E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 9 2001 modificat de OUG 12 2011
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 758 2003
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 604 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 779 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 199 2002
OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
OUG 9 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 7 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 8 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 9 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 10 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 846 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 9 din 11 ianuarie 2001

privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, precum si dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor conceptii si terminologii unitare in aceste domenii.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor, dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, activitatii cinematografice si audiovizualului.
    Art. 3
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se reorganizeaza Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridica, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum si cei 20 de arbitri prevazuti la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se constituie din:
    a) tarife percepute pentru inscrierea in registrele administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile legii; tarifele sunt cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in functie de tipul operei si de natura inregistrarii; aceste tarife vor fi diferentiate si actualizate periodic prin hotarare a Guvernului;
    b) sume incasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) desfasurarea altor activitati prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Centrul National al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului National al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finanteaza integral de la bugetul de stat.
    (3) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, Studioul de Creatie Cinematografica si Editura "Video".
    (4) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Personalul de conducere - presedinte si vicepresedinte, respectiv director general si director general adjunct - din cadrul Centrului National al Cinematografiei si, respectiv, al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Personalul Oficiului National al Cinematografiei se considera transferat la Centrul National al Cinematografiei pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.
    Art. 6
    Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se inlocuieste cu Colegiul consultativ al Centrului National al Cinematografiei, ale carui atributii si mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 7
    Inspectoratele pentru cultura judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza in inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, ai Comisiei Nationale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural National, ai Colegiului consultativ al Centrului National al Cinematografiei, precum si ai altor comisii de specialitate constituite pe langa Ministerul Culturii si Cultelor au calitatea de colaborator si isi pot desfasura activitatea prin incheierea unor conventii civile, in conditiile legii.
    (2) Conventiile civile prevazute la alin. (1) se incheie pe durata pentru care membrii sunt numiti in comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupa expirarea acestui termen.
    (3) Indemnizatia lunara cuvenita fiecarui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numarul sedintelor, nu poate depasi 12% din indemnizatia corespunzatoare functiei de secretar de stat.
    (4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice, in masura in care prin conventia incheiata se prevede acest lucru.
    Art. 9
    Alineatele (1) si (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va initia Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil."
    Art. 10
    Art. 2, 3, 7, 8, 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2001
OUG 12 2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 758 2003
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 630 2002
Legea cinematografiei
Legea 604 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 779 2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 199 2002
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
OUG 24 2002
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Legea 574 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 846 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu