E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 334 din 28 aprilie 2000

privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din  4 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza urmatoarele societati comerciale:
    a) Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, denumita in continuare TRANSGAZ - S.A.;
    b) Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A., cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, denumita in continuare EXPROGAZ - S.A.;
    c) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu sediul in municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21, judetul Mures, denumita in continuare DISTRIGAZ NORD - S.A.;
    d) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, denumita in continuare DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    e) Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova, denumita in continuare DEPOGAZ - S.A., prin divizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului si pasivului Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si ale filialelor sale, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 1999, care va fi actualizat conform legii.
    (2) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 3
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate in domeniul specific al gazelor naturale din aria de activitate a Ministerului Industriei si Comertului care exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului.
    Art. 4
    TRANSGAZ - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 1.1.
    Art. 5
    Capitalul social al TRANSGAZ - S.A. este de 220.449.570 mii lei, varsat integral la data infiintarii si este impartit in 2.204.495 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 6
    TRANSGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea, tranzitul international al gazelor naturale, cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale si asigura accesul fara discriminare la Sistemul national de conducte de transport al gazelor naturale (SNT) pentru orice agent economic solicitant.
    Art. 7
    TRANSGAZ - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 1.1, dar nu poate achizitiona gaze din productia interna sau din import.
    Art. 8
    TRANSGAZ - S.A. este operatorul tehnic al SNT si raspunde de functionarea acestuia in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.
    Art. 9
    TRANSGAZ - S.A. are organizate in componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 1.2, precum si Dispeceratul National de Gaze Naturale Bucuresti.
    Art. 10
    EXPROGAZ - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.1.
    Art. 11
    Capitalul social al EXPROGAZ - S.A. este de 655.455.825 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 6.554.558 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 12
    EXPROGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, productia, furnizarea si depozitarea subterana a gazelor naturale, in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.
    Art. 13
    EXPROGAZ - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.1.
    Art. 14
    EXPROGAZ - S.A. are organizate in componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.2.
    Art. 15
    (1) Activitatea de cercetare geologica si strategia productiei de gaze naturale din cadrul actualei Societati Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinteaza, precum si activitatea de cercetare stiintifica si elaborarea studiilor de zacamant si explorare a zacamintelor din cadrul actualei Sucursale de cercetare si inginerie tehnologica pentru gaze naturale Medias se preiau de EXPROGAZ - S.A., infiintata in conditiile prevederilor art. 1.
    (2) Predarea-primirea activitatii de cercetare geologica si strategia productiei de gaze naturale se face in urma inventarierii bunurilor pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat pana la data de 20 mai 2000 intre actuala Societate Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinteaza, si EXPROGAZ - S.A., cu diminuarea si, respectiv, majorarea patrimoniului societatilor comerciale.
    Art. 16
    DISTRIGAZ NORD - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21, judetul Mures, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 3.1.
    Art. 17
    Capitalul social al DISTRIGAZ NORD - S.A. este de 113.335.389 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 1.133.353 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 18
    DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca obiect principal de activitate achizitionarea de gaze naturale din productia interna si din import, distributia si furnizarea acestora.
    Art. 19
    DISTRIGAZ NORD - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 3.1.
    Art. 20
    DISTRIGAZ NORD - S.A. este operatorul tehnic al sistemului de distributie a gazelor naturale aflat in patrimoniul sau si raspunde de asigurarea functionarii acestuia in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.
    Art. 21
    DISTRIGAZ NORD - S.A. are organizate in componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 3.2.
    Art. 22
    DISTRIGAZ SUD - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 4.1.
    Art. 23
    Capitalul social al DISTRIGAZ SUD - S.A. este de 135.802.698 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 1.358.026 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 24
    DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca obiect principal de activitate achizitionarea de gaze naturale din productia interna si din import, distributia si furnizarea acestora.
    Art. 25
    DISTRIGAZ SUD - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 4.1.
    Art. 26
    DISTRIGAZ SUD - S.A. este operatorul tehnic al sistemului de distributie a gazelor naturale aflat in patrimoniul sau si raspunde de asigurarea functionarii acestuia in conditii de siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.
    Art. 27
    DISTRIGAZ SUD - S.A. are organizate in componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 4.2.
    Art. 28
    DEPOGAZ - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 29
    Capitalul social al DEPOGAZ - S.A. este de 108.023.785 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 1.080.237 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 30
    (1) DEPOGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate depozitarea subterana si productia de gaze naturale, precum si cercetarea geologica pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale.
    (2) Depozitarea gazelor naturale se asigura de DEPOGAZ - S.A., fara discriminare, pentru orice agent economic solicitant.
    (3) DEPOGAZ - S.A. are obligatia sa efectueze toate demersurile necesare pentru ca in perioada 1 aprilie - 1 octombrie a fiecarui an sa se realizeze incarcarea depozitelor subterane la capacitatea nominala, constituindu-se astfel rezerva strategica la dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale Bucuresti, pentru mentinerea in siguranta a parametrilor functionali ai sistemului national de gaze naturale.
    Art. 31
    DEPOGAZ - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 32
    (1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (3) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt prevazute in statutele proprii.
    Art. 33
    Sucursalele din componenta societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Art. 34
    Bunurile proprietate publica a statului, atribuite fostei Societati Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin Hotararea Guvernului nr. 491/1998, identificate in anexa nr. 6, se preiau cu acelasi titlu, dupa  caz, de societatile comerciale infiintate potrivit art. 1, fara a fi incluse in capitalul social al acestora, pana la definitivarea regimului lor juridic, potrivit legii.
    Art. 35
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor prelua drepturile si vor fi tinute de obligatiile fostei Societati Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si ale filialelor sale si se substituie in drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile in curs, preluarea urmand sa se faca pe baza de protocol finalizat in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 36
    (1) Adunarea generala a actionarilor a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinteaza, va stabili repartizarea participatiunilor sale la societatile comerciale CONGAZ, WIROM GAS, ROMEXTERA, MI PETROGAS SERVICES ROMANIA si la BLACK SEA LPG ROMANIA - S.R.L. catre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 si altele similare.
    (2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol incheiat in termenul prevazut la art. 35.
    Art. 37
    (1) Societatile comerciale infiintate conform art. 1 vor prelua responsabilitatea implementarii partii C a Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, finantat prin Acordul de imprumut incheiat intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994.
    (2) Lista cuprinzand contractele finantate din imprumut, incheiate pana in prezent, este prevazuta in anexa nr. 7, urmand ca repartizarea acestora pe societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sa fie facuta pana la data limita de finalizare a protocoalelor de preluare a drepturilor si obligatiilor de la Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    (3) In scopul garantarii platii integrale si la timp a ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri legate de imprumut, repartizate societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1, prin acordurile de imprumut subsidiare care urmeaza sa fie incheiate intre Ministerul Finantelor si fiecare dintre acestea se vor institui ipoteci legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societatilor comerciale nou-infiintate, care vor prelua toate drepturile si obligatiile decurgand din acordurile de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor si Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    Art. 38
    Acordurile petroliere pentru concesionarea dreptului de explorare si exploatare a perimetrelor gazeifiere, aprobate prin hotarare a Guvernului, se vor transfera, in conditiile legii, societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1.
    Art. 39
    (1) Pana la completarea cadrului de reglementare, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, conduita societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1, cu privire la decontarile financiare si la asigurarea cu prioritate a consumului de gaze naturale pentru populatie si pentru sistemul energetic national, va fi cea determinata de relatiile contractuale si de reglementarile stabilite de Ministerul Industriei si Comertului.
    (2) Ministerul Industriei si Comertului va verifica lunar, pe baza datelor primite de la societatile comerciale infiintate potrivit art. 1, respectarea decontarilor si a relatiilor contractuale dintre acestea.
    (3) Nerespectarea conditiilor contractuale, a disciplinei financiare si a obligativitatii achitarii datoriilor se sanctioneaza conform legii.
    Art. 40
    Situatia datoriilor inregistrate intre filiale, respectiv intre acestea si Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., intocmita la 31 decembrie 1999, este prezentata in anexa nr. 8 si va fi reactualizata pana la incheierea protocoalelor dintre acestea si societatile comerciale infiintate potrivit art. 1.
    Art. 41
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au obligatia sa respecte intocmai deciziile Dispeceratului National de Gaze Naturale Bucuresti, emise in scopul asigurarii echilibrului balantei surse - consumuri si functionarii in conditii de siguranta al SNT.
    Art. 42
    Modalitatea de tarifare pentru servicii de transport, distributie, furnizare si depozitare, precum si modalitatea de stabilire a pretului mediu al gazelor naturale din productia interna se mentin pana la emiterea reglementarilor in acest sens de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.
    Art. 43
    (1) Personalul angajat la fosta Societate Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si la filialele sale, care se desfiinteaza, se redistribuie la societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 si se considera transferat.
    (2) Contractele colective de munca incheiate anterior raman in vigoare pana la incheierea de catre societatile comerciale a noilor contracte colective de munca, in conditiile legii.
    Art. 44
    (1) Ministerul Industriei si Comertului va coordona reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., imputernicind adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie ale societatilor comerciale infiintate conform art. 1 cu aducerea la indeplinire a masurilor prevazute in prezenta hotarare.
    (2) Ministerul Industriei si Comertului va imputernici adunarea generala a actionarilor din DISTRIGAZ NORD - S.A. si DISTRIGAZ SUD - S.A. sa reorganizeze, in conformitate cu statutele acestora, sistemul de distributie a gazelor naturale pana la data de 31 iulie 2000.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 491/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 21 august 1998.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentina Siclovan,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1.1

                              STATUTUL
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. denumirea societatii nationale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., denumita in continuare TRANSGAZ - S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul TRANSGAZ - S.A. este in Romania, municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Sediul TRANSGAZ - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii TRANSGAZ - S.A. are in componenta:
    a) Sucursala de transport gaze naturale, cu sediul in municipiul Medias, Piata George Enescu nr. 11, judetul Sibiu;
    b) Sucursala de cercetare si proiectare pentru transport gaze naturale, cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 6, judetul Sibiu.
    TRANSGAZ - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata TRANSGAZ - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    TRANSGAZ - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru transportul, tranzitul international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    TRANSGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. transportul gazelor naturale - cod 6030;
    2. tranzitul international de gaze naturale pe teritoriul Romaniei;
    3. furnizarea numai a gazelor naturale care reprezinta valoarea serviciului de transport pentru transportul international si a creditului marfa pentru constructia conductei Isaccea - Negru Voda, neputandu-se cumpara alte gaze naturale din productia interna sau din import;
    4. dispecerizarea retelelor si sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
    5. cercetarea si proiectarea pentru activitatea de transport - cod 730, 742, 7430;
    6. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti - cod 6421, 6433, 6442, 6423;
    7. intretinerea, verificarea, revizia si reparatia conductelor magistrale si instalatiilor tehnologice aferente;
    8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    9. cooperarea internationala in domeniul transportului gazelor naturale;
    10. consultanta si asistenta tehnica de specialitate - cod 7420;
    11. executarea de lucrari de constructii-montaj, in tara si in strainatate - cod 4525, 4526, 4531, 4533, 4534, 4532;
    12. executarea de lucrari de reparatii, revizii si inspectii tehnice pentru autovehiculele proprii si pentru terti - cod 5022;
    13. desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor de gaze naturale asupra mediului;
    14. operatiuni de comision si intermediere - cod 7484;
    15. vanzarea angro si en detail (prin valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de transport al gazelor naturale - cod 5010, 515, 516, 5170;
    16. inchirierea si/sau vanzarea de spatii de locuit, inchirierea de spatii de cazare la tarifele stabilite de TRANSGAZ - S.A. pentru personalul propriu si pentru terti - cod 7012, 7020;
    17. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale TRANSGAZ - S.A. unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii - cod 7012, 7020;
    18. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare - cod 7134;
    19. editarea de publicatii si lucrari, comercializarea acestora pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 2222, 2223, 2225;
    20. furnizarea de apa, energie termica si energie electrica, in conditiile legii - cod 4031, 4032, 4100;
    21. transport de marfuri si de persoane, intern si international - cod 6023, 6024;
    22. inchirierea de mijloace de transport si utilaje pentru terti - cod 7110, 7121, 7132;
    23. operatiuni de transport aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220, 6323;
    24. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti, inclusiv oferirea de spatii publicitare tertilor in publicatiile si lucrarile editate de TRANSGAZ - S.A. - cod 6522, 6713, 8512, 8513, 8514, 9261, 9262;
    25. activitati specifice in domeniul securitatii si protectiei muncii, al sanatatii personalului propriu, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;
    26. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement etc.) - cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552;
    27. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine;
    28. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 5211, 5552;
    29. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social al TRANSGAZ - S.A. la data infiintarii este de 220.449.570 mii lei si se constituie pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1999, prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., fiind impartit in 2.204.495 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii TRANSGAZ - S.A.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la TRANSGAZ - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra TRANSGAZ - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, limitarea la valoarea ramasa sau dizolvarea TRANSGAZ - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 ultimul alineat, a hotararii consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Actiunile nominative ale TRANSGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de TRANSGAZ - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul TRANSGAZ - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Actiunile emise de TRANSGAZ - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale TRANSGAZ - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    TRANSGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
    Obligatiile TRANSGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul TRANSGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la TRANSGAZ - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de TRANSGAZ - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al TRANSGAZ - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la TRANSGAZ - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 15
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor TRANSGAZ - S.A. este organul de conducere care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii sale economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a TRANSGAZ - S.A.;
    b) alege si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al TRANSGAZ - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse TRANSGAZ - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor TRANSGAZ - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii TRANSGAZ - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), l), m), n) si o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A.;
    b) mutarea sediului TRANSGAZ - S.A.
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea TRANSGAZ - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a TRANSGAZ - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul TRANSGAZ - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre functionarii TRANSGAZ - S.A. un secretar al adunarii generale a actionarilor, care va verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului Industriei si Comertului) si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Comertului.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul TRANSGAZ - S.A., pot fi invitati si reprezentanti salariatilor care nu vor avea drept de vot.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din TRANSGAZ - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    TRANSGAZ - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales prin vot secret de catre membrii consiliului de administratie din randul acestora.
    Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul TRANSGAZ - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
    Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea TRANSGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea hotararilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al TRANSGAZ - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu TRANSGAZ - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele TRANSGAZ - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de TRANSGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Nu pot fi directori ai TRANSGAZ - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale TRANSGAZ - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai TRANSGAZ - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul TRANSGAZ - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea TRANSGAZ - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) in vederea realizarii obiectului de activitate al TRANSGAZ - S.A.;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al TRANSGAZ - S.A.;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al TRANSGAZ - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului TRANSGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii:
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului de administratie;
    s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. Directorul general reprezinta TRANSGAZ - S.A. in raporturile cu tertii.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama TRANSGAZ - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului TRANSGAZ - S.A.;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai TRANSGAZ - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a TRANSGAZ - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea TRANSGAZ - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea TRANSGAZ - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor TRANSGAZ - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea TRANSGAZ - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale TRANSGAZ - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea TRANSGAZ - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul TRANSGAZ - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea TRANSGAZ - S.A.

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite TRANSGAZ - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii TRANSGAZ - S.A. la registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul TRANSGAZ - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ - S.A. se fac de conducatorul fiecarei sucursale.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului TRANSGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul TRANSGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    TRANSGAZ - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul TRANSGAZ - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul TRANSGAZ - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    TRANSGAZ - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de TRANSGAZ - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    TRANSGAZ - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    TRANSGAZ - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    TRANSGAZ - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a TRANSGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 34
    Dizolvarea TRANSGAZ - S.A.
    Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea TRANSGAZ - S.A.
    Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea TRANSGAZ - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre TRANSGAZ - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre TRANSGAZ - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 1.2

                               LISTA
    cuprinzand sucursalele TRANSGAZ - S.A.
___________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea noilor unitati    Localitatea             Sediul
crt.
___________________________________________________________________________
 1.   Sucursala de transport      Medias        Piata George Enescu nr. 11
      gaze naturale
 2.   Sucursala de cercetare      Medias        Str. Unirii nr. 6
      si proiectare pentru
      transport gaze naturale
___________________________________________________________________________

    ANEXA 2.1

                              STATUTUL
Societatii Comerciale de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A.
    In toate actele facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A., denumita in continuare EXPROGAZ - S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul EXPROGAZ - S.A. este in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Sediul EXPROGAZ - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii sale EXPROGAZ - S.A. are in componenta doua sucursale teritoriale, prevazute in anexa nr. 2.2 la prezenta hotarare.
    EXPROGAZ - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    EXPROGAZ - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    EXPROGAZ - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru extractia si inmagazinarea gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    EXPROGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat) in tara si in strainatate - cod 7420;
    2. productia, prelucrarea produselor petroliere de la terti - cod 4020, 2320;
    3. servicii privind comprimarea mecanica a gazelor - cod 6030;
    4. lucrari de foraj, probe de productie, operatiuni tehnologice speciale, interventii, reparatii de sonde si consulting pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 1120, 1130;
    5. consultanta si asistenta tehnica privind lucrarile de foraj, probe de productie, operatiuni tehnologice speciale, interventii, reparatii, intretinere, exploatare si punerea in functiune de sonde, precum si echipamente, utilaje si instalatii aferente, pentru terti - cod 1120, 1130, 7414;
    6. lucrari geodezotopografice pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420;
    7. producerea si comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon si de alti componenti chimici din compozitia petrolului, atmosferei si a apelor de zacamant (in forma lichida si gazoasa) - cod 2411, 5151, 5161, 5162;
    8. inmagazinarea subterana a gazelor naturale - cod 6312, 6311;
    9. exploatarea, productia si valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale - cod 1140, 1450;
    10. colectarea, transportul si injectia in sonde a apelor de zacamant si uzate pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 1120, 1130;
    11. proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, pentru nevoi proprii si pentru terti - cod 7420;
    12. proiectarea retelelor de joasa tensiune - cod 7420;
    13. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420, 7430;
    14. colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in domeniul obiectului de activitate, in tara si in strainatate;
    15. lucrari de constructii-montaj, constructii civile, drumuri, intretinere si reparatii de utilaje, scule si echipamente pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 4533, 4521, 4534, 4525, 4526;
    16. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    17. lucrari de reparatii, revizii si inspectii tehnice periodice, pentru autovehicule si remorcile proprii, precum si pentru terti - cod 4523, 7020;
    18. exploatarea, intretinerea si taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;
    19. dezvoltarea, intretinerea si exploatarea sistemelor de depozitare a deseurilor rezultate in procesul de productie, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    20. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti - cod 6421, 6422, 6433, 6442, 6423;
    21. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;
    22. transport de marfuri si de persoane cu mijloacele proprii sau inchiriate - cod 6023, 6024;
    23. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    24. cooperari interne si internationale in domeniul explorarii, productiei si inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum si al altor activitati conexe acestora;
    25. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;
    26. inchirierea si/sau vanzarea de spatii la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu si pentru terti;
    27. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare - cod 7134;
    28. furnizarea de apa (potabila, industriala si minerala), energie termica si energie electrica in conditiile legii - cod 4031, 4032, 4100;
    29. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220, 6323;
    30. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti - cod 6522, 8512, 8513, 8514, 9261, 9262, 6713;
    31. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
    32. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552;
    33. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;
    34. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.) - cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al EXPROGAZ - S.A. la data infiintarii este de 655.455.825 mii lei si se constituie prin preluarea capitalului social al filialelor de explorare, productie si inmagazinare subterana a gazelor naturale Societatea Comerciala "Exprogaz Medias" - S.A. si Societatea Comerciala "Exprogaz - Targu Mures" - S.A. din cadrul Societatii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 6.554.558 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii EXPROGAZ - S.A.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1999.
    Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la EXPROGAZ - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra EXPROGAZ - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea EXPROGAZ - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 ultimul alineat, a hotararii consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale EXPROGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Actiunile nominative emise de EXPROGAZ - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul EXPROGAZ - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Actiunile emise de EXPROGAZ - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine actiuni ale EXPROGAZ - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    EXPROGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul a alege si de fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile EXPROGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul EXPROGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la EXPROGAZ - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de EXPROGAZ - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la EXPROGAZ - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 15
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor EXPROGAZ - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a EXPROGAZ - S.A.;
    b) alege si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al EXPROGAZ - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al EXPROGAZ - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si la dividende, pozitia pe piata interna, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse EXPROGAZ - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor EXPROGAZ - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii EXPROGAZ - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), l), m), n), o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A.
    b) mutarea sediului EXPROGAZ - S.A.
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea EXPROGAZ - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a EXPROGAZ - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul EXPROGAZ - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre functionarii EXPROGAZ - S.A. un secretar al adunarii generale a actionarilor, care va verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului Industriei si Comertului) si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Comertului.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul EXPROGAZ - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din EXPROGAZ - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    EXPROGAZ - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de cel mult 4 ani si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara. Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales prin vot secret de catre membrii consiliului de administratie din randul acestora.
    Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul EXPROGAZ - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea EXPROGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea hotararilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte. Ordinea de zi este anuntata cu 7 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al EXPROGAZ - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii EXPROGAZ - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele EXPROGAZ - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de EXPROGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Nu pot fi directori ai EXPROGAZ - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.

    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a EXPROGAZ - S.A.;
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general al EXPROGAZ - S.A.;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai EXPROGAZ - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul EXPROGAZ - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea EXPROGAZ - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al EXPROGAZ - S.A.;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea EXPROGAZ - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al EXPROGAZ - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului EXPROGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie dupa caz;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
    p) stabileste strategia de marketing;
    q) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    r) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    s) stabileste si avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
    t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta EXPROGAZ - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale EXPROGAZ - S.A. stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama EXPROGAZ - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului EXPROGAZ - S.A., pe compartimente;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai EXPROGAZ - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a EXPROGAZ - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea EXPROGAZ - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea EXPROGAZ - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor EXPROGAZ - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea EXPROGAZ - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale EXPROGAZ - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea EXPROGAZ - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul EXPROGAZ - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces si impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea EXPROGAZ - S.A.

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite EXPROGAZ - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii EXPROGAZ - S.A. la registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul EXPROGAZ - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele EXPROGAZ - S.A. se fac de directorii sucursalelor.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului EXPROGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul EXPROGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    EXPROGAZ - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul EXPROGAZ - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul EXPROGAZ - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    EXPROGAZ - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de EXPROGAZ - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    EXPROGAZ - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    EXPROGAZ - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    EXPROGAZ - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a EXPROGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 34
    Dizolvarea
    Dizolvarea EXPROGAZ - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea EXPROGAZ - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea
    Dizolvarea EXPROGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea EXPROGAZ - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre EXPROGAZ - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre EXPROGAZ - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 2.2

                               LISTA
    cuprinzand Sucursalele EXPROGAZ - S.A.
_______________________________________________________________________
Nr.   Denumirea sucursalelor    Localitatea         Sediul
crt.
_______________________________________________________________________
 1.   Sucursala Medias          Medias        Str. Unirii nr. 4
 2.   Sucursala Targu Mures     Targu Mures   Str. Salcamilor nr. 23
_______________________________________________________________________

    ANEXA 3.1

                               STATUTUL
Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., denumita in continuare DISTRIGAZ NORD - S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. este in municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21, judetul Mures.
    Sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, DISTRIGAZ NORD - S.A. are in componenta un numar de 12 sucursale teritoriale, prevazute in anexa nr. 3.2 la prezenta hotarare.
    DISTRIGAZ NORD - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    DISTRIGAZ NORD - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei comerciale stabilite pentru distributia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. distributia si comercializarea gazelor naturale - cod 4020, 5151;
    2. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    3. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor de catre consumator;
    4. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
    5. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420, 7430;
    6. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate) - cod 7420;
    7. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    8. cooperarea intercomerciala in domeniul gazelor naturale;
    9. servicii de management si marketing in domeniul gazelor naturale - cod 7414;
    10. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare-economica intercomerciala - cod 6522, 6523, 6603;
    11. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    12. operatiuni de comision si intermediere - cod 5112, 5114, 5119;
    13. activitati specifice in domeniul protectiei si securitatii muncii, al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor;
    14. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, din fondurile proprii, pentru utilizarea, in conditii de eficienta, a gazelor naturale;
    15. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane, cu mijloacele proprii sau inchiriate - cod 6023, 6024;
    16. efectuarea de operatiuni comerciale derivate din activitatile proprii;
    17. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;
    18. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii - cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121, 7123, 7133, 7134;
    19. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare - cod 6521;
    20. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara - cod 2211, 2215;
    21. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru terti - cod 4521, 5511, 5523;
    22. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.) - cod 5511, 5512, 5523;
    23. operatiuni de lucru aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220;
    24. realizarea de activitati sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, activitati culturale, sportive pentru personalul propriu si pentru terti - cod 6613, 842, 8514, 9261, 9262;
    25. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
    26. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al DISTRIGAZ NORD - S.A. la data infiintarii este de 113.335.389.000 lei si se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distributie a gazelor naturale "Distrigaz Nord" - S.A. din cadrul Societatii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 1.133.353 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii DISTRIGAZ NORD - S.A.
    Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la DISTRIGAZ NORD - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra DISTRIGAZ NORD - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, limitarea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a hotararii consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Actiunile nominative ale DISTRIGAZ NORD - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Actiunile emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine actiuni ale DISTRIGAZ NORD - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    DISTRIGAZ NORD - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales, in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile DISTRIGAZ NORD - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea si pierderea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ NORD - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al DISTRIGAZ NORD - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la DISTRIGAZ NORD - S.A., interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor DISTRIGAZ NORD - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a DISTRIGAZ NORD - S.A.;
    b) alege si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ NORD - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ NORD - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRIGAZ NORD - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor DISTRIGAZ NORD - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii DISTRIGAZ NORD - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa. Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), k), l), m), n), o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A.
    b) mutarea sediului DISTRIGAZ NORD - S.A.
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea DISTRIGAZ NORD - S.A.
    f) dizolvarea anticipata a DISTRIGAZ NORD - S.A.
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre functionarii DISTRIGAZ NORD - S.A. un secretar al adunarii generale a actionarilor, care va verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului Industriei si Comertului) si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Comertului.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul DISTRIGAZ NORD - S.A., pot fi invitati si reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ NORD - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    DISTRIGAZ NORD - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales prin vot secret de catre membrii consiliului de administratie din randul acestora.
    Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea DISTRIGAZ NORD - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea hotararilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul sau de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii DISTRIGAZ NORD - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ NORD - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de DISTRIGAZ NORD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ NORD - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ NORD - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ NORD - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ NORD - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A.;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ NORD - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, dupa caz;
    m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    n) aproba documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatile proprii;
    o) stabileste strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    r) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    s) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
    t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta DISTRIGAZ NORD - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ NORD - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice in numele si pe seama DISTRIGAZ NORD - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A., pe compartimente;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai DISTRIGAZ NORD - S.A. executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ NORD - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea DISTRIGAZ NORD - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor DISTRIGAZ NORD - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A., controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale DISTRIGAZ NORD - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ NORD - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori;
    Cenzorii se intrunesc la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A.

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite DISTRIGAZ NORD - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii DISTRIGAZ NORD - S.A. la registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul DISTRIGAZ NORD - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele DISTRIGAZ NORD - S.A. se fac de conducatorii sucursalelor.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    DISTRIGAZ NORD - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul DISTRIGAZ NORD - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul DISTRIGAZ NORD - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    DISTRIGAZ NORD - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de DISTRIGAZ NORD - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 28
    Registrele
    DISTRIGAZ NORD - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    DISTRIGAZ NORD - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 30
    DISTRIGAZ NORD - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 31
    Conditiile de participare a DISTRIGAZ NORD - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 32
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 33
    Dizolvarea
    Dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea
    Dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 35
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre DISTRIGAZ NORD - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre DISTRIGAZ NORD - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 3.2

                              LISTA
    cuprinzand sucursalele DISTRIGAZ NORD - S.A.
______________________________________________________________________
Nr.  Denumirea            Localitatea             Sediul
crt. sucursalelor
______________________________________________________________________
  1. Sucursala Alba       Alba Iulia    Str. Olteniei nr. 21 A
  2. Sucursala Arad       Arad          str. Iuliu Maniu nr. 82 - 84
  3. Sucursala Bacau      Bacau         str. Mihai Eminescu nr. 27
  4. Sucursala Baia Mare  Baia Mare     str. Iuliu Maniu nr. 58
  5. Sucursala Bistrita   Bistrita      Drumul Cetatii nr. 3
  6. Sucursala Cluj       Cluj-Napoca   str. Decebal nr. 93
  7. Sucursala Deva       Deva          str. Emanoil Gojdu nr. 85
  8. Sucursala Iasi       Iasi          Str. Uzinei nr. 7
  9. Sucursala Mures      Targu Mures   Str. Barajului nr. 4
 10. Sucursala Sibiu      Sibiu         Str. Rusciorului nr. 40
 11. Sucursala Suceava    Suceava       str. Traian Vuia nr. 15/B
 12. Sucursala Timisoara  Timisoara     Str. Independentei nr. 26 - 28
______________________________________________________________________

    ANEXA 4.1

                               STATUTUL
Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud" - S.A., denumita in continuare DISTRIGAZ SUD - S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. este in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3.
    Sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii DISTRIGAZ SUD - S.A. are in componenta un numar de 11 sucursale teritoriale, prevazute in anexa 4.2 la prezenta hotarare.
    DISTRIGAZ SUD - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    DISTRIGAZ SUD - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei comerciale stabilite pentru distributia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. distributia si comercializarea gazelor naturale - cod 4020, 5151;
    2. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor naturale de catre consumator;
    3. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate) - cod 7420;
    4. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
    5. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, din fondurile proprii, pentru utilizarea, in conditii de eficienta, a gazelor naturale;
    6. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420, 7430;
    7. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti - cod 6422, 6423;
    8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
    9. cooperarea intercomerciala in domeniul gazelor naturale;
    10. servicii de management si marketing in domeniul gazelor naturale - cod 7414;
    11. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;
    12. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare economica intercomerciala - cod 6522, 6523, 6603;
    13. operatiuni de comision si intermediere - cod 5112, 5114, 5119;
    14. activitati specifice in domeniul protectiei si securitatii muncii al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor - cod 7460;
    15. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloacele proprii sau inchiriate - cod 6023, 6024;
    16. efectuarea de operatiuni comerciale derivate din activitatile proprii;
    17. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;
    18. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii - cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121, 7123, 7133, 7134;
    19. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare - cod 6521;
    20. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara - cod 2211, 2215;
    21. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru terti - cod 4521, 5511, 5523;
    22. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.) - cod 5511, 5512, 5523;
    23. operatiuni de transport aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220;
    24. realizarea de activitati sociale, medicale, de pregatire profesionala si specializare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, activitati culturale, sportive, pentru personalul propriu si pentru terti - cod 6713, 8042, 8514, 9261, 9262;
    25. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
    26. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social initial al DISTRIGAZ SUD - S.A. la data infiintarii este de 135.802.698.000 lei si se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distributie a gazelor naturale Societatea Comerciala "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societatii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 1.358.026 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice ori juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii DISTRIGAZ SUD - S.A.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si de Legea nr. 213/1998.
    Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra DISTRIGAZ SUD - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a hotararii consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Actiunile nominative ale DISTRIGAZ SUD - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Actiunile emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice ori juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni ale DISTRIGAZ SUD - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    DISTRIGAZ SUD - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile DISTRIGAZ SUD - S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea si pierderea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ SUD - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al DISTRIGAZ SUD - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A., interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor DISTRIGAZ SUD - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii politicii sale economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    b) alege si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRIGAZ SUD - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati ori sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor DISTRIGAZ SUD - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii DISTRIGAZ SUD - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), k), l), m), n), o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    b) mutarea sediului DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre actionarii DISTRIGAZ SUD - S.A. un secretar al adunarii generale a actionarilor, care va verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului Industriei si Comertului) si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Comertului.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul DISTRIGAZ SUD - S.A., pot fi invitati si reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat si care nu vor avea drept de vot.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ SUD - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    DISTRIGAZ SUD - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani si sunt revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales prin vot secret de catre membrii consiliului de administratie din randul acestora.
    Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii DISTRIGAZ SUD - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ SUD - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de DISTRIGAZ SUD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie, persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD - S.A si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ SUD - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A.;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, dupa caz;
    m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    n) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
    o) stabileste strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    r) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    s) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
    t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta DISTRIGAZ SUD - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ SUD - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama DISTRIGAZ SUD - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., pe compartimente;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai DISTRIGAZ SUD - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 21
    Cenzorii
    Gestiunea DISTRIGAZ SUD - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor DISTRIGAZ SUD - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale DISTRIGAZ SUD - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ SUD - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A.

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite DISTRIGAZ SUD - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii DISTRIGAZ SUD - S.A. la registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul DISTRIGAZ SUD - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din sucursalele DISTRIGAZ SUD - S.A. se face de conducatorii sucursalelor.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    DISTRIGAZ SUD - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul DISTRIGAZ SUD - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    DISTRIGAZ SUD - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de DISTRIGAZ SUD - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 28
    Registrele
    DISTRIGAZ SUD - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    DISTRIGAZ SUD - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 30
    DISTRIGAZ SUD - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 31
    Conditiile de participare a DISTRIGAZ SUD - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 32
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 33
    Dizolvarea
    Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii falimentului;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea
    Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 35
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre DISTRIGAZ SUD - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre DISTRIGAZ SUD - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 4.2

                            LISTA
    cuprinzand sucursalele DISTRIGAZ SUD - S.A.
____________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea                 Localitatea             Sediul
crt. sucursalelor
____________________________________________________________________________
  1. Sucursala Bucuresti       Bucuresti      bd Marasesti nr. 4 - 6,
                                              sectorul 4
  2. Sucursala Buzau           Buzau          Str. Unirii nr. 10
  3. Sucursala Brasov          Brasov         str. Avram Iancu nr. 52 - 54
  4. Sucursala Craiova         Craiova        str. Bibescu nr. 59 A
  5. Sucursala Fagaras         Fagaras        Aleea Gazului nr. 1
  6. Sucursala Galati          Galati         str. Mihai Bravu nr. 10
  7. Sucursala Pitesti         Pitesti        Str. Lanariei nr. 7 - 9
  8. Sucursala Ploiesti        Ploiesti       Bd Independentei nr. 10
  9. Sucursala Targu Jiu       Targu Jiu      str. Al.I. Cuza nr. 5
 10. Sucursala Targoviste      Targoviste     str. Tudor Vladimirescu nr. 40
 11. Sucursala Ramnicu Valcea  Ramnicu Valcea str. Banu Maracine nr. 44 A
____________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                               STATUTUL
Societatii Nationale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii este Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., denumita in continuare DEPOGAZ - S.A., este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate nationala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul DEPOGAZ - S.A. este in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova.
    Sediul DEPOGAZ - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    DEPOGAZ - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    DEPOGAZ - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    DEPOGAZ - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei pentru depozitarea subterana si productia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    DEPOGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. depozitarea subterana a gazelor naturale - cod 6312;
    2. productia de gaze naturale pentru:
    - asigurarea continuitatii fluxului de inmagazinare;
    - consumul tehnologic;
    - livrarea in sistemul de transport;
    3. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat);
    4. punerea in productie, interventii, reparatii capitale ale sondelor ce echipeaza depozitele, precum si ale sondelor de extractie a zacamintelor de gaze naturale pentru activitatea proprie si pentru terti;
    5. efectuarea de operatiuni tehnologice speciale de echipare a sondelor de injectie si extractie, precum si a sondelor de productie pentru activitatea proprie si pentru terti;
    6. comprimarea gazelor naturale in vederea exploatarii depozitelor de gaze naturale si a zacamintelor cu presiuni scazute;
    7. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
    8. injectia apelor de zacamant rezultate din procesele de exploatare;
    9. proiectarea geologica de zacamant si a instalatiilor tehnologice de mica complexitate pentru procesele de injectie-extractie a gazelor naturale - cod 7420;
    10. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
    11. lucrari de constructii-montaj specifice activitatii de baza;
    12. intretinerea, verificarea, revizia si repararea instalatiilor tehnologice ale sondelor si conductelor aferente, ale echipamentelor si sculelor specifice;
    13. exploatarea, intretinerea drumurilor din patrimoniu, in conditiile legii;
    14. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
    15. dispecerizarea propriilor sisteme de colectare a gazelor naturale;
    16. operatiuni de comercializare a gazelor si a condensatului provenit din gaze, inclusiv importul-exportul de gaze;
    17. comert cu ridicata, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor - cod 515;
    18. comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor - cod 5157;
    19 comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate - cod 5151;
    20. diversificarea tehnologiilor de depozitare a gazelor pentru LPG si LNG;
    21. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
    22. cooperari interne si internationale in domeniul productiei si depozitarii subterane a gazelor naturale;
    23. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
    24. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatii pe care o desfasoara;
    25. furnizarea de apa, energie electrica si termica, in conditiile legii - cod 4032, 4100;
    26. transporturi terestre, transporturi prin conducte, transporturi rutiere de marfuri si de persoane, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    27. realizarea de activitati sociale, medicale, culturale, sportive, hoteliere, servicii de alimentatie publica pentru personalul propriu si pentru terti - cod 5511;
    28. activitati specifice in domeniul securitatii si protectiei muncii, al sanatatii personalului;
    29. activitati specifice in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    30. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551;
    31. intretinerea si repararea autovehiculelor proprii si pentru terti;
    32. inchirierea altor mijloace de transport;
    33. inchirierea masinilor si echipamentelor;
    34. valorificarea pe plan local a gazelor provenite din sonde izolate sau din zacaminte de joasa presiune (depletate), prin infiintarea de distributii de gaze in localitatile invecinate;
    35. activitati de testari si analize.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al DEPOGAZ - S.A. la data infiintarii este de 108.623.785 mii lei si se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distributie a gazelor naturale Societatea Comerciala "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societatii Nationale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 1.080.237 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii DEPOGAZ - S.A.
    Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la DEPOGAZ - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra DEPOGAZ - S.A cu actiunile acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea DEPOGAZ - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale DEPOGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile nominative emise de DEPOGAZ - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul DEPOGAZ - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Actiunile emise de DEPOGAZ - S.A. pot fi grevate pe un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni ale DEPOGAZ - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    DEPOGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile DEPOGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul DEPOGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la DEPOGAZ - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de DEPOGAZ - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor DEPOGAZ - S.A., este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a DEPOGAZ - S.A.;
    b) numeste si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DEPOGAZ - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului; relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DEPOGAZ - S.A. de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) stabileste delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor DEPOGAZ - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii DEPOGAZ - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
    o) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), j) si k) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A.
    b) mutarea sediului DEPOGAZ - S.A.;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati nationale sau divizarea DEPOGAZ - S.A.;
    f) dizolvarea anticipata a DEPOGAZ - S.A.;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. d) si j).
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile statutului, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul DEPOGAZ - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul DEPOGAZ - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din DEPOGAZ - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 18
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la DEPOGAZ - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    DEPOGAZ - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    Administratorii pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul DEPOGAZ - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Conducerea DEPOGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al DEPOGAZ - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii DEPOGAZ - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DEPOGAZ - S.A.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de DEPOGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Nu pot fi directori ai DEPOGAZ - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale DEPOGAZ - S.A.;
    b) numeste si elibereaza din functie directorul general al DEPOGAZ - S.A.;
    c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DEPOGAZ - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul DEPOGAZ - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    e) stabileste delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea DEPOGAZ - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al DEPOGAZ - S.A.;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului DEPOGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor nationale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    m) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
    n) stabileste strategia de marketing;
    o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit delegare;
    p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    r) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
    s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. Directorul general reprezinta DEPOGAZ - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale DEPOGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama DEPOGAZ - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului DEPOGAZ - S.A., pe compartimente;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    i) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai DEPOGAZ - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a DEPOGAZ - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea DEPOGAZ - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor DEPOGAZ - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea DEPOGAZ - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale DEPOGAZ - S.A.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DEPOGAZ - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul DEPOGAZ - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea DEPOGAZ - S.A.

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite DEPOGAZ - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii DEPOGAZ - S.A. la registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    Personalul de conducere si de executie din cadrul DEPOGAZ - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului DEPOGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul DEPOGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    DEPOGAZ - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul DEPOGAZ - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul DEPOGAZ - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    DEPOGAZ - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de DEPOGAZ - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    DEPOGAZ - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    DEPOGAZ - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati nationale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    DEPOGAZ - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a DEPOGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Modificarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin imputernicitii desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate nationala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor nationale.
    Art. 34
    Dizolvarea
    Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unui jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea
    Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea DEPOGAZ - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre DEPOGAZ - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre DEPOGAZ - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile nationale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 6

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
 _____________________________________________________________________________
|                                                  | Cod fiscal | Denumire    |
|__________________________________________________|____________|_____________|
| 1. Ordonator principal de credite (Ministere sau |            |             |
|    autoritati ale administratiei publice         |            |             |
|    centrale)                                     |            |             |
|__________________________________________________|____________|_____________|
| 2. Ordonator secundar de credite                 |            |             |
|__________________________________________________|____________|_____________|
| 3. Ordonator tertiar de credite                  |            |             |
|__________________________________________________|____________|_____________|
| 4. Regii autonome si companii/societati nationale|            |             |
| aflate sub autoritatea ordonatorului principal,  |            |             |
| institute nationale de cercetare dezvoltare, care|            |             |
| functioneaza in baza OG 25/1995, aprobata prin   |            |             |
| Legea 51/1996, cu modificarile ulterioare si dupa|            |             |
| caz societati cu capital majoritar de stat care  |            |             |
| au in administrare bunuri din patrimoniul public |            |             |
| al statului                                      |            |             |
|__________________________________________________|____________|_____________|

    Grupa 8 Bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului

    Semnificatia coloanei B din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Vecinatati (dupa caz, pe scurt)

    Pentru toate pozitiile din tabel:
    Cod de clasificare = 8,17
    Situatia juridica = In administrare.
    Baza legala a luarii in administrare = H.G. 491/aug 98
    Bun mobil/imobil = Imobil
 ______________________________________________________________________________
|Nr.| Denumire conducte gaze |   Descriere  | |         |    |                 |
|crt|                        |    tehnica   | |         |    |   Valoare de    |
|   |                        |   (pe scurt) | |  Adresa |Anul|    inventar     |
|   |                        |--------------|B|regionala|P.F.|    31.07.99     |
|   |                        |  D |     L   | |         |    |                 |
|   |                        |(mm)|   (km)  | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  1|            3           |      4       |5|    6    |  7 |        8        |
|___|________________________|______________|_|_________|____|_________________|
|  1|ERNEI - CORUNCA FIR 1   | 500|  22,100 |*|CLUJ     |1966|   6.791.550.728 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  2|ERNEI - CORUNCA FIR 1   | 600|   1,280 |*|MEDIAS   |1966|     340.172.725 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  3|OCOLIRE SUG CORUNCA     | 500|   0,790 |*|CLUJ     |1985|   1.007.411.023 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  4|CORUNCA - COROI FIR 1   | 600|  12,740 |*|CLUJ     |1970|   3.301.727.540 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  5|COROI - BARCUT          | 700|  51,000 |*|CLUJ     |1973|  32.721.444.416 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  6|DEVIERE COND 700 ZONA   | 700|   3,000 |*|MEDIAS   |1976|   1.412.991.870 |
|   |RETIS                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  7|BARCUT - SINCA          | 700|  51,100 |*|BRASOV   |1975|   7.525.335.259 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  8|TRAVERSARE OLT FAGARAS  | 700|   0,150 |*|BRASOV   |1975|     390.990.288 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|  9|SINCA - PALTIN          | 700|  10,600 |*|BRASOV   |1974|   2.307.830.342 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 10|PALTIN-VARF DIHAM       | 700|  34,100 |*|BRASOV   |1972|   8.564.022.082 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 11|VALEA CERBULUI-PLAT IZV | 700|  19,700 |*|BRASOV   |1973|  10.694.591.370 |
|   |SINAIA                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 12|PLAT IZV SINAIA -       | 700|  59,200 |*|BUCURESTI|1970|  25.585.017.988 |
|   |FILIPESTI               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 13|TRAVERSARE PRAHOVA +    | 700|   1,410 |*|BUCURESTI|1996|   4.388.955.000 |
|   |CFR P                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 14|FILIPESTI - MANESTI II  | 500|  17,000 |*|BUCURESTI|1975|     391.647.317 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 15|MANESTI - BUCIUMENI     | 500|  38,000 |*|BUCURESTI|1969|   9.790.277.552 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 16|COROI - SENEREUS        | 600|  10,400 |*|MEDIAS   |1969|  13.448.770.017 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 17|SENEREUS-SELEUS         | 600|  10,600 |*|MEDIAS   |1970|   4.092.610.422 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 18|SELEUS - BARCUT         | 600|  22,600 |*|MEDIAS   |1969|   4.844.437.450 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 19|DEVIERE COROI - SINCA   | 600|   3,000 |*|MEDIAS   |1976|     605.567.836 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 20|BARCUT - S.T.C. SINCA   | 600|  49,900 |*|BRASOV   |1969|   8.876.652.858 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 21|TRAVERSARE OLT FAGARAS  | 600|   0,150 |*|BRASOV   |1969|     163.621.532 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 22|SINCA - PALTIN          | 600|  10,600 |*|BRASOV   |1969|   2.091.296.010 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 23|TIGMANDRU - PCT B       | 500|  24,000 |*|MEDIAS   |1957|   7.410.560.453 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 24|PCT B - RODBAV          | 500|  38,000 |*|MEDIAS   |1964|     636.811.514 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 25|RODBAV - S.T.C. SINCA   | 500|  44,400 |*|BRASOV   |1964|   4.922.987.290 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 26|TRAV. OLT FAGARAS       | 500|   0,150 |*|BRASOV   |1964|      80.485.088 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 27|INTERCONECTARE 20 - 24 D| 500|   0,01  |*|BRASOV   |1992|     240.136.212 |
|   |GALATI                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 28|SINCA - ST. 89          | 500|  32,200 |*|BRASOV   |1964|   4.037.747.279 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 29|ST. 89 - ST 216         | 500|   6,700 |*|BRASOV   |1961|     130.113.311 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 30|ST 216 - VALEA CERBULUI | 500|  22,200 |*|BRASOV   |1951|      13.656.120 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 31|VALEA CERBULUI - PLATOU | 500|  15,700 |*|BRASOV   |1996|  30.874.988.153 |
|   |IZVOR                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 32|TRAVERSARE VALEA        | 500|   0,003 |*|BRASOV   |1951|          36.000 |
|   |CERBULUI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 33|TRAVERSARE VALEA        | 500|   0,003 |*|BRASOV   |1951|          36.000 |
|   |CERBULUI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 34|TRAVERSARE VALEA ALBA   | 500|   0,003 |*|BRASOV   |1951|          36.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 35|TRAVERSARE CARBONIT     | 500|   0,007 |*|BRASOV   |1951|          17.661 |
|   |SINAIA                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 36|SINAIA IZV - VALEA LARGA| 500|   2,000 |*|BUCURESTI|1951|         988.420 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 37|VALEA LARGA - POSADA    | 500|   7,000 |*|BUCURESTI|1979|   7.396.790.594 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 38|TR. COND. 20"           | 500|   0,075 |*|BUCURESTI|1979|     279.114.798 |
|   |PRAHOVA - VAL           |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 39|POSADA-BOBOLIA          | 500|  14,400 |*|BUCURESTI|1978|     204.545.335 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 40|BOBOLIA - TR RAU        | 500|  47,000 |*|BUCURESTI|1948|   2.356.211.340 |
|   |IALOMITA                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 41|TRAV. IALOMITA -        | 500|   4,000 |*|BUCURESTI|1948|       2.550.000 |
|   |LUCEANCA                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 42|TRAV CATUNU (ODARASTI)  | 500|   0,802 |*|BUCURESTI|1951|         758.940 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 43|LUCEANCA - BUCURESTI    | 500|  26,500 |*|BUCURESTI|1965|   2.435.656.420 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 44|COLIBI - PCT. B (FIR I) | 500|  33,350 |*|MEDIAS   |1950|   4.896.171.835 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 45|PCT B - N SAS - RODBAV  | 500|  38     |*|MEDIAS   |1951|       8.627.954 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 46|RODBAV - M-TII PERSANI  | 500|  40,200 |*|BRASOV   |1951|      34.511.816 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 47|TRAVERSARE OLT          | 500|   0,150 |*|BRASOV   |1951|       1.134.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 48|M-TII PERSANI - ST. 89  | 500|  47,500 |*|BRASOV   |1950|      36.631.215 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 49|M-TII PERSANI ST. 89    | 500|   5,000 |*|BRASOV   |1996|   9.624.130.824 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 50|COLIBI - PCT. B FIR 3   | 500|  26,000 |*|MEDIAS   |1960|   4.125.286.223 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 51|TRAV TARNAVA            | 500|   0,048 |*|MEDIAS   |1960|       5.986.005 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 52|DELENI - N SASESC       | 500|   7,35  |*|MEDIAS   |1960|      53.407.679 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 53|PCT. B - ROTBAV         | 350|  38,000 |*|MEDIAS   |1940|     180.388.690 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 54|RODBAV - ST 89          | 350|  86,100 |*|BRASOV   |1940|   1.143.332.614 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 55|TRAVERSARE VLADENI      | 350|   0,050 |*|BRASOV   |1940|          72.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 56|PCT. B - ROTBAV         | 250|  38,000 |*|MEDIAS   |1947|       2.052.536 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 57|ROTBAV - M-TII PERSANI  | 250|  25,800 |*|BRASOV   |1947|      12.677.420 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 58|M-TII PERSANI -         | 250|  34,200 |*|BRASOV   |1947|     782.116.000 |
|   |PAD BISERICII           |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 59|PADUREA BISERICII -     | 300|   5,5   |*|BRASOV   |1947|       3.248.360 |
|   |ZARNESTI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 60|TRAVERSARE C.F. CODLEA  | 250|   0,020 |*|BRASOV   |1947|         119.700 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 61|TRAVERSARE GHIMBAV      | 250|   0,040 |*|BRASOV   |1947|         396.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 62|TRAV A P VULCANITA      | 250|   0,05  |*|BRASOV   |1947|         348.000 |
|   |(ZARNESTI)              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 63|ST 89 - KM 5 PREDEAL    | 400|   8,200 |*|BRASOV   |1956|     203.458.727 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 64|KM. 5 - PL IZV SINAIA   | 400|  23,400 |*|BRASOV   |1958|      13.600.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 65|TRAVERSARI PRAHOVA      | 400|   0,195 |*|BRASOV   |1946|         276.000 |
|   |(SINAIA)                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 66|PL IZV SINAIA - BREAZA  | 400|  25,500 |*|BUCURESTI|1965|   5.028.277.258 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 67|TRAV. S PRAHOVA +       | 400|   1,600 |*|BUCURESTI|1996|   3.972.323.332 |
|   |CF POSADA               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 68|BREAZA - CAMPINA        | 400|   8,312 |*|BUCURESTI|1981|   3.114.324.880 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 69|COND IRMPS POIANA       | 400|   1,000 |*|BUCURESTI|1995|   2.478.700.345 |
|   |CAMPINA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 70|CAMPINA - NEDELEA       | 400|  19,530 |*|BUCURESTI|1928|      10.954.050 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 71|SILISTEA - BRADEANU     | 500| 100,274 |*|BRAILA   |1966|  18.064.275.109 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 72|BRADEANU - GARBOVI      | 500|  22,000 |*|BRAILA   |1965|   3.785.300.030 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 73|TRAV. AERIANA VALEA     | 500|   0,042 |*|BRAILA   |1990|     382.167.895 |
|   |SARATA                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 74|GARBOVI - COSERENI      | 500|  17,347 |*|BRAILA   |1965|   6.721.152.766 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 75|COSERENI - BUCURESTI    | 500|  38,000 |*|BUCURESTI|1965|   5.240.875.975 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 76|TRAV. COSERENI          | 500|   0,210 |*|BUCURESTI|1965|     139.224.873 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 77|SILISTEA - JUGUREANU    | 800|  60,800 |*|BRAILA   |1989| 132.353.427.711 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 78|JUGUREANU - RUSETU      | 800|  11,9   |*|BRAILA   |1990|  88.675.006.949 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 79|RUSETU - GARBOVI        | 800|  33,000 |*|BRAILA   |1993|   1.823.867.601 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 80|GARBOVI - COSERENI      | 800|  25,500 |*|BRAILA   |1989|  11.056.837.721 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 81|COSERENI - CUPLARE INEL | 800|  38     |*|BUCURESTI|1990|  35.465.304.840 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 82|TRAV. IALOMITA -        | 800|   0,150 |*|BUCURESTI|1990|   2.191.559.111 |
|   |COSERENI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 83|TRAV. BALTA COLCEAG     | 800|   0,180 |*|BUCURESTI|1990|   1.553.600.176 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 84|TRAV. BALTA MOSTISTEA   | 800|   0,120 |*|BUCURESTI|1990|   1.188.145.342 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 85|TRAV. CANAL MOSTISTEA   | 800|   0,126 |*|BUCURESTI|1990|     669.636.472 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 86|TRAV. VALEA SINDRILITA  | 800|   0,125 |*|BUCURESTI|1990|     993.621.630 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 87|TRAV. VALEA PASAREA     | 800|   0,155 |*|BUCURESTI|1990|     937.560.729 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 88|CORUNCA - COROI FIR 2   | 600|  12,200 |*|CLUJ     |1974|   4.251.624.325 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 89|OCOLIRE S.U. CORUNCA F2 | 500|   0,710 |*|CLUJ     |1985|     726.307.517 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 90|CORUNCA - COROI FIR 1   | 600|   1,340 |*|MEDIAS   |1974|     531.646.523 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 91|COLENTINA - BOBESTI     | 700|  20,200 |*|BUCURESTI|1965|   3.124.825.831 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 92|BOBESTI - JILAVA        | 700|  16,000 |*|BUCURESTI|1966|   3.521.229.220 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 93|JILAVA - BUCIUMENI      | 700|  31,000 |*|BUCURESTI|1967|   6.334.912.159 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 94|BUCIUMENI - COLENTINA   | 700|  23,400 |*|BUCURESTI|1967|   5.600.080.732 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 95|DEVIERE INEL ZONA       | 700|   3,200 |*|BUCURESTI|1972|     287.924.926 |
|   |MAGURELE                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 96|DEVIERE INEL ZONA       | 700|   2,500 |*|BUCURESTI|1990|     494.159.344 |
|   |CHIAJNA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 97|TRAV DAMBOVITA - INEL   | 700|   0,150 |*|BUCURESTI|1990|     588.078.775 |
|   |BUC                     |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 98|BARBUNCESTI - SATU NOU  | 400|  23,15  |*|BRAILA   |1969|   4.392.769.149 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
| 99|SATU NOU - BUZAU        | 250|   4,675 |*|BRAILA   |1969|     465.334.760 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|100|BUZAU - ALBESTI         | 400|   15,05 |*|BRAILA   |1970|   2.630.149.819 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|101|ALBESTI - MOISICA       | 500|    2,88 |*|BRAILA   |1985|   2.603.591.290 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|102|JUGUREANU - SLOBOZIA    | 500|   40,89 |*|BRAILA   |1970|  10.536.741.003 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|103|TRAVERSARE IALOMITA LA  | 500|   0,129 |*|BRAILA   |1970|     412.730.898 |
|   |SLOBOZIA                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|104|SLOBOZIA - CALARASI     | 400|  40,191 |*|BRAILA   |1979|  11.500.225.078 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|105|ST 89 RASNOV - ST 216   | 300|   5     |*|BRASOV   |1940|       8.675.158 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|106|ST 216 - SRM PREDEAL    | 300|   7     |*|BRASOV   |1940|       2.391.300 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|107|PREDEAL - SINAIA        | 300|  29     |*|BRASOV   |1947|       8.874.940 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|108|TRAV PRAHOVA SINAIA     | 300|   0,1   |*|BRASOV   |1946|         276.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|109|INTERCONECT 16 - 12T    | 400|   0,002 |*|BRASOV   |1977|      57.136.779 |
|   |BUSTENI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|110|TRAV PRAHOVA LA CAMPINA | 300|   0,1   |*|BUCURESTI|1965|      17.847.670 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|111|CODLEA - RAU OLT        | 250|  22,2   |*|BRASOV   |1974|   1.696.255.686 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|112|TRAVERSARE RAU OLT LA   | 250|   0,06  |*|BRASOV   |1985|     235.566.248 |
|   |BOD                     |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|113|RAU OLT - SF. GHEORGHE  | 250|  20,8   |*|BRASOV   |1974|   2.100.006.604 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|114|TRAV AERIANA PARAU TIMIS| 500|   0,02  |*|BRASOV   |1985|     269.160.162 |
|   |SEC                     |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|115|RACORD SRM BRASOV I     | 500|   7,5   |*|BRASOV   |1964|     150.000.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|116|RACORD SRM BRASOV 2     | 500|  20,2   |*|BRASOV   |1985|   9.833.684.845 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|117|RACORD SRM HOGHIZ       | 300|  20,3   |*|BRASOV   |1975|   2.488.557.971 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|118|COND BEIA - HOGHIZ      | 300|  26,68  |*|BRASOV   |1977|   2.801.583.765 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|119|SINAIA - CARPINIS       | 500|   7,4   |*|BRASOV   |1974|   1.085.653.541 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|120|CARPINIS - FIENI        | 500|  31,4   |*|BRASOV   |1975|   4.103.705.447 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|121|BUNESTI - PALOS         | 150|  15,6   |*|BRASOV   |1980|     177.786.009 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|122|SRM BRAZI - SRM VEST    | 500|   5,715 |*|BUCURESTI|1997|   3.601.757.847 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|123|BRAZI - RAU TELEAJEN    | 500|  20,7   |*|BUCURESTI|1997|  16.385.530.787 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|124|TRAV AERIANA RAU        | 500|   0,2   |*|BUCURESTI|1998|     121.164.285 |
|   |TELEAJEN                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|125|GURA SUTII - BUCURESTI  | 400|  66,4   |*|BUCURESTI|1958|   6.571.380.967 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|126|DEV. GURA SUTII Z.      | 500|   3,8   |*|BUCURESTI|1996|   4.378.313.659 |
|   |DOMNESTI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|127|DEV. GURA SUTII Z.      | 400|   2,5   |*|BUCURESTI|1990|      32.782.484 |
|   |CHIAJNA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|128|TRAV AER GURA SUTII -   | 400|   0,3   |*|BUCURESTI|1990|      57.598.528 |
|   |CHIAJNA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|129|TRAVERS COND GHINESTI   | 400|   0,4   |*|BUCURESTI|1957|         724.900 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|130|RACORD SRM TITAN        | 500|   4,2   |*|BUCURESTI|1965|     910.661.181 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|131|RACORD SRM FULGERU      | 150|   2,4   |*|BUCURESTI|1963|     195.604.889 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|132|RACORD SRM SCAIENI      | 300|   0,22  |*|BUCURESTI|1995|      36.627.588 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|133|NEDELEA - BLEJOI        | 300|  18,4   |*|BUCURESTI|1958|       9.448.740 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|134|DEVIERE BLEJOI          | 300|   2,7   |*|BUCURESTI|1995|   2.687.914.175 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|135|DEVIERE BLEJOI - SCAIENI| 250|   1     |*|BUCURESTI|1993|   1.166.369.307 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|136|RACORD VLADENI          | 300|   6,375 |*|BUCURESTI|1944|       2.229.835 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|137|COND VLADENI- MANESTI 2 | 300|   2,264 |*|BUCURESTI|1944|         850.360 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|138|COND G SUTII - BRATESTI | 150|   8,5   |*|BUCURESTI|1961|       1.744.980 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|139|BRATESTI - UDRESTI      | 200|   8,3   |*|BUCURESTI|1963|     318.195.709 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|140|UDRESTI - RAZVAD        | 250|   5,8   |*|BUCURESTI|1971|     348.756.859 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|141|COND FILIPESTI - RAZVAD | 500|  21,2   |*|BUCURESTI|1970|   4.879.725.585 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|142|BRATASANCA - GARA PL    | 350|  15,1   |*|BUCURESTI|1951|       7.397.730 |
|   |VEST                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|143|GARA PL V - SRM VEST    | 400|   0,16  |*|BUCURESTI|1989|     476.821.257 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|144|RAC SRM KM 65 PLOIESTI  | 300|   0,33  |*|BUCURESTI|1964|         234.340 |
|   |(10, 12, 16)            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|145|COND BLEJOI - PLEASA    | 250|   3,3   |*|BUCURESTI|1964|       1.612.822 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|146|COND FILIPESTI -        | 250|  13,4   |*|BUCURESTI|1964|      14.353.655 |
|   |TELEAJEN                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|147|COND FINTA - PASTIRNACU | 500|   5,9   |*|BUCURESTI|1964|       6.964.301 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|148|FILIPESTI - NEDELEA     | 400|   3,2   |*|BUCURESTI|1965|       3.223.608 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|149|SUBTRAV PRAHOVA         | 300|   1,75  |*|BUCURESTI|1959|       1.253.546 |
|   |FILIPESTI TG            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|150|NEDELEA - PLOIESTI      | 400|  12,156 |*|BUCURESTI|1965|      12.322.964 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|151|COND SRM KM65 - SRM     | 300|   4,5   |*|BUCURESTI|1964|       3.551.453 |
|   |PLOIESTI V              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|152|MANESTI - BRAZI FIR 2   | 500|  13,012 |*|BUCURESTI|1961|   3.573.465.431 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|153|TRAV COND F2 MAN - BRAZI| 500|   0,262 |*|BUCURESTI|1959|       1.064.815 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|154|MANESTI - BRAZI FIR 1   | 500|  13,7   |*|BUCURESTI|1961|   3.802.898.817 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|155|TRAVERS COND F1         | 500|   0,262 |*|BUCURESTI|1959|       1.064.815 |
|   |MANESTI - BRAZI         |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|156|RACORD PM BUTIMANU      | 300|   0,98  |*|BUCURESTI|1976|     135.715.089 |
|   |MAGISTRALE              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|157|RACORD SRM TITAN NORD   | 500|   4,2   |*|BUCURESTI|1977|   1.802.220.560 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|158|RACORD SRM TITU         | 150|   8,3   |*|BUCURESTI|1971|     479.328.706 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|159|ILEANA - SAT CRANG      | 200|  17,2   |*|BUCURESTI|1981|   3.752.486.212 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|160|SAT CRANG - SRM TITAN   | 200|  31,96  |*|BUCURESTI|1982|   7.782.645.675 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|161|COND PM COZIENI         | 200|   0,2   |*|BUCURESTI|1982|      69.756.320 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|162|FILIPESTI - GHIRDOVENI  | 400|  11,2   |*|BUCURESTI|1978|   2.035.095.063 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|163|GHIRDOVENI - SRM MORENI | 200|   2     |*|BUCURESTI|1971|     203.712.549 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|164|RACORD SRM CET VEST     | 500|   1,7   |*|BUCURESTI|1987|   5.779.222.945 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|165|RACORD SRM INMT         | 100|   5,6   |*|BUCURESTI|1988|     152.635.181 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|166|COND V CALUGAREASCA -   | 300|   9,3   |*|BUCURESTI|1989|   6.018.031.154 |
|   |TELEAJEN                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|167|RACORD SRM MAGURELE     | 500|   1,1   |*|BUCURESTI|1983|   1.544.518.738 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|168|RACORD SRM FUNDULEA     |  80|   0,8   |*|BUCURESTI|1984|     188.930.582 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|169|COND LASLAU - ST US     | 500|   6,5   |*|MEDIAS   |1974|   2.554.118.374 |
|   |COROI                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|170|COND LEG PROD 24 - 28   | 400|   1,45  |*|MEDIAS   |1975|     373.202.266 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|171|LASLAU - ZAGAR          | 500|   5     |*|MEDIAS   |1983|   6.656.879.639 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|172|ZAGAR - SENEREUS        | 500|   2,7   |*|MEDIAS   |1984|     219.475.735 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|173|COND KM 65 - SRM        | 500|   9,4   |*|BUCURESTI|1964|      11.201.908 |
|   |TELEAJEN                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|174|COND JUGUREANU - MOISICA| 300|  34,5   |*|BRAILA   |1968|   4.000.598.893 |
|   |F1                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|175|COND JUGUREANU MOISICA  | 400|  34,186 |*|BRAILA   |1980|  11.084.219.875 |
|   |F2                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|176|COND PM GIRBOVI         | 250|   7,625 |*|BRAILA   |1965|     624.047.692 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|177|COND GURA SUTII - GAESTI| 400|  16     |*|BUCURESTI|1998|  14.909.499.787 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|178|COND CODLEA BOD         | 200|  13,2   |*|BRASOV   |1941|       3.330.368 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|179|RACORD CRISTIAN -       | 150|   9,2   |*|BRASOV   |1963|       1.298.749 |
|   |POIANA BV               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|180|COND CODLEA - UZ R      | 200|  13,3   |*|BRASOV   |1970|     499.082.352 |
|   |FELDIOARA               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|181|RACORD ST IZOL SINCA    |  80|   4,6   |*|BRASOV   |1985|      70.080.556 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|182|COND HIRLESTI -         | 250|  12,8   |*|BUCURESTI|1961|     364.183.333 |
|   |T. ALBENI               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|183|RACORD 10 - 12" KM 65   | 300|   0,114 |*|BUCURESTI|1958|          45.600 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|184|RACORD SRM PAULESTI     | 200|   0,856 |*|BUCURESTI|1964|          23.291 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|185|RACORD SANATORIU        |  80|   2,41  |*|BRASOV   |1956|         148.780 |
|   |MOROIENI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|186|RAC. SRM PARAUL RECE    |  50|   1,32  |*|BRASOV   |1951|          84.840 |
|   |PREDEAL                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|187|RACORD SRM SPITAL AZUGA |  50|   0,12  |*|BRASOV   |1962|           7.080 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|188|RACORD SRM AZUGA        | 150|   0,15  |*|BRASOV   |1947|           3.530 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|189|RACORD SRM PREDEAL      | 300|   0,064 |*|BRASOV   |1951|          27.520 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|190|RACORD SANATORIU PREDEAL| 125|   0,044 |*|BRASOV   |1951|           7.260 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|191|RACORD SRM VLADENI      | 125|   0,05  |*|BRASOV   |1958|           7.617 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|192|CONDUCTA RACORD INJECTIE| 250|   0,5   |*|BRASOV   |1994|     205.085.777 |
|   |BRASOV                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|193|RACORD SRM RASNOV       | 200|   0,6   |*|BRASOV   |1975|      51.071.947 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|194|COND PM ROSIORU         | 300|   2,895 |*|BRAILA   |1966|     487.434.462 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|195|RACORD SRM BOBOC        |  80|   0,35  |*|BRAILA   |1987|     322.890.381 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|196|RACORD SRM SCULE RASNOV | 200|   0,5   |*|BRASOV   |1958|         356.940 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|197|RACORD SRM BOD          | 100|   0,01  |*|BRASOV   |1942|           8.160 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|198|COND CAMPINA - SRM      | 500|   0,478 |*|BUCURESTI|1998|   2.038.378.054 |
|   |CAMPINA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|199|RACORD SRM TUNARI       | 500|   0,15  |*|BUCURESTI|1982|      50.014.790 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|200|RACORD SRM ICME         | 200|   0,15  |*|BUCURESTI|1986|     260.230.060 |
|   |BUCURESTI               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|201|COND ASPIRATIE BUTIMANU | 300|   0,98  |*|BUCURESTI|1987|     378.794.661 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|202|PALTIN - PODUL          | 600|  40,500 |*|BRASOV   |1968|   8.675.662.990 |
|   |DAMBOVICIOAREI          |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|203|TRAV. RAU LA PODUL      | 600|   0,050 |*|BRASOV   |1968|       2.743.975 |
|   |DAMBOVICIOAREI          |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|204|POD DAMBOVICIOAREI -    | 600|  16,000 |*|BRASOV   |1968|   3.529.551.218 |
|   |MATEIAS                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|205|TR. RAU DAMBOVITA LA    | 600|   0,350 |*|BRASOV   |1968|      29.477.941 |
|   |RUCAR                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|206|TR. RAU DAMBOVITA LA    | 600|   0,200 |*|BRASOV   |1968|      36.927.774 |
|   |DRAGOSLAVE              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|207|MATEIAS - SCHITU GOLESTI| 600|  20,000 |*|CRAIOVA  |1968|   9.786.995.167 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|208|TRAVERSARE RAU TARGULUI | 600|   0,130 |*|CRAIOVA  |1968|      84.046.750 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|209|TR AER RAU ARGESEL      | 600|   0,025 |*|CRAIOVA  |1972|   1.137.506.235 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|210|SCHITU GOLESTI -        | 500|  44,347 |*|CRAIOVA  |1967|  15.094.733.764 |
|   |SLATIOARELE             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|211|SLATIOARELE - VATA      | 400|  18,384 |*|CRAIOVA  |1967|   4.761.000.847 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|212|VATA - CORBU            | 300|  28,375 |*|CRAIOVA  |1965|   3.594.947.554 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|213|TRAV SUBT. RAU DOAMNEI  | 500|   0,265 |*|CRAIOVA  |1967|     114.581.145 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|214|TRAV. RAU ARGES         | 500|   0,231 |*|CRAIOVA  |1967|     118.854.260 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|215|TRAV. RAU COTMEANA      | 400|   0,180 |*|CRAIOVA  |1967|      54.982.461 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|216|SCHITU GOLESTI -        | 500|  27,000 |*|CRAIOVA  |1976|  12.334.619.844 |
|   |STALPENI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|217|DEVIERE SCHITU GOLESTI -| 500|   1,5   |*|CRAIOVA  |1975|   1.154.025.375 |
|   |STALPENI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|218|STALPENI - PITESTI SUD  | 500|  27,739 |*|CRAIOVA  |1977|   9.811.553.950 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|219|PITESTI SUD - CORBU     | 500|  44,443 |*|CRAIOVA  |1976|  19.776.188.318 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|220|SCHITU GOLESTI - TIGVENI| 500|  39,226 |*|CRAIOVA  |1967|  11.923.258.127 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|221|TIGVENI - GOVORA        | 500|  24,888 |*|CRAIOVA  |1969|   7.194.435.736 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|222|TRAV. ARGES             | 500|   0,378 |*|CRAIOVA  |1967|     207.764.116 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|223|TRAV. VILSAN            | 500|   0,114 |*|CRAIOVA  |1967|      39.555.821 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|224|TRAV. BRATIA            | 500|   0,155 |*|CRAIOVA  |1967|      72.796.088 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|225|TRAV. DOAMNEI           | 500|   0,260 |*|CRAIOVA  |1967|     136.818.870 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|226|TRAV. TOPOLOG           | 500|   0,250 |*|CRAIOVA  |1967|      85.307.226 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|227|TRAV. OLT               | 400|   1,787 |*|CRAIOVA  |1967|   1.138.891.189 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|228|GOVORA - DRAGASANI      | 400|  50,070 |*|CRAIOVA  |1973|  12.848.772.764 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|229|RACORD SLATIOARELE -    | 500|   7     |*|CRAIOVA  |1967|   2.093.402.073 |
|   |PITESTI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|230|RACORD SRM VALEA IASULUI|  80|   0,73  |*|CRAIOVA  |1972|      26.135.449 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|231|RACORD SRM C LUNG MUSCEL| 100|   5,172 |*|CRAIOVA  |1971|     226.278.983 |
|   |(ARO)                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|232|RACORD SRM ELECTROARGES | 200|   0,02  |*|CRAIOVA  |1978|      27.255.104 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|233|LAUNELE - COTMEANA      | 100|  14,8   |*|CRAIOVA  |1979|     840.181.339 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|234|COTMEANA - DRAGANU      | 200|   7,9   |*|CRAIOVA  |1979|     955.776.434 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|235|DRAGANU - PAPUCESTI     | 200|  20     |*|CRAIOVA  |1978|   2.256.622.909 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|236|INTERC FIR 2 - SRM      | 250|   0,9   |*|CRAIOVA  |1975|     264.934.368 |
|   |COLIBASI 2              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|237|RACORD SRM CLC          | 250|   1,2   |*|CRAIOVA  |1972|   1.027.315.411 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|238|VATA - PITESTI SUD      | 200|  23,155 |*|CRAIOVA  |1966|   3.370.740.309 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|239|RACORD SRM PITESTI SUD  | 300|   0,76  |*|CRAIOVA  |1981|     675.166.103 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|240|COND VATA - CORBU       | 250|  28,526 |*|CRAIOVA  |1960|   3.447.503.679 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|241|COND PM CIURESTI        | 250|   5,32  |*|CRAIOVA  |1961|     644.130.947 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|242|HUREZANI - OPORELU      | 500|  84,000 |*|CRAIOVA  |1961|  15.323.019.606 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|243|OPORELU - TEUL ALBENI   | 500|  68,000 |*|CRAIOVA  |1960|  10.619.313.084 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|244|TRAV. OLTET             | 500|   0,090 |*|CRAIOVA  |1960|       5.395.487 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|245|ST. OLT                 | 500|   0,300 |*|CRAIOVA  |1960|      15.808.154 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|246|ALBENI - MAGURELE       | 500|  52,500 |*|BUCURESTI|1960|   6.646.346.040 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|247|COND GRADINARI -        | 500|   7,3   |*|BUCURESTI|1963|   1.441.676.199 |
|   |DRAGOMIRESTI            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|248|DEALU-CASCIOREANCA      | 500|   1,300 |*|BUCURESTI|1997|   5.176.148.466 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|249|PADUREA - HOBAIA        | 500|   2,500 |*|BUCURESTI|1995|   2.665.073.880 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|250|HUREZANI - TETOIU       | 500|  30,480 |*|CRAIOVA  |1983|  28.600.825.602 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|251|TETOIU - OVESELU        | 500|  14,000 |*|CRAIOVA  |1981|   9.743.326.718 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|252|OVESELU - GUSOIENI      | 500|  19,550 |*|CRAIOVA  |1982|  14.862.695.488 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|253|GUSOIENI - DRAGASANI    | 500|  19,000 |*|CRAIOVA  |1979|  10.888.652.361 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|254|DRAGASANI - CORBU       | 500|  43,710 |*|CRAIOVA  |1981|  28.762.420.254 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|255|CORBU - POPESTI         | 500|  25,850 |*|CRAIOVA  |1983|  23.166.357.375 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|256|POPESTI - ALBENI        | 500|   5     |*|CRAIOVA  |1982|   3.756.368.366 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|257|TRAV. RAU CUNGREA       | 500|   0,060 |*|CRAIOVA  |1981|     202.671.329 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|258|ST. OLTET               | 500|   0,240 |*|CRAIOVA  |1982|     527.419.997 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|259|TRAV. RAU CERNA         | 500|   0,130 |*|CRAIOVA  |1982|   1.261.754.586 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|260|TRAV. RAU VEDEA         | 500|   0,240 |*|CRAIOVA  |1982|     119.479.119 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|261|TRAV. RAU TELEORMAN     | 500|   0,260 |*|CRAIOVA  |1982|     973.243.718 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|262|TRAV. COTMEANA          | 500|   0,080 |*|CRAIOVA  |1982|     211.433.972 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|263|TRAV. ARGES LA POPESTI  | 500|   0,25  |*|BUCURESTI|1982|     227.143.900 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|264|ALBENI - BUCURESTI      | 500|  71,000 |*|BUCURESTI|1982|  32.948.989.725 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|265|HUREZANI - CORBU        | 500| 124,379 |*|CRAIOVA  |1982|  83.591.234.374 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|266|TRAV. SUBTR. CERNA      | 300|   0,130 |*|CRAIOVA  |1982|      68.428.768 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|267|TR. RAU PESCEANA        | 300|   0,090 |*|CRAIOVA  |1982|     385.871.556 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|268|TR. RAU PESCEANA        | 300|   0,080 |*|CRAIOVA  |1982|     329.730.410 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|269|TR. RAU PESCEANA        | 300|   0,130 |*|CRAIOVA  |1982|     338.102.481 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|270|TRAV. RAU CUNGREA       | 300|   0,240 |*|CRAIOVA  |1982|   1.301.816.914 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|271|TRAV. RAU OLTET         | 300|   0,300 |*|CRAIOVA  |1983|     392.571.255 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|272|TRAV. RAU OLTET         | 300|   0,160 |*|CRAIOVA  |1982|   2.056.423.110 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|273|TRAV. RAU OLT           | 300|   0,550 |*|CRAIOVA  |1983|     217.106.323 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|274|TRAV. VEDEA             | 300|   0,240 |*|CRAIOVA  |1982|     998.241.769 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|275|CORBU - TR MAGURELE     | 500|  88,800 |*|CRAIOVA  |1965|  18.180.761.691 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|276|CORBU - TR MAGURELE     | 500|  88,800 |*|CRAIOVA  |1997|  11.423.541.498 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|277|HUREZANI - BIBESTI      | 500|  16,500 |*|CRAIOVA  |1997|  12.045.671.141 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|278|BIBESTI - ISALNITA      | 500|  52,295 |*|CRAIOVA  |1976|  21.877.907.408 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|279|TRAV. COCOROVA          | 500|   0,155 |*|CRAIOVA  |1976|     181.995.716 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|280|TRAV. BRADESTI          | 500|   0,054 |*|CRAIOVA  |1976|      33.016.351 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|281|TRAV. CARNECI           | 500|   0,072 |*|CRAIOVA  |1976|      66.595.099 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|282|TRAV. RACARI            | 500|   0,110 |*|CRAIOVA  |1976|     140.167.532 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|283|TURBUREA - ISALNITA     | 500|  48,030 |*|CRAIOVA  |1984|  44.871.316.978 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|284|COND. PM ZATRENI        | 250|   0,14  |*|CRAIOVA  |1962|         256.100 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|285|COND. IANCU JIANU -     | 400|  25,937 |*|CRAIOVA  |1958|      35.025.261 |
|   |OVESELU                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|286|TRAV. SUB OLTET         | 300|   0,12  |*|CRAIOVA  |1948|       1.866.597 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|287|COND MOGOSESTI - SLATINA| 200|   16,2  |*|CRAIOVA  |1964|   1.505.194.547 |
|   |F1                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|288|COND MOGOSESTI - SLATINA| 250|   13    |*|CRAIOVA  |1984|     530.238.614 |
|   |F2                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|289|RACORD SRM SCORNICESTI  | 125|   4,2   |*|CRAIOVA  |1970|       8.274.051 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|290|RACORD SRM DRAGASANI    | 150|   3,7   |*|CRAIOVA  |1969|     288.213.923 |
|   |(FINCA)                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|291|COND IANCU JIANU - BALS | 150|  23,337 |*|CRAIOVA  |1969|     136.882.823 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|292|COND DOBA - SLATINA     | 250|  14,65  |*|CRAIOVA  |1973|   2.016.257.039 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|293|TRAVERSAREA RAULUI OLT  | 250|   0,6   |*|CRAIOVA  |1973|     634.475.760 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|294|COND PM MADULARI        | 350|   3,161 |*|CRAIOVA  |1979|   1.341.923.652 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|295|COND ALUNU - ZATRENI    | 250|  32,01  |*|CRAIOVA  |1984|  14.234.766.570 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|296|TRAV SUB RAU OLTET      | 250|   0,04  |*|CRAIOVA  |1984|     406.488.557 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|297|TRAV AER RAU OLTET      | 250|   0,12  |*|CRAIOVA  |1984|     226.379.022 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|298|HATEG - DEALU           | 500|  43,538 |*|ARAD     |1965|   7.118.490.045 |
|   |BABII-PAROSENI          |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|239|TRAV AER PAROSENI       | 500|   0,862 |*|ARAD     |1965|     186.279.905 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|300|PAROSENI - VULCAN       | 500|   9,800 |*|ARAD     |1958|       7.521.910 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|301|PAROSENI-M VULCAN -     | 500|  26,500 |*|CRAIOVA  |1958|   7.266.590.297 |
|   |TURCINESTI              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|302|TURCINESTI - ISALNITA   | 500|  97,400 |*|CRAIOVA  |1967|  12.277.210.009 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|303|GHERCESTI-RAC           | 500|   4,519 |*|CRAIOVA  |1984|     452.977.181 |
|   |CRAIOVITA(DEZB)         |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|304|TRAVERSARE JIU          | 500|   0,520 |*|CRAIOVA  |1967|     185.727.849 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|305|TRAVERSARE GILORT       | 500|   0,400 |*|CRAIOVA  |1967|     103.997.559 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|306|TRAVERSARE COCOROVA     | 500|   0,110 |*|CRAIOVA  |1967|      29.556.430 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|307|COND SIMNIC-ISALNITA    | 500|   6,177 |*|CRAIOVA  |1964|   2.002.262.088 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|308|COND PM PETRESTI        | 400|   0,308 |*|CRAIOVA  |1967|     128.262.519 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|309|RACORD SRM ROSTRAMO     | 150|   1,612 |*|CRAIOVA  |1963|     137.110.808 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|310|TICLENI - TURCINESTI    | 500|  23,3   |*|CRAIOVA  |1958|   3.517.287.798 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|311|TURCINESTI-BIRSESTI     | 500|   7,6   |*|CRAIOVA  |1964|   2.270.579.346 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|312|TRAV AER JIU            | 500|   0,521 |*|CRAIOVA  |1958|         993.836 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|313|RACORD SRM DOBRITA      | 100|  11,3   |*|CRAIOVA  |1968|      26.546.747 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|314|COND. STRIMBA -         | 300|  34,32  |*|CRAIOVA  |1975|   7.355.315.805 |
|   |TURCINESTI              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|315|RACORD SRM AVICOLA      | 200|   3,11  |*|CRAIOVA  |1987|   1.108.781.269 |
|   |TG. JIU                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|316|CONDUCTA TURBUREA -     | 300|  11,8   |*|CRAIOVA  |1979|   2.902.713.663 |
|   |TURCENI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|317|COND PARC COTMEANA      | 150|   1,3   |*|CRAIOVA  |1978|     120.061.648 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|318|RACORD SRM TETILA       | 150|   7,75  |*|CRAIOVA  |1967|      35.046.937 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|319|INTERC RACORD TETILA    | 150|   0,94  |*|CRAIOVA  |1985|     155.254.523 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|320|BOTORCA-CRACIUNEL       | 500|  40,000 |*|MEDIAS   |1962|   6.976.499.405 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|321|DEVIERE COND VEST       | 500|   2,500 |*|MEDIAS   |1995|   5.173.036.537 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|322|TRAV. JIDVEI            | 500|   0,038 |*|MEDIAS   |1963|      27.873.950 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|323|TRAV. FEISA             | 500|   0,038 |*|MEDIAS   |1963|      27.873.950 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|324|CRACIUNEL - ORASTIE     | 500|  66,405 |*|ARAD     |1963|   5.060.149.119 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|325|ORASTIE - RECAS         | 500| 178,085 |*|ARAD     |1958|  25.212.545.966 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|326|RECAS - ARAD            | 400|  42,214 |*|ARAD     |1961|   4.899.224.535 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|327|TRAV COND ALBA IULIA    | 500|   0,310 |*|ARAD     |1958|       4.335.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|328|TRAV TIMIS              | 500|   0,192 |*|ARAD     |1958|       5.535.440 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|329|COROI-BOIAN             | 600|  39,664 |*|MEDIAS   |1965|  11.730.405.234 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|330|BOIAN-BLAJ-CRACIUNEL    | 600|  29,536 |*|MEDIAS   |1960|     653.910.007 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|331|TRAV. COROI 1           | 600|   0,080 |*|MEDIAS   |1970|      25.909.515 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|332|TRAV TARNAVA LA COROI 2 | 600|   0,080 |*|MEDIAS   |1974|      50.337.984 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|333|TRAV. TARNAVA LA COROI 3| 600|   0,080 |*|MEDIAS   |1973|      55.649.286 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|334|TRAV TARNAVA LA GANESTI | 600|   0,100 |*|MEDIAS   |1973|      76.095.712 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|335|CRACIUNEL - BACIA V2    | 500|  85,465 |*|ARAD     |1962|  15.705.259.865 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|336|BACIA - HATEG           | 500|  25,210 |*|ARAD     |1966|     229.797.314 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|337|TRAV SUSP STREI LA TOTIA| 500|   0,128 |*|ARAD     |1962|      21.844.937 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|338|HATEG - BOUTARI         | 500|  42,205 |*|ARAD     |1974|  10.678.637.446 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|339|BOUTARI - JUPA          | 500|  29,400 |*|ARAD     |1975|   7.125.088.283 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|340|JUPA - RECAS            | 500|  64,013 |*|ARAD     |1980|  31.405.723.129 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|341|TRAV TIMIS LA LUGOJEL   | 500|   0,610 |*|ARAD     |1980|     576.498.900 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|342|TRAV BEGA LA BAPSA      | 500|   0,240 |*|ARAD     |1980|     358.294.331 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|343|RECAS-ARAD              | 500|  39,622 |*|ARAD     |1974|   9.402.404.592 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|344|TRAV MURES LA ARAD      | 500|   1,000 |*|ARAD     |1975|   2.359.521.148 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|345|BAND - SAUSA            | 600|  13,000 |*|CLUJ     |1970|   4.957.685.891 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|346|SEUSA (SINMARGHITA) -   | 600|   8,400 |*|CLUJ     |1969|   2.631.322.769 |
|   |CERGHIZEL               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|347|TRAV. MURES LA          | 600|   0,100 |*|CLUJ     |1969|     201.985.609 |
|   |SANMARGHITA             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|348|CERGHIZEL - GANESTI     | 600|   4,500 |*|MEDIAS   |1969|   1.453.783.520 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|349|GANESTI - BOTORCA       | 600|  13,350 |*|MEDIAS   |1973|   5.824.601.466 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|350|BOTORCA - CRACIUNEL     | 600|  37,850 |*|MEDIAS   |1974|  17.822.094.487 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|351|CRACIUNEL - ALBA        | 600|  31,085 |*|ARAD     |1974|  14.351.747.452 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|352|ALBA - BACIA V3         | 600|  49,739 |*|ARAD     |1973|  17.786.571.443 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|353|TRAV TARNAVA MARE LA    | 600|   0,150 |*|ARAD     |1975|      70.052.949 |
|   |OBREJA                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|354|TRAV LA VALEA PIANULUI  | 600|   0,100 |*|ARAD     |1975|      66.403.553 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|355|TRAV LA OARDA DE JOS    | 600|   0,161 |*|ARAD     |1975|     165.074.504 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|356|BAND - BAHNEA           | 700|  19,100 |*|CLUJ     |1973|  10.289.551.345 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|357|TRAV. MURES LA          | 700|   0,100 |*|CLUJ     |1974|     376.636.206 |
|   |SANMARGHITA             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|358|BAHNEA - IDRIFAIA       | 700|   2,250 |*|MEDIAS   |1973|   1.216.841.550 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|359|SADINCA - LUNCA         | 500|  12,7   |*|MEDIAS   |1988|  12.264.619.426 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|360|REFULARE LUNCA - TAUNI  | 500|   6,500 |*|MEDIAS   |1986|   5.903.757.715 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|361|TAUNI - BALCACI         | 500|  16,100 |*|MEDIAS   |1988|  12.666.238.759 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|362|A IULIA - ZLATNA        | 200|  29,51  |*|ARAD     |1963|     183.166.946 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|363|TRAVERSARE AER ALBA     | 250|   0,5   |*|ARAD     |1963|     110.519.925 |
|   |IULIA                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|364|ABRAMUT - SALONTA       | 500|  48,750 |*|CLUJ     |1984|  61.399.163.934 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|365|SALONTA - AVRAM IANCU   | 500|  11,000 |*|CLUJ     |1980|   2.924.086.544 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|366|TRAV. A CRIS REPEDE     | 500|   0,150 |*|CLUJ     |1984|      19.936.592 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|367|AVRAM IANCU - ARAD      | 500|  60,100 |*|ARAD     |1980|  33.541.816.895 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|368|RACORD SRM CUGIR        | 150|   8,12  |*|ARAD     |1961|     494.179.904 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|369|DEVIERE RAC SRM CUGIR   | 200|   0,18  |*|ARAD     |1984|      61.753.424 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|370|COND VINT SEBES         | 200|   6,5   |*|ARAD     |1958|     390.025.941 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|371|RACORD SRM PORTELANUL   | 150|   0,9   |*|ARAD     |1972|      47.818.966 |
|   |ALBA IULIA              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|372|RACORD SRM NADRAG       | 150|  13,259 |*|ARAD     |1960|       3.198.500 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|373|TRAVERSARE SUSPENDATA   | 200|   0,09  |*|ARAD     |1960|       4.091.538 |
|   |JENA                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|374|RACORD SRM DEVA (DIN    | 300|   5,814 |*|ARAD     |1958|     238.156.991 |
|   |HUNEDOARA 1)            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|375|RACORD SRM HUNEDOARA 2  | 400|   8,386 |*|ARAD     |1961|   1.009.048.362 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|376|JUPA - RESITA           | 350|  32,725 |*|ARAD     |1959|   4.077.036.274 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|377|PRELUNGIRE JUPA - RESITA| 350|   0,4   |*|ARAD     |1985|      10.121.449 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|378|JUPA - RESITA 1         | 400|  27,685 |*|ARAD     |1973|   5.744.248.440 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|379|JUPA - RESITA 2         | 400|   5     |*|ARAD     |1974|   1.370.469.051 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|380|PRELUNGIRE JUPA - RESITA| 400|   0,4   |*|ARAD     |1985|     132.745.177 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|381|COND SOCENI - BOCSA     | 200|  12,407 |*|ARAD     |1959|     644.158.092 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|382|COND RECAS - TIMISOARA  | 350|  22,4   |*|ARAD     |1960|   4.282.772.325 |
|   |F1                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|383|COND 12 RECAS TIMISOARA | 300|  22,498 |*|ARAD     |1974|   3.306.441.415 |
|   |F2                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|384|COND SIMERIA MINTIA     | 300|  18     |*|ARAD     |1968|   1.312.909.462 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|385|COND CALACEA - MASLOC F1| 250|  25,9   |*|ARAD     |1968|     193.979.115 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|386|COND CALACEA MASLOC F2  | 400|  26,11  |*|ARAD     |1975|   3.427.345.864 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|387|RACORD SRM CARANSEBES   | 200|   4,45  |*|ARAD     |1973|      33.304.854 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|388|RACORD SRM BARCEA       | 200|   0,58  |*|ARAD     |1974|      36.905.458 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|389|RACORD SRM DEVA (MINTIA)| 250|   2,25  |*|ARAD     |1974|     187.035.883 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|390|COND FINTINELE - ARAD 2 | 300|   4,95  |*|ARAD     |1974|     460.856.794 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|391|COND SIMERIA -          | 300|  10,77  |*|ARAD     |1958|     716.526.956 |
|   |HUNEDOARA 1             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|392|RACORD SRM OTELUL ROSU  | 200|   0,03  |*|ARAD     |1976|      12.374.034 |
|   |(V2)                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|393|RACORD SRM ORASTIE 2    | 250|   0,3   |*|ARAD     |1976|      27.841.208 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|394|COND SINMARTIN -        | 300|  22,66  |*|ARAD     |1984|   4.726.434.883 |
|   |TIMISOARA               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|395|COND POENI - TIMISOARA  | 200|  46,717 |*|ARAD     |1981|   5.565.721.532 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|396|COND DUMBRAVITA -       | 200|  10,6   |*|ARAD     |1983|   1.425.848.726 |
|   |TIMISOARA 1             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|397|RACORD SRM CHISINEU CRIS|  80|   3,7   |*|ARAD     |1986|     205.385.136 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|398|COND TAUNI - BALCACI    | 400|  16,100 |*|MEDIAS   |1981|   6.312.876.539 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|399|RECAS - TIMISOARA       | 500|  23,700 |*|ARAD     |1996|  20.467.828.347 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|400|RACORD SRM SANTIMBRU    | 150|   0,25  |*|ARAD     |1963|     961.941.637 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|401|RACORD SRM ARAD III     | 400|  10     |*|ARAD     |1991|   1.756.794.209 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|402|RACORD SRM SALONTA      | 150|   0,48  |*|CLUJ     |1984|     412.856.156 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|403|ST. DUNARE IMP ISACCEA  |1000|   1,500 |*|CONSTANTA|1980|  15.943.937.107 |
|   |F2                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|404|ISACCEA - PECINEAGA     | 600|  85,300 |*|CONSTANTA|1978|  53.517.066.350 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|405|TRAV. BRAT MACIN        | 300|   2,280 |*|CONSTANTA|1978|   4.312.984.313 |
|   |(GROPENI 3 FIRE)        |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|406|TRAVERS. DUNARII -      | 300|   1,800 |*|BRAILA   |1978|   9.463.411.987 |
|   |GROPENI 3 FIRE          |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|407|PECINEAGA - SILISTEA    | 600|  57,000 |*|BRAILA   |1978|  34.090.390.381 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|408|ST. DUNARE IMP ISACCEA  | 500|   1,770 |*|CONSTANTA|1989|  27.253.337.937 |
|   |F1                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|409|ISACCEA - DUNARE        | 700|  47,580 |*|CONSTANTA|1986|  42.048.259.241 |
|   |(VADENI)                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|410|ST. DUNARE VADENI 2 FIRE| 500|   1,916 |*|BRAILA   |1986|  30.586.909.047 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|411|DUNARE - VADENI-SENDRENI| 700|  11,700 |*|BRAILA   |1986|  15.194.263.584 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|412|ISACCEA - MAL DR.       |1000|  45,030 |*|CONSTANTA|1990| 212.691.216.357 |
|   |(GROPENI)               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|413|MAL DR. DUNARE - ST     |1000|   1,900 |*|BRAILA   |1993|   9.936.097.879 |
|   |FIR 2(GROPENI)          |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|414|ST. 1 FIR 1 (GROPENI)   |1000|   1,879 |*|BRAILA   |1990| 134.589.660.371 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|415|DUNARE - SENDRENI       |1000|  11,700 |*|BRAILA   |1990|  54.095.257.341 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|416|SENDRENI - SILISTEA     | 800|  12,500 |*|BRAILA   |1989|  22.831.024.047 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|417|COND TIGMANDRU - HETIUR | 500|  10,200 |*|MEDIAS   |1965|   2.608.041.621 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|418|COROI - BORDOSIU        | 600|  13,173 |*|MEDIAS   |1970|   9.542.286.750 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|419|BORDOSIU - MUGENI       | 800|  25,300 |*|MEDIAS   |1972|  15.205.439.184 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|420|MUGENI - IASU           | 600|   8,700 |*|MEDIAS   |1971|  10.309.960.106 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|421|TRAV. HETIUR            | 800|   0,050 |*|MEDIAS   |1969|       8.740.377 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|422|TRAV. PORUMBENI         | 800|   0,163 |*|MEDIAS   |1970|     263.153.518 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|423|IASU - BATANI           | 800|  30,300 |*|BRASOV   |1971|   9.342.673.825 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|424|BATANI - SANZAIENI      | 800|  37,000 |*|BRASOV   |1970|  14.124.610.878 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|425|SANZIENI - MOGHIOROS    | 800|  22,000 |*|BRASOV   |1971|  10.835.148.302 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|426|MOGHIOROSI - ONESTI     | 800|  40,000 |*|BACAU    |1971|  11.969.078.662 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|427|ONESTI - HAN DOMNESTI   | 800|  47,000 |*|BACAU    |1972|  15.258.132.210 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|428|HAN DOMNESTI - TECUCI   | 800|  33,300 |*|BRAILA   |1972|  14.917.756.039 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|429|TECUCI - IZVOARELE      | 800|  54,5   |*|BRAILA   |1972|  26.493.614.472 |
|   |(SENDRENI)              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|430|TRAV RAU SIRET LA       | 600|   0,996 |*|BRAILA   |1973|   4.264.099.121 |
|   |COSMESTI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|431|TRAVERSARE SIRET LA     | 800|   1,442 |*|BRAILA   |1973|   2.701.838.235 |
|   |SENDRENI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|432|TRAV CHENDU             | 600|   0,017 |*|MEDIAS   |1970|      44.418.926 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|433|TIGMANDRU - HETIUR      | 500|  10,400 |*|MEDIAS   |1961|     754.363.466 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|434|HETIUR - IASU           | 500|  41,620 |*|MEDIAS   |1959|  17.944.010.720 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|435|HETIUR - MUGENI - IASU  | 700|   1,500 |*|MEDIAS   |1971|   1.116.737.247 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|436|TRAV PORUMBENI          | 700|   0,080 |*|MEDIAS   |1975|      44.495.233 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|437|IASU - DEAL MOGHIOROS   | 700|  93,716 |*|BRASOV   |1959|   6.232.911.492 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|438|MOGHIOROS - ONESTI      | 700|  37,000 |*|BACAU    |1959|   7.928.219.458 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|439|ONESTI - ADJUDUL VECHI  | 500|  45,000 |*|BACAU    |1961|   4.917.244.178 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|440|ADJUDUL VECHI - SILISTEA| 500| 129,000 |*|BRAILA   |1961|  18.749.064.615 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|441|ONESTI - HELEGIU F2     | 500|  17,000 |*|BACAU    |1970|   9.054.762.002 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|442|HELEGIU - RACOVA f2     | 500|  39,000 |*|BACAU    |1971|   3.002.485.715 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|443|RACOVA - SECUIENI       | 500|  18,000 |*|BACAU    |1996|  17.469.149.443 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|444|SECUIENI - ROMAN LAMINOR| 500|  17,000 |*|BACAU    |1960|     616.293.266 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|445|ROMAN (LAMINOR) -       | 500|   5,000 |*|BACAU    |1962|   5.100.886.099 |
|   |GHERAIESTI              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|446|GHERAIESTI - IASI       | 400|  64,500 |*|BACAU    |1963|  10.610.849.538 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|447|GHERAIESTI - IASI       | 400|  67,000 |*|BACAU    |1977|  15.496.776.230 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|448|SENDRENI - SILISTEA     | 600|  12,920 |*|BRAILA   |1972|   4.081.193.525 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|449|MIHAI BRAVU - NAVODARI  | 600|  82,256 |*|CONSTANTA|1979|  49.307.231.813 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|450|SUBTR. DUNARE FIR II    |1200|   1,200 |*|CONSTANTA|1988| 119.355.440.964 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|451|SUBTR. DUNARE FIR I     |1200|   1,900 |*|CONSTANTA|1988| 138.764.625.170 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|452|ISACCEA - CASTELU       |1200| 126,326 |*|CONSTANTA|1988| 694.566.799.521 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|453|SUBTR. CANAL DUNARE -   |1200|   0,729 |*|CONSTANTA|1988|  13.909.284.373 |
|   |MAREA                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|454|CASTELU - NEGRU VODA    |1200|  56,148 |*|CONSTANTA|1988| 299.574.639.271 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|455|COND. TR. GAZE TRANZIT I|1000| 183,500 |*|CONSTANTA|1974|     356.200.000 |
|   |BULGARIA                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|456|ONESTI - HELEGIU F1     | 500|  17,000 |*|BACAU    |1960|   9.662.020.871 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|457|HELEGIU - RACOVA F1     | 500|  39,000 |*|BACAU    |1960|   2.522.128.295 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|458|RACOVA - SECUIENI       | 500|  18,000 |*|BACAU    |1960|   4.914.226.434 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|459|SECUIENI - GHERAIESTI   | 500|  28,500 |*|BACAU    |1985|  17.084.893.085 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|460|GHERAIESTI - DRAGUSENI  | 500|  41,000 |*|BACAU    |1962|   1.378.641.510 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|461|DRAGUSENI-SPATARESTI    | 500|  24,000 |*|BACAU    |1962|   3.272.693.251 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|462|SPATARESTI - TISAUTI    | 400|  27,000 |*|BACAU    |1961|   2.956.048.797 |
|   |(SALCIA)                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|463|TISAUTI(SALCIA)- BUCECEA| 350|  16,500 |*|BACAU    |1962|   1.864.197.830 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|464|COBATESTI - MORARENI    | 300|   5,8   |*|MEDIAS   |1982|   3.258.467.330 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|465|MORARENI - ODORHEI      | 300|  10     |*|BRASOV   |1982|   3.854.475.432 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|466|TRAV RIU TIRNAVA LA     | 300|   0,1   |*|BRASOV   |1982|     105.404.693 |
|   |ODORHEI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|467|COND SILISTEA - BRAILA  | 350|   8,891 |*|BRAILA   |1961|   1.345.930.462 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|468|RACORD SRM CHISCANI     | 350|  15,885 |*|BRAILA   |1961|   2.404.696.135 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|469|RACORD SRM CHISCANI     | 500|  15,816 |*|BRAILA   |1973|   5.149.404.280 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|470|RACORD SRM GALATI ORAS  | 400|  12,579 |*|BRAILA   |1961|   1.751.471.174 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|471|RACORD SRM ZAGNA VADENI | 100|   2,554 |*|BRAILA   |1961|         316.700 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|472|RACORD SRM CS GALATI    | 500|   4,208 |*|BRAILA   |1973|   1.459.665.875 |
|   |FIR I                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|473|RACORD SRM CS GALATI    | 500|   4,918 |*|BRAILA   |1981|   3.284.323.186 |
|   |FIR II                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|474|RACORD SRM CS GALATI    | 500|   4,965 |*|BRAILA   |1986|   5.026.353.369 |
|   |FIR III                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|475|STRAV CF CS GALATI      | 500|   0,15  |*|BRAILA   |1981|     149.975.541 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|476|RACORD SRM ABATOR GL    | 150|   0,15  |*|BRAILA   |1973|      39.294.539 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|477|RACORD SRM INDEP GALATI | 100|   4,5   |*|BRAILA   |1986|     771.636.723 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|478|RACORD SRM DOAGA        | 150|  18,358 |*|BRAILA   |1961|   1.073.174.135 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|479|RACORD SRM FOCSANI      | 250|  19,43  |*|BRAILA   |1973|   2.775.775.029 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|480|STRAV RIU PUTNA         | 250|   0,555 |*|BRAILA   |1973|     157.421.218 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|481|STRAV RIU SUSITA        | 250|   0,3   |*|BRAILA   |1973|     141.116.500 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|482|COND PM MUNTENI         | 400|   8,51  |*|BRAILA   |1977|   3.146.122.098 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|483|INTERCON 20 - 32 MUNTENI| 500|   4,7   |*|BRAILA   |1989|   4.783.833.562 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|484|COND TEPU - MUNTENI     | 300|  10,41  |*|BRAILA   |1977|   2.814.212.274 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|485|COND MATCA - MUNTENI    | 200|  10,2   |*|BRAILA   |1977|   1.912.009.886 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|486|COND MATCA - MUNTENI    | 200|   0,136 |*|BRAILA   |1978|      47.723.092 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|487|COND MOTOSENI - BARLAD  | 250|  33     |*|BRAILA   |1986|  14.003.061.504 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|488|RACORD TUSNAD BAI       |  80|   5,3   |*|BRASOV   |1971|     103.988.569 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|489|RACORD SANZAIENI -      | 150|   4,6   |*|BRASOV   |1971|      93.006.945 |
|   |TG. SECUIESC            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|490|TG. SECUIESC - GHELINTA | 200|   7,2   |*|BRASOV   |1996|   3.212.645.357 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|491|GHELINTA - COVASNA      | 200|   0,115 |*|BRASOV   |1985|   2.876.213.374 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|492|COND. MICFALAU -        | 400|  29,6   |*|BRASOV   |1996|  23.151.377.004 |
|   |SF. GHEORGHE            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|493|RACORD SRM BALAN        | 250|  30     |*|BRASOV   |1994|  14.178.498.701 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|494|COND ODORHEI VLAHITA    | 400|  24     |*|BRASOV   |1972|   3.139.053.730 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|495|COND VLAHITA - M. CIUC  | 300|  33     |*|BRASOV   |1972|   3.492.242.849 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|496|RACORD SRM VLAHITA      | 200|   0,2   |*|BRASOV   |1972|      84.102.678 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|497|MUGENI - FELICENI       | 200|   4     |*|MEDIAS   |1971|     635.465.811 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|498|FELICENI - ODORHEI      | 200|   8     |*|BRASOV   |1971|     486.959.770 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|499|MUGENI - FELICENI       | 300|   4     |*|MEDIAS   |1995|   2.843.576.314 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|500|FELICENI - ODORHEI      | 300|   8     |*|BRASOV   |1995|   4.407.903.130 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|501|RACORD SRM ODORHEI      | 200|   0,04  |*|BRASOV   |1972|      40.778.115 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|502|RACORD SRM TECUCI       | 250|         |*|BRAILA   |1994|     267.539.060 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|503|RACORD LUNCANI - SRM    | 400|  15,3   |*|BACAU    |1996|   8.116.528.940 |
|   |BACAU 1                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|504|RACORD SRM SASCUT       | 150|   9,5   |*|BACAU    |1962|       1.374.820 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|505|RACORD SRM ROMAN ORAS   | 250|   0,8   |*|BACAU    |1960|      50.873.038 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|506|RACORD SRM ROMAN LAMINOR| 250|   0,5   |*|BACAU    |1960|      21.902.465 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|507|RACORD SRM BUCECEA      | 250|   0,342 |*|BACAU    |1962|      30.587.488 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|508|RACORD SRM BOTOSANI     | 200|  17,092 |*|BACAU    |1964|   1.022.755.037 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|509|RACORD SRM FALTICENI    | 150|   1,917 |*|BACAU    |1963|      91.506.211 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|510|RACOVA - COSTISA        | 500|   9,5   |*|BACAU    |1960|   1.180.937.175 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|511|COSTISA - P. NEAMT      | 400|  35     |*|BACAU    |1960|   4.132.260.659 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|512|COND OCOLIRE P. NEAMT   | 300|  13     |*|BACAU    |1971|   2.393.662.420 |
|   |ORAS                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|513|P. NEAMT - BICAZ        | 300|  25     |*|BACAU    |1959|   2.019.685.315 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|514|COND TAZLAU - SAVINESTI | 250|  19     |*|BACAU    |1968|   2.153.137.221 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|515|RACORD SRM DOROHOI      | 200|  22,6   |*|BACAU    |1973|     180.936.267 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|516|RACOVA - COSTISA        | 500|  12     |*|BACAU    |1993|   2.952.415.515 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|517|COSTISA - SAVINESTI F2  | 400|  28     |*|BACAU    |1974|   4.834.429.395 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|518|COND URECHESTI - BACAU  | 400|  54     |*|BACAU    |1977|  10.685.168.646 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|519|RACORD SRM FORTUS IASI  | 500|  12     |*|BACAU    |1978|   4.869.765.322 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|520|COND FRASIN - SPATARESTI| 250|  41,7   |*|BACAU    |1984|  18.448.372.153 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|521|RACORD SRM P. NEAMT 2   | 250|   0,2   |*|BACAU    |1985|     241.734.148 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|522|COND MOINESTI -         | 500|  20     |*|BACAU    |1954|     507.000.158 |
|   |DARMANESTI              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|523|COND TG. OCNA - SL.     | 250|  12     |*|BACAU    |1964|   3.618.579.631 |
|   |MOLDOVA                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|524|RACORD SRM SUCEAVA      | 350|   6,216 |*|BACAU    |1983|   3.904.107.549 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|525|RACORD SRM COMANESTI    | 250|   0,4   |*|BACAU    |1961|      89.373.169 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|526|RACORD SRM SECUIENI     | 200|   7     |*|BACAU    |1986|   1.620.563.816 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|527|COND HORODNICENI -      | 200|   7     |*|BACAU    |1986|   2.238.772.475 |
|   |BOSANCI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|528|RACORD SRM TG. FRUMOS   | 150|   1,8   |*|BACAU    |1983|     235.761.112 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|529|COND SOCI - PASCANI     | 300|  13     |*|BACAU    |1982|   4.711.158.886 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|530|RACORD SRM BOTOSANI 2   | 250|  17,092 |*|BACAU    |1988|   7.939.011.937 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|531|RACORD SRM ANTIB IASI   | 300|   0,6   |*|BACAU    |1972|       9.149.299 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|532|COND BUHOCI - V MALULUI | 400|  37     |*|BACAU    |1957|      25.327.947 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|533|RACORD BRADESTI         | 150|   1,2   |*|MEDIAS   |1962|     125.249.886 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|534|RACORD PORUMBENII MICI  | 200|   2,3   |*|MEDIAS   |1962|      53.557.554 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|535|RACORD SANATORIU TURIA  |  80|   0,23  |*|BRASOV   |1964|          34.021 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|536|BAND - COASTA MARE FIR 1| 500|   9,125 |*|CLUJ     |1969|   2.669.035.680 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|537|ULIES - COASTA MARE     | 400|   4,600 |*|CLUJ     |1970|   1.148.640.583 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|538|COASTA MARE - SARMAS    | 500|  25,100 |*|CLUJ     |1983|  12.210.144.641 |
|   |FIR 1                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|539|BAND - ULIES            | 500|  15,100 |*|CLUJ     |1972|   3.581.170.651 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|540|ULIES - SARMASEL        | 500|  22,670 |*|CLUJ     |1988|  18.252.294.974 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|541|SARMAS(BALDA) - CAMARAS | 300|   4,200 |*|CLUJ     |1959|     657.192.506 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|542|CAMARAS - LUNCA         | 300|  65,880 |*|CLUJ     |1959|   6.189.870.621 |
|   |CHITCAULUI              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|543|T.A. DEJ - SOMES        | 300|   0,153 |*|CLUJ     |1959|       1.491.331 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|544|T.A. SUCUTARD           | 300|   0,130 |*|CLUJ     |1959|         297.004 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|545|T.A. BUNESTI            | 300|   0,302 |*|CLUJ     |1959|         257.694 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|546|SUBTR. SOMES - DEJ      | 300|   0,686 |*|CLUJ     |1959|         586.681 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|547|CASEI - CORMENIS SJ     | 300|  25,000 |*|CLUJ     |1959|   3.001.399.728 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|548|T.A. CIUMENI            | 300|   0,260 |*|CLUJ     |1959|       1.225.177 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|549|T.A. CORMENIS           | 300|   0,148 |*|CLUJ     |1959|       1.442.541 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|550|CORMENIS - APA MM       | 300|  64,000 |*|CLUJ     |1959|   5.217.892.761 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|551|DEVIERE ZONA BUCIUM     | 300|   2,000 |*|CLUJ     |1996|     818.064.011 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|552|SUBTR. BOZINTA          | 300|   0,830 |*|CLUJ     |1959|       1.230.834 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|553|APA - SATU MARE SM      | 300|  39,000 |*|CLUJ     |1959|   5.471.438.922 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|554|SARMASEL - CAMARAS -    | 500|  41,360 |*|CLUJ     |1963|   6.953.151.708 |
|   |BUNESTI                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|555|TRAV. AER. SUCUTARD     | 500|   0,109 |*|CLUJ     |1959|      67.718.931 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|556|TRAV. AER. SOMESUL MIC  | 500|   0,098 |*|CLUJ     |1963|      31.526.908 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|557|BUNESTI - CASEI N2      | 500|  15,200 |*|CLUJ     |1974|   3.854.336.280 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|558|CASEI - BAIA MARE       | 350|  65,730 |*|CLUJ     |1963|   9.569.169.481 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|559|TRAV. AER TG. LAPUS     | 350|   0,087 |*|CLUJ     |1963|      17.808.633 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|560|SATU M. - BAIA MARE     | 300|  61,640 |*|CLUJ     |1981|  16.267.438.081 |
|   |(G ASOC)                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|561|DEVIERE ZONA BREBENI    | 300|   3,000 |*|CLUJ     |1996|   1.500.670.106 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|562|FANTANELE - CORVINESTI  | 150|   7,54  |*|CLUJ     |1974|     835.407.159 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|563|CORVINESTI - BISTRITA   | 150|  23,363 |*|CLUJ     |1974|   2.188.197.931 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|564|TRAV SIEU CRAINIMAT     | 150|   0,165 |*|CLUJ     |1974|     114.340.330 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|565|TRAVERSARE PIRIU        | 150|   0,02  |*|CLUJ     |1984|      28.399.109 |
|   |LECHINTA                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|566|SUBTRAVERSARE PIRIU SIEU| 150|   0,228 |*|CLUJ     |1984|      62.573.443 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|567|SUBTRAVERSARE CF SIEU   | 150|   0,03  |*|CLUJ     |1984|     143.907.042 |
|   |MAGHERUS                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|568|FINTINELE - BISTRITA    | 250|  19,3   |*|CLUJ     |1984|   9.054.664.699 |
|   |FIR 2                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|569|ABRAMUT - PISCOLT       | 400|  28,500 |*|CLUJ     |1984|   7.966.225.317 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|570|PISCOLT - SATU MARE     | 400|  45,650 |*|CLUJ     |1978|  10.945.703.752 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|571|PANOU CAREI - PISCOLT   | 200|   0,500 |*|CLUJ     |1978|       5.432.247 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|572|TRAV HOMOROD PAULIAN    | 400|   0,080 |*|CLUJ     |1978|      40.356.202 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|573|TRAV. CRASNA LA MOFTIN  | 400|   0,060 |*|CLUJ     |1978|     136.118.752 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|574|TRAV. SOMES LA VETIS    | 400|   0,080 |*|CLUJ     |1978|     813.938.281 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|575|COND FINTINELE - CESAR  | 400|  21,04  |*|CLUJ     |1975|   2.636.744.285 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|576|CONDUCTA CORVINESTI -   | 250|  23,4   |*|CLUJ     |1986|   6.971.078.267 |
|   |BECLEAN                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|577|CONDUCTA PUINI -        | 150|   1,35  |*|CLUJ     |1986|     109.287.455 |
|   |SUCUTARD                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|578|CONDUCTA REFULARE TAGA  | 500|   3,5   |*|CLUJ     |1983|   1.273.453.913 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|579|COND ENCIU - LECHINTA   | 150|   4,24  |*|CLUJ     |1974|     449.312.852 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|580|RAC SRM POIANA CODRULUI | 150|   6     |*|CLUJ     |1974|     756.736.259 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|581|RACORD SRM DEJ IZVOR    | 250|   0,1   |*|CLUJ     |1983|      18.859.734 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|582|COND BOCICAU - MEDIESU  | 700|  41,3   |*|CLUJ     |1998|  91.448.605.307 |
|   |AURIT                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|583|MEDIESU -               | 700|  27,5   |*|CLUJ     |1998|  74.528.833.705 |
|   |TAUTII MAGHERAUTI       |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|584|TAUTII MAGHERAUTI -     | 700|  24,47  |*|CLUJ     |1998|  39.072.147.507 |
|   |ULMENI                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|585|CORMENIS - CASEI        | 700|  41,83  |*|CLUJ     |1999|  64.381.333.800 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|586|RACORD SRM DEJ IZVOR    | 200|   0,1   |*|CLUJ     |1962|       6.006.740 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|587|BAIA MARE - HIDEAGA     | 200|  12     |*|CLUJ     |1959|     901.221.798 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|588|TRAV AER, SUB MOCIRA    | 200|   0,06  |*|CLUJ     |1959|         263.185 |
|   |LAPUS                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|589|COND CORMENIS - ZALAU   | 200|  43,46  |*|CLUJ     |1972|   7.338.719.133 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|590|COND BAND - SARMASEL    | 500|   4,5   |*|CLUJ     |1970|      65.764.936 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|591|RACORD SRM CATINA       |  50|   0,5   |*|CLUJ     |1970|      54.604.704 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|592|BAZNA - BOTORCA F1      | 300|   8,800 |*|MEDIAS   |1953|     725.064.560 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|593|BAZNA - BOTORCA F2      | 300|   7,800 |*|MEDIAS   |1989|   5.285.920.444 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|594|BOTORCA - OZD           | 500|  15,300 |*|MEDIAS   |1954|   3.211.226.330 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|595|OZD - C. TURZII         | 500|  31,050 |*|CLUJ     |1953|   6.549.714.074 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|596|TRAV AER ARIES C. TURZII| 500|   0,100 |*|CLUJ     |1953|         956.950 |
|   |(LUNCANI)               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|597|CAMPIA TURZII - TURDA   | 300|   8,600 |*|CLUJ     |1953|     809.077.634 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|598|TURDA - CLUJ            | 300|  28,690 |*|CLUJ     |1957|   3.113.348.199 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|599|TRAV. ARIES LA TURDA    | 300|   0,188 |*|CLUJ     |1957|         400.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|600|SARMASEL - CEANU MARE   | 500|  21,000 |*|CLUJ     |1966|   3.636.477.371 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|601|CEAN - CLUJ             | 500|  33,400 |*|CLUJ     |1966|   5.102.710.613 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|602|SARMASEL - CEANU MARE   | 600|  21,000 |*|CLUJ     |1985|  16.367.169.381 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|603|CEANU MARE - CLUJ       | 300|  31,600 |*|CLUJ     |1948|   4.608.074.630 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|604|CEANU MARE - CAMPIA     | 600|  17,500 |*|CLUJ     |1985|  12.617.616.230 |
|   |TURZII                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|605|CAMPIA TURZII - TURDA   | 400|   7,500 |*|CLUJ     |1960|   1.030.429.905 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|606|SUBTRAV. ARIES - LUNA   |   0|   0,150 |*|CLUJ     |1985|     616.727.017 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|607|SUBTR CEANU MARE -      |   0|   0,100 |*|CLUJ     |1985|   1.937.626.041 |
|   |CAMPIA TURZII           |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|608|RAC SRM SARMASEL        | 100|   0,084 |*|CLUJ     |1966|         210.414 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|609|COND ZAU - CEANU MARE   | 250|  10,878 |*|CLUJ     |1948|       6.980.179 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|610|COND SINCAI - CEANU MARE| 250|  27     |*|CLUJ     |1951|      14.895.350 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|611|CONDUCTA BOGATA ATINTIS | 250|   4,298 |*|CLUJ     |1953|       2.655.945 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|612|COND AVRAMESTI - CHETANI| 250|   9,081 |*|CLUJ     |1965|      52.988.209 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|613|COND LUNA - O. MURES    | 250|  13,28  |*|CLUJ     |1960|       5.908.300 |
|   |(CJ)                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|614|LUNA - OCNA MURES (CJ)  | 350|  12,291 |*|CLUJ     |1977|   1.936.726.516 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|615|OCNA MURES - AIUD       | 250|  18,512 |*|CLUJ     |1977|   3.081.200.312 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|616|COND LUNA - O. MURES    | 250|  14,092 |*|CLUJ     |1950|       5.885.800 |
|   |(CJ)                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|617|COND OCNA MURES AIUD    | 200|  17,707 |*|CLUJ     |1963|   1.838.667.833 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|618|CONDUCTA DOBRA - ZAU    | 200|   8,272 |*|CLUJ     |1981|   1.398.127.704 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|619|RACORD SRM CIMPIA TURZII| 500|   0,2   |*|CLUJ     |1985|   1.087.378.393 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|620|COND. LEG. SRM CLUJ I - | 400|   6,1   |*|CLUJ     |1994|   5.078.558.497 |
|   |SRM CLUJ II             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|621|COND COASTA MARE -      | 400|   3,5   |*|CLUJ     |1996|   1.758.246.679 |
|   |SINCAI                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|622|COND. REFUL. BALDA      | 400|   0,4   |*|CLUJ     |1975|      64.402.357 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|623|COND CEANU MARE - CAMPIA| 350|  17,200 |*|CLUJ     |1936|      10.665.845 |
|   |TURZII                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|624|RACORD SRM LUDUS        | 250|   1,135 |*|CLUJ     |1961|         505.060 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|625|COND PM SARMAS N - NV   | 500|   2     |*|CLUJ     |1996|   2.168.264.125 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|626|COND PM SARMAS N - NV   | 300|   2     |*|CLUJ     |1996|     571.893.332 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|627|COND. SINCAI - ZAU      | 400|   5,2   |*|CLUJ     |1996|   3.184.295.909 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|628|COND ISTIHAZA - CUCI    | 500|  11,84  |*|CLUJ     |1963|   2.570.677.050 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|629|ULIES - BAND            | 500|  15,000 |*|CLUJ     |1976|   2.950.076.969 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|630|BAND - UNGHENI          | 700|  15,100 |*|CLUJ     |1973|   5.077.490.226 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|631|COROI - UNGHENI         | 500|   4,300 |*|MEDIAS   |1965|   1.198.193.329 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|632|UNGHENI - CUCI          | 700|  24,900 |*|CLUJ     |1965|  13.624.553.843 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|633|ERNEI - CIC TG. MURES   | 500|  15,300 |*|CLUJ     |1965|     803.688.295 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|634|CIC TG. MURES - UNGHENI | 400|   6,074 |*|CLUJ     |1966|   1.047.008.141 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|635|DELENI - CUCERDEA       | 500|  12,9   |*|MEDIAS   |1963|   2.188.464.909 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|636|CUCERDEA -IERNUT        | 500|  13,765 |*|CLUJ     |1963|   3.195.437.183 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|637|IERNUT - CUCI           | 500|   2,745 |*|CLUJ     |1963|   1.040.105.216 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|638|GANESTI-CERGHID         | 500|  15,92  |*|CLUJ     |1927|         751.534 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|639|CERGHID - TG. MURES     | 250|  10,744 |*|CLUJ     |1927|      11.670.795 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|640|COND ERNEI - TG. MURES  | 600|  16,978 |*|CLUJ     |1976|   2.602.176.845 |
|   |GOLIRE                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|641|COND VAIDEI -           | 300|   3,161 |*|CLUJ     |1975|     321.527.662 |
|   |SANMARGHITA             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|642|COND VAIDEI -           | 200|   2,73  |*|CLUJ     |1975|     483.617.267 |
|   |SANMARGHITA             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|643|COND LEG CIMP IERNUT 1 -| 200|   2,07  |*|CLUJ     |1979|     218.759.427 |
|   |SALCUD                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|644|COND ERNEI - REGHIN     | 500|  20     |*|CLUJ     |1984|  11.529.594.997 |
|   |(20", 16")              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|645|COND VAIDEI - LECHINTA  | 300|   8,2   |*|CLUJ     |1986|     677.743.861 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|646|COND PM MADARAS         | 150|   5,6   |*|CLUJ     |1991|   1.941.924.928 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|647|VAIDEI - BERGHIA        | 300|   6,52  |*|CLUJ     |1980|   1.322.491.602 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|648|LECHINTA - IERNUT       | 350|   7,08  |*|CLUJ     |1985|     427.550.172 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|649|IERNUT - CUCI (DIN      | 500|   2     |*|CLUJ     |1990|   1.978.308.692 |
|   |LECHINTA)               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|650|RACORD SRM SANGIORGIU DE| 100|   0,2   |*|CLUJ     |1981|     148.095.890 |
|   |MS                      |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|651|COND REF S.C. SANMARTIN | 500|   9,38  |*|CLUJ     |1972|   1.654.754.688 |
|   |- ULIES                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|652| COND. REF. SC SANMARTIN| 400|   7,55  |*|CLUJ     |1973|     501.550.797 |
|   |- ULIES                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|653|COND CORUNCA 20" - CUCI | 300|   2,413 |*|CLUJ     |1965|     204.594.353 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|654|COND INTERC UNGHENI -   | 300|   0,28  |*|CLUJ     |1980|     227.305.620 |
|   |REF BAND                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|655|COND CIMP CUCERDEA      | 200|   1,43  |*|MEDIAS   |1984|     865.212.247 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|656|BRATEI - MARPOD         | 500|  40,650 |*|MEDIAS   |1975|  15.308.273.085 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|657|MARPOD - UCEA (SB)      | 400|   9,750 |*|MEDIAS   |1962|   4.286.376.796 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|658|MARPOD - UCEA (BV)      | 400|  16,750 |*|BRASOV   |1962|       4.937.200 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|659|UCEA - VICTORIA         | 400|  18,700 |*|BRASOV   |1962|      18.768.643 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|660|INTERCONECTARE 10 - 16  | 250|   0,01  |*|BRASOV   |1962|         981.343 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|661|PUNCTUL B - VICTORIA    | 250|  30,600 |*|MEDIAS   |1944|      17.062.928 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|662|INTERCONECTARE BRATEI - | 250|   1,000 |*|MEDIAS   |1985|     227.620.603 |
|   |MARPOD                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|663|TRAV. PARAU UCEA        | 250|   0,010 |*|BRASOV   |1962|      11.047.935 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|664|VICTORIA 1 - VICTORIA 2 | 300|   3,500 |*|BRASOV   |1996|     341.732.885 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|665|SRM VICTORIA 1 - SRM    | 250|   0,65  |*|BRASOV   |1994|   2.230.616.480 |
|   |VICTORIA II             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|666|TRAV COVES ILIMBAV      | 250|   0,165 |*|MEDIAS   |1944|         280.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|667|TRAV AGNITA (PCT B      | 250|   0,118 |*|MEDIAS   |1961|       1.761.504 |
|   |VICTORIA)               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|668|BARGHIS - RODBAV        | 500|  32,300 |*|MEDIAS   |1980|   9.420.541.329 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|669|ROTBAV - FAGARAS        | 500|  16,000 |*|BRASOV   |1981|  14.248.940.983 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|670|TRAV. OLT               | 500|   0,150 |*|BRASOV   |1981|   1.450.723.019 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|671|PUNCTUL B - ROTBAV      | 400|  38,000 |*|MEDIAS   |1961|      20.208.787 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|672|ROTBAV - FAGARAS        | 400|  22,700 |*|BRASOV   |1961|      47.153.942 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|673|TRAV. OLT FAGARAS       | 400|   0,150 |*|BRASOV   |1961|      40.619.658 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|674|SIBIU - ILIMBAV         | 300|  29,500 |*|MEDIAS   |1953|      15.295.380 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|675|ILIMBAV - PCT. B        | 250|  23,700 |*|MEDIAS   |1960|      18.339.453 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|676|COPSA MICA - AXENTE     | 300|   6,475 |*|MEDIAS   |1971|     799.819.993 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|677|AXENTE - SIBIU          | 300|  33,520 |*|MEDIAS   |1948|     777.820.772 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|678|TRAV VISA - SEICA MARE  | 300|   0,840 |*|MEDIAS   |1960|       6.145.924 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|679|TRAV RUSI               | 300|   0,016 |*|MEDIAS   |1940|         594.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|680|LUNCA - SIBIU           | 500|  36,630 |*|MEDIAS   |1978|  17.702.913.465 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|681|TRAV RIU - TIRNAVA      | 500|   0,16  |*|MEDIAS   |1988|     792.468.050 |
|   |MARE - LA LUNCA         |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|682|COND SRM SIBIU 1 -      | 300|   4,936 |*|MEDIAS   |1965|      58.815.519 |
|   |SIBIU 2                 |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|683|COND - SIBIU I - SIBIU  | 300|   7,65  |*|MEDIAS   |1988|   4.700.820.162 |
|   |II - DUBLATA            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|684|COND LEG SIBIU I        | 300|   1,164 |*|MEDIAS   |1973|     635.660.372 |
|   |SIBIU II                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|685|SIBIU - CISNADIE -      | 300|  23,5   |*|MEDIAS   |1946|   1.429.301.610 |
|   |TALMACIU                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|686|SIBIU - CISNADIE        | 300|  10,088 |*|MEDIAS   |1994|   7.988.040.352 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|687|CISNADIE - TALMACIU     | 300|   9,732 |*|MEDIAS   |1995|   5.675.982.808 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|688|COND PM ALAMOR          | 200|   6,8   |*|MEDIAS   |1984|   2.057.669.705 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|689|RACORD SRM RUSI         |  80|   0,5   |*|MEDIAS   |1998|         115.382 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|690|COND PETIS - BIRGHIS    | 300|  23,9   |*|MEDIAS   |1981|   5.960.985.911 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|691|RACORD AGNITA           | 200|   0,376 |*|MEDIAS   |1985|     343.948.824 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|692|RACORD SADINCA - SIBIU  | 200|   2,5   |*|MEDIAS   |1987|   1.541.203.545 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|693|RACORD CHIRPAR          | 200|   2,35  |*|MEDIAS   |1984|     974.667.222 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|694|COND GAZ ILIMBAV CHIRPAR| 250|   7     |*|MEDIAS   |1975|     867.122.597 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|695|COND ASPIRATII - PC - B | 500|   0,8   |*|MEDIAS   |1987|   1.039.352.444 |
|   |- N - SASESC            |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|696|COND ASPIRATIE D = 500 -| 500|   1,4   |*|MEDIAS   |1987|   2.068.061.034 |
|   |LA SC AGN               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|697|COND - REFULARE D = 500 | 500|   1,4   |*|MEDIAS   |1987|   1.612.150.539 |
|   |SC AGNITA               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|698|CORNATEL - AVRIG        | 300|  13,261 |*|MEDIAS   |1969|      33.379.672 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|699|AVRIG - MIRSA           | 200|   6     |*|MEDIAS   |1994|   2.883.327.581 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|700|COND AXENTE SEVER TAPU  | 300|   8,9   |*|MEDIAS   |1989|     431.750.753 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|701|COND VICTORIA - FAGARAS | 250|  23,7   |*|BRASOV   |1985|   9.100.000.000 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|702|COND NOCRICH - MARPOD   | 200|   4,74  |*|MEDIAS   |1995|   2.502.285.936 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|703|COND AXENTE SEVER -     | 300|   5,985 |*|MEDIAS   |1981|     188.440.811 |
|   |AGIRBICI                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|704|TRAV VISA COND AXENTE   | 300|   0,03  |*|MEDIAS   |1981|       8.821.806 |
|   |SEVER                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|705|RAC SRM UCEA DE SUS     |  80|   0,13  |*|BRASOV   |1959|          11.921 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|706|RAC SRM UCEA DE JOS     |  80|   0,19  |*|BRASOV   |1957|          17.470 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|707|RACORD SRM AGNITA       | 125|   1,8   |*|MEDIAS   |1954|         263.261 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|708|COND GAZ NADES FINTINELE| 350|  17,3   |*|MEDIAS   |1957|      777.773.712|
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|709|COND GAZ VIFOROASA      | 300|   4,3   |*|MEDIAS   |1955|       31.768.213|
|   |FINTINELE               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|710|COND GAZ TIGMANDRU      | 400|   9,85  |*|MEDIAS   |1966|      177.210.832|
|   |FINTINELE               |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|711|COND GAZ NADES          | 250|   7,41  |*|MEDIAS   |1956|      134.561.466|
|   |SIGHISOARA              |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|712|COND TELINA SIGHISOARA  | 250|  20     |*|MEDIAS   |1977|   3.566.517.135 |
|   |J SB                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|713|COND GAZ DELENI BOZIAS  | 400|   4,55  |*|MEDIAS   |1964|   1.069.695.688 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|714|CONDUCTA-500 - DELENI - | 500|   4,5   |*|MEDIAS   |1991|     508.168.561 |
|   |TIRNAVENI 0             |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|715|COND GAZ BAZNA SRM      | 250|   3,456 |*|MEDIAS   |1956|     410.161.724 |
|   |MEDIAS                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|716|CONDUCTA-508 - BAZNA -  | 500|   3,416 |*|MEDIAS   |1991|   1.163.819.199 |
|   |MEDIAS                  |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|717|COND GAZ COPSA MICA     | 500|   4,3   |*|MEDIAS   |1971|   1.761.842.553 |
|   |CARBOSIN                |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|718|COND GAZ SCH COPSA MICA | 250|   4,5   |*|MEDIAS   |1937|       1.215.980 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|719|COND CETATE - BOTORCA - | 300|  27,000 |*|MEDIAS   |1948|   2.708.053.924 |
|   |COPSA                   |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|720|CONDUCTA GOLIRE COPSA   | 500|   5,195 |*|MEDIAS   |1991|   3.270.267.537 |
|   |MICA                    |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|721|CONDUCTA TR GAZ         | 200|  31,8   |*|MEDIAS   |1976|   4.517.147.243 |
|   |FINTINELE SOV           |    |         | |         |    |                 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|722|CETATE - BLAJ           | 300|  20,100 |*|MEDIAS   |1962|   2.491.837.328 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|723|RACORD SRM CETATE BALTA |  80|   0,015 |*|MEDIAS   |1959|         246.850 |
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|
|   |        TOTAL           |    |10693,645| |         |    |4.997.269.776.224|
|___|________________________|____|_________|_|_________|____|_________________|

    ANEXA 7

                              CONTRACTE
finantate din imprumutul B.I.R.D. 3723 - RO, incheiate pana la 29 martie 2000

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Valoarea contractului
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Furnizorul      A   Valoarea         Sume utilizate din
crt.                                    contractului           contract
                                                      __________________________
                                                      In valuta       In
                                                      contractului    echivalent
                                                                      USD
________________________________________________________________________________
 1. Pompa cu        Stewart &      USD    916.889,02    916.889,02    918.405,58
    azot si         Stevenson
    tubing          Services Inc.
    flexibil        (S.U.A.)
 2. Echipamente     Geoservices    FRF  1.007.580,00  1.007.580,00    199.029,28
    pentru          (Franta)
    masurarea
    presiunii
    in sonde
 3. Unitati de      Dowel          USD    317.553,17    317.553,17    317.553,17
    filtrare        Schlumberger
                    - Logelco Inc.
                    (Panama)
 4. Servicii de     S.C. INSPET    USD  4.000.000,0   3.553.589,86  3.557.738,13
    instalare a     S.A. Ploiesti
    sistemului de   (Romania)
    distributie a
    gazelor
    naturale
 5. Aparate         Metrolog SARL  FRF    680.900,00    680.900,00    111.130,98
    electronice     (Franta)
    cu memorie
    pentru
    inregistrarea
    presiunii in
    sonde
 6. Compresoare     Dresser Rand   USD 12.522.000,00 10.242.587,20 10.241.116,89
    alternative;    Limited
    electro-        (Marea
    compresoare de  Britanie)
    gaze naturale
 7. Unitati de      Friedrich      DEM  1.775.163,50  1.775.163,50    996.794,99
    slickline       Leutert
    pentru          (Germania)
    masuratori
    montate pe
    camioane
 8. Echipamente     Geoquest       USD  1.335.502,00    860.768,50    860.192,81
    de sistem       Hannover der
                    Schlumberger
                    GmbH
                    (Germania)
 9. Instalarea      Preussag       USD  5.500.000,00  5.076.717,38  5.088.595,25
    sistemului de   Wasser GmbH
    distributie a   (Germania)
    gazelor
    naturale
    Grup 2
10. Instalarea      Preussag       USD  2.400.000,00  2.195.314,48  2.198.910,62
    sistemului de   Wasser GmbH
    distributie a   (Germania)
    gazelor
    naturale
    Grup 3
11. Instalarea      Sime (Italia)  USD  6.300.000,00  5.633.735,47  5.648.381,06
    sistemului de
    distributie a
    gazelor
    naturale
    Grup 1
12. Consultanta     Arthur         USD  1.500.000,00  1.467.698,89  1.469.485,72
    pentru          Andersen
    restructurare   (S.U.A.)
    institutionala
13. Servicii de     Schlumberger   USD    338.472,62    290.930,86    290.766,58
    investigare     - Logelco
    complexa a      (Panama)
    sondelor
14. Servicii de     Schlumberger   USD    713.104,54    626.957,15    626.936,33
    investigare     - Logelco
    complexa a      (Panama)
    sondelor
15. Operatiuni de   Halliburton    USD    283.443,30    227.907,05    227.907,05
    consolidare a   Company GmbH
    nisipului la    (Austria)
    sonde
16. Consultanta     BC Gas Inc.    USD  3.278.940,58  3.143.451,22  3.148.039,33
    pentru          & Kenonic
    management de   Controls Ltd.
    proiect         (Canada)
17. Consultanta     Coopers &      USD    300.000,00    300.000,00    300.140,00
    pentru audit    Lybrand
    financiar       (Marea
                    Britanie)
18. Impachetari cu  Halliburton    USD  1.079.686,03    845.380,83    845.645,06
    pietris la      Company GmbH
    sonde           (Austria)
TOTAL DOLARI S.U.A. (USD)          USD 40.785.591,26 35.699.481,08 37.046.768,83
TOTAL FRANCI FRANCEZI (FRF)        FRF  1.688.480,00  1.688.480,00            -
TOTAL MARCI GERMANE (DEM)          DEM  1.775.163,50  1.775.163,50            -
________________________________________________________________________________

    ANEXA 8

                           DATORIILE
inregistrate intre filiale, respectiv intre acestea si ROMGAZ, la data de 31 decembrie 1999
                                                          - miliarde lei -
________________________________________________________________________________
  Debitori                                    Creditori
                              _________________________________________  TOTAL
                                Exprogaz  Exprogaz     Exprogaz  SNGN
                                Medias    Targu Mures  Ploiesti  Romgaz
________________________________________________________________________________
I. Datorii din livrari de gaze
   si servicii de transport
Distrigaz Nord                   758,6     685,0        111,0      79,5  1.634,1
Distrigaz Sud                    766,5     621,6        169,6      42,2  1.599,9
Exprogaz Medias                      -         -         76,9     428,9    505,8
Exprogaz Targu Mures                 -         -         21,5     511,5    533,0
Exprogaz Ploiesti                    -         -            -      78,6     78,6
TOTAL I                        1.525,1   1.306,6        379,0   1.140,7  4.351,4
II. Datorii din taxa de
    exploatare 3% (catre
    bugetul de stat)
Exprogaz Medias                      -         -            -     197,1    197,1
Exprogaz Targu Mures                 -         -            -     155,5    155,5
Exprogaz Ploiesti                    -         -            -      17,7     17,7
TOTAL II                             -         -            -     370,3    370,3
III. Importuri si alte
decontari
Exprogaz Medias                      -         -            -      40,7     40,7
Exprogaz Targu Mures                 -         -            -       1,5      1,5
Exprogaz Ploiesti                    -         -            -      15,6     15,6
Distrigaz Targu Mures                -         -            -       2,3      2,3
Distrigaz Sud                        -         -            -       1,9      1,9
TOTAL III                            -         -            -      62,0     62,0
IV. Credit de la Banca
Mondiala
Exprogaz Medias                      -         -            -       4,8      4,8
Exprogaz Targu Mures                 -         -            -       4,0      4,0
Exprogaz Ploiesti                    -         -            -     183,6    183,6
Distrigaz Nord                       -         -            -      61,7     61,7
Distrigaz Sud                        -         -            -     271,4    271,4
TOTAL IV                             -         -            -     471,5    471,5
TOTAL GENERAL (I   IV):        1.525,1   1.306,6        379,0   2.044,5  5.255,2
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 334/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 334 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu