E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 148 din 27 iulie 1999

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din 29 iulie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 14 decembrie 1998 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Sumele fixe care reprezinta accizele datorate pe produse si pe grupe de produse sunt cele stabilite in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta."
    2. La articolul I punctul 4, alineatele 5 si 6 ale articolului 6^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>> fiecarei directii generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in baza solicitarii acestora.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea acestora va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii, in calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante de urgenta, sa comercializeze alcool si bauturi alcoolice."
    3. La articolul I punctul 4, dupa alineatul 9 al articolului 6^1 se introduce alineatul 10 cu urmatorul cuprins:
    "Agentii economici care comercializeaza bere pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, in conditiile stabilite de catre Ministerul Finantelor pentru formularele cu regim special, fara a mai utiliza formulare pretiparite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>. Agentii economici in cauza vor solicita directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti o plaja de numere."
    4. La articolul I punctul 7, alineatul 3 al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Acciza totala datorata bugetului de stat pentru tigarete se reduce cu 35%, in situatia in care agentii economici producatori utilizeaza in retetele de fabricatie cel putin 50% tutun din productia interna."
    5. La articolul I punctul 8, alineatul 2 al articolului 11 se abroga.
    6. La articolul I punctul 9, alineatele 5 si 6 ale articolului 11^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>> fiecarei directii generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in baza solicitarii acestora.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea acestora va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii, in calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante de urgenta, sa comercializeze produse din tutun."
    7. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce punctul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "9^1. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 14
    Pentru carburantii auto se datoreaza bugetului de stat accize, stabilite in lei pe tona de produs finit, conform pozitiilor nr. 9 - 11 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta."
    8. La articolul I punctul II, alineatul 2 al articolului 19 se abroga.
    9. La articolul I punctul 12, alineatele 5 si 6 ale articolului 19^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>> fiecarei directii generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in baza solicitarii acestora.
    Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic in parte. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta. Aprobarea acestora va fi acordata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de insotire a marfii, in calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante de urgenta, sa comercializeze cafea."
    10. La articolul I punctul 13, literele c) si f) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) produsele in regim de tranzit si produsele in regim de import temporar. Pentru produsele importate temporar scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie se va restitui agentului economic numai dupa incheierea regimului vamal acordat;"
..............................................................................
    "f) alcoolul etilic alimentar utilizat in productia de alcool sanitar;"
    11. La articolul I punctul 14, dupa alineatul 1 al articolului 22 se introduc alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul alcoolului sanitar obtinut din alcool etilic alimentar, facturarea se va face diferentiat, in functie de destinatie, astfel:
    a) pentru cantitatile de alcool sanitar, livrate direct de producatori unitatilor sanitare si farmacii, facturarea se va face direct la preturi de livrare, care nu cuprind acciza aferenta alcoolului etilic alimentar utilizat ca materie prima;
    b) pentru cantitatile de alcool sanitar, livrate altor beneficiari decat unitatile sanitare si farmaciile, facturarea se face la preturi de livrare, care cuprind si acciza aferenta alcoolului etilic alimentar utilizat ca materie prima. In acest caz acciza va fi evidentiata distinct in factura.
    Agentii economici care comercializeaza alcool sanitar, aprovizionat direct de la producatori, pot solicita lunar organelor fiscale teritoriale restituirea accizei pentru alcoolul etilic alimentar, corespunzator cantitatilor de alcool sanitar vandute. Restituirea se va face pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile efectiv vandute."
    12. La articolul I punctul 18, articolul 23^5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23^5
    Agentii economici: producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    a) Ministerul Finantelor, in cazul alcoolului;
    b) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei, precum si in cazul alcoolului vandut de agentii economici producatori de bauturi alcoolice.
    Autorizatia se emite cu percepere de taxe, in baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat in anexa in nr. 15 la prezenta ordonanta de urgenta, si a urmatoarelor documente:
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    b) certificatul de inregistrare fiscala;
    c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fata de bugetul de stat. Nu se considera obligatii fiscale fata de bugetul de stat, in intelesul acestei prevederi:
    - sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor inlesniri la plata acestora;
    - sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate si care se afla in diferite stadii de contestare sau in judecata;
    - sumele care fac obiectul hotararilor de suspendare a executarii, date de instantele judecatoresti;
    d) declaratia solicitantului, pe propria raspundere, privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, statiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora;
    e) licenta de fabricatie emisa de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in cazul agentilor economici producatori interni care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din productia proprie, insotita, in cazul agentilor economici producatori de alcool, de o declaratie privind dotarea cu mijloace de masurare a productiei, vizata de supraveghetorul fiscal;
    f) contractele de import incheiate cu partenerii externi sau comenzile de import, dupa caz, in situatia agentilor economici importatori care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din operatiuni proprii de import;
    g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in patrimoniu a capacitatilor de productie proprii, in cazul producatorilor interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale.
    Autorizatia se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
    Daca un agent economic poseda o autorizatie de comercializare pentru un produs sau altul din cele supuse autorizarii si doreste autorizarea si pentru alte produse, termenul de eliberare a autorizatiei este de maximum 10 zile.
    Pentru agentii economici nou-infiintati sau pentru agentii economici care isi completeaza obiectul de activitate pe linia comercializarii de produse supuse autorizarii termenul de depunere a documentatiei este de minimum 30 de zile inainte de data inceperii activitatii pentru care se solicita autorizarea.
    Modelul autorizatiei emise de catre Ministerul Finantelor sau de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti este prevazut in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Toate relatiile comerciale dintre producatorii, importatorii si comerciantii in sistem angro de produse supuse autorizarii, conform prezentei ordonante de urgenta, se vor derula pe baza de contracte scrise.
    Transferul produselor supuse autorizarii dintr-un depozit al societatii comerciale intr-un alt depozit al acesteia, fara a schimba dreptul de proprietate asupra marfii, se va face pe baza unui aviz de insotire a marfii, cu aceleasi caracteristici ca si documentele fiscale speciale. Pe lungimea in diagonala a fiecarui aviz se va inscriptiona, dupa caz, "Alcool - transfer", "Bauturi alcoolice - transfer", "Produse din tutun - transfer", "Cafea - transfer". Aceste avize se tiparesc de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". Necesarul de astfel de documente se stabileste de fiecare agent economic autorizat, potrivit prezentei ordonante de urgenta, iar distribuirea lor catre utilizatori se va face in aceleasi conditii ca si in cazul distribuirii facturilor si avizelor de insotire speciale.
    Nu vor fi autorizati de catre Ministerul Finantelor agentii economici producatori interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale, care obtin venituri din comercializarea acestor produse si care:
    a) inregistreaza obligatii fiscale fata de bugetul de stat;
    b) nu detin in patrimoniu capacitati de productie proprii;
    c) nu au in dotare mijloace de masurare a productiei realizate, in cazurile in care legea prevede aceasta.
    Taxele de autorizare sunt mentionate in anexa nr. 16 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Autorizatia este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor prevazute la alin. 1.
    Taxele se platesc in doua transe egale, astfel:
    a) prima transa, in cuantum de 50% din valoarea totala prevazuta in anexa nr. 16 la prezenta ordonanta de urgenta, inainte de emiterea autorizatiei;
    b) a doua transa, in termen de 6 luni de la data emiterii autorizatiei.
    In situatia in care un agent economic a achitat prima transa a taxei de autorizare si a primit autorizatia de comercializare, dar pana la incheierea termenului de achitare a celei de-a doua transe, din anumite cauze, acesta nu mai poate sau nu mai doreste sa desfasoare activitatea de comercializare a produselor supuse autorizarii, agentul economic respectiv, pe propria raspundere, printr-o declaratie scrisa, face cunoscuta aceasta situatie organului fiscal care i-a eliberat autorizatia si nu mai plateste cea de-a doua transa.
    Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat si se varsa in acelasi cont in care se colecteaza accizele.
    Continutul informational al autorizatiei emise de catre Ministerul Finantelor sau de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti este prezentat in anexa nr. 17 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Evidenta acestor autorizatii se va tine de catre organele emitente, intr-un registru destinat acestui scop.
    Produsele supuse autorizarii, comercializate in zonele libere, precum si in magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim "duty-free" nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1), nefiind obligatorie utilizarea documentelor fiscale speciale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Nu intra sub incidenta regimului de autorizare bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica sub 0,5% in volum, precum si aromele si esentele alimentare care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare.
    Decontarile intre agentii economici care desfasoara activitati de comercializare a alcoolului etilic alimentar se vor face integral prin unitati bancare."
    13. La articolul I, dupa punctul 18 se introduc punctele 18^1 - 18^7, cu urmatorul cuprins:
    "18^1. Titlul capitolului III si articolul 25 se abroga.
    18^2. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 26
    Accizele si impozitele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc si se platesc in lei, putandu-se modifica prin legea bugetului de stat.
    18^3. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 27
    Raspunderea pentru calcularea si varsarea la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna revine platitorilor prevazuti in prezenta ordonanta de urgenta.
    18^4. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 30
    Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, conform normelor metodologice emise de catre Ministerul Finantelor in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    18^5. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 31
    Platitorii de accize, de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, au obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului din normele metodologice emise de catre Ministerul Finantelor.
    18^6. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 32
    Plata accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere, prin virament sau in numerar, dupa caz, in contul bugetului de stat, deschis la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
    18^7. La articolul 33, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    Neplata accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, la termenele stabilite, atrage calcularea majorarilor de intarziere, conform legii."
    14. La articolul I punctul 20, alineatele 26, 27 si 30 ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "Neplata sau plata cu intarziere a transei a doua a taxei de autorizare atrage dupa sine calculul majorarilor de intarziere in aceleasi conditii ca si in cazul celorlalte obligatii fiscale. Intarzierea cu mai mult de 30 de zile a platii transei a doua a taxei de autorizare atrage anularea autorizatiei. Dupa anularea autorizatiei este interzisa efectuarea operatiunilor supuse autorizarii. In cursul aceluiasi an eliberarea unei noi autorizatii, la cererea agentului economic, se face cu plata taxei de autorizare aferente si cu respectarea tuturor conditiilor impuse de prezenta ordonanta de urgenta la acordarea autorizatiei initiale.
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 23^5 alin. 18 se sanctioneaza cu suspendarea, pe o perioada de 3 luni, a autorizatiei de functionare.
..............................................................................
    Desfasurarea de activitati de comercializare a produselor supuse autorizarii fara autorizatie ori fara a folosi facturi fiscale in regim special, conform prezentei ordonante de urgenta, constituie fapta ilicita si se sanctioneaza potrivit legii."
    15. La articolul I punctul 20, alineatul 28 al articolului 34 se abroga.
    16. La articolul I, dupa punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Alineatul 1 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    Ministerul Finantelor va emite, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte impozite indirecte, pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna."
    17. La articolul I punctul 21, articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Anexele nr. 1 - 17 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
    18. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile ulterioare, se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta ordonanta de urgenta."
    19. La articolul III, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, vor fi inventariate si declarate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti toate stocurile de alcool existente la data de 31 decembrie 1998, obtinute in sistem de prestari de servicii. Aceste inventare vor fi efectuate pana la data de 5 ianuarie 1999 si vor purta atat viza beneficiarului prestatiei, cat si viza prestatorului de servicii. In termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai tarziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri si vor viza fiecare lista de inventar. Daca realitatea stocurilor va fi dovedita faptic, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor elibera agentului economic, beneficiar al prestatiei, autorizatii pentru comercializarea alcoolului aflat in stoc. Taxele de autorizare sunt prevazute in anexa nr. 16 la prezenta ordonanta de urgenta pentru producatorii interni de alcool."
    20. La articolul III, dupa alineatul 4 se introduc alineatele 5 - 12 cu urmatorul cuprins:
    "Agentii economici care comercializeaza in sistem en detail produse supuse autorizarii, care inregistreaza stocuri de astfel de produse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor inventaria aceste stocuri pana la data de 31 ianuarie 1999. Listele de inventariere vor fi intocmite pe sortimente de produse si vor fi depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pana la data de 5 februarie 1999.
    In termen de 10 zile de la depunerea listelor de inventariere, organele fiscale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri si vor viza fiecare lista de inventariere.
    Pentru anul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererile si documentatia necesare pentru eliberarea autorizatiei se vor putea depune pana la data de 31 martie a acestui an. Pana la eliberarea efectiva a autorizatiilor si pana la procurarea documentelor fiscale speciale, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, agentii economici care au depus pana la data de 31 martie documentatiile necesare pentru eliberarea autorizatiilor isi pot desfasura activitatea si pot utiliza documentele fiscale folosite inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Agentii economici, producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro si en detail de produse supuse autorizarii, care nu indeplinesc conditiile de obtinere a autorizatiei sau nu doresc sa obtina autorizatii pentru anul 1999, vor putea sa comercializeze produsele aflate in stoc numai catre agentii economici autorizati, in baza unei aprobari emise de organul fiscal care are competenta de a elibera autorizatia.
    La data de 1 martie 1999 agentii economici importatori, precum si agentii economici care desfasoara activitate de comercializare a carburantilor auto vor proceda la inventarierea stocurilor de astfel de produse.
    O copie de pe listele de inventariere, valorificate conform prevederilor legale in materie si certificate de conducerea agentilor economici in cauza, va fi depusa in termen de doua zile la organele fiscale teritoriale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea.
    Sumele reprezentand diferentele dintre valoarea accizelor, determinata pe baza sumelor fixe stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, si valoarea accizelor achitate fie in vama, fie la achizitionarea de pe piata interna a carburantilor auto se fac venit la bugetul de stat, momentul datorarii acestora fiind data livrarii stocurilor inventariate.
    Acestor sume cuvenite bugetului de stat li se aplica prevederile cap. IV <<Dispozitii comune si finale>> din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, cu modificarile ulterioare."
    21. Dupa articolul IV se introduce articolul IV^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - articolul I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea si completarea unor reglementari referitoare la accize si la taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998;
    - Ordonanta Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevazut la art. II alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 2 martie 1999."
    22. Articolul V va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            PAULA IVANESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1

                                   LISTA
             cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea produsului sau a grupei de produse      U.M.         Acciza
crt.                                                               (lei/U.M.)
------------------------------------------------------------------------------
 0                         1                             2              3
------------------------------------------------------------------------------
 A. Alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte
    produse destinate industriei alimentare, care contin
    alcool etilic alimentar
 1. Alcool etilic alimentar; bauturi alcoolice si
    orice alte produse destinate industriei
    alimentare sau consumului, care contin alcool
    etilic alimentar, cu o concentratie mai mare
    de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de
    vin si produse pe baza de distilat din vin,
    cu o concentratie in alcool de peste 22% in
    volum; coniac, armaniac si vinars                hl alcool
                                                     pur*1)        2.640.000
 2. Bauturi alcoolice naturale                       hl alcool
                                                     pur           1.800.000
 3. Vinuri si produse pe baza de vin
 3.1. Vinuri nespumoase                              hl/1 grad
                                                     alcoolic*2)       7.200
 3.2. Vinuri spumoase                                hl/1 grad
                                                     alcoolic         12.000
 3.3. Vin spumant                                    hl/1 grad
                                                     alcoolic         36.000
 3.4. Vermuturi si alte produse pe baza de
      vin*3), cu o concentratie in alcool de
      pana la 22%, inclusiv in volum                 hl/1 grad
                                                     alcoolic         30.000
 4. Bere                                             hl/1 grad
                                                     alcoolic         19.200

 B. Produse din tutun
 5. Tigarete                                         1.000            96.000 +
                                                     tigarete         20%*4)
 6. Tigari si tigari de foi                          1.000
                                                     bucati           84.000
 7. Tutun destinat fumatului                          kg             180.000
 8. Tutun de prizat si tutun de mestecat              kg             180.000

 C. Produse petroliere
 9. Benzina premium, regular si normala               tona         5.200.000
10. Benzina fara plumb                                tona         5.000.000
11. Motorina auto (combustibil pentru motoare
    Diesel)                                           tona         2.250.000
------------------------------------------------------------------------------
   *1) hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic alimentar, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20 grade C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
    *2) hl/1 grad alcoolic reprezinta concentratia alcoolica exprimata in % de volum, respectiv 1% .
    *3) Cu exceptia otetului alimentar.
    *4) Cota procentuala se aplica asupra bazei de impozitare prevazute la art. 10 din prezenta ordonanta de urgenta.

    ANEXA 2

                                 LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea produsului sau a grupei de produse   Acciza       Acciza
crt.                                                  (%)       (lei/U.M.)
-----------------------------------------------------------------------------
 0                      1                              2            3
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Cafea verde                                        -     10.800.000/tona
 2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori       -     14.400.000/tona
 3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea
    solubila                                           -         60.000/kg
 4. Ape, ape minerale si ape gazoase, cu continut
    de zahar sau alte produse de indulcit si cu
    substante aromatizante                             -         24.000/hl
 5. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia
    celor de iepure, oaie, capra)                     50             -
 6. Articole din cristal*)                            50             -
 7. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu
    exceptia verighetelor                             20             -
 8. Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv
    din import, rulate)*):
 a) echipate cu motor cu benzina:
    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc
      - cu grad normal de poluare*)                  1             -
      - cu grad redus de poluare                       0             -
    - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si
      1.800 cmc
      - cu grad normal de poluare                      3             -
      - cu grad redus de poluare                      1,5            -
    - cu capacitatea cilindrica intre 1.801 si
      2.000 cmc
      - cu grad normal de poluare                      6             -
      - cu grad redus de poluare                       3             -
    - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si
      2.500 cmc
      - cu grad normal de poluare                     12             -
      - cu grad redus de poluare                       6             -
    - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cmc
      - cu grad normal de poluare                     18             -
      - cu grad redus de poluare                       9             -
 b) echipate cu motor Diesel:
    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc
      - cu grad normal de poluare                      1             -
      - cu grad redus de poluare                       0             -
    - cu capacitatea cilindrica intre 1.601
      si 2.000 cmc
      - cu grad normal de poluare                      3             -
      - cu grad redus de poluare                      1,5            -
    - cu capacitatea cilindrica intre 2.001
      si 2.500 cmc
      - cu grad normal de poluare                      6             -
      - cu grad redus de poluare                       3             -
    - cu capacitatea cilindrica intre 2.501
      si 3.100 cmc
      - cu grad normal de poluare                     12             -
      - cu grad redus de poluare                       6             -
    - cu capacitatea cilindrica peste 3.100 cmc
      - cu grad normal de poluare                     18             -
      - cu grad redus de poluare                       9             -
 9. Parfumuri, ape de colonie si ape de toaleta       20             -
10. Aparate video de inregistrat sau de reprodus,
    chiar incorporand un receptor de semnale
    videofonice; combine audio*)                   15             -
11. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda
    magnetica sau compact disc                        15             -
12. Camera video                                      15             -
13. Cuptoare cu microunde                             15             -
14. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau
    de ferestre, formand un singur corp               15             -
15. Arme de vanatoare si arme de uz individual,
    altele decat cele de uz militar sau de sport      50             -
----------------------------------------------------------------------------
    *) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
    *) Accizele la autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% in situatia in care producatorul utilizeaza peste 50% materii prime, componente, subansambluri si ansambluri din productia interna.
    *) Gradul de poluare se determina de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", conform reglementarii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania", elaborata in corelatie cu legislatiile similare in vigoare in Uniunea Europeana.
    *) Combinele audio sunt produse ce reunesc (in aceeasi carcasa sau in module) cel putin patru aparate sau functiuni diferite, dintre care cel putin trei sunt functiuni audio (receptie, inregistrare, reproducere).

    ANEXA 3

                                 LISTA
cuprinzand impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
---------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului si         U.M.     Impozitul
crt. a grupei de produse                      (lei/U.M.)
---------------------------------------------------------
 0          1                         2           3
---------------------------------------------------------
 1.  Titei                           tona       51.616
 2.  Gaze naturale                  1.000 mc    96.780
---------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                   NOTA DE COMANDA Nr. ......../.........
                     pentru documente fiscale speciale

    Denumirea agentului economic ...................
    Codul de inregistrare fiscala ..................
    Sediul:
    localitatea ......, str. ....... nr. ...., sectorul ....,
    judetul ......., telefon ..........
-----------------------------------------------------------------------------
 Felul         Cantitatea  U.M.  Pretul  Valoarea  T.V.A.  Valoarea totala,
 documentului  solicitata        unitar                    inclusiv T.V.A.
-----------------------------------------------------------------------------
      1             2       3      4         5        6            7
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

   ............................    Directia generala a finantelor publice si
      (semnatura si stampila       controlului financiar de stat a judetului
         solicitantului)           ................../municipiului Bucuresti
                                   Data aprobarii comenzii .................
                                   Numarul documentelor aprobate ...........
                                   Seria ...................................
                                   Modalitatea de plata ....................

                                        ............................
                                           (semnatura si stampila)

    ANEXA 5

                                 EVIDENTA
          achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale
                        in luna ......... anul ..........

    Denumirea agentului economic ...................
    Data ...........................................
    Sediul:
    localitatea ......, str. ....... nr. ...., sectorul ....,
    judetul ......., codul fiscal ..........
-------------------------------------------------------------------
Nr.                                        Numarul      Numarul
crt.           Explicatii                  de facturi   de avize
                                           fiscale      de insotire
                                                        a marfii
-------------------------------------------------------------------
 1. Stoc la inceputul lunii
 2. Achizitii in cursul lunii
 3. TOTAL I (randul 1 + randul 2)
 4. Cantitatea utilizata in cursul lunii
 5. Cantitatea anulata in cursul lunii
 6. TOTAL II (randul 4 + randul 5)
 7. Stoc la sfarsitul lunii
    (randul 3 - randul 6)
-------------------------------------------------------------------

             Certificata de conducerea agentului economic
                    Data ........................

                    Semnatura .....................

    Verificat de organul fiscal
    Semnatura .................
    Data ......................

    ANEXA 6

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ....../municipiului Bucuresti

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
        privind producatorii de alcool existenti la data de ...........
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea       Adresa         Codul  Telefon/fax  Numarul      Felul
crt. producatorului  (localitatea,  fiscal              si data      materiei
                     strada si                          licentei de  prime
                     numarul)                           fabricatie   folosite
-----------------------------------------------------------------------------
 0        1             2              3         4          5           6
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
                                                          Director general,

    ANEXA 7

    Denumirea agentului economic ................
    Codul fiscal ................................
    Adresa ......................................

                                    LISTA
    de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului
-------------------------------------------------------------------------------
Codul fiscal    Denumirea    Numarul de   Capacitatea   Capacitatea   Consum
    al          produselor   coloane de   de productie  de productie  energetic
producatorului  fabricate*)  distilare    a instalatiei lunara (litri lunar
                             si           de distilare  alcool pur)   (kWh/
                             rafinare*)  si rafinare                 luna)
                                          in 24 de ore
                                          (litri alcool
                                          pur)
-------------------------------------------------------------------------------
     1              2            3              4            5           6
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Conducerea societatii

    *) Se vor inscrie toate tipurile de alcool obtinute in urma distilarii si rafinarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 8

    Denumirea agentului economic ................
    Codul fiscal ................................
    Adresa ......................................

                                    LISTA
de inventariere a instalatiilor utilizate pentru producerea bauturilor alcoolice naturale distilate
-----------------------------------------------------------------------------
  Codul fiscal     Numarul de       Capacitatea         Capacitatea de
  al platitorilor  cazane sau alte  zilnica unitara     productie lunara
  de accize        instalatii       (litri alcool pur)  (litri alcool pur)
-----------------------------------------------------------------------------
      1                2                    3                    4
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
                                                Conducerea agentului economic

    ANEXA 9

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ......./municipiului Bucuresti

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind producatorii de bauturi alcoolice naturale distilate si cazanele sau alte instalatii existente la data de ..............
________________________________________________________________________________
 Nr.   Denumirea    Adresa        Codul       Numarul    Capacitatea Capacitatea
crt. producatorilor (localitatea, fiscal        de       zilnica         de
                    strada si      al         cazane     unitara     productie
                    numarul)     platitorilor sau alte   (litri      lunara
                                 de accize    instalatii alcool pur) (litri
                                                                     alcool pur)
________________________________________________________________________________
 0         1            2            3           4          5           6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
   TOTAL GENERAL:
________________________________________________________________________________
                                                         Director general,

    ANEXA 10

    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ......../municipiului Bucuresti

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
            privind producatorii de alcool si capacitatile de productie
                     existente la data de .......................
______________________________________________________________________________
 Nr.   Denumirea    Codul        Denumirea  Numarul   Capacitatea Capacitatea
crt. producatorilor fiscal al    produselor   de          de          de
                    platitorilor fabricate  coloane   productie    productie
                    de accize        *)       de          a        lunara
                                            distilare instalatiei  (litri
                                              si          de       alcool pur)
                                            rafinare  distilare
                                              *)     si rafinare
                                                      in 24 de
                                                      ore (litri
                                                      alcool pur)
______________________________________________________________________________
 0        1             2           3          4          5             6
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL:
______________________________________________________________________________
                                                             Director general,

    *) Se vor inscrie toate sortimentele de alcool obtinute in urma distilarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, dupa caz, alcool de sinteza.
    *) Se vor evidentia pe categorii de produse fabricate.

    ANEXA 11

                          PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
                             Nr. ......./........

    Incheiat astazi ......., la sediul ......., data la care s-a procedat, in
baza comenzii ...................., la prelevarea a trei esantioane de .....,
               (numarul si emitentul)
in greutate neta totala (sau volum net total) de ......... kg (I) din lotul ..........., cu factura nr. .......... .
    Cele trei esantioane au urmatoarea destinatie:
    a) un esantion este destinat laboratorului, in scopul eliberarii certificatului de expertiza;
    b) un esantion este destinat agentului economic si se va transmite cu proces-verbal;
    c) un esantion este destinat biroului vamal la care se efectueaza vamuirea.
    Esantioanele au fost prelevate conform normativelor in vigoare in Romania, si anume: ..........
    Esantioanele au fost ambalate, etichetate si sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .................... .
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in patru exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
-----------------------------------------------------------------------------
  Partea semnatara                       Numele      Delegatie sau  Semnatura
                                       si prenumele  imputernicire
-----------------------------------------------------------------------------
  Reprezentantul agentului economic
-----------------------------------------------------------------------------
  Imputernicitul laboratorului agreat
-----------------------------------------------------------------------------
  Autoritatea vamala
-----------------------------------------------------------------------------
  Delegatul Oficiului pentru Protectia
  Consumatorilor
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 12

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Punctul vamal ................

                                DOCUMENT
de libera circulatie a alcoolului si a bauturilor alcoolice in vrac, provenite din import

    Denumirea agentului economic .........................
    Codul fiscal .........................................
    Adresa ...............................................
    Data intrarii in vama ................................
    Furnizorul extern si tara de provenienta .............
    Numarul si data facturii externe .....................
    Denumirea produselor si concentratia
    alcoolica exprimata in procente de volum .............
    Cantitatea importata .................................
    Destinatia ...........................................

                                  Conducerea punctului vamal

    ANEXA 13

    Denumirea agentului economic .............
    Codul fiscal .............................
    Adresa ...................................

                                  REGISTRU
privind situatia importurilor de alcool si de bauturi alcoolice in vrac si destinatia acestora

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - D.V.I. (numarul si data)
    C - Felul produsului
    D - Cantitatea (litri alcool pur)
    E - Valoarea accizelor
    F - Documentul de plata a accizelor
    G - Numele beneficiarului
    H - Adresa
    I - Codul fiscal
    J - Cantitatile livrate (litri alcool pur)
    K - Cantitatile utilizate in productia proprie
    L - Numarul si data facturii
    M - Numarul si data documentului de plata
 ____________________________________________________________________
|      Importuri realizate      |        Modul de valorificare       |
|_______________________________|____________________________________|
|  A    B    C    D    E    F   |  G    H    I    J    K    L    M   |
|_______________________________|____________________________________|
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|                               |                                    |
|_______________________________|____________________________________|

                                                           Director,

    ANEXA 14

    Denumirea agentului economic .............
    Codul fiscal .............................
    Adresa ...................................

                                 SITUATIA
privind modul de valorificare a alcoolului in luna ........ anul ........
-----------------------------------------------------------------------------
  Numarul si      Denumirea        Cantitatile   Pretul   Valoarea    Acciza
  data facturii   beneficiarului   livrate       unitar
-----------------------------------------------------------------------------
      0                1              2             3         4          5
-----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------

                                                Conducerea agentului economic

    ANEXA 15

    Nr. .... din .....

                                   CERERE
                pentru acordarea autorizatiei de comercializare

    Agentul economic ........., cu sediul in .........., str. ........ nr. ...., inregistrat in registrul comertului la nr. ....., codul fiscal ..........., telefon ......., fax ......., telex ......., reprezentat prin ........., domiciliat in ........, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul ......., judetul ........., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ......., eliberat/a de ......., avand functia de ......., pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea autorizatiei de comercializare pentru:
    1. ......................
    2. ......................
    3. ......................

          Data ...................              ...................
                                                    (semnatura)

                 Domnului/Doamnei director general
                 al Directiei generale ..............

    ANEXA 16

                                TAXELE
de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si cafea
------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea activitatii                              Taxa de
crt.                                                            autorizare
------------------------------------------------------------------------------
 1. Alcool*)
    a) productia interna
    - pentru o productie anuala de pana la 40.000 hl            50.000.000 lei
    - pentru o productie anuala de peste 40.000 hl pana
      la 120.000 hl                                            200.000.000 lei
    - pentru o productie anuala de peste 120.000 hl            350.000.000 lei
    b) pentru import
    - de pana la 40.000 hl/an                                   50.000.000 lei
    - peste 40.000 hl/an pana la 120.000 hl/an                 200.000.000 lei
    - peste 120.000 hl/an                                      350.000.000 lei
 2. Bauturi alcoolice*)
    a) pentru comercializarea fiecarui sortiment de bauturi
       alcoolice din productia proprie sau din operatiuni de
       import proprii                                           10.000.000 lei
    b) pentru comercializarea urmatoarelor grupe de produse
       in sistem angro si en detail:
    - bauturi spirtoase                                         10.000.000 lei
    - tuica si rachiuri naturale                                10.000.000 lei
    - vinuri si produse pe baza de vin                          10.000.000 lei
    - bere                                                      10.000.000 lei
    - bauturi alcoolice din import                              10.000.000 lei
    c) pentru comercializarea bauturilor alcoolice in
       sistem de alimentatie publica:
    - unitati de alimentatie publica cu pana la 40 de
      locuri la masa sau la bar                                  5.000.000 lei
    - unitati de alimentatie publica cu 41 - 100 de locuri
      la masa sau la bar                                         7.500.000 lei
    - unitati de alimentatie publica cu peste 100 de locuri
      la masa sau la bar                                        10.000.000 lei
    - unitati de alimentatie publica cu activitate sezoniera   1/3 din taxa de
                                                               autorizare
                                                               perceputa la
                                                               unitatile cu
                                                               activitate
                                                               permanenta,
                                                               corespunzator
                                                               numarului de
                                                               locuri la masa
                                                               sau la bar
    - cantine si cantine-restaurant care organizeaza mese      5% din taxa
      festive                                                  minima
                                                               perceputa
                                                               pentru
                                                               unitatile de
                                                               alimentatie
                                                               publica
    d) pentru comercializarea de bauturi alcoolice in
       magazine de vanzare la preturi cu amanuntul taxa se
       percepe pe fiecare unitate de desfacere, pe
       urmatoarele grupe de produse*), astfel:
    - bauturi spirtoase                                          1.000.000 lei
    - vinuri si bauturi pe baza de vin                           1.000.000 lei
    - tuica si rachiuri naturale                                 1.000.000 lei
    - bere                                                       1.000.000 lei
    - produse din import                                         1.000.000 lei
 3. Produse din tutun
    a) pentru comercializarea tigaretelor provenite din
       productia proprie                                       150.000.000 lei
    b) pentru comercializarea tigaretelor provenite din
       operatiuni de import proprii                            150.000.000 lei
    c) pentru comercializarea produselor din tutun, altele
       decat tigaretele, provenite din productia proprie         5.000.000 lei
    d) pentru comercializarea produselor din tutun, altele
       decat tigaretele, provenite din operatiuni de import
       proprii                                                   5.000.000 lei
    e) pentru comercializarea tigaretelor si a produselor
       din tutun in sistem angro                               100.000.000 lei
    e') pentru comercializarea numai a produselor din tutun,
        altele decat tigaretele, in sistem angro                 5.000.000 lei
    f) pentru comercializarea tigaretelor si a produselor
       din tutun in sistem en detail                             1.000.000 lei
 4. Cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv
    amestecuri cu cafea solubila
    a) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
       supuse autorizarii, provenite din productia proprie
       sau din operatiuni proprii de import                     50.000.000 lei
    b) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
       supuse autorizarii in sistem angro                       10.000.000 lei
    c) pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse
       autorizarii in sistem de alimentatie publica*):
    - pentru cofetarii                                           2.000.000 lei
    - pentru unitati de alimentatie publica cu pana la 40 de
      locuri la masa sau la bar                                  1.000.000 lei
    - pentru unitati de alimentatie publica cu peste 40 de
      locuri la masa sau la bar                                  2.500.000 lei
    d) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea
       supuse autorizarii, prin unitati de desfacere la
       preturi cu amanuntul                                      1.000.000 lei
------------------------------------------------------------------------------
    A. *) 1. Nivelul productiei anuale sau al importului anual de alcool, in functie de care se va datora taxa de autorizare, este cel declarat de agentii economici producatori sau importatori la solicitarea autorizatiei.
    2. In conditiile trecerii de la o transa inferioara la o transa superioara, taxele de autorizare achitate vor fi regularizate in raport cu productia efectiv realizata sau cu cantitatea de alcool importat.
    3. Regularizarea se face in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.
    4. Taxa se aplica in aceleasi conditii si pentru producatorii de bauturi alcoolice care vand alcool.
    *) 1. Prin sortiment de bautura alcoolica se intelege fiecare tip de bautura cu denumire diferita.
    2. Pentru fiecare nou sortiment de bauturi alcoolice produs sau importat ulterior obtinerii autorizatiei initiale se va solicita o noua autorizatie, cu achitarea taxei aferente.
    Acelasi principiu se va aplica si pentru grupele de bauturi alcoolice comercializate in sistem angro si en detail.
    *) Pentru mediul rural in centrul de comuna taxa se reduce cu 50%, iar in satele apartinatoare, cu 75% .
    *) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe si pentru unitatile de alimentatie publica care platesc taxa de autorizare pentru comercializarea bauturilor alcoolice.
    B. Pentru comerciantii in sistem en detail si de alimentatie publica, de produse supuse autorizarii, care detin in subordine unitati de desfacere ce au sedii diferite, autorizatia se elibereaza cu plata taxei corespunzatoare pentru fiecare unitate. Eliberarea autorizatiilor se face de catre organul fiscal in evidenta caruia este inregistrat comerciantul, persoana juridica, ca platitor de impozite si taxe.

    ANEXA 17

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia ..................

                                 AUTORIZATIE
                             Nr. ....... din .........

    In baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor si al altor impozite indirecte, se autorizeaza Societatea Comerciala .................., cu sediul in .........., inregistrata la registrul comertului sub nr. ...., codul fiscal ...., pentru comercializarea urmatoarelor produse: ...................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

         Director general,
     ........................
       (semnatura si stampila)
                                     Data emiterii ....................
                                     Valabila pana la data de .........SmartCity5

COMENTARII la Legea 148/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 148 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 148/1999
OUG 14 1999
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte
OUG 10 1999
privind prorogarea termenului prevazut la art. II alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte
Ordonanţa 1 1999
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte
OUG 50 1998
pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte
OUG 18 1998
cu privire la modificarea si completarea unor reglementari referitoare la accize si la taxa pe valoarea adaugata
OUG 82 1997
privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu