E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 127 din  1 martie 1999

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din  4 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului Petrom" Bucuresti, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului, Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si Casa de Economii si Consemnatiuni vor lua masurile necesare in vederea aplicarii normelor prevazute la art. 1.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Norica Nicolai,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                NORME
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998, denumita in continuare ordonanta, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in acest act normativ salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Numarul persoanelor disponibilizate potrivit art. 1 alin. (2) din ordonanta se calculeaza in functie de numarul efectiv de salariati existent in cadrul regiilor autonome mentionate la art. 1 la data reorganizarii acestora si de numarul de salariati preluat de Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. si Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, infiintate in baza Hotararii Guvernului nr. 365/1998, de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 491/1998, si de Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" Bucuresti, infiintata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din ordonanta, aprobarea disponibilizarilor colective prin ordinul ministrului industriei si comertului se va face pentru fiecare etapa a procesului de restructurare, cu mentionarea numarului de personal disponibilizat si a datei disponibilizarii acestuia.
    Art. 3
    In carnetul de munca al persoanei careia i s-a desfacut contractul individual de munca si care beneficiaza de plata compensatorie se va face si mentiunea "beneficiar de drepturi conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998".
    Art. 4
    (1) Listele cuprinzand salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca vor fi intocmite si avizate, conform anexelor nr. 1a) si 1b) la prezentele norme, de catre unitatile care efectueaza disponibilizarea colectiva, in termen de cel mult 25 de zile de la data disponibilizarii, dupa cum urmeaza:
    a) pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A. si Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. listele vor fi intocmite in 6 exemplare de catre unitatile cu personalitate juridica, atat pentru ele, cat si pentru fiecare unitate fara personalitate juridica din subordine, si vor fi transmise spre avizare companiei nationale, respectiv societatii nationale.
    Anexele nr. 1a) si 1b), avizate, vor fi transmise conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 1c) la prezentele norme;
    b) pentru Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" Bucuresti listele vor fi intocmite de catre acestea in 5 exemplare pentru fiecare unitate fara personalitate juridica din subordine si vor fi transmise dupa avizare, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 1c) la prezentele norme.
    (2) Prin unitate care disponibilizeaza personal se intelege unitatea cu personalitate juridica din structura companiei nationale, a societatilor nationale si a regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme. Listele cuprinzand aceste unitati vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, conform anexei nr. 2a) la prezentele norme.
    Art. 5
    Listele care vor fi transmise agentiilor pentru ocupare si formare profesionala in a caror raza teritoriala isi au sediul unitatile care disponibilizeaza personal vor fi insotite de adresa intocmita conform anexei nr. 2b) la prezentele norme, precum si de copii de pe carnetele de munca, de pe buletinele (cartile) de identitate si de pe ordinul ministrului industriei si comertului.
    Art. 6
    Salariul mediu net realizat in luna octombrie 1998 se determina la nivelul fiecarei unitati cu personalitate juridica care disponibilizeaza personal, urmand a fi transmis, dupa avizare, de catre compania nationala, societatile nationale si regia autonoma, prevazute la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, conform anexei nr. 3, in cel mult 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului de aprobare a prezentelor norme, care il va comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    (1) Salariul mediu net realizat in luna octombrie 1998 se calculeaza prin raportarea sumelor brute platite din fondul de salarii, corespunzator perioadei respective, din care se scade impozitul aferent acestora, la numarul mediu de salariati din unitatea respectiva.
    (2) In sumele brute care se iau in calcul pentru determinarea salariului mediu net realizat in luna octombrie 1998 se includ:
    a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza;
    b) sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau in sume fixe;
    c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii sau prin contractele colective de munca;
    d) contravaloarea drepturilor in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;
    e) sumele platite pentru concediile de boala din fondul de salarii, conform Legii nr. 49/1992 (exclusiv sumele platite din fondul de asigurari sociale);
    f) alte sume platite din fondul de salarii conform contractelor colective de munca (prime de vacanta, prime pentru imbracaminte).
    (3) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla, rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal sau sarbatorile legale), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, in greva si nici cei detasati la lucru in strainatate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
    Art. 8
    (1) Unitatile care disponibilizeaza personal, precum si agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira lunar Casei de Economii si Consemnatiuni sumele de bani reprezentand platile compensatorii si comisionul aferent, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din ordonanta.
    (2) In situatia achitarii platilor compensatorii intr-o singura transa, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanta, virarea sumelor se va face din bugetele de venituri si cheltuieli ale entitatilor companiei nationale, societatilor nationale si regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, si din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, pentru suma solicitata.
    Art. 9
    (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanta, solicitantii vor depune la unitatile care disponibilizeaza personal, precum si la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o declaratie pe propria raspundere, sub forma unui angajament scris, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme.
    (2) Efectuarea platilor pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta se va face de catre sucursalele Casei de Economii si Consemnatiuni direct beneficiarului sau prin virament, in contul indicat de titular, in scris, pe baza instiintarii eliberate de unitatea care disponibilizeaza personal, precum si de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) In termen de 90 de zile de la efectuarea platii, beneficiarul va prezenta unitatii care a efectuat disponibilizari de personal si agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente, din care sa rezulte utilizarea sumelor conform angajamentului:
    a) copie de pe certificatul de inmatriculare, de pe statutul societatii comerciale infiintate si de pe codul fiscal;
    b) copie de pe autorizatia pentru desfasurarea de activitati comerciale pe cont propriu;
    c) documente justificative, din care sa rezulte utilizarea sumelor primite pentru achizitionarea de inventar agricol, cumpararea de actiuni sau de alte valori mobiliare.
    (4) In situatia in care beneficiarul care a primit suma de bani in conditiile art. 2 alin. (2) din ordonanta nu poate face dovada utilizarii acesteia in scopurile mentionate, in termen de 90 de zile de la data incasarii este obligat sa restituie comisionul perceput de Casa de Economii si Consemnatiuni in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din ordonanta.
    Art. 10
    In termen de 10 zile de la data transmiterii listelor, entitatile companiei nationale, societatilor nationale si regiei autonome, mentionate la art. 2 alin. (1), vor vira sumele de bani aferente platilor compensatorii sucursalelor Casei de Economii si Consemnatiuni, in conturi curente personale purtatoare de dobanda.
    Art. 11
    Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua plata catre beneficiarii de plati compensatorii dupa 5 zile de la data intrarii in cont a sumelor virate.
    Art. 12
    (1) Orice modificare a situatiei initiale prevazute in anexele nr. 1a) si 1b), constatata de catre entitatile companiei nationale, societatilor nationale si regiilor autonome, mentionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, de agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de filialele Casei de Economii si Consemnatiuni, va fi comunicata, dupa caz, celorlalte unitati mentionate, care vor actiona in consecinta.
    (2) Unitatile care efectueaza disponibilizarile de personal vor comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, data expirarii platilor compensatorii din bugetele de venituri si cheltuieli ale entitatilor Companiei Nationale de Electricitate - S.A., Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A., Societatii Nationale de gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, precum si ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare.
    (3) Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira sumele aferente platilor compensatorii platite din Fondul pentru plata ajutorului de somaj dupa 5 zile de la data expirarii termenelor in care compania nationala, societatile nationale si regia autonoma, mentionate la art. 2 alin. (1), au efectuat platile din bugetele de venituri si cheltuieli.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA Nr. 1a)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Compania Nationala ......................              Vizat
    Societatea Nationala ....................
    Regia Autonoma ..........................       Compania Nationala .......
    Unitatea cu personalitate juridica ......       Societatea Nationala .....
    Sediul ..................................       Regia Autonoma ...........
    Telefon nr. .............................
    Codul fiscal ............................
    Numarul de salariati disponibilizati ....

                                  LISTA
cuprinzand persoanele care beneficiaza de plati compensatorii conform
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998, ca urmare a reorganizarii ....., aprobata prin Hotararea Guvernului nr. ..... si prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. .......

    Salariul mediu net realizat in luna octombrie 1998 ........ lei*1)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele
    C - Codul numeric personal
    D - Domiciliul stabil*2)
    E - Data desfacerii contractului individual de munca
    F - Vechimea in munca
    G - Suma cuvenita la prima plata*5)
 ____________________________________________________________________________
| A | B | C | D | E | F |     Suma reprezentand platile compensatorii,    |G |
|   |   |   |   |   |   |          conform vechimii in munca              |  |
|___|___|___|___|___|___|_________________________________________________|__|
|   |   |   |   |   |   |  Total  |      |din care, platite de:|          |  |
|___|___|___|___|___|___|_________|______|_____________________|__________|__|
|   |   |   |   |   |   |         |      | Compania       | Agentia       |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Nationala .... | pentru        |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Societatea     | ocupare       |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Nationala .... | si formare    |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Regia          | profesionala  |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Autonoma ..... | judeteana     |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | Unitatea cu    | sau a         |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | personalitate  | municipiului  |  |
|   |   |   |   |   |   |         |      | juridica*3) ...| Bucuresti*4)  |  |
|___|___|___|___|___|___|_________|______|________________|_______________|__|
|   |   |   |   |   |   | Numarul |      | Numarul  |     | Numarul |     |  |
|   |   |   |   |   |   |   de    | Suma |   de     | Suma|   de    | Suma|  |
|   |   |   |   |   |   | salarii |      | salarii  |     | salarii |     |  |
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |    6    |   7  |     8    |  9  |   10    |  11 |12|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|
|___|___|___|___|___|___|_________|______|__________|_____|_________|_____|__|

                         Conducatorul unitatii,
                         .....................

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 1, 2 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998.
------------
    *1) Se va completa de catre unitate.
    *2) Se va mentiona adresa de domiciliu completa (localitatea, judetul).
    *3) Se va completa de catre societatile nationale, compania nationala sau regia autonoma, respectiv de unitatile cu personalitate juridica.
    *4) Se va completa de catre agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    *5) Se va completa, dupa avizare, de catre unitatile fara personalitate juridica, inainte de transmiterea anexei la sucursala Casei de Economii si Consemnatiuni.

    ANEXA Nr. 1b)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Compania Nationala ......................              Vizat
    Societatea Nationala ....................
    Regia Autonoma ..........................       Compania Nationala .......
    Unitatea cu personalitate juridica ......       Societatea Nationala .....
    Sediul ..................................       Regia Autonoma ...........
    Telefon nr. .............................
    Codul fiscal ............................
    Numarul de salariati disponibilizati ....

                               LISTA
cuprinzand persoanele disponibilizate ca urmare a reorganizarii .............., care se incadreaza in prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 si ale Ordinului ministrului industriei si comertului nr. .......
 ___________________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si | Codul numeric | Data         | Vechimea | Motivatia    |
| crt. | prenumele | personal      | desfacerii   | in munca | conform      |
|      |           |               | contractului |          | prevederilor |
|      |           |               | de munca     |          | art. 4 din   |
|      |           |               |              |          | Ordonanta de |
|      |           |               |              |          | urgenta a    |
|      |           |               |              |          | Guvernului   |
|      |           |               |              |          | nr. 36/1998  |
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|
|______|___________|_______________|______________|__________|______________|

                         Conducatorul unitatii,
                         .....................

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998.

    ANEXA Nr. 1c)
    la norme

                               CIRCUITUL
                 anexelor nr. 1a) si 1b) dupa avizare

    a) 5 exemplare la unitatile cu personalitate juridica din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A., respectiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., din care:
    - 4 exemplare la unitatile fara personalitate juridica din subordine, din care:
      - 2 exemplare la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
      - un exemplar din anexa nr. 1a) la sucursala Casei de Economii si Consemnatiuni;
    b) 4 exemplare la unitatile fara personalitate juridica din cadrul Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A., al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare si al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" Bucuresti, din care:
      - 2 exemplare la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
      - un exemplar din anexa nr. 1a) la sucursala Casei de Economii si Consemnatiuni.

    ANEXA Nr. 2a)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Compania Nationala ..................
    Societatea Nationala ................
    Regia Autonoma ......................

           AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA

    Prin prezenta va comunicam ca prin Hotararea Guvernului nr. ..../199...*) s-a aprobat infiintarea ............, ca urmare a reorganizarii ................ ..............................................................................., care are in subordine urmatoarele unitati:

    Judetul Alba
            1. Unitatea cu personalitate juridica
    ..............

            Unitati fara personalitate juridica
    ........................
    .................
    ..............

            2. Unitatea cu personalitate juridica
    ..............

            Unitati fara personalitate juridica
    ........................
    .................
    ..............

    Judetul ..............

          Director general,
       .......................
       (semnatura si stampila)

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA Nr. 2b)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
    Compania Nationala ..................
    Societatea Nationala ................
    Regia Autonoma ......................

           AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA JUDETEANA/
                         A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca prin Hotararea Guvernului nr. ..../199...*) s-a aprobat infiintarea ............, ca urmare a reorganizarii ................
...............................................................................,
............................................................................. .

    Numarul total de salariati disponibilizati in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 este de ....., in baza Ordinului ministrului industriei si comertului nr. ... din ......*).

          Director general,
       .......................
       (semnatura si stampila)

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA Nr. 3
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    Vizat
    Compania Nationala ......................
    Societatea Nationala ....................       Compania Nationala .......
    Regia Autonoma ..........................       Societatea Nationala .....
    Unitatea cu personalitate juridica ......       Regia Autonoma ...........

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA

    Prin prezenta va comunicam ca salariul mediu net realizat in luna octombrie 1998 la unitatea cu personalitate juridica .................. este de ...... lei si a fost calculat cu respectarea prevederilor art. 7 din norme.

          Director general,
       .......................
       (semnatura si stampila)

    ANEXA Nr. 4
    la norme

                            Dat in fata noastra

            AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA JUDETEANA/
                         A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    UNITATEA CARE DISPONIBILIZEAZA PERSONAL

                               ANGAJAMENT

    Subsemnatul ................., domiciliat in localitatea .................., str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., sectorul/judetul ... .................., posesor al buletinului (cartii) de identitate seria ........ nr. ....., codul numeric personal .............., eliberat de .......... la data de ..........., titular al contului curent personal special, deschis la unitatea C.E.C. .............., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ma angajez ca suma de ........... lei sa o utilizez, in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/1998, in scopul*): .......................................................... .............................................................................. .
    Ma oblig ca, in termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economii si Consemnatiuni imi va elibera suma de bani solicitata, sa prezint agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatii ................. copii de pe actele doveditoare*) din care sa rezulte utilizarea sumei in scopul prevazut mai sus.

                Semnatura                        Data ..............
           ..................

------------
    *) Se va mentiona una dintre situatiile:
    1. infiintarea unei societati comerciale;
    2. desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu;
    3. achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol;
    4. cumpararea de actiuni;
    5. cumpararea de valori mobiliare.
    *) Acte doveditoare:
    1. copie de pe certificatul de inmatriculare al societatii comerciale, de pe statut si de pe codul fiscal;
    2. copie de pe autorizatia pentru desfasurarea de activitati comerciale pe cont propriu;
    3. documente justificative din care sa rezulte utilizarea sumelor pentru achizitionarea de inventar agricol, cumpararea de actiuni sau de alte valori mobiliare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 127/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 127 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 127/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu