E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2143 din 10 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor de completare a Normelor metodologice de aplicare


SmartCity3

a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 16 decembrie 1997

    Ministrul finantelor,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru bauturi alcoolice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.419/1997 si, respectiv, prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.045/1997.
    Art. 2
    Prevederile normelor aprobate potrivit art. 1 se aplica incepand cu data de 1 martie 1998.
    Art. 3
    Directia generala legislatie impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor si Directia presa, relatii cu publicul si protocol vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Normele metodologice de aplicare Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, cu adaptarea textelor si renumerotarea corespunzatoare a acestora.

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

                                  NORME
de completare a Normelor metodologice de aplicare a ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

    Prezentele norme completeaza Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 213/1996, modificate si completate din ordinele ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.419/1997 si nr. 2.045/1997, dupa cum urmeaza:
    A. Punctul 2 se completeaza cu alineatele 3, 4 si 5, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Incepand cu data de 1 martie 1998 se introduce sistemul de marcare pentru urmatoarele grupe de bauturi alcoolice*):
    a) bauturi spirtoase;
    b) tuica si rachiuri naturale;
    c) vinuri;
    d) bauturi pe baza de vin.
    Pana la data de 1 martie 1998, agentii economici producatori, importatori si comercianti sunt obligati sa lichideze stocurile de bauturi alcoolice prevazute la alin. 3, nemarcate.
    Nu sunt supuse sistemului de marcare bauturile alcoolice care se comercializeaza in stare varsata."
-------------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 582/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997.

    B. Punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. Marcarea tigaretelor si a produselor din tutun se face prin timbre.
    Marcarea bauturilor alcoolice se face prin banderole.
    Machetele timbrelor si ale banderolelor sunt prezentate in anexa A 1 la prezentele norme metodologice.
    Marcajele se tiparesc de catre unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor."
    C. Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "4. Aplicarea marcajelor se face, potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din ordonanta, pe ambalajul individual al produsului, pe sistemul de inchidere, astfel incat prin deschiderea ambalajului sa se deterioreze marcajul.
    Banderolele pentru marcarea bauturilor alcoolice se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor sau a cutiilor tip tetrapak, tetrabrik etc., in forma de "U" sau "L".
    In cazul in care pachetele, cutiile sau sticlele sunt invelite in celofan sau sunt prevazute cu un alt invelis de protectie transparent, marcajele se aplica sub acest invelis.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului prin confiscare, potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de catre unitatea autorizata de Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje. Valorificarea produselor respective se va face potrivit prevederilor legale vigoare."
    D. Punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "5. Potrivit prevederilor art. 5 din ordonanta, responsabilitatea marcarii produselor revine agentilor economici care detin licente de fabricatie sau de import. Marcajele se aplica efectiv pe produs de catre producatorul intern sau extern.
    Aceste licente se elibereaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de catre Ministerul Finantelor, dupa caz.
    Licenta poate fi acordata numai agentilor economici - persoane fizice autorizate sau persoane juridice -, inmatriculati in Romania.
    Licenta este nominala si nu poate fi cedata direct sau indirect. Aceasta poate fi insa utilizata si de catre sucursalele sau filialele, cu sau fara personalitate juridica, ale agentului economic detinator de licenta, numai in cadrul contractului extern incheiat de acesta, contract care a stat la baza eliberarii respectivei licente de import.
    Pentru importul de produse supuse marcarii, licentele import se acorda de catre Ministerul Finantelor, in cazul tigaretelor si produselor din tutun, iar pentru bauturile alcoolice, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti. Aceste licente se acorda in baza unei cereri-tip, prezentata in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a societatii comerciale, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii licentei (statutul societatii comerciale, hotararea judecatoreasca de infiintare a acesteia, certificatul de inmatriculare la Registrul comertului, certificatul de inregistrare fiscala);
    b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi;
    c) contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta un document care sa ateste relatia contractuala dintre producatorul extern si furnizorul extern al detinatorului de licenta;
    d) scrisoare de bonitate bancara;
    e) declaratie, pe propria raspundere a solicitantului, privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora.
    Cererile insotite de documentele prevazute mai sus se inregistreaza la Ministerul Finantelor si la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in Registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licentelor de import, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice."
    E. Punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. Timbrele, banderolele si etichetele sunt hartii de valoare cu regim special si sunt tiparite de unitatea specializata, autorizata de Ministerul Finantelor sa le tipareasca."
    F. Punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "9. Pentru procurarea marcajelor, agentii economici producatori interni sau importatori, detinatori de licente, completeaza nota de comanda conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, in trei exemplare, dintre care doua exemplare se depun la autoritatea emitenta a licentei.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei, numai daca importatorul prezinta scrisoare de garantie bancara sau dovada depozitului bancar, echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    In baza notelor de comanda aprobate se atribuie fiecarui producator intern sau importator de produse supuse marcarii un cod special (bazat pe codul fiscal), care se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau importate de catre acestia. Sistemul de codificare speciala pentru producatorii interni sau pentru importatori este cel prevazut in anexa A 2 la prezentele norme metodologice.
    Dupa aprobarea comenzii, autoritatea emitenta a licentei va intocmi o situatie centralizatoare in trei exemplare, dupa modelul din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Exemplarul 1 al acestei situatii, insotit de exemplarul 1 al notei de comanda, se transmite, in termen de 5 zile de la aprobare, unitatii specializate autorizate pentru tiparirea marcajelor. Exemplarul 2 se va transmite, in acelasi termen, serviciilor de prelucrare automata a datelor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, iar exemplarul 3 se va pastra in arhiva proprie. Lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a transmite Directiei generale de tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor, cumulat de la inceputul anului, situatia marcajelor aprobate, ridicate si utilizate de catre fiecare producator intern si importator de bauturi alcoolice. Aceasta situatie se va intocmi separat pentru fiecare produs supus marcarii.
    Directia generala de tehnologia informatiei financiare va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, Directiei generale de legislatie impozite indirecte, situatia centralizata pe tara, pe fiecare produs supus marcarii, a tuturor marcajelor aprobate, ridicate si utilizate.
    Unitatea autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele in baza situatiilor centralizatoare si este obligata sa tina evidenta tipariturilor si sa informeze lunar Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre cantitatile livrate.
    Marcajele vor fi realizate prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune, aprobate de Ministerul Finantelor.
    Unitatea specializata autorizata pentru tiparirea marcajelor realizeaza marcajele pe baza notelor de comanda si numai dupa prezentarea de catre agentul economic producator intern sau importator a dovezii platii si a extrasului de cont ce atesta virarea contravalorii marcajelor comandate in contul acesteia.
    Dovada platii si extrasul de cont vor purta obligatoriu viza societatii bancare la care agentii economici producatori interni sau importatori au deschis contul.
    Agentii economici care detin licenta de producator intern sau de importator pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a licentei.
    Marcajele neintroduse in tara in termenul legal isi pierd valabilitatea, cu exceptia cazurilor in care autoritatea emitenta a licentei aproba utilizarea acestora si in anul urmator celui de valabilitate a licentei.
    Utilizarea marcajelor si in anul urmator celui de valabilitate a licentei se poate face numai cu avizul autoritatii emitente a licentei, aviz ce poate fi acordat:
    a) fie prin prelungirea valabilitatii licentei precedente, pana la data de 31 martie a anului urmator;
    b) fie prin acordarea unei noi licente.
    Pentru prelungirea valabilitatii licentei precedente pana la data de 31 martie a anului urmator, agentul economic trebuie sa depuna la autoritatea emitenta a licentei urmatoarele documente:
    - dovada transmisa de producatorul extern sau de reprezentantul acestuia, din care sa rezulte existenta unui stoc de marcaje care fie au fost aplicate deja pe produse si neexpediate inca beneficiarului de contract, fie exista in stoc, dar nu sunt aplicate pe produsele supuse marcarii;
    - dovada justificarii periodice, potrivit prevederilor legale, a utilizarii marcajelor aprobate;
    - actele de control incheiate de organele de control ale Ministerului Finantelor pe linia respectarii conditiilor legale de utilizare a marcajelor.
    Autoritatea emitenta a licentei poate aproba utilizarea marcajelor peste termenul de valabilitate a acesteia, pe baza unei noi licente si in conditiile prezentarii acelorasi acte prevazute la alineatul precedent. In plus, in aceasta situatie, agentul economic importator trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute de lege in vederea eliberarii licentei de import pentru anul urmator, avand un contract de import incheiat cu acelasi producator extern sau cu reprezentantul acestuia, ca si in anul precedent.
    In cazul in care, pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei, importatorii nu justifica prin importuri efective utilizarea marcajelor exportate sau, in cazuri obiective, reimportul acestora, garantia bancara sau depozitul bancar va fi executat partial sau total, corespunzator cantitatii de marcaje nejustificate.
    Executarea garantiei bancare sau a depozitului bancar se face in baza unei cereri scrise din partea unitatii vamale catre societatea bancara emitenta."

    ANEXA A 1

                           MACHETELE
                   timbrelor si banderolelor

    a) Timbre pentru tigarete si produse din tutun
       - 45 mm -
     ____________
    |            |
    |            | - 22 mm -
    |____________|

    b) Banderole pentru marcarea bauturilor alcoolice
    - butelii sau cutii tip tetrapak etc., peste 500 ml:
    - aplicare in forma de "U"
                   - 160 mm -
     ________________________________________
    |                                        |
    |                                        | - 18 mm -
    |________________________________________|

    - aplicare in forma de "L"
           - 80 mm -
     ____________________
    |                    |
    |                    | - 18 mm -
    |____________________|

    - butelii sau cutii tip tetrapak, tetrabrik etc., sub 500 ml:
      - aplicare in forma de "U"
               - 120 mm -
     ______________________________
    |                              |
    |                              | - 18 mm -
    |______________________________|

    - aplicare in forma de "L"
         - 60 mm -
     _______________
    |               |
    |               | - 18 mm -
    |_______________|

    - butelii sau cutii tip tetrapak, tetrabrik etc., sub 50 ml:
    - aplicare in forma de "U"
         - 60 mm -
     _______________
    |               |
    |               | - 18 mm -
    |_______________|

    - aplicare in forma de "L"
      - 40 mm -
     __________
    |          |
    |          | - 18 mm -
    |__________|


    ANEXA A 2
                     SISTEM DE CODIFICARE SPECIALA

    a) Tigarete si produse din tutun
    - pentru producatorii interni
                  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A      RO |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
     accize                   codul fiscal

    - pentru importatori
              _   _   _      _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A     |_| |_| |_|    |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize   indicativul                codul fiscal
             tarii din
             care se face
             importul

    b) Bauturi alcoolice
    - pentru producatorii interni
                _   _        _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A       |_| |_|      |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize   indicativul                codul fiscal
             judetului
             de resedinta
             al
             producatorului

    - pentru importatori
              _   _   _      _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
       A     |_| |_| |_|    |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    accize   indicativul                codul fiscal
             tarii din
             care se face
             importul

    NOTA:
    In cazul in care indicativul judetului, respectiv al tarii din care se face importul, nu contine doua, respectiv trei caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra zero in fata indicativului existent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2143/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2143 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2143/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu