E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 124 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 213 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de Rectificare 213 2002
Ordonanţa 124 2000 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 910 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 124 2000 modificat de articolul 10 din actul OUG 9 2001
Ordonanţa 124 2000 in legatura cu Decizia 5 2000
Ordonanţa 124 2000 in legatura cu Decizia 6 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 124 din 31 august 2000

pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din  2 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea unor masuri in vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializarii neautorizate a programelor pentru calculator si a operelor audiovizuale pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi catre utilizatorul programului si care insoteste programul;
    b) comercializare sau inchiriere neautorizata - comercializarea sau inchirierea copiilor operelor audiovizuale ori a programelor pentru calculator, fixate pe orice fel de suport, cu incalcarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta;
    c) marcaj distinctiv - eticheta avand un model unic, ce consta intr-o imagine tridimensionala si inseriata cu un cod alfanumeric care reprezinta seria si numarul exemplarului operei audiovizuale, realizata pe suport autoadeziv si autodistructiv;
    d) coperta operei audiovizuale sau a programului pentru calculator - redarea grafica a informatiilor despre continutul operei audiovizuale sau al programului pentru calculator, fixate pe orice fel de suport si care insotesc opera audiovizuala sau programul pentru calculator, dupa caz.
    Art. 3
    (1) Agentii economici care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei vor comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele:
    a) acordul titularului dreptului de autor sau al producatorului, dupa caz, pentru activitatile de distribuire, comercializare sau inchiriere;
    b) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, dupa caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul Romaniei, utilizatorilor de programe pentru calculator.
    (2) Pot fi comunicate si informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, dupa caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul altor state, utilizatorilor de programe pentru calculator.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi comunicate prin scrisoare recomandata, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante sau, dupa caz, de la inceperea activitatii de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programelor pentru calculator.
    (4) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi inscrise in Registrul programelor pentru calculator, infiintat si administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.
    Art. 4
    Agentii economici care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza opere audiovizuale sunt obligati sa solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea marcajelor distinctive corespunzatoare numarului de exemplare ale operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializarii sau inchirierii.
    Art. 5
    (1) Marcajul distinctiv se elibereaza contra cost de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.
    (2) Cheltuielile pentru realizarea si eliberarea marcajelor distinctive se finanteaza din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    (3) Sumele incasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit alin. (1) se varsa la bugetul de stat.
    Art. 6
    (1) In vederea eliberarii marcajului distinctiv, agentii economici vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele documente:
    a) autorizatia de functionare a agentului economic;
    b) certificatul de inmatriculare a operei audiovizuale in Registrul cinematografiei;
    c) numarul si titlul operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializarii sau inchirierii si pentru care se solicita marcajul distinctiv.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt eliberate de Oficiul National al Cinematografiei, potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 21/1998 privind infiintarea Registrului cinematografiei si aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si functionarea Registrului cinematografiei si pentru clasificarea operelor cinematografice.
    Art. 7
    Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale, inainte de a fi comercializata sau inchiriata.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) detinerea in scopul comercializarii sau inchirierii operelor audiovizuale fara marcaj distinctiv ori comercializarea sau inchirierea neautorizata a operelor audiovizuale, cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei si confiscarea copiilor;
    b) aplicarea marcajelor distinctive pe alte titluri ale operelor audiovizuale decat cele declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amenda de la 20.000.000 la 40.000.000 lei;
    c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea suporturilor pe care se afla inregistrate programele pentru calculator;
    d) detinerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, in scopul comercializarii sau inchirierii neautorizate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea copiilor.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice, iar limitele amenzilor se majoreaza de 5 ori.
    (3) Dispozitiile privind contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
    (4) Limitele amenzilor prevazute la alin. (1) vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 9
    (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (1) se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului de Interne si de personalul imputernicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    (2) Reprezentantii autorizati ai titularilor drepturilor de autor vor putea insoti organele abilitate sa constate si sa sanctioneze contraventiile, la cererea lor.
    (3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde mentiuni cu privire la bunurile supuse confiscarii, cu indicarea operelor de creatie intelectuala ale caror copii neautorizate au fost confiscate.
    (4) Titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor care au domiciliul ori sediul social in Romania sau care au filiale, sucursale ori reprezentanti pe teritoriul Romaniei au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 10
    (1) Bunurile confiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi puse sub sechestru, in vederea manifestarii dreptului de optiune a titularilor drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    (2) Daca titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor nu isi manifesta dreptul de optiune in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, bunurile confiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi distruse in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor.
    Art. 11
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum si modelul marcajului distinctiv si conditiile de eliberare a acestuia.
    Art. 12
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii,
                       Maria Berza,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Directorul general al
                       Oficiului Roman pentru
                       Drepturile de Autor,
                       Rodica ParvuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 124/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 124 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 124/2000
Legea 213 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator
Rectificare 213 2002
Hotărârea 910 2001
privind diferentierea tarifelor percepute pentru inscrierea in Registrul National al Fonogramelor si in Registrul Programelor pentru Calculator, administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
OUG 9 2001
privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
Decizia 5 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator
Decizia 6 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu