Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 269 din 12 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 21 iunie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ion Tiuca             - procuror
    Ingrid Alina Tudora   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta in Dosarul nr. 6.319/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal.
    La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, prin avocat Iuliana Nitulescu, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza este in stare de judecata.
    Avocatul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, aratand ca dispozitiile de lege criticate conduc la imixtiuni in administrarea fondului de comert ce se afla in proprietatea exclusiva a societatii si asupra caruia numai aceasta poate dispune liber.
    Asa fiind, apreciaza ca obligarea angajatorului, prin hotararea instantei, de a pune la dispozitia angajatului concediat si reintegrat functia detinuta anterior, aduce atingere dreptului de proprietate privata si principiului libertatii economice, precum si prevederilor art. 57 din Constitutie, referitoare la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si a libertatilor constitutionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens arata ca textul de lege criticat nu aduce atingere prevederilor constitutionale invocate in sustinerea exceptiei, intrucat nimic nu il indreptateste pe angajator sa nu respecte drepturile si libertatile celor angajati.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 februarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 6.319/LM/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta intr-o cauza ce are ca obiect contestatia la decizia de concediere.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca art. 78 alin. (2) din Codul muncii, prevazand ca la solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contravine in mod flagrant principiilor constitutionale care "consacra dreptul de proprietate privata, libertatea economica, exercitarea drepturilor si a libertatilor constitutionale cu buna-credinta".
    Tribunalul Bucuresti considera ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Codul muncii sunt constitutionale si nu contravin prevederilor art. 44 din Constitutie, "intrucat, pe de o parte, nu reglementeaza in domeniul dreptului de proprietate, iar pe de alta parte, nu lezeaza dreptul de proprietate al persoanei juridice care are calitatea de angajator". Mai precizeaza ca, "in lipsa posibilitatii instantei de a dispune repunerea partilor in situatia anterioara, dreptul angajatorului de a se adresa tribunalului pentru controlul concedierilor nelegale ar ramane golit de continut, intrucat ar permite nesanctionarea arbitrariului patronal in luarea unor masuri abuzive fata de angajati".
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constitutionale. In acest sens arata ca reglementarea criticata are drept scop restabilirea legalitatii incalcate prin luarea unei masuri de concediere abuziva sau nelegala, asigurandu-se astfel protectia salariatului impotriva oricaror abuzuri din partea angajatorului. Asa fiind, dispozitiile legale referitoare la repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere asigura atat echilibrul intre drepturile si obligatiile angajatorilor si salariatilor, cat si respectarea principiilor constitutionale cu privire la libertatea economica si exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, arata ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii prevad posibilitatea instantei de judecata ca, la solicitarea salariatului concediat abuziv de angajator, sa dispuna reintegrarea acestuia, pentru a da continut si finalitate masurii de eliminare si sanctionare a comportamentului nelegal si abuziv al angajatorului. In acest context apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu sunt de natura sa aduca atingere, in vreun mod, dreptului de proprietate privata si nici prevederilor constitutionale care consacra accesul liber la o activitate economica si libera initiativa.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 78 alin. (2) din Codul muncii sunt constitutionale. In acest sens arata ca nu poate fi retinuta critica de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale in raport cu prevederile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece "repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere reprezinta o consecinta fireasca a anularii concedierii efectuate in mod netemeinic si nelegal si nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate al angajatorului". De altfel, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, potrivit carora: "La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere."
    Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 44 si art. 45, care consacra dreptul de proprietate privata, respectiv libertatea economica, precum si celor ale art. 57, referitoare la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si a libertatilor constitutionale, prevederi care au urmatorul continut:
    - Art. 44: "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
    (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
    (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
    (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
    (6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
    (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
    (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
    (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.";
    - Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.";
    - Art. 57: "Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 53/2003 - Codul muncii are ca scop reglementarea raporturilor de munca, a legalitatii si stabilitatii acestor raporturi, a drepturilor si a indatoririlor corelative ale angajatorilor si ale salariatilor, in conformitate cu drepturile fundamentale la munca si la protectia sociala a muncii, consacrate de art. 41 din Constitutie. Art. 58 - 67 din acest act normativ reglementeaza cazurile si conditiile in care se poate dispune concedierea salariatului, avand drept consecinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Ca atare, nerespectarea motivelor si conditiilor legale referitoare la concediere, face ca masura dispusa sa fie netemeinica si nelegala, putand fi contestata de salariat in justitie.
    Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Codul muncii, salariatul concediat poate solicita, iar instanta judecatoreasca poate dispune repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere numai in situatia in care s-a constatat efectuarea in mod netemeinic sau nelegal a concedierii, iar instanta a anulat aceasta masura in temeiul prevederilor alin. (1) al art. 78. Repunerea partilor in situatia anterioara nu lezeaza in nici un mod dreptul de proprietate al angajatorului, drept care trebuie exercitat cu respectarea continutului si limitelor sale, stabilite de lege. Fara posibilitatea repunerii partilor in situatia anterioara concedierii, atingerea adusa dreptului la munca al salariatului nu s-ar repara si nu s-ar asigura stabilitatea raporturilor la munca.
    In ceea ce priveste art. 45 din Constitutie, acesta garanteaza accesul liber al oricarei persoane la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii. Curtea retine insa ca aceste prevederi constitutionale nu il indreptatesc pe angajator, proprietar al unei firme, sa actioneze in mod arbitrar, nesocotind dispozitiile legale referitoare la organizarea si functionarea firmei respective, inclusiv cele referitoare la angajarea si concedierea personalului.
    Pentru aceleasi argumente, nu poate fi retinuta nici critica autorului exceptiei privind incalcarea prevederilor art. 57 din Constitutie, referitoare la obligatia exercitarii drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta, fara incalcarea drepturilor si a libertatilor altora.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar" - S.A. din Budapesta in Dosarul nr. 6.319/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 12 mai 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ingrid Alina TudoraSmartCity5

COMENTARII la Decizia 269/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 269 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 269/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu