E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 86 din 25 august 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 315 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 4 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Producatorul intern sau importatorul este obligat sa aplice timbrul, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    Importatorul transmite producatorului extern marcajele, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele contractate.
    Indiferent de tara de origine, produsele supuse marcarii provenite din import vor fi obligatoriu inscriptionate si in limba romana.
    Inscriptionarea trebuie sa fie completa, corecta, precisa si explicita. Aceasta trebuie sa cuprinda denumirea produsului, marca producatorului, eventualele riscuri previzibile, precum si alte caracteristici, dupa caz.
    Etichetarea bauturilor alcoolice din productia interna se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Produsele de natura celor supuse marcarii - nemarcate sau cu marcaje false -, devenite proprietatea statului potrivit legii, vor purta marcaje speciale, realizate de unitatea autorizata de catre Ministerul Finantelor cu tiparirea acestora. Ministerul Finantelor va desemna unitatea care va aplica aceste marcaje.
    Marcajele speciale prevazute la alin. 6 vor fi aplicate numai pe produsele care indeplinesc conditiile de calitate corespunzatoare.
    Produsele care nu indeplinesc aceste conditii vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Responsabilitatea marcarii produselor in scopul comercializarii revine agentilor economici producatori interni sau importatori, detinatori ai licentelor de atestare a dreptului de marcare.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare pentru producatorii interni se emit in baza licentelor de fabricatie eliberate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare - in cazul importatorilor - atesta si dreptul de efectuare a importului si se emit in baza contractelor incheiate direct cu producatorul extern sau cu reprezentantul acestuia.
    Nu se elibereaza licente de atestare a dreptului de marcare agentilor economici producatori interni sau importatori care inregistreaza debite restante fata de bugetul de stat.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare se elibereaza de catre Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante.
    Licentele de atestare a dreptului de marcare, atat pentru agentii economici producatori interni, cat si pentru importatori, au valabilitate pana la data de 31 decembrie a anului in care au fost emise.
    Pentru produsele de natura celor supuse marcarii, devenite proprietatea statului potrivit legii, responsabilitatea marcarii revine unitatii autorizate de Ministerul Finantelor pentru aplicarea acestor marcaje.
    Produsele marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decat s-a specificat la art. 3 si art. 4 alin. 1 vor fi considerate ca nemarcate.
    Se interzice vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet."
    3. Articolul 8 alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Unitatea specializata, autorizata sa tipareasca marcajele, vinde timbrele, banderolele sau etichetele direct producatorilor interni si importatorilor."
    4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Timbrele, banderolele sau etichetele se elibereaza de catre unitatea specializata, autorizata cu tiparirea, nominal, fiecarui agent economic, in baza notelor de comanda aprobate. In cazul agentilor economici importatori, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala.
    Fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentei de atestare a dreptului de marcare.
    In cazul importurilor de produse supuse marcarii, fiecare comanda de timbre, banderole sau etichete de marcare se aproba de catre autoritatea emitenta a licentelor de atestare a dreptului de marcare, numai daca importatorul prezinta dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor, corespunzatoare cantitatilor de marfuri pentru care s-au solicitat marcaje.
    Timbrele, banderolele sau etichetele de marcare nu pot fi revandute de catre producatorul intern sau de catre importator altor agenti economici."
    5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Agentii economici producatori interni, precum si agentii economici importatori sunt obligati sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor si etichetelor de marcare.
    Agentii economici prevazuti la alin. 1 sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii emitente a licentei de atestare a dreptului de marcare situatia utilizarii marcajelor."
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, timbrele, banderolele sau etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.
    Dupa expirarea acestui termen, agentii economici importatori sunt obligati sa returneze unitatii specializate, autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neutilizate prin neexpedierea, in regim de export temporar, partenerilor externi.
    Expedierea marcajelor catre producatorii externi se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a declaratiei vamale de export temporar. Declaratia vamala de export temporar va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie de pe contractul incheiat intre importatorul roman si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;
    c) o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare;
    d) dovada varsarii la bugetul de stat a sumei ce reprezinta contravaloarea accizelor aferente cantitatii de marfuri ce urmeaza a se importa, corespunzatoare cantitatii marcajelor exportate. Aceasta valoare va fi calculata la cursul de schimb al unui ECU, valabil in saptamana in care se face plata, urmand ca in momentul importului propriu-zis sa se efectueze regularizarea sumei, corespunzator cursului de schimb valabil in saptamana in care se intocmesc formalitatile de vamuire, stabilit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Cu ocazia importului, o data cu declaratia vamala de import, se depune o declaratie vamala de reimport, pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora."
    7. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Agentii economici care detin licente de atestare a dreptului de marcare pot utiliza marcajele aprobate numai in limita termenului de valabilitate a licentelor."
    8. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor prevazute la art. 1, fara a fi marcate, marcate necorespunzator sau cu marcaje false sau contrafacute;
    b) detinerea de catre agentii economici a produselor de natura celor supuse marcarii, care sunt nemarcate sau marcate cu marcaje false sau contrafacute;
    c) cumpararea de catre persoanele fizice a produselor de natura celor supuse marcarii, dar care nu sunt marcate;
    d) revanzarea, de catre producatorul intern sau de catre importator, altor agenti economici, a timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, precum si cumpararea acestora in astfel de conditii;
    e) vanzarea timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare, de catre unitatea autorizata cu tiparirea, altor persoane fizice sau juridice in afara celor care detin licenta de atestare a dreptului de marcare;
    f) utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate;
    g) vanzarea tigaretelor cu bucata, din pachete deschise sau fara pachet;
    h) nerespectarea obligatiei de a tine evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, banderolelor sau etichetelor de marcare;
    i) nerespectarea obligatiei de a prezenta, in termenul legal, autoritatii emitente a licentei de atestare a dreptului de marcare, situatia privind utilizarea marcajelor;
    j) nereturnarea de catre producatorii interni a marcajelor neutilizate pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei de atestare a dreptului de marcare;
    k) nerepatrierea, in termenul legal, a marcajelor scoase temporar din tara.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzator si, dupa caz, anularea, de catre autoritatea emitenta, a licentei de atestare a dreptului de marcare.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, confiscarea produselor si anularea, dupa caz, a licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, confiscarea marcajelor si a produselor deja marcate de catre cumparator, precum si cu anularea licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei si retragerea autorizatiei acordate unitatii specializate cu tiparirea.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, confiscarea marcajelor si a produselor marcate necorespunzator, precum si cu anularea licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. i) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. j) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. Totodata, agentii economici producatori interni vor vira bugetului de stat o suma egala cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate.
    Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. k) se sanctioneaza cu amenda de la 10.00.000 lei la 20.000.000 lei. Totodata, agentii economici importatori vor vira bugetului de stat o suma egala cu valoarea taxelor vamale, a diferentei de accize si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje nerepatriate.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute in prezentul articol se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, poate sa actualizeze nivelul amenzilor prevazute in prezentul articol, in functie de evolutia ratei inflatiei.
    In cazul anularii licentei de atestare a dreptului de marcare, autoritatea emitenta poate emite o noua licenta agentului economic producator sau importator, dar numai dupa un termen limita de 30 de zile de la anulare, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea ordonantei."
    Art. 2
    Agentii economici din reteaua comerciala, inclusiv restaurante, unitati hoteliere si de turism si altele similare acestora, care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, detin stocuri de bauturi alcoolice nemarcate, vor efectua pana la data de 15 septembrie 1998, in prezenta unui reprezentant al organului fiscal teritorial, inventarierea cantitativa si valorica a acestor stocuri.
    Reprezentantul organului fiscal teritorial are obligatia verificarii pe baza de documente justificative atat a realitatii, cat si a provenientei stocului supus inventarierii. Listele de inventariere vor fi intocmite separat, in functie de provenienta produselor, respectiv din productia interna si din import. Aceste liste de inventariere vor fi inaintate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi avizate de directorii generali ai acestora. Listele intocmite pentru whisky, gin, vodca, lichior, coniac, provenite din import, vor fi inaintate spre avizare si Directiei Generale a Vamilor.
    Agentii economici prevazuti la alin. 1 care, potrivit listelor de inventariere, detin in stoc bauturi alcoolice peste limita cantitativa de 1.000 de sticle sau peste limita valorica de 50.000.000 lei, pot solicita organelor fiscale teritoriale banderole pentru marcarea acestor produse.
    In acest caz, pentru marcare se vor utiliza banderole special tiparite, care vor avea inscriptionat deasupra codului de marcare cuvantul "stoc".
    Procedura de tiparire si eliberare a banderolelor speciale va fi stabilita prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante.
    Prevederile art. I pct. 8 din prezenta ordonanta se aplica si agentilor economici prevazuti la alin. 1.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/1995, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    In termen de 30 de zile de la republicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, vor fi modificate si completate in mod corespunzator Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995. Normele metodologice, cu modificarile si completarile aduse, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 86/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 86 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu