E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Legea 72 2004
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Legea 74 2004
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Legea 75 2004
Ordonanţa 23 1995 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de Legea 558 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 23 1995 completat de articolul 4 din actul OUG 57 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 3 din actul OUG 194 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Articolul 7 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Articolul 12 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Articolul 13 din actul Ordonanţa 23 1995 completat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Articolul 15 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2000
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 980 1999
Articolul 5 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 60 1999
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 1772 1998
Articolul 4 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 5 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 8 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 10 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 11 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Articolul 15 din actul Ordonanţa 23 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 86 1998
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 998 1998
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 457 1998
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 126 1998
Ordonanţa 23 1995 republicat de articolul 2 din actul Legea 133 1997
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 213 1996
Ordonanţa 23 1995 in legatura cu Ordin 213 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 23 din 11 august 1995    * Republicata

privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 23 decembrie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 133 din 15 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 23 din 11 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995, a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 132 din 29 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17 din 12 mai 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1997.

    Art. 1
    Comercializarea pe teritoriul Romaniei a tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se va face numai daca acestea sunt marcate potrivit prezentei ordonante.
    Art. 2
    Incepand cu data de 1 martie 1996 se introduce sistemul de marcare la tigarete si produse din tutun.
    Pentru bauturi alcoolice, sistemul de marcare va fi introdus in mod esalonat, prin hotarare a Guvernului*).
------------
    *) A se vedea si Hotararea Guvernului nr. 582/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.

    Art. 3
    Marcarea produselor se efectueaza prin timbre, banderole sau etichete. Marcajul va fi facut, la loc vizibil, pe fiecare produs provenit din productia interna sau din import.
    Art. 4
    Producatorul intern sau importatorul este obligat sa aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    Importatorul transmite producatorului extern marcajele, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele contractate.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de unitatea autorizata de catre Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste timbre.
    Marcajele speciale prevazute la alin. 3 vor fi aplicate numai pe produsele care indeplinesc conditiile de comercializare.
    Produsele care nu indeplinesc aceste conditii vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 5
    Responsabilitatea marcarii produselor in scopul comercializarii revine producatorului sau importatorului acestor produse, precum si unitatii autorizate de Ministerul Finantelor pentru produsele devenite proprietatea statului, potrivit legii.
    Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decat s-a specificat la art. 3 vor fi considerate ca nemarcate.
    Se interzice vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet.
    Art. 6
    In cazurile in care un produs deja marcat necesita unele operatiuni de reambalare in ambalaje individuale mai mici, producatorul, importatorul sau revanzatorul este obligat sa respecte prevederile art. 4.
    Art. 7
    Nu sunt supuse obligatiei de marcare prin timbre, banderole sau etichete:
    - produsele din productia interna destinate exportului;
    - produsele destinate testelor de laborator sau de calitate, efectuate de catre alte organe decat de catre producator;
    - produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar;
    - produsele comercializate in valuta prin magazinele pentru deservirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, precum si prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim duty-free sau in sistem cambuza.
    Art. 8
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare sunt hartii de valoare cu regim special si se tiparesc de catre unitati specializate, autorizate de Ministerul Finantelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Marcajele se vand la preturi care acopera, pentru unitatea autorizata, costurile plus profitul aferent tiparirii.
    Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni, importatorilor sau direct unitatii autorizate, desemnata de Ministerul Finantelor cu aplicarea timbrelor speciale.
    Art. 9
    Costul aferent implementarii sistemului de marcare va fi suportat de la bugetul de stat.
    Art. 10
    Agentii economici importatori sau producatori interni, detinatori de licente, vor procura timbrele, banderolele sau etichetele de marcare direct de la unitatea autorizata cu tiparirea.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare se elibereaza nominal fiecarui agent economic, in baza licentei de importator sau de producator intern.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei, numai daca importatorul prezinta scrisoare de garantie bancara sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de catre producatorul intern sau de catre importator altor agenti economici.
    Art. 11
    Producatorii sau importatorii sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare.
    Agentii economici producatori sau importatori pot detine in stoc marcaje necesare pentru 3 luni.
    La expirarea acestui termen, titularii prevazuti la alin. 2 sunt obligati sa prezinte stocul timbrelor neutilizate autoritatii emitente a licentei, care va dispune distrugerea marcajelor.
    Art. 12
    In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele si etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori se expediaza in strainatate pe adresa producatorului, care urmeaza sa le aplice pe marfa.
    Trimiterea in strainatate se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea la vama a declaratiei vamale de scoatere temporara din tara. Declaratia vamala va fi insotita, in acest caz, de urmatoarele documente:
    a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie de pe contractul incheiat intre importatorul roman si producatorul strain sau reprezentantul acestuia;
    c) o copie de pe licenta de import eliberata potrivit legii;
    d) dovada garantiei bancare sau a depozitului bancar, echivalenta cu valoarea accizelor.
    Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import, se depune si o declaratie vamala de reimport pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.
    Garantia bancara sau depozitul bancar constituit potrivit prevederilor art. 10 alin. 3 inceteaza numai dupa indeplinirea formalitatilor vamale de import pentru totalitatea marcajelor achizitionate si aplicate pe marfa vamuita.
    Art. 13
    Controlul respectarii regimului legal privind marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevazute in prezenta ordonanta se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    Constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal falsificarea sau contrafacerea marcajelor.
    Art. 15
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiune:
    a) comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor prevazute la art. 1, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator;
    b) revanzarea de catre producatorul intern sau de catre importator, altor agenti economici, a timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, precum si cumpararea acestora in astfel de conditii;
    c) vanzarea timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, de catre unitatea autorizata cu tiparirea, altor persoane fizice sau juridice in afara celor care detin licenta de importator sau de producator intern;
    d) utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate;
    e) vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet;
    f) nerespectarea obligatiei de a tine evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare;
    g) nejustificarea diferentelor dintre marcajele scoase temporar din tara si cele aplicate pe marfa introdusa in tara;
    h) nerespectarea obligatiei de prezentare a stocului marcajelor neutilizate;
    i) nerespectarea dispozitiilor cu caracter vamal cuprinse in prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, confiscarea bunurilor si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea marcajelor si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    Contraventiile prevazute la lit. e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei si suspendarea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.
    Contraventiile prevazute la lit. h) si i) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si suspendarea licentei in cazul prevazut la lit. h) si retragerea licentei de catre autoritatea emitenta in cazul prevazut la lit. i).
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor din prezenta ordonanta se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, poate ca, in functie de evolutia ratei inflatiei, sa actualizeze nivelul amenzilor prevazute mai sus.
    Art. 16
    Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
    Art. 17
    In termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice*) privind macheta, modelul, conditiile de tiparire, depozitare, gestionare, distribuire a timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare, de aplicare a acestora, evidenta si formularistica necesare.
------------
    *) Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996, republicate, sunt reproduse mai jos.


                     NORME METODOLOGICE*)
de aplicare a ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

    *) Republicate in temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului finantelor nr. 2.143/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 16 decembrie 1997.
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 12 februarie 1996, au mai fost modificate prin:
    Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.419/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 201 din 20 august 1997, si prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.045/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 16 decembrie 1997.

    1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicata, denumita in continuare ordonanta, comercializarea pe teritoriul Romaniei a tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se poate face numai daca acestea sunt marcate.
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 se interzic producerea si introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a produselor nemarcate ce intra sub incidenta prevederilor ordonantei, cu exceptiile prevazute de aceasta.
    2. Potrivit prevederilor art. 2 din ordonanta, incepand cu data de 1 martie 1996, sunt supuse marcarii tigaretele si produsele din tutun.
    Pana la data de 1 mai 1996, agentii economici producatori, importatori si comercianti sunt obligati sa lichideze stocurile de tigarete si de produse din tutun, nemarcate.
    Incepand cu data de 1 martie 1998 se introduce sistemul de marcare pentru urmatoarele grupe de bauturi alcoolice*):
    a) bauturi spirtoase;
    b) tuica si rachiuri naturale;
    c) vinuri;
    d) bauturi pe baza de vin.
    Pana la data de 1 martie 1998, agentii economici producatori, importatori si comercianti sunt obligati sa lichideze stocurile de bauturi alcoolice prevazute la alin. 3, nemarcate.
    Nu sunt supuse sistemului de marcare bauturile alcoolice care se comercializeaza in stare varsata.
---------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 582/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.

    3. Marcarea tigaretelor si a produselor din tutun se face prin timbre.
    Marcarea bauturilor alcoolice se face prin banderole.
    Machetele timbrelor si ale banderolelor sunt prezentate in anexa A1 la prezentele norme metodologice.
    Marcajele se tiparesc de catre unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor.
    4. Aplicarea marcajelor se face, potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din ordonanta, pe ambalajul individual al produsului, pe sistemul de inchidere, astfel incat prin deschiderea ambalajului sa se deterioreze marcajul.
    Banderolele pentru marcarea bauturilor alcoolice se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor sau a cutiilor tip tetrapak, tetrabrik etc., in forma de "U" sau "L".
    In cazul in care pachetele, cutiile sau sticlele sunt invelite in celofan sau sunt prevazute cu un alt invelis de protectie transparent, marcajele se aplica sub acest invelis.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului prin confiscare, potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de catre unitatea autorizata de Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje. Valorificarea produselor respective se va face potrivit prevederilor legale in vigoare.
    5. Potrivit prevederilor art. 5 din ordonanta, responsabilitatea marcarii produselor revine agentilor economici care detin licente de fabricatie sau de import. Marcajele se aplica efectiv pe produs de catre producatorul intern sau extern.
    Aceste licente se elibereaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de catre Ministerul Finantelor, dupa caz.
    Licenta poate fi acordata numai agentilor economici - persoane fizice autorizate sau persoane juridice -, inmatriculati in Romania.
    Licenta este nominala si nu poate fi cedata direct sau indirect. Aceasta poate fi insa utilizata si de catre sucursalele sau filialele, cu sau fara personalitate juridica, ale agentului economic detinator de licenta, numai in cadrul contractului extern incheiat de acesta, contract care a stat la baza eliberarii respectivei licente de import.
    Pentru importul de produse supuse marcarii, licentele de import se acorda de catre Ministerul Finantelor in cazul tigaretelor si produselor din tutun, iar pentru bauturile alcoolice, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti. Aceste licente se acorda in baza unei cereri-tip, prezentata in anexa nr. 1, respectiv nr. 1a), la prezentele norme metodologice.
    Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a societatii comerciale, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei (statutul societatii comerciale, hotararea judecatoreasca de infiintare a acesteia, certificatul de inmatriculare la Registrul comertului, certificatul de inregistrare fiscala);
    b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi;
    c) contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta un document care sa ateste relatia contractuala dintre producatorul extern si furnizorul extern al detinatorului de licenta;
    d) scrisoare de bonitate bancara;
    e) declaratie, pe propria raspundere a solicitantului, privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora.
    Cererile insotite de documentele prevazute mai sus se inregistreaza la Ministerul Finantelor si la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in Registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de import, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    6. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 din ordonanta, produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete, deteriorate sau marcate altfel decat se prevede la art. 3 si 4 din ordonanta, sunt considerate nemarcate, fapta sanctionandu-se potrivit prevederilor art. 15 lit. d) din ordonanta.
    7. Pentru situatiile in care nu se prevede obligativitatea marcarii, prevazute la art. 7 din ordonanta, producatorii si importatorii sunt obligati sa conduca evidente distincte, pe baza de documente justificative (pentru productia interna: fisa limita, raportul de productie, nota de predare, fisa de magazie, facturile, dupa caz, iar pentru import: factura externa, declaratia vamala de import).
    In cazul in care se schimba destinatiile initiale ale produselor prevazute la art. 7 din ordonanta, in scopul valorificarii la intern, producatorii si importatorii au obligatia marcarii acestor produse conform prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta.
    8. Timbrele, banderolele si etichetele sunt hartii de valoare cu regim special si sunt tiparite de unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor sa le tipareasca.
    9. Pentru procurarea marcajelor, agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente, completeaza nota de comanda conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, in trei exemplare, dintre care doua exemplare se depun la autoritatea emitenta a licentei.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei, numai daca importatorul prezinta scrisoare de garantie bancara sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    In baza notelor de comanda aprobate se atribuie fiecarui producator intern sau importator de produse supuse marcarii un cod special (bazat pe codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau importate de catre acestia. Sistemul de codificare speciala pentru producatorii interni sau pentru importatori este cel prevazut in anexa A2 la prezentele norme metodologice.
    Dupa aprobarea comenzii, autoritatea emitenta a licentei va intocmi o situatie centralizatoare in trei exemplare, dupa modelul din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Exemplarul 1 al acestei situatii, insotit de exemplarul 1 al notei de comanda, se transmite, in termen de 5 zile de la aprobare, unitatii specializate autorizate pentru tiparirea marcajelor. Exemplarul 2 se va transmite, in acelasi termen, serviciilor de prelucrare automata a datelor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, iar exemplarul 3 se va pastra in arhiva proprie. Lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a transmite Directiei generale de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor, cumulat de la inceputul anului, situatia marcajelor aprobate, ridicate si utilizate de catre fiecare producator intern si importator de bauturi alcoolice. Aceasta situatie se va intocmi separat pentru fiecare produs supus marcarii.
    Directia generala de tehnologia informatiei financiare va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, Directiei generale de legislatie impozite indirecte, situatia centralizata pe tara, pe fiecare produs supus marcarii, a tuturor marcajelor aprobate, ridicate si utilizate.
    Unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele in baza situatiilor centralizatoare si este obligata sa tina evidenta tipariturilor si sa informeze lunar Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre cantitatile livrate.
    Marcajele vor fi realizate prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune, aprobate de Ministerul Finantelor.
    Unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele pe baza notelor de comanda si numai dupa prezentarea de catre agentul economic producator intern sau importator a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii marcajelor comandate in contul acesteia.
    Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza societatii bancare la care agentii economici producatori interni sau importatori au deschis conturi.
    Agentii economici care detin licenta de producator intern sau de importator pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a licentei.
    Marcajele neintroduse in tara in termenul legal isi pierd valabilitatea, cu exceptia cazurilor in care autoritatea emitenta a licentei aproba utilizarea acestora si in anul urmator celui de valabilitate a licentei.
    Utilizarea marcajelor si in anul urmator celui de valabilitate a licentei se poate face numai cu avizul autoritatii emitente a licentei, aviz ce poate fi acordat:
    a) fie prin prelungirea valabilitatii licentei precedente pana la data de 31 martie a anului urmator;
    b) fie prin acordarea unei noi licente.
    Pentru prelungirea valabilitatii licentei precedente pana la data de 31 martie a anului urmator, agentul economic trebuie sa depuna la autoritatea emitenta a licentei urmatoarele documente:
    - dovada transmisa de producatorul extern sau de reprezentantul acestuia, din care sa rezulte existenta unui stoc de marcaje care fie au fost aplicate deja pe produse si neexpediate inca beneficiarului de contract, fie exista in stoc, dar nu sunt aplicate pe produsele supuse marcarii;
    - dovada justificarii periodice, potrivit prevederilor legale, a utilizarii marcajelor aprobate;
    - actele de control incheiate de organele de control ale Ministerului Finantelor, pe linia respectarii conditiilor legale de utilizare a marcajelor.
    Autoritatea emitenta a licentei poate aproba utilizarea marcajelor peste termenul de valabilitate a acesteia, pe baza unei noi licente si in conditiile prezentarii acelorasi acte prevazute la alineatul precedent. In plus, in aceasta situatie, agentul economic importator trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute de lege in vederea eliberarii licentei de import pentru anul urmator, avand un contract de import incheiat cu acelasi producator extern sau cu reprezentantul acestuia, ca si in anul precedent.
    In cazul in care, pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei, importatorii nu justifica prin importuri efective utilizarea marcajelor exportate sau, in cazuri obiective, reimportul acestora, garantia bancara sau depozitul bancar va fi executat partial sau total, corespunzator cantitatii de marcaje nejustificate.
    Executarea garantiei bancare sau a depozitului bancar se face in baza unei cereri scrise din partea unitatii vamale catre societatea bancara emitenta.
    10. In valoarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor nu se includ accizele datorate bugetului de stat, achizitionarea lor de catre agentii economici producatori sau importatori facandu-se la un pret reprezentand costul si profitul aferente tiparirii.
    11. Agentii economici producatori interni sau importatori pot detine in stoc marcaje necesare pentru 3 luni.
    In cel mult 15 zile de la expirarea acestui termen, titularii prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte stocul timbrelor neutilizate autoritatii emitente a licentei, care va dispune distrugerea marcajelor.
    De asemenea, titularii prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, autoritatii emitente a licentei, situatia utilizarii marcajelor.
    In caz contrar, se va solicita organelor de control abilitate de lege verificarea agentului economic in cauza, pe linia respectarii prevederilor legale privind conditiile de utilizare a marcajelor.
    12. Marcajele nu pot fi revandute altor agenti economici, cele neutilizate in termenele prevazute de lege urmand a fi restituite unitatii autorizate pentru tiparirea marcajelor, care va proceda la distrugerea acestora.
    In situatia in care un agent economic producator intern sau importator isi inceteaza activitatea, acesta are obligatia ca in termen de 15 zile sa comunice autoritatii emitente a licentei numarul si seriile marcajelor neutilizate si sa le restituie catre unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor, care, de asemenea, va proceda la distrugerea lor.
    Pana la eliberarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor catre agentii economici producatori sau importatori, acestea se depoziteaza la unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor, in conditii de deplina securitate.
    13. Marcajele deteriorate la agentii economici producatori interni sau importatori nu vor fi utilizate, acestea urmand regimul celor neutilizate.
    Procentul maxim admis de marcaje deteriorate este de 1% din numarul timbrelor din comanda.
    Agentii economici producatori sau importatori vor tine o evidenta distincta a marcajelor deteriorate, dupa modelul din anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    Constatarea deteriorarii marcajelor si aprobarea motivatiilor deteriorarii acestora se efectueaza de catre unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor.
    Marcajele returnate se distrug lunar, sub supravegherea unei comisii formate dintr-un reprezentant al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si reprezentanti ai unitatii autorizate cu tiparirea.
    Costul marcajelor neutilizate sau deteriorate nu se restituie, iar cheltuielile legate de distrugerea lor se suporta de catre agentul economic in cauza.
    14. Potrivit prevederilor art. 11 din ordonanta, agentii economici producatori interni sau importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, conform formularului din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    In situatia in care nu sunt respectate prevederile alin. 1, pe langa sanctiunile prevazute de ordonanta, agentii economici pierd dreptul de aprobare pentru o noua comanda.
    Organele de control au obligatia de a comunica autoritatii emitente a licentei, in termen de 15 zile de la constatare, nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. 1.
    15. Controlul respectarii regimului legal privind tiparirea marcajelor, precum si marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevazute in ordonanta se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
    Unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor are obligatia de a efectua expertizarea acestora la solicitarea organelor de control.
    Organele de control prevazute de lege vor informa periodic autoritatea emitenta a licentei despre constatarile referitoare la incalcarea prevederilor legale privind marcarea de catre agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente.
    16. Agentii economici producatori sau importatori au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.
    17. Contestatiile la sanctiunile aplicate de organele de control potrivit prevederilor art. 15 din ordonanta urmeaza regimul instituit de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 27.

    ANEXA A1

                    MACHETELE
            timbrelor si banderolelor

    a) Timbre pentru tigarete si produse din tutun

                  - 45 mm -
      ____________________________  ___
     |                            |  ^
     |                            |  | -> 22 mm
     |____________________________| _v_

    b) Banderole pentru marcarea bauturilor alcoolice
    - butelii sau cutii tip tetrapak etc., peste 500 ml:
       - aplicare in forma de "U"

                       - 160 mm -
      _____________________________________________  ___
     |                                             |  ^
     |                                             |  | -> 18 mm
     |_____________________________________________| _v_

      - aplicare in forma de "L"

                   - 80 mm -
      __________________________________  ___
     |                                  |  ^
     |                                  |  | -> 18 mm
     |__________________________________| _v_

    - butelii sau cutii tip tetrapak, tetrabrik etc., sub 500 ml:
      - aplicare in forma de "U"

                   - 120 mm -
      ______________________________________  ___
     |                                      |  ^
     |                                      |  | -> 18 mm
     |______________________________________| _v_

      - aplicare in forma de "L"

                 - 60 mm -
      _______________________________  ___
     |                               |  ^
     |                               |  | -> 18 mm
     |_______________________________| _v_

    - butelii sau cutii tip tetrapak, tetrabrik etc., sub 50 ml:
      - aplicare in forma de "U"

                - 60 mm -
      _______________________________  ___
     |                               |  ^
     |                               |  | -> 18 mm
     |_______________________________| _v_

      - aplicare in forma de "L"

                - 40 mm -
      _________________________  ___
     |                         |  ^
     |                         |  | -> 18 mm
     |_________________________| _v_    ANEXA A2

                    SISTEM DE CODIFICARE SPECIALA

    a) Tigarete si produse din tutun
    - pentru producatorii interni
                    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
       A        RO |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
    accize                         codul fiscal

    - pentru importatori
              __  __  __      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
      A      |__||__||__|    |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
    accize    indicativul              codul fiscal
              tarii din care
              se face importul

    b) Bauturi alcoolice
    - pentru producatorii interni
              __  __        __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
      A      |__||__|      |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
    accize    indicativul                codul fiscal
              judetului
             de resedinta
                  al
             producatorului

    - pentru importatori
              __  __  __      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
      A      |__||__||__|    |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
    accize    indicativul                    codul fiscal
              tarii din care
            se face importul


    NOTA:
    In cazul in care indicativul judetului, respectiv al tarii din care se face importul, nu contine doua, respectiv trei caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra zero in fata indicativului existent.

    ANEXA 1

    Nr. ....... din ............

                                CERERE
                  pentru acordarea licentei de import

    Agentul economic ............., cu sediul in: ......................,
str. ................... nr. ...., inregistrat la Registrul comertului sub
nr. ......., cod fiscal ..............., telefon .........., fax ........,
telex ........., reprezentat prin .......................................,  domiciliat in ....................., str. ................... nr. .......,
 bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul ...................,
judetul ......................., posesorul buletinului de identitate
seria ....... nr. ........., eliberat de ..............................,
avand functia de ................, pe baza pieselor anexate la dosar,
solicit eliberarea licentei de import pentru:
    1. ...............................
    2. ...............................
    3. ...............................

            Data .....                      Semnatura
                                       .......................

    Domnului director general al Directiei generale ............. din Ministerul Finantelor.

    ANEXA 1 a)

    Nr. ........ din ......

                            CERERE
            pentru acordarea licentei de import

    Agentul economic ........................, cu sediul in: ............,
str ............... nr.........., inregistrat la Registrul comertului sub
nr. ............ , cod fiscal ........................, telefon .........,
fax ............, telex ..........., reprezentat prin ...................,
domiciliat in ................., str. ................... nr. ...........,
bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, sectorul .................,
judetul ................, posesorul buletinului de identitate seria ......
nr. .........., eliberat de ................., avand functia de .........,
pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei de import
pentru:
    1. .............................
    2. .............................
    3. .............................

             Data .............
                                             Semnatura
                                          ......................

    Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar a judetului   .................../ municipiului Bucuresti.


    ANEXA 2

                         REGISTRUL DE EVIDENTA
             a cererilor pentru acordarea licentelor de import
 _______________________________________________________________________
|   Nr. de    |      | Numele si adresa |  Modul       | Data eliberarii|
| inregistrare| Data | solicitantului   | de rezolvare | (respingerii)  |
|             |      |                  |              |   licentei     |
|_____________|______|__________________|______________|________________|
|             |      |                  |              |                |
|_____________|______|__________________|______________|________________|
|             |      |                  |              |                |
|__ __________|______|__________________|______________|________________|
|             |      |                  |              |                |
|_____________|______|__________________|______________|________________|


    ANEXA 3
                 NOTA DE COMANDA Nr. ........
pentru timbre, banderole si etichete din ......... luna ...... anul ........

    Denumirea agentului economic: ....................................
    Codul de inregistrare fiscala: ............................./
    Codul de marcare: .............................../
    Adresa completa:
    Localitatea ......................, str. .................. nr. ......., sectorul .............., judetul ............, codul postal .............., telefon .............
 _____________________________________________________________________
|Tipul marcajului | Cantitatea | U.M | Pretul unitar| Valoarea totala |
|                 |            |     |   - lei -    |   - lei -       |
|_________________|____________|_____|______________|_________________|
|                 |            |     |              |                 |
|_________________|____________|_____|______________|_________________|
|                 |            |     |              |                 |
|_________________|____________|_____|______________|_________________|
|                 |            |     |              |                 |
|_________________|____________|_____|______________|_________________|

    Stampila si semnatura        Data aprobarii comenzii: .................
      solicitantului: Numarul marcajelor aprobate: .............
    ....................         Modalitatea de plata: ....................
    ....................


    ANEXA 4

                    SITUATIA CENTRALIZATOARE
                       a notelor de comanda
 _________________________________________________________________________
|Nr. de      | Denumirea |       |    Codul  |  Nr. de   | Nr. de marcaje |
|inregistrare|agentului  | Adresa| de marcare|  marcaje  |   aprobate     |
|            | economic  |       |           | solicitate|                |
|____________|___________|_______|___________|___________|________________|
|            |           |       |           |                            |
|____________|___________|_______|___________|____________________________|

    TOTAL: .................
                                 Semnatura si stampila
                                ............................

    ANEXA 5

                            EVIDENTA
                    marcajelor deteriorate

    Numarul licentei .........................
    Codul de marcare .........................
    Denumirea agentului economic: ...........................
    Adresa:
    Localitatea ..................., str. ..............................
nr. ....., sectorul ........., judetul ................................,
codul fiscal ..........
 _________________________________________________________________________
| Nr. crt | Cauzele deteriorarii|Nr. de timbre|Nr. de bandererole|Nr. de  |
|         |                     |             |                  |etichete|
|_________|_____________________|_____________|__________________|________|
|         |                     |             |                  |        |              |_________|_____________________|_____________|__________________|________|              |         |                     |             |                  |        |
|_________|_____________________|_____________|__________________|________|
|TOTAL:   |         X           |             |                  |        |              |_________|_____________________|_____________|__________________|________|

                                      Certificat de conducerea
                                      agentului economic
                                      Data ...............
                                      Semnatura ....................
    Organul fiscal,                          Verificat de ..........
    Semnatura .............                  Data ..............


    ANEXA 6

    Denumirea agentului economic: .................................
    Data intocmirii: ..............................................

                        MARCAJE DETERIORATE
 ________________________________________________________________
|                           |             |                      |                     |___________________________|_____________|______________________|
|___________________________|_____________|______________________|
|                           |Loc pentru   |                      |
|                           | lipire      |                      |  |___________________________|_____________|______________________|
|                           |             |                      |                     |___________________________|_____________|______________________|
|___________________________|_____________|______________________|

    Numele si prenumele persoanei            Semnatura
    care le-a utilizat  .................    sefului de sectie ...........
    Semnatura ..........................


    ANEXA 7
                             EVIDENTA
achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor in luna ....... anul ......

    Denumirea agentului economic: ................... Data: .............
    Adresa:
    Localitatea ...................., str. ................,nr. ............, sectorul ..........., judetul ............, codul fiscal ..........., codul de marcare ...............
____________________________________________________________________________
 Nr.                                            Numarul  Numarul   Numarul
 crt.                                             de       de        de
                                                timbre  banderole  etichete ____________________________________________________________________________
 1. Stoc la inceputul lunii
 2. Cumparari in cursul lunii
 3. TOTAL I (rd. 1 + rd. 2)
 4. Marcaje utilizate pentru produsele
    din productia interna
 5. Marcaje expediate producatorilor
    din strainatate
 6. Deteriorate
 7. TOTAL MARCAJE UTILIZATE
    (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)
 8. Stoc la sfarsitul lunii (rd. 3 - rd. 7)
_____________________________________________________________________________
               Certificat de conducerea agentului economic

          Data ............. Semnatura ....................


  Organul fiscal,                              Verificat de ................
  Semnatura ....................               Data .............SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 23/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 23 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 23/1995
Legea 72 2004
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Legea 74 2004
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Legea 75 2004
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Legea 558 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative
OUG 57 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative
OUG 194 2001
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
OUG 47 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 980 1999
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare
OUG 60 1999
pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 1772 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare
Ordonanţa 86 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 998 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 457 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, cu modificarile ulterioare
Ordin 126 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Legea 133 1997
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 213 1996
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 213 1996
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu