E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1772 din 11 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 364 din 25 septembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. III alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare.
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 6 aprilie 1998, precum si Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 998/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 3 iunie 1998.
    Art. 2
    Directia generala legislatie impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor, Directia generala de proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor,
                          Daniel Daianu

                        NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare

    I

    ORDONANTA
    Art. 1
    Comercializarea pe teritoriul Romaniei a tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se va face numai daca acestea sunt marcate potrivit prezentei ordonante.

    NORME
    1. - (1) Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, comercializarea pe teritoriul Romaniei a tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se poate face numai daca acestea sunt marcate.
    (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor ordonantei se interzic producerea si introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a produselor nemarcate, ce intra sub incidenta prevederilor ordonantei, cu exceptiile prevazute de aceasta.

    ORDONANTA
    Art. 2
    (1) Incepand cu data de 1 martie 1996 se introduce sistemul de marcare la tigarete si produse din tutun.
    (2) Pentru bauturi alcoolice, sistemul de marcare va fi introdus in mod esalonat, prin hotarare a Guvernului*).
------------
    *) A se vedea si Hotararea Guvernului nr. 582/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.

    NORME
    2. - (1) Potrivit prevederilor art. 2 din ordonanta, incepand cu data de 1 martie 1996 sunt supuse marcarii tigaretele si produsele din tutun.
    (2) Pana la data de 1 mai 1996, agentii economici producatori, importatori si comercianti sunt obligati sa lichideze stocurile de tigarete si de produse din tutun, nemarcate.
    (3) Incepand cu data de 1 mai 1998 se introduce sistemul de marcare pentru urmatoarele grupe de bauturi alcoolice:
    a) alcool etilic alimentar si bauturi spirtoase;
    b) tuica si rachiuri naturale;
    c) vinuri;
    d) bauturi pe baza de vin.
    (4) Stocurile de bauturi alcoolice nemarcate, existente la agentii economici care desfasoara activitate numai in reteaua comerciala, vor fi lichidate pana la data de 1 iulie 1998, cu exceptia prevazuta la art. II.
    (5) Nu sunt supuse sistemului de marcare bauturile alcoolice care se comercializeaza in stare varsata.

    ORDONANTA
    Art. 3
    Marcarea produselor se efectueaza prin timbre, banderole sau etichete. Marcajul va fi facut la loc vizibil, pe fiecare produs provenit din productia interna sau din import.

    NORME
    3. - (1) Marcarea tigaretelor si a produselor din tutun se efectueaza prin timbre.
    (2) Marcarea bauturilor alcoolice se efectueaza prin banderole.
    (3) Machetele timbrelor si ale banderolelor sunt prezentate in anexa A1 la prezentele norme metodologice.
    Banderolele pentru alcool si bauturi alcoolice vor contine si denumirea agentilor economici producatori interni sau importatori. In situatia in care dimensiunile banderolelor nu permit includerea in intregime a acestor denumiri, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare agent economic in parte, de comun acord cu unitatea autorizata cu tiparirea.
    (4) Marcajele se tiparesc de catre unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor.

    ORDONANTA
    Art. 4
    (1) Producatorul intern sau importatorul este obligat sa aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    (2) Importatorul transmite producatorului extern marcajele, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele contractate.

    NORME
    4. - (1) Aplicarea marcajelor se face, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) din ordonanta, pe ambalajul individual al produsului, pe sistemul de inchidere, astfel incat prin deschiderea ambalajului sa se deterioreze marcajul.
    (2) Banderolele pentru marcarea alcoolului si bauturilor alcoolice se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor sau a cutiilor tip tetra pak, tetra brik si altele asemenea, in forma de "U" sau "L". Sunt supuse marcarii prin banderole inclusiv buteliile si cutiile ce depasesc capacitatea de 1.000 ml. In acest caz, banderolele sunt identice cu cele utilizate pentru butelii cu capacitatea de 500 ml sau mai mare.
    (3) In cazul in care pachetele, cutiile sau sticlele sunt invelite in celofan sau sunt prevazute cu un alt invelis de protectie transparent, marcajele se aplica sub acest invelis.
    (4) Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului prin confiscare, potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de catre unitatea autorizata de Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Aceste marcaje vor fi inscriptionate cu initialele Ministerului Finantelor, cu indicativul rutier al judetului in care se afla directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat care solicita marcajele, precum si cu codul atribuit lotului confiscat.
    (5) Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje. Valorificarea produselor respective se va face potrivit prevederilor legale in vigoare.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (1) Responsabilitatea marcarii produselor in scopul comercializarii revine agentilor economici producatori interni sau importatori, detinatori ai licentelor de atestare a dreptului de marcare.
    (3) Licentele de atestare a dreptului de marcare - in cazul importatorilor - atesta si dreptul de efectuare a importului si se emit in baza contractelor incheiate direct cu producatorul extern sau cu reprezentantul acestuia.

    NORME
    5. - (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanta, responsabilitatea marcarii produselor revine agentilor economici producatori sau importatori care detin licente pentru atestarea dreptului de marcare. Aceste licente pot fi acordate numai agentilor economici - persoane fizice autorizate sau persoane juridice - inmatriculati in Romania. Marcajele se aplica efectiv pe produs de catre producatorul intern sau extern.
    (2) Licentele de atestare a dreptului de marcare - in cazul importatorilor - atesta si dreptul de efectuare a importului si se emit in baza contractelor incheiate direct cu producatorul extern sau cu reprezentantul acestuia.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (5) Licentele de atestare a dreptului de marcare se elibereaza de catre Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante.

    NORME
    6. A1 - (1) Pentru productia interna de produse supuse marcarii, licentele pentru atestarea dreptului de marcare se acorda de catre Ministerul Finantelor in cazul tigaretelor si al produselor din tutun si de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti in cazul alcoolului si al bauturilor alcoolice.
    (2) Aceste licente se acorda in baza unei cereri-tip, conform modelului din anexa nr. 1, insotita de urmatoarele documente prezentate in fotocopii, certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) licenta de fabricatie eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    b) documentele legale de constituire a societatii comerciale, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei (statutul si contractul societatii comerciale sau actul unic de constituire, hotararea judecatoreasca de infiintare a acesteia, certificatul de inmatriculare la registrul comertului, certificatul de inregistrare fiscala);
    c) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de Ministerul de Interne din Romania;
    d) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va purta viza organelor fiscale teritoriale in raza carora se afla fiecare dintre aceste locuri de desfasurare a activitatii agentului economic in cauza;
    e) situatia intocmita de organele fiscale teritoriale, din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat.
    (3) Licenta pentru atestarea dreptului de marcare se acorda, in baza acelorasi documente prevazute la alin. (2), si agentilor economici care cumpara de la alti agenti economici producatori sau importatori produse de natura celor prevazute la pct. 2 alin. (3) din prezentele norme, in stare varsata, in vederea imbutelierii si comercializarii in nume propriu.
    6. B. - (1) Pentru importul de produse supuse marcarii, licentele de atestare a dreptului de marcare atesta si dreptul de efectuare a importului. Aceste licente se acorda de catre Ministerul Finantelor in cazul tigaretelor si produselor din tutun, iar pentru alcool si bauturi alcoolice, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Aceste licente se acorda in baza cererii-tip, prezentata in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele documente, prezentate in fotocopii, certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a societatii comerciale, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei (statutul si contractul societatii comerciale sau actul unic de constituire, hotararea judecatoreasca de infiintare a acesteia, certificatul de inmatriculare la registrul comertului, certificatul de inregistrare fiscala);
    b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de Ministerul de Interne din Romania;
    c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a producatorului extern, care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului de licenta;
    d) scrisoare de bonitate bancara;
    e) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va purta viza organelor fiscale teritoriale in raza carora se afla fiecare dintre aceste locuri de desfasurare a activitatilor agentului economic in cauza;
    f) situatia intocmita de organele fiscale teritoriale, din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat.
    (3) Licentele pentru atestarea dreptului de marcare, in cazul produselor provenite din import, vor fi semnate astfel:
    - in cazul tigaretelor si produselor din tutun, de catre secretarul de stat coordonator al directiei emitente a acestor licente, cu avizul Directiei Generale a Vamilor;
    - in cazul alcoolului si bauturilor alcoolice, de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, cu avizul directiei regionale vamale.
    (4) O fotocopie de pe licenta pentru atestarea dreptului de marcare va fi transmisa de catre autoritatea emitenta Directiei de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    6. C. - Pentru agentii economici importatori de alcool si bauturi alcoolice, in vrac, produse care nu sunt supuse marcarii si pentru care agentii economici respectivi nu detin licente de atestare a dreptului de marcare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti elibereaza licente de import in baza unei cereri, conform modelului din anexa nr. 1 a). Eliberarea licentelor de import in acest caz se face in baza aceleiasi documentatii ca cea prevazuta la pct. 6. B. alin. (2).
    6. D. - Cererile insotite de documentele prevazute la pct. 6. A. alin. (2) si pct. 6. B. alin. (2) se inregistreaza la Ministerul Finantelor sau la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in Registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de atestare a dreptului de marcare sau a licentelor de import, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    6. E. - Termenul de eliberare a licentelor mentionate mai sus este de 15 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete de catre agentul economic.
    6. F. - Licenta de atestare a dreptului de marcare este nominala si nu poate fi cedata direct sau indirect. Aceasta poate fi insa utilizata si de catre sucursalele sau filialele, cu sau fara personalitate juridica, ale agentului economic detinator de licenta.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (6) Licentele de atestare a dreptului de marcare, atat pentru agentii economici producatori interni, cat si pentru importatori, au valabilitate pana la data de 31 decembrie a anului in care au fost emise.

    NORME
    7. - Cererile pentru eliberarea licentelor de atestare a dreptului de marcare sau a licentelor de import pentru anul urmator pot fi depuse la organul emitent cu incepere de la data de 1 noiembrie a anului in curs.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (8) Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate ori marcate altfel decat s-a specificat la art. 3 si la art. 4 alin. (1) vor fi considerate nemarcate.

    NORME
    8. - Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete, deteriorate ori marcate altfel decat se prevede in ordonanta, sunt considerate nemarcate, fapta sanctionandu-se potrivit prevederilor art. 15 lit. f) din ordonanta.

    ORDONANTA
    Art. 7
    Nu sunt supuse obligatiei de marcare prin timbre, banderole sau etichete:
    - produsele din productia interna destinate exportului;
    - produsele destinate testelor de laborator sau de calitate, efectuate de catre alte organe decat de catre producator;
    - produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar;
    - produsele comercializate in valuta prin magazinele pentru deservirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, precum si prin magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze marfuri in regim duty-free sau in sistem cambuza.

    NORME
    9. - (1) Pentru situatiile in care nu se prevede obligativitatea marcarii, prevazute la art. 7 din ordonanta, producatorii si importatorii sunt obligati sa conduca evidente distincte, pe baza de documente justificative (pentru productia interna: fisa limita, raportul de productie, nota de predare, fisa de magazie, facturile, dupa caz, iar pentru import: factura externa, declaratia vamala de import).
    (2) In cazul in care se schimba destinatiile initiale ale produselor prevazute la art. 7 din ordonanta, in scopul valorificarii la intern, producatorii si importatorii au obligatia sa marcheze aceste produse conform prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta.

    ORDONANTA
    Art. 8
    (2) Marcajele se vand la preturi care acopera, pentru unitatea autorizata, costurile plus profitul aferent tiparirii.

    NORME
    10. - In valoarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor nu se includ accizele datorate bugetului de stat, achizitionarea lor de catre agentii economici producatori sau importatori facandu-se la un pret reprezentand costul si profitul aferent tiparirii.

    ORDONANTA
    Art. 8
    (3) Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni si importatorilor.

    NORME
    11. - Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni si importatorilor, precum si agentilor economici prevazuti la pct. 23 din prezentele norme.

    ORDONANTA
    Art. 10
    (1) Timbrele, banderolele sau etichetele se elibereaza de catre unitatea specializata, autorizata cu tiparirea, nominal, fiecarui agent economic, in baza notelor de comanda aprobate. In cazul agentilor economici importatori, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala.

    NORME
    12. - (1) Pentru procurarea marcajelor, agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente pentru atestarea dreptului de marcare, completeaza nota de comanda conform modelului din anexa nr. 3, in trei exemplare, dintre care doua exemplare se depun la autoritatea emitenta a licentei.
    (2) In cazul agentilor economici importatori, eliberarea marcajelor de catre unitatea autorizata cu tiparirea se face numai in prezenta reprezentantilor Directiei de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care vor supraveghea aceste marcaje pana la expedierea lor in regim de export temporar.

    ORDONANTA
    Art. 10
    (2) Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei de atestare a dreptului de marcare.

    NORME
    13. - (1) In baza notelor de comanda aprobate se atribuie fiecarui producator intern sau importator de produse supuse marcarii un cod special (bazat pe codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau importate de catre acestia. In cazul in care indicativul judetului, respectiv al tarii din care se face importul, nu contine doua, respectiv trei caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra "0" in fata indicativului existent. Acelasi principiu se va aplica si in cazul codurilor fiscale care vor fi completate cu cifra "0", astfel incat numarul total de caractere sa fie zece. Sistemul de codificare speciala pentru producatorii interni sau pentru importatori este prevazut in anexa A2.
    (2) In cazul importatorilor care nu au contracte incheiate direct cu producatorul extern, ci cu un reprezentant al acestuia, marcajele vor fi expediate producatorului extern, iar codul atribuit va contine indicativul tarii din care se face efectiv importul.
    (3) Dupa aprobarea comenzii, autoritatea emitenta a licentei va intocmi o situatie centralizatoare in trei exemplare, conform modelului din anexa nr. 4. Exemplarul 1 al acestei situatii, insotit de exemplarul 1 al notei de comanda, se transmite, in termen de 5 zile de la aprobare, unitatii specializate, autorizata cu tiparirea marcajelor. Exemplarul 2 se va transmite, in acelasi termen, serviciilor de prelucrare automata a datelor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, iar exemplarul 3 se va pastra in arhiva proprie. Lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a transmite Directiei generale de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor, cumulat de la inceputul anului, situatia marcajelor aprobate, ridicate si utilizate de catre fiecare producator intern si importator de bauturi alcoolice. Aceasta situatie se va intocmi separat pentru fiecare grupa de produse supuse marcarii.
    (4) Directia generala de tehnologia informatiei financiare va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, Directiei generale de proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului situatia centralizata, pe tara, a tuturor marcajelor aprobate, ridicate si utilizate, pe grupe de produse supuse marcarii.
    (5) Unitatea autorizata cu tiparirea marcajelor realizeaza marcajele in baza situatiilor centralizatoare si este obligata sa tina evidenta tipariturilor. Lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, este obligata sa comunice Ministerului Finantelor - Directia generala de proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului situatia cantitatilor de timbre livrate pentru tigarete si produse din tutun, iar directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia cantitatilor de banderole livrate pentru alcool si bauturi alcoolice.
    (6) Marcajele vor fi realizate prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune, aprobate de Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte.
    (7) Unitatea specializata autorizata cu tiparirea marcajelor realizeaza marcajele pe baza situatiei centralizatoare a notelor de comanda si numai dupa prezentarea de catre agentul economic producator intern sau importator a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii marcajelor comandate in contul acesteia.
    (8) Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza bancii la care agentii economici producatori interni sau importatori si-au deschis contul.
    (9) Termenul de executare a comenzilor de catre unitatea autorizata cu tiparirea este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii situatiei centralizatoare a notelor de comanda si a prezentarii dovezii de plata.
    (10) Pana la eliberarea timbrelor, a banderolelor si a etichetelor de marcare, acestea se depoziteaza la unitatea autorizata cu tiparirea marcajelor, in conditii de deplina securitate.
    (11) Agentii economici importatori care detin licenta de atestare a dreptului de marcare pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a acestei licente. Marcajele neintroduse in tara in termenul de valabilitate a licentei nu mai pot fi utilizate pentru marcare.

    ORDONANTA
    Art. 10
    (3) In cazul importurilor de produse supuse marcarii, fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentelor de atestare a dreptului de marcare, numai daca importatorul prezinta dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor, corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.

    NORME
    14. - (1) Sumele privind plata anticipata a accizelor se vireaza in contul organului vamal in care se vireaza si obligatiile vamale la importurile efective. Dovada platii accizelor si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza bancii la care agentii economici si-au deschis contul, precum si viza organului fiscal teritorial unde acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    (2) Pentru marcajele returnate de catre agentii economici importatori la unitatea autorizata cu tiparirea, se restituie contravaloarea accizelor aferente acestor marcaje, achitata la aprobarea comenzilor. Restituirea sumelor respective se face de catre autoritatea vamala din contul organului vamal din care s-a facut plata, la cererea agentului economic, in termen de pana la 10 zile lucratoare, in baza documentelor justificative vizate de Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    (3) Regimul prevazut la alin. (2) se aplica si in cazul marcajelor aprobate si neridicate in termenul legal de la unitatea autorizata cu tiparirea.

    ORDONANTA
    Art. 10
    (4) Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de catre producatorul intern sau de catre importator altor agenti economici.

    NORME
    15. - (1) Marcajele nu pot fi revandute altor agenti economici, cele neutilizate in termenele prevazute de lege urmand a fi restituite in termen de 15 zile unitatii autorizate cu tiparirea marcajelor, care va proceda la distrugerea acestora.
    (2) In situatia in care un agent economic producator intern sau importator isi inceteaza activitatea, isi cesioneaza partial sau integral activitatea ori isi modifica statutul sub orice forma, acesta are obligatia ca, in termen de 15 zile, sa comunice autoritatii emitente a licentei numarul si codul marcajelor neutilizate la acea data, inclusiv ale celor neintroduse in tara prin importuri efective la acel moment, si sa le restituie unitatii autorizate cu tiparirea marcajelor, care va proceda la distrugerea lor.
    (3) In cazul in care organele de control abilitate de lege constata nerespectarea prevederilor alineatului precedent, sunt obligate sa comunice acest fapt autoritatii emitente a licentei, care va proceda la anularea acesteia.
    (4) Procentul maxim admis de marcaje distruse in procesul de productie si care nu pot fi recuperate pentru a fi evidentiate este de 1,5% din numarul marcajelor utilizate.
    (5) Agentii economici producatori sau importatori vor tine o evidenta distincta a marcajelor deteriorate, conform modelului din anexa nr. 5.
    (6) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special destinat pentru aceasta, potrivit anexei nr. 6.
    (7) Marcajele deteriorate la agentii economici producatori interni sau importatori nu vor fi utilizate, acestea urmand regimul celor neutilizate.
    (8) Marcajele deteriorate, evidentiate in anexa nr. 6, insotite de un exemplar din anexa nr. 5, se depun de catre fiecare agent economic producator intern sau importator, semestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la unitatea specializata, autorizata cu tiparirea, in vederea distrugerii.
    (9) Costul marcajelor neutilizate sau deteriorate nu se restituie, iar cheltuielile legate de distrugerea lor se suporta de catre agentul economic in cauza.

    ORDONANTA
    Art. 11
    (1) Agentii economici producatori interni, precum si agentii economici importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii emitente a licentei de atestare a dreptului de marcare, situatia utilizarii marcajelor.

    NORME
    16. - Agentii economici producatori interni sau importatori sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, atat autoritatii emitente a licentei, cat si Directiei Generale a Vamilor - in cazul importurilor -, situatia privind utilizarea marcajelor, conform formularului din anexa nr. 7. In vederea confirmarii realitatii datelor inscrise in documentele de justificare a utilizarii marcajelor pentru import, aceste documente vor fi certificate si de Directia Generala a Vamilor.

    ORDONANTA
    Art. 12
    (1) In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele sau etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.

    NORME
    17. - In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele sau etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza de catre acestia pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.

    ORDONANTA
    Art. 12
    (2) Dupa expirarea acestui termen, agentii economici importatori sunt obligati sa returneze unitatii specializate, autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neutilizate prin neexpedierea, in regim de export temporar, partenerilor externi.

    NORME
    18. - Distrugerea se va realiza sub supraveghere vamala.

    ORDONANTA
    Art. 12
    (4) Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import se depune o declaratie vamala de reimport pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.

    NORME
    19. - Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import se depune o declaratie vamala de reimport pentru marcajele reintroduse in tara, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.

    ORDONANTA
    Art. 13
    Controlul respectarii regimului legal privind marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevazute in prezenta ordonanta se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.

    NORME
    20. - (1) Controlul respectarii regimului legal privind marcarea prin timbre, banderole sau etichete a produselor de natura celor prevazute in ordonanta se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
    (2) Unitatea autorizata cu tiparirea marcajelor are obligatia de a efectua expertizarea acestora, la solicitarea organelor de control.
    (3) Organele de control prevazute de lege vor informa periodic autoritatea emitenta a licentei despre constatarile referitoare la incalcarea prevederilor legale privind marcarea de catre agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente.
    (4) Agentii economici producatori sau importatori au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.

    ORDONANTA
    Art. 15
    (16) In cazul anularii licentei de atestare a dreptului de marcare, autoritatea emitenta poate emite o noua licenta agentului economic producator sau importator, dar numai dupa un termen limita de 30 de zile de la anulare, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea ordonantei.

    NORME
    21. - In cazul anularii licentei de atestare a dreptului de marcare, autoritatea emitenta poate emite o noua licenta agentului economic producator sau importator, dar numai dupa un termen limita de 30 de zile de la anulare, in urmatoarele conditii:
    a) agentul economic se afla la prima abatere de la prevederile legale;
    b) eliminarea cauzelor care au condus la anularea licentei de atestare a dreptului de marcare.

    ORDONANTA
    Art. 16
    Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

    NORME
    22. - Contestatiile la sanctiunile aplicate de organele de control potrivit prevederilor art. 15 din ordonanta urmeaza regimul instituit de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

    ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 86/1998

    Art. 2
    (3) Agentii economici prevazuti la alin. (1), care, potrivit listelor de inventariere, detin in stoc bauturi alcoolice peste limita cantitativa de 1.000 de sticle sau peste limita valorica de 50.000.000 lei, pot solicita organelor fiscale teritoriale banderole pentru marcarea acestor produse.

    NORME
    23. - (1) Agentii economici din reteaua comerciala, inclusiv restaurante, unitati hoteliere si de turism si altele similare, care, la data intrarii in vigoare a ordonantei*), inregistrau in stoc cantitati de bauturi alcoolice nemarcate, achizitionate din tara sau din import - inainte de data de 1 iulie 1998 -, peste limita cantitativa de 1.000 de sticle sau peste limita valorica de 50.000.000 lei, vor putea solicita organelor fiscale teritoriale, pana la data de 1 noiembrie 1998, banderole pentru marcarea acestor produse. Limita valorica de 50.000.000 lei va fi stabilita in functie de pretul de achizitie al produselor in cauza.
------------
    *) Textul se refera la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 86/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

    (2) Pentru procurarea marcajelor, titularii prevazuti la alin. (1) vor completa, in baza datelor inscrise in listele de inventariere, o singura nota de comanda, in trei exemplare, catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat in raza careia isi desfasoara activitatea, conform modelului prezentat in anexa nr. 3. Doua exemplare se depun spre aprobare la organul fiscal.
    (3) In baza notelor de comanda aprobate, organul fiscal atribuie fiecarui agent economic prevazut la alin. (1) un cod special (bazat pe codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele din stoc. In cazul in care indicativul judetului nu contine doua caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra "0" in fata indicativului existent. Acelasi principiu se va aplica si in cazul codurilor fiscale, care vor fi completate cu "0", astfel incat numarul total de caractere sa fie zece.
    (4) Dupa aprobarea comenzilor, organul fiscal va intocmi distinct pentru agentii economici prevazuti la alin. (1) o situatie centralizatoare in trei exemplare, conform modelului din anexa nr. 4. Exemplarul 1 al acestei situatii, insotit de exemplarul 1 al notelor de comanda, se transmite, in termen de 5 zile de la aprobare, unitatii specializate, autorizata cu tiparirea marcajelor. Exemplarul 2 se va transmite, in acelasi termen, serviciilor de prelucrare automata a datelor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, iar exemplarul 3 se va pastra in arhiva proprie. Serviciile de prelucrare automata a datelor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia ca, pana la data de 20 a lunii urmatoare, sa transmita Directiei generale de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor, cumulat de la data de 1 noiembrie 1998, situatia marcajelor aprobate, ridicate si utilizate de catre agentii economici respectivi. Aceasta situatie se va intocmi separat pentru fiecare grupa de produse supuse marcarii.
    (5) Incepand cu data de 1 decembrie 1998, Directia generala de tehnologia informatiei financiare va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, Directiei generale de proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului situatia centralizata, pe tara, a tuturor marcajelor aprobate, ridicate si utilizate, pe grupe de produse supuse marcarii, aferente stocurilor de alcool si bauturi alcoolice.
    (6) Unitatea autorizata cu tiparirea marcajelor realizeaza banderolele in baza situatiei centralizatoare a notelor de comanda si in termen de 20 de zile lucratoare de la prezentarea de catre agentul economic a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii banderolelor comandate in contul acestora. Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza bancii la care agentii economici si-au deschis contul.
    (7) Eliberarea banderolelor pentru agentii economici prevazuti la alin. (1) se va efectua direct de catre unitatea autorizata cu tiparirea.
    (8) Aplicarea efectiva a banderolelor in acest caz se va face de catre agentii economici prevazuti la alin. (1).
    (9) Banderolele vor fi realizate prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune, aprobate de Ministerul Finantelor.
    (10) Unitatea specializata, autorizata cu tiparirea marcajelor, este obligata sa tina evidenta tipariturilor si, lunar, incepand cu luna decembrie a anului 1998, sa comunice directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia cantitatilor de banderole livrate pentru stocurile de alcool si bauturi alcoolice.
    (11) Prevederile art. 15 din ordonanta se aplica si agentilor economici prevazuti la alin. (1).

    II

    24. - Marcajele eliberate in cursul anilor 1996 si 1997 agentilor economici care detin licente de import pentru tigarete si produse din tutun si in anul 1998 isi pierd valabilitatea, daca, in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordinului ministrului finantelor nr. 998/1998, nu sunt reintroduse in tara fie prin importuri efective, fie pentru distrugere.

    III

    25. - Importurile aferente comenzilor de marcaje aprobate inainte de intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/1998 vor fi efectuate potrivit prevederilor actelor normative in vigoare la data aprobarii comenzilor.

    ANEXA 1

    Nr. ....... din ........

                                CERERE
    de acordare a licentei pentru atestarea dreptului de marcare

    Agentul economic ................, cu sediul in ................, str. ................ nr. ....., inregistrat in registrul comertului la nr. ......, codul fiscal ................, telefon ................, fax ................, telex ................, reprezentat prin ................, domiciliat in ................, str. ................, nr. ...., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., sectorul ..., judetul ................, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. .........., eliberat/a de ................, avand functia de ................, pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei pentru atestarea dreptului de marcare:
    1 ..................................
    2 ..................................
    3 ..................................

               Data ..........

                                               Semnatura
                                         ......................


    Domnului director general al Directiei generale ...........................

    ANEXA 1a)

    Nr. ....... din ........

                                CERERE
                 pentru acordarea licentei de import

    Agentul economic ................, cu sediul in ................, str. ................ nr. ....., inregistrat in registrul comertului la nr. ......, codul fiscal ................, telefon ................, fax ................, telex ................, reprezentat prin ................, domiciliat in ................, str. ................, nr. ...., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., sectorul ..., judetul ................, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/a de ................, avand functia de ................, pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei de import pentru:
    1 ..................................
    2 ..................................
    3 ..................................

               Data ..........

                                               Semnatura
                                         ......................


    Domnului director general al Directiei generale ...........................

    ANEXA 2

                                REGISTRUL
    de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de atestare a
             dreptului de marcare sau a licentelor de import
 __________________________________________________________________________
| Numarul de   |          | Numele si adresa | Modul de  | Data eliberarii |
| inregistrare |   Data   |  solicitantului  | rezolvare | (respingerii)   |
|              |          |                  |           | licentei        |
|______________|__________|__________________|___________|_________________|
|______________|__________|__________________|___________|_________________|
|______________|__________|__________________|___________|_________________|
|______________|__________|__________________|___________|_________________|

    ANEXA 3

                        NOTA DE COMANDA Nr.........
     pentru timbre, banderole si etichete din .........................
                                               (ziua) (luna)    (anul)

    Denumirea agentului economic ......................................
    Codul de inregistrare fiscala .....................................
    Codul de marcare ..................................................
    Sediul:
    localitatea ..........., str. ........... nr. ...., sectorul ....., judetul ............, codul postal .........., telefon ..........
 ___________________________________________________________________
|                  |            |      | Pretul |        | Valoarea |
| Tipul marcajului | Cantitatea | U.M. | unitar | T.V.A. |  totala  |
|__________________|____________|______|________|________|__________|
|__________________|____________|______|________|________|__________|
|__________________|____________|______|________|________|__________|

    Semnatura si stampila     Data aprobarii comenzii ...............
        solicitantului        Numarul marcajelor aprobate ...........
    .....................     Modalitatea de plata ..................


    ANEXA 4

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
                          a notelor de comanda
 ________________________________________________________________________
| Numarul de   | Denumirea |        |          | Numarul de | Numarul de |
| inregistrare | agentului | Sediul | Codul de | marcaje    | marcaje    |
|              | economic  |        | marcare  | solicitate | aprobate   |
|______________|___________|________|__________|____________|____________|
|______________|___________|________|__________|____________|____________|
|______________|___________|________|__________|____________|____________|
|______________|___________|________|__________|____________|____________|
|    TOTAL:    |           |        |          |            |            |
|______________|___________|________|__________|____________|____________|

                                               Semnatura si stampila
                                               .....................

    ANEXA 5

                                     EVIDENTA
            marcajelor deteriorate*) in luna ............ anul ......

    Numarul licentei ...............................
    Codul de marcare ...............................
    Denumirea agentului economic ...................
    Sediul:
    localitatea ............., str. .............. nr. ....., sectorul ........, judetul ........., codul fiscal ..............

 ________________________________________________________________________
| Nr. crt. | Cauzele deteriorarii | Numarul de | Numarul de | Numarul de |
|          |                      | timbre     | banderole  | etichete   |
|__________|______________________|____________|____________|____________|
|__________|______________________|____________|____________|____________|
|__________|______________________|____________|____________|____________|
|__________|______________________|____________|____________|____________|
|  TOTAL:  |          x           |            |            |            |
|__________|______________________|____________|____________|____________|

                             Certificata de conducerea agentului economic
                             Data ..............................
                             Semnatura .........................    Organul fiscal                Verificat de .................
    Semnatura .............       Data .........................


------------
    *) Cantitatea de marcaje deteriorate se va incadra in limita procentului maxim admis, prevazut la pct. 15 alin. (4) din normele metodologice, si va fi justificata prin:
    - marcajele evidentiate conform anexei nr. 6;
    - alte cauze.

    ANEXA 6

    Denumirea agentului economic ..............
    Data intocmirii ...........................

                           MARCAJE DETERIORATE
 _______________________________________________________________________
|_______________________|_______________________|_______________________|
|_______________________|_______________________|_______________________|
|_______________________|_______________________|_______________________|
|                       |   Loc pentru lipire   |                       |
|_______________________|_______________________|_______________________|
|_______________________|_______________________|_______________________|
|_______________________|_______________________|_______________________|
|_______________________|_______________________|_______________________|

        Numele si prenumele                  Semnatura sefului de sectie
    persoanei care le-a utilizat             ...........................
     ..........................


        Semnatura .............


    ANEXA 7

                                EVIDENTA
           achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor
                          in luna ...... anul ....

    Denumirea agentului economic ......................
    Data ..............................................
    Sediul:
    localitatea .........., str. ........... nr. ...., sectorul ........., judetul ..............., codul fiscal ........., codul de marcare .........
 _____________________________________________________________________________
| Nr. |                                | Numarul   | Numarul de | Numarul     |
|crt. |                                | de timbre | banderole  | de etichete |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  1. | Stoc la inceputul lunii        |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  2. | Cumparari in cursul lunii      |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  3. | TOTAL I (rd. 1 + rd. 2)        |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  4. | Marcaje utilizate pentru       |           |            |             |
|     | produsele din productia        |           |            |             |
|     | interna                        |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  5. | Marcaje expediate              |           |            |             |
|     | producatorilor din strainatate |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  6. | Marcaje deteriorate            |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  7. | TOTAL MARCAJE UTILIZATE        |           |            |             |
|     | (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)        |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|
|  8. | Stoc la sfarsitul lunii        |           |            |             |
|     | (rd. 3 - rd. 7)                |           |            |             |
|_____|________________________________|___________|____________|_____________|

                   Certificata de conducerea agentului economic
                   Data .........................
                   Semnatura ..................................

    Organul fiscal                        Verificat de ...............
    Semnatura ............                Data .......................


    ANEXA A1

                             MACHETELE
                     timbrelor si banderolelor

    a) Timbre pentru tigarete si produse din tutun
                   - 45 mm -
        ______________________________
       |                              |
       |                              | - 22 mm -
       |______________________________|

    b) Banderole pentru marcarea bauturilor alcoolice:
    - butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., peste sau egale cu 500 ml:
      - aplicare in forma de "U"
                             - 160 mm -
        ___________________________________________________
       |                                                   |
       |                                                   | - 18 mm -
       |___________________________________________________|

      - aplicare in forma de "L"
                       - 80 mm -
        _______________________________________
       |                                       |
       |                                       | - 18 mm -
       |_______________________________________|

    - butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub 500 ml:

      - aplicare in forma de "U"
                          - 120 mm -
        ______________________________________________
       |                                              |
       |                                              | - 18 mm -
       |______________________________________________|

     - aplicare in forma de "L"
                      - 60 mm -
        ____________________________________
       |                                    |
       |                                    | - 18 mm -
       |____________________________________|

    - butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub sau egale cu 50 ml:

      - aplicare in forma de "U"
                      - 60 mm -
        ____________________________________
       |                                    |
       |                                    | - 18 mm -
       |____________________________________|

      - aplicare in forma de "L"
                  - 40 mm -
        ____________________________
       |                            |
       |                            | - 18 mm -
       |____________________________|


    ANEXA A2

                        SISTEM DE CODIFICARE SPECIALA

    a) Tigarete si produse din tutun:
    - pentru producatorii interni
                      _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A          RO |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize                          cod fiscal

    - pentru importatori
                  _   _   _       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A         |_| |_| |_|     |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize       indicativul                    cod fiscal
                 tarii din
                 care se
                 face
                 importul

    b) Bauturi alcoolice:
    - pentru producatorii interni platitori de accize
                  _   _           _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A         |_| |_|         |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize       indicativul                    cod fiscal
                 judetului de
                 resedinta al
                 producatorului

    - pentru producatorii interni neplatitori de accize
                  _   _           _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       X         |_| |_|         |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    neplatitor   indicativul                    cod fiscal
                 judetului de
                 resedinta al
                 producatorului

    - pentru importatori
                  _   _   _       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A         |_| |_| |_|     |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize       indicativul                    cod fiscal
                 tarii din
                 care se
                 face
                 importul

    NOTA:
    In cazul in care indicativul judetului, respectiv al tarii din care se face importul, nu contine doua, respectiv trei caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra 0 in fata indicativului existent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1772/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1772 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1772/1998
Ordin 998 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 457 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, cu modificarile ulterioare
Ordin 126 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 2143 1997
pentru aprobarea Normelor de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 2045 1997
pentru aprobarea Normelor de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordin 1419 1997
pentru aprobarea Normelor de modificare si de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213 din 5 februarie 1996
Ordin 213 1996
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Ordonanţa 23 1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu