E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 491 din 14 august 1998

privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 305 din 21 august 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu, prevazut in anexa nr. 1.1.
    (2) Capitalul social al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este detinut in intregime de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 3
    Capitalul social al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este de 1.233.067.267 mii lei, integral varsat.
    Art. 4
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. are ca obiect principal de activitate productia, cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, inmagazinarea, transportul, dispecerizarea, importul, tranzitul international si distributia de gaze.
    (2) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. va desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate.
    Art. 5
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale si raspunde de asigurarea functionarii acestuia in conditii de siguranta.
    (2) In exercitarea atributiilor privind functionarea sistemului national de transport gaze naturale, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este abilitata sa propuna Ministerului Industriei si Comertului reglementari privind activitatile de productie, transport, distributie si dispecerizare.
    Art. 6
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. participa la capitalul social al urmatoarelor societati comerciale, ca actionar unic, acestea constituind filialele sale:
    - Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu;
    - Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., cu sediul in municipiul Targu Mures, Str. Salcamilor nr. 23, judetul Mures;
    - Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova;
    - Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3;
    - Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu sediul in municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21.
    (2) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. are in structura activitatea de transport si dispecerizare a gazelor naturale.
    (3) Filialele sunt organizate ca societati comerciale pe actiuni, persoane juridice romane, in cadrul carora se organizeaza sedii secundare cu statut de sucursala.
    (4) Sucursalele nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (5) Filialele si sucursalele sunt prevazute in anexa nr. 2.1 la prezenta hotarare.
    (6) Relatiile dintre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si filialele sale sunt stabilite prin statutele anexa la prezenta hotarare.
    Art. 7
    Filialele Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prevazute la art. 6 se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare si statutelor prevazute in anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 si 3.5.
    Art. 8
    Capitalul social initial al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. la data infiintarii, prevazut la art. 3, este repartizat astfel:
    a) 305.238.608 mii lei pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    b) 350.217.217 mii lei pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    c) 108.023.785 mii lei pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    d) 135.802.698 mii lei pentru Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    e) 113.335.389 mii lei pentru Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    f) 220.449.570 mii lei pentru activitatea de transport-dispecerizare gaze naturale, precum si pentru alte activitati.
    Art. 9
    (1) Capitalul social al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, care se desfiinteaza, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 1997, care va fi actualizat conform legii.
    (2) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si filialele sale pot participa cu capital in conditiile legii la constituirea de societati comerciale cu obiect de activitate similar, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine.
    (3) Bunurile proprietate publica a statului, aflate in patrimoniul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, identificate prin anexa nr. 4.1., se atribuie in conditiile legii Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si nu se includ in capitalul social al acesteia, urmand regimul juridic prevazut la art. 135 alin. (3), (4) si (5) din Constitutie.
    Art. 10
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se afla sub coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Actiunile Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile in calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 11
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat si de catre un consiliu de administratie format din 9 membri.
    (2) Filialele Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sunt conduse fiecare de adunarea generala a actionarilor si de catre un consiliu de administratie alcatuit din 5 membri.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor si membrii Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (4) Membrii consiliului de administratie pentru filialele Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se numesc de catre Consiliul de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei si comertului.
    (5) Conducerea executiva a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este asigurata de catre un director general, care este si presedinte al consiliului de administratie.
    (6) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliilor de administratie sunt prevazute in statute.
    Art. 12
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. va efectua toate demersurile necesare privind externalizarea filialelor de distributie a gazelor naturale "Distrigaz Sud" si "Distrigaz Nord" din structura sa, pana la termenul prevazut in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 13
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, repartizarea acestora catre filiale urmand sa se faca pe baza de protocol, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se substituie in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias.
    Art. 14
    (1) Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si filialele sale pot beneficia de alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, in conditiile legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii si retehnologizare ale Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.
    (3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investitii majoreaza capitalul social al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si al filialelor sale.
    Art. 15
    Creditele contractate cu garantie guvernamentala de catre Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias de la institutii financiare internationale isi mentin statutul juridic si vor fi rambursate de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Guvernul Romaniei garantand in continuare aceste credite in conditiile initiale.
    Art. 16
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., precum si filialele sale vor negocia noi contracte colective de munca, potrivit legii.
    Art. 17
    Anexele nr. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 4.1 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 16/1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 16 ianuarie 1991, iar Hotararea Guvernului nr. 323/1992 privind reorganizarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias prin desprinderea unor subunitati din structura sa, care se organizeaza ca societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 5 august 1992, si Hotararea Guvernului nr. 690/1994 privind infiintarea de societati comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 4 noiembrie 1994, se modifica in mod corespunzator, numai in ceea ce priveste prevederile referitoare la Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Nicolae Staiculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

    ANEXA 1.1

                             STATUTUL
          Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii nationale
    Sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. cuprinde: Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., precum si activitatea de transport-dispecerizare gaze naturale.
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. poate infiinta in viitor filiale si sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii nationale
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru extractia, inmagazinarea, transportul, dispecerizarea si distributia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii nationale
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze;
    2. productia de gaze naturale;
    3. probele de productie si reparatiile capitale ale sondelor;
    4. inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
    5. cercetarea si ingineria tehnologica;
    6. transportul, distributia si comercializarea gazelor naturale;
    7. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    8. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
    9. intretinerea, verificarea, revizia si reparatia conductelor magistrale si a instalatiilor tehnologice aferente;
    10. import-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate);
    11. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    12. tranzitul international de gaze pe teritoriul Romaniei;
    13. cooperari internationale in domeniul gazelor naturale;
    14. elaborarea, aprobarea sau, dupa caz, avizarea documentelor cu caracter normativ ce reglementeaza activitatea de productie, transport si distributie a gazelor naturale;
    15. desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor de gaze naturale asupra mediului;
    16. realizarea operatiunilor financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare economica internationala, in vederea asigurarii:
    - resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
    - participarii pe piata internationala cu actiuni si operatiuni specifice;
    - constituirii de societati mixte;
    - functionarii interconectate a sistemului national de gaze naturale cu sistemele similare ale altor tari;
    17. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    18. operatiuni de comision si intermediere;
    19. vanzarea en gros si en detail (prin valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de extractie si transport a gazelor naturale);
    20. gestionarea bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, date spre administrare;
    21. inchirierea si/sau vanzarea de spatii de locuit; inchirierea de spatii de cazare la tarifele stabilite de societatea nationala pentru personalul propriu si pentru terti;
    22. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii nationale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    23. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    24. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
    25. furnizarea de apa, energie termica si energie electrica;
    26. transport de marfuri si de persoane;
    27. inchiriere de mijloace de transport si utilaje pentru terti;
    28. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    29. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    30. activitati specifice in domeniul securitatii si protectiei muncii, al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;
    31. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement etc.);
    32. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    33. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. la data infiintarii este de 1.233.067.267 mii lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1997, fiind impartit in 12.330.672 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei, fiind repartizat astfel:
    - pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se repartizeaza un capital de 305.238.608 mii lei, impartit in 3.052.386 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei;
    - pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se repartizeaza un capital de 350.217.217 mii lei, impartit in 3.502.172 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei;
    - pentru Filiala de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se repartizeaza un capital de 108.023.785 mii lei, impartit in 1.080.237 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei;
    - pentru Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A se repartizeaza un capital de 135.802.698 mii lei, impartit in 1.358.026 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei;
    - pentru Filiala de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A se repartizeaza un capital de 113.335.389 mii lei, impartit in 1.133.353 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei;
    - pentru activitatea de transport-dispecerizare gaze naturale se repartizeaza un capital de 220.449.570 mii lei, impartit in 2.204.495 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial este detinut de statul roman ca actionar unic pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este sub coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. participa la capitalul social al filialelor sale, ca actionar unic.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii nationale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii nationale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii nationale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este organul de conducere al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice. Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie se numesc si se revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii nationale;
    b) alege cenzorii conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii nationale de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii nationale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii nationale a unui numar de actiuni proprii;
    r) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l), m) si n), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii nationale;
    b) mutarea sediului societatii nationale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii nationale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii nationale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea nationala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 18
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., interesele acestuia vor fi reprezentate de catre Ministerul Industriei si Comertului.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 9 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se asigura de catre un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte dintre atributiile sale directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii nationale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., ai filialelor si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.;
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general al societatii nationale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii nationale;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.;
    g) numeste si revoca membrii consiliului de administratie ai filialelor;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pe anul in curs;
    i) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    j) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii nationale, conform structurii organizatorice aprobate;
    l) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    m) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    n) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    o) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    p) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatilor comerciale;
    g) stabileste tactica si strategia de marketing;
    r) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit delegatie;
    s) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
    t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii nationale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii nationale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii nationale, pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii nationale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii nationale.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii nationale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii nationale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii nationale

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul societatii nationale
    Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din filialele societatii nationale se fac de catre conducatorul filialei.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele societatii nationale
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 30
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 34
    Dizolvarea societatii nationale
    Dizolvarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii nationale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii nationale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii nationale.
    Dizolvarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea societatii nationale
    Dizolvarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 2.1

                                LISTA
filialelor Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
______________________________________________________________________________
 Nr.  Denumirea filialei                     Localitatea   Sediul
 crt.
______________________________________________________________________________
 1.   Filiala de explorare, productie si     Medias        Bd. Unirii nr. 4,
      inmagazinare subterana a gazelor                     judetul Sibiu
      naturale - Societatea Comerciala de
      Explorare, Productie si Inmagazinare
      Subterana a Gazelor Naturale
      "Exprogaz - Medias" - S.A.
 2.   Filiala de explorare, productie si     Targu Mures   Str. Salcamilor
      inmagazinare subterana a gazelor                     nr. 23,
      naturale - Societatea Comerciala de                  judetul Mures
      Explorare, Productie si Inmagazinare
      Subterana a Gazelor Naturale
      "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.
 3.   Filiala de explorare, productie si      Ploiesti     Str. Gheorghe
      inmagazinare subterana a gazelor                     Grigore Cantacuzino
      naturale - Societatea Comerciala de                  nr. 184,
      Explorare, Productie si Inmagazinare                 judetul Prahova
      Subterana a Gazelor Naturale
      "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.
 4.   Filiala de distributie a gazelor        Bucuresti    Str. Cavafii Vechi
      naturale - Societatea Comerciala de                  nr. 15, sectorul 3
      Distributie a Gazelor Naturale
      "Distrigaz Sud" - S.A.
 5.   Filiala de distributie a gazelor        Targu Mures  Piata Trandafirilor
      naturale - Societatea Comerciala                     nr. 21,
      de Distributie a Gazelor Naturale                    judetul Mures
      "Distrigaz Nord" - S.A.
______________________________________________________________________________

                               LISTA
sucursalelor din componenta Filialei de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
______________________________________________________________________________
 Nr.  Denumirea           Sediul
 crt. sucursalei
______________________________________________________________________________
 1.   Bucuresti           Bd. Marasesti nr. 4 - 6, sectorul 4, Bucuresti
 2.   Buzau               Str. Unirii nr. 10, Buzau, judetul Buzau
 3.   Brasov              Str. Avram Iancu nr. 52 - 54, Brasov, judetul Brasov
 4.   Craiova             Str. Bibescu nr. 59A, Craiova, judetul Dolj
 5.   Fagaras             Aleea Gazului nr. 1, Fagaras, judetul Brasov
 6.   Galati              Str. Mihai Bravu nr. 10, Galati, judetul Galati
 7.   Pitesti             Str. Lanariei nr. 7 - 9, Pitesti, judetul Arges
 8.   Ploiesti            Bd. Independentei nr. 10, Ploiesti, judetul Prahova
 9.   Targu Jiu           Str. A. I. Cuza nr. 5, Targu Jiu, judetul Gorj
10.   Targoviste          Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, Targoviste,
                          judetul Dambovita
11.   Ramnicu Valcea      Str. Banu Maracine nr. 44A, Ramnicu Valcea,
                          judetul Valcea
______________________________________________________________________________

                              LISTA
sucursalelor din componenta Filialei de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
_____________________________________________________________________
 Nr.  Denumirea           Sediul
 crt. sucursalei
_____________________________________________________________________
 1.   Alba                Str. Olteniei nr. 21A, Alba Iulia
 2.   Arad                Str. Iuliu Maniu nr. 82 - 84, Arad
 3.   Bacau               Str. Mihai Eminescu nr. 27, Bacau
 4.   Baia Mare           Str. Iuliu Maniu nr. 58, Baia Mare
 5.   Cluj                Str. Decebal nr. 93 - 95, Cluj-Napoca
 6.   Deva                Str. Emanoil Gojdu nr. 85, Deva
 7.   Iasi                Str. Uzinei nr. 7, Iasi
 8.   Ludus               Str. Republicii nr. 53, Ludus
 9.   Medias              Str. Stadionului nr. 83 - 85, Medias
10.   Mures               Str. Barajului nr. 4, Targu Mures
11.   Sibiu               Str. Rusciorului nr. 40, Sibiu
12.   Timisoara           Str. Independentei nr. 26 - 28, Timisoara
13.   Turda               Piata Republicii nr. 26, Turda
_____________________________________________________________________

    ANEXA 3.1

                             STATUTUL
Filialei de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. are sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, exploatarea, inmagazinarea gazelor naturale, executarea de lucrari in strainatate, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat in prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat) in tara si in strainatate;
    2. productia, prelucrarea produselor petroliere de la terti;
    3. comprimarea mecanica a gazelor;
    4. probe de productie, interventii, reparatii sonde si consulting pentru activitatea proprie si pentru terti;
    5. operatiuni tehnologice speciale si consulting, specifice activitatii de productie a gazelor;
    6. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
    7. producerea si comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon si alti componenti chimici din compozitia petrolului, atmosferei si a apelor de zacamant (in forma lichida si gazoasa);
    8. inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
    9. injectia in sonde a apelor de zacamant si uzate pentru activitatea proprie si pentru terti;
    10. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazele naturale;
    11. proiectarea retelelor de joasa presiune;
    12. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti;
    13. colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in domeniul obiectului de activitate din prezentul statut, in tara si in strainatate;
    14. lucrari de constructii-montaj, constructii civile, drumuri, intretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente pentru activitatea proprie si pentru terti;
    15. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    16. exploatarea, intretinerea si taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;
    17. dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor de depozitare a deseurilor rezultate in procesul de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    18. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    19. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;
    20. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate;
    21. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    22. cooperari interne si internationale in domeniul explorarii productiei si inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum si al altor activitati conexe acestora;
    23. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;
    24. inchirierea si/sau vanzarea de spatii la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu si pentru terti;
    25. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    26. furnizarea de apa (potabila, industriala si minerala), energie termica si energie electrica;
    27. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    28. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.);
    29. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    30. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    31. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este filiala a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. la data infiintarii este de 305.238.608 mii lei, impartit in 3.052.386 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare nominala de 100.000 lei. Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul detinut la aceasta de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1997.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. face parte din Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pana la data fixata in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizia adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se realizeaza prin declaratia facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului, conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) si m), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special, preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris de catre actionari.
    Convocarea mai poate fi facuta si prin afisare la sediul societatii comerciale, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor.
    Convocatorul poate fi semnat si de catre imputernicitii actionarilor. Semnatura actionarilor sau a imputernicitilor acestora si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunarilor generale ale actionarilor reprezinta un atribut al consiliului de administratie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarilor generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre Consiliul de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care este numit de consiliul de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte dintre atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    e) hotaraste asupra utilizarii profitului obtinut de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.;
    i) stabileste principiile salarizarii personalului si negociaza contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    m) stabileste tactica si strategia de marketing;
    n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor in care a primit delegatia;
    o) rezolva orice alta problema cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) participa la negocierea contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general si sunt functionari ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari sau reprezentanti ai actionarilor, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere si executie din cadrul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. este numit si concediat de directorul general.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Medias" - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 3.2

                              STATUTUL
Filialei de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. are sediul in municipiul Targu Mures, Str. Salcamilor nr. 23, judetul Mures.
    Sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, exploatarea, inmagazinarea gazelor naturale, executarea de lucrari in strainatate, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat in prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat) in tara si in strainatate;
    2. productia, prelucrarea produselor petroliere de la terti;
    3. comprimarea mecanica a gazelor;
    4. probe de productie, interventii, reparatii sonde si consulting pentru activitatea proprie si pentru terti;
    5. operatiuni tehnologice speciale si consulting, specifice activitatii de productie a gazelor;
    6. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
    7. producerea si comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon si a altor componenti chimici din compozitia petrolului, atmosferei si a apelor de zacamant (in forma lichida si gazoasa);
    8. inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
    9. injectia in sonde a apelor de zacamant si uzate pentru activitatea proprie si pentru terti;
    10. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
    11. proiectarea retelelor de joasa presiune;
    12. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti;
    13. colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in domeniul obiectului de activitate din prezentul statut, in tara si in strainatate;
    14. lucrari de constructii-montaj, constructii civile, drumuri, intretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente pentru activitatea proprie si pentru terti;
    15. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    16. exploatarea, intretinerea si taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;
    17. dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor de depozitare a deseurilor rezultate in procesul de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    18. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    19. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;
    20. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane, cu mijloacele proprii sau inchiriate;
    21. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    22. cooperari interne si internationale in domeniul explorarii, productiei si al inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum si al altor activitati conexe acestora;
    23. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;
    24. inchirierea si/sau vanzarea de spatii la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu si pentru terti;
    25. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    26. furnizarea de apa (potabila, industriala si minerala), energie termica si energie electrica;
    27. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    28. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.);
    29. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    30. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    31. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este filiala a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. la data infiintarii este de 350.217.217 mii lei, impartit in 3.502.172 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare nominala de 100.000 lei. Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul detinut la aceasta de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. conform bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1997.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. face parte din Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pana la data fixata in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) si m), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris acesteia de catre actionari.
    Convocarea mai poate fi facuta si prin afisare la sediul societatii comerciale, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor.
    Convocatorul poate fi semnat si de catre imputernicitii actionarilor. Semnatura actionarilor sau a imputernicitilor acestora si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunarilor generale ale actionarilor reprezinta un atribut al consiliului de administratie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre consiliul de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionari.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care este numit de consiliul de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte dintre atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale conform structurii organizatorice aprobate;
    e) hotaraste asupra utilizarii profitului obtinut de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.;
    i) stabileste principiile salarizarii personalului si negociaza contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    m) stabileste tactica si strategia de marketing;
    n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor in care a primit delegatia;
    o) rezolva orice alta problema cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) participa la negocierea contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general si sunt functionari ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari sau reprezentanti ai actionarilor, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - Targu Mures" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. este numit si concediat de directorul general.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 3.3

                              STATUTUL
Filialei de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. are sediul in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova.
    Sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, exploatarea, inmagazinarea gazelor naturale, executarea de lucrari in strainatate, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat in prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat) in tara si in strainatate;
    2. productia, prelucrarea produselor petroliere de la terti;
    3. comprimarea mecanica a gazelor;
    4. probe de productie, interventii, reparatii sonde si consulting pentru activitatea proprie si pentru terti;
    5. operatii tehnologice speciale si consulting, specifice activitatii de productie a gazelor;
    6. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
    7. producerea si comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon si a altor componenti chimici din compozitia petrolului, atmosferei si a apelor de zacamant (in forma lichida si gazoasa);
    8. inmagazinarea subterana a gazelor naturale;
    9. injectia in sonde a apelor de zacamant si uzate pentru activitatea proprie si pentru terti;
    10. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
    11. proiectarea retelelor de joasa presiune;
    12. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti;
    13. colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in domeniul obiectului de activitate din prezentul statut, in tara si in strainatate;
    14. lucrari de constructii-montaj, constructii civile, drumuri, intretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente pentru activitatea proprie si pentru terti;
    15. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    16. exploatarea, intretinerea si taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;
    17. dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor de depozitare a deseurilor rezultate in procesul de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    18. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    19. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;
    20. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane, cu mijloacele proprii sau inchiriate;
    21. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    22. cooperari interne si internationale in domeniul explorarii productiei si al inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum si al altor activitati conexe acestora;
    23. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;
    24. inchirierea si/sau vanzarea de spatii la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu si pentru terti;
    25. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
    26. furnizarea de apa (potabila, industriala si minerala), energie termica si energie electrica;
    27. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    28. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.);
    29. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    30. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    31. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social

    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este filiala a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. la data infiintarii este de 108.023.785 mii lei, impartit in 1.080.237 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare nominala de 100.000 lei. Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul detinut la aceasta de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. conform bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1997.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. face parte din Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pana la data fixata in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) si m), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative emise in forma dematerializata, in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla, expediata, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris acesteia de catre actionari.
    Convocarea mai poate fi facuta si prin afisare la sediul societatii comerciale, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor.
    Convocatorul poate fi semnat si de catre imputernicitii actionarilor. Semnatura actionarilor sau a imputernicitilor acestora si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunarilor generale ale actionarilor reprezinta un atribut al consiliului de administratie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice, au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre consiliul de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatul predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar, in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director general, care este numit de consiliul de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte dintre atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
    e) hotaraste asupra utilizarii profitului obtinut de Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.;
    i) stabileste principiile salarizarii personalului si negociaza contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    m) stabileste tactica si strategia de marketing;
    n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor in care a primit delegatia;
    o) rezolva orice alta problema cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societati comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) participa la negocierea contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi se afla in subordinea directorului general si sunt functionari ai Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari sau reprezentanti ai actionarilor, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., a bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. in registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere si executie din cadrul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. este numit si concediat de directorul general.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. va tine prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. poate constitui singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt in competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Ploiesti" - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 3.4

                             STATUTUL
Filialei de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea comerciala se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., de capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. are sediul in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 5.
    Sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. are in componenta 11 sucursale dispuse in teritoriu. Sucursalele societatii comerciale si sediile acestora sunt prezentate in anexa nr. 2.1 la prezenta hotarare.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. poate infiinta sedii secundare, in tara si in strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. are ca scop comercializarea si distributia gazelor naturale din productia interna si din import, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. distributia si comercializarea gazelor naturale;
    2. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    3. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor de catre consumatori;
    4. intretinerea, verificarea, revizia si reparatia echipamentelor, instalatiilor si utilajelor din dotare;
    5. import-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate);
    6. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    7. cooperarea internationala in domeniul gazelor naturale;
    8. intocmirea si aprobarea, in baza legislatiei in vigoare si a practicilor internationale, cu viza organismelor de specialitate, dupa caz, a documentelor de referinta, instructiunilor de serviciu, a altor regulamente si acte normative care reglementeaza desfasurarea activitatilor proprii;
    9. desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor de gaze naturale asupra mediului;
    10. realizarea operatiunilor financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare economica internationala, in vederea asigurarii:
    - resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
    - participarii pe piata internationala cu actiuni si operatiuni specifice;
    - constituirii de societati mixte;
    11. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    12. operatiuni de comision si intermediere;
    13. optimizarea functionarii instalatiilor de gaze existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a gazelor naturale;
    14. activitati specifice in domeniul protectiei si securitatii muncii, al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;
    15. controlul activitatilor, prin organele de specialitate proprii;
    16. pregatirea si perfectionarea personalului;
    17. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, din fondurile societatii, pentru utilizarea, in conditii de eficienta, a gazelor naturale;
    18. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane, cu mijloacele proprii sau inchiriate;
    19. efectuarea de operatiuni comerciale derivate din activitatile societatii comerciale;
    20. participarea la targuri si expozitii interne si internationale;
    21. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;
    22. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    23. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
    24. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
    25. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru terti;
    26. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.);
    27. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    28. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, activitati culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    29. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    30. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este filiala a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. la data infiintarii este 135.802.698 mii lei, fiind impartit in 1.358.026 de actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul detinut la aceasta de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului. Capital social este parte din capitalul propriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., potrivit bilantului contabil la data de 31 decembrie 1997.
    Capitalul social initial este detinut de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. ca actionar unic, pana la externalizarea filialei din structura Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sau pana la transmiterea actiunilor din proprietatea sa catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. face parte din Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pana la data fixata in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor proprii;
    r) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) si m), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    b) mutarea sediului Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris acesteia de catre actionari.
    Convocarea mai poate fi facuta si prin afisare la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor.
    Convocatorul poate fi semnat si de catre imputernicitii actionarilor.
    Semnatura actionarilor sau a imputernicitilor acestora si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunarilor generale ale actionarilor reprezinta un atribut al consiliului de administratie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. cu avizul ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se asigura de catre un director general, numit de consiliul de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte dintre atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general al societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., pentru directorii sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale conform structurii organizatorice aprobate;
    e) hotaraste asupra utilizarii profitului obtinut de societatea comerciala;
    f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    h) aproba inscrierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    i) stabileste principiile salarizarii personalului si negociaza contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    l) prezinta cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru tinerea sedintei adunarii generale a actionarilor, bilantul exercitiului financiar precedent, contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative;
    m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    n) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor in care a primit delegatia;
    r) rezolva orice alta problema cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii sucursalelor;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si de cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari sau reprezentanti ai actionarilor, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din cadrul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sunt numiti si concediati de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu exceptia celor din conducerea acestora, se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate. Conditiile de participare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 3.5

                             STATUTUL
Filialei de distributie a gazelor naturale - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea comerciala se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni sau de initialele S.A., capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. are sediul in municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21.
    Sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii sale, Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. are in componenta 13 sucursale dispuse in teritoriu. Sucursalele societatii comerciale si sediile acestora sunt prezentate in anexa nr. 2.1 la prezenta hotarare.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. poate infiinta sedii secundare, in tara si in strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. are ca scop comercializarea si distributia gazelor naturale din productia interna si din import, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. distributia si comercializarea gazelor naturale;
    2. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    3. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor de catre consumatori;
    4. intretinerea, verificarea, revizia si reparatia echipamentelor, instalatiilor si utilajelor din dotare;
    5. import-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate);
    6. import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    7. cooperarea internationala in domeniul gazelor naturale;
    8. intocmirea si aprobarea, in baza legislatiei in vigoare si a practicilor internationale, cu viza organismelor de specialitate, dupa caz, a documentelor de referinta, instructiunilor de serviciu, a altor regulamente si acte normative care reglementeaza desfasurarea activitatilor proprii;
    9. desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor de gaze naturale asupra mediului;
    10. realizarea operatiunilor financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare economica internationala, in vederea asigurarii:
    - resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
    - participarii pe piata internationala cu actiuni si operatiuni specifice;
    - constituirii de societati mixte;
    11. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    12. operatiuni de comision si intermediere;
    13. optimizarea functionarii instalatiilor de gaze existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a gazelor naturale;
    14. activitati specifice in domeniul protectiei si securitatii muncii, al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;
    15. controlul activitatilor prin organele de specialitate proprii;
    16. pregatirea si perfectionarea personalului;
    17. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, din fondurile societatii comerciale, pentru utilizarea, in conditii de eficienta, a gazelor naturale;
    18. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane, cu mijloacele proprii sau inchiriate;
    19. efectuarea de operatiuni comerciale derivate din activitatile societatii comerciale;
    20. participarea la targuri si expozitii interne si internationale;
    21. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punerea in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;
    22. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    23. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
    24. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara;
    25. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru terti;
    26. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.);
    27. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti;
    28. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, activitati culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti;
    29. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    30. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este filiala a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la data infiintarii este de 113.335.389 mii lei, fiind impartit in 1.133.353 de actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul detinut la aceasta de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., potrivit bilantului contabil la data de 31 decembrie 1997.
    Capitalul social initial este detinut de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. ca actionar unic, pana la externalizarea filialei din structura Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. sau pana la transmiterea actiunilor din proprietatea sa catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (3) - (5) din Constitutie.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. face parte din Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. pana la data fixata in Programul si Strategia de privatizare a societatilor comerciale.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscrierile in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor proprii;
    r) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) si m), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    b) mutarea sediului Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris acesteia de catre actionari.
    Convocarea mai poate fi facuta si prin afisare la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor.
    Convocatorul poate fi semnat si de catre imputernicitii actionarilor. Semnatura actionarilor sau a imputernicitilor acestora si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
    Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunarilor generale a actionarilor reprezinta un atribut al consiliului de administratie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei si comertului.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatul predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se asigura de catre un director general numit de consiliul de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte dintre atributiile sale directorului general al societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum si regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general al societatii comerciale;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., pentru directorii sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii comerciale conform structurii organizatorice aprobate;
    e) hotaraste asupra utilizarii profitului obtinut de societatea comerciala;
    f) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    i) stabileste principiile salarizarii personalului si negociaza contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    l) prezinta cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru tinerea sedintei adunarii generale a actionarilor, bilantului exercitiului financiar precedent, contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative;
    m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    n) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor in care a primit delegatia;
    r) rezolva orice alta problema cu care a fost insarcinat adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de catre consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii sucursalelor;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si de cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet director, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari sau reprezentanti ai actionarilor, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din cadrul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. sunt numiti si concediati de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu exceptia celor din conducerea acestora, se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate. Conditiile de participare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii comerciale;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 4.1

                               LISTA
    BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI AFLATE IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME A GAZELOR NATURALE "ROMGAZ" MEDIAS ATRIBUITE SOCIETATII NATIONALE DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. LA 31.12.1997

                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
NR.  DENUMIRE CONDUCTA
CRT. INSTALATII AFERENTE
------------------------------------------------------------------------------
        TRONSON                     REGIONALA DE CARE APARTIN
------------------------------------------------------------------------------
 D      L    P. reg.  PIF  NR.     VALOARE         AMORTIZARE   VALOARE
[mm]  [km]   [bar]         INV     INVENTAR        31.12.1997   RAMASA
------------------------------------------------------------------------------
1. Coroi - Sinca - Bucuresti
        Coroi - Senereus            Medias
700  31,200    45   1973  224850   2.385.694.929   446.894.007   1.938.800.922
        Seleus - Retis              Medias
700  24,800    45   1973  246633   2.212.900.596   416.585.098   1.796.315.498
        Retis - Sinca               Brasov
700  51,100    45   1975  246630   2.142.303.923   403.131.785   1.739.172.138
        Traversare Olt              Brasov
700   0,150    45   1975  246640      96.465.783    23.893.904      72.571.879
        Sinca - Paltin              Brasov
700  10,600    45   1974  244850     692.503.531   130.866.332     561.637.199
        Consolidare Traversare
        Barsa - Zarnesti            Brasov
  0   0,000     0      0  245020     476.472.912   117.473.162     358.999.750
        Paltin - Stalp 216          Brasov
700  28,200    45   1972  244860   1.877.589.807   376.901.241   1.500.688.566
        Stalp 216 - Km 5 Predeal    Brasov
700   1,500    45   1972  244890     108.396.197    21.760.614      86.635.583
        Km 5 Predeal - Valea Diham  Brasov
700   4,400    45   1972  247610     391.060.205    77.262.265     313.797.940
        Valea Diham - Valea Larga   Brasov
700  19,700    45   1973  247620   2.198.823.008   415.580.842   1.783.242.166
        Valea Larga - Calinesti     Bucuresti
700  45,500    45   1970  284850   3.156.189.382   637.637.564   2.518.551.818
        Consolidare conducta
        Valea Provitei              Bucuresti
  0   0,000     0   1975  286720     155.889.259    38.434.031     117.455.228
        Traversare Prahova +
        CFR Posada                  Bucuresti
700   1,410    45   1996  250645   1.500.000.000    84.204.209   1.415.795.791
        Calinesti - Manesti II      Bucuresti
500  17,000    45   1975  286610      47.263.640    10.402.391      36.861.249
        Manesti II - Luceanca       Bucuresti
500   4,000    45   1969  284000     175.375.543    37.605.480     137.770.063
        Manesti II - Luceanca       Bucuresti
500  12,500    45   1969  284001     526.115.292   112.813.946     413.301.346
        Manesti II - Luceanca       Bucuresti
500   4,000    45   1969  284002     175.375.543    37.605.480     137.770.063
        Luceanca - Buciumeni        Bucuresti
500  17,500    45   1969  280460     654.067.708   140.250.833     513.816.875
        Deviere conducta 700 zona
        Retis                       Brasov
700   3,000    45   1976  246660     201.124.463    35.916.114     165.208.349
------------------------------------------------------------------------------
    1 Total
  0 276,760     0      0       0  19.173.611.721 3.565.219.298  15.608.392.423
------------------------------------------------------------------------------
2. Coroi - Paltin - Schitu          Medias
        Coroi - Senereus
600  10,400    45   1969  224080   1.017.927.895   218.314.864     799.613.031
        Senereus - Saes             Medias
600  19,850    45   1970  224090     373.976.217    80.197.811     293.778.406
        Senereus - Saes             Medias
600   0,000    45   1970  224091     186.998.084    40.098.974     146.899.110
        Saes - Retis                Medias
600  24,600    45   1971  226720     416.814.317   317.707.233      99.107.084
        Saes - Retis                Medias
600   0,000    45   1971  226721       9.010.007     5.559.497       3.450.510
        Saes - Retis                Medias
600   0,000    45   1971  226722       1.042.738       643.220         399.518
        Retis - Statie Turbo
        Compresoare Sinca           Brasov
600  49,900    45   1969  246430   1.082.998.066   825.033.887     257.964.179
        Traversare Olt              Brasov
600   0,150    45   1969  246450      32.439.359    11.539.424      20.899.935
        Sinca - Paltin              Brasov
600  10,600    45   1969  244700     455.265.950    97.623.565     357.642.385
        Paltin - Podul
        Dambovicioara               Brasov
600  40,500    45   1968  244690   1.689.848.050   363.939.901   1.325.908.149
        Traversare Riu la Podul
        Dambovicioara               Brasov
600   0,050    45   1968  245130         406.199       264.127         142.072
        Pod Dambovicioarei -        Brasov
        Dragoslavele
600  16,000    45   1968  244750     753.591.484   162.246.471     591.345.013
        Traversare Riu Dambovita
        la Rucar                    Brasov
600   0,350    45   1968  245140       7.114.742     2.549.244       4.565.498
        Traversare Riu Dambovita
        la Dragoslavele             Brasov
600   0,200    45   1968  245150       8.912.820     3.193.511       5.719.309
        Consolidare tr. Dragoslave  Brasov
  0   0,000     0   1975  245040     135.262.923    33.348.681     101.914.242
        Mateias - Schitu Golesti    Craiova
600  20,000    45   1968  275820   1.194.064.588   256.677.191     937.387.397
        Traversare riu Targului     Craiova
600   0,130    45   1968  275830       8.803.085     3.143.727       5.659.358
        Statie Turbo Compresoare
        Sinca - Paltin              Brasov
600   0,000    45   1971  224701       2.348.337       476.724       1.871.613
        Deviere Coroi - Sinca       Medias
600   0,000     0   1976  227580      86.196.183    15.392.554      70.803.629
------------------------------------------------------------------------------
    2 Total
0   192,730     0      0       0   7.463.021.044 2.437.950.606   5.025.070.438
------------------------------------------------------------------------------
3. Tigmandru - Nades - Punctul B
   Sinca - Stalpul 89 - Bucuresti
        Tigmandru - Rondola         Medias
500  31,245    45   1957  221990     587.682.632   174.678.607     413.004.025
        Rondola - Punctul B         Medias
500  27,545    45   1957  221991     587.682.632   174.678.607     413.004.025
        Punctul B - Statie Turbo
        Compresoare Sinca           Brasov
500  44,400    45   1964  246310     530.777.405   357.836.826     172.940.579
        Traversare Olt              Brasov
500   0,150    45   1964  246320      12.075.456     6.479.282       5.596.174
        Sinca - Stalpul 89          Brasov
500  32,200    45   1964  244360     747.149.861   185.774.311     561.375.550
        Stalpul 89 - Km. 5 Predeal  Brasov
500   8,200    45   1961  244880      35.233.656     9.501.631      25.732.025
        Km. 5 - Sinaia Izvor        Brasov
500  19,200    40   1951  247870      13.016.031    13.016.031               0
        R.K. Valea Cerbului -
        Valea Larga                 Brasov
500  15,700    40   1996  248139  11.337.843.313   491.306.543  10.846.536.770
        Traversare                  Brasov
500   0,003    40   1951  247900          36.000        36.000               0
        Traversare                  Brasov
500   0,003    40   1951  247910          36.000        36.000               0
        Traversare                  Brasov
500   0,003    40   1951  247920          36.000        36.000               0
        Traversare                  Brasov
500   0,007    40   1951  247930          17.661        17.661               0
        Valea Larga - Posada        Bucuresti
500   7,000    40   1979  287680   1.066.628.428   179.418.038     887.210.390
        Traversare Prahova + CF
        la Posada                   Bucuresti
500   0,907    40   1996  250645     500.000.000    11.557.440     488.442.560
        Traversare Conducta 20"
        Prahova Valea Lunga         Bucuresti
500   0,075    40   1979  287720      30.988.653     6.252.718      24.735.935
        Traversare Prahova Breaza   Bucuresti
500   0,270    40   1978  287230      55.769.132    11.943.380      43.825.752
        Bobolia - Filipesti I       Bucuresti
500  17,000    40   1948  285780     221.903.494   103.529.370     118.374.124
        Filipesti - Manesti         Bucuresti
500  11,000    40   1948  285781      96.507.324    45.025.626      51.481.698
        Manesti - Pastarnacu        Bucuresti
500   6,000    40   1948  285790       4.140.120     4.140.120               0
        Pastarnacu - Traversare
        riu Ialomita                Bucuresti
500  13,000    40   1948  285791       8.950.000     8.950.000               0
        Traversare Catunu           Bucuresti
500   0,256    40   1951  286350         546.000       546.000               0
        Traversare Odarasti         Bucuresti
500   0,546    40   1951  286360         212.940       212.940               0
        Traversare Ialomita -
        Luceanca                    Bucuresti
500   4,000    40   1948  285792       2.550.000     2.550.000               0
        Luceanca - Bucuresti        Bucuresti
500  26,500    40   1965  280010     310.825.478   144.965.232     165.860.246
        Punctul B - Statie Turbo
        Compresoare Sinca           Brasov
500   0,000    40   1964  245513      46.660.961    46.660.961               0
        Sinaia Izvor - Valea Lunga  Bucuresti
500   2,000    40   1951  285800         988.420       988.420               0
        Tigmandru - Nades           Medias
500   0,000    45   1964  226380      24.606.569    24.606.569               0
        Punctul B - Sinca           Medias
500  40,000    45   1964  226381      63.637.983    42.861.529      20.776.454
------------------------------------------------------------------------------
    3 Total
0   306,910     0      0       0  16.286.502.149 2.047.605.842  14.238.896.307
------------------------------------------------------------------------------
4. Fir I Colibi - Punctul B -
   Stalpul 89
        Colibi - Punctul B          Medias
500  30,400    45   1950  222000     616.416.339   251.311.430     365.104.909
        Colibi - Punctul B          Medias
500   0,000    45   1950  222001      50.918.461    20.882.868      30.035.593
        Punctul B - M-tii Persani   Brasov
500  40,200    35   1951  246360      34.511.816    34.511.816               0
        Traversare Olt              Brasov
500   0,150    35   1951  246370       1.134.000     1.134.000               0
        M-tii Persani - Stalpul 89  Brasov
500  47,500    25      0  244440      79.505.426    45.884.525      33.620.901
        M-tii Persani - Stalpul 89  Brasov
  0   5,000    40   1996  248144   2.368.923.519   173.034.601   2.195.888.918
------------------------------------------------------------------------------
    4 Total
  0 123,250     0      0       0   3.151.409.561   526.759.240   2.624.650.321
-------------------------------------------------------------------------------
5. Punctul B - Ghimbav -
   Stalpul 89
        Punctul B - Rotbav          Medias
350  38,000    35   1940  248610       5.473.831     5.473.831               0
        Punctul B - Rotbav          Medias
350   0,000    35   1940  226401      21.895.326    21.895.326               0
        Punctul B - Rotbav          Brasov
350   0,000    35   1940  226402      28.381.754     5.384.152      22.997.602
        Rotbav - M-tii Persani      Brasov
350  40,100    35   1940  248510       5.473.831     5.473.831               0
        M-tii Persani - Stalpul 89  Brasov
350  46,100    15   1940  244420     120.298.073    97.318.072      22.980.001
        Traversare Vladeni          Brasov
350   0,000    15   1940  244430          72.000        72.000               0
------------------------------------------------------------------------------
    5 Total
  0 124,200     0      0       0     181.594.815   135.617.212      45.977.603
------------------------------------------------------------------------------
6. Punctul B - Ghimbav -
   Stalpul 89
        Punctul B - Rotbav          Medias
250  38,000    25   1947  226140       5.433.180     5.433.180               0
        Rotbav - M-tii Persani      Brasov
250  25,800    10   1947  246161      12.677.420    12.677.420               0
        M-tii Persani - Padurea
        Bisericii                   Brasov
250  34,200    10      0  244180     144.127.303    35.820.500     108.306.803
        Traversare C.F. Codlea      Brasov
250   0,000    10     47  244270         119.700       119.700               0
        Traversare Ghimbav          Brasov
250   0,000    10     47  244290         396.000       396.000               0
------------------------------------------------------------------------------
    6 Total
  0  98,000     0      0       0     162.753.603    54.446.800     108.306.803
------------------------------------------------------------------------------
7. Stalpul 89 - Posada - Campina
   Nedelea
        Stalpul 89 - Stilpul 216    Brasov
400   6,700    25      0  244370      33.262.918    12.444.687      20.818.231
        Stalpul 216 - Km. 5 Predeal Brasov
400   1,500    25   1956  244870       1.182.983     1.182.983               0
        Km. 5 - Valea Larga         Brasov
400  23,400    25   1958  247480      13.600.000    13.600.000               0
        Traversare Gura Diham       Brasov
400   0,000    25   1957  247810          54.000        54.000               0
        Traversare Valea Cerbului   Brasov
400   0,000    25   1957  247820          36.000        36.000               0
        Traversare Grajd Busteni    Brasov
400   0,000    25   1957  247830          18.000        18.000               0
        Traversare Valea Cerbului   Brasov
400   0,000    25   1957  247840          54.000        54.000               0
        Traversare Zamora           Brasov
400   0,000    25   1957  247850          36.000        36.000               0
        Traversare MEFIN Sinaia     Brasov
400   0,000    25   1957  246860          36.000        36.000               0
        Traversare Intrare Sinaia   Brasov
400   0,000    25   1957  246800         276.000       276.000               0
        Valea Larga - Breaza        Bucuresti
400  25,500    25   1965  283960     886.132.172   202.561.280     683.570.892
        Traversare Subterana
        Prahova + CF Posada         Bucuresti
400   1,600    25   1996  250645     857.609.043    28.068.070     829.540.973
        Breaza - Campina            Bucuresti
400   8,000    25   1981  288100     603.024.757    96.090.361     506.934.396
        Traversare Prahova - Gara   Bucuresti
400   0,112    25   1981  288110       5.500.128     1.039.863       4.460.265
        Traversare Piriu Campinita  Bucuresti
400   0,122    25   1981  288120       4.364.815       825.221       3.539.594
        Subtraversare Prahova la
        Campina                     Bucuresti
400   0,078    25   1981  288130       4.551.671       860.581       3.691.090
        Campina - Nedelea           Bucuresti
400  19,300    25   1928  285520      10.629.050    10.629.050               0
        Traversare Campina Nedelea
        la Doftana                  Bucuresti
400   0,230    25   1928  283990         325.000       325.000               0
        Conducta IRMPS Poiana
        Campina                     Bucuresti
400   0,000    25   1995  250622     537.115.121    44.684.996     492.430.125
------------------------------------------------------------------------------
    7 Total
  0  86,542     0      0       0   2.957.807.658   412.822.092   2.544.985.566
------------------------------------------------------------------------------
8. Isaccea - Mihai Bravu -
   Silistea
        Isaccea - Mihai Bravu       Constanta
600 40,000     50   1978  290110   3.918.456.845   661.330.636   3.257.126.209
        Mihai Bravu - Pecineaga     Constanta
600 45,300     50   1978  290120   3.798.061.815   641.011.189   3.157.050.626
        Traversare Pecineaga -      Constanta
        Macin
600  2,280     50   1978  290140     591.170.422   126.586.749     464.583.673
        Subtraversare Dunare        Constanta
600  1,500     50   1980  290300   2.212.714.709   445.002.217   1.767.712.492
        Pecineaga - Gropeni         Braila
600 58,800     50   1978  230350   2.305.273.930   391.570.715   1.913.703.215
        Gropeni - Silistea          Braila
600  0,000     50   1978  230340   2.809.425.205   477.211.155   2.332.214.050
        Traversare Dunare - Gropeni Braila
600  0,000     50   1978  230360   1.347.016.706   288.398.439   1.058.618.267
------------------------------------------------------------------------------
    8 Total
 0 147,880      0      0       0  16.982.119.632 3.031.111.100  13.951.008.532
------------------------------------------------------------------------------
9. Isaccea - Sendreni -
   Silistea - Bucuresti
        Isaccea - Jijila            Constanta
700 36,000     45   1986  290350   5.075.560.641   728.297.313   4.347.263.328
        Jijila - Dunare             Constanta
700 11,580     45   1986  290340   2.218.810.966   318.330.045   1.900.480.921
        Subtraversare Dunare        Constanta
700  1,770     45   1989  290650   4.088.912.518   589.506.495   3.499.406.023
        Dunare - Vadeni             Braila
700 11,700     40   1996  230690   2.032.457.163   293.798.117   1.738.659.046
        Dunare - Vadeni             Braila
700  0,000     40   1990  230840     100.974.990    18.916.381      82.058.609
        Dunare - Vadeni             Braila
700  0,000     40   1990  230850   6.647.241.733   907.366.904   5.739.874.829
        Subtraversare Dunare Fir I  Braila
700  0,000     40   1986  230710   3.995.181.401   637.610.812   3.357.570.589
        Subtraversare Fir II        Braila
700  0,000     40   1990  230860   8.850.633.935 1.176.522.784   7.674.111.151
                                    Braila
  0  0,000      0   1990  230861   7.939.011.618 1.083.689.538   6.855.322.080
        Silistea - Amara            Braila
500 51,500     45   1966  230060     998.914.700   209.030.244     789.884.456
                                    Braila
  0  0,000     45   1966  230390     583.561.472   134.138.147     449.423.325
        Amara - Ghergheasa          Braila
500  7,500     45   1966  231880     412.588.555    91.847.364     320.741.191
        Ghergheasa- Bradeanu        Braila
500 42,500     45   1966  231860   1.347.571.576   309.388.987   1.038.182.589
        Bradeanu - Garbovi          Braila
00  22,000     45   1965  232130     700.436.703   160.893.511     539.543.192
        Garbovi - Cosereni          Braila
500 18,000     45   1965  232640     806.333.770   181.626.448     624.707.322
        Cosereni - Bucuresti        Bucuresti
500 38,000     45   1965  280032   1.361.441.153   418.250.185     943.190.968
        Traversare Cosereni         Bucuresti
500  0,210     45   1965  281300      25.340.013    11.692.528      13.647.485
        Instalatie odorizare        Braila
  0  0,000      0   1967  232750         687.160       562.563         124.597
------------------------------------------------------------------------------
    9 Total
 0 240,760      0      0       0  47.185.660.067 7.271.468.366  39.914.191.701
------------------------------------------------------------------------------
10. Isaccea - Sendreni -
    Silistea - Bucuresti
        Isaccea - Revarsare         Constanta
1000 11,000    45   1990  290670   6.295.199.354   860.678.642   5.434.520.712
        Revarsare - Rachelu         Constanta
1000  5,110    45   1990  290680   3.489.465.967   478.231.377   3.011.234.590
        Rachelu - Vacareni          Constanta
1000 11,200    45   1990  290690   6.714.499.742   918.005.319   5.796.494.423
        Vacareni - Jijila           Constanta
1000 10,200    45   1990  290700   6.056.424.993   828.033.456   5.228.391.537
        Jijila - Mal Drept          Constanta
1000  7,520    45   1990  290660   5.556.303.915   759.656.979   4.796.646.936
        Subtraversare Dunare
        fir I + II                  Braila
1000  0,000    45   1993  233030     150.670.500    26.538.447     124.132.053
        Mal Stang Dunare - Sendreni Braila
1000 11,700    45   1993  232990     229.507.652    35.700.459     193.807.193
        Sendreni - Silistea         Braila
 800 12,500    45   1989  230820   2.880.464.695   397.292.832   2.483.171.863
        Silistea - Urleasca         Braila
 800 44,800    45   1989  230830   4.503.722.111   621.181.506   3.882.540.605
        Urleasca - Oprisenesti      Braila
 800  0,000    45   1989  230800   4.342.116.004   598.893.588   3.743.222.416
        Oprisenesti - Batogu        Braila
 800  0,000    45   1989  230810   4.772.482.380   658.253.026   4.114.229.354
        Batogu - Rusetu             Braila
 800 32,000     0   1989  289990   3.079.983.313   421.600.898   2.658.382.415
        Rusetu - Garbovi            Braila
 800 33,000     0   1993  232910     206.627.000    36.394.369     170.232.631
        Garbovi - Cosereni          Braila
 800 25,500     0   1989  232860   1.394.980.384   202.052.233   1.192.928.151
        Cosereni - Movilita         Bucuresti
 800 11,000    45   1990  282680      38.524.852     5.907.312      32.617.540
        Traversare Ialomita -
        Cosereni                    Bucuresti
 800  0,150    45   1990  282650     231.730.782    35.876.774     195.854.008
        Consolidare mal Ialomita    Bucuresti
   0  0,000     0   1992  282590     434.539.003    61.537.927     373.001.076
        Movilita - Sinesti          Bucuresti
 800 14,000    45   1990  282610   2.009.987.309   311.096.929   1.698.890.380
        Traversare Balta Alba -
        Colceag                     Bucuresti
 800  0,180    45   1990  282640     164.274.366    25.433.140     138.841.226
        Traversare Balta Mostistea  Bucuresti
 800  0,120    45   1990  282630     125.631.952    19.450.466     106.181.486
        Traversare Canal Ialomita   Bucuresti
 800  0,126    45   1990  282660      70.805.931    10.962.271      59.843.660
        Sinesti - Cuplare inel      Bucuresti
 800 13,300    45   1990  282600   1.903.018.118   294.627.180   1.608.390.938
        Traversare Valea
        Sindrilita                  Bucuresti
 800  0,125    45   1990  282670     105.063.430    16.266.043      88.797.387
        Traversare Valea Pasarea    Bucuresti
 800  0,155    45   1990  282620      99.135.670    15.348.303      83.787.367
        Subtraversare Dunare        Braila
   0  0,000    45   1995  250615   1.760.967.934    91.623.007   1.669.344.927
------------------------------------------------------------------------------
   10 Total
 0  243,686     0      0       0  56.616.127.357 7.730.642.483  48.885.484.874
------------------------------------------------------------------------------
11. Hurezani - Corbu -
    Bucuresti Fir I
        Hurezani - Oltet            Craiova
 500 22,000    50   1961  270900   1.081.125.575   167.327.163     913.798.412
        Oltet - Oporelu             Craiova
 500 62,000    50   1961  270901   1.662.801.121   448.448.517   1.214.352.604
                          250721   4.071.118.950    13.570.397
        Oporelu - Teul Albeni       Craiova
 500 68,000    50   1960  276570   1.759.711.449   474.575.384   1.285.136.065
        Traversare Oltet            Craiova
 500  0,090    60   1960  271150       5.395.487     5.395.487               0
        Subtraversare Olt           Craiova
 500  0,300    60   1960  271160      15.808.154    15.808.154               0
        Albeni - Parc I Gradinari   Bucuresti
 500 49,700    45   1960  280040     954.843.824   343.880.754     610.963.070
        Gradinari - S.R.M. Magurele Bucuresti
 500  4,000    45   1960  280050     465.634.691   125.956.725     339.677.966
        Instalatie Odorizare        Craiova
   0  0,000     0   1967  270530       6.370.946     6.370.946               0
        Retea Alimentatie energie
        Dragasani - Corbu           Craiova
   0  0,000     0   1981  274540       3.578.874     1.025.544       2.553.330
        Imprejmuire Tetoiu -
        Gusoeni                     Craiova
   0  0,000     0   1982  274710       5.730.848       967.360       4.763.488
        Imprejmuire armaturi
        Deveselu                    Craiova
   0  0,000     0   1982  274720       6.482.640     1.092.766       5.389.874
        Imprejmuire armaturi Oltet  Craiova
   0  0,000     0   1982  274730       4.174.962       699.092       3.475.870
        Imprejmuire armaturi cond.
        Jitar                       Craiova
   0  0,000     0   1982  274760       4.632.790       784.241       3.848.549
        Alimentare energie
        Tetoiu - Dragasani          Craiova
   0  0,000     0   1983  274950       1.907.470       191.321       1.716.149
        Conducta 500 Dragasani -
        Corbu (protectie)           Craiova
   0  0,000     0   1983  274980      26.593.673     4.044.996      22.548.677
        Alimentare energie
        electrica Corbu - Popesti   Craiova
   0  0,000     0   1983  276830       1.253.333       125.647       1.127.686
        Instalatie separare
        lichid Devesel              Craiova
   0  0,000     0   1990  277000     214.848.644    40.236.927     174.611.717
        Padurea - Balasueni         Craiova
 500  1,000    45   1995  250604     318.154.664    27.573.416     290.581.248
        Ogrezani - Hobaia           Craiova
 500  1,000    45   1995  250605     164.242.003    15.329.244     148.912.759
        Tronson Valea lui Angelescu Craiova
 500  1,000    45   1995  250606     117.315.722    10.949.456     106.366.266
        Protectie conducta
        Albeni - Progresu           Bucuresti
   0  0,000     0      0  281470       2.278.270       457.389       1.820.881
        Imbunatatire protectie pe
        Ticleni                     Bucuresti
   0  0,000     0      0  287010      18.223.247     3.255.305      14.967.942
------------------------------------------------------------------------------
   11 Total
 0 208,590      0      0       0  10.912.227.337 1.708.066.231   9.204.161.106
------------------------------------------------------------------------------
12. Hurezani - Corbu -
    Bucuresti fir II
        Hurezani - Valeni           Craiova
 500 17,960    50   1983  274900   2.355.405.158   358.641.528   1.996.763.630
        Valeni - Tetoiu             Craiova
 500 12,520    50   1983  274890   1.172.816.793   178.755.074     994.061.719
        Tetoiu - Gusoieni           Craiova
 500 14,000    45   1981  274550   1.240.016.918   197.278.978   1.042.737.940
        Tetoiu - Gusoieni           Craiova
 500 19,550    50   1982  274680   1.897.731.292   301.273.188   1.596.458.104
        Gusoieni - Dragasani        Craiova
 500 19,000    45   1979  274420   1.671.741.497   280.848.789   1.390.892.708
        Dragasani - Corbu           Craiova
 500 43,710    45   1981  274520   3.711.602.169   590.653.301   3.120.948.868
        Corbu - Popesti             Craiova
 500 25,850    45   1983  276750   2.826.416.740   448.615.138   2.377.801.602
        Popesti - Teu Albeni        Craiova
 500  0,000     0      0  288710         586.929       586.929               0
        Traversare Riu Cungrea      Craiova
 500  0,060    45   1981  274530      25.282.624     4.770.620      20.512.004
        Subtraversare Oltet         Craiova
 500  0,240    50   1982  274690      65.794.020    12.373.972      53.420.048
        Traversare Riu Cerna        Craiova
 500  0,130    50   1982  274790     157.399.998    29.587.882     127.812.116
        Traversare Riu Vedea        Craiova
 500  0,240    45   1982  276710      14.904.652     2.812.716      12.091.936
        Traversare Riu Teleorman    Craiova
 500  0,260    45   1983  276770     114.951.222    21.607.896      93.343.326
        Traversare Cotmeana         Craiova
 500  0,080    45   1982  276760      24.972.772     4.694.246      20.278.526
        Traversare Albeni -
        Gradinari                   Bucuresti
 500 49,700    45   1982  288710   5.266.926.657   689.018.156   4.577.908.501
        Traversare Riu Glavacioc    Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288680      47.362.263     8.919.121      38.443.142
        Traversare Riu Dambovnic    Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288690      59.343.198    11.175.334      48.167.864
        Traversare Riu Neajlov      Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288700      57.652.572    10.856.885      46.795.687
        Gradinari - Bucuresti       Bucuresti
 500 20,600    45   1982  288670   2.107.482.810   379.386.878   1.728.095.932
        Traversare Riu Arges        Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288720     132.729.456    24.995.076     107.734.380
        Traversare Riu Sabar        Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288730      39.681.327     7.472.678      32.208.649
        Traversare Riu Ciorogarla   Bucuresti
 500  0,000    45   1982  288740      42.704.564     8.041.928      34.662.636
        Imprejmuire Tetoiu -
        Gusoeni                     Craiova
   0  0,000     0   1982  274740       7.979.864     1.342.555       6.637.309
        Imprejmuire armaturi
        conducta Tetoiu             Craiova
   0  0,000     0   1982  274830      10.169.360     1.716.618       8.452.742
        Imprejmuire traversare
        riu Cerna                   Craiova
   0  0,000     0   1982  274840       2.031.409       341.518       1.689.891
        Imprejmuire traversare
        riu Cungra                  Craiova
   0  0,000     0   1982  274850       1.995.182       335.467       1.659.715
        Imprejmuire armaturi
        Pesceana                    Craiova
   0  0,000     0   1982  274860       1.949.925       327.918       1.622.007
        Imprejmuire armaturi
        Pesceana                    Craiova
   0  0,000     0   1982  274870       1.949.925       327.918       1.622.007
        Imprejmuire armaturi
        Pesceana                    Craiova
   0  0,000     0   1982  274880       1.949.925       327.918       1.622.007
        Alimentare energie
        electrica Dragasani-Corbu   Craiova
   0  0,000     0   1983  274990         605.169       335.308         269.861
        Imprejmuire armaturi
        traversare Cotmeana         Craiova
   0  0,000     0   1982  276800       2.034.176       343.087       1.691.089
        Imprejmuire armaturi
        traversare Teleorman        Craiova
   0  0,000     0   1982  276810       1.982.165       334.330       1.647.835
        Imprejmuire armaturi
        Popesti                     Bucuresti
   0  0,000     0   1982  288750       9.112.453     1.539.367       7.573.086
        Imprejmuire armaturi
        Gradinari                   Bucuresti
   0  0,000     0   1982  288760       4.762.412       804.502       3.957.910
        Imprejmuire armaturi        Bucuresti
   0  0,000     0   1982  288770       1.612.537       272.397       1.340.140
        Imprejmuire armaturi        Bucuresti
   0  0,000     0   1983  289050      23.574.806     3.482.108      20.092.698
        Imprejmuire armaturi        Bucuresti
   0  0,000     0   1983  289060       3.307.802       332.299       2.975.503
------------------------------------------------------------------------------
   12 Total
 0  223,900     0      0       0  23.108.522.741 3.584.529.623  19.523.993.118
------------------------------------------------------------------------------
13. Sarmas - Ulies - Band
    Idrifaia
        Sarmas - Ulies              Cluj
500  22,670    40   1988  217720   2.936.893.684   380.787.273   2.556.106.411
        Ulies - Band                Cluj
500  15,100    50   1972  212990   1.074.590.829   215.340.146     859.250.683
        Band - Bahnea               Cluj
700  19,100    50   1973  213820   3.173.319.315   599.225.906   2.574.093.409
        Traversare Mures la
        Sanmarghita                 Cluj
700   0,000    50   1974  214030      95.036.236    25.359.912      69.676.324
        Bahnea - Idrifaia           Medias
700   2,250    50   1973  224630     171.012.075    32.357.877     138.654.198
------------------------------------------------------------------------------
   13 Total
  0  59,120     0      0       0   7.450.852.139 1.253.071.114   6.197.781.025
------------------------------------------------------------------------------
14. Ulies - Band - Ungheni          Cluj
        Ulies - Band
500  15,000    25   1976  215130   1.259.736.858   224.957.975   1.034.778.879
        Band - Ungheni              Cluj
700  15,100    25   1973  213960   1.565.908.684   295.380.467   1.270.528.217
------------------------------------------------------------------------------
   14 Total
  0  30,100     0      0       0   2.825.645.542   520.338.446   2.305.307.096
------------------------------------------------------------------------------
15. Coroi - Ungheni - Cuci
        Coroi - Ungheni             Medias
500   4,300    25   1965  223480     182.231.678    41.911.269     140.320.409
                                    Cluj
700  24,900    25   1965  213670   3.781.657.001   863.955.859   2.917.701.142
------------------------------------------------------------------------------
   15 Total
  0  29,200     0      0       0   3.963.888.679   905.867.128   3.058.021.551
-----------------------------------------------------------------------------
16. Corunca - Coroi
        Corunca - Coroi             Cluj
600  12,200    64   1974  214050   1.311.209.900   247.265.061   1.063.944.839
                                    Medias
600   1,340    64   1974  224910      74.716.363    14.108.045      60.608.314
        Ocolire Statie Uscare
        Corunca                     Cluj
500   0,710    64   1985  216920     136.674.774    20.739.583     115.935.191
------------------------------------------------------------------------------
   16 Total
  0  14,250     0      0       0   1.522.601.037   282.112.693   1.240.488.344
------------------------------------------------------------------------------
17. Hatea - Paroseni - Turbur
    Isalnita
        Hateg - Iscron              Arad
500 36,303    45   1965  256137   1.458.743.495   339.383.874    1.119.359.621
        Iscron - Paroseni           Arad
500  8,380    45   1958  256125      44.088.682    12.916.665       31.172.017
        Paroseni -Turcinesti        Craiova
500 26,800    45   1958  270800   1.021.229.662   299.078.451      722.151.211
        Turcinesti - Isalnita       Craiova
500 97,400    45   1967  270400   3.894.497.933   576.713.600    3.317.784.327
        Traversare Jiu              Craiova
500  0,520    45   1967  270470      34.367.316    13.592.078       20.775.238
        Traversare Gilort           Craiova
500  0,400    45   1967  270480      13.583.887     5.371.487        8.212.400
        Traversare Cocorova         Craiova
500  0,110    45   1967  270490       3.860.583     1.526.675        2.333.908
        Traversare aeriana Iscron   Arad
500  1,000    45   1965  256141      25.532.940    13.507.478       12.025.462
        Paroseni - Vulcan           Arad
500 10,000    45   1958  256124       7.521.910     7.521.910                0
------------------------------------------------------------------------------
   17 Total
 0 180,575     0      0       0   6.503.426.408 1.269.612.224   5.233.814.184
------------------------------------------------------------------------------
18. Coroi - Bordosiu - Cristur
    Onesti- Tecuci- Sendreni
        Coroi - Bordosiu            Medias
600 13,170    50   1970  224220   1.513.471.546   304.540.810    1.208.930.736
                                    Medias
  0  0,000     0      0  224380   1.430.826.039   284.052.709    1.146.773.330
        Bordosiu - Murgeni          Medias
800 33,910    50   1972  224221      44.169.332     8.886.149       35.283.183
                                    Medias
  0  0,000     0      0  224222   1.999.801.866   406.401.158    1.593.400.708
                                    Medias
  0  0,000     0      0  224223      66.254.069    13.329.399       52.924.670
        Traversare Porumbeni        Medias
800  0,000    50   1963  224120       1.128.370       401.422          726.948
                                    Medias
  0  0,000     0   1963  224180      35.629.946    11.450.563       24.179.383
        Mugeni - Ocland             Brasov
800 14,300    40   1971  248380     607.145.766   125.509.449      481.636.317
        Ocland - Batani             Brasov
800 24,000    40      0  245630   1.093.293.751    56.781.195    1.036.512.556
        Batani - Sanzaieni          Brasov
800 37,000    40   1970  245620   1.912.416.478 1.179.404.917      733.011.561
        Sanzieni - Moghioros        Brasov
800 22,000    40   1971  245640   1.670.791.283   867.676.652      803.114.631
        Moghiorosi - Onesti         Bacau
800 40,000    40   1971  262460   2.605.615.820   529.715.262   22.075.900.558
        Traversare riu Oituz la
        Ferastrau                   Bacau
800  0,000    45   1973  263540      23.763.386     6.357.515       17.405.871
        Onesti - Han Domnesti       Bacau
800 47,000    45   1972  262600   3.257.750.854   653.061.880    2.604.688.974
        Deviere locala              Bacau
800  0,000    45   1973  262601     410.973.136    78.265.822      332.707.314
        Han Domnesti Izvoarele      Braila
800 80,000    45   1972  231330     756.851.662   152.749.315      604.102.347
                                    Braila
800  0,000    45   1972  231340   1.678.795.782   338.814.614    1.339.981.168
        Izvoarele - Sendreni        Braila
800 23,500    45   1972  230010   3.652.163.754   737.082.527    2.915.081.227
        Traversare riu
        Siret - Cosmesti            Braila
600  0,000    45   1961  231250      12.727.229     9.874.692        2.852.537
        Consolidare mal             Braila
        Siret - Padu
  0  0,000     0   1974  231530     199.868.219    53.176.329      146.691.890
        Traversare Chendu           Medias
600  0,000    45   1970  224210       6.014.147     1.932.787        4.081.360
------------------------------------------------------------------------------
   18 Total
 0 334,960     0      0       0  22.979.452.435 5.819.465.166  17.159.987.269
------------------------------------------------------------------------------
19. Tigmandru - Hetiur - Onesti
    Tecuci- Sendreni
        Tigmandru - Hetiur          Medias
500 10,800    45   1961  223570     124.932.792    33.522.664       91.410.128
        Traversare Filitelnic -
        Nades                       Medias
500  0,000    45   1961  223510       1.705.670     1.705.670                0
        Hetiur - Mugeni             Medias
700 40,060    45   1959  222520   1.201.772.034   353.643.524      848.128.510
                                    Medias
800  0,000    45   1971  222521     154.981.854    31.287.167      123.694.687
                                    Medias
800  0,000    45   1971  222524   1.036.475.253   303.028.065      733.447.188
        Traversare Porumbeni        Medias
700  0,000    45   1959  227570       5.811.850     1.433.125        4.378.725
        Mugeni - Varghis            Brasov
700 12,900    40   1959  248330   1.094.756.244   297.090.315      797.665.929
        Varghis - Deal Moghioros    Brasov
700 80,800    38   1959  245460     222.373.039   222.373.039                0
        Traversare deal Moghioros   Brasov
700  0,016    38   1959  245480         381.123       381.123                0
        Moghioros - Onesti          Bacau
700 37,000    38   1959  261200   2.000.519.661   589.718.617    1.410.801.044
        Traversare riu Oituz        Bacau
        la Oituz
700  0,000    38   1959  261250       7.295.673             0        7.295.673
        Deviere locala              Bacau
700  0,000    40   1961  261140      54.977.249    15.916.047       39.061.202
        Onesti - Adjudul Vechi      Bacau
500 37,000    45   1961  261260   1.180.201.844   323.559.124      856.642.720
        Traversare riu Trotus -
        Cornatel                    Bacau
500  0,000    45   1961  261420       3.470.686     2.689.801          780.885
        Adjudul Vechi - Izvoarele   Braila
500 81,000    45   1961  231200   2.255.371.701   606.829.065    1.648.542.636
                                    Braila
  0  0,000     0   1961  231210     288.477.296    77.617.570      210.859.726
        Izvoarele - Sendreni        Braila
500 23,500    45   1961  230070   1.030.943.853   277.364.581      753.579.272
        Traversare Onesti -         Braila
        Silistea
500  0,000    45   1961  231240      14.190.549    11.010.048        3.180.501
        Traversare aeriana riu
        Casin - Onesti              Bacau
500  0,000     0   1961  261360         871.663       871.663                0
                                    Bacau
500  0,000     0   1961  261430         971.923       971.923                0
        Deviere Statie Turbo
        Compresoare                 Bacau
500  0,000     0   1967  261150       8.413.038     4.940.984        3.472.054
------------------------------------------------------------------------------
   19 Total
 0 323,300     0      0       0  10.688.894.995  3.155.954.115   7.532.940.880
------------------------------------------------------------------------------
20. Satu Mare - Abramut -
    Salonta - Arad                  Cluj
        Piscolt - Satu Mare
400  45,650   40   1978  215580   3.682.557.927    621.700.519   3.060.857.408
        Traversare Homorod Pavian   Cluj
400   0,000   40   1978  215590      12.109.561      2.594.835       9.514.726
        Traversare Crasna la        Cluj
        Moftin
400   0,000   40   1978  215600      40.844.734      8.752.344      32.092.390
        Traversare Somes la Vetis   Cluj
400   0,000   40   1978  215610     244.235.949     52.335.571     191.900.378
        Abramut- Piscolt            Cluj
400  28,500   40   1984  216360   1.608.087.713    244.982.024   1.363.105.689
        Abramut- Salonta            Cluj
500  48,750   40   1984  216350   6.197.116.174    944.349.749   5.252.766.426
                                    Cluj
500   0,000   40   1984  216351   6.197.115.369    944.349.636   5.252.765.733
        Salonta - Avram Iancu       Cluj
500  11,000   40   1980  216370     811.615.006    129.509.256     682.105.750
        Traversare hidrocanale      Cluj
500   0,000   40   1984  216960       3.883.255        657.733       3.225.522
        Avram Iancu - Arad          Arad
500  60,000   40   1980  256282   4.590.313.923    854.240.694   3.736.073.229
                                    Arad
500   0,508   40   1980  256283     123.574.832     19.892.884     103.681.948
------------------------------------------------------------------------------
   20 Total
 0  194,408    0      0       0  23.511.454.444  3.823.365.245  19.688.089.199
------------------------------------------------------------------------------
21. Bazna - Turda - Cluj
        Bazna - Botorca             Medias
300   8,000    25   1954  221941      54.265.719    17.735.677      36.530.042
                                    Medias
300   0,000    25   1954  221943       5.451.412     1.895.755       3.555.657
        Botorca - Ozd               Medias
500   9,150    25   1953  221940     488.391.271   159.620.419     328.770.852
                                    Medias
500   0,000    25   1953  221942      49.063.445    17.062.294      32.001.151
        Ozd - Campia Turzii         Cluj
500  20,700    25   1953  210781     737.187.331   260.761.421     476.425.910
                                    Cluj
500  10,350    25   1953  210780     717.173.516   213.691.232     503.482.284
       Campia Turzii - Turda        Cluj
300   8,600    25   1953  210920     169.486.130    60.567.486     108.918.644
       Turda - Cluj                 Cluj
300  28,690    25   1957  210940     751.432.026   219.540.631     531.891.395
       Traversare Ozd la Campia
       Turzii                       Cluj
300   0,000    25   1957  211100         400.000       400.000               0
       Bazna - Botorca              Medias
300   8,000    45   1989  229800     624.327.703    85.455.849     538.871.854
       Traversare aeriana Ozd -
       Campia Turzii                Cluj
500   0,000    45   1953  211080         956.950       956.950               0
------------------------------------------------------------------------------
   21 Total
  0  93,515     0      0       0   3.598.135.503 1.037.687.714   2.560.447.789
------------------------------------------------------------------------------
22. Colibi - Bratei - Marpod
    Victoria
        Colibi - Bratei             Medias
500  23,450    40   1960  222490   1.325.548.956   359.906.756     965.642.200
        Bratei - Coves              Medias
500  12,900    40   1968  222491      26.573.421     5.730.228      20.843.193
                                    Medias
500   0,000    40   1968  227340   1.440.719.036   273.595.051   1.167.123.988
        Coves - Marpod              Medias
500  30,000    40   1975  227520     708.542.643   128.881.219     579.661.424
        Traversare Marpod - Coves   Medias
500   0,000    40   1962  227530       2.127.334       524.565       1.602.769
        Marpod - Ucea               Medias
400   9,750    40   1962  221960     742.770.310   181.814.779     560.955.531
        Ucea - Victoria             Brasov
400  18,700    15   1962  246220      18.768.643    18.768.643               0
        Traversare Arpasu de Jos    Brasov
400   0,000    15   1962  246250       6.128.867     3.891.885       2.236.982
        Marpod - Ucea               Medias
400  10,000    25   1962  226220         245.376       245.376               0
------------------------------------------------------------------------------
   22 Total
 0  104,550     0      0       0   4.271.424.589   973.358.502   3.298.066.087
------------------------------------------------------------------------------
23. Punctul B - Victoria            Medias
        Punctul B - Victoria
250  30,600    25   1944  226250      17.062.920    17.062.920               0
        Traversare piriu Ucea       Brasov
250   0,000    25   1962  246240       1.552.651       985.979         566.672
        Prelungire conducta la
        Victoria                    Brasov
300   3,500    25   1996  248134     119.152.479     5.163.275     113.989.204
        Punctul B - Victoria        Medias
250   0,000    25   1985  226251      28.394.969     5.386.617      23.008.352
------------------------------------------------------------------------------
   23 Total
  0  34,100     0      0       0     166.163.019    28.598.791     137.564.228
------------------------------------------------------------------------------
24. Barghis - Fagaras
        Barghis - Rotbav            Medias
500  32,392    25   1980  228180      90.262.010    14.402.687      75.859.323
                                    Medias
500   0,000    25   1980  228190   1.285.939.735   207.547.721   1.078.392.014
        Rotbav - Fagaras            Brasov
500  16,000    25   1981  246760   2.396.947.321   381.971.067   2.014.976.254
        Traversare Olt              Brasov
500   0,150    25   1981  246780     233.429.236    44.137.487     189.291.749
------------------------------------------------------------------------------
   24 Total
  0   8,542     0      0       0   4.006.578.302   648.058.962   3.358.519.340
------------------------------------------------------------------------------
25. Punctul B - Fagaras
        Punctul B - Rotbav          Medias
400  38,000    25   1961  226340      20.208.787    20.208.787               0
        Rotbav- Fagaras             Brasov
400  17,000    10   1961  246280      47.153.942    47.153.942               0
        Traversare Olt Fagaras      Brasov
400   0,000    10   1961  246290       5.708.592     4.492.903       1.215.689
------------------------------------------------------------------------------
   25 Total
  0  55,000     0      0       0      73.071.321    71.855.632       1.215.689
------------------------------------------------------------------------------
26. Sarmasel - Ulies - Band
    Ganesti - Botorca - Simer
        Sarmasel - Coasta Mare      Cluj
500  25,100    50   1983  216340   2.658.094.824   405.041.122   2.253.053.702
        Ulies - Coasta Mare         Cluj
400   4,600    50   1970  212650     344.669.036    69.432.596     275.236.440
        Coasta Mare - Band          Cluj
500   9,125    50   1969  212560     779.813.268   166.615.216     613.198.052
        Band - Ganesti              Cluj
600  13,000    50   1970  212570   1.448.489.155   309.471.582   1.139.017.573
        Band - Ganesti              Cluj
600   8,400    50   1969  213780     768.794.671   164.234.977     604.559.694
        Traversare Mures la
        Sanmarghita                 Cluj
600   0,000    50   1969  213790      42.312.082    15.051.333      27.260.749
        Band - Ganesti              Medias
600   4,500    50   1969  224070     227.332.344    48.750.588     178.581.756
        Ganesti - Botorca -
        Band - Craciunel            Medias
600  51,200    45   1969  224650     818.575.913   154.874.729     663.701.184
                                    Medias
600   0,000    45   1969  225810   2.120.086.786   382.682.446   1.737.404.340
                                    Medias
600   0,000    45   1969  225811     416.700.056    78.674.641     338.025.415
        Craciunel - Alba            Arad
600  20,000    45   1974  256018   2.309.274.341   276.771.992   2.032.502.349
        Alba - Bacia                Arad
600  32,500    45   1973  256039   1.729.562.846   329.652.990   1.399.909.856
        Alba - Bacia                Arad
600  28,600    45   1973  256215   1.132.393.385   215.880.772     916.512.613
        Traversare Tarnava Mare
        la Obrej                    Arad
600   0,000    45   1975  256068      10.370.149     2.566.838       7.803.311
        Traversare la Valea
        Pianului                    Arad
600   0,000    45   1975  256061       9.829.918     2.421.662       7.408.256
        Traversare la Oarda de jos  Arad
600   0,000    45   1975  256062      24.436.476     6.019.872      18.416.604
        Separatoare lichide Tauni   Medias
  0   0,000     0      0  229760      12.158.806     1.068.441      11.090.365
        Imprejmuire Sarmasel
        Coasta Mare                 Cluj
  0   0,000     0   1983  216330       6.983.029     1.175.576       5.807.453
        Racord electric Sarmas      Cluj
  0   0,000     0   1983  216280       1.912.913       192.098       1.720.815
        Bransam Sarmasel -
        Coasta Mare                 Cluj
  0   0,000     0   1983  216300         315.139       174.168         140.971
------------------------------------------------------------------------------
   26 Total
 0  197,359     0      0       0  14.862.105.137 2.630.753.639  12.231.351.498
------------------------------------------------------------------------------
27. Ernei - Corunca - Coroi
    Botorca - Simena - Hateg
    Jupa - Recas - Arad
        Ernei - Corunca             Cluj
600  12,740    50   1970  213800     990.739.197   199.524.163     791.215.034
        Ocolire Statie Uscare
        Corunca                     Cluj
500   0,790    50   1985  216930     189.572.145    28.766.452     160.805.693
        Corunca - Coroi             Cluj
600  22,100    50   1966  213530   1.885.075.699   429.251.626   1.455.824.073
        Coroi - Boian - Blaj -
        Curci                       Medias
600   1,280    45   1966  222040      51.736.431    11.846.882      39.889.549
                                    Medias
600  29,536    45   1958  222500      105.217.682   30.048.171      75.169.511
                                    Medias
600  39,664    45   1965  222470      465.950.799  108.446.411     357.504.388
                                    Medias
600   0,000    45   1965  222471    1.601.295.881  370.786.008   1.230.509.873
        Traversare Coroi            Medias
600   0,080    45   1965  224190        3.424.521    1.150.163       2.274.358
        Traversare Tarnava la Coroi Medias
600   0,080    45   1965  224640        6.942.077    2.011.759       4.930.318
        Craciunel - Alba            Arad
500  66,460    45   1962  256019    2.130.204.415  533.302.397   1.596.902.018
        Alba - Bacia                Arad
500  19,000    45   1962  256129      552.368.945  139.021.743     413.347.202
        Bacia - Hateg               Arad
500  24,620    45   1966  256123      229.797.314  229.797.314               0
        Hateg - Boutari             Arad
500  19,870    45   1974  256230    1.137.514.337  216.011.010     921.503.327
        Hateg - Boutari             Arad
500  10,130    45   1974  256231      580.736.596  110.429.751     470.306.845
        Boutari - Jupa              Arad
500  27,950    45   1975  256248    1.163.325.303  209.934.459     953.390.844
        Jupa - Lugoj                Arad
500  36,010    45   1980  256280    2.524.592.923  406.652.735   2.117.940.188
        Lugoj - Recas               Arad
500  36,920    45   1980  256281    2.063.318.691  332.352.075   1.730.966.616
        Recas - Masloc              Arad
500  19,380    45   1974  256228      803.177.548  152.975.623     650.201.925
        Recas - Masloc              Arad
500   0,720    45   1974  256229       29.877.862    5.690.575      24.187.287
        Masloc - Arad               Arad
500   2,720    45   1974  256078       22.869.825    4.518.007      18.351.818
        Masloc - Arad               Arad
500  18,520    45   1974  256079      656.972.880  124.720.732     532.252.148
        Traversare suspendata
        Strei la                    Arad
500   0,000    45   1962  256140        2.309.837    1.847.936         461.901
        Traversare Timis la
        Lugojel                     Arad
500   0,000    45   1980  256278       80.007.064   16.064.913      63.942.151
        Traversare Bega la Bapsa    Arad
500   0,000    45   1980  256279       49.724.426   10.005.487      39.718.939
        Traversare Mures la Arad    Arad
500   1,000    45   1975  256247      349.287.020   86.046.787     263.240.233
        Protectie conducta
        Coslariu - Sibot            Arad
700   0,000    45   1984  256074       51.741.148   12.621.959      39.119.189
        Traversare
        Tarnava - Ganesti           Medias
600   0,000    45   1973  224660       10.694.314    2.023.437       8.670.877
        Traversare Tarnava - Coroi  Medias
600   0,000    45   1974  224920        6.423.865    1.713.981       4.709.884
------------------------------------------------------------------------------
   27 Total
 0  390,208     0      0       0  17.744.898.745 3.777.562.556  13.967.336.189
------------------------------------------------------------------------------
28. Recas - Timisoara
        Recas - Timisoara           Arad
500  15,000    45   1996  256344    3.619.086.611  277.219.723   3.341.866.888
        Recas - Timisoara           Arad
500   8,000    45   1996  256345    1.519.710.363  121.576.824   1.398.133.539
------------------------------------------------------------------------------
   28 Total
  0  23,000     0      0       0   5.138.796.974    398.796.547  4.740.000.427
------------------------------------------------------------------------------
29. Botorca - Vintu - Simeria
    Hateg - Jupa - Recas - Arad
        Botorca - Craciunel         Medias
500  40,000    45   1962  222120     432.047.981    108.708.973    323.339.008
                                    Medias
  0   0,000     0   1962  222121     760.414.270   189.780.249     570.634.021
        Traversare Jidvei           Medias
500   0,000    45   1963  223410       2.326.841     1.473.576         853.265
        Traversare Feisa            Medias
500   0,000    45   1963  223420       2.326.841     1.473.576         853.265
        Craciunel - Alba            Arad
500  66,400    45   1963  256018     936.336.390   276.771.992     659.564.398
        Alba - Recas                Arad
500  89,216    45   1958  256126   2.552.869.563   760.301.690   1.792.567.873
        Alba - Recas                Arad
500  42,410    45   1958  256127   1.268.307.789   378.633.450     889.674.339
        Alba - Recas                Arad
500  42,410    45   1958  256128   1.268.307.789   378.633.450     889.674.339
        Recas - Arad                Arad
400  20,107    45   1961  256136     494.478.503   133.777.212     360.701.291
        Recas - Arad                Arad
400  20,107    45   1961  256135     494.494.626   133.781.519     360.713.107
        Instalatie odorizare        Arad
0    0,000      0   1973  271091       8.603.468     4.484.632       4.118.836
        Traversare conducta
        Alba Iulia                  Arad
500  0,000     45   1958  256057       4.335.000     4.335.000               0
        Traversare Timis            Arad
500  0,000     45   1958  256241       5.535.440     5.535.440               0
        Deviere conducta Vest       Medias
  0  1,000     45   1995  229937   1.110.672.848    96.258.318   1.014.414.530
------------------------------------------------------------------------------
   29 Total
 0 321,960      0      0       0   9.341.057.349  2.473.949.077  6.867.108.272
------------------------------------------------------------------------------
30. Hurezani - Corbu Firul 1        Craiova
        Hurezani - Tetoiu
500  30,390    50   1982  274670   1.869.239.611    296.746.070  1.572.493.541
        Tetoiu - Dragasani          Craiova
500  46,010    50   1982  274770   4.785.011.060   759.478.745   4.025.532.315
        Dragasani - Jitaru          Craiova
500  25,733    45   1982  274750   2.147.847.361   340.852.741   1.806.994.620
        Jitaru - Corbu              Craiova
500  22,246    45   1983  276720   1.983.956.324   314.897.919   1.669.058.405
        Traversare subterana Cerna  Craiova
300   0,130    50   1982  274700       8.536.278     1.603.664       6.932.614
        Traversare riu Pesceana     Craiova
300   0,090    50   1982  274800      48.136.288     9.046.545      39.089.743
        Traversare riu Pesceana     Craiova
300   0,080    50   1982  274810      41.132.853     7.729.798      33.403.055
        Traversare riu Pesceana     Craiova
300   0,130    50   1982  274780      42.177.243     7.923.482      34.253.761
        Traversare riu Cungrea      Craiova
300   0,240    50   1982  274820     162.397.650    30.523.942     131.873.708
        Traversare riu Oltet        Craiova
300   0,300    50   1982  274910      45.191.518     8.069.300      37.122.218
        Traversare riu Oltet        Craiova
300   0,160    50   1982  274920    253.682.088     38.634.878     215.047.210
        Traversare riu Olt          Craiova
300   0,550    50   1983  274930     25.918.470      4.626.209      21.292.261
        Traversare Vedea            Craiova
300   0,240    45   1982  276740    118.266.322     22.231.041      96.035.281
        Imprejmuire armaturi
        Oltet                       Craiova
  0   0,000     0   1983  274940      2.022.100        339.240       1.682.860
        Conducta 500
        Tetoiu - Dragasani          Craiova
300   0,000     0   1983  274970     23.571.603      3.588.629      19.982.974
        Alimentare energie
        Tetoiu - Dragasani          Craiova
  0   0,000     0   1983  274970      3.735.757        372.027       3.363.730
        Imprejmuire armaturi
        conducta                    Craiova
  0   0,000     0   1984  275010      3.555.960        537.993       3.017.967
        Imprejmuire armaturi
        conducta                    Craiova
  0   0,000     0   1982  276730      5.453.331        919.790       4.533.541
        Imprejmuire armaturi
        traversare Vedea            Craiova
  0   0,000     0   1982  276780      1.947.608        328.554       1.619.054
        Imprejmuire armaturi
        traversare Corbu            Craiova
  0   0,000     0   1982  276790      2.389.041        402.949       1.986.092
------------------------------------------------------------------------------
   30 Total
 0  126,299     0      0       0 11.574.168.466   1.848.853.516  9.725.314.950
------------------------------------------------------------------------------
31. Schitu Golesti - Pitesti
    Corbu I, Fir 1
        Schitu Golesti - Bascov     Craiova
500  44,347    50   1967  275530  1.670.050.358     359.736.684  1.310.313.674
                                    Craiova
  0   0,000    50   1967  275531      4.414.500         947.365      3.467.135
        Bascov - Saltioarele        Craiova
500   6,470    40   1967  275520    248.905.373      53.615.349    195.290.024
                                    Craiova
  0   0,000    40   1967  275521      2.939.140         630.754      2.308.386
        Saltioarele - Vata          Craiova
400  18,384    50   1967  275540    603.353.380     129.965.155    473.388.225
                                    Craiova
  0   0,000    50   1967  275541      4.220.140         905.620      3.314.520
        Vata - Corbu                Craiova
300  28,375    50   1965  276591    410.263.920      91.885.479    318.378.441
                                    Craiova
  0   0,000    50   1965  276591    223.272.880      46.077.116    177.195.764
        Traversare subterana riu
        Doamnei                     Craiova
500   0,265    50   1967  275560     14.966.287       5.971.717      8.994.570
        Traversare riu Arges        Craiova
500   0,231    50   1967  275570     15.524.430       6.194.342      9.330.088
        Traversare riu Cotmeana     Craiova
400   0,180    50   1967  275620      7.181.664       2.865.579      4.316.085
------------------------------------------------------------------------------
   31 Total
  0  98,252     0      0       0  3.205.092.072     698.795.160  2.506.296.912
------------------------------------------------------------------------------
32. Schitu Golesti - Pitesti
    Corbu I Fir 2
        Schitu Golesti - Pitesti    Craiova
500  27,000    40   1976  275930  1.472.524.935     262.405.097  1.210.119.838
                                    Craiova
  0  27,739    50   1977  275940  1.171.317.643     210.499.627    960.818.016
        Pitesti - Corbu             Craiova
500  44,443    50   1976  275920  2.360.910.250     420.535.899  1.940.374.351
------------------------------------------------------------------------------
   32 Total
  0  99,182     0      0       0  5.004.752.828     893.440.623  4.111.312.205
------------------------------------------------------------------------------
33. Schitu Golesti - Govora -
    Dragasani                       Craiova
        Schitu Golesti - Govora
500  64,112    45   1967  275500  1.539.275.412     330.816.541  1.208.458.871
                                    Craiova
  0   0,000    45   1969  270610    973.457.970     209.283.636    764.174.334
                                    Craiova
  0   0,000    45   1969  270611     12.666.092       2.712.757      9.953.335
        Govora - Dragasani          Craiova
400  50,070    45   1973  272030  1.795.776.405     339.297.741  1.456.478.664
                                    Craiova
  0   0,000    45   1973 2772031      9.960.100               0      9.960.100
        Traversare Topolog          Craiova
500   0,250    45   1967  270710     13.530.306       5.398.716      8.131.590
        Traversare Olt              Craiova
400   1,787    45   1967  270720    140.494.577      56.058.758     84.435.819
        Traversare Arges            Craiova
500   0,378    50   1967  275610     27.137.601      10.824.700     16.312.901
        Traversare Vilsan           Craiova
500   0,114    50   1967  275600      5.166.677       2.061.533      3.105.144
        Traversare Bratia           Craiova
500   0,155    50   1967  275580      9.508.433       3.794.003      5.714.430
        Traversare Doamnei          Craiova
500   0,260    50   1967  275590     17.870.920       7.130.644     10.740.276
------------------------------------------------------------------------------
   33 Total
  0 117,126     0      0       0  4.544.844.493     967.379.029  3.577.465.464
------------------------------------------------------------------------------
34. Corbu - Tr. Magurele, Fir I     Craiova
500  88,988    45   1965  276580  1.616.691.734     371.445.589  1.245.246.145
                                    Craiova
  0   0,000    45   1965  276581  1.587.299.816     364.261.536  1.223.038.280
------------------------------------------------------------------------------
   34 Total
  0  88,988     0      0       0  3.203.991.550     735.707.125  2.468.284.425
------------------------------------------------------------------------------
35. Corbu - Tr. Magurele, Fir I
        Conducta in montaj          Craiova
500   0,000     0      0  250727  9.007.326.235      30.024.426  8.977.301.809
------------------------------------------------------------------------------
   35 Total
  0   0,000     0      0       0  9.007.326.235      30.024.426  8.977.301.809
------------------------------------------------------------------------------
36. Hurezani - Bibesti
        Conducta in montaj          Craiova
400   0,000     0      0  250711  9.497.868.040      31.659.560  9.466.208.480
------------------------------------------------------------------------------
   36 Total
  0   0,000     0      0       0  9.497.868.040      31.659.560  9.466.208.480
------------------------------------------------------------------------------
37. Turburea - Isalnita
    Fir 1
        Bibesti - Turburea          Craiova
500   4,265    40   1976  274040    405.792.095      72.315.954    333.476.141
        Turburea - Isalnita         Craiova
500  20,000    40   1976  273770  1.002.955.768     178.934.132    824.021.636
                                    Craiova
  0  28,000    40   1976  273950  1.203.068.682     214.530.078    988.538.604
        Traversare Cocorova         Craiova
500   0,155    40   1976  273960     25.257.538       6.195.239     19.062.299
        Traversare Bradesti         Craiova
500   0,054    40   1976  273970      4.640.041       1.134.035      3.506.006
        Traversare Carneci          Craiova
500   0,072    40   1976  273980      9.242.131       2.272.579      6.969.552
        Traversare Racari           Craiova
500   0,110    40   1976  273990     19.452.583       4.767.494     14.685.089
------------------------------------------------------------------------------
   37 Total
  0  52,656     0      0       0  2.670.408.838     603.517.483  2.066.891.355
------------------------------------------------------------------------------
    38. Turburea - Isalnita Fir 2       Craiova
500  48,300    30   1984  275050  5.243.303.263     795.117.697  4.448.185.566
        Imprejmuire armaturi
        conducta                    Craiova
  0   0,000     0   1984  275090        725.297         416.612        308.685
------------------------------------------------------------------------------
   38 Total
  0  48,300     0      0       0  5.244.028.560     795.534.309  4.448.494.251
------------------------------------------------------------------------------
39. Onesti - Racova - Gheraiesti
        Onesti - Racova             Bacau
500   0,000     0   1990  261550  1.094.615.851     308.941.912    785.673.939
    Bucecea
        Traversare Aeriana riu
        Trotus - Onesti             Bacau
500   0,000     0   1960  261551    535.186.786     144.858.277    390.328.509
                                    Bacau
  0   0,000     0   1961  261710      4.079.981       3.242.888        837.093
        Traversare Aeriana riu
        Tazlau - Helegiu            Bacau
500   0,000     0   1961  261730      1.075.765       1.075.765              0
        Traversare subterana riu
        Tazlau - Helegiu            Bacau
300  56,500     0   1960  261700      1.915.233       1.514.868        400.365
        Traversare Aeriana          Bacau
500   0,000     0   1962  261740      5.902.847       3.785.936      2.116.911
                                    Bacau
  0   0,000     0   1962  261741      5.902.847       3.785.936      2.116.911
                                    Bacau
  0   0,000     0   1962  261742      7.791.705       4.997.378      2.794.327
                                    Bacau
  0   0,000     0   1960  261743      1.180.553         757.162        423.391
        Traversare Aeriana          Bacau
500   0,000     0   1960  261800      2.011.621       2.011.621              0
        Racova - Secuieni           Bacau
500   0,000     0   1968  261580    347.075.239      93.931.090    253.144.149
                                    Bacau
  0   0,000     0   1960  261581    757.255.153     204.940.567    552.314.586
                                    Bacau
  0   0,000     0   1964  261582    161.675.810      41.626.474    120.049.336
        Traversare Aeriana          Bacau
500  17,000     0   1960  261781        579.633         579.633              0
                                    Bacau
  0   0,000     0   1960  261782      2.897.980       2.292.344        605.636
        Traversare Aeriana riu
        Moldova - Roman             Bacau
500   0,000     0   1960  261790      1.216.505         962.103        254.402
        Seciueni - Spataresti       Bacau
500  80,000     0   1962  261590    751.064.368     201.176.049    549.888.319
                                    Bacau
  0   0,000     0   1962  261591    818.268.700     219.933.507    598.335.193
                                    Bacau
  0   0,000     0   1962  261592    784.445.519     210.848.383    573.597.136
        Spataresti - Tisauti        Bacau
400   0,000     0   1961  261600    701.483.282     189.517.805    511.965.477
        Traversare subterana
        Dumbravita                  Bacau
400  27,000     0   1962  261810      6.055.417       3.883.384      2.172.033
        Tisauti - Bucecea           Bacau
350  16,500     0   1962  261620    342.549.969      92.071.514    250.478.455
                                    Bacau
  0   0,000     0   1962  261621    105.399.858      28.329.633     77.070.225
        Traversare Aeriana
        riu Siret - Bucecea         Bacau
350   0,000     0   1962  261680      1.989.551       1.275.901        713.650
        Deviere Statie Turbo
        Compresoare Onesti          Bacau
500   3,000     0   1966  261110    106.936.658      24.579.084     82.357.574
        Traversare aeriana
        Valea Rea                   Bacau
500   0,000     0   1962  261750        637.451         637.451              0
        Traversare aeriana
        Draguseni                   Bacau
500   0,000     0   1960  261780        579.633         579.633              0
        Traversare aeriana
        Secuieni - Roman            Bacau
500   1,000     0   1993  250562      2.832.875         440.674      2.392.201
        Traversare subterana
        Tisauti                     Bacau
300   0,000     0   1962  261690      5.927.831       3.801.538      2.126.293
------------------------------------------------------------------------------
   39 Total
  0 200,310     0      0       0  6.558.534.621   1.796.378.510  4.762.156.111
------------------------------------------------------------------------------
40. Onesti - Rahova - Gheraiesti
    Iasi
        Onesti - Rahova             Bacau
500  54,000     0   1966  261110    106.936.858      24.579.084     82.357.774
                                    Bacau
  0   0,000     0   1970  262420    436.932.054      88.718.116    348.213.938
                                    Bacau
  0   0,000     0   1971  262421    403.251.468      81.828.717    321.422.751
                                    Bacau
  0   0,000     0   1970  262450  1.584.522.910     321.183.037  1.263.339.873
                                    Bacau
  0   0,000     0   1971  262451    250.376.476      50.757.176    199.619.300
        Racova - Secuieni           Bacau
500  18,000     0   1996  266300  6.281.336.096     272.191.231  6.009.144.865
        Secuieni - Gheraiesti       Bacau
500  28,500     0      0  250683  2.917.980.775      58.357.818  2.859.622.957
        Gheraiesti - Iasi           Bacau
400  64,500     0   1963  261910  1.811.887.312     453.555.243  1.358.332.069
        Instalatie odorizare        Bacau
  0   0,000     0   1986  265520        334.039         198.647        135.392
        Traversare aeriana paraul
        Carligata                   Bacau
500   0,000     0   1989  265950     72.925.786      11.106.581     61.819.205
        Traversare aeriana          Bacau
400   0,000     0   1963  261920        523.469         396.935        126.534
------------------------------------------------------------------------------
   40 Total
  0 165,140     0      0       0 13.867.007.243   1.362.872.585 12.504.134.658
------------------------------------------------------------------------------
41. Gheraiesti - Iasi
        Gheraiesti - Iasi           Bacau
400  67,000     0   1977  264030  2.966.423.860     530.855.133  2.435.568.727
------------------------------------------------------------------------------
   41 Total
  0  67,000     0      0       0  2.966.423.860     530.855.133  2.435.568.727
------------------------------------------------------------------------------
42. Sarmasel - Dej - Baia Mare
    Hideaga - Satu Mare,
    12" Nord I
        Camaras - jud. Cluj Nord I  Cluj
300  65,880    50   1959  210980  1.493.975.850     434.318.607  1.059.657.243
        Nord I, jud. Salaj          Cluj
300  25,000    50   1959  210981    724.412.348     208.242.535    516.169.813
        Nord I, jud. Maramures      Cluj
300  50,000    50   1959  210982  1.169.454.443     339.972.348    829.482.095
        Nord I, jud. Satu - Mare    Cluj
300  53,000    50   1959  210983  1.410.503.098     409.591.374  1.000.911.724
        Traversare aeriana
        Dej - Somes                 Cluj
300   0,000    50   1959  211150      1.491.331       1.491.331              0
        Traversare aeriana Ciumeni  Cluj
300   0,000    50   1959  211170      1.225.177       1.225.177              0
        Traversare aeriana
        Cormenis                    Cluj
300   0,000    50   1959  211190      1.442.541       1.442.541              0
        Conducta Sarmas - Camaras
        Nord                        Cluj
300   4,200    50   1959  210961    158.618.781      46.109.417    112.509.364
        Conducta 12" Nord I RK      Cluj
300   2,000    50   1959  250654    306.938.216      13.300.651    293.637.565
        Traversare aeriana Sucutard Cluj
300   0,000    50   1959  211120        297.004         297.004              0
        Traversare aeriana Sucutard Cluj
300   0,000    50   1959  211130        257.694         257.694              0
        Subtraversare Somes - Dej   Cluj
300   0,000    50   1959  211140        586.681         586.681              0
        Subtraversare
        Somes - Ciumeni             Cluj
300   0,000    50   1959  211160        221.772         221.772              0
        Subtraversare Bozinta       Cluj
300   0,000    50   1959  211220        709.508         709.508              0
        Subtraversare Bozinta       Cluj
300   0,000    50   1959  211230        521.326         521.326              0
------------------------------------------------------------------------------
   42 Total
  0 200,080     0      0       0  5.270.655.770   1.458.287.966  3.812.367.804
------------------------------------------------------------------------------
43. Sarmasel - Ceanu Mare - Cluj
        Camaras - Ceanu Mare        Cluj
500  12,500    25   1966  210590    609.404.639     138.816.760    470.587.879
        Sarmasel - Ceanu Mare       Cluj
500   8,500    25   1966  210591    399.942.916      91.088.971    308.853.945
        Ceanu Mare - Cluj           Cluj
500  33,400    25   1966  210650  1.416.318.034     323.689.715  1.092.628.319
------------------------------------------------------------------------------
   43 Total
  0  54,400     0      0       0  2.425.665.589     553.595.446  1.872.070.143
------------------------------------------------------------------------------
44. Sarmasel - Ceanu Mare -
    Cluj 12" - 24"
        Sarmasel - Ceanu Mare       Cluj
600  21,000    25   1985  210970  3.079.933.946     467.152.856  2.612.781.090
        Ceanu Mare - Cluj           Cluj
300  31,600    25   1948  210660    897.562.058     354.969.552    542.592.506
        Imprejmuire armaturi
        Sarmas - Ceanu Mare         Cluj
  0   0,000     0   1985  217000      1.850.621         294.532      1.556.089
        Separator Ceanu Mare        Cluj
  0   0,000     0   1985  217120     20.152.877       3.743.879     16.408.998
        Separator Visinelu          Cluj
  0   0,000     0   1985  217130     17.685.207       3.285.434     14.399.773
        Separator Sarmasel          Cluj
  0   0,000     0   1985  217140     24.237.709       4.272.740     19.964.969
------------------------------------------------------------------------------
   44 Total
  0  52,600     0      0       0  4.041.422.418     833.718.993  3.207.703.425
------------------------------------------------------------------------------
45. Ceanu Mare - Campia Turzii
    Turda
        Campia Turzii - Turda       Cluj
400   7,500    25   1960  210930     260.007.344      69.815.699   190.191.645
        Ceanu Mare - Campia Turzii  Cluj
600  17,500    25   1985  216980   2.374.352.195     360.123.792 2.014.228.403
        Traversare ape la
        conducta 24"                Cluj
  0   0,000    25   1985  217050     112.249.120      18.943.498    93.305.622
        Traversare aeriana
        Ceanu Mare - Campia Turzii  Cluj
  0   0,000    25   1985  217100     351.618.361      59.340.123   292.278.238
        Imprejmuire armaturi        Cluj
  0   0,000     0   1985  217010       1.770.175         281.767     1.488.408
------------------------------------------------------------------------------
   45 Total
  0  25,000     0      0       0   3.099.997.195    508.504.879  2.591.492.316
------------------------------------------------------------------------------
46. Ceanu M. - Campia Turzii1
        Campia Turzii - Turda       Cluj
350  17,200    25   1936  210740      10.665.845      10.665.845             0
        Traversare aeriana Campia
        Turzii - Turda              Cluj
350   0,000    25   1936  211070         212.000         212.000             0
------------------------------------------------------------------------------
   46 Total
  0  17,200     0      0       0      10.877.845      10.877.845             0
------------------------------------------------------------------------------
47. Ernei - CIC - Tg. Mures -
    Ungheni 16" - 20"
        Conducta 20" Ernei - CIC    Cluj
500  15,830    25   1965  213540   1.011.176.449     231.150.221   780.026.228
        Conducta 16" Ungheni - CIC
        Tg. Mures                   Cluj
400   6,074    25   1966  213520     290.609.565      66.174.862   224.434.703
------------------------------------------------------------------------------
   47 Total
  0  21,904     0      0       0   1.301.786.014     297.325.083 1.004.460.931
------------------------------------------------------------------------------
48. Sarmasel - Dej - Baia Mare
    Satu Mare II 20" - 14"- 12
        Conducta gaze 20"
        Camaras - Bunesti           Cluj
500  41,360    50   1963  210990   1.838.028.546     454.105.745 1.383.922.801
        Conducta gaze 20"
        Bunesti - Camaras           Cluj
500  15,200    50   1974  214060   1.188.685.430     224.159.674   964.525.756
        Traversare aeriana
        Geaca 20"                   Cluj
500   0,000    50   1969  211250      13.669.960       5.149.016     8.520.944
        Traversare aeriana
        Somesul Mic                 Cluj
500   0,000    50   1963  211260       4.929.954       2.645.907     2.284.047
        Conducta Transp. Gaze
        Casei Dej                   Cluj
350  18,780    50   1963  211000     749.415.256     185.330.512   564.084.744
        Conducta Transp. Baia Mare  Cluj
350  46,950    50   1963  211001   1.780.143.627     440.229.752 1.339.913.852
        Traversare aeriana
        Tg. Lapus                   Cluj
350   0,000    50   1981  211240       2.471.499       1.561.169       910.330
        Conducta gaze asociate
        Satu Mare - Baia Mare       Cluj
300  61,430    40   1981  215890   4.033.723.223     642.768.073 3.390.955.150
        Traversare riu Sasar        Cluj
300   0,000    50   1981  215900      31.100.053       4.957.367    26.142.686
        Traversare riu Nistru       Cluj
300   0,000    40   1981  215910      17.230.361       2.746.589    14.483.772
        Traversare riu Baiata la
        Busag                       Cluj
300   0,000    40   1981  215920      22.692.692       3.617.264    19.075.428
        RK 14 3/4" Nord II Brebeni  Cluj
300   3,000    50   1996  217950     563.052.533      24.398.946   538.653.587
------------------------------------------------------------------------------
   48 Total
  0 186,720     0      0       0  10.245.143.134   1.991.670.014 8.253.473.120
------------------------------------------------------------------------------
49. Sendreni - Silistea
        Sendreni - Silistea         Braila
600  12,500    45   1972  230180      77.360.039      15.611.506    61.748.533
                                    Braila
  0   0,000     0   1972  230181     588.983.381     118.861.055   470.122.326
------------------------------------------------------------------------------
   49 Total
  0  12,500     0      0       0     666.343.420     134.472.561   531.870.859
------------------------------------------------------------------------------
50. Inel Bucuresti
        Colentina - Bobesti         Bucuresti
700  20,200    49   1965  280037     654.590.629     150.720.995   503.869.634
        Bobesti - Jilava            Bucuresti
700  16,000    49   1966  280038     737.629.479     169.608.954   568.020.525
        Jilava - Buciumeni          Bucuresti
700  31,000    49   1967  280039   1.034.311.901     289.057.828   745.254.073
        Buciumeni - Colentina       Bucuresti
700  23,400    49   1967  281250   1.173.808.700     268.578.727   905.229.973
        Traversare aeriana
        Dambovita                   Bucuresti
700   0,060    49   1990  282540      62.780.100       9.030.479    53.749.621
        Deviere conducta
        Bucuresti - Chiajna         Bucuresti
700   0,000    45   1990  282530      52.753.771       7.217.119    45.536.652
        Traversare aeriana
        Dambovita                   Bucuresti
700   0,000    45   1990  282540      62.780.100       9.030.479    53.749.621
------------------------------------------------------------------------------
   50 Total
  0  91,040     0      0       0   3.778.654.680     903.244.581 2.875.410.099
------------------------------------------------------------------------------
51. Tigmandru - Hetiur
        Tigmandru - Hetiur          Medias
500  10,290    45   1965  222100     454.848.112     104.610.148   350.237.964
------------------------------------------------------------------------------
   51 Total
  0  10,290     0      0       0     454.848.112     104.610.148   350.237.964
------------------------------------------------------------------------------
52. Lunca - Tauni - Balcaci
        Lunca - Tauni - Balcaci     Medias
500   5,000    45   1986  229200     527.998.019      75.767.484   452.230.535
                                    Medias
400  15,800    45   1981  228300     814.983.248     131.898.314   683.084.934
------------------------------------------------------------------------------
   52 Total
  0  20,800     0      0       0   1.342.981.267     207.665.798 1.135.315.469
------------------------------------------------------------------------------
53. Lunca - Balcaci
        Lunca - Balcaci             Medias
500  20,850    45   1988  229750   1.674.196.309     239.396.467 1.434.729.842
------------------------------------------------------------------------------
   53 Total
 0   20,850     0      0       0   1.674.126.309     239.396.467 1.434.729.842
------------------------------------------------------------------------------
54. Sibiu - Ilimbav - Punctul B
        Sibiu - Ilimbav             Medias
300  19,500    25   1953  223920      15.295.380      15.295.380             0
                                    Medias
  0   0,000     0   1969  223921       5.977.371       1.299.927     4.677.444
        Ilimbav - Punctul B         Medias
250  23,780    25   1960  226260      12.828.501      12.828.501             0
                                    Medias
  0   0,000     0   1969  226261       1.118.894         854.599       264.295
------------------------------------------------------------------------------
   54 Total
  0  43,280     0      0       0      35.220.146      30.278.407     4.941.739
------------------------------------------------------------------------------
55. Botorca - Sibiu
       Botorca - Axente Sever       Medias
300  19,500    25   1948  222111      67.291.463      31.500.299    35.791.164
       Axente Sever - Sibiu         Medias
300  33,250    25   1948  222112      44.860.957      21.000.197    23.860.760
                                    Medias
  0   0,000     0   1948  222110     298.952.944     182.088.968   116.863.976
       Traversare Visa - Seica Mare Medias
300   0,000    25   1960  223240         473.854         445.823        28.031
       Deviere Copsa Mica           Medias
300   4,000    25   1971  224300     110.990.777      22.404.694    88.586.083
       Traversare Rusi              Medias
300   0,000    25   1940  226420         549.000         549.000             0
------------------------------------------------------------------------------
   55 Total
  0  57,100     0      0       0     523.118.995     257.988.981   265.130.014
------------------------------------------------------------------------------
56. Lunca - Sibiu
       Lunca - Sibiu                Medias
500  44,000    45   1978  228070   2.795.663.214     472.273.037 2.323.390.177
                                    Medias
  0   0,000     0   1978  228071     330.798.742      56.625.199   274.173.543
       Traversare Tauni - Sibiu     Medias
  0   0,000     0   1978  228090     126.105.064      27.022.179    99.082.885
------------------------------------------------------------------------------
   56 Total
  0  44,000     0      0       0   3.252.567.020     555.920.415 2.696.646.605
------------------------------------------------------------------------------
57. Botorca - Cetate - Blaj
       Botorca - Cetate             Medias
300   7,500    25   1962  222110      91.515.930      91.515.930             0
       Cetate - Blaj                Medias
300  20,100    25   1948  222530     425.624.058     106.249.989   319.374.069
------------------------------------------------------------------------------
   57 Total
  0  27,600     0      0       0     517.139.988     197.765.919   319.374.069
------------------------------------------------------------------------------
58. Colibi - Punctul B fir 2
       Colibi - Punctul B fir 2     Medias
500  27,800    50   1960   22510     118.963.378      32.182.661    86.780.717
                                    Medias
500   0,000    50   1960  222511     475.853.384     128.730.800   347.122.584
       Traversare Tarnava           Medias
500   0,000    45   1960  223470         431.555         405.726        25.829
------------------------------------------------------------------------------
   58 Total
  0  27,900     0      0       0     595.248.317     161.319.187   433.929.130
------------------------------------------------------------------------------
59. Mihai Bravu - Navodari
       Mihai Bravu - Cogealac       Constanta
600  43,356    50   1979  290170   3.727.407.473     628.943.241 3.098.464.232
       Cogealac - Navodari          Constanta
600  38,900    50   1979  290180   3.382.103.573     570.677.633 2.811.425.940
------------------------------------------------------------------------------
   59 Total
  0  82,25      0      0       0   7.109.511.046   1.199.620.874 5.909.890.172
------------------------------------------------------------------------------
60. Conducta tr. gaze Tranzit I
    Turcia
       Conducta Isaccea - Nalbant   Constanta
1200 28,915     0   1988  290420   7.739.050.830   1.317.937.320 6.421.113.510
       Conducta Isaccea - Nalbant   Constanta
1200  1,984     0   1988  290430   7.739.050.830   1.317.937.320 6.421.113.510
       Conducta Isaccea Nalbant     Constanta
1200  0,216     0   1988  290440   5.130.753.571     870.950.531 4.259.803.040
       Conducta Nalbant -
       Ceamurlia                    Constanta
1200 30,616     0   1988  290450   7.739.050.830   1.317.937.320 6.421.113.510
       Conducta Nalbant -
       Ceamurlia                    Constanta
1200  1,154     0   1988  290460   7.739.050.830   1.317.937.320 6.421.113.510
       Conducta Nalbant -
       Ceamurlia                    Constanta
1200  0,214     0   1988  290470   7.739.050.830   1.317.937.320 6.421.113.510
       Conducta Nalbant -
       Ceamurlia                    Constanta
1200  0,080     0   1988  290480     271.353.020      46.062.432   225.290.588
       Conducta Ceamurlia -
       Cogealac                     Constanta
1200 21,177     0   1988  290490   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Ceamurlia -
       Cogealac                     Constanta
1200 21,177     0   1988  290500   3.768.492.478     639.990.212 3.128.502.266
       Conducta Cogealac -
       Targusor                     Constanta
1200 17,581     0   1988  290510   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Cogealac -
       Targusor                     Constanta
1200 17,581     0   1988  290520   4.213.138.629     715.502.919 3.497.635.710
       Conducta Targusor - Castelu  Constanta
1200 23,226     0   1988  290530   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Targusor - Castelu  Constanta
1200  1,070     0   1988  290540   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Targusor - Castelu  Constanta
1200  0,093     0   1988  290550     830.800.892     141.092.060   689.708.832
       Subtraversare Canal
       Dunare - Marea Neagra        Constanta
1200  0,729     0   1988  290560   1.678.559.716     284.937.185 1.393.622.531
       Conducta Castelu -
       Ciobanita                    Constanta
1200 27,173     0   1988  290570   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Castelu -
       Ciobanita                    Constanta
1200  0,702     0   1988  290580   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Castelu -
       Ciobanita                    Constanta
1200  0,080     0   1988  290590   3.399.113.333     577.259.796 2.821.853.537
       Conducta Ciobanita -
       Negru Voda                   Constanta
1200 27,909     0   1988  290600   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Ciobanita -
       Negru Voda                   Constanta
1200  0,199     0   1988  290610   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Conducta Ciobanita -
       Negru Voda                   Constanta
1200  0,085     0   1988  290620   2.113.386.788     358.909.254 1.754.477.534
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290630   8.281.565.767   1.329.041.429 6.952.524.338
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290640   5.241.667.379     841.253.826 4.400.413.553
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290850     641.785.908     105.291.679   536.494.229
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290860     641.785.908     105.291.679   536.494.229
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290870     641.785.908     105.291.679   536.494.229
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290880     641.785.908     105.291.679   536.494.229
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290890     641.785.908     105.291.679   536.494.229
       Subtraversare Dunare fir II  Constanta
1200  1,056     0   1988  290900     197.847.205      32.458.901   165.388.304
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290370   7.659.973.335   1.300.867.049 6.359.106.286
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290380   2.899.683.053     492.443.219 2.407.239.834
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290780     630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290790     630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290800    630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290810    630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290820    630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290830    630.584.436     110.645.568   519.938.868
       Subtraversare Dunare fir I   Constanta
1200  0,950     0   1988  290840     60.542.443      10.623.081    49.919.362
------------------------------------------------------------------------------
   60 Total
  0 238,959     0      0      0 152.714.354.595  25.828.346.689 26.886.007.906
------------------------------------------------------------------------------
61. Conducta tranzit gaze
    Tranzit I Bulgaria
        Conducta tranzit gaze
        Tranzit I Bulgaria          Constanta
------------------------------------------------------------------------------
   61 Total
  0  183,500    0      0      0     356.200.000     356.200.000              0
------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL GENERAL
 0    0,000    0     0     0   619.590.112.969 107.702.474.164 511.887.638.805
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 491/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 491 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 491/1998
Hotărârea 334 2000
privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
Ordonanţa 41 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Hotărârea 127 1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti
OUG 36 1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu