Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1229 din 21 octombrie 1999

pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 546 din  8 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate, infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.
    Art. 2
    Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

                                PRECIZARI
privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate

    In vederea reflectarii in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a operatiunilor de incasari si plati din Fondul national de solidaritate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 si ale Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 661/1999, in Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare, se introduc completarile prevazute in anexa nr. 1.
    Continutul si functiunea acestor conturi, precum si monografia principalelor operatiuni contabile sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Precizarile privind raportarea Fondului national de solidaritate sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Agentii economici care, potrivit legii, datoreaza contributia la Fondul national de solidaritate inregistreaza sumele respective in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"/analitic distinct. Sumele datorate se vireaza pana la data de 5 a lunii urmatoare lunii expirate in contul 30.21 "Disponibil din Fondul national de solidaritate", deschis pe seama directiilor generale teritoriale de munca si protectie sociala la trezoreriile statului din municipiile resedinta de judet, respectiv la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.

    ANEXA 1

                              COMPLETARI
in Planul de conturi pentru institutiile publice
_____________________________________________________________________________
 Nr.                                          Simbolul  Simbolul  Functiunea
crt.    Denumirea conturilor           Clasa  contului  contului  contului
                                              sintetic  analitic  activ-pasiv
_____________________________________________________________________________
     Conturi nou-introduse
     a) La Ministerul Muncii si
     Protectiei Sociale
  1. Disponibil din Fondul national
     de solidaritate                     1       140                   A
     Disponibil din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     30.21)                                              140.01        A
  2. Fondul national de solidaritate     3       340                   P
  3. Cheltuieli din Fondul national
     de solidaritate                     4       440                   A

     b) La directiile teritoriale de
     munca si protectie sociala
  1. Disponibil din Fondul national
     de solidaritate                     1       140                   A
     Disponibil din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     30.21)                                               140.01       A
  2. Disponibil pentru efectuarea
     cheltuielilor din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     50.67)                                               140.02       A
  3. Fondul national de solidaritate     3       340                   P
  4. Cheltuieli din Fondul national
     de solidaritate                     4       440                   A
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR NOU-INTRODUSE

    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta sumelor colectate reprezentand contravaloarea timbrului social si a sumelor virate in contul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, iar ministerul tine evidenta sumelor virate de directiile teritoriale, a platilor efectuate pentru cheltuieli proprii, precum si a sumelor transmise directiilor teritoriale in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget.
    In cadrul contului 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a platilor de casa pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ.
    La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in debitul contului se inregistreaza sumele incasate de la directiile teritoriale de munca si protectie sociala, reprezentand contravaloarea timbrului social colectat, iar in creditul contului se inregistreaza platile pentru efectuarea cheltuielilor proprii, precum si sumele transmise catre directiile teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de disponibil;
    231 "Creditori"
    - cu sumele incasate si necuvenite;
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate reprezentand contravaloarea timbrului social, virate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala in contul ministerului.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil pentru efectuarea platilor in numerar;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele colectate la Fondul national de solidaritate, transmise catre directiile teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate altor institutii, unitati si persoane fizice, care au fost retinute in prealabil de la personalul institutiei (rate, chirii, diferite popriri facute pe baza titlurilor executorii etc.);
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu impozitul pe salarii, virat in contul bugetului;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia de asigurari sociale, dupa efectuarea platilor de ajutoare, precum si suma contributiei pentru plata pensiei suplimentare, retinuta de la personal, virata bugetului asigurarilor sociale de stat;
    - cu contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate, virata Fondului de asigurari de sanatate;
   234 "Furnizori"
    - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia la fondul de somaj, virata fondului de somaj;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - cu platile efectuate pentru cheltuielile proprii ale ministerului, din Fondul national de solidaritate.
    La directiile teritoriale de munca si protectie sociala, in debitul contului se inregistreaza contravaloarea timbrului social, colectat potrivit legii, iar in creditul contului se inregistreaza virarea sumelor colectate in contul ministerului. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul contului:
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate de catre directiile teritoriale, reprezentand contravaloarea timbrului social.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul contului:
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate, virate in contul ministerului.

    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta sumelor incasate in contul de disponibil, deschis la trezoreria statului, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat.
    In cadrul contului 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a platilor de casa, pe articole si alineate" potrivit bugetului aprobat.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate, transmise de minister, pentru efectuarea cheltuielilor din acest fond, potrivit legii, iar in credit se inregistreaza cheltuielile efectuate din acest fond, potrivit bugetului aprobat. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de disponibil;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele transmise de catre minister directiilor teritoriale in vederea efectuarii cheltuielilor din acest fond, potrivit bugetului aprobat;
    220 "Debitori"
    - cu contravaloarea debitelor reprezentand sume incasate necuvenit si imputate persoanelor vinovate;
    231 "Creditori"
    - cu sume incasate si necuvenite.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil pentru efectuarea platilor in numerar;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate altor institutii, unitati si persoane fizice, care au fost retinute in prealabil de la personalul institutiei (rate, chirii, diferite popriri facute pe baza titlurilor executorii etc.);
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu impozitul pe salarii virat in contul bugetului;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia de asigurari sociale, dupa efectuarea platilor de ajutoare, precum si suma contributiei pentru plata pensiei suplimentare, retinuta de la personal, virata bugetului asigurarilor sociale de stat;
    - cu contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate, virata Fondului de asigurari de sanatate;
    234 "Furnizori"
    - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia la fondul de somaj, virata fondului de somaj;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - cu platile efectuate din acest fond, care sunt in acelasi timp si cheltuieli efective.

    Contul 340 "Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta Fondului national de solidaritate, constituit din colectarea timbrului social si utilizat potrivit destinatiilor legale.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" este un cont de pasiv. In creditul lui se inregistreaza constituirea fondului din colectarea contravalorii timbrului social, iar in debit se inregistreaza diminuarea fondului, prin virarea sumelor colectate din contul directiilor in contul ministerului, precum si cu inchiderea contului de cheltuieli efectuate din acest fond. Soldul creditor reprezinta fondul constituit si neutilizat.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul contului:
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate reprezentand contravaloarea timbrului social, virate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala in contul ministerului.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate, virate in contul ministerului;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru inchiderea contului de cheltuieli.

    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta cheltuielilor efectuate din Fondul national de solidaritate.
    In cadrul contului 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a cheltuielilor pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ. Se debiteaza cu cheltuielile efectuate din acest fond si se crediteaza cu inchiderea contului de cheltuieli la sfarsitul exercitiului bugetar. Soldul debitor, inaintea operatiunilor de inchidere la sfarsitul anului, reprezinta cheltuielile efectuate in cursul anului.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele platite in numerar;
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu cheltuielile proprii efectuate de minister din acest fond, care sunt si cheltuieli efective;
    140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate"
    - cu cheltuielile efectuate de directiile teritoriale din acest fond, potrivit bugetului aprobat;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de calatorie, a timbrelor fiscale si postale, precum si a altor valori utilizate de institutie, potrivit reglementarilor legale;
    220 "Debitori"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de personalul institutiei pentru justificarea avansurilor primite;
    230 "Decontari cu personalul"
    - cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului, pe baza statului de salarii;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia la asigurarile sociale de stat, datorata potrivit legii;
    - cu contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit legii;
    234 "Furnizori"
    - cu pretul de inregistrare al materialelor cumparate, lucrarilor executate si serviciilor prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia datorata la fondul de somaj potrivit legii;
    600 "Materiale"
    - cu pretul materialelor date in consum.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    213 "Alte decontari"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate de directiile teritoriale, pentru inchiderea contului de cheltuieli;
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru inchiderea contului de cheltuieli.

    NOTA:
    Conturile prezentate intra in corespondenta si cu alte conturi, in functie de situatie, potrivit Planului de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 3

                              MONOGRAFIA
principalelor operatiuni contabile privind constituirea si utilizarea Fondul national de solidaritate
_____________________________________________________________________________
                Explicarea                                   Cont     Cont
                operatiunii                                 debitor  creditor
_____________________________________________________________________________
    A. La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si la
       unitatile sale teritoriale

    1. La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale care,
       potrivit legii, gestioneaza Fondul national de
       solidaritate
     - colectarea sumelor virate de directiile teritoriale
       de munca si protectie sociala                          140.01   340
     - efectuarea de cheltuieli proprii din Fondul national
       de solidaritate                                        440      140.01
     - transmiterea sumelor colectate la Fondul national
       de solidaritate catre directiile teritoriale, in
       vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget    213      140.01
     - la sfarsitul anului, preluarea cheltuielilor
       efectuate de directiile teritoriale de munca si
       protectie sociala                                      440      213
     - la sfarsitul anului, cu inchiderea contului de
       cheltuieli, pentru cheltuielile efectuate in cursul
       anului din acest fond                                  340      440
    2. La directiile teritoriale de munca si protectie
       sociala
     - colectarea contravalorii timbrului social              140.01   340
     - virarea sumelor colectate, in contul Ministerului
       Muncii si Protectiei Sociale                           340      140.01
     - sumele transmise de minister pentru efectuarea
       cheltuielilor din Fondul national de solidaritate      140.02   213
     - cheltuieli efectuate potrivit bugetului aprobat
       din acest fond                                         440      140.02
     - la sfarsitul anului, cu inchiderea contului de
       cheltuieli                                             213      440

    B. La agentii economici care, potrivit legii, datoreaza
       taxa de timbru social

     - inregistrarea obligatiei de plata a sumelor datorate
       conform art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
       nr. 118/1999, reprezentand taxa de timbru social       635      447
     - inregistrarea sumelor virate in contul Fondului
       national de solidaritate si, concomitent,              447      512
     - inregistrarea comisionului retinut conform art. 10
       din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999     447     7718
_____________________________________________________________________________

    ANEXA  4

                                RAPORTAREA
                      Fondului national de solidaritate

    Evidenta analitica a sumelor incasate, respectiv a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli, se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului national de solidaritate.
    Contul de executie al bugetului Fondului national de solidaritate se prezinta Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finantelor pe formularul Anexa nr. 15 b), o data cu darea de seama contabila trimestriala si anuala, respectandu-se structura indicatorilor privind veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national de solidaritate aprobat.
    Disponibilitatile, veniturile si cheltuielile Fondului national de solidaritate se raporteaza in anul 1999, in bilantul contabil pentru institutiile publice, dupa cum urmeaza:
    - contul 140 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 4 cu codul 180 si se aduna la codul 170;
      contul 340 "Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 10 cu codul 451 si se aduna la codul 440;
      contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 7 cu codul 274 si se aduna la codul 250.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1229/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1229 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu