E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 661 din 16 august 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 19 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Pentru realizarea activitatilor de elaborare, executie, incheiere a executiei bugetului Fondului national de solidaritate si efectuarea anchetelor sociale necesare stabilirii drepturilor, precum si pentru activitatea de control, prevazute la art. 5, 6 si, respectiv, 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, numarul maxim de posturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se majoreaza cu 15 posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, din care 5 posturi pentru Directia control din cadrul Departamentului de protectie sociala si 150 de posturi pentru directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, din care 50 de posturi pentru Corpul de control in domeniul asigurarilor sociale de stat si asistentei sociale.
    (2) Cheltuielile de personal aferente acestor posturi sunt suportate din Fondul national de solidaritate.
    Art. 3
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 188/1999 se completeaza cu pct. IV "Unitati si activitati finantate din Fondul national de solidaritate", avand urmatoarea redactare: "Activitatea de administrare a Fondului national de solidaritate din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si din directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti finantata din Fondul national de solidaritate (165 de posturi)."

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        p. Ministrul finantelor,
                        Iosefina Morosan,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

    CAP. 1
    Constituirea Fondului national de solidaritate

    Art. 1
    (1) Taxele de timbru social, reglementate la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, reprezinta obligatii de plata ale persoanelor fizice, participante la jocurile de noroc, precum si ale persoanelor fizice sau juridice care achizitioneaza automobile noi din import cu o capacitate cilindrica de cel putin 2.000 cmc inclusiv.
    (2) Sunt considerate jocuri de noroc, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, jocurile prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc si la art. 6 lit. b) - e) din Hotararea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc.
    Art. 2
    (1) Obligatia colectarii sumelor reprezentand contravaloarea timbrului social revine in sarcina persoanelor fizice sau juridice organizatoare de jocuri de noroc, de jocuri interactive sau altele asemenea, respectiv in sarcina Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".
    (2) Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va inmatricula in circulatie automobilele prevazute la art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, daca i se va prezenta impreuna cu celelalte documente necesare inmatricularii, conform legislatiei in vigoare, si chitanta CEC din care sa rezulte ca proprietarul automobilului a platit taxa de timbru social.
    Art. 3
    Unitatile care au sarcina colectarii sumelor reprezentand contravaloarea timbrului social au obligatia ca, dupa deducerea comisionului de 1% care le revine potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, sa vireze suma ramasa pana la data de 5 a lunii, pentru incasarile lunii anterioare. Sumele vor fi virate in contul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, cu mentiunea ca viramentul reprezinta "contributii la Fondul national de solidaritate".
    Art. 4
    Pana la desemnarea bancii comerciale la care se vor pastra disponibilitatile Fondului national de solidaritate, contributiile virate de unitatile platitoare se vor pastra in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului pe seama directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale.
    Art. 5
    Fondurile incasate in cursul trimestrului vor fi virate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului expirat.
    Art. 6
    Ordonatorul principal de credite al Fondului national de solidaritate este ministrul muncii si protectiei sociale care isi poate delega competenta printr-un ordin secretarului de stat coordonator al Departamentului de protectie sociala.
    Art. 7
    Executia cheltuielilor se realizeaza de catre directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, precum si de catre institutii financiare si organizatii neguvernamentale acreditate, desemnate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 8
    Sarcina executiei bugetare a Fondului national de solidaritate, a organizarii evidentei contabile a acestuia, precum si a intocmirii contului de executie revine directiei care se va constitui in acest scop in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, compartimentelor de specialitate din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale.
    Art. 9
    (1) In functie de tipul de joc de noroc, valoarea timbrului social se marcheaza diferit, astfel:
    a) pentru jocurile de tip loto, expres si pronosport se va imprima pe biletul de participare de catre terminalul inteligent suma totala ce urmeaza a fi platita de jucator; aceasta suma reprezinta valoarea variantelor jucate, la care se adauga taxa de timbru social, evidentiata distinct pe biletul de participare;
    b) pentru jocurile tip loz in plic, "instant loterry", carti postale, carton Bingo, bilet pariuri etc. se va realiza inscriptionarea prin tiparire pe suport material a trei valori:
    - pretul participarii la joc;
    - valoarea taxei de timbru social; si
    - suma totala ce trebuie platita de jucator, ca rezultat al aditionarii primelor doua valori;
    c) pentru jocurile desfasurate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatii:
    - se va mentiona valoarea taxei de timbru social in contractul de prestari de servicii intre organizatorii jocurilor de noroc prin intermediul liniilor telefonice ori al altor mijloace de telecomunicatii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. sau alti prestatori de servicii de telecomunicatii;
    - valoarea taxei de timbru social la acest tip de joc de noroc reprezinta suma rezultata din aplicarea cotei de 10% asupra costului convorbirii individuale colectate de prestatorul de servicii telefonice sau de alte mijloace de telecomunicatii pentru organizatorii de jocuri de noroc;
    d) pentru jocurile tip cazino taxa de timbru social prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 se datoreaza de catre jucator si se deduce zilnic din incasarile casieriei si din sumele colectate la mesele de joc in casetele sigilate, obligatia virarii ei revenind organizatorilor de joc;
    e) pentru jocurile interactive TV organizatorul va evidentia valoarea taxei de timbru social, care reprezinta 5% asupra pretului de participare la joc, in una dintre formele prevazute la lit. a) - c) ale art. 9 din prezentele norme metodologice, in raport cu modul in care se materializeaza dreptul de participare la joc (carton Bingo, servicii telefonice etc.); in sensul prezentelor norme metodologice prin joc interactiv TV se intelege jocul de noroc definit potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice si in care se acorda in direct minimum 50% din valoarea castigurilor, prin intermediul retelelor de televiziune.
    (2) Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", Regia Autonoma "Loteria Nationala", precum si alti producatori, care au ca obiect de activitate si fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc, au obligatia evidentierii clare pe suportul material tiparit destinat jocurilor de noroc a valorii taxei de timbru social.
    (3) Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", Regia Autonoma "Loteria Nationala", precum si ceilalti producatori, care au ca obiect de activitate si fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc, au obligatia transmiterii, lunar, catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a situatiei privind comenzile facturate de suport material destinat jocurilor de noroc (cantitativ si valoric), detaliate pe beneficiari.
    (4) Prestatorii de servicii care colecteaza de la participantii la jocurile de noroc atat pretul participarii la joc, cat si valoarea taxei de timbru social, in vederea transmiterii acestora catre organizatorii de jocuri de noroc au obligatia transmiterii, lunar, catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a situatiei privind vanzarile si prestarile de servicii pentru organizatorii de jocuri de noroc.
    (5) Pentru stocurile de suport material, existente la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentelor norme metodologice, destinat jocurilor de noroc, organizatorii de jocuri de noroc au obligatia constituirii si virarii taxei de timbru social in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 si de prezentele norme metodologice, fara ca taxa de timbru social sa fie evidentiata distinct pe suportul material respectiv; organizatorii de jocuri de noroc au obligatia afisarii, in conditii optime, a prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.

    CAP. 2
    Utilizarea Fondului national de solidaritate

    Art. 10
    Alocarea sumelor pentru cheltuielile efectuate din Fondul national de solidaritate, potrivit art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, se stabileste prin hotarare a Guvernului adoptata in prima luna a trimestrului expirat, pe baza incasarilor efective evidentiate in executia fondului pentru trimestrul respectiv.
    Art. 11
    Sumele platite din Fondul national de solidaritate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 nu se iau in calculul veniturilor la stabilirea altor drepturi si obligatii reglementate de lege.

    Sectiunea A
    Prestatii de solidaritate sociala
    Art. 12
    Completarea fondurilor destinate platii alocatiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 13
    Alocatiile de solidaritate se acorda, in temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, categoriilor de persoane prevazute la art. 6 din acelasi act normativ, pe baza cererii si a anchetei sociale realizate de directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale.
    Art. 14
    (1) Termenul familie, in vederea acordarii alocatiei de solidaritate, desemneaza sotul, sotia si copiii lor minori, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (2) Termenul familie desemneaza si persoana necasatorita sau vaduva care domiciliaza impreuna cu copilul sau.
    (3) Sunt considerati ca facand parte din familie si copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau incredintati familiei.
    Art. 15
    Cuantumul alocatiei de solidaritate se stabileste ca diferenta intre valoarea rezultata din aplicarea cotei de 50% asupra salariului lunar minim brut pe tara si venitul net lunar pe membru de familie.
    Art. 16
    In cazul familiilor cu copii minori, alocatia de solidaritate se acorda pentru fiecare membru de familie.
    Art. 17
    (1) Dreptul la alocatia de solidaritate se stabileste pe baza cererii scrise si a anchetei sociale, prin dispozitie a directorului general adjunct cu asistenta sociala din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale, in a caror raza domiciliaza solicitantul, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.
    (2) Cererea se intocmeste de persoana sau, dupa caz, numai de catre unul dintre membrii familiei care are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile. In cazurile prevazute de lege, cererea poate fi intocmita de curatorul sau de tutorele persoanei indreptatite, de persoana careia i s-a incredintat un minor sau, dupa caz, de catre conducatorul centrului de primire, al centrului de plasament sau al organismului privat autorizat. Titularul alocatiei de solidaritate este persoana care a intocmit cererea.
    (3) Cererea pentru alocatia de solidaritate se solutioneaza de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala in termen de 30 de zile de la inregistrare, perioada in care se efectueaza ancheta sociala la domiciliul solicitantului.
    (4) Modul de solutionare a cererii se comunica titularului, in scris, in termen de 5 zile de la emiterea dispozitiei.
    Art. 18
    Solicitantul alocatiei de solidaritate, cu ocazia efectuarii anchetei sociale, are obligatia sa prezinte declaratia privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei, precum si alte acte doveditoare necesare pentru justificarea veniturilor.
    Art. 19
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din creante legale sau din conventii civile de intretinere, aflate in executare, si indemnizatiile cu caracter permanent acordate potrivit legii.
    (2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, precum si veniturile obtinute din valorificarea bunurilor respective, sub conditia pastrarii locuintei si a bunurilor necesare nevoilor familiale.
    Art. 20
    Plata alocatiei de solidaritate se efectueaza lunar, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea la directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, prin mandat postal la domiciliu sau in cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancara.
    Art. 21
    Plata alocatiei de solidaritate la domiciliul beneficiarilor poate fi realizata si de catre Compania Nationala "Posta Romana" pe baza de conventie incheiata cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 22
    (1) Modificarea titularului alocatiei de solidaritate se face la solicitarea scrisa a familiei, pe baza de ancheta sociala, prin dispozitie a directorului general adjunct cu asistenta sociala de la directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale.
    (2) Dispozitia de modificare a titularului alocatiei de solidaritate se comunica familiei.
    Art. 23
    (1) Persoanele din familie, apte de munca, beneficiare de alocatie de solidaritate, au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca au solicitat agentiei de ocupare si formare profesionala teritoriala repartizarea in munca sau ca nu au refuzat nejustificat sa dea curs unei repartizari pentru orice loc de munca oferit.
    (2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) conduce la suspendarea dreptului la alocatia de solidaritate pe o perioada de 3 luni.
    Art. 24
    Plata alocatiei de solidaritate inceteaza din luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, precum si de prezentele norme metodologice.
    Art. 25
    Suspendarea si, dupa caz, incetarea platii alocatiei de solidaritate se stabilesc prin dispozitie a directorului general adjunct cu asistenta sociala si produce efecte de la data de intai a lunii urmatoare constatarii modificarii situatiei.
    Art. 26
    Pe baza solicitarilor formulate de directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va fundamenta hotararea Guvernului prin care se aproba efectuarea cheltuielilor din Fondul national de solidaritate.
    Art. 27
    (1) Alocarea de fonduri pentru infiintarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale organizate de asociatii, fundatii sau de institutii de cult recunoscute de lege se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale in limita fondului aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Criteriile pentru selectionarea asociatiilor, fundatiilor si institutiilor de cult recunoscute de lege, precum si fondurile alocate acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

    Sectiunea B
    Microcredite
    Art. 28
    (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, generatoare de venituri, sau care doresc sa desfasoare in viitor o astfel de activitate pentru intretinerea materiala proprie sau a familiei si care se afla in situatii de extrema dificultate pot beneficia de microcredite acordate in acest scop, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.
    (2) Microcreditul poate fi solicitat si pentru activitati de valorificare a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.
    Art. 29
    Persoanele fizice care beneficiaza de microcredite au obligatia ca pana la sfarsitul perioadei de gratie sa prezinte directiei generale de munca si protectie sociala teritoriale autorizatia pentru desfasurarea unei activitati independente in baza Decretului-lege nr. 54/1990 si cerere pentru incheierea contractului individual de asigurare sociala.
    Art. 30
    Cheltuielile necesare obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati independente in baza Decretului-lege nr. 54/1990 se suporta din microcreditul acordat.
    Art. 31
    Microcreditele se acorda fara dobanda, pe o perioada de maximum 60 de luni, cu o perioada de gratie inclusa de pana la 12 luni.
    Art. 32
    Rambursarea microcreditelor se face in rate lunare, corectate cu rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 33
    (1) Garantarea microcreditelor se face pe baza unui contract incheiat intre beneficiar si institutia financiara sau organizatia neguvernamentala care le acorda, prin care se stabilesc masurile asiguratorii privind rambursarea sumelor.
    (2) Microcreditul se garanteaza cu bunurile achizitionate pentru desfasurarea activitatii propuse si/sau cu produsele obtinute ca urmare a utilizarii microcreditului.
    Art. 34
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale deruleaza activitatea de acordare a microcreditelor prin intermediul unor institutii financiare sau organizatii neguvernamentale, pe care le acrediteaza in acest scop.
    Art. 35
    Criteriile de evaluare, in vederea acreditarii institutiilor financiare si a organizatiilor neguvernamentale si contractul-cadru sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 36
    (1) Pe baza de cerere, persoanele fizice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 pot solicita institutiilor financiare si organizatiilor neguvernamentale acreditate acordarea unui microcredit din Fondul national de solidaritate.
    (2) Ca urmare a anchetelor sociale efectuate de catre directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, directorul general adjunct cu asistenta sociala poate propune acordarea de prestatii si servicii sociale sau acordarea de microcredite prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din acest act normativ.
    (3) In cazul propunerii de microcredite, anchetele sociale sunt trimise catre una dintre institutiile financiare sau organizatiile neguvernamentale acreditate conform art. 34 din prezentele norme metodologice.
    Art. 37
    Institutia financiara sau organizatia neguvernamentala acreditata, dupa analiza cererii de microcreditare, impreuna cu potentialul beneficiar, realizeaza proiectul de microcreditare.
    Art. 38
    (1) Proiectele de microcreditare sunt transmise de catre institutia acreditata Comisiei de avizare a microcreditelor, care functioneaza in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si care este subordonata secretarului de stat responsabil cu protectia sociala.
    (2) Aprobarea proiectelor de microcreditare se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 39
    Comisia de avizare a microcreditelor are urmatoarele atributii:
    a) selectioneaza proiectele de microcreditare pe baza criteriilor stabilite si aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale;
    b) stabileste graficul derularii fondurilor, acolo unde este cazul;
    c) intocmeste referatul privind acordarea microcreditului, a cuantumului prevazut in proiectele selectate si il inainteaza spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale sau, dupa caz, secretarului de stat coordonator al Departamentului de protectie sociala;
    d) incheie contractul de microcreditare cu institutia financiara sau cu organizatia neguvernamentala prin care se deruleaza proiectul de microcreditare.
    Art. 40
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor privind constituirea, virarea si utilizarea Fondului national de solidaritate se fac de catre organele prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999.

    ANEXA 1
    (la normele metodologice)

                                CRITERII
de acreditare a institutiilor financiare si a organizatiilor neguvernamentale privind acordarea de microcredite
____________________________________________________________________________
Denumirea      Criteriul de        Conditiile           Punctajul  Punctajul
institutiei     evaluare           de punctare          recomandat  obtinut
____________________________________________________________________________
            Comisionul perceput  la fiecare procent         -1
            Numarul angajatilor  - pana la 10               +1
            (consilieri)         - pana la 20               +2
                                 - peste 20                 +3
            Aportul la fondul    - pana la:
            destinat             - 100 milioane lei         +1
            microcreditarii      - 500 milioane lei         +2
            (cofinantare)        - peste 500
                                   milioane lei             +3
            Experienta                                     0 - 5
            Proiecte (fonduri)   - pana la:
            in derulare          - 100 milioane lei         +1
                                 - 500 milioane lei         +2
                                 - peste 500
                                   milioane lei             +3
            Calitatea
            proiectelor
            prezentate                                     0 - 10
____________________________________________________________________________
            TOTAL:                       x                   x
____________________________________________________________________________

                CONTRACT-CADRU DE ACORDARE A MICROCREDITELOR
                           Nr. ........ din .........

    Intre
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2 - 4, sectorul 1, avand contul nr. ......, deschis la Banca ....., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, reprezentat de Comisia de avizare a microcreditelor, avand componenta: ................................................................
............................................................................
............................................................................
    si
    organizatia neguvernamentala, desemnata prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, avand calitatea de persoana juridica, dobandita potrivit Legii nr. 21/1924 prin Sentinta civila nr. ................, emisa de Tribunalul ............., denumita administrator, cu sediul in ..........., telefon ......, codul fiscal ............, avand contul nr. ..............., deschis la ......., reprezentata prin Comitetul de coordonare a proiectului, avand componenta:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    sau
    institutia financiara acreditata, desemnata prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, denumita administrator, inregistrata la Oficiul registrului comertului nr. ................, cu sediul in ....................., telefon ..........., codul fiscal .............., avand contul nr. ............, deschis la ..........., reprezentata prin Comitetul de coordonare a proiectului, avand componenta:
............................................................................
............................................................................

           1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor

    1.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale acorda din Fondul national de solidaritate, in termenii si in conditiile prezentului contract, cu titlu rambursabil, suma de ................, care urmeaza a fi utilizata exclusiv in vederea realizarii proiectului "......................................", aprobat prin hotararea Comisiei de avizare a microcreditelor nr. ........... din data de ..........., proiect care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.
    1.2. Suma de bani acordata cu titlu rambursabil in scopul si in conditiile prevazute la punctul 1.1 este denumita microcredit.
    1.3.*) Administratorul se angajeaza sa contribuie in bani, cu suma de .......... lei, reprezentand ...% din valoarea contractului, dupa cum se precizeaza in anexa nr. 1 la prezentul contract.
    1.4. Contributia mentionata la pct. 1.3 trebuie sa fie depusa inaintea semnarii contractului de acordare a microcreditului in contul curent distinct, deschis de administrator pentru acest proiect la Banca ............... in contul nr. ......... .
    1.5. Suma totala necesara derularii proiectului este ............., din care contributia administratorului este ......................... .
    1.6. Eliberarea sumelor reprezentand microcreditul acordat prin intermediul administratorului se face conform graficului stabilit de Comisia de avizare a microcreditelor, pe baza formularelor standard de solicitare a platii, completate de administrator.
    1.7. Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit dupa cum urmeaza:
    avans ................;
    transa I .............;
    transa a II-a ........;
    transa a III-a ...... .
    1.8. Eliberarea transelor se face numai in functie de executarea si de incheierea lucrarilor sau a activitatilor prevazute in proiect, precum si pe baza raportului de evaluare intocmit de directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, in urma verificarilor la fata locului. Raportul se inainteaza Comisiei de avizare a microcreditelor.
    1.9. La solicitarea urmatoarei transe administratorul trebuie sa justifice directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara. Restul de 25% se justifica cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa. In caz contrar, directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale nu vor mai intocmi raportul de evaluare a activitatii.
    1.10. Eventualele sume ramase in contul deschis pentru contractul pentru microcreditul acordat, dupa finalizarea proiectului, vor fi returnate Fondului national de solidaritate in termen de 15 zile lucratoare de la inchiderea proiectului in contul deschis cu aceasta destinatie de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala.
-------------
    *) Punctul 1.3 se completeaza numai in situatia in care administratorul se angajeaza ca va contribui cu bani la realizarea proiectului.

                   2. Drepturile si obligatiile partilor

    2.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale au dreptul de a verifica datele si documentele necesare justificarii platilor facute de administrator.
    2.2. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate, in orice moment, prin notificare catre administrator, sa suspende eliberarile ulterioare pentru finantarea proiectului, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc:
    a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu procedurile stabilite in normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;
    b) bugetul Fondului national de solidaritate nu mai poate sustine plata microcreditelor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;
    c) administratorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat prin proiect.
    2.3. Administratorul se obliga sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei care reglementeaza functionarea Fondului national de solidaritate si sa indeplineasca toate obiectivele proiectului, asa cum sunt ele descrise in anexa nr. 1 la prezentul contract de acordare a microcreditului si conform graficului stabilit.
    2.4. Administratorul se obliga sa utilizeze sumele microcreditului, precum si sumele reprezentand contributia sa la proiect numai pentru realizarea obiectivelor proiectului. In caz contrar, sumele microcreditului vor fi recuperate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in contul Fondului national de solidaritate, de la institutiile financiare si de la organizatiile neguvernamentale desemnate, iar finantarea proiectului va fi oprita pana la recuperarea sumelor.
    2.5. Administratorul proiectului, in calitate de unitate de gestiune si de conducere a proiectului, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare.
    2.6. Administratorul se obliga sa permita neconditionat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale urmarirea si controlul realizarii proiectului si sa puna la dispozitie acestora toate datele si documentele solicitate.

                             3. Forta majora

    3.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu raspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului in situatia in care bugetul Fondului national de solidaritate nu poate asigura finantarea proiectelor aprobate.
    3.2. Administratorul este exonerat de raspundere in cazul in care nu poate executa total sau partial proiectul datorita unei situatii de forta majora, definita conform legii.

                4. Valabilitatea si modificarea contractului

    4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de ......, daca partile nu vor conveni altfel.
    4.2. Utilizarea microcreditului in alte scopuri decat cele prevazute in contract este interzisa si atrage rezilierea contractului fara interventia instantei judecatoresti.
    4.3. Daca in cursul executarii contractului se constata incalcari ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 si ale dispozitiilor normelor metodologice de aplicare a acesteia, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, poate proceda la rezilierea contractului fara interventia instantei judecatoresti.
    4.4. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor.
    4.5. Partea care are initiativa modificarii va notifica in scris celeilalte parti propria propunere. Partea care primeste notificarea se obliga sa raspunda in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea acesteia.

                       5. Incheierea proiectului

    5.1. Inaintea eliberarii ultimei transe administratorul va prezenta planul definitiv, acceptat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor, continand detaliile privind realizarea activitatilor pentru obiectivul realizat in cadrul proiectului.
    5.2. Proiectul se considera incheiat dupa aprobarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor a raportului final, in care se va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul contract, si dupa anuntarea incheierii proiectului de catre administrator.
    5.3. Situatia juridica a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileste la data inchiderii proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

                     6. Solutionarea neintelegerilor

    6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si din aplicarea prezentului contract va fi solutionata de parti, pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare.
    6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare.

                          7. Dispozitii finale

    7.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original si constituind impreuna un singur act juridic.

       MINISTERUL MUNCII SI                    ADMINISTRATOR
       PROTECTIEI SOCIALE
       Comisia de avizare a                Comitetul de coordonare
         microcreditelor,                       a proiectului,
       ....................                .......................
       ....................                .......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 661/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 661 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu