E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 9 2001 modificat de OUG 12 2011
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 758 2003
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 604 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 779 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 199 2002
OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
OUG 9 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 7 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 8 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 9 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 10 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 846 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 9 din 11 ianuarie 2001

privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, precum si dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor conceptii si terminologii unitare in aceste domenii.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor, dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, activitatii cinematografice si audiovizualului.
    Art. 3
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se reorganizeaza Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridica, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum si cei 20 de arbitri prevazuti la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se constituie din:
    a) tarife percepute pentru inscrierea in registrele administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile legii; tarifele sunt cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in functie de tipul operei si de natura inregistrarii; aceste tarife vor fi diferentiate si actualizate periodic prin hotarare a Guvernului;
    b) sume incasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) desfasurarea altor activitati prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Centrul National al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului National al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finanteaza integral de la bugetul de stat.
    (3) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, Studioul de Creatie Cinematografica si Editura "Video".
    (4) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Personalul de conducere - presedinte si vicepresedinte, respectiv director general si director general adjunct - din cadrul Centrului National al Cinematografiei si, respectiv, al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Personalul Oficiului National al Cinematografiei se considera transferat la Centrul National al Cinematografiei pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.
    Art. 6
    Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se inlocuieste cu Colegiul consultativ al Centrului National al Cinematografiei, ale carui atributii si mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 7
    Inspectoratele pentru cultura judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza in inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, ai Comisiei Nationale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural National, ai Colegiului consultativ al Centrului National al Cinematografiei, precum si ai altor comisii de specialitate constituite pe langa Ministerul Culturii si Cultelor au calitatea de colaborator si isi pot desfasura activitatea prin incheierea unor conventii civile, in conditiile legii.
    (2) Conventiile civile prevazute la alin. (1) se incheie pe durata pentru care membrii sunt numiti in comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupa expirarea acestui termen.
    (3) Indemnizatia lunara cuvenita fiecarui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numarul sedintelor, nu poate depasi 12% din indemnizatia corespunzatoare functiei de secretar de stat.
    (4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice, in masura in care prin conventia incheiata se prevede acest lucru.
    Art. 9
    Alineatele (1) si (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va initia Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil."
    Art. 10
    Art. 2, 3, 7, 8, 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2001
OUG 12 2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 758 2003
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 630 2002
Legea cinematografiei
Legea 604 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 779 2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 199 2002
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
OUG 24 2002
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Legea 574 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 846 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu