Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 269 din 12 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 21 iunie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ion Tiuca             - procuror
    Ingrid Alina Tudora   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta in Dosarul nr. 6.319/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal.
    La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, prin avocat Iuliana Nitulescu, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza este in stare de judecata.
    Avocatul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, aratand ca dispozitiile de lege criticate conduc la imixtiuni in administrarea fondului de comert ce se afla in proprietatea exclusiva a societatii si asupra caruia numai aceasta poate dispune liber.
    Asa fiind, apreciaza ca obligarea angajatorului, prin hotararea instantei, de a pune la dispozitia angajatului concediat si reintegrat functia detinuta anterior, aduce atingere dreptului de proprietate privata si principiului libertatii economice, precum si prevederilor art. 57 din Constitutie, referitoare la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si a libertatilor constitutionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens arata ca textul de lege criticat nu aduce atingere prevederilor constitutionale invocate in sustinerea exceptiei, intrucat nimic nu il indreptateste pe angajator sa nu respecte drepturile si libertatile celor angajati.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 februarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 6.319/LM/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta intr-o cauza ce are ca obiect contestatia la decizia de concediere.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca art. 78 alin. (2) din Codul muncii, prevazand ca la solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contravine in mod flagrant principiilor constitutionale care "consacra dreptul de proprietate privata, libertatea economica, exercitarea drepturilor si a libertatilor constitutionale cu buna-credinta".
    Tribunalul Bucuresti considera ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Codul muncii sunt constitutionale si nu contravin prevederilor art. 44 din Constitutie, "intrucat, pe de o parte, nu reglementeaza in domeniul dreptului de proprietate, iar pe de alta parte, nu lezeaza dreptul de proprietate al persoanei juridice care are calitatea de angajator". Mai precizeaza ca, "in lipsa posibilitatii instantei de a dispune repunerea partilor in situatia anterioara, dreptul angajatorului de a se adresa tribunalului pentru controlul concedierilor nelegale ar ramane golit de continut, intrucat ar permite nesanctionarea arbitrariului patronal in luarea unor masuri abuzive fata de angajati".
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constitutionale. In acest sens arata ca reglementarea criticata are drept scop restabilirea legalitatii incalcate prin luarea unei masuri de concediere abuziva sau nelegala, asigurandu-se astfel protectia salariatului impotriva oricaror abuzuri din partea angajatorului. Asa fiind, dispozitiile legale referitoare la repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere asigura atat echilibrul intre drepturile si obligatiile angajatorilor si salariatilor, cat si respectarea principiilor constitutionale cu privire la libertatea economica si exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, arata ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii prevad posibilitatea instantei de judecata ca, la solicitarea salariatului concediat abuziv de angajator, sa dispuna reintegrarea acestuia, pentru a da continut si finalitate masurii de eliminare si sanctionare a comportamentului nelegal si abuziv al angajatorului. In acest context apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu sunt de natura sa aduca atingere, in vreun mod, dreptului de proprietate privata si nici prevederilor constitutionale care consacra accesul liber la o activitate economica si libera initiativa.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Codul muncii sunt constitutionale. In acest sens arata ca nu poate fi retinuta critica de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale in raport cu prevederile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece "repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere reprezinta o consecinta fireasca a anularii concedierii efectuate in mod netemeinic si nelegal si nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate al angajatorului". De altfel, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, potrivit carora: "La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere."
    Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 44 si art. 45, care consacra dreptul de proprietate privata, respectiv libertatea economica, precum si celor ale art. 57, referitoare la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si a libertatilor constitutionale, prevederi care au urmatorul continut:
    - Art. 44: "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
    (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
    (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
    (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
    (6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
    (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
    (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
    (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.";
    - Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.";
    - Art. 57: "Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 53/2003 - Codul muncii are ca scop reglementarea raporturilor de munca, a legalitatii si stabilitatii acestor raporturi, a drepturilor si a indatoririlor corelative ale angajatorilor si ale salariatilor, in conformitate cu drepturile fundamentale la munca si la protectia sociala a muncii, consacrate de art. 41 din Constitutie. Art. 58 - 67 din acest act normativ reglementeaza cazurile si conditiile in care se poate dispune concedierea salariatului, avand drept consecinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Ca atare, nerespectarea motivelor si conditiilor legale referitoare la concediere, face ca masura dispusa sa fie netemeinica si nelegala, putand fi contestata de salariat in justitie.
    Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Codul muncii, salariatul concediat poate solicita, iar instanta judecatoreasca poate dispune repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere numai in situatia in care s-a constatat efectuarea in mod netemeinic sau nelegal a concedierii, iar instanta a anulat aceasta masura in temeiul prevederilor alin. (1) al art. 78. Repunerea partilor in situatia anterioara nu lezeaza in nici un mod dreptul de proprietate al angajatorului, drept care trebuie exercitat cu respectarea continutului si limitelor sale, stabilite de lege. Fara posibilitatea repunerii partilor in situatia anterioara concedierii, atingerea adusa dreptului la munca al salariatului nu s-ar repara si nu s-ar asigura stabilitatea raporturilor la munca.
    In ceea ce priveste art. 45 din Constitutie, acesta garanteaza accesul liber al oricarei persoane la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii. Curtea retine insa ca aceste prevederi constitutionale nu il indreptatesc pe angajator, proprietar al unei firme, sa actioneze in mod arbitrar, nesocotind dispozitiile legale referitoare la organizarea si functionarea firmei respective, inclusiv cele referitoare la angajarea si concedierea personalului.
    Pentru aceleasi argumente, nu poate fi retinuta nici critica autorului exceptiei privind incalcarea prevederilor art. 57 din Constitutie, referitoare la obligatia exercitarii drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta, fara incalcarea drepturilor si a libertatilor altora.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta in Dosarul nr. 6.319/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 12 mai 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ingrid Alina TudoraSmartCity5

COMENTARII la Decizia 269/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 269 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 269/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu