E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 213 din  5 februarie 1996

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 29 din 12 februarie 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    In temeiul art. 8 si 15 din Ordonanta Guvernului  nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 132 din 29 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, emite urmatorul ordin:
    1. Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice.
    2. Potrivit prevederilor art. 8 din ordonanta, se autorizeaza Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", de sub autoritatea Ministerului Finantelor, sa tipareasca timbrele, banderolele si etichetele de marcaj.
    3. Pretul timbrelor se stabileste prin negociere intre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordoneaza activitatea de preturi.
    4. Prevederile normelor metodologice se aplica incepand cu data de 1 martie 1996.
    5. Directia generala impozite indirecte, Directia generala a vamilor, Directia de proceduri si metodologii fiscale, Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor si Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ vor lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu


                     NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

    1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 (denumita in continuare ordonanta), comercializarea pe teritoriul Romaniei a tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se poate face numai daca acestea sunt marcate.
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 se interzice producerea si introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a produselor nemarcate ce intra sub incidenta prevederilor acestei ordonante, cu exceptiile prevazute de ordonanta.
    2. Potrivit prevederilor art. 2 din ordonanta, incepand cu data de 1 martie 1996 sunt supuse marcarii tigaretele si produsele din tutun.
    Pana la data de 1 mai 1996, agentii economici producatori, importatori si comercianti sunt obligati sa lichideze stocurile de tigarete si de produse din tutun nemarcate.
    3. Marcarea tigaretelor si a produselor din tutun se face prin timbre.
    Marcajele se tiparesc de unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor.
    Intre Ministerul Finantelor si unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor se incheie periodic contracte, care prevad obligatiile partilor, termenele de realizare si de plata, conditiile de tiparire fiind stabilite in baza caietului de sarcini.
    4. Aplicarea marcajelor se face, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanta, pe ambalajul individual al produsului, pe sistemul de inchidere, astfel incat prin deschiderea ambalajului sa se deterioreze marcajul.
    In cazul in care pachetele, cutiile sau sticlele sunt invelite in celofan sau sunt prevazute cu un alt invelis de protectie, marcajele se aplica sub acest invelis.
    5. Potrivit prevederilor art. 5 din ordonanta, responsabilitatea marcarii produselor revine agentilor economici care detin licente de fabricatie sau de import.
    Aceste licente se elibereaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau Ministerul Finantelor, dupa caz.
    Licenta poate fi acordata numai agentilor economici - persoane fizice autorizate sau persoane juridice -, inmatriculati in Romania.
    Licenta este nominala si nu poate fi cedata direct sau indirect.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei elibereaza aceste licente pentru producatorii interni, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.
    Pentru importul de produse supuse marcarii, licentele de import se acorda de Ministerul Finantelor, in baza unei cereri - tip pentru obtinerea licentei de import, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul:
    a) statutul societatii comerciale;
    b) certificatul de inmatriculare al acesteia la Oficiul Registrului comertului;
    c) certificatul de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
    d) contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia.
    Cererile insotite de documentele prevazute mai sus se inregistreaza la Ministerul Finantelor in Registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de import, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    6. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 din ordonanta, produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete, deteriorate sau marcate altfel decat se prevede in art. 3 si 4 din ordonanta, sunt considerate nemarcate, fapta sanctionandu-se potrivit prevederilor art. 13 lit. d) din ordonanta.
    7. Pentru situatiile in care nu se prevede obligativitatea marcarii, prevazute la art. 7 din ordonanta, producatorii si importatorii sunt obligati sa conduca evidente distincte, pe baza de documente justificative (pentru productia interna: fisa limita, raportul de productie, nota de predare, fisa de magazie, facturile, dupa caz, iar pentru import: factura externa, declaratia vamala de import).
    In cazul in care se schimba destinatiile initiale ale produselor prevazute la art. 7 din ordonanta, in scopul valorificarii la intern, producatorii si importatorii au obligatia marcarii acestor produse conform prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta.
    8. Timbrele sunt hartii de valoare cu regim special si sunt tiparite de unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor sa le tipareasca.
    9. Pentru procurarea marcajelor, agentii economici producatori sau importatori, detinatori de licente, completeaza nota de comanda conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice in trei exemplare, din care doua se depun la Biroul de distribuire a marcajelor din cadrul Ministerului Finantelor.
    In baza acestor note de comanda, Biroul de distribuire a marcajelor atribuie fiecarui producator sau importator de produse supuse marcarii un cod special (diferit de codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau importate de catre acestia.
    Dupa aprobarea comenzii, Biroul de distribuire a marcajelor va intocmi o situatie centralizatoare, dupa modelul din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, si va transmite, anexat acesteia, la unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor, exemplarul 1 al notei de comanda, iar exemplarul 2 il va pastra in arhiva proprie.
    Pe baza situatiilor centralizatoare, unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele si tine evidenta tipariturilor.
    Unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor elibereaza marcajele catre agentul economic producator sau importator, pe baza notelor de comanda si numai dupa prezentarea de catre acestia a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii marcajelor comandate, in contul ei.
    Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza bancii la care agentii economici producatori sau importatori au deschis contul.
    10. In valoarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor nu se includ accizele datorate bugetului de stat, achizitionarea lor de catre agentii economici producatori sau importatori facandu-se la un pret reprezentand costul si profitul aferent tiparirii.
    11. Agentii economici producatori sau importatori pot detine in stoc marcaje corespunzatoare necesarului la nivelul a 3 luni.
    12. Marcajele neutilizate nu pot fi revandute altor agenti economici, ele urmand a fi restituite Biroului de distribuire a marcajelor din cadrul Ministerului Finantelor.
    In situatia in care un agent economic producator sau importator isi inceteaza activitatea, acesta trebuie sa informeze Biroul de distribuire a marcajelor si sa returneze marcajele neutilizate, care vor fi distruse.
    Pana la eliberarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor catre agentii economici producatori sau importatori, acestea se depoziteaza in seifuri la unitatea autorizata de Ministerul Finantelor pentru tiparire.
    13. Marcajele deteriorate la agentii economici producatori sau importatori nu vor fi utilizate, acestea urmand a se returna Biroului de distribuire a marcajelor.
    Procentul maxim admis de marcaje deteriorate este de 1% din numarul timbrelor din comanda.
    Agentii economici producatori sau importatori vor tine o evidenta distincta a marcajelor deteriorate dupa modelul din anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    Constatarea deteriorarii marcajelor si aprobarea motivatiilor deteriorarii acestora se efectueaza de Biroul de distribuire a marcajelor.
    Marcajele returnate se distrug, lunar, sub supravegherea unei comisii formate din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, un reprezentant al unitatii specializate pentru tiparirea acestora si un reprezentant al agentului economic in cauza.
    Costul marcajelor neutilizate sau deteriorate nu se restituie.
    14. Potrivit prevederilor art. 11 din ordonanta, agentii economici producatori sau importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, conform formularului din anexa nr. 7 la aceste norme metodologice.
    In situatia in care nu sunt respectate prevederile de mai sus, se aplica sanctiunile prevazute de ordonanta.
    15. Controlul respectarii regimului legal privind tiparirea marcajelor, precum si marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevazute in ordonanta se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
    16. Agentii economici producatori sau importatori au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.
    17. Contestatiile la sanctiunile aplicate de organele de control potrivit prevederilor art. 13 din ordonanta urmeaza regimul instituit de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 27.

    ANEXA 1
    la normele metodologice
    Nr......... din ........


                            CERERE
pentru acordarea licentei de import

    Agentul economic ...................., cu sediul in: ....................., str. .................... nr. ................., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ............, cod fiscal ............., telefon ............, fax ................ telex ..............., reprezentat prin .................., domiciliat in ...................., str. ................ nr. ................., bl. .........., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul .................., judetul ...................., posesorul..................... buletinului de identitate seria ....... nr. ..........., eliberat de ........................., avand functia de .................., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei de import pentru:
     1......................................................................
     2......................................................................
     3......................................................................
           Data .............
                                                     Semnatura
                                           .............................

    Domnului director general al Directiei generale ........................... din Ministerul Finantelor.


    ANEXA 2
    la normele metodologice

                       REGISTRUL DE EVIDENTA
a cererilor pentru acordarea licentelor de import
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr. de                 Numele si adresa     Modul           Data eliberarii
inregistrare    Data    solicitantului    de rezolvare    (respingerii) licentei
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


    ANEXA 3
    la normele metodologice

                       NOTA DE COMANDA Nr.........
pentru timbre, banderole si etichete din ........... luna ....... anul .....

    Denumirea agentului economic: ......................................
    Codul de inregistrare fiscala: ..................................../
    Codul de marcare: ................................................/
    Adresa completa:
    Localitatea ......................., str. .............. nr. .............., sectorul ............ judetul ................., codul postal ................., telefon ..................
--------------------------------------------------------------------------------
 Tipul marcajului    Cantitatea    U.M.    Pretul unitar     Valoarea totala
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
    Stampila si semnatura solicitantului:     Data aprobarii comenzii: ........
    ....................................,     Numarul marcajelor aprobate: ....
    .....................................     Modalitatea de plata: ...........


     ANEXA 4
    la normele metodologice

                    SITUATIA CENTRALIZATOARE
                     a notelor de comanda
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr. de         Numele           Codul        Nr. de marcaje   Nr. de marcaje inregistrare  agentului  Adresa  de marcare    solicitate        aprobate
              economic
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: ...................................
                                                 Semnatura si stampila
                                           .....................................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                           EVIDENTA
                    marcajelor deteriorate
    Numarul licentei ................................
    Codul de marcare ................................
    Denumirea agentului economic ....................
    Adresa:
    Localitatea ..............., str. ............... nr. ............., sectorul .................. judetul ................, codul fiscal ...........
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt. Cauzele deteriorarii  Nr. de timbre  Nr. de banderole  Nr. de etichete
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:    X
--------------------------------------------------------------------------------
                             Certificat de catre conducatorul agentului economic
                             Data .........................
                             Semnatura ....................
     Organul fiscal,                      Verificat de ..................
     Semnatura ..........                 Data ..........................


    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Denumirea agentului economic: .......................
    Data intocmirii: ....................................

                       MARCAJE DETERIORATE
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                      Loc pentru lipire
--------------------------------------------------------------------------------
  Numele si prenumele persoanei care le-a utilizat  Semnatura sefului de sectie
  ..............................................    ...........................
  Semnatura ....................................


    ANEXA 7
    la normele metodologice

                               EVIDENTA
achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor in luna ......... anul.....

    Denumirea agentului economic: ........................ Data .............
    Adresa:
    Localitatea .................., str. ............ nr. ....................., sectorul .................. judetul ..............., codul fiscal ............., codul de marcare ......................
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                         Numarul    Numarul     Numarul
 crt.                                      de timbre  de banderole de etichete
--------------------------------------------------------------------------------
1. Stoc la inceputul lunii
--------------------------------------------------------------------------------
2. Cumparari in cursul lunii
--------------------------------------------------------------------------------
3. TOTAL I (rd. 1 + rd. 2)
--------------------------------------------------------------------------------
4. Marcaje utilizate pentru produsele
   din productia interna
--------------------------------------------------------------------------------
5. Marcaje expediate producatorilor
   din strainatate
--------------------------------------------------------------------------------
6. Deteriorate
--------------------------------------------------------------------------------
7. TOTAL MARCAJE UTILIZATE (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)
--------------------------------------------------------------------------------
8. Stoc la sfarsitul lunii (rd. 3 - rd. 7)
--------------------------------------------------------------------------------
                           Certificat de catre conducatorul agentului economic
                           Data .................. Semnatura .................

    Organul fiscal,                     Verificat de .........................
    Semnatura ..........                Data ...............................
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 213/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 213 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 213/1996
Ordin 2143 1997
pentru aprobarea Normelor de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 2045 1997
pentru aprobarea Normelor de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 1419 1997
pentru aprobarea Normelor de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996
Ordin 213 1996
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordonanţa 23 1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu