E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 2 din actul OUG 47 2000
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 3 din actul OUG 47 2000
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 4 din actul OUG 47 2000
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 23 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 194 din 27 decembrie 2001

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se valorifica in conditiile prezentei ordonante, sunt:
    a) bunurile mobile, precum si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privata a statului in temeiul legii, al hotararilor judecatoresti sau al deciziilor organelor imputernicite sa efectueze confiscarea;
    b) bunurile mobile, imobile, precum si titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii;
    c) bunurile mobile parasite, ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe baza de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontiera in zonele de competenta, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii de catre destinatari si a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. In aceeasi categorie intra si bunurile ai caror proprietari sunt cunoscuti, insa exista indicii temeinice din care rezulta intentia proprietarilor de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora;
    d) sumele consemnate, potrivit legii, in orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de catre cei care le-au depus ori de catre aceia care erau indreptatiti sa le ridice in termenul de prescriptie prevazut de legislatia in vigoare."
    2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt obligate sa le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie."
    3. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.
    (6) Bunurile prevazute la alin. (5) vor fi distruse de catre detinator, pe cheltuiala acestuia, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate."
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba in procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului in temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotarari judecatoresti ramase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.
    (2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, titlul de proprietate il constituie insusi procesul-verbal de contraventie, in cazul in care acesta nu a fost contestat in termenul legal sau daca a fost contestat, contestatia a fost respinsa printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva."
    5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:
    a) medicamentele si aparatura medicala, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, hartiile de valoare, materialele lemnoase, metalele si pietrele pretioase sau semipretioase, precum si bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhiva, care se pun de indata la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
    b) mijloacele de plata in valuta liber convertibila/neconvertibila, care se depun la Banca Nationala a Romaniei, si mijloacele de plata in lei care se depun la trezoreriile statului ori la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, in contul bugetului de stat;
    c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale."
    6. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Bunurile prevazute la art. 1, care au trecut in proprietatea privata a statului, se valorifica de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti -, denumite in continuare organe de valorificare.
    (2) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se poate face si de catre administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, denumite in continuare organe de valorificare.
    (3) Sunt considerate organe de valorificare si structurile de specialitate care au atributii in acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se gasesc pe teritoriul Romaniei. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor externe."
    8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai dupa obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, in situatia in care pe ambalaj nu este inscriptionat termenul de valabilitate, la preturi cu ridicata practicate in zona, fara efectuarea procedurilor de evaluare. In acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau in termen de 48 de ore organelor de valorificare."
    9. Alineatul (5) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se dispune restituirea bunurilor prevazute la alin. (3) si (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz."
    10. Alineatul (2^1) al articolului 7 se abroga.
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) In vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se va face evaluarea acestora de catre o comisie de evaluare, stabilita prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, care va avea urmatoarea componenta:
    a) directorul general adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti - seful comisiei;
    b) seful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat;
    c) seful serviciului control investigari, valorificare actiuni ori o persoana desemnata de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judetean sau al municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant din partea oficiului pentru protectia consumatorilor judetean sau al municipiului Bucuresti;
    e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.
    (2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acopera din veniturile incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
    (3) In cazul bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care se valorifica de catre administratiile financiare de sector, comisia de evaluare si comisia de distrugere se constituie in baza deciziei directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti."
    12. Alineatul (2^1) al articolului 11 se abroga.
    13. La articolul 13, litera b) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "b) creselor, gradinitelor, caminelor de copii, de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;"
    14. La articolul 13, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "d) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare;"
    15. La articolul 13, la alineatul (1) dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului."
    16. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finantelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului."
    17. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor prevazute la art. 1, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii acestora, se varsa la bugetul de stat.
    (2) Bunurile confiscate de catre organele autoritatii administratiei publice locale se predau directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, iar sumele incasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 10% din veniturile incasate.
    (3) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.
    (4) In categoria cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, in conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si pana la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere."
    Art. 2
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aflate in cadrul directiilor vamale interjudetene, se vor transfera catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care se gasesc in diferite stadii de valorificare.
    (2) La aceeasi data personalul cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene, se transfera in interesul serviciului la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Spatiile de depozitare si de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se transfera din administrarea directiilor regionale vamale interjudetene in administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.
    Art. 4
    Cantitatile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat in custodie agentilor economici producatori interni de tigarete, in vederea distrugerii, si existente in stoc, se vor distruge in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Distrugerea se va efectua in prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.
    Art. 5
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 194/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 194 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 194/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu