E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 50 din 14 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din 18 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile ulterioare*), se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 35/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998 (aprobata si modificata prin Legea nr. 185/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 15 octombrie 1998), prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998 (aprobata prin Legea nr. 184/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 14 octombrie 1998), prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, fiind aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998.

    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 3 sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse.
    Pentru alcoolul etilic alimentar provenit din tara sau din import, utilizat ca materie prima in obtinerea bauturilor alcoolice spirtoase, acciza se plateste o singura data de catre agentul economic producator sau importator de alcool etilic alimentar.
    Pentru bauturile alcoolice spirtoase, produse in tara exclusiv din alcool etilic alimentar provenit din tara sau din import, nu se mai datoreaza accize.
    De asemenea, platitori de accize sunt:
    a) agentii economici prevazuti la alin. 1, care cumpara de la producatorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanta de urgenta, pentru prelucrare si/sau comercializare;
    b) agentii economici, pentru cantitatile de produse supuse accizelor, obtinute din productia proprie sau din import, care sunt: acordate ca dividende sau ca plata in natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice; consumate pentru reclama si publicitate."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Pentru alcoolul etilic alimentar, bauturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, accizele se datoreaza si se calculeaza o singura data de catre agentul economic producator sau importator si sunt stabilite in sume fixe exprimate in lei pe unitatea de masura, astfel:
    - lei pe hectolitru alcool pur - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 1 si 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta;
    - lei pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 3 si 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Baza de impozitare pentru calculul accizelor o reprezinta:
    - cantitatea de alcool pur continuta - pentru produsele prevazute la nr. crt. 1 si 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta;
    - cantitatea de bauturi, exprimata in hectolitri, multiplicata cu numarul de grade alcoolice continut - pentru produsele prevazute la nr. crt. 3 si 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Sumele fixe care reprezinta accizele datorate pe produse si pe grupe de produse sunt cele stabilite in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta. Aceste sume vor fi actualizate trimestrial de catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, in functie de evolutia ratei inflatiei."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul produselor prevazute la art. 3, provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor - altele decat bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar -, agentii economici prelucratori vor deduce din accizele datorate pentru produsele finale facturate, pe baza de documente justificative, accizele platite in vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime.
    Deducerea se face pe raspunderea agentilor economici in raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv - in limita normelor de consum - pentru obtinerea produselor finite supuse accizelor, livrate in fiecare luna calendaristica.
    Exercitarea dreptului de deducere este conditionata de existenta documentelor justificative care atesta provenienta legala a cantitatilor de materii prime utilizate."
    4. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta toate livrarile de alcool efectuate de catre agentii economici producatori interni si importatori, precum si livrarile de bauturi alcoolice efectuate de catre agentii economici producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro vor fi facturate in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta, in mod obligatoriu, facturi fiscale si avize de insotire a marfii, dupa caz, special tiparite de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". Aceste documente vor fi utilizate si de catre agentii economici detinatori de licenta de atestare a dreptului de marcare pentru livrarile de alcool.
    Facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor avea regim special, fiind realizate in conformitate cu prevederile legale, si vor fi tiparite utilizandu-se hartii, cerneluri speciale si alte elemente de siguranta. In cazul agentilor economici producatori interni de alcool, facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor fi imprimate in 4 exemplare. Exemplarul 4 va ramane la supraveghetorul fiscal.
    Pe lungimea in diagonala a fiecarui document prevazut mai sus, se vor inscriptiona, dupa caz, cuvintele "Alcool" sau "Bauturi alcoolice".
    Pe fiecare factura fiscala si aviz de insotire a marfii se va inscrie calitatea agentilor economici, atat a furnizorului cat si a cumparatorului de alcool si bauturi alcoolice, dupa caz, respectiv de producator, importator, comerciant angro sau en detail.
    La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va aloca fiecarui agent economic in parte o plaja speciala de serii si de numere.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", contra cost, pe baza de comenzi scrise, aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii in calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante de urgenta, sa comercializeze alcool si bauturi alcoolice.
    Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Fiecare transport de alcool si de bauturi alcoolice va fi insotit efectiv, in mod obligatoriu, de documentele mentionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei ordonante de urgenta, existenta documentelor de livrare a alcoolului si a bauturilor alcoolice asupra delegatului aflat in mijlocul de transport al acestor produse.
    Comisarii Garzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a marfii."
    5. La articolul 8, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Se datoreaza accize pentru toate cantitatile de produse importate sau obtinute din productia proprie, livrate, inclusiv pentru cantitatile care sunt acordate ca dividende sau ca plata in natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice sau care sunt consumate pentru reclama si publicitate."
    6. La articolul 8 alineatul 2 se elimina.
    7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica stabilita in lei/1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuala de 20%, aplicata asupra bazei de impozitare, stabilita potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    Cuantumul accizei specifice este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Acciza totala datorata bugetului de stat pentru tigarete se reduce cu 25%, in situatia in care agentii economici producatori utilizeaza in retetele de fabricatie cel putin 50% tutun din productia interna."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Pentru produsele din tutun, altele decat tigaretele, se datoreaza bugetului de stat accize specifice stabilite in lei/unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Sumele fixe reprezentand accizele datorate bugetului de stat pentru produsele din tutun vor fi actualizate trimestrial de catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, in functie de evolutia ratei inflatiei.
    Pentru tutunul provenit din productia interna sau din import, utilizat in exclusivitate ca materie prima pentru obtinerea pe cale industriala de produse din tutun, accizele se datoreaza si se calculeaza o singura data, respectiv la data efectuarii livrarii produselor finite rezultate din prelucrare.
    Utilizarea tutunului ca materie prima pentru obtinerea pe cale industriala a produselor din tutun va fi justificata prin:
    - licenta de fabricatie si licenta de atestare a dreptului de marcare, in cazul agentilor economici producatori interni de produse din tutun;
    - contracte incheiate direct intre agentii economici producatori interni sau importatori de tutun cu agentii economici producatori interni de produse din tutun."
    9. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta toate livrarile de produse din tutun, efectuate de catre agentii economici producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro de astfel de produse vor fi facturate in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta, in mod obligatoriu, facturi fiscale si avize de insotire a marfii, special tiparite de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor avea regim special, fiind realizate in conformitate cu prevederile legale, si vor fi tiparite utilizandu-se hartii, cerneluri speciale si alte elemente de siguranta.
    Pe lungimea in diagonala a fiecarui document prevazut mai sus, se vor inscriptiona cuvintele "Produse din tutun".
    Pe fiecare factura fiscala si aviz de insotire a marfii se va inscrie calitatea agentilor economici, atat a furnizorului cat si a cumparatorului de produse din tutun, respectiv de producator intern, importator, comerciant angro sau en detail.
    La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", va aloca fiecarui agent economic in parte o plaja speciala de serii si de numere.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de catre fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", contra cost, pe baza de comenzi scrise, aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii in calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante de urgenta, sa comercializeze produse din tutun.
    Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Fiecare transport de produse din tutun va fi insotit efectiv, in mod obligatoriu, de documentele mentionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei ordonante de urgenta, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat in mijlocul de transport.
    Comisarii Garzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a marfii."
    10. La articolul 16, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Se datoreaza accize pentru toate cantitatile de produse importate, comercializate sau obtinute din productia proprie, care sunt: acordate ca dividende sau ca plata in natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice; consumate pentru reclama si publicitate."
    11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe stabilite in lei pe unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta, asupra cantitatilor produse sau importate.
    Sumele fixe reprezentand accizele datorate la bugetul de stat pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, vor fi actualizate trimestrial de catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, in functie de evolutia ratei inflatiei."
    12. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Toate livrarile de cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, efectuate de catre agentii economici producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta, in mod obligatoriu, facturi fiscale si avize de insotire a marfii, dupa caz, special tiparite de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Facturile fiscale si avizele de insotire a marfii vor avea regim special, fiind realizate in conformitate cu prevederile legale, si vor fi tiparite utilizandu-se hartii, cerneluri speciale si alte elemente de siguranta.
    Pe lungimea in diagonala a fiecarui document prevazut mai sus se va inscriptiona cuvantul "Cafea".
    Pe fiecare factura fiscala si aviz de insotire a marfii se va inscrie calitatea agentilor economici, atat a furnizorului cat si a cumparatorului de sortimente de cafea supuse autorizarii, respectiv de producator, importator, comerciant angro sau en detail.
    La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va aloca fiecarui agent economic in parte o plaja speciala de serii si de numere.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de catre fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", contra cost, pe baza de comenzi scrise, aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii in calitate de agent economic autorizat sa comercializeze cafea, conform prezentei ordonante de urgenta.
    Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Fiecare transport de cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, va fi insotit efectiv, in mod obligatoriu, de documentele mentionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei ordonante de urgenta, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat in mijlocul de transport.
    Comisarii Garzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a marfii."
    13. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele exportate direct sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision.
    In cazul in care agentii economici care efectueaza operatiuni de export cumpara de la producatorii interni, in vederea vanzarii la export, produse supuse accizelor, acestia pot solicita, in termen de cel mult 60 de zile de la data efectuarii exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate, iar acestea sunt obligate sa le restituie sumele in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. In caz contrar, Ministerul Finantelor va plati penalitati in aceleasi conditii si in acelasi cuantum ca in cazul celor datorate de agentii economici pentru neplata in termen a accizelor;
    b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim "duty free";
    c) produsele importate in regim de tranzit sau de import temporar, atata timp cat se afla in aceasta situatie;
    d) bunurile din import provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate de guverne straine, organisme internationale si organizatii non-profit si de caritate institutiilor de invatamant si de cultura, ministerelor si altor organe ale administratiei publice;
    e) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim;
    f) alcoolul etilic alimentar utilizat in productia de alcool sanitar, numai pentru cantitatile de alcool sanitar livrate direct unitatilor sanitare si farmaciilor;
    g) alcoolul etilic alimentar, utilizat in productia de medicamente si de otet alimentar;
    h) alcoolul etilic alimentar, utilizat in scop medical in spitale si in farmacii."
    14. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Pentru produsele prevazute la art. 21 lit. a) alin. 2, lit. b), lit. f) si lit. g), scutirea se acorda prin restituirea accizelor platite la achizitionarea acestora, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta de urgenta."
    15. La articolul 23, litera b) se elimina.
    16. La articolul 23, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) data efectuarii livrarii bauturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic alimentar utilizat ca materie prima la obtinerea acestora - in cazul unitatilor care detin atat sectii de producere a alcoolului etilic alimentar, cat si sectii de producere a bauturilor alcoolice."
    17. La capitolul I "Accize", dupa sectiunea a VII-a se introduce sectiunea a VIII-a, care va avea urmatorul cuprins:

    "Sectiunea a VIII-a
    Regimul de supraveghere
    Sistemul de supraveghere fiscala a productiei de alcool

    Art. 23^1
    (1) Pentru inregistrarea anuala a tuturor producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale, precum si a capacitatilor de productie ale acestora se instituie urmatoarele masuri:
    a) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor identifica - in raza lor de activitate - toti agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situatiile centralizatoare vor fi intocmite potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezenta ordonanta de urgenta si vor fi transmise Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte si Garda Financiara - pana la data de 1 martie a fiecarui an;
    b) agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la prezenta ordonanta de urgenta si vor fi depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie a fiecarui an;
    c) agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale sau persoane fizice autorizate -, detinatori de cazane sau de alte instalatii de producere a bauturilor alcoolice naturale distilate din prune si din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezenta ordonanta de urgenta, vor fi depuse pana la data de 1 martie a fiecarui an la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Listele intocmite conform prevederilor lit. b) si c) se vor centraliza de catre fiecare directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, conform modelelor prezentate in anexele nr. 9 si 10 la prezenta ordonanta de urgenta, si vor fi transmise Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte si Garda Financiara - pana la data de 15 mai a fiecarui an. Realitatea datelor inscrise in listele de inventariere mentionate mai sus va fi verificata semestrial de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Modificarea capacitatilor de productie initial declarate se face numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (4) La realizarea unor noi capacitati de productie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum si de bauturi alcoolice naturale agentii economici vor solicita, in prealabil, avizul organelor fiscale teritoriale, care, cu aceasta ocazie, ii vor lua in evidenta centralizata a producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale.
    (5) Trimestrial, pana la finele primei luni a trimestrului urmator, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor in raport cu modificarile intervenite in cursul trimestrului.
    (6) Regimul de supraveghere fiscala se aplica tuturor agentilor economici producatori de alcool, respectiv de alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar si de alcool de sinteza.
    (7) Pentru fiecare agent economic producator de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare supraveghetori fiscali. Acestia vor supraveghea zilnic intrarile de materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, inregistrarea in contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Receptia cantitativa a materiei prime se va face cu mijloace de masurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurata pe tot parcursul procesului de productie.
    (8) In cazul in care pentru producerea alcoolului se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie vor fi intocmite in 3 exemplare, pe formulare care vor purta, in mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente ramane la agentul economic care a achizitionat materia prima, exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va pastra de catre supraveghetorul fiscal si un exemplar al documentelor de receptie a materiei prime achizitionate de la agentii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate.
    (9) In vederea inregistrarii corecte a intregii productii de alcool obtinute, fiecare agent economic producator de alcool este obligat sa se doteze cu mijloace de masurare, denumite in continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare determinarii cantitatii de alcool, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pe fiecare sortiment de alcool in parte. Mijloacele de masurare si masuratorile efectuate cu acestea se supun, in mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii.
    (10) Obligatia dotarii cu astfel de contoare revine tuturor producatorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic si alcool de sinteza. Producatorii sunt obligati sa efectueze, pe cheltuiala lor, atat instalarea, cat si utilizarea normala a acestor contoare.
    (11) Contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic alimentar si la iesirea din coloanele aferente alcoolului tehnic.
    (12) Agentii economici producatori de alcool sunt obligati sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele in care se depoziteaza alcoolul, indiferent de natura acestuia.
    (13) Pe intregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pana la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii.
    (14) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si de rafinare trebuie imbinate in asa fel incat sa poata fi sigilate cu plumb. Sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si vor purta in mod obligatoriu insemnele acestor directii, iar sigilarea si desigilarea se vor face de catre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel incat sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sa fie mentinute intacte.
    (15) Sigiliile mentionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementarilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    (16) Supraveghetorii fiscali au obligatia sa verifice:
    a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului;
    b) corecta inregistrare a intrarilor de materii prime;
    c) inscrierea corecta a alcoolului obtinut in rapoartele zilnice de productie si in documentele de transfer-predare catre sectiile de prelucrare sau catre depozitele de produse finite, in concordanta cu inregistrarile mijloacelor de masurare;
    d) concordanta dintre consumul energetic lunar si productia de alcool obtinuta;
    e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar si tehnic, inscrise in evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse;
    f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre sectiile de prelucrare a alcoolului, centralizator care sta la baza intocmirii decontului de accize;
    g) realitatea livrarilor de alcool, indiferent de natura acestuia, catre beneficiari, prin confruntarea cantitatilor eliberate din magazie cu cele inscrise in documentele fiscale speciale;
    h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar;
    i) realitatea si corectitudinea datelor inscrise in decontul lunar de accize;
    j) depunerea la termen la organele fiscale teritoriale a decontului de accize;
    k) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul de stat.
    (17) In vederea certificarii realitatii tuturor operatiunilor reflectate in documentele aferente productiei de alcool, indiferent de natura acestuia, incepand de la intrarea materiei prime pana la livrarea alcoolului catre sectiile de prelucrare sau catre terti, toate documentele intocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat.
    (18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligatia de a aplica sigiliile si de a inregistra intr-un registru special toate cererile de desigilare ale agentilor economici.
    (19) Supraveghetorul fiscal sesizeaza directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti in legatura cu nedotarea producatorilor de alcool cu contoare, in vederea aplicarii masurilor legale ce se impun.
    (20) Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai in baza unei solicitari scrise din partea producatorului de alcool sau in situatii de avarie.
    (21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal, cu cel putin 3 zile inainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal intocmeste un proces-verbal de desigilare. In procesul-verbal se vor consemna data desigilarii si cantitatea de alcool - in litri si in grade -, inregistrata de contoare la momentul desigilarii, precum si stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare si din recipiente.
    (22) Se interzice producatorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal. In cazul in care sigiliul este deteriorat accidental sau in caz de avarie, producatorul trebuie sa solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorarii accidentale sau ale avariei si consecintele acesteia.
    (23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca, la solicitarea producatorului, sa se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
    (24) Daca producatorul constata un incident sau o anomalie in functionarea unui contor, acesta trebuie sa faca imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, declaratie care va fi consemnata intr-un registru special destinat acestui scop, si se va proceda imediat la remedierea defectiunii. Totodata producatorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, in vederea desigilarii mijloacelor de masurare si repunerii lor in stare de functionare si resigilare.
    (25) Daca exista posibilitatea, contoarele defecte pot fi inlocuite cu alte contoare identice de rezerva, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea indicilor de la care se reia activitatea intr-un proces-verbal de inlocuire.
    (26) Daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se suspenda activitatea de productie a alcoolului. Instalatiile respective vor fi sigilate.
    (27) Suspendarea se face in baza unui proces-verbal de suspendare, incheiat de catre supraveghetorul fiscal in prezenta agentului economic in cauza.
    (28) In procesul-verbal incheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat intreruperea activitatii si data intreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data si indicii inregistrati de contoare in momentul suspendarii activitatii.
    (29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, dupa caz, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti in termen de 24 de ore de la incheierea acestuia.
    (30) Reluarea activitatii cu desigilarea instalatiilor respective, dupa caz, se va face in baza unei declaratii de remediere a defectiunii, intocmita de agentul economic si vizata de supraveghetorul fiscal, insotita de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea.

    Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool si de bauturi alcoolice in vrac
    Art. 23^2
    (1) Pentru supravegherea si inregistrarea cantitatilor importate de alcool si de bauturi alcoolice in vrac, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera licente de import, in conformitate cu prevederile normelor metodologice*) emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata*).
------------
    *) Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.772/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 25 septembrie 1998.
    *) Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997 si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

    (2) In cazul alcoolului in vrac, indiferent de natura acestuia, precum si al bauturilor alcoolice in vrac, la intrarea in tara, organele vamale de frontiera, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna si recipient un sigiliu special din plumb, cu insemnele autoritatii vamale, desigilarea fiind interzisa pana la destinatia finala a acestora.
    (3) In momentul efectuarii operatiunii de vamuire se va preleva in mod obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, in scopul verificarii autenticitatii datelor inscrise in documentele insotitoare, respectiv factura, certificate de analize fizico-chimice.
    (4) Prelevarea probei se face de catre delegatul laboratorului agreat de catre Directia Generala a Vamilor sa efectueze expertize in vederea identificarii marfurilor.
    (5) Prelevarea probei se face in prezenta autoritatii vamale, a delegatului permanent in vama din partea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si a importatorului. Daca importatorul depune o declaratie ca nu este interesat sa participe la prelevare, operatiunea respectiva se poate face in lipsa acestuia.
    (6) Operatiunea de prelevare a probelor se efectueaza in conformitate cu normele romanesti in vigoare privind esantionarea, analiza, inspectia unui lot de produse de catre delegatul laboratorului agreat.
    (7) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul, autoritatii vamale iar al treilea, importatorului.
    (8) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de catre autoritatea vamala.
    (9) Transmiterea esantioanelor prelevate catre laboratoare se efectueaza prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
    (10) Operatiunea de prelevare se incheie prin intocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de catre laboratorul agreat in certificate de expertiza.
    (12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agentilor economici importatori si are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a cantitatilor reale comparativ cu cele inscrise in documentele insotitoare pentru corecta evaluare a accizelor datorate si a calitatii produsului.
    (13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupa caz, "pe loc" - in cazul produselor fara continut de zahar sau "in maximum 3 zile de la prelevarea probei" - in cazul produselor cu continut de zahar.
    (14) Termenul obligatoriu de pastrare a esantioanelor este de un an.
    (15) Prevederile alin. (3) se aplica si cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice in vrac, aduse in regim de import temporar.
    (16) Cantitatile de alcool si de bauturi alcoolice in vrac provenite din import vor fi sigilate de catre organul vamal de frontiera si in situatia in care marfa este tranzitata catre o vama de interior in vederea efectuarii operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilata, impreuna cu documentul de insotire a marfii, eliberat de autoritatea vamala de frontiera, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 la prezenta ordonanta de urgenta, prin care se mentioneaza cantitatea de alcool sigilata, are liber de circulatie pana la punctul vamal unde au loc operatiunea vamala de import si prelevarea de probe conform prevederilor alin. (3).
    (17) In toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisa este de +/- 0,3 grade vol.
    (18) Desigilarea cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice in vrac provenite din import, ajunse la destinatia finala, se va face in prezenta unui reprezentant al autoritatii fiscale desemnat la solicitarea scrisa a importatorilor.
    (19) Importatorul are obligatia sa evidentieze intr-un registru special, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 la prezenta ordonanta de urgenta, vizat de reprezentantul autoritatii fiscale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, toate cantitatile de alcool in vrac - in litri si in grade, pe tip de alcool si pe destinatii ale acestuia.
    (20) Toti importatorii de alcool in vrac, indiferent de natura acestuia, precum si cei de bauturi alcoolice in vrac vor fi obligati sa mentioneze in facturile de livrare a acestor produse numarul si data licentei de import, numarul avizului sanitar pe care il poseda, precum si datele de identitate a persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea marfii.
    (21) Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, Directia Generala a Vamilor va comunica Ministerului Finantelor - Garda Financiara situatia importurilor de alcool in vrac, indiferent de natura acestuia, si a bauturilor alcoolice in vrac, situatie din care sa rezulte denumirea agentilor economici importatori, datele de identificare a acestora, cantitatile importate.
    (22) Lunar, producatorii interni si importatorii de alcool etilic alimentar, alcool de sinteza, alcool tehnic, alcool sanitar si de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continand informatii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, si anume: denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar, valoarea, conform modelului prezentat in anexa nr. 14 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (23) Organele fiscale vor efectua periodic verificarea realitatii datelor inscrise in situatiile prezentate atat la agentii economici importatori si producatori interni de astfel de produse, cat si la beneficiarii acestora. Se vor urmari cu precadere destinatia data acestor tipuri de alcool de catre agentii economici cumparatori si identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinatiei initiale a alcoolului.
    (24) Producatorii si importatorii vor putea livra alcool etilic alimentar in vrac, in vederea prelucrarii lui in bauturi alcoolice sau pentru imbuteliere, numai agentilor economici posesori de licenta pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeasi obligatie revine producatorilor si importatorilor de bauturi alcoolice in vrac atat in cazul vanzarii bauturilor alcoolice in vrac din productia proprie, cat si in cazul vanzarii alcoolului etilic alimentar in vrac, achizitionat pentru prelucrare in bauturi alcoolice si ramas disponibil. In acest scop, fiecare copie de pe facturile de vanzare va fi insotita de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare a agentilor economici beneficiari. Agentii economici producatori si importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor si altor agenti economici utilizatori de alcool in scop tehnologic, altul decat productia de bauturi alcoolice.

    Sistemul de supraveghere a productiei de bere
    Art. 23^3
    (1) In vederea inregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare agent economic producator este obligat sa se doteze cu mijloacele de masurare necesare stabilirii cantitatilor de bere, precum si cu mijloace de masurare legala pentru stabilirea concentratiei alcoolice a berii.
    (2) Aceste mijloace de masurare se vor monta in asa fel incat toata cantitatea produsa sa poata fi inregistrata.
    (3) Calculul accizelor pentru bere se efectueaza de catre fiecare agent economic producator sau importator, in functie de concentratia alcoolica exprimata in unitati volumetrice, specificata fie in standardele in vigoare, pentru fiecare categorie si sortiment de bere provenite din productia interna, fie in specificatia trimisa de furnizorul extern, pentru cantitatile provenite din import.
    (4) Toate livrarile de bere din productia interna vor fi insotite de certificate de calitate, care sa contina si datele de identificare a standardului dupa care a fost fabricat sortimentul livrat.
    (5) La verificarea realitatii concentratiei alcoolice inscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate in reteaua comerciala, abaterea admisa este de +/- 0,5 grade alcoolice fata de concentratia prevazuta in standarde pentru fiecare sortiment de bere.

    Sistemul de supraveghere a bauturilor alcoolice naturale
    Art. 23^4
    (1) Pentru controlul cantitatilor de bauturi alcoolice naturale, cazanele sau celelalte instalatii de fabricatie, detinute de persoane juridice si persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de catre organele fiscale teritoriale.
    (2) In momentul primirii materiei prime in vederea distilarii, detinatorii de astfel de instalatii vor solicita in scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si capacitatile reale de distilare se vor consemna intr-un registru destinat acestui scop, registru numerotat, vizat de organul fiscal si pastrat la producator.
    (3) Desigilarea va fi solicitata in conditiile in care agentul economic detinator de astfel de instalatii are in stoc materie prima pentru utilizarea capacitatilor de productie pentru minimum 10 zile.
    (4) In vederea opririi instalatiilor, producatorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora.
    (5) Daca nu se procedeaza la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii in momentul opririi acestora, se considera ca productia a continuat pe toata perioada scursa de la desigilare.
    (6) Momentul sigilarii va fi trecut, de asemenea, in registrul mentionat la alin. (2)."
    18. La capitolul I "Accize", dupa sectiunea a VIII-a se introduce sectiunea a IX-a care va avea urmatorul cuprins:

    "Sectiunea a IX-a
    Regimul de autorizare a agentilor economici care realizeaza venituri din vanzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si de cafea

    Art. 23^5
    (1) Agentii economici, producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    - Ministerul Finantelor, in cazul alcoolului;
    - directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice, produselor din tutun si al cafelei, precum si in cazul alcoolului vandut de agentii economici producatori de bauturi alcoolice.
    (2) Autorizatia se emite cu percepere de taxe, in baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 15 la prezenta ordonanta de urgenta, si a urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    b) certificatul de inregistrare fiscala;
    c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fata de bugetul de stat;
    d) declaratia solicitantului pe propria raspundere privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora;
    e) licenta de fabricatie emisa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul agentilor economici producatori interni care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din productia proprie, insotita, in cazul agentilor economici producatori de alcool, de o declaratie privind dotarea cu mijloace de masurare a productiei, vizata de supraveghetorul fiscal;
    f) contractele de import incheiate cu partenerii externi sau comenzile de import, dupa caz, in situatia agentilor economici importatori care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din operatiuni proprii de import;
    g) autorizatia sanitara pentru fiecare sortiment de bautura alcoolica, in cazul agentilor economici producatori de bauturi alcoolice;
    h) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in patrimoniu a capacitatilor de productie proprii sau existenta contractelor de leasing pentru astfel de capacitati, in cazul producatorilor interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale.
    (3) Autorizatia se elibereaza in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Cererile si documentatia necesare eliberarii autorizatiei se vor putea depune incepand cu data de 10 decembrie a fiecarui an, dar nu mai tarziu de 10 ianuarie a anului urmator. Pentru agentii economici nou-infiintati termenul de depunere a documentatiei in acest caz este de 10 zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.
    (4) Toate relatiile comerciale dintre producatorii, importatorii si comerciantii in sistem angro de produse supuse autorizarii, conform prezentei ordonante de urgenta, vor avea la baza contracte vizate si inregistrate intr-un registru de catre organele fiscale teritoriale in a caror raza isi au sediul partile semnatare.
    (5) In anexa nr. 16 la prezenta ordonanta de urgenta sunt redate tipurile de relatii comerciale care se pot desfasura intre agentii economici furnizori si cumparatori de produse supuse autorizarii.
    (6) Un singur agent economic producator intern sau importator de alcool poate avea relatii contractuale cu maximum 15 agenti economici producatori de bauturi alcoolice. Un singur agent economic producator intern sau importator de bauturi alcoolice si de produse din tutun poate avea relatii contractuale cu maximum 15 agenti economici care desfasoara activitate comerciala in sistem angro.
    (7) Nu vor fi autorizati de catre Ministerul Finantelor agentii economici producatori interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale, care obtin venituri din comercializarea acestor produse si care:
    - inregistreaza obligatii fiscale fata de bugetul de stat;
    - nu detin in patrimoniu capacitati de productie proprii sau nu au incheiate contracte de leasing pentru astfel de capacitati;
    - nu au in dotare mijloace de masurare a productiei realizate, in cazurile in care legea prevede aceasta.
    (8) Taxele de autorizare sunt mentionate in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (9) Autorizarea este valabila 12 luni de la data emiterii.
    (10) Taxele se platesc in doua transe egale, astfel:
    - prima transa, in cuantum de 50% din valoarea totala prevazuta in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta, inainte de emiterea autorizatiei;
    - a doua transa, in termen de 3 luni de la data emiterii autorizatiei.
    (11) Taxele de autorizare se fac venituri la bugetul de stat si se varsa in acelasi cont in care se colecteaza accizele.
    (12) Modelul autorizatiei emise de Ministerul Finantelor sau de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti este prezentat in anexa nr. 18 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (13) Evidenta acestor autorizatii se va tine de catre organele emitente intr-un registru destinat acestui scop."
    19. Articolul 29 se elimina.
    20. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Nedotarea cu mijloace de masurare atrage dupa sine suspendarea activitatii de productie pana la remedierea cauzelor care au generat-o.
    (2) Fapta agentilor economici de a produce alcool, indiferent de natura acestuia, bauturi spirtoase, tuica si rachiuri naturale, fara ca aceasta sa fie inregistrata, este considerata activitate ilicita si se sanctioneaza potrivit legii.
    (3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 23^1 alin. (1) lit. b) si lit. c), alin. (3), alin. (4) si alin. (12) si la art. 23^3 alin. (1) se sanctioneaza cu suspendarea activitatii pana la remedierea cauzelor care au generat-o.
    (4) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 23^1 alin. (20), alin. (22), alin. (24) si alin. (30) si la art. 23^2 alin. (20), alin. (22) si alin. (24) se sanctioneaza cu suspendarea pe o perioada de 3 luni a licentei de fabricatie, respectiv de import.
    (5) Nerespectarea prevederilor art. 23^2 alin. (19) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool importate si neinregistrate. In cazul in care cantitatile de alcool importate si neinregistrate au fost deja vandute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vanzare.
    (6) Nerespectarea prevederilor art. 23^3 alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor livrate fara a fi insotite de documentele prevazute de lege. In cazul in care cantitatile de bere au fost deja vandute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vanzare.
    (7) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 23^4 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea instalatiilor si a productiei obtinute.
    (8) Contraventiilor prevazute in aceasta sectiune li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    (9) Procedura suspendarii activitatii are la baza un proces-verbal incheiat de o echipa de control formata din:
    a) un inspector din cadrul Directiei de impozite si taxe;
    b) 2 comisari ai Garzii Financiare;
    c) un inspector din cadrul Directiei de control financiar de stat.
    (10) Echipa de control va fi numita de catre directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege.
    (11) In procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor de masurare sau incalcarea celorlalte prevederi din prezenta ordonanta de urgenta, precum si motivatia agentului economic in cauza.
    (12) Procesul-verbal se semneaza de catre membrii echipei de control si de catre reprezentantii legali ai agentului economic, respectiv directorul si directorul economic sau imputernicitul acestora, si se depune in termen de 24 de ore la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (13) In termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal astfel intocmit va fi analizat de catre o comisie formata din directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, directorul Directiei de impozite si taxe, comisarul-sef al Garzii Financiare si directorul Directiei de control financiar de stat.
    (14) Aceasta comisie, pe baza analizei constatarilor din procesul-verbal de control, in cazul nerespectarii prevederilor legale, hotaraste in termen de 24 de ore, prin decizie, suspendarea activitatii agentului economic in cauza pana la indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (15) Decizia comisiei, prin care se precizeaza data de incepere a suspendarii activitatii - data ce nu poate depasi termenul de 3 zile de la data emiterii deciziei -, se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se transmite spre instiintare agentului economic in cauza.
    (16) Pe toata durata de suspendare a activitatii de productie, coloanele de alcool brut, de distilare si de rafinare a alcoolului sau sectia de fabricatie a berii vor fi sigilate. Sigilarea se face de catre echipa de control constituita conform prevederilor alin. (9), in baza deciziei de suspendare a activitatii agentilor economici respectivi.
    (17) Pe intreaga perioada de suspendare a activitatii de fabricatie, supraveghetorii fiscali desemnati de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vor urmari respectarea acestei sanctiuni.
    (18) Dupa dotarea cu mijloace de masurare sau dupa remedierea celorlalte deficiente, agentul economic in cauza informeaza in scris directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti despre aceasta situatie.
    (19) In termen de 3 zile de la primirea comunicarii aceeasi echipa de control prevazuta la alin. (9) va verifica realitatea datelor comunicate.
    (20) In situatia in care echipa de control constata dotarea cu mijloace de masurare si indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, aceasta va intocmi un proces-verbal in care se descrie in detaliu situatia reala. In baza constatarilor consemnate in procesul-verbal se intocmeste un referat prin care echipa de control propune ridicarea sanctiunii de suspendare a activitatii de fabricatie.
    (21) Cate un exemplar al procesului-verbal si al referatului, intocmite de echipa de control, vor fi trimise directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 3 zile de la intocmire.
    (22) Procesul-verbal si referatul, intocmite de echipa de control, se analizeaza de catre comisia prevazuta la alin. (13), care va hotari, in termen de 3 zile de la primirea acestor acte, daca este cazul, pe baza unei decizii, data ridicarii suspendarii activitatii agentului economic in cauza.
    (23) Decizia de ridicare a suspendarii activitatii agentului economic se intocmeste in doua exemplare semnate de membrii comisiei, din care un exemplar se transmite agentului economic in termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei.
    (24) Desigilarea se face de catre echipa de control prevazuta la alin. (9), in baza deciziei de ridicare a suspendarii activitatii agentilor economici respectivi.
    (25) In cazul in care supraveghetorii fiscali constata ca agentul economic caruia i-a fost suspendata activitatea continua sa desfasoare activitati de natura celei suspendate, acestia vor aduce la cunostinta, in scris, conducerii directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti cele constatate. In acest caz, comisia prevazuta la alin. (13) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool si bauturi alcoolice pe o perioada de 3 luni.
    (26) Nerespectarea prevederilor art. 23^5 alin. (6) atrage dupa sine anularea autorizatiei. Dupa anularea autorizatiei este interzisa efectuarea operatiunilor supuse autorizarii.
    (27) Neachitarea la termenul legal a taxelor de autorizare prevazute in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine anularea autorizatiei. Dupa anularea autorizatiei este interzisa efectuarea operatiunilor supuse autorizarii.
    (28) Neplata sau plata cu intarziere mai mare de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale datorate la bugetul de stat de catre agentii economici care obtin venituri din comercializarea alcoolului, a bauturilor alcoolice, a produselor din tutun si a sortimentelor de cafea supuse autorizarii atrage anularea autorizatiei. Eliberarea unei noi autorizatii se face numai in conditiile achitarii tuturor sumelor restante la bugetul de stat, care au generat anularea.
    (29) Neutilizarea de catre agentii economici a documentelor fiscale speciale, in conformitate cu prevederile art. 6^1, 11^1 si 19^1, se sanctioneaza cu anularea autorizatiei.
    (30) Desfasurarea de activitati de comercializare a produselor supuse autorizarii pe perioada in care autorizatia este anulata constituie fapta ilicita si se sanctioneaza potrivit legii.
    (31) Neinsotirea efectiva a transporturilor de produse supuse autorizarii cu documentele fiscale speciale, in conformitate cu prevederile art. 6^1, 11^1 si 19^1, se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de produse transportate.
    (32) Impotriva masurilor de suspendare a activitatii sau a licentei de fabricatie si a licentei de import, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se pot utiliza caile de atac prevazute in Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (33) Constatarea, controlul, sanctionarea, urmarirea, incasarea si executarea silita a accizelor si a celorlalte impozite indirecte prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si a majorarilor de intarziere aferente se efectueaza conform reglementarilor legale in materie.
    21. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Anexele nr. 1 - 18 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile ulterioare, se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 3
    Agentii economici, producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro de produse supuse autorizarii conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, care la data de 31 decembrie 1998 detin in stoc astfel de produse vor proceda la inventarierea acestora si vor depune aceste inventare la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti pana la data de 5 ianuarie 1999.
    Inventarele se vor intocmi pe sortimente de produse.
    In termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai tarziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri si vor viza fiecare lista de inventar.
    De asemenea, vor fi inventariate si declarate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti toate stocurile de alcool existente la data de 31 decembrie 1998, obtinute in sistem de prestari de servicii. Aceste inventare vor fi efectuate pana la data de 5 ianuarie 1999 si vor purta atat viza beneficiarului prestatiei, cat si viza prestatorului de servicii. In termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai tarziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri si vor viza fiecare lista de inventar. Daca realitatea stocurilor va fi dovedita faptic, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera agentului economic beneficiar al prestatiei autorizatii pentru comercializarea alcoolului aflat in stoc. Taxele de autorizare sunt prevazute in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta pentru producatorii interni de alcool.
    Pentru cantitatile de alcool etilic alimentar aflate in stoc la data de 31 decembrie 1998 - obtinute in sistem de prestari de servicii -, platitori de accize sunt agentii economici prestatori, pana la epuizarea stocurilor, iar momentul datorarii accizelor catre bugetul de stat este momentul efectuarii formalitatilor de receptie a alcoolului de catre beneficiarul prestatiei. Data limita de efectuare a formalitatilor de receptie a acestui tip de alcool de catre beneficiarul prestatiei este data de 28 februarie 1999.
    Art. 4
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999. Prin ordin al ministrului finantelor se vor aproba solutii referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din prezenta ordonanta de urgenta.
    Cu aceeasi data se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 588/1998 privind instituirea regimului de supraveghere fiscala a productiei interne, importului, circulatiei si comercializarii alcoolului si a bauturilor alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 24 septembrie 1998.
    Art. 5
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                               LISTA
            cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului                                   U.M.     Acciza
crt. sau a grupei de produse
-------------------------------------------------------------------------------
 0               1                                           2          3
-------------------------------------------------------------------------------
 A.  Alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte
     produse destinate industriei alimentare, care contin alcool
     etilic alimentar                                                (lei/U.M.)

 1.  Alcool etilic alimentar; bauturi alcoolice si orice
     alte produse destinate industriei alimentare sau
     consumului, care contin alcool etilic alimentar cu
     o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri,
     produse pe baza de vin si produse pe baza de
     distilat din vin, cu o concentratie in alcool de     hl alcool
     peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars       pur*)       2.640.000

 2.  Bauturi alcoolice naturale                           hl alcool
                                                          pur         1.800.000

 3.  Vinuri si produse pe baza de vin

3.1. Vinuri nespumoase                                    hl/1 grad
                                                          alcoolic*)     7.200

3.2. Vinuri spumoase                                      hl/1 grad
                                                          alcoolic       12.000

3.3. Vin spumant                                          hl/1 grad
                                                          alcoolic       36.000

3.4. Vermuturi si alte produse pe baza de vin*), cu o
     concentratie in alcool de pana la 22%, inclusiv in
     volum                                                hl/1 grad
                                                          alcoolic       30.000

 4.  Bere                                                 hl/1 grad
                                                          alcoolic       19.200

 B.  Produse din tutun                                               (lei/U.M.)

 5.  Tigarete                                             1.000
                                                          tigarete     96.000 +
                                                                       20%*)
 6.  Tigari si tigari de foi                              1.000
                                                          bucati         84.000

 7.  Tutun destinat fumatului                             kg            180.000

 8.  Tutun de prizat si tutun de mestecat                 kg            180.000

 C.  Produse petroliere                                              (ECU/U.M.)

 9.  Benzina premium, regular si normala                  tona              235

10.  Benzina fara plumb                                   tona              230

11.  Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)    tona              103
-------------------------------------------------------------------------------
    *) hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic alimentar cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20 grade C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
    *) hl/1 grad alcoolic reprezinta concentratia alcoolica exprimata in % de volum, respectiv 1% .
    *) Cu exceptia otetului alimentar.
    *) Cota procentuala se aplica asupra bazei de impozitare prevazute la art. 10 din prezenta ordonanta de urgenta.

    ANEXA 2

                                LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului                              Acciza      Acciza
crt. sau a grupei de produse                            (%)      (lei/U.M.)
-------------------------------------------------------------------------------
 0             1                                         2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Cafea verde                                         -      10.800.000/tona
 2.  Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori        -      14.400.000/tona
 3.  Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea        -          60.000/kg
     solubila
 4.  Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut
     de zahar sau cu alte produse de indulcit si cu
     substante aromatizante                              -          24.000/hl
 5.  Confectii din blanuri naturale (cu exceptia
     celor de iepure, oaie, capra)                       50           -
 6.  Articole din cristal*)                              50           -
 7.  Bijuterii din aur si/sau din platina, cu
     exceptia verighetelor                               20           -
 8.  Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv
     din import, rulate)*):
 a)  echipate cu motor cu benzina:                                    -
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc
       - cu grad normal de poluare*)                    1           -
       - cu grad redus de poluare                         0           -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si
       1.800 cmc
       - cu grad normal de poluare                        3           -
       - cu grad redus de poluare                         1,5         -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.801 si
       2.000 cmc
       - cu grad normal de poluare                        6           -
       - cu grad redus de poluare                         3           -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si
       2.500 cmc                                                      -
       - cu grad normal de poluare                       12           -
       - cu grad redus de poluare                         6           -
     - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cmc                      -
       - cu grad normal de poluare                       18           -
       - cu grad redus de poluare                         9           -
 b)  echipate cu motor Diesel                                         -
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc                        -
       - cu grad normal de poluare                        1           -
       - cu grad redus de poluare                         0           -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si
       2.000 cmc                                                      -
       - cu grad normal de poluare                        3           -
       - cu grad redus de poluare                         1,5         -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si
       2.500 cmc                                                      -
       - cu grad normal de poluare                        6           -
       - cu grad redus de poluare                         3           -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.501 si
       3.100 cmc                                                      -
       - cu grad normal de poluare                       12           -
       - cu grad redus de poluare                         6           -
     - cu capacitatea cilindrica peste 3.100 cmc                      -
       - cu grad normal de poluare                       18           -
       - cu grad redus de poluare                         9           -
 9.  Parfumuri, ape de colonie si ape de toaleta         20           -
10.  Aparate video de inregistrat sau de reprodus,
     chiar incorporand un receptor de semnale
     videofonice; combine audio*)                     15           -
11.  Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda
     magnetica sau compact disc                          15           -
12.  Camera video                                        15           -
13.  Cuptoare cu microunde                               15           -
14.  Aparate pentru conditionat aer, de perete sau
     de ferestre, formand un singur corp                 15           -
15.  Arme de vanatoare si arme de uz individual,
     altele decat cele de uz militar sau de sport        50           -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
    *) Accizele la autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% in situatia in care producatorul utilizeaza peste 50% materii prime, componente, subansambluri si ansambluri din productia interna.
    *) Gradul de poluare se determina de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", conform reglementarii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania", elaborata in corelatie cu legislatiile similare in vigoare in Uniunea Europeana.
    *) Combinele audio sunt produse ce reunesc (in aceeasi carcasa sau in module) cel putin patru aparate sau functiuni diferite, dintre care cel putin trei sunt functiuni audio (receptie, inregistrare, reproducere).

    ANEXA 4

                     NOTA DE COMANDA Nr. ........../...........
                         pentru documente fiscale speciale

    Denumirea agentului economic ..............................................
    Codul de inregistrare fiscala .............................................
    Sediul:
    localitatea .........., str. ............... nr. ........, sectorul ......,
judetul ........., telefon ...........
-------------------------------------------------------------------------------
   Felul       Cantitatea   U.M.  Pretul   Valoarea   T.V.A.   Valoarea totala,
documentului   solicitata         unitar                       inclusiv T.V.A.
-------------------------------------------------------------------------------
     0             1         2      3          4         5           6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ........................       D.G.F.P.C.F.S. a judetului ....................
  (semnatura si stampila        Data aprobarii comenzii .......................
    solicitantului)             Numarul documentelor aprobate .................
                                Seria .........................................
                                Modalitatea de plata ..........................

                                              ...........................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 5

                              EVIDENTA
       achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale
                  in luna ............ anul .......

    Denumirea agentului economic ..............................................
    Data ......................................................................
    Sediul:
    localitatea .............., str. .......... nr. ......., sectorul ........, judetul ........., codul fiscal ...........
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Explicatii                           Numarul de       Numarul de avize
crt.                                      facturi fiscale  de insotire a marfii
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Stocul la inceputul lunii
 2.  Achizitii in cursul lunii
 3.  TOTAL I (randul 1 + randul 2)
 4.  Cantitatea utilizata in cursul lunii
 5.  Cantitatea anulata in cursul lunii
 6.  TOTAL II (randul 4 + randul 5)
 7.  Stocul la sfarsitul lunii
     (randul 3 - randul 6)
-------------------------------------------------------------------------------
                Certificata de conducerea agentului economic
                         Data .......................
                         Semnatura ...................
    Verificat de organul fiscal
    Semnatura .................
    Data ......................

    ANEXA 6

    D.G.F.P.C.F.S. a judetului ........................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
            a producatorilor de alcool existenti la data de .......
-------------------------------------------------------------------------------
                                                          Numarul si   Felul
                                                             data      materiei
Nr.  Denumirea       Adresa (localitatea,  Codul  Telefon/ licentei    prime
crt. producatorului  strada si numarul)    fiscal   fax       de       folosite
                                                          fabricatie
-------------------------------------------------------------------------------
  0        1                2                 3      4         5           6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Director general,

    ANEXA 7

    Denumirea agentului economic ..........................
    Codul fiscal ..........................................
    Sediul ................................................

                              LISTA
    de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului
-------------------------------------------------------------------------------
    Codul      Denumirea   Numarul        Capacitatea   Capacitatea    Consum
  fiscal al    produselor  coloanelor de  de productie  de productie  energetic
producatorului fabricate*) distilare si   a instalatiei lunara (litri   lunar
                           rafinare*)    de distilare  alcool pur)     (kWh/
                                          si rafinare                   luna)
                                          in 24 de ore
                                          (litri alcool
                                          pur)
-------------------------------------------------------------------------------
    0              1            2              3             4            5
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Conducerea agentului economic,

    *) Se vor inscrie toate tipurile de alcool obtinute in urma distilarii si rafinarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, a productiei de alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 8

    Denumirea agentului economic ...........
    Codul fiscal ...........................
    Sediul .................................

                                  LISTA
de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea bauturilor alcoolice naturale distilate
-------------------------------------------------------------------------------
 Codul fiscal          Numarul          Capacitatea          Capacitatea de
al platitorilor    cazanelor sau al     zilnica unitara      productie lunara
  de accize        altor instalatii     (litri alcool pur)   (litri alcool pur)
-------------------------------------------------------------------------------
     1                     2                   3                      4
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Conducerea agentului economic,

    ANEXA 9

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ........./municipiului Bucuresti

                       SITUATIA CENTRALIZATOARE
a producatorilor de bauturi alcoolice naturale distilate si a cazanelor sau a altor instalatii, existente la data de ..........................
--------------------------------------------------------------------------------
                    Adresa        Codul fiscal Numarul   Capacitatea Capacitatea
Nr.  Denumirea      (localitatea,     al       cazanelor   zilnica       de
crt. producatorilor strada si     platitorilor sau al      unitara   productie
                    numarul)      de accize    altor       (litri      lunara
                                               instalatii  alcool      (litri
                                                           pur)        alcool
                                                                       pur)
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1            2              3           4           5          6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL GENERAL:
--------------------------------------------------------------------------------
                                                             Director general,

    ANEXA 10

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului .............../municipiului Bucuresti

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
           a producatorilor de alcool si a capacitatilor de productie
                      existente la data de ..........
--------------------------------------------------------------------------------
                                                         Capacitatea Capacitatea
                                                             de          de
                                             Numarul     productie   productie
Nr.  Denumirea      Codul fiscal Denumirea   coloanelor       a        lunara
crt. producatorilor     al       produselor     de       instalatiei   (litri
                    platitorilor fabricate*) distilare       de        alcool
                    de accize                   si       distilare     pur)
                                             rafinare*) si rafinare
                                                         in 24 de
                                                         ore (litri
                                                         alcool pur)
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1             2           3           4          5            6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL GENERAL:
--------------------------------------------------------------------------------
                                                             Director general,

    *) Se vor inscrie toate sortimentele de alcool obtinute in urma distilarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 11

                       PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
                           Nr. ......./.......

    Incheiat astazi, ........., la sediul ......., data la care s-a procedat, in baza comenzii ................, la prelevarea a trei esantioane de ............,
              (nr. si emitent)
in greutate neta totala de (sau volumul net total ...... kg (I) din lotul ...... cu factura nr. .......... .
    Cele trei esantioane au urmatoarea destinatie:
    a) un esantion este destinat laboratorului, in scopul eliberarii certificatului de expertiza;
    b) un esantion este destinat agentului economic si va fi transmis cu proces-verbal;
    c) un esantion este destinat biroului vamal la care se efectueaza vamuirea.
    Esantioanele au fost prelevate conform normativelor in vigoare in Romania, si anume:
    Esantioanele au fost ambalate, etichetate si sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .............. .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
-------------------------------------------------------------------------------
    Partea                           Numele          Delegatie sau    Semnatura
    semnatara                        si prenumele    imputernicire
-------------------------------------------------------------------------------
Reprezentantul agentului economic
-------------------------------------------------------------------------------
Imputernicitul laboratorului agreat
-------------------------------------------------------------------------------
Autoritatea vamala
-------------------------------------------------------------------------------
Delegatul Oficiului pentru Protectia
Consumatorilor
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 12

    Directia Generala a Vamilor
    Punctul vamal ...............

                                DOCUMENT
    de libera circulatie a alcoolului si a bauturilor alcoolice in vrac,
                           provenite din import

    Denumirea agentului economic ..............................................
    Codul fiscal ..............................................................
    Adresa ....................................................................
    Data intrarii in vama .....................................................
    Furnizorul extern si tara de provenienta ..................................
    Numarul si data facturii externe ..........................................
    Denumirea produselor si concentratia alcoolica exprimata in procente de
    volum .....................................................................
    Cantitatea importata ......................................................
    Destinatia ................................................................

                                                 Conducerea punctului vamal,

    ANEXA 13

    Denumirea agentului economic ..........................
    Codul fiscal ..........................................
    Sediul ................................................

                              REGISTRU
privind situatia importurilor de alcool si de bauturi alcoolice in vrac, precum si destinatia acestora
-------------------------------------------------------------------------------
                          Importuri realizate
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.      D.V.I.       Felul         Cantitatea    Valoarea    Documentul      |
crt.     (numarul     produsului      (litri      accizelor   de plata a      |
         si data                    alcool pur)               accizelor       |
-------------------------------------------------------------------------------===============================================================================
                          Modul de valorificare
-------------------------------------------------------------------------------
|Numele                  Codul  Cantitatile  Cantitatile Numarul     Numarul
|beneficiarului  Adresa  fiscal livrate      utilizate   si data     si data
|                               (litri          in       facturii  documentului
|                               alcool pur)  productia               de plata
|                                            proprie
|------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
         Director,

    ANEXA 14

    Denumirea agentului economic .................
    Codul fiscal .................................
    Sediul .......................................

                             SITUATIA
    privind modul de valorificare a alcoolului in luna ...... anul .......
------------------------------------------------------------------------------
Numarul si     Denumirea       Cantitatile  Pretul      Valoarea    Acciza
data facturii  beneficiarului  livrate      unitar
------------------------------------------------------------------------------
    0                 1           2          3            4           5
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                                                Conducerea agentului economic,

    ANEXA 15

    Nr. ........ din .........

                               CERERE
            pentru acordarea autorizatiei de comercializare

    Agentul economic ........, cu sediul in .........., str. .................
nr. ........, inregistrat in registrul comertului la nr. ........., codul fiscal .........., telefon ........., fax ......, telex ............., reprezentat prin ........., domiciliat in ........, str. ............ nr. ........, bl. ........, sc. ......., et. ....., ap. ......., sectorul ......., judetul ......, posesorul buletinului/cartii de identitate seria .......... nr. ..........., eliberat/a de ........., avand functia de ........, pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizatiei de comercializare pentru:
    1. .....................................................
    2. .....................................................
    3. .....................................................

    Data ....................                 ...................
                                                  (semnatura)

    Domnului/Doamnei director general al Directiei generale ..............

    ANEXA 16

                           RELATIILE COMERCIALE
       dintre furnizorii si cumparatorii de produse supuse autorizarii

    I. Pentru comercializarea alcoolului
-----------------------------------------------------------------------------
     Furnizorul                  Cumparatorul
-----------------------------------------------------------------------------
  1. Producator de alcool        Producator de bauturi alcoolice
  2. Producator de alcool        Spitale, farmacii
  3. Producator de alcool        Utilizatori in scop tehnologic, altii decat
                                 producatorii de bauturi alcoolice
  4. Importator de alcool        Producator de bauturi alcoolice
  5. Importator de alcool        Spitale, farmacii
  6. Importator de alcool        Utilizatori in scop tehnologic, altii decat
                                 producatorii de bauturi alcoolice
-----------------------------------------------------------------------------

    II. Pentru comercializarea bauturilor alcoolice
-----------------------------------------------------------------------------
       Furnizorul                           Cumparatorul
-----------------------------------------------------------------------------
  1.   Producator de bauturi alcoolice      Comerciant in sistem angro
  2.   Producator de bauturi alcoolice      Comerciant in sistem en detail
  3*). Producator de bauturi alcoolice      Producator de bauturi alcoolice
  4.   Importator de bauturi alcoolice      Comerciant in sistem angro
  5.   Importator de bauturi alcoolice      Comerciant in sistem en detail
  6*). Importator de bauturi alcoolice      Producator de bauturi alcoolice
  7.   Comerciant in sistem angro           Comerciant in sistem en detail
----------------------------------------------------------------------------

    III. Pentru comercializarea produselor din tutun
----------------------------------------------------------------------------
       Furnizorul                         Cumparatorul
----------------------------------------------------------------------------
  1.   Producator de produse din tutun    Comerciant in sistem angro
  2.   Producator de produse din tutun    Comerciant in sistem en detail
  3.   Producator de produse din tutun    Agent comercial si de marketing
                                          al producatorului
  4.   Agent comercial si de marketing    Distribuitor
       al producatorului
  5.   Distribuitor                       Comerciant in sistem angro
  6.   Distribuitor                       Comerciant in sistem en detail
  7.   Importator de produse din tutun    Distribuitor
  8.   Importator de produse din tutun    Comerciant in sistem angro
  9.   Importator de produse din tutun    Comerciant in sistem en detail
 10*). Importator de produse din tutun    Producator de produse din tutun
 11.   Comerciant in sistem angro         Comerciant in sistem en detail
----------------------------------------------------------------------------

    IV. Pentru comercializarea sortimentelor de cafea
----------------------------------------------------------------------------
       Furnizorul                    Cumparatorul
----------------------------------------------------------------------------
  1.   Producator de cafea           Comerciant in sistem angro
  2.   Producator de cafea           Comerciant in sistem en detail
  3*). Producator de cafea           Producator de cafea
  4.   Importator de cafea           Comerciant in sistem angro
  5.   Importator de cafea           Comerciant in sistem en detail
  6.   Importator de cafea           Producator de cafea
  7.   Comerciant in sistem angro    Comerciant in sistem en detail
----------------------------------------------------------------------------
    *) Valabila doar in cazul achizitionarii de produse supuse autorizarii, utilizate ca materie prima pentru realizarea altor produse supuse autorizarii.

    ANEXA 17

                                  TAXELE
     de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice,
                      produselor din tutun si a cafelei
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea activitatii                                Taxa de
crt.                                                               autorizare
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Alcool*)
     a) productia interna
     - pentru o productie anuala de pana la 40.000 hl             50.000.000 lei
     - pentru o productie anuala de peste 40.000 hl pana la      200.000.000 lei
       120.000 hl
     - pentru o productie anuala de peste 120.000 hl             350.000.000 lei
     b) pentru import
     - de pana la 40.000 hl/an                                    50.000.000 lei
     - peste 40.00 hl pana la 120.000 hl/an                      200.000.000 lei
     - peste 120.000 hl/an                                       350.000.000 lei

  2. Bauturi alcoolice*)
     a) pentru comercializarea fiecarui sortiment de bauturi
        alcoolice din productia proprie sau din operatiuni de
        import proprii                                            10.000.000 lei
     b) pentru comercializarea urmatoarelor grupe de produse
        in sistem angro si en detail:
     - bauturi spirtoase                                          10.000.000 lei
     - vinuri si produse pe baza de vin                           10.000.000 lei
     - bere                                                       10.000.000 lei
     - bauturi alcoolice din import                               10.000.000 lei
     c) pentru comercializarea bauturilor alcoolice in sistem
        de alimentatie publica:
     - unitati de alimentatie publica cu pana la 40 de locuri
       la masa sau la bar                                          5.000.000 lei
     - unitati de alimentatie publica cu 41 - 100 de locuri la
       masa sau la bar                                             7.500.000 lei
     - unitati de alimentatie publica cu peste 100 de locuri la
       masa sau la bar                                            10.000.000 lei
     - pentru unitati de alimentatie publica cu activitate
       sezoniera                                                 1/3 din taxa de
                                                                 autorizare
                                                                 perceputa la
                                                                 unitatile cu
                                                                 activitate
                                                                 permanenta,
                                                                 corespunzator
                                                                 numarului de
                                                                 locuri la masa
                                                                 sau la bar
     - pentru cantine si cantine restaurant care organizeaza     5% din taxa
       mese festive                                              minima
                                                                 perceputa
                                                                 pentru
                                                                 unitatile de
                                                                 alimentatie
                                                                 publica
     d) pentru comercializarea de bauturi alcoolice in magazine
        de vanzare la preturi cu amanuntul, taxa se percepe, pe
        fiecare unitate de desfacere, pe urmatoarele grupe de
        produse*), astfel:
      - bauturi spirtoase                                          1.000.000 lei
      - vinuri si bauturi pe baza de vin                           1.000.000 lei
      - tuica si rachiuri naturale                                 1.000.000 lei
      - bere                                                       1.000.000 lei
      - produse din import                                         1.000.000 lei

  3. Produse din tutun
     a) pentru comercializarea tigaretelor provenite din
        productia proprie                                        150.000.000 lei
     b) pentru comercializarea tigaretelor provenite din
        operatiuni de import proprii                             150.000.000 lei
     c) pentru comercializarea produselor din tutun, altele
        decat tigaretele, provenite din productia proprie          5.000.000 lei
     d) pentru comercializarea produselor din tutun, altele
        decat tigaretele, provenite din operatiuni de import
        proprii                                                    5.000.000 lei
     e) pentru comercializarea tigaretelor si a produselor din
        tutun in sistem angro                                    100.000.000 lei
     f) pentru comercializarea tigaretelor si a produselor din
        tutun in sistem en detail                                  1.000.000 lei

  4. Cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv
     amestecuri cu cafea solubila
     a) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
        supuse autorizarii, provenite din productia proprie
        sau din operatiuni proprii de import                      50.000.000 lei
     b) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
        supuse autorizarii in sistem angro                        10.000.000 lei
     c) pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse
        autorizarii in sistem de alimentatie publica*):
      - pentru cofetarii                                           2.000.000 lei
      - pentru unitati de alimentatie publica cu pana la 40 de
        locuri la masa sau la bar                                  1.000.000 lei
      - pentru unitati de alimentatie publica cu peste 40 de
        locuri la masa sau la bar                                  2.500.000 lei
     d) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
        supuse autorizarii prin unitati de desfacere la preturi
        cu amanuntul                                               1.000.000 lei
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Nivelul productiei anuale sau al importului anual de alcool, in functie de care se va datora taxa de autorizare, este cel declarat de agentii economici producatori sau importatori la solicitarea autorizatiei.
    In conditiile trecerii de la o transa inferioara la o transa superioara, taxele de autorizare achitate vor fi regularizate in raport cu productia efectiv realizata sau cu cantitatea de alcool importata.
    Regularizarea se face in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.
    *) 1. Pentru fiecare nou sortiment de bauturi alcoolice, produs sau importat ulterior obtinerii autorizatiei initiale, se va solicita o noua autorizatie cu achitarea taxei aferente.
    2. Acelasi principiu se va aplica si pentru grupele de bauturi alcoolice comercializate in sistem angro si en detail.
    *) Pentru mediul rural, la nivel de comuna taxa se reduce cu 50%, iar la nivel de sat apartinator, cu 75% .
    *) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe si pentru unitatile de alimentatie publica care platesc taxa de autorizare pentru comercializarea bauturilor alcoolice.

    ANEXA 18

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia ......................

                              AUTORIZATIE
                         Nr. ........ din .........

    In baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor si al altor impozite indirecte, se autorizeaza Societatea Comerciala ..................., cu sediul in ............., inregistrata in registrul comertului la nr. ... , codul fiscal .............., pentru comercializarea urmatoarelor produse: ............ ........................................................................................................................................................................ ..................................................................... .

       Director general,
    ........................
    (semnatura si stampila)

                                    Data emiterii .........................
                                    Valabila pana la data de ..............SmartCity5

COMENTARII la OUG 50/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 50 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 50/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu