E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 9 2001 modificat de OUG 12 2011
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 758 2003
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 604 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 779 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 199 2002
OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
OUG 9 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 7 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 8 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 9 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 10 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 846 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 9 din 11 ianuarie 2001

privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, precum si dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor conceptii si terminologii unitare in aceste domenii.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor, dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, activitatii cinematografice si audiovizualului.
    Art. 3
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se reorganizeaza Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridica, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum si cei 20 de arbitri prevazuti la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se constituie din:
    a) tarife percepute pentru inscrierea in registrele administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile legii; tarifele sunt cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in functie de tipul operei si de natura inregistrarii; aceste tarife vor fi diferentiate si actualizate periodic prin hotarare a Guvernului;
    b) sume incasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) desfasurarea altor activitati prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Centrul National al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului National al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finanteaza integral de la bugetul de stat.
    (3) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, Studioul de Creatie Cinematografica si Editura "Video".
    (4) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Personalul de conducere - presedinte si vicepresedinte, respectiv director general si director general adjunct - din cadrul Centrului National al Cinematografiei si, respectiv, al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Personalul Oficiului National al Cinematografiei se considera transferat la Centrul National al Cinematografiei pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.
    Art. 6
    Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se inlocuieste cu Colegiul consultativ al Centrului National al Cinematografiei, ale carui atributii si mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 7
    Inspectoratele pentru cultura judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza in inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, ai Comisiei Nationale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural National, ai Colegiului consultativ al Centrului National al Cinematografiei, precum si ai altor comisii de specialitate constituite pe langa Ministerul Culturii si Cultelor au calitatea de colaborator si isi pot desfasura activitatea prin incheierea unor conventii civile, in conditiile legii.
    (2) Conventiile civile prevazute la alin. (1) se incheie pe durata pentru care membrii sunt numiti in comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupa expirarea acestui termen.
    (3) Indemnizatia lunara cuvenita fiecarui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numarul sedintelor, nu poate depasi 12% din indemnizatia corespunzatoare functiei de secretar de stat.
    (4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice, in masura in care prin conventia incheiata se prevede acest lucru.
    Art. 9
    Alineatele (1) si (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va initia Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil."
    Art. 10
    Art. 2, 3, 7, 8, 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2001
OUG 12 2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 758 2003
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 630 2002
Legea cinematografiei
Legea 604 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 779 2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 199 2002
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
OUG 24 2002
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Legea 574 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 846 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu