E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 16 din 10 ianuarie 1991

pentru infiintarea Regiei autonome a gazelor naturale "ROMGAZ" Medias

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 16 ianuarie 1991


SmartCity3    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Regia autonoma a gazelor naturale "ROMGAZ", cu sediul in municipiul Medias, strada Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    "ROMGAZ" - R.A. se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
    "ROMGAZ" - R.A. este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune si autonomie financiara.
    Ministerul Resurselor si Industriei reprezinta interesele statului in consiliul de administratie al regiei.
    Art. 2
    "ROMGAZ" - R.A. Medias are ca obiect principal de activitate: cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale; forajul sondelor, extractia, transportul, distributia si comercializarea gazelor naturale; cercetari, proiectari, lucrari de constructii-montaj, de intretinere si reparatii utilaje, prestari de servicii; importul si exportul de produse, utilaje, echipamente si tehnologii specifice; colaborarea economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in strainatate in domeniul sau de activitate; dispecerizarea livrarii gazelor si controlul utilizarii acestora la toate categoriile de consumatori, precum si alte activitati inscrise in regulamentul sau de organizare si functionare.
    Art. 3
    Patrimoniul net al regiei "ROMGAZ" - R.A. este de 18.347,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului de la Centrala gazului metan Medias care se desfiinteaza si de la unitatile prezentate in anexa nr. 1, care se reorganizeaza.
    Patrimoniul "ROMGAZ" - R.A. se va modifica corespunzator pe baza reevaluarii acestuia in conditiile prevazute de lege.
    Art. 4
    "ROMGAZ" - R.A. are in componenta sucursale, uzine, fabrici, subunitati de cercetare-proiectare, de calcul, de aprovizionare, sectii, santiere, ateliere si alte subunitati necesare obiectului sau de activitate.
    Art. 5
    Organizarea si activitatea "ROMGAZ" - R.A. si a organelor de conducere se realizeaza in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare din anexa nr. 2 la prezenta hotarire.
    Art. 6
    Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administratie, constituit potrivit legii.
    Structura organizatorica a "ROMGAZ" - R.A. se aproba de consiliul de administratie. La data infiintarii regiei autonome, structura organizatorica a acesteia este cea prevazuta in anexa nr. 3*). Modificarea structurii organizatorice, dupa inceperea functionarii regiei autonome, este conform legii, de competenta consiliului de administratie.
-------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.

    Art. 7
    Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislatiei muncii si reglementarilor interne ale "ROMGAZ" - R.A. aprobate de consiliul de administratie.
    Personalul Centralei gazului metan Medias si al unitatilor componente care se desfiinteaza, preluat de "ROMGAZ" - R.A., este considerat transferat in interesul serviciului. Acest personal, in cazul in care va fi incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, timp de trei luni.
    Art. 8
    Regia autonoma a gazelor naturale isi acopera toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie si prin subventii de la buget acordate potrivit legii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 10
    Orice dispozitie contrara prezentei hotariri se abroga.


                              PRIM-MINISTRU
                               PETRE ROMAN


    ANEXA 1
                                 LISTA
unitatilor din componenta Regiei autonome a gazelor naturale "ROMGAZ" care se reorganizeaza
---------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea unitatii existente      Denumirea unitatii reorganizate
---------------------------------------------------------------------------
0                  1                                   2
---------------------------------------------------------------------------
A. Intreprinderi de productie gaze     A. Sucursale de productie (schele)
   naturale                               gaze naturale
1. Schela de productie gaze naturale   1. Schela de productie gaze naturale
   Medias                                 Medias
2. Schela de productie gaze naturale   2. Schela de productie gaze naturale
   Tirgu Mures                            Tirgu Mures
3. Schela de productie gaze naturale   3. Schela de productie gaze naturale
   Ploiesti                               Ploiesti
B. Intreprinderi de transport si       B. Sucursale pentru transport si
   distributia gazelor naturale           distributie gaze
1. Intreprinderea de exploatare a      1. Exploatarea conductelor
   conductelor magistrale pentru gaz      magistrale de gaze naturale
   metan Medias                           Medias
2. Intreprinderea de retele si         2. Distributia gazelor naturale
   instalatii de distributie a            Bucuresti
   gazelor naturale Bucuresti
3. Intreprinderea de retele si         3. Distributia gazelor naturale
   instalatii de distributie a            Tirgu Mures
   gazelor naturale Tirgu Mures
C. Intreprinderi de foraj              C. Sucursale de foraj, probe de
                                          productie si reparatii sonde
1. Schela de foraj Medias              1. Schela de foraj, probe de
                                          productie si reparatii sonde
                                          Medias
2. Schela de foraj Tirgu Mures         2. Schela de foraj, probe de
                                          productie si reparatii sonde
                                          Tirgu Mures
D. Unitati de ateliere si              D. Unitati de ateliere si
   transporturi                           transporturi
1. Baza de ateliere si transporturi    1. Baza de ateliere si transporturi
   Medias                                 Medias
E. Baze de aprovizionare               E. Unitati de aprovizionare
                                          tehnico-materiala
1. Baza de aprovizionare Medias        1. Baza de aprovizionare Medias
F. Unitati de cercetare-proiectare     F. Unitati de cercetare-proiectare
1. Centrul de cercetari si proiectari  1. Centrul de cercetari si
   pentru gaz metan Medias din cadrul     proiectari pentru gaz metan
   Institutului de cercetari si           Medias
   proiectari pentru petrol si gaze
   Cimpina
G. Unitati de calcul                   G. Unitati de calcul
1. Oficiul de calcul Medias            1. Centrul de calcul Medias
H. Unitati scolare                     H. Unitati scolare
1. Grupul scolar industrial de petrol  1. Grupul scolar industrial pentru
   Medias                                 gaz metan Medias
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome a gazelor naturale "Romgaz" Medias

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    "Romgaz" - R.A. asigura exploatarea, gestionarea si descoperirea zacamintelor de gaze naturale ale statului, cu exceptia celor aflate in exploatarea Regiei autonome a petrolului, transportul prin conducte magistrale si distributia gazelor.
    Art. 2
    "Romgaz" - R.A. este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament si a altor prevederi legale.
    Art. 3
    Sediul central al "Romgaz" - R.A. este in municipiul Medias, str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    "Romgaz" - R.A. are in structura urmatoarele categorii de subunitati:
    3.1. - Schele de productie gaze naturale, exploatari de conducte magistrale de gaze naturale si distributii de gaze, schele de foraj, probe de productie si reparatii sonde;
    3.2. - Uzine, fabrici, baze de ateliere si transporturi, de aprovizionare, sectii, santiere, ateliere, oficii si alte asemenea;
    3.3. - In structura regiei functioneaza si Centrul de cercetari si proiectari pentru gaz metan, Centrul de calcul, unitati scolare si altele, organizate conform legii.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    "Romgaz" - R.A. Medias are urmatorul obiect de activitate:
    4.1. - Gestionarea zacamintelor de gaze naturale ale statului, cu exceptia zacamintelor de gaze aflate in prezent in exploatarea unitatilor de extractie a petrolului, pe uscat si pe mare;
    4.2. - Cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, elaborarea de studii, proiecte si documentatii in vederea punerii in valoare de noi zacaminte de gaze; forajul sondelor;
    4.3. - Extractia gazelor naturale, inmagazinarea acestora in depozite subterane, cresterea gradului de recuperare a gazelor din zacaminte; exploatarea conductelor magistrale, a retelelor si instalatiilor de distributie si comercializarea gazelor naturale, exploatarea retelelor de teletransmisie, telecomanda, telemasura si telereglare;
    4.4. - Intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor, asigurarea si fabricarea de piese de schimb, subansamble si confectii metalice;
    4.5. - Executarea de lucrari de constructii-montaj industriale si civile;
    4.6. - Importul si exportul de produse, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborarea economica si tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in strainatate in domeniul sau de activitate;
    4.7. - Dispecerizarea gazelor, controlul utilizarii gazelor la toate categoriile de consumatori;
    4.8. - Cercetari si proiectari, asigurarea bazei materiale, executarea de lucrari si prestari de servicii, in tara si strainatate, in domeniul gazelor;
    4.9. - Desfasurarea de activitati cu caracter social in favoarea salariatilor.
    4.10. - Alte activitati necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 5
    In realizarea obiectului sau de activitate, "Romgaz"- R.A. exercita urmatoarele atributii principale:
    5.1. - Initiaza si elaboreaza studii si cercetari privind: activitatea geologica in perimetre vechi si noi cu scopul de a pune in evidenta noi structuri cu rezerve gazeifere; introducerea de noi tehnologii de exploatare a zacamintelor de gaze, in scopul maririi factorului final de recuperare; imbunatatirea randamentului de utilizare a gazelor de catre consumatori; dispecerizarea gazelor, alte studii privind cresterea randamentelor si sigurantei in exploatare a conductelor si instalatiilor si retehnologizarea acestora; masurarea gazelor;
    5.2. - Realizeaza orientarea si programarea productiei, corelata cu resursele de gaze din intern si import si tinind seama de cerintele economiei si de necesitatea alimentarii continue si in deplina siguranta a consumatorilor; asigura realizarea productiei de gaze naturale, transportul prin conducte magistrale, distributia si comercializarea gazelor la consumatori;
    5.3. - Asigura conducerea operativa prin dispecer a sistemului national de gaze si urmarirea consumurilor pe principalele localitati si unitati economice; controleaza modul in care se asigura la consumatori utilizarea rationala a gazelor si respectarea clauzelor contractuale;
    5.4. - Asigura elaborarea de prognoze tehnico-stiintifice, desfasurarea de activitati de cercetare si dezvoltare, stabilirea strategiei de investitii si corelarea acesteia cu dezvoltarea diferentiata a activitatilor;
    5.5. Fundamenteaza elementele necesare stabilirii cheltuielilor pentru descoperirea de noi rezerve de gaze, intretinerea instalatiilor utilizate pentru extractia, transportul si distributia gazelor, a preturilor de livrare ale produselor fabricate si cotelor de impozit pe circulatia marfurilor;
    5.6. - Coordoneaza si asigura realizarea lucrarilor de foraj, de interventii, reparatii si probe de productie la sonde, reparatia si intretinerea utilajelor si instalatiilor, in vederea mentinerii capacitatii de productie, transport si distributie a gazelor naturale, in conditii de siguranta in functionare si de realizare a eficientei economice;
    5.7. - Asigura aprovizionarea tehnico-materiala si organizeaza cooperarea in productie intre subunitati, precum si cu alte unitati si subunitati cu care intra in relatii contractuale sau cu care se asociaza;
    5.8. - Efectueaza direct operatii de comert exterior, prin compartimente proprii sau unitati specializate de import-export, marketing si conjunctura;
    5.9. - Asigura proiectarea, executia si punerea in functiune prin subunitatile proprii sau prin contracte cu alte unitati a noilor obiective si capacitati de productie, in conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administratie, in functie de competentele acordate acestuia;
    5.10. - Urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii, in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor obiective si capacitati de productie;
    5.11. - Pregateste executarea noilor obiective, retehnologizarea capacitatilor existente, organizind, dupa caz, licitatii cu antreprenorii generali, potrivit reglementarilor legale;
    5.12. - Realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, potrivit legii;
    5.13. - Asigura finantarea lucrarilor geologice si de investitii, potrivit legii;
    5.14. - Organizeaza activitatea de management in subunitatile din structura, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, in vederea luarii operative a deciziilor tehnice, economice si organizatorice;
    5.15. - Stabileste si raspunde de aplicarea masurilor pentru protectia mediului si pentru securitatea muncii;
    5.16. - Asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea proceselor de productie, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal;
    5.17. - Realizeaza politica de asigurare si pregatire a fortei de munca si a salarizarii, compensarii si stimularii personalului;
    5. 18. - Elaboreaza programe sociale, culturale si educative.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    "Romgaz"- R.A. are un patrimoniu net in valoare de 18.347,6 milioane lei, prin insumarea patrimoniilor preluate de la subunitatile din structura, conform datelor de la 30.06.1990 si se va corecta ulterior conform Hotaririi guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    "Romgaz"- R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, ea foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.

    CAP. 4
    Structura "Romgaz" - R.A.
    Art. 8
    "Romgaz" - R.A. isi aproba structura organizatorica prin consiliul sau de administratie, inclusiv infiintarea subunitatilor.
    De asemenea, stabileste relatiile subunitatilor in cadrul regiei si cu tertii si le acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei si in nume propriu, in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, de personal, juridice si altele.
    Modul de organizare si structura conducerii subunitatilor din cadrul regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 9
    Subunitatile au competentele stabilite conform regulamentului, cu urmatoarele limitari: nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul statului, precum si operatiuni de comert exterior.
    Subunitatile raspund in fata consiliului de administratie al "Romgaz" - R.A. de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotaririle si deciziile de imputernicire.
    Art. 10
    Sucursalele sint conduse de un director si un comitet director. Atributiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al "Romgaz" - R.A.
    Art. 11
    "Romgaz" - R.A. are in structura directii generale, divizii, directii si compartimente.
    Normele de structura pentru directiile generale, divizii, directii si celelalte compartimente se aproba de catre consiliul de administratie.
    Art. 12
    Atributiile directiilor generale, diviziilor, directiilor si a celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale regiei

    Art. 13
    Conducerea "Romgaz" - R.A. se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 14
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului resurselor si industriei si este compus din 15 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al "Romgaz" - R.A. -presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantii Ministerului Resurselor si Industriei;
    - reprezentantul Ministerului Comertului si Turismului;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 15
    Una si aceeasi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care regia autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 16
    Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mita, viol, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 17
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare.
    Art. 18
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:
    18.1. - Aproba structura organizatorica si functionala a "Romgaz" - R.A.;
    18.2. - Aproba programele de productie in functie de potentialul zacamintelor existente si de debitul sondelor noi;
    18.3. - Hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii credite bancare sau alocatii de la buget;
    18.4. - Propune potrivit reglementarilor legale investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    18.5. - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al "Romgaz" - R.A., in caz de excedent sau echilibru. In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare pentru acordarea de subventii, catre organele competente, spre aprobare;
    18.6. - Stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora;
    18.7. - Raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    18.8. - Aproba instrainarea bunurilor mobile apartinind regiei, potrivit legii;
    18.9. - Face propuneri privind pretul de livrare a gazelor si urmareste aplicarea acestuia;
    18.10. - Aproba utilizarea fondului valutar;
    18.11. - Aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
    18.12. - Asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator si securitatea muncii;
    18.13. - Stabileste nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea salariului tarifar minim prevazut de lege;
    18.14. - Aproba orice alte probleme privind activitatea "Romgaz" - R.A. cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 19
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau, la cererea presedintelui sau a o treime din membrii sai, ori de cite ori este nevoie.
    Art. 20
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 21
    Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Resurselor si Industriei un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Directorul general al "Romgaz" - R.A. conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul aparatului propriu, numeste si revoca prin decizie conducatorii subunitatilor din structura regiei.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli
    Relatii financiare

    Art. 23.
    Corelat cu contractele incheiate pentru productia realizata si livrarile de gaze naturale, "Romgaz" - R.A. determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe beneficiu datorata bugetului statului, conform legii.
    Art. 24
    Veniturile si cheltuielile "Romgaz" - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar si cuprind la "Venituri" sumele provenite din vinzarea gazelor naturale si a celorlalte produse si prestatii, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru producerea, transportul si distributia gazelor, inclusiv cheltuielile cu cercetarea geologica, amortizarea investitiilor si reparatiilor capitale, cu intretinerea si exploatarea utilajelor si instalatiilor, precum si rambursarea creditelor si dobinzilor.
    Art. 25
    "Romgaz" - R.A. intocmeste anual bilant contabil si cont de profit si pierderi dupa modele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profituri si pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 26
    Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor, "Romgaz" - R.A. constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, precum si fondurile necesare pentru pregatirea, perfectionarea si recalificarea personalului angajat si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Partea de venituri ramasa dupa constituirea fondurilor proprii si efectuarea platilor prevazute de lege reprezinta profitul net. Din acest profit 5% se utilizeaza pentru constituirea fondului de participare a angajatilor la profituri.
    Art. 27
    In situatia in care, in cursul exercitiului financiar, veniturile nu sint suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, "Romgaz" - R.A. pe baza calculelor de fundamentare determina volumul imprumuturilor necesare activitatii de producere, transport si distributie a gazelor, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonoma poate beneficia in conditiile legii de subventii de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.
    Art. 28
    "Romgaz" - R.A. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    Art. 29
    Operatiunile de incasari si plati ale "Romgaz" - R.A. se efectueaza prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei, Banca pentru Dezvoltare si Banca Romana de Comert Exterior sau alte banci.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 30
    Pretul de livrare a gazelor naturale se propune de "Romgaz" - R.A. cu acordul Ministerului Finantelor si se aproba de guvern.
    Preturile si tarifele celorlalte produse, lucrari sau servicii executate de subunitatile regiei se supun legilor si reglementarilor generale privind preturile.
    Art. 31
    Livrarea produselor si prestarea serviciilor se vor face pe baza de contracte.
    Art. 32
    "Romgaz" - R.A. poate realiza, conform legii, lucrari si sa-si asigure furnituri pe baza de licitatie publica prin orice societate comerciala din tara si strainatate.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Litigiile de orice fel in care este implicata "Romgaz" - R.A. sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Art. 34
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 16/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 16 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu