Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 24 din  3 martie 2004

pentru ratificarea Tratatului privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din  4 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Tratatul privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003, impreuna cu Declaratia comuna a ministrilor afacerilor externe.
    Art. 2
    Declaratia comuna a ministrilor afacerilor externe, semnata la Moscova la 4 iulie 2003, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu Tratatul privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           VIOREL HREBENCIUC

                                TRATAT
privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa

    Romania si Federatia Rusa, denumite in continuare parti contractante,
    convinse de necesitatea realizarii unei politici active, orientata spre viitor, de prietenie si colaborare fructuoasa intre Romania si Federatia Rusa, bazata pe egalitate, parteneriat, incredere si avantaj reciproc in toate domeniile,
    confirmandu-si adeziunea fata de obiectivele si principiile inscrise in Carta Organizatiei Natiunilor Unite, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Noua Europa si in celelalte documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si in cele ale Consiliului Europei,
    subliniind insemnatatea schimbarilor istorice profunde care au loc in Europa si constiente de importanta contributiei fiecarei parti contractante la mentinerea pacii pe continentul european,
    dorind sa contribuie, pe toate caile, la opera de edificare a unei Europe noi, unita prin valorile comune ale democratiei, libertatii si statului de drept, precum si la consolidarea structurilor de securitate si cooperare pe continent,
    convinse ca primatul dreptului international in relatiile dintre state si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului constituie o conditie esentiala pentru edificarea noii Europe,
    tinand seama de schimbarile profunde care au loc in sistemele politice si economice din Romania si Federatia Rusa, precum si in mecanismul colaborarii bilaterale, care deschid noi posibilitati pentru extinderea legaturilor si a conlucrarii reciproce,
    avand in vedere potentialul celor doua state si posibilitatile lor pentru dezvoltarea colaborarii bilaterale reciproc avantajoase,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Partile contractante dezvolta relatii de prietenie, cooperare, intelegere si respect reciproc, conducandu-se in relatiile reciproce dupa principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki si ale altor documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si dupa normele general recunoscute ale dreptului international.
    Partile contractante solutioneaza pe calea negocierilor, in conformitate cu principiile si normele dreptului international, toate problemele din relatiile lor bilaterale.
    Ele reafirma dreptul inalienabil al popoarelor de a-si hotari, in mod liber si fara amestec din afara, statutul politic, de a-si alege mijloacele de asigurare a propriei securitati si de a-si asigura dezvoltarea economica, sociala si culturala.
    Art. 2
    Partile contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii fortei sau amenintarii cu forta impotriva integritatii teritoriale sau a independentei politice a oricarui stat sau in orice alt mod incompatibil cu scopurile si principiile Organizatiei Natiunilor Unite, precum si necesitatea solutionarii tuturor problemelor internationale prin mijloace pasnice.
    In cazul aparitiei unor diferende sau a unor situatii care pot ameninta sau ameninta pacea ori securitatea internationala sau aduc atingere securitatii uneia ori ambelor parti contractante, ele procedeaza la schimburi de pareri in scopul gasirii unor mijloace adecvate de reglementare pasnica a diferendelor sau a situatiilor ivite, in conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si cu documentele Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
    Daca una dintre partile contractante va face obiectul unui act de agresiune armata sau se va gasi in pericol de agresiune din partea unui stat tert ori a unor state terte, aceasta poate sa ceara celeilalte parti contractante sa aiba loc consultari in aceasta problema, pentru a favoriza solutionarea conflictului conform Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si documentelor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
    Art. 3
    Partile contractante recunosc caracterul atotcuprinzator si indivizibilitatea securitatii si legatura indisolubila dintre securitatea fiecareia si securitatea tuturor statelor participante la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa si reafirma dreptul inerent al fiecareia de a fi libera sa isi aleaga sau sa isi schimbe aranjamentele de securitate, inclusiv tratatele de alianta, pe masura evolutiilor lor. Ele nu isi vor intari securitatea pe seama securitatii altor state.
    Ele sprijina activ dezvoltarea procesului de intarire a securitatii si colaborarii in Europa, pe baza prevederilor Actului Final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o Noua Europa, a Cartei pentru Securitate Europeana si a celorlalte documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
    Partile contractante favorizeaza procesul de integrare europeana si colaboreaza in special in vederea crearii unui spatiu unic de drept, economic si cultural pe continentul european.
    Partile contractante sustin crearea, dezvoltarea si activitatea eficienta a structurilor general europene si a masurilor de intarire a increderii si securitatii, in scopul prevenirii si solutionarii pe cale pasnica a diferendelor.
    Partile contractante acorda o atentie deosebita dezvoltarii colaborarii multilaterale regionale si subregionale, ca parte integranta a procesului general european.
    Partile contractante sprijina, prin toate mijloacele, intarirea eficientei mecanismelor de securitate si cooperare din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite.
    Partile contractante intreprind eforturile privind asigurarea securitatii proprii, in conformitate cu obligatiile asumate in plan bilateral si multilateral, inclusiv cu cele referitoare la armamente si fortele armate.
    Cooperarea militara si in domeniul tehnicii militare dintre partile contractante se dezvolta in conformitate cu obligatiile asumate pe plan international, pe baza principiului inadmisibilitatii folosirii fortei sau amenintarii cu forta impotriva integritatii teritoriale sau a independentei politice a oricarui stat.
    Art. 4
    Partile contractante contribuie activ la dezarmarea nucleara, chimica si biologica.
    Ele actioneaza impreuna pentru largirea participarii la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare din 1 iulie 1968 si pentru respectarea stricta a acestuia, astfel incat numarul statelor posesoare de arme nucleare sa nu creasca, precum si pentru lichidarea armelor chimice si bacteriologice.
    Partile contractante conlucreaza activ in vederea convenirii unor noi pasi pentru reducerea inarmarilor si pentru intarirea masurilor de incredere in Europa pe baza acordurilor internationale la care ele sunt parti.
    Art. 5
    Partile contractante organizeaza consultari regulate, la niveluri corespunzatoare, intre organele autoritatilor legislative si executive ale Romaniei si Federatiei Ruse, inclusiv intre ministerele afacerilor externe, asupra dezvoltarii relatiilor bilaterale, precum si asupra problemelor importante ale vietii internationale, in special ale securitatii si cooperarii in Europa.
    Partile Contractante sprijina realizarea de contacte sistematice intre autoritatile publice interesate si favorizeaza, in conformitate cu legislatia lor, contactele dintre unitatile administrativ-teritoriale din Romania si subiectii Federatiei Ruse.
    Art. 6
    Partile contractante extind relatiile lor economice pe baza de egalitate, parteneriat si avantaj reciproc, creand conditii favorabile pentru promovarea unor forme moderne de schimburi comerciale si de cooperare economica si tehnico-stiintifica si vor intreprinde masuri vizand consolidarea bazei juridice pentru o astfel de conlucrare.
    Partile contractante incurajeaza legaturile directe si cooperarea dintre agentii economici din Romania si Federatia Rusa. Fiecare parte contractanta se straduieste sa imbunatateasca conditiile pentru activitatea, pe teritoriul sau, a agentilor economici ai celeilalte parti contractante.
    Ele incurajeaza dezvoltarea cooperarii in domeniul investitiilor de capital.
    Partile contractante sprijina cooperarea in domeniul stiintelor fundamentale si aplicative, prin realizarea de programe si proiecte comune, schimb de cercetatori si realizarea altor forme de conlucrare.
    Art. 7
    In scopul satisfacerii necesitatilor economice ale celor doua state, partile contractante acorda o atentie deosebita colaborarii in scopul dezvoltarii bazei energetice, de combustibili si materii prime, a transporturilor, a constructiei de masini, a constructiilor, a agriculturii si industriei alimentare, a productiei bunurilor de larg consum si in alte domenii, inclusiv prin constituirea de societati si intreprinderi mixte, banci cu capital mixt.
    Partile contractante sprijina cooperarea in zonele economice libere de pe teritoriul lor.
    Ele actioneaza pentru crearea de mecanisme bilaterale de colaborare in domeniile economiei, comertului, stiintei si tehnicii, precum si in alte domenii si pentru cresterea eficientei mecanismelor existente.
    Art. 8
    Partile contractante realizeaza o stransa colaborare in domeniul protectiei mediului inconjurator si al utilizarii rationale a resurselor naturale, precum si al prevenirii si lichidarii situatiilor exceptionale de origine naturala si tehnologica.
    Ele contribuie la extinderea colaborarii bilaterale, regionale si subregionale in domeniul protectiei mediului inconjurator si al utilizarii rationale a resurselor naturale si conlucreaza in scopul elaborarii si realizarii de programe si proiecte speciale vizand infaptuirea unor masuri eficiente de protectie a naturii, indeosebi in zona Marii Negre.
    Partile contractante se ajuta in prevenirea si lichidarea situatiilor exceptionale de origine naturala si tehnologica, se informeaza neintarziat asupra catastrofelor naturale si tehnologice care pot avea urmari transfrontaliere si asupra masurilor intreprinse pentru inlaturarea lor, potrivit prevederilor din conventiile internationale la care Romania si Federatia Rusa sunt parti.
    Partile contractante actioneaza reciproc in actiuni comune bilaterale si internationale legate de obiective cu caracter umanitar.
    Art. 9
    Partile contractante conlucreaza activ atat intre ele, cat si cu alte state interesate, in scopul utilizarii rationale a resurselor economice naturale ale Marii Negre si a potentialului de navigatie al Dunarii si al altor cai navigabile, pe baza intelegerilor relevante internationale, multilaterale si bilaterale.
    Art. 10
    Partile contractante dezvolta o larga colaborare in domeniile stiintei, culturii si informatiei.
    Partile contractante contribuie la stabilirea de legaturi directe intre institutiile de invatamant superior, centrele de cercetare stiintifica, institutiile si oamenii de cultura si arta, precum si intre mijloacele de informare in masa.
    Fiecare parte contractanta isi afirma disponibilitatea de a asigura cetatenilor interesati accesul larg la limba si cultura celeilalte parti contractante si de a sprijini initiativele institutiilor de stat si neguvernamentale, precum si alte initiative in acest domeniu.
    Partile contractante favorizeaza accesul reciproc la materialele de arhiva, la biblioteci si la alte asemenea institutii, in conformitate cu legislatia fiecarui stat.
    Art. 11
    Partile contractante respecta, asigura si ocrotesc, in conditii de egalitate deplina in fata legii, fara nici o discriminare, identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa a persoanelor care locuiesc in Romania si care se considera, conform originii lor, ca apartinand minoritatii ruse si, respectiv, persoanelor care locuiesc in Federatia Rusa si care se considera, conform originii lor, ca apartinand minoritatii romane, indiferent de apelativul folosit in privinta lor in societate si de regiunile in care ele locuiesc pe teritoriul fiecarei parti contractante.
    In acest scop, partile contractante aplica normele si standardele Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Consiliului Europei.
    Art. 12
    Partile contractante, prin organele lor competente, colaboreaza in solutionarea problemelor legate de identificarea, evidenta, amenajarea, asigurarea conservarii si intretinerea corespunzatoare a locurilor de inhumare militare si a monumentelor memoriale romane de pe teritoriul Federatiei Ruse si a monumentelor si locurilor de inhumare militare ruse de pe teritoriul Romaniei.
    Art. 13
    Partile contractante creeaza conditiile necesare pentru extinderea de legaturi directe intre organizatiile si asociatiile politice, sindicale, profesionale, de femei, de tineret si altele din ambele state.
    Ele stimuleaza contactele directe dintre unitatile administrativ-teritoriale si organele administratiei publice locale din Romania, pe de o parte, si subiectii Federatiei Ruse si organele autoconducerii locale din Federatia Rusa, pe de alta parte, inclusiv schimbul de experienta privind activitatea de gospodarire urbana, serviciile comunale, mentinerea ordinii publice si in alte domenii, in limitele competentelor lor.
    Art. 14
    Partile contractante actioneaza impreuna in lupta impotriva terorismului international sub toate formele si manifestarile acestuia. Ele se pronunta pentru consolidarea colaborarii internationale privind contracararea formelor traditionale si a celor noi ale amenintarilor teroriste, in conformitate cu prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si cu alte norme ale dreptului international.
    Partile contractante colaboreaza in combaterea crimei organizate, a spalarii veniturilor obtinute in mod ilegal, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, de arme, materiale nucleare si radioactive, a contrabandei, inclusiv a transferului ilegal peste frontiera a bunurilor culturale.
    Partile contractante perfectioneaza mecanismele pentru acordarea asistentei juridice reciproce in cauze penale, civile si familiale.
    Art. 15
    Partile contractante incurajeaza extinderea contactelor dintre cetatenii celor doua state, inclusiv calatoriile lor reciproce in scopuri de afaceri, economice, culturale si stiintifice, precum si in probleme private.
    Art. 16
    Partile contractante conlucreaza in organizatiile internationale in care ele sunt sau vor deveni membre si coopereaza pentru indeplinirea angajamentelor asumate in cadrul acestor organizatii internationale.
    Art. 17
    In vederea realizarii prevederilor prezentului tratat, partile contractante incheie acordurile necesare.
    Art. 18
    Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor contractante decurgand din alte tratate internationale la care ele sunt parti.
    Prezentul tratat nu este indreptat impotriva nici unui stat tert.
    Art. 19
    Prezentul tratat se supune ratificarii si va intra in vigoare in a 30-a zi de la schimbul instrumentelor de ratificare.
    Prezentul tratat se incheie pe termen de 10 ani.
    Valabilitatea prezentului tratat se va prelungi automat, pe perioade succesive de cate 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu va incunostinta in scris cealalta parte contractanta despre intentia de a-l denunta, cu cel putin un an inaintea expirarii perioadei respective de valabilitate.
    Semnat la Moscova la 4 iulie 2003, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si limba rusa, ambele texte fiind egal autentice.

                  Pentru Romania,
                  ION ILIESCU,
                  Presedintele Romaniei

                  Pentru Federatia Rusa,
                  VLADIMIR PUTIN,
                  Presedintele Federatiei RuseSmartCity5

COMENTARII la Legea 24/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu