E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 588 din 14 septembrie 1998

privind instituirea regimului de supraveghere fiscala a productiei interne, importului, circulatiei si comercializarii alcoolului si a bauturilor alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 24 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru inregistrarea tuturor producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale, precum si a capacitatilor de productie ale acestora se instituie urmatoarele masuri:
    a) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor identifica - in raza lor de activitate - toti agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situatiile centralizatoare vor fi intocmite potrivit modelului din anexa nr. 1 si vor fi transmise Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte si Garda financiara centrala, pana la data de 1 noiembrie 1998;
    b) agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi intocmite conform modelului din anexa nr. 2 si vor fi depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, pana la data de 1 noiembrie 1998;
    c) agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale sau persoane fizice autorizate -, detinatori de cazane sau de alte instalatii de producere a bauturilor alcoolice naturale distilate din prune si din alte fructe, din tescovina, drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, intocmite conform modelului din anexa nr. 3, vor fi depuse pana la data de 1 noiembrie 1998 la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Listele intocmite conform prevederilor lit. b) si c) se vor centraliza de catre fiecare directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, conform modelelor din anexele nr. 4 si 5, si vor fi transmise Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte si Garda financiara centrala, pana la data de 15 noiembrie 1998. Realitatea datelor inscrise in listele de inventariere mentionate mai sus va fi verificata semestrial de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Modificarea capacitatilor de productie, initial declarate, se face numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) La realizarea unor noi capacitati de productie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum si de bauturi alcoolice naturale agentii economici vor solicita, in prealabil, avizul organelor fiscale teritoriale, care cu aceasta ocazie ii vor lua in evidenta centralizata a producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale.
    (3) Trimestrial, pana la finele primei luni a trimestrului urmator, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor, in raport cu modificarile intervenite in cursul trimestrului.

    Sectiunea I
    Sistemul de supraveghere fiscala a productiei interne de alcool
    Art. 3
    Regimul de supraveghere fiscala instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte se aplica tuturor agentilor economici producatori de alcool, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar si alcool de sinteza.
    Art. 4
    (1) Pentru fiecare agent economic producator de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare supraveghetori fiscali, care vor supraveghea, zilnic, intrarile de materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, inregistrarea in contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997. Receptia cantitativa a materiei prime se va face cu mijloace de masurare legale.
    (2) In cazul in care pentru producerea alcoolului se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie vor fi intocmite in 3 exemplare, pe formulare speciale, si vor purta obligatoriu viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar ramane la agentul economic care a achizitionat materia prima, exemplarul 2 la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3 la supraveghetorul fiscal. De asemenea, supraveghetorul fiscal va pastra si un exemplar al documentelor de receptie a materiei prime achizitionate de la agentii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate.
    (3) In vederea inregistrarii corecte a intregii productii de alcool obtinute, fiecare agent economic producator de alcool este obligat sa se doteze cu mijloace automate de masurare, denumite in continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare determinarii cantitatii de alcool si concentratiei acestuia, exprimate in litri si in grade de tarie alcoolica pe fiecare sortiment de alcool in parte. Contoarele se supun obligatoriu controlului metrologic al statului, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
    (4) Obligatia dotarii cu astfel de contoare revine tuturor producatorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic si alcool de sinteza, si urmeaza a se realiza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Producatorii sunt obligati sa efectueze, pe cheltuiala lor, atat instalarea, cat si utilizarea normala a acestor contoare.
    (5) Contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic alimentar si la iesirea din coloana aferenta alcoolului tehnic.
    (6) Agentii economici producatori de alcool sunt obligati ca, in acelasi termen prevazut la alin. (4), sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele in care se depoziteaza alcoolul, indiferent de natura acestuia.
    Art. 5
    (1) Pe intregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, etilic alimentar, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pana la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii.
    (2) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si rafinare trebuie imbinate in asa fel incat sa poata fi sigilate cu plumb. Sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si vor purta obligatoriu insemnele acestor directii, iar sigilarea si desigilarea se vor face de catre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel incat sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sa fie mentinute intacte.
    (3) Sigiliile mentionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor si care se supun reglementarilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Art. 6
    (1) Supraveghetorii fiscali au obligatia sa verifice:
    a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului;
    b) corecta inregistrare a intrarilor de materii prime, inclusiv cele primite pentru prelucrare in sistem de prestari de servicii;
    c) inscrierea corecta a alcoolului obtinut in rapoartele zilnice de productie si in documentele de transfer-predare catre sectiile de prelucrare sau depozitele de produse finite, in concordanta cu inregistrarile mijloacelor de masurare;
    d) concordanta dintre consumul energetic lunar si productia de alcool obtinuta;
    e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar si tehnic, inscrise in evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse;
    f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre sectiile de prelucrare a alcoolului, care sta la baza intocmirii decontului de accize;
    g) realitatea livrarilor de alcool, indiferent de natura acestuia, catre beneficiari, prin confruntarea cantitatilor eliberate din magazie cu cele inscrise in avizele de expeditie si in facturi;
    h) modul de calcul, evidentiere si virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar;
    i) realitatea si corectitudinea datelor inscrise in decontul lunar de accize;
    j) depunerea la termen la organele fiscale teritoriale a decontului de accize;
    k) derularea contractelor de obtinere a alcoolului in sistem de prestari de servicii;
    l) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor fata de bugetul de stat.
    (2) In vederea certificarii realitatii tuturor operatiunilor reflectate in documentele aferente productiei de alcool, indiferent de natura acestuia, incepand de la intrarea materiei prime pana la livrarea alcoolului catre sectiile de prelucrare sau catre terti, toate documentele intocmite vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat.
    (3) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligatia de a aplica sigiliile si de a inregistra intr-un registru special toate cererile de desigilare ale agentilor economici.
    (4) Supraveghetorul fiscal sesizeaza directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti in legatura cu nedotarea producatorilor de alcool cu contoare, in termenul specificat la art. 4 alin. (4), in vederea aplicarii masurilor legale ce se impun.
    Art. 7
    (1) Desigilarea aparatelor si pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai in baza unei solicitari scrise din partea producatorului de alcool sau in situatii de avarie.
    (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin 3 zile inainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal intocmeste un proces-verbal de desigilare. In procesul-verbal se vor consemna data desigilarii si cantitatea de alcool - in litri si in grade -, inregistrata de contoare la momentul desigilarii, precum si stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare si recipiente.
    (3) Se interzice producatorilor sa rupa sau sa deterioreze sigiliile aplicate de catre supraveghetorului fiscal. In cazul in care sigiliul este rupt accidental sau in caz de avarie, producatorul trebuie sa solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele ruperii accidentale sau ale avariei si consecintele acesteia.
    (4) Supraveghetorul fiscal este obligat ca in termen de maximum 24 de ore de la solicitarea producatorului sa se prezinte pentru a constata cauzele ruperii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
    (5) Daca producatorul constata un incident sau o anomalie in functionarea unui contor, el trebuie sa faca imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnata intr-un registru special destinat acestui scop, si se va proceda imediat la remedierea defectiunii. Totodata, producatorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, in vederea desigilarii mijloacelor de masurare si repunerii lor in stare de functionare si resigilare.
    (6) Daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se suspenda activitatea de producere a alcoolului.
    (7) Suspendarea se face in baza unui proces-verbal de suspendare, incheiat de catre supraveghetorul fiscal in prezenta agentului economic in cauza.
    (8) In procesul-verbal incheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat intreruperea activitatii si data intreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data si indicii inregistrati de contoare in momentul suspendarii activitatii.
    (9) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, dupa caz, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, in termen de 24 de ore de la incheierea acestuia.
    (10) Reluarea activitatii dupa desigilarea instalatiilor respective sau dupa suspendare, dupa caz, se va face in baza unei declaratii de remediere a defectiunii, intocmita de agentul economic si vizata de supraveghetorul fiscal, insotita de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea.

    Sectiunea a II-a
    Sistemul de supraveghere fiscala a importurilor de alcool si de bauturi alcoolice, in vrac
    Art. 8
    Pentru supravegherea si inregistrarea cantitatilor importate de alcool si de bauturi alcoolice, in vrac, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera licente de import, in conformitate cu prevederile normelor metodologice*) emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata.
------------
    *) Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 6 aprilie 1998, si au mai fost modificate prin Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 998 din 20 mai 1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 3 iunie 1998.

    Art. 9
    In cazul alcoolului in vrac, indiferent de natura acestuia, precum si al bauturilor alcoolice in vrac, la intrarea in tara organele vamale de frontiera, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna sau recipient un sigiliu special de plumb, cu insemnele autoritatii vamale, desigilarea fiind interzisa pana la destinatia finala a acestora.
    Art. 10
    (1) In momentul efectuarii operatiunii de vamuire se va preleva obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, in scopul verificarii autenticitatii datelor inscrise in documentele insotitoare, respectiv factura, certificatele de analize fizico-chimice.
    (2) Prelevarea probei se face de catre delegatul laboratorului agreat de catre Directia Generala a Vamilor sa efectueze expertize in vederea identificarii marfurilor.
    (3) Prelevarea probei se face in prezenta autoritatii vamale, a delegatului permanent in vama din partea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si a importatorului. Daca importatorul depune o declaratie ca nu este interesat sa participe la prelevare, operatiunea respectiva se poate face in lipsa acestuia.
    (4) Operatiunea de prelevare a probelor se efectueaza in conformitate cu normele in vigoare in Romania privind esantionarea, analiza, inspectia unui lot de produse de catre delegatul laboratorului agreat.
    (5) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, din care unul este destinat laboratorului, altul autoritatii vamale, iar al treilea importatorului.
    (6) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de catre autoritatea vamala.
    (7) Transmiterea esantioanelor prelevate catre laboratoare se efectueaza prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
    (8) Operatiunea de prelevare se incheie prin intocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
    (9) Rezultatele expertizei vor fi consemnate in certificate de expertiza de catre laboratorul agreat.
    (10) Analiza produselor se face pe cheltuiala agentilor economici importatori. Analiza produselor are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a cantitatilor reale, comparativ cu cele inscrise in documentele insotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate si, eventual, a calitatii produsului.
    (11) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupa caz, "pe loc" - in cazul produselor fara continut de zahar - sau "in maximum 3 zile de la prelevarea probei" - in cazul produselor cu continut de zahar.
    (12) Termenul obligatoriu de pastrare a esantioanelor este de un an.
    Art. 11
    Prevederile art. 10 se aplica si cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice, in vrac, aduse in tara in regim de import temporar.
    Art. 12
    Cantitatile de alcool si bauturi alcoolice, in vrac, provenite din import, vor fi sigilate de catre organul vamal de frontiera si in situatia in care marfa este tranzitata catre o vama de interior in vederea efectuarii operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilata, impreuna cu documentul de insotire eliberat de autoritatea vamala de la frontiera, conform modelului din anexa nr. 7, prin care se mentioneaza cantitatea de alcool sigilata, are liber de circulatie pana la punctul vamal unde au loc operatiunea vamala de import si prelevarea de probe conform art. 10.
    Art. 13
    In toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisa este de +/- 0,3 grade vol.
    Art. 14
    Desigilarea cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice, in vrac, provenite din import, ajunse la destinatia finala, se va face in prezenta unui reprezentant al autoritatii fiscale, desemnat la solicitarea scrisa a importatorilor.
    Art. 15
    Importatorul are obligatia sa evidentieze intr-un registru special, conform modelului din anexa nr. 8, vizat de reprezentantul autoritatii fiscale in raza careia isi desfasoara activitatea, toate cantitatile de alcool, in vrac - in litri si in grade -, pe tip de alcool si destinatii ale acestuia.
    Art. 16
    Toti importatorii de alcool in vrac, indiferent de natura acestuia, precum si cei de bauturi alcoolice in vrac vor fi obligati sa mentioneze in facturile de livrare a acestor produse numarul si data licentei de import, numarul avizului sanitar pe care il poseda, precum si datele de identitate a persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea marfii.
    Art. 17
    Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, Directia Generala a Vamilor va comunica Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte si Garda financiara centrala situatia importurilor de alcool in vrac, indiferent de natura acestuia, si a bauturilor alcoolice in vrac, din care sa rezulte denumirea agentilor economici importatori, datele de identificare a acestora, cantitatile importate.

    Sectiunea a III-a
    Dispozitii comune
    Art. 18
    (1) Lunar, producatorii interni si importatorii de alcool etilic alimentar, alcool de sinteza, alcool tehnic, alcool sanitar si alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continand informatii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, si anume: denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar, valoarea, conform modelului din anexa nr. 9.
    (2) Organele fiscale vor verifica periodic realitatea datelor inscrise in situatiile prezentate, atat la agentii economici importatori si producatori interni de astfel de produse, cat si la beneficiarii acestora. Se vor urmari cu precadere destinatia data acestor tipuri de alcool de catre agentii economici cumparatori si identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinatiei initiale a alcoolului.
    Art. 19
    (1) Producatorii si importatorii vor putea livra alcool etilic alimentar in vrac, in vederea prelucrarii lui in bauturi alcoolice sau pentru imbuteliere numai agentilor economici posesori de licenta pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeasi obligatie revine producatorilor si importatorilor de bauturi alcoolice in vrac, atat in cazul vanzarii bauturilor alcoolice in vrac din productia proprie, cat si in cazul vanzarii alcoolului etilic alimentar in vrac, achizitionat pentru prelucrare si ramas disponibil. In acest scop, fiecare copie de pe facturile de vanzare va fi insotita de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare a agentilor economici beneficiari.
    (2) Incepand cu data de 1 noiembrie 1998, toate livrarile de alcool efectuate direct atat de catre producatorii interni si importatori, cat si de alti agenti economici detinatori de licente pentru atestarea dreptului de marcare vor fi facturate obligatoriu in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta facturi, facturi fiscale si avize de insotire a marfii, dupa caz, special tiparite de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    (3) Facturile, facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor avea regim special, fiind realizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997, si vor fi tiparite pe hartie si cu cerneluri speciale. In cazul agentilor economici producatori interni, facturile, facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor fi imprimate in 4 exemplare. Intotdeauna exemplarul 4 va ramane la supraveghetorul fiscal.
    (4) Pe diagonala fiecarui document prevazut la alin. (3) va fi inscriptionat cuvantul "ALCOOL".
    (5) La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va aloca fiecarui agent economic in parte o plaja speciala de serii si numere.
    (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de catre fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", contra cost, pe baza de comanda scrisa, vizata de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, conform modelului din anexa nr. 10.
    (7) Vizele vor fi acordate numai daca solicitantii justifica necesitatea achizitionarii de facturi, facturi fiscale si avize de insotire a marfii, in calitate de agent economic autorizat de prezenta hotarare de a livra alcool.
    (8) Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior.
    (9) Fiecare transport de alcool va fi obligatoriu insotit efectiv de documentele mentionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa este de provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei hotarari, existenta documentelor de livrare a alcoolului asupra delegatului aflat in mijlocul de transport.
    (10) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a marfurilor.

    Sectiunea a IV-a
    Bere
    Art. 20
    (1) In vederea inregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare agent economic producator este obligat ca, in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa se doteze cu mijloace automate de masurare, cu aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare stabilirii cantitatilor de bere in litri si in grade.
    (2) Mijloacele automate de masurare mentionate mai sus si masurarile efectuate cu acestea se supun obligatoriu controlului metrologic al statului, conform legii.
    (3) Aceste mijloace automate de masurare se vor monta astfel incat toata cantitatea de bere livrata sa poata fi inregistrata.
    Art. 21
    (1) Calculul accizelor pentru bere se efectueaza de catre fiecare agent economic producator sau importator, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, in functie de concentratia alcoolica exprimata in unitati volumetrice, specificata fie in standardele in vigoare, pentru fiecare categorie si sortiment de bere provenite din productia interna, fie in specificatia trimisa de furnizorul extern, pentru cantitatile provenite din import.
    (2) Toate livrarile de bere din productia interna vor fi insotite de certificate de calitate, care sa contina si datele de identificare a standardului dupa care a fost fabricat sortimentul livrat.
    (3) La verificarea realitatii concentratiei alcoolice inscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate in reteaua comerciala, abaterea admisa este de +/- 0,5 grade alcoolice fata de concentratia prevazuta in standarde pentru fiecare sortiment de bere.

    Sectiunea a V-a
    Bauturi alcoolice naturale
    Art. 22
    (1) Pentru controlul cantitatilor de bauturi alcoolice naturale, cazanele sau celelalte instalatii de fabricatie detinute de persoane juridice si persoane fizice autorizate vor fi sigilate de catre organele fiscale teritoriale.
    (2) In momentul primirii materiei prime in vederea distilarii, detinatorii de astfel de instalatii vor solicita in scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si capacitatile reale de distilare se vor consemna intr-un registru special destinat acestui scop, numerotat, vizat de organul fiscal si pastrat la producator.
    (3) Desigilarea va fi solicitata in conditiile in care agentul economic detinator de astfel de instalatii are in stoc materie prima pentru utilizarea capacitatilor de productie pentru minimum 10 zile.
    (4) In vederea opririi instalatiilor, producatorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora.
    (5) Daca nu se procedeaza la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii in momentul opririi acestora, se considera ca productia a continuat pe toata perioada scursa de la desigilare.
    (6) Momentul sigilarii va fi trecut, de asemenea, in registrul special mentionat la alin. (2).

    Sectiunea a VI-a
    Sanctiuni
    Art. 23
    (1) Nedotarea in termenul stabilit de lege cu mijloace automate de masurare atrage dupa sine suspendarea activitatii de productie pana la remedierea cauzelor care au generat-o.
    (2) Procedura suspendarii activitatii are la baza un proces-verbal incheiat de o echipa de control formata din:
    a) un inspector din cadrul Directiei de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti;
    b) un comisar al Garzii financiare;
    c) un inspector din cadrul Directiei de control financiar de stat din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Echipa de control va fi numita de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege.
    (4) In procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor automate de masurare sau incalcarea celorlalte prevederi din prezenta hotarare, precum si motivatia agentului economic in cauza, referitoare la deficientele retinute.
    (5) Procesul-verbal se semneaza de catre membrii echipei de control si de catre reprezentantii legali ai agentului economic, respectiv directorul si directorul economic sau imputernicitul acestora, si se depune, in termen de 24 de ore, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (6) In termen de 3 zile de la depunere, procesul-verbal astfel intocmit va fi analizat de catre o comisie formata din directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, directorul Directiei de impozite si taxe, comisarul-sef al Garzii financiare si directorul Directiei de control financiar de stat.
    (7) Aceasta comisie, pe baza analizei constatarilor din procesul-verbal de control, in cazul nerespectarii prevederilor legale, hotaraste in termen de 24 de ore, printr-o decizie, suspendarea activitatii agentului economic in cauza pana la indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta hotarare.
    (8) Decizia comisiei, prin care se precizeaza data de incepere a suspendarii activitatii - data care nu poate depasi termenul de 3 zile de la data emiterii deciziei -, se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se transmite spre instiintare agentului economic in cauza.
    (9) Pe toata durata de suspendare a activitatii de productie coloanele de alcool brut, de distilare si de rafinare a alcoolului sau sectia de fabricatie a berii vor fi sigilate. Sigilarea se face de catre echipa de control, constituita conform prevederilor alin. (2), in baza deciziei de suspendare a activitatii agentilor economici respectivi.
    (10) Pe intreaga perioada de suspendare a activitatii de fabricatie supraveghetorii fiscali desemnati de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor urmari respectarea acestei sanctiuni.
    Art. 24
    (1) Dupa dotarea cu mijloace automate de masurare sau dupa remedierea celorlalte deficiente, agentul economic in cauza informeaza, in scris, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti despre aceasta situatie.
    (2) In termen de 3 zile de la primirea comunicarii, aceeasi echipa de control prevazuta la art. 23 alin. (2) va verifica realitatea datelor comunicate.
    (3) In situatia in care echipa de control constata dotarea cu mijloace automate de masurare si indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta hotarare, aceasta va intocmi un proces-verbal in care se descrie in detaliu situatia reala. In baza constatarilor consemnate in procesul-verbal se intocmeste un referat prin care echipa de control propune ridicarea sanctiunii de suspendare a activitatii de fabricatie.
    (4) Cate un exemplar al procesului-verbal si al referatului, intocmite de echipa de control, vor fi trimise directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 3 zile de la intocmire.
    (5) Procesul-verbal si referatul, intocmite de echipa de control, se analizeaza de catre comisia prevazuta la art. 23 alin. (6), care va hotari, in termen de 3 zile de la primirea acestor acte, daca este cazul, pe baza unei decizii, data ridicarii suspendarii activitatii agentului economic in cauza.
    (6) Decizia de ridicare a suspendarii activitatii agentului economic se intocmeste in doua exemplare, semnate de membrii comisiei, din care un exemplar se transmite agentului economic in termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei.
    (7) Desigilarea se face de catre echipa de control prevazuta la art. 23 alin. (2), in baza deciziei de ridicare a suspendarii activitatii agentilor economici respectivi.
    Art. 25
    In cazul in care supraveghetorii fiscali constata ca agentul economic caruia i-a fost suspendata activitatea continua sa desfasoare activitati de natura celei suspendate, acestia vor aduce in scris la cunostinta conducerii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti cele constatate. In acest caz, comisia constituita conform art. 23 alin. (6) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool si bauturi alcoolice pe o perioada de un an.
    Art. 26
    Fapta agentilor economici de a produce alcool, indiferent de natura acestuia, bauturi spirtoase, tuica si rachiuri naturale, fara ca aceasta sa fie inregistrata, este considerata activitate ilicita si se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 27
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c), art. 2 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (6) si art. 20 se sanctioneaza cu suspendarea activitatii pana la remedierea cauzelor care au generat-o.
    Art. 28
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1), (3), (5) si (10), art. 16, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) si (2) se sanctioneaza cu suspendarea pe o perioada de un an a licentei de fabricatie si, respectiv, de import.
    Art. 29
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool importate si neinregistrate. In cazul in care cantitatile de alcool importate si neinregistrate au fost deja vandute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vanzare.
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (9) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool transportate.
    (3) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor livrate fara a fi insotite de documentele prevazute de lege. In cazul in care cantitatile de bere au fost deja vandute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vanzare.
    (4) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea instalatiilor si a productiei obtinute.
    Art. 30
    (1) Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    (2) Impotriva masurilor de suspendare a activitatii sau a licentei de fabricatie si a licentei de import, prevazute in prezenta hotarare, se pot utiliza caile de atac prevazute in Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, republicata.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 32
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea prevederile pct. 21 din Normele metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscala, emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 95/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 bis din 11 februarie 1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

    ANEXA 1

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ....................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a producatorilor de alcool existenti la data de 1 noiembrie 1998
 ____________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea     | Adresa       | Codul | Numarul | Numarul   | Felul   |
| crt.| producatorului| (localitatea,| fiscal|   de    | si data   | materiei|
|     |               | strada si    |       | telefon/|licentei de| prime   |
|     |               | numarul)     |       | fax     | fabricatie| folosite|
|_____|_______________|______________|_______|_________|___________|_________|
|  0  |       1       |       2      |   3   |    4    |     5     |    6    |
|_____|_______________|______________|_______|_________|___________|_________|
|     |               |              |       |         |           |         |
|     |               |              |       |         |           |         |
|     |               |              |       |         |           |         |
|     |               |              |       |         |           |         |
|     |               |              |       |         |           |         |
|     |               |              |       |         |           |         |
|_____|_______________|______________|_______|_________|___________|_________|

                                                       Director general,

    ANEXA 2

    Denumirea agentului economic ..................
    Codul fiscal ...................
    Adresa .........................

                              LISTA
de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului
 _____________________________________________________________________________
|Codul fiscal al|Denumirea  |Numarul de |Capacitatea  |Capacitatea|Consumul   |
|producatorului |produselor |coloane de |de productie |    de     |energetic  |
|               |fabricate*)|distilare  |a instalatiei|productie  |lunar      |
|               |           |   si      |de distilare |lunara     |(kW/h/luna)|
|               |           |rafinare*)|si rafinare  |(litri     |           |
|               |           |           |in 24 de ore |alcool pur)|           |
|               |           |           |(litri alcool|           |           |
|               |           |           |pur)         |           |           |
|_______________|___________|___________|_____________|___________|___________|
|       0       |     1     |     2     |      3      |      4    |    5      | |_______________|___________|___________|_____________|___________|___________|
|               |           |           |             |           |           | |               |           |           |             |           |           | |               |           |           |             |           |           |
|               |           |           |             |           |           |
|               |           |           |             |           |           |
|_______________|___________|___________|_____________|___________|___________|

                                            Conducerea agentului economic

------------
    *) Se vor inscrie toate tipurile de alcool obtinute in urma distilarii si rafinarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 3

    Denumirea agentului economic ..................
    Codul fiscal ...................
    Adresa .........................

                              LISTA
de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea bauturilor alcoolice naturale distilate
 ________________________________________________________________
| Codul fiscal    | Numarul    | Capacitatea     | Capacitatea   |
| al platitorilor | de cazane  | zilnica unitara | de productie  |
| de accize       | sau alte   | (litri alcool   | lunara (litri |
|                 | instalatii | pur)            | alcool pur)   |
|_________________|____________|_________________|_______________|
|        1        |     2      |       3         |       4       |
|_________________|____________|_________________|_______________|
|                 |            |                 |               |
|                 |            |                 |               |
|                 |            |                 |               |
|                 |            |                 |               |
|                 |            |                 |               |
|_________________|____________|_________________|_______________|

                                 Conducerea agentului economic

    ANEXA 4

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ....................

                      SITUATIA CENTRALIZATOARE
a producatorilor de alcool si a capacitatilor de productie existente la data de 1 noiembrie 1998

    Semnificatia coloanelor de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Denumirea producatorilor
    C - Codul fiscal al platitorilor de accize
    D - Denumirea produselor fabricate*)
    E - Numarul de coloane de distilare si rafinare*)
    F - Capacitatea de productie a instalatiei de distilare si rafinare in 24 de ore (litri alcool pur)
    G - Capacitatea de productie lunara (litri alcool pur)
 ____________________________________________________________
| A  |   B    |    C    |    D    |    E    |   F    |   G   |
|____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|  0 |   1    |    2    |    3    |    4    |   5    |   6   | |____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|   TOTAL GENERAL       |         |         |        |       |
|_______________________|_________|_________|________|_______|

                                        Director general,

------------
    *) Se vor inscrie toate sortimentele de alcool obtinute in urma distilarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 5

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ....................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a producatorilor de bauturi alcoolice naturale distilate si a cazanelor sau a altor instalatii, existente la data de 1 noiembrie 1998

    Semnificatia coloanelor de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Denumirea producatorilor
    C - Adresa (localitatea, strada si numarul)
    D - Codul fiscal al platitorilor de accize
    E - Numarul de cazane sau alte instalatii
    F - Capacitatea zilnica unitara (litri alcool pur)
    G - Capacitatea de productie lunara (litri alcool pur)
 ____________________________________________________________
| A  |   B    |    C    |    D    |    E    |   F    |   G   |
|____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|  0 |   1    |    2    |    3    |    4    |   5    |   6   | |____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|    |        |         |         |         |        |       |
|____|________|_________|_________|_________|________|_______|
|   TOTAL GENERAL       |         |         |        |       |
|_______________________|_________|_________|________|_______|

                                        Director general,

    ANEXA 6

                     PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
                            Nr. .../...

    Incheiat astazi ............ la sediul ..........., data la care s-a procedat, in baza comenzii nr. ...., emisa de ............., la prelevarea a 3 esantioane de .........., in greutate neta totala (sau volum net total) de .... kg (I), din lotul ........... cu factura nr. ............. .
    Cele 3 esantioane au urmatoarea destinatie:
    a) un esantion este destinat laboratorului, in scopul eliberarii certificatului de expertiza;
    b) un esantion este destinat agentului economic si se va transmite cu proces-verbal;
    c) un esantion este destinat biroului vamal care efectueaza vamuirea.
    Esantioanele au fost prelevate conform normativelor in vigoare in Romania, si anume ........ .
    Esantioanele au fost ambalate, etichetate si sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. ..... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
 _____________________________________________________________
|                     | Numele si | Delegatie sau |           |
| Partea semnatara    | prenumele | imputernicire | Semnatura |
|_____________________|___________|_______________|___________|
| Reprezentantul      |           |               |           |
| agentului economic  |           |               |           |
|_____________________|___________|_______________|___________|
| Imputernicitul      |           |               |           |
| laboratorului agreat|           |               |           |
|_____________________|___________|_______________|___________|
| Autoritatea vamala  |           |               |           | |_____________________|___________|_______________|___________|
| Delegatul Oficiului |           |               |           |
| pentru Protectia    |           |               |           |
| Consumatorilor      |           |               |           |
|_____________________|___________|_______________|___________|

    ANEXA 7

    Directia Generala a Vamilor
    Punctul vamal .............

                  DOCUMENT DE LIBERA CIRCULATIE
a alcoolului si bauturilor alcoolice, in vrac, provenite din import

    Denumirea agentului economic .......................................
    Codul fiscal .......................................................
    Sediul .............................................................
    Data intrarii in vama ..............................................
    Furnizorul extern si tara de provenienta ...........................
    Numarul si data facturii externe ...................................
    Denumirea produselor si concentratia alcoolica exprimata in procente
    de volum ...........................................................
    ....................................................................
    Cantitatea importata ...............................................
    Destinatia .........................................................

                                         Conducerea punctului vamal

    ANEXA 8

    Denumirea agentului economic ................
    Codul fiscal ................................
    Sediul ......................................

                              REGISTRU
privind situatia importurilor de alcool si bauturi alcoolice, in vrac, si destinatia acestora

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - D.V.I. (numar si data)
    C - Felul produsului
    D - Cantitatea (litri alcool pur)
    E - Valoarea accizelor
    F - Documentul de plata a accizelor
    G - Numele beneficiarului
    H - Adresa
    I - Codul fiscal
    J - Cantitatile livrate (litri alcool pur)
    K - Cantitatile utilizate in productia proprie
    L - Numarul si data facturii
    M - Numarul si data documentului de plata
 ___________________________________________________________________________
|       Importuri realizate        |           Modul de valorificare        |
|__________________________________|________________________________________|
|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  | F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  | M  |
|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|
|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 | 12 |
|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |
|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|

                                                             Director,

    ANEXA 9

    Denumirea agentului economic ................
    Codul fiscal ................................
    Sediul ......................................

                           SITUATIA
privind modul de valorificare a alcoolului in luna ........ anul .......
 _____________________________________________________________________________
| Numarul si    | Denumirea      | Cantitatile | Pretul |          |          |
| data facturii | beneficiarului | livrate     | unitar | Valoarea | Accizele |
|_______________|________________|_____________|________|__________|__________|
|       0       |        1       |      2      |   3    |     4    |     5    |
|_______________|________________|_____________|________|__________|__________|
|               |                |             |        |          |          |
|               |                |             |        |          |          |
|               |                |             |        |          |          |
|               |                |             |        |          |          |
|_______________|________________|_____________|________|__________|__________|

                                             Conducerea agentului economic

    ANEXA 10

                 AVIZAT,
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat a judetului ..............

                         NOTA DE COMANDA Nr. .../...
pentru documente cu regim special, destinate livrarii alcoolului etilic alimentar

    Denumirea agentului economic .......................
    Codul de inregistrare fiscala ......................
    Sediul:
    localitatea ..........., str. ........... nr. ...., sectorul ........,
    judetul ......... nr. de telefon ...........
 ___________________________________________________________________________
|              |            |       |        |          |        | Valoarea |
| Felul        | Cantitatea | U.M.  | Pretul | Valoarea | T.V.A. | totala,  |
| documentului | solicitata |       | unitar |          |        | inclusiv |
|              |            |       |        |          |        | T.V.A.   |
|______________|____________|_______|________|__________|________|__________|
|      0       |      1     |   2   |   3    |    4     |   5    |    6     |
|______________|____________|_______|________|__________|________|__________|
|              |            |       |        |          |        |          |
|              |            |       |        |          |        |          |
|              |            |       |        |          |        |          |
|              |            |       |        |          |        |          |
|______________|____________|_______|________|__________|________|__________|

        Semnatura si stampila          Data aprobarii comenzii .............
           solicitantului              Numarul marcajelor aprobate .........
        .....................          Seria ...............................
                                       Modalitatea de plata ................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 588/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 588 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 588/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu