E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 188 1999 abrogat de articolul 28 din actul Hotărârea 4 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 932 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 442 2000
Articolul 10 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 442 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 442 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 442 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 434 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1064 1999
Articolul 10 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1064 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1064 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1064 1999
Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 661 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 188 1999 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 661 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 560 1999
Articolul 7 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 560 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 560 1999
Hotărârea 188 1999 modificat de articolul 28 din actul Legea 108 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 188 din 23 martie 1999

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 24 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 20 alin. (4) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniul muncii si protectiei sociale.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are, in principal, urmatoarele atributii:
    I. In domeniul legislatiei muncii si protectiei sociale:
    a) coordoneaza si asigura perfectionarea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale; elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative care cuprind propuneri de reglementari in domeniul muncii si protectiei sociale;
    b) indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata;
    c) urmareste aplicarea si respectarea legislatiei muncii in cadrul raporturilor de munca incheiate de cetatenii romani care urmeaza sa desfasoare activitati pe teritoriul altor state;
    d) organizeaza evidenta muncii si controleaza respectarea legalitatii raporturilor de munca la agentii economici cu capital social privat sau mixt, precum si la alte categorii de angajatori care folosesc personal salariat.
    II. In domeniul pensiilor si asigurarilor sociale:
    a) aplica legislatia in domeniul asigurarilor sociale de stat; elaboreaza metodologia si realizeaza indrumarea in domeniul asigurarilor sociale;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative privind crearea si implementarea sistemului de pensii;
    c) administreaza bugetul asigurarilor sociale de stat si realizeaza controlul veniturilor si al cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat;
    d) organizeaza sistemul de trimitere la tratament balnear si odihna pentru pensionari, precum si pentru salariatii din sistemul bugetar; administreaza unitatile de tratament balnear si odihna ale agricultorilor.
    III. In domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:
    a) coordoneaza sistemul national de asistenta sociala, initiaza proiecte de acte normative si urmareste aplicarea legislatiei in domeniul asistentei sociale;
    b) evalueaza la nivel national programele de asistenta sociala si propune strategia privind politicile familiale pe baza analizei indicatorilor sociali;
    c) initiaza, coordoneaza si urmareste realizarea unor programe de servicii de asistenta sociala, in colaborare cu administratia publica locala, cu organizatiile neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile;
    d) coordoneaza metodologic activitatea institutiilor specializate care asigura servicii comunitare de asistenta sociala, finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
    e) asigura plata ajutoarelor, a alocatiilor familiale si a altor drepturi banesti de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare;
    f) elaboreaza politici familiale si le supune spre aprobare organelor competente;
    g) acorda subventii, in conditiile prevazute de lege, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
    IV. In domeniul salarial:
    a) elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
    b) propune strategii si masuri cu privire la salarizarea in regiile autonome si in societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    c) indeplineste atributiile prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor in institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare;
    d) colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate in acest domeniu;
    e) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal in sectorul regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.
    V. In domeniul protectiei muncii:
    a) elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind protectia muncii;
    b) autorizeaza, din punct de vedere al protectiei muncii, agentii economici, certifica echipamentele tehnice, avizeaza echipamentele individuale de protectie; elaboreaza si urmareste aplicarea actelor normative privind incadrarea in grupe de munca;
    c) realizeaza controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei in acest domeniu.
    VI. In domeniul promovarii si asigurarii respectarii drepturilor femeii:
    a) urmareste asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piata muncii, precum si imbunatatirea conditiilor in care aceasta isi desfasoara activitatea;
    b) propune masuri pentru perfectionarea legislatiei in domeniu si urmareste aplicarea acestora;
    c) in colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale efectueaza analize si studii referitoare la conditia femeii in societate, propune solutii pentru eliminarea aspectelor negative constatate.
    VII. In domeniul fortei de munca:
    a) elaboreaza politici si programe in domeniul ocuparii si formarii profesionale, colaboreaza cu ministerele si cu alte organe centrale in acest sens si exercita controlul asupra infaptuirii acestora de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
    c) deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa aprobarea acestuia, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    d) aproba programele anuale de activitate ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, propuse de consiliul de administratie al acesteia;
    e) stabileste competentele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala in privinta executarii creantelor bugetare si acordarii de inlesniri la plata acestora, in conditiile legii;
    f) urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si realizarea programului de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    g) promoveaza programe si propune acorduri si proiecte de colaborare internationala in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca; identifica si atrage surse de finantare a acestora.
    VIII. Alte domenii de activitate:
    a) propune strategii de dezvoltare si solutii de reforma in domeniul muncii si protectiei sociale, in concordanta cu obiectivele si principiile de guvernare;
    b) indeplineste atributiile prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor in unitatile din sectorul public, mixt si privat;
    c) elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si al Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    d) elaboreaza criterii metodologice privind gestiunea personalului in sectorul bugetar;
    e) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si cele privind domeniile ministerului;
    f) se preocupa de armonizarea legislatiei nationale in domeniul muncii si protectiei sociale cu legislatia internationala;
    g) elaboreaza si negociaza acorduri bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca si securitatii sociale;
    h) participa la elaborarea instrumentelor juridice multilaterale in cadrul organizatiilor internationale la care Romania este parte;
    i) aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale, incheiate de Romania pana in prezent;
    j) stabileste cadrul de colaborare multilaterala in domeniul muncii si protectiei sociale;
    k) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Internationala a Muncii, colaborand si cooperand cu organisme nationale si internationale, guvernamentale si neguvernamentale, in probleme privind munca si protectia sociala;
    l) elibereaza permise de munca cetatenilor straini si apatrizilor, care, in conditiile legii, urmeaza sa fie angajati cu contract individual de munca de catre persoane juridice si fizice cu sediul, respectiv cu domiciliul, in Romania;
    m) editeaza buletine informative in domeniul muncii si protectiei sociale; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    IX. Indeplineste orice alte atributii stabilite prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Muncii si Protectiei Sociale colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autoritati publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.
    Art. 5
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    Art. 6
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate realiza venituri proprii din prestari de servicii de consultanta, studii, proiecte, publicatii in domeniul sau de activitate, pe baza de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, precum si din donatii sau sponsorizari, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul muncii si protectiei sociale conduce activitatea ministerului si il reprezinta, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale ministrul muncii si protectiei sociale emite ordine, norme si instructiuni.
    (4) Ministrul muncii si protectiei sociale este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat. Ministrul si secretarii de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii, si sunt numiti pe criterii politice.
    (5) Secretarii de stat exercita atributii delegate de ministrul muncii si protectiei sociale.
    (6) Secretarii de stat raspund, in principal, de domenii, probleme si activitati de aceeasi natura. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (7) In cazul in care ministrul muncii si protectiei sociale nu isi poate exercita, din diferite motive, atributiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atributii.
    Art. 8
    (1) Secretarul general al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se numeste in functie prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (2) Functia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs, in conditiile legii.
    (3) Secretarul general coordoneaza intreaga activitate executiva a ministerului, indeplinind atributiile care ii sunt delegate de ministrul muncii si protectiei sociale, actionand pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta.
    (4) Secretarul general poate indeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului sau incredintate de ministrul muncii si protectiei sociale.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul muncii si protectiei sociale functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste periodic sub presedintia ministrului muncii si protectiei sociale, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
    Art. 10
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este de 370, din care 355 posturi sunt finantate din bugetul de stat si 15 posturi, din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 11
    Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 12
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Infiintarea sau desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face in conditiile legii.
    (3) Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale unitatilor subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (4) Repartizarea numarului maxim de posturi prevazut in anexa nr. 2 pe unitatile subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (5) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitatilor subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 13
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului si pentru unitatile subordonate, care se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru activitatea specifica de control privind aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii la unitatile din Delta Dunarii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale utilizeaza o salupa, cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri, precum si o ambarcatiune cu motor pentru interventii urgente la accidentele de munca, cu un consum lunar mediu de carburant de 200 litri.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 370
    (exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetelor acestora)

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

                              __________________
                             |     MINISTRU     |
                             |__________________|
                             |     CABINET      |
                             |__________________|
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
                             |     CABINETE     |
                             |__________________|
             __________________________|__________________________
            |                 _________|________                  |
            |________________| SECRETAR GENERAL |_________________|
 ___________|____________    |__________________|        _________|___________
| DIRECTIA GENERALA      |             |                | DIRECTIA CONTROL    |
| MANAGEMENT RESURSE     |             |                | FINANCIAR PROPRIU   |
| UMANE                  |             |                |_____________________|
|________________________|             |                | DIRECTIA MANAGEMENT |
| DIRECTIA GENERALA      |             |                | PROIECTE CU         |
| INTEGRARE EUROPEANA    |             |                | FINANTARE EXTERNA   |
|________________________|             |                |_____________________|
| DIRECTIA GENERALA      |             |                | DIRECTIA RELATII    |
| LEGISLATIA MUNCII SI   |             |                | INTERNATIONALE      |
| CONTENCIOS             |             |                |_____________________|
|________________________|             |                | DIRECTIA DE         |
| DIRECTIA GENERALA      |             |                | COMUNICARE          |
| ECONOMICA-FINANCIARA   |             |                |_____________________|
|________________________|             |
| DIRECTIA   | DIRECTIA  |             |
| INVESTITII | BUGET-    |             |
|            | FINANTARE |             |
|____________|___________|             |
       ________________________________|________________________________
 _____|_____                      _____|_____                      _____|_____
| MODULUL 1 |                    | MODULUL 2 |                    | MODULUL 3 |
|___________|                    |___________|                    |___________|


                      ___________
                     | MODULUL 1 |
                     |___________|
                           |
                           |
   ________________________V___________________________
  |             DEPARTAMENT PROTECTIE SOCIALA          |
  |____________________________________________________|
  | DIRECTIA    | DIRECTIA    |           |            |
  | GENERALA    | GENERALA    |           |            |
  | POLITICI    | POLITICI    |           |            |
  | ASIGURARI   | ASISTENTA   | DIRECTIA  |            |
  | SOCIALE     | SOCIALA     | FINANTARE |            |
  |_____________|_____________| PROTECTIE |            |
  |             | DIRECTIA    | SOCIALA   |            |
  |             | PROGRAME    |           | DIRECTIA   |
  | DIRECTIA    | ASISTENTA   |           | COORDONARE |
  | PROGRAME    | SOCIALA     |___________| INSTITUTII |
  | ASIGURARI   |_____________|           | PROTECTIE  |
  | SOCIALE     | DIRECTIA    |           | SOCIALA    |
  | SI PENSII   | POLITICI    |           |            |
  |             | FAMILIALE   | DIRECTIA  |            |
  |_____________|_____________| CONTROL   |            |
  | DIRECTIA    | DIRECTIA    |           |            |
  | METODOLOGIE | METODOLOGIE |           |            |
  | ASIGURARI   | ASISTENTA   |           |            |
  | SOCIALE     | SOCIALA     |           |            |
  |_____________|_____________|___________|____________|

                      ___________
                     | MODULUL 2 |
                     |___________|
                           |
                           |
   ________________________V______________________________
  |      DEPARTAMENT COORDONARE PIATA MUNCII              |
  |              SI POLITICI SALARIALE                    |
  |_______________________________________________________|
  | DIRECTIA GENERALA          |             |            |
  | POLITICI, PROGRAME         |             |            |
  | PRIVIND PIATA MUNCII       |             |            |
  |____________________________|             |            |
  | DIRECTIA     | DIRECTIA    |             |            |
  | POLITICI,    | PROGNOZE,   | DIRECTIA    |            |
  | PROGRAME     | STATISTICI, | POLITICI,   |            |
  | PRIVIND      | BUGET FOND  | PROGRAME IN |            |
  | OCUPAREA IN  | SOMAJ       | DOMENIUL    | DIRECTIA   |
  | PIATA MUNCII |             | VENITURILOR | PENTRU     |
  |______________|_____________| SALARIALE   | EGALITATEA |
  | DIRECTIA     | DIRECTIA    | REALIZATE   | SANSELOR   |
  | POLITICI,    | PENTRU      | IN PIATA    |            |
  | PROGRAME     | PROGRAME DE | MUNCII      |            |
  | PRIVIND      | OCUPARE A   |             |            |
  | FORMAREA     | FORTEI DE   |             |            |
  | PROFESIONALA | MUNCA IN    |             |            |
  |              | STRAINATATE |             |            |
  |______________|_____________|_____________|____________|

                   ___________
                  | MODULUL 3 |
                  |___________|
                        |
                        |
   _____________________V________________________
  |         DEPARTAMENT PROTECTIA MUNCII         |
  |______________________________________________|
  | DIRECTIA    |                                |
  | GENERALA    |                                |
  | POLITICI,   |  DIRECTIA GENERALA POLITICI    |
  | PROGRAME    |  IN DOMENIUL SECURITATII SI    |
  | PRIVIND     |  SANATATII IN MUNCA            |
  | INSPECTIA   |                                |
  | MUNCII      |                                |
  |_____________|________________________________|
  | DIRECTIA    |                |               |
  | CONTROL     | DIRECTIA       |               |
  | SECURITATE  | AUTORIZARE SI  | DIRECTIA DE   |
  | SI SANATATE | CERTIFICARE    | PROGRAME      |
  | IN MUNCA    |                | ASIGURARE     |
  |_____________|________________| ACCIDENTE DE  |
  | DIRECTIA    |                | MUNCA SI BOLI |
  | CONTROL     | DIRECTIA NORME | PROFESIONALE  |
  | RELATII DE  | SI STANDARDE   |               |
  | MUNCA       |                |               |
  |_____________|________________|_______________|

    ANEXA 2

                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

    A. In subordine
    I. Unitati cu personalitate juridica, finantate din bugetul de stat (4.100 de posturi)
    1. Directii generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate
    2. Inspectorate de stat teritoriale pentru protectia muncii
    3. Unitati de asistenta sociala:
    - Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familiala pentru Copii
    - Caminul pentru Pensionari Alba Iulia
    - Caminul pentru Pensionari Sibiu
    4. Oficiul Muncii
    5. Centru-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie
    6. Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie
    7. Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
    II. Unitati sau activitati finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat (1.380 de posturi)
    1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor, unitate cu personalitate juridica
    2. Activitatea de control asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat, din aparatul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti
    3. Activitati pentru plata drepturilor de asigurari sociale din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti
    III. Unitati sau activitati finantate din venituri extrabugetare
    1. Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional, unitate cu personalitate juridica (12 posturi)
    2. Activitatea camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, finantata din sumele incasate din comisionul de 1% pentru activitatile prevazute la art. 5, 6 si 12 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca (2.150 de posturi).
    B. In coordonare
    I. Unitati cu personalitate juridica in coordonare, finantate din venituri extrabugetare
    1. Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti
    2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti
    3. Revista pentru protectia muncii "Obiectiv"
    II. Unitati cu personalitate juridica in coordonare metodologica, finantate din bugetele locale
    - Caminele pentru pensionari din judete si din municipiul Bucuresti.
    C. Unitati cu personalitate juridica in administrare
      Unitati de tratament balnear si de odihna ale agricultorilor, autofinantate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 188/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 188 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 188/1999
Hotărârea 4 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
Hotărârea 932 2000
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 442 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 434 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca
Hotărârea 1064 1999
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 661 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
Hotărârea 560 1999
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Legea 108 1999
pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu