de un director general.
    Presedintele consiliului de administratie nu este si director general al societatii comerciale.
    Art. 13
    Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, precum si cel al societatilor comerciale nominalizate in anexa nr. 2 va fi preluat in totalitate, prin transfer in interesul serviciului, de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice alta dispozitie contrara se abroga.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul industriei
                       si comertului,
                       Calin Popescu-Tariceanu

                       Ministru de stat,
                       ministrul reformei,
                       Ulm Spineanu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                              STATUTUL
Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate infiinta subunitati fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii.
    Sucursalele sunt nominalizate in anexa la prezentul statut.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are ca scop explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre, aflate in administrarea fostei Regii Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, conform prevederilor legale, transportul petrolului si ai produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economica si stiintifica, executarea de lucrari in strainatate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are ca obiect de activitate:
    - explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre;
    - transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele proprii de distributie;
    - forajul sondelor;
    - rafinarea titeiului;
    - distributie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave si aprovizionare aeronave cu produse petroliere;
    - cercetare-proiectare;
    - lucrari de constructii-montaj, intretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente;
    - lucrari de interventii, punere in productie si reparatii sonde;
    - investigatii geologice si geofizice;
    - lucrari si tehnologii specifice;
    - importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice;
    - colaborare economica, tehnico-stiintifica si executare de lucrari in strainatate in domeniul sau de activitate;
    - aprovizionare tehnico-materiala, transport propriu auto, naval si aerian, de persoane si materiale pentru operatiuni tehnologice si lucrari specifice;
    - activitate medicala si sociala pentru salariatii proprii si terte persoane.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, evaluat la 10.436,502137 miliarde lei in baza bilantului contabil la data de 31 iulie 1997 si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si este in suma totala de 11.606,04 miliarde lei, impartit in 464.241.774 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 25.000 lei.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    In capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    Art. 8
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, fara insa a se afecta pozitia statului de actionar majoritar.
    Salariatii Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale societatii comerciale la valoarea nominala a acestora pana la concurenta limitei de 10% din capitalul social.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limitele valorii actiunilor pe care le detin. Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
    Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile pentru strategia globala de retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii;
    b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori si trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
    d) alege consiliul de administratie conform prevederilor legale, il descarca de activitate si il revoca;
    e) stabileste nivelul salariilor sau al indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, dupa caz, precum si al indemnizatiilor lunare ale membrilor comisiei de cenzori;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, repartizeaza profitul conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, reprezentante sau agentii;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societatii comerciale;
    m) aproba regulamentele de organizare si functionare a sucursalelor, reprezentantelor sau agentiilor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i) si j), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din municipiul Bucuresti.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    In ziua si la ora prevazute in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat de acesta.
    Presedintele va desemna, dintre actionari, doi sau mai multi secretari, care vor verifica lista de prezenta actionarilor, mentionand capitalul pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii generale, dupa care se va trece la ordinea de zi.
    Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
    Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse, in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului comertului, pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este administrata de catre consiliul de administratie format din 7 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani.
    Conducerea executiva a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este asigurata de catre un director general.
    Presedintele consiliului de administratie nu este si director general al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
    Administratorii pot avea calitatea de actionari. Cand se creaza un loc vacant in consiliul de administratie, este numit un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor sai.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de catre presedinte, cu cel putin 7 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge, de asemenea, la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general si directorul financiar ai acesteia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de catre consiliul de administratie. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil de activitate; sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Consiliul de administratie poate forma un comitet de directie.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    b) stabileste politica de marketing;
    c) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    d) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    e) deleaga o serie din competentele sale, ce-i revin conform legii, unui comitet director.
    Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti reprezinta societatea in raport cu tertii, in care scop este investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii acesteia.
    Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti dispune de urmatoarele prerogative:
    a) aplica strategiile si politicile de dezvoltare a societatii comerciale stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;
    d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;
    h) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor legale.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Comitetul director se intruneste ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale societatii comerciale.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 21
    Comisia de cenzori

    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, desemnati in mod similar cu desemnarea membrilor consiliului de administratie.
    Se vor desemna, de asemenea, 3 cenzori supleanti.
    Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
    In conditiile in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Comisia de cenzori prezinta actionarilor, la cererea acestora, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor, in scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor ce le revin.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale, sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii, al contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.

    CAP. 8
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Consiliul de administratie al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat sau concediat de catre directorul general al societatii comerciale, iar conducatorii sucursalelor, ai reprezentantelor sau ai agentiilor, de catre comitetul director.
    Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin cel de ordine interioara.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de catre adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale si care nu contravin dispozitiilor legale in vigoare.
    Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Din profitul prevazut in bilantul contabil se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si in functie de alte necesitati ale societatii comerciale.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor, rezultate dupa constituirea fondurilor prevazute de lege din profitul net, se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    Se pot asocia cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti alte societati comerciale din industria petroliera, precum si din alte sectoare de activitate, care au legatura cu obiectul de activitate al societatii comerciale si care adera la prevederile prezentului statut. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
    Art. 30
    Societatile comerciale asociate la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti vor respecta si vor aplica procedurile si metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare etc.
    Art. 31
    Asocierea unei societati comerciale la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti se aproba de catre Consiliul de administratie al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, sub rezerva confirmarii de catre adunarea generala a actionarilor.
    Retragerea societatilor comerciale din asociere se poate face in conditiile legii.
    Art. 33
    Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si fiecare societate comerciala asociata.

    CAP. 10
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 34
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 35
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) falimentul;
    c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    e) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial a Romaniei.
    Art. 36
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 37
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

    ANEXA 1
    la Statutul Societatii Nationale a Petrolului
    "Petrom" - S.A. Bucuresti

                                  LISTA
unitatilor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti la infiintarea acesteia

    A. Sucursale de productie:
    "Petrom" Videle      - orasul Videle, Str.
                           Republicii nr. 13, judetul
                           Teleorman;
    "Petrom" Ploiesti    - municipiul Ploiesti,
                           B-dul Independentei nr. 21,
                           judetul Prahova;
    "Petrom" Braila      - municipiul Braila, B-dul
                           Independentei, bloc D1,
                           judetul Braila;
    "Petrom" Timisoara   - municipiul Timisoara, str.
                           Popa Sapca nr. 2, judetul
                           Timis;
    "Petrom" Pitesti     - municipiul Pitesti, B-dul
                           Republicii nr. 130, judetul
                           Arges;
    "Petrom" Suplac      - comuna Suplacu de Barcau,
                           Str. Crinului nr. 72,
                           judetul Bihor;
    "Petrom" Moinesti    - orasul Moinesti, str. Tudor
                           Vladimirescu nr. 92, judetul
                           Bacau;
    "Petrom" Targoviste  - municipiul Targoviste,
                           aleea Sinaia nr. 6, judetul
                           Dambovita;
    "Petrom" Craiova     - municipiul Craiova, str.
                           Brestei nr. 3, judetul Dolj;
    "Petrom" Targu Jiu   - municipiul Targu Jiu, Str.
                           Siretului nr. 24, judetul Gorj;
    "Petromar" Constanta - municipiul Constanta, incinta
                           port, Dana 34, judetul Constanta;

    B. Sucursale de prestari de servicii:
    "Petrorep" Moinesti   - orasul Moinesti, str. Tudor
                            Vladimirescu nr. 92, judetul
                            Bacau;
    "Petroserv" Bucuresti - municipiul Bucuresti, Calea
                            Victoriei nr. 109, sectorul 1;

    C. Sucursale de aprovizionare tehnico-materiala:
    Baza de Aprovizionare Floresti - comuna Floresti,
                                     Str. Garii nr. 2,
                                     judetul Prahova;

    D. Sucursale de cercetare si proiectare:
    Institutul de Cercetari si     - municipiul Campina,
    Proiectari Tehnologice Campina   B-dul Culturii nr.
                                     29, judetul Prahova;
    Centrul de Cercetari si        - municipiul Bucuresti,
    Proiectari pentru Explorari      Str. Toamnei nr. 103,
    Geologice Bucuresti              sectorul 2;
    "Petrosoft" Bucuresti          - municipiul Bucuresti,
                                     str. Biserica Amzei nr.
                                     23, sectorul 1;
    Baza de Operatiuni Speciale la - municipiul Campina,
    Sonde Campina                    Str. Industriei nr. 1,
                                     judetul Prahova.

    ANEXA 2

                        SOCIETATILE COMERCIALE
desprinse din sistemul Companiei Romane de Petrol, care fuzioneaza prin absorbtie cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea   Sediul                       Capitalul
 crt. Societatii                               social la
      Comerciale                               data
                                               fuzionarii
                                               (mii lei)
------------------------------------------------------------
 1. "Arpechim"    Pitesti, B-dul
                  Petrochimistilor nr. 127,
                  judetul Arges                 412.843.300
 2. "Petrobrazi"  Comuna Brazi, judetul
                  Prahova                       387.204.550
 3. "Peco" Alba   Alba Iulia, Str. Luminii
                  nr. 3A, judetul Alba            9.035.429
 4. "Peco" Arad   Arad, Str. Cometei nr. 1,
                  judetul Arad                    7.284.550
 5. "Peco" Arges  Pitesti, str. I.C. Bratianu
                  nr. 54, judetul Arges           8.673.525
 6. "Peco" Bacau  Bacau, str. Alba Iulia nr.
                  20, judetul Bacau               6.453.140
 7. "Peco" Bihor  Oradea, Str. Clujului nr.
                  203, judetul Bihor             12.087.550
 8. "Peco"        Bistrita, str. Gheorghe
    Bistrita      Sincai nr. 2, judetul
                  Bistrita-Nasaud                 4.796.000
 9. "Peco"        Botosani, str. Manolesti-
    Botosani      Deal, judetul Botosani          6.283.075
 10. "Peco"       Brasov, Str. Harmanului
    Brasov        nr. 15 B, judetul Brasov        7.098.600
 11. "Peco"       Braila, str. Belvedere
    Braila        nr. 3, judetul Braila           4.011.350
 12. "Peco"       Buzau, str. Hipodrom nr.
    Buzau         1, judetul Buzau                4.154.925
 13. "Peco"       Resita, Str. Timisoarei
   Caras-Severin  nr. 19, judetul Caras-Severin   8.786.550
 14. "Peco"       Calarasi, Prelungirea
     Calarasi     Sloboziei nr. 1, judetul
                  Calarasi                        2.091.825
 15. "Peco" Cluj  Cluj-Napoca, Calea
                  Dorobantilor nr. 3, judetul
                  Cluj                           13.443.975
 16. "Peco"       Constanta, str. Mihai
     Constanta    Eminescu nr. 9, judetul
                  Constanta                       6.692.950
 17. "Peco"       Sfantu Gheorghe, str.
     Covasna      Armata Romana nr. 56,
                  judetul Covasna                 2.851.225
 18. "Peco"       Targoviste, str. Matei
     Dambovita    Basarab nr. 1, judetul
                  Dambovita                       5.828.675
 19. "Peco" Dolj  Craiova, str. Savinesti
                  nr. 3, judetul Dolj             9.093.660
 20. "Peco"       Galati, Str. Basarabiei
     Galati       nr. 62, judetul Galati          3.306.557
 21. "Peco"       Giurgiu, str. Bucuresti
     Giurgiu      nr. 86 A, judetul Giurgiu       4.194.525
 22. "Peco"       Targu Jiu, Str. Grivitei
     Gorj         nr. 23, judetul Gorj            2.153.300
 23. "Peco"       Miercurea-Ciuc, str.
     Harghita     Gheorghe Doja nr. 6,
                  judetul Harghita                2.078.000
 24. "Peco"       Hunedoara, str. 22
      Hunedoara   Decembrie nr. 11, judetul
                  Deva                            9.758.800
 25. "Peco"       Slobozia, Sos. Brailei
     Ialomita     nr. 7, judetul Ialomita         7.247.300
 26. "Peco" Iasi  Iasi, str. Zugravi nr. 24,
                  judetul Iasi                    7.672.350
 27. "Peco"       Baia Mare, b-dul Bucuresti
     Maramures    nr. 53, judetul Maramures       3.124.450
 28. "Peco"       Drobeta-Turnu Severin, str.
     Mehedinti    Stefan cel Mare nr. 5,
                  judetul Mehedinti               5.182.675
 29. "Peco"       Targu Mures, Piata
     Mures        Trandafirilor nr. 13,
                  judetul Mures                   3.216.350
 30. "Peco"       Piatra-Neamt, b-dul Decebal
     Neamt        nr. 28, judetul Neamt           7.740.609
 31. "Peco" Olt   Slatina, str. Nicolae Iorga
                  nr. 46, judetul Olt             4.759.125
 32. "Peco"       Ploiesti, str. Valeni nr.
     Prahova      44, judetul Prahova            13.664.700
 33. "Peco"       Satu Mare, str. A.I. Cuza
     Satu Mare    nr. 16, judetul Satu Mare       4.255.153
 34. "Peco"       Zalau, Str. Depozitelor nr.
     Salaj        4, judetul Salaj                5.616.750
 35. "Peco"       Sibiu, Str. Otelarilor,
     Sibiu        judetul Sibiu                   7.484.675
 36. "Peco"       Suceava, Str. Bazelor nr. 1,
     Suceava      judetul Suceava                 8.224.382
 37. "Peco"       Comuna Poroschia, judetul
     Teleorman    Teleorman                       4.633.050
 38. "Peco"       Timisoara, str. Eugeniu de
     Timis        Savora nr. 2A, judetul Timis   14.356.025
 39. "Peco"       Tulcea, Str. Combustibilului
     Tulcea       nr. 2, judetul Tulcea           1.582.325
 40. "Peco"       Vaslui, Str. Metalurgiei nr.
     Vaslui       5, judetul Vaslui               5.407.950
 41. "Peco"       Ramnicu Valcea, str. Tudor
     Valcea       Vladimirescu nr. 51, judetul
                  Valcea                          5.909.305
 42. "Peco"       Focsani, Str. Barsei nr. 10,
     Vrancea      judetul Vrancea                 3.838.550
 43. "Competrol"  Bucuresti, str. Gheorghe
                  Titeica nr. 121, sectorul 2    33.846.950
 44. "Transpeco"  Bucuresti, Calea Dorobantilor
                  nr. 2, sectorul 1               6.573.515
 45. C.R.P.
     (Rafirom,
     Peco         Bucuresti, str. General
     Bucuresti,   Budisteanu nr. 11 bis,
     Petrotrans)  sectorul 1                     75.000.000
-----------------------------------------------------------
        TOTAL:                                1.169.542.225
                                                          SmartCity5

COMENTARII la OUG 49/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 49 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 49/1997
Ordonanţa 55 2003
privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea cadrului legal in domeniul privatizarii pentru societatile comerciale aflate in portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
OUG 249 2000
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
Hotărârea 127 1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti
OUG 36 1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti
Legea 70 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Ordonanţa 22 1997
cu privire la societatile comerciale deschise care fuzioneaza cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu