Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1193 din 24 septembrie 2008

privind modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO, incheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operation Limited

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 675 din 1 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Plata sumei de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei."

Art. II. - (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 634/2008, denumit în continuare Act adiţional nr. 3, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 3.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

ACT  ADIŢIONAL   Nr.   3

de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contractul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, cu modificările ulterioare,

având în vedere faptul că în urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pe lângă cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului, generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2006,

având în vedere dispoziţiile art. 1.2 din Contract,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,

părţile:

GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2008, reprezentat de domnul Karoly Borbely, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,

si

MICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH Austria, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,

de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contract, prin care agreează următoarele:

Art. I. - Actul adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Licenţiatul va plăti Licenţiatorului, în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comerţului J40/14397/27.08.2008. Suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentând contravaloarea celor 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 la Contract, va fi plătită de Licenţiat Licenţiatorului nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 va fi achitată de Licenţiat către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft.    Suma    de  26.172.156    USD,    reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1 este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură."

3.  La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) In termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(3) După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, va emite o factură fiscală pentru suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, Licenţiatul, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, urmând să îşi exprime de îndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului şi condiţiilor prevăzute la art. 2."

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul act adiţional.

Art. II. - Prezentul act adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi. Celelalte prevederi ale Actului adiţional nr. 2 rămân valabile în continuare.

Art. III. - Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi, ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si conţine.............pagini.

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

ANEXA la Actul adiţional nr. 3 (Anexa nr. 1 la Actul adiţional nr. 2)

CANTITĂŢILE   Şl   VALOAREA

licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006

Produse

Nr. de bucăţi

Preţ unitar fără TVA

Nr. de ani

Total fără TVA

Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

35.910

211,3 USD

3

USD 22.763.349

Windows 2003 - Server

2.487

240 USD

3

USD 1.790.640

Exchange 2003 - Server

297

272 USD

3

USD 242.352

Managementul Sistemului - Server

439

175 USD

3

USD 230.475

SharePoint - Portal Server

252

1.515 USD

3

USD 1.145.340

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL, ÎN USD CIP BUCUREŞTI

USD 26.172.156

In numele Licenţiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

In numele Licenţiatului,

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1193/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1193 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu