E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 45 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 45 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 624 2001
Ordonanţa 45 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 910 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 45 2000 in legatura cu Hotărârea 1095 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 45 2000 in legatura cu articolul 10 din actul Ordonanţa 124 2000
Ordonanţa 45 2000 in legatura cu Hotărârea 524 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 45 din 30 ianuarie 2000

privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea unor masuri in vederea combaterii producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) fonograma - orice fixare exclusiv sonora a sunetelor provenite dintr-o executie a unei opere muzicale sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suporturile utilizate pentru aceasta fixare;
    b) producator de fonograme - persoana fizica sau juridica, care isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor provenind dintr-o executie a unei opere muzicale sau a altor sunete ori care realizeaza reproduceri ale acestei fixari;
    c) producere neautorizata - producerea fonogramelor fara acordul ori autorizarea titularilor de drepturi asupra acestora;
    d) comercializare neautorizata - difuzarea catre public, direct sau indirect, in schimbul unor sume de bani sau al altor contraprestatii, a fonogramelor, fara acordul sau autorizarea titularilor de drepturi;
    e) detinerea de fonograme in scopul comercializarii - detinerea de fonograme in spatiile comerciale sau in anexele acestora, in mijloacele de transport ori in alte spatii, in scopul de a fi comercializate;
    f) marcaj holografic - timbrul avand un model unic, ce consta intr-o imagine tridimensionala si inseriat cu un cod alfanumeric care reprezinta seria si numarul exemplarului fonogramei, realizat pe suport autoadeziv si autodistructiv;
    g) coperta fonogramei - fixarea grafica a informatiilor despre continutul fonogramei, care insoteste fonograma.
    Art. 3
    (1) In vederea asigurarii legalitatii circulatiei fonogramelor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor infiinteaza si administreaza Registrul National al Fonogramelor, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc, distribuie sau comercializeaza fonograme sunt obligate sa solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor inscrierea in Registrul National al Fonogramelor cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea efectiva a activitatii.
    (3) Registrul National al Fonogramelor va contine cel putin urmatoarele mentiuni:
    a) numele si prenumele persoanei fizice ori denumirea persoanei juridice solicitante, dupa caz;
    b) codul numeric personal sau numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului al solicitantului, dupa caz;
    c) domiciliul persoanei fizice ori sediul persoanei juridice solicitante, dupa caz;
    d) adresele spatiilor in care se vor desfasura activitati de producere, distribuire sau comercializare, inclusiv a celor destinate depozitarii fonogramelor;
    e) seriile si numerele marcajelor holografice atribuite solicitantilor.
    (4) In Registrul National al Fonogramelor inscrierea solicitantilor se face in pagini separate pentru fiecare solicitant.
    (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice autorizate sa importe, sa produca sau sa distribuie fonograme destinate comercializarii, precum si deciziile de anulare a certificatelor eliberate potrivit art. 5.
    Art. 4
    (1) Persoanele mentionate la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in vederea inregistrarii, urmatoarele documente:
    a) pentru fonogramele importate:
    - inscrisul doveditor al cesiunii exclusive sau neexclusive a dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;
    - lista cuprinzand titlurile fonogramelor si numarul exemplarelor acestora;
    - dovada importului legal efectuat;
    b) pentru fonogramele cu inregistrari din repertoriul international, care urmeaza sa fie produse in Romania:
    - inscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere si difuzare din partea titularului de drepturi;
    - lista cuprinzand titlul fonogramelor si numarul exemplarelor acestora;
    c) pentru fonogramele cu inregistrari din repertoriul national, care urmeaza sa fie produse in Romania:
    - inscrisul doveditor al acordului sau al autorizarii din partea titularilor dreptului de autor sau de drepturi conexe privind cesionarea exclusiva sau neexclusiva a dreptului de fixare, reproducere si difuzare a operei;
    - lista cuprinzand titlul fonogramelor si numarul exemplarelor acestora.
    (2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1) vor fi depuse un exemplar al fonogramei, precum si, daca este cazul, modelul insemnului distinctiv al producatorului.
    Art. 5
    (1) In urma analizarii documentelor depuse Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de import, fixare, reproducere si/sau de distribuire, dupa caz, pentru fiecare titlu.
    (2) Certificatul de distribuire va avea o valabilitate de maximum un an. La cerere, acesta va putea fi reinnoit.
    (3) Certificatul prevazut la alin. (1) va cuprinde si mentiuni asupra numarului de fonograme ce urmeaza sa fie produse, reproduse sau distribuite.
    Art. 6
    (1) Marcajul holografic se elibereaza de Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, in conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. In cazul in care se constata incalcarea de catre aceasta a conditiilor stabilite prin decizie a directorului general, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va putea propune o alta persoana juridica, care sa elibereze marcajele holografice.
    (2) Marcajul holografic se va aplica pe fiecare exemplar al fonogramei inainte de a fi transmisa in vederea distribuirii, astfel:
    - la fonogramele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;
    - la fonogramele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c), pe coperta fonogramei.
    (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va controla modul de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2). In cazul in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va putea decide anularea certificatului de import, fixare, reproducere si/sau de distribuire.
    (4) In primele 15 zile ale fiecarui trimestru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care sa rezulte numarul fonogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, precum si suportul acestora.
    Art. 7
    (1) La pretul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestuia, care se face venit la Fondul Cultural National.
    (2) Sumele cuvenite Fondului Cultural National se vireaza de Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar, cu ordin de plata tip trezorerie, in contul 50.61 "Disponibil din Fondul Cultural National", deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Culturii.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) detinerea de suporturi sau de alte materiale pe care se pot realiza fonograme, marcaje holografice sau coperte ale fonogramelor ori de aparatura ce permite realizarea fonogramelor, marcajelor holografice ori copertelor, in scopul producerii sau reproducerii neautorizate de fonograme, marcaje holografice sau coperte, cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor si aparatelor;
    b) detinerea de fonograme sau de coperte in scopul comercializarii neautorizate a acestora, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si confiscarea fonogramelor sau copertelor;
    c) distribuirea sau comercializarea fonogramelor fara marcaj holografic, cu amenda de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei si confiscarea fonogramelor;
    d) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amenda de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei si confiscarea marcajelor holografice sau aparatelor.
    (2) Dispozitiile privind contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    (3) Suporturile, materialele, fonogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit alin. (1) vor fi distruse in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contraventiei ori de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, dupa caz.
    (4) Modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau copertelor se stabileste prin norme metodologice elaborate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si de Ministerul Culturii si aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (5) In urma constatarii savarsirii faptelor prevazute la alin. (1), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie motivata a directorului general, va putea dispune anularea certificatului prevazut la art. 5 alin. (1).
    (6) Decizia de anulare va putea fi contestata potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) In cazul prevazut la alin. (6) nu poate fi solicitata eliberarea unui nou certificat mai devreme de 6 luni de la data ramanerii definitive a deciziei de anulare a certificatului anterior.
    Art. 9
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, de organele de specialitate ale Ministerului de Interne si de reprezentanti ai Oficiului Concurentei, Oficiului pentru Protectia Consumatorului si al organismelor de gestiune colectiva a dreptului de autor si drepturilor conexe.
    Art. 10
    Fonogramele sau copiile produse sau importate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante pot fi comercializate, fara aplicarea marcajelor holografice, pentru o perioada de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante. Dupa expirarea acestei perioade comercializarea se va putea face numai cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.
    Art. 11
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, precum si orice alta dispozitie contrara se abroga.
    Art. 12
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 45/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 45 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 45/2000
Legea 624 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor
Hotărârea 910 2001
privind diferentierea tarifelor percepute pentru inscrierea in Registrul National al Fonogramelor si in Registrul Programelor pentru Calculator, administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Hotărârea 1095 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate
Ordonanţa 124 2000
pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator
Hotărârea 524 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului National al Fonogramelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu