E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 9 2001 modificat de OUG 12 2011
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 758 2003
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 49 din actul Legea 630 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Legea 604 2002
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 779 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 199 2002
OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de OUG 24 2002
OUG 9 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 1 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 2 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 3 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 4 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 5 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 7 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 8 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 9 din actul OUG 9 2001 abrogat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
Articolul 10 din actul OUG 9 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 574 2001
OUG 9 2001 in legatura cu Hotărârea 846 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 9 din 11 ianuarie 2001

privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, precum si dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor conceptii si terminologii unitare in aceste domenii.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor, dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, activitatii cinematografice si audiovizualului.
    Art. 3
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se reorganizeaza Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridica, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum si cei 20 de arbitri prevazuti la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se constituie din:
    a) tarife percepute pentru inscrierea in registrele administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile legii; tarifele sunt cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in functie de tipul operei si de natura inregistrarii; aceste tarife vor fi diferentiate si actualizate periodic prin hotarare a Guvernului;
    b) sume incasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) desfasurarea altor activitati prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) In subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Centrul National al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului National al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finanteaza integral de la bugetul de stat.
    (3) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, Studioul de Creatie Cinematografica si Editura "Video".
    (4) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    (1) Personalul de conducere - presedinte si vicepresedinte, respectiv director general si director general adjunct - din cadrul Centrului National al Cinematografiei si, respectiv, al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
    (2) Personalul Oficiului National al Cinematografiei se considera transferat la Centrul National al Cinematografiei pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.
    Art. 6
    Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se inlocuieste cu Colegiul consultativ al Centrului National al Cinematografiei, ale carui atributii si mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 7
    Inspectoratele pentru cultura judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza in inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, ai Comisiei Nationale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural National, ai Colegiului consultativ al Centrului National al Cinematografiei, precum si ai altor comisii de specialitate constituite pe langa Ministerul Culturii si Cultelor au calitatea de colaborator si isi pot desfasura activitatea prin incheierea unor conventii civile, in conditiile legii.
    (2) Conventiile civile prevazute la alin. (1) se incheie pe durata pentru care membrii sunt numiti in comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupa expirarea acestui termen.
    (3) Indemnizatia lunara cuvenita fiecarui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numarul sedintelor, nu poate depasi 12% din indemnizatia corespunzatoare functiei de secretar de stat.
    (4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice, in masura in care prin conventia incheiata se prevede acest lucru.
    Art. 9
    Alineatele (1) si (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va initia Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil."
    Art. 10
    Art. 2, 3, 7, 8, 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2001
OUG 12 2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 758 2003
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 630 2002
Legea cinematografiei
Legea 604 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 779 2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Legea 199 2002
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
OUG 24 2002
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Legea 574 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Hotărârea 846 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu