Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3974 din 01.05.2020

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 05 mai 2020SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 24 din 9.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2020-2021. Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Articolul 3Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025. Articolul 4Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie ANEXĂJudeţul Arad

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu" 34/28.11.2019 Municipiul Arad, bd. Decebal nr. 31A, tel.: 0257/281437, licvlaicu@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Mecanică Tehnician proiectant în construcţia de maşini Română Cu frecvenţă
Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Mecanică Sudor Română Cu frecvenţă
Operator la maşini cu comandă numerică Română Cu frecvenţă
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie Română Cu frecvenţă
Electro-mecanică Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 26 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Bacău

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Colegiul Naţional „Ferdinand I" 35/5.12.2019 Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 45, tel./fax: 0234/513565 ferdinandbc@yahoo.com Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Real (filiera teoretică) Ştiinţe ale naturii Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 71 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 39 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Bistriţa-Năsăud

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic Agricol 34/27.11.2019 Municipiul Bistriţa, str. Drumul Tărpiului nr. 21, tel./fax: 0263/238101 scoala@agricolbistrita.ro Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Industrie alimentară Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 40 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Braşov

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Victor Jinga" 33/20.11.2019 Municipiul Săcele, aleea Episcop Popeea nr. 20, tel./fax: 0368/461100 Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Mecanică Sudor Română Cu frecvenţă
Turnător Română Cu frecvenţă
Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 30 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 30 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Municipiul Bucureşti

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu" 34/28.11.2019 Calea Giuleşti nr. 10, sectorul 1, tel.: 021/6370484, colegiultehmatrul@yahoo.com, golescu@ctmr.ro Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Servicii Turism şi alimentaţie Organizator banqueting Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 44 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Caraş-Severin

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Clisura Dunării" 33/20.11.2019 Oraşul Moldova Nouă, str. George Coşbuc nr. 1, tel./fax: 0255/540822 grmold9@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Transporturi Tehnician diagnostic auto Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 130 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 68 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 62 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Constanţa

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida" 34/28.11.2019 Municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, tel./fax: 0341/427401 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Transporturi Tehnician diagnostic auto Română Cu frecvenţă
Tehnician transporturi interne şi internaţionale Română Cu frecvenţă
Şcoala de maiştri/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Maistru electromecanic auto Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Galaţi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Paul Bujor" 34/28.11.2019 Oraşul Bereşti, Str. Trandafirilor nr. 210, tel./fax: 0236/342345 Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist Română Cu frecvenţă
Comerţ Comerciant-vânzător Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 48 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Iaşi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" 35/05.12.2019 Municipiul Iaşi, str. Costache Negri nr. 50, tel./fax: 0332/418760 vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Real (filiera teoretică) Ştiinţe ale naturii Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 64 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
2. Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi" 34/28.11.2019 Municipiul Iaşi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, tel./fax: 0332/402577 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură ecologică Română Cu frecvenţă
Turism şi alimentaţie Organizator banqueting Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 54 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 27 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 27 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Ilfov

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic „Pamfil Şeicaru" 33/20.11.2019 Comuna Ciorogârla, Str. Şcolii nr. 15, tel.: 021/3159114, pamfilseicaru@yahoo.com Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Tehnic Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Tehnician în construcţii şi lucrări publice Română Cu frecvenţă
33/20.11.2019 Servicii Economic Tehnician în activităţi economice Română Cu frecvenţă
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
33/20.11.2019 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Agricultură Tehnician protecţia plantelor Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 52 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 26 de formaţiuni/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Mureş

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Vocaţional de Artă 33/20.11.2019 Municipiul Târgu Mureş, Str. Revoluţiei nr. 9, tel.: 0365/882693 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Artistic (filieră vocaţională) Arta actorului Română, Maghiară Cu frecvenţă
Arhitectură Română, Maghiară Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Neamţ

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul „Vasile Conta" 35/05.12.2019 Oraşul Târgu Neamţ, str. Radu Teoharie nr. 3, tel./fax: 0233/791228 liceulvasileconta@ yahoo.com Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Pedagogic (filiera vocaţională) Educator-învăţător Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 57 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 21 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Prahova

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic Energetic 34/28.11.2019 Oraşul Câmpina, Str. Griviţei nr. 1, tel.: 0244/333924, energeticcampina@yahoo.com Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Real (filiera teoretică) Ştiinţe ale naturii Română Cu frecvenţă
Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Servicii Econo-mic Tehnician în activităţi economice
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 21 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 21 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Judeţul Timiş

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Şcoala Gimnazială 29/20.10.2019 Comuna Şag, Str. a III-a nr. 43, tel.: 0256/395118 scoala_sag@yahoo.com Preşcolar Română PN şi PP
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 24 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 10 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
2. Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva" 33/20.11.2019 Municipiul Timişoara, bd. Constantin Diaconovici Loga nr. 45, tel.: 0256/490027 lped_tm@yahoo.com Liceal Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Real (filieră teoretică) Ştiinţe ale naturii Română Cu frecvenţă
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 85 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 45 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 40 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3974/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3974 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3974/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu