Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1229 din 21 octombrie 1999

pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 546 din  8 noiembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate, infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.
    Art. 2
    Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

                                PRECIZARI
privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a unitatilor sale teritoriale, precum si in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor privind constituirea si utilizarea Fondului national de solidaritate

    In vederea reflectarii in contabilitatea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a operatiunilor de incasari si plati din Fondul national de solidaritate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 si ale Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 661/1999, in Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare, se introduc completarile prevazute in anexa nr. 1.
    Continutul si functiunea acestor conturi, precum si monografia principalelor operatiuni contabile sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Precizarile privind raportarea Fondului national de solidaritate sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Agentii economici care, potrivit legii, datoreaza contributia la Fondul national de solidaritate inregistreaza sumele respective in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"/analitic distinct. Sumele datorate se vireaza pana la data de 5 a lunii urmatoare lunii expirate in contul 30.21 "Disponibil din Fondul national de solidaritate", deschis pe seama directiilor generale teritoriale de munca si protectie sociala la trezoreriile statului din municipiile resedinta de judet, respectiv la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.

    ANEXA 1

                              COMPLETARI
in Planul de conturi pentru institutiile publice
_____________________________________________________________________________
 Nr.                                          Simbolul  Simbolul  Functiunea
crt.    Denumirea conturilor           Clasa  contului  contului  contului
                                              sintetic  analitic  activ-pasiv
_____________________________________________________________________________
     Conturi nou-introduse
     a) La Ministerul Muncii si
     Protectiei Sociale
  1. Disponibil din Fondul national
     de solidaritate                     1       140                   A
     Disponibil din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     30.21)                                              140.01        A
  2. Fondul national de solidaritate     3       340                   P
  3. Cheltuieli din Fondul national
     de solidaritate                     4       440                   A

     b) La directiile teritoriale de
     munca si protectie sociala
  1. Disponibil din Fondul national
     de solidaritate                     1       140                   A
     Disponibil din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     30.21)                                               140.01       A
  2. Disponibil pentru efectuarea
     cheltuielilor din Fondul national
     de solidaritate (cont trezorerie
     50.67)                                               140.02       A
  3. Fondul national de solidaritate     3       340                   P
  4. Cheltuieli din Fondul national
     de solidaritate                     4       440                   A
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR NOU-INTRODUSE

    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta sumelor colectate reprezentand contravaloarea timbrului social si a sumelor virate in contul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, iar ministerul tine evidenta sumelor virate de directiile teritoriale, a platilor efectuate pentru cheltuieli proprii, precum si a sumelor transmise directiilor teritoriale in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget.
    In cadrul contului 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a platilor de casa pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ.
    La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in debitul contului se inregistreaza sumele incasate de la directiile teritoriale de munca si protectie sociala, reprezentand contravaloarea timbrului social colectat, iar in creditul contului se inregistreaza platile pentru efectuarea cheltuielilor proprii, precum si sumele transmise catre directiile teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de disponibil;
    231 "Creditori"
    - cu sumele incasate si necuvenite;
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate reprezentand contravaloarea timbrului social, virate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala in contul ministerului.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil pentru efectuarea platilor in numerar;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele colectate la Fondul national de solidaritate, transmise catre directiile teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate altor institutii, unitati si persoane fizice, care au fost retinute in prealabil de la personalul institutiei (rate, chirii, diferite popriri facute pe baza titlurilor executorii etc.);
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu impozitul pe salarii, virat in contul bugetului;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia de asigurari sociale, dupa efectuarea platilor de ajutoare, precum si suma contributiei pentru plata pensiei suplimentare, retinuta de la personal, virata bugetului asigurarilor sociale de stat;
    - cu contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate, virata Fondului de asigurari de sanatate;
   234 "Furnizori"
    - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia la fondul de somaj, virata fondului de somaj;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - cu platile efectuate pentru cheltuielile proprii ale ministerului, din Fondul national de solidaritate.
    La directiile teritoriale de munca si protectie sociala, in debitul contului se inregistreaza contravaloarea timbrului social, colectat potrivit legii, iar in creditul contului se inregistreaza virarea sumelor colectate in contul ministerului. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul contului:
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate de catre directiile teritoriale, reprezentand contravaloarea timbrului social.
    Contul 140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul contului:
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate, virate in contul ministerului.

    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta sumelor incasate in contul de disponibil, deschis la trezoreria statului, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat.
    In cadrul contului 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a platilor de casa, pe articole si alineate" potrivit bugetului aprobat.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate, transmise de minister, pentru efectuarea cheltuielilor din acest fond, potrivit legii, iar in credit se inregistreaza cheltuielile efectuate din acest fond, potrivit bugetului aprobat. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente in cont la un moment dat.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de disponibil;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele transmise de catre minister directiilor teritoriale in vederea efectuarii cheltuielilor din acest fond, potrivit bugetului aprobat;
    220 "Debitori"
    - cu contravaloarea debitelor reprezentand sume incasate necuvenit si imputate persoanelor vinovate;
    231 "Creditori"
    - cu sume incasate si necuvenite.
    Contul 140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil pentru efectuarea platilor in numerar;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate altor institutii, unitati si persoane fizice, care au fost retinute in prealabil de la personalul institutiei (rate, chirii, diferite popriri facute pe baza titlurilor executorii etc.);
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu impozitul pe salarii virat in contul bugetului;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia de asigurari sociale, dupa efectuarea platilor de ajutoare, precum si suma contributiei pentru plata pensiei suplimentare, retinuta de la personal, virata bugetului asigurarilor sociale de stat;
    - cu contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate, virata Fondului de asigurari de sanatate;
    234 "Furnizori"
    - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia la fondul de somaj, virata fondului de somaj;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - cu platile efectuate din acest fond, care sunt in acelasi timp si cheltuieli efective.

    Contul 340 "Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta Fondului national de solidaritate, constituit din colectarea timbrului social si utilizat potrivit destinatiilor legale.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" este un cont de pasiv. In creditul lui se inregistreaza constituirea fondului din colectarea contravalorii timbrului social, iar in debit se inregistreaza diminuarea fondului, prin virarea sumelor colectate din contul directiilor in contul ministerului, precum si cu inchiderea contului de cheltuieli efectuate din acest fond. Soldul creditor reprezinta fondul constituit si neutilizat.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul contului:
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate reprezentand contravaloarea timbrului social, virate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala in contul ministerului.
    Contul 340 "Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu sumele colectate, virate in contul ministerului;
    440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru inchiderea contului de cheltuieli.

    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile teritoriale de munca si protectie sociala tin evidenta cheltuielilor efectuate din Fondul national de solidaritate.
    In cadrul contului 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se tine evidenta analitica a cheltuielilor pe articole si alineate, potrivit bugetului aprobat.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" este un cont de activ. Se debiteaza cu cheltuielile efectuate din acest fond si se crediteaza cu inchiderea contului de cheltuieli la sfarsitul exercitiului bugetar. Soldul debitor, inaintea operatiunilor de inchidere la sfarsitul anului, reprezinta cheltuielile efectuate in cursul anului.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele platite in numerar;
    140.01 "Disponibil din Fondul national de solidaritate"
    - cu cheltuielile proprii efectuate de minister din acest fond, care sunt si cheltuieli efective;
    140.02 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate"
    - cu cheltuielile efectuate de directiile teritoriale din acest fond, potrivit bugetului aprobat;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de calatorie, a timbrelor fiscale si postale, precum si a altor valori utilizate de institutie, potrivit reglementarilor legale;
    220 "Debitori"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de personalul institutiei pentru justificarea avansurilor primite;
    230 "Decontari cu personalul"
    - cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului, pe baza statului de salarii;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu contributia la asigurarile sociale de stat, datorata potrivit legii;
    - cu contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit legii;
    234 "Furnizori"
    - cu pretul de inregistrare al materialelor cumparate, lucrarilor executate si serviciilor prestate;
    235 "Decontari privind contributia la fondul de somaj"
    - cu contributia datorata la fondul de somaj potrivit legii;
    600 "Materiale"
    - cu pretul materialelor date in consum.
    Contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se crediteaza prin debitul conturilor:
    213 "Alte decontari"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate de directiile teritoriale, pentru inchiderea contului de cheltuieli;
    340 "Fondul national de solidaritate"
    - la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru inchiderea contului de cheltuieli.

    NOTA:
    Conturile prezentate intra in corespondenta si cu alte conturi, in functie de situatie, potrivit Planului de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 3

                              MONOGRAFIA
principalelor operatiuni contabile privind constituirea si utilizarea Fondul national de solidaritate
_____________________________________________________________________________
                Explicarea                                   Cont     Cont
                operatiunii                                 debitor  creditor
_____________________________________________________________________________
    A. La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si la
       unitatile sale teritoriale

    1. La Ministerul Muncii si Protectiei Sociale care,
       potrivit legii, gestioneaza Fondul national de
       solidaritate
     - colectarea sumelor virate de directiile teritoriale
       de munca si protectie sociala                          140.01   340
     - efectuarea de cheltuieli proprii din Fondul national
       de solidaritate                                        440      140.01
     - transmiterea sumelor colectate la Fondul national
       de solidaritate catre directiile teritoriale, in
       vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget    213      140.01
     - la sfarsitul anului, preluarea cheltuielilor
       efectuate de directiile teritoriale de munca si
       protectie sociala                                      440      213
     - la sfarsitul anului, cu inchiderea contului de
       cheltuieli, pentru cheltuielile efectuate in cursul
       anului din acest fond                                  340      440
    2. La directiile teritoriale de munca si protectie
       sociala
     - colectarea contravalorii timbrului social              140.01   340
     - virarea sumelor colectate, in contul Ministerului
       Muncii si Protectiei Sociale                           340      140.01
     - sumele transmise de minister pentru efectuarea
       cheltuielilor din Fondul national de solidaritate      140.02   213
     - cheltuieli efectuate potrivit bugetului aprobat
       din acest fond                                         440      140.02
     - la sfarsitul anului, cu inchiderea contului de
       cheltuieli                                             213      440

    B. La agentii economici care, potrivit legii, datoreaza
       taxa de timbru social

     - inregistrarea obligatiei de plata a sumelor datorate
       conform art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
       nr. 118/1999, reprezentand taxa de timbru social       635      447
     - inregistrarea sumelor virate in contul Fondului
       national de solidaritate si, concomitent,              447      512
     - inregistrarea comisionului retinut conform art. 10
       din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999     447     7718
_____________________________________________________________________________

    ANEXA  4

                                RAPORTAREA
                      Fondului national de solidaritate

    Evidenta analitica a sumelor incasate, respectiv a platilor de casa si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli, se organizeaza distinct pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului national de solidaritate.
    Contul de executie al bugetului Fondului national de solidaritate se prezinta Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finantelor pe formularul Anexa nr. 15 b), o data cu darea de seama contabila trimestriala si anuala, respectandu-se structura indicatorilor privind veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national de solidaritate aprobat.
    Disponibilitatile, veniturile si cheltuielile Fondului national de solidaritate se raporteaza in anul 1999, in bilantul contabil pentru institutiile publice, dupa cum urmeaza:
    - contul 140 "Disponibil din Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 4 cu codul 180 si se aduna la codul 170;
      contul 340 "Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 10 cu codul 451 si se aduna la codul 440;
      contul 440 "Cheltuieli din Fondul national de solidaritate" se inscrie in subsolul paginii 7 cu codul 274 si se aduna la codul 250.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1229/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1229 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu