E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 2 din actul OUG 47 2000
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 3 din actul OUG 47 2000
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 abrogă articolul 4 din actul OUG 47 2000
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 2 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 128 1998
Articolul 3 din actul OUG 194 2001 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 23 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 194 din 27 decembrie 2001

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se valorifica in conditiile prezentei ordonante, sunt:
    a) bunurile mobile, precum si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privata a statului in temeiul legii, al hotararilor judecatoresti sau al deciziilor organelor imputernicite sa efectueze confiscarea;
    b) bunurile mobile, imobile, precum si titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii;
    c) bunurile mobile parasite, ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe baza de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontiera in zonele de competenta, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii de catre destinatari si a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. In aceeasi categorie intra si bunurile ai caror proprietari sunt cunoscuti, insa exista indicii temeinice din care rezulta intentia proprietarilor de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora;
    d) sumele consemnate, potrivit legii, in orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de catre cei care le-au depus ori de catre aceia care erau indreptatiti sa le ridice in termenul de prescriptie prevazut de legislatia in vigoare."
    2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt obligate sa le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie."
    3. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.
    (6) Bunurile prevazute la alin. (5) vor fi distruse de catre detinator, pe cheltuiala acestuia, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate."
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba in procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului in temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotarari judecatoresti ramase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.
    (2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, titlul de proprietate il constituie insusi procesul-verbal de contraventie, in cazul in care acesta nu a fost contestat in termenul legal sau daca a fost contestat, contestatia a fost respinsa printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva."
    5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:
    a) medicamentele si aparatura medicala, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, hartiile de valoare, materialele lemnoase, metalele si pietrele pretioase sau semipretioase, precum si bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhiva, care se pun de indata la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
    b) mijloacele de plata in valuta liber convertibila/neconvertibila, care se depun la Banca Nationala a Romaniei, si mijloacele de plata in lei care se depun la trezoreriile statului ori la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, in contul bugetului de stat;
    c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale."
    6. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Bunurile prevazute la art. 1, care au trecut in proprietatea privata a statului, se valorifica de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti -, denumite in continuare organe de valorificare.
    (2) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se poate face si de catre administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, denumite in continuare organe de valorificare.
    (3) Sunt considerate organe de valorificare si structurile de specialitate care au atributii in acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se gasesc pe teritoriul Romaniei. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor externe."
    8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai dupa obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, in situatia in care pe ambalaj nu este inscriptionat termenul de valabilitate, la preturi cu ridicata practicate in zona, fara efectuarea procedurilor de evaluare. In acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau in termen de 48 de ore organelor de valorificare."
    9. Alineatul (5) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se dispune restituirea bunurilor prevazute la alin. (3) si (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz."
    10. Alineatul (2^1) al articolului 7 se abroga.
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) In vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se va face evaluarea acestora de catre o comisie de evaluare, stabilita prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, care va avea urmatoarea componenta:
    a) directorul general adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti - seful comisiei;
    b) seful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat;
    c) seful serviciului control investigari, valorificare actiuni ori o persoana desemnata de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judetean sau al municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant din partea oficiului pentru protectia consumatorilor judetean sau al municipiului Bucuresti;
    e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.
    (2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acopera din veniturile incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
    (3) In cazul bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care se valorifica de catre administratiile financiare de sector, comisia de evaluare si comisia de distrugere se constituie in baza deciziei directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti."
    12. Alineatul (2^1) al articolului 11 se abroga.
    13. La articolul 13, litera b) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "b) creselor, gradinitelor, caminelor de copii, de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;"
    14. La articolul 13, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "d) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare;"
    15. La articolul 13, la alineatul (1) dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului."
    16. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finantelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului."
    17. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor prevazute la art. 1, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii acestora, se varsa la bugetul de stat.
    (2) Bunurile confiscate de catre organele autoritatii administratiei publice locale se predau directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, iar sumele incasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 10% din veniturile incasate.
    (3) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.
    (4) In categoria cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, in conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si pana la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere."
    Art. 2
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aflate in cadrul directiilor vamale interjudetene, se vor transfera catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care se gasesc in diferite stadii de valorificare.
    (2) La aceeasi data personalul cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene, se transfera in interesul serviciului la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Spatiile de depozitare si de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se transfera din administrarea directiilor regionale vamale interjudetene in administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.
    Art. 4
    Cantitatile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat in custodie agentilor economici producatori interni de tigarete, in vederea distrugerii, si existente in stoc, se vor distruge in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Distrugerea se va efectua in prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.
    Art. 5
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 194/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 194 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 194/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu