E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 86 din 25 august 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 315 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 4 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Producatorul intern sau importatorul este obligat sa aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    Importatorul transmite producatorului extern marcajele, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele contractate.
    Indiferent de tara de origine, produsele supuse marcarii provenite din import vor fi obligatoriu inscriptionate si in limba romana.
    Inscriptionarea trebuie sa fie completa, corecta, precisa si explicita. Aceasta trebuie sa cuprinda denumirea produsului, marca producatorului, eventualele riscuri previzibile, precum si alte caracteristici, dupa caz.
    Etichetarea bauturilor alcoolice din productia interna se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de unitatea autorizata de catre Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje.
    Marcajele speciale prevazute la alin. 6 vor fi aplicate numai pe produsele care indeplinesc conditiile de calitate corespunzatoare.
    Produsele care nu indeplinesc aceste conditii vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Responsabilitatea marcarii produselor in scopul comercializarii revine agentilor economici producatori interni sau importatori, detinatori ai licentelor de atestare a dreptului de marcare.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare pentru producatorii interni se emit in baza licentelor de fabricatie eliberate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare - in cazul importatorilor - atesta si dreptul de efectuare a importului si se emit in baza contractelor incheiate direct cu producatorul extern sau cu reprezentantul acestuia.
    Nu se elibereaza licente de atestare a dreptului de marcare agentilor economici producatori interni sau importatori care inregistreaza debite restante fata de bugetul de stat.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare se elibereaza de catre Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare, atat pentru agentii economici producatori interni, cat si pentru importatori, au valabilitate pana la data de 31 decembrie a anului in care au fost emise.
    Pentru produsele de natura celor supuse marcarii, devenite proprietatea statului potrivit legii, responsabilitatea marcarii revine unitatii autorizate de Ministerul Finantelor pentru aplicarea acestor marcaje.
    Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decat s-a specificat la art. 3 si art. 4 alin. 1 vor fi considerate ca nemarcate.
    Se interzice vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet."
    3. Articolul 8 alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni si importatorilor."
    4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Timbrele, banderolele sau etichetele se elibereaza de catre unitatea specializata, autorizata cu tiparirea, nominal, fiecarui agent economic, in baza notelor de comanda aprobate. In cazul agentilor economici importatori, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei de atestare a dreptului de marcare.
    In cazul importurilor de produse supuse marcarii, fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentelor de atestare a dreptului de marcare, numai daca importatorul prezinta dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor, corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de catre producatorul intern sau de catre importator altor agenti economici."
    5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Agentii economici producatori interni, precum si agentii economici importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare.
    Agentii economici prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii emitente a licentei de atestare a dreptului de marcare situatia utilizarii marcajelor."
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele sau etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.
    Dupa expirarea acestui termen, agentii economici importatori sunt obligati sa returneze unitatii specializate, autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neutilizate prin neexpedierea, in regim de export temporar, partenerilor externi.
    Expedierea marcajelor catre producatorii externi se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a declaratiei vamale de export temporar. Declaratia vamala de export temporar va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie de pe contractul incheiat intre importatorul roman si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;
    c) o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare;
    d) dovada varsarii la bugetul de stat a sumei ce reprezinta contravaloarea accizelor aferente cantitatii de marfuri ce urmeaza a se importa, corespunzatoare cantitatii marcajelor exportate. Aceasta valoare va fi calculata la cursul de schimb al unui ECU, valabil in saptamana in care se face plata, urmand ca in momentul importului propriu-zis sa se efectueze regularizarea sumei, corespunzator cursului de schimb valabil in saptamana in care se intocmesc formalitatile de vamuire, stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import, se depune o declaratie vamala de reimport, pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora."
    7. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Agentii economici care detin licente de atestare a dreptului de marcare pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a licentelor."
    8. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor prevazute la art. 1, fara a fi marcate, marcate necorespunzator sau cu marcaje false sau contrafacute;
    b) detinerea de catre agentii economici a produselor de natura celor supuse marcarii, care sunt nemarcate sau marcate cu marcaje false sau contrafacute;
    c) cumpararea de catre persoanele fizice a produselor de natura celor supuse marcarii, dar care nu sunt marcate;
    d) revanzarea, de catre producatorul intern sau de catre importator, altor agenti economici, a timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, precum si cumpararea acestora in astfel de conditii;
    e) vanzarea timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, de catre unitatea autorizata cu tiparirea, altor persoane fizice sau juridice in afara celor care detin licenta de atestare a dreptului de marcare;
    f) utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate;
    g) vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet;
    h) nerespectarea obligatiei de a tine evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare;
    i) nerespectarea obligatiei de a prezenta, in termenul legal, autoritatii emitente a licentei de atestare a dreptului de marcare, situatia privind utilizarea marcajelor;
    j) nereturnarea de catre producatorii interni a marcajelor neutilizate pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei de atestare a dreptului de marcare;
    k) nerepatrierea, in termenul legal, a marcajelor scoase temporar din tara.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzator si, dupa caz, anularea, de catre autoritatea emitenta, a licentei de atestare a dreptului de marcare.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, confiscarea produselor si anularea, dupa caz, a licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, confiscarea marcajelor si a produselor deja marcate de catre cumparator, precum si cu anularea licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei si retragerea autorizatiei acordate unitatii specializate cu tiparirea.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, confiscarea marcajelor si a produselor marcate necorespunzator, precum si cu anularea licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. i) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. j) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. Totodata, agentii economici producatori interni vor vira bugetului de stat o suma egala cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. k) se sanctioneaza cu amenda de la 10.00.000 lei la 20.000.000 lei. Totodata, agentii economici importatori vor vira bugetului de stat o suma egala cu valoarea taxelor vamale, a diferentei de accize si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje nerepatriate.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute in prezentul articol se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, poate sa actualizeze nivelul amenzilor prevazute in prezentul articol, in functie de evolutia ratei inflatiei.
    In cazul anularii licentei de atestare a dreptului de marcare, autoritatea emitenta poate emite o noua licenta agentului economic producator sau importator, dar numai dupa un termen limita de 30 de zile de la anulare, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea ordonantei."
    Art. 2
    Agentii economici din reteaua comerciala, inclusiv restaurante, unitati hoteliere si de turism si altele similare acestora, care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, detin stocuri de bauturi alcoolice nemarcate, vor efectua pana la data de 15 septembrie 1998, in prezenta unui reprezentant al organului fiscal teritorial, inventarierea cantitativa si valorica a acestor stocuri.
    Reprezentantul organului fiscal teritorial are obligatia verificarii pe baza de documente justificative atat a realitatii, cat si a provenientei stocului supus inventarierii. Listele de inventariere vor fi intocmite separat, in functie de provenienta produselor, respectiv din productia interna si din import. Aceste liste de inventariere vor fi inaintate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi avizate de directorii generali ai acestora. Listele intocmite pentru whisky, gin, vodca, lichior, coniac, provenite din import, vor fi inaintate spre avizare si Directiei Generale a Vamilor.
    Agentii economici prevazuti la alin. 1 care, potrivit listelor de inventariere, detin in stoc bauturi alcoolice peste limita cantitativa de 1.000 de sticle sau peste limita valorica de 50.000.000 lei, pot solicita organelor fiscale teritoriale banderole pentru marcarea acestor produse.
    In acest caz, pentru marcare se vor utiliza banderole special tiparite, care vor avea inscriptionat deasupra codului de marcare cuvantul "stoc".
    Procedura de tiparire si eliberare a banderolelor speciale va fi stabilita prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante.
    Prevederile art. I pct. 8 din prezenta ordonanta se aplica si agentilor economici prevazuti la alin. 1.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    In termen de 30 de zile de la republicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, vor fi modificate si completate in mod corespunzator Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995. Normele metodologice, cu modificarile si completarile aduse, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 86/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 86 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu