Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 6 din 30 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia

ACT EMIS DE: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
    avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator,
    in baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/1997, si ale Hotararii Guvernului nr. 210/2000,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                           Directorul general
                       al Oficiului Roman pentru
                          Drepturile de Autor,
                              Rodica Parvu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia

    Art. 1
    Marcajul distinctiv prevazut la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 se aplica in cazul operelor audiovizuale fixate pe suport tip caseta video si tip compact-disc (video-CD, DVD etc.).
    Art. 2
    In vederea eliberarii marcajului distinctiv persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza pe teritoriul Romaniei opere audiovizuale fixate conform prevederilor art. 1 vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele acte:
    a) cerere-tip pentru eliberarea marcajelor distinctive, potrivit modelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    b) autorizatia de functionare;
    c) certificatul de inmatriculare a operei audiovizuale in Registrul cinematografiei.
    Art. 3
    Documentul prevazut la art. 2 lit. b) va fi depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in original si in fotocopie, originalul urmand sa fie restituit solicitantului dupa verificarea conformitatii acestora.
    Art. 4
    Documentul prevazut la art. 2 lit. c) va fi depus la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in fotocopie.
    Art. 5
    Persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 2 au obligatia ca pana la data de 31 ianuarie 2001 sa asigure aplicarea marcajelor distinctive pe toate exemplarele operelor audiovizuale care se afla in stoc sau in circuitul comercial ori sunt oferite spre inchiriere.
    Art. 6
    (1) Marcajul distinctiv se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost, sumele incasate urmand sa fie varsate integral la bugetul de stat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000.
    (2) Marcajele distinctive pentru operele audiovizuale se elibereaza solicitantilor de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in termen de 15 zile de la data solicitarii si vor fi insotite de o adeverinta cuprinzand titlul operei audiovizuale, modul de exploatare si codurile alfanumerice ale marcajelor distinctive aferente.
    (3) Aplicarea marcajului distinctiv pe exemplarele operelor audiovizuale se va face de catre solicitanti.
    Art. 7
    Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale, astfel:
    a) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip caseta video sau tip compact-disc (video-CD, DVD etc.), destinate comercializarii - pe coperta sau pe ambalajul exterior;
    b) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip caseta video, destinate inchirierii - pe caseta video, si anume pe suprafata laterala opusa capacului mobil;
    c) pentru operele audiovizuale inregistrate pe suport tip compact-disc (video-CD, DVD etc.), destinate inchirierii - pe coperta.
    Art. 8
    Marcajul distinctiv care va fi eliberat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si aplicat pe exemplarele operelor audiovizuale este de tip marcaj holografic de securitate, model unic pe teritoriul Romaniei.

    Model cerere tip de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale

                              ____________
                             |   CERERE   |
                             |____________|
de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale
 ____________________________________________________________________________
| Subsemnatul          |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Reprezentant al      |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| In calitate de       |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| B.I./C.I.            |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Cod numeric personal |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Domiciliat in        |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
        ______________________________________________________________
       | Solicit eliberarea de marcaje distinctive pentru societatea: |
       |______________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Denumire             |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Cod fiscal           |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Nr. inmatriculare la |                                                     |
| Registrul Comertului |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
| Tel./Fax             |                                                     |
|______________________|_____________________________________________________|
                               ________________
                              |  Cu sediul in  |
                              |________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
                              _________________
                             | Puncte de lucru |
                             |_________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
                            ______________________
                           | Spatii de depozitare |
                           |______________________|
 ____________________________________________________________________________
| Localitatea   | Strada     | Nr.   | Bloc  | Ap. | Sectia de  | Judetul/   |
|               |            |       |       |     | politie*)  | Sectorul   |
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
|_______________|____________|_______|_______|_____|____________|____________|
 ____________________________________________________________________________
| Marcajele distinctive sunt necesare pentru urmatoarele opere audiovizuale: |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Titlul original|Titlul sub care   |Suportul|Modul de       |Numar de   |
|crt.|al operei      |se comercializeaza|  *)   |exploatare     |marcaje    |
|    |audiovizuale   |sau inchiriaza    |        |(comercializare|solicitate |
|    |               |opera audiovizuala|        |sau inchiriere)|           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 1. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 2. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 3. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 4. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
    Tabelul de mai sus se poate continua si pe verso.
 _____________________________________________________________________________
    *) se va completa sectia de politie in a carei raza teritoriala se afla spatiul mentionat
    *) se va completa cu: caseta video, VCD, DVD etc.
 _____________________________________________________________________________
    Declar ca cele de mai sus corespund realitatii si ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal conform carora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
 ____________________________________________________________________________
| DATA           |                     | SEMNATURA          |                |
|________________|_____________________|____________________|________________|

    (verso Cerere de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale)
 ____________________________________________________________________________
| Marcajele distinctive sunt necesare pentru urmatoarele opere audiovizuale: |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Titlul original|Titlul sub care   |Suportul|Modul de       |Numar de   |
|crt.|al operei      |se comercializeaza|  *)   |exploatare     |marcaje    |
|    |audiovizuale   |sau inchiriaza    |        |(comercializare|solicitate |
|    |               |opera audiovizuala|        |sau inchiriere)|           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 5. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 6. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 7. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 8. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
| 9. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|10. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|11. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|12. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|13. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|14. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|15. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|16. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|17. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|18. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|19. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|20. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|21. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|22. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|23. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|24. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|25. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|26. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|27. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|28. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
|29. |               |                  |        |               |           |
|____|_______________|__________________|________|_______________|___________|
 _____________________________________________________________________________
    Declar ca cele de mai sus corespund realitatii si ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal conform carora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
 ____________________________________________________________________________
| DATA           |                     | SEMNATURA          |                |
|                |                     |                    |                |
|________________|_____________________|____________________|________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 6/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 6 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu